Események

2011 február 13-án, vasárnap délután 2 órától 6 óráig tartjuk a Fénycsoport februári összejövetelét.

A nagy idöciklusok kollektiv és egyéni karmikus leckéi

a szeretet – szerelem  energiái és annak lehorgonyozása

a februári energiák bevezetnek a márciusi energia forgatagba,

a maya alvilág kezdetével fejezödik az utolsó nagy ciklus,

LeMuriai kapcsolatok

Szeretettel várok mindenkit az összejövetelre!

___________________________________________________________________________

m e g h i v ó

2011 január 16-án délután 2 órától 6 óráig összejövetelt tartunk

2011 energiáiról

ménrót következö eljöveteléröl

szeretettel várok mindenkit

———————————————————————————-


Galveston, 2010 Napéjegyenlöség  alkalmával a Kozmikus Trigger II. Szakaszának beinditása

A világ legörültebb ötletének tartották azon kivánságom, hogy autóval kivánok lemenni Texasba, Galvestonba a Kozmikus Trigger II. Szakaszának a beinditására 2010 tavaszi Napéjegyenlöség napján. Izgalmasnak, felemelönek tartottam a lehetöséget, hogy meridiánisan átszeljem a kontinenst és magamba szivjam a felfedezés élményét és csodáját. Lemayar testvérem, Hajni jött velem a csodás útra.  A kontinens felfedezése, ami annó akkor századokat vett igénybe az most 2×2 napba sürüsödött.

Észak-Dél irányban átkocsikáztunk a kontinensen. A felfedezö út nagyszerü volt. Michigan állam a Nagy tavak skér vidéke, nem külömbözott a dél Ontarioi tájtól és az idö is a tavaszelö hüvös, szeles, várakozó minöségével birt.  Dél felé haladva aztán hatalmas hullám áramlás szerüen változott a táj.

Belépve Ohio területére, ameddig a szem ellát, a puszta, a préri fogadott bennünket. Délvidéken ezt úgy mondják, sik mint a tepsi, és a kiégett, sárgás alacsony füvel boritott préri még álmosan ásitozva várta a tavaszt. Ez a középsö sáv ahol végég haladtunk, nem a nagyvárosok nyüzsgö területe. Igazán csak Cincinati az, ahol az USA-ra jellemzö kapkodó-rohanó tömeg kavarog. Most, a préri üresnek, élettelennek hatott. Egykor a hatalmas bölény csordák lehelték bele az életet, most viszont csak elnyújtózva vár… és vár.

Kentucky dombos, enyhén hullámzó alacsony hegyekkel, és a tavasz lehelete, már rügyeket fakasztott mindenfelé, zsenge fü sarjad és megjelentek az amerikai boróka erdök. Kentucky energiái kicsit merev, kemény maszkulin energiák de nem agressziv, mert maga a táj befogadó feminitása enyhévé varázsolja azt. Az emberek yenkee nyelvjárással beszének és eléggé közvetlenek.

Tenessee szintén gyönyörüen hullámzó dombvidék. Itt már virágba borult fák fogadtak bennünket, zöld fü és virágok, meg persze az út mentén az amerikai boróka erdök. A kardigán, a pullover lekerült és a böröndböl elöszedtük a könnyebb, nyáriasabb öltözéket. Az energiák inkább maszkulin mint feminin, és az emberek szintén yenkee nyelvjárással beszélnek, kicsit erösebb „déli” akcentussal, és magatartásuk a patriárhális meg a yenkee mentalitás furcsa egyvelege.

Mississippi apacs terület volt. A veröfényes tavaszi légben valahol egész szubtilisan, de érezhetö volt energiájuk, a Mississippi lusta hömpölygésével. Egyfolytában olyan érzésem volt, hogy valahol egy másik dimenzióban, de ott vannak, szinte láttam a felszálló sámán füstöt és canoe-ikat a Mississippi tükrén.  Olyan érzés keritett hatalmába, hogy az út menti galéria erdökböl minden pillanatban repülhet a tollas nyilvesszö, s mi nem látunk semmit, de ök mindent látnak, és szinte olvassák gondolatainkat.

Alabama már dél leheletét árassza, dombjai, gyönyörü völgyei elevenen tartsák „Észak és Dél” keveredését. Amikor felkeltünk, a még hüvöses reggeli légben csodálatos madár koncert mellett ittuk a reggeli kávét. Az emberek nyilt szivüek. Itt már nem dominál a yenkee mentalitás.


Louisana tipikus Dél. Elragadtatva néztük a pálmafákat, meg a pompázó virágokat. A Mississippi Delta mocsárvidéke egészen különös. Az autópálya vagy 200 mérföldön át kb. 30 méterrel a mocsár felett vezet, hatalmas, massziv oszlopokon, mintha a levegöben járnánk. A mocsárvidék jellegzetes formációja az amerikai mangrove erdök. Baton Rouge forgataga és energia kavargása fényt és mégtöbb fényt szeretne. Szinte érzed az egymásnak feszülö duális eröket,az emberek erösen déli nyelvjárással beszélnek, sok benne a francia és a „rabszolga világ” jellemzöje. És a Fénymunkás itt rengeteg feladatot, tisztitanivalót érez, meg a késztetést a Fény lehorgonyozására. Azomban Louisana egészben, mégis vonzó.

És Texas! Texas cowboy világ. Ott minden más mint az összes többi államban. Az út mentén hatalmas kiterjedésü, vége láthatatlan ranch-ok, és kevés a település. De az energiák eléggé tiszták, az emberek, a „cowboyok” egyenesek, meglepö integritással, nyiltszivüek és közvetlenek. Nagyon kellemes volt az útazás Texas területén, bár minden az elképzelttöl más logikával és másképpen van megoldva mint a többi területen.  Houston viszont, ellentétben Texas déli részével Fényért kiállt! Ott a sürü sötétségben vannak ugyan fénypontok, de egészében nyomasztó, és kiérve Houstonból még mindég „hallod” a fényért való sikitást.

És Houstontól 32 mérföldre van Galveston. Pici sziget, 22 mérföld hosszú és az mind homokos strand! Gyömyörü! Mindössze pár száz méterre van a szárazföldtöl, és a hidon áthaladva, a Mexicoi öböl lehelete, suttogása, olykor morajlása fogadja az oda érkezöket. Energiáit a piramis komplexum határozza meg és az Öböl kék csillámlása, mely messze a látohatár alján összeolvad az éggel. Az eredeti Atlantiszi piramis komplexum mindössze pár mérföldre van az öböl fenekén! Sirályok serege rikoltozik az ég alatt és az egész olyan érzést kelt, hogy haza értünk, itthon vagyunk! A part delejes vonzása, a Golf áramlat partra futó hullámainak mágikus ereje a legmélyebb tiszta érzéséket hozza felszinre.  És innen inditottuk utjára a palackba zárt, szivünk legmélyéröl feltörö üzenetet mindketten az ikerlángunkhoz, androgün lényünkböl kiszakadt, lelkünk másik feléhez!

Az átélt élmények mélysége és intenzitása hatalmas volt! Pénteken, a Metatroni kulcsok második szintü tanfolyamán rapid tisztuláson mentünk keresztül minden lét valóságba való bevillanásával illetve ezek a bevillanások egyidejü és a lineáris idö illúzió megértésével, valamint az érzelmi test reakcióinak a megértésével egy-egy megnyilvánitott jelen tetteire és eseményeire. Ez döbbenetes volt. Átáramlott rajtam az iszonyat amikor azt láttam, hogy az Atlantiszi laboratóriumban kikisérleteztük a toxikus, mérgezö kigyó és pókfajtákat és a következmény rettenete, amikor kicsúszott a kezeink közül illetve ellenörzésünk alól ezek elterjedése. Ennek a büntudatnak a terhe annyira részemmé vált, hogy minezidáig „észre sem vettem”, hogy cipelem, és hogy minden teremtésem minöségi meghatározója is. Az elengedések utat nyitottak egy óriási mennyiségü fény beáramlásának! Boldogan öleltük át egymást és a szivkontaktus olyan természetes és egyszerü volt! És a MerKaVa Fénytestünkben, amely 10-10-10 kor válik teljes mértékben elérhetövé, egymásba fonódva egységesen és egyként az Univerzum Teremtö polgáraivá válhatunk! A MerKaVa Fénytestet most mindannyiunknak Metatron segitett létrehozni, beépiteni a szükséges frekvenciákat és abban a kegylemben és áldásban részesültem, hogy néhány röpke percre a CSILLAG OTTHONBA mehettem! Az a FÉNY simogatása elmondhatatlan, a SZERETET ÁRAMLIK csak AZÉRT MERT VAGYOK! NEM KELL TENNI SEMMIT, CSAK BENNE LENNI EBBEN AZ ÁRAMLÁSBAN!

Szombat, a napéjegyenlöség napja újabb csodákat és elmondhatatlanul gyönyörü élményeket hozott számunkra! A szemináriumi elöadások közül  háromat emelnék ki. Mindhárom mélyen, a leg titkosabb helyeken érintett, és az események összefüggéseit kristályfénnyel világitotta meg. A kristályok Földanya részei és egyaránt léteznek az anyagban és az anti-anyagban és magas tudatossággal rendelkeznek. Bennük van az Atlantiszi tudás és segitségükkel elsö sorban is kapcsolódni tudunk a 144 kristály rácshoz és lehozhatjuk a kristály fényt, de segitenek felébreszteni a mélyen bennsökben szunnyadó Atlantiszi tudást, az emlékezetet a Galaktikus Éjszakára és igazi Önvalónkra…. Kezünkben a kristály nem egy élettelen kikristályosodott ködarab, hanem Földanya tudatosságának a része, élö és szól hozzánk az Univerzum, a Fény Szeretetének nyelvén amit a Szivünnkel értünk meg. Számomra csodálatosan hozott fényt a meteorit becsapódások és a meteorit kristályokba kódolt Teremtöi üzenetek összefüggéseire, valamint az Ösök „megérkezésére” akik segitségünkre jöttek és a meteoritok illetve üstökösök által lejuttatott fénycsomagok lehorgonyozásának a fontosságát és befogadását világitották meg. Meleg szeretet áramlott át rajtam amikor az elmúlt néhány hónap meteorit becsapódásainak a Fény üzenete kristályfénybe került és a néhány hete Hawaiin megjelent üstökös fénycsomagjainak az üzenete! A legmélyebb bennsömben éreztem, hogy Atlantiszon mennyire szerettük és becsültük a kristályokat!

A Sedonában élö holland doki a kristály koponyákról beszélt olyan szertetettel és megértéssel, lehozta hozzánk a 12 csillag nemzet egyesitett Fényét, és az beragyogta szivünk –lelkünk. Megint a bennsö legtitkosabb helyekröl tört fel a Fény emlékezete és egy csodálkozás, hogy hogyan felejthettük el küldetésünk igazi voltát, mi is történt tulajdonképpen a Galaktikus Éjszakában? És egy csoda indult el bennem, spontán és mosolyogva, szeretettel öleltem magamhoz a felsejlö emlékezést a Galaktikus Éjszakáról, mint az anya amikor magához öleli gyermeke tudatlan tetteit.

És hatalmas élmény volt Semir Osmanagic elöadása a piramisokról, a piramisok élö és áramló energiáiról, beavató képességeiröl, háromszögelö kapcsolataikról és üzeneteikröl. Az általa felfedezett Nap piramisról Boszniában és annak szerepéröl a Kozmikus Trigger energia aktiválásában. Vele beszélgetve, és tettem ezt az elöadás utáni szünetben szerb nyelven, egyfolytában azt éreztem, hogy Atla Ra föpapjainak az egyikével beszélgetek, anno akkor a Jelen Mostban. Egyszerre éltem át az Atla Rai létet és a Galvestoni jelenlétet. Ezt az érzést nehéz körülirni, csodálatos áradás az együttmüködés itt és ott, akkor és most. Külömben bárki aki érzi illetve „hallja” a hivást, kapcsolatba léphet vele és önkéntes munkával részt vehet a Bosnya piramis megtisztitásában és kutatásában!

A Kék Piramisban, melynek koordinátái a nyugati féltekén megegyeznek a Gizai Nagy Piramis Koordinátáival a Keleti féltekén és vertikális tengelymetszetben háromszögelnek egymással s közvetlen kapcsolatban vannak, horizontális háromszögelésben pedig a Boszniai Nap Piramissal állnak, mely élö és aktiváló képes, a Kozmikus Trigger energia beáramlása és aktiválása meg lehorgonyozása minden leirható szó értelmét és érzelmi erejét felülmúlja. A Kék Piramisba beáramló energia aktiválása Anaya-Ra, földi nevén Nina Brown, hatalmas Phi-Vogel Mesterkristályokkal végzett, elmondhatatlanul eröteljes és meginditó szertartással, Tyberonn Metatron Arkangyalt csatornázva egyidejüleg Merylinn az Arkangyali csoportot csatornázva történt. Mi testünkkel horgonyoztuk le a minden leirhatónál csodálatosabb fényzuhatagot, majd szivünkön keresztül és Anaya-Ra a Mester kristályok segitségével fénykapcsolatot teremtve a Gizai Nagy Piramissal, a Bosnya Piramissal háromszögelésben és az újonan felfedezett Kinai piramissal, küldtük az aktiváló impulzusokat, és a piramisok mint adó-vevök továbitották és továbbitják az összes portálhoz a beáramló fényt. Több portál is újra aktiválódott a Kozmikus Trigger II.ik szakaszának a beinditásával világszerte. Az egymással háromszögelésben lévö „szent” hegycsúcsok is adó-vevöként szolgálnak és hatalmas mennyiségü Fényt továbbitanak, s köztük itt kiemelném Istenszékét!

A Piramisban töltött idö akkor is és most is meg nem fogható mélységet és magasságot, meghittséget, melegséget és az Egységben való jelenlétet ajándékozta. Én az események csodájában Anaya-Ra mögött ültem, majd a szertartás után feküdtem a földön, Földanyával egyesülve…

A vasárnapi szemináriumi elöadások közül érdekes volt a „Spirituális Harcos” az aktiv, Iraqban és Afganisztánban szolgálatot teljesitö katona nem mindennapi útja a felemelkedés felé.

A záró ünnepség fénypontja a minden csodák csodáját felülmúló, hatalmas érzelmi  energiát felszabaditó Metatron csatornázás-meditáció volt. Tyberonn hangja többször is elcsuklott, zokogott a csatornázás alatt, és mi, mi is megrendülten sirtunk amikor egyszer és mindenkorra, végérvényesen el kellett engedni az Atlantiszi traumát, a büntudatot, hogy megmutattuk és elmondtuk Belial fiainak, hogy hogyan müködnek az Atlantiszi Mega-Mester Kristályok! Ez Atlantisz pusztulásához vezetett. Ebben a pillanatban odalépett mellém a fiam, aki egyébként fizikailag nem volt jelen, és újra átéltem a helyzetet, azt kérdezte tölem: Anyu megmutassuk nekik a Mester Kristályok müködését? És én azt mondtam, fiam mutassuk meg nekik, ne legyünk önzöek és ne akarjuk csak magunknak megtartani a tudást. Jó emberek ezek is! És eonokon át azzal a büntudattal éltünk, hogy elárultuk Atla Ra szentségét.  Annyira mélyen és rejtve élt bennünk, hogy észre sem vettük, hogy ez is részünk. Az elengedés és a megbocsájtás pillanatában ismét odalépett mellém a fiam és küzdött, azt mondta: De Anyu mi elárultuk Atlantiszt! Én megöleltem és mondtam, hogy fiam ebben a létidöben már nem hurcolhatod tovább ezt a büntudatot, el kell engedned! Szeretettel meg kell bocsájtani Belial fiainak és önmagadnak, mint ahogy én is megbocsájtottam önmagamnak és Belial fiainak is! Ekkor egy hatalmas Atlantiszi lény állt elébem, gyönyörü volt, mosolya elragadó és szivéböl arany szeretet áramlott. AZ ÉN ATLANTISZI LÉNYEM! Nincs szó amivel ezt a talákozást le lehetne irni! Majd kitárult az ajtó és bejöttek Atla Ra, az Atlantiszi Aranyrasszhoz tartatozó fenségesen fenkölt papjai, teljes pompájukban. Lelkem Androgün Lényünkböl kiszakadt másik Fele adalépett hozzám, a szemembe nézett ragyogó, mosolygó szemével és szó nélkül magához ölelt. Azt az érzést elmondani lehetetlen, hogy végre hozzád érkeztem! Megfogta a kezem és a dimenzionálisan lezárt Kék Mesterkristályhoz vezetett amit most ismét, végre meg lehetett simogatni és újra aktiválni. Könnyes szemmel, reszketö kézzel simogattam meg a Tudás Kék Kristályát… ismét…. újra…. végre…. veled….

Aztán eljutott a fülemig és a szivemig a csodálatos csatornázott zene…

Hétfön reggel a szivárvány fölé röppentem fel! Anaya-Ra, akivel az elsö pillanattól fogva kölcsönös testvérséget és azonnali mély kapcsolódást éreztünk, hatalmas Phi-Vogel Mesterkristályaival a 144 Kristály Hálóval  kapcsolt össze. Elöttem a Hála, mellettem pedig balról a Feltételnélküli Szeretet, jobbról a Tisztaság Mesterkristálya irányitotta felerösitve az általa és a kezében tartott Isteni Tudatosság óriási Mesterkristályán keresztül beáramló KristályFény zuhatagot, DNS-em hélixeit a 144 Kristály Háló frekvenciáira hangolva. Nem létezett más körülöttem csak a Feltételnélküli SZERETET és mindkettönk Szent Szellemének jelenléte. Azt a fenkölt érzést nehéz szavakba önteni. Es akkor Anaya-Ra egy beavató szertartásba kezdett, amit a Krisztusi 33 szám értelmében 33-an kapunk meg a Földön, hogy bárhol is tartózkodunk, a 144 Kristály Háló Fényét testünkön és Szent Szellemünkön keresztül lehorgonyozzuk Földanya Szivébe! A szertartás befejeztével az Angyali üzenet csodálatos Égi dallam formájában tört fel belöle, szavak nélkül, a Szellem hangján. Teljesen átszellemülve fogadtam szivembe az Arkangyalok üzenetét amely a BOLDOGSÁG beteljesedéséröl szólt!

Amikor elváltunk csak ennyit mondott: Bárhol vagy a KristályFényt hozd le, Mi tudjuk KI VAGY Testvérem!

Késö délelött indultunk haza. Az elöttünk álló 2000 mérföld tisztán tükrözte a 3D valóság tér-idö illúzióját. És a világ legörültebb ötlete, 2000 mérföldet vezetni kocsival 2 nap alatt, valósággá vált! Szerdán hajnalban Fényben és Fénnyel a szivünkben hazaérkeztünk! Magunkkal hoztuk az átélt csodákat és azt, hogy IGEN, MINDEN BEÁRAMLÓ FÉNY és ENERGIA BENNÜNKET SEGIT, FÖLDANYA és GAIA ISTENNÖ FELEMELKEDÉSÉT és vele együtt MINDEN GYERMEKÉNEK és BIRODALMÁNAK a FELEMELKEDÉSÉT!

A hazafelé úton kivánságunkra átmeszelték a sebesség korlátozó táblákat, útjavitások és terelések voltak minedfelé, hemzsegtek a zsernyákok, és olyan fény vett bennünket körül, hogy nem is láttak bennünket, észre sem vették amikor 30/40 mérfölddel is túlléptük a sebesség korlátozást. A 3D szinpadán a káosz drámája komédiává minösült át!

Szeretettel, Sári Izabella

Chichen Itza-ban 2008

2008 májusában jártunk ott.  A nap piramisa, az El Castillo Kukulkan, aki nem más mint Quetzalcoatl, már nem volt megmászható a látogatók számára.  Attól eltekintve, óriási a nyüzsgés, rengeteg a kiváncsi turista, a bejárat két oldalán árusok kinálják mindenféle portékáikat, bámészkodók és vásárlók kerülgetik egymást.

Hatalmas város volt Chichen Itza, és massziv falakkal volt körülvéve.  A turisták által látogatható rész is óriási.  Amikor ott állsz és csodálod a monumentális épületek szépségét, az épitészet nagyszerüségét, a tökéletes arányokat, tájolást, az egész komplexum egységbe illeszkedését… azt érzed, hogy EZ nem az ember parányiságáról szól, EZ az EMBER nagyságát dicséri! És olyan üzenete van, amit a sziven keresztül lehet befogadni és megérteni.

Mig ott bóklászol Itza városában, áthatja Lelked és tested a Maya üzenet:  az idö körben jár, s az idö végtelen…

A legmélyebb benyomást az áldozati kútnál éltem át.

A vezetö dumált, a csoport tagjai szörnyülködve csóválták a fejüket, én meg azt éreztem, hogy a legkiválóbbak, a legtisztábbak, a legmagasabb tudatossággal rendelkezök, a labdajátékok gyöztesei, a szüzek és olykor gyermekek voltak akiknek a kiváltság jutott, hogy az Áldozati Kútba vetették öket.  A ritus a kút mellett lévö szuna szerü, fürdöház (ma már teljesen romos) épületben kezdödött, ahol a teljes fizikai megtisztálás történt, majd fehér gyolcsba öltöztetve, illatosan, testben és lélekben tisztán, tudatosságukban erösen léptek a kúthoz, mert tudták, hogy onnan egyenes az út Mayara .  A Mayak mélyen hitték és tudták, hogy az áldozati Kútból „haza” azaz Maya gyönyörü csillagára érkeznek…

A másik nagyon intenziv érzés a Nap piramisánál, az El Castillo Kukulkan elött keritett hatalmába.

Távolabb léptem a vezetötöl, (jobb nem hallgatni a szöveget) érezni akartam a piramisból áradó energiát.  A lég szinte hullámzott a piramis körül, olyan volt, mintha megelevenedtek volna a kövek, mintha plasztikus és mégis szilárd lenne, két oldalán a fény és az árnyék játéka által elevenen hullámzó kigyóval…

De a játszótér csodálatos akusztikája, a Hold piramisa, a massziv városfalak maradványai mind megannyi varázslatos élményt nyújatanak.  Az 1000 oszlop vagy pillér amely annak idején tetöt tartott , az El Mercado vagyis a piac, ahol nagy lehetett a nyüzsgés, a kereskedök portékáikat kinálták, az élö állatoktól, jaguároktol kezdve a mezögazdasági termékekig vagy gyümölcsökig, és az árú gazdát cserélt, s mellette a Harcosok Temploma… lenyügözö …

Két Chichen Itza létezik:  Chichen Itza Viejo és Chichenn Itza Nuevo.  Tulajdonképpen Chichen Itza Nuevo azaz az újabbik város, amely persze a régebbi területén épült és városrészeit épitette újjá, ami turista attrakcióvá vált a XX. század második felében.  Chichen Itza Nuevo, a valamikori élö, virágzó nagyváros kb. 2/3-át csodálhatja a kiváncsi tömeg.  Chichen Itza Viejo, azaz  a régi rész zárva vagyon, az csak az archeológusok számára hozzáférhetö.

De amikor ott állsz az épitészet és a világ egyik csodája elött és megnyitod szived Maya testvéreink örökké élö Fénye megsimogatja lelked!

Sári Izabella

Taosi élmények

A kvantum ugrás megünneplése 2007 szeptember 17-18-19

A Taosban eltöltött három nap minden szempontból az Alice csodaországban meséhez hasonlitható.  Élménygazdagsága messze felülmúlja a lineáris idöben kifejezhetö mennyiséget.  Az a három nap minden pillanata csodát  s fényt adott, és a 3D-ben szinte felfoghatatlan potenciálokat villantott fel. Soha nem tapasztalt szinkronicitások sorozatát éltük meg, kivánságaink, teremtéseink másodperceken belül beteljesedtek, elég volt csak rágondolni, s máris megjelent egy shaumbra kocsival és vitt ahová indultam, (ez számtalanszor történt a három nap alatt) vagy gyümölcsöt kivántam, s a következö percben megjelent a gyümölcsárus, vagy eredeti indián boltotba szerettem volna menni és pillanatokon belül ott volt valaki kocsival kérdezvén, hogy nem lenne kedvem indián boltba menni…  egyik ámulatból a másik csodás megnyilvánulásba estünk.  Az maga volt az 5D csodájának elsö megtapasztalása a 3D körülmények között, de nevezhetném a legcsodásabb vagy a legfényesebb útjelzönek is.

A kvantumugrás 2007 szeptember 18-án kedden, helyi idö szerint hajnali 2 óra 22 perc  és 22 másodperckor következett be, tehát a 22:22 mester energiákban, az Új Kor mester energiái átvették a pálmát az elözö kor 11:11 mester energiáitól, a 9-9-9 beteljesedési energiában.

A korszakalkotó  esemény megünneplésére az Amerikai Egyesült Államokban, a New Mexico-i Taosban került sor, navajo földön.

Taos gyönyörü pueblo városka, a 2118 m tengerszint feletti magasságú  Táoszi fennsikon a Sziklás Hegység hatalmas láncolatának az elöhegyeiben.  A Rio Grande Del Norte folyam kanyon völgye vágja át a Táoszi fennsik vulkáni bazaltját.  A  félsivatagos térséget zsálya bokrok meg juniperuszok tarkitják.  A 658 m mély kanyon völgy, a környezö égbe nyúló bércek, a városka fekvése lélegzet elállitó.  A környéken és a hegyekben, lévén Navajo terület, több ösi indián szent hely és szentély található, s a tér energiája, vibrációs frekvenciája csodálatos.

A Navajok a Pleiadiak egy csoportja, a mai New Mexico északi felében éltek, s mielött elhagyták volna a Föld sikját, igéretet tettek, hogy amikor eljön az idö akkor visszajönnek és a segitségünkre lesznek.

A Navjok érkezése

A Navajok 2007 szeptember 16-án vasárnap, helyi idö szerint este 7 óra körül érkeztek.

A kvantumugrás megünnepelésére Taosban gyülekezö Shaumbra egy kb. 20 fönyi csoportja a Taoszi hegy egyik szent barlangjába látogatott este 6 óra körül.  A barlang termál forrásai és tavcskái rendkivüli gyógyhatásukról ismertek.  Az oda igyekvö kis csoport is a gyógyulást kereste.

Ida, a Columbiai Bogotaból érkezett Shaumbra igy mesélte el a barlangban történteket:  „ Nemsokkal utána, hogy a barlangba értünk és elhelyezkedtünk az egyik termál tavacska körül, kezünket-lábunkat bele mártottuk és pillanatok alatt ellazultunk.  Nagyon jótékony hatású és élvezetes volt.  Egyszerre csak   megváltozott a barlang nyugodt levegöjeA lég megtelt elektricitással és frekvenciája  hirtelen emelkedett.  Mindenütt körülöttünk apró fénypontok villogtak és szivem megtelt szeretettel és együttérzéssel mindenki és minden iránt.  Gyönyörü érzés, és az indián sámán aki a barlangba vezetett bennünket és a gyógyitó szertartást végezte volna , áhitattal, szinte önkivületben rebegett  üdvözletet az érkezö NAVAJOknak!

Eszter, aki Zürichböl érkezett, elsö Taosi  élménye „különös” volt: „Este 6 óra volt mire holt fáradtan a hotelba érkeztem.  Több átszállással 2 napig tartott az út Schweizböl Taosba.  Ruhástól elnyúltam az ágyon egy percre, mielött lezuhanyozom.  Egyszer csak, nagy fényességet láttam, és valami különleges, fénylö repülö alkalmatosságok szálltak alá, és rengeteg fénylény szállt ki belölük.  Alacsonyabbak, apróbbak mint mi, de gyönyörü, csodálatos fénylények!  Izgatott lettem, szivem telve szeretettel, és varázslatos fényben lebegtem!  Kinyitottam a szemem, és hirtelen nem tudtam, hogy hol vagyok.   A szobában csaknem sötét volt….. ah, a hotel… ránéztem az órára 7 óra 20 perc volt.”

A kvantumugrás megünneplésére a világ 38 országából  800 shaumbra gyült össze Taosban.  Az ünnepélyes megnyitó 2007 szeptember 17-én hétfön délután volt.  A terem két oldal falán a jelen lévö shaumbrák hazájának a zászlói voltak kitüzve és a megnyitó  a világ összes shaumbrájával való összekapcsolódással kezdödött, éteri és fizikai szinten egyaránt,  országok szerint, ABC sorrendben (élö adásban, élö webcasttal) egységben, szeretetben.  A teremben csodálatosan tömör, magas vibrációjú volt az energia. Az ünnepségen azték táncosok is felléptek.

Amikor felsorakoztak, hirtelen emelkedetté vált minden, pulzáló fenypontok jelentek meg a táncosok felett és körül, majd mindenütt a teremben, mindenki szive csordulásig telt szeretettel, pillanatok alatt, mint egy láthatatlan karmester intésére, a 800 shaumbra összefonódva, egymást átölelve álltunk ott, szivünk egyszerre dobbant, a levegö a szeretet rózsaszin fényében vibrált, szinte tapintható volt.  A Navajok megérkeztek és tiszteltüket tették a shaumbra összejövetelen.  Az azték táncosok vezetöje elöször Taosi nyelvjárással indián nyelven mondott köszöntöt a Navajoknak, s utána elmondta angolul is.  Mélyen rezonált bennem a szöveg, s úgy tünt mintha ösi szertartási “imából” idézett volna, majd felkért bennünket, hogy ismételjük el vele fenhangon az indián üdvözlöt.  Ö mondta elöre s mi egyhanguan, szinte öntudatlanul, tisztán kiejtve az indián szavakat… zengett a terem, a zászlók láthatóan remegtek a falakon, a mennyezet vibrált…..  amikor megszólaltak az indián dobok senki nem ült le, a 800 shaumbra egységbe fonódva, egyként nézte végig az aztékok táncát.

A Kvantumugrás Napján

Mivel a kvantumugrás  szeptember 18-án kedden, helyi idö szerint hajnali 2 óra 22 perc  és 22 másodperckor következett be, mikor mindenki az igazak álmát aludta, a shaumbra mit sem tudott a dologról.  Veröfényes reggelre ébredtünk, és megfoghatatlan nyugalom, béke és harmónia volt a szivemben, és a szikrázó napsütésben a tiszta sivatagi lég ugyanolyan nyugalmat árasztott, szellö sem rezdült és a felhötlen, tiszta ég az örökkévalóságig kéklett.  A szinkronicitások, a nyilvánvaló angyali segitség és az azonnali teremtés az egységben és a szeretetben minden lépésünket kisérte.  A nap szinkronicitással kezdödött.  Amint kiléptem a hotel ajtaján, megérkezett a shaumbra mikrobusz (reggel 8 órától 10 óráig és este 6 órától ejfélig cirkált a városban és hozta/vitte a shaumbra emblémát viselö embereket, az események a Sagebrush hotel konferencia termében és kertjében voltak) és máris a német csoport néhány tagja között találtam magam.  Megöleltük egymást és bemutatkoztunk.  Az egyik hölgyet Hannelorenak hivják, és én elmeséltem, hogy eredetileg engem is Hannelorenak neveztek volna, sváb családba jöttem és a Délvidéki Újvidéken születtem 1954 ben, de abban az idöben az nem volt kivitelezhetö Yugosláviában, mert én Jezabel Istennö sugallatára Izabella kellett, hogy legyek. Erre Hannelore elmosolyodott, magához ölelt és elmondta, hogy ö is donauschwabin, a szülei Délvidéken éltek, és Újvidéken született 1944-ben…

A Sagebrush kertjében gyülekezö shaumbra örömmel és kitárt karokkal üdvözöltük egymást és az a nyugalom, béke és harmónia áradt a szivekböl és többen is megjegyezték, hogy különös a mai reggel… A délelötti csatornázás hatalmas energia áradatot inditott el. Összekapcsolódva egymással és a világ shaumbráival, megtelt a lég szeretettel és friss, új energiákkal!  Szeretett Tóbiás mesterünk izgatottan mondta el, hogy a kvantumugrás megtörtént, s immár a 22 mester energia, az Új Kor mester energiája válik dominánsá… – a 800 shaumbra kitörö örömmel, boldogan öleltük át egymást és fonódtunk össze az egységben, – és hatalmas ünneplés van az angyali birodalmakban, folytatta Tóbiás, az ezredek óta stagnáló energia végre megmozdult – s mi az Angyalokkal nevettünk, táncoltunk – és a köztes lét tere összeomlott, és az „odaát” lévö összes Lélek számára láthatóvá vált a Virágok Hidja!  S bennünket is meginvitált Tóbiás, hogy osztozzunk az örömben és ünneplésben odaát! Hatalmas tömeg volt a Virágok Hidjánál amely a 3D-ben soha nem látott élénk szinekben tündöklött.  A találkozás az ott lévö szeretteinkkel, ismerösökkel megrenditö volt, és a szeretet meg az ünneplés heve óriási elengedéseket eredményezett, feltört belölünk a zokogás meg az ujjongás, és egy pillanatra sem engedtük el egymás karját, s 800-an a teremben meg a világ többi shaumbrája egy hatalmas szeretet hullámot inditottunk útjára, és mindenki aki odaát arra vágyott, szabadon, boldogan átmehetett a Virágok Hidján! Fenkölt látvány volt amikor az Édesanyám visszanézett a Virágok Hidjáról, fényben, mosolyogva, azt mondta kislányom csak igy tovább s találkozunk az 5D-ben!

A délutáni csatornázáson Szeretett Kuthumi Mesterünk beszélt a kvantumugrásról, a tudatosság kvantumugrásáról, hogy az mit is jelent valójában és az energia mozgatásról.  És mozdult az energia, hatalmas hullámokban bennünk, körülöttünk, a zászlók szinte szikráztak a falakon, és amikor Kuthumi arra kért bennünket, hogy szeretteinkel, családunkkal, barátainkkal kapcsolódjunk össze és tegyünk látogatást az angyali birodalmakban, hirtelen sok ezren lettünk a teremben, a jelen levök, valahányan mindenkit magunkhoz öleltünk akit csak tudtunk, az Angyalok meg megnyitották a mennyezetet és táncolva, énekelve elébünk jöttek.  A sziv kontaktus szeretteinkkel és az Angyalokkal óriási szeretet energiát szabaditott fel, és mozditott el a holtpontról.  És akkor, a kvantumugrás napján, az öröm és a feltétel nélküli szeretet korlátok és határok nélkül szárnyalt!

A Kvantumugrás másnapján

Szerdán, szeptember 19.én  Einstein szólt hozzánk és csodálatos új megoldásokról, felfedezésekröl és a szeretet kiterjedéséröl beszélt, a zérus zónáról… megmutatta  a tudományok megújhódását,  és abban a fénymunkások szerepét mint energia mozgatók, és mint azok akik tartják az energiákat.  Nem kis feladat a fénymunkások számára!

Délután, Szeretett Saint Germain Mesterünk a kvantumugrás által megnyilt potenciálokról, lehetöségekröl és a Teremtö Fény Szeretetének a beáramlásáról beszélt, ami a fénymunkások által kerül leföldelésre, mert a megnyilvánulás, az új potenciálok megnyilvánulása, csak akkor következik be, ha szilárdan le vagyunk földelve!  Az 5D-be csak akkor juthatunk ha mesterei vagyunk a 3D-nek, az pedig Szeretett Földanyánk és  a leföldelt Fény segitségével történik.  És amikor szeretett Mesterünk megkérdezte, hogy készek vagyunk-e a feledatra, a Fény leföldelésére az egységben és szeretetben, az egyhangú, a szivek mélyéröl feltörö hatalmas IGEN betöltötte a termet és a teret!

És a záró ünnepség emelkedett hangulatában a 800 shaumbra, karjainkat egységbe fonva,  zengö hangon énekeltük a Shaumbra Himnuszt, A szivárvány felett cimü dalt (Óz a nagy varázsló filmzenéje), melynek utolsó sorát megváltoztattuk, miszerint  „mi is felrepülünk a szivárvány fölé”!

Taos és a Kvantumugrás Fényében

Sári Izabella

MEGHIVÓ

2010 január 22.én pénteken este 7 órai kezdettel elöadás lesz

A PLEIADOK TANITÁSAI     Cimmel

Barbara Hand Clow: A Pleiadi Agenda cimü könyve nyomán

Az elöadás a Corvina Printing termében lesz, Torontóban, a

1270 Finch Avenue West, 18 bejárat, North York, ON a Finch/Keele keresztezödésnél
(416) 658-3434

Szeretettel várok mindenkit,   Sári Izabella

www.fluidemerald.com

Új Hold Napfogyatkozás Szertartás    James Tyberonn által

Az Új Hold Napfogyatkozás pénteken 2010 január 15.én a megfelelö idö az “Új Évi Megoldásokra”

ELENGEDÉS ÉS MANIFESZTÁCIÓ MEDITÁCIÓ SZERTARTÁS JAN.15 ÚJ HOLD NAPFOGYATKOZÁSRA

Találjátok meg a leg kényelmesebb helyet a szertartásra. Ha vannak kristályaitok, helyezzétek magatok köré, egy éteri kört alkotva

Tartsatok egy kristályt, lehetöleg Phi metszésü kvarcot vagy Kristály Koponyát a kezetekben vagy a kezetek ügyében. Kezdjétek el a Végtelen (8 alakú) Légzést: számoljatok 8 ig mig belélegeztek és 8 ig számoljatok mig kilélegeztek.

Az orrotokon lélegezzetek be és a szátokon lélegezzetek ki – tegyétek ezt 8 percig.  Belsö látástokkal vegyétek magatokat körül az Ibolya Lánggal amelyet az Ibolya Sugár táplál.

Alkossátok meg a Csillag Tetraédert magatok körül. Vizualizáljátok egyenként mindazt ami már nem szolgál benneteket.
mt_07
Forgassátok el a Csillag Tetraédert az óramutató járásának irányában amint egyenként elengeditek mindegyik szituációt vagy tulajdonságot ami már nem szolgálja fejlödéstek.

Hivjátok be az Ibolya Lángot.

Fejezzétek ki a dolgot vagy helyzetet amit el akrtok engedni és ismételjétek el a megerösitést:

“Elengedem a múltból, a jelenböl és a jövöböl”

Akkor teremtsetek egy ibolya hullámot, egy hihetetlen erejü Lila Tsunamit és küldjétek el, hogy megtisztitsa multidimenzionalitásotok összes aszpektusát a pillanat MOST-ban az összes múlt, jelen és jövö tartózkodásától a dolognak vagy helyzetnek amit elengedni széndékoztok.

Ismételjétek meg az eljárást minden elengedendö dolognál/helyzetnél

Amikor készek vagytok, jelentsétek ki a megerösitést:

“Az Isteni Elmében, az Isteni Kristály Tudatosságban, én vagyok a Teremtöje minden tapasztalásomnak és Mindannak Aki Vagyok.Vagyok Aki Vagyok a Legnagyobb Jólétben!

És ez igy van!”

Utána tüz légzést csináljatok: a szátokon keresztül lélegeztek be és ki amilyen gyorsan cask tudtok 15 másodpercig.

Most vizualizáljátok, hogy a Csillag Tetraéder teljesen megáll. Akkor felsö csúcsából töltsétek fel gyémánt kristály fénnyel. Hivjátok be a Platina Sugarat.

Akkor forgassátok meg a Csillag Tetraédert óramutatóval ellentétes irányban.

Ismételjétek meg a Végtelen 8 számolásu Légzést, és csendben meditáljatok a Kristályos Makulátlan Feltétel Nélküli Szeretet frekvenciáján.

Tegyétek ezt 8 percig.

Vizualizáljátok egyenként az új tulajdonságokat és eseményeket amelyeket meg szándékoztok teremteni az életetekben.

Forgassátok a Csillag Tetraédert óramutatóval ellentétes irányban amint megteremtitek mindegyik tulajdonságot vagy “forgatókönyvet” amit manifesztáltok tudatosságotokba és tapasztalásotokba.

Amikor készek vagytok a manifesztációval szabaditsatok fel egy Kristály-Platina Hullámot amely teremtéseitek energiáit tartalmazza.

Ez egy Platina Fény Tsunami-Hullám ami behatol a Létezés összes dimenziójába a MOST-ban manifesztált energia kódokkal, ami megváltoztatja a Múltat, Jelent és Jövöt egy Egységes Harmóniában a manifesztált ÚJ Lényetekkel.

Vizualizáljátok a Csillag Tetraédert önmagatokkal a közepében ülve, meditativ pozicióban.

A felsö csúcsából töltsétek meg a Csillag Tetraédert Folyékony Kristály Gyémánt Fénnyel.

Forgassátok egyre gyorsabban mig eléri a Kristály Fény sebességét.

Csináljatok 33 tüz légzést be és kilélegezve a szátokon keresztül, majd folytassátok Végtelen 8 számolású Légzássel 2-3 percig.

Fejezzétek be a megerösitéssel:

“Az Isteni Elmében, az Isteni Kristály Tudatosságban, én vagyok a Teremtöje minden tapasztalásomnak és Mindannak Aki Vagyok.Vagyok Aki Vagyok a Legnagyobb Jólétben, a Kristály Gondolatban!

És ez igy van!”

Forditotta: Sári Izabella

James Tyberonn www.earth-keeper.com

MEGHIVÓ A TÉLI NAPFORDULÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE

SZERETETTEL VÁROK MINDEN KEDVES TESTVÉRT, BARÁTOT ÉS ISMERÖST A TÉLI NAPFORDULÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE 2009 DECEMBER 18-ÁN ESTE 7 ÓRA 15 PERCKOR TETTINGER ÉVA MASSZÁZS TERÁPIA HOME-STUDIOJÁBAN

A cim: 2177 Avenue Road #220,  Buzzer 47,  Toronto, On, Tel: 416 485-2221

Szeretettel,  Sári Izabella

Izabella@fluidemerald.com Tel: 905 275-9471

Meghivó az okróberi elöadásra

999

A részvételi dij $ 10.00

2009 ÉVI ÖSZI NAPÉJEGYENLÖSÉG MEGÜNNEPLÉSE

autumn-leaves1

SZERETETTEL MEGHIVOK MINDEN KEDVES TESTVÉRT, BARÁTOT ÉS ISMERÖST A 2009 ÉVI ÖSZI NAPÉJEGYENLÖSÉG MEGÜNNEPLÉSÉRE SZEPTEMBER 19.ÉN SZOMBATON ESTE 6 ÓRÁTÓL 9 ÓRÁIG!

AZ IDÉN AZ ÖSZ ELSÖ NAPJA SZEPTEMBER 22-ÉN, KEDDEN LESZ. MIVEL AZ MUNKANAP, A SZOMBAT ESTE MEGFELELÖBBNEK TÜNIK AZ ÖSSZEJÖVETELRE.

PROGRAM:

BESZÉLGETÉS A NAPÉJEGYENLÖSÉGRÖL

METATRON ARKANGYALI KIRÁLY ÜZENETE 9-9-9 JAMES TYBERONN KÖZVETITÉSÉBEN– FELOLVASAS

VIZ CEREMÓNIA ÉS AZ ÖSZ ÜDVÖZLÉSE ÉS ÜNNEPLÉSE

CELIA FENN ÉS MIHÁLY ARKANGAL A NAPÉJEGYENLÖSÉGRÖL – BESZÉLGETÉS

AZ ÖSSZEJÖVETELT A TORONTOI HIGH PARKBAN TARTJUK HA AZ IDÖ MEGENGEDI.

TALÁLKOZUNK 19-ÉN, SZOMBATON ESTE 6 ÓRAKOR A HIGH PARKBAN A GRENADIER ÉTTEREM PARKOLÓJÁBAN.

KÉRLEK BENNETEKET MINÉL ELÖBB JELEZZETEK VISSZA SZERETETTEL VÁRLAK BENNETEKET, SÁRI IZABELLA

E-mail izabella@fluidemerald.com illetve sariek@rogers.com

Telefon: 905 275-9471

www.fluidemerald.com

MEGHIVÓ

Égi Háború avagy a Sötétség és a Fény Harca

Döbbenetes, fennséges és egyben csodálatos élményben volt részünk Emöke barátnömmel/testvéremmel az elmúlt éjszaka, augusztus 9-én.  Az esemény, vagyis az Égi Háború este 8 óra 21 perckor, tehát 11-es energiában kezdödött és a szent 7 számmal 142 perc múlva, 8-as energiában, 10 óra 43 perckor fejezödött be.

8 óra 20 perckor felhivtam telefonon Emöke lelki testvérem és barátnömet és az erkélyre telepedve néztem a meleg, augusztusi estébe.  Beszélgetésünk azzal kezdödött, hogy Emöke megkérdezte: „Látod azt a fekete, koszos, szörnyü felhöt az égen?”  Én nem láttam semmit, majd a következö pillanatban az égre tekintve csak annyit tudtam mondani: Jézusom!  Hirtelen, néhány másodperc alatt koromfekete, mocskos, a leg vésztjóslóbb vihar fellegek amit valaha is életemben láttam, boritották be az eget.  Mire az erkélyröl besiettem a szobába, elszabadult a vihar.

ddc

Hatalmas, még soha nem látott formájú és mintázatú villámok cikáztak át az égen, keletröl nyugatra, majd nyugatról keletre és délen gigantikus fatörzsek formájában le a Földre, nappali világosságot idézve elö a koromsötét estében.  Egy-egy villám fényének villódzása percekig tartott és csak itt-ott hallatszott dörgés vagy morajlás. Fennséges látvány volt, döbbenetes, elképesztö!

Telefonnal a kezünkben ültünk mindketten az erkélyajtónk elött és lenyügözve néztük ezt a csodálatos, de rettenetes erejü égi eseményt.  Közben zuhogni kezdett a mindent elmosó, tisztitó esö és arról beszélgettünk, hogy a 8:8:8 és az Oroszlán Kapu nyitásakor a 24 órás világ meditáció meg a Krisztus Tudat Hálóra való kapcsolódás után Föld Anya és összes gyermekének tisztulása milyen hatalmas erövel, milyen szinpompásan történik.  Az óriási villámok ezüstös arany, rózsaszin és lila árnyalatokban, keresztbe-körbe-hosszába hasitották az eget, de dörgést csak ritkán hallottunk.

Mindketten élveztük és csodáltuk ezt a különleges égi csodát.  És akkor tudatosodott bennünk, hogy a FÉNY és a SÖTÉTSÉG VÉGSÖ HARCA a KRISZTUS TUDAT HÁLÓRA való kpcsolódás által MEGKEZDÖDÖTT!  Ez nem nyári vihar, ez ÉGI HÁBORÚ, és valahányan a Vagyok Aki Vagyok Isteni Jelenlétünkben ott harcolunk Mihály Föangyal seregében! Percek múlva értette csak meg a racionális elme, hogy miröl beszélgetünk.  A felismerés döbbenete hullámzott át rajtunk, lúdbörözve, boldogan és szó nélkül maradva.  És akkor villant fel elöttem Mihály Föangyal hatalmas képe, a szent vezér tündöklö mosolyával, megerösitésképpen, hogy igen, megértettétek!  Kicsit késöbb még egyszer bevillant Szent Mihály vezérünk hatalmas fénye, majd a Fény Seregé.

Aztán elmúlt az egész és csak a távolból látszott néhány villódzás az ég alján.  Fehér felhö foszlányok lógtak az éjszakába és egy vers sejlett fel bennem amit nem tudtam felidézni, de eltöltötte lényem a gondolat, hogy a sötét felhök szétvert hada kullogott az égen.

Emöke álmában kapott megerösitést a történtek valósagosságáról és én itt és ezuttal ismét hálás köszönetet mondok az Univerzumnak, hogy a „csoda” részese lehettem, és Emöklnek, hogy együtt, az egységben élhettem meg a „csodát”.

Sári Izabella

GYÉMÁNT FÉNY MAGOK A 8:8 BAN

VILÁGMEDITÁCIÓ A KOZMIKUS KRISZTUS TUDATOSSÁG BEFOGADÁSÁRA

Gyémánt Fény Magok Mandala – Oroszországi Mistik tollából

Az Új Kezdetek és Szakrális Energiák ezen eröteljes idöszakában meghivunk benneteket, hogy csatlakozzatok hozzánk a Világ Meditációban a 8:8 alkalmából.  A Meditációt Celia Fenn a Starchild Global-ról és Kai a Quantum Holoform Light Codes szerzöje vezeti.  Celia Londonban, Kai pedig Mexicoban lesz az esemény vezetöje.

A Meditáció legmegfelelöbb idöpontja reggel 8 óra vagy este 8 óra helyi idö szerint a tartózkodási helyeteken, igy 24 órás világszintü hullám effektust teremtünk, amely átsegiti a bolygót az „Oroszlán – Kapun” augusztus 8-án.

Ekkor lesznek lehorgonyozva a Gyémánt Fény Energiák és Kozmikus Krisztus Tudatosság Magok az Emberiség Kollektiv Szivébe és minden egyén szivébe aki hajlandó most befogadni ezt a beavatást.  Kai és Celia egymástól függetlenül dolgoznak, de ez esetben mindketten ugyanazt az üzenetet kapták és ugyanazokat a Fény Kód képeket.  Az alábbiakban közöljük Kai irását a kapott Fény Kódokról és a Meditációt amit Kai állitott össze 2009 augusztus 8-ra.  Azt szeretnénk kérni, hogy ha lehetséges, gyújtsatok egy gyertyát ami a Szellem lángját jelképezi és helyezzetek mellé egy hegyi kristályt ami pedig a Gyémánt Fény tisztaságát jelképezi.

8:8 KRISZTUS MAG INTEGRÁCIÓ – irta Kai

Az idén a 8:8 Kapu érkezésével megkapjuk a Krisztus Mag Szent Inetgrációjának energiáit az emberiség számára.

Az elmúlt 8:8:8 2008-ban keretül szolgált a Kozmikus Háló aktiválására Föld Anya számára, és együtt aktiváltuk az új tudatosság hálót, ami fenntartja az emberiség életét az elkövetkezö évezredben.  Ez a háló már müködik és várja, hogy egyre több és több ember ébressze fel tudatosságát a szeretethez és egységhez és kezdje élni életét az EGYSÉG Tudatosságban.

Az idei 8:8 a Krisztus Mag aktiválására szolgál keretül az emberiség energia hálójában.  Azok akik azt szeretnék, lelki közössögre léphetnek a Krisztusi Jelenléttel szivükben és átalakithatják energia hálójukat – a mintát amit valóságnak és életnek ismertek – azzal, hogy kiterjesztik a Krisztus Magot a tudatosságukban, hogy újra kapcsolodhassonak a Kozmikus Krisztus Hálóhoz a Földön.

Ez egy eddig példa nélkül álló esemény és ahogy most haladunk a galaxis középpontja felé, az energiák növekvöen eröteljesek és egyre több, a Központi Napból jövö, eröteljes szeretet hullám áraszt el bennünket, ami a Fény Kozmikus sugarain keresztül ér el hozzánk , és amikor kapcsolatba lép a Földdel és az emberi lényekkel, átalakitja azok lelkiismeretét és szivét akik hajlandók befogadni az Egységet az életükbe.

Mint mindég, a szabad akarat nagyon fontos az emberiség számára, és csakis azok, akik azt választják emelhetik fel tudatosságukat és fejezhetik ki teljesen az Új Földet életükkel.  Emlékezzetek rá, szabadon választhatunk, hogy miben hiszünk, mit teremtünk; szabadon folytathatjuk életünket a polaritás és az elkülönülés tudatosságban, vagy haladunk a Fény Óceánja felé az Egység Tudatosságban és már most elkezdünk élö Krisztus-ként élni a Földön.

Krisztus második eljövetele rajtunk keresztül fog megnyilvánulni.  Mi mindannyian, az emberiség az Új Kor Avatárjai vagyunk.

Az igazi üzenet amit Krisztus adott nekünk az az, hogy vele azonosak vagyunk!

„Mindent amit megtettem, azt ti is megtehetitek még nagyszerübben.”  Minden a hitünk szintjétül függ: A HITÜNK ÖNMAGUNKBAN MINT A FÉNY HORDOZÓIBAN, DE MINDENEK FELETT A HITÜNK ÖNMAGUNKBAN MINT ISTENI LÉNYEKBEN, MINT EMBERI KRISZTUSBAN.

MEGHIVLAK BENNETEKET, HOGY EGYESITSÜK AKARATUNKAT EBBEN A GYÖNYÖRÜ ESEMÉNYBEN.

A Szoláris Sziv középpontjából Fény Sugarak érkeznek hozzánk amelyek aktiválják a Krisztus Magot mindannyiunk energia mintázatában.

Minden élölénynek energia hálózata van (lattice energy) – hasonlóan a Föld mágneses hálózatához – amelynek vibrációja összhangban van a Föld hálóival.  Mostanság, az emberek többsége energia mintázatának vibrációját a kollektiv elme hálójának rezgésszintjén tartja, ami pedig a régi háló, a régi energia hálója, amely lassan erejét vesziti, omladozik a Kozmikus Krisztus Háló aktiválásának következtében.

Azért viselkednek az emberek káotikusan és irracionálisan, azért van az, hogy az eröszak és félelem uralkodik el a társadalmakon, mert a kollektiv elme hálója, melyben a többség lehorgonyozva maradt, összeomlik; az emberek megrémülnek és nem tudják, hogy a félelem honnan jön és mi okozza azt.  Azomban, ezt a félelmet az okozza, hogy az elkülönülés tudatosságba merülve élnek; azt ugyan érzik, hogy valami változik, de képtelenek felfogni a változás eredetét és magnitudóját és a reakciójuk – attól való félelmükben, hogy „elveszitenek” valamit – az eröszak és az agressziv védekezés.

Szeretteink ennek nem kell igy lennie.  Mi választhatjuk, hogy a szeretetben vibrálunk és gyengéden felemeljük tudatunkat a az új Kozmikus hálóba, ha azt választottuk és mögöttünk hagyjuk az eröszak, a félelem és káoszban történö változást.  Mindannyian választhatjuk, hogy hogyan éljük át az átalakulást, a kezünkben a választás lehetösége, hogy hogyan történjék felemelkedésünk.

A 8:8 energiái adják a szükséges eszközöket az átalakulás teljesitésére.

A Fény Kozmikus Sugaraival együtt egy Fény Kódot is kapunk amely aktiválja energiáját a mi mintázatunkban, ezáltal lehetövé téve, hogy megnyissuk tudatunkat a sziv vibrációjának.

Ez a Fény Kód a Sziriusz Kozmikus energia mintját tartalmazza és a végtelen, szent maszkulin és szent feminin örök egységét jelképezi, a Krisztus Tudatosságot fejezi ki.

Mi mindannyian a szivünkben hordozzuk a Krisztus Magot, de a szent nöi és a szent férfi energiákat is.  A Krisztus Mag az a Krisztus Jelenlét ami bennünk van latens állapotban és szunnyad bennünk ezredek óta, hiszen az emberiség mint kollektiv sok évezreden át nem tapasztalta meg a Krisztus Tudatosságot, vagyis szunnyadva született és képtelen volt megtapasztalni és tudatában lenni az egységnek és Isten Jelenlétének mindenben ami létezik.

Csak amikor szivünk szentélyébe és belsö Krisztusunkkal közösségbe lépünk akkor kerülnek az energiák egyensúlyba és aktiválódik a Krisztus Mag, életre kel, és mi mint Krisztusi Lények emelkedünk fel, teljes tudatában a szentségnek és az egységnek.

Ott, a sziveteken belül fogjátok megtalálni az értelmét az életeteknek és mindennek ami létezik; csak ebben a szent térben értjük meg, hogy egy hatalmas Kozmikus Syimfonia részei vagyunk és, hogz az nem lenne ugyanaz nélkülünk; itt éljük meg az egységet, a teljes Krisztus Tudatosságot.  Amikor ilymódon összpontositasz a szivedben akkor Krisztus vagy, tudatosságod gyengéden felemelkedik a Krisztus Tudatosságba és a világ meg az elméd félelmei teljesen eltünnek mert Isten kegyelmében vagy.  Ezután, ebben a tudatossági állapotába könnyedén lekapcsolódhatsz az emberiség kollektiv tudatosságáról és lehorgonyozhatod magad a Kozmikus Krisztus Hálóba, gyengéden, szeretettel és ilymódon felemelkedve elkezdheted megélni az egységet a Krisztus Tudatosságon keresztül.

Mindegyikünk szent és fontos, itt az ideje, hogy értékeljük létezésünket és merjünk a változás lenni amit a világnak szántunk.  Itt az ideje, hogy magunkhoz öleljük Isteni hatalmunkat és emberi Krisztusokká váljunk.

8:8 alatt arra kérlek benneteket, hogy napközben is szánjatok rá néhány percet, hogy a szivetekbe menjetek.  Az egy szent hely ahol megtalálod lényed összes ösi bölcsességét.  Ott mind az vagy ami csak lehetsz, Isten vagy, tiszta és szabad, kötetlen a külsö világtól.

Szánj néhány percet a meditálásra és egyesülj lényeddel!

Szeretlek mindannyiatokat!

VILÁGMEDITÁCIÓ A KOZMIKUS KRISZTUS TUDATOSSÁG BEFOGADÁSÁRA 8:8:8

KRISZTUS MAG INTEGRÁCIÓ

Irta Kai

Helyezkedj el kényelmesen és válj tudatossá a lélegzésedre.  Vegyél egy mély lélegzetet majd lélegezz nyugodtan, egyenletesen.  Képzeld el, hogy minden egyes lélegzetvétellel több és több fény tölti el testedet, majd irányitsd ezt a fényt a sejtjeidbe, a szerveidbe és a csakráidba.

Ahogy lélegzel, lassan kiemelkedsz az elme gondolat köréböl és mindinkább a szivedre összpontositasz.  Kezdj tudatossá válni a rezgésekre amelyek a szivedböl jönnek, és észre fogod venni, hogy a szived fokozatosan kitágul és jólesö melegséget áraszt.  Ez az energia és melegség a Krisztusi Jelenléted szeretete.

Maradj a szemlélödés (kontempláció) állapotában ameddig szükséges.  Amikor úgy érzed, hogy tovább mehetsz akkor folytasd.

Lélegezz mélyen …

Most lásd a szived egyre jobban és jobban kitágulni mig teljesen kitölti a tested és energiája körülölel mint egy arany buborék, boldognak, szeretve és biztonságban érzed magad ebben a kegyelmi állapotban amely a Forrás meleg öleléséböl árad.

Ez az a pillanat amikor vizualizálnod kell és behivnod a KRISZTUS MAG INTEGRÁCIÓ FÉNY KÓDJÁT, hogy átjárja lényedet, aktiválja a KRISZTUS MAGOT a szivedben ami lehetövé teszi, hogy elérd az EGYSÉG állapotát ami szükséges ahhoz, hogy felemeld tudatosságod és elméd a Új Kozmikus Krisztus Tudat Hálóhoz.

Engedd meg, hogy a Fény Kód átjárja lényed és felébressze benned a Belsö Krisztust.  Érezd megújitó energiáit, ez a Fény Kód magába hordozza a Szoláris Sziv Középpontjából kiáradó Kozmikus Sugarakat; a Felemelkedés és a megújhódás kozmikus sugarait, amelyek a Központi Napból érkeznek a Szoláris Szivbe.

Amikor a Fény Kód aktiválódik és az örök szeretet szférájában érzed magad, úgy érzed lényed kiterjed a Fénybe!

Ebben a pillanatban valószinüleg sirni vagy nevetni szeretnél, esetleg mély meghatottságot érzel.  Engedd meg, magadnak, hogy átéld az összes feltörö érzést.  Add át magad az átélésnek és a legtisztább szeretet energiáinak.

Ekkor már a Krisztus Mag aktiválódott, Krisztusi Jelenléted felébredt, igy Lényed átigazolódik és gyengéden lehorgonyozódik az Új Kozmikus Krisztus Tudat Hálóba.

Felemelkedtél a Szeretetbe!  Most már emberi Krisztus vagy, Kozmikus Krisztus Tudatosságú létezö!

Vegyél még egy mély lélegzetet …

És amint lényedbe integrálod ezt a Szeretetet, ráirányitod azt mindenre és mindenkire körülötted, az otthonodra, a családodra, a szomszédságra, mindenkit és mindent felölel a Krisztusi Szeretet.  Te a szeretet gyújtópontja vagy és a Krisztus Tudatot árasztod mindenkire és mindenre körülötted.

Engedd meg magadnak, hogy emberi Krisztus legyél, fogadd el Istenséged ami benned ragyog.

Vegyél még egy mély lélegzetet és lassan húzd vissza tudatosságod a testedbe … gyengéden, továbbra is a szivedben és a szeretetben vibrálva.

Ettöl fogva engedd meg, hogy a szived vezessen és bármikor amikor úgy érzed, hogy vissza csúsztál a régi elme – hálóba, csináld meg ezt a meditációt és emlékezz rá, hogy élö Krisztus vagy!

Végtelenül szeretve és áldottak vagyunk!

Forditotta: Sári Izabella

Az eredeti szöveg Celia Fenn weboldalán a starchildglobal.com található.

Minden közzétett anyag, minden idöben Celia Fenn szellemi tulajdonát képezi és a szerzöi jog fenntartva!

Köszönet Celia Fennek a csodálatos meditációért!

NYÁRI NAPFORDULÓ MEGÜNNEPLÉSE

SZERETETTEL MEGHIVOK MINDEN KEDVES TESTVÉRT, BARÁTOT ÉS ISMERÖST A 2009 ÉVI NYÁRI NAPFORDULÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE JÚNIUS 21.ÉN VASÁRNAP DÉLUTÁN 2 ÓRÁTÓL 6 ÓRÁIG!

AZ IDÉN A NYÁR ELSÖ NAPJA JÚNIUS 21.ÉN, VASÁRNAP LESZ, IGY TÖKÉLETES LEHETÖSEGÜNK NYILIK AZ ÖSSZEJÖVETELRE ÉS A NAPFORDULÓ MEGÜNNEPLÉSÉRE!

PROGRAM:

BESZÉLGETÁS A NYÁRI NAPFORDULÓRÓL

SZENT MIHÁLY ARCHE CELIA FENN ÁLTAL CSATORNÁZOTT JÚNIUSI ÜZENETE – FELOLVASÁS

KUTHUMI FELEMELKEDETT MESTER MICHELLE ELLOFF ÁLTAL CSATORNÁZOTT NYÁRI NAPFORDULÓ ÜZENETE – FELOLVASÁS

VIZ SZERTARTÁS ÉS A BEÁRAMLO FÉNY ÜDVÖZLÉSE ÉS ÜNNEPLÉSE

SZERETET – MEDITÁCIO, A VÉNUSZ TÜKRÉNEK NYILÁSA ÉS A JÚNIUS-JÚLIUSI ESEMÉNYEK

BESZÉLGETÉS

A RÉSZVÉTELI DIJ $ 10.00 SZEMÉLYENKÉNT.

KÉRLEK BENNETEKET MINÉL ELÖBB JELEZZETEK VISSZA. A NYÁRI NAPFORDULÓ ÜNNEPLÉSÉT TORONTÓBAN A HIGH  PARKBAN TARTJUK

SZERETETTEL VÁRLAK BENNETEKET 2 ÓRAKOR A GRENADIER ÉTTEREM PARKOLÓJÁBAN

SÁRI IZABELLA

E-mail izabella@fluidemerald.com illetve sariek@rogers.com

Telefon: 905 275-9471

„aki uralja az idödet az uralja a tudatodat”

CIMMEL

maya-naptarELÖADÁS LESZ A MAGYAR HÁZBAN

SZEPTEMBER 4-ÉN ESTE 7 ÓRAI KEZDETTEL

A MAYA NAPTÁRRÓL ÉS HASZNÁLATÁRÓL,

AVAGY MAI ÉRTELEMBEN VETT NAPTÁR VAGY ATTÓL SOKKAL TÖBB A MAYA NAPTÁR?

A RÉSZVÉTELI DIJ $ 10.00

SÁRI IZABELLA

WWW.fluidemerald.com

Share

Vélemény, hozzászólás?