Elöadások

TANULD MEG SZERETNI ÖNMAGAD

Összefoglaló kivonat Gay Hendricks Learn to Love Yourself cimü könyvéböl

Az összefoglaló kivonatot irta és angolról forditotta: Sári Izabella

Ez a könyv az 1990-es évek közepén került hozzám elöször, aktualitásából illetve eneriájából mit sem veszitett azóta és nagyszerü útmutató lehet az ébredöknek!


ÉLETÜNK SZÖVÖDMÉNYEI – érezzük valami nincs rendben a tapasztalkásunkkal a félelem, a szomorúság, és az öröm is,  olyan valami amit inkább távol kell tartani magunktól, mint sem megnyilni elöttük és befogadni, azaz magunkhoz ölelni öket.  Ennek oka a szülök megpróbálják távol tartani gyermekeiket a szomorúság érzésétöl.

Ebböl Következik:

Elveszitjük kapcsolatunkat saját tapasztalásunkkal. Amint ez megtörténik, a korai gyermekkorban, elkezdjük önmagunkon kivül keresni, hogy mit is tehetnénk ami müködö képes a saját környezetünkben,  s ez vezet el bennünket             magunkévá teszünk egy kialakitott cselekvés rendet amely föleg arra irányul, hogy mások kedvébe járjunk (a szülök akkor vannak megelégedve, ha nem mondom el, hogy elszomoritott valami). Nincs is azzal semmi gond, hogy mások kedvét keressük, mindaddig, mig ennek érdekében fel nem adjuk saját tapasztalásunk.    a gondolat menet:   ÖNMAGAM LENNI nem müködik, I.Kérdés: mit kell tennem, hogy megkapjam a szükséges figyelmet? BÁRMIT AMI MÜKÖDIK!

MASZKOKAT VESZÜNK FEL MELYEK FELTEHETÖLEG

MEGFELELNEK AZ ELVÁRÁSOKNAK

És amikor már ezek az álarcok nem müködnek tovább (például: azért teszünk valamit, mert azt hisszük ezzel valakinek a kedvébe járunk, s késöbb kiderül, az ellenkezö hatást értük el vele) a II. kérdés következik : hogyan kerüljem el a fájdalmat mialatt valamiféle figyelmet kapok?

A feddés, az elmarasztalás is jobb mint figyelmen kivül maradni!

És ennél a pontnál a második kérdés felcseréli az elsöt. S mig az elsö kérdés, – mit tehetek, hogy ezek a körülöttem lévö emberek kedvét leljem – válasza föleg pozitiv, a második kérdés, – hogyan kerüljem el a csalódást és a fájdalmat – válasza kizárólag negativ lehet (hiszen ez a büvös kerék pontosan onnan indult, hogy ne tapasztaljunk negativ érzést)!

Sok módja lehet a fájdalom elkerülésének:

–          Húzódj vissza magadba, s ne engedd meg senkinek, hogy megismerjen ki vagy, még önmagadnak sem;

–          Zavard össze a játékot, s igy senki sem gyözhet;

–          Ne vegyél részt a játékban;

–          Válj problematikus gyerekké;

Ezek a módszerek nem arra lettek tervezve, hogy gyöztesként éld meg az élethelyzeteket   mert      azt már eldöntötted amikor úgy érezted, hogy ÖNMAGADNAK LENNI NEM MÜLÖDIK, hogy te soha sem leszel képes gyözni. Ezek a módszerek  arra hivatottak, hogy ne vesszetek el teljesen.

Szüleinknek elvárásaik vannak velünk szemben. Ök azt szeretnék, hogy okosak és sikeresek legyünk vagy, hogy olyasmit csináljunk amit nekik soha sem volt alkalmuk megtenni.

Azomban , az elvárásoknak két fö hátulütöjük van:

  1. Gyakran képtelenek vagyunk eleget tenni az elvárásoknak    ezért    úgy érezzük nem vagyunk méltóak a szeretetre mert szüleinknek (vagy bár kinek) csalódást okoztunk.
  2. Néha eleget teszünk az elvárásoknak, s többször, a kitüzött cél elérésével tesszük ezt.      A Gondolat:     Most boldognak kellene lennem! De nem vagyunk azok, mert úgy tünik a tény az, hogy ha elérünk egy célt amit nem a saját szabad választásunkkal tüztünk ki, az üresség érzését tapasztaljuk. ÖNMAGUNKON KIVÜL KERESTÜNK VALAKIT AKI KITÜZTE SZÁMUNKRA A CÉLT, VALAKI MÁST, AKI ELISMER BENNÜNKET ÉS      EZÁLTAL

ELVESZITETTÜK A KAPCSOLATOT SAJÁT BELSÖ ÉRZÉKELÉSÜNKKEL, HOGY MI AZ AMIT MI SZERETNÉNK, MEG AZT, HOGY MIT JELENT A MEGELÉGEDETTSÉG ÉRZÉSE.

SZERETNI ÖNMAGUNK

A legnehezebb de ugyanakkor a legegyszerübb dolog is. Csak annyit kell TENNÜNK, hogy szeretjük önmagunkat úgy, ahogy a pillanatban érezzük magunkat.  Csak annyit TEHETÜNK, hogy elfogadjuk azt aki igazánból vagyunk és szeretjük öt. De, HAJLANDÓKNAK KELL LENNÜNK SZERETNI ÖNMAGUNK. Ez választás kérdése. A kérdés: hajlandók vagyunk-e tapasztalni, vagy nem vagyunk hajlandók tapasztalni? A nagy döntés, hogy hajlandók vagyunk a tapasztalásra szabaddá tesz bennünket az utazásra középpontunkba, s ez ENERGIÁT ad és felvillantja SZENVEDÉLYÜNKET.

A SZERETET az az IGAZSÁG ELFOGADÁSA. Hogyha van olyan tulajdonságunk amit nem szeretünk önmagunkban az azt jelednti, hogy nem fogadjuk el az igazságot teljes egészében.

Amikor nem vagyunk hajlandóak valaminek a tapasztalására, akkor sürübbek vagyunk és összezsugorodunk. Amikor hajlandóvá válunk a tapasztalásra, megnyilunk és kiterjedünk. A változás csak annyi, hogy elvetjük a tapasztalás iránti ellenállásunkat. Amikor sürünek és zsugorodottnak érezzük magunkat feltehetö a kérdés, hogy mi az az igazság amit próbálunk mellözni vagy elkerülni az adott élethelyzetben.

A FESZÜLTSÉG az az energia amely távol tartja az IGAZSÁGOT TUDATUNKTÓL.

A HARAG az a tehetetlenség érzése amikor tudomásul kell vennünk, hogy nem kapjuk meg amire szükségünk van, illetve amit szeretnénk az adott helyzetben.

Ezekben az esetekben terjedjünk ki a harag magunkhoz ölelésére, engedjük meg létezését azaz fogadjuk el az igazságot, hogy nem kapjuk meg amit akartunk és ez nem kudarc, csak még nincs meg a nagyobb rálátásunk az egész szituációra – és szivünk szeretetének fényében a harag szertefoszlik.

A SZERETET egyszerüvé teszi az életet. Hogyha komolyan vesszük az ötletet, hogy a szeretet az egyetlen amivel feltölthetjük bármelyik helyzetet, az élet egészen egyszerüvé válik. Akkor az élet a lehetöségek sorozata lesz, hogy tanuljuk a több szeretetet. Nem szükséges olyasmivel fárasztani magunkat, hogy helyes vagy helytelen, mert az egyetlen dolog ami fontos, hogy mennyi szeretetet fejezünk ki tetteink által. Ezt csak mi magunk határozhatjuk meg önmagunknak, és nincs szükség védekezö álláspontra, amikor úgy értékeljük, hogy kevés szeretetet fejeztünk ki cselekedeteinkben. Akkor, abban a pillanatban a felismerés az a tény amit szeretnünk kell önmagunkban, mnert az ÉLET = A SZERETET TANULÁSA.

És, hogyha nem tudjuk szeretni önmagunkat az adott pillanatban, akkor azért szeressük magunkat, mert képtelenek vagyunk szeretni önmagunkat egy adott helyzetben!

TÉVEDÉS azt gondolni, hogy elöbb változtatásokat kell tennünk önmagunkban, hogy szeretni tudjuk magunkat! Amikor elfogadjuk az IGAZSÁGOT ÖNMAGUNKRÓL, amikor levetjük az ÁLARCOKAT, az azt jelenti, hogy NEM KELL JOBBNAK LENNÜNK ahhoz, hogy SZERETHETÖVÉ váljunk és SZERETNI TUDJUK ÖNMAGUNK!

Ez az az idö amikor megértjük, hogy meg kell nyilnunk azon NEM SZERETETT RÉSZEINK elött, amelyekkel, ha nem KÖTÜNK BARÁTSÁGOT, egyetlen KALAND SEM NYÚJTJA A MEGELÉGEDETTSÉG ÉRZÉSÉT! Amint hajlandók vagyunk helyet adni önmagunk KEVÉSBÉ SZERETETT ASZPEKTUSAINAK, minden kaland, még egy városi séta is ÉRTELMET NYER!

MI A TAPASZTALÁS ÉS MI NEM AZ

Önmagunk SZERETETÉNEK a TAPASZTALÁSA rendelkezik a MINDENT MEGVÁLTOZTATÓ HATALOMMAL.

A HIT ILLETVE A HIT-RENDSZER az NEM TAPASZTALÁS! Az csak elborit bennünket, sokszor ködfátyolba burkol addig, mig bizonyos TAPASZTALATRA szert nem teszünk.

Az ELHATÁROZÁS az ELME DOLGA, az ELME DOLGAIVAL foglalkozik! Az még nem TAPASZTALÁS!  A TAPASZTALÁS a SZERETETBÖL FAKAD, A SZERETET pedig a SZIV DOLGA, és TÚLLÉP az ELME KORLÁTAIN!

A REMÉNY, az SEM TAPASZTALÁS! Az a valóság igaz voltának a TAGADÁSA, a  gondolat menet:    a valóság másmilyenné válik majd, ahelyett, hogy TAPASZTALNÁNK a valóságot olyannak amilyen, minösités illetve itélet nélkül!

Mindezek a mechanizmusok azon a szinlelt vállalás alapján müködnek, hogy távol tartsuk magunktól a TAPASZTALÁST, megpróbálunk VÁLTOZTATNI mintsem MEGNYILNI és TAPASZTALNI!

ELFOGADNI A DOLGOKAT OLYANNAK AMILYENEK, nem azt jelenti, hogy közömbösen feladjuk álmainkat és céljainkat. Ténylegesen, az ELFOGADÁSBAN hatalmas ERÖ rejlik!

–    A POZITIV TAPASZTALÁS generálásában az elsö lépes, hogyb tisztán lássuk miröl van szó, bármi is legyen az! S ebben a     tisztán látásban van az ELFOGASÁS ereje.

–    Ez az elsö lépés, az ELFOGADÁS emel bennünket a TAPASZTALÁS VALÓSÁGÁBA!

–    Ez az elsö lépés, az ELFOGADÁS nyit meg bennünket a MAGASABB TUDATOSSÁG FELÉ, mert a MAGASABB TUDATOSSÁG AZOK SZÁMÁRA VÁLIK ELÉRHETÖVÉ, AKIK HAJLANDÓAK az ÉLETET KÖZVETLENÜL MEGTAPASZTALNI!

Más szóval, hogy kikerüljünk a sárból, ahhoz elöször TUDOMÁSUL KELL VENNÜNK, hogy LERAGADTUNK A SÁRBAN. A REMÉNY, hogy MÉGSEM RAGADTUNK LE – NEM SEGIT. És ÖNMAGÁBAN a HIT vagy a DÖNTÉS, hogy kikerülünk a sárból, akár csak a helyzet TÁRGYILAGOS MEGÉRTÉSE – SEM SEGIT.

Az tényleges folyamat, amely gyengéd és alig megfogható, a szeretetünk folytonossága az, ami megváltoztatja az alap hozzáállásunkat az élet felé. S mindezt a HAJLANDÓSÁG SZÁNDÉKA hozza elö. LEGYÜNK HAJLANDÓAK TAPASZTALNI – csak ennyi amit az ÉN KÉR TÖLÜNK!

És  mégis nehéz, mert a korai gyermekkorban a szomorúság és más érzésektöl próbáltak megóvni bennünket, ami által elveszitettük a kapcsolatot az ÉNNEL és az élet közvetlen TAPASZTALÁSÁVAL!  Álarcokat vettünk magunkra és külömbözö játékokba kezdtünk. Most ezt kell helyreállitani!

Hogyan kezeljük az érzéseket?

Érezzük öket! Érezzük öket olyan intenziven amilyen intenziven csak tudjuk, és szeressük önmagunkat amiért érezzük az érzéseket, hiszen ezért vagyunk itt!

AZ ELLENÁLLÁS AZ AMI FÁJDALMASSÁ ÉS BONYOLULTTÁ TESZI AZ ÉLETÜNKET, mert mi ELLENÁLLTUNK VALÓSÁGUNK MEGTAPASZTALÁSÁNAK EGÉSZ ÉLETÜNKBEN! Mondhatnánk az életünk egy nagy ellenállás volt: ELLENÁLLÁS az ÉRZÉSEINK iránt, ELLENÁLLÁS a SZERETET iránt, ELLENÁLLÁS A SAJÁT ENERGIÁINK és LEHETÖSÉGEINK IRÁNT!

HAGYJUK ABBA AZ ELLENÁLLÁST ÉS NYILJUNK MEG AZ EDDIG KEVÉSBÉ SZERETETT RÉSZEINK ELFOGADÁSÁRA!

HAJLANDÓNAK LENNI A SZERETETRE AZ AZT JELENTI, HOGY KÖSZÖNTJÜK AZ ÉLETET ÉS ELFOGADJUK, NEM PEDIG ELLENÁLLUNK NEKI!

AMIKOR TAPASZTALJUK AZ ÉLETET, AKKOR KÖZVETLEN KAPCSOLATBAN VAGYUNK A VALÓSÁGGAL. HAGYJUK ABBA A SZINLELÉST, HOGY NEM AZOK VAGYUNK AKIK! EZ NAGYON SOK ERÖ FORRÁSA AZ ÉLETÜNKBEN!

KÖSS BÉKÉT AZ ÉRZÉSEIDDEL ÉS A GONDOLATAIDDAL ÉS AKKOR NEM LESZ KONFLIKTUS BENNED, MERT BÁRMIT IS TAPASZTALSZ AZ ÚGY VAN RENDJÉN!

ÉS VÉGÜL HENDRICKS SZAVAIT IDÉZEM: “RÁJÖTTEM, HOGY ÖNMAGAM SZERETETETE NINCS SEMMIFÉLE KAPCSOLATBAN AZZAL, HOGY MIKÉNT ÉRZEM MAGAM! BÁRHOL ÉS BÁRMIKOR SZERETEM ÖNMAGAM TEKINTET NÉLKÜL A KÖRÜLMÉNYEKRE!

Szerzöjogi közlemény

Minden jog fenntartva a szerzök, Gay & Kathlyn Hendricks által. Minden kiadvány a Hendriks Institute tulajdona. www.hendriks.com?

ÖSSZEFROGLALÓ KIVONAT A 2012 DECEMBERÉRE PRÓFÉTÁLT DIMENZIÓ VÁLTÁSRÓL ÉS A CSATORNÁZOTT ÜZENETEK ELLENTMONDÁSAINAK ILLÚZIÓJÁRÓL

Szerkesztette: Sári Izabella

A váltással kapcsolatos, nagyon is helyénvaló és a fénymunkások többségét is foglalkoztató egyik kérdés kör a látszólagos ellentmondás az egyes csatornázások között.  Az én válaszom dióhéjban az hogy, a sziv szándéka szerint döl el ki hogyan lép vagy nem lép tovább.  Azomban, röviden összefoglalva a két fö megközelitést, rávilágit, hogy a látszólagos ellentmondás abból ered, hogy nem azonos megközelitésböl indul ki az üzenetet küldö csodálatos Lénye a Teremtö Fény Szeretetének, és az egyes csatornázások más-más csoportokhoz szólnak!

1.

A Föld mint MISZTÉRIUM ISKOLÁJA A LELKEKNEK mondható úgy is, hogy a FÖLD nevü EGYETEM. A végzösök és esetleg a harmadévesek akik tényleg igyekeznek, lediplomálnak és feljebb vagy tovább lépnek. Az elsösök/másodikosok meg azok akik most iratkoztak be (és itt LELKEKRÖL nem emberi életkorról beszélek) nekik még tanulnivalójuk van, hiszen azért jöttek ide, ök maradnak, mert nekik is meg kell tanulni a felelöségteljes társteremtést.

A LeMuriaiak – megteremtették a Föld Misztérium Iskolát –  és az Atlantisziak – tudományos alapokra fejlesztették a Föld Misztérium Iskolát – a 12 csillag nemzet; ök befejezték küldetésüket, több eon azaz többször 25,964 évet töltöttek itt, ök a végzösök és a harmadévesek, akik diplomálhatnak és mehetnek tovább.

Azok a Lelkek akik az utolsó Galaktikus Éjszaka, vagyis az elmúlt 11,000 év alatt jöttek a Misztérium iskolába tanulni, nekik még legalább ½ eonnyi tanulnivalójuk van.

És a sziv szándéka szerint döl el ki hogyan lép, vagy nem lép tovább.  Metatron és többször Mihály Arkangyal is a végzösökhöz szól, és az utóbbi pár üzenete Metatronnak az 5D és azon felül alkalmazható Kristály Fénytest létrehozásáról szól – mert az a felemelkedési jármü, és az nem jön automatikusan, de a tudatosság éber tudatú emelésével, vagyis a diplomáláshoz meg kell irni a diploma dolgozatot! S aki még nem kezdte el annak fel kell ébrednie és gyorsan nekifogni a dolgozatához, s ha nem készül el a dolgozattal, elmulasztja a vizsgát is, a záróvizsga pedig 2012 decemberében lesz!

A felhivás a Fénybe ébredésre, a Fény beintegrálására, az mindenkinek szól, mert a kezdök is egy eon után végzösök lehetnek, azonkivül, mentöl több Fény kerül beintegrálásra és lehorgonyozásra, annál csodásabbá válik a Földi tapasztalás.

2.

A Föld bolygó eleve multi-dimenzionális, s minden dimenziónak al és fel szintjei vannak amit a lélek fejlödés során be kell járni. Az Omni-Föld Gaia Istennö teste, a Föld bolygó tudatossága pedig Gaia Istennö.  2012 decemberében nemcsak az utolsó eon azaz a 25,964 éves ciklus fejezödik be, hanem a Galaktikus, az Univerzum és az Omniverzum meg a Kozmosz több millió illetve több milliard éves (az év mint mértékegység a földi évre értendö) ciklusai is.  Ennek következtében nemcsak egy új 25,964 éves ciklus veszi kezdetét, hanem hatalmas változások történnek az Omni-Földön, a Tejút Galaxisban, az Univerzumban és az Omniverzumban is mielött az új ciklusok megkezdödnének.  A NAGY KÖZPONTI NAP A SZIRIUSZ LESZ, felbolydul az Orion, megnyilik az Orioni Átjáró, a Pleiadok (Fiastyúk) a Sziriuszi Rendszer körül kezd el keringeni stb. és ezzel az emelkedéssel felemelkedik az Omni–Föld is. FöldAnya felemelkedése hatással lesz minden gyermekére és az Omni-Föld minden birodalmára (kristály birodalmak, növény és állatvilág, a belsö Föld birodalmai stb.)

A hatalmas változás mindent és mindenkit érint, foglalkozik az egyén vagy sem a bekövetkezö Kristály Korral, vagy a Kristály Fénytestével.  Azomban, FöldAnya felemelkedésével még az egyes Lelkek “diploma szakdolgozata nem iródik meg”!

Ami viszont nyilvánvaló, hogy a Felemelkedett Omni-Föld 3D és a Föld Misztérium Iskola külömbözni fog a mostanitól, elsö sorban is a nagy mennyiségü tiszta stelláris Fény azaz a Foton Fény beáramlása és maga a felemelkedéssel járó helyzet változás következtében, valamint a Sziriuszi-Pleidai Szövetség által kidolgozott megoldás érvényesitésével az Annunakik és hibridjeik eltávolitásáról és tovább fejlödési lehetöségeikröl.

A Felemelkedett Omni-Föld amit egyszerüen Új Földnek szoktak nevezni, csodás tapasztalása lesz a Föld Misztérium Iskolának, de diploma dolgozatát minden Léleknek saját magának kell megirnia!

3.

És a harmadik pontként, az infiniti hurok összefoglalója Mihály Arkangyal márciusi és áprilisi üzenetének könnyebb mrgértéséért!

Az Infiniti hurok gyakorlatilag az általunk kibocsájtott energia frekvenca minták körforgása a teremtéseinkben, azaz a Kör Törvényének a megnyilvánulása. Az infiniti jel az az úgynevezett fekvö nyolcas ami két körböl, Mihály Arkangyal szavaival két „hurok”-ból áll.  A közepén ahol a két hurok találkozik, ott áll az egyén mint energia forrás. Az egyén által kibocsájtott gondolat, érzelem, kivánság stb. minták mint energia hullámok kimennek a forma világába, ott megnyilvánul a kibocsájtott frekvencia erö mértékében (erös érzelemmel nyilvánvaló megnyilvánulás, gyenge érzelmi töltettel kevésbé nyilvánvaló megnyilvánulás), majd a forma világának határába ütközve visszafordulnak az egyén által kibocsájtott hullámok és visszatérnek az egyénhez. Tehát az egyén azt tapasztalja amit megteremtett.   Ez az energia mozgás az infiniti jelének az elsö hurka.  A visszatérö energia egy része felszivódik a testbe és pontosan azt tapasztalja az egyén amit kiküldött: örömöt vagy fájdalmat.  A visszatért energia másik része az egyén háta mögé kerül és ott gyülik össze megalkotva az infiniti jel második körét azaz hurkát. S ez az az összegyüjtött energia minta (tapasztalat, emlékezet, sérelmek, örömök stb.) ami befolyásolja (sokszor a tudatalattiba sülyedve „ott hátul”) a következö teremtéseket, illetve az elöre nyomuló energia hullámokat.

Az ÉN-mesterévé válásának folyamatában rendkivül fontos az Ibolya Láng hsználata az infiniti hátsó hurkának a tisztitásában és a folyamatos megbocsájtás, önmagunknak és másoknak is, mert a tudatosság emelkedésével az elsö hurok lényegesen magasabb frekvenciájú mintákat tartalmaz már, de azokat a frekvenciákat amelyek „Isten tudja mióta” gyülemlettek a hátsó hurokban, azokat tudatosan tisztitani kell az Ibolya Lánggal, mert az megtisztitja a mintákat és ezáltal nem kell megvárni, hogy vissza szivárogjon az elsö hurokba és az aktuális teremtés által vagyis aktuális élethelyzetben tisztitsuk meg öket!

És óriási szükség van egy magas tudatosságú “diplomás” vagyis a kristály fény tudatosságát értö fénymunkás csapatra, mert ök lesznek azok, akik majd az Új Földön segitségére lesznek a tömegeknek.

És én gyönyörködöm az Új Föld szineiben és hangjaiban, megvan még a régi és mutatkozik már az új is, olyan színekben pompázik az ébredö természet amilyeneket emberemlékezet óta nem láttunk FöldAnyánk hátán. Rügyeznek a fák és élénk zöld, egy másik fa pedig fehér színben rügyezik.  Az aranyesö úgy sárgállik, hogy vakít.  A felhök olyanok mint a festményeken.  És csodálatos volt a Húsvét délutáni ég! A ragyogó kék égen, amit hiszek, hogy már az új, Kristályos Égbolt, mert sokkal tündöklöbb kék volt mint bármikor eddig, fátyolfelhök úsztak, mint megannyi Angyalszárnyak. Csodálatos égi jelek voltak, Angyalok a felhökön, csoportosan és egyedileg, szinte hallatszott kacagásuk a szikrázó napsütésben. És a Nap is másként süt, csak figyeljétek meg! Sokkal élénkebbek a színek, a kék tényleg kék, a fehér pedig tényleg fehér.  Alig lehet ránézni, mert fényesek a színek.  A fü zöld, de nem úgy mint eddig.  És nem mindenhol, éles váltások vannak. Van ahol olyan régi sötét zöld, máshol új világos zöld. Mintha ott lenne a két világ közötti különbség, határvonal.  Az egyik zöld a régit, a másik zöld az újat képviseli.  És ha ezekhez a csodálatos új „részekhez” hozzáadjuk a harmóniát, akkor máris felismerjük az Új Föld kezdetét!

A PLEIADIAK TANITÁSAI

Kivonatok Barbara Hand Clow A Pleiadi Agenda cimü könyvéböl

Minden jog, a szerzö, Barbara Hand Clow által  fenntartva

1

A Pleiadiakról, a Földröl, a Dimenziókról, az Univerzumról, a Foton Övröl, a Galaktikus Éjszakáról és mindarról ami MOST történik!

A Maya és a Nap egyszerre lépése a Foton övbe-ikresedés, az ikrek visszatérése, a Pleiadiak és a Sziriusziak szövetsége jön létre.  Mi Pleiadiak növérei vagyunk a Sziriuszi hatalmas férfi intelligenciának, és az természetes, hogy mi a nöi vibrációval kezdtük meg a násztáncot.  Satya (az Alcyone-i könyvtár igazgatója)  aktiválta a szövetség  új szintjét Alcyone és a Sziriuszi rendszser központi Csillaga között, és ezzel elkezdödött a Pleiadiak és a sziriusziak násztánca.  A Sziriusziak a Fény Templomának tervezöi és Satya a Pleiadi Istennö aktiválja az energiát a templomban.   Az idök kezdetétöl fogva a TUDÓK elsö sorban asztrológusok voltak, mert minden tudás fel van irva az égre és benne van a csillagok meséiben.  Csak a modern ember szakadt el annyira eredetétöl, hogy nem látja a csillagos eget.  És ennek a tudásnak az újra aktiválása vezet el a szivek megnyitásához és a magasabb dimenziókba.  Akinek pedig túl sok az asztrológia, akkor valószinüleg azok közé tartozol akinek szive a szakrális (tantrikus) szeksz által nyitható. (Mária Magdolna tanitásai, Izisz, Hórusz beavatások)

A csillagok meséi, a mitoszokban megörökitve Gaia tudatosságát képezik, ezen mesék kódjai, Enoch, Anu, Jézus, Mária Magdolna stb. Kódjaival együtt a planetáris örvényekben (vortex) léteznek, melyek a Föld tellúr mezöit kapcsolják a dimenziókhoz. Ezek Gaia identitása-meséi az idöben.  Ha ez a memória elveszik a Föld fajai sem léteznek többé az idöben.

A Földi 3D lét a Nibirui Annunakik/Nefilimek =héberül, manipulálják a 4D-böl=Marduk és a háttér kormányok… A földön járt Stelláris Mesterek meséi hazugságokkal rejtve vannak, az Annunakik kitörölni nem tudják ezeket a meséket, a voretexek elveszitenék formájukat, de megakadályozhatják az igazság ismeretét azáltal, hogy egyik hamis információ hálóját a másik után rakták rétegezve utatokra.  Ennek következtében a  vortexek el vannak dugulva és nagyon nehezen érhetöek el a felsöbb dimenziókból.  Az információ nem juthat el a szivetekhez és az energia sem.  Ez a háló tragédiája.  Ezek a vortexek tartalmazzák az összes tapasztalástokat s vele együtt az összes tudást a 3D-ben.  Amikor ezek a vortexek teljesen blokkoltak a lineáris térben és idöben az Annunakik sem tudtak többé játszani a 4D-böl mert elveszitették volna saját memória bankjukat.  Az Annunakik azt gondolták, hogy ezeknek a hálóknak a szoritásával robotokká váltok  akiket gondolataikkal irányithatnak és ellenörizhetnek. Az energiák nem juthattak a Földre, s az emberiség már nem robot hanem haldoklik.  A Halak korának archeotipusait manipulálták: együttérzést ->sajnálattá, a szerelmet -> függöséggé, a spiritualitást ->vallássá.  A multidimenzionalitáshoz való hozzáférés nélkül a halo szoritásában meghaltok.

1987 a harmónikus konvergencia után, a tisztitások, aktiválások, csillagkapu nyitások …

TI EMBEREK NAGYON FONTOSAK VAGYTOK, SZÓ SZERINT A TI TESTETEK LESZ AZ ÖSSZES DIMENZIÓ TESTE A VIZÖNTÖ KORÁBAN.  A TI NAPRENDSZERETEKET VÁLASZTOTTA A TEREMTÖ A BIOLÓGIAI ÉLET ÉS A BIOLÓGIAI INTELLIGENCIA  KIFEJLESZTÉSÉRE AZ EGÉSZ TEJÚT GALAXISBAN.  ÉS MIVEL GAIA A FÖLD INTELLIGENCIÁJA, Ö FOGJA KIVÁLASZTANI MELY FAJOK LESZNEK SZÉTOSZTVA A GALAXISBAN.

A Pleiadiak jobban értik evoluciótak, mert veletek élték az utolsó 2 Galaktikus éjszakát-az Oroszlán Foton Öv 13,000 évvel ezelött amikor készek voltatok átlényegiteni félelmeiteket “megmentésetekkel” leállitottuk a folyamatot-kataklizma, polusváltás, jégkorszak-és senki sem emelhet ki benneteket a 3D-böl, az meghiúsitja a Felemelkedést, és a 3D sürüsége besszipantja a segitöket is, igy maradtak itt a Pleiadiak is a Galaktikus éjszakára.

A Pleiadiak 5D eszközei a látásra az asztrológia és a dimenzionalitás.  Az Alcyone-i spirálban maga Alcyone a könyvtár és tartja az idö meséinek a feljegyzéseit, de a Szándékot is, és ti mindannyian résztvesztek a következö fejlödési szakasz szándékainak a lefektetésében.  Maya az IDÖ és az IDÖZITÉS öre.  A Nap pedig  a frekvenciák öre.

A Tejút Galaxis a Kozmikus Intelligencia 10 dimenziós rendszere, amely 9 dimenzióban fejezi ki önmagát.

Az elsö – a Föld központi kristály magja amely felállitja a kommunikáció Fényvonalait (anyag/antianyag forgássebességi arány-Metatron) a 9 dimenzión keresztül a Tejút Galaxis Központjával a Galaktikus Elmével. De bármit is tesztek azt Gaia perspektivájából kell néznetek, tehát leföldelve azaz a Föld elsö három dimenzionális kifejezödéséböl.  És itt az idö, hogy intelligenciátokat kiterjesszétek azáltal, hogy tudatosan érzékeltek mindent a 9 dimenzión keresztül, mert  ez szabaditja fel elméteket.

A második – a felszin alatt lévö tellúr kristály erö és az elementálok birodalma.

A harmadik – a lineáris tér/idöbeli létezés a Földön.

A negyedik – nem fizikai övezet, az érzelmi test „otthona”, az érzelmek, álmok és a dimenzionális kapcsolódások tere. A bolygók (asztrológia) manifesztálják a mintázatokat.

Az ötödik – a Pleiadiak, a (bolygó/csillag)pálya minták, a Naprendszer és a Pleiadi spirál ciklusai.

A hatodik – a Sziriuszi Csillag rendszer, teremti a geometrikus fényszerkezeteket amelyek a 3D fizikai formáiból a 4D érzelmek által alakitva az 5D kreativ mintából lesznek. Ezek a Föld fizikai mintáinak a morfogenetikus mezöi.

A hetedik – a Foton Öv az információ pályák – a kiváncsiságot ösztönzik *a ciklikus memóriát.

A nyolcadik – az Intelligencia szervezési rendszere, a Tejút Galxisban az a Galaktikus Föderáció.

A kilencedik – tiszta sötétség a Nagy Központi Lyuk/Hold – tiszta kreativitás, itt születnek a galaxisok.

A tizedik – maga az Univerzum, a Kozmikus minden és tartalmazza mindazt amit a Földön érzékeltek, nem lehet megnevezni, körülirni vagy felfogni.

Nibiru az Annunakik otthona, a Sziriusz A külsö bolygója volt, most pedig naprendszeretek legkülsöbb bolygója, kb. félmillió évvel ezelött kényszerült a Nap körüli pályára. A Nibiru kapcsolja össze a Napotokat a Sziriuszi Csillag rendszerrel.   A Sziriuszi rendszer elsödleges szerepet játszott a Naprendszer történetében, akár csak a Nibiru.  Amellet, hogy a Nap a Pleiadok Nyolcadik csillaga, a Sziriusz A iker csillaga is.  Mindkét rendszer a Sziriuszi és a Naprendszer is segitették a Nibiru fejlödését (kódolt legendák Káin és Ábel, Hórusz és Szet stb.) Amint látni fogjátok, hatalmas fejlödés van tervezve a Nibiru, a Sziriusz, a Nap, a Föld és a Pleiadok számára.

A geocentrikus asztrológia (a Földröl való szemlélete a naprendszernek és azon túl is) nélkül legtöbbetek számára nagyon nehéz, hogy mesterei legyetek az érzelmi testeiteknek, mert az teszi lehetövé, hogy lássátok, miként lett az élet drámája mesterségesen belekényszeritve a múlt, jelen és jövö idö minöségbe. Az érzelmi valóságot nézve felfedezhetitek a terveket, a drámákat, a lehetöségeket de a Szellem impulzusait is. Amikor mestereivé váltok önmagatok tükrözödéseinek, akkor ébredtek rá, hogy a másik világokba pontosan ezek az érzelmeken keresztül lehet belépni. Az érzelmek csodálatosak, mert azok, egy nem fizikai vibrációs mezö,  amely a 4Dimenziótól a 9Dimenzióig rezonál. S ha ezt értitek akkor a kreativitás és a fény táncának dinamikáját is.  Példának  „Itt egy remek dráma: ha közületek valaki szeretkezik a 3D-ben a 4D lényei érzik az energiátokat és beindithatják bennetek a kéj, a büntudat, a gyalázat, a szórakozás… érzését, az 5D entitásai izgalomba jönnek kundalini tüzetek által és kozmikus orgazmusuk van, a 6D entitásai kiterjesztik pulzálás mezötöket Galaxis szerte, 7D entitásai továbbviszik érzelmeiteket a galaktikus információ pályákon, 8D entitások újra rendezik a morfogenetikus mezöket a szekszuális rengés hullámaitokkal, és a 9D entitások új biológiai formákat hozhatnak létre a Galaktikus Központ Fekete Lyuk sötétjében. Hát ez nem gyönyörü?”  Kozmikus Mulatság, 22 oldal, 2 bekezdés.

A sötéltség kreativitása és a Fény Dinamikája – „Az ötödik dimenziós fény az csillag fény és finomabb a szoláris fénynél amit a Naptól kaptok a Földön. A Foton Öv az 7D fény „fánkok” amelyek a Galaktikus Központ függöleges tengelyén áradnak ki, forognak körülötte és kiömlenek a Galaktikus Éjszakába. A 9D Galaktikus központjai tiszta sötétség, és mégis ahogy tengelyük körül forognak, örvényeik bámulatba ejtö ereje 9D galaktikus szinkronizáló fénnyalábokat lövell ki. Ezek a szinkronizációs fénnyalábok a fekete lyuk galaktikus központokból perdülnek ki a galaktikus tengely forgató nyomatéka által. Ezek a fénnyalábok, övek, tengelyek  és horizontális sikok a fekete lyukakkal középpontjukban, az intelligencia 8D szervezödési rendszerei. A Tejút Galaxisban ezt a 8D fényességet Galaktikus Föderációnak hivják, ez tartja formában a Galaxist a foton övek információ pályáinak értelmében. A foton övekben létezö összes csillag spirálokat bocsájt ki amelyek más csillagokat is befognak, és ezek a „Fotonn Csillagok” mint Alcyone is, a Galaktikus Föderáció könyvtárai. A Galaktikus Föderáció struktúrájának forrása a fekete lyukak mély és felfoghatatlan „semmijében” van, melyek galaxisoknak adnak életet a nukleáris energiából. Ez az energia a tiszta kreativitás. Az üres szent elme ekkor inditja el a kozmikus fényét, mely összekapcsolja egymással a galaxisokat, és újab dimenziókat hoz létre az Univerzumban. Az Univerzum önmaga a 10Dimenzió, a kozmikus „minden” , amely tartalmaz mindent amit mi a Földön érzékelünk, és ezt sem megnevezni, sem körülirni sem felfogni nem lehet.” Kozmikus mulatság, 32 oldal, 1 bekezdés

Napotok az Alcyone által kisugárzott csillag fény spirál értelmében kapcsolódik a Pleiadokhoz. A Nap 3D fénnyel fürdeti a Föld felszinét, de a Föld ismeri a 4D fényt is a Hold és a bolygók finom visszatükrözésével a szoláris fénynek. A csillag fény az 5D fény és a Pleiadok csillagai  által jut el Naphoz . Az összes Pleiadi csillag kivéve Alcyone amely a Foton Övben van örökre, a 7D Övben utazik 2000 Földi évet, majd mindegyikük a rendszerböl külömbözö Földi idöt tölt a Galaktikus Éjszakában. A pályák melyek külömbözö testeket hordoznak a Galaktikus Éjszakában azok 6D, és a 6D intelligencia amely átviszi a naprendszert a Galaktikus Éjszakán az a Sziriusz A.

Naprendszeretek tölt a legtöbb idöt, 11,000 évet a Galaktikus Éjszakában. Ez azt jelenti, hogy naprendszeretek külömbözö tagjai nagyon sürüvé válnak az Éjszakában, és ez a karmának nevezett tapasztalást generálja – a 4D érzelmek kifejezödést keresnek melyek megteremtik a 3D tetteket. A 7D foton övben utazó testek kevésbé sürüvé válnak, jobbára multidimenzionálisak. Ennek eredményeként a befogadott fény megtisztitja érzelmi testeiket és felerösiti a fizikai test vibrációját. Amikor a tudatrosság állapotában vagytok, vannak érzelmeitek, de ezek az érzések  mint impulzusok a középpontotokban tartanak benneteket, és nem a karma kerekében.

A Galaktikus Éjszaka intelligenciája a Pleiadi spirálon kikvüli sötétben mindegyik Pleiadi csillag horizontális korongjának a formáját tartja. Ezek a korongok 12 egységet tartalmaznak és hozza létre a sürüséget, ami aztán a történelmet és a legendákat teremti a nagy idö ciklusokban.

Maya és a Naprendszer egyszerre lépése a Foton Övbe lehetöséget ad a Pleiadiak és a Sziriusziak számára, hogy megoldást találjonak a Föld Nibirui dilemmájára. Az Annunakik túl messzire mentek a karma szoritásával a Földön…A Pleiadiak és a Sziriusziak is tisztában vannak vele, hogy Nibiru manipulálja a Föld Lakóit a 3D-ben…1987 Tavaszi Napéjegyenlöségtöl 2012 Téli Napfordulóig a biológiai élet az isteni intelligencia által lesz harmonizálva, hogy a Föld érzelmi teste elbirja a bekövetkezö galaktikus orgazmus intenzitását. A Tejút orgazmusa elég erös kell, hogy legyen ahhoz, hogy az életet hordozhassa Galaxis szerte.     Kozmikus mulatság, 32-34 oldal

A Föld Alcyone laboratóriuma, Alcyone pedig a Föld könyvtára és Maya a „menetrendet” a naptárt futtatja. Alcyone felgyorsitotta a Földet a Pleiadi szeretet vibrációval a Zérus Pontban, a Sziriuszi kiterjedés által, amit Jézus inkarnációja=a 9 dimenzió intelligenciáját egyidejüleg hordozó ember, inditott be. Az akkor elültetett magok vertek gyökeret és alakitják át a szén alapu anyagot szilicium alapúvá.  Ezt úgy tehetitek meg, hogy azonositjátok és kimondjátok igazságotokat, amit a Galaktikus Éjszaka alatti csodálatos összecsapásaitokban a multidimenzionális lenyekkel akik önmagukat kutatták a 3D-ben rajtatok keresztül, találjátok meg. Megtanitjuk nektek, hogyan azonositsátok mindegyik dimenzió vibrációit, amelyik játszott veletek ie. 8800 óta.

Mivel a jövö szándékai teremtik meg a jelen cselekedeteit; annak érdekében, hogy egy olyan szándékot állitsatok fel amely képes az élet hordozására és elterjesztésére a Galaxisban a Naptár végén, mindannak amit beleszötök tökéletes integritása kell, hogy legyen.  Hogy az élet integritása a jelenetekben ott legyen, összhangban kell lennie Gaia leghatalmasabb eröivel, hogy elérje  a Galaktikus Központban a Fekete Lyukat. Csak azok a lények, akik elegendö tudásra tettek szert a Galaktikus Éjszakában érhetnek el tökéletes integritást a kilenc-dimenziós alchemia által. A fogantatás az Istennö méhének sötétjében történik.

Ti gyorsan integráljátok a 4D-t, és a 4D-ben erösebb impulzusokat kaptok az 5D-böl és azon túlról. Intenzivebben érzitek a Föld vas kristály középpontját, az 1D-t, és tudatában vagytok a 2D Tellurium birodalom ébredésének.

2012 Téli Napfordulóján a Föld összes biológiai intelligenciája amely a galaktikus vibrációval rezonál, ki lesz terjesztve az egész Galaxisra. Azok a dimenziók, amelyek nem tudják tartani a galaktikus hangot, nem maradhatnak formában a Foton Övben.  Látni fogjátok, hogy a sötétség ismerete a kulcs, hogy fenntartsátok a tudatosságot a Foton Öv fényében.   Kozmikus mulatság 35-39 oldal

2

2012-re Naprendszeretek teljesen a Foton Övben fog tartózkodni. Mivel Alcyone helyzete örökre a Foton Övben van, Alcyone könyvtárában van a legtöbb információ róla. A quantum fizika szerint az egy pozitronból származó foton pár égyikével bármi is történik a Galaxis bármely pontján, ugyanaz történik az iker párjával is egyidejüleg. Ily módon, ami a Pleiadok Maya csillagával történik, ugyanaz történik a Föld Naprendszerével is. A Foton Öv az aktiváló mechanizmusa a Nagy Maya Naptár beteljesedésének.

Alcyone szolgáltatja a Pleiadok csillag gravitációját akár csak a Nap a szoláris gravitációt a naprendszernek.  A fizikusaitok szerint a gravitáció a Föld magjának ereje amely magához vonzza a súlyt. A Pleiadi szemszögböl nézve, a gravitáció bármely rendszer 1 Dimenziója amelyböl a kommunikációs kapcsolatok erednek az intelligencia 9 Dimenziójával. Minden dimenzió az 1D lokációból származik, és ahogy távolodnak az 1D középpontjuktól, úgy válnak egyre kevésbé sürüvé.

A foton az az elektromágneses energia quantum=legkisebb részecskéje, zéró a tömege, nincs elektromos töltése és meghatározhatatlanul hosszú az élettartama. Az elektromos töltés hiánya és a hosszú élettartam teszi Alcyone lényeit magnetikussá és örökké.

A quantum fizika szerint a pozitronium 1 elektronból és egy pozitronból áll. Mivel a pozitron az elektron ellentétes töltésü részecske párja, amikor végül is összeütköznek, a fény 2 quantája jön létre aazaz 2 foton. Az ütközés feloldja az örökletes dualitást a fényben, és mivel az elektron az aktiválás azaz az élet alap egysége, beinditja a pozitron azaz karma átalakulását. Tehát amint a foton fény felerösödik a naprendszeretekben a karma információvá alakul át, mivel a fény, az információ. Amint elengeditek a karmát, az ellen részecskék és az elektronok összeütköznek, a fény quantája jön létre és a Foton Öv megnyilvánul!   Foton Öv 40-43 oldal

A Foton Öv 1987-ben beinditotta a negativ karma elengedését. Ezer évekkel ezelött elöször is a spirituális testetek, majd a mentális testetek lett átalakitva a fény által, aztán a Halak Korszakában az érzelmi testetek alakult át. A fizikai testetek átalakulása 1994 Március 14-én kezdödött, és a „miasma” vagyis az ártalmas kivetülés-nek nevezett ellenrészecskék testetekböl való elengedését vonja magába. Mindannyiatoknak vannak miasmái amit el kell engedni a testetekböl. Ezek éteri tömegek , melyek a genetikus azaz az elmúlt életek betegség mintáinak az emlékét hordozzák, és jelen életetek betegség emlékeit is, melyek oltások következtében nem tisztultak ki, vagyis az oltás meggátolta a betegség emlékének a manifesztálását és kitörlését.

STONEHENGE AVAGY AZ ÓRIÁSOK TÁNCA

Stonehenge neve különbözö képpen magyarázott, egyesek  szász eredetünek tudják és FÜGGÖ KÖ-vet jelent, mások az ösi cymru elnevezéssel hozzák kapcsolatba, ahol a SÁRKÁNYKIGYÓ a Teremtés szimbóluma, mégmások a középkorról ránk maradt nevet szorgalmazzák miszerint Stonehenge az ÓRIÁSOK TÁNCA.  Légyen bárkinek is igazsága, a találkozás a megalitokkal drámai, lélégzet elállitó.  Energiái élesek, tiszták, az egész henge tiszteletet parancsoló és lenyügözö.

IMG_1786

Stonehenge a Salisbury sikság közepén 20 mérföldre Avebury-töl délre az Avebury Lei vonalon található.

A henge

A henge a Wikipedia lexikon megfogalmazásában: öskori épitészeti szerkezet (struktúra).  Formájában kör vagy ovális alakú, több mint 20 méter (65 láb) átméröjü, sik (lapos) terület, melynek határvonalát az azt körülvevö és behatároló földsánc képezi, amely rendszerint az árokból és a külsö sáncból áll.  A földsáncon át, egy, kettö vagy négy bejáraton keresztül lehet a belsö térbe jutni.  A belsö tér alkotó elemei közé sorolhatók a bejárat=portál felállitások, a szálfa körök, az oszlop gyürük, kö körök, négy-kö felállitások, monolitok, álló pillérek, gödrök, üregek, oszlop sorok, kö sorok->irány egyenesek, temetkezési helyek, központi halmok és pózna lyukak.

A külsö sánccal és belsö árokkal (és nem forditva) körülzárt hely védelmi célszerütlensége miatt, azt tartjuk, hogy a henge szertartási mintsem védelmi célt szolgált.

Edward Rutherfurd SARUM Anglia regénye cimü konyvében, kontextusban a henge kifejezés mint szentély illetve  szakrális terület használt.

Véleményem szerint Stonehenge egy csodálatos, komplex szakrális, tér amely akár a  lineéris téridöben akár multidimenzionálisan sokkal több a szertartási területnél.

Stonehenge lexikális adatai Brian M Morgan szerint – áttekintés

– Késöi kökor illetve korai bronzkorban kezdték épiteni.  3 talán 4 szakaszban épült kb. 1500 év alatt.  A radiocarbon vizsgálatok szerint Ie 2800 körül kezdödött az épitése, de egyes szakértök Ie 3800 teszik Stonehenge kezdeteit.

– Sir Thomas kutatásai nyomán Ie 2100 körül 80 kék követ hoztak a helyszinre a Preslei hegységböl (Délnyugat Wales) kb. 200 mérföld vagyis 340 km távolságból, és 2 kört alkottak belölük.  Késöbb a külsö kört 30 homokkö monolittal helyettesitették, ezek a Sarsen kör trilitonok.  A homokkövek 5m magas és 26 tonnás kötömbök és  Marlborough Downs-ból kerültek Stonehengebe kb. 18 mérföld azaz 30,5 km távolságból.

– Britannia bronzkori kultúrái eszközeiket szarvas agancsból készitették.

– A hivatalos archeológia álláspontjának összegezése:  kb, 1500 évig, szakaszokban, különbözö kultúrák szarvas agancs eszközökkel épitették.  Földmüvelö társadalom lévén, fontos volt számukra a vetés és az aratás idöpontjának meghatározása ezért egy gigantikus henge-t épitettek, amely a téli és a nyári napfoduló szerint van tájolva.

stkep

Kérdések sokasága nyüzsög bennem.  Valában bronz kori „primitiv” törzsek voltak Stonehenge épitöi?  Hogyan csinálták meg a tökélrtes tájolásokat megfelelö tudás és eszközök hiján?  Milyen célt szolgált ez a monumentális henge?  Valóban szükség volt rá, hogy másfél evezreden át, emberfeletti eröfeszitéssel hurcolják az óriási kötömböket, hogy tudják, hogy mikor kell vetni és aratni?  Idöközben se nem vetettek se nem arattak? Vagy mégis? Valóban olyan „primitivek” voltak azok a kulturák mint ahogy mi most jellemezzük öket, vagy mi egyszerüen nem tudjuk elfogadni, hogy öseink olyanok voltak mint mi? ……?

Stonehenge misztériuma

Stonehenge egyike a világ nagy misztériumainak.  Ösi multjáról nagyon kevés irott emlék maradt fenn az utókornak.  Mivel a kelta-cimru kultúrában a latinbetüs irásmód nem volt használatos, a rúna irás pedig nem maradt fenn, a felleéhetö irott emlékek görög és föleg római feljegyzések, melyek kizárólag a hóditó római birodalom szemléletét tükrözik a leigázott népekról azaz a barbárokról.  Az egyik Caesarnak küldött jelentésben ez áll Stonehengeröl: „a barbár britek nem épithették, papjaik a druidák tölgy ligetekben tartották szertartásaikat.”

A korai középkorban az irástudás a kolostorok szerzetes papjainak a kiváltsága volt és sem Stonehenge sem a druida bölcsesség egyetlen vonatkozása sem kerülte el az egyház cenzúráját.

Az elsö kutatások a XVII században kezdödtek John Aubrey munkájával.  Ö „fedezte fel” a dupla föld sáncot és a róla elnevezett 56 Aubrey gödröt, szabályos körben a sáncon belül. Ezeket a gödröket a XX században bebetonozták mivel bármilyen lelet hiányában nem támasztotta alá az archeológia azon feltevését, hogy temetkezési helyül szolgáltak és ezáltal értelmetlennek minösültek.

A XVII század második felében Sir William Stukeley végzett kutatásokat.  Ö ismerte fel, hogy Stonehenge egy sokkal nagyobb szakrális komplexum része Sylbury-Avebury-Londinium; de felismnerte a háromszögelést is, söt a késöbbi kutatások összegezésében már felismerhetö a nagy léptékü háromszögelés is (Brazil Atlantiszi kristályok ->Tir-na-n.Ög).  Stukeley késöbb az akkor még titkos druida rendbe lépett és az Özönvizig vezette vissza Stonehenge történetéet de „vak hitbuzgó feltevéseit” a hivatalos tudomány elvetette.

Többször felmerült, hogy Stonehenge valójában csillagászati obszervatoriumként szolgált, de abból az álláspontból kiindulva, hogy a „primitiv ösi társadalmak ilyesmiröl nem tudhattak” nevetséges ötletként elvetették.

1960-as években Peter Newham felfedezte a Napéjegyenlöségekhez és a Napfordulókhoz kapcsolódó irányegyeneseket; majd a Bostoni egyetem asztronómusa Gerald Hawkins egy mainframer computeren vizsgálva „megtalálta” a 12 szoláris és lunáris irányegyenest.

1973-ban Alexandar Thom mérnök professzor a mértékegységeket vizsgáva megállapitotta, hogy mindhárom használt mértékegység: a yard, a megalitikus yard és a láb propocionálisan jelen van.  Ö is obszervatóriumnak minösitette, söt megállapitotta, hogy a triliton patkoval szemben levö Aubrey gödrök a napfelkeltét, a trilitonok pedig a napnyugtát jelölik.  A hivatalos archelogia hülyeség gyanánt elutasitotta ” hogyha A. Thomnak igaza van, akkor Stonehenge egy kifinomult obszervatórium, melyet bölcs emberek, mágusok, asztronómusok, papi rendek, költök, jogtudósok és mérnökök népesitettek be.  Hülyeség eltörölni a térténelmet és önmagunkkal – más ruhákban – népesiteni be a történelem elötti korokat”  Richard Atkinson archeologus.

Share

Vélemény, hozzászólás?