Az Elöttünk álló év

„A következö két évben megkezdödik majd a hatalom szeretetének a  Szeretet Hatalmára való felcserélése.  Ez idöt  fog igényelni, de kétségetek ne legyen affelöl, hogy megtörténik, mert már mozgásban van. Bennsötökben, mindegyikötök szivében kezdödik  el, és Kedveseim, ez most történik.”

Metatron Arkangyal

Az Elöttünk álló év

2011- A Hármasság Triádjának a középpontja

Metatron Arkangyal James Tyberonn által

Forditotta: Sári Izabella

Üdvözlet Mestereim, Metatron vagyok a Fény Ura, és mindannyiatokat külön-külön köszöntelek szeretettel az idötlen tér vektorában. Ezeket a szavakat olvasva a jelen MOSTba ölellek benneteket és mindannyiatokat a Feltétel Nélküli Szeretet Energiáival veszem körül.

Kedveseim, amint már elmondtuk néktek, a világ most átalakitja önmagát, és az emberiség kicsiben vagy nagyban akár támogatja a táguló változást akár ellene foglal állást, igazánból a vita tárgya az, hogy az idö-kronológia tehetetlenségi nyomatéka ma jobban felgyorsitja a múltat mint tette volt azt tegnap, a lineáris folytonosságban. Ennek megfelelöen 2011 rá fog élbreszteni a fény felerösödés elöretörésére és a tudatosság általatok tiszta értelmezésére. Ezzel az áradattal arányosan fog az érzékelö élet kifejezödésetek gyorsabb ütemre váltani. Látjátok, minden gyorsul, az idö is felgyorsul ahogy a Felemelkedés közeledik. Amint az idö átformálódik, az átformálja az emberiség tapasztalását, a természet látható és láthatatlan eröit és önmagát a Föld arculatát is.

Minden Pillanat Számit

Mesterek, olyan nagyon fontos, hogy mindannyian értsétek és teljes mértékben tudatában legyetek, hogy igazán mennyire fontos minden egyes megélt pillanat ezekben a felerösödött energiákban a Kozmosz és az Új Föld számára meg számotokra is.  Természtesen az új energia itt van a bolygón, s ez az energia most keresi az utat, hogy tovább aktiválja tudatosságotok és fény hányadosotok. És kedveseim a képességetek a nagyobb mennyiségü Fény befogadására ékesebbé teszi a szeretetet kifejezö adottságaitokat.  Mert a Szeretet nem csupán az elfogadással, hanem az Isteni Én igaz szeretetével kezdödik.

Kezditek megérteni, hogy milyen gyönyörüek is vagytok valójában, és ez Kedves Emberek, annyira fontos most a Felemelkedés idején.  Mindannyian magatokban hordozzátok  az Isteni eröt, és mi azt kérjük most töletek, hogy adjatok engedélyt magatoknak ennek a felismerésére,  megújult énetek elfogadására, hogy a bennetek lévö szeplötelen SZERETET átmossa lényetek. Ez hiteles születési jogotok, és ez gyönyörü. Újra felfedezitek a Szeplötelen Szeretet extázisát meditációitokban, mert az átalakulási kiterjedés ebben az új energiában történik.  Most nyiltok meg arra, hogy tisztábban lássátok mennyire fontos az életetek nemcsak a Föld, de az egész Világür számára is.  Oh igen, ez az igazság!

Látjátok, e mély meditativ kiterjedés vibrációi átáradnak a fizikai valóságokba amelyekben éltek… és ennek megtörténését Ti tettétek lehetövé.  A dimenziók közötti fátyol elvékonyodott, és a fátyol “túl oldalán” lévö részetek gyengéden nyúl át a fátylon, hogy megérintse szivetek.  És a magasabb dimenziókban lévö részetek az a quantum énetek, az igazi  “TI”, aki álmodja nektek az élet e mélységes tapasztalását.  Ez a Felsöbb Én szeretné tudatni veletek, akárcsak mi az Angyali Birodalmakból, hogy mennyire szeretve vagytok, hogy milyen fontosak és csodálatosak vagytok valójában.  Kedves Emberek fel tudjátok mérni ezt?

A Helyes Úton Jártok

Olyan gyakran kételkedtetek önmagatokban.  Olyan gyakran éreztétek úgy, hogy életetek nem vezet sehová.  Oh Kedveseim, bárcsak tudnátok és elfogadnátok annak igaz voltát, hogy mekkora változásokat hoztatok létre és teszitek azt folyamatosan. Mindég is voltak kételkedök, nemet mondók akik azt hangoztatták, hogy a Felemelkedés soha nem fog megtörténni, hogy az emberiség soha sem fogja véghezvinni a magasabb tudatosságba való szent érettségi vizsgát. De ti megvalósitottátok ezt a vivmányt, a Felemelkedés már teljes mértékben bizonyos. Megnyilvánul!  Persze már két évtizede munkálkodtok ezen, és többségetek nem adózik elismeréssel önmagának, a Felemelkedés valóságba való behozataláért. Sokan közületek még mindég nincsennek tudatában annak, hogy az elmúlt 25 év alatt elvégzett munka a fátyol mindkét oldalán, a Földet ahol születtetek, egy teljesen más frekvenciára és paradigmára változtatta át.

Ti felelöséget vállaltatok ezért, de az emberiség még nem fogta fel, hogy mit tettek meg és, hogy az elismerés az elért eredményekért a tiétek.  Mesterek, éppen azért amit megtettetek, olvassák most sokan közületek ezeket a másik dimenzióból hozzátok küldött  szavakat.

És ezért, engedjétek meg nekem, hogy megbecsülésem fejezzem ki irántatok mig a következö évröl beszélün, mert sokkal erösebbé nöttetek mint annak tudatában volnátok.  Megtettétek a quantum ugrást….és tekintet nélkül 2011 naptári napjaira az elöttetek álló év az “ugrás” éve! Ez a Quantum-Ugrás éve!

2011 Az Elöttünk Álló Év

És essék szó 2011-röl. Természetesen, ez az év, a felpezsdült idö izgalmas éve lesz, a felgyorsulás idöszaka.

Azt is elmondjuk Kedveseim, hogy  az energiák 2011-ben sem lesznek kevésbé hevesek mint 2010-ben voltak, ténylegesen, egy-két fokot még emelkedik is majd erösségük.  De ne féljetek, mert nem csak néhányan, hanem a többség közületek akik “az úton vagytok”, könnyebben kezelhetönek fogja találni ezeket az energiákat. Nem tanúbizonysága ez frekvenciális növekedésteknek?

Namár most, a 2011-es év 12 szélsöségesen eröteljes energia felerösödési idöszakot tartalmaz, amint egyre jobban hozzászoktok ehhez, és értsétek meg, hogy ezek a felnagyulások részei és szerves alkotói felgyorsult növekedési folyamatotoknak.

Persze, meg kell tanulnotok magasabb frekvenciákon müködni, és a Háromság Triádjának az évei a 2010-es, a 2011-es és a 2012-es év ebben az értelemben szigorú kiképzö programnak minösithetö, amely lehetövé teszi számotokra aura mezötök felerösödését és nagyobbodását amint a Felemelkedés “talaj közelbe” ér.

Háromság Triád – Jákob Létrája

Az az igazság, hogy a Háromság Triád energiái egy programba egyesültek, és igy a mi szemszögünkböl nézve 2010, 2011 és 2012 eseményei a Felemelkedés egységes folyamatának a részei. Most 2011 aszpektusaira összpontositjuk figyelmünket, hiszen annak kibontakozása karnyújtásnyira van töletek.

Mesterek, a beharangozott Felemelkedés az nem a prófétikus bibliai irások nehezen érthetö, bonyolult együttese, hanem a felgyorsuló planetáris tudatosság természetes és szükségszerü kifejezödése.

Ez a Jákob Létrája, és Kedveseim, ez olyant mint amikor a létrán vagytok: vagy felemelkedtek, vagy alá szálltok, vagy egy helyben álltok.  A három egyikét tehetitek.  Ez mindég igy van. És én Metatron azt mondom néktek, hogy felfelé haladtok, akár látjátok ezt akár nem, az emberiség emelkedik.

Ennek következtében, most mindannyian a Föld-sikon egy csodálatos kristály energia mezöben vagytok. Eredményképpen aura mezötök és Mer-Ka-Na Fény Testetek a kristály energia mezö inditéka által, rendkivüli, mozgásban lévö energiává válik. Ez az az energia, ahogy szivetek vágya kifejezi önmagát és ezáltal munkálkodásotok egy még finomabb frekvenciát kelt életre.  Képzeljétek el, hogy ha vitaminokat visztek fizikai testetekbe, akkor azoknak  a vitaminoknak olyanoknak kell lennie, hogy testetekbe felszivódva jóllétet és jobb egészséget eredményezzenek. És ez ugyanigy van a Kristály Átalakulással is, a kristály frekvenciák és energiák valójában, a fény test fény kiterjedésének a vitaminjai.

A kristály rezonancia most oly módon ölel körül benneteket, mely az eredeti kristály szimmetriák energia mezötökbe való felszivódását, átalakitását és átváltását teszi lehetövé számotokra, hogy a saját munkátokban, vágyaitokban illetve beteljesedésetekben erösödjék  fel, és mindenben ami a földet és az emberiséget érinti.


Alpha & Omega

Ezeket a szavakat az alphaból és omegaból hoztuk el hozzátok, új lényetek középpontjába. A koherens kristály fény eredeti szimmetriái kifejezödnek számotokra, lényem középpontjából sugározom ki rátok és energetikailag fognak megérinteni benneteket, de eröteljesen fogják újra teremteni önmagukat az elkövetkezö napokban, hetekben 2011-ben és 2012-ben.  Valójában minden a tökéletes úton halad.

Ezen idö-szekvencia alatt a 144-Háló teljes tudatosságú sugárzássá teljesedik és ez a kisugárzás teszi lehetövé és válik eszközötökké saját kiterjedésetekben.  És ugyanez a helyzet a Kristály Hálóval, az szintén az a rendszer amely lehetövé teszi számotokra a magasabb rezonanciába, a beteljesitöbb kifejezödésbe való felnövekedésetek.

Mert az, amit ti Felemelkedésnek neveztek, már a nyakatokban van és egy kozmikus szempillantás alatt már meg is történik! Ebben a birodalomban, ahol én vagyok már megtörtént, és természetesen ez egy csodás esemény. Hirül vittük Univerzum szerte és nagyon sokan figyelik ebben és más birodalmakban is.

A Felemelkedés Mozgásba Lenditöi azaz Triggerei

Ami pedig még hátra van a Felemelkedési programból 2011-ben és 2012-ben, azok a specifikus asztrológiai és gravitációs finomitások meg frekvencia fokozások amelyek a Kristály Háló befejezéséhez & csiszolásához szükségesek, illetve a Föld Kristály Átalakulását nemesitik, amint FöldAnya visszaállitja az emberiség egyre terjedö és kiterjedettebb dimenzionális tudatosságba való haladását, és valójában, ez a Kristály Tudatosság.

Ezért most ezekröl a frekvenciális eseményekröl lesz szó  és azok 2011-beli kibontakozásáról.

2011 NAPÉJEGYENLÖSÉGEI

2011 Napéjegyenlöségei és Napfordulói kivételesen eröteljesek és sok célúak.  Ténylegesen, ök a Felemelkedés katalizálói és mozgásba lenditöi azaz triggerei. Ezeket az eröteljes napokat csoport imákkal és meditációkkal, valamint mélyen önmagunkba tekintéssel kell tölteni. Az elkövetkezö két év Napfordulói és Napéjegyenlöségei összetettek és többszörös hologram betétekkel vannak átragyogva az emberiség és a bolygó Felemelkedésének érdekében. Biztosak lehettek abban, hogy ezek az asztrológiai események összehasonlithatatlanul eröteljesebbek mint az elmúlt néhány évezred Napéjegyenlöségei és Napfordulói.  Arra kérünk mindannyiatokat, hogy vegyétek észre és használjátok ezen energiákat amint sugalmazzuk néktek. Jöjjetek össze ezeken a napokon, és a Csoport Tudatosság hatalma exponenciálisan virágba borul.

2011 Fogyatkozásai

Azonkivül, 2011-ben az összetett kódolású fogyatkozások rendkivül ritkán elöforduló együttesei lesznek.  Összesen 6 fogyatkozás lesz 2011-ben, ebböl 3 egy 30 napos idöszakban gog megtörténni május 30-a és július 1-e között.  Ezt az idöszakot a júniusi Napforduló hangsúlyozza ki.  A nap és hold fogyatkozások 4:2 kombinációja  egy év leforgása alatt igen ritka, általában egyszer történik meg egy-egy generáció életében.  Felhivjuk figyelmeteket, hogy a fogyatkozások, a változások energiával való feltöltésének a lehetöségei. Mesterek, 2011 fogyatkozásai ajándékok, hogy megtehessétek a szükséges váltásokat, amelyeket egyéni és kollektiv életetek áramában helyénvalónak véltek. Ez legkönnyebben akkor válik elérhetövé, amikor a napéjegyenlöségek és napfordulók alkalmával rendelkezésetekre álló kontempláció és áttekintés által együttmüködtetitek ezeket a lehetöségeket.

2011 január 4 – Részleges Napfogyatkozás

2011 június 1 – Részleges Napfogyatkozás

2011 június 15 – Teljes Holdfogyatkozás

2011 július 1 –  Részleges Napfogyatkozás

2011 november 25 – Részleges Napfogyatkozás

2011 december 10 – Teljes Holdfogyatkozás

Öseink tudói a megvilágosult korszakokban mindég is felismerték ezeket az erö-töltött eseményeket és ezeket a napokat imával, meditációval és belsö kutatással töltötték, illetve mozgósitották a fogyatkozások energiáit, hogy turbo-feltöltsék a legfelsöbb jóért kivánt változásokat.

November 25 és december 21 közötti idöszakban napfogyatkozás, teljes holdfogyatkozás és a decemberi Napforduló lesz. Ez rendkivül eröteljes lesz.

Tavaszi Napéjegyenlöség                         2011 március 21                  23:31 EI

Nyári Napforduló                                       2011 június  21                     17:16 EI

Öszi Napéjegyenlöség                               2011 szeptember 23           09:04 EI

Téli Napforduló                                          2011 december 22              05:30 EI

2011-ben a márciusi Napéjegyenlöség hihetetlenül eröteljes energiát fog teremteni, olyannyira érezhetö lesz ez, mint az X10 erösségü telihold. A kristály átjárókon keresztül fog belépni és az Omni-Föld “háló pontjain” épült Piramisok alapjaira irányul majd.  Ebben az energiában lesz a “Kozmikus Trigger”-nek nevezett kódolt aktiválás folyamatossága.

A bolygó Felemelkedése a bolygó Kristály Átalakulásáról szól.  A kristályosság alatt pedig az értrelmezés “kristály tiszta”-ságát és az eredeti, koherens frekvenciális rendet értjük. Ez a makulátlanság frekvenciája.  Ez a kristály átalakulás, mely lehetöséget ad a bolygó számára a dimenzionális kiterjedésre a harmadik dimenzió szintjei fölé.  A kristály Átalakulás igazánból csak az 5-ik dimenzió alap szintjein kezdödik és folyamatosan történik a 12-ik dimenzióig.

2011 március 20-án a Napéjegyenlöséggel történö, a 144-Kristály Hálóból kiáramló Kozmikus Trigger tovább viszi a bolygó átalakulását, azonkivül tovább aktiválja a Kristály Fény Test rendeltetésének a müködését.

A Kozmikus Trigger “leg összekapcsoltabb” befogadó pontja a kristály pontok millárdjainak aktiválására az Amerikai kontinensen, Galveston sziget Moody Piramis komplexumában van. A Moody Piramisok Gizahoz kapcsolódnak, az az eredendö befogadó pont a keleti féltekén. Mindkettö, Giza is, és a Moody is három piramis komplexuma, és mindkét komplexum azonos szélességi körön, az északi szélesség 29-ik fokán van. Mindkettö háromszögelésben igazodik az északi mágneses pólushoz. A piramis hármas helyzetbeli kombinációja, a három-harmkónikus igazodás együttese nyújtja nagyobb erö befogadó képességüket.  Az Atlantisziak és az Orioni Mesterek tudták, hogy a piramisok meghatározott háromszögelésben rendkivül eröteljesek amikor celesztiális (mennyei) igazodásuak, ezért nagy figyelmet forditottak a piramisok elhelyezésénél az egymás közötti igazodásukra.

2011- A Szent Helyek mint Hangvillák


2011 Napéjegyenlöségeikor meghatározott pontjai a Földnek Átvezetö portálokká válnak, valójában ezek a helyek válnak a fény nagyobb sebességének átvezetö eszközeivé a felgyorsuló idöbe a Földön.  A Háló Pontjai, az erö csomópontok, a szent helyek, a phi komplexumok és átjárók specifikus mintázattal hálózzák be a bolygót, és meghatározott célt szolgálnak mint elosztó mechanizmusai a szükséges magasabb energiának, bolygótok rezonáló frekvencia pulzálásának a felemeléséhez.

Ezek a helyek hangvillák, a Forrás tökéletessége által ihletettek. Az “OTTHON” jóllétének energiáit árasszák, és azok akik magasztos szándékkal lépnek be ezekre a helyekre, nyomban érzik ezt. Ennek értelmében ezeken a helyeken mást nem is tudtok tenni, csak ott akartok lenni, magatokba szivni a területet átható mintázatot annak érdekében, hogy felnöjjetek hozzá és osztozzatok a tökéletesség kiterjedésében.

Akik elkötelezik magukat ennek a ráhangolódásnak, megtapasztalhatják a Forrás közelségét, amit itt érezhetnek, az máshol kevésbé áll rendelkezésükre. De az az igazság, hogy ezek a finom-hangolású energiák átszivárgó frekvenciális iskolák, és amint felszivódtak, amint felvétettek, az eneria beépül az egyén meglévö Mer-Ka-NA mezejébe.

A bolygó sok területe már felemelkedett a portál-rácsozat, amit a mennybe vezetö lépcsöknek is nevezhetünk, útján; más területeken viszont még egy kicsit több munkálkodásra van szükség. Ez a tisztiás és kódolás fel fog fokozódni.  Azokon a meghatározott területeken, amelyek egy kicsit sürübbek, és tisztitásuk kicsit több munkálkodást igényel, a 2011-es márciusi harmadfokú Kozmikus Trigger és a harmónikus kristály-mágneses kódok ébredésének hatására, a piramis átjárók behozzák az eredeti könnyebb energiát e speciális cél elérésének érdekében. Amint látjátok, a globális frekvenciális egyensúlynak meg kell valósulnia. Ti valahányan, a Föld-Örzöi, ebben részt vesztek. Valójában ti hordozható vagyis mozgékony rezonátorokká váltok.

Eröteljes Belépés 2011-be

Szoritsátok meg a biztonsági öveiteket Mesterek! A Téli Napfordulón, 2010 december 21-én, a Telihold Teljes Holdfogyatkozása lesz. Ez a szélsöségesen kétélü áradás vezet be 2011 energiáiba, izelitö gyanánt, hogy milyen is lesz az elöttünk álló év!  Ez a magas frekvenciájú energiák eröteljes löketét teremti meg, amely elárassza a bolygót és a 2011 január 4-én történö Részleges Napfogyatkozáshoz vezet.  Ezek rendkivül eröteljes és jótékony energiák!  December 21-én a Téli Napforduló a meditació és a döntések napja lehet, vagyis ezen a napon egybeköthetjük energiáinkat az elöttünk álló év alakitására és füröszthetjük a Bolygót az eröteljes OMM-Hullám makulátlanságában!

A 11-11-11

A Tripla Dátum Portálok érvényessége millió módon vált nyilvánvalóvá. A Tripla Dátum Portálok pontjai, amit elöször több mint egy évtizeddel ezelött osztottunk meg veletek, azok tulajdonképpen hologrammikus betétek, melyek hatást gyakorolnak a bolygó kristály átalakulására a kristály hálón keresztül. Az eredendö hullám kiinduló pontja Arkansas Kristály Örvénye.

9-9-9 alkalmával a média bejelentette a helyi rádióban, hogy egy szokatlan zöld köd jelent meg a Mt Magazine felett, amikor a Smaragd Mester Kristály hosszú nyugvó állapoptából aktivvá villant. A Kristály hozta létre a smaragd misztikus-homályt, és ez sokakat zavarba ejtett, mert ez nem viz párából volt, inkább egy zöld homályosság ami a természetben a transzdimenzionális átjáró aktivitások mágneses mezejében fordul elö. Ez nem csak a hegyet boritotta be, a müholdas fevételeken is megfigyelték. Energiája rövidzárlatot okozott a térség villanyhálózatában is egy rövid idöre.

Arkansas Földrengései

10-10-10 alkalmával földrengések rázták meg Arkansas területeit, ahol azelött nem jegyeztek fel földmozgásokat. Habár  egynek erössége meghaladta a 4.1 fokot a Richter skálán, sérülések vagy igazi kár nem történt.  De ezek a jelentösnek mért rengések más szempontból voltak egyediek, a Schumann Rezonancia úgynevezett frekvenciális “zenéjének” a szokásos kihagyása, amely megelözi a szeizmikus tevékenységeket, elmaradt; a madarak tovább énekeltek és az állatok nem voltak megrémülve. Ezek a rengések Kedveseim a Kristály Aktiválások voltak, ezeket a rengéseket a Mester Kristály Aktiválásának a pulzálása okozta, a Kristály Örvény massziv szakadékainak a mélyén. Ez nagyon is igaz, nagyon is valós. their energy is magnificent.

Keressétek ezeket a megerösitéseket, mert ezek egyre tapinthatóbbá válnak és zavarba ejtik a tudósaitokat.

Felhivjuk figyelmeteket, hogy 11-11-11 alkalmával újabb bizonyság tétel fog történni.

2011 novemberének Tripla-Dátum Portálja talán az év legeröteljesebb egyedülálló napja lesz.  Az emeriség tömegei alkotják majd az emberi hálót és kapcsolódnak össze a Kozmikus Energiával, amely a 144-Kristály Háló aktiválásának befejezö szakaszában halmozódik fel. 11-11-11 alkalmával az Atlantiszi Mester Kristályok tovább aktiválódnak a Multidimenzionális Kommunikáció Kristályának kezdeti ébredésével a Kristály Örvényben.

Ez az ébredés szakaszosan fogja átkódolni a 12 Arany Nap Korongot bolygószerte.

Ezek a korongok a tizenkét helix spirálban aktiválódnak. Ök sugározzák a zérus mezö, a tiszta szeretet Isteni energiáját, a feltétel nélküli szeretetet és a fény-kódot amely kizárólag az 5-ik és annál magasabb dimenziókban létezhet. 11-11-11 alkalmával a Kristály Örvény Nap Korongja aktiválódni fog az Arkansas-i Pinnacle Mountain azaz hegység térsége alatt, ez teljessé teszi majd az Arkansas Örvény energiáját, és ezáltal az új DNS kódokat közvetiti majd bolygószerte.

Az Arany Nap Korongok a DNS, az egyesült kristály mezö tervrajza a bolygó Kristály Átalakulásában. Természetesen ezek a korongok át lesznek programozva a Kristály 144 Hálóban és az által!

Az Arany Nap Korongok egy energia spirálban sugározzák majd a 12-szálas helixet, amely a DNS prototipusaként fogja szolgálni a kristály aszpektust a 144-Hálón keresztül.  Valójában ezek a korongok a kapcsolat a Föld regeneráló és önmagát átalakitó képességével, a kristály aszpektusban a DNS mintázatává illetve az Új Föld tervrajzává válnak. Ezek energetikai spirálok.  Inkább spirálok mint korongok, de korong-alakúnak tünnek amikor szemléljük öket.

Amint Felemelkedésetek befejezödik, sokkal elérhetöbbé válnak számotokra önmagatok multidimenzionális aszpektusai.  Igazánból, néhányatok számára a Felemelkedés legtöbb részetekben már megtörtént, a multidimenzionalitást illetöen. Értitek?

AZ Új Égbolt a 2011-es Háromság Triádjában Kezdödik

Felhivjuk a figyelmeteket, hogy amint a Hálók befejezése elkérkezik, a 144 Kristály Geometrián túl kialakul a Polyéder 120 Geodézikus szféra. Ennek képzödése 2011-ben indul, kialakulása 2012 veszi kezdetét, és 2024-ben fejezödik be. Mig a multidimenzionalitáshoz való hozzáférésetek teljes mértékben megvalósul a 144-Kristály Háló által 2012-ben, az új égbolt áldását csak befejeztével élvezhetjük.

Úgy képzeljétek el a geodézikus hálók geometriai-kristály befejezödését mint amikor a virág teljes virágzata kinyilik, és ez az a momentum amikor a kozmikus beporzás azaz megtermékenyités megtörténik, ami által az energetikai mag-mezö hatályba lép. Látjátok, a tökéletes geometriai forma teljes befejezödésével, s egyesült tökélyéböl sarjad az új mezö… és ez a mezö nevezhetö az (új) Kristály Égboltnak.

Ez úgy fog kiemelkedni mint két hatalmas, elliptikus energia gyürü, melyek 90-fokos szögben metszik egymást a bolygó körül.

Az egyik a platina szinét és esszenciáját hordozza majd, a másik az aranyét. Az egyik kristály-elektrikus természetü lesz, a másik kristály-mágneses. Energiáik egymáshoz igazodó ellentétben fognak terjedni és a köztük lévö mezö szférikusan öleli körül a bolygót majd.

És innét, az OMM HULLÁM tudatosan ön-tudatos mezeje körbejárja a bolygót, lehetöséget adva a Földnek a még teljesebb tökéletességre. Ez a Kristály Égbolt teszi lehetövé az ösök által úgynevezett 1000 éves békét.. A bolygó kristály-elektromágnessége optimális egyensúlyban lesz.

Namost, a Földnek és az Emberiségnek szüksége lesz a Kristály Égboltra és életre fogjátok kelteni azt. Sok szerepben nyújt majd segitséget, valószinüleg sokkal többet mint amit most el tudtok képzelni.

Meg fogja változtatni a módot amiként az emberi test befogadja a nap sugarait. Segitséget nyújt majd a test fizikai, áttetszö fénnyé alakulásában. Beinditja majd az emberi test szén alapúról szilikon alapúra való átalakulását.  Ennek megfelelöen változtatja majd az emberi test fizikai táplálék szükségletét. Védeni fogja a Föld mágneses szféráját a meteoritok és üstökösök eltéritése által, csökkenteni fogja a gamma sugarak hatását a Föld légburkában. Természetes és tudományos törekvések által fog életre kelni, ez a befejezett 144-Kristály Háló természetes utóda. Az Új Égbolt képzödése 2011-ben indul, és folyamatában a dualitás  ingájának a kilengése drasztikusan csökkenni kezd majd.

Záró Szó

Kedveseim, befejezésként hadd fejezzem ki minden kétséget kizáróan, hogy Nekem és az Angyali Birodalmaknak speciális szerepünk a ti támogatásotok, sokkal messzemenöbben mint annak tudatában lennétek. Mert ti is Istenek vagytok a teremtésben, az Isteni szikrák a Minden Ami Van ibolya lángjaivá válnak.

Mindenkit szeretünk közületek, mindannyiatokat, és a fátyolon túl hozzánk tartoztok.  Nagy tiszteletünk és nagyrabecsülésünk fény örvényét forgatjuk hozzátok, mindannyiatoknak külön-külön, kik e szavakat olvassátok a “MOST” pillanatában küldjük ezeket az energiákat, érzitek? Nyissátok meg sziveteket és fogadjátok be amit nagy szeretettel küldünk hozzátok.

Öszintén csodálunk benneteket, ahogy bevonultok a Föld Kristály Felemelkedésének utolsó két évébe. És elmondjuk néktek, hogy a Föld Felemelkedése hozza létre a kritikus tömeg mozgását az emberiség fizikai Felemelkedéséhez, két-három évszázadon belül. Mindezt szabad akaratból, mindezt választás szerint. És akkor már nem lesz világ háború, nem lesznek éhezö tömegek.

Látjátok, 2012 december 21-én a Föld Felemelkedik, és a Felemelkedés az Emeriség rendelkezésére áll. De ne várjátok, hogy a 3D Föld amit most magatok körül láttok az azonnal követi azt.  Az két-három évszázad alatt történik majd, de a planetáris Kristály Átalakulás kiterjedt energiája az amit ti Felemelkedésnek neveztek, ami lehetöséget nyújt az emberiség átalakulására…egyszerre csak egy sziv.

A következö két évben megkezdödik majd a hatalom szeretetének a  Szeretet Hatalmára való felcserélése. Kétségetek ne legyen affelöl, hogy megtörténik, mert már mozgásban van. Ez az átalakulás bennsötökben, mindegyikötök szivében történik, külön-külön. Mert TI kell, hogy legyetek a változás amit látni akartok!

Ez a Felemelkedés jövöje amit teremtetek…és had mondjuk el, hogy ez a kevesebb mint három évszázados idöszak, az egy szempillantás. Mi tisztelgünk nektek. A megfelelö úton vagytok!

Egy hihetetlen ébredés és befejezés áll elöttetek.  2011 a Háromság Triádjának a középpontja, a mindent átható kalibráció, felerösödés és persze az ünneplés ideje. Mindannyian megtettétek a lehetetlent, és mindannyian nagyobb fényben hagyjátok majd el a bolygót mint amivel lejöttetek.  És ezt saját magatok szerint tettétek. Szeretettel. Arra kérlek benneteket érezzétek az örömöt, rászolgáltatok!

Metatron vagyok és megosztom veletek ezeket az Igazságokat. Szeretve vagytok!

És ez igy van…

========================

Ezen csatornázás szerzöi joga a www.Earth-Keeper.com illeti. A weboldalakra szabadon feltehetö azzal a feltétellel, hogy a szöveg nem módositható vagy rövidithetö és tartalmaznia kell az eredeti weboldal cimét és a szerzö nevét. Nyomtatási engedályért a következö e-mail cimen folyamodhat: Tyberonn@hotmail.com

Share

Vélemény, hozzászólás?