SANTA FE – AZ ARANY BÉKE TÉR ÖRVÉNYE

SANTA FE AZ ARANY BÉKE Örvény!

Metatron Arkangyal üzenete

James Tyberonn csatorázásában

Üdvözlet Szeretetteim, Metatron vagyok a Fény Ura, Feltétel nélküli szeretetben köszöntelek mindannyiatokat!

A világ most felgyorsul és megújitja önmagát.  Minden, s az idõ is gyorsul, ahogy a Felemelkedés közlekedik.  Amint az idö átalakítja önmagát, az átformálja az emberiség tudatosságát is, a termászet tapintható,  és megfoghatatlan erõit, és önmaga a Föld arculatát is.  Ez csakugyan a csodák korszaka, a mélyreható transzformáció korában, és az emberi tömegek akár támogatják a mindenre kiterjedö változásokat, akár ellene vannak, az valójában mit sem számit, mert az evolúció  fejlödésének a kibontakozása napról – napra gyorsabb.  A beharangozott Felemelkedés már a küszöbön van.

Tehát Mesterek, ahogy a Föld alakítja át önmagát, úgy fognak a Föld bizonyos területei az Emelkedés  specializálódott, átjáróivá válni.  Santa Fe is egy ilyen hely.

Ez a térség már régen ismert a kivételes, illetve erõspotens energiáiról, és ez egy egyedülálló rácson belül vált  lehetõvé.  Ezért vonzotta a Santa Fe és Creston közötti terület évszázadokon át a spirituális csoportokat és vezetöket, beleértve a Buddhista, a Karmelita, meg a Hindu szerzeteseket, valamint számos Tibeti meg Zen központot, és egy  sor spirituális közösséget.

Ezek a jelentös Eröcsomópontok a Crestone Needle, a Mt Trucha, a Mt Wheeler, meg persze, Ojo Caliente szent forrásai.  A terület rácsa pedig fejlõdik, komplexabbá és sokkal nagyobb jelentöségüvé válik, mig az energia  az ARANY-BÉKE energájává alakul át.

A BÉKE, mint azt látni fogjátok az elemzésünkböl, egy rendkívül magas “élet erö” örvény átjáró, mely exponenciálisan erõteljesebb még a bolygó leg eröpotensebb Eröcsomópontjainál is.  Az “Akasha Erö” egy olyan koncentrált területe, amely paraméterein belül az egyesített gondolat által, képes megváltoztatni  a választott valóság megteremtését és megnyilvánulását az egyesített theta gondolatokon keresztül.  Ezért a BÉKE az úgynevezett  teremtö tér, melyek  ezredeken át hiányoztak bolygótokról.  Az utolsó BÉKE teret eónokkal ezelõtt, a Felemelkedett Mesterek Sziriuszi-Pleiadi  Szövetsége távolitotta el, amikor a bolygó fény hányadosa sajnálatosan hanyatlott.  De most örömmel mondjuk el nektek, hogy a Felemelkedés energiái nemsokára újra mûködésbe fogják hozni az ARANY BÉKÉT.  Természetesen ez  egy újabb mérföldköve lesz az emberiség és a szeretett Föld záróvizsgájának.  Santa Fe ARANY-BÉKÉJE  lesz elsõként újra mûködésbe hozva.

MEGÚJHÓDÁS: A BÉKE ÉS A MEGBÉKÉLÉS PIRAMISA

Atlantisz Arany Korában hozzávetõlegesen 25,000 évvel ezelõtt a lineáris idõben mérve, egy  óriási Piramis komplexum állt Santa Fe térségében, a mai Mount Trucha hegység lábának a közelében.

Sziriuszi ihletésü Atlantin épitészeti alkotás volt, mint megannyi másik, a Piramis épités e termékeny  korszakában. A neve a “Béke és a Megbékélés Piramisa” volt.

Pontosan erre a helyszínre épült a különleges, kristályos ásványok, a di- oktaéder és tri- oktaéder szerkezetü, 8- réteg csillámpala, a pegmatite, a kvarc és a kristályos aranynak köszönhetõen, amelyek ösi maradvényok a Sangre de Cristos Hegyek területén.  Az oktaéder szerkezetü csillámpala ásványtanilag és geometriailag is egészen egyedülálló szilikát, amely  teljesen tökéletes alap hasadással  hexaéder (kocka) és oktaéder kikristályosodású kristályokat  alkot.   Ez a szakrális geometria valójában.

Az eleven geometria együttmüködve és egyesítetve a Piramissal hozza létre a dinamikus Föld rácsrácsot, azaz a Metatroni Átállitást amely természetében ciklikus ….olyasvalami mint egy mozgásban lévõ kaleidoszkóp.

A Béke és a Megbékélés Piramisa  a kristály harmoniák befogadásának és felerösitésének a célját szolgálta, a kivételes oktaéder szerkezetü  kristályokkal együttmüködve.  A Piramis complex technológiája lehetõvé tette, hogy az oktaéder szerkiezetü csillámpalából kisugárzott megtört  fény pulzáló rács-mintázatot képezzen.

ARANY- ROMBIKUS LENCSE

Ez a mintázat egy rombikus lencsét teremtett a térség felett,  amely, ha koncentrált theta gondolat  vibrácokkal párosult, hatókörében átalakította a Föld meg az emberiség sürüségét is.  Kommunikált a többi Pirasmis BÉKE terével is, annak érdekében, hogy az idövonal azon pontján, felügyelje a harmónikus rezonanciát és az emberiség óhajtott megnyilvánulását a bolygón, az úgynevezett nyolcadik oktáv hullám által.

Egy borostyán arany fény hatotta át a rombikus rácsot.  Ennek a neve volt az ARANY- BÉKE!  (mint már mondotuk elözöleg is, a Piramisok örökkévalóak, s ha egyszer felépültek a térben, az összes dimenzióban léteznek éteri elhelyezésük területére vonatkozóan.  A felsõbb energiák stabilizálását szolgálják, és a stabilizált energiákat a fizikai dimenziókba juttatják.)

A Béke és a Megbékélés Piramisa most újraaktiválódik és módositja az ARANY- BÉKE tereket New Mexikóban és Coloradoban, akár csak a Tolték Mound Piramisok, éterileg módositják a BÉKE teret Arkansas Kristály Örvényében, és a bolygó   egyéb, hasonló célt szolgáló kulcs területein.  Mivel Santa Fe az elsõ, most foglalja el helyét az egyre szélesebb és szélesebb fontossági körü frekvenciákban.  Ez az Örvény Átjáró komplexum változik és gyorsul, aspektusai és a cél amit szolgál egyre szélesebb körüvé válnak, a Felemelkedés közeledtével. Ez az ARANY-BÉKE.  Ggyorsul, hogy a gondolat kiterjedt manifesztácójának a terévé, és a tisztulás olvasztótégelyének a területévé váljon.  Aktiválása  a következõ 3 éven át fog megrörténni, és az összes többié is, egyenként, egymás utáni sorrendben.

SANTA FE FELVÁLTJA SEDONAT

Namost, elmondhatjuk nektek, hogy az ARANY-BÉKE területének (Santa Fe) eleven, érzö  örvény-átjátró komplexuma átvesz néhányat azon felelöség vállalások küzül,  amelyeket eddig Sedona komplexuma látott el.

Az energia az ARANY BÉKE portálon belül, éteri – geometriai complexitásában még színesebb mint a pazar Sedona Örvény.  Egészen  mostanáig, mindkét örvény komplexum, Sedona és Santa Fe is az óramutató járásával ellenkezõ irányú mintázattal pörgött.

Az ARANY BÉKE keretein belül, Santa Fe most átvált a kettõs (dualis) örvény forgás indukálására, mindkettõ, az óramutató járásával megegyezõ és az óramutató járásával ellenkezõ irányú forgatónyomatékkal.  Ez hozzájárul a sokkal kisebb sûrûséghez,  valamiféle  anti- gravitációs sajátossághoz.  Az energia hatása az oktaéder fény pulzálásában van, ami arra kényszeríti a látogatót és ott lakót egyaránt, hogy gyógyulását a harmónián keresztül találja meg.  Szinte lehetetlen ebben az energiában tartózkodni, hacsak az egyén meg nem találja  egyensúlyát ezen az eneriáin belül.

Tehát, arról van szó, hogy ARANY BÉKE formálódik a Santa Fe körül központosuló rombikus terület felett.  Ez 2010-ben véglegesül, és egy különleges energia felerösítõvé bontakozik ki, koncentrált dimenzionális beáramlással, amely átalakitja a Föld sûrûségét  hatáskörén belül, és ezáltal a teremtés manifesztálásának a terévé válik.

AZ  ARANY BÉKE

Most, miután elmagyaráztuk, hogy  Santa Fe térségében az ARANY- BÉKE létezett  elözöleg is, ismét életre lessz keltve fizikailag is a Béke és Megbékélés Piramisán keresztül.  AZ  ARANY BÉKE az elõkészítés szakaszában volt a Harmonikus Konvergencia óta.  Az elökészületeket a Sziriuszi-Pleiadi Szövetség a LeMuriai Kék Faj képviselöivel karöltve támogatja, ellenörzi és szabályozza, mind a kettõ hyper- dimenzionálisan létezik a térség felszíne alatt a Belsö Föld alagutainak és üregeinak a hatalmas labirintusában, melynek bonyolult hálózata a  térség alatt Mount Trucha, Santa Fe és Crestone Needle között van.

A  terület érzékenyeb lakói gyakran hallanak egy alig hallható zümmögést, illetve pontosabban egy ‘Om’ hangzású hangot, mindenütt ezen a vidéken.  Ez azért van, mert a Piramis kristályos harmonikus oktávokat sugároz ki, ami céltudatosan szabályozott a Sziriusziak által, amint a BÉKE és a Piramis kézzelfoghatóbban müködövé válik.

A KONCENTRÁLT ÉLET ERÕ TEREI

Az  ARANY- BÉKE mûködésének  alkalmazása , egyéb hasznositásai között az, hogy felgyorsitja a Kristályos gondolat manifesztálását a MerKaNa kialakulásában.  Két elsödleges formában mûködik:       (1) Antenna, azaz vevö és felerösitö készülék az élet energia “pixel” vagyis az ugynevezett AKASHA tudatosság egységek befogadására.  A Theta gondolatok, ebben a koncentrált matrixban, teljes mértékben képesek a választott lehetöség manifesztálásával a valóság megváltoztatására.

(2) Mint az anti- gravitációs térmezõ egy hologramikus multidimenzionális beillesztése az  arany rombusz területén belül, egy jellegzetesen felgyorsult hozzáférhetõséget tesz lehetõvé, az Omni Föld egyidejü/szimultán idõ és párhuzamos valóságainak a hologramjaihoz.

Azomban, ez egy kétélü kard. Ez a szó szoros értelmében a “Tiltott Bolygó” forgatókönyve, ahol a gondolat megnyilvánul a valóságban.  De ne aggódjatok, “biztonsági zárral felszerelve jön!”

Azok, akik nem Mer-Ka-Na fénytestükben vannak, nem lesznek képesek elérni a manifesztáláshoz szükséges harmoniát, viszont senki sem érheti el Mer-Ka-Na fénytestét, mielött megtisztitotta volna a Felsöbb Lélek multidimenzionális  gondolat – hullám rezonanciáját.  Megértitek?

A BÉKE lehetõséget nyújt a Mer-Ka-Na fénytestbe való felgyorsitott belépésre, az intenziv “olvasztótégelyes” tisztitáson keresztül.  Ezért a terület lakóinak választaniuk kell: vagy megtisztulnak és Mer-Ka-Na fénytestükbe lépnek, vagy (ha nem ezt válasszák) a kiegyensúlyozatlanság egy olyan állapota kényszerül rájuk, hogy egy másik területre való költözést fogják választani.  A BÉKE tér különleges energiája rendkívül erõteljes, és módfelett az… mégis, robusztus ereje megtévesztõen kifinomult. Mit is jelent mindez?  Egyszerü kifejezéssel a BÉKE örvény lehetövé teheti az elegendö fény hányadossal rendelkezö emberi keresõnek Mer-Ka-Na mezõterében, hogy hatékonyan hozza döntéseit és  könnyedén manifesztálhassa a kivánt életet és tulajdonságokat, a tiszta theta gondolat oktáv útján.  Elõfeltételként, a BÉKE Kristály-Fénytestbe való gyors belépést is lehetövé teszi.  Hogyan?   Az összes  megmaradt “befejezetlen” ügy sokkal gyorsabb felszinre kényszeritésével, mint az  megtörténne egy kevesbé ékes energiájú térségben.   És sokatok  részére keresök, akik még 2012 elõtt megtisztitani szeretnétek a megmaradt akadályokat, ez egy mélyrehatóan elönyös lehetöség.  Mégis, informálunk benneteket … meglehetõsen nagy hullámvasút utazás lehet ea a folyamat.  Ez egy élénken világos példája az Eleven Föld átalakulására az emberiség szolgálatára.

AZ ERÖ CSOMÓPONTOK PERIODIKUSAK

Tudodjátok, az örvény – átjáró komplexumok dinamikusak,  ciklikusak és örökké változóak, és a Föld meg az  Emberiség igényelt szükségleteivel összhangban módosulnak, az egyensúly, a fejlödés, valamint a sorsotok nagyobb kreatív irányításának a megtartása érdekében, mikro és makro szinten egyaránt.

Mesterek, egy állandó kommunikáció, egy adok – kapok váltása megy végbe a bolygó erö – központjai között.

A továbbiakban, elmondjuk nektek, hogy a Földi Kozmikus Eröcsomópontok nagy mértékben a felettük és az alattuk jelenlevõ ásványi összetétel által meghatározottak.  Az Örvény – Átjáró komplexumok, a  hang energetikai mozgásának szimfóniákba egyesülö hálózatai, és nincsennek szünetekkel elválasztva.  Átfedik és határolják egymást tömör hullámokban, illetve eltérõ ciklikus idõszakokban, ugyanúgy mint a természet bemutatja az évszakokat nektek.  Ezek szerint, az Örvény – Átjáró komplexumok visszatérö ciklusokban mûködnek, a bolygó kristály – elektromos dinamikájának és az emberiség fény hányadosának  megfelelõen.

GONDOLAT HULLÁM GYORSÍTÓK

A következõ három évszázadban az emberiség meg fogja tanultanulni, hogyan módositsa tudatosan saját “sürüségét”, úgyszintén a  viszonylagos dimenzionális sûrûséget a specifikus Eröcsomópontokban a bolygón.  És a teremtésben, a BÉKE tér – mezöknek hatékony szerepük van az emberek által választott valóság és sors  manifesztálásában.

A múlt bizonyos kultúrái beleértve  Atla-Ra-t, az Egyiptomiakat és a Tibetieket, tudatában  voltak, hogyan befolyásolhatják közvetlenül az általatok úgynevezett Eröcsomopontok további transzformációját sajátságosan sugárzó energia mezõkké, amelyek valamiféle átalakítás (metamorphose) gyorsító generátorrá váltak.   Ennek a megnevezése volt, amint leirtuk, a BÉKE.

Néhány ezekböl van most kialakulóban.  Ez okból irányítottuk a csatornát specifikus területekre az összejövetelek helyéül.  Az egyik ilyen térség az Emerald Mountain, (Smaragd Hegy) Arkansas Kristály Örvényében, Galveston sziget Moody (Szeszélyes) Piramisa, és természetesen az  ARANY-BÉKE rombikus térsége New Mexikóban.

Mesterek, minden dolog és lény sûrûsége fizikailag mérhetö, azonban, az emberi tömegek mint már megállapítottuk, elfelejtették hogyan lehet befolyásolással átváltoztatni és alakitani a dimenzionális sûrûséget annak érdekében, hogy önmaga ás saját jövõje elõnyére váljon.

Ennek fontossága abban rejlik, hogy a tiszta – theta gondolat ösztönzése (stimulus) a fizikai anyagotokra és az éteri anyagra, az ami bezárja a tudatosság ûrt, az anyagban való  létetek és az anti anyag meg az éteri anyag sokkal szélesebb birodalmai között.  Ez természetesen a kristály Mer-Ka-Nic mûködés közben, és a tiszta gondolat minta kristály desztillációja.

Ez az utolsó lépés.  Ez egy kvantum ugrás, és a ”varázs pálca”, ami nagy, és nagyobb felelõsséget igényel.

A FELEMELKEDÉS ALKÍMIÁJA

A gondolatok ezen szintje a Felemelkedés Alkímiája.  A tiszta elmében történik, és természetesen a BÉKE által felgyorsitott, és mindkettõ, a Mer-Ka-Na és a Mer-Ka-Nic Eröcsomópontok az összetevöi.  Az összes, Örvény Átjáró komplexum, némiképp hasonló rendeltetéssel mûködik, de nem ugyanazzal a mechanikával.  Ez elsõsorban az eleven földnek, amely meghatározza õket, és a tömör ásványi összetétel ciklusának tudható be, az egyes Eröcsomópontokban illetve föld csakrákban.

Tudodjátok, további együttmüködési dinamika van az ásványi összetétel sûrûsége meg a bennük befogadott külsö fény energia között, és hasznos lenne, ha ezt is megértenétek.

És így az ARANY – BÉKE egy megújult életerõ ciklusba lép be, és az említett ásványi receptorok önön dimenzionális sûrûsége az adó-vevö katalizátor, ebben a metamorfózisban.   Úgy mint a fény egy spektrumban  létezik,   azt teszi az anyag is.

Az anyagnak  olyan vibrációs rétegei vannak, amelyek ciklikusak lehetlehetnek, és ezek a ciklusok,  a theta- gondolatok által magasabb spektrumokba aktiválhatók.  Ez Most történik, és 2010 májusában tetõzik majd, az általunk Santa Fe-be irányított szertartásokon.

Azomban, azt is méltányolnunk kell, hogy nagyon sokan Creston és Santa Fe térségének lakói közül éveken át, tudatosan vagy tudatlanul, de dolgoztak ezekkel az energiákkal és elõkészítették õket. Természetesen, az ARANY – BÉKE Örvény Átjáró átterjed a New Mexikói Sangre de Cristos Hegyeken keresztül Coloradoba, a párhuzamos hegygerinc, a Crestone Peak (Csúcs) középpontjába.

OJO CALIENTE FORRÁSOK

Az ARANY – BÉKE egyik fõ csomópontja a BÉKE élõ vizeiben található.  A négyes – források OJO Caliente-nél szerepükben egészen egyedülállóak.  Amikor mind a 4 forrás hasznosított, egy nagyon jótékony tisztulás és az aura mezö kiterjedése megy végbe, ami valójában helyre állitja az aura mezõ 13-20-33 áramláskörét, a korlátozó lenyomatok eltávolittatnak, és létre jön az optimális energia áramlás.  Az Energia a lehetõ legmagasabb potenciáljára erõsödik fel.

Ezek nagyban hozzájárulnak az aura mezö makulátlanságának a fenntartásában a BÉKE tér megnövekedett energiáiban.

A beáramló energia képes meggyógyítani a betegségeket és megfiatalítja a fizikai testet.  A vízek élõek, a különleges életerõ, illetve az Akasha hordozói.  A források napi 100,000 gallon (454,300 liter azaz 76.875 köbméter) viztöbblettel áradnak,  4 eltérõ héviz (geotermikus) ásványi tavacskában, egy õsi, földalatti vulkáni víztartó-rétegböl {aquifer} ami, természetesen ismert volt az Atlantisziak számára, és a felszín alatti kék testü LeMuriaiak is használják.

Az öslakósok és az elsö Felfedezõk is felismerték e vizek revitalizáló és gyógyító hatását azok számára, akikik testüket áztatták a szent élõ vízekben.

A térség felszin alatti civilizációi természetesen, mint már említettük, nagyon is tudatában vannak és meglehetõsen aktivak a források használatában, és persze a fenntartásukban is.

Elmondjuk nektek, hogy Atla-Ra beavatottjai az Aura erõsítésére és szertartásos megtisztulásra használták a forrásokat, mielõtt látogatást tettek a Béke és a Megbékélés Piramisába, amely a mai Mt Trucha hegység közelében volt elhelyezve.

Az ARANY – BÉKE térsége telitve van földalatti alagutakkal meg nyüzsgö élettel.  Ezen a területen belül, az  Atlantiszi kor dicsö és mitikus labirintusai még mindég teljesen mûködöképesek a tér  hyper-dimenzionális berkeiben.  A jóindulatú kék börü lények, meg a Sziriusz A beliek  bázisa e terület alatt van, és természetesen ök is részt vesznek az  ARANY – BÉKE rekonfigurációjában.  Nos, ezért észlelik annyian a ‘hum’ vibrációt Szent Fe, Trucha, Crestone és Ojo melletti vidéken.

A vas források, az arzén tartalmú források, a nátrium források és a lítium források négyesének a kombinációja rendkívül ritka, és hatásukban kölcsönösen kiegészitik egymást.  Nincs még egy ilyen ásványi kombinációjú természetes geo – termál élõ forrás a bolygón.  Ezek termál vízek, 85 és 108 F fok (29.44 és 42,22 C fok, a forditó megjegyzése) között, és ez is egy jelentõs tényezõ, mert a hõmérséklet fokozza a felszívódást, fizikailag és éterileg egyaránt.  Ezt, a nagyrabecsülés szellemében kell befogadnotok, tisztelve a hely élõ szellemét, és a vízek élõ szellemét.  Csak miután engedélyt kértetek rá, menjetek be a vizekbe, s akkor is csendben meditálva, nem loccsanással mint egy medencébe vagy a fûrdõhelyen, hanem ünnepélyes megtiszteltetéssel, imádkozva.  Kérjed amit kívánsz, ami szükséges a legfelsõbb jóért, mert ténylegesen, a szent keresztség rituális tisztításának az Élõ katedrálisában vagytok.

VÖRÖS VAS FORRÁSOK

A vasban gazdag, termál vas források az az úgynevezett Szent és Isteni Nõi energiák vér eszenciája. Természetesen, a vörös forrás tengelyhangolással egybehangolt a Chalice Well Vörös Forrásokkal a Mt Shasta (Stewart Mineral) az Istennö Vörö Forrásaival’.  Az energiák mágnesesek és a rubin kristály eszenciáját hordozzák.   Gyógyitó hatásuk az immun rendszer megerõsítését valamint a keringési  rendszerekben és a vér áramlásában a mágneses egyensúly gyarapodását segiti.  Különösképpen  hatásos a változó koron túl lévö hölgyek aura és hormon egyensúlyának helyreállitásában, de nöi egyensúlyt hoz be a túlságosan maszkulin kifejezödésü férfiak testébe is.

FEHÉR SZÓDA FORRÁSOK

A nátrium források a kiegyensúlyozott Isteni Férfias energiát képviselik és hordozzák, és összhangban mûködnek a vörös forrásokkal.   Valójában azt lehet mondani, hogy ök ketten Isteni házasságban vannak, egybeolvasztva a férfi és a nõi aszpektusokat egységes teljességbe.   A fehér források jónos jellege nagyon elõnyös az aura lenyomatainak az eltávolitásában, és csökkenti az érzelmi kiegyensúlyozatlanságot.  A nátrium vízek alkalmasak a gyomor betegségek, emésztési zavarok és hormonális kiegyensúlyozatlanság kezelésére is.  Tengelyhangolással kapcsolódik Glastonbury Hattyú (Swan) forrásaihoz meg a Mt Shasta  Szilikát Fehér forrásaihoz.

ARZÉN FORRÁSOK

Az arzén víz az Istenkeresõ egyén mentális testbe kivetitett negatív illetve mérgezõ jellemzõk eltávolításban mûködik hatékonyan.  Az arzén fizikailag is nagyon jótékony hatású a bõr elváltozásainak a gyógyításában, mint a sérülések, ekcéma és bõr irritáltság (viszketegség).  Ráadásul, a vízek hosszú távú használata segit a reumatikus, az ízület gyulladásos és csukló gyúlladásos esetekben.  Elektromos tulajdonságai által, mint “kenöanyag” adódik hozzá a fizikai test izomzatához és csontvázához.

LÍTIUM FORRÁSOK

Ez a forrás tengelyhangolással van egybehangolva a  Görögországi Delphoi Lithia vízekkel.  Ezek a vízek nyitják a Harmadik Szemet és növelik az úgynevezett médiumi tudatosságot.   A lítium vízek tisztitják és nyitják a szív, a torok és a Harmadik Szem központokat.  A vízek hozzájárulnak, az egyén bennsö jóllétének, derüsségének és nyugalmának a kialakitásában.

A 4 FORRÁS EGYESITETT ÖSSZHATÁSA

Mivel az ásványi anyagok különbözõ mértékben keverednek a  4 tavacska között, használatuk sorrendje a következõ szekvenciákban a leghatékonyabb:  A nõi testben lévöknek a vörös forrásokkal kell kezdeniük, ezt követi a fehér,majd az arzén és a lítiummal fejezödik be.   Minimum 30 perc a tanácsolt idö mindegyik tavacskában, és köztük  5 – 15 percnyi száradás a szélben/ napon, mindegyik után.  Ne száritkozzatok törölközõvel, inkább hagyjátok, hogy a szél és a nap szárítson meg benneteket, az ásványi anyagok job felszívódása érdekében.  Az ellenkezöje érvényes a férfi testben lévök számára, nekik a fehér (nátrium) tavacskával kell kezdeniük, amit a vörös követ, majd az arzén és végül a lítium.  Az összesitett jótékony hatások mind a 12 csakra központ tisztitásában, újra stabilizálásában és egyensúlyba hozásában, valamint a 13-20-33 áramláskör optimális behangolásában nyilvánulnak meg.  Az egyesitett EGÉSZ-SÉG, a férfi – nõi egyensúly is létre jön a víz szertartások alkalmával.  A nyugalom, a derü és a kiegyensúlyozottság érzése is elérhetö a fürdõ szertartás által.

Mesterek, ez az eljárás ténylegesen a fizikai a mentális és a spirituális triád mindegykében hoz gyógyulást és megújhódást.  Egy szertartási ciklus is természetesen segíteni fog, mégis azt tanácsoljuk, hogy ismételjétek meg az eljárást kétszer – háromszor naponta, háromtól öt napig tartó idõszakon át az, optimális eredmény érdekében.  És azok számára, akik a fokozott vitalitást és megújhodást keresik, tegyétek ezt rendszeresen, évi 3 – 4 látogatást beiktatva.  Az ilyen optimális és ismételt hasznosítása a forrásoknak, megszüntetheti a betegséget, és természetesen meghosszabbíthatja illetve tökéletesébbé teheti a testben létet, fizikailag és spirituálisan egyaránt.  Ezen források rendszeres használata abban is támogatja majd a térség lakóit, hogy könnyebben egységbe egyesitsék a férfi – nöi egyensúlyt, és összhangba kerüljenek a BÉKE olvasztótégelyének finoman heves energiáival.

A BÉKE,  MINT A FÖLD EGYIK FÉNY TESTE

Mint ahogyan az emberiség belép a kristály Mer-Ka-Na szerkezetébe, ugyanúgy a Föld is belép a Kristályos szerkezet egy hasonló ciklikusába.  Ennek megfelelõen, a BÉKE tér rács-mátrixa szintén formálódik azokon a kulcs területeken, amelyek még tegnap kevésbé voltak ismeretek mint ma, és ma még nem annyira ismertek, mint holnap lesznek.

Észak-Amerika területén ezek a helyek Santa Fe, Asheville, Lake O’Hara (Tó), Herkimer NY, Galveston, Mount Alban-Oaxaca (Mexikó) és a Mt Magazine Arkansasban.  Ezek dinamikus BÉKE tér szerkezetekké  válnak, amelyek bizonyos Istenkeresõket energiájukhoz vonzanak majd, és felgyorsítják a Mer-Ka-Na folyamatot, az összes elõkészítõ bonyolultságában.

Sok másik BÉKE tér is felbukkan a világban a fentebb felsorolt vidékeken, a közel múltbeli Kozmikus Trigger kristály szakaszának következtében.  Mindegyikük Mer-Ka-Nikus szerkezetü, mint a kristály kor kulcs mátrixa.  És tartsátok emlékezetben, a Mer-Ka-Na energiák és átjárók a 144 Kristály Rácson keresztül lettek életre keltve és mûködésbe hozva.  Ez egyike, a Tripla Dátum Átjárók tulajdonságainak.

A FELEMELKEDÉS KULCS TÉNYEZÕI

Sokan közületek már érzékelitek a Kristály Kort, és annak dimenzionális kiterjedése is  már a küszöbön van. Valójában mindég is itt volt, és távolságban ma sem vagytok közelebb mint egy évvel ezelõtt voltatok.  Ez azért van, mert a távolság nem tényezõje a dimenzionális valóságnak.  Mesterek, a Felemelkedés Ívének energiái teljes mértékü dinamikus lendületben vannak.  A Föld hihetetlen ütemben alakul át, és ugyanolyan jelleggel hatnak a változások, az emberi tömegekre.

A FELEMELKEDÉS KÉT ELSÕDLEGES TÉNYEZÕ ÁLTAL MEGHATÁROZOTT

* 1) Kiterjedt Dimenzionális Hozzáférhetõség

* 2) Átigazolódás az Egyesített Kristály Mezõbe

Azomban, értsétek meg, hogy a Felemelkedés bonyolultságai nem lineáris valóságok, amelyek a Földre áramlanak a lineáris idõben.  Ebben az összefüggésben a ‘Felemelkedés’ pontosan ott van, ahol mindég is volt, jelképesen és ténylegesen egyaránt.  A nem lineáris mozgás értelmében nincs közelebb ma, mint egy évtizeddel ezelõtt volt.  Mert Felemelkedés mindég volt, és mindég lesz.  Ez egy Kozmikus követelmény a Föld számára, és vele együtt az emberiség számára is.  Ti akkor vonzátok be valóságotokba ezt a mindent átfogó (Omni) Eseményt, amikor kollektiv vibrációtok beinditja azt.

Az Omniverzumban és az Omni – Földnek mindég is volt egy Felemelkedett változata a Földnek, és természetesen emberiség is az “Idö Torus”-ában, korlátozó hitrendszerek nélkül.

Amikor az emberiség tömegeinek kollektiv gondolat rezonanciája, az Isteniség frekvenciájával ihletett, a távolság a Felemelkedésig úgyszólván, közelebb kerül fizikai valóságotokhoz.  De ismételten, a Felemelkedés örökké a végsõ, elkerülhetetlen valóságotok volt, most se nincs közelebb mint a Mer-Ka-Nikus összefoglaló elejétõl fogva.  Értitek?

Tehát a távolság, a fizikai polaritású dimenziók (1- töl 3 – ig) duális birodalmai és a nem-poláris birodalmak között, távolság nélküli, nem mérhetö, mégis az ûr lényegesen gyorsabban átutazható, mint korábban, a Kristály gondolat integrációjának köszönhetõen.

Más szavakkal, a dimenziók nincsennek rögzítve a fizikai valóságban, hanem áthidaják azt egy meghatározott frekvencia tartomány által, amelyben oszcillálnak.  A mennyei kristály frekvencia beintegrálása a Földbe a Kristály Rács útján, és a földi rács átjárók BÉKE tér formációi által történik, melyek lehetövé teszik a kristály átjárók értelmezését a Földön.  Mindegyikük egy-egy ciklikus küldetéssel járul hozzá a Föld és az Emberiség transzformációjához.

AZ ELSÖ  BÉKE TÉR INTEGRÁCIÓ

Az elsö két ilyen BÉKE tér formáció az ARANY – BÉKE Santa Fe térségében, és a SMARAGD (EMERALD) BÉKE a Mt Magazin hegységben, Arkansas Kristály Örvényében.  Mindkettö létezett a fizikai valóságban korábban is, most azomban visszatértek a Földre a Kozmikus Trigger és a Kollektiv Akashikus Gondolat ereje által.  A Theta gondolat, a tiszta kollektiv elmében, a befejezö lépésetek.

Santa Feben egymás mellé kerülnek a magas és a mégmagasabb fontosságú frekvenciák.  Ez egy Örvény – Átjáró komplexum, amely változik, és gyorsul, aszpektusa és jelentösége egyre szélesebb körüvé válik a Felemelkedés közeledtével.  Gyülekezzetek hát, a BÉKE tér Rácsokban és tervezzétek a az általatok kivánt jövõt  bolygótok számára.  Manifesztáljátok életeteket!

EGYSÉG  TUDATOSSÁG

Az Emberiség az örök idõk folyamán az Élet Céljáról merengett.  S ez a CÉL, MEGTANULTANULNI FELELÕSSÉGTELJESEN TEREMTENI!  Ti azért vagytok itt, hogy megtanuljatok ‘ISTENEK’ lenni!  SZERETETTEL TEREMTENI!  Az Egység Tudatosság a Kulcs!

Az Egység Tudatosság a kulcsa a BÉKE terek teremtö pontjainak az irányitására.   Amikor tömegesen összegyûltök ezekben a központokban, képesek lesztek a teremtö gondolat theta hullámát létre hozni, amely elképesztõ mértékben módosítja majd a jövõt.  Meg fogjátok érteni a Föld magasabb célját és saját szerepeteket ebben.  Elõrelátással fogtok haladni, amint az ezerböl milliók lesznek a dualitás élet magasztosabb céljainak a kollektiv teremtésében, amint az megnyilvánul a Kristály zérus mezõben.  Itt az ideje az egyesülésnek, és annak megtétele inditja majd be a kozmikus terv beteljesülését.

A karmesteri pálca át let adva az emberiségnek, és persze ez egy csodálatos varázspálca.  Kezeljétek megfelelöen Mesterek.  Ez az utolsó lépésetek a Felemelkedéshez.  Az egyik bölcs legendátok  megállapította „amit az ember gondol, azzá válik”.  Ez a BÉKE tér törvénye!  Teremtsetek helyesen terükben!

Metatron vagyok és megosztom veletek ezeket az IGAZSÁGOKAT.   Szeretve vagytok.

És ez így van.

Forditotta:  Sári Izabella és Nász János

Lektorálta: Sári Izabella

Szerzöi Jog Közlemény

Ez a csatornázás a www.Earth-Keeper.com tulajdonát képezi, és e weboldalon található.  Az  eredeti cime: Santa Fe – Vortex of the Golden Pax, a szerzö James Tyberonn. Bármelyik weboldalra feltehetö, de a benne lévö informácio nem módositható, a szerzö és a weboldal cimét fel kell tüntetni. Magazinokban és nyomtatásban nem közölhetö a szerzöi engedély nélkül. Engedélyért a Tyberonn@hotmail.com kell fordulni.

Share

Vélemény, hozzászólás?