Az Egyensúly Holonja és a Gyógyulás Holonja

A Hathorok üzenete Tom Kenyon csatornázásában

2005 Március

Bolygótok és Naprendszeretek vortex azaz energia örvény mechanizmusai felgyorsulóban vannak és ennek eredményeként az idö érzékelésetek átalakul.  Ugyanakkor a fejlemények és változások a Földön és a többi szektorban is hatással vannak sorsotokra és a választásokra melyeket meg kell tennetek.

Ezek a változások olyan gyorsasággal történnek, hogy a régi módszereket alkalmazva képtelenség lépést tartani velük.  Ennek következtében beinditjuk ezen a weboldalon – tomkenyon.com – a planetáris változásokról szóló üzeneteink rendszeres leközlését.  Azt nem tudjuk megmondani, hogy milyen sürün vagy milyen formában fog ez megjelenni.  Azt ajáljuk, hogy rendszeresen látogassatok erre a weboldalra, ha érdekelnek benneteket ezek a dolgok. Amint ez megfogant bennünk, azt tervezzük, hogy megvitassuk a sajátos fejleményeket és úgyszintén a belsö technológiákat is, melyeket felhasználhattok ” meglovagolni a hullámokat”.

A Holon

Ezt az információt néhány összejövetelen adjuk majd át, azomban most úgy érezzük, hogy itt az idö, hogy mindenki elé tárjuk akit érdekel. A Holonok azok háromdimenziós mértani alakzatok és sajátos módon hatnak a tudatosságra. Kérünk benneteket értsétek meg, hogy mi a tudatosságon nem egyszerüen az elméteket és a megértéseteket értjük, hanem az ÉN összes aszpektusát, beleértve a testi intelligenciát vagyis a DNS is.

A Holonokat az elme és a képzelet világában alkotjátok meg, de egy-egy Holon különbözö irányba kényszeriti az energia áramlását. Mivel fokozódnak a Földetekre ható zavaró erök, most át szeretnénk adni két Holon egyszerü utasitásait.

Az elsö, a belsö energiátok stabilizálásáról szól, különösképen az érzelmeitekröl, amikor illékony eseményeket tapasztaltok akár a közvetlen környezetetekben akár a bioszférában általában; észre fogjátok venni, hogy a világ más tájain zajló események fokozottan erösebb hatással lesznek rátok mint korábban. Ez a minden-mindennel való összekapcsolódottság erösebb érzékelésének tudható be.

Akár tetszik akár nem, egyre világosabbá válik számotokra, hogz EGY planetáris család vagytok; mi (Hathorok) persze olyan messzire mennénk, hogy azt mondjuk ti EGY planetáris test vagytok. Következésképen a távoli katasztrófák is közvetlenebbül hatnak rátok a tudatosságotok szintjétöl, az érzékenységetektöl és a határaitoktól függöen.

Azt mondhatjuk, hogy nem ellenállással és elkülönüléssel lovagolhatjátok meg legjobban a változás hullámait. Inkább engedjétek, hogy a változások energiája átáramoljon rajtatok és körülöttetek minden elözetes elképzelés és ötlet nélkül, hogy ez milyen kell, hogy legyen. Amint mondtuk az elsö Holon az energiátok stabilizálására szolgál. A második Holonnal az immune system vagyis az ellenálló képesség megerösitésére szeretnénk utasitást adni.

Az elsö Holon

Stabilizálódás

 Ez a Holon egy meghatározott platoni mértani testre épul, ami oktaéder néven ismert.  Az oktaéder két négyzet alapú gúlából vagyis piramisból áll, az alapjaiknál egymásra helyezve úgy, hogy az egyik piramis csúcsa lefelé a másiké pedig felfelé mutat.  A két piramis tökéletes tükörképe egymásnak.  Ez a háromdimenziós mértani test természetesen elöfordul a természetben, föleg a kristályok szerkezetében, az atomi és molekuláris kötésekben.  Ez egy nagyon stabil forma.  Ezoterikusan fogalmazva ez a férfi és nöi polaritás/a Menny és a Föld találkozása és egyensúlyba hozása.

Hogy megalkossátok ezt a Holont, érezzétek vagy képzeljétek el a vonalat amely keresztül halad a fejetek tetején, lefelé a testetek közepén egészen a pontig a talpatok alatt. Ez a központi vonal az oktaéder központi tengelye.

Érezzétek vagy képzeljétek el a piramisok alapjait a derekatok magasságában, úgy, hogy felsö testetek a felsö piramisban helyezkedik el, mig alsó testeteket az alsó piramis veszi körül.  A piramisok nagysága nem számit, az a fontos, hogy az egész testetek bennük legyen.  Az sem számit, hogy a sarkokat merre irányitjátok.  Amint képzeletben belehelyezitek önmagatokat ebbe az oktaéderbe, képzeljétek el, hogy biztonságban és kényelemben érzitek magatokat.  Gyakoroljátok, hogy képzeletetekben megtartjátok az oktaédert amig felébresztitek a biztonság és a kényelem érzéseit.  Gyakoroljátok naponta, hogy a Holon mesterévé váljatok.  Alkossátok meg a Holont, adjátok hozzá a biztonság és a kényelem érzését majd fokozzátok azt.  Addig csináljátok ezt rendszeresen amig a Holon képzete azonnal felkelti az érzést.  Akkor rá fogtok jönni, hogy bármikor megalkothatjátok a Holont és az felkelti bennetek a biztonság és a kényelem érzéseit, és természeténél fogva a Holon a bennetek lévö finom energiákat az egyensúly állapotába fogja kényszeriteni.

Az elkövetkezö üzeneteinkben külön utasitásokat fogunk felajállani, hogy hogyan lovagoljátok meg a változások hullámait.  Ezt az elsö Holont amolyan ” élet mentö”-nek szántuk.  Ez nem a leg eröteljesebb vagy elegánsabb módja az utatokat keresztezö változásokon való áthaladásnak, de hasznos lehet föleg azok számara, akik még nem tanulták meg, hogy hogyan váltsanak át lényük interdimenzionalitásába.

A második Holon

Immunitás

Ökoszisztémátok pusztitása és a technologiátokkal való visszaélések utóhatásai következtében a baktériumok és virusok mutációja csúcsdöntö méreteket öltött és új formákban  jelennek meg.  Ennek a Holonnak eröteljes hatása van az ellenálló képességetekre azaz az immun rendszeretekre.  Nem helyettesiti az elövigyázatosságot és azt, hogy figyeljetek magatokra, de egy segéd eszköz ami, ha betegnek érzitek magatokat, igen hasznos lehet.

Lényegében ez egy henger ami körülvesz benneteket a fejetek tetejétöl a talpatokig.  A henger teteje elöre hajlik mint a banán és elölre néz; a henger alja pedig az ellenkezö irányba hajlik el.  Oldalról nézve egy körbe forditott banánra hasonlit.  Sokan Delfin Holonnak nevezik.  Érzékeljétek ezt a formát a testetek körül, azt a benyomást táplálva, hogy ezüst szinü akár csak egy ezüst, hosszúkás léggömb.  Az ezüst szint nem kötelezöen szükséges látni csak képzeljétek el; kimondottan az ezüst kolloid anti-baktérium és anti-virus minöségéhez kapcsolódik.  Érzékeljétek ezt a Holont magatok körül, és ha gondolataitok elkalandoznának, akkor hozzátok képzeleteteket vissza a Holon érzékeléséhez.  Ez a sajátos mértani test bennsö finom energiáitokra nyugtatóan hat, ugyanakkor energizálja is ami erösiti az immun rendszert.  Mi azt ajáljuk, hogy tegyétek ezt a módszert úgymond az „elsösegély dobozotokba”.

Mielött távoznánk még néhány gondolalot szeretnénk átadni nektek.  Ne aggódjatok ha a káosz növekedik a Földön.  Ez az egyik dimenzióból a másikba való váltás természetes folyamata.  Spirituális mesternek lenni az az új körülmények kreativ módon való kezelésének a képessége.  Bármi ami ettöl kevesebb az nem válik javatokra.  Meg kell találnotok az új módszereket életetek és a világotokban történö események kezelésére.

A választások amiket tesztek, határozzák meg a sorsotokat.  Ez ilyen egyszerü.  Amikor sokan körülöttetek a kétségbeesésbe és zavarodottságba zuhannak, ismeretlen lehetöségek nyilnak ki.  Lehetséges humorral, kecsesen és rendkivüli növekedéssel lovagolni meg a változás hullámait a káosz elkövetkezö illékony idöszakaiban.  A tetterö ehhez pedig nem kivülröl jö.  Az belülröl jön, de mint a bányász aki aranyat keres, nektek is ásnotok kell.  Megtalálni a kincset ami gazdaggá tesz benneteket, a spirituális minöségeket és ezen idök tólélésének a megnövekedett valószinüségét illetöen, keresnetek, kutatnotok kell, de nem önmagatokon kivül hanem önmagatokon belül, hiszen minden amire szükségetek van az bennetek van.

A tanácsok amiket az elkövetkezö üzeneteinkben adunk majd át, azok egzszerüen hasznos utalások lesznek számotokra, hogz megoldjátok a rejtélyt ami ti magatok vagytok, és remélhetöleg hamarosan – hacsak már most nem hahotáztok – megértitek a kozmikus tréfát, és öröm rikoltással ébredtek fel szendergésetekböl, kiléptek ebböl az álomból és beléptek az újba, jobba, immár teljesen éberen.

A Hathorok

Forditotta : Sári Izabella

Az eredeti üzenetet a http://tomkenyon.com/the-holon-of-balance-and-the-holon-of-healing / weboldalon található.

Copyright 2009 Tom Kenyon Szerzöi Jog Fenntartva

A Hathorok üzenete megosztható és megvitatható másokkal és báarmilyen formában dijmentesen terjeszthetö de tartalma semmilyen módon sem változtatható meg és tartalmaznia kell ezt a copyright utóiratot.

Weboldal: http://tomkenyon.com Contact: office@tomkenyon.com

Share

Vélemény, hozzászólás?