2011 AZ ÚJ CIKLUS KEZDETE

Az Asztrológiai ciklusok lejátszódása

Az asztrológia egyik legnagyobb ajándéka, hogy láthatóvá teszi számunkra  a nagyobb ciklusok lejátszódását. És ebben az évben egy új ciklus kezdödik.

Hét éven át az Uranusz a Halak csillagképben volt látható. Minden asztrológiai hatásnak meghatározott szerepe van, és az Uranuszé a Halakban az elmúlt hét év folyamán egyértelmü volt: megnyitni a csatornát a legfelsöbb Szent Elménkböl az alsó elméhez. Ez abban nyilvánult meg, hogy megnövekedett az új tudást befogadó képességünk és a dolgok összefüggéseire való rálátásunk.

Ennek a hatására, az elmúlt években megnyitottuk elménket és szivünket az új bölcsességnek és az új megértésnek. Ezekben az években valószinüleg sokan tapasztaltátok saját intuiciótok és belsö tudásotok felerösödését. Remélhetöleg el is fogadtátok azaz meg is biztok benne. Az elmúlt 7 év alatt megváltozott a szemléletetek és ez egy bizonyos módon zürzavart is okozott, mert az észlelés-érzékelés régi módszere nem volt már alkalmas a rendelkezésetekre álló új rálátás és magasabb tudás aszpektusaira! A régi minták makacsul ragaszkodtak a helyükhöz az elmétekben, sokszor ellenálltak az új információnak. Az idö múlásával azomban, és a többi asztrológiai hatás közremüködésével az elmúlt években hitrendszeretek és az életfelfogásotok valószinüleg megváltozott.

A régi minták és érzékelés szolgálata lejárt és már alkalmatlanok a továbbiakhoz. Ez kényelmetlenséget is okozhat, mert már nincs visszaút! Ez vonatkozhat a pályafutásunkra, miként elégitjük ki szükségleteinket, családi viszonyainkra, baráti körünkre vagy párkapcsolatainkra. S ha visszanézünk, úgy tünik az elözö ösvény eltünt a látokörünkböl.

Soktól hallottam efféléket . . . jelentös aszpektusai eletüknek már „réginek és elavultnak” minösülnek, már nem tartoznak a lehetöségek közé. Mégis úgy tünik sokan a pokol tornácában éreztek magukat 2010-ben, mert a következö lépés avagy az új ösvény még vált tisztán láthatóvá. Talán látható is volt, csak ilyen vagy olyan okokból nem történhetett még meg.

2011 – ben Új Ciklus Kezdödik

Igen, azt érzem Új Ciklusba lépünk. A bolygó energiák, pályák és váltások ezt az irányt mutatják.

Mégis amekkora mértékben összhangban vagyunk ezekkel az energlákkal, olyan mértékben leszünk képesek majd megnyitni önmagunk, a rajtuk keresztüli csodálatos pulzálásra.

Más szóval, hogy magunkhoz öleljük ezt az Új Ciklust, saját akaratunk és törekvéseink által kapcsolódnunk kell hozzá, olyan tudatossággal amely magába öleli és stabilizálja az élet természetes ritmusait, mert azok hordozzák a Teremtö áradatát vagyis az Élet Lüktetését.

“Rhythm is the carrier of Life.”    „A ritmus az Élet hordozója”

~Rudolph Steiner

Sokféleképpen tudunk öszhangba kerülni az élet természetes folyásával, és néhányat közülük igen egyszerü megtenni, például:

•     Légzési Gyakorlatok.

•     Mozgás által: tánc, séta, yoga, tai chi, stb.

•     Rendszeres napi étkezések és alvás.

Ami igazán fontos az a rendszeresség, az fogja megnövelni a képességeiteket, hogy behozzátok ezt a Kozmikus Energát az életetekbe.

Azomban, hogyha más alapvetö módon nem vagytok összhangban, akkor a felsorolt mádszerek lehet, hogy nem bizonyulnak hatásosnak.

Egy másik hatásos modszer a következö: hogy összekapcsoljátok életeteket az Ég ciklusaival legalább egy bizonyos mértékig, használjátok az asztrológiát mint cselekedeteitek térképét. Én egyszerüen nem ismerek más tudományt amely tisztábban mutatná nekünk hogyan kerüljünk összhangba a dolgok természetes rendjével az Asztrológlánál.

2011 Kulcs Eseményei

A következöben szeretnék szólni azokról a kulcs eseményekröl amelyeket a leg jelentösebbnek vélek az Új Ciklusba lépéshez, különösképpen az év elsö felében:

1.    Az Uranusz-Jupiter együttállás a Halakban az év elsö hetében.

2.    A Jupiter a Kosba lép január 3.ik hetében.

3.    Az Uranusz a Kosba lép a következö 7 évre, március közepén.

4.    A Neptunusz egy rövid idöre a Halakba lép több mint 140 év óta elöször.

========

1.   Pontosan elöttünk~ a Jupiter együtt áll az Uranusszal!

Amikor az elöttünk álló évet mézem bizonyos napok vagy napok csoportja szembetünöen nagy jelentöségünek mutatkozik. Érdekes módon ebben az évben az egyik leg eröteljesebb hét az elsö, január 4-e és az azt követö néhány nap.

A harmadik, a három Jupiter-Uranusz találkozás közül ezen a héten történik (kettö volt a múlt nyáron). Ez alkalommal a Halak végén lesz, az Állatöv végsö szegletében. Az eheti Jupiter & Uranusz együttállás hatása még 2-3 hétig tart.

Ezek nagy eröhatású bolygók és együttes energiájuk meghatározó ebben az évben mindannyiunk számára. (4-én van az év elsö ÚJHOLDJA is és a NAPFOGYATKOZÁS is! Ez hatalmas enegiával látja el a hetet és aztok a magok illetve gondolatok amiket most elültetünk meghatározzák az elöttünk álló évet.)

Az év kezdetén nemcsak a múlt évet hanem az elmúlt néhány évet is tükröznünk kellene. Mert azok az évek alapozták meg a nagyobb azaz magasabb megértést, hogy miröl szól illetve miröl nem szól ez az év.

A fö téma a korlátozó hiedelmek és minták alóli felszabadulás keresése, megbocsájtani másoknak és magunknak és elengedni mind azt ami visszatart. Ezekben a napokban ha megtettünk minden lehetöt, azaz sugározzuk a Fényt és hajlandóak vagyunk felelöséget vállalni a saját feladatunkért, akkor az elengedés teljes mértékben lehetövé válik mostan! Ez önmagában is megnyitja a teret az Új Ciklus lehetöségeinek.

Mondjatok búcsút a régi programoknak!

Mindannyiunknál bizonyos programok futnak a tudatalatti leghátsó részében, amelyek meghatározzák korlátainkat, az élethelyzetekben „igen”-t vagy „nem”-et mondanak (föleg „nem”-et). Természetesen néhányra szükség van, az a józan ész. Azomban, többségük a régi érzékelésen alapul, hogy mire vagyunk képesek, mit tartunk a legjobbnak számunkra, mire tartjuk érdemesnak önmagunkat vagy mit tudunk megtenni.

Mégis a növekedéshez, ahhoz, hogy mindinkább azok legyünk akik valójában vagyunk és, hogy beteljesitsük mindazt amit elöreláttunk erre a létidöre, idönként a „nem” fölé kell lépmümk. Tudom, mindannyian hallottátok már ezt külömbözö megfogalmazásban. . . mégis nehéz megnyilvánitanunk az életünk kivánt kiterjedését.

Ennek egyik oka, hogy nem nyitottuk meg Lényünk  minden aszpektusát a kiterjedés befogadására, és álmaink megvalósitására a régi formákat és képleteket alkalmazzuk. És csodálkozunk, hogy miért nem valósul meg az amit szeretnénk. Mit gondoltok?  Mi is lehetséges igazán?

A Jupiter-Uranusz együttállás a leg messzemenöbb hatású, most történik, pontosan az Új Év elsö néhány hetében, hiv bennünket, hogy nyissuk meg önmagunk azon részinknek melyek képesek tudatunkat tágitani, a képességet, hogy befogadjuk legfelsöbb énünket és fennségünket.

Most van a legmegfelelöbb idö az életünk jelenlegi valóság érzékelésének kiterjesztésére, hogy ezáltal lássuk az új lehetöségeket is. „Amit nem tudunk megfogalmazni, azt megteremteni sem tudjuk!”

Ez az energia a korlátainkra zúdul, megnyit bennünket az új lehetöségekre, hogy lássuk mi mindenre vagyunk képesek!

Megvannak a kulcsok a zárak nyitására:

Elöször is, tévedés ne essék, az, hogy ezt elolvassátok. Ez már önmagában egy jel arra, hogy nyitottak és készek vagytok ennek az évnek a dinamikájára. Hiszem, hogy itt az idö, és rendelkezésetekre áll minden szükséges eröforrás illetve támogatás, bármi is legyen a feladatotok, a magasabb szintek eléréséhez.

A következö 2-3 hétben összpontositsatok bennsötökre. Fogadjátok el utatokat, akkor is ha még nem vagytok egészen biztosak bvenne, hogy az miröl is szól.  Az már önmagában azt jelenti, hogy biztok magatokban és hitetek van saját küldetésetekben. Engedjétek meg, hogy ne tudjátok mi fog következni. De a legfontosabb dolog, hogy tudjátok: a múlt már nem egy a lehetöségek közül.

Ez ráébreszthet bennünket a lehetöségeinkre. Azt is érezhetitek, hogy valami izgalmas történik, persze történik is. Olyan érzésetek is lehet mintha felszállna az életetek. Bizzatok benne és támogassátok azt az érzést!

A hangsúly most azon van, hogy aktivan és dinamikusan vegyetek részt az életetekben.

2.   Jupiter a Kosban ~ A lelkesedés, az enthusiasmus aktiválója.

Január 22-töl a Jupiter a Kosban lesz Június 4-ig. A Jupiter az állatöv jegyein minden 12 évben megy keresztül és mig a Kosban tartózkodik, lelkesdést sugároz és az izgalom valamilyen formáját hozza az életünkbe. Milyen csodálatos, hogy ez most történik, a lecsodásabb év elsö hónapjaiban.

Néhány kulcs dolog mig a Jupiter a Kosban tartózkodik: Legyünk merészek és legyen bátorságunk az lenni akik vagyunk; legyünk úttörök és kezdeményezök mert az teszi lehetövé az új kezdeteket.

Minöségek amire összpontositani kell mig a Jupiter a Kosban tartózkodik: Optimizmus azaz derülátás, ihletések, hit és bizalom. A nyitottsdág a változásokra több örömöt hoz az életetekbe. Azt tegyétek ami hü magatokhoz és emeljétek önbizalmatokat.

Ezen idöszak kérdései: Készem vagyok a változásokra és a növekedésre? Nyitott vagyok észrevenni, hogy mi minden lehetséges? Hajlandó vagyok kiterjedni még akkor is ha az gyökeres változást jelent? Ha merész volnák és önbizalmam lenne, mit tennék meg? Várom, hogy mások cselekedjenek mielött én teszem meg?

Mire figyeljünk ebben az idöszakban: Mig a Jupiter a Kosban van sokféle kiterjedést hozhat, azomban legyetek óvatosak nehogy túl gyorsan túl sokat vállaljatok magatokra. Bármiféle túlzás lehetséges, és a túlzásokat igyekezzetek elkerülni.

Mindez, a dinamikus idök hirnöke, amely sok változást vezet be hozzánk, olyan változásokat is amelyeken már dolgoztatok egy ideje.

3.   Az Uranusz a Kosban ~ Behozza a Szikrát

Az Uranusz a Halakban sokban hozzájárult az alapok  lefektetéséhez, hogy a Szellem bejöhessen az életünkbe, hogy a Fény belépjen létezésünkbe. Azomban az elsösorban a belsö szinteken történt, és nem volt a megnyilvánitás vezetöje. Amikor bármilyen korai avagy idö elötti cselekedetbe kezdünk, mielött a belsö tájat kialakitanánk, nagy a valószinüsége, hogy az életképtelen lesz a forma világában. Minden az idözitésen múlik.

Az Uranusz március közepétöl 2015 május 15-ig tartózkodik a Kosban, és mint szikra azaz katalizáló müködik. Összerakhatjuk a fahasábokból a tüzet de gyufa nélkül nem fog melegiteni bennünket. Amint az Uranusz a Kosban lesz sok szikra fogja éltetni a tüzet, lelkesedés, újra éledt optimizmus, haladás által.

Azonkivül a csatornák, amiket az elmúlt 7 év folyamán kovácsoltunk készen állnak a Fény sokkal dinamikusabb befogadására. Most már könnyebben fogjuk  látni, hogy a csatornákon kortábban lejövö információt hogyan alkalmazhatjuk az életünkben.

Néhány kulcs dolog mig az Uranusz a Kosban tartózkodik: Készülj fel a szokatlan, elöreláthatatlan eseményekre that melyek megváltoztatják a szemléletedet. Az energiák felerösödnek és az lesz az érzésetek, hogy minden rettenetesen gyorsan történik.

Minöségek amire összpontositani kell ezen idöszakban: Legyetek nyitottak a változásokra amelyek több életet és életeröt hoznak. Ez mindennek az alap eleme, hogy nyitottságotok által érezzétek az életeröt, amely a Szellem életet adó pulzálása. Amikor kelepcében érzed magad, kérdezd meg önmagadtól: az alsó én akarata még mindég mincs összekapcsolódva a felsö én akaratával.

Ezen idöszak kérdései: Hajlandó vagyok cserélni azokat a dolgokat amelyek valóban változást hoznak az életembe? Vagy meghátrálok, attól való félelmemben, hogy elveszitem azt amit már megismertem? Mi lenne az elsö dolog amit megváltoztatnák az életemben, hogy jobbá tegyem azt, ha tehetném?

Mire figyeljünk ebben az idöszakban: Ne cselekedjünk szeszélyesen, és ne tegyünk meggondolatlan véltoztatásokat. Ne impulziv módon keressük a szabadságot és a függetlenséget. Ne álljunk ellen az új ideáknak és információnak.

Hogy ráhangolódjunk az Uranusz hatásának magasabb frekvenciáira, meg kell találni a módját, hogy önmagunk legyünk, legyünk authentikusak amilyenek vagyunk, legyünk hajlandók más lenni a megszokottnál, hagyjuk a tömeget meg a narmákat. Énünk Isteni Aszpektusának lüktetése erös és egyedi szignatúrája van ami csakis a Tiéd.

4.  A Neptunusz a Halakba lép ~ Vonzerö az Istenihez & Az Élethez Amit Választottunk

A Neptunusz a Halakban fontos része az Új Ciklus kezdetének. Istenségünk jele és legfelsöbb énünkhöz vonz bennünket. Hatása alatt odadó természetünk felerösödik amint áhitjuk a kapcsolatot Istennel, hogy erösebbek és valódibbak lehessünk.

A sziv megnyilik a feltétel nélküli szeretetnek ~ önmagunknak, másoknak és az életnek amit választottunk. Eltünik az elkülönülés érzése önmaguntól, Istentól és másoktól.

Ez a hlányzó rész a kirakójátékban és ebben van a hajlandóságunk elfogadni életünk tervét, amelyet leszületésünk elött hoztunk létre (és ezt mutatja a születési asztrológiai ábránk is) most léphet igazán és könnyedén, ellenállás nélkül életbe.

Ez hosszú távú aszpektus, egészen 2025-ig érezzük hatását majd. A Neptunusz több mint 140 éve nem tartózkodott a Halakban).

Amikor megkezdjük az Új Ciklust, ismételten, életbevágóan fontos, hogy megtaláljuk az energiákkal való összhang útját, mert onnan kapjuk erönket és bátorságunkat folyamatosan. Ez nagyon izgalmas év lesz, úgy érzem nagyon hosszú ideje vártunk már rá, talán létidöket.

Erre az évre vonatkozó imáimban azzt kérem, hogy nyissátok meg magatokat igaz éneteknek és sok áldásban részesüljetek utatokon.

~Elizabeth Jones – www.AstrologyofLight.com

© 2011 by Elizabeth Jones. Minden jog fenntartva.

Ezt a cikket szabadon elküldhetitek másoknak, feltehetitek web oldalatokra és megoszthatjátok a társadalmi csoportotok tagjaival, de arra kérlek benneteket tegyétek azt változtatások és módositások nélkül, tüntessétek fel a szerzö Elizabeth Jones nevét és webcimét: AstrologyOfLight.com

Forditotta: Sári Izabella

Share

SANTA FE – AZ ARANY BÉKE TÉR ÖRVÉNYE

SANTA FE AZ ARANY BÉKE Örvény!

Metatron Arkangyal üzenete

James Tyberonn csatorázásában

Üdvözlet Szeretetteim, Metatron vagyok a Fény Ura, Feltétel nélküli szeretetben köszöntelek mindannyiatokat!

A világ most felgyorsul és megújitja önmagát.  Minden, s az idõ is gyorsul, ahogy a Felemelkedés közlekedik.  Amint az idö átalakítja önmagát, az átformálja az emberiség tudatosságát is, a termászet tapintható,  és megfoghatatlan erõit, és önmaga a Föld arculatát is.  Ez csakugyan a csodák korszaka, a mélyreható transzformáció korában, és az emberi tömegek akár támogatják a mindenre kiterjedö változásokat, akár ellene vannak, az valójában mit sem számit, mert az evolúció  fejlödésének a kibontakozása napról – napra gyorsabb.  A beharangozott Felemelkedés már a küszöbön van.

Tehát Mesterek, ahogy a Föld alakítja át önmagát, úgy fognak a Föld bizonyos területei az Emelkedés  specializálódott, átjáróivá válni.  Santa Fe is egy ilyen hely.

Ez a térség már régen ismert a kivételes, illetve erõspotens energiáiról, és ez egy egyedülálló rácson belül vált  lehetõvé.  Ezért vonzotta a Santa Fe és Creston közötti terület évszázadokon át a spirituális csoportokat és vezetöket, beleértve a Buddhista, a Karmelita, meg a Hindu szerzeteseket, valamint számos Tibeti meg Zen központot, és egy  sor spirituális közösséget.

Ezek a jelentös Eröcsomópontok a Crestone Needle, a Mt Trucha, a Mt Wheeler, meg persze, Ojo Caliente szent forrásai.  A terület rácsa pedig fejlõdik, komplexabbá és sokkal nagyobb jelentöségüvé válik, mig az energia  az ARANY-BÉKE energájává alakul át.

A BÉKE, mint azt látni fogjátok az elemzésünkböl, egy rendkívül magas “élet erö” örvény átjáró, mely exponenciálisan erõteljesebb még a bolygó leg eröpotensebb Eröcsomópontjainál is.  Az “Akasha Erö” egy olyan koncentrált területe, amely paraméterein belül az egyesített gondolat által, képes megváltoztatni  a választott valóság megteremtését és megnyilvánulását az egyesített theta gondolatokon keresztül.  Ezért a BÉKE az úgynevezett  teremtö tér, melyek  ezredeken át hiányoztak bolygótokról.  Az utolsó BÉKE teret eónokkal ezelõtt, a Felemelkedett Mesterek Sziriuszi-Pleiadi  Szövetsége távolitotta el, amikor a bolygó fény hányadosa sajnálatosan hanyatlott.  De most örömmel mondjuk el nektek, hogy a Felemelkedés energiái nemsokára újra mûködésbe fogják hozni az ARANY BÉKÉT.  Természetesen ez  egy újabb mérföldköve lesz az emberiség és a szeretett Föld záróvizsgájának.  Santa Fe ARANY-BÉKÉJE  lesz elsõként újra mûködésbe hozva.

MEGÚJHÓDÁS: A BÉKE ÉS A MEGBÉKÉLÉS PIRAMISA

Atlantisz Arany Korában hozzávetõlegesen 25,000 évvel ezelõtt a lineáris idõben mérve, egy  óriási Piramis komplexum állt Santa Fe térségében, a mai Mount Trucha hegység lábának a közelében.

Sziriuszi ihletésü Atlantin épitészeti alkotás volt, mint megannyi másik, a Piramis épités e termékeny  korszakában. A neve a “Béke és a Megbékélés Piramisa” volt.

Pontosan erre a helyszínre épült a különleges, kristályos ásványok, a di- oktaéder és tri- oktaéder szerkezetü, 8- réteg csillámpala, a pegmatite, a kvarc és a kristályos aranynak köszönhetõen, amelyek ösi maradvényok a Sangre de Cristos Hegyek területén.  Az oktaéder szerkezetü csillámpala ásványtanilag és geometriailag is egészen egyedülálló szilikát, amely  teljesen tökéletes alap hasadással  hexaéder (kocka) és oktaéder kikristályosodású kristályokat  alkot.   Ez a szakrális geometria valójában.

Az eleven geometria együttmüködve és egyesítetve a Piramissal hozza létre a dinamikus Föld rácsrácsot, azaz a Metatroni Átállitást amely természetében ciklikus ….olyasvalami mint egy mozgásban lévõ kaleidoszkóp.

A Béke és a Megbékélés Piramisa  a kristály harmoniák befogadásának és felerösitésének a célját szolgálta, a kivételes oktaéder szerkezetü  kristályokkal együttmüködve.  A Piramis complex technológiája lehetõvé tette, hogy az oktaéder szerkiezetü csillámpalából kisugárzott megtört  fény pulzáló rács-mintázatot képezzen.

ARANY- ROMBIKUS LENCSE

Ez a mintázat egy rombikus lencsét teremtett a térség felett,  amely, ha koncentrált theta gondolat  vibrácokkal párosult, hatókörében átalakította a Föld meg az emberiség sürüségét is.  Kommunikált a többi Pirasmis BÉKE terével is, annak érdekében, hogy az idövonal azon pontján, felügyelje a harmónikus rezonanciát és az emberiség óhajtott megnyilvánulását a bolygón, az úgynevezett nyolcadik oktáv hullám által.

Egy borostyán arany fény hatotta át a rombikus rácsot.  Ennek a neve volt az ARANY- BÉKE!  (mint már mondotuk elözöleg is, a Piramisok örökkévalóak, s ha egyszer felépültek a térben, az összes dimenzióban léteznek éteri elhelyezésük területére vonatkozóan.  A felsõbb energiák stabilizálását szolgálják, és a stabilizált energiákat a fizikai dimenziókba juttatják.)

A Béke és a Megbékélés Piramisa most újraaktiválódik és módositja az ARANY- BÉKE tereket New Mexikóban és Coloradoban, akár csak a Tolték Mound Piramisok, éterileg módositják a BÉKE teret Arkansas Kristály Örvényében, és a bolygó   egyéb, hasonló célt szolgáló kulcs területein.  Mivel Santa Fe az elsõ, most foglalja el helyét az egyre szélesebb és szélesebb fontossági körü frekvenciákban.  Ez az Örvény Átjáró komplexum változik és gyorsul, aspektusai és a cél amit szolgál egyre szélesebb körüvé válnak, a Felemelkedés közeledtével. Ez az ARANY-BÉKE.  Ggyorsul, hogy a gondolat kiterjedt manifesztácójának a terévé, és a tisztulás olvasztótégelyének a területévé váljon.  Aktiválása  a következõ 3 éven át fog megrörténni, és az összes többié is, egyenként, egymás utáni sorrendben.

SANTA FE FELVÁLTJA SEDONAT

Namost, elmondhatjuk nektek, hogy az ARANY-BÉKE területének (Santa Fe) eleven, érzö  örvény-átjátró komplexuma átvesz néhányat azon felelöség vállalások küzül,  amelyeket eddig Sedona komplexuma látott el.

Az energia az ARANY BÉKE portálon belül, éteri – geometriai complexitásában még színesebb mint a pazar Sedona Örvény.  Egészen  mostanáig, mindkét örvény komplexum, Sedona és Santa Fe is az óramutató járásával ellenkezõ irányú mintázattal pörgött.

Az ARANY BÉKE keretein belül, Santa Fe most átvált a kettõs (dualis) örvény forgás indukálására, mindkettõ, az óramutató járásával megegyezõ és az óramutató járásával ellenkezõ irányú forgatónyomatékkal.  Ez hozzájárul a sokkal kisebb sûrûséghez,  valamiféle  anti- gravitációs sajátossághoz.  Az energia hatása az oktaéder fény pulzálásában van, ami arra kényszeríti a látogatót és ott lakót egyaránt, hogy gyógyulását a harmónián keresztül találja meg.  Szinte lehetetlen ebben az energiában tartózkodni, hacsak az egyén meg nem találja  egyensúlyát ezen az eneriáin belül.

Tehát, arról van szó, hogy ARANY BÉKE formálódik a Santa Fe körül központosuló rombikus terület felett.  Ez 2010-ben véglegesül, és egy különleges energia felerösítõvé bontakozik ki, koncentrált dimenzionális beáramlással, amely átalakitja a Föld sûrûségét  hatáskörén belül, és ezáltal a teremtés manifesztálásának a terévé válik.

AZ  ARANY BÉKE

Most, miután elmagyaráztuk, hogy  Santa Fe térségében az ARANY- BÉKE létezett  elözöleg is, ismét életre lessz keltve fizikailag is a Béke és Megbékélés Piramisán keresztül.  AZ  ARANY BÉKE az elõkészítés szakaszában volt a Harmonikus Konvergencia óta.  Az elökészületeket a Sziriuszi-Pleiadi Szövetség a LeMuriai Kék Faj képviselöivel karöltve támogatja, ellenörzi és szabályozza, mind a kettõ hyper- dimenzionálisan létezik a térség felszíne alatt a Belsö Föld alagutainak és üregeinak a hatalmas labirintusában, melynek bonyolult hálózata a  térség alatt Mount Trucha, Santa Fe és Crestone Needle között van.

A  terület érzékenyeb lakói gyakran hallanak egy alig hallható zümmögést, illetve pontosabban egy ‘Om’ hangzású hangot, mindenütt ezen a vidéken.  Ez azért van, mert a Piramis kristályos harmonikus oktávokat sugároz ki, ami céltudatosan szabályozott a Sziriusziak által, amint a BÉKE és a Piramis kézzelfoghatóbban müködövé válik.

A KONCENTRÁLT ÉLET ERÕ TEREI

Az  ARANY- BÉKE mûködésének  alkalmazása , egyéb hasznositásai között az, hogy felgyorsitja a Kristályos gondolat manifesztálását a MerKaNa kialakulásában.  Két elsödleges formában mûködik:       (1) Antenna, azaz vevö és felerösitö készülék az élet energia “pixel” vagyis az ugynevezett AKASHA tudatosság egységek befogadására.  A Theta gondolatok, ebben a koncentrált matrixban, teljes mértékben képesek a választott lehetöség manifesztálásával a valóság megváltoztatására.

(2) Mint az anti- gravitációs térmezõ egy hologramikus multidimenzionális beillesztése az  arany rombusz területén belül, egy jellegzetesen felgyorsult hozzáférhetõséget tesz lehetõvé, az Omni Föld egyidejü/szimultán idõ és párhuzamos valóságainak a hologramjaihoz.

Azomban, ez egy kétélü kard. Ez a szó szoros értelmében a “Tiltott Bolygó” forgatókönyve, ahol a gondolat megnyilvánul a valóságban.  De ne aggódjatok, “biztonsági zárral felszerelve jön!”

Azok, akik nem Mer-Ka-Na fénytestükben vannak, nem lesznek képesek elérni a manifesztáláshoz szükséges harmoniát, viszont senki sem érheti el Mer-Ka-Na fénytestét, mielött megtisztitotta volna a Felsöbb Lélek multidimenzionális  gondolat – hullám rezonanciáját.  Megértitek?

A BÉKE lehetõséget nyújt a Mer-Ka-Na fénytestbe való felgyorsitott belépésre, az intenziv “olvasztótégelyes” tisztitáson keresztül.  Ezért a terület lakóinak választaniuk kell: vagy megtisztulnak és Mer-Ka-Na fénytestükbe lépnek, vagy (ha nem ezt válasszák) a kiegyensúlyozatlanság egy olyan állapota kényszerül rájuk, hogy egy másik területre való költözést fogják választani.  A BÉKE tér különleges energiája rendkívül erõteljes, és módfelett az… mégis, robusztus ereje megtévesztõen kifinomult. Mit is jelent mindez?  Egyszerü kifejezéssel a BÉKE örvény lehetövé teheti az elegendö fény hányadossal rendelkezö emberi keresõnek Mer-Ka-Na mezõterében, hogy hatékonyan hozza döntéseit és  könnyedén manifesztálhassa a kivánt életet és tulajdonságokat, a tiszta theta gondolat oktáv útján.  Elõfeltételként, a BÉKE Kristály-Fénytestbe való gyors belépést is lehetövé teszi.  Hogyan?   Az összes  megmaradt “befejezetlen” ügy sokkal gyorsabb felszinre kényszeritésével, mint az  megtörténne egy kevesbé ékes energiájú térségben.   És sokatok  részére keresök, akik még 2012 elõtt megtisztitani szeretnétek a megmaradt akadályokat, ez egy mélyrehatóan elönyös lehetöség.  Mégis, informálunk benneteket … meglehetõsen nagy hullámvasút utazás lehet ea a folyamat.  Ez egy élénken világos példája az Eleven Föld átalakulására az emberiség szolgálatára.

AZ ERÖ CSOMÓPONTOK PERIODIKUSAK

Tudodjátok, az örvény – átjáró komplexumok dinamikusak,  ciklikusak és örökké változóak, és a Föld meg az  Emberiség igényelt szükségleteivel összhangban módosulnak, az egyensúly, a fejlödés, valamint a sorsotok nagyobb kreatív irányításának a megtartása érdekében, mikro és makro szinten egyaránt.

Mesterek, egy állandó kommunikáció, egy adok – kapok váltása megy végbe a bolygó erö – központjai között.

A továbbiakban, elmondjuk nektek, hogy a Földi Kozmikus Eröcsomópontok nagy mértékben a felettük és az alattuk jelenlevõ ásványi összetétel által meghatározottak.  Az Örvény – Átjáró komplexumok, a  hang energetikai mozgásának szimfóniákba egyesülö hálózatai, és nincsennek szünetekkel elválasztva.  Átfedik és határolják egymást tömör hullámokban, illetve eltérõ ciklikus idõszakokban, ugyanúgy mint a természet bemutatja az évszakokat nektek.  Ezek szerint, az Örvény – Átjáró komplexumok visszatérö ciklusokban mûködnek, a bolygó kristály – elektromos dinamikájának és az emberiség fény hányadosának  megfelelõen.

GONDOLAT HULLÁM GYORSÍTÓK

A következõ három évszázadban az emberiség meg fogja tanultanulni, hogyan módositsa tudatosan saját “sürüségét”, úgyszintén a  viszonylagos dimenzionális sûrûséget a specifikus Eröcsomópontokban a bolygón.  És a teremtésben, a BÉKE tér – mezöknek hatékony szerepük van az emberek által választott valóság és sors  manifesztálásában.

A múlt bizonyos kultúrái beleértve  Atla-Ra-t, az Egyiptomiakat és a Tibetieket, tudatában  voltak, hogyan befolyásolhatják közvetlenül az általatok úgynevezett Eröcsomopontok további transzformációját sajátságosan sugárzó energia mezõkké, amelyek valamiféle átalakítás (metamorphose) gyorsító generátorrá váltak.   Ennek a megnevezése volt, amint leirtuk, a BÉKE.

Néhány ezekböl van most kialakulóban.  Ez okból irányítottuk a csatornát specifikus területekre az összejövetelek helyéül.  Az egyik ilyen térség az Emerald Mountain, (Smaragd Hegy) Arkansas Kristály Örvényében, Galveston sziget Moody (Szeszélyes) Piramisa, és természetesen az  ARANY-BÉKE rombikus térsége New Mexikóban.

Mesterek, minden dolog és lény sûrûsége fizikailag mérhetö, azonban, az emberi tömegek mint már megállapítottuk, elfelejtették hogyan lehet befolyásolással átváltoztatni és alakitani a dimenzionális sûrûséget annak érdekében, hogy önmaga ás saját jövõje elõnyére váljon.

Ennek fontossága abban rejlik, hogy a tiszta – theta gondolat ösztönzése (stimulus) a fizikai anyagotokra és az éteri anyagra, az ami bezárja a tudatosság ûrt, az anyagban való  létetek és az anti anyag meg az éteri anyag sokkal szélesebb birodalmai között.  Ez természetesen a kristály Mer-Ka-Nic mûködés közben, és a tiszta gondolat minta kristály desztillációja.

Ez az utolsó lépés.  Ez egy kvantum ugrás, és a ”varázs pálca”, ami nagy, és nagyobb felelõsséget igényel.

A FELEMELKEDÉS ALKÍMIÁJA

A gondolatok ezen szintje a Felemelkedés Alkímiája.  A tiszta elmében történik, és természetesen a BÉKE által felgyorsitott, és mindkettõ, a Mer-Ka-Na és a Mer-Ka-Nic Eröcsomópontok az összetevöi.  Az összes, Örvény Átjáró komplexum, némiképp hasonló rendeltetéssel mûködik, de nem ugyanazzal a mechanikával.  Ez elsõsorban az eleven földnek, amely meghatározza õket, és a tömör ásványi összetétel ciklusának tudható be, az egyes Eröcsomópontokban illetve föld csakrákban.

Tudodjátok, további együttmüködési dinamika van az ásványi összetétel sûrûsége meg a bennük befogadott külsö fény energia között, és hasznos lenne, ha ezt is megértenétek.

És így az ARANY – BÉKE egy megújult életerõ ciklusba lép be, és az említett ásványi receptorok önön dimenzionális sûrûsége az adó-vevö katalizátor, ebben a metamorfózisban.   Úgy mint a fény egy spektrumban  létezik,   azt teszi az anyag is.

Az anyagnak  olyan vibrációs rétegei vannak, amelyek ciklikusak lehetlehetnek, és ezek a ciklusok,  a theta- gondolatok által magasabb spektrumokba aktiválhatók.  Ez Most történik, és 2010 májusában tetõzik majd, az általunk Santa Fe-be irányított szertartásokon.

Azomban, azt is méltányolnunk kell, hogy nagyon sokan Creston és Santa Fe térségének lakói közül éveken át, tudatosan vagy tudatlanul, de dolgoztak ezekkel az energiákkal és elõkészítették õket. Természetesen, az ARANY – BÉKE Örvény Átjáró átterjed a New Mexikói Sangre de Cristos Hegyeken keresztül Coloradoba, a párhuzamos hegygerinc, a Crestone Peak (Csúcs) középpontjába.

OJO CALIENTE FORRÁSOK

Az ARANY – BÉKE egyik fõ csomópontja a BÉKE élõ vizeiben található.  A négyes – források OJO Caliente-nél szerepükben egészen egyedülállóak.  Amikor mind a 4 forrás hasznosított, egy nagyon jótékony tisztulás és az aura mezö kiterjedése megy végbe, ami valójában helyre állitja az aura mezõ 13-20-33 áramláskörét, a korlátozó lenyomatok eltávolittatnak, és létre jön az optimális energia áramlás.  Az Energia a lehetõ legmagasabb potenciáljára erõsödik fel.

Ezek nagyban hozzájárulnak az aura mezö makulátlanságának a fenntartásában a BÉKE tér megnövekedett energiáiban.

A beáramló energia képes meggyógyítani a betegségeket és megfiatalítja a fizikai testet.  A vízek élõek, a különleges életerõ, illetve az Akasha hordozói.  A források napi 100,000 gallon (454,300 liter azaz 76.875 köbméter) viztöbblettel áradnak,  4 eltérõ héviz (geotermikus) ásványi tavacskában, egy õsi, földalatti vulkáni víztartó-rétegböl {aquifer} ami, természetesen ismert volt az Atlantisziak számára, és a felszín alatti kék testü LeMuriaiak is használják.

Az öslakósok és az elsö Felfedezõk is felismerték e vizek revitalizáló és gyógyító hatását azok számára, akikik testüket áztatták a szent élõ vízekben.

A térség felszin alatti civilizációi természetesen, mint már említettük, nagyon is tudatában vannak és meglehetõsen aktivak a források használatában, és persze a fenntartásukban is.

Elmondjuk nektek, hogy Atla-Ra beavatottjai az Aura erõsítésére és szertartásos megtisztulásra használták a forrásokat, mielõtt látogatást tettek a Béke és a Megbékélés Piramisába, amely a mai Mt Trucha hegység közelében volt elhelyezve.

Az ARANY – BÉKE térsége telitve van földalatti alagutakkal meg nyüzsgö élettel.  Ezen a területen belül, az  Atlantiszi kor dicsö és mitikus labirintusai még mindég teljesen mûködöképesek a tér  hyper-dimenzionális berkeiben.  A jóindulatú kék börü lények, meg a Sziriusz A beliek  bázisa e terület alatt van, és természetesen ök is részt vesznek az  ARANY – BÉKE rekonfigurációjában.  Nos, ezért észlelik annyian a ‘hum’ vibrációt Szent Fe, Trucha, Crestone és Ojo melletti vidéken.

A vas források, az arzén tartalmú források, a nátrium források és a lítium források négyesének a kombinációja rendkívül ritka, és hatásukban kölcsönösen kiegészitik egymást.  Nincs még egy ilyen ásványi kombinációjú természetes geo – termál élõ forrás a bolygón.  Ezek termál vízek, 85 és 108 F fok (29.44 és 42,22 C fok, a forditó megjegyzése) között, és ez is egy jelentõs tényezõ, mert a hõmérséklet fokozza a felszívódást, fizikailag és éterileg egyaránt.  Ezt, a nagyrabecsülés szellemében kell befogadnotok, tisztelve a hely élõ szellemét, és a vízek élõ szellemét.  Csak miután engedélyt kértetek rá, menjetek be a vizekbe, s akkor is csendben meditálva, nem loccsanással mint egy medencébe vagy a fûrdõhelyen, hanem ünnepélyes megtiszteltetéssel, imádkozva.  Kérjed amit kívánsz, ami szükséges a legfelsõbb jóért, mert ténylegesen, a szent keresztség rituális tisztításának az Élõ katedrálisában vagytok.

VÖRÖS VAS FORRÁSOK

A vasban gazdag, termál vas források az az úgynevezett Szent és Isteni Nõi energiák vér eszenciája. Természetesen, a vörös forrás tengelyhangolással egybehangolt a Chalice Well Vörös Forrásokkal a Mt Shasta (Stewart Mineral) az Istennö Vörö Forrásaival’.  Az energiák mágnesesek és a rubin kristály eszenciáját hordozzák.   Gyógyitó hatásuk az immun rendszer megerõsítését valamint a keringési  rendszerekben és a vér áramlásában a mágneses egyensúly gyarapodását segiti.  Különösképpen  hatásos a változó koron túl lévö hölgyek aura és hormon egyensúlyának helyreállitásában, de nöi egyensúlyt hoz be a túlságosan maszkulin kifejezödésü férfiak testébe is.

FEHÉR SZÓDA FORRÁSOK

A nátrium források a kiegyensúlyozott Isteni Férfias energiát képviselik és hordozzák, és összhangban mûködnek a vörös forrásokkal.   Valójában azt lehet mondani, hogy ök ketten Isteni házasságban vannak, egybeolvasztva a férfi és a nõi aszpektusokat egységes teljességbe.   A fehér források jónos jellege nagyon elõnyös az aura lenyomatainak az eltávolitásában, és csökkenti az érzelmi kiegyensúlyozatlanságot.  A nátrium vízek alkalmasak a gyomor betegségek, emésztési zavarok és hormonális kiegyensúlyozatlanság kezelésére is.  Tengelyhangolással kapcsolódik Glastonbury Hattyú (Swan) forrásaihoz meg a Mt Shasta  Szilikát Fehér forrásaihoz.

ARZÉN FORRÁSOK

Az arzén víz az Istenkeresõ egyén mentális testbe kivetitett negatív illetve mérgezõ jellemzõk eltávolításban mûködik hatékonyan.  Az arzén fizikailag is nagyon jótékony hatású a bõr elváltozásainak a gyógyításában, mint a sérülések, ekcéma és bõr irritáltság (viszketegség).  Ráadásul, a vízek hosszú távú használata segit a reumatikus, az ízület gyulladásos és csukló gyúlladásos esetekben.  Elektromos tulajdonságai által, mint “kenöanyag” adódik hozzá a fizikai test izomzatához és csontvázához.

LÍTIUM FORRÁSOK

Ez a forrás tengelyhangolással van egybehangolva a  Görögországi Delphoi Lithia vízekkel.  Ezek a vízek nyitják a Harmadik Szemet és növelik az úgynevezett médiumi tudatosságot.   A lítium vízek tisztitják és nyitják a szív, a torok és a Harmadik Szem központokat.  A vízek hozzájárulnak, az egyén bennsö jóllétének, derüsségének és nyugalmának a kialakitásában.

A 4 FORRÁS EGYESITETT ÖSSZHATÁSA

Mivel az ásványi anyagok különbözõ mértékben keverednek a  4 tavacska között, használatuk sorrendje a következõ szekvenciákban a leghatékonyabb:  A nõi testben lévöknek a vörös forrásokkal kell kezdeniük, ezt követi a fehér,majd az arzén és a lítiummal fejezödik be.   Minimum 30 perc a tanácsolt idö mindegyik tavacskában, és köztük  5 – 15 percnyi száradás a szélben/ napon, mindegyik után.  Ne száritkozzatok törölközõvel, inkább hagyjátok, hogy a szél és a nap szárítson meg benneteket, az ásványi anyagok job felszívódása érdekében.  Az ellenkezöje érvényes a férfi testben lévök számára, nekik a fehér (nátrium) tavacskával kell kezdeniük, amit a vörös követ, majd az arzén és végül a lítium.  Az összesitett jótékony hatások mind a 12 csakra központ tisztitásában, újra stabilizálásában és egyensúlyba hozásában, valamint a 13-20-33 áramláskör optimális behangolásában nyilvánulnak meg.  Az egyesitett EGÉSZ-SÉG, a férfi – nõi egyensúly is létre jön a víz szertartások alkalmával.  A nyugalom, a derü és a kiegyensúlyozottság érzése is elérhetö a fürdõ szertartás által.

Mesterek, ez az eljárás ténylegesen a fizikai a mentális és a spirituális triád mindegykében hoz gyógyulást és megújhódást.  Egy szertartási ciklus is természetesen segíteni fog, mégis azt tanácsoljuk, hogy ismételjétek meg az eljárást kétszer – háromszor naponta, háromtól öt napig tartó idõszakon át az, optimális eredmény érdekében.  És azok számára, akik a fokozott vitalitást és megújhodást keresik, tegyétek ezt rendszeresen, évi 3 – 4 látogatást beiktatva.  Az ilyen optimális és ismételt hasznosítása a forrásoknak, megszüntetheti a betegséget, és természetesen meghosszabbíthatja illetve tökéletesébbé teheti a testben létet, fizikailag és spirituálisan egyaránt.  Ezen források rendszeres használata abban is támogatja majd a térség lakóit, hogy könnyebben egységbe egyesitsék a férfi – nöi egyensúlyt, és összhangba kerüljenek a BÉKE olvasztótégelyének finoman heves energiáival.

A BÉKE,  MINT A FÖLD EGYIK FÉNY TESTE

Mint ahogyan az emberiség belép a kristály Mer-Ka-Na szerkezetébe, ugyanúgy a Föld is belép a Kristályos szerkezet egy hasonló ciklikusába.  Ennek megfelelõen, a BÉKE tér rács-mátrixa szintén formálódik azokon a kulcs területeken, amelyek még tegnap kevésbé voltak ismeretek mint ma, és ma még nem annyira ismertek, mint holnap lesznek.

Észak-Amerika területén ezek a helyek Santa Fe, Asheville, Lake O’Hara (Tó), Herkimer NY, Galveston, Mount Alban-Oaxaca (Mexikó) és a Mt Magazine Arkansasban.  Ezek dinamikus BÉKE tér szerkezetekké  válnak, amelyek bizonyos Istenkeresõket energiájukhoz vonzanak majd, és felgyorsítják a Mer-Ka-Na folyamatot, az összes elõkészítõ bonyolultságában.

Sok másik BÉKE tér is felbukkan a világban a fentebb felsorolt vidékeken, a közel múltbeli Kozmikus Trigger kristály szakaszának következtében.  Mindegyikük Mer-Ka-Nikus szerkezetü, mint a kristály kor kulcs mátrixa.  És tartsátok emlékezetben, a Mer-Ka-Na energiák és átjárók a 144 Kristály Rácson keresztül lettek életre keltve és mûködésbe hozva.  Ez egyike, a Tripla Dátum Átjárók tulajdonságainak.

A FELEMELKEDÉS KULCS TÉNYEZÕI

Sokan közületek már érzékelitek a Kristály Kort, és annak dimenzionális kiterjedése is  már a küszöbön van. Valójában mindég is itt volt, és távolságban ma sem vagytok közelebb mint egy évvel ezelõtt voltatok.  Ez azért van, mert a távolság nem tényezõje a dimenzionális valóságnak.  Mesterek, a Felemelkedés Ívének energiái teljes mértékü dinamikus lendületben vannak.  A Föld hihetetlen ütemben alakul át, és ugyanolyan jelleggel hatnak a változások, az emberi tömegekre.

A FELEMELKEDÉS KÉT ELSÕDLEGES TÉNYEZÕ ÁLTAL MEGHATÁROZOTT

* 1) Kiterjedt Dimenzionális Hozzáférhetõség

* 2) Átigazolódás az Egyesített Kristály Mezõbe

Azomban, értsétek meg, hogy a Felemelkedés bonyolultságai nem lineáris valóságok, amelyek a Földre áramlanak a lineáris idõben.  Ebben az összefüggésben a ‘Felemelkedés’ pontosan ott van, ahol mindég is volt, jelképesen és ténylegesen egyaránt.  A nem lineáris mozgás értelmében nincs közelebb ma, mint egy évtizeddel ezelõtt volt.  Mert Felemelkedés mindég volt, és mindég lesz.  Ez egy Kozmikus követelmény a Föld számára, és vele együtt az emberiség számára is.  Ti akkor vonzátok be valóságotokba ezt a mindent átfogó (Omni) Eseményt, amikor kollektiv vibrációtok beinditja azt.

Az Omniverzumban és az Omni – Földnek mindég is volt egy Felemelkedett változata a Földnek, és természetesen emberiség is az “Idö Torus”-ában, korlátozó hitrendszerek nélkül.

Amikor az emberiség tömegeinek kollektiv gondolat rezonanciája, az Isteniség frekvenciájával ihletett, a távolság a Felemelkedésig úgyszólván, közelebb kerül fizikai valóságotokhoz.  De ismételten, a Felemelkedés örökké a végsõ, elkerülhetetlen valóságotok volt, most se nincs közelebb mint a Mer-Ka-Nikus összefoglaló elejétõl fogva.  Értitek?

Tehát a távolság, a fizikai polaritású dimenziók (1- töl 3 – ig) duális birodalmai és a nem-poláris birodalmak között, távolság nélküli, nem mérhetö, mégis az ûr lényegesen gyorsabban átutazható, mint korábban, a Kristály gondolat integrációjának köszönhetõen.

Más szavakkal, a dimenziók nincsennek rögzítve a fizikai valóságban, hanem áthidaják azt egy meghatározott frekvencia tartomány által, amelyben oszcillálnak.  A mennyei kristály frekvencia beintegrálása a Földbe a Kristály Rács útján, és a földi rács átjárók BÉKE tér formációi által történik, melyek lehetövé teszik a kristály átjárók értelmezését a Földön.  Mindegyikük egy-egy ciklikus küldetéssel járul hozzá a Föld és az Emberiség transzformációjához.

AZ ELSÖ  BÉKE TÉR INTEGRÁCIÓ

Az elsö két ilyen BÉKE tér formáció az ARANY – BÉKE Santa Fe térségében, és a SMARAGD (EMERALD) BÉKE a Mt Magazin hegységben, Arkansas Kristály Örvényében.  Mindkettö létezett a fizikai valóságban korábban is, most azomban visszatértek a Földre a Kozmikus Trigger és a Kollektiv Akashikus Gondolat ereje által.  A Theta gondolat, a tiszta kollektiv elmében, a befejezö lépésetek.

Santa Feben egymás mellé kerülnek a magas és a mégmagasabb fontosságú frekvenciák.  Ez egy Örvény – Átjáró komplexum, amely változik, és gyorsul, aszpektusa és jelentösége egyre szélesebb körüvé válik a Felemelkedés közeledtével.  Gyülekezzetek hát, a BÉKE tér Rácsokban és tervezzétek a az általatok kivánt jövõt  bolygótok számára.  Manifesztáljátok életeteket!

EGYSÉG  TUDATOSSÁG

Az Emberiség az örök idõk folyamán az Élet Céljáról merengett.  S ez a CÉL, MEGTANULTANULNI FELELÕSSÉGTELJESEN TEREMTENI!  Ti azért vagytok itt, hogy megtanuljatok ‘ISTENEK’ lenni!  SZERETETTEL TEREMTENI!  Az Egység Tudatosság a Kulcs!

Az Egység Tudatosság a kulcsa a BÉKE terek teremtö pontjainak az irányitására.   Amikor tömegesen összegyûltök ezekben a központokban, képesek lesztek a teremtö gondolat theta hullámát létre hozni, amely elképesztõ mértékben módosítja majd a jövõt.  Meg fogjátok érteni a Föld magasabb célját és saját szerepeteket ebben.  Elõrelátással fogtok haladni, amint az ezerböl milliók lesznek a dualitás élet magasztosabb céljainak a kollektiv teremtésében, amint az megnyilvánul a Kristály zérus mezõben.  Itt az ideje az egyesülésnek, és annak megtétele inditja majd be a kozmikus terv beteljesülését.

A karmesteri pálca át let adva az emberiségnek, és persze ez egy csodálatos varázspálca.  Kezeljétek megfelelöen Mesterek.  Ez az utolsó lépésetek a Felemelkedéshez.  Az egyik bölcs legendátok  megállapította “amit az ember gondol, azzá válik”.  Ez a BÉKE tér törvénye!  Teremtsetek helyesen terükben!

Metatron vagyok és megosztom veletek ezeket az IGAZSÁGOKAT.   Szeretve vagytok.

És ez így van.

Forditotta:  Sári Izabella és Nász János

Lektorálta: Sári Izabella

Szerzöi Jog Közlemény

Ez a csatornázás a www.Earth-Keeper.com tulajdonát képezi, és e weboldalon található.  Az  eredeti cime: Santa Fe – Vortex of the Golden Pax, a szerzö James Tyberonn. Bármelyik weboldalra feltehetö, de a benne lévö informácio nem módositható, a szerzö és a weboldal cimét fel kell tüntetni. Magazinokban és nyomtatásban nem közölhetö a szerzöi engedély nélkül. Engedélyért a Tyberonn@hotmail.com kell fordulni.

Share

BELÉPTEK JÖVÖTÖK FÉNYÉBE

BELÉPTEK JÖVÖTÖK FÉNYÉBE

Mihály Arkangyal 2010 áprilisi üzenete

Ronna Herman csatornázásában

Szeretett mesterek, arra kérünk benneteket, hogy nézzétek át jövötök mester tervét. Már sokatoknak mondtuk a múltban, hogy itt az ideje egy új galaktikus küldetési nyilatkozatot irni, mert Földi szerzödéseteket beteljesitettétek.  Biztositunk arról benneteket, ez nem jelenti azt, hogy bármelyikötök is elhagyná ezt a Földet hamarosan.  Készültetek erre az idöre sok létidön át, és egyszerüen szükség van rátok mint a Világ Fényt Szolgálóira.  Újra és újra kértünk benneteket irjátok meg jövötöket, és aztán éljétek minden napotokat, pillanatról pillanatra, a legjobb képességeitek szerint.

Még akkor is, ha nem tudatosan terveztétek a jövötöket, tervetek van.  Az a terv, amely tudatalatti elmétek, egótok-vágy testének sóvárgásai és serény napjaitok közben az állandó elme fecsegés által készült.  Az eröteljes érzelmi tölteü gondolatok eröteljes frekvencia mintákat teremtenek, mig az elme értelmetlen kanyargásai gyenge energia mintákat hoznak létre amelyek idövel felgyülemlenek, és végül eröteljes, káotikus vibrációs mintákká válnak, majd visszajönnek hozzátok a Kör Törvényének nevezett Infinity jel útján.  Ha úgy tünik, életetek zavaros össze-visszaságban bontakozik ki, ez azért van, mert Energia Szignatúrátok ezt sugározza ki az ok és okozat világába.  Ezért annyira fontos számotokra, hogy elkezdjétek a tárgyiolagos szemlélövé válás folyamatát, mialatt figyelitek gondolataitokat és szorgalmasan gyakoroljátok a Szent Sziv Központotkra összpontositva maradás müvészetét.

Az elmúlt években megadtuk az alap, de számos elörehaladott eszközét is a felemelkedésnek, azomban, túl sokan közületek az Én-mesterévé válás és a jövötök feletti ellenörzés visszaszerzésének fellelkesedett próbálkozásai után “kihülnek”.  Felhivjuk figyelmeteket szeretteink, itt az ideje komolyan foglalkozni a jövötökkel, ami maga után vonja azt, hogy Felsöbb Énetek és ÉN VAGYOK JELENLÉTETEK elé lépjetek és kijelentsétek: KÉSZ VAGYOK, ezáltal az éleslátást és a Fény sok hatalmas Lényének a segitségét nyeritek el, beleértve saját Szentséges Isteni Éneteket.

Az ALFA MESTERRÉ válás maga után vonja a tiztöl tizennégy ciklus per szekundum agy frekvencia szint fenntartásának a megtanulását, ami segit majd benneteket az egyesitett agy tudatossági állapotában müködni, az eddig érvényben lévö bal vagy jobb féltekés agymüködés helyett.  Ha Minden Napotokat Mesterként Élitek, használjátok az általunk megadott eszközöket, hogy Szent Szivetekbe és Szent Elmétekbe belépést nyerjetek, valamint a Fény külömbözö Piramisait megteremtitek és használjátok az ötödik dimenzióban, akkor mindez forradalmasitani fogja személyes valóságotokat a legvadabb képzeletet is felülmúlva.  A külömbözö légzési technikák elengedhetetlenül fontosak jóllétetek érdekében, és nagyban felgyorsitják a felemelkedés folyamatát.  Az Átalakulás Ibolya Lángja a legdrágább ajándék, ami a Megvilágosodás Ösvényén mindannziatok rendelkezésére áll.  Segiteni fog benneteket a gyógyulási folyamat felgyorsitásában, és a múlt összes negativ gondolat mintáinak valamint vétkeinek a megtisztitásában.

A kilépés a Karma Kerekéböl a Kegyelem Állapotába, magával vonja az Átalakitó Ibolya Láng folyamatos használatát.  Rendszeresen elö kell hivnotok az Ibolya Lángot, hogy állandóan az Ibolya Tüz burkoljon benneteket, ezáltal visszajuttatva minden diszharmónikus energiát a semleges Fény Szubsztanciába.  Ez magába foglalja az összes negativ gondolat formát amit valaha is kiküldtetek, azonkivül azt is biztositja, hogy a múltban teremtett mindegyik alacsony frekvenciás karmikus minta semlegesitödjék.  Felelösek vagytok minden teremtésetekért, legyen az pozitiv vagy negativ.  A vibrációs minta amit teremtetek mindég visszajön hozzátok a Kör Törvénye útján.  És egy fenntartás: szorgalmasan kell törekednetek a magasabb és kifinomultabb személyes frekvencia minták elérésére és azok megtartására, ne csak az Átalakitó Ibolya Lángra hagyatkozzatok, hogy az majd minden általatok kiküldött negativitást és torzult frekvenciát megtisztit.  Az Ibolya Láng az átalakulás eszköze, rendületlen igyekezetet és állhatatosságot követel részetekröl is.

Amikor az Infinity hurok (az infinity jelü körforgása az energiának – Kör Törvénye – a forditó megjegyzése) és múltatok idövonala egyensúlyban van, és a diszharmónikus energiáitok nagy része már átalakult, akkor léptek majd be jövötök Infinity hurkába. Jövötök Fényébe való belépésetek folyamatában vagytok, mialatt magatok mögött hagyjátok a múlt árnyékait.

Sokaknak közületek nehézségeitek vannak küldetésetek azaz szenvedélyetek felfedezésében, és emiatt tétlenségben sodródtok át napjaitokon.  Folytassátok a semmit sem tevést, meg sem próbáljátok a pozitiv változások kezdeményezését az életetekben.  Nem mindenki született a tömegek tanitására, vagy, hogy világismertté váljon.  Tény, hogy azok közületek akik csendben végzitek napi teendöiteket, miközben folyamatosan teszitek az apró tökéletesitéseket önmagatokban, ti sugározzátok a Teremtö Szeretet/Fényt le a Földbe és ki a világba.  Ti vagytok azok akik a legdrámaibb hatást gyakoroljátok a földi negativ környezetre.  Mi Világ Szolgálatot teljesitöket keresünk a gyökér szintre.  Mindannyiatok segitségére szükség van a tömegek kollektiv tudatosságának a felemelésében és finomitásában.

Ez esetben bátoritani szeretnénk azokat akik tehetetlennek érzik magukat és attól tartanak nincs kiút a tanácstalan helyzetböl amelyben találják magukat.  Miért nem nyissátok meg magatokat annak a lehetöségnek, hogy az Isteni lézezés birodalmaiból a segitség a rendelkezésetekre áll, hogy létezik a gondolkodás egy új módja és egy kifinomultabb életvitel a rendelkezésetekre áll?

Ti imádkoztok és gyakran kétségbeesésetekben segitségért könyörögtök, azomban, ha az nem a számotokra kényelmes formában jön, akkor megtagadjátok illetve visszautasitjátok azt.  Az imákra mindég válasz érkezik.  A legnagyobb jóért való imák mint kisebb – nagyobb csodák nyilvánulnak meg, és megnyitják a könnyed és kegyes élet ösvényét.  Az egó vágy-testének imáira az engedély a saját megoldásaitok keresésre a válasz, és saját félre értelmezéseitek és nem megfelelö akcióitok által nyilvánul meg.  Az élet leckéit a teremtéseitek megtapasztalása által tanuljátol meg.  Az egó a diszharmóniát és az elégedetlenséget vonzza, és a keresö a megoldások és az elégtétel ÉNen kivüli keresését okozza.  Meg kell tanulnotok a szivetek tisztaságával, és a legmagasabb rendü szándékkal imádkozni.  Amint felemelitek Fény hányadosotokat, megnö szivetek mágneses vonzereje is.  Meg kell tanulnotok köszzönetadással és hálás szivvel befogadni a nektek adományozott böséget.

Miért nem kezditek küldetés nyilatkozatotokat a negativ dolgok felsorolásával, amelyeket meg szeretnétek változtatni az életetekben?  Kezdjétek néhány apró változtatással az életetekben, s ne feledjétek, önmagatokkal kell kezdenetek.  Biztositunk benneteket, ha egybehangolt eröfeszitéseket tesztek, használjátok az általunk megadott eszközöket, drámai változásokat fogtok látni az életetekben.  Kérünk benneteket, tegyetek próbára minket!  Nyitott elmével, tanulmányozzátok az általunk megadott alap koncepciókat, és lassan de állhatatosan iktassatok be néhányat közülük mindennapi életetekbe.  Adjatok engedélyt, hogy vezessünk és ösztönözzünk benneteket, s ezt mégtéve a Mennyek eröi fognak mögöttetek állni.  Csak akkor kerülhet sor kudarcra szeretteink, ha feladjátok.

Az idö lényegbe vágó, mert most már nyilvánvaló, hogy a tömegek félelme és haragja, a természet eröinek a hatványozott ereje, és a Föld változása/tisztulása gyorsul, és intenzitásában növekszik napról-napra.  Azt mondtuk utóbbi üzenetünkben, (2010 márciusi üzenet, RH) hogy a spirituális forradalom kellös közepén vagytok, azomban, a Föld és a harmadik-/negyedik dimenziós illúziós valóság tömegei úgyszintén a forradalom kellös közepén vannak.  Intenziv polarizáció megy végbe a külömbözö pártok között, nem csak egyes elszigetelt helyein a világnak, hanem minden országban, mindegyik faj, kultúra, vallás és politikai csoportosulás részese ennek.  Elmondtuk azt is, hogy a szakadék a Fény és az árnyékföld között szélesedik, és ez nagyon is nyilvánvaló a magasabb és a földi nézöpontból egyaránt.  Mi tisztán látjuk, az Élö Fényben fürdö területeket, köszönve nektek, a Fény hü öreinek.  De látjuk a negativitás örvénylö forgószelét is, és a növekvö káoszt az országok, a tartományok, a városok, a falvak, a szomszédságok  sokaságában, de még a családok között is világszerte.

Ha a világméretü hir média szónoklatának a fogságába estetek, mást nem tehettek, csak legyetek tudatában, hogy a hir média örült mennyiségü negativitást okád a légbe és azok tudatába, akik fogékonyak a szenzációhajhász, torzitott üzenetekre és az elkülönülésre.

A nélkülözéstöl való félelem, az uralkodókra, a vezetökre és a kormányokra irányuló harag és a felháborodás érzése  a személyes felelöség vállalás nélküli jogosultságért a javak és szolgáltatásokra, ezek a világ minden területén és az emberi tudatosságban is végbemenö változásoktól való, átható félelem jellegzetes tünetei.

Itt az ideje megtenni a felemelkedési folyamat következö lépését, és sokan az Ösvényen haladó felemelkedök közül már jártassá válnak és belemerültek a folyamatba.  Most már nem kérdéses, hogy akik bármilyen módon is elöre haladtak a spirituális tudatosságban, ébredö/evoluciós folyamatukat felgyorsitják mint még soha a viág történelmében azelött, annak érdekében, hogy mint az Univerzális Törvény és a Kozmikus Igazság átadói és tolmácsolói müködhessenek.

Ti, a felemelkedök az Ösvényen, jártassá váltok a többszörös Fény/Erö Piramisok megalkotásában és használatában az ötödik dimenzióban, amint lassan de biztosan hozzászoktok az alsó ötödik dimenziós környezethez.  Ti megnyitottátok a Fény Városaiba vezetö ösvényeket, úgy, hogy fokozatosan integrálhatjátok magatokba a Fény magasabb és kifinomultabb frekvenciáit.  Azonkivül, arra is felkészititek magatokat, hogy rendszeresen közremüködjetek Felsöbb Énetek megannyi arculatával és a Fény hatalmas Lényeivel.

Az újraegyesités hivása megkezdödik soatok számára, amikor is Lelketek kifinomult Dala eléri Isteni Énetek külömbözö tagjait.  Amint kifinomitjátok vibrációs mintáitokat és Energia Szignatúrátok eléri a harmónia egy bizonyos szintjét, Lelketek Dala elkezd visszhangozni a negyedik dimenzión keresztül az ötödik, néhányatok számára esetleg még a hatodik dimenzióba is, és nagyon fokozatosan Felsöbb Énetek Lélek Töredékeinek aura mezöibe.  Lassan, amint Énetek ezen áldott arculatai tudatossá válnak rátok, elkezdik majd a veletek való egybehangolódás folyamatát.  Azok kiknek rezonanciája a tiéteknél alacsonyabb, az alattatok lévö vonalba esnek majd, mig azok akik az Ösvényen elöttetek vannak, lassan be fognak lépni a felettetek lévö Fény oszlopba.  Ti is haladni fogtok oldal irányban is és magasabbra is, a kifinomultabb birodalmakba, amint Én Vagyok Jelenlétetek összes töredéke fokozatosan megkezdi az Isteni Fényetek központi oszlopához való egyre közelebb és közelebb hatolás folyamatát.

Néhányatoknak zavarba ejtö lehet ez az információ, azomban, sokan közületek már tapasztaljátok külömbözö mértékben ezt a folyamatot éjszakai tartózkodásaitok alatt, illetve a meditációitokban.  Ennélfogva, szeretnénk egy alapfokú megértést nyújtani nektek, hogy mi is történik a felemelkedési folyamat külömbözö szintjein.  A közel jövöben nagyobb mélységekig meg fogjuk vitatni mind ezt.

Amint tanulmányozzátok és kutatjátok a Kozmikus Igazság misztériumait, a tudás egy tározóját hozzátok létre, amit bármikor igénybe vehettek ha szükségetek van rá.  Amint belépést nyertek Szent Elmétekbe úgy fog tünni, mintha az Információ Kozmikus  forrását csapoltátok volna meg, azomban, a kezdetben, elöször is saját ösi, extenziv múltatok áll rendelkezésetekre majd.  Növekvöen érzékenyekké váltok majd az ötletekre, a koncepciókra, és a komplex információkra, és elnyeritek majd a képességet, hogy az információ ezen gazdag tárházát akkor csapoljátok meg amikor csak akarjátok.

Amint fejlödtök és gyakorlottá váltok bölcsességetek másokkal való megosztásában, növekvöen szenzitivekké váltok a finom üzenetekre, vezetöitektöl jövö ötletekre és koncepciókra, tanitóitokra, angyali segitöitekre és a magasabb birodalmak megvilágosodott Lényeire.  Amikor a begyüjtött információt bölcsességgé alakitottátok át, és élö példáivá váltok a tudatosság mindegyik új, elörehaladottabb szintjének, akkor lesztek alkalmasak, hogy tasnitsátok a koncepciót másoknak is. Meg kell tapasztalnotok azt amit tanitatok, és ragyogó példává kell válnotok, mert az a leghatásosabb módja, mások figyelmének a megszerzéséhez.

Jegyezzétek meg ti bátrak, a Kozmikus Bölcsesség és az Isteni Igazság minden korszakban és föbb ciklusban azok rendelkezésére áll, akiknek nyitott az elméjük és szeretö a szivük.  Atya/Anya Istenünk Akaratának engedelmeskedni az az Univerzális Törvények betartását jelenti, amikor azok feltárulnak elöttetek.  Aki az Én-mestere, az mindég a legmagasabb választásra törekszik, égeti a vágy mások szolgálatára, és mindég vállalja a felelöséget saját tetteiért.  Hivjatok bennünket és engedjétek meg, hogy Fénnyel árasszuk el a jövöbe vezetö utatokat.  A leg mélységesebben szeretve vagytok.  Mihály Arkangyal vagyok.

Forditotta:  Sári Izabella

Szerzöi jog közlemény

Ronna Herman által közvetitve* Szabadon másolható és megosztható. Azomban, Mihály Arkangyal nevében Ronna Herman fenntartja az üzenet univerzális szerzöi jogát.  www.RonnaStar.com WEBOLDALÁN MIHÁLY ARKANGYAL ÜZENETEIT AJÁNDÉKKÉNT AJÁLJA FEL, DE MÉLTÁNYOLJA  AZ  ADOMÁNYOKAT A FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEK FEDEZÉSÉRE ÉS A VILÁGSZERTE KÜLDÖTT INGYENES SZERETET CSOMAGOK  POSTAKÖLTSÉGEIRE.   RonnaStar@earthlink.net

Share

A SPIRITUÁLIS FORRADALOM KELLÖS KÖZEPÉN VAGYTOK

A SPIRITUÁLIS FORRADALOM KELLÖS KÖZEPÉN VAGYTOK

Mihály Arkangyal 2010 márciusi üzenete

Ronna Herman csatornázásában

Szeretett mesterek, egy pillanatra képzeljétek el, hogy teljes mértékben tudatában vagytok származásotoknak, és bármikor csak kivánjátok bele nézhettek a saját személyes kozmikus történelmetek adatállományába.  Képzeljétek el, hogy megvan a képességetek a körülöttetek levökkel gondolat áttétellel kommunikálni szavak nélkül.  Képzeljétek el, hogy természetes képességetek van mindenki aura mezejét látni és ezáltal olvasni tudjátok illetve megértititek a személy Létállapotát bármelyik adott pillanatban.  Képzeljétek el, hogy tiszta látomásotok van arról amit megnyilvánitani szeretnétek, és kevés idö meg törekvés szükségeltetik, hogy látomásotok valósággá váljon.  Képzeljétek el, hogy képesek vagytok kommunikálni és közremüködni az Arkangyalokkal és az óriási angyali birodalommal, akár csak a felemelkedett mesterekkel és a Fény hatalmas Lényeivel.  Ez az összes tulajdonság és képesség része Lényetek természetes állapotának a felsöbb birodalmakban, és ti most ezen Isten-adta tehetségek visszaszerzésének a folyamatában vagytok, és azon képességetek visszaszerzésében is, hogy segitsétek az emberiség és a Föld evolúciós folyamatát.

Sokszor és sokféleképpen elmagyaráztuk már, hogyan különitettétek el Isteni Éneteket az Esszencia maszkulin Szikrájára Atya Istenünk jellemzöivel és minöségeivel, és az Esszencia feminin Szikrájára Anya Istenünk erényeivel és tulajdonságaival.  Ez az elsö elkülönülés óta, Énetek mindegyik arculata az Isteniség többszörös kisebb Szikráira töredezett, és a formák milliárdjait, meg számtalan küldetést vállaltatok mindenfelé ebben az univerzumi tapasztalásban.  A következö grandiózus szakasza az univerzális kiterjedésnek, és az összes érzö Lény evolúciója már nagyban halad elöre, és mindannyiatoknak mint Csillag Magoknak és az Isteni Fény hordozóinak, nélkülözhetetlen szerepe van ebben.

A felemelkedési folyamat megköveteli az elengedését azoknak a dolgoknak amelyek a harmadik és negyedik dimenzió fojtogató, korlátozó valóságában tartottak benneteket.  Az elengedés magaután vonja az egyensúlyt és a harmóniát földi Lényetek összes arculatában, ami a gazdag és sokféle múltatok memória bankjának összes diszkordáns energiáitól/eseménytöl való megtisztitását eredményezi.  Ami megmarad az mind a csoda, az öröm és a sikeres törekvések amiket megvalósitottatok mint társteremtök az anyagi valóságban.  Amint átkeltek a Felemelkedés ösvényén, visszakövetelitek a Szent Elmétekben tárolt bölcsességet, és megcsapoljátok a Teremtö Fény Ádámi Részecskéknek nevezett gazdag tárházát.  Bemutatni és használni fogjátok sok szunnyadó képességetek, amelyeket arra az idöre tartalékoltatok, amikor készek lesztek visszakövetelni öket.

Az a Teremtö szándéka veletek, hogy a Fény terjesztöi legyetek az illúziók és az árnyékok világában.  Ti azért vagytok a Földön, hogy az energia mester hordozóivá váljatok.  Lélegzetetek az a mechanizmus amely által behozzátok a Teremtés Élet Energia Szubsztanciáját mig a harmadik-/negyedik-dimenziós környezetben müködtök.  Azomban, amint megnyitjátok és aktiváljátok Szent Sziveteket és Szent Elméteket, meglesz a képességetek ezen Univerzum Teljes Spektrumú Fényébe való belépésre, és az Ibolya Láng Isteni alchemikus tulajdondágai is teljes mértékben rendelkezésetekre állnak majd.

A Kör Törvénye biztositja, hogy az általatok kiküldött vibrációs minták kerüljenek vissza hozzátok, egy felhalmozott mértékben hasonlónak-minösülö energiával egyetemben (azaz ugyanazon frekvencia minták vibrációi).  Ti egy energia örvény középpontja vagytok, amely a vibrációs minták köréböl/csomópontjából áll, amelyet önmagatokból vetitettetek ki a Szoláris Erö Központotok útján.  Nem a napfonatotokat neveztük imigyen, hiszen akárcsak a Föld Naprendszeretek Napjától kapja a kozmikus energiát, ugyanúgy mindannyian Szoláris Erö Központotokból sugározzátok az élet erö energiáját.  Egy pillanatra lássátok önmagatokat mint a világotok központi fókuszpontja. Ti vagytok az erö forrás, és gondolataitok, tetteitek meg szándékaitok a hasonló energiákhoz kapcsolódó energia csomókként sugároznak ki belöletek.  Az az energia felerösödik és megnyilvánul az ok és okozat világában és visszatér hozzátok a valóságról alkotott képeteket érvényesitve.  Testetek felszivja ennek a visszatérö energiának egy részét, fájdalmat és szenvedést, vagy örömöt és áldást teremtve, a frekvenciáktól függöen.  A visszatérö energia másik része kiáramlik mögétek a Végtelen energia mintátok következö csomóját teremtve, mig a maradék fokozatosan beáramlik személyes teremtésetek kerekébe.  Ezáltal állandóan hozzáadtok a személyes energia börtönötökhöz, illetve Fény jármüvetekhez és a személyes valóságotokhoz a Földön.  Mondtuk már nektek, hogy ti a Földre mint az Isteni Erö társteremtöi jöttetek?

Az egyensúlyhoz és a harmóniához való visszatérés az elöfeltétele a Szent Szivetek középpontjában maradásnak.  Annak érdekében, hogy ezt megtegyétek állandóan értékelnetek és tökéletesitenek kell ÉN tudatotokat.  Érzelmeiteket hiedelmeitek befolyásolják, és szándékaitokra érzelmeitek vannak hatással.  Hallgassatok Lelketek ösztökélésére, Szent Elmétek bölcsességére és Szent Szivetek érzelmeire, s minez segitségetekre lesz itélöképességetek finom hangolásában, hogy megfelelö döntéseket hozzatok és mindég a legmagasabb ösvényt válasszátok.  Minden dolog megbecsülése és az Isteni-ihletésü választások vezetnek az ÉN mesterévé válásához.

Az egyik legfontosabb dolog amit megtehettek, hogy beinditsátok az egyensúlyhoz és a harmóniához való visszatérés folyamatát az általatok teremtett valóságban, a Megbocsájtás Törvényének alkalmazása az összes félreteremtésetek illetve másokkal való közremüködésetek esetében.  Igy cselekedve azonnal felgyorsitjátok a központotokba való visszatérés folyamatát, mert ez kitörli illetve megszakitja az általatok mások napfonatához kapcsolt energia köteléket, és ez lezárja a kollektiv tudatosság bármely negativ hitrendszerének oda-vissza sugárzását is, amelyet magatokre vettetek.  Ezáltal vissza veszitek az egymás között cserélt, hozzáadott vagy résztvevöként kibocsátott vibrációs mintákat, s ez lehetövé teszi számotokra, hogy belépjetek a kegyelem állapotának a folyamatába.  Legyetek tudatában, hogy amint ezt megteszitek, egy átalakitó tisztulási folyamatot tapasztaltok majd és amit az maga után von, azomban, az koránt sem lesz olyan traumatikus illetve hosszantartó, mint a következmény, hogyha nem adtátok volna önszántatokból és tiszta szivböl beleegyezéseteket a kezdeményezés megtételére.  A Megbocsájtás Törvénye magába foglalja akaratotok egybehangolását Atya/Anya Istenünk magasabb AKARATÁVAL Mindenki legfelsöbb jólétére és javára.  Ezen Univerzum Isteni Terve az evolúciós folyamat kritikus szakaszába érkezett, és lényegbe vágó az idö.  A Fény Hid és az új Világ Szolgálat aktiv tagjává válás, az új lehetöségek kapuját fogja megnyitni.  Azok közületek akik állhatatosan a menetben maradtak, magukénak fogják tudni az ÉN-mesterévé válás és a “diákság” jutalmait.  Amikor beléptek az ÉN-mesterévé válásának valóságába, automatikusan elkezditek életeteket és a világot egy magasabb látópontból, és egy sokkal bölcsebb belátással szemlélni.  Elkezditek valóságotokat a Szeretet/Fény szüröjén keresztül magatokhoz ölelni, az itélet nélküliség és a tisztánlátás Lét Állapototok természetes részévé válik.  Itt egy jó megerösités amit jegyezzetek meg és használjátok: MAGAMHOZ ÖLELEM ISTENI VALÓSÁGOM TELJES EGÉSZÉT! Az alázatosságban erö rejlik.  Erö van a megbocsájtásban.  Erö van a hálában.  A Szeretet pedig az az erö, amely tartalmazza Isten Tudatosságának az összes erényét és minöségét.

Sokan közületek tudatában vagytok, hogy a beavatási folyamat kezdeti szakaszaiban krizis helyzetre kerül sor, amikor megkezdödik a felsöbbségért vivott csata az egó és a Lélek között.  Mindegyik személynek törekednie kell kitisztitani az asztál sikokról illúzórikus és torzult valóságait.  Az egó vágy teste a három alsó csakra energiáinak és impulzusainak az ellenörzése alatt áll, és ezeket a kiegyensúlyozatlan hajlamokat ismét a Lelki Én ellenörzése alá kell vonni.  Ezt az idöszakot gyakran úgy emlegetik mint a Lélek Sötét Éjszakája, vagy mint az árnyékok völgyén való áthaladás.  Amikor a folyamat kellös közepén vagytok, nagyon fontos megértenetek, hogy nem vagytok megbüntetve.  Amikor sikeresen áthaladtatok az árnyékföldeken és gyözedelmesen kiemelkedtetek, vissza fogtok pillantani és megértitek majd, hogy hatalmas lehetöséget kaptatok.

A spirituális felemelkedö az egy tudatosan éber emberi lény, aki a megvilágosodást keresi és az ÉN mesterévé válását.  A kezdö szakaszokban még mindég valamelyest “önmagára-összpontositó”, gyakran hajlamos az indulatokra meg az ingerlékenységre, valamint önirányú kételyeket és depressziót tapasztalhat.  A spirituális felemelkedönek ki kell fejlesztenie érzékenységét és szeretö, megértö természetét.  A felemelkedö életcélja fokozatosan eltávolodik személyes ambicióitól és a hatalom szeretetétöl az emberiséget szolgálni akaró vágyba.  A vágy másokat szolgálni a Lélek ösztöne.

A spirituális felemelkedö fokozatosan kezdi elengedni a “minden rólam szól, az én, a nekem, az enyém” konceptusát, amint a külsö fókusz lassan elkezd fakulni.  Fokozatos befelé fordulás történik és a fö fókuszpontba a szivet, a csecsemö mirigyet és a torkot magába foglaló Szoláris Erö Központ kerül.  Amint ezt a területet a Fény magasabb frekvenciái fürösztik, a Hármas Láng a kebelben ismét lángra lobban a Szent Sziv kapujának megnyitási elökészületeiben.

Engedjétek meg, hogy még néhány fontos kulcs ponttal lássunk el benneteket, segitségül a szükséges bölcsesség beintegrálásában, hogy a megvilágosodás ösvényén teljes érvényü spirituális felemelkedökké váljatok:

– Az érzelmi test a tükör.  A külsö ingerekre válaszol, mint más emberek, események, érzelmi ragaszkodások és föggöségek.

– Járd az élet ösvényét gyengéden és tiszteletteljesen.  Beszélj halkan, éleslátással.  Lásd, hogy tetteid az isteni Éned tisztaságát tükrözik és Fény nyomokat hagyjál, hogy mások követhessenek.

– A Lélek ciklusainak áradata és apálya van, akárcsak a Kozmoszban mindenütt.

– A Lélek az élet Eszenciáját önön ÉN VAGYOK Jelenlétéböl hozza elö a tapasztalás új élet ciklusának az elökészitésében.  A ciklus végén az élet Eszencia lassan visszahúzódik aminek eredménye a fizikai halál folyamata, azomban, az igazi TE az Szellem formában megmarad, mert te halhatatlan vagy.

– A Lálek impulzusai és hatása sokkal erösebb azoknál a Lényeknél akik a tudatosság ösvényére léptek, mint azoknál a még szunnyadó személyeknél akik még mindég a harmadik-/negyedik-dimenziós létezés illúziójának a fogságában vannak.

– Törekednetek kell a Lélek-tudatosság egy örökké-terjedö állapotának a fenntartására, annak érdekében, hogy a felemelkedés felfelé irányuló spirálján haladjatok.  Elérkezett az idö, hogy akik az új Világ Szolgálatában lesznek, tudatossá váljanak egymásra.

– A kritika az egó és az alsó elme tudománya.  Kritizálni vagy hibát találni önmagatokban illetve másokban a végletekig káros.  Annak adtok energiát amire a figyelmeteket összpontositjátok, ennek következtében rendkivül fontos, hogy keressétek a jót mindenkiben és mindenben.

– Az épitö jellegü kritika néha szükségszerü.  Azomban, csakis akkor használható, hogyha segitséget nyújt valakinek az ártalmas viselkedés kiigazitásában, a helyes akcióba lépésben, vagy megtalálni a megfelelö irányt.

– CSAK AKKOR VESZITHETSZ, HA ABBAHAGYOD A PRÓBÁLKOZÁST.  Lehet, hogy idöt veszitesz, azomban, minden kudarccal némi tudást is szerzel.  A növekedés és a bölcsesség annak a megtanulásából ered, hogy mit nem kell tenni és azok a készségek tökéletesitéséböl amelyek segitségével jártassá váltok az általatok választott törekvések területén.

– Az alacsonyabb vibrációs energia diszharmónikus frekvenciákat teremt Lelketek Énekében.  A diszharmónia vibrációi kellemetlenséget okoznak keletkezésük területén, illetve ahol összpontosulnak a fizikai edényetekben.  Hogyha a negativ energia minták elég erösek betegséget teremthetnek és végül megfertözik az egész testet.

– Érzelmi testeteket meg kell szeliditenetek és ellenörzésetek alá vonnotok a Felsöbb Énetek, vezetöitek és angyali segitöitek által, annak érdekében, hogy befogadóvá váljatok a Kozmikus igazság kifinomult frekvenciáira.  Meg kell tisztitanotok elméteket a torzult, a negativ és a korlátozó gondolatoktól.  Csak a tiszta edény tudja befogadni és átadni az Isten-tudatosság kozmikus könyvtárainak a bölcsesség tanitásait.

– A spirituális keresö megtagadja a közvéleményre, az itélkezésekre és a közösség kudarcaira való odafigyelést.  A felemelkedök a vibrációs frekvenciáikról illetve Fény hányadosukról ismerhetök fel, nem pedig tudásuk vagy tetteik által.

Jegyezzétek meg szeretteink, LELKI ÉNETEK HARSONA HIVÁSA ADDIG FOLYTATJA VISSZHANGZÁSÁT, MIG FELFIGYELTEK A HIVÁSRA.  Sokan közületek már elkezdtétek, vagy készen álltok megkezdeni igazi küldetéseteket, akármi legyen is az, de soha sem felejtsétek el, a végsö cél az, hogy a Teremtö Szeretet/Fény hordozói legyetek.

Mi tudatában vagyunk annak, hogy a jövö bizonytalan és mindenki tapasztal fájdalmat és kellemetlenséget külömbözö mértékben.  Azt kérjük töletek, hogy összpontositsatok a csodákra és az általatok megtett haladásra, és ne engedjétek meg, hogy a tömegek félelme megfertözze elméteket mig áthaladtok és túljuttok a massziv változásokon amelyek a világotokban történnek.  Tudjátok, hogy együtt le fogjuk gyözni az összes csapást.  A mi küldetésünk az, hogy megnyissuk az utat mindegyik kedves Lélek számára, aki kifejezi kivánságát a visszatérésre az Isteni Énjével való harmóniába és összehangolódásra.  Kedveseink, amikor egyedül érzitek magatokat, kételyeitek vannak  vagy kétségbe vagytok esve, gyertek a Fény Piramisotokba és mi bátorságot adunk nektek, felemelünk és inspirálunk benneteket.  Amikor magányosnak érzitek magatokat, vagy azt érzitek, hogy nem vagytok szeretve gyertek sziv központotokba, mi ott leszünk, várunk, hogy feltöltsünk benneteket Anya/Atya Istenünk tündöklö szeretetével.

Én állandó társatok vagyok.  Mihály Arkangyal vagyok.

Forditotta:  Sári Izabella

Szerzöi jog közlemény

Ronna Herman által közvetitve* Szabadon másolható és megosztható. Azomban, Mihály Arkangyal nevében Ronna Herman fenntartja az üzenet univerzális szerzöi jogát.  www.RonnaStar.com WEBOLDALÁN MIHÁLY ARKANGYAL ÜZENETEIT AJÁNDÉKKÉNT AJÁLJA FEL, DE MÉLTÁNYOLJA  AZ  ADOMÁNYOKAT A FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEK FEDEZÉSÉRE ÉS A VILÁGSZERTE KÜLDÖTT INGYENES SZERETET CSOMAGOK  POSTAKÖLTSÉGEIRE.   RonnaStar@earthlink.net

Share

AURÁK, ANGYALOK ÉS AZ ANTIANYAG

AURÁK, ANGYALOK ÉS AZ ANTIANYAG

Metatron Arkangyal üzenete

James Tyberonn csatornázásában

“Mivel éteri testetek beleilleszkedik az antianyagba, azt mondhatjuk, hogy az emberiség tulajdonképpen egy anyag/antianyag hibrid, eszmeileg az antianyagban, s belöle fejlödött ki.  De figyeljetek jól ide: Tudatosságotok magja alapvetöen az antianyagban létezik, de nem mint antianyag, s itt a külömbség.  Eredetetek magva az Isteni Gondolat, és az társ-teremt és áthatol minden mátrixon.”

Metatron Arkangyal

“Üdvözlet Mesterek!  Metatron Arkangyal vagyok a Fény Ura, és üdvözöllek benneteket a Feltétel Nélküli Szeretet vektorában!

És ismét az anyag/antianyagról beszélünk és a közöttük lévö egymásba áramlásról, ami meghatározza valóságotokat.  Egy állandó váltás van az anyag ás az antianyag között, amely bevillantja a tudatosság egységeit mindkét valóságba a makro és a mikro fehér lyukak és fekete lyukak útján.  Ez támassza alá a MOST valóságát, és tartja egyben az összes idö hologramokat.  Áthatol minden anyagon és antianyagon, s ti mindkettöben éltek.

Az anyag és antianyag formálják a párhuzamos univerzumok külömbözö tipusait.  Egyesek különálló dimenziós sikok, esszenciálisan másfajta fizikai, geometriai és fizikai törvények együttese által vezérelve, mások, viszont a ti univerzumotok egészen közeli másolatai.  Egyes párhuzamos univerzumok az alsó-ürben, a “forma nélküli geomnetria” paraméterei között léteznek, és teljes egészében másfajta kvantum valóságok.  Egyes univerzumok kisebbek a molekulánál, ez mind az ür talányának a látszólagos ellentmondása.  Az olyan fizikai univerzumok mint a tiétek, a kivétel és nem a szabály.  Valójában nagyon fejlett Lények is vannak a Világegyetemben, amelyek semmiképp nincsenek tudatában, hogy fizikai univerzumok egyáltaltalán léteznek.  És vannak a saját Lényeteknek is távoli elemei amelyek egyáltalán nincsenek tudatában fizikai éneteknek.

Amit ti látható fizikai anyagnak értelmeztek technológiátok jelenlegi korlátozott szintjén, tulajdonképpen kevesebb mint 4% át képezi a multiverzumnak.  Az univerzumotok hozzávetölegesen 20% át képezi az ugynevezett “sötét” vagyis láthatatlan anyag, a többi 76-80% az anti-anyag.  A kristály fény test amit ti MerKaNa-ként emlegettek, mindháromban és rajtuk kivül is létezik.  Valójában ti minden éjszaka utaztok a sötét és az anti-anyagban, az ugynevezett világos álom állapotban, az ultraibolya éteri állapotában, az éteri bio plazmikus energia testetekben.

Többségetek alig vagy egyáltalán nem emlékszik, hogy mi történik illetve hol tartózkodtok éjszkánként.  Azomban, ez az információ hozzáférhetö azok számára akik készek elérni a tudatosság MerKaNa szintjét a Kristály Fény Test három szintü MerKiVikus rendszerében.

A Polarizált MerKaBa már idejétmúlt

Tisztában kell lennetek azzal, hogy összehangolt törekvés szükséges a Kristály Fény Test Rendszerbe való illetékesség kifejlesztésére.  A régi polarizált MerKaBa nem lesz segitségetekre ebben a minöségben.  Tudjátok, az elektromagnetikus (polarizált) háló összeomlik amint a Kristály Háló teljes energiájába lendül.  Ennélfogva, az elektromágneses hálóhoz kötött emberi aura nem lesz képes megtartani a Kvantum Kristály Energia Egyesitett Mezejének a magasabb frekvenciáit.  A Kristály Kor a nyakatokban van, és a dualitás rendszerei teljesen idejétmúltak ebben a felfelé váltásban.

Ennélfogva fizikai testetek és aura rendszeretek egyre nagyobb és nagyobb fókuszt igényel, ahogy a Föld közeledik a szupra-dimenziós záróvizsgájához.  A bolygó növekvö frekvencái ténylegesen megkövetelik az emberiségtöl a kristály multidimenzionális Fény Test Aura müködés három szintü MerKiVikus módozatába való átmenetet.  Az emberiség nagy része még csak ezután fogja felismerni, hogy a régi aura rendszer képtelen hordozni a bolygó növekvö Kristály-Fény energiáját.  Ennek következtében nyomás külömbség jön létre, ami az aura mezö túlstresszelését erdményezi.  Ezáltal felrepedhet az aura mezö és ‘vérzés meg rövidzárlat’ keletkezhet.  Mi úgy emlegetjük ezeket az aktualitásokat mint ‘Felemelkedési Bántalmak”.  Figyelmen kivül hagyva, energia veszteséghez, krónikus kimerültséghez és depresszióhoz vezethetnek.

Ezt több elemzésben is megosztottuk veletek.  Mégis az emberiség nagy része   még nem kezdte el aura mezejének a gyógyitását illetve karbantartását, következésképpen kötve maradnak a 3D müködéshez.  Valójában 2012 december 21-e az emberiség nagy többsége számára, úgy tünik majd mint bármelyik másik nap, de az ihletett kisebbség számára, akik a kristály fény test használatát válasszák, a tudatosság kvantum ugrásai lesznek ott folyamatosan.

Az RNS Kristály Váltása

Sokan közületek a Felemelkedés ösvényén tudatában vagytok a DNS kristályosodásának és 12 szálasra váltásának.  Felhivjuk a figyelmeteket, hogy az RNS ugyanúgy változik.  Az RNS ugyanolyan fontos, tulajdonképpen az RNS a közvetitö és továbbitja a kód változtztást a DNS-hez.  Namost, az RNS elsödleges feladata a prtotein szintézis a sejtekben.  Azomban, az RNS külömbözö módon részt vesz az örekletes információ kifejezésének és elhagyásának a folyamatában.  Ez jól ismert a biológus és orvosi akadémikusaitok körében.

De felhivjuk a figyelmeteket, hogy az RNS nemcsak az emberi biológiai váltás katalizátora, hanem a felsöbb valóságokból érkezö információ befogadója is.  Rádió-vevö készüléke új biológiátok jelzö kódjának , amely engedélyt ad, hnogy a DNS kristályosodása és 12 szála, a toboz mirigy, a hipofizis és a csecsemö mirigy kristályosodása megtörténjék.  Az RNS egyszálasról hatszálas kristály szövettre vált át.

A 6/Szálas Kristály RNS-re Váltás

Mialatt fizikai, anyagi testetek a 12 szálas DNS-be és a 6 szálas RNS-be megy át, MerKaNikus Kristály Fény Testetek a multidimenzionális bio plazma tudatosságba való kristályosodás 144 és 72 algoritmus rendszerébe vált át, mindkét összetevöben az anyagban és az anti-anyagban is.  A kvantum tudatosság multidimenzionalitása, amely a MerKaNa-ra vált át, egyszerre válik követelménnyé és elérhetövé is az emberek közül a keresök számára.

Az RNS Fogadja Be a Multidimenzionális Kódokat

Az RNS kristályosodása és 6-szálasra váltása azonos jelentöségü a folyamatban, mivel többszörös idö dimenziókkal kommunikál és kristályos lineáris lánc szerkezetén keresztül fogadja be az információt.  Igy állitja össze a fizikai anyag proteinjait a Ribozómában, annak érdekében, hogy befogadhassa a váltás kódjait.

Valójában, az RNS által befogadott kommunikáció folyanatosan töltödik a “hátsó agyatokba” illetve Isteni Elmétekbe, amit Angyali, Földönkivüli vagy Isteni Felsöbbén tudatosságnak neveztek.  Ezek nagy része az anti-anyagban található, és teljes egészében a Bio Plazmikus Kristály MerKaNa rendszerben müködnek.  Az RNS fogadja be a tömör információ kódokat amelyek mint az új prototipusokat létrehozó enzimek katalizálói müködnek, a szén-alapú fizikai test átváltásában.

Az úgynevezett “Kristály Gyerekek” vagy Meruviánok, ezzel az érintetlen bio-éteri váltás készenléttel inkarnálódnak.  Valójában milliárd változás van az új emberek DNS és RNS-ben.  Ezek az átalakulások elérhetöek az “Úttörök ” számára közületek, akik valóban keresök a megvilágosodás útján, azomban,  beépitésüket nektek kell megtennetek.

Antianyag és Tények:  A Negyedik és az Elsö Fázis

A fö-áramlatban lévö akadémikusaitok értik, hogy a föld bolygó egy tojásdad burokkal van körülvéve, az úgynevezett Magnetoszférával, s, hogy a Magnetoszférában a plazmának nevezett láthatatlan, töltött anyag szemcsék vannak, azt egységesen nem fogadják el.  Azomban tény, hogy az anyag domináns állapota a Multiverzumban plazmikus, de mivel nincs látható vagy mérhetö kisugárzása, az akadémikusok hivatalosan még nem egyeztek meg, hogy a plazma tulajdonképpen anyag.  Egyesek elméletesitik létezését, mint sötét anyag, de az igazság az, hogy nem igazán “sötét”.  Idövel meg fogják érteni, hogy a plazma az anyag negyedik állapota a jelenlegi távlataitokból nézve.

Az anyag létezik a három halmazállapot: a szilárd, a cseppfolyós és a gáznemü szakaszain túl is.  Létezik mint plazma.  És felhivjuk a figyelmeteket, hogy a magasabb távlatokból nézve, az nem igazán az anyag “negyedik halmazállapota”, hanem az elsö halmazállapot az Omniverzum Kozmológiájában, és külömbözö rétegekben létezik önön koncentrikus dimenzionalitásában.  És létezik a sötét anyagban is, és az antianyagban is.

Éteri Testek az ‘Rejtett’ Biológiai Plazma.

Éteri Fény testetek szintén egy tojásdad burokban van, hasonlóan mint bolygótok a Magnetoszférában, és persze az is rejtett plazmából áll.

Tény, hogy mindannyiatoknak multidimenzialitásotok magasabb formáiban lévö teste nem szén alapú vegyületek kifejezödése mint a Földön a dualitásban, hanem komplex Bio-Plazma a Kristály Birodalmakban.  És ezek a TI Bio-Plazmikus változataitok azokban a birodalmakban léteznek, amelyeket tudósaitok irónikusan ‘sötét anyag’-nak neveznek.  Azért mondjuk irónikusnak, mert amit ti sötét-anyagnak neveztek, az sokkal fényesebb és exponenciálisan magasabb frekvenciáju mint a fizikai sürü anyag, és tudatosságáról beszélve, minden csak nem sötét. Ezen belül van az Angyali Birodalom interfész lencséje.

A Sötét Anyag a ti vernakuláris (népi/köznyelv, a forditó megjegyzése) nyelvezetetekben Láthatatlan anyag.  Csak olyan értelemben ‘sötét’, hogy jelenlegi müszereitek által nem beazonositható.  Ez az anyagnak egy rejtett formája, amely észrevétlen marad a tudósaitok által észlelhetö teljes elektromágneses spektrumon, a hosszú rádió hullámok hullámhosszától a gamma-sugarak sokkal rövidebb hullám oszcillációján is túl.

A ti MerKaNikus mezötök Kedveseink, az Kristály Bio Plazma.  A Föld sikján mindannyian szén alapú testtel rendelkeztek amely az aura mezövel illeszkedik be a bio-plazma éteri testekbe.  Amikor átmentek a magasabb birodalmakba, teljesen tudatosak lesztek abban az éteri energiában, a kristály bio plazmikus fény testetekben.  Tény, hogy nagyobb részetek most is a folyékony kristály Kozmoszban él, az általatok ‘sötét anyag’-nak nevezett láthatatlan fény anyagban, a kristály elektromos bio plazmában.

Maradjatok fokuszoltak, ez egy hatalmas igazság amit most el próbálunk magyarázni nektek.

Mesterek, ez zavarba ejtönek tünhet, de sokkal nyilvánvalóbbá fog válni azoknak közületek, akik kiterjednek a Kristályos Aura Fény Testeikbe a három szintü MerKiVah rendszer MerKaNikus szakaszában.  Azon a szinten kapcsolódtok ‘Angyali’ részetekhez, amely elszivárgott töletek a dualitásban.

Mi megosszuk veletek mindkettöt, a mechanikáját is, hogy miként juttok oda és annak a hátterét is.

Az Anyag/Antianyag Hibridjei

Mivel éteri testetek beleilleszkedik az antianyagba, azt mondhatjuk, hogy az emberiség tulajdonképpen egy anyag/antianyag hibrid, eszmeileg az antianyagban, s belöle fejlödött ki.  De figyeljetek jól ide: Tudatosságotok magja alapvetöen az antianyagban létezik, de nem mint antianyag, s itt a külömbség.  Eredetetek magva az Isteni Gondolat, és az társ-teremt és áthatol minden mátrixon.

Az emberi csakra/aura rendszer kónuszos nyilásai kiterjednek és bövül funkciójuk amint kifejlesztitek második és harmadik szintü MerKiVikus fény testeteket.

A ‘finom energia’ amely a MerKiVikus Aura Rendszert alkotja rendelkezik az elektromágneses áramlat sajátságaival, azomban ezek a sajátságok nem a dualitás feltételeivel elektromágnesesek.  Ezek ‘folyékony’ kristály természetüek, de az elözö rendszer polaritásához hasonló áramlást müködtetnek az áramlat mezöben.  A Kristály MerKaNikus energia átáramlik a kónuszos örvényeken és a meridiánokba töltödik, de felveszi a laser fényhez hasonló, kristályos-koherens részecske áramlatok sajátságait, a hármas szintü MerKiVikus rendszer rendeltetésében.  Ez ugyanaz az energia amely átáramlik a Phi Kristályokon, és abban koherens.

Távolba Látás

A MerKaNa ‘csoport tudatosság’ szintjein, amit ti médiumi-telepátiának és távolba látásnak hisztek, az automatikusan történik.  Nem az a cél, hanem a tudatosság azon isteni szintjének az természtes velejárója.  Valójában ez az Élö Kozmosz vagyis a teremtö energia amit Istennek hivtok, ideg hálózatán (plazmikus rostok) keresztül történik.  Pontosan úgy mint az emberi agy ideg rost és ideg szál hálózata ‘áramlatok’-ban communikál veletek, úgyanúgy hasonló hálózatok láteznek az Élö Kozmosz egymást követö multiverzumaiban, amelyek mint információ vezetékek müködnek, és viszonylagosan szólva, úgy is tekintjük öket mint Isten elméje, vagyis ‘Minden Ami Van.’  Ezzel az analógiával, helyénvalónak látszhat, hogy ti egy Kozmoszban éltek, amely egy mindenható elme.  És persze, ezek a ‘Kozmikus Ideg Folyosók’ állandóan küldik a RNS-etekhez és azon keresztül az információt.

Ideg Hálózatok az Anyag/AntiAnyag Rétegekben

Ténylegesen úgy tünik, hogy ezek a rostos áramlat vezetök müködésén keresztül fordulnak elö a jelenségek mint a távolba látás és a bi-lokáció (egyidejüleg két helyen lenni, a forditó megjegyzése).  Sem a bi-lokáció, sem a távolba látás igazán nem kötelezi a fizikai “látást, vagy ott tartózkodást”, inkább az RNS és a kristályos agyalapi és toboz mirigyeitek által a Kozmikus vagy Földi ideg pályákon kapott információ kódok és minták feldolgozását jelenti.

Felhivjuk a figyelmeteket, hogy ezek az informácikó kódok az ideg hálózat az anyag/anti-anyag és sötét plazmában amely az Omni-Földet is tartalmazza.

Ez azt jelenti, hogy egy rendszer, egy struktúra van érvényben, ahová céltudatos törekvéssel fel tudtok fejlödni.  A három szintü MerKiVikus rendszer megtanulása szükségszerü, mert az a követelmény, hogy tudatosan felemelkedhessetek a következö szintre.

És jegyezzétek meg, minél nagyobb részetek terjed ki a MerKiVikus szintre, annál több energiát hordoztok, és a több energiával nagyobb felelöség jár.  Képesnek kell lennetek kontrolálni energia mezötök frekvenciáit, és szabályozni benne az eröt a mentális egyensúly és az önfegyelmezö ellenörzés által.

A kristály fény test három szintü MerKiVikus rendszer kifejlesztésen keresztül szert tesztek a képességre, hogy navigáljatok a magasabb dimenziókban, és ezt cselekedve szabadon belépjetek a nagyobb tudatosságba.

A Koherens Kristály – Fény

Az eredmény a koherens kristály-fény energia kifejlesztése és használata lesz.  Ez kiváltképpen hasznos a Gyógyitók számára, kifejleszthetö és finoman hangolható a motivált Mester Gyógyitók által a MerKiVa  és a MerKaNa második és harmadik szintjén.  A koherens kristály-fény energia kivetithetö a Mester MerKaNikus Gyógyitó testéböl a kezein keresztül, a saját, személyes chi kristály-energia koherens áradását sugározva a páciens testébe.

E rendszer kifejlesztése által millió féleképpen fogtok növekedni és vissza-szerezni olyan képességeket, amelyekröl csak álmodtatok…szó szerint.

A jelenség amit csatornázásnak hivtok, szintén ezen a folyamaton keresztül történik.  Azomban, legyetek tisztában azzal, hogy a csatornázás az esetek túlnyomó többségében egy kifinomultabb kommunikáció a bennetek lévö Isteni Énnel, nem az Arkangyalokkal vagy a Felemelkedett Mesterekkel, hanem az Énnel.

Az Angyalok és az Isteni Én Csatornázása

Mi természetesen kivülröl communikálunk Tyberonn belsö áramlási csatornájához.  Tény, hogy az Arkangyalok és a Felemelkedett Mesterek kommunikálnak bizonyos csatornákkal és tanitókkal, de a tudatos médiumok nagy többsége saját Felsöbb Énjét csatornázza.  Ez volt a helyzet a hires Edgar Cayce-vel is.  Az ö csatornázásai RA-TA-tól, saját Felemelkedett Felsöbb Énjétöl jöttek.  Ez nem csak igénybe vehetö, ez folyamatosan történik mindannyiatokkal.  Amit ki kell fejlesztenetek, az a képesség, hogy tudatopsan elöhivjátok az információt a “valós” (lineáris) idöben.  Arra pedig törekedni kell, és elegendö fény hányadost igényel az Avatári MerKaRa nyitott áramlási körén keresztül.  Nem azt mondta nektek az Avatár Jeshua ben Joseph, hogy “Amit én teszek, azt ti is megtehetitek”?

Igy a csodálatos új világ egy karnyújtásnyira van, és a lehetöség a Kristály MerKiVa meg a MerKaNa kifejlesztésére fel lett ajálva nektek.  De mielött ebbe az energiába válthatnátok, meg kell értenetek  az aura mezötök és csakra rendszeretek müködési alapjait, és  el kell sajátitanotok azok optimális karbantartásának a mechanizmusait.  Meg kell tanulnotok járni, mielött futni tanulnátok.  Egy ironikus mellérendeltség, hogy sokan közületek a megvilágosodás ösvényén meglehetösen nagy metafizikai tudásra tettek szert, mégis meglepöen kevés a tudatos törekvés az aurikus áramkör és annak a fizikai karbantartását kötelezö mechanizmusok kölcsönhatásának a megértésére.

Azt is meg kell értenetek, hogy a MerKiVikus rendszer kötelezö karbantartása az egy nélkülözhetetlen utazás és nem a végsö célállomás.  Gondolataitok és tetteitek feddhetetlensége és makulátlansága befolyásolja aurikus integritsotokat.  Ha a teher-hordó föpilléretek megreped vagy elcsúszik, ugyanúgy csúszik a MerKiVikus rendszerbe való belépésetek is.  Az elme és az éteri test kapcsolata azonnali.  Az energia és a tudatosság nem elválasztható.

Csakráitok csakis bakkor müködhetnek optimálisan, amikor éteri mezötök érintetlen.  Fénytestetek áramköre csak akkor müködöképes, amikor már értitek, hogy hogyan kapcsolódtok rá és a karbantartását is.  Ennek a megértését nyújtják a Metatroni kulcsok a kristály átalakulásban, de  a fény test optimális müködését ismerték és tanitották az ezotérikusok korszakokon át.  Charles Leadbeater a Teozófiai Társaságból meglehetösen brilliáns volt a dualitás fázisainak a megértésében.  Most itt az ideje megérteni a kristályossá válást.

A Szimbiózist Létrehozó Társitás

Ahogy bolygótok elektromágneses hálója összeomlik a kristály hálóra váltás által, ugyanúgy a polaritáson alapuló éteri energia mezötök képtelen lesz a kristály fény magasabb frekvenciáját megtartani.

A szimbiózist létrehozó társitó erö integrálja az anyagban lévö éteri mezötök szintjeit a MerKiVa és a MerKaNa kristály-foton testetekkel az antianyagban.  Ez a kulcs szimbiózis az általatok csakráknak nevezett részecske gyorsitókon keresztül müködik.  Mindegyik réteg egy kétrétü, egyenként ellentétes áramlattal bélelt, tartós, lamella tokot formáló bioplazmikus membránnal van elválasztva.  Kölcsönös az affinitás a bioplazma és a bio-molekuláris testek között, és ez a dupla tölcsérü vevö és közvetitö csakrákon keresztül történik, amelyek kiterjesztik az érzékelést transzdukáló rostokat mindegyik szekvencia – az anyag/sötét anyag/antianyag – dimenzionális mezejébe.  Ez a folyamat egy csigavonalú oda-vissza járatot  hoz majd létre, amelynek kónuszos forgása lesz.

A MerKaNikus rendszerben a csakrák az elsö szintü MerKiVa mezöben 96, a második szintü MerKiVa mezöben 144, mig a harmadik szinten a MerKaNa mezöben 240  terjednek  (a 12-röl a dualitás mezöiben).  És ezek a kiterjesztett rostok müködnek a folyékony-kristály szakaszban.  Szabadon körbe mozoghatnak, pszeudo-folyékony mozgással, mégis mindég megmarad átlós igazodásuk a MerKaNikus mezö geometriájához és kristályos áramlataihoz.

Amiröl úgy gondolkodtok, mint a fizikai forma “alsó csakrái”, és a túlélésre, a szekszualitásra meg az érzelmekre vonatkoztatjátok, nincsenek eltávolitva a kristályos MerKiVa mezöböl, hanem funkciójuk válik a nemektöl és a fizikai túléléstöl mentessé.  A szekszuális polariotás/a nemek nem léteznek a magasabb mennyei birodalmak zérus mezejében.

(A nemek elöfordulnak bizonyos földönkivüli civilizációkban, amelyek a ‘titkos’ (sötét azaz láthatatlan) anyagban és antianyagban léteznek, mint a Pleiadiak és a Sziriusziak.  Azomban, itt nincs felforrósitva a fajfenntartás/érzelmek nyomatékával mint az emberi tapasztalás a földön.  Ez sokkal kevésbé poláris, és nincs az a kényszeritö fizikai ösztön, ami az emberi biológiához társul.)

A MerKiVa Elöfeltétele

Namost, az optimálisan egészséges emberi aura mezö az éteri test.  A ‘titkos’ (sötét azaz láthatatlan) anyagból áll, és kapcsolódik mindkettöhöz, a fizikai sürü bio-molekuláris anyaghoz és a vele párhuzamos antianyaghoz is.  Habár ez az aura mezö egészen komplex és alapszintü feltétele a MerKiVa-nak, de nem a MerKiVa.

Az aurikus rendszer befogadja és önmagából kivetiti a feltöltött energia részecskéket, és némileg olyannakl tünik mint az aurora borealis, azaz az északi fény.  Minden fizikai lénylétrehozza aura mezejét, és az terjed a biológiai ember tudatosságának a növekedésével.  Azomban az aura önmagában létezik és nem a geometriai fénytestet képezi.  Az aura egy tojásdad alakú egységes egész, vizszintes és függöleges áramlatok és áramkörök szövevényével.  Kezdeti szintjén 7 aktiv csakra van benne, de fokozatosan, a fény hányados növekedésével 12 csakra aktiválható.

A kiterjedés az  analóg folyamat, és olyan mintha egyfajta dominó hatás következménye lenne.  Az egyik fény beinditja a következöt, mindég egyszerre egyet.  Az eredeti hosszanti tengely áramlat a 7.ik csakra örvényén keresztül jött le és az agyalapi mirigy által épült be, hogy specifikus szögekben másodlagos és harmadlagos áramlatokat indukáljon.

A Szakrális 13-20-33 Arány

Az optimális emberi aura ezen a folyamaton  keresztül épül és teljesedik, mig eléri teljes áramlati körét a 13-20-33 arányban.  Tizenkét csakra réteg mely egyet alkot 12+1=13, az antianyagban létezö 20 al-réteg, és az egészet felerösitett egységbe integráló Kozmikus rendszere a 33.nak.  Sok létidöt igényel ezt a rendszert elérni, s ha egyszer megvan, ez a megköveterlt belépési bizonyitvány amely lehetövé teszi, hogy az egyén a MerKiVikus Fény Jármüveibe záróvizsgázzon.  Mint olyan, a 13-20-33 a kulcs frekvenciális kombinációja amely rezonál a geometrikus MerKiVa Fénytesttel  és lehetöséget nyújt a belépésre.  Amikor a 13-20-33 arány frekvenciális rezonanciája optimálisan teljesitett, a csakra rendszer teljes áramlás köreiben müködik, egységben az örvénylö központokkal, a napfényt befogadó és kibocsájtó adó-vevökkel, az intra-dimenzionális kapcsolódás csatornáival, és a supra-áramlatok egybehangolt áramlási csomópontjaival, akkor áll készen, hogy a MerKiVikus geometriai kristály-fénytest jármübe emelkedjen.

Már megosztottuk veletek, hogy az Angyali Birodalom átfedése az emberi anyagi valósággal az antianyag mezöben van, és e mezö antianyag plazmikus összetétele alkotja az Omni-Föld és a Multiverzum úgynevezett párhuzamos Dimenzióit.

Namost, amint már mondtuk az Angyalok birodalma az antianyagban létezik de nem mint antianyag és itt a külömbség.  Úgy is mondhatnánk, hogy az antianyagban van az összes élet, az összes tudatosság alap konceptusa, mielött az anyagban materializálódna.  De természetesen életformák léteznek az antianyagban és a ‘titkos’ anyagban…beleértve mindannyiatokat.

Befejezés

Éteri testetek hatérterületének örvénylö szervei a csakra rendszeren keresztül, egy bizonyos értelemben részecske felgyorsitó fókuszpontok, melyek nyitott tölcséreket képeznek az antianyag mezöbe.  Ez egy olyan dolog ami az elkövetkezö három generáció alatt ismertté válik az emberek számára.  Az Anyag/Antianyag és a Bio-Energia Plazma létezik a dimenzionális rezonancia, frekvencia és intenzitás külömbözö rétegeiben.  A kialakitott MerKiVikus mezötök, természetesen képes megtartani ezt az energiát és átvinni benneteket akár rajta kereszrül, akár rajta kivül.

Ti Isteni Lények vagytok véges és végtelen aszpektusokkal.  És a MerKiVikus rendszerben képesek vagytok kibontakoztatni a végeset végtelenné.  Új határok nyilnak meg számotokra a Föld Felemelkedésével az egyre nagyobb és nagyobb dimenzionális hozzáférhetöséggel.  Bár, a fö vonalban lévö akadémikusaitok folytatják a kiközösités elkerülését azáltal, hogy maradnak a status quo biztonságos, korlátozó ketrecében, csak azt fogadva el ami az igazán egyszerü tudományos müszerekkel mérhetö.

Akik azt válasszák, hogy a 3D-ben maradnak, természetesen megtehetik azt.  De akkor el fogják vesziteni a lehetöséget, hogy hatalmas lépteket tegyenek nemcsak az igazi ‘élet tudatosság’ megértésében, hanem az Omniverzum és a Kozmosz hatalmas birodalmaiban is, beleértve önmagát a Földet is.  Mégis mindannyian az intuició tovább vitelével, túlléphettek a felfogásotok korlátain.

Metatron vagyok, és megosztom veletek ezeket az IGAZSÁGOKAT. Szeretve vagytok.

És ez igy van. ”

Forditotta:  Sári Izabella

Szerzöi Jog Közlemény

Ez a csatornázás a www.Earth-Keeper.com tulajdonát képezi, és e weboldalon található.  Az  eredeti cime: Auras, Angelics and Antimatter, a szerzö James Tyberonn. Bármelyik weboldalra feltehetö, de a benne lévö informácio nem módositható, a szerzö és a weboldal cimét fel kell tüntetni. Magazinokban és nyomtatásban nem közölhetö a szerzöi engedély nélkül. Engedélyért a Tyberonn@hotmail.com kell fordulni.

Share

A FELEMELKEDÉS ÚTJÁN

A FELEMELKEDÉS ÚTJÁN

Mihály Arkangyal  2010 februári üzenete

Ronna Herman csatornázásában

Szeretett Mesterek, mi az ami a legtöbb aggodalomra ad okot ez idö tájt?  Mi az amin nem tudtok túllépni, illetve nem találjátok a választ, amely magyarázatot adna a stresszes helyzetekre amelyek fotyonosan gyötörnek benneteket.  Azok közületek, akik már egy ideje a tudatosság ösvényén vagytok, úgy tünik, hogy zsákutcába kerültetek, és akármit tesztek, vagy nem tesztek, nem tudjátok magatok mögött hagyni az akadályokat amelyek annyi csüggedést okoznak.

Mi annyiszor kihangsúlyoztuk már, hogy most egy intenziv, nagyon fontos átalakulási folyamat kellös közepén vagytok.  Sokan közületek abba a ciklusba léptetek, ahol a leg eröteljesebb, esszenciális ügyeitek kerülnek a felszire, hogy egyszer és mindenkorra semlegesitsétek a disszonáns energiákat/gondolat mintákat amelyek annyi zürzavart okoznak, hogy ismét átalakulhassonak eredeti formájukba: tiszta fény szubsztanciává.  A felemelkedés ösvényének, sok szakasza és beavatása van, amelyek úgy nyilvánulhatnak meg mint az intenziv tanulás, növekedés és tudat tágulás idöszaka, amit a beépülés ideje követ, amikor úgy tünik, hogy a stagnálás holt zónájában vagytok, vagy visszaestetek a káoszba.  Atya/Anya Istenünk szivdobogása és pulzálása külömbözö fokú ciklusokat teremt, és minden élö lény rá van hangolva az ilyen vagy amolyan ritmikus ciklusra.  Amint beléptek egy-egy magasabb szub-dimenziós környezeti formába, azt fogjátok látni, hogy a megtapasztalás és a megnyilvánulás ciklusai meglehetösen felgyorsultak.

Egyre több és több Lélek csoport jön össze mostanság a Földön.  Énnélfogva, fontos megértenetek, hogy a Lélek csoportokba a megvilágosodás külömbözö szakaszában lévö emberek tartoznak, és mindegyik személy adottságához mérten járul hozzá az egészhez.  Mindegyik csoport meghatározott céllal jön össze.  Egyesek újra kapcsolódtak illetve újra kapcsolódnak majd Lélek csládjuk közeli tagjaival, annak érdekében, hogy támaszt adjonak és kapjonak.  Sokan a vállalt csoport küldetés érdekében kerültek össze.  Ismét és ismét, utazásotok során az Univerzumon át, válaszoltatok a harsona hivásra és egyesültetek egy sokféleségében nagyon változatos Lélek csoprttal, hogy fontos küldetést vállaljatok egy jövöbeli idöben és helyen.  Néhányan közületek nem csak egy fontos küldetést teljesitek e speciális idöben a Földön.  Mások számára ez valamiképpen jutalom létidö, amikor a látszólag új beavatottak támogatva és segitve vannak az elörehaladott tagok által, és élvezhetik a csoport bölcsességének és Szeretet/Fényének az elönyeit.  Legyetek biztosak abban, hogy ezek a kedves Lelkek ugyanezt a szolgálatot már megtették a múltban, és lélek szinten már megfelelnek az Ösvény beavatottjainak a követelményeinek.  Valószinüleg csak egy kicsi gondoskodásra, kiképzésre illetve segitségre van szükségük annak érdekében, hogy emlékezzenek arra, kik is ök valójában.  Egyesek, miután megkapták az Isteni Szeretet/Fény Adományt, olyan sebesen haladnak elöre, hogy gyorsan elfoglalhatják helyüket mint Önmaguk-Mesterei, tanitók és útmutatók.

Egyes csoportok csendesen terjesztik a Szeretet/Fényt és bölcsességet a családtagok, a barátok és a szomszédok között, hatáskörük helyi területein.  Terjesztik és megosszák szeretö energiáikat, amint nyugodtan élik életüket, példát mutatva másoknak, hogy ök is élhetnek igy.  Más csoportok vezetökké és tehetséges tanitókká válnak, befolyásuk szélesebb hatáskörre rendeltetett, lehetöleg világszerte.  Mentöl sokfélébb a csoport, annál nagyobb lesz a hatásuk lehetösége a környezetükre, mert a tapasztalat és a bölcsesség széleskörü láncolatát testesitik meg, amit átadhatnak másoknak.

Engedjétek meg, hogy egy utazásra vigyünk el benneteket amint egy képpel mutatjuk meg nektek, hogy a felemelkedö emberiség mit tapasztal meg mostanság.  Képzeljétek el, hogy egy nagyon másfajta valóságot személtek, a mi helyzetünkböl láthatót, amint mi figyeljük a felemelkedési folyamatot, ami egy másik bolygón megy végbe.  Mi a magasabb birodalmakból rendelkezünk a képességekkel, hogy érzékeljük az emberek érzéseinek a természetét de látjuk a vibrációs mintákat is, amelyeket gondolataik és tetteik továbbitanak.  A szinek sokkal élénkebbek, és minden személy aura mezeje mindannyiunk által látható, és ez természetes tulajdonságnak tekintendö.  Azomban, az emberek nem értették meg az aura mezö jelentöségét.

A Lelkek azon csoportjára fogunk összpontositani akik a felemelkedés ösvényén együtt haladnak át.  Az elsö szinhely amelyet megnézünk, egy elszigetelt kis falu egy hegyekkel körülzárt völgyben.  A falubeliek egyszerü emberek, és kevés kapcsolatuk van a külvilággal.  Szerény otthonaik szétszóródtak a völgyben, és lakóik többsége küzd a megélhetésért.  A föld terméketlen, az idöjárás zord és kiszámithatatlan.  Az emberek gyanakvóak egymással szemben, és kevés a közremüködés illetve az együttmülödésre való törekvés a közös jóért.  Azomban, három család egymáshoz közel épitette otthonát a hegyoldalon, közel a faluhoz. Ök osztoznak a közeli patak vizén, és munkájuk gyümölcseit is megosszák egymással.  Sürün összejönnek, hogy mevitassák problémáikat, és hálát adnak mindazért amit a földtöl kapnak.  És elkezdték észrevenni, hogy minden egy kicsivel élénkebb és harmónikusabb a hegyoldalukon.

Mindég egy enyhe félhomály lebeg a falu felett, és az a néhány alkalommal amikor a hegyoldaliak egyike lement a faluba, az emberek mindég szegényebbeknek és boldogtalanabbaknak látszottak mint elözö alkalommal.  Nehezteltek és barátságtalanok voltak a kivülröl jövökkel, a levegöben a szomorúság és a kétségbeesés aurája volt érezhetö.  Egy idö után a magasabb Lélek csoport tagjai nem mentek többé a faluba.  Rájöttek, hogy mindent meg tudnak termelni egy egyszerü és kényelmes élethez.  Fokozatosan számuk akkorára növekedett, hogy egy új falut alapitottak, azomban a terjedészkedéssel új próbatételek és kihivások elé kerültek az emberek.

Ahogy az idö haladt, a fejlettebb Lélek csoportból többen nyugtalanná és elégedetlenné váltak.  Tudták, hogy az élet több kell, hogy legyen annál, mint élni és meghalni egy elszigetelt kis faluban, eldöntötték hát, hogy megmásszák a hegyet, s meglássák milyen a világ a hegytetön túl.  Utazásuk fáradtságos volt, sok kitérövel és kihivással az úton.  Azomban, a csoport rájött, hogy türelemmel, együttmüködve a problémáik megoldásán, és összeadva eröforrásaikat, az út könnyebbé vált.  Lassan de biztosan haladtak, mig felértek a hegytetöre, s felfedezték, hogy a másik oldalon is van egy falu, hasonló mint ahonnan jöttek, de attól nagyszerübb.  Ennek a falunak a lakói olyan készségekkel rendelkeztek amiröl a csoport nem tudott, és sok hasznos dolgot készitettek, amelyek könnyebbé és kényelmesebbé tették az életet.

Utazó Lélek csoportunk lassan beilleszkedtek a faluba, és nemsokára sokat megtanultak a készségek és különleges adottságokból amit a falubeliek megosztottak velük.  Az élet nem volt tökéletes, azomban sokkal jobb volt mint elözö falujukban, igy néhányan a csoportból úgy döntöttek, hogy ebben a faluban maradnak, néhány negativ aszpektus ellenére, amivel meg kell küzdeniük.

A Lélek csoport többi tagja úgy döntött, hogy folytatják utazásukat lefelé a hegy túl oldalán.  A völgy alja magasabb fekvésü volt mint eredeti falujuk, s az élet is valamivel jobb volt, de sok apró konfliktus és elégedetlenség látszott a falubeliek között.  Sok irigykedést és féltékenységet lehetett látni, meg valamiféle kaszt rendszert, ahol a tehetségesek és a fizikai szépséggel megáldottak, a különleges készségekkel rendelkezök úgy cselekedtek, mintha ök felsöbbrendüek lettek volna a többi embertöl.  Azonkivül, a falubeliek egyik kedvenc idötöltése a szomszédaikról való pletykálkodás volt, illetve kigúnyolták hiedelmeiket és szokásaikat, föleg ha azok külömböztek a sajátjaiktól.

Egy rövid idö után, néhányan a csoportból gyorsan felvették a negativ szokásokat és a falu versengö légkörének a fogságába estek, mig a csoport többi tagja megmaradt kivülálló megfigyelönek, és nemsokára arra a megállapitásra jutottak, hogy ez nem az a hely ahol letelepedni szeretnének.  Elhagyták a falut, vissza sem tekintettek, tekintetüket a következö hegytetöre összpontositva, és az ajándékokra amit az nyújthat majd.

Ezzel elkezdödött az élet egy specifikus frekvencia szinten való megtapasztalásának a soha véget nem érö ciklusa, hogy tudást és bölcsességet gyüjtve, a létezés következö magasabb birodalmába való felemelkedés jelöltjeivé váljatok.  Miután ti, mint az ösvény utazói, minden egyes magasabb szingtü tudatosság adottságaival és tudásával meg lettetek ajéndékozva, örökre megváltoztatok.  Ezek után át kell kelnetek az új valóságotok völgyén, amig megtisztitjátok és összhangba hozzátok a bennetek lévö összes diszharmónikus vibrációs mintát.  Ezért van az, hogy idönként, amikor elértek a Létezés egy új szintjére, egy rövid idöre úgy tünik, a zavarok és a kihivások visszatérnek életetekbe, hogy megoldjátok öket.  Miután Energetikai Szignatúrátok összhangba kerül az új dimenziós szinttel, készek vagytok a következö hegy kihivásaira.  Tudnotok kell, hogy amikor meghallottátok és válaszoltatok a saját Lelketek harsona hivására, semmi sem térithet el benneteket a Megvilágosodáshoz vezetö ösvény keresésétöl, mert az Isteni elégedetlenség fog gyötörni benneteket mindaddig, mig azt meg nem teszitek.

Szeretteink, azok közületek akik folyamatosan megmásztátok az élet hatalmas hegyeit és átkeltetek a sokféle völgyön, amelyek árnyakkal, próbatételekkel és megpróbáltatásokkal voltak telitve, most elötörnek tudatosságotokba Létezésetek legmélyebb esszenciális kérdései, megoldatlan ügyei.  Mielött leszülettetek volna, elhatároztátok, hogy ebben a létidöben megoldjátok ezeket az “ügyeket”, mert tudtátok, annak érdekében, hogy ismét Önmagatok Mestereivé váljatok, el kell érnetek önmagatokban az egyensúly és harmónia egy bizonyos szintjét.  Emlékezzetek, hogy nem vagytok büntetve, és nem tesztek semmit rosszul, amikor a legjobbat igyekeztek kihozni önmagatokból.  Amikor ráébredtek az Isteni Szikrára Szent Szivetekben, soha többé nem kerültök leküzdhetetlen körülmények közé.  Mindég lesznek próbatételek, kihivások és körülmények amiket megtapasztaltok, hogy ráébresszenek benneteket hatalmas bennsö lehetöségeitekre, hogy túllépjétek az alacsonyabb sikok illúzióját.  Mindég a legmagasabb és a legjobb megoldásra kell törekednetek.

Mi megértjük, hogy az egyik legnehezebb feladat érzéseitek természetét és érzelmeiteket az ellenörzésetek alá vonni.  Nagyon fontos, hogy naponta tisztitsátok meg légkörötöket a diszharmónikus vibrációs mintáktól, hogy Szent Szivetekben és Szoláris Erö Központotokban megerösitve tudjatok maradni.  Minden nap egy új fejezetet hoztok létre életetek könyvében.  Ez a fejezet könyvetek pozitiv vagy negativ oldalán lesz?  Emlékezzetek rá, megengedett, söt fontos, hogy az átalakulás Ibolya Lángjával átégessétek létidötök történetét, ezáltal kitörlitek bármely múltbéli diszharmónikus energia okát, gyökerét, lenyomatát és emlékét.  Az Ibolya Láng az átalakulás ajándéka és segiteni fog benneteket, hogy kilépjetek a karma kerekéböl és belépjetek a Kegyelem állapotába.  Használjátok szorgalmasan  az Ibolya Lángot, hogy kitöröljétek az összes negativ tetteiteket, vagy félreteremtéseitekkel az “ok és eredménye” helyzetek útján kell majd szembe néznetek és kiigazitanotok azokat.  Tanuljátok meg szabaddá szeretni félreteremtéseiteket.  Az eröszak és az ellenállás csak megerösiti bármelyik negativ gondolat formát. Kövessétek Lelketek és Felsöbb Énetek nógatását, és ne engedjétek, hogy a népszerü közvélemény kibillentsen benneteket.  Meg kell erösödnötök és meg kell tanulnotok a saját belsö Isteni érzéketekre hallgatni.  Testetek a “zengö tábla”, egy meghatározott, az Energetikei Szignatúrátokat képezö hullámhossz hangvillája.  Ha életetek zürzavarral és fájdalmas eseményekkel van telitve, tudatosságotok megemelése, felemeli és harmonizálja majd Energia Szignatúrátok hullám mintáit és ezáltal életetek tapasztalatai is egyensúlyozottabbak, kielégitöbbek és élvezhetöbbek lesznek.

Szeretteink, sok koron át megjövendölt kritikus idöket élitek.  Azomban, sokkal több segitség is rendelkezésetekreb áll, mint bármikor ezelött.  Az egek megnyiltak és az Élet értékes elixirje ömlik minden Teremtményre.  Ez egy lehetetlen koncepciónak tünhet, de mi azt mondjuk nektek, hogy nem szükséges áletetek ezen utazását egyedül megtennetek.  Tartsátok szemeiteket a hegytetöre összpontositva, mig a pillanat Isteni hatalmában a központotokban maradtok, és nem lesztek mellékútra vezetve.  Megvan a lehetöségetek, hogy fizikailag vibrálóak, érzelmileg beteljesedettek, mentálisan tudatosak, anyagiakban bövelkedök és spirituálisan megvilágosodottak legyetek.  Isteni Születésjogotok, hogy élet utazásotokat a fizikai valóságban a legteljesebben tapasztaljátok meg.  Ti arra lettetek megteremtve, hogy minden nap szenvedéllyel izleljátek és élvezzétek az életet, hogy a fizikalitást teljes tudatossággal és tudatos intenzitással tapasztaljátok.  Földi tartózkodásaitok nem a csupa fájdalom, szenvedés és a hiány elviselésére lettek szánva.  A ti választásotok, hogy az életet a Földön mennyei helynek, vagy pokolbéli rémálomnak tapasztaljátok meg.  Engedjétek meg, hogy megmutassuk nektek a széles utat és a Fényt az elöttetek lévö ösvényen.

Mélységesen szeretve vagytok.  Mihály Arkangyal vagyok.

Forditotta:  Sári Izabella

Szerzöi jog közlemény

Ronna Herman által közvetitve* Szabadon másolható és megosztható. Azomban, Mihály Arkangyal nevében Ronna Herman fenntartja az üzenet univerzális szerzöi jogát.  www.RonnaStar.com WEBOLDALÁN MIHÁLY ARKANGYAL ÜZENETEIT AJÁNDÉKKÉNT AJÁLJA FEL, DE MÉLTÁNYOLJA  AZ  ADOMÁNYOKAT A FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEK FEDEZÉSÉRE ÉS A VILÁGSZERTE KÜLDÖTT INGYENES SZERETET CSOMAGOK  POSTAKÖLTSÉGEIRE.   RonnaStar@earthlink.net

Share

A NAGY VÁLTÁS UTÁNI NAP

A NAGY VÁLTÁS UTÁNI NAP

Kirael Mester Vezetö üzenete

Kahu Fred Sterling csatornázásában

KIRAEL:   A Tudatosságbeli Nagy Váltás az új világba, az új dimenzióba való belépésröl szól.  Hogy belépjetek ebbe az új világba vagy dimenzióba, dolgoznotok kell azzal a gyönyörü agyatokkal a fejetekben a meditáció gyakorlása és az agy jobb és bal féltekéjének egyensúlyba hozása által, hogy szereteteteket felemeljétek.  Az Alchemia, a több fény fizikai testbe hozatalának müvészete a gyógyulás másik formája, és a Tudatos Teremtés Tiz Elve pedig már a valóságotokat képezi, mert szükségetek van rá, hogy beléphessetek az új, felemelkedési energiába.

A Fénymunkások lesznek az új dimenzióba való váltás vezetö eröi. Tegyetek meg minden szükségeset, hogy felkészüljetek a Tudatosság Nagy Váltására.  A ti elökészületeitek teszik lehetövé ezt a Váltást.  Hogyha nem vagytok felkészülve a negyedik fénybe való váltásra, akkor át lesztek innen helyezve máshová.  Namost, mit jelent ez?  Noss, durván számolva hat milliárd ember él ezen a bolygón és nem mindegyik fog átmenni a Váltáson.  Azok akik nem készültek fel, hogy átmenjenek a Váltáson, azok vagy hazamennek a Teremtöhöz, vagy másik bolygó rendszerekre kerülnek át.

A legtöbben akik átmennek a Váltáson, a “sötétség három napját” fogják megtapasztalni, amikor ti aludni fogtok és a Föld áthalad a foton övön.  Azt kérdezhetitek “Miért kell átmennem a ‘sötétség három napján’, és mi fog térténni velem az idö alatt?”  A “sötétség három napján” keresztül lesz a legkönnyebb bejutni a negyedik fénybe.  Az idö alatt mig alszatok, több fényt kaptok majd testetekbe.  Amikor felébredtek felfedezitek majd, hogy olyan könnyüek vagytok, ha felugratok a levegöbe, vagy tizenöt másodpercig tart mig lejöttök.  Izgalomban lesztek, mert jól fogjátok érezni magatokat és örülni fogtok, hogy az új dimenzionális folyamatban vagytok.

Szeretnétek majd beszélni az embereknek a Váltásról és a változásokról amit tapasztaltok, de az emberek közül egyesek körülöttetek zavarodottak lesznek.  Nem fogják tudni miröl beszéltek.  Nem fognak tudni a Váltásról, és arról sem, hogy a “sötétség három napján” mentek át.  Ezek az emberek ébren lesznek azon a három napon, és átélik majd a Föld változásait, és nézni fogják az épületek ingását és dülöngélését.  Meg lesznek rémülve, és vonakodnak majd átmenni a portálokon, miután a Föld változásai elcsendesednek.  Azomban, ha tudatában vagytok a Váltásnak, át fogjátok aludni azt a három napot annak érdekében, hogy megkapjátok a fény részecskéiteket, és ébredés után a Földet lecsendesedve és lenyugodva látjátok majd.  Látni fogjátok a fákat, hogy újra fókuszálják energiájukat, és a fü mindenütt a tudatosság egy másik szintjére nö.

Nincs garancia arra, hogy bárki is átmegy a Nagy Váltáson, elsösorban azért, mert ez egy új terve a Teremtönek.  Ez az elsö olyan Váltás lesz, hogy az emberek is a bolygón vannak.  Még azok sem, akik Lemuriai tudatossággal birtak közületek, nem élték át ilyen módon a Váltást.  Át kellett, hogy haladjatok ezen a harmadik dimenziós utazáson és utat kellet törnötök a Lemuriai ötödik dimenziós tudatosságba, és amikor azt megtettétek, egy másik középpontban ébredtetek fel, és újra kezdtétek az egészet.

Én mint a Tudatosság Nagy Váltásának az öre jöttem a Föld sikjára a hetedik fényböl, a hatalmas átmeneti dimenzióból.  Én és az összes mester akik lent vannak most ezen a bolygón, azért vagyunk itt, hogy segitsünk ebben a Váltásban.  Tehát öleljétek magatokhoz az utazást.  Csináljátok az “öt vagy ötven”-et, hogy felkészüljetek erre a monumentális alkalomra.

Külsö és Belsö Portál Munkásai

Kérdés Kiraelhez:   Látni fogjuk aktuálisan is harmadik dimenziós szemeinkkel a portálokat amelyek a negyedik dimenzióba visznek bennünket, vagy a Váltást a szellemben éljük meg majd?

KIRAEL:   A Váltás nem a szellemben fog történni.  Látni fogjátok, érezni, izlelni és szagolni. Részesei lesztek.  Hatodik érzékszervetek müködni fog amint túl vagytok a “sötétség három napján”.  Igen, tudatában lesztek a Váltásnak, látni fogjátok a portálokat amelyek a negyedik fénybe visznek benneteket, és tudni fogjátok, hogy mi a dolgotok.  Tudni fogjátok, hogy mit csináljatok, amikor a világ megindul.

Ti vagy a külsö vagy a belsö portál munkásai lesztek.  A külsö portál munkásai a nagyvárosokba fognak menni, mint New York, Honolulu, Chicago, Denver, hogy kiássák az embereket az omladékok alól.  Mindendenütt, bár nem massziv mennyiségben, de omladék lesz szerte szét.  Az emberek az omladékok alatt ébren mentek át a “sötétség három napján”.  Ök nem fogják megkapni fény részecskéiket és segitségre lesz szükségük a negyedik fénybe való átmenetelhez.

A tanitók, tudósok, filozófusok stb. lesznek a belsö portál munkásai.  A belsö portál munkásai olyan tudással fognak rendelkezni mint soha azelött. Lehet, hogy egy vagy a belsö portál munkásai közül, akinek semmilyen tudása nincs a filozófiáról, mégis a “sötétség három napja”  után, a filozófiai karon találod magad, erröl a témáról beszélve valamelyik autoritással.  Mi vissza fogunk menni másik létidöidbe, és elöhozzuk az információt számodra.

A Nagy Váltás során megváltozott Tudatosság

Kérdés Kiraelhez:   Adnál magyarázatot a Nagy Váltás Tudatosságára?

KIRAEL:   Amint beléptek a Váltásba, tudatosak lesztek a váltó tudatosságra.  Kinéztek majd az ablakon és fákat fogtok látni, és felismeritek majd, hogy ök gyönyörü földönkivüli energiák.  A fák már elkezdték az ö váltásukat és jönnek az új fák a MOSTba utazáson keresztül.  Az új tudatosság arról szól, hogy képesek vagytok látni, hogy azok a fák már most itt vannak.  Az emberek többsége a levelek zöld tömegét látja a fatörzseken, de hogyha közelebbröl megnézitek, egyedi fákat fogtok látni, amilyeneket még soha nem láttatok azelött.  Tudatában lesztek annak, hogy tudatosságotok emelkedett.  Ti a Tudatosság Nagy Váltásának tudatos teremtöi vagytok.

Kérdés Kiraelhez:   Hogyan készüljünk fel erre a tudatosságbeli változásra?

KIRAEL:   Meditáljatok, hogy segitsétek paradigmáitokat az új dimenziós utazásra váltani, és hogy választ kapjatok kérdéseitekre.  A Váltás meg fog történni az élet minden területén ezen a bolygón.  Ha megmaradtok a Tejút Galaxis és a Földi sik idö-tér és tudatosságában, akkor nem lesztek képesek látni az új dimenziót.  Nem lesz új holdatok vagy új napotok vagy valami más, hacsak nem visszafelé haladtok, abban az esetben viszont a bolygót látjátok amelynek két holdja van, s az nem jó jel.  Akkor megrekedtek egy idöben és térben ami nem fejlödik. 

Azomban, hogyha meditáltok, megkapjátok amire szükségetek van, hogy haladjatok elöre, és látni fogjátok a negyedik fényt.  Az érzékeitek emelkedni fognak.  Illatokat fogtok érezni, amiket soha nem szagoltatok azelött, izeket fogtok érezni, amiket soha nem izleltetek azelött, érezni fogtok dolgokat amiket soha nem éreztetek azelött, és látni fogtok dolgokat amiket soha nem láttatok azelött.  Szemeitek olyan erösek lesznek, hogy egyenesen a napba tudtok majd nézni napszemüveg meg mindenféle védö eszköz nélkül.  Szabad szemmel látjátok majd a nap sugarait, a napfoltokat, a napkitöréseket.

Itt van rátok szükség

Kérdés Kiraelhez:   Érzem a húzást és a taszitást az energiámban, a sóvárgást, hogy hazamenjek a Teremtöhöz, ugyanakkor a szükségét annak, hogy itt legyek és tegyem a dolgom.  Itt az idö hazamenni, vagy itt az idö elkezdeni a munkát?

KIRAEL:   A húzás és a taszitás amit érzel az angyalaidtól jön.  Nagyon sok angyal van itt, készenlétben, hogy segitsék utazásotokat a Földi sikon.  Az angyal világ az az erö, amely körülvesz most benneteket.

Azt mondtad haza szeretnél menni és a fátyol másik oldaláról megtenni a Váltást.  Mások eltávoztak a Föld sikjáról annak érdekében, hogy bevezetödjenek, vagy elkezdjék a Tudatosság Nagy Váltásának az utazását.  Ha haza mész a Teremtöhöz, valószinüleg vissza is fogsz jönni, hogy részt vegyél  ebben az utazásban, akár mint az angyali erötér része, akár a Dévák világában, akár mint galaktikus erö stb.  Ezek az erök már elkötelezték magukat, hogy a Földi sikra jönnek a Váltásra.

Ittmaradni a Váltásra, lehet, hogy nem a legkönnyebb utazásnak hangzik, de, hogyha át tudtok menni a “sötétség három napján”, akkor látni, érezni, izlelni és szagolni fogjátok a Váltás igazi tündöklését.  Tetszeni fog amit láttok, amikor felébredtek.  Ránéztek a testetekre és látni fogjátok, hogy az ujjaitok hosszabbak, testetek erösebb és ruháitok nem rátok valóak, nem megfelelöek.  Felnéztek és látni fogjátok a hullámzó energia mintázatot elöttetek.  Hirtelen formát ölt, és egy 9 láb (274 cm, a forditó megjegyzése) magas tündér lehet.  Fel fogtok kiáltani, hogy “Istenem, biztosan kábitószeres gyógyszereken vagyok!”  Nem lesztek kábitószeres gyógyszereken.  Ti tényleg a Tündért látjátok majd.  A Dévák idöutazást tesznek majd, hogy részt vegyenek ebben az utazásban.

Ha lehetséges, rázzátok le magatokról a szsükség érzetét annak, hogy el kell hagynotok a tudatosság e szintjét, hogy megkezdjétek a váltástokat.  Itt maradhattok, össze szedhetitek a darabjaitokat és folytathatjátok a müködéseteket.  Tehát, engedjétek el az érzést, hogy haza akartok menni, itt van rátok szükség, hogy részei legyetek a Váltásnak.  A hét minden napján halnak meg emberek, betegség, szerencsétlenség stb. következtében, nektek nem kell, hogy köztük legyetek.

A Vénusz visszajön

Kérdés Kirealhez:   Miután a Föld átmegy a foton övön, a bolygók a helyükön maradnak?  A fizika tudománya ugyan az marad?  Hogyan teszünk szert a szükséges tudásra, hogy elvégezzük munkánkat mint a külsö és belsö portál munkásai?

KIRAEL:   A Vénusz egykor a Fény Istennöinek a gyönyörü bolygója volt.  A Váltás után ismét visszatér életformájába, tehát kissé megváltozik a helyzete.  Ez meg fog történni, és nektek nem kell semmit sem tennetek ennek érdekében.  A Fény Istennöi a Vénuszra fognak menni és kibontják majd az utazás mátrixáról a hurkot.  Egy másik hurok a holdon van elhelyezve, s oda is elmennek majd megtisztitani a mátrixot.  A hold csúnyán be lett mocskolva.  Minden tisztelettel annak amit ti most fizikának láttok, és anélkül, hogy részletekbe bocsájtkoznánk, a fizika meg fog változni és 100,000 szeresen nagyszerübbé válik mint amilyen most.

És a ti készenlétetekröl a portál munkára, három napotok lesz, hogy felkészüljetek ezekre a változásokra, és minden segitséget megkaptok a láthatatlan eröktöl és a galaktikus világtól.  Az idö alatt a Fény és információ le lesz töltve testetekbe.  Rengeteg tudásotok lesz, amit érezni is fogtok amikor befejezödik a “sötétség három napja”.  Okosabbak lesztek, könnyebbek, képesek lesztek lebegni és sokminden más csodálatos dologra.

Külömbözö szerepek a Váltás alatt

Kérdés Kiraelhez:   Nem találom a helyemet ebben a dimenzióban.  Mi okozza ezt az érzést?

KIRAEL:   A te valóságod jobban megfelel a Váltás utáni energiának.  Fizikai tested már változik , és már látható is ez a változás, ha a testedre nézel most.  Amikor feltetted a kérdést, nehéz volt megérteni beszédedet, mert túl sok energiád jött át a telefonon.  Te galaktikus jelenlét vagy.  Ezalatt nem azt értem, hogy egy másik bolygóról való vagy, hanem azt értem, hogy nem tartozol a Földi sikhoz a Váltás utánig.

Te máris tágitod a tested és az elméd, behozva fókuszod ebbe a fénybe, és megpróbálsz tisztában lenni azzal, hogy mi is történik.  A Földi életedben tudós vagy, és tudományos tisztségviselö egy másik, a Földi sikon kivüli galaktikus energiából.  Ide jöttél, hogy részt vegyél ebben az utazásban, a tudományos energiák elöfeltételeivel, de a világ még nincs készen erre.  Ebben a Nagy Váltásban te egyike leszel a fókuszáltabb energiáknak, vagyis, te már szilárdan behoztad váltási energiádat, összehangolva az utazással.  Te már ott vagy, csak legyél tudatában annak.

Kérdés Kiraelhez:   Mint ennek a Nagy Váltásnak az Öre ülteted a magokat a vátási folyamat alatti pozitiv tapasztalásokok megteremtésére?

KIRAEL:   Mint ennek a Tudatosságbeli Nagy Váltásnak az öre, minden tölem telhetöt megteszek, hogy a lehetö legtöbb informácit elhozzam hozzátok, hogy segitsem a gyógyulásotok meg a félelem elengedését a Váltás elökészületeiben.  Ebben az értelemben mondhatjátok, hogy szórom a magokat a Váltás pozitiv megtapasztalásának a megteremtésére.  Én nem az egyetlen örzö vagyok és ezt jól tudjátok. Sokan voltak ezen a bolygón elöttem, és lesznek is itt, miután az én energiáim már elmentek.

Kérdés Kiraelhez:   A Teremtö a gondolatok gyüjteménye csupán és a Váltás az gondolati minta?

KIRAEL:   Tiszteletem a Teremtönek, és több mint a gondolatok gyüjteménye.  Amit ti Teremtönek neveztek az a tiszta tudatosság, a tudatosság olyan formája amit nem lehet egykönnyen körülirni a ti nyelveteken.  Ugyanigy a Tudatosságbeli Váltás is több mint a gondolatminta csupán.  Az a tudatosság képessé tesz benneteket megérteni, nem csupán azt, hogy négy-testü rendszeretek van – szellemi (spirituális), értelmi (mentális), érzelmi (emocionális) és fizikai – hanem azt is, hogy hogyan dolgozzatok mind a négy testetekkel.

Dolgozzatok az Igazságotokon

Kérdés Kiraelhez:   Mennyire fontos az igazság ebben az utazásban?

KIRAEL:   Az igazság az alapja ennek a Nagy Váltásnak.  Mint az igazság Istennöjének, az a dolgotok, hogy dolgozzatok azokkal az emberekkel akik nem tudják mi az igazság.  Ez azt jelenti, hogy saját igazságotokon kell dolgoznotok.  Ez az igazság Istennöjének az utazása is, mert meg kell tanulnotok, tudnotok kell az igazságot annak érdekében, hogy bánni tudjatok az emberekkel akik nem tudják az igazságot.  Mint a Fény igazság Istennöjének, tudatában kell lennetek, hogy ki hazudik néktek, és akkor jöhettek elö egy új szóhasználattal amikor hozzájuk szóltok.  Nem nevezitek hazugoknak öket, a legtöbb ember aki hazudik, fogalma se nincs róla, hogy hazudik.  Mint az igazság Istennöje nem mondhatjátok nekik, hogy ök hazudnak, mert azon kellet keresztül menniük utazásuk részeként.  Tehát, ne itéljétek öket, és nevezzétek öket hazugoknak.  Akik nem tudják az igazságot a ti segitségetekre vannak, ök kinálják fel a lehetöséget, hogy felismerjétek az igazságot és az igazság hiányát, és hogy minden pillanatban szeretettel válaszoljatok.

Egyre több és több ember fedi fel hazugságait és igazságuk hiányát, amelyek új fókuszba kerülnek és egybeolvadnak körülöttük.  Ha az igazságodban vagy akkor szeretetben/szerelemben kell lenned, és akkor (lelki) egyed-ül/csakis (angol szójáték a soul-y/solely azonos a kiejtés, a forditó megjegyzése) az igazság számit neked.  Ebben a lelki/egyed-üli igazságban minden benne van amit valaha is meg akartál tapasztalni.  Ne nehezteljetek az emberekre akik az igazságukat keresik, ök is túl akarnak jutni ezen az utazáson, akárcsak ti.

Ha azt hiszitek, hogy valaki nem az igazságot mondja nektek, akkor nem eleget tanultatok az igazságról.  Tudjátok, mindenben amit hallatok, minden kimondott dologban benne van az igazság eleme.  Ha valaki azt mondja “Te egy zöldfülü vagy” és semmi zöld/éretlen nincs körülötted, akkor ök olyasvalamit láthatnak, amit nem értenek.  Ti ne ragaszkodjatok a tényhez, hogy nem vagytok “zöldek”.  Ne itéljétek amit ök látnak.  Egyszerüen hagyjátok a hallottakat és haladjatok tovább.  Tudnotok kell, hogy hogyan maradjatok az igazságotokban minden idöben.  Amikor eljuttok arra a pontra, hogy mindent szerettek mindenkinél aki az utatokba kerül, akkor ölelitek igazán magatokhoz az igazság Istennö létetek.  Tudni fogjátok az igaszágot és felismeritek majd, hogy mindenki és minden a tanitótok, mint az igazság Istennöje, saját igazságotok az összes igazságok közül a legfontosabb számotokra, és nektek magatoknak is meg kell tanulnotok azt az igazságot.

A Tervezet újraértelmezése Szignatura Sejtetekben

Kérdés Kiraelhez:   A Váltás után új tervezet lesz szignatúra sejtünkben?

KIRAEL:   A Szignatura Sejt amely mélyen a toboz mirigyben található, nem kell, hogy megváltozzan.   Ahelyett, újra kell értelmezni a tervezeteteket.  Mindenkinek a tudatosság ezen sikján, akár átmegy a váltáson akár nem, testében két aktivan mükö tervezete van.  Ti mindannyian a MOST-ban igénybe vehetö negyedik-dimenziós tervezettel jöttetek a tudatosság erre a sikjára.  Ez a tervezet az omni (szent) elmétekbe van beleszöve, amely most az agyatokhoz is hozzá lett erösitve.  Energia hullámok haladnak át az agyatokon és az ürben is, ahol felsöbb énetek vár rátok.  Tervezetetek ezen hullámai szilárdan bele vetülnek az új paradigmába.  Tudatában lenni és megérteni ezt a tervezetet, hatalmas eröt jelent.

Tegyük fel van egy barátotok, aki nem ugyabban a térben és idöben vibrál mint ti, és ti azt gondoljátok magatokban, hogy “Valami nincs rendben ezzel a személlyel”, noss, ezzel a gondolattal azonnal visszaléptetek harmadik dimenziós agyatokba, és ezel azt mondjátok éneteknek, hogy olyasmit láttok, amit nem tudjátok, hogyan kell kezelni.  Pillanatnyilag gondolhatjátok, hogy egy kicsit kizökkent, de idövel meg fojátok érteni öt.

Ha azt akarjátok sugallni, hogy jobb módja is van a dolgok megtételének, ösztönözzétek azt elöbb magatoknak, s akkor megértitek majd, hogy az a ti utazástokról és nem a másik személyéröl szól.  Mielött bárkinek is azt mondanátok, hogy ti hogyan csináltok jobban bármit, értsétek meg, hogy miért csinálja azt amit csinál.  Talán azért teszi, mert valaki felkérte rá, hogy megtegye azt, és ö lehetövé teszi, hogy a szemály aki sugallta, megtegye azt az utazást.  Nagyon sok dolog történik körülöttetek amit nem értetek.  Lazuljatok el és higgyétek el, hogy minden abszolút tökéletes.

 Élet a Váltás után

Kérdés Kiraelhez:   A belsö portál munkása leszek a gyerekeimmel együtt, akik szintén a belsö portál munkásai, és amikor felébredünk a portálon belül, milyen élelmünk lesz?  Kell majd föznöm?  Hogyan fog a testem kinézni?  Milyen lesz a ruházatom?

KIRAEL:   Te egy külsö portál munkás leszel.  Családtagjaid és barátaid vannak akiknek segiteni akarsz majd átjutni a portálokon az új fénybe, de ök nem fognak közremüködni.  Mint külsö portál munkás, a Váltás kezdö szakaszában fogod segiteni öket. Sürün fogsz a portálokon belülre jönni, amikor átviszed az embereket a negyedik fénybe, és akkor tudsz majd a gyerekeiddel találkozni.

Ami az élelmet illeti, föznöd kell majd, mert a negyedik dimenzionális folyamat elsö szintjén leszel.  Amit fözöl majd, az nem az lesz amit most itt fözöl.  Olyasmiket fogsz fözni amiröl soha nem gondolnád, hogy olyan finom és ehetö.  Az étel izletes lesz és lassan fogod enni, és egy étkezésnyi belefér a tenyeredbe majd.  “Csorogni fog a nyálad”, mert a hatodik érzékszerved tökéletes lesz.  Érezni fogod az ételt a szádban, és érzékeid módosulnak ahogy lassan leereszkedik a nyelöcsön a gyomrodba.

Új testeitek a “sötétség három napja” utáni elsö napon már életre kelnek, mégis ne legyetek sokkolva, ha felébredtek az elsö nap és úgy tünik, hogy semmi sem változott a testetekben.  Nagyon rövid idön belül testetek a változás jeleit fogja mutatni.  Karjaitok, lábaitok és nyakatok hosszabbodik majd.  Törzsetek fog utoljára megnyúlni.  És nem lesz hajatok egy ideig.

És a ruháitok, egy öltözetetek lesz majd, és este amikor levetitek, automatikusan meg fogja tisztitani önmagát.  Az anyag amiböl a ruháitok készülnek földön kivüli lesz számotokra, de nagyon tartyós és hasznos lesz.  És zuhanyozni akartok majd minden nap.

A Környezet egyensúlyba hozása

Kérdeés Kiraelhez:   Azok közülünk akik aludni fognak a “sötétség három napja” alatt érezni fogják a változást a testünkben?  Hogyha szeretetet és gyógyulást küldünk Föld Anyához megkönnyiti az számára a váltást?  Van amivel egyensúlyba tudjuk hozni környezetünket?

KIRAEL:   Csak néhányan közületek – nem sokan – fogjátok érezni a “sötétség három napja” alatt a testi folyamataitok váltását.  A többiek közületek alszanak majd és nem éreznek semmit.  A nem fénymunkások többsége, illetve akik még nem ébredtek fel erre az utazásra, azok testi folyamatai a Váltés után változnak majd.  Ami Föld Anyát illeti a közvetitöm majd belehelyez  dolgokat a Szignatúra Sejt Gyógyitásba, és az segiteni fog benneteket az állatok és a Föld sik gyógyitásában.  Imádkoznotok kell Föld Anyáért.  Ha ö nem tudja megtenni, akkor nektek itt semmi dolgotok nem lesz.  És a környezetetek egyensúlyba hozásához, szükségetek lesz egy-egy eröteljes 12 oldalú-dodekaéder kristályra minden szobában az otthonotokban.

A Külsö Portál Munkásainak a Feladatai

Kérdés Kiraelhez:   Én egy külsö portál munkás leszek.  Megosztanál velünk néhány információt a külsö portál munkásairól?  Kapcsolatban lesznek a belsö portál munkásaival?  Mit fognak csinálni a portálon kivül?  Hogyan viszonyulnak majd amikor visszatérnek a harmadik dimenzióba a Váltás után?  Mit fognak viselni és lesz-e fegyverük?  Milyen munkát fognak a külsö portál munkásai végezni?

KIRAEL:   Mint a külsö portál munkása semmilyen kapcsolatod nem lesz a belsö portál munkájával.  Amikor bemégy, az olyan lesz mintha vakáción lennél a külsö portál munkái közben.  Amikor vissza térsz, ismét kimész a harmadik dimenzióba, akkor a másik tudatossági szintre váltasz.  Emlékezzél arra, hogy a tudatosság hét szintje létezik itt mindenre, tehát az utazástok arról fog szólni, hogy mi történik a MOST-ban.  Ti a tudotosság szintjeit szükség szerint fogjátok váltani, és el kell majd magyaráznotok az embereknek együttérzéssel és pontosan a Szignatúra Sejt Gyógyitás müködését.

Ti nem fogjátok a belsö portál munkásainak a ruházatát viselni.  A ti ruháitoknak védö minösége lesz, és nem fog hasonlitani a harmadik dimenziós öltözködéshez.  Olyan felöltöbe lesztek öltözve ami furcsának tünik majd, és az emberek akiket át kell, hogy vezessetek a portálon nem fogják akarni a ruhákat viselni amiket ti viseltek.

Bizonyos fegyvereket is fogtok viselni, amit most nem értenétek meg, de megértitek majd amikor a Váltáshoz értek.  Bizonyos feladatok amiket tenni fogtok nem lesznek olyan biztonságosak és veszélytelenek, mint azt szeretném, de erröl nem akarok beszélni, mert egyesek közületek megijedhetnek ettöl az utazástól.

A külsö portál munkásai a portálokon kivülröl a harmadik dimenzióból fogják átvezetni az embereket a portálokon a negyedik dimenzióba.  Amikor kimentek a portálokon kivülre a harmadik dimenzióba, és kiszabaditjátok az embereket az omladékok alól, megtalálhatjátok például a nagy tudóst, akirül tudjátok, hogy át kell vinnetek az új dimenzióba, de ö nem hajlandó menni veletek.  Akkor ki kell találnotok a módját, hogy a tudóst új utazása utjára irányitsátok, mert ö fontos része lesz a váltás folyamatának.

A tanárok (tanügyi munkások – a forditó megjegyzése) nagy százaléka a portálokon kivül lesz, mert nem fognak tudni a Nagy Váltásról.  Ök egy egyszerü szinten meg fogják érteni, hogy a tudatosság beli váltás mit jelent, de nem lesznek képesek azt elméjükben feldolgozni egy ideig.  Nektek kell majd három-négy napig foglalkozni velük és elmagyarázni nékik a váltási folyamatot.  Amikor megértették amit magyaráztok, akkor átkiséritek öket a portálokon belülre, ahol majd folytatják utazásukat.

A Vezetök és Aszpektusok Új Távlatai

Kérdés Kiraelhez:   A negyedik dimenzióban nagyobb készültséggel fogom látni és hallani a vezetö csoportomat?

KIRAEL:   Igen, amikor átmész a váltási folyamaton, sokkal több kezelhetö energiád lesz.  Ök veled lesznek, és te képes leszel tisztán látni és hallani öket.  Neked nem kell majd csatornáznod öket, mert ök fagják csatornázni a saját energiájukat, és te fogsz megnyilni a másik energiáknak. 

Hogyha csatorna vagy és közvetitö/médium szeretnél lenni, garantáltan médiummá leszel ebben az új váltási folyamatban – de csak akkor leszel médium amikor kész vagy rá, hogy médium legyél.  Te most csatorna vagy, s az tökéletes, mert azt csatornázod akivel találkozol, üdvözlöd és közremüködsz majd az új dimenzióban.  Amikor a negyedik fénybe érsz a csatornázás sokkal gyümölcsözöbb lesz, már ami az áthozott energiákat illeti.  Neked csak nyugodtan le kell ülnöd majd és áthoznod az energiát vagy az energiákat.  Az energiák az ötödik, hatodik és hetedik fényböl jönnek majd egyidejüleg, és neked tudnod kell, hogy mit fogsz tenni amikor áthozod öket.

Kérdés Kiraelhez:   Mi fog történni az aszpektusainkkal a Váltás alatt?

KIRAEL:   Az átlag személyeknek akik átmennek a Váltáson, már két aszpektusuk van, vagy a Földi sikon, vagy egy másik birodalomban, vagy mindkettöben.  Mondjuk neked két aszpektusod van, az egyik Afrikában, a násik Kinában.  Amikor a Váltás történik az aszpektusaid letöltik az energiáikat a fizikai testedbe.  Igy te szert teszel az ö bölcsességükre és tudásukra.  Te aludni fogsz amikor ez történik, külömben az túl eröteljes lenne számodra.  Ezek az aszpektusok elkezdik adagolni nektek az energiákat már a harmadik dimenzióbeli testi folyamatotokban, de legnagyobb része az energiáknak a “sötétség három napja” alatt lesz letöltve.  Képeseknek kell, hogy legyetek befogadni ezeket az energiákat.  Ezek az aszpektusok letöltik az információt, mert rengeteg van, és máris késésben vagytok a Váltás ütemtervével.  Ki kell adniuk az információt magukból, mert tól sok amit magukban tartanak.  Elég közel van már a Váltás ideje, legyetek tudatában, hogy aszpektusaitok töltik le az információt nektek. 

Kérdés Kiraelhez:   Aszpektusaink gyermekei is a mi aszpektusaink?

KIRAEL:   Aszpektusaitok gyermekeinek saját utazásuk lesz, de ök szintén a ti aszpektusaitok lesznek.  Mondjuk neked van egy Afrikai Királynö aszpektusod, s az ö utazása, hogy gyermekei legyenek, nem unokái, csak gyermekei.  Hogyha ennek az Afrikai Királynönek 12 gyermeke van, akkor mindegyik egy-egy aszpektusod lesz.  Ök nem lesznek teljesen nyilt aszpektusok, de utaznak és hozhatnak vagy nem, információt vissza hozzátok.  Erröl a témáról órákat tudnék beszélni.  Hogyha találsz valakit akit szeretsz, és van néhány gyermeke, azok a gyerekek a te aszpektusaid, de ök nem fogják tudni azt.

Gyógyitás a Váltás után

Kérdés Kiraelhez:   A Váltás után mi lesz a Szignatúra Sejt Gyógyitás szerepe.  Hogyan fogják az orvosok használni a kiképzésüket a Váltás után?

KIRAEL:   A Szignatúra Sejt Gyógyitás a négy teströl szól, és az egyik fö fókusza lesz a Váltás utáni világnak.  Akik megtanulják a Szignatura Sejt Gyógyitást, a Szignatura Sejt Gyógyitás doktorainak fogják hivni öket és olyan megbecsülésban fognak részesülni mint az orvosaitok most.  A Váltás után az orvosoknak új utazásuk lesz, amelyre tudatosak kell, hogy legyenek a MOST-ban.  Meg kell tanulniuk majd a gyógyitás alternativ formáit, és valahogyan belefoglalni a prakszisukba.  Az alternativ medicina összes formájának szerepe lesz a váltási folyamatban.

A Szignatura Sejt Gyógyitásban a medium (Kahu Fred Sterling) azt tanitja, hogyan viszonyul egymáshoz a négy test, az I és a II szinten azt tanitja, hogyan haladni át a Váltás utáni három napon.  Sok sérült ember lesz amikor felébrednek a “sötétség három napja” után, nem annyira fizikailag, mint elméjük félelemben lesz, és meg kell öket gyógyitani majd.  Ti nem félhettek ettöl az utazástól.  Sok ember fog érzelmileg komolyan sérülni.  A Szignatura Sejt Gyógyitás fókuszában a szeretet áll, és nektek kell majd szeretettel átvinni az embereket a gyógyulás utazásán. 

A Szignatúra Sejt gyógyitók a negyedik dimenzióba mennek és a négy testtel fognak dolgozni.  Ti képesek lesztek látni a négy testet, és kiszedni a félelmeket az emberekböl.  Itt a harmadik dimenzióban mindennek van egy ellentéte.  Ha jó napotok van ma, akkor holnapra rossz napot vártok.  A Szignatúra Sejt Gyógyitással félelem nélkül mehettek át ezen az utazáson, jó napotok lesz ma is, holnap is és minden nap.  És ilyen lesz az életetek amikor a negyedik dimenzióba léptek, mert nem lesz ez a yin/yang folyamat.  Kezdjétek el most.  Nem kell, hogy benne legyetek a yin/yang folyamatban a MOST-ban.  Nem kell, hogy holnapra rossz napot várjatok, mert ma jó napotok volt.  Minden nap jó napotok lehet.

Segély Állomások a Gyógyitás szolgálatában

Kérdés Kiraelhez:   Lesznek majd béke és gyógyulás templomai, amit a külsö portálok munkásai állitanak fel, ahová az emberek eljöhetnek, hogy érezzék, tapasztalják és elfogadják a Fényt?

KIRAEL:   Te a segély állomásokról beszélsz.  Közvetitöm egyik munkája az, hogy megszervezze ezeket a segély állomásokat a portálokon kivül.  Olyan sok embernek halvány fogalma sem lesz, hogy a Váltás megtörtént.  A segély állomások segiteni fognak nekik, hogy önmagukra összpontositsonak és a változó energiákra.  Tudatában kell, hogy legyetek a négy testeteknek, hogy lássátok a szellemet, érezzétek az érzelmeiteket, halljátok szent elméteket és érezzétek fizikai testeteket, amikor testeitek felemelik vibrációikat, hogy összhangban legyenek az utazással.  Ezeken a segély állomásokon foglátok ezeket beteljesiteni, és azután egyenesen keresztül mentek a portálokon a negyedik dimenzióba.  A segély állomások ott lesznek nektek, egyedül nektek, hogy testi folyamatotok meggyógyuljon.  Hogyha érzitek magatokat a testeteken keresztül, a mentális, érzelmi és spirituális testeitekben, ha érzitek ezeket a testeiteket összekapcsolva, akkor léptek könnyedén a Váltásba.  Belenéztek a tükörbe és a szellem szemével látjátok majd magatokat.

Kérdés Kiraelhez:   Milyen lesz a sexuális energia csere a Váltás után.

KIRAEL:   A szex fontos része az életeteknek a harmadik dimenzióban, de nem lesz olyan fontos a negyedik dimenzióban.  A hölgyek tudják miröl beszélek.  A negyedik fénybeli szexuális találkozásaitok lesznek.  A szexuális utazásotok arra fog nösszpontosulni, hogy mit éreztek.  Amikor szeretkeztek a negyedik dimenzióban, akkor mind a négy testetekkel szeretkeztek egyszerre, és ezt tudni és érezni fogjátok egyidejüleg.  Az, az életetek orgazmusa lesz.  A Kama Szutra-ban, felemelhetitek a kezeiteket és nem érintitek a másik személyt, és mégis érzitek a szexuális energiát. Ez olyan lesz a Váltás után. 

Záró Szó

Sok külömbözö utazás lesz elérhetö számotokra a Váltás után, de a félelem nem lesz köztük.  A félelemnek nincs helye az én utazásomban.  Itt az ideje, hogy ti is kihagyjátok a félelmet az utazásotokból.  Kezdjétek el most.  Én a Fény oldalára fogok állni, és ti is ott kellene, hogy legyetek.  Járjatok mindenben a Flny felé, és én ott leszek. Majd meglátjátok.

A tudatosság több szintje létezik a negyedik fényben, és ti mindegyiken át fogtok haladni.

Ha több információt szeretnél a tudatosság szintjeiról a negyedik fényben, látogasd meg a www.Kirael.com weboldalon Kirael: A Genézis Mátrixa, Kahu Fred Sterling által.

Kahu Fred Sterling,   Minden jog fenntartva

Forditotta:   Sári Izabella

Share

HAITI ÉS A ZÜRZAVAROS CSOMÓ

 

HAITI ÉS A ZÜRZAVAROS CSOMÓ

A Hathorok 2010 január 13-ai üzenete

Tom Kenyon csatornázásában

A közelmúlti szeizmikus esemény Haitiban az utolsó üzenetünkben elörejelzett Zürzavaros Csomó kezdetének a hirnöke. 

Egész nyiltan meg vagyunk lepödve, hogy ez az esemény enyhén az általunk elörelátott idökereten kivül történt. Ez azt mutatja nekünk, hogy az “újszerüség” (ami az elöreláthatatlanság  felerösödését jelenti) gyorsabban terjed mint ahogy azt reméltük.  Ennélfogva méginkább nehéz, és nehéz lesz  hajszálpontosan eltalálni az ehhez hasonló jövöbeli történéseket.

Azomban, az általános benyomás egyike a planetáris állapototokról a szélsöséges illékonyság. Az Északi Mágneses Pólusotok rendhagyó és kiszámithatatlan módon változtatja helyzetét.  A fotoszféra (a Nap légköre, a forditó megjegyzése) is szokatlan aktivitások jeleit mutatja, amelyeket még nem fedeztek fel a tudósaitok.  Mindez várható, mert a bolygó a Felemelkedésbe lépésen megy keresztül, és mi mindezt a Föld felsöbb dimenziókba való születésének a  születési gyötrelmeihez hasonlitjuk.

Nem az a szándékunk ebben az üzenetben, hogy jóslatokat adjunk a Zürzavaros Csomó kibontakozásáról, mert teljes alázatosságunkkal be kell vallanunk, hogy technológiánk többé nem képes pontosan elörelátni az elöttetek kibontakozó zürzavaros eseményeket.

Amiröl beszélni szeretnénk, mint mindég, a multi-dimenzionális tudatosság gyakorlati alkalmazása.

Vibrációs mezötök állapota az ami meghatározza bármely esemény tapasztalását.  Legegyszerübb formájában, életetek legapróbb dolgainak a nagyrabecsülését ha müvelitek, az adja majd a legnagyobb eredményt.  A külömbözö belsö technológiák melyeket elözöleg adtunk át nektek, szintén segitenek benneteket az átmenetel alatt navigálni, de megértjük, hogy nem mindenki képes a multi-dimenzionális tudatosságba belépni.  Hogyha te is ezek a személyek közé tartozol, ne nyugtalankodj miatta.  Egyszerüen az életetekben lévö dolgok nagyrabecsülése gyorsabban és hatékonyabban emeli vibrációs mezötöket mint akármelyik szakrális geometria.

Az egyik feladat tehát egy magasabb vibrációs szintet elérni.  Mi nem a fizikai vibrációról – a fizikai testetek vibrációs szintjéröl – beszélünk, hanem a szubtilis (finom) energia testek azaz a KA-tok vagyis éteri hasonmásotok vibrációs szintjéröl. 

Amint bolygótok mélyebben belép energetikai folyamatába, több illékonyságot várhattok az idöjárási mintákban, de megnö az elöreláthatatlan föld változások száma is.  De valahogyan a külsö eseményekkel könnyebben boldogultok, mint a belsö változásokkal amelyekkel szembesülni fogtok.

Azok közületek akik érzékenyebbek az energetikai szubtilitásokra, “levertnek” találhatják magukat a dimenzionális és fizikai váltások által, amelyek történni fognak.  Kisebb – nagyobb mértékben, vibrációs szintetektöl függöen, egyre több és több egyén fog alvási zavarokat tapasztalni, és furcsa álmokat – némelyikük természetében prófétikus lesz. Több mint valószinü, hogy megnö a furcsa fizikai gyengélkedések száma, amire nincs logikus magyarázat.  Ezek gyakran a kora reggeli órákban jönnek elö, amikor az energetikai testetek a belsö utazásról vissza váltja tájolását a fizikai formátokra.  Az efajta fizikai kellemetlenségek a belsö szerveitek és a külömbözö testi rendszerek reakciója a felgyorsitott változások végbemenetelére.  Más szóval, fizikai testeitek számára kihivás a bolygó változások gyors kiterjedése.

Hirtelen és váratlan periódusait tapasztalhatjátok a túlzott kimerültségnek és gyengeségnek, de még az egyidejü ébrenlét és álom nagyon szokatlan állapotát is.  Ismételten, mindezek a kihivások a földeteken végbemenö gyors változások eredményei.  Hogyha megvan az a luxus, hogy van idötök , és ilyen energetikai zuhanást éreztek, hirtelen kimerültség rohamot, a legjobb ha lepihentek, ha van rá lehetetöség – szó szerint, feküdjetek le.  Hogyha ezt nem tudjátok megtenni, azt szorgalmazzuk, hogy legyetek éberek, ha vezettek, ha fontos döntéseket és választásokat hoztok, föleg ha a technológiával kapcsolatban.  Lehetséges – és mi arra számitunk, hogy ez igaz – az ingerlékenység általános növekedése a lakosság körében, apró negativ összeakadások könnyen valami sokkal nagyobbá erösödhetnek.

Elözö üzenetünkben felajálottuk a Toboz Mirigy Dimenzionális Behangolását.  Ez még mindég egy nagyon hatásos hang eszköz, ezen perióduson való áthaladásotok segitségére.  Napi pár perc hallgatása ennek a behangolásnak, segithet rendszereteknek “felhangolnia” önmagát, hogy az elöttetek lévö változások kevésbé stresszesek legyenek.

Ismételten, a kulcs összetevöje ennek az egésznek a vibrációs szintetek, és a Dimenziós Behangolás a Toboz Mirigynek a Fény felsöbb birodalmaihoz való hangolása által segiti az idegrendszereteket.  Úgy gondoljatok rá mint egy “akkusztikus mentötutaj”-ra.

Tapasztalhatjátok azt is, hogy nagy számú egyén válassza a Föld sikjának az elhagyását.  Ezek a távozások váratlan balesetek, elöreláthatatlan betegségek és természetesen föld változások és idöjárási anomáliák következtében történnek majd.  Amit mondani szeretnénk nektek ezzel kapcsolatban, hogy ahogy a Föld dimenzionalitása változik, a dimenziók közötti fátylak vékonyabbá válnak, és sokak számára igaz lesz, hogy barátaikat és szeretteiket sokkal tisztábban érzékelik a fátyol túloldaláról, mint bármikor azelött. 

Valamiképpen a fátylak az élet és halál között felemelkednek, és a fátylak a dimenziók között pedig szétválnak.  Ennek következtében, egyeseknek közületek szokatlan és különleges találkozásai lehetnek állati szellemekkel, a Föld Déváival és a természet más szellemeivel, melyek az elmúlt néhány ezer év alatt feledésbe merültek.

Habár nehéz és kihivásokkal teli peródus, ez egy különleges alkalom, hogy megtestesülve legyetek most.  Tekintet nélkül arra, hogy mi fog kibontakozni elöttetek az életetekben, vagy a körülöttetek lévök életében, azt tanácsoljuk, hogy müveljétek a nagyrabecsülést a legkisebb dolgokért is az életetekben.  Osszátok meg szereteteteket és vonzalmatokat a hozzátok közelállókkal. 

És a hatalmas “miasma”-ban (ártalmas kigözölgés) amit Nyugati Civilizációnak neveztek, az egyéni kapcsolatok fogják túlélni a közeledö vihart. 

Amint elengeditek a kultúráitok által teremtett torzulásokat és ráébredtek létezésetek egyszerü igazságára, mint egy megtestesült lény a térben és idöben, látni  fogjátok, hogy a nagy kaland csak most kezdödött.

A Hathorok

Január 13, 2010

Forditotta: Sári Izabella

Szerzöjogi Közlemény

2009 Tom Kenyon.  Minden jog fenntartva.

Az üzenet szabadon másolható és megosztható bármelyik médián keresztül, mindaddig mig semmilyen változtatást sem eszközöltök rajta, tüntessétek fel a szerzö nevét, a szerzöjogi közleményt és a web cimet ahol az eredeti szöveg megtalálható.

Az eredeti üzenetet a http://tomkenyon.com/Haiti-and-the-Chaotic-Nod weboldalon található.

Weboldal: http://tomkenyon.com Contact: office@tomkenyon.com

Share

A SPIRITUÁLIS TUDATOSSÁG KÖVETKEZÖ SZINTJE

 

A SPIRITUÁLIS TUDATOSSÁG KÖVETKEZÖ SZINTJE

Mihály Arkangyal 2010 januári üzenete

Ronna Herman csatornázásában

Szeretett Mesterek, az emberiség nagy többsége elfelejtette, hogy az Univerzális Törvények között ott van az Isten-adta jogotok, mely lehetövé teszi minden egyes emberi Lénynek, hogy vissza követelje a képességét a felemelkedett mesterekkel és a magasabb birodalmak hatalmas Lényeivel való öszeköttetésre.  A belsö kommunikáció, az a gondolatok szavak és hangok nélküli, közvetlen megosztása.  Ez a ti természetes Lét állapototok.  Azomban, mielött eljuthatnátok az nuniverzális telepatikus utakra, bizonyos elöfeltételeknek és követelményeknek eleget kell tennetek. 

Amikor a Fény Piramisotokban idöztök az ötödik dimenzióban, kérjétek Örangyalaitokat, Vezetöiteket és Angyali segitöiteket, hogy csatlakozzanak hozzátok.  Kérjétek személyes Fény Tanácsotok segitségét törekvéseitekben, hogy megerösitsétek szándékotokat, és hogy eröt, akaratot és bölcsességet adjonak, ami a spirituális tudatosság következö szintjére lépéshez szükséges.  Mindannyian spirituális növekedésetek folyamatának kritikus szakaszában vagytok, és felkérettetek, hogy engedjétek el mindazt ami visszatart benneteket a spirituális szabadságtól, amit kerestek.  Ez a müködésképtelen és visszahúzó kapcsolatokra, az ártó függöségi és negativ szokásokra és gondolatmintákra, meg azokra a birtokolt javakra értendö amelyek túl sokat vesznek el az idötökböl, a jólétböl és túl sok fáradozással járnak. 

A Korszakok ciklusváltása alatt az átalakitó változások hatalmas sokféleségét tapasztaljátok.  Visszakövetelitek az összes személyes energia/gondolat minta darabját, amit megteremtettetek hosszú utatok során a fizikai kifejezödésben.  Újra egyesültök a tudatosság sok Szikrájával amely Isteni Éneteket képezi és Lélek családotokat, úgyszintén arra is törekedtek, hogy spirituális/emberi felnötté váljatok, mialatt a fizikalitás örökké-kiterjedö, multidimenzionális valóságában léteztek. 

Azok közületek, akik elvégezték az alapozó munkálatokat, és jól haladnak az Ön-ismeret útján, készen állnak a spirituális tudatosság következö szintjére.  Ti a Csillag Magok, a bátrak akik átszenvedtétek és diadalmasan kiemelkedtetek a Lélek sok Sötét Éjszakájából, annak érdekében, hogy megtisztitsátok magatokat a régi ön-korlátozó felfogásoktól és gondolat mintáktól, készen álltok, hogy elötérbe lépjetek, mint a fejlödö emberiség élcsapata és a Fény ragyogó lakossága a felfrissült Földnek. 

Tudatosan kell felülvizsgálnotok hiedelmeiteket és kiiktatnotok azokat, amelyek már nem szolgálják legfelsöbb javatokat.  Le kell választanotok magatokat a kollektiv tudatosságnak a múlt korlátozó és torzult hiedelem mintáiról.  Ezt megtéve, fokozatosan fel lesztek emelve a harmadik és az alsó negyedik dimenziós környezet fojtogató sürüségéböl.  Ki kell szabaditanotok magatokat a nem megfelelö helyen lévö kötelezettségek szoritásából, a valós vagy képzelt korlátozások alól és a fizikalitás alsó birodalmainak a torzult, legyengitö hiedelmeiböl.  A világban lenni, de nem belöle lenni, az egyik legfontosabb igazság amit a kezdö mesternek meg kell tanulnia és alkalmaznia kell.  Fö célotok, hogy a dualitás egy elfogadható spektrumához térjetek vissza, ahol Energetikai Szignatúrátok harmónikus frekvencia mintákkal vibrál, melyek összeegyeztethetöek a felsö-negyedik és a magasabb dimenziókkal.  A harmónikus frekvenciák ezen szintje szükségeltetik, hogy hozzáférjetek az átalakitó Ibolya Láng erejéhez és mágiájához, elérjétek és elkezdjétek használni a Teremtö Fény Ádámi Részecskéit teljességükben.  Ennek a Fénynek tudatossága van, és amint magatokévá teszitek és szeretö szándékotokban aktiváljátok, a magasabb tudatosség ajándéka a tiétek, hogy használjátok és megosszátok.  Sohasem feledjétek, ez a Teremtö Fény az Élet fonalatok a MINDENHEZ AMI VAN

A világ a Mindenben Ami Van varázzsal, csodákkal telitett és a képzeleteteket felülmúló képességek elérhetöségével.  Ti sokkal több idöt töltöttetek a nem fizikai valóságokban, mint amennyit a fizikai testben.  A Földi lét alig egy pillanat az idöben a magasabb birodalmak örökkévalóságához viszonyitva.  Szent Elmétek a múlt tapasztalatainak, a bölcsességnek és a kozmikus törvénynek a tárháza.  Amikor a Lélek teljességében egyesül a Szent Szivvel, az egy monumentális méretü Újraegyesülés lesz.  A Lélek, intuiciótok és belsö érzékelö képességeitek mind-mind éteri Fény Források.  Amikor szándékaitok a szeretetben központosulnak és tisztán vetititek ki öket, akkor a Szent Tüz energia eröteljes forrásaivá váltok.

Egyik elözö üzenetünkben TI VAGYTOK A TEREMTÖ BELÉGZÉSE cimmel (2003 novemberi üzenet) azt mondtuk “Bizonyos félreértelmezés történt a Belégzéssel kapcsolatosan, és az a hiedelem vált népszerüvé, hogy a Teremtö Belélegzi mindazt ami teremtve lett. Ez nen igaz.  A Teremtö elöreküldi ragyogását, hogy magába egyesitse az összes gyönyörüséget ami valaha is teremtve lett.  Szeretteink ti vagytok a Belégzés.  Ti fogjátok belélegezni a Teremtö Esszenciáját ahogy felkészititek emberi “edényeteket”, hogy egyre több és több finom Fényt tudjon befogadni, és a felsöbb birodalmak kifinomult vibrációs frekvenciáit.  Ti az emberi edényetekben fogjátok megtestesiteni a Teremtö Esszenciáját ami áthatja a Föld sikját és az egész Univerzumot.”

Nem tudjuk eléggé kihangsúlyozni mennyire fontos a lélegzet Isteni természetetek vissza követelésében.  Nem a sekély légzés amit az emberek többsége elfogadott a Földön, mint a lélegzés megfelelö módját.  Az effajta sekély légzés sok erötlenitö tünetet és betegséget eredményezett, azonkivül korlátozza az Isteni Esszencia bevitelét, ami pedid elengedhetetlenül fontos a jóllétetekhez és a Fény edényetek visszaköveteléséhez.  Elmagyaráztuk és kihangsúlyoztuk a Végtelen Légzést, az Összehangoló Légzést és, hogy milyen fontos gyakorolni a szándékkal való légzést.  A Végtelen Légzést a Felemelkedés Légzésének is nevezhetjük mert összehangolja galaktikus csakráitokat a fizikai edényetekkel, és megnyitja a visszatérö átjárókat a felsöbb birodalmakba.  Felgyorsitja a MerKiVah-nak nevezett, felemelkedési Fény jármüvetek épitési folyamatát.  Azonkivül, Szent Elmétek portáljának és Szent Szivetek elsö és hátsó portáljainak a megnyitását is szolgálja.  Az Összehangoló Légzés dupla elönyt szolgáltat: elöhozza a gyökér csakrában tárolt Ádámi Részecskéket meg az ötödik dimenziós Fény Piramisotokban elhelyezett éteri hasonmásotokban tárolt Ádámi Részecskéket is, melyek abból a Fény Városból áramlanak, amellyel kapcsolatot létesitettetek.  Ez a Teremtö Részecskék folyamatos áramlását biztositja fizikai edényetekbe és azon keresztül személyes teremtö kereketekbe, majd végül ki, a forma világába.

A múltban úgyszintén beszéltünk a ritmikus légzésröl, amit Szent Légzésnek is nevezhetünk.  Rendszeresen gyakorolva ez a légzési technika energizálja testeteket és tökéletesiti egészségeteket, mert fizikai Lényeteket Isten Fényének ragyogó részecskéivel látja el, amelyek az optimális teljesitéshez és a hosszú élethez szükségesek.  Azonkivül, hatékony módja az Ibolya Láng vagy a Fény Ádámi Részecskéinek a kisugárzására a forma világába, mindenki jóllétére és javára.  A Szent Légzét mély belégzéssel kezditek amely az also medencéböl indul.  Mélyen és lassan lélegezzetek be, az alsó medencéböl a has, majd a mellkas területét levegövel feltöltve, közben vizualizáljátok, hogy a lélegzet lassan emelkedik felflé mig kilép a korona csakrán.  Amikor tüdötöket maximálisan feltöltöttétek, tartsátok a levegöt ugyanannyi ideig mint a belégzés tartott.  Vizualizáljatok egy Fény labdát lassan leereszkedni Fény oszlopotokon, amint fokozatosan kiengeditek a levegöt, behuzva a hasatokat, ugyanannyi ideig mint a belégzés volt.  Fejezzétek ki szándékotokat (erösitsétek meg) mielött elkezdenétek a Szent Légzést, mint pl. “kisugárzom az Ibolya Lángot, vagy a Fény Ádámi Részecskéit a világba”, vagy bármelyik rövid megerösitést amit kaptatok.

Annak érdekében, hogy rögzitsétek az effajta légzés ritmusát, kezdetben belégzésre számoljatok 5-ig vagy 7-ig, tartsátok a levegöt ugyanannyi ideig, majd lélegezzetek ki úgyszintén 5-ig vagy 7-ig számolva, és várjatok ugyanennyi idöt a következö belégzés elött.  Mind a négy akciónak egyenlö hosszúnak kell lennie, sima, folyékonyan könnyed mozgásban.  Ez egyben egy gyönyörü csoport aktivitás is, és egy eröteljes módja az Ibolya Láng és a Teremtö Isteni Fény terjesztésének.  Amint hozzászoktok a mély ritmikus légzéshez, többé nem lesznek kényelmesek a tömegek által használt rövid, sekély légzési technikák.

Nemrégiben egy kedves, elkötelezett Lélek tette fel ezt a fontos kérdést: ” Kérdésem van a megbocsájtás gyakorlásáról.  Mindenkinek megbocsájtok akivel konfliktusban vagy disszonáns energiában osztoztam, jelen illetve múlt életeimben, és visszaadom nékik, egy szeretet buborékba helyezve az összes negativ emlékeket, az érintett energiákat és a lehetséges jövöt amit közösen teremtettünk.  (Reference and Revelations * Glossary and Illustrations 86.ik oldal). Naponta csinálom ezt és rendkivül eröteljesnek találom.  A kérdésem a következö: Miért adjuk vissza az emlékeket, energiákat és a lehetséges jövöt a másik embereknek?  Miért nem engedjük mindazt el együttesen talán az Ibolya Lángba?

Szeretett hirnökünk válasza ez volt: “Amikor megbocsájtunk másoknak szeretö szándékunk által, akkor a negativ vibrációs mintákat amiket teremtettünk visszaküldjük a semleges Fény szubsztanciába.  Azomban, a másik személy vibrációs mintái továbbra is az eredeti disszonáns formában vannak, ahogy az érintett felek közötti negativ közremüködés által meg lettek teremtve.  Mi nem alakithatjuk át az ö negativ energiájukat, azt nekik kell megtenniük.  Azomban, negativ vibrációjukat szeretetbe burkolva, az Ádámi Részecskékböl ajándékot küldünk nekik együtt a saját negativ gondolat formáikkal, és hogyha úgy kivánják, az a Szeretet/Fény ajándék segitségével könyebben átalakithatják saját negativ gondolat formáikat.  Hogyha azt válasszák, hogy nem fogadják el az ajándékot, és azáltal nem tanulják meg a leckét belöle, akkor az ismét megnyilvánul egy másik személyen keresztül egy másik szituációban.  Mi viszont, felszabadulunk a karmikus közremüködés alól, ás többé nem kell azt megtapasztalnunk.  Mi elnyertük a tapasztalat bölcsességét, mert szeretö, mesteri módon válaszoltunk.  Ezért mondja Mihály Arkangyal -Ti senkit sem változtathattok meg, ti csak önmagatokat változtathatjátok meg, s az majd megváltoztatja a dinamikát köztetek. –

Ez ugyanaz mint a Szeretet/Fény amit a személyes teremtö kerekünk által küldünk ki.  Ez nem csak nekünk használ és segit megnyilvánitani amit a legfelsöbb jóért kivánunk, hanem a Szeretet/Fény Ádámi Részecskéivel telitett az aura mezönk körülöttünk, amivel járkálunk.  Ezért szeretnek az emberek a közelünkbe lenni, ezért érzik magukat inspirálva és emelkedetten jelenlétünkben.  És hogyha megnyitják szivüket az ajándéknak, akkor az Isteni Fény beáramlását kapják rajtunk keresztül, s ugyanez van az Istennöi Szent Szeretet Káprázatos Rózsaszin Sugarával, és az átváltozás Inbolya Lángjával is.  Hordozoivá és vezetöivé válunk az Isteni Energiának, amikor az egyensúly és a harmónia állapotába lépünk, és ráhangolódunk az Én Vagyok Jelenlétünkre és összintén azt kérjük, hogy minden amit gondolunk és mondunk az mindenki legfelsöbb javát szolgálja.  Emlékezzetek Mihály Arkangyal azt mondta, a közös leg elönyösebb ajándéka a Teremtö Szeretet/Fény megosztása, amit mi és mások kapunk, amig eljön az idö, hogy ök önmaguk is elérhetik ezt az áldott ajándékot.”

Engedjétek meg, hogy még néhány gondolatot átadjunk nektek, hogy elmélkedjetek rajta, mig összejövünk a jövö hónapban.

Az érzékelések valósága – a fizikai test tudatossága: Amikor a Szellem áramában vagytok, akkor testetekben nagyon könnyedén fogtok létezni, nem lesz fájdalom vagy kellemetlen érzés.  Csökkentett testi érzékelést tapasztalhattok, kivéve a szeretet kiterjedt érzését a szivetek területén, és a jóllét és harmónia hatalmas érzését fogjátok tapasztalni.

Tudatossá kell, hogy váljatok fizikai testetek tudatosságára, amint Testi Elementáltok úgymond felébred. Fokozatosan el fog kezdeni, harmónikusan dolgozni veletek, hogy helyesbitsétek az összes félreteremtéseiteket amelyeket testi formátokban manifesztáltatok a hibás gondolati formák következtében.  Idövel érzékenyebbé váltok Testi Elementáltok jelzéseire.  Állandóan bombázva vagytok az öt fizikai érzék adataival.  Pillanattól – pillanatig vagy fejlödtök vagy visszafejlödtök.  Semmi sem marad ststikus. 

A problémák a másokkal való összehangolódás vagy együttérzö összhang hiányában merülnek fel.  A negativ környezet okozta ön-kiszolgálás, a diszharmónikus viselkedés gyakran súrlódást és elidegenedést eredményez.  Minden személynek közelröl kell megvixsgálnia saját érzéseit, cselekedeteit és Élet Energia kivetitéseit, mert amikor az szennyezett vagy félreértékelt, akkor az potenciálisan zavaró és romboló, mintsem meghatalmasitó és épitö.

Ne tagadjátok meg magatoktól a fizikai valóság áldásait, amelyek a ti Isteni Születési jogotok, a jámbor aszkétává válással mint azt annyian tették a múltban, akik a felemelkedést a megtagadáson keresztül keresték, feladva az összes világi élvezetet.  Ez az ösvény nem vezet az Ön-ismerethez és a megvilágosodáshoz.  Központositott ön-tudatosság, tiszta gondolatok, és a gyülölet, a neheztelés, a féltékenység és a kapzsiság által teremtett hangzavar fölé emelkedés képessége, a leggyorsabb út az egó megszeliditésére, és visszatérni a kiegyensúlyozott és harmónikus Lét állapotba.

Amikor az ön-ismeret egy bizonyos szintjét eléritek, akkor törekedni fogunk, hogy bátoritsunk benneteket, és, hogy felhivjuk a figyelmeteket Szent Szivetekben a Szeretet/Fény fokozásával. Spirituális Fény infuziónak is nevezhetnénk. 

Hogyha mindent jelenleg az életetekben átmenetinek tudtok tekinteni kivéve a Szeretet/Fényt illetve a Spirituális Tüzet szivetekben/lelketekben akkor tudjátok, hogy mit próbálunk közvetiteni nektek.  Engedjétek el félelmeiteket a múlttól és a jövötöl, ellimináljátok a mások által rajtatok gyakorolt érzelmi és mentális ellenörzést, és váljatok szabad Szellemmé, akik kell, hogy legyetek. Mi örökké a közeletekben vagyunk, hogy segitsünk és ihlessünk benneteket.  Mélységesen szeretve vagytok.

Mihály Arkangyal Vagyok 

Forditotta:  Sári Izabella

Szerzöi jog közlemény

Ronna Herman által közvetitve* Szabadon másolható és megosztható. Azomban, Mihály Arkangyal nevében Ronna Herman fenntartja az üzenet univerzális szerzöi jogát.  www.RonnaStar.com WEBOLDALÁN MIHÁLY ARKANGYAL ÜZENETEIT AJÁNDÉKKÉNT AJÁLJA FEL, DE MÉLTÁNYOLJA  AZ  ADOMÁNYOKAT A FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEK FEDEZÉSÉRE ÉS A VILÁGSZERTE KÜLDÖTT INGYENES SZERETET CSOMAGOK  POSTAKÖLTSÉGEIRE.   RonnaStar@earthlink.net

 

Share