Bölcsesség

Szeretett Fény-húgom, Isten-nö-vérem, Poseida Fényváros hirnöke, Moravetz Csilla által átadott üzenetek a Fényvárosok életéröl, ahová az emberiség tart a 2012 Váltás után, és az ezt követö bölcsesség tapasztalatokból kivont tanitások

Szerkesztette:  Sári Izabella

A DNS TISZTITÁSA ÉS A MÚLT ÁTIRÁSA

Kryon tanitásaiból tudjuk, hogy a DNS tartalmaz minden információt rólunk, minden eddig megszerzett tudást, eredeti létállapotunkat, a tökéletességet.

Át lehet formálni, meg lehet tisztitani mind attól ami nem teljes és be lehet hozni a tökéletes állapotot.

A múlt energiáit fel lehet szabaditani, elengedni és átirni a múltat, hogy jelenünk és jövönk a szeretet energiáival másképpen alakuljon.

Ezen új információk megszerzésével este lefeküdvén, azt gondoltam ki is próbálom hogyan tudom átformálni a dns-emet!  Így adtam magamnak az „utasításokat”. Els? lépésben tisztítsuk meg azt ami nem teljes, hozzunk be helyette a tökéletes állapotot. Igazából nem is jutottam el odáig, hogy konkrétan végiggondolhassam mit is kéne megtisztítani, már éreztem is a következ? lökéshullámot és a lassan már jól ismert bizsergést a fejem tetején.

Ezután megjelent el?ttem (csukott szemmel) egy nagyon nagy sárga virágmintás doboz. Amolyan ajándékdoboz féle tet?vel. Egyszercsak hirtelen lepattant a teteje és ömlöttek ki bel?le a dolgok. Ekkor fölé hajoltam és két kézzel szedtem ki bel?le a dolgokat. Marékkal két kézzel emeltem ki bel?le amolyan csecsebecséket, kincseket, de nem tudnám megmondani miket. Azt nem láttam. De ezzel együtt energiák is kiszabadultak bel?le, amik magukkal ragadtak egy pillanat alatt. Belekerültem egy sárgás, feketés, örvénybe (forgószélként képzeld el), amit?l elkezdtem szédülni nagyon. Megijedtem kissé ett?l az intenzív élményt?l. Ekkor eszembe jutott, hogy kérjem Kryont és Vivamust (?k jutottak eszembe az olvasottak alapján), hogy legyenek a segítségemre. Rögtön ott is voltak (legalábbis így éreztem, de látni nem láttam egyik?jüket sem, csak éreztem ?ket) és mondták ne féljek, ez egy születési folyamat és mint ilyen lehet félelmetes számomra, hiszen a kisbaba is egy csatornán megy keresztül és nem tudja hová tart, nem tudja mi lesz vele, csak ösztönösen cselekszik. Amikor a lélek távozik a testb?l, az is kissé félelmetesnek t?nik, pedig nem az. Féltem ugyan de hagytam magam,  megfogták a kezem mindketten, hogy ne legyen olyan ijeszt? és kértek bízzak bennük, ennek mindjárt vége lesz. Elmondták miközben ez az örvény kavargott körülöttem és vitt felfelé, hogy most a félelmeim szabadultak ki a dobozból, amik a csecsebecsékkel, ajándékokkal, (amik a tudást a már megszerzett böcsességet jelképezik) együtt kijönnek, hisz azok is ott vannak a legalján és most kiengedtem. Ez is a javamat szolgálja és általa újjászületek, de ezt a folyamatot végig kell csinálni. Azután egyszerre valóban vége is lett a dolognak és úgy éreztem, mintha a világ letisztult volna el?ttem, mintha én mostantól már mindent értenék, illetve érteni fogok ha akarom. Ezek után visszatértem a dobozhoz, ami mellé egy ágyra letettem a kincseimet, de nem láttam tisztán ?ket. Még  csak homályosan nézegettem mi lehet ez a sok szép csilli-villi holmi? Nem jöttem rá, de gondoltam biztosan van, vagy lesz ennek értelme a kés?bbiekben.

Ott hagytam a dobozt és a tartalmát, most körbe néztem a világban más, az új  ember szemével. Egy kis falut láttam magam alatt, egy édes kis templomot toronnyal. Édes kis falut, édes kis házakkal régi id?kb?l. Benéztem egy házba, ott feküdtem én mint öreg ember, aki életében pap volt és haldokoltam. Körülöttem csak néhányan voltak, és tudtam itt ér véget az életem. Nem volt rossz érzés, csak megnéztem. Ezzel az életemmel jelezték, hogy Nekem már van mindent elsöpr? hitem.

Jött a következ? életem ahol megnézhettem magam mint varázslón? féle, beszélgettem a másvilággal és kotyvasztottam mindenfélét. Innen van er?m.

Két nap múlva ismét belenézhettem egy el?z? életembe, ott egy nagyon kedves n?i szerepet kaptam, olyan n?vérféle foglalkozásom volt. Egy id?s bácsi mellett ültem az ágyon, aki már a halálán volt és rokonok híján én segítettem ?t át a túlvilágra. Emellett éreztem hogy életem nagy szerelme már nem élt és magányosan éltem le életem nagy részét. Ezt a fájdalmat pótoltam a kórházban tett szolgálatokból fakadó örömmel. Tehát voltam már magányos a javából, ezt sem kell már megélnem többet. Ez számomra megnyugtatólag hatott a mostani életemre nézve.

Így kapott minden egyes el?z? életembe való betekintés önálló értelmet. Felismerni azt, amit már tudok, amit már tapasztalam.

Éppen szerettem volna abbahagyni a meditációt és megpihenni, ekkor ezt súgta Kryon: változtasd meg a múltat! Változtasd meg a múltadat és így változtatod meg a jelent és a jöv?t, hidd el képes vagy rá!!!

Hogyan változtassam meg a múltat? Kérdeztem magamtól és T?le egyszerre. Ami történt megtörtént, ami nem, az nem. Aztán jött a sugallat. Áhá! Ami nem történt meg, de szerettem volna, arra gondoljak úgy, mintha megtörtént volna. Kezeljem tényként. Akkor az  úgy fog megnyilvánulni, hogy annak hatása lesz a jelenre és a jöv?re.

Aztán el kezdtem gondolkodni. Mit is szeretnék én megváltoztatni a múltban? Tulajdonképpen minden úgy alakult, ahogy annak alakulnia kellett.

Ne a jelen eseményeit próbáld manipulálni, itélni, elvetni, s folyton önmagadban vagy másokban a hibát keresni! Engedd el a múlt energiáit, félelmeit a DNS-edböl, mert oda zártad be öket, ird át a múltat, töltsd fel fénnyel és szeretettel és ennek hatása változtatja meg a jelen és a jövö eseményeit!

Tudásunk hasznosítása a gyakorlatban

A Fényvároskban tett eddigi látogatásaim nagyrészt spontán módon történtek, de semmiképpen sem el?zte meg szeánsz, vagy ráhangolódás, vagy bármi más. A mai napon belefogtam egy teljes meditációba melynek célja kifejezetten az volt, hogy tudatosan teljes kör?en szépen felépítve vehessek át információkat odaátról. Ezt a gyakorlat sort fogom most leírni, amennyiben valaki szeretne elindulni a keresés útján nyújthasson számára ez támpontot, kiindulópont, melyet átalakítva saját képére használhat egyéni fejl?dése érdekében. Úgy veszem észre számos útmutatás létezik arra vonatkozóan mit hogy csináljunk, de pontos lépésr?l-lépésre történ? leírás kevés van. Ezért Én most ezt  megpróbálom.

MEDITÁCIÓ I. RÉSZ

KEZDJÜK EL!

Halk relaxációs zenét szóllaltattam meg, gyertyát gyújtottam, párnákat raktam a földre és leültem törökülésbe, majd a lehet? legkényelmesebb pozíciót felvettem, hátamat az ágynak támasztva, ne kelljen tartanom magam. (lehet, hogy ez lustaságnak t?nik, számomra sokkal inkább kényelemnek, de mindenki tegyen saját belátása szerint)

A HÁLA

Vettem pár mély lélegzetet, szemem becsukva igyekeztem magam ellazítani. Gondolatban szólítottam saját szellemlényemet (fels?bb Én), hogy legyen a segítségemre a következ? meditációban. Bár rögtön hozzátettem tudom hogy mindig Velem van, tudom hogy én vagyok az aki nem mindig figyel Rá, de most igen. Jobban, mint bármikor. Hálát mondtam, hogy együtt lehetünk minden pillanatban és azért, hogy mindig minden helyzetben igyekszik útmutatásokkal ellátni, segíteni engem utamon és megteremteni a valóságban azt a tervet melyet közösen alkottunk. Sok más dologért is hálát mondhatsz még, kinek-kinek ízlése szerint. Lehetsz hálás bármiért ami körülötted van. A családodért, a barátaidért, a szerelmedért, a vagyonodért. S?t, tovább megyek én még azért is hálát mondtam és ezt ajánlom mindenkinek, hogy megélhettem életem nehéz pillanatait, találkozhattam olyan emberekkel akik megleckéztettek, vagy konfliktusom volt Velük, mert ma már tudom így fejl?dtem általuk és ezek nélkül ma nem tartanék ott, ahol tartok. Mert nem tudhatom meg Ki Vagyok, vagy Ki Akarok Lenni,  amíg meg nem tapasztaltam, hogy ki nem vagyok és ki NEM akarok lenni!

TISZTÍTÁS

A hála érzése után, -de nem elkapkodva lóhalálában, csak szép nyugodtan minden egyes mondatot átérezve, hagyva magamnak egy kis id?t-  áttértem a tisztításra.

Els? lépésben védelmet kértem a mellettem álló angyaloktól és segít?kt?l, testem vonják körbe fénnyel, vagy nevezd véd?buroknak, ahogy tetszik, ami távol tartja a negatív energiákat amíg én „odaát” vagyok és így „védtelen”.

Metatront kértem, tisztítsa meg a testem minden szinten minden egyes sejtemet és molekulámat a legkisebbt?l a legnagyobbig pozitív energiával, ahol hiányt vagy „hibát” tapasztal, azt töltse fel csodálatos képességével és korrigálja ki. El is lehet képzelni a folyamatot és ha jól figyelsz érezni fogod a hatását is.  Akinek ez nem megy, elképzelheti ahogy csodaszép fehér, sárga (mint a nap) fényben megfürdik, így tisztítva magát. Az emberi elme határtalan és ahányan vagyunk annyiféle technikát képesek vagyunk kialakítani, ez csak egy a sok közül, ez csupán egy irányjelz? számotokra.

Amikor ezt is átéreztem és úgy gondoltam mehetek tovább, magam elé képzeltem a DNS láncomat. Végiggondoltam, hogy tisztában vagyok vele ezt sok-sok év alatt alakítottam olyanná, amilyen ma és vannak olyan részei, amelyek nem teljesek. Vannak benne hibák melyeket el?z? életeimb?l és a mostaniból hozott fájdalmaim, gyötrelmeim miatt még ma is ott tárolok. Ezek miatt a mostani lánc nem tökéletes. Ezt a képet középre helyeztem. Bal oldalra pedig behívtam azt a DNS láncot, mellyel még a legels? reinkarnációmkor rendelkeztem a tiszta, tökéletes állapotot tartalmazót. Ez a kezdet. A középen lév? a jelen. A középs?ben megkértem a szellemlényemet vegye ki azokat a hibás molekulákat, melyek nem m?ködnek megfelel?en, melyek akadályokat képeznek a fejl?désemben, visszahúznak engem és cseréljük ki az eredetiben még tökéletesen m?ködött korábbi önmagukkal. A teljeset azért nem lehet felcserélni, hiszen akkor „elveszne” az összes olyan tudás is vele együtt, amit már keserves munkával megszereztünk. Akkor minek „tanultunk” ennyit nem igaz? Így a képzeletbeli vetít?vásznamon létrejött jobb oldalon egy új, már jól m?köd? láncolat, mely tartalmazz a múltat (kezdet + tudás), a jelent (fejl?dés) és a lehet? legjobb jöv?t (a lehet? legjobb végkimenetel), hisz megtisztítottuk.

Ekkor ismét szólítottam Metatront, hogy most már e szerint járja végig a testem és építse ezt az új összetételt az összes sejtembe, molekulámba, tehát egy új tisztítást kértem az új kódolás szerint. (Két órával a meditálás után, kijelenthetem tökéletesen érzem magam! )

Végül megköszöntem a segítséget és újból átadtam magam a hála érzésének.

MEDITÁCIÓ II. RÉSZ

KÖVETKEZ? SZINT

Jómagam ezen a ponton nem hagytam abba a meditálást, s?t épp most kezd?dött az, amiért leültem. A következ?k már tanítások, de bárki megpróbálhatja a folyamatot végigcsinálni, sose lehet tudni mikor történik meg az átlépés az egyén számára. Kértem a szellemlényemet emelje meg az energiaszintemet pont annyira, hogy az elég legyen az információk átadására és átvételére.

Amikor végeztem az egyéni munkával jöhetett a magasabb jóért való információ átvétel. Már épp elég ellazult állapotban voltam, most Artemiszt szólítottam (aki nem tudja: ? a Fényvárosbeli vezet?m) és engedélyt kértem T?le, hogy újabb tanításában vehessek részt. Azonnal ott is volt, örömmel és baráti szeretettel üdvözölt. Elfoglaltuk helyünket a számomra már jól ismert szobában, ami egy olyan épületben helyezkedik el, ahol sok Velem hasonló lélek veszi fel a kapcsolatot Velük nap mint nap. Egyik alkalommal több, másik alkalommal kevesebb lelket érzékelek.

KAPCSOLATFELVÉTEL

Leültünk a teremben, tudtam beszél hozzám, de nem értettem pontosan amit mond. Ekkor kértem Vivamust (aki arra szólított bennünket egy közlésében, bármikor ha nem tiszta egy csatorna hívhatjuk ?t és segít) tegye számomra érhet?vé  és hallhatóvá Artemisz szavait. Segített is, de közben Artemisz sem tétlenkedett, hamar feltalálta magát és addig is a kivetít?n tanított. Rögtön megjelent egy DNS lánc a képen oly tisztán, hogy csodálattal néztem. Közben megérkezett a hangja is hozzá.

DNS

Azt mondta, ha már úgyis ezzel foglalkoztam a meditációmban, akkor beszélgessünk err?l. Szerinte nagyon is fején találtam a szöget ezzel az egész módszerrel. Amit a múltkor Kryon adott át Nekem (változtasd meg a múltad és úgy fog változni a jelenen keresztül a jöv?d is) épp ebben rejlik. Pont err?l szól, de akkor ez számomra még nem volt teljesen érthet?. Azt mondja Kryon üzenete ennek a folyamatnak a záró mondata, de maga a cselekvés ebben a módszerben rejlik. Más tanítások is erre épülnek, azt mondják változtasd meg a jöv?d, gondolj rá pozitívan, arra gondolj amit szeretnél, sose arra amit nem! Ez így teljesen igaz is, de ez addig nem fog menni, amíg a múlt sérelmeit, fájdalmait és rossz beidegz?déseit magaddal cipeled. Addig az ott szerepel benned mint gátló tényez?. Kryon pont a DNS lánc kijavításáról tanít és arról, hogy tisztítsuk meg, így nyer értelmet a korábbi mondat is. Ha a jelenben átalakítod a láncban a „hibás” molekulákat amit korábban építettél bele, vagy épp romboltál le, akkor ajtót nyitsz afelé a jöv? felé, amely eredeti célod, megteremteni magadnak a lehet? legjobb életet. A legtisztább gondolatot, a legmagasztosabb szavad, a legszentebb érzést amit csak el tudsz képzelni.

Így zárul a kör.

SZERELEM

A tanítás vége felé csatlakozott hozzánk Kryon és Vivamus is, de nem avatkoztak bele a tanításba amit Artemiszt?l kaptam, csupán fényükkel emelték a közvetítést. Csodálatos érzés volt. Már épp készültünk befejezni, amikor még egy kérdés viharzott át a kis fejemen és kértem ezt még beszéljük meg! A legnagyobb örömmel álltak elébe.

Mi a helyzet a szerelemmel? Mennyire fontos ez az egész szempontjából, vagy csak Mi emberek tulajdonítunk ennek oly nagy jelent?séget?

Kryon felpattant a székb?l és szabályosan pörögni, táncolni kezdett, azt mondta ÓÓÓÓ a SZERELEEEEM! Táncával eljátszotta a szerelem élményét, olyan aranyos és fenséges volt. (elnézést az aranyos szóért, de nem tudok mást mondani) Mosolygott mindenki, közben Artemisz belefogott a magyarázatba.

Hogy fontos-e a szerelem? Mi az hogy! Az egyik legfontosabb. A szerelem tulajdonképpen egy kapu. A fejl?dés és az átlépés egyik kapuja a tudatosság, a másik a szerelem. A szerelmen keresztül spontán juthatunk el a felemelkedéshez, a tudatosság pedig egy tanulási folyamat végeredménye. És a szerelem a tudatossággal együtt? Na az aztán az igazi élmény! (itt volt egy energias?r?södés, amit nem tudok leírni, de éreztem, ezzel próbálták átadni az élményt) Az olyan magasságokba repít, amilyet most még el sem tudsz képzelni. A tiszta érzelem, amikor átadod magad neki testedben lelkedben és azt még tudod is használni a fejl?désed, de akkor már fejl?désetek érdekében, az maga a váltás (megváltás). Váltás az új világba. Ezért ne aggódj amiatt, hogyha mostanában jönnek-mennek a kapcsolatok a világban, ez része a változásnak. Átlépni csak tiszta szívvel és tiszta érzelemmel lehet majd, lejárt az érzelemmentes párkapcsolatok ideje. Mindent le kell rázni magunkról ami visszahúz, hisz a madár is nehezen boldogul a repüléssel ha mázsás súlyokat kötsz a lábára. Minél kevesebb a teher, annál könnyebben emelkedik. (köszönetnyilvánítás, búcsú, meditáció vége)

………..hát repüljünk drága lelkek!……….

LÁTOMÁSOK

1

A LÁTOMÁSOK  féléber illetve a félálom állapotában, a fizikai testben, teljes tudatossággal megélt élmények, s ezáltal üzenetek az emberiség számára, Poseidában tett látogatások által. Maga a Fényváros, az ottani élet és a minöségek leirása az üzenet, amolyan ébresztö jövökép, a Fény befogadására és a Fénnyel és a mindennel való együttmüködésre.

Fel kell készülnünk a 2012 Nagy Váltásra és az eljövendö Váltás utáni lét ezer csodájára!

A Poseidaban tett látogatások alkalmával látottak, és az ott átadott tudás erre mutatnak és még ezen túl is.

A kezdetek, az elsö kapcsolat felvétel

Hirtelen olyan érzésem támadt, mintha a fejem tetején valamiféle villanást éreztem volna. Amolyan energialökés szerü volt, bizsergetö érzés.  Meg is lepödtem egy pillanatra,  amitöl kinyitottam a szemem, majd visszacsukva egy bolygót láttam magam alatt, azon pedig egy várost. Gyönyörü volt, rögtön tudtam ez egy másik civilizációhoz tartozik. Jelen állapotot tekintve összehasonlíthatatlan a miénkkel. Aztán közelebb mentem és megnéztem a várost. Ekkor már volt mellettem egy kísérö is, aki jóval nagyobb, magasabb volt Nálam és  megmutatta milyen szép, gyönyörü látványt nyújt odafentröl. Ezután bevitt a város belsejébe, ahol elindultunk egy teremfélében, onnan tovább és körbekísért az épület belsejébe.

Egy következö alkalommal megtudtam a nevét is, Ö Arthemis, a Barátom a Vezetöm.

A város : Amikor felülröl néztem, nagyon színes volt és szép, átlátszó, mégis látható. Mint a szappanbuborék, de lehetett látni, ez nem tünik el ha hozzáérsz.

Az épületek is áttetszöek voltak és volt olyan, ahol egyik beleolvadt a másikba. Nehéz ezt szavakkal leírni. Ezek sem fizikai anyagok, átjárhatóak, mégis határolták az épületet, megmutatta ettöl-eddig tart. Minden áttetsz? anyagból volt, mintha nem anyag lenne, de mégis az. Mintha a nagy része víz alapú volna, mégis szilárdabbnak tünt annál. Nagyon szép színek voltak annak ellenére, hogy épp éjszaka volt ott is. Nem olyan világítást használtak mint mi, mégis jól látható volt minden egyes részlete.

A város lakói : Láttam a város lakóit, örömmel üdvözöltek.  Többen voltak a teremben ahová beléptem, volt aki érdeklödve nézett, volt aki csak tette a dolgát, de mindenkiböl áradt a szeretet és ez biztonságérzetet adott. Dolgoztak ezek a lények, de nem olyan munkát mint mi, hanem szellemi munkát végeztek teljes összhangban és harmóniában egymással. Tudtam, hogy ök már sokkal elörébb járnak hozzánk képest, és azt is hogy valahogy ide kell eljutni a földön, ebbe az állapotba. Ez a cél. A lényeknek nem volt fizikai megfoghatósága, de volt testük, inkább amolyan fénytestük, de színes. Gondolom a színek mutatták a különbségeket közöttük. Abban is biztos vagyok, hogy nem angyalok voltak, csak egy már sokkal magasabb szinten lév? lények mint mi. Ez a város valóban élt, zajlott valamiféle rend szerint, amit úgy érzetem mindenki tud és tiszteletben tart.

Voltak még valamiféle repülö jármüvek is, de furcsák voltak, hisz maguk a lakók nem jártak hanem suhantak. Akkor minek a jármü? – kérdeztem. Jött is a válasz: mert az gyorsabban eljuttatja öket egyik helyröl a másikra mint saját haladási sebességük.

Az egymást követö látogatások alkalmával szerzett további információk

Másodszor már szinte rögtön egy terembe mentem, illetve a terem elött egy másikba ahol láttam egy furcsa szerkezetet, amit nem tudnék máshoz hasonlítani mint egy pittypanghoz, ami ha nyitva van felfelé áll a tányérja, ha zárva akkor lefelé. Ez akkora, hogy egy terem közepét tölti be, ezen „járkálnak”. Illetve lebegnek fölötte. Tulajdonképpen ez maga a terem alja, fehér színü volt. Igazából nem annyira értem mi célt szolgált, viszont megmutatták, pontosan megfigyeltem, tehát lesz még jelentösége. Valami jeladó és vevö féle, állítgatják attól függöen mit szeretnének vele csinálni.

A Föld  átalakulása, a jövökép: Ezután egy másik teremben, ahol volt egy kivetítö, levetítette a kíséröm (csak ketten voltunk, beszélgettünk), hogy hogyan fog a föld átalakulni idövel. A föld maga nem lesz olyan anyagi szerkezetü mint most, sokkal inkább energia anyagú és összetétel?, de nem is lesz szükség ahhoz hogy megfogd vagy megérintsd, hisz minden energialapú lesz, érezni fogjuk mindennek a kisugárzását. Már csak azért sem lesz szükség erre az anyagra, mert mi sem ebböl az anyagból leszünk mint most, nem b?rön át fogunk érezni,nem tapintás útján. Tulajdonképpen ha jól értem lebomllik a fizikai testünk, eltünik és csak az energiatestünk marad meg. Ami ugye most is van, csak még nem olyanok az érzékszerveink, hogy tudnánk érzékelni. Még nagyon materiálisak vagyunk. Ez egy magasabb dimenzióban való létezési forma, ami olyan tökéletes rendben müködik, hogy azt mi most nem is tudjuk elképzelni. Az elsö látogatásom alkalmával amikor beléptem abba a nagy termbe, ahol sokan voltak, úgy érztem magam mint egy repülötér várójában, ahol mindenki teszi a dolgát, de olyan magabiztossággal, és olyan rendszer szerint, amiböl tudtad, hogy jó „kezekben” vagy, ezt mi el sem tudjuk képzelni. Ha mi belépünk egy mai kornak megfelelö reptér várótermébe rögtön egy kis kétely támad bennünk a nyüzsgés miatt és amaitt, hogy vajon biztosan minden rendben lesz-e? Ezt ott nem érzed. Csak állsz és csodálod azt a tökéletes rendet, rendszert, együttmüködést.

Tehát a földnél tartottam. A föld fizikai anyaga sem lesz meg, sürü energiává alakul át velünk együtt és abból nyerjük ki természetes úton az energiaforrást. Hozzá fog járulni a mi energiaelllátásunkhoz, ami pl. a városhoz kell. Tulajdonképpen összeadódnak az energiák, minden abból fog állni és ehhez  a föld vízkészletét fogjuk felhasznáni, (meg ne kérdezd hogyan), ahogy ma is minden anyag nagyrészt vízböl tevödik össze még az ember is. Minden mindennel kapcsolatban lesz, amit most is tudunk, csak még nem értjük pontosan. Ahogy ma kemény a föld és viszonylagosan Te is, úgy lesz energiává az emberrel együtt minden más anyag. Tehát a materiális világból energiavilág lesz. Most lépünk ugye az 5. dimenzióba, én azt hiszem ez a 11 dimenzió összessége lesz. Nem véletlen hogy mindenhol a 11-es számot látjuk emlékeztet?ül, mert oda tartunk.

Mint említettem minden, így a többi élölény is velünk változik, a  fizikai érzékszerveink megszünnek, enni sem fogunk, energiából fogunk táplálkozni, nem lesz hallás (úgy mint most), nem lesz látás (úgy mint most), szaglás, stb úgy mint most, hanem érezni fogunk. Ahogy most érzed hogy szeretnek, hogy haragszik Rád valaki, hogy hiányzol valakinek, vagy gondol Rád.

Amint ez megvalósul akkor mindent pontosan fogunk érteni, nem lesznek kérdéseink, csak lennünk kell benne és ez olyan természetes lesz, minthogy ma levegöt veszel. Akkor majd energiát veszel magadhoz, illetve csak leszel energia. Ez amolyan földi paradicsom féle szerintem. De nem olyan, ahova egyesek eljutnak, mások nem, hanem ahová tartunk mindannyian. Most ennek a kapujában vagyunk, most kezdjük el. Ez egy új kor kezdete, ebbe belebukni nem lehet, efelé csak tartni lehet, jön az állandóság, egy magasabb tudati állapot felé tartás.

Kicsit olyan ez mitha sci-fi könyvet írnék, én csak azt írom le amit tapasztaltam,  ott nagyon jó, kellemes és ha választhatnék én most átmennék és vissza se jönnék. Odaát csak addig jutott eszembe a földi világ, amíg próbáltam összehasonlítani a kettöt és megérteni a folyamatot, de öszinte leszek egy cseppet sem hiányzott. A való világban kb. 5-10 percet töltöttem ott, egyébként kb egy fél órára való információt kaptam,vagy még többet.

Az els? energialökettel megnyílt ez a kapu és számomra átjárható bármikor ha akarom. Persze felmerült bennem a kérdés, hogy vajon bármikor zavarhatom-e öket? De én csak örömfogadtatást tapasztaltam eddigi két látogatásom alkalmával, és nem éreztem hogy bármikor zavarnék. Persze ebben a vicces az, hogy ott már az id? is átalakul, így nem hiszem hogy „rosszkor” mennék. Annyi szeretettel fogadtak, hogy ezt nem tudom érzékeltetni. Mindkét alkalommal ugyanaz a lény fogadott, ezt éreztem. Másodszor már megismertem, illetve megéreztem öt. Meg lehet érzés alapján különböztetni a lényeket. Ez fantasztikus!!!!

A negyedik dimenzióba való emelkedés folyamata a MOST-ban

Azt is megéltem, amikor megmutatták a négy dimenziót amiben létezünk, hogy hogyan emelkedik egyik szintröl a másikra. Pontosabban mindig az egyik emelkedik kicsit, aztán a másik, aztán a következö, a lényeg a fokozatosság benne, ez pedig tökéletes rendben fel van építve. Ami fontos hogy hagyjuk magunkat, mert mindig tudják odafönt, hogy éppen mi a következö lépés, hogy mikor melyik területet kell emelni, olyan tudatossággal, amit mi magunk nem is tudnánk leutánozni. Olyan lépcsözetesen, nem is tudnál hármat lépni fölfelé, egymásra van építve. Ha mégis megpróbálnál nagyobbat lépni fölfelé, kibillennél az egyensúlyodból, mint ahogy a valódi lépcsön is bekövetkezne. Szóval tudd, hogy jó kezekben vagy és tudják mi kell Neked!

Ezt egy kockában álmodtam meg, aminek nincs teteje, csak oldalfala van, nagy kiterjedésü. Négy kokca, amik a középpontban össze vannak illesztve. De síkban az aljuk más szögben állt a levegöben. Te vagy a középpontban, te lavírozol, egyensúlyozol a közepén. Mindig másik kockának a lapjai emelkednek fokozatosan, mint ahogy madár a szárnyával lebegteti magát, így Te a négy dimenzióval, amiket a kockák jelképeznek,… én ezt kicsit olyannak érzékeltem mint egy libikóka aminek a közepére állsz és ezzel együtt emelkedsz felfelé. Érdekes élmény.

Bölcsesség Tanitások

Szeretett Fény-húgom, Isten-nö-vérem Moravetz Csilla Poseidában tett látogatásai során szerzett felismeréseiböl és irásaiból

Szerkesztette:  Sári Izabella

Az elsö bevillanások

Az ember valódi lénye a fénylény felismerése: mindannyian a Fény gyermekei vagyunk és hordozuk a Teremtö Fény Szeretetének Isteni szikráját.

Elöször egy férfi arca villant be elöttem nagyon tisztán. Olyan volt, mintha bedugta volna a fejét kikukucskálva egy függöny mögül egyenesen belenézve az arcomba. Ez az arc átváltozott egy másik férfi arcává, aztán ismét egy másikévá. Egyszer csak eszembe jutott, hogy ezek én vagyok elözö életeimböl.  Ez volt a kezdet.

Azután bevillantak az ismeröseim, rokonaim  arcai sorban és a testvéremnél járva olyan tisztán láttam öt magam elött, mintha ott lett volna. Ekkor elkezdett a fizikai teste lebomlani és csak a fénylényt láttam csupaszon. Gyönyörü szép volt. Sorra egymás után megcsináltam ezt a folyamatot másokkal is, de ez már nem volt olyan tiszta kép mint az elsö esetben. Ma már tudatosan ébren is próbálom a másik embert látva a fénylényét meglátni. Úgy érzem elég jól sikerül.

Embertársainkban ismerjük fel az EMBERT, és szemükbe nézve keressük bennük az Istenit, a fénylényt, mert ök is ugyanazon teremtés megtestesülései!

A Kulcs

Mindannyian lélekcsaládokban jöttünk le a Földi sikra, közeli vagy távoli csillagokból, Univerzumokból. És a társ kapcsolatokban a lélektársak keresik egymást.

T?le nagyon-nagyon sokat tanultam és általa nagyon sokat fejlödtem, így rájöttem valamire: Amikor símogattam a böre érintése teljesen más volt mint az enyém, vagy mint a mi családunkké. Valószín? nem egy helyröl jöttünk, nem egy lélekcsoportba tartozunk. Felismertem így lehet megkülönböztetni azt, hogy ki „idegen” és ki nem az. Amikor hozzáérsz valakinek a böréhez, amikor megsimogatod és azt érzed ez ismerös érzés, akkor egy helyröl jöttetek, vagy egy „fajba” (elnézést nem jut jobb szó eszembe) tartoztok. Ha az érintése idegennek tünik, akkor ez a lélek az is számodra, nem ugyanaz a lény mint Te. Ezért fordulhat elö, hogy Neki pl. sokkal magasabb szexuális kultúrája van mint Nekem, Mi viszont más dolgokban  állunk magasabb szinten. Nagyon jó a logikai érzékük, de a lelki szint az nem annyira kifejlett, vagy legalábbis másképp van hangolva, más dolgokra érzékeny. Nem tudom honnan jött, de nem az én fajtám. Szeretettel, de még több érdeklödéssel fordulunk egymáshoz, mint akik ismerkednek. Mint perzsa macska a házi cicával. Ugyanaz az állat, mégis más. És valahogy ö is olyan más mint én, nem is tudnék azonosulni Vele hosszú távon, de közben csodálattal nézem öt és tanulok.

Ez egy határozott támpont lehet, hogy párkapcsolat szintjén hogyan tudjuk felismerni a hozzánk tartozókat, hogy a saját fajtánkból válasszunk. Mert egy helyröl jövök ugyanazzal a fejlettségi szinttel rendelkeznek, egy csoportba tartozók nagyjából együtt fejlödnek, hasonló a gondolkodásuk és egy felé tartanak. Persze ehhez kifinomult érzékeléssel is kell rendelkezni.

Most jött el az ideje, hogy valami olyat adjunk az emberek kezébe, amit bárki tud használni. Az érzéseket nehéz átadni. Le kell hozni a spiritualitást. S ha azt mondod: érintsd meg! Fogd meg! Tapintsd és fogod érezni – ez a kulcs. Utána jöhet az, amikor már nem kell érinteni, csak érezni.

A BOLDOGSÁGRÓL

Mindenki a boldogságról álmodik, s mégis olyan kevesen ismerik. Mindenki keresi, s mégis olyan kevesen tudják hol van. Mindenki beszél róla, s mégis olyan kevesen tudják, hogy az mit jelent.

Azt látom a körülöttem lévö embereken, hogyha nem a szívük-lelkük szavát útját követik, akkor mostanság már rohamosan elkezdik rosszul érezni magukat. (emberek napok alatt lesznek öregebbek vagy fiatalodnak meg a hozzáállásuk szerint) Ha azt a magatartást követik ami a társadalmi és ésszerü elvárások alapján tennivaló és nem azt amit szívböl szeretnének, akkor villám sebességgel kicsúszik a lábuk alól a talaj. Ennek egy magyarázata van. Ilyenkor nem a szívszerelmünknek, az anyagi jólétnek, a szentnek vélt életnek fordítunk hátat, hanem egész egyszerüen a boldogságtól fordulunk el. A boldogság, szeretet, a szeretet fény. Ha nincs szeretet, nincs élet. Ha hátat fordítasz az életnek, akkor  a „halál” felé nézel. Ha nem az élet felé tartasz, akkor a halál felé. Ha nem a boldogság felé tartasz, akkor a boldogtalanság felé. Ez a polaritás miatt van, nincs mit tenni. Egy dolgot tehetsz, hogy nem szösz konkrét terveket a jövöre, nem akarod meghatározni mi legyen, így nem korlátozod a saját lehetöségeidet, csupán egyre koncentrálsz, ha a jövödet látod, ne láss mást, csak és kizárólag a boldogságot. Ezzel átadod az aggodalmaidat, a félelmeidet, és a lehet?ségek széles tárházát nyitod meg magad elött. Gondold azt, hogy bármi lészen is, Te a boldogságot választod, a boldogság felé veszed az irányt, ott pedig nem lehetsz másban, csak biztonságban. Napok alatt fogsz megfiatalodni és fog ragyogni az arcod és szemed, mint kisgyermek korodban.

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

A boldogságot szavakkal meghatározni nehezen lehet. Az, hogy kinek mit jelent a boldogság, egyéntöl függ. Nincs határozott közös nevezö, nem lehet azt mondani, ülj sportkocsiba és attól majd boldog leszel! Egyik ember jól érezheti magát általa, a másik ember nem. Olvass sokat! Ez sem boldogít mindenkit. Szeretkezz! De ez a szó is mindenkinek mást jelent. Vannak sajnos olyanok, akiknek ez nem takar pozitív élményt. Vannak! Tehát hiába is buzdítod erre a cselekvésre, önmagában nem hoz eredményt.

Próbáljuk inkább megfogni a témát arról az oldaláról, hogy mi az amitöl nem vagyunk boldogok? Mert ha tudjuk hogy mit ne tegyünk, akkor már elindulhatunk egy meghatározott irányba. Lehetnek ezek útjelzö táblák, amik azt jelzik, ha letérsz a boldogsághoz vezetö útról. Szeretném annyira hétköznapivá és gyakorlatiassá tenni a mondandómat, amennyire csak lehet. Mert fennkölt és misztikus, vagy akár spirituális útmutatásokat kapunk százat százfélét. Ezeket jómagam nagyon sokra tartom, de közben tudom és látom, hogy nem mindenki számára érthetö és használható, ahogy tapasztaltam én is, vannak köztük olyanok amelyek számomra sem kézzel foghatóak vagy világos tanítások.

Nincs itt szó semmiféle misztikumról, egészen egyszerüen ezek a természet törvényei, amik ránk emberekre automatikusan hatnak. Nem karma! Ha teszek valamit, annak következményei vannak. Elöre kiszámítható és ahogy drága barátnöm szokta mondani, borítékban lezárható és a végén meg lehet nézni, mert úgy lesz! Az élet igazságos és pontosan kiszámolt, tökéletes rendben müködik.

Az egész valahol a párkapcsolatoknál kezdödik. Mondják mások: a szüleink párkapcsolatánál, de ezen már úgysem tudunk változtatni, tehát mit is kezdhetnénk vele nem igaz? Most már akár hibás kódokkal és beidegz?désekkel együtt is, de a magunkét kell megoldani, amit ök elrontottak az ö szüleik miatt, ök meg a saját szüleik miatt és így tovább, és így tovább. Persze jó ha látjuk az ö rossz viselkedésmintáikat, hogy elhatározzuk olyat nem akarok csinálni, de az alapvetö problémát én mégsem ebben látom.

A mai párkapcsolatokon nincs áldás. Egy áldott kapcsolat az tiszta érzelmeken alapul, egy áldott kapcsolatban nincs harc és alá- fölérendeltségi viszony. Egy áldott kapcsolatban nincs megalázottság érzés és nincs hatalmi harc. Egy áldott kapcsolatban egy dolog van: a tiszta szeretet.

Mi pedig? Eladjuk a lelkünket nap nap után. Eladjuk a pénzért, a makacsságért, a hatalomért, a vélt áldásért. Kíváncsi vagy miért vannak emberek együtt még akkor is amikor nem szeretik egymást? Figyelj!

De hát ott kocsi, a ház, a lakás, a pénz, a gyerekek -mondják. Mit szólnak a szeretteim, mit szólnak a haverok, a szüleim ha én elválok? Kudarcot vallok magam és mások elött és azt nem akarom. Különben is mi lesz Velem ha feladom eddigi életem? Elveszek. Ezek az okok, amiért haldokló kapcsolatokban vergödünk és nem adjuk, nem engedjük el amiért egyszer már megdolgoztunk. Csak azt nem vesszük észre, hogy az már réges régen nem a miénk. Csak azt hisszük, hogy a miénk, mert mi dolgoztunk meg érte.  Csak épp egy hiányzik belöle, ez az áldás. Nem vagyunk boldogok, csak ezt sem vesszük észre. Hajtunk, törtetünk, kínlódunk, fáradtak vagyunk, meggyötörtek. Ráfogjuk a munkára, a stresszre, a nehéz gazdasági helyzetre, csak épp azt nem vesszük észre, hogy fejétöl büzlik a hal.

Tapasztalataink alapján, ha magad nem járod az utadat, akkor az élet kikényszeríti belöled. Ha ragaszkodsz olyanhoz, ami nem a Tied, az „élet” elveszi Töled, mert nem illet meg Téged. Ha nem mered felvállalni a tiszta érzelmeidet, vagy nem mered felvállalni, hogy valakit már nem szeretsz, tehát a saját érzéseidet, mert ez volna az út maga, akkor oldalba fognak lökni. Elöször. Aztán hátba vágnak. Utána pedig kirántják alólad a szönyeget és a földre huppansz. Természetesen képletesen. De megtörténik. Megtörténik újból és újból. Aki a pénzt részesíti elönyben a szívével szemben, az elveszti a pénzét. Valahogy, akárhogy, mindegy hogyan. Adó formájában, büntetés formájában, vagy az asszony húzza ki alólad ha görcsösen ragaszkodsz hozzá, ha nem Te választod, kitépik a kezedböl. Ha hatalom miatt, nem lépsz ki egy nem müködö kapcsolatból, mert mondjuk elvesztenéd az addig elérteket, akkor attól szabadítanak meg. Ha magadtól nem mégy, kirúgnak. Senki semmit nem tarthat meg, amihez jogtalanul jutott hozzá, valakin keresztül, akihez érdekkapcsolat füzi. Ha valaki a gyermekeihez ragaszkodik görcsösen, mert úgy véli csak a közelükben lehet jó apa, az egy napon rájön, tulajdonképpen nem is ö nevelte öket, csak egy lakásban laktak, de még csak nem is ismeri öket igazán. Mit szeretnek, mi érdekli, mi foglalkoztatja gyermekeit? Nincsenek közel egymáshoz. Söt, nagyon is távol vannak. Mindjárt meglátod miért.

Tehát mi a boldogtalanság? Olyan életet élni, melyben nincs öszinteség, mely érdekeken alapul, mely kifogásokat gyüjt, mely lehúz és súlyokat aggat ránk. Olyan élet, mely mások kárán próbál elöre haladni, mely akár szándékosan, akár akaratlanul árt másoknak. Olyan élet, mely látszólagos boldogságot ígér, mely nem látja az igazságot. Olyan élet, mely nem osztozik, mely elszigetel, mely magányt hoz el. Azt hisszük, ha pénzünk van, ha házasságban élünk, ha családunk van és jó munkánk, ez már elég a boldogsághoz. De nem. Ez mind mit sem ér tiszta érzelmek nélkük. Nem a pénzzel, a házzal, az autóval, a családdal van baj, hanem azzal, hogy rosszul választunk. Legyen elöbb meg a szeretet, vagy nevezd szerelemnek, még pontosabban kölcsönös szerelemnek, aztán a többi jön magától. A pénz, a ház…..

De addig valóban csak egy örök vég nélküli harc az élet, mert rossz alapokra helyezzük. A boldogtalanságra, közben nem értjük miért nem vagyunk boldogok. Nincs alap, de mi már az ablakot akarjuk a helyére tenni a házunkban.

És hogy mi lesz a gyerekekkel, ha mi új életet kezdünk? Én megmondom.

Örökké hálásak lesznek Neked, hogy megmutattad hogyan kell boldogan élni, és nem tetted tönkre öket a saját boldogtalanságoddal. Mert egy gyermek számára nincs nagyobb kín, mint látni az általuk legmagasztosabbnak tartott lényt, a szülöket szenvedni.

Egy istenképet döntesz romokba, mert Neki Te vagy az Isten!

Hát mond meg öszintén! Illik Istenhez, hogy ne legyen boldog?

Az Új Világ törvénye a SZERETET

A Pleiadi tanitások egyik legcsodálatosabb esszenciája, hogy „elöbb a szived nyisd, aztán a szemed” mert a szivben, mélyen betemetve ott van Istenségünk alap természetéban az „otthonról hozott útravaló” a Fény ami a SZERETET

Amikor életed tengerének óriási kiapadt medrében tátongó repedés szélén lógatod a lábad és az orrod, amikor úgy érzed egyedül maradtál, amikor úgy érzed nincs esély átugrani azt, vagy újból feltölteni vízzel a tenger medrét, hogy lubickolhass benne. Amikor úgy érzed nincs már aki ebben a sivárságban Veled tartana, amikor úgy érzed már sírni sem tudnál annyi könnyet magadból, hogy elég vízhez juss, amikor a nap tüz és úgy érzed nem melegít, hanem felperzsel. Amikor úgy érzed vége.

Akkor emeld fel a fejed az ég felé és láss tovább a látszaton. Láss a szíveddel. Ekkor a távolból elökerül majd valaki, aki ismerösnek tünik. Aztán még egy. Majd még egy. Tudd, hogy ezek azok akik mindig is ott voltak Neked, minden pillanatban, csak Te megfeledkeztél Róluk. Olyan emberek, akiket nagy lapátolásodban a saját kis csónakodban a saját kis tengereden lehagytál a hajszában. Azok, akik nem voltak restek utánad menni, és lám-lám Nekik volt igazuk, hisz mégiscsak Rád találtak és még sietniük sem kellett. Mégiscsak utolértek mindenféle eröfeszítés nélkül. ök tudták, hogy egyszer szükséged lesz Rájuk és azt is, hogy akkor ök ott lesznek. Honnan? Mert a szívük ezt súgta. Mert a szeretet már csak ilyen. Mindig ott van. Akár látod, akár nem. Akár hiszed, akár nem.

Ha már látod ezt, akkor még egy dolgot nézz meg alaposan! Hogy mid van? Lehet hogy nincs már autód, nincs már lakásod, nincs már ékszered, vagy kopott a ruhád. Lehet. De mégis gazdagabb vagy mint gondolnád. Miért? Mert vannak körülötted olyanok akik szeretnek. Így is. Lyukas nadrágban. Tenger nélkül, víz nélkül, égetten. Ekkor lásd, hogy milyen gazdag vagy! Miért? Mert a szeretet az egyetlen út, melyen elindulva akár hiszed, akár nem, akár látod, akár nem, lesz újból tengered, lesz újból hajód, lesz újból lakásod, lesz újból munkád, családod, és ékszered, lesz újból napod mely melenget, de most már egy új, megtisztult formában, melyet a szeretet, a fény tisztított meg. Egy olyan életed, melyben más értékrend uralkodik. Ez a Te értékrended, melyet a szeret ölel át és akkor jössz majd rá, hogy eddig Te nem éltél. Eddig nem volt semmid, amit elveszíthettél volna, vagy amit sajnálnod kéne. De míg ide eljutsz, hidd el a semmibe kell eljutnod, és onnan kell visszatérned, hogy mindened meglegyen. Ez elvezet egy új világba akár hiszed, akár nem, akár akarod, akár nem, mert ez az új világ törvénye.

És ne feledd! Míg fejed és orrod az ég felé csapva gögösen jársz a világban, addig minden apró repedésben meg fogsz botlani és csak lefelé tarthatsz, mert nem látod az utadat.

De amikor majd mély alázattal meghajtod fejed a sorsod elött és szemed becsukva vakon követed azt, akkor fogsz elkezdeni felfelé emelkedni, akkor már nem lesz se repedés, sem akadály melyben megbotolhatnál, akkor repülni fogsz, akkor tartasz majd az ég felé. Mert csak szemed becsukva hallhatod meg az üzenetet, amit magadnak küldtél útmutatásként, mely a mennyekbe repít.


Share

Vélemény, hozzászólás?