2011 AZ ÚJ CIKLUS KEZDETE

Az Asztrológiai ciklusok lejátszódása

Az asztrológia egyik legnagyobb ajándéka, hogy láthatóvá teszi számunkra  a nagyobb ciklusok lejátszódását. És ebben az évben egy új ciklus kezdödik.

Hét éven át az Uranusz a Halak csillagképben volt látható. Minden asztrológiai hatásnak meghatározott szerepe van, és az Uranuszé a Halakban az elmúlt hét év folyamán egyértelmü volt: megnyitni a csatornát a legfelsöbb Szent Elménkböl az alsó elméhez. Ez abban nyilvánult meg, hogy megnövekedett az új tudást befogadó képességünk és a dolgok összefüggéseire való rálátásunk.

Ennek a hatására, az elmúlt években megnyitottuk elménket és szivünket az új bölcsességnek és az új megértésnek. Ezekben az években valószinüleg sokan tapasztaltátok saját intuiciótok és belsö tudásotok felerösödését. Remélhetöleg el is fogadtátok azaz meg is biztok benne. Az elmúlt 7 év alatt megváltozott a szemléletetek és ez egy bizonyos módon zürzavart is okozott, mert az észlelés-érzékelés régi módszere nem volt már alkalmas a rendelkezésetekre álló új rálátás és magasabb tudás aszpektusaira! A régi minták makacsul ragaszkodtak a helyükhöz az elmétekben, sokszor ellenálltak az új információnak. Az idö múlásával azomban, és a többi asztrológiai hatás közremüködésével az elmúlt években hitrendszeretek és az életfelfogásotok valószinüleg megváltozott.

A régi minták és érzékelés szolgálata lejárt és már alkalmatlanok a továbbiakhoz. Ez kényelmetlenséget is okozhat, mert már nincs visszaút! Ez vonatkozhat a pályafutásunkra, miként elégitjük ki szükségleteinket, családi viszonyainkra, baráti körünkre vagy párkapcsolatainkra. S ha visszanézünk, úgy tünik az elözö ösvény eltünt a látokörünkböl.

Soktól hallottam efféléket . . . jelentös aszpektusai eletüknek már „réginek és elavultnak” minösülnek, már nem tartoznak a lehetöségek közé. Mégis úgy tünik sokan a pokol tornácában éreztek magukat 2010-ben, mert a következö lépés avagy az új ösvény még vált tisztán láthatóvá. Talán látható is volt, csak ilyen vagy olyan okokból nem történhetett még meg.

2011 – ben Új Ciklus Kezdödik

Igen, azt érzem Új Ciklusba lépünk. A bolygó energiák, pályák és váltások ezt az irányt mutatják.

Mégis amekkora mértékben összhangban vagyunk ezekkel az energlákkal, olyan mértékben leszünk képesek majd megnyitni önmagunk, a rajtuk keresztüli csodálatos pulzálásra.

Más szóval, hogy magunkhoz öleljük ezt az Új Ciklust, saját akaratunk és törekvéseink által kapcsolódnunk kell hozzá, olyan tudatossággal amely magába öleli és stabilizálja az élet természetes ritmusait, mert azok hordozzák a Teremtö áradatát vagyis az Élet Lüktetését.

„Rhythm is the carrier of Life.”    „A ritmus az Élet hordozója”

~Rudolph Steiner

Sokféleképpen tudunk öszhangba kerülni az élet természetes folyásával, és néhányat közülük igen egyszerü megtenni, például:

•     Légzési Gyakorlatok.

•     Mozgás által: tánc, séta, yoga, tai chi, stb.

•     Rendszeres napi étkezések és alvás.

Ami igazán fontos az a rendszeresség, az fogja megnövelni a képességeiteket, hogy behozzátok ezt a Kozmikus Energát az életetekbe.

Azomban, hogyha más alapvetö módon nem vagytok összhangban, akkor a felsorolt mádszerek lehet, hogy nem bizonyulnak hatásosnak.

Egy másik hatásos modszer a következö: hogy összekapcsoljátok életeteket az Ég ciklusaival legalább egy bizonyos mértékig, használjátok az asztrológiát mint cselekedeteitek térképét. Én egyszerüen nem ismerek más tudományt amely tisztábban mutatná nekünk hogyan kerüljünk összhangba a dolgok természetes rendjével az Asztrológlánál.

2011 Kulcs Eseményei

A következöben szeretnék szólni azokról a kulcs eseményekröl amelyeket a leg jelentösebbnek vélek az Új Ciklusba lépéshez, különösképpen az év elsö felében:

1.    Az Uranusz-Jupiter együttállás a Halakban az év elsö hetében.

2.    A Jupiter a Kosba lép január 3.ik hetében.

3.    Az Uranusz a Kosba lép a következö 7 évre, március közepén.

4.    A Neptunusz egy rövid idöre a Halakba lép több mint 140 év óta elöször.

========

1.   Pontosan elöttünk~ a Jupiter együtt áll az Uranusszal!

Amikor az elöttünk álló évet mézem bizonyos napok vagy napok csoportja szembetünöen nagy jelentöségünek mutatkozik. Érdekes módon ebben az évben az egyik leg eröteljesebb hét az elsö, január 4-e és az azt követö néhány nap.

A harmadik, a három Jupiter-Uranusz találkozás közül ezen a héten történik (kettö volt a múlt nyáron). Ez alkalommal a Halak végén lesz, az Állatöv végsö szegletében. Az eheti Jupiter & Uranusz együttállás hatása még 2-3 hétig tart.

Ezek nagy eröhatású bolygók és együttes energiájuk meghatározó ebben az évben mindannyiunk számára. (4-én van az év elsö ÚJHOLDJA is és a NAPFOGYATKOZÁS is! Ez hatalmas enegiával látja el a hetet és aztok a magok illetve gondolatok amiket most elültetünk meghatározzák az elöttünk álló évet.)

Az év kezdetén nemcsak a múlt évet hanem az elmúlt néhány évet is tükröznünk kellene. Mert azok az évek alapozták meg a nagyobb azaz magasabb megértést, hogy miröl szól illetve miröl nem szól ez az év.

A fö téma a korlátozó hiedelmek és minták alóli felszabadulás keresése, megbocsájtani másoknak és magunknak és elengedni mind azt ami visszatart. Ezekben a napokban ha megtettünk minden lehetöt, azaz sugározzuk a Fényt és hajlandóak vagyunk felelöséget vállalni a saját feladatunkért, akkor az elengedés teljes mértékben lehetövé válik mostan! Ez önmagában is megnyitja a teret az Új Ciklus lehetöségeinek.

Mondjatok búcsút a régi programoknak!

Mindannyiunknál bizonyos programok futnak a tudatalatti leghátsó részében, amelyek meghatározzák korlátainkat, az élethelyzetekben „igen”-t vagy „nem”-et mondanak (föleg „nem”-et). Természetesen néhányra szükség van, az a józan ész. Azomban, többségük a régi érzékelésen alapul, hogy mire vagyunk képesek, mit tartunk a legjobbnak számunkra, mire tartjuk érdemesnak önmagunkat vagy mit tudunk megtenni.

Mégis a növekedéshez, ahhoz, hogy mindinkább azok legyünk akik valójában vagyunk és, hogy beteljesitsük mindazt amit elöreláttunk erre a létidöre, idönként a „nem” fölé kell lépmümk. Tudom, mindannyian hallottátok már ezt külömbözö megfogalmazásban. . . mégis nehéz megnyilvánitanunk az életünk kivánt kiterjedését.

Ennek egyik oka, hogy nem nyitottuk meg Lényünk  minden aszpektusát a kiterjedés befogadására, és álmaink megvalósitására a régi formákat és képleteket alkalmazzuk. És csodálkozunk, hogy miért nem valósul meg az amit szeretnénk. Mit gondoltok?  Mi is lehetséges igazán?

A Jupiter-Uranusz együttállás a leg messzemenöbb hatású, most történik, pontosan az Új Év elsö néhány hetében, hiv bennünket, hogy nyissuk meg önmagunk azon részinknek melyek képesek tudatunkat tágitani, a képességet, hogy befogadjuk legfelsöbb énünket és fennségünket.

Most van a legmegfelelöbb idö az életünk jelenlegi valóság érzékelésének kiterjesztésére, hogy ezáltal lássuk az új lehetöségeket is. „Amit nem tudunk megfogalmazni, azt megteremteni sem tudjuk!”

Ez az energia a korlátainkra zúdul, megnyit bennünket az új lehetöségekre, hogy lássuk mi mindenre vagyunk képesek!

Megvannak a kulcsok a zárak nyitására:

Elöször is, tévedés ne essék, az, hogy ezt elolvassátok. Ez már önmagában egy jel arra, hogy nyitottak és készek vagytok ennek az évnek a dinamikájára. Hiszem, hogy itt az idö, és rendelkezésetekre áll minden szükséges eröforrás illetve támogatás, bármi is legyen a feladatotok, a magasabb szintek eléréséhez.

A következö 2-3 hétben összpontositsatok bennsötökre. Fogadjátok el utatokat, akkor is ha még nem vagytok egészen biztosak bvenne, hogy az miröl is szól.  Az már önmagában azt jelenti, hogy biztok magatokban és hitetek van saját küldetésetekben. Engedjétek meg, hogy ne tudjátok mi fog következni. De a legfontosabb dolog, hogy tudjátok: a múlt már nem egy a lehetöségek közül.

Ez ráébreszthet bennünket a lehetöségeinkre. Azt is érezhetitek, hogy valami izgalmas történik, persze történik is. Olyan érzésetek is lehet mintha felszállna az életetek. Bizzatok benne és támogassátok azt az érzést!

A hangsúly most azon van, hogy aktivan és dinamikusan vegyetek részt az életetekben.

2.   Jupiter a Kosban ~ A lelkesedés, az enthusiasmus aktiválója.

Január 22-töl a Jupiter a Kosban lesz Június 4-ig. A Jupiter az állatöv jegyein minden 12 évben megy keresztül és mig a Kosban tartózkodik, lelkesdést sugároz és az izgalom valamilyen formáját hozza az életünkbe. Milyen csodálatos, hogy ez most történik, a lecsodásabb év elsö hónapjaiban.

Néhány kulcs dolog mig a Jupiter a Kosban tartózkodik: Legyünk merészek és legyen bátorságunk az lenni akik vagyunk; legyünk úttörök és kezdeményezök mert az teszi lehetövé az új kezdeteket.

Minöségek amire összpontositani kell mig a Jupiter a Kosban tartózkodik: Optimizmus azaz derülátás, ihletések, hit és bizalom. A nyitottsdág a változásokra több örömöt hoz az életetekbe. Azt tegyétek ami hü magatokhoz és emeljétek önbizalmatokat.

Ezen idöszak kérdései: Készem vagyok a változásokra és a növekedésre? Nyitott vagyok észrevenni, hogy mi minden lehetséges? Hajlandó vagyok kiterjedni még akkor is ha az gyökeres változást jelent? Ha merész volnák és önbizalmam lenne, mit tennék meg? Várom, hogy mások cselekedjenek mielött én teszem meg?

Mire figyeljünk ebben az idöszakban: Mig a Jupiter a Kosban van sokféle kiterjedést hozhat, azomban legyetek óvatosak nehogy túl gyorsan túl sokat vállaljatok magatokra. Bármiféle túlzás lehetséges, és a túlzásokat igyekezzetek elkerülni.

Mindez, a dinamikus idök hirnöke, amely sok változást vezet be hozzánk, olyan változásokat is amelyeken már dolgoztatok egy ideje.

3.   Az Uranusz a Kosban ~ Behozza a Szikrát

Az Uranusz a Halakban sokban hozzájárult az alapok  lefektetéséhez, hogy a Szellem bejöhessen az életünkbe, hogy a Fény belépjen létezésünkbe. Azomban az elsösorban a belsö szinteken történt, és nem volt a megnyilvánitás vezetöje. Amikor bármilyen korai avagy idö elötti cselekedetbe kezdünk, mielött a belsö tájat kialakitanánk, nagy a valószinüsége, hogy az életképtelen lesz a forma világában. Minden az idözitésen múlik.

Az Uranusz március közepétöl 2015 május 15-ig tartózkodik a Kosban, és mint szikra azaz katalizáló müködik. Összerakhatjuk a fahasábokból a tüzet de gyufa nélkül nem fog melegiteni bennünket. Amint az Uranusz a Kosban lesz sok szikra fogja éltetni a tüzet, lelkesedés, újra éledt optimizmus, haladás által.

Azonkivül a csatornák, amiket az elmúlt 7 év folyamán kovácsoltunk készen állnak a Fény sokkal dinamikusabb befogadására. Most már könnyebben fogjuk  látni, hogy a csatornákon kortábban lejövö információt hogyan alkalmazhatjuk az életünkben.

Néhány kulcs dolog mig az Uranusz a Kosban tartózkodik: Készülj fel a szokatlan, elöreláthatatlan eseményekre that melyek megváltoztatják a szemléletedet. Az energiák felerösödnek és az lesz az érzésetek, hogy minden rettenetesen gyorsan történik.

Minöségek amire összpontositani kell ezen idöszakban: Legyetek nyitottak a változásokra amelyek több életet és életeröt hoznak. Ez mindennek az alap eleme, hogy nyitottságotok által érezzétek az életeröt, amely a Szellem életet adó pulzálása. Amikor kelepcében érzed magad, kérdezd meg önmagadtól: az alsó én akarata még mindég mincs összekapcsolódva a felsö én akaratával.

Ezen idöszak kérdései: Hajlandó vagyok cserélni azokat a dolgokat amelyek valóban változást hoznak az életembe? Vagy meghátrálok, attól való félelmemben, hogy elveszitem azt amit már megismertem? Mi lenne az elsö dolog amit megváltoztatnák az életemben, hogy jobbá tegyem azt, ha tehetném?

Mire figyeljünk ebben az idöszakban: Ne cselekedjünk szeszélyesen, és ne tegyünk meggondolatlan véltoztatásokat. Ne impulziv módon keressük a szabadságot és a függetlenséget. Ne álljunk ellen az új ideáknak és információnak.

Hogy ráhangolódjunk az Uranusz hatásának magasabb frekvenciáira, meg kell találni a módját, hogy önmagunk legyünk, legyünk authentikusak amilyenek vagyunk, legyünk hajlandók más lenni a megszokottnál, hagyjuk a tömeget meg a narmákat. Énünk Isteni Aszpektusának lüktetése erös és egyedi szignatúrája van ami csakis a Tiéd.

4.  A Neptunusz a Halakba lép ~ Vonzerö az Istenihez & Az Élethez Amit Választottunk

A Neptunusz a Halakban fontos része az Új Ciklus kezdetének. Istenségünk jele és legfelsöbb énünkhöz vonz bennünket. Hatása alatt odadó természetünk felerösödik amint áhitjuk a kapcsolatot Istennel, hogy erösebbek és valódibbak lehessünk.

A sziv megnyilik a feltétel nélküli szeretetnek ~ önmagunknak, másoknak és az életnek amit választottunk. Eltünik az elkülönülés érzése önmaguntól, Istentól és másoktól.

Ez a hlányzó rész a kirakójátékban és ebben van a hajlandóságunk elfogadni életünk tervét, amelyet leszületésünk elött hoztunk létre (és ezt mutatja a születési asztrológiai ábránk is) most léphet igazán és könnyedén, ellenállás nélkül életbe.

Ez hosszú távú aszpektus, egészen 2025-ig érezzük hatását majd. A Neptunusz több mint 140 éve nem tartózkodott a Halakban).

Amikor megkezdjük az Új Ciklust, ismételten, életbevágóan fontos, hogy megtaláljuk az energiákkal való összhang útját, mert onnan kapjuk erönket és bátorságunkat folyamatosan. Ez nagyon izgalmas év lesz, úgy érzem nagyon hosszú ideje vártunk már rá, talán létidöket.

Erre az évre vonatkozó imáimban azzt kérem, hogy nyissátok meg magatokat igaz éneteknek és sok áldásban részesüljetek utatokon.

~Elizabeth Jones – www.AstrologyofLight.com

© 2011 by Elizabeth Jones. Minden jog fenntartva.

Ezt a cikket szabadon elküldhetitek másoknak, feltehetitek web oldalatokra és megoszthatjátok a társadalmi csoportotok tagjaival, de arra kérlek benneteket tegyétek azt változtatások és módositások nélkül, tüntessétek fel a szerzö Elizabeth Jones nevét és webcimét: AstrologyOfLight.com

Forditotta: Sári Izabella

Share

Vélemény, hozzászólás?