AURÁK, ANGYALOK ÉS AZ ANTIANYAG

AURÁK, ANGYALOK ÉS AZ ANTIANYAG

Metatron Arkangyal üzenete

James Tyberonn csatornázásában

„Mivel éteri testetek beleilleszkedik az antianyagba, azt mondhatjuk, hogy az emberiség tulajdonképpen egy anyag/antianyag hibrid, eszmeileg az antianyagban, s belöle fejlödött ki.  De figyeljetek jól ide: Tudatosságotok magja alapvetöen az antianyagban létezik, de nem mint antianyag, s itt a külömbség.  Eredetetek magva az Isteni Gondolat, és az társ-teremt és áthatol minden mátrixon.”

Metatron Arkangyal

„Üdvözlet Mesterek!  Metatron Arkangyal vagyok a Fény Ura, és üdvözöllek benneteket a Feltétel Nélküli Szeretet vektorában!

És ismét az anyag/antianyagról beszélünk és a közöttük lévö egymásba áramlásról, ami meghatározza valóságotokat.  Egy állandó váltás van az anyag ás az antianyag között, amely bevillantja a tudatosság egységeit mindkét valóságba a makro és a mikro fehér lyukak és fekete lyukak útján.  Ez támassza alá a MOST valóságát, és tartja egyben az összes idö hologramokat.  Áthatol minden anyagon és antianyagon, s ti mindkettöben éltek.

Az anyag és antianyag formálják a párhuzamos univerzumok külömbözö tipusait.  Egyesek különálló dimenziós sikok, esszenciálisan másfajta fizikai, geometriai és fizikai törvények együttese által vezérelve, mások, viszont a ti univerzumotok egészen közeli másolatai.  Egyes párhuzamos univerzumok az alsó-ürben, a „forma nélküli geomnetria” paraméterei között léteznek, és teljes egészében másfajta kvantum valóságok.  Egyes univerzumok kisebbek a molekulánál, ez mind az ür talányának a látszólagos ellentmondása.  Az olyan fizikai univerzumok mint a tiétek, a kivétel és nem a szabály.  Valójában nagyon fejlett Lények is vannak a Világegyetemben, amelyek semmiképp nincsenek tudatában, hogy fizikai univerzumok egyáltaltalán léteznek.  És vannak a saját Lényeteknek is távoli elemei amelyek egyáltalán nincsenek tudatában fizikai éneteknek.

Amit ti látható fizikai anyagnak értelmeztek technológiátok jelenlegi korlátozott szintjén, tulajdonképpen kevesebb mint 4% át képezi a multiverzumnak.  Az univerzumotok hozzávetölegesen 20% át képezi az ugynevezett „sötét” vagyis láthatatlan anyag, a többi 76-80% az anti-anyag.  A kristály fény test amit ti MerKaNa-ként emlegettek, mindháromban és rajtuk kivül is létezik.  Valójában ti minden éjszaka utaztok a sötét és az anti-anyagban, az ugynevezett világos álom állapotban, az ultraibolya éteri állapotában, az éteri bio plazmikus energia testetekben.

Többségetek alig vagy egyáltalán nem emlékszik, hogy mi történik illetve hol tartózkodtok éjszkánként.  Azomban, ez az információ hozzáférhetö azok számára akik készek elérni a tudatosság MerKaNa szintjét a Kristály Fény Test három szintü MerKiVikus rendszerében.

A Polarizált MerKaBa már idejétmúlt

Tisztában kell lennetek azzal, hogy összehangolt törekvés szükséges a Kristály Fény Test Rendszerbe való illetékesség kifejlesztésére.  A régi polarizált MerKaBa nem lesz segitségetekre ebben a minöségben.  Tudjátok, az elektromagnetikus (polarizált) háló összeomlik amint a Kristály Háló teljes energiájába lendül.  Ennélfogva, az elektromágneses hálóhoz kötött emberi aura nem lesz képes megtartani a Kvantum Kristály Energia Egyesitett Mezejének a magasabb frekvenciáit.  A Kristály Kor a nyakatokban van, és a dualitás rendszerei teljesen idejétmúltak ebben a felfelé váltásban.

Ennélfogva fizikai testetek és aura rendszeretek egyre nagyobb és nagyobb fókuszt igényel, ahogy a Föld közeledik a szupra-dimenziós záróvizsgájához.  A bolygó növekvö frekvencái ténylegesen megkövetelik az emberiségtöl a kristály multidimenzionális Fény Test Aura müködés három szintü MerKiVikus módozatába való átmenetet.  Az emberiség nagy része még csak ezután fogja felismerni, hogy a régi aura rendszer képtelen hordozni a bolygó növekvö Kristály-Fény energiáját.  Ennek következtében nyomás külömbség jön létre, ami az aura mezö túlstresszelését erdményezi.  Ezáltal felrepedhet az aura mezö és ‘vérzés meg rövidzárlat’ keletkezhet.  Mi úgy emlegetjük ezeket az aktualitásokat mint ‘Felemelkedési Bántalmak”.  Figyelmen kivül hagyva, energia veszteséghez, krónikus kimerültséghez és depresszióhoz vezethetnek.

Ezt több elemzésben is megosztottuk veletek.  Mégis az emberiség nagy része   még nem kezdte el aura mezejének a gyógyitását illetve karbantartását, következésképpen kötve maradnak a 3D müködéshez.  Valójában 2012 december 21-e az emberiség nagy többsége számára, úgy tünik majd mint bármelyik másik nap, de az ihletett kisebbség számára, akik a kristály fény test használatát válasszák, a tudatosság kvantum ugrásai lesznek ott folyamatosan.

Az RNS Kristály Váltása

Sokan közületek a Felemelkedés ösvényén tudatában vagytok a DNS kristályosodásának és 12 szálasra váltásának.  Felhivjuk a figyelmeteket, hogy az RNS ugyanúgy változik.  Az RNS ugyanolyan fontos, tulajdonképpen az RNS a közvetitö és továbbitja a kód változtztást a DNS-hez.  Namost, az RNS elsödleges feladata a prtotein szintézis a sejtekben.  Azomban, az RNS külömbözö módon részt vesz az örekletes információ kifejezésének és elhagyásának a folyamatában.  Ez jól ismert a biológus és orvosi akadémikusaitok körében.

De felhivjuk a figyelmeteket, hogy az RNS nemcsak az emberi biológiai váltás katalizátora, hanem a felsöbb valóságokból érkezö információ befogadója is.  Rádió-vevö készüléke új biológiátok jelzö kódjának , amely engedélyt ad, hnogy a DNS kristályosodása és 12 szála, a toboz mirigy, a hipofizis és a csecsemö mirigy kristályosodása megtörténjék.  Az RNS egyszálasról hatszálas kristály szövettre vált át.

A 6/Szálas Kristály RNS-re Váltás

Mialatt fizikai, anyagi testetek a 12 szálas DNS-be és a 6 szálas RNS-be megy át, MerKaNikus Kristály Fény Testetek a multidimenzionális bio plazma tudatosságba való kristályosodás 144 és 72 algoritmus rendszerébe vált át, mindkét összetevöben az anyagban és az anti-anyagban is.  A kvantum tudatosság multidimenzionalitása, amely a MerKaNa-ra vált át, egyszerre válik követelménnyé és elérhetövé is az emberek közül a keresök számára.

Az RNS Fogadja Be a Multidimenzionális Kódokat

Az RNS kristályosodása és 6-szálasra váltása azonos jelentöségü a folyamatban, mivel többszörös idö dimenziókkal kommunikál és kristályos lineáris lánc szerkezetén keresztül fogadja be az információt.  Igy állitja össze a fizikai anyag proteinjait a Ribozómában, annak érdekében, hogy befogadhassa a váltás kódjait.

Valójában, az RNS által befogadott kommunikáció folyanatosan töltödik a „hátsó agyatokba” illetve Isteni Elmétekbe, amit Angyali, Földönkivüli vagy Isteni Felsöbbén tudatosságnak neveztek.  Ezek nagy része az anti-anyagban található, és teljes egészében a Bio Plazmikus Kristály MerKaNa rendszerben müködnek.  Az RNS fogadja be a tömör információ kódokat amelyek mint az új prototipusokat létrehozó enzimek katalizálói müködnek, a szén-alapú fizikai test átváltásában.

Az úgynevezett „Kristály Gyerekek” vagy Meruviánok, ezzel az érintetlen bio-éteri váltás készenléttel inkarnálódnak.  Valójában milliárd változás van az új emberek DNS és RNS-ben.  Ezek az átalakulások elérhetöek az „Úttörök ” számára közületek, akik valóban keresök a megvilágosodás útján, azomban,  beépitésüket nektek kell megtennetek.

Antianyag és Tények:  A Negyedik és az Elsö Fázis

A fö-áramlatban lévö akadémikusaitok értik, hogy a föld bolygó egy tojásdad burokkal van körülvéve, az úgynevezett Magnetoszférával, s, hogy a Magnetoszférában a plazmának nevezett láthatatlan, töltött anyag szemcsék vannak, azt egységesen nem fogadják el.  Azomban tény, hogy az anyag domináns állapota a Multiverzumban plazmikus, de mivel nincs látható vagy mérhetö kisugárzása, az akadémikusok hivatalosan még nem egyeztek meg, hogy a plazma tulajdonképpen anyag.  Egyesek elméletesitik létezését, mint sötét anyag, de az igazság az, hogy nem igazán „sötét”.  Idövel meg fogják érteni, hogy a plazma az anyag negyedik állapota a jelenlegi távlataitokból nézve.

Az anyag létezik a három halmazállapot: a szilárd, a cseppfolyós és a gáznemü szakaszain túl is.  Létezik mint plazma.  És felhivjuk a figyelmeteket, hogy a magasabb távlatokból nézve, az nem igazán az anyag „negyedik halmazállapota”, hanem az elsö halmazállapot az Omniverzum Kozmológiájában, és külömbözö rétegekben létezik önön koncentrikus dimenzionalitásában.  És létezik a sötét anyagban is, és az antianyagban is.

Éteri Testek az ‘Rejtett’ Biológiai Plazma.

Éteri Fény testetek szintén egy tojásdad burokban van, hasonlóan mint bolygótok a Magnetoszférában, és persze az is rejtett plazmából áll.

Tény, hogy mindannyiatoknak multidimenzialitásotok magasabb formáiban lévö teste nem szén alapú vegyületek kifejezödése mint a Földön a dualitásban, hanem komplex Bio-Plazma a Kristály Birodalmakban.  És ezek a TI Bio-Plazmikus változataitok azokban a birodalmakban léteznek, amelyeket tudósaitok irónikusan ‘sötét anyag’-nak neveznek.  Azért mondjuk irónikusnak, mert amit ti sötét-anyagnak neveztek, az sokkal fényesebb és exponenciálisan magasabb frekvenciáju mint a fizikai sürü anyag, és tudatosságáról beszélve, minden csak nem sötét. Ezen belül van az Angyali Birodalom interfész lencséje.

A Sötét Anyag a ti vernakuláris (népi/köznyelv, a forditó megjegyzése) nyelvezetetekben Láthatatlan anyag.  Csak olyan értelemben ‘sötét’, hogy jelenlegi müszereitek által nem beazonositható.  Ez az anyagnak egy rejtett formája, amely észrevétlen marad a tudósaitok által észlelhetö teljes elektromágneses spektrumon, a hosszú rádió hullámok hullámhosszától a gamma-sugarak sokkal rövidebb hullám oszcillációján is túl.

A ti MerKaNikus mezötök Kedveseink, az Kristály Bio Plazma.  A Föld sikján mindannyian szén alapú testtel rendelkeztek amely az aura mezövel illeszkedik be a bio-plazma éteri testekbe.  Amikor átmentek a magasabb birodalmakba, teljesen tudatosak lesztek abban az éteri energiában, a kristály bio plazmikus fény testetekben.  Tény, hogy nagyobb részetek most is a folyékony kristály Kozmoszban él, az általatok ‘sötét anyag’-nak nevezett láthatatlan fény anyagban, a kristály elektromos bio plazmában.

Maradjatok fokuszoltak, ez egy hatalmas igazság amit most el próbálunk magyarázni nektek.

Mesterek, ez zavarba ejtönek tünhet, de sokkal nyilvánvalóbbá fog válni azoknak közületek, akik kiterjednek a Kristályos Aura Fény Testeikbe a három szintü MerKiVah rendszer MerKaNikus szakaszában.  Azon a szinten kapcsolódtok ‘Angyali’ részetekhez, amely elszivárgott töletek a dualitásban.

Mi megosszuk veletek mindkettöt, a mechanikáját is, hogy miként juttok oda és annak a hátterét is.

Az Anyag/Antianyag Hibridjei

Mivel éteri testetek beleilleszkedik az antianyagba, azt mondhatjuk, hogy az emberiség tulajdonképpen egy anyag/antianyag hibrid, eszmeileg az antianyagban, s belöle fejlödött ki.  De figyeljetek jól ide: Tudatosságotok magja alapvetöen az antianyagban létezik, de nem mint antianyag, s itt a külömbség.  Eredetetek magva az Isteni Gondolat, és az társ-teremt és áthatol minden mátrixon.

Az emberi csakra/aura rendszer kónuszos nyilásai kiterjednek és bövül funkciójuk amint kifejlesztitek második és harmadik szintü MerKiVikus fény testeteket.

A ‘finom energia’ amely a MerKiVikus Aura Rendszert alkotja rendelkezik az elektromágneses áramlat sajátságaival, azomban ezek a sajátságok nem a dualitás feltételeivel elektromágnesesek.  Ezek ‘folyékony’ kristály természetüek, de az elözö rendszer polaritásához hasonló áramlást müködtetnek az áramlat mezöben.  A Kristály MerKaNikus energia átáramlik a kónuszos örvényeken és a meridiánokba töltödik, de felveszi a laser fényhez hasonló, kristályos-koherens részecske áramlatok sajátságait, a hármas szintü MerKiVikus rendszer rendeltetésében.  Ez ugyanaz az energia amely átáramlik a Phi Kristályokon, és abban koherens.

Távolba Látás

A MerKaNa ‘csoport tudatosság’ szintjein, amit ti médiumi-telepátiának és távolba látásnak hisztek, az automatikusan történik.  Nem az a cél, hanem a tudatosság azon isteni szintjének az természtes velejárója.  Valójában ez az Élö Kozmosz vagyis a teremtö energia amit Istennek hivtok, ideg hálózatán (plazmikus rostok) keresztül történik.  Pontosan úgy mint az emberi agy ideg rost és ideg szál hálózata ‘áramlatok’-ban communikál veletek, úgyanúgy hasonló hálózatok láteznek az Élö Kozmosz egymást követö multiverzumaiban, amelyek mint információ vezetékek müködnek, és viszonylagosan szólva, úgy is tekintjük öket mint Isten elméje, vagyis ‘Minden Ami Van.’  Ezzel az analógiával, helyénvalónak látszhat, hogy ti egy Kozmoszban éltek, amely egy mindenható elme.  És persze, ezek a ‘Kozmikus Ideg Folyosók’ állandóan küldik a RNS-etekhez és azon keresztül az információt.

Ideg Hálózatok az Anyag/AntiAnyag Rétegekben

Ténylegesen úgy tünik, hogy ezek a rostos áramlat vezetök müködésén keresztül fordulnak elö a jelenségek mint a távolba látás és a bi-lokáció (egyidejüleg két helyen lenni, a forditó megjegyzése).  Sem a bi-lokáció, sem a távolba látás igazán nem kötelezi a fizikai „látást, vagy ott tartózkodást”, inkább az RNS és a kristályos agyalapi és toboz mirigyeitek által a Kozmikus vagy Földi ideg pályákon kapott információ kódok és minták feldolgozását jelenti.

Felhivjuk a figyelmeteket, hogy ezek az informácikó kódok az ideg hálózat az anyag/anti-anyag és sötét plazmában amely az Omni-Földet is tartalmazza.

Ez azt jelenti, hogy egy rendszer, egy struktúra van érvényben, ahová céltudatos törekvéssel fel tudtok fejlödni.  A három szintü MerKiVikus rendszer megtanulása szükségszerü, mert az a követelmény, hogy tudatosan felemelkedhessetek a következö szintre.

És jegyezzétek meg, minél nagyobb részetek terjed ki a MerKiVikus szintre, annál több energiát hordoztok, és a több energiával nagyobb felelöség jár.  Képesnek kell lennetek kontrolálni energia mezötök frekvenciáit, és szabályozni benne az eröt a mentális egyensúly és az önfegyelmezö ellenörzés által.

A kristály fény test három szintü MerKiVikus rendszer kifejlesztésen keresztül szert tesztek a képességre, hogy navigáljatok a magasabb dimenziókban, és ezt cselekedve szabadon belépjetek a nagyobb tudatosságba.

A Koherens Kristály – Fény

Az eredmény a koherens kristály-fény energia kifejlesztése és használata lesz.  Ez kiváltképpen hasznos a Gyógyitók számára, kifejleszthetö és finoman hangolható a motivált Mester Gyógyitók által a MerKiVa  és a MerKaNa második és harmadik szintjén.  A koherens kristály-fény energia kivetithetö a Mester MerKaNikus Gyógyitó testéböl a kezein keresztül, a saját, személyes chi kristály-energia koherens áradását sugározva a páciens testébe.

E rendszer kifejlesztése által millió féleképpen fogtok növekedni és vissza-szerezni olyan képességeket, amelyekröl csak álmodtatok…szó szerint.

A jelenség amit csatornázásnak hivtok, szintén ezen a folyamaton keresztül történik.  Azomban, legyetek tisztában azzal, hogy a csatornázás az esetek túlnyomó többségében egy kifinomultabb kommunikáció a bennetek lévö Isteni Énnel, nem az Arkangyalokkal vagy a Felemelkedett Mesterekkel, hanem az Énnel.

Az Angyalok és az Isteni Én Csatornázása

Mi természetesen kivülröl communikálunk Tyberonn belsö áramlási csatornájához.  Tény, hogy az Arkangyalok és a Felemelkedett Mesterek kommunikálnak bizonyos csatornákkal és tanitókkal, de a tudatos médiumok nagy többsége saját Felsöbb Énjét csatornázza.  Ez volt a helyzet a hires Edgar Cayce-vel is.  Az ö csatornázásai RA-TA-tól, saját Felemelkedett Felsöbb Énjétöl jöttek.  Ez nem csak igénybe vehetö, ez folyamatosan történik mindannyiatokkal.  Amit ki kell fejlesztenetek, az a képesség, hogy tudatopsan elöhivjátok az információt a „valós” (lineáris) idöben.  Arra pedig törekedni kell, és elegendö fény hányadost igényel az Avatári MerKaRa nyitott áramlási körén keresztül.  Nem azt mondta nektek az Avatár Jeshua ben Joseph, hogy „Amit én teszek, azt ti is megtehetitek”?

Igy a csodálatos új világ egy karnyújtásnyira van, és a lehetöség a Kristály MerKiVa meg a MerKaNa kifejlesztésére fel lett ajálva nektek.  De mielött ebbe az energiába válthatnátok, meg kell értenetek  az aura mezötök és csakra rendszeretek müködési alapjait, és  el kell sajátitanotok azok optimális karbantartásának a mechanizmusait.  Meg kell tanulnotok járni, mielött futni tanulnátok.  Egy ironikus mellérendeltség, hogy sokan közületek a megvilágosodás ösvényén meglehetösen nagy metafizikai tudásra tettek szert, mégis meglepöen kevés a tudatos törekvés az aurikus áramkör és annak a fizikai karbantartását kötelezö mechanizmusok kölcsönhatásának a megértésére.

Azt is meg kell értenetek, hogy a MerKiVikus rendszer kötelezö karbantartása az egy nélkülözhetetlen utazás és nem a végsö célállomás.  Gondolataitok és tetteitek feddhetetlensége és makulátlansága befolyásolja aurikus integritsotokat.  Ha a teher-hordó föpilléretek megreped vagy elcsúszik, ugyanúgy csúszik a MerKiVikus rendszerbe való belépésetek is.  Az elme és az éteri test kapcsolata azonnali.  Az energia és a tudatosság nem elválasztható.

Csakráitok csakis bakkor müködhetnek optimálisan, amikor éteri mezötök érintetlen.  Fénytestetek áramköre csak akkor müködöképes, amikor már értitek, hogy hogyan kapcsolódtok rá és a karbantartását is.  Ennek a megértését nyújtják a Metatroni kulcsok a kristály átalakulásban, de  a fény test optimális müködését ismerték és tanitották az ezotérikusok korszakokon át.  Charles Leadbeater a Teozófiai Társaságból meglehetösen brilliáns volt a dualitás fázisainak a megértésében.  Most itt az ideje megérteni a kristályossá válást.

A Szimbiózist Létrehozó Társitás

Ahogy bolygótok elektromágneses hálója összeomlik a kristály hálóra váltás által, ugyanúgy a polaritáson alapuló éteri energia mezötök képtelen lesz a kristály fény magasabb frekvenciáját megtartani.

A szimbiózist létrehozó társitó erö integrálja az anyagban lévö éteri mezötök szintjeit a MerKiVa és a MerKaNa kristály-foton testetekkel az antianyagban.  Ez a kulcs szimbiózis az általatok csakráknak nevezett részecske gyorsitókon keresztül müködik.  Mindegyik réteg egy kétrétü, egyenként ellentétes áramlattal bélelt, tartós, lamella tokot formáló bioplazmikus membránnal van elválasztva.  Kölcsönös az affinitás a bioplazma és a bio-molekuláris testek között, és ez a dupla tölcsérü vevö és közvetitö csakrákon keresztül történik, amelyek kiterjesztik az érzékelést transzdukáló rostokat mindegyik szekvencia – az anyag/sötét anyag/antianyag – dimenzionális mezejébe.  Ez a folyamat egy csigavonalú oda-vissza járatot  hoz majd létre, amelynek kónuszos forgása lesz.

A MerKaNikus rendszerben a csakrák az elsö szintü MerKiVa mezöben 96, a második szintü MerKiVa mezöben 144, mig a harmadik szinten a MerKaNa mezöben 240  terjednek  (a 12-röl a dualitás mezöiben).  És ezek a kiterjesztett rostok müködnek a folyékony-kristály szakaszban.  Szabadon körbe mozoghatnak, pszeudo-folyékony mozgással, mégis mindég megmarad átlós igazodásuk a MerKaNikus mezö geometriájához és kristályos áramlataihoz.

Amiröl úgy gondolkodtok, mint a fizikai forma „alsó csakrái”, és a túlélésre, a szekszualitásra meg az érzelmekre vonatkoztatjátok, nincsenek eltávolitva a kristályos MerKiVa mezöböl, hanem funkciójuk válik a nemektöl és a fizikai túléléstöl mentessé.  A szekszuális polariotás/a nemek nem léteznek a magasabb mennyei birodalmak zérus mezejében.

(A nemek elöfordulnak bizonyos földönkivüli civilizációkban, amelyek a ‘titkos’ (sötét azaz láthatatlan) anyagban és antianyagban léteznek, mint a Pleiadiak és a Sziriusziak.  Azomban, itt nincs felforrósitva a fajfenntartás/érzelmek nyomatékával mint az emberi tapasztalás a földön.  Ez sokkal kevésbé poláris, és nincs az a kényszeritö fizikai ösztön, ami az emberi biológiához társul.)

A MerKiVa Elöfeltétele

Namost, az optimálisan egészséges emberi aura mezö az éteri test.  A ‘titkos’ (sötét azaz láthatatlan) anyagból áll, és kapcsolódik mindkettöhöz, a fizikai sürü bio-molekuláris anyaghoz és a vele párhuzamos antianyaghoz is.  Habár ez az aura mezö egészen komplex és alapszintü feltétele a MerKiVa-nak, de nem a MerKiVa.

Az aurikus rendszer befogadja és önmagából kivetiti a feltöltött energia részecskéket, és némileg olyannakl tünik mint az aurora borealis, azaz az északi fény.  Minden fizikai lénylétrehozza aura mezejét, és az terjed a biológiai ember tudatosságának a növekedésével.  Azomban az aura önmagában létezik és nem a geometriai fénytestet képezi.  Az aura egy tojásdad alakú egységes egész, vizszintes és függöleges áramlatok és áramkörök szövevényével.  Kezdeti szintjén 7 aktiv csakra van benne, de fokozatosan, a fény hányados növekedésével 12 csakra aktiválható.

A kiterjedés az  analóg folyamat, és olyan mintha egyfajta dominó hatás következménye lenne.  Az egyik fény beinditja a következöt, mindég egyszerre egyet.  Az eredeti hosszanti tengely áramlat a 7.ik csakra örvényén keresztül jött le és az agyalapi mirigy által épült be, hogy specifikus szögekben másodlagos és harmadlagos áramlatokat indukáljon.

A Szakrális 13-20-33 Arány

Az optimális emberi aura ezen a folyamaton  keresztül épül és teljesedik, mig eléri teljes áramlati körét a 13-20-33 arányban.  Tizenkét csakra réteg mely egyet alkot 12+1=13, az antianyagban létezö 20 al-réteg, és az egészet felerösitett egységbe integráló Kozmikus rendszere a 33.nak.  Sok létidöt igényel ezt a rendszert elérni, s ha egyszer megvan, ez a megköveterlt belépési bizonyitvány amely lehetövé teszi, hogy az egyén a MerKiVikus Fény Jármüveibe záróvizsgázzon.  Mint olyan, a 13-20-33 a kulcs frekvenciális kombinációja amely rezonál a geometrikus MerKiVa Fénytesttel  és lehetöséget nyújt a belépésre.  Amikor a 13-20-33 arány frekvenciális rezonanciája optimálisan teljesitett, a csakra rendszer teljes áramlás köreiben müködik, egységben az örvénylö központokkal, a napfényt befogadó és kibocsájtó adó-vevökkel, az intra-dimenzionális kapcsolódás csatornáival, és a supra-áramlatok egybehangolt áramlási csomópontjaival, akkor áll készen, hogy a MerKiVikus geometriai kristály-fénytest jármübe emelkedjen.

Már megosztottuk veletek, hogy az Angyali Birodalom átfedése az emberi anyagi valósággal az antianyag mezöben van, és e mezö antianyag plazmikus összetétele alkotja az Omni-Föld és a Multiverzum úgynevezett párhuzamos Dimenzióit.

Namost, amint már mondtuk az Angyalok birodalma az antianyagban létezik de nem mint antianyag és itt a külömbség.  Úgy is mondhatnánk, hogy az antianyagban van az összes élet, az összes tudatosság alap konceptusa, mielött az anyagban materializálódna.  De természetesen életformák léteznek az antianyagban és a ‘titkos’ anyagban…beleértve mindannyiatokat.

Befejezés

Éteri testetek hatérterületének örvénylö szervei a csakra rendszeren keresztül, egy bizonyos értelemben részecske felgyorsitó fókuszpontok, melyek nyitott tölcséreket képeznek az antianyag mezöbe.  Ez egy olyan dolog ami az elkövetkezö három generáció alatt ismertté válik az emberek számára.  Az Anyag/Antianyag és a Bio-Energia Plazma létezik a dimenzionális rezonancia, frekvencia és intenzitás külömbözö rétegeiben.  A kialakitott MerKiVikus mezötök, természetesen képes megtartani ezt az energiát és átvinni benneteket akár rajta kereszrül, akár rajta kivül.

Ti Isteni Lények vagytok véges és végtelen aszpektusokkal.  És a MerKiVikus rendszerben képesek vagytok kibontakoztatni a végeset végtelenné.  Új határok nyilnak meg számotokra a Föld Felemelkedésével az egyre nagyobb és nagyobb dimenzionális hozzáférhetöséggel.  Bár, a fö vonalban lévö akadémikusaitok folytatják a kiközösités elkerülését azáltal, hogy maradnak a status quo biztonságos, korlátozó ketrecében, csak azt fogadva el ami az igazán egyszerü tudományos müszerekkel mérhetö.

Akik azt válasszák, hogy a 3D-ben maradnak, természetesen megtehetik azt.  De akkor el fogják vesziteni a lehetöséget, hogy hatalmas lépteket tegyenek nemcsak az igazi ‘élet tudatosság’ megértésében, hanem az Omniverzum és a Kozmosz hatalmas birodalmaiban is, beleértve önmagát a Földet is.  Mégis mindannyian az intuició tovább vitelével, túlléphettek a felfogásotok korlátain.

Metatron vagyok, és megosztom veletek ezeket az IGAZSÁGOKAT. Szeretve vagytok.

És ez igy van. ”

Forditotta:  Sári Izabella

Szerzöi Jog Közlemény

Ez a csatornázás a www.Earth-Keeper.com tulajdonát képezi, és e weboldalon található.  Az  eredeti cime: Auras, Angelics and Antimatter, a szerzö James Tyberonn. Bármelyik weboldalra feltehetö, de a benne lévö informácio nem módositható, a szerzö és a weboldal cimét fel kell tüntetni. Magazinokban és nyomtatásban nem közölhetö a szerzöi engedély nélkül. Engedélyért a Tyberonn@hotmail.com kell fordulni.

Share

Vélemény, hozzászólás?