ISTENI NÖISÉG, A GALAMB SZIVE

 

Metatron Arkangyal október 18.i üzenete

James Tyberonn csatornázásában

„Nem kellene, hogy meglepetést okozzon számotokra a felismerés, hogy az Atlantisziak elfoglalták Texas bizonyos területeit, mivel ez a térség a Poseidát Yucatannal összekötö földhid mentén terült el.  Akkoriban a tenger szintje alacsonyabb volt mint azt ma látjátok.  Elmondjuk nektek, hogy egy piramis komplexum volt elhelyezve az Enchanted Rock (Elvarázsolt Szikla) közvetlen közelében, amit szertartásokra használtak, a kristály koponyák hitelesitésére, a gránit dóm katedrális energiáival összekapcsolódva.  A piramis kapcsolódott Yucatan Ley vonalához és Galveston Sziget piramis komplexumához, a háromszög harmadik csúcsát alkotva.

Üdvözlet, Metatron vagyok, a Fény Ura.  Egyszer és mindenkorra üdvözöllek benneteket a feltétel nélküli szeretetben.

Most arról beszélünk amit „A Galamb Szivének” nevezhetnénk. 

2009 Téli Napfordulóján a „Galamb Szive” aktiválva lesz az egység mezöbe.  A Tavaszi Napéjegyenlöség alkalmával 2010-ben pedig csatlakozik majd a Galamb Fejéhez a Kristály Aktiválás Kozmikus Beinditásával.

Mesterek, felhivjuk figyelmeteket, hogy gyorsuló változások történnek bolygószerte, és a leg jelentösebbek közé tartozik a planetáris energiák egyensúlyba hozatala.  Azok a területek, amelyek túl iparinak, túl testületinek (korporált), túl parancsolónak minösülnek, egy lágyitó energiába merülnek alá.  Ez valójában döntö aszpektusa a „Galamb Visszatérésének”, mert tulajdonképpen a galamb hozza be a gyengéden táplálót, a femininnek nevezettet, ilyenformán egyensúlyozva a maszkulin többletet.  A felemelkedés az harmónia, és a harmónia örökül hozza a szimmetrikus egyensúlyt a bolygó polaritásán belül.

A feminin egyensúly

De tisztázzunk egy dolgot, mig a nöi energia beáramlása szükséges a bolygó energetikai egyensúlyának az eléréséhez, ne tolmácsoljátok félre, hogy a nöi energia jobb mint a férfi, hanem a nöi energiára van szükség a jelenlegi maszkulin többlet egyensúlyba hozatalához.

Látjátok, LeMuria egyensúlytalanságát a feminin energia többlet okozta, és maszkulin áradat lett beáramoltatva, abban az idöben, az egyensúly elérésére.  Tehát, felhivjuk a figyelmeteket kedveseink, hogy a bolygó kivánt energiája az egyensúly, sem a nöi, sem a férfi, hanem az egyensúly.

Igazánból, a Kristály Korba való bevezetés felemeli a bolygót az úgynevezett 5.ik dimenzióba, a dualitás nélküli nemtelenség egy eredendöen elérhetö mezejébe.  Látjátok, a kristály energia az a zérus mezö.

Mint olyan, bizonyos csomók a bolygón most aktiválódnak e célból.  Ezek mint beáramlási portálok szolgálnak majd, hogy az egyensúlyozó frekvenciális mezöket együttmüködésbe hozzák a bolygó kristályosodásával.  Meg kell értenetek, hogy az Egyesült Kristály Mezö az egyensúly kivonata, valójában egy nem duális, egy nem poláris frekvencia, és az a zérus mezö.  Ezek a „feminin csomók” nagymennyiségü, úgynevezett nöi energia, beáramlását hozzák be 2009 Decemberi Napforduló és a 2010 Tavaszi Napéjegyenlöség között.  Bizonyos csomók lesznek a fö befogadók, és ök terjesztik majd szét ezt az energiát bolygószerte.

A Galamb Szive

Egyike ezeknek az elsödleges csomóknak Texas hegyvidékén van.  Elvarázsolt Sziklának hivják (Enchanted Rock), egyedülálló és nagy hatású energia forrás, amely a bolygó egyensúlyának a fent leirt szerepében lett aktiválva.  A hegyvidéki örvény tetö köve.

Az Elvarázsolt Szikla szorosan kapcsolódik a Szent Istennöi Energiához és Atlantisz Smaragd Kristályához.  Erröl késöbb még több szó lesz ebben az elemzésben.

Éertsétek meg, hogy az Elvarázsolt Szikla valójában, a „Galamb Visszatérésének” nevezett mega státusba szökkenö eröteljes örvény-átjáró komplexum epicentruma.  Úgy is mondhatnánk, hogy az Elvarázsolt Szikla a Galamb Szive, mivel bonyolultan hozzá tartozik az energia lágyitásához és egyensúlyozásához a kristályosság e fontos területén Amerikának.

A Galamb Energia feminin, jobban mondva tápláló és egyensúlyban van.  Ti emberek nemekkel látjátok el a minöségeket, amelyek a felsöbb dimenziókban egyáltalán nincsennek nemekkel illetve.

A Nemek Egyenlöségbe Kalibrálása

Elmondjuk nektek, hogy azok a keresök, akik eljönnek és szertartásokat végeznek az Elvarázsolt Sziklán, annak egyedülálló belsö mezejében képessé válnak saját mezöjük egyenlöségbe kalibrálására.  Ez azt jelenti, hogy azok is, akik frekvenciája túlságosan maszkulin, és azok is, akik frekvenciája túlságosan feminin,  az Elvarázsolt Szikla közvetlen örvényében beléphetnek a harmónikus állandóság és arány állapotába.

Namost, az Elvarázsolt Szikla, az egy természetes szakrális geometriai forma.  Egy félgömb alakú kupola, ellenben nem egy massziv változata, az európai szakrális geometrikus templomok tornyainak, hanem egy kupola, amely egy teljes négyzet mérföldet ölel fel, és egyedülálló ibolya-rózsaszin, több mint 1 milliárd éves gránit alkotja, és mint olyan, a föld legösibb gránit dómjai közé tartozik. 

Hogyan lehetne ez akkor nem szent?  Elmondjuk nektek, hogy ez egy élö katedrális, küldetéssel!

Texas Szive

 A hegyvidéki terület önmagában egy nagyon egyedi térség közép-dél Texas szivében.  Amint a csatorna már elmondta, ez a speciálisan kódolt föld egy némileg háromszögelt régió, és minden oldalának hossza kb. 200 mérföld.  Ennek belsö tere egy egyedi, tömör energia mezö, sokkal de sokkal magasabb frekvenciával mint a környezö területeké.  Az érzékenyebbek, ebben a térben könnyen érzékelhetik az energia finom nüanszait, melyek a jóllét érzését teremtik.  Ezt a mezöt áthatóan táplálja a hydro-vonalak (viz-vonalak) hálója meg a fö tellurium ley vonal, mely Yucatánból halad át a térségen San Antonioig és Austinig, körülölelve az Elvarázsolt Sziklát és New Braunfels vizeit.  Azt mondhatjuk, hogy ezen a vizgyüjtö területen, az összes folyó és ér ténylegesen, egy hydro-ley vonal.

Mesterek, ilyen energia mezök világszerte megtalálhatók az üregekben.  Ezek persze speciálisak, élöek és teljesen be vannak vonva a bolygó érettségi vizsgájának a folyamatába.

Amint azt már emlitettük, a „Galamb Visszatérése” örvény küldetése Texas hegyvidékén, az energiák egyensúlyozása.  Ténylegesen, azomban sokkal többet tesz annál.  Valójában, ezredeken át, a hegyvidék háromszögletü térségét közvetlen kapcsolatba hozták az élet felsöbb minöségével és a jóllét érzésével.

A Hydro Vonalak Fokozzák a Jóllétet

Ez az energia az, ami erre a területre vonzotta az értelmiségieket, a müvészeket és a szabad gondolkodókat.  Ezért van az, hogy a terület az élet minöségéröl, egyetemeiröl, müvészeiröl és zenészeiröl hires.  Ezen energia mezö harmónikus frekvenciája egyedülállóan kapcsolódik a kreativitáshoz, különösen a zenéhez.  Nemde, Austin, Kerrville és Luckenbach hires-neves a zenei rendezvényeiröl és fesztiváljairól?  Nemde, San Antonio a müvelödés és a müvészi kifejezéséröl ismert az általatok „Folyósétány”-nak (Riwerwalk) nevezett részen?

Természetesen a viz amely keresztül folyik San Antonion nagyon jótékony hatású, az agyagos réteg forrás-tavacskáiból töltekezik az eröteljes ley-energiájú természetes viztárolókból.  Ez egy plazmikus mezöt teremt, amely örömöt és nyugalmat hordoz.  Azért is tartjátok a területet olyan bájosnak, a ti nyelvezetetekkel élve.

Látjátok, ez a viz kivételesen ionos és olyan elektromágneses töltése van, amely nagyon jótékonyan hat a fizikai és az éteri testeitekre egyaránt.  A viztárolókat feltöltö zónák illetve források New Braunfels, San Antonio és Austin környékén kivételesen eröteljesek és gyógyhatásúak.  Azonkivül, támogatják a böséget és a jóllétet is.

Az Atlantisziak Texasban

Az öslakosok mindég is felismerték az élö föld finom energiáit.  Délnyugat Texas öslakos népei nagyon is tudatában voltak az Elvarázsolt Szikla energiáinak.  Felismerték és nagy becsben tartották a levendula szinü gránit sziklát, akár csak az Atlantisziak elöttük.

Igen, Atlantisziakat mondtunk.  Az a tény, hogy Texas ezen területeit Atlantisziak népesitették be, nem kellene, hogy meglepetést okozzon, ebben van némi logika.

Látjátok, Texas ezen része az Atlantiszt Yucatannal összekötö földnyelv mentén terült el, és a tenger szintje sokkal alacsonyabb volt a vizözön elött.  Az Elvarázsolt Szikla már akkor is mint természetes erösitö volt ismert, és a viztárolók piramisain keresztül haladó ley vonalak felerösitették Yucatant és összeköttetésben álltak a viztárolók által felerösitt területével a hegyvidéknek.

A Yucatan alatt lévö barlang labirintusok még most is tulajdonképpen kapcsolódnak a hegyvidékhez, Santa Fe területéhez, a Grand Kanyonhoz, a Tahoe tóhoz, a Shasta hegyhez, Arkanzaszhoz és Sedonahoz. 

Amint már emlitettük, egy piramis komplexum volt elhelyezve az Elvarázsolt Szikla közvetlen közelében, amit a Kristály Koponyákat kalibráló szertartásokra használtak, ráhangolódva a gránit kupola katedrális energiáira.  A piramis, Yucatan ley eneriája és a Galveston Sziget melletti piramis komplexum között húzódott, háromszöget alkotva velük.

Ehhez még hozzáadódik a hatalmas földalatti szakadék, benne egy templom komplexum az Isteni Nöiség Smaragd Kristályának egy kisebb változatával, New Braunfels szent forrás vizeinek közvetlen közelében.  Némileg még mindég hozzáférhetö a térség barlang rendszerén keresztül.

Az Elvarázsolt Szikla energiája behangolva marad a Kristály Koponya energiáira, az Isten Ember 13.ik paradigma mintázatára.

Kristály Szerkezetek & Ley vonalak

Geológusaitok helyesen mondták nektek, hogy az Elvarázsolt Szikla tulajdonképpen feltüremlett magma, illetve egy óriási, ösi lávafolyam feltüremlett része.  Az Elvarázsolt Szikla hatalmas kiterjedése gyakorlatilag a felszin alatt van.  És amikor a magma a felszin alatt marad, akkor lassabban szilárdul durva-szemcsés közetté, nagyobb, láthatóbb kristályokkal.  Ezek betüremlö azaz intruziv, vagyis plutonikus (tüz közet a forditó megjegyzése) közetek, melyek közül a gránit a legelterjedtebb.  Néhány a kristályok legfinomabb megjelenési formáiból mint a kvarc, a topáz meg a turmalin a közetek üregeiben feloldódott, olvadt vegyi anyagokból kristályosodtak ki.  Ezekben az üregekben megvolt mindkettö, a tér és idö is, a növekedésre.  Az Elvarázsolt Szikla  ilyen értelemben a kristályok egy monumentális összeállitása, és bizonyos, hogy belsö üregeiben termékeny kvarc kristáymezök vannak.

Namost, az elektromosság, amire ti mint ley energiára utaltok (ley vonalak), az egy jó részét képezi az Elvarázsolt Szikla dinamikájának.  Ezen a területen a ley energiák egybefonódnak az inkább nöi hydro vonalak ley energiáival.  Ez befolyásolja a mikéntjét felszivódásuknak, felerösödésüknek és az Elvarázsolt Szikla ásványi összetétele és fiziográfiai alakja általi vezetésüknek.

A gránit, amint azt a csatorna elmondta már, nagy mennyiségü kvarcot tartalmaz.  Ez az ásványi összetevö egészen egyedülálló és mint adó-vevö, erösitö és áramlat vezetö ismert.  Csak nagyon néhány anyag éri el az üveges kvarc energia továbbitó képességét, föleg az ultra ibolya és az infravörös tartományokban.  Azt is elmondjuk, hogy a kvarc tárolja az energiát és a magas dimenziójú fényt is.  A kvarc képes az energiát elektromossággá változtatni.

A gránit dómoknak, akár a kúp és a piramis alakú hegyeknek szintén megvan az energia vezetö és tároló tulajdonságuk.  A kúp alak befolyásolja az energia vezetés módját.

Természetes Befogadók

Namost, az Elvarázsolt Szikla megkülömböztetö jellemzöje az, hogy természetes befogadó.  A gránit felerösiti ezt a képességet.  Ezen élö szikla, kupola alakja lehetövé teszi a duális töltést és beintegrálja azokat a mikro-egyensúlyába.  Képes feltölteni a jótékony hatású elektromágneses és fény energiákkal az összes oda látogatót.  Ez az átvitel nagyon alacsony amper szinten történik, az emberi fiziológiának megfelelöen, olyan módon, hogy a fizikai test egyensúlyba kerül és feltöltödik.  Ez a feltöltés összeillö, arányosan szétosztott a fizikai testben.  Az éteri test, a Csakra rendszer szintén egyensúlyba kerül, méghozzá robusztusan.

A terület geometriái szférikusak, úgyszintén az egyensúly is, de a tetraéder és a hexagonális mátrix vagyis a hatszögü minta a szférába foglaltak.

Befejezés

Az Egyesült Államok e területe különösképpen élvezi ezen egyensúlyozó örvény elönyeit.  Most ez egy kiterjedtebb hathatóságba emelkedik a planetáris felemelkedés elökészületeiben.  A „Galamb Visszatérésének” az a szerepe, hogy magasabb dimenzionális feminin energiát hozzon a területre, ahol az elmúlt 500 évben egyensúlytalanság volt. 

Az Elvarázsolt Szikla lényegében egy szatelitje az Isteni Nöi Smaragd Energiának, és a 2009 téli napforduló által serkentve aktiválódik majd. 

Észak Amerika területén ez az energia táplálja Sedonat, Montereyt, Santa Fet, a Shasta hegyet és Tahoet nyugaton, és Altlantát, New Yorkot meg Carolinát keleten.

Az Elvarázsolt Szikla globálisan összekapcsolt, a fenti a szerpben pedig a nyugati féltekét szolgálja.  A nagy léptékü skálán, számos háromszögelt mezö – az Uluru, a Tor, a Tábla Hegyek, a Samaipata és a Sinai – sokrétü csúcsa. 

2010 sok Kozmikus Beinditású Kristáy Aktiválást tartogat, és a Galamb bonyolultan hozzá tartozik az aktiválásokhoz.

Metatron vagyok és megosztom veletek ezeket az igazságokat.

És ez igy van.”

Forditotta:  Sári Izabella

Szerzöi Jog Közlemény

Ez a csatornázás a www.Earth-Keeper.com tulajdonát képezi, és e weboldalon található.  Az  eredeti cime: Divine Feminine The Heart of the Dove, a szerzö James Tyberonn. Bármelyik weboldalra feltehetö, de a benne lévö informácio nem módositható, a szerzö és a weboldal cimét fel kell tüntetni. Magazinokban és nyomtatásban nem közölhetö a szerzöi engedély nélkül. Engedélyért a Tyberonn@hotmail.com kell fordulni.

 

   

Share

Vélemény, hozzászólás?