Jelentös Energia Dátumok 2011-ben

Jelentös Energia Dátumok 2011-ben

James Tyberonn/Archangel Metatron

Január  2011

Január 3, 4 –  A Quadrantid Meteor Zápor hulló csillagai az Ökörhajcsár csillagképböl sugárzanak ki. A meteorok fokozzák az energia beáramlását, elhozzák illetve erösitik a tisztánlátást.

ÚJHOLD – Január 4, 09:03

RÉSZLEGES NAPFOGYATKOZÁS – Január 4

A Szaturnusz Retrogradba fordulása – Január 26

TELIHOLD – Január 19 – A Narancs Sugár Teliholdja

Február  2011

ÚJHOLD – Február 3, 02:31

TELIHOLD – Február 18 – A Vörös Sugár Teliholdja

Március  2011

ÚJHOLD – Március 4, 20:46

Kozmikus Trigger Napjai : Március 19-20 – A Bolygó Kristályossá Alakulásának Intenziv Szakasza

TELIHOLD – Március 19, Az Ibolya Sugár Telijoldja

NAPÉJEGYENLÖSÉG –  Március 20 A Tavaszi Napéjegyenlöség az Északi Féltekén Egyetemes idö szerint  23:31 következik be.

A Merkur Retrogradba fordulása – Március 30

Április  2011

ÚJHOLD – Április 3

Április 3-4: Szaturnusz Szembenállás. Ez lesz a gyürüs bolygó Földhöz legközelebbi helyzete.

Április 9- A Pluto Retrogradba fordulása.

TELIHOLD – Április 18, A Smaragd Sugár Teliholdja.

Lyrid (Lant) Meteor Zápor Április 21, 22 –  A Lyra azaz Lant csllagképböl kisugárzó meteorok.

A Mercur Retrográdból Egyenes állásba lépése – Április 23

Május  2011

ÚJHOLD – Május 3, 06:51

Eta Vizöntö Meteor Zápor. Május 5, 6 –  A vizöntö csillagképböl kisugárzó meteorok.

TELIHOLD – Május 17, A Platina Sugár Teliholdja.

Június  2011

ÚJHOLD – Június 1, 21:03

Részleges Napfogyatkozás. Június 1 – A részleges Napfogyatkozás föleg Kelet Ázsia, Alaszka, Észak Canada és Grönland térségében lesz látható.  Ne feledjétek azomban, hogy a Napfogyatkozás energiája az egész bolygóra hatást gyakorol a Kristály és a Gravitációs Hálókon keresztül, ezt az energiát MINDENKI érezni fogja. Ez kitünö alkalom lesz a megnyilvánitásra

A Neptunusz Retrogradba fordulása – Június 3

Június 13 – A Szaturnusz Egyenes állásba lép.

TELIHOLD – Június 15, 20:14 – Hatalmas Energiájú Dátum – A Lila Sugár Teliholdja.

Teljes Holdfogyatkozás Június 15 – A Telihold Teljes Holdfogyatkozása Dél-Amerika, Europa, Afrika, Ázsia, és Ausztrália térségéböl lesz látható.

Nyári Napforduló – Június 21

Július  2011

ÚJHOLD – Július 1, 08:54

Részleges Napfogyatkozás. Július 1 – A Részleges Napfogyatkozás csak Antarktisz partjairól less látható, de Újholdkor történik és energiája az egész bolygót befolyásolja. Kitünö alkalom a meditációra, a belsö tisztulásra és megújhódásra. Ültessétek el Széndékaitokat!

Az Uranusz Retrográdba fordulása – Július 10

TELIHOLD – Július 15. Az Arany Sugár Teliholdja.

Déli Delta Vizöntö Meteor Zápor. Július 28, 29 – A Vizöntö csillagképböl kisugárzó meteorok.

ÚJHOLD – Július 30, 18:40

Augusztus  2011

Augusztus 3 – A Mercur Retrogradba fordulása

Perseus Meteor Zápor Csúcspontja: Augusztus 12, 13 –  A Perseus Csillagképböl kisugárzó meteorok az egyik leg tökéletesebben megfigyelhetö meteor zápor, Tetözéskor 60 hulló csillag is látható egy óra alatt.
TELIHOLD – Augusztus 13, A Kék Sugár Teliholdja.

Augusztus 15 : Honda Üstökös

Augusztus 22 – A Neptunusz Szembenállása. Ez lesz a kék bolygó Földhöz legközelebbi helyzete.

Augusztus 26 – A Mercur Egyenes állásba lép.

ÚJHOLD – Augusztus 29, 03:04

Augusztus 30 – A Jupiter Retrogradba fordulása.

Szeptember  2011

TELIHOLD – Szeptember 12, – Az Arany Sugár Teliholdja.

Szeptember 16 – A Pluto Egyenes állásba lép.

Szeptember 23 – Az Öszi Napéjegyenlöség az északi féltekén Egyetemes idö szerint 09:04 történik.

Szeptember 25 – Az Uránusz Szembenállása.. Ez lesz a kék-zöld bolygó Földhöz legközelebbi helyzete.

ÚJHOLD – Szeptember 27, 11:09

Október 2011
TELIHOLD – Október 12, – Az Ezüst Sugár Teliholdja.

Orion Meteor Zápor: Október 21, 22

ÚJHOLD – Október 26, 19:56

Október 29 – A Jupiter Szembenállása.. Ez lesz az óriás bolygó Földhöz legközelebbi helyzete.

November  2011

November  9 – A Neptunusz Retrogradból Egyenes állásba lép.
TELIHOLD – November 10 – A Gyámánt Sugár Teliholdja.

A 11-11-11 – November 11-én délelött  11:11 – A Bolygó Kristály – Mer-Ka-Na Átalakulás és a Mester Kristályok Aktiválása – A Multidimenzionalitás Mester Kristálának Aktiválása.

Oroszlán Meteor Zápor. November 17, 18 : Az Oroszlán csillagképböl kisugárzó meteor zópor a jól megfigyelhetök közé tartozik.

A Mercur Retrogradba fordulása- Nov 24

ÚJHOLD – November 25, 06:10

November 25 Részleges Napfogyatkozás. Ez a Részleges Napfogyatkozás az Antarktisz, Dél-Afrika és Tasmania térségéböl lesz látható .

December 2011

TELIHOLD – December 10, A Rózsaszin Sugár Teliholdja.

Teljes Holdfogyatkozás. December 10 –  A Teljes Holdfogyatkozás Europa, Kelet-Afrika, Ázsia, Ausztrália, a Csendes Óceén és Észak-Amerika térségéböl lesz látható.

Uranusz Retrogradból Egyenes állásba lép – December 10

Ikrek Meteor Zápor. December 13, 14 –  Az Ikrek Csillagképböl kisugárzó meteor zápor sokak szerint a legtökéletesebb hulló csillag látvány az égen. Tetözéskor 60  szines hulló csillag is látható egy óra alatt.

December 14 – A Mercur Egyenes állásba lép.

Téli Napforduló December 21 – az Északi Féltekén Egyetemes idö szerint 05:30 következik be.Ez a Nap legalacsonyabb pontja az égen és az év legrövidebb napja. Ekkor kezdödik a tél.

ÚJHOLD – December 24, 18:06

December 25 – A Jupiter egyenes állásba lép.

2011 Hold és Napfogyatkozásai

2011 Január 04: Részleges Napfogyatkozás

2011 Június 01: Részleges Napfogyatkozás

2011 Június 15: Teljes Holdfogyatkozás

2011 Július 01: Részleges Napfogyatkozás

2011 November 25: Részleges Napfogyatkozás

2011 December 10: Teljes Holdfogyatkozás

2011 Napéjegyenlöségei és Napfordulói

Tavaszi Napéjegyenlöség                  Március 20 2011          23:31 Egyetemes Idö

Nyári Napforduló                                Június 21 2011             17:16 Egyetemes Idö

Öszi Napéjegyenlöség                         Szeptember 23 2011    09:04 Egyetemes Idö

Téli Napforduló                                    December 22 2011       05:30 Egyetemes Idö

2011 Bolygó Retrogradok:

2011-ben, a Mercur, a Szaturnusz, a Jupiter, az Uránusz, a Neptunusz & Pluto a szabályos retrograde állásakban lesznek. A Vénusz és a Mars nem fordulnak retrográd 2011-ben.

A visszafelé haladó azaz retrograde bolygó enrgiája föleg a belsö szinteken kifejezett. Idönként az egyén nehézségekbe ütközik ezen energiák külsö kifejezésében. Ezekben az esetekben az adott bolygó energia egy része visszafogott. A Retrograde bolygók gyakran késztetnek megállásra és a következmények újraértékrlésére, ezáltal a spontán kifejezés egy bizonyos módon blokkolt, mig a belsö felfedezés fokozódott. Ily módon  a külsö viselkedés eltúlzottá válhat a belsö kételyek kiegyensúlyozására irányuló próbálkozások következtében.

2011 Telihold Dátumai

A Tetözés Egyetemes Idöben Adott

Január 19 21:21
Február 18 08:36
Március 19 18:10
Április 18 02:44

Május 17 11:09
Június 15 20:13 Teljes Holdfogyatkozás
Július 15 06:40
Augusztus 13 18:58
Szeptember 12 09:27
Október 12 02:06
Novovember 10 20:16
December  10 14:36Teljes Holdfogyatkozás

Kivonat Metatron Arkangyal Üzenetéböl:

James Tyberonn csatornázásában

Eröteljes Energiákban váltunk 2011-re

“ Szoritsátok meg a biztonsági öveiteket Mesterek! A Téli Napfordulón, 2010 december 21-én, a Telihold Teljes Holdfogyatkozása lesz. Ez a szélsöségesen kétélü áradás vezet be 2011 energiáiba, izelitö gyanánt, hogy milyen is lesz az elöttünk álló év!  Ez a magas frekvenciájú energiák eröteljes löketét teremti meg, amely elárassza a bolygót és a 2011 január 4-én történö Részleges Napfogyatkozáshoz vezet.  Ezek rendkivül eröteljes és jótékony energiák!  December 21-én a Téli Napforduló a meditació és a döntések napja lehet, vagyis ezen a napon egybeköthetjük energiáinkat az elöttünk álló év alakitására és füröszthetjük a Bolygót az eröteljes OMM-Hullám makulátlanságában!”

Archangel Metatron

Az eredeti dokumentum az  www.Earth-Keeper.com weboldalon található.

Metatron Channel is transmitted through James Tyberonn.  As receiver of this information James Tyberonn claims the universal  © copyright in the name of Archangel Metatron.  Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, abridged  or added to, and credit of authorship and website address www.Earth-Keeper.com is included. It may be published in journals, magazines or public print only with expressed permission granted by email from Tyberonn@hotmail.com

Forditotta:  Sári Izabella

Share

Vélemény, hozzászólás?