A SPIRITUÁLIS TUDATOSSÁG KÖVETKEZÖ SZINTJE

 

A SPIRITUÁLIS TUDATOSSÁG KÖVETKEZÖ SZINTJE

Mihály Arkangyal 2010 januári üzenete

Ronna Herman csatornázásában

Szeretett Mesterek, az emberiség nagy többsége elfelejtette, hogy az Univerzális Törvények között ott van az Isten-adta jogotok, mely lehetövé teszi minden egyes emberi Lénynek, hogy vissza követelje a képességét a felemelkedett mesterekkel és a magasabb birodalmak hatalmas Lényeivel való öszeköttetésre.  A belsö kommunikáció, az a gondolatok szavak és hangok nélküli, közvetlen megosztása.  Ez a ti természetes Lét állapototok.  Azomban, mielött eljuthatnátok az nuniverzális telepatikus utakra, bizonyos elöfeltételeknek és követelményeknek eleget kell tennetek. 

Amikor a Fény Piramisotokban idöztök az ötödik dimenzióban, kérjétek Örangyalaitokat, Vezetöiteket és Angyali segitöiteket, hogy csatlakozzanak hozzátok.  Kérjétek személyes Fény Tanácsotok segitségét törekvéseitekben, hogy megerösitsétek szándékotokat, és hogy eröt, akaratot és bölcsességet adjonak, ami a spirituális tudatosság következö szintjére lépéshez szükséges.  Mindannyian spirituális növekedésetek folyamatának kritikus szakaszában vagytok, és felkérettetek, hogy engedjétek el mindazt ami visszatart benneteket a spirituális szabadságtól, amit kerestek.  Ez a müködésképtelen és visszahúzó kapcsolatokra, az ártó függöségi és negativ szokásokra és gondolatmintákra, meg azokra a birtokolt javakra értendö amelyek túl sokat vesznek el az idötökböl, a jólétböl és túl sok fáradozással járnak. 

A Korszakok ciklusváltása alatt az átalakitó változások hatalmas sokféleségét tapasztaljátok.  Visszakövetelitek az összes személyes energia/gondolat minta darabját, amit megteremtettetek hosszú utatok során a fizikai kifejezödésben.  Újra egyesültök a tudatosság sok Szikrájával amely Isteni Éneteket képezi és Lélek családotokat, úgyszintén arra is törekedtek, hogy spirituális/emberi felnötté váljatok, mialatt a fizikalitás örökké-kiterjedö, multidimenzionális valóságában léteztek. 

Azok közületek, akik elvégezték az alapozó munkálatokat, és jól haladnak az Ön-ismeret útján, készen állnak a spirituális tudatosság következö szintjére.  Ti a Csillag Magok, a bátrak akik átszenvedtétek és diadalmasan kiemelkedtetek a Lélek sok Sötét Éjszakájából, annak érdekében, hogy megtisztitsátok magatokat a régi ön-korlátozó felfogásoktól és gondolat mintáktól, készen álltok, hogy elötérbe lépjetek, mint a fejlödö emberiség élcsapata és a Fény ragyogó lakossága a felfrissült Földnek. 

Tudatosan kell felülvizsgálnotok hiedelmeiteket és kiiktatnotok azokat, amelyek már nem szolgálják legfelsöbb javatokat.  Le kell választanotok magatokat a kollektiv tudatosságnak a múlt korlátozó és torzult hiedelem mintáiról.  Ezt megtéve, fokozatosan fel lesztek emelve a harmadik és az alsó negyedik dimenziós környezet fojtogató sürüségéböl.  Ki kell szabaditanotok magatokat a nem megfelelö helyen lévö kötelezettségek szoritásából, a valós vagy képzelt korlátozások alól és a fizikalitás alsó birodalmainak a torzult, legyengitö hiedelmeiböl.  A világban lenni, de nem belöle lenni, az egyik legfontosabb igazság amit a kezdö mesternek meg kell tanulnia és alkalmaznia kell.  Fö célotok, hogy a dualitás egy elfogadható spektrumához térjetek vissza, ahol Energetikai Szignatúrátok harmónikus frekvencia mintákkal vibrál, melyek összeegyeztethetöek a felsö-negyedik és a magasabb dimenziókkal.  A harmónikus frekvenciák ezen szintje szükségeltetik, hogy hozzáférjetek az átalakitó Ibolya Láng erejéhez és mágiájához, elérjétek és elkezdjétek használni a Teremtö Fény Ádámi Részecskéit teljességükben.  Ennek a Fénynek tudatossága van, és amint magatokévá teszitek és szeretö szándékotokban aktiváljátok, a magasabb tudatosség ajándéka a tiétek, hogy használjátok és megosszátok.  Sohasem feledjétek, ez a Teremtö Fény az Élet fonalatok a MINDENHEZ AMI VAN

A világ a Mindenben Ami Van varázzsal, csodákkal telitett és a képzeleteteket felülmúló képességek elérhetöségével.  Ti sokkal több idöt töltöttetek a nem fizikai valóságokban, mint amennyit a fizikai testben.  A Földi lét alig egy pillanat az idöben a magasabb birodalmak örökkévalóságához viszonyitva.  Szent Elmétek a múlt tapasztalatainak, a bölcsességnek és a kozmikus törvénynek a tárháza.  Amikor a Lélek teljességében egyesül a Szent Szivvel, az egy monumentális méretü Újraegyesülés lesz.  A Lélek, intuiciótok és belsö érzékelö képességeitek mind-mind éteri Fény Források.  Amikor szándékaitok a szeretetben központosulnak és tisztán vetititek ki öket, akkor a Szent Tüz energia eröteljes forrásaivá váltok.

Egyik elözö üzenetünkben TI VAGYTOK A TEREMTÖ BELÉGZÉSE cimmel (2003 novemberi üzenet) azt mondtuk „Bizonyos félreértelmezés történt a Belégzéssel kapcsolatosan, és az a hiedelem vált népszerüvé, hogy a Teremtö Belélegzi mindazt ami teremtve lett. Ez nen igaz.  A Teremtö elöreküldi ragyogását, hogy magába egyesitse az összes gyönyörüséget ami valaha is teremtve lett.  Szeretteink ti vagytok a Belégzés.  Ti fogjátok belélegezni a Teremtö Esszenciáját ahogy felkészititek emberi „edényeteket”, hogy egyre több és több finom Fényt tudjon befogadni, és a felsöbb birodalmak kifinomult vibrációs frekvenciáit.  Ti az emberi edényetekben fogjátok megtestesiteni a Teremtö Esszenciáját ami áthatja a Föld sikját és az egész Univerzumot.”

Nem tudjuk eléggé kihangsúlyozni mennyire fontos a lélegzet Isteni természetetek vissza követelésében.  Nem a sekély légzés amit az emberek többsége elfogadott a Földön, mint a lélegzés megfelelö módját.  Az effajta sekély légzés sok erötlenitö tünetet és betegséget eredményezett, azonkivül korlátozza az Isteni Esszencia bevitelét, ami pedid elengedhetetlenül fontos a jóllétetekhez és a Fény edényetek visszaköveteléséhez.  Elmagyaráztuk és kihangsúlyoztuk a Végtelen Légzést, az Összehangoló Légzést és, hogy milyen fontos gyakorolni a szándékkal való légzést.  A Végtelen Légzést a Felemelkedés Légzésének is nevezhetjük mert összehangolja galaktikus csakráitokat a fizikai edényetekkel, és megnyitja a visszatérö átjárókat a felsöbb birodalmakba.  Felgyorsitja a MerKiVah-nak nevezett, felemelkedési Fény jármüvetek épitési folyamatát.  Azonkivül, Szent Elmétek portáljának és Szent Szivetek elsö és hátsó portáljainak a megnyitását is szolgálja.  Az Összehangoló Légzés dupla elönyt szolgáltat: elöhozza a gyökér csakrában tárolt Ádámi Részecskéket meg az ötödik dimenziós Fény Piramisotokban elhelyezett éteri hasonmásotokban tárolt Ádámi Részecskéket is, melyek abból a Fény Városból áramlanak, amellyel kapcsolatot létesitettetek.  Ez a Teremtö Részecskék folyamatos áramlását biztositja fizikai edényetekbe és azon keresztül személyes teremtö kereketekbe, majd végül ki, a forma világába.

A múltban úgyszintén beszéltünk a ritmikus légzésröl, amit Szent Légzésnek is nevezhetünk.  Rendszeresen gyakorolva ez a légzési technika energizálja testeteket és tökéletesiti egészségeteket, mert fizikai Lényeteket Isten Fényének ragyogó részecskéivel látja el, amelyek az optimális teljesitéshez és a hosszú élethez szükségesek.  Azonkivül, hatékony módja az Ibolya Láng vagy a Fény Ádámi Részecskéinek a kisugárzására a forma világába, mindenki jóllétére és javára.  A Szent Légzét mély belégzéssel kezditek amely az also medencéböl indul.  Mélyen és lassan lélegezzetek be, az alsó medencéböl a has, majd a mellkas területét levegövel feltöltve, közben vizualizáljátok, hogy a lélegzet lassan emelkedik felflé mig kilép a korona csakrán.  Amikor tüdötöket maximálisan feltöltöttétek, tartsátok a levegöt ugyanannyi ideig mint a belégzés tartott.  Vizualizáljatok egy Fény labdát lassan leereszkedni Fény oszlopotokon, amint fokozatosan kiengeditek a levegöt, behuzva a hasatokat, ugyanannyi ideig mint a belégzés volt.  Fejezzétek ki szándékotokat (erösitsétek meg) mielött elkezdenétek a Szent Légzést, mint pl. „kisugárzom az Ibolya Lángot, vagy a Fény Ádámi Részecskéit a világba”, vagy bármelyik rövid megerösitést amit kaptatok.

Annak érdekében, hogy rögzitsétek az effajta légzés ritmusát, kezdetben belégzésre számoljatok 5-ig vagy 7-ig, tartsátok a levegöt ugyanannyi ideig, majd lélegezzetek ki úgyszintén 5-ig vagy 7-ig számolva, és várjatok ugyanennyi idöt a következö belégzés elött.  Mind a négy akciónak egyenlö hosszúnak kell lennie, sima, folyékonyan könnyed mozgásban.  Ez egyben egy gyönyörü csoport aktivitás is, és egy eröteljes módja az Ibolya Láng és a Teremtö Isteni Fény terjesztésének.  Amint hozzászoktok a mély ritmikus légzéshez, többé nem lesznek kényelmesek a tömegek által használt rövid, sekély légzési technikák.

Nemrégiben egy kedves, elkötelezett Lélek tette fel ezt a fontos kérdést: ” Kérdésem van a megbocsájtás gyakorlásáról.  Mindenkinek megbocsájtok akivel konfliktusban vagy disszonáns energiában osztoztam, jelen illetve múlt életeimben, és visszaadom nékik, egy szeretet buborékba helyezve az összes negativ emlékeket, az érintett energiákat és a lehetséges jövöt amit közösen teremtettünk.  (Reference and Revelations * Glossary and Illustrations 86.ik oldal). Naponta csinálom ezt és rendkivül eröteljesnek találom.  A kérdésem a következö: Miért adjuk vissza az emlékeket, energiákat és a lehetséges jövöt a másik embereknek?  Miért nem engedjük mindazt el együttesen talán az Ibolya Lángba?

Szeretett hirnökünk válasza ez volt: „Amikor megbocsájtunk másoknak szeretö szándékunk által, akkor a negativ vibrációs mintákat amiket teremtettünk visszaküldjük a semleges Fény szubsztanciába.  Azomban, a másik személy vibrációs mintái továbbra is az eredeti disszonáns formában vannak, ahogy az érintett felek közötti negativ közremüködés által meg lettek teremtve.  Mi nem alakithatjuk át az ö negativ energiájukat, azt nekik kell megtenniük.  Azomban, negativ vibrációjukat szeretetbe burkolva, az Ádámi Részecskékböl ajándékot küldünk nekik együtt a saját negativ gondolat formáikkal, és hogyha úgy kivánják, az a Szeretet/Fény ajándék segitségével könyebben átalakithatják saját negativ gondolat formáikat.  Hogyha azt válasszák, hogy nem fogadják el az ajándékot, és azáltal nem tanulják meg a leckét belöle, akkor az ismét megnyilvánul egy másik személyen keresztül egy másik szituációban.  Mi viszont, felszabadulunk a karmikus közremüködés alól, ás többé nem kell azt megtapasztalnunk.  Mi elnyertük a tapasztalat bölcsességét, mert szeretö, mesteri módon válaszoltunk.  Ezért mondja Mihály Arkangyal -Ti senkit sem változtathattok meg, ti csak önmagatokat változtathatjátok meg, s az majd megváltoztatja a dinamikát köztetek. –

Ez ugyanaz mint a Szeretet/Fény amit a személyes teremtö kerekünk által küldünk ki.  Ez nem csak nekünk használ és segit megnyilvánitani amit a legfelsöbb jóért kivánunk, hanem a Szeretet/Fény Ádámi Részecskéivel telitett az aura mezönk körülöttünk, amivel járkálunk.  Ezért szeretnek az emberek a közelünkbe lenni, ezért érzik magukat inspirálva és emelkedetten jelenlétünkben.  És hogyha megnyitják szivüket az ajándéknak, akkor az Isteni Fény beáramlását kapják rajtunk keresztül, s ugyanez van az Istennöi Szent Szeretet Káprázatos Rózsaszin Sugarával, és az átváltozás Inbolya Lángjával is.  Hordozoivá és vezetöivé válunk az Isteni Energiának, amikor az egyensúly és a harmónia állapotába lépünk, és ráhangolódunk az Én Vagyok Jelenlétünkre és összintén azt kérjük, hogy minden amit gondolunk és mondunk az mindenki legfelsöbb javát szolgálja.  Emlékezzetek Mihály Arkangyal azt mondta, a közös leg elönyösebb ajándéka a Teremtö Szeretet/Fény megosztása, amit mi és mások kapunk, amig eljön az idö, hogy ök önmaguk is elérhetik ezt az áldott ajándékot.”

Engedjétek meg, hogy még néhány gondolatot átadjunk nektek, hogy elmélkedjetek rajta, mig összejövünk a jövö hónapban.

Az érzékelések valósága – a fizikai test tudatossága: Amikor a Szellem áramában vagytok, akkor testetekben nagyon könnyedén fogtok létezni, nem lesz fájdalom vagy kellemetlen érzés.  Csökkentett testi érzékelést tapasztalhattok, kivéve a szeretet kiterjedt érzését a szivetek területén, és a jóllét és harmónia hatalmas érzését fogjátok tapasztalni.

Tudatossá kell, hogy váljatok fizikai testetek tudatosságára, amint Testi Elementáltok úgymond felébred. Fokozatosan el fog kezdeni, harmónikusan dolgozni veletek, hogy helyesbitsétek az összes félreteremtéseiteket amelyeket testi formátokban manifesztáltatok a hibás gondolati formák következtében.  Idövel érzékenyebbé váltok Testi Elementáltok jelzéseire.  Állandóan bombázva vagytok az öt fizikai érzék adataival.  Pillanattól – pillanatig vagy fejlödtök vagy visszafejlödtök.  Semmi sem marad ststikus. 

A problémák a másokkal való összehangolódás vagy együttérzö összhang hiányában merülnek fel.  A negativ környezet okozta ön-kiszolgálás, a diszharmónikus viselkedés gyakran súrlódást és elidegenedést eredményez.  Minden személynek közelröl kell megvixsgálnia saját érzéseit, cselekedeteit és Élet Energia kivetitéseit, mert amikor az szennyezett vagy félreértékelt, akkor az potenciálisan zavaró és romboló, mintsem meghatalmasitó és épitö.

Ne tagadjátok meg magatoktól a fizikai valóság áldásait, amelyek a ti Isteni Születési jogotok, a jámbor aszkétává válással mint azt annyian tették a múltban, akik a felemelkedést a megtagadáson keresztül keresték, feladva az összes világi élvezetet.  Ez az ösvény nem vezet az Ön-ismerethez és a megvilágosodáshoz.  Központositott ön-tudatosság, tiszta gondolatok, és a gyülölet, a neheztelés, a féltékenység és a kapzsiság által teremtett hangzavar fölé emelkedés képessége, a leggyorsabb út az egó megszeliditésére, és visszatérni a kiegyensúlyozott és harmónikus Lét állapotba.

Amikor az ön-ismeret egy bizonyos szintjét eléritek, akkor törekedni fogunk, hogy bátoritsunk benneteket, és, hogy felhivjuk a figyelmeteket Szent Szivetekben a Szeretet/Fény fokozásával. Spirituális Fény infuziónak is nevezhetnénk. 

Hogyha mindent jelenleg az életetekben átmenetinek tudtok tekinteni kivéve a Szeretet/Fényt illetve a Spirituális Tüzet szivetekben/lelketekben akkor tudjátok, hogy mit próbálunk közvetiteni nektek.  Engedjétek el félelmeiteket a múlttól és a jövötöl, ellimináljátok a mások által rajtatok gyakorolt érzelmi és mentális ellenörzést, és váljatok szabad Szellemmé, akik kell, hogy legyetek. Mi örökké a közeletekben vagyunk, hogy segitsünk és ihlessünk benneteket.  Mélységesen szeretve vagytok.

Mihály Arkangyal Vagyok 

Forditotta:  Sári Izabella

Szerzöi jog közlemény

Ronna Herman által közvetitve* Szabadon másolható és megosztható. Azomban, Mihály Arkangyal nevében Ronna Herman fenntartja az üzenet univerzális szerzöi jogát.  www.RonnaStar.com WEBOLDALÁN MIHÁLY ARKANGYAL ÜZENETEIT AJÁNDÉKKÉNT AJÁLJA FEL, DE MÉLTÁNYOLJA  AZ  ADOMÁNYOKAT A FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEK FEDEZÉSÉRE ÉS A VILÁGSZERTE KÜLDÖTT INGYENES SZERETET CSOMAGOK  POSTAKÖLTSÉGEIRE.   RonnaStar@earthlink.net

 

Share

Vélemény, hozzászólás?