2021

2021 ENERGETIKAI ÉS SZÁMMISZTIKAI ELEMZÉSE

Irta és szerkesztette   Sári Izabella

Hogyha egyszerüen, csak elvégezzük a 2021 számainak a matematikáját, 2+0+2+1=5 vagy 20+21=41 azaz 4+1=5 gyorsan eljutunk a végeredményhez, hogy az idei év, a 2021 év egy 5-ös év lesz. Azomban nem ennyire egyszerü a dolog, bár kétséget kizárva 5-ös évet kezdtünk.

Az energetikai és számmisztikai elemzést kezdjük a 21-el, mivel a 2000-es évek sorozatában a 21-ik esztendöhöz jutottunk.

21  UNIVERZUM (a Tarot rendszerben a Nagy Árkánum 21-ik lapja)

Jelentése: – TÚL VAN TÉREN ÉS IDÖN

                   – BENNE VAN MINDEN ÉS MINDEN HARMÓNIÁBAN VAN

EGYMÁSSAL

                   – BELÖLE ERED MINDEN ÉS ODA TÉR VISSZA MINDEN

A 2021-ben beáramló energiák arra ösztönöznek, hogy HARMÓNIÁBAN azaz ÖSSZHANGBAN LEGYÜNK ÖNMAGUNKKAL ÉS MINDENNEL, de a beragyogó Fény megvilágitja a felismerést is, hogy ÖNMAGUNK része a MINDENNEK, s ha ÖNMAGUNKKAL harmóniában vagyunk, akkor összhangban vagyunk MINDENNEL.

A minöségek melyekre a 21-es év lehetöséget nyújt:

  • Beteljesedés
  • Határtalanság
  • Belsö szabadság
  • Feltétlen szeretet

Hogy ezekhez a minöségekhez jussunk, elöször is nézzük meg miböl áll a 21 és milyen energiák járulnak hozzá.

2×10+1=21

10 = SZERENCSE (a Tarot rendszerben a Nagy Árkánum 10-ik lapja), mivel 2x igy azt is mondhatnánk, hogy dupla SZERENCSE!

A 10-es minöségei: – az élet jelentös bövülése

                                   – újrakezdés (szerencsés)

                                   – fontos áttörés

Ezen minöségek eléréséhez pedig belsö nyitásra és kitágulásra van szükség; – a korlátozó elképzelések alacsony rezgésü dolgokat vonzanak be. Ha valaki vagy valami búcsút mond az életünknek – hadd menjen áldással, békévelújabb, nagyobb dolgokra kell a helye. A „szerencse kereke” forog állandóan, fel és le, ha a peremét figyeled csupán – középpontrjában pedig csend és nyugalom van. Ha befelé összpontositunk a világ drámája helyett, akkor nem fogunk folyton elveszni a külsö események forgatagában.

További bontásban: a 10 az egy 1 és egy 0.

Az 1 = MÁGUS (a Tarot rendszerben a Nagy Árkánum elsö lapja)

Az 1-es minöségei: – belsö szabadság

                                  – az egyetemes intelligenciához való kapcsolódás

Hogyan értékesithetjük ezeket a minöségeket? Elöször is ügyelni kell arra, hogyan használjuk a szó mágiát. Nem tudunk mindenkinek a kedvére tenni, és nem is az a dolgunk. De! Ne itélj és mindenkivel tedd azt vagy úgy, ahogy szeretnéd, hogy veled cselekedjenek. Ameddig te itélsz, addig téged is itélnek (nem az akit te itéltél, hanem majd valaki más, aki tükörként szolgál neked); a bosszú itélet újabb bosszút szül, s ez egy véget nem érö alacsony rezgésü ciklus. Ezt a ciklust megtörni az itéletek elhagyásával és megbocsájtással lehet, amiben az egyetemes intelligenciához való kapcsolódás és a belsö szabadság segit.

A 21 másik bontása a 2+1=3

A 2 = FÖPAPNÖ (a Tarot rendszerben a Nagy Árkánum 2-ik lapja)

A 2-es minöségei: – belsö bölcsesség

                                – a maszkulin és a feminin harmonikus egyesitése

                                – intuició 

Ezen minöségek értékesitéséhez  elöször is FIGYELEM, FIGYELEM, FIGYELEM szükséges. FIGYELJ A BELSÖ HANGRA! DE VIGYÁZAT EGO IS BELSÖ HANGGAL BIR! FIGYELEMMEL pedig FELISMERHETJÜK ÉS FEL IS FOGJUK ISMERNI, HOGY MIKOR SZÓL A FELSÖ ÉN ÉS EGÓ SZAVÁT is, és azt is amikor ITÉLSZ! AZ ITÉLET KIIKTATÁSA BELSÖ BÖLCSESSÉGHEZ VEZET.

A 3 = CSÁSZÁRNÖ (a Tarot rendszerben a Nagy Árkánum 3-ik lapja)

A 3-as minöségei: – a nöi teremtö erö

                                – tápláló böség

                                – anyai és mindent magába ölelö feltétlen szeretet

Hogyan értékesithetjük ezeket a minöségeket?

A 10-es minöségei közül a „fontos áttörést” a SZABOTÁLÓ és ALACSONY REZGÉSÜ ÉRZÉSEK és GONDOLATOK FELISMERÉSE teszi lehetövé, amit a Császárnö feltétlen szeretetében rejlö megértés és együttérzés segit. A mindent magába ölelö és mindent megtisztitó feltétlen szeretet a Császárnö BÖLCSESSÉGÉVEL emeli fel a FELISMERÉST A BÖLCSESSÉG SZINTRE.                            

21 MINT SZIMBÓLUM – ÖNMAGADRA ÉS KITÜZÖTT CÉLJAIDRA

ÖSZPONTOSITÓ JELKÉP

AZ UNIVERZUM HARMÓNIÁJA – AZ ALKOTÁS ÉS BEFEJEZETTSÉG HARMÓNIKUS EGYSÉGE; és ez a 7 szám minösége, de ide még tudni kell azt is, hogy a 7 szám Istenanya száma, és amellett a nagy piramissal is összefüggésbe hozzuk, hiszen 4+3=7 vagyis a piramis alapja a négyzet, (4 egyenlö oldal) az egyensúlyt jelképezi, mig oldalnézete pedig a háromszög (2 azonos hosszú oldal a duális párok egysége + 1 alap oldal) ami a teremtö eröt jelképezi. A teremtés eredménye a piramis vagyis a tökéletes anyagi forma: a négyzet alapból indulva a kicsúcsosodó háromszög trialitásán át emelkedhetünk egy magasabb dimenzionális sikra.

Azon kivül 4×3=12 azaz a 12 teremtett formája az anyagi siknak!

A SZENTHÁROMSÁG EGYSÉGE; és ez a 3 szám minösége

Az Univerzum harmóniája háromszorozva a Szentháromság egységével azonos a TEREMTÉSSEL. A 3-as szám egyébként is nöi minöségénél fogva a Teremtö Erö száma. 3X7 = 21 azaz TEREMTÉS; felbontva 2+1=3 vagyis a SIKER, PROSPERITÁS jelképe is egyben; ugyanis a 21-es magába egyesiti az 1, a 2, a 3, a 7 és a 10 minöségeit és energiáit.

Az 1 = ÖS KEZDET

             MINDEN AMI AZ ELSÖ HELYEN ÁLL

             MAGA A TEREMTÖ ENERGIA

Jelképesen egy LEFELÉ IRÁNYULÓ ISTENI SUGÁR I vagyis 1 (ne tévesszenek meg a stilizált betük, jelek vagy számok, az egyes az egy függöleges vonal)

A 2 = DUALITÁS vagyis a szinusz görbe azaz az elektromágneses hullám pozitiv és negativ tartományát magába foglaló jel.

 Vonatkozik a racionalitásra de ugyanakkor az ingadozásra is.

A 2-es szám leirva egy függöleges szinusz görbe, szögletesen ábrázolva pedig Z. Ha ezt a Z-t függölegesre állitjuk akkor az egy lefelé irányuló villám vagyis a Raku = ami fent az lent duális egysége,

valamint a duális párok (pozitiv-negativ, maszkulin-feminin stb.) külsö és belsö harmónikus egysége.

A 3 = TRIALITÁS – a piramis oldalnézete:

A képhez tartozó alt jellemz? üres; image-1.png a fájlnév

ISTENI TÖKÉLETESSÉG, HARMÓNIA, ARÁNYOSSÁG, STABILITÁS

SZENTHÁROMSÁG EGYSÉGE: Test-Lélek-Szellem; Atya-Anya- gyermek; Isten-Természet-Ember

A TEREMTÉS TÖKÉLETESSÉGE: Ég-Föld-Alvilág

 AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁG: Mult = megnyilvánult jelen

                                           Jelen = most megélhetö pillanat

                                           Jövö = még meg nem nyilvánult jelen

   A FÖLDI (anyagi világi) LÉT TRILÓGIÁJA: születés-élet-halál

A 3-as szám leirva egy lefelé és egy felfelé irányuló spirál – a Tudatosság örökké táguló spirálja – mindkét aszpektusból nézve: fentröl is és lentröl is.

Összegezve: a 21-es év magába egyesiti az 1, a 2, a 3, a 7 és a 10 minöségeit és energiáit.

A 21-es év a lehetöségek és nagy felismerések és áttörések éve; de ugyanakkor a dualitás egymásnak feszülö eröié is, amit harmónikus egységbe egyesiteni a dolgunk.

21 mint szimbólum: 2-es azaz a szinusz görbe és 1-es azaz a lefelé irányuló sugár – ami fent az lent és a duális párok harmónikus egysége, valmint az Isteni Teremtö Sugár

            Eddig csak a 21-el foglalkoztunk, most nézzük 2021-et!

            2021 = 2+0+2+1 = 5; vagy

                         20+21 = 41, felbontva 4+1 = 5

AZ 5 = FÖPAP (a Tarot rendszerben a Nagy Árkánum 5-ik lapja)

Jelentése: – LÉNYÜNK LEGBELSÖBB MAGJA

      – LÉNYÜNK LEGBELSÖBB VEZETÖJE

A feladatok amelyekre az 5-ös év energiái ösztönöznek bennünket:

  • MEGTANULNI FELISMERNI LÉNYÜNK LEGBELSÖ VEZETÖJÉNEK HANGJÁT, ÉS BIZNI AZ INTUICIÓBAN, AMI NEM MÁS MINT LÉNYÜNK LEGBELSÖ MAGJÁNAK HANGJA
  • EGYESITENI LELKÜNK MASZKULIN ÉS FEMININ ELEMEIT ÉS HARMONIZÁLNI AZ EGYMÁSNAK FESZÜLÖ DUÁLIS ERÖKET
  • A TUDATOSSÁG FÉNYÉT ELHOZNI A TUDATLANSÁG SÖTÉTJÉBE

2021-ben az 5-ös elemei:

            2 (lásd a fentiekben) + 0 + 2 (lásd a fentiekben) +1 (lásd a fentiekben)

A 0 = GYÖKERES ÁTALAKULÁS

KATASZTRÓFÁK ÉS TERMÉSZETI CSAPÁSOK OKOZTA RAPID ÁTALAKULÁS

VÁLSÁGOK ÉS A VÁLSÁGOKBAN EGYMÁSNAK FESZÜLÖ ERÖK FELOLDÁSA = ÁTALAKULÁS

(gondoljunk csak a 2000-es években végig a nullák átalakitó hatására és a válsághelyzetekre is!)

A 0 szimbolikája – teljes kör amiben benne van minden és semmi

2021 másik bontása a 20 + 21(lásd a fentiekben) = 41 azaz 4 + 1 = 5

A 20 = EON (a Tarot rendszerben a Nagy Árkánum 20-ik lapja)

LÁSS A DOLGOK MÉLYÉIG, NE CSAK A DOLGOK SZOKÁSOS FELSZINÉT     NÉZZED! – A DOLGOK MÉLYÉRE LÁTNI ÉS FELISMERNI A MÉLYEBB ÉS NAGYOBB ÖSSZEFÜGGÉSEKET A TUDATNAK EL KELL HAGYNIA A SZÜK LÁTÓKÖRÜ BÉKA PERSPEKTIVÁT ÉS MAGASABB SZINTRE KELL EMELKEDNIE. EZT CSAK SZ I V V E L LEHET MEGTENNI, MERT A SZIV BÖLCSESSÉGE = AZ ATYA FÉNYÉVEL VALÓ REZONANCIA TÖBB DOLGOT FELISMER, MINT AZ ELME FOLYTON ÉRTÉKRLÖ ITÉLETEI.

(gondolj a 2020-as év leckéire és energiáira, valamint válság helyzeteire)

A 20-as szimbolikája: 2 és 0 vagyis a szinusz görbe: ami fent az lent és a duális párok harmónikus egysége, valamint a teljes kör: benne van minden és semmi.

Továbbá 20 +21 = 41 azaz 4+1 (lásd a fentiekben) = 5

A 4 = CSÁSZÁR  (a Tarot rendszerben a Nagy Árkánum 4-ik lapja)

            DINAMIKUS ERÖ ÉS AKARAT ERÖ

            FELHIVÁS, HOGY BIZZ MEG VALÓDI BELSÖ ERÖDBEN

            VÁLJ FÜGGETLENNÉ A PÉLDAKÉPEKTÖL ÉS AZ ELVÁRÁSOKTÓL

            VÁLLALD EGYARÁNT ERÖDET ÉS GYENGÉDSÉGED

            EGYESITSD MASZKULIN ÉS FEMININ RÉSZEIDET

A DINAMIKUS ERÖ MAGÁBA FOGLALJA A FEGYELMET ÉPPUGY MINT AZ EGYÜTTÉRZÉST ÉS AZ ENGEDÉKENYSÉGET, VAGY A BÖLCS VEZETÉST ÉS AZ ALÁZATOT.

A 4-es az az ALAP! A 4 végtagból kiindulva az EMBER száma; cselekvés + tett = MUNKA száma; a REND száma – a 4 évszak, a 4 holdfázis pontos ciklikus váltakozása alapján; a 4 ös elem levegö – föld – viz – tüz száma; de az apokalipszis 4 lovasának a száma is.

(Idézd fel 2020-as év leckéit, a bezártság ás elkülönülés felhivásait, a válság helyzetek rejtett mélységeit)

A 4-es szimbolikája: a NEGYED azaz a kör átméröje és a kör pontos egynegyed része, amely a 4 végtagra és a 4-es ciklusok (évszak, holdfázis) RENDJÉRE utal. Leirva, a 4-es az a kör átméröje, a rá meröleges sugár, bezárva a körbe irható négyzet egyik oldalával; ami a belsö egyensúlyt jelképezi.

Az 5-ös szimbolikája: AZ 5D FÉNYMENNYISÉG ÉS ÉRTÉKEK BEÁRAMLÁSA

AZ 5 IRÁNY AMERRE HALADHATSZ A KÖZÉPPONTBÓL KIINDULVA (elöl, hátul, jobb, bal és fent)

AZ 5 FIZIKAI ÉRZÉK (látás, hallás, tapintás, izlelés és szaglás) a TANULANDÓ LECKÉKRE MUTAT, mivel fizikai érzékeléseink igen csalóka játékot játszanak velünk

AZ EMBER JELKÉPE

AZ ÖTSZÖG      

A DODEKAÉDER (az 5-ik platoni test a Metatroni kockában) ALAPLEMEZE; A FELSZÁLLÓ FÉNYTEST EGYIK ALAPELEME A SZAKRÁLIS GEOMETRIÁBAN

AZ ÖTSZÖG AZ Ö R Ö K K É V A L Ó S Á G JELKÉPE

AZ ÖTÁGU FÉNYCSILLAG AZ ANYAISTENNÖ VÉDELMÉT IS JELENTI, EZÉRT A VÉNUSSZAL IS KAPCSOLATBA SZOKTÁK HOZNI

Az 5-ös mint szimbólum: Fentröl a Forrásból – Nagy Központi Napból – lefelé a Földre irányuló Fény spirál – Lehozzuk a Teremtö Szeretet Fényét a sürü anyagba. De úgy is fogalmazhatunk, hogy az intelligens energia száma, hiszen az Egyetemes Intelligencia Fényét lehozó Fény spirál a sürü anyagba.

És végül az 5-ös év összefoglalója: – Lehetöségek és nagy áttörések éve

                                                              – Dinamikus erö és akaraterö éve

                                                              – Lényünk Legbelsö Magjának vezetésével a tudás, az igazság és a változatosság éve

Az év feladatai és tanulandó leckéi: – Felismerni Lényünk Legbelsö Magjának hangját

    – Megbizni az Intuicióban és a valódi belsö eröben

    – Harmónikus egységbe egyesiteni a duális eröket

    – A dolgok mélyére látni és felismerni a mély, lényegi összefüggéseket

    – Tudatosság fényét elhozni a tudatlanság sötétjébe

    – Nyitottá válni az 5D Fénymennyiség és értékek befogadására.

Amint az a fenti elemzésböl is kiderül a 2021-es év magába egyesiti a 0, az 1, a 2, a 3, a 4, az 5, a 7, a 10, a 20 és a 21 minöségeit és energiáit. Éppen ezért sok váratlan fordulat, feszültség, egymásnak feszülö erök, változatos fordulatok és átalakulások várnak ránk az év folyamán, de nagy lehetöségek, felismerések és áttörések is.

2021 jelképesen:

2 – ami fent az lent, a duális erök harmónikus egysége (szinusz görbe)

0 – minden és semmi, átalakulás

2 – ami fent az lent, a duális erök harmónikus egysége (szinusz görbe) 

1 – Isteni Teremtö Sugár                     

         2+0+2+1 = 5  örökkévalóság

Áldás, Béke, Szeretet, Fény mindenkire!

Sári Izabella