2022

2022 A Bolond Éve

Számisztikai elemzés

Irta és szerkesztette Sári Izabella

Számisztikailag 2022 az egy 6-os, mert 2 + 0 + 2 + 2 = 6. Azomban kezdjük a kétezer huszas évek sorrendjében a jelen 22 évvel. A tarot kártyában a Nagy Árkánum 22.ik lapja a Bolond. A Bolobd legföbb minösége pedig a BELSÖ SZABADSÁG vagyis a LÉLEK SZABADSÁGA.

A teljes BELSÖ SZABADSÁG a SZIV SZAVÁNAK KÖVETÉSEVEL érhetö el, hiszen a SZIV – a feltétel nélküli szeretet – SZAVÁNAK követése az maga a KVANTUM UGRÁS a LÉLEK SZABADSÁGÁBA! E minöség lehetöséget nyújt arra, hogy a FÉLELEM LEGYÖZÉSE által beléphetünk az ISMERETLENBE és lesz bátorságunk követni a SZIV SZAVÁT.

Egyébként is a bolond a legmagasabb szintü lehetöségekkel bir, hiszen tud, és mer önmaga lenni, teljes mértékben meri vállalni önmagát mert „bolond”, nem fél attól, hogy hülyének nézik, nem fél mások véleményétöl mert „bolond”.

A Bolond üzenete:   NE HAGYD, HOGY MEGTÉVESSZENEK, SZABADULJ MEG MÁSOK KÉTELKEDÖ VÉLEMÉNYÉTÖL, NE HALGASS A FÉLELMEK ÉS EGO HANGJÁRA, KÖVESD A SZIVED SZAVÁT! Ezt akár ÉRZÉSBEN, akár BELSÖ TUDÁS = INTUICIO formájában érzékelheted.

A Bolond éve megmutatja a BELSÖ SZABADSÁG lehetöségét, a legmagasabb szintü BELSÖ SZABADSÁG pedig azonos a legmagasabb szintü TUDATOSSÁGGAL ami pedig nem más mint a MEGVILÁGOSODÁS.

A Bolond éve lehetöséget nyújt, hogy lásd hol tart az emberiség tudatossága, hogy az új világrend hová, melyik skatulyába akarja az egyént beszoritani.

Most nézzük miböl is áll a 22- es, vagyis milyen energiák azaz minöségek járulnak hozzá az elöttünk álló év energetikai mozgásaihoz.

Elöször is a 22 az két kettes. A 2022 év energetikai áramában tehát, a 2 a domináns irányadó.

A tarot kártyában a Nagy Árkánum 2.ik lapja a Föpapnö. A Föpapnö legföbb minöségei:  

 • BELSÖ BÖLCSESSÉG
 • MASZKULIN ÉS FEMININ HARMÓNIKUS EGYESITÉSE
 • INTUICIO

Ezen minöségek felhasználási lehetöségéhez a FIGYELEM, majd a FIGYELEM, és ismét a FIGYELEM vezet.

FIGYELJ a BELSÖ HANGRA! A Belsö Hangra figyelve felismerheted a SZIV SZAVÁT. A SZIV SZAVÁBAN nincs kételkedés, nincs félelem, nincs itélet. Ami kételkedést vagy félelmet sugall, vagy itélkezésbe torkollik, az ego szava. A SZIV SZAVA A TEREMTÖ FÉNYÉVEL  VALÓ REZONANCIÁBÓL FAKADÓ SZERETET SZAVA. A SZIV SZAVÁT követve, az itéletek elhagyása vezet el a BELSÖ BÖLCSESSÉGHEZ.

A MASZKULIN ÉS A FEMININ HARMONIKUS EGYESITÉSÉVEL A NÖI BEFOGADÁS AZAZ ELFOGADÁS (az élethelyzetek tragikomikus fonákságában jelen levö egymásnak feszülö erök megértése és elfogadása), valamint az INTUICIO (és semmi képepen sem a félelem) a BÖLCS DÖNTÉST segiti – ÉS A FÉRFIAS MEGNYILVÁNITÁS A BÖLCS DÖNTÉS MEGVALÓSITÁSÁRA irányul. A Bölcs Döntés Megvalósitása közben müködö energiák pedig HARMONIKUS EGYSÉGBE RENDEZIK A NÖI AZAZ TEREMTÖ VAGYIS FELFELÉ BEFOGADÓ, VALAMINT A FÉRFI AZAZ MEGNYILVÁNITÓ VAGYIS LEFELÉ FORMA ALKOTÓ ERÖKET!

A Bolond évében folyamatosan ITÉLET NÉLKÜLI ELFOGADÁSRA ÉS A SZIV SZAVÁT KÖVETVE SZÜLETETT BÖLCS DÖNTÉSEK MEGVALÓSITÁSÁRA lesz szükség.

A 2-es részletes számisztikai elemzését a 2021 év leirásában lehet feleleveniteni, itt csak dióhéjban, összefoglalva mondom el a 22-es évre fontos ismérvekre összpontositva.

A 2 az egy függöleges, tehát fentröl lefelé irányuló szinusz görbe, vagyis az elektro-mágneses sugár pozitiv és negativ tartománya, egyszóval a DUALITÁS azaz a KETTÖSSÉG jelképe. A KETTÖSSÉG a véges (halandó) test, ás a végtelen (örök) lélek DUÁLIS EGYSÉGE. A feladatunk ezt HARMÓNIKUS EGYSÉGBE rendezni a TUDATOSSÁG MAGASABB SZINTJÉRE LÉPVE.

A 2 mint DUÁLIS EGYSÉG azaz KETTÖSSÉG a racionalitást, de ugyan akkor az ingadozást – a pozitiv és negativ tartomány közötti ingázást – és a kételkedést is jelenti.

Maga a szimbólum, a függöleges szinusz görbe, szögletesen ábrázolva egy Z, amit ha függölegesre állitunk akkor N azaz a lefelé irányuló TÜZNYIL, vagyis a RAKU. A RAKU jelentése pedig: AMI FENT AZ LENT DUÁLIS EGYSÉGE, valamint a DSUÁLIS PÁROK KÜLSÖ ÉS BELSÖ HARMÓNIKUS EGYSÉGE. Ennek a tapasztalati TUDATTÁGITÓ ÉRTÉKE, az a FELISMERÉS, hogy ha csak az egyik minöséget ismered nem tudod, hogy milyen a másik; egyszerü példával élve, ha csak hideget tapasztalsz, nem tudod mi a meleg, és még kevésbé tudod értékelni a meleg minöségeit.

Továbbá, a 22 az 2+2 vagyis 4. Tehát a 4-es minöségei is része a 2022-es energia árfolyamnak.  A tarot kártyában a Nagy Árkánum 4.ik lapja a Császár. A Császár fö minöségei:

 • DINAMIKUS ERÖ ÉS AKARAT ERÖ
 • BÖLCS ERÖ ÉS BÖLCS VEZETÖI KÉPESSÉG

A Császár üzenete: Bizzál a VALÓDI BELSÖ ERÖDBEN ami azt jelenti, hogy VÁLJ FÜGGETLENNÉ MÁSOK VÉLEMÉNYÉTÖL ÉS ELVÁRÁSAITÓL, VÁLLALD ERÖDET ÉS GYENGÉIDET IS! A DINAMIKUS ERÖ MAGÁBA FOGLALJA A FEGYELMET ÉPPÚGY MINT AZ EGYÜTTÉRZÉST ÉS AZ ENGEDÉKENYSÉGET. A DINAMIKUS ERÖ TULAJDONKÉPPEN A DUÁLIS PÁROK HARMÓNIKUS EGYSÉGE! E HARMONIKUS EGYSÉG MEGÉRTÉSE HOZZA MOZGÁSBA A DINAMKIKUS ERÖT, AMIVEL A BOLOND ÉVÉBEN MEGVALÓSITHATOD A BÖLCS DÖNTÉSEKET. Tehát, a Császár DINAMIKUS EREJE teszi lehetövé a MEGVALÓSITÁST, és ez érvényes egyénileg is, ha a BÖLCS DÖNTÉS MEGVALÓSITÁSA összhangban van egyéb vállalásaiddal.

Számisztikailag a 4-es az a kör két derékszögü átméröje közötti cikkely, vagyis a NEGYED.  Duális párokban fent és lent a négy negyed az a teljesség vagyis a kör. A 4 negyed funkcionális sorrendjéböl és pontos egymásutáni váltásából kiindulva a 4-es az EMBER száma (4 végtag funkcionalitása), a REND száma és a CIKLUSOK FUNKCIONÁLIS VÁLTAKOZÁSA (4 hold fázis, 4 évszak stb.)

A kör, a Teremtés köre az a MINDEN vagy SEMMI, az alap és a teljesség ami harmadik dimenzionális szinten elérhetö. De maradjunk egyellöre a negyednél, mert a negyed energiája, az EMBERI erö száma, az a DINAMIKUS TETT ERÖ száma, ami a Bolond évében szükségeltetik.

Továbbá, a 22 másik bontása a 20 + 2 = 22. Bár hogyan is forditva a 2-es a domináns, de 2020-tól indulva a huszas évek mindegyikében tovább halad a 20-as minöség energetikája is. A 20-as részletes számisztikai elemzése a 2020 illetve a 2021 év leirásában található. Itt csak dióhéjban, a 22-es év vonatkozásában emlitem meg.

A tarot kártyában a Nagy Árkánum 20.ik lapja az Eon. Az Eon fö minöségei:

 • A BÖLCSESSÉG FELISMERÉSE
 • TÁGABB SZEMSZÖGBÖL LÁTNI ÉS FELISMERNI A LÉT SZELLEMI TÖRVÉNYEIT

Az Eon üzenete: LÁSS A DOLGOK MÉLYÉRE, NE CSAK A MEGSZOKOTT FELSZINT NÉZZED! AHHOZ, HOGY A DOLGOK MÉLYÉRE LÁTHASS ÉS FELISMERD A MÉLYEBB ÉS NAGYOBB ÖSSZEFÜGGÁSEKET, A TUDATNAK A BÉKA PERSPEKTIVÁBÓL EGY MAGASABB SZINTRE KELL EMELKEDNIE. EZT CSAKIS SZIVVEL LEHET MEGTENNI, MERT A SZIV, A TEREMTÖ FÉNYÉVEL VALÓ REZONANCIA BÖLCSESSÉGE, A TEREMTÖ FÉNYE ÁLTAL MEGVILÁGITVA, TÖBB DOLGOT FELISMER MINT AZ ELME FOLYTON ÉRTÉKELÖ ITÉLETEI!

A 20 szimbolikája: 2 (kettes) és 0 (nulla), vagyis a 2 mint szinusz görbe – ami fent az lent duális egysége és a duális párok harmonikus egysége.

A 0 az a teljes kör, benne minden és semi. A számokban a helyérték által a 0 vagyis a kör, a Teremtés és a Tudatosság örökké táguló spirálját jelöli – (0, 10, 100, 1000   stb.). Jellemzöje a FENSÉGES azaz ISTENI, ezáltal megsemmisithetetlen minöség.

A Teremtett azaz Formai világban a 4 negyed vagyis a teljes kör = Teremtés köre az 360 ° tehát 3 + 6 = 9, és mindegy, hogy hogyan vagy hányfelé osszuk az eredmény kivétel nélkül 3, 6, vagy 9, ahol a 3 = energia, a 6 = frekvencia azaz rezgésszint, a 9 = vibráció – az Univerzum és az Omniverzum folytonos és folyamatos, egyetemes rezgése.

A 0 tehát a kör, a minden és a semmi magába hordozza a fenséges, megsemmisithetetlen minöséget, aminek egyik megnyilvánulási formája a változás és az átalakulás (transzformácio), az Univerzum és az Omniverzum örök változása. A mi feladatunk pedig a válságok és a válságokban egymásnak feszülö erök feloldása és a dualitás eröinek harnonikus egységbe rendezése, a tudatosság magasabb szintjére lépve.

Amellett, a 22-es az 2 x 10 + 2. Tehát, mindenképpen a 2-es az irányadó, de a 10-es, söt az 1-es (mivel a 10-es az 1 + 0) energetikikája is részese a 2022 év energia áramlásának. A 10-es és az 1-es részletes elemzése is a 2021-es év leirásában található, itt csak röviden, a Bolond évében releváns vonatkozásban mondom el.

A 10-es, a tarot kártyában a Nagy Árkánum 10. ik lapja a Szerencse. A Szerencse minöségei:

 • AZ ÉLET JELENTÖS BÖVÜLÉSE – ENERGETIKAI MINÖSÉGBEN
 • SZERENCSÉS ÚJRAKEZDÉS
 • FONTOS TUDATI ÉS TUDATOSSÁGI ÁTTÖRÉSEK ILLETVE FELISMERÉSEK

A Szerencse üzenete: Ne csak a “szerencse kerék” peremét nézzed amint állanandóan forog fel és le, hanem figyelj a középpontjára inkább, ahol nyugalom honol, vagyis középpontodra, azaz befelé összpontosits a külsö dráma és káosz helyett és akkor, kevésbé fogsz elveszni a külsö események forgatagában.

Az 1-es, a tarot kártyában a Nagy Árkánum elsö lapja a Mágus. A Mágus minöségei:

 • A BELSÖ SZABADSÁG
 • AZ EGYETEMES INTELLIGENCIÁHOZ VALÓ KAPCSOLÓDÁS

A Mágus üzenete: A Belsö szabadsághoz az Egyetemes Intelligenciához való tiszta kapcsolat segithet hozzá. Az Egyetemes Intelligenciához kapcsolódva ISMERHETED FEL, hogy az ITÉLETaz a DUALITÁS szerves része, az ELLENTÉTEK EGYSÉGE! A mi feladatunk pedig HARMONIKUS EGYSÉGBE RENDEZNI AZ EGYMÁSNAK FESZÜLÖ DUÁLIS ERÖKET AMI ÁLTAL AZ ITÉLET ELHAGYÁSÁVAL ÉRHETJÜK EL A BELSÖ SZABADSÁGOT!

Az 1-es szimbolikája a lefelé irányuló Isteni azaz Teremtö sugár. Az ös kezdet, a minden kezdetek kezdete, a TEREMTÖ ENERGIA LEFELÉ IRÁNYULÓ SUGÁRA!

Tehát, a 2022-es év energetikai áramlatai magukban hordozzák a 0, az 1, a 2, a 4, a 10, a 20 és a 22-es számok minöségeit illetve energetikai jellemzöit. Mindegyik minöség hozzájárulása formálja a megnyilvánulás illetve a megnyilvánitás energia támaszát, ami összhangban van a kollektiv tudatosság szintjével, de az egyéni szintekkel is, ugyanakkor lehetöséget is nyújt a TUDATOSSÁG ÖRÖKKÉ TÁGULÓ SPIRÁLJÁN A MAGASABB SZINTEK ELÉRÉSÉRE IS!

Végül, de nem utolsó sorban, 2022 az egy 6-os, 2 + 0 + 2 + 2 = 6.

 A 6-os, a tarot kártyában a Nagy Árkánum 6. ik lapja a Szeretök. A Szeretök minöségei:

 • A FELTÉTEL NÉLKÜLI SZERETET AZ AMI FELÜLIR MINDENT
 • A SZERETET ELFOGADÁSA 
 • AZ ELLENTÉTEK EGYESITÉSE A SZERETET ÁLTAL

A Szeretök üzenete: A DUÁLIS PÁROKAT a SZERETET SZEMÉVEL LÁSD EGYSÉGNEK AZ ELLENTÉTEK HELYETT! A DUÁLIS PÁROK KIEGÉSZITIK EGYMÁST ÉS NEM ELLENTÉTBEN ÁLLNAK EGYMÁSSAL!  EZT VISZONT CSAK A SZERETET REZGÉSSZINTJÉN (6) TUDOD MEGTENNI, A DINAMIKUS ERÖ SEGITSÉGÉVEL TUDOD HARMONIKUS EGYSÉGBE RENDEZNI. A DUALITÁS VALÓDI LÉNYEGE AZ ELLENTÉTEK EGYSÉGE, ÉS ENNEK TELJES MEGÉRTÉSÉHEZ A BOLOND LELKI SZABADSÁGÁRA ÉS AZ EGYETEMES INTELLIGENCIÁHOZ KAPCSOLÓDVA A BELSÖ BÖLCSESSÉGRE VAN SZÜKSÉG!

ÉLJ SZERETETBEN ÖNMAGADDAL ÉS AZ ÉLETTEL! AZ ÉLET ÖNMAGÁBAN A LEGNAGYOBB CSODA. NE FOGD VISSZA MAGAD, HAGYD, HOGY A SZERETET EREJE VEZÉRELJEN, MERT AZ ÉLET A TEREMTÉS CSODÁJA, AZ KIVÁLTSÁG ÉS NEM KÉNYSZER! DE CSAK ÉS KIZÁRÓLAG A FELTÉTEL NÉLKÜLI SZERETET AZ AMI FELÜLIR MINDENT! ÉS ENNEK TELJES MEGÉRTÉSÉRE 6 KÉTSZÁZ ÖTVEN MILLIÓ ÉVES NAGY KORSZAK, VAGYIS EGY MEGA CIKLUS TAPASZTALATA ÁLL RENDELKEZÉSÜNKRE!

Számisztikailag a 6–os a dupla SZENTHÁROMSÁG EGYSÉGE, vagyis az ATYA – ANYA – GYERMEK, illetve a TEST – LÉLEK – SZELLEM HARMONIKUS EGYSÉGE, AMELY DUPLA TRIALITÁSÚ, MERT A HEXAGRAM = DÁVID CSILLAGA KÉT HÁROMSZÖG (felfelé irányuló = fenséges – Isteni vagyis ami fent, és lefelé irányuló = emberi vagyis lent egymásba fonódása) HARMONIKUS EGYSÉGE VÉNUSZI FÉNYBEN, AMELY TÚLMUTAT A HARMADIK DIMENZIONÁLIS SZINTEN.

Amellett a 6-os az ÉLET LEFELÉ, ALALK FORMÁLÓ MEGNYILVÁNULÁSI SZINTJÉT IS JELÖLI.

(Itt most nem lesz szó a hexagram mint szimbólum használatáról és felhasználásáról az idök folyamán!)  

A 6-os a kör egy hatod része és minden pillanatban a rezgésszint jelképe. A szimbólum az egy lefelé irányuló spirál 6 amely által az Univerzum és az Omniverzum rezgésszintjéhez kapcsolhatók a harmadik dimenzionális lehetöségek. A lefelé irányuló spirál lehozza a Fenséges azaz Istenit a harmadik dimenzionális szintre a lét sik lehetöségeivel összhangban.

A 13-as csakra rendszerben a hatodik, tehát a felsö sziv csakrát jelöli, a FELTÉTEL NÉLKÜLI SZERETET AZAZ A TEREMTÖ FÉNYÉVEL VALÓ REZONANCIA CSAKRÁJA.

A 2022-es évben A BOLOND LELKI SZABADSÁGÁRA LESZ SZÜKSÉG, HOGY A ZÜRZAVAR, A KÁOSZ, A BEZÁRTSÁG, FÉLELEM, RETTEGÉS, ELKÜLÖNÜLÉS STB. VALAMINT A GAZDASÁG INSTABILITÁSA ÉS AZ “ÚJ” – EGYKÉZBÖL IRÁNYITOTT, MINDENT ÉS MINDENKIT ELLENÖRZÖ – VILÁGREND BEÁLLITÁSA, NEMZETI GAZDASÁGOK TELJES ÖSSZEOMLÁSÁRA IRÁNYULÓ INTÉZKEDÉSEK STB. KÖZEPEDTE FELISMERD A SZERETET EREJÉT.

2022-ben a feladataink közül az ELLENTÉTEK illetve a DUÁLIS PÁROK SZERETET ÁLTALI EGYESITÉSE nehezen kivitelezhetö lesz a BOLOND LELKI SZABADSÁGA NÉLKÜL, mert arra vagyunk „programozva” a mágneses hálóra kapcsoltság által, hogy külön – külön ÉRTÉKELJÜK AZAZ ITÉLJÜK A VILÁG, DE SAJÁT VILÁGUNK DOLGAIT IS! A mágnes hálóra kapcsolt itélet alkotás föleg induktiv (egyes vagy egyéni eseményböl általánositás), mig a deduktiv (az általános, tudat tengelybe beépült bölcsesség vonatkoztatása az egyes eseményekre) itélet alkotás teljességében a kristály hálóra kapcsolódással válik majd elérhetövé, amikor a FERDE TENGELY=FERDE ÉRTELMEZÉS szindroma az EGYETEMES INTELLIGENCIÁHOZ KAPCSOLÓDVA lesz  elkerülhetö. A Tudattengely egyenesre billenése pedig a tudat szint „felemelkedésével”, a tengelybe épült bölcsesség által, az Egyetemes Intelligenciához kapcsolódva következik majd be.

2021 ENERGETIKAI ÉS SZÁMMISZTIKAI ELEMZÉSE

Irta és szerkesztette   Sári Izabella

Hogyha egyszerüen, csak elvégezzük a 2021 számainak a matematikáját, 2+0+2+1=5 vagy 20+21=41 azaz 4+1=5 gyorsan eljutunk a végeredményhez, hogy az idei év, a 2021 év egy 5-ös év lesz. Azomban nem ennyire egyszerü a dolog, bár kétséget kizárva 5-ös évet kezdtünk.

Az energetikai és számmisztikai elemzést kezdjük a 21-el, mivel a 2000-es évek sorozatában a 21-ik esztendöhöz jutottunk.

21  UNIVERZUM (a Tarot rendszerben a Nagy Árkánum 21-ik lapja)

Jelentése: – TÚL VAN TÉREN ÉS IDÖN

                   – BENNE VAN MINDEN ÉS MINDEN HARMÓNIÁBAN VAN

EGYMÁSSAL

                   – BELÖLE ERED MINDEN ÉS ODA TÉR VISSZA MINDEN

A 2021-ben beáramló energiák arra ösztönöznek, hogy HARMÓNIÁBAN azaz ÖSSZHANGBAN LEGYÜNK ÖNMAGUNKKAL ÉS MINDENNEL, de a beragyogó Fény megvilágitja a felismerést is, hogy ÖNMAGUNK része a MINDENNEK, s ha ÖNMAGUNKKAL harmóniában vagyunk, akkor összhangban vagyunk MINDENNEL.

A minöségek melyekre a 21-es év lehetöséget nyújt:

 • Beteljesedés
 • Határtalanság
 • Belsö szabadság
 • Feltétlen szeretet

Hogy ezekhez a minöségekhez jussunk, elöször is nézzük meg miböl áll a 21 és milyen energiák járulnak hozzá.

2×10+1=21

10 = SZERENCSE (a Tarot rendszerben a Nagy Árkánum 10-ik lapja), mivel 2x igy azt is mondhatnánk, hogy dupla SZERENCSE!

A 10-es minöségei: – az élet jelentös bövülése

                                   – újrakezdés (szerencsés)

                                   – fontos áttörés

Ezen minöségek eléréséhez pedig belsö nyitásra és kitágulásra van szükség; – a korlátozó elképzelések alacsony rezgésü dolgokat vonzanak be. Ha valaki vagy valami búcsút mond az életünknek – hadd menjen áldással, békévelújabb, nagyobb dolgokra kell a helye. A „szerencse kereke” forog állandóan, fel és le, ha a peremét figyeled csupán – középpontrjában pedig csend és nyugalom van. Ha befelé összpontositunk a világ drámája helyett, akkor nem fogunk folyton elveszni a külsö események forgatagában.

További bontásban: a 10 az egy 1 és egy 0.

Az 1 = MÁGUS (a Tarot rendszerben a Nagy Árkánum elsö lapja)

Az 1-es minöségei: – belsö szabadság

                                  – az egyetemes intelligenciához való kapcsolódás

Hogyan értékesithetjük ezeket a minöségeket? Elöször is ügyelni kell arra, hogyan használjuk a szó mágiát. Nem tudunk mindenkinek a kedvére tenni, és nem is az a dolgunk. De! Ne itélj és mindenkivel tedd azt vagy úgy, ahogy szeretnéd, hogy veled cselekedjenek. Ameddig te itélsz, addig téged is itélnek (nem az akit te itéltél, hanem majd valaki más, aki tükörként szolgál neked); a bosszú itélet újabb bosszút szül, s ez egy véget nem érö alacsony rezgésü ciklus. Ezt a ciklust megtörni az itéletek elhagyásával és megbocsájtással lehet, amiben az egyetemes intelligenciához való kapcsolódás és a belsö szabadság segit.

A 21 másik bontása a 2+1=3

A 2 = FÖPAPNÖ (a Tarot rendszerben a Nagy Árkánum 2-ik lapja)

A 2-es minöségei: – belsö bölcsesség

                                – a maszkulin és a feminin harmonikus egyesitése

                                – intuició 

Ezen minöségek értékesitéséhez  elöször is FIGYELEM, FIGYELEM, FIGYELEM szükséges. FIGYELJ A BELSÖ HANGRA! DE VIGYÁZAT EGO IS BELSÖ HANGGAL BIR! FIGYELEMMEL pedig FELISMERHETJÜK ÉS FEL IS FOGJUK ISMERNI, HOGY MIKOR SZÓL A FELSÖ ÉN ÉS EGÓ SZAVÁT is, és azt is amikor ITÉLSZ! AZ ITÉLET KIIKTATÁSA BELSÖ BÖLCSESSÉGHEZ VEZET.

A 3 = CSÁSZÁRNÖ (a Tarot rendszerben a Nagy Árkánum 3-ik lapja)

A 3-as minöségei: – a nöi teremtö erö

                                – tápláló böség

                                – anyai és mindent magába ölelö feltétlen szeretet

Hogyan értékesithetjük ezeket a minöségeket?

A 10-es minöségei közül a „fontos áttörést” a SZABOTÁLÓ és ALACSONY REZGÉSÜ ÉRZÉSEK és GONDOLATOK FELISMERÉSE teszi lehetövé, amit a Császárnö feltétlen szeretetében rejlö megértés és együttérzés segit. A mindent magába ölelö és mindent megtisztitó feltétlen szeretet a Császárnö BÖLCSESSÉGÉVEL emeli fel a FELISMERÉST A BÖLCSESSÉG SZINTRE.                            

21 MINT SZIMBÓLUM – ÖNMAGADRA ÉS KITÜZÖTT CÉLJAIDRA

ÖSZPONTOSITÓ JELKÉP

AZ UNIVERZUM HARMÓNIÁJA – AZ ALKOTÁS ÉS BEFEJEZETTSÉG HARMÓNIKUS EGYSÉGE; és ez a 7 szám minösége, de ide még tudni kell azt is, hogy a 7 szám Istenanya száma, és amellett a nagy piramissal is összefüggésbe hozzuk, hiszen 4+3=7 vagyis a piramis alapja a négyzet, (4 egyenlö oldal) az egyensúlyt jelképezi, mig oldalnézete pedig a háromszög (2 azonos hosszú oldal a duális párok egysége + 1 alap oldal) ami a teremtö eröt jelképezi. A teremtés eredménye a piramis vagyis a tökéletes anyagi forma: a négyzet alapból indulva a kicsúcsosodó háromszög trialitásán át emelkedhetünk egy magasabb dimenzionális sikra.

Azon kivül 4×3=12 azaz a 12 teremtett formája az anyagi siknak!

A SZENTHÁROMSÁG EGYSÉGE; és ez a 3 szám minösége

Az Univerzum harmóniája háromszorozva a Szentháromság egységével azonos a TEREMTÉSSEL. A 3-as szám egyébként is nöi minöségénél fogva a Teremtö Erö száma. 3X7 = 21 azaz TEREMTÉS; felbontva 2+1=3 vagyis a SIKER, PROSPERITÁS jelképe is egyben; ugyanis a 21-es magába egyesiti az 1, a 2, a 3, a 7 és a 10 minöségeit és energiáit.

Az 1 = ÖS KEZDET

             MINDEN AMI AZ ELSÖ HELYEN ÁLL

             MAGA A TEREMTÖ ENERGIA

Jelképesen egy LEFELÉ IRÁNYULÓ ISTENI SUGÁR I vagyis 1 (ne tévesszenek meg a stilizált betük, jelek vagy számok, az egyes az egy függöleges vonal)

A 2 = DUALITÁS vagyis a szinusz görbe azaz az elektromágneses hullám pozitiv és negativ tartományát magába foglaló jel.

 Vonatkozik a racionalitásra de ugyanakkor az ingadozásra is.

A 2-es szám leirva egy függöleges szinusz görbe, szögletesen ábrázolva pedig Z. Ha ezt a Z-t függölegesre állitjuk akkor az egy lefelé irányuló villám vagyis a Raku = ami fent az lent duális egysége,

valamint a duális párok (pozitiv-negativ, maszkulin-feminin stb.) külsö és belsö harmónikus egysége.

A 3 = TRIALITÁS – a piramis oldalnézete:

A képhez tartozó alt jellemz? üres; image-1.png a fájlnév

ISTENI TÖKÉLETESSÉG, HARMÓNIA, ARÁNYOSSÁG, STABILITÁS

SZENTHÁROMSÁG EGYSÉGE: Test-Lélek-Szellem; Atya-Anya- gyermek; Isten-Természet-Ember

A TEREMTÉS TÖKÉLETESSÉGE: Ég-Föld-Alvilág

 AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁG: Mult = megnyilvánult jelen

                                           Jelen = most megélhetö pillanat

                                           Jövö = még meg nem nyilvánult jelen

   A FÖLDI (anyagi világi) LÉT TRILÓGIÁJA: születés-élet-halál

A 3-as szám leirva egy lefelé és egy felfelé irányuló spirál – a Tudatosság örökké táguló spirálja – mindkét aszpektusból nézve: fentröl is és lentröl is.

Összegezve: a 21-es év magába egyesiti az 1, a 2, a 3, a 7 és a 10 minöségeit és energiáit.

A 21-es év a lehetöségek és nagy felismerések és áttörések éve; de ugyanakkor a dualitás egymásnak feszülö eröié is, amit harmónikus egységbe egyesiteni a dolgunk.

21 mint szimbólum: 2-es azaz a szinusz görbe és 1-es azaz a lefelé irányuló sugár – ami fent az lent és a duális párok harmónikus egysége, valmint az Isteni Teremtö Sugár

            Eddig csak a 21-el foglalkoztunk, most nézzük 2021-et!

            2021 = 2+0+2+1 = 5; vagy

                         20+21 = 41, felbontva 4+1 = 5

AZ 5 = FÖPAP (a Tarot rendszerben a Nagy Árkánum 5-ik lapja)

Jelentése: – LÉNYÜNK LEGBELSÖBB MAGJA

      – LÉNYÜNK LEGBELSÖBB VEZETÖJE

A feladatok amelyekre az 5-ös év energiái ösztönöznek bennünket:

 • MEGTANULNI FELISMERNI LÉNYÜNK LEGBELSÖ VEZETÖJÉNEK HANGJÁT, ÉS BIZNI AZ INTUICIÓBAN, AMI NEM MÁS MINT LÉNYÜNK LEGBELSÖ MAGJÁNAK HANGJA
 • EGYESITENI LELKÜNK MASZKULIN ÉS FEMININ ELEMEIT ÉS HARMONIZÁLNI AZ EGYMÁSNAK FESZÜLÖ DUÁLIS ERÖKET
 • A TUDATOSSÁG FÉNYÉT ELHOZNI A TUDATLANSÁG SÖTÉTJÉBE

2021-ben az 5-ös elemei:

            2 (lásd a fentiekben) + 0 + 2 (lásd a fentiekben) +1 (lásd a fentiekben)

A 0 = GYÖKERES ÁTALAKULÁS

KATASZTRÓFÁK ÉS TERMÉSZETI CSAPÁSOK OKOZTA RAPID ÁTALAKULÁS

VÁLSÁGOK ÉS A VÁLSÁGOKBAN EGYMÁSNAK FESZÜLÖ ERÖK FELOLDÁSA = ÁTALAKULÁS

(gondoljunk csak a 2000-es években végig a nullák átalakitó hatására és a válsághelyzetekre is!)

A 0 szimbolikája – teljes kör amiben benne van minden és semmi

2021 másik bontása a 20 + 21(lásd a fentiekben) = 41 azaz 4 + 1 = 5

A 20 = EON (a Tarot rendszerben a Nagy Árkánum 20-ik lapja)

LÁSS A DOLGOK MÉLYÉIG, NE CSAK A DOLGOK SZOKÁSOS FELSZINÉT     NÉZZED! – A DOLGOK MÉLYÉRE LÁTNI ÉS FELISMERNI A MÉLYEBB ÉS NAGYOBB ÖSSZEFÜGGÉSEKET A TUDATNAK EL KELL HAGYNIA A SZÜK LÁTÓKÖRÜ BÉKA PERSPEKTIVÁT ÉS MAGASABB SZINTRE KELL EMELKEDNIE. EZT CSAK SZ I V V E L LEHET MEGTENNI, MERT A SZIV BÖLCSESSÉGE = AZ ATYA FÉNYÉVEL VALÓ REZONANCIA TÖBB DOLGOT FELISMER, MINT AZ ELME FOLYTON ÉRTÉKRLÖ ITÉLETEI.

(gondolj a 2020-as év leckéire és energiáira, valamint válság helyzeteire)

A 20-as szimbolikája: 2 és 0 vagyis a szinusz görbe: ami fent az lent és a duális párok harmónikus egysége, valamint a teljes kör: benne van minden és semmi.

Továbbá 20 +21 = 41 azaz 4+1 (lásd a fentiekben) = 5

A 4 = CSÁSZÁR  (a Tarot rendszerben a Nagy Árkánum 4-ik lapja)

            DINAMIKUS ERÖ ÉS AKARAT ERÖ

            FELHIVÁS, HOGY BIZZ MEG VALÓDI BELSÖ ERÖDBEN

            VÁLJ FÜGGETLENNÉ A PÉLDAKÉPEKTÖL ÉS AZ ELVÁRÁSOKTÓL

            VÁLLALD EGYARÁNT ERÖDET ÉS GYENGÉDSÉGED

            EGYESITSD MASZKULIN ÉS FEMININ RÉSZEIDET

A DINAMIKUS ERÖ MAGÁBA FOGLALJA A FEGYELMET ÉPPUGY MINT AZ EGYÜTTÉRZÉST ÉS AZ ENGEDÉKENYSÉGET, VAGY A BÖLCS VEZETÉST ÉS AZ ALÁZATOT.

A 4-es az az ALAP! A 4 végtagból kiindulva az EMBER száma; cselekvés + tett = MUNKA száma; a REND száma – a 4 évszak, a 4 holdfázis pontos ciklikus váltakozása alapján; a 4 ös elem levegö – föld – viz – tüz száma; de az apokalipszis 4 lovasának a száma is.

(Idézd fel 2020-as év leckéit, a bezártság ás elkülönülés felhivásait, a válság helyzetek rejtett mélységeit)

A 4-es szimbolikája: a NEGYED azaz a kör átméröje és a kör pontos egynegyed része, amely a 4 végtagra és a 4-es ciklusok (évszak, holdfázis) RENDJÉRE utal. Leirva, a 4-es az a kör átméröje, a rá meröleges sugár, bezárva a körbe irható négyzet egyik oldalával; ami a belsö egyensúlyt jelképezi.

Az 5-ös szimbolikája: AZ 5D FÉNYMENNYISÉG ÉS ÉRTÉKEK BEÁRAMLÁSA

AZ 5 IRÁNY AMERRE HALADHATSZ A KÖZÉPPONTBÓL KIINDULVA (elöl, hátul, jobb, bal és fent)

AZ 5 FIZIKAI ÉRZÉK (látás, hallás, tapintás, izlelés és szaglás) a TANULANDÓ LECKÉKRE MUTAT, mivel fizikai érzékeléseink igen csalóka játékot játszanak velünk

AZ EMBER JELKÉPE

AZ ÖTSZÖG      

A DODEKAÉDER (az 5-ik platoni test a Metatroni kockában) ALAPLEMEZE; A FELSZÁLLÓ FÉNYTEST EGYIK ALAPELEME A SZAKRÁLIS GEOMETRIÁBAN

AZ ÖTSZÖG AZ Ö R Ö K K É V A L Ó S Á G JELKÉPE

AZ ÖTÁGU FÉNYCSILLAG AZ ANYAISTENNÖ VÉDELMÉT IS JELENTI, EZÉRT A VÉNUSSZAL IS KAPCSOLATBA SZOKTÁK HOZNI

Az 5-ös mint szimbólum: Fentröl a Forrásból – Nagy Központi Napból – lefelé a Földre irányuló Fény spirál – Lehozzuk a Teremtö Szeretet Fényét a sürü anyagba. De úgy is fogalmazhatunk, hogy az intelligens energia száma, hiszen az Egyetemes Intelligencia Fényét lehozó Fény spirál a sürü anyagba.

És végül az 5-ös év összefoglalója: – Lehetöségek és nagy áttörések éve

                                                              – Dinamikus erö és akaraterö éve

                                                              – Lényünk Legbelsö Magjának vezetésével a tudás, az igazság és a változatosság éve

Az év feladatai és tanulandó leckéi: – Felismerni Lényünk Legbelsö Magjának hangját

    – Megbizni az Intuicióban és a valódi belsö eröben

    – Harmónikus egységbe egyesiteni a duális eröket

    – A dolgok mélyére látni és felismerni a mély, lényegi összefüggéseket

    – Tudatosság fényét elhozni a tudatlanság sötétjébe

    – Nyitottá válni az 5D Fénymennyiség és értékek befogadására.

Amint az a fenti elemzésböl is kiderül a 2021-es év magába egyesiti a 0, az 1, a 2, a 3, a 4, az 5, a 7, a 10, a 20 és a 21 minöségeit és energiáit. Éppen ezért sok váratlan fordulat, feszültség, egymásnak feszülö erök, változatos fordulatok és átalakulások várnak ránk az év folyamán, de nagy lehetöségek, felismerések és áttörések is.

2021 jelképesen:

2 – ami fent az lent, a duális erök harmónikus egysége (szinusz görbe)

0 – minden és semmi, átalakulás

2 – ami fent az lent, a duális erök harmónikus egysége (szinusz görbe) 

1 – Isteni Teremtö Sugár                     

         2+0+2+1 = 5  örökkévalóság

Áldás, Béke, Szeretet, Fény mindenkire!

Sári Izabella