A SPIRITUÁLIS FORRADALOM KELLÖS KÖZEPÉN VAGYTOK

A SPIRITUÁLIS FORRADALOM KELLÖS KÖZEPÉN VAGYTOK

Mihály Arkangyal 2010 márciusi üzenete

Ronna Herman csatornázásában

Szeretett mesterek, egy pillanatra képzeljétek el, hogy teljes mértékben tudatában vagytok származásotoknak, és bármikor csak kivánjátok bele nézhettek a saját személyes kozmikus történelmetek adatállományába.  Képzeljétek el, hogy megvan a képességetek a körülöttetek levökkel gondolat áttétellel kommunikálni szavak nélkül.  Képzeljétek el, hogy természetes képességetek van mindenki aura mezejét látni és ezáltal olvasni tudjátok illetve megértititek a személy Létállapotát bármelyik adott pillanatban.  Képzeljétek el, hogy tiszta látomásotok van arról amit megnyilvánitani szeretnétek, és kevés idö meg törekvés szükségeltetik, hogy látomásotok valósággá váljon.  Képzeljétek el, hogy képesek vagytok kommunikálni és közremüködni az Arkangyalokkal és az óriási angyali birodalommal, akár csak a felemelkedett mesterekkel és a Fény hatalmas Lényeivel.  Ez az összes tulajdonság és képesség része Lényetek természetes állapotának a felsöbb birodalmakban, és ti most ezen Isten-adta tehetségek visszaszerzésének a folyamatában vagytok, és azon képességetek visszaszerzésében is, hogy segitsétek az emberiség és a Föld evolúciós folyamatát.

Sokszor és sokféleképpen elmagyaráztuk már, hogyan különitettétek el Isteni Éneteket az Esszencia maszkulin Szikrájára Atya Istenünk jellemzöivel és minöségeivel, és az Esszencia feminin Szikrájára Anya Istenünk erényeivel és tulajdonságaival.  Ez az elsö elkülönülés óta, Énetek mindegyik arculata az Isteniség többszörös kisebb Szikráira töredezett, és a formák milliárdjait, meg számtalan küldetést vállaltatok mindenfelé ebben az univerzumi tapasztalásban.  A következö grandiózus szakasza az univerzális kiterjedésnek, és az összes érzö Lény evolúciója már nagyban halad elöre, és mindannyiatoknak mint Csillag Magoknak és az Isteni Fény hordozóinak, nélkülözhetetlen szerepe van ebben.

A felemelkedési folyamat megköveteli az elengedését azoknak a dolgoknak amelyek a harmadik és negyedik dimenzió fojtogató, korlátozó valóságában tartottak benneteket.  Az elengedés magaután vonja az egyensúlyt és a harmóniát földi Lényetek összes arculatában, ami a gazdag és sokféle múltatok memória bankjának összes diszkordáns energiáitól/eseménytöl való megtisztitását eredményezi.  Ami megmarad az mind a csoda, az öröm és a sikeres törekvések amiket megvalósitottatok mint társteremtök az anyagi valóságban.  Amint átkeltek a Felemelkedés ösvényén, visszakövetelitek a Szent Elmétekben tárolt bölcsességet, és megcsapoljátok a Teremtö Fény Ádámi Részecskéknek nevezett gazdag tárházát.  Bemutatni és használni fogjátok sok szunnyadó képességetek, amelyeket arra az idöre tartalékoltatok, amikor készek lesztek visszakövetelni öket.

Az a Teremtö szándéka veletek, hogy a Fény terjesztöi legyetek az illúziók és az árnyékok világában.  Ti azért vagytok a Földön, hogy az energia mester hordozóivá váljatok.  Lélegzetetek az a mechanizmus amely által behozzátok a Teremtés Élet Energia Szubsztanciáját mig a harmadik-/negyedik-dimenziós környezetben müködtök.  Azomban, amint megnyitjátok és aktiváljátok Szent Sziveteket és Szent Elméteket, meglesz a képességetek ezen Univerzum Teljes Spektrumú Fényébe való belépésre, és az Ibolya Láng Isteni alchemikus tulajdondágai is teljes mértékben rendelkezésetekre állnak majd.

A Kör Törvénye biztositja, hogy az általatok kiküldött vibrációs minták kerüljenek vissza hozzátok, egy felhalmozott mértékben hasonlónak-minösülö energiával egyetemben (azaz ugyanazon frekvencia minták vibrációi).  Ti egy energia örvény középpontja vagytok, amely a vibrációs minták köréböl/csomópontjából áll, amelyet önmagatokból vetitettetek ki a Szoláris Erö Központotok útján.  Nem a napfonatotokat neveztük imigyen, hiszen akárcsak a Föld Naprendszeretek Napjától kapja a kozmikus energiát, ugyanúgy mindannyian Szoláris Erö Központotokból sugározzátok az élet erö energiáját.  Egy pillanatra lássátok önmagatokat mint a világotok központi fókuszpontja. Ti vagytok az erö forrás, és gondolataitok, tetteitek meg szándékaitok a hasonló energiákhoz kapcsolódó energia csomókként sugároznak ki belöletek.  Az az energia felerösödik és megnyilvánul az ok és okozat világában és visszatér hozzátok a valóságról alkotott képeteket érvényesitve.  Testetek felszivja ennek a visszatérö energiának egy részét, fájdalmat és szenvedést, vagy örömöt és áldást teremtve, a frekvenciáktól függöen.  A visszatérö energia másik része kiáramlik mögétek a Végtelen energia mintátok következö csomóját teremtve, mig a maradék fokozatosan beáramlik személyes teremtésetek kerekébe.  Ezáltal állandóan hozzáadtok a személyes energia börtönötökhöz, illetve Fény jármüvetekhez és a személyes valóságotokhoz a Földön.  Mondtuk már nektek, hogy ti a Földre mint az Isteni Erö társteremtöi jöttetek?

Az egyensúlyhoz és a harmóniához való visszatérés az elöfeltétele a Szent Szivetek középpontjában maradásnak.  Annak érdekében, hogy ezt megtegyétek állandóan értékelnetek és tökéletesitenek kell ÉN tudatotokat.  Érzelmeiteket hiedelmeitek befolyásolják, és szándékaitokra érzelmeitek vannak hatással.  Hallgassatok Lelketek ösztökélésére, Szent Elmétek bölcsességére és Szent Szivetek érzelmeire, s minez segitségetekre lesz itélöképességetek finom hangolásában, hogy megfelelö döntéseket hozzatok és mindég a legmagasabb ösvényt válasszátok.  Minden dolog megbecsülése és az Isteni-ihletésü választások vezetnek az ÉN mesterévé válásához.

Az egyik legfontosabb dolog amit megtehettek, hogy beinditsátok az egyensúlyhoz és a harmóniához való visszatérés folyamatát az általatok teremtett valóságban, a Megbocsájtás Törvényének alkalmazása az összes félreteremtésetek illetve másokkal való közremüködésetek esetében.  Igy cselekedve azonnal felgyorsitjátok a központotokba való visszatérés folyamatát, mert ez kitörli illetve megszakitja az általatok mások napfonatához kapcsolt energia köteléket, és ez lezárja a kollektiv tudatosság bármely negativ hitrendszerének oda-vissza sugárzását is, amelyet magatokre vettetek.  Ezáltal vissza veszitek az egymás között cserélt, hozzáadott vagy résztvevöként kibocsátott vibrációs mintákat, s ez lehetövé teszi számotokra, hogy belépjetek a kegyelem állapotának a folyamatába.  Legyetek tudatában, hogy amint ezt megteszitek, egy átalakitó tisztulási folyamatot tapasztaltok majd és amit az maga után von, azomban, az koránt sem lesz olyan traumatikus illetve hosszantartó, mint a következmény, hogyha nem adtátok volna önszántatokból és tiszta szivböl beleegyezéseteket a kezdeményezés megtételére.  A Megbocsájtás Törvénye magába foglalja akaratotok egybehangolását Atya/Anya Istenünk magasabb AKARATÁVAL Mindenki legfelsöbb jólétére és javára.  Ezen Univerzum Isteni Terve az evolúciós folyamat kritikus szakaszába érkezett, és lényegbe vágó az idö.  A Fény Hid és az új Világ Szolgálat aktiv tagjává válás, az új lehetöségek kapuját fogja megnyitni.  Azok közületek akik állhatatosan a menetben maradtak, magukénak fogják tudni az ÉN-mesterévé válás és a „diákság” jutalmait.  Amikor beléptek az ÉN-mesterévé válásának valóságába, automatikusan elkezditek életeteket és a világot egy magasabb látópontból, és egy sokkal bölcsebb belátással szemlélni.  Elkezditek valóságotokat a Szeretet/Fény szüröjén keresztül magatokhoz ölelni, az itélet nélküliség és a tisztánlátás Lét Állapototok természetes részévé válik.  Itt egy jó megerösités amit jegyezzetek meg és használjátok: MAGAMHOZ ÖLELEM ISTENI VALÓSÁGOM TELJES EGÉSZÉT! Az alázatosságban erö rejlik.  Erö van a megbocsájtásban.  Erö van a hálában.  A Szeretet pedig az az erö, amely tartalmazza Isten Tudatosságának az összes erényét és minöségét.

Sokan közületek tudatában vagytok, hogy a beavatási folyamat kezdeti szakaszaiban krizis helyzetre kerül sor, amikor megkezdödik a felsöbbségért vivott csata az egó és a Lélek között.  Mindegyik személynek törekednie kell kitisztitani az asztál sikokról illúzórikus és torzult valóságait.  Az egó vágy teste a három alsó csakra energiáinak és impulzusainak az ellenörzése alatt áll, és ezeket a kiegyensúlyozatlan hajlamokat ismét a Lelki Én ellenörzése alá kell vonni.  Ezt az idöszakot gyakran úgy emlegetik mint a Lélek Sötét Éjszakája, vagy mint az árnyékok völgyén való áthaladás.  Amikor a folyamat kellös közepén vagytok, nagyon fontos megértenetek, hogy nem vagytok megbüntetve.  Amikor sikeresen áthaladtatok az árnyékföldeken és gyözedelmesen kiemelkedtetek, vissza fogtok pillantani és megértitek majd, hogy hatalmas lehetöséget kaptatok.

A spirituális felemelkedö az egy tudatosan éber emberi lény, aki a megvilágosodást keresi és az ÉN mesterévé válását.  A kezdö szakaszokban még mindég valamelyest „önmagára-összpontositó”, gyakran hajlamos az indulatokra meg az ingerlékenységre, valamint önirányú kételyeket és depressziót tapasztalhat.  A spirituális felemelkedönek ki kell fejlesztenie érzékenységét és szeretö, megértö természetét.  A felemelkedö életcélja fokozatosan eltávolodik személyes ambicióitól és a hatalom szeretetétöl az emberiséget szolgálni akaró vágyba.  A vágy másokat szolgálni a Lélek ösztöne.

A spirituális felemelkedö fokozatosan kezdi elengedni a „minden rólam szól, az én, a nekem, az enyém” konceptusát, amint a külsö fókusz lassan elkezd fakulni.  Fokozatos befelé fordulás történik és a fö fókuszpontba a szivet, a csecsemö mirigyet és a torkot magába foglaló Szoláris Erö Központ kerül.  Amint ezt a területet a Fény magasabb frekvenciái fürösztik, a Hármas Láng a kebelben ismét lángra lobban a Szent Sziv kapujának megnyitási elökészületeiben.

Engedjétek meg, hogy még néhány fontos kulcs ponttal lássunk el benneteket, segitségül a szükséges bölcsesség beintegrálásában, hogy a megvilágosodás ösvényén teljes érvényü spirituális felemelkedökké váljatok:

– Az érzelmi test a tükör.  A külsö ingerekre válaszol, mint más emberek, események, érzelmi ragaszkodások és föggöségek.

– Járd az élet ösvényét gyengéden és tiszteletteljesen.  Beszélj halkan, éleslátással.  Lásd, hogy tetteid az isteni Éned tisztaságát tükrözik és Fény nyomokat hagyjál, hogy mások követhessenek.

– A Lélek ciklusainak áradata és apálya van, akárcsak a Kozmoszban mindenütt.

– A Lélek az élet Eszenciáját önön ÉN VAGYOK Jelenlétéböl hozza elö a tapasztalás új élet ciklusának az elökészitésében.  A ciklus végén az élet Eszencia lassan visszahúzódik aminek eredménye a fizikai halál folyamata, azomban, az igazi TE az Szellem formában megmarad, mert te halhatatlan vagy.

– A Lálek impulzusai és hatása sokkal erösebb azoknál a Lényeknél akik a tudatosság ösvényére léptek, mint azoknál a még szunnyadó személyeknél akik még mindég a harmadik-/negyedik-dimenziós létezés illúziójának a fogságában vannak.

– Törekednetek kell a Lélek-tudatosság egy örökké-terjedö állapotának a fenntartására, annak érdekében, hogy a felemelkedés felfelé irányuló spirálján haladjatok.  Elérkezett az idö, hogy akik az új Világ Szolgálatában lesznek, tudatossá váljanak egymásra.

– A kritika az egó és az alsó elme tudománya.  Kritizálni vagy hibát találni önmagatokban illetve másokban a végletekig káros.  Annak adtok energiát amire a figyelmeteket összpontositjátok, ennek következtében rendkivül fontos, hogy keressétek a jót mindenkiben és mindenben.

– Az épitö jellegü kritika néha szükségszerü.  Azomban, csakis akkor használható, hogyha segitséget nyújt valakinek az ártalmas viselkedés kiigazitásában, a helyes akcióba lépésben, vagy megtalálni a megfelelö irányt.

– CSAK AKKOR VESZITHETSZ, HA ABBAHAGYOD A PRÓBÁLKOZÁST.  Lehet, hogy idöt veszitesz, azomban, minden kudarccal némi tudást is szerzel.  A növekedés és a bölcsesség annak a megtanulásából ered, hogy mit nem kell tenni és azok a készségek tökéletesitéséböl amelyek segitségével jártassá váltok az általatok választott törekvések területén.

– Az alacsonyabb vibrációs energia diszharmónikus frekvenciákat teremt Lelketek Énekében.  A diszharmónia vibrációi kellemetlenséget okoznak keletkezésük területén, illetve ahol összpontosulnak a fizikai edényetekben.  Hogyha a negativ energia minták elég erösek betegséget teremthetnek és végül megfertözik az egész testet.

– Érzelmi testeteket meg kell szeliditenetek és ellenörzésetek alá vonnotok a Felsöbb Énetek, vezetöitek és angyali segitöitek által, annak érdekében, hogy befogadóvá váljatok a Kozmikus igazság kifinomult frekvenciáira.  Meg kell tisztitanotok elméteket a torzult, a negativ és a korlátozó gondolatoktól.  Csak a tiszta edény tudja befogadni és átadni az Isten-tudatosság kozmikus könyvtárainak a bölcsesség tanitásait.

– A spirituális keresö megtagadja a közvéleményre, az itélkezésekre és a közösség kudarcaira való odafigyelést.  A felemelkedök a vibrációs frekvenciáikról illetve Fény hányadosukról ismerhetök fel, nem pedig tudásuk vagy tetteik által.

Jegyezzétek meg szeretteink, LELKI ÉNETEK HARSONA HIVÁSA ADDIG FOLYTATJA VISSZHANGZÁSÁT, MIG FELFIGYELTEK A HIVÁSRA.  Sokan közületek már elkezdtétek, vagy készen álltok megkezdeni igazi küldetéseteket, akármi legyen is az, de soha sem felejtsétek el, a végsö cél az, hogy a Teremtö Szeretet/Fény hordozói legyetek.

Mi tudatában vagyunk annak, hogy a jövö bizonytalan és mindenki tapasztal fájdalmat és kellemetlenséget külömbözö mértékben.  Azt kérjük töletek, hogy összpontositsatok a csodákra és az általatok megtett haladásra, és ne engedjétek meg, hogy a tömegek félelme megfertözze elméteket mig áthaladtok és túljuttok a massziv változásokon amelyek a világotokban történnek.  Tudjátok, hogy együtt le fogjuk gyözni az összes csapást.  A mi küldetésünk az, hogy megnyissuk az utat mindegyik kedves Lélek számára, aki kifejezi kivánságát a visszatérésre az Isteni Énjével való harmóniába és összehangolódásra.  Kedveseink, amikor egyedül érzitek magatokat, kételyeitek vannak  vagy kétségbe vagytok esve, gyertek a Fény Piramisotokba és mi bátorságot adunk nektek, felemelünk és inspirálunk benneteket.  Amikor magányosnak érzitek magatokat, vagy azt érzitek, hogy nem vagytok szeretve gyertek sziv központotokba, mi ott leszünk, várunk, hogy feltöltsünk benneteket Anya/Atya Istenünk tündöklö szeretetével.

Én állandó társatok vagyok.  Mihály Arkangyal vagyok.

Forditotta:  Sári Izabella

Szerzöi jog közlemény

Ronna Herman által közvetitve* Szabadon másolható és megosztható. Azomban, Mihály Arkangyal nevében Ronna Herman fenntartja az üzenet univerzális szerzöi jogát.  www.RonnaStar.com WEBOLDALÁN MIHÁLY ARKANGYAL ÜZENETEIT AJÁNDÉKKÉNT AJÁLJA FEL, DE MÉLTÁNYOLJA  AZ  ADOMÁNYOKAT A FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEK FEDEZÉSÉRE ÉS A VILÁGSZERTE KÜLDÖTT INGYENES SZERETET CSOMAGOK  POSTAKÖLTSÉGEIRE.   RonnaStar@earthlink.net

Share

Vélemény, hozzászólás?