Galaktikus Idök: A 6.ik Éjszaka & Az Idö Új Ciklusa

 

A Pleiadi Fö Tanács üzenete

Telepatikusan csatornázta Lauren C. Gorgo

Az Idö váltás

Néhány nap múlva, az új idö mátrixába lépve, változást fogtok tapasztalni létezésetek minden szintjén.  Észrevehetitek majd, hogy testetekben és elmétekben az idö nincs kötelezöen kölcsön viszonyban a földi idövel….az örökkévalóság váltakozó átjáróit tapasztalhatjátok meg, pillanatokat, amikor úgy tünik az idö a végtelenbe nyúlik, amivel a polarizáció és a sebesen gyorsuló idö 3.ik dimenziós érzékelésébe való visszazuhanás párosul. 

Ez az ingadozás természetes és várható, mivel a bolygó jelenlegi idö érzékelése az univerzális idö kiterjedtebb tudatosságára vált át.  Az új univerzális idövanal összes resztvevöjét, tudatosan befolyásolja majd ez az átalakulás, amig a végtelen idöbe, vagyis a semleges hullámhossz mintáiba való lehorgonyozás tartósabbá válik.

Ezen változások többségét a galaktikus 6.ik éjszakába való belépés fogja ösztönözni, ahogyan az a szent Maya naptárban irva vagyon, azomban, a 11:11:11 átjárója váltja majd ki a szükséges váltást, a galaktikus alsóbb világ 9.ik szintjének a frekvenciáihoz és idö-kódolt tapasztalásához  való kapcsolódáshoz.

A legfontosabb dolog amit ebböl a váltásból meg kell értenetek az, hogy a jelenlegi idö mennyiség amivel  dolgoztok az csak töredéke a valódi idö kódolásnak, amivel a jövöben dolgozni fogtok.  Ezért van az, hogy hatalmas feladatokat vagytok képesek elvégezni, látszólag rövid szakaszában a feljegyzett idönek az új idövonalhoz való kapcsolódás tiszta napjain, mig azokon a napokon, amikor a 3.ik dimenzió polaritás tudatosságán gázoltok keresztül, az idö kicsúszik a kezeitek közül.

Ami a magasabb szinteken történik az mélyreható.  Hadd magyarázzuk ezt el.

A föld és a nap olyan szinteken forognak, amely jelenleg még ismeretlen a tudósaitok számára.   Forgásbeli váltás megy most végbe a szoláris naptól a nagy központi nap felé, és ez megváltoztatja majd a történelem menetét és az idö jelenlegi értelmezését.

Ez az idö váltás meggyorsitja a tudatosságbeli váltást, ami által új frekvenciák kezdenek sugározni a bolygóra és népeire, és ez nagy kavarodást fog kiváltani a globális társadalomban.  Ez egy olyan információ, hogy a tudósok többsége már elvetette az eddigi idö-tér elméletét, aminek következtében megnyilnak a kapuk a jelenlegi lineáris értelmezéstöl kiterjedtebb koncepciók elött.

Ebben az átalakulásban, az energia kiröpitése (centrifuge) megzavarja a föld elektromágneses terét.  Ez a mágneses mezö nagy fontossággal bir az emberiség számára, mivel hordozza az információ birodalmát is, miáltal az egyéni emberi gondolatok kapcsolódnak a globális tudatosság központi rendszeréhez.

E galaktikus váltás elágazása csodálatosként lesz beharangozva, azomban, lesz némi zavarodottság is, hogy miért változik a föld mágneses tere.  Persze, szóba kerül majd a pólus váltás, de ez esetben nem erröl lesz szó, hanem, az energia dinamikájának egy mezejéröl, amely ideiglenesen módositja a pólusok helyzetét.  Amint a föld a nagy központi nap teljes fénysugárzásába érkezik, a váltás végleg befejezi majd a föld szoláris napra való hagyatkozását, ahogyan mi ismerjük azt, és egyidejüleg felgyorsitja a holografikus valóság mátrixok dimenzionális szétválását.

A Valóságok Szétválása

A valóságok szétválásának megjövendölt idejéröl beszéltek már a különbözö spirituális körökben és az új eszmék közösségeiben, de legtöbbször félreértették azt.  A világok szétválása, amit meg fogtok tapasztalni, az nem fizikai elkülönülés lesz, hanem tudatosságbeli eltávolodás.  Ez viszont egy fajta látható különváláshoz vezet majd, ahol a hasonló gondolkodású közösségek elkezdenek csoportosulni, illetve egymás felé gravitálódni.  Amint ez megtörténik, akik az új idövonalon müködnek, a nagy központi nap kisugárzása által, elkezdenek majd teljesen belépni felemelkedett vagyis Krisztusi tudatosságukba.  

A Föld effajta váltáson megy most keresztül, igy hatékonyan tudja majd a megfelelö vibrációjú teljesitményt nyújtani és átszürni a tudatosság szintjeit a csoportokban, az egyesülés és az új föld megteremtése céljából.  Idöközben, az átalakulás periódusa lesz az új, galktikus-központositású tudók számára, a felemelkedett tudatosságúaknak, akik aktiválták Isteni tervezetüket, akik a következö szint csapatait, vagyis az ébredö lelkeket vezetik majd, a megfelelö vibrációs örvényeikbe.

Ez sokféle gyülekezést jelent… a felébredt sziv-központositású lelkekét, akik összegyülnek majd a fizikai újra egyesülés szándékával, de úgyszintén, az ébredö lelkek következö hullámának az átalakulás megkönnyitése céljából is.  És ez lesz az ideje, a harcos lelkek új hullámának az összejövetelére is, hogy leépitsék az idejétmúlt rendszerek következö szintjét, akár csak az ikerlángok újra egyesülésének, a már meglévö kapcsolaton belül, illetve egy új kapcsolatban.  Mindkét esetben ezek a kapcsolatok igen kopottnak érzödnek majd, és világossé fog válni, hogy összejöttetek megteremteni a kozmikus szerelem hullámát és a forráshoz való kapcsolódást, hogy kiáradjatok az univerzumba a boldogság megtisztult vibrációin át.

Az Új Gyermekek Születése

A 11:11:11 átjáró portálján keresztül, és a felsö szivben történö maszkulin és feminin energia kódok egyesülésével elérkezik az idö, amikor sok ikerláng aktiválja majd a fejlödö tudatosság szent triádját az egyesülés, a nemzés és a magasan fejlett lelkek születésén keresztül, hogy belépjetek az új galaktikus idö zónába.  A nemzés aktusa egy sokkal magasabb szintü szerelem eredménye lesz, és akiknek az új földdel „szerzödésük” van a gyermek nevelés általi szolgálatra, azok most kezdenek teljes mértékben kapcsolódni ehhez a tudáshoz minden szinten, amint ez a tudatosság hatalmas vággyal aktiválódik az elkövetkezö napokban.

Véssétek az eszetekbe, hogy akik „leszerzödtek” az emberiség efajta szolgálatára minden formában megjelennek majd, nem csak a hagyományos értelemben.  És, hogyha egy vagy azok közül akiket felkértek, hogy részt vegyen az új gyerekek születésében és nevelésében, tudd, hogy sok „csoda” fog felsorakozni a lehetetlent lehetségessé tenni. 

Azoknak, akik inkább a hagyományos értelemben fognak nemzeni, nem-tradicioális támogatás áll rendelkezésükre majd, vagyis alternativ modellek kerülnek tudatosságukba a kényelem és a vezettetés forrását szolgáltatva a tudatos szülöi létröl, azaz hogyan támogassák és neveljék ezeket a magasan fejlett lelkeket a terhesség és neveltetésük ideje alatt is.  Egyesek számára ez tökéletesen érthetö és természetes folyamat lesz, de sokaknak segitségre lesz szükségük, ennélfogva, a segitség rendelkezésükre áll majd. 

Azt is szeretnénk tudatni veletek, hogy a tudók elsö hulláma be fog lépni egy nagyon is szükséges pihenö idöszakba, aminek következtében idöt igényelnek majd önmaguk és egymás feltöltésére és táplálására, mielött a közvetlen család kiterjesztését vennék fontolóra.  Kérünk benneteket, tudatositsátok magatokban, hogyha felkértek benneteket a szülöségre, hogy minden fejlett lélek világba való belépésének az idözitése egyedi, és az új föld szilárdan megalapozot támogatásán alapul a befogadó szférában.

Ez nem azt jelenti, hogy késedelmit idöt fogtok megtapasztalni, hanem pont az ellenkezöjét, idötök lesz játszani az új föld energiáival és megtapasztalni azt, hogy mester szintre emeljétek a teljes potenciálotok manifesztációját mint megtestesült lelkek, és tápláljátok új életetek gazdagságát és új kezdeteiteket.  Ehhez még hozzáfüznénk…tartsatok lépést vágyaitokkal, azokkal a dolgokkal melyekkel minden pillanatban jól érzitek magatokat, és nagyon is jól fogjátok tudni minden következö lépésetek.

Az Új Föld Épitése

Most szeretnénk még gyorsan azoknak a szerepét is érinteni közületek, akik elkezdik az új föld közösségeit és struktúráit kiépiteni, és mindegyikötökkel közölni, hogy a gyülekezés ideje közeledik. 

A következö néhány hónapban és a Gergely féle naptár új évében, azok számára akik az új galaktikus idövonalon vannak, megkezdödnek a találkozások és az elökészületek a szaktudásotok ajándékainak a teljesitésére. 

Azok, akik szerepet kaptak a régi paradigma struktúrák és az új föld valóság struktúráinak az áthidalásában, gyengéden figyelmeztetve lesznek, hogy kezdjék el az elökészületeket és az alapozó munkálatokat a fény új rendszeréhez…a tervezési szakasztól kezdve a teljesités illetve az épités szakaszáig.  Akik aktiválták szerzödéseiket itt vannak, hogy az általatok dédelgetett ötletekkel és forradalmian új konceptusokkal lássák el azokat, akik készek kilépni a lineáris gondolkodásból és belépni a kvantum teremtés új módszereibe.

Amint a régi rendszer összeomlása felgyorsul, felszólitást kaptok majd, találkozókon és eseményeken, amelyekre véletlenül kerültetek el, hogy osszátok meg ötleteiteket és fényeteket azokkal akik támogatnak majd benneteket törekvéseitekben.

Az elsö, a fizikai módozatok állomásainak kiépitésében a közvetitö tervek lesznek, a meglévö struktúráknak és rendszereknek a kölcsönös összekapcsolódás integrált rendszerébe való beleszövésére, a teljesség elvére alapozva.  Ez az idöszak a legjobb esetben is zavaros lesz, és sokan igényelik majd spirituális ismereteiteket és vele együtt mesteri szaktudásotokat, hogy teljesitsék a bizalom új rendszereit, ahogy a föld a polaritásból a nem-polarizált életre vált át. 

A kölcsönös összekapcsolódás és az egység tudatosság lesz az új föld útja, és ezt az ösvenyt kell követniük mindazoknak, akik a helyzet magaslatára szeretnének emelkedni.  Erös védelmezöi vannak a fenntartható élet sok rendszerének, melyek érettek és készek a teljesités szakaszára, és azoknak közületek, akik eddig a zöld fényre vártak, terveitek tárt karokkal lesznek üdvözölve nemsokára.    

Azt is érdemes megjegyezni, hogy az élet fenntarthatósága széleskörü és különféle lesz, és mindegyik rendszer kivitelezése a megteremtöjén múlik majd, aki képzeletében megalkotta azt.  Ez nem a homogénizáció és az azonosság jövöje lesz elsösorban, hanem kizárólag az emberi képzeleten alapuló végtelen lehetöségeké.  Ilyen módon a föld végül is a tiszta lehetöségek és kreativ kifejezödések mágikus szférájává válik.  Ne féljetek attól, hogy nem tudtok majd belépni szivetek vágyaiba…..ahol akarat van ott megnyilik a lehetöség is.

Szeretett tagjai az új föld társadalmának, gyönyörüségünkre szolgál, hogy ilyen minösitésben dolgozhatunk veletek, és elmondhatatlanul büszkék vagyunk a megingathatatlan döntésetekre, hogy a tiszta lehetöségek dimenziójában üdvözöltök bennünket.  Tudjuk, hogy a veletek való együttmüködés ezen törekvéseitekben, sok létidö egyik legigéretesebb vállalkozása lesz, és együtt harmóniát teremtünk ott, ahol egykor nem volt, hidakat épitünk ott, ahol az átkokat szórták, együtt megteremtjük szeretetünk kifejezödését mindenütt, ahol azt elfogadják.

A Pleiadi Fö Tanács vagyunk és örömmel várjuk, hogy átkeljünk veletek, örök fivéreink és növéreink, az idö ezen új ciklusán.

Forditotta:  Sári Izabella

Szerzöjogi közlemény

Copyright c 2009 Engedélyezzük telepatikus átadásaink másolását és dijmentes terjesztését azzal a feltétellel, hogy tartalma teljes és érintetlen marad, kérjük a szerzö nevét és az eredeti cimét feltüntetni.

Az üzenet eredeti cime: Galactic Times: The 6th Night & The New Cycle of Time, Lauren C Gorgo telepatikus átadásában, és az eredeti üzenet a Think With YourHeart.net weboldalon található. 

 

 

 

 

Share

Vélemény, hozzászólás?