AZ IBOLYA LÁNG ÖREI

 

Mihály Arkangyal üzenete

Ronna Herman csatornázásában

Szeretett Mesterek, az emberiség az alkalom kozmikus pillanatába érkrzett.  Az átalakulás és tisztulás Ibolya Lángja szeretett Zadkiel Arkangyal és Lady Amethyst sugárzásán keresztül, Saint Germain és Ikerlángja Lady Portia, az igazság istennöje irányitásával  leözönlik a Földre, hogy segitségére legyen az emberiségnek ebben a példa nélkül álló idejében a Felemelkedés/Evoluciónak.

Az Ibolya Láng tisztitó vibrációs mintájának ereje nagy mértékben fel fog erösödni az elkövetkezö években, ahogy egyre több és több fejlett Lélek megtanulja használni  és átélni az Ibolya Láng mágikus, átalakitó sajátosságait.  A Hetedik Sugár: a szertartási rend, a szabadság, a megváltás, a megtisztulás, a ritus és a szervezés lesz az elkövetkezö 2000 év vezérlö sugara; amint a Föld, spirális emelkedésével közelebbi pályára áll a naprendszer napját illetöen.

Az Elsö Sugár: az Isteni akarat/erö/szándék lesz a második legfontosabb aktiv sugár a következö 2000 éves ciklusban.  A Hetedik Sugár Ibolya Lángja fel fogja gyorsitani az átalakulás folyamatát azáltal, hogy vissza küldi a disszonáns vibrációs mintákat a semleges Fény állományba, hogy a szeretö, tudatos szándékotokkal ismét egyensúlyba és harmóniába kerüljetek a fizikai, érzelmi, mentális és éteri testeitekben.  Amint ezt véghez viszitek, könnyebben váltok igazi társteremtöivé a szépnek, a böségnek, az örömnek és a békés együttélésnek a Földön.

Ti a személyes felemelkedést keresitek, azomban segitenetek kell fivéreiteknek és növéreiteknek akár csak a Földnek, hogy fejlödjenek és ök is felemelkedjenek.

Az áldott Jézus volt az elmúlt 2000 éves ciklus irányadója valamint Uriel Arkangyal és Lady Grace a Hatodik Sugár minöségével és tulajdonságaival ragyogták be a Földet, mint az irgalom, a kegyelem és a megbocsájtás.   Amellett, a béke, a nyugalom és az áhitatos isten tisztelet sugara is a Hatodik Sugár és szeretett Jeshua sugara is.  Jézus horgonyozta le a Földön ezt a sugarat, a fizikai testbe való inkarnációja által, az emberiség és a Föld felemelkedésének elökészületeiben.  Csodálatos, szeretö, mindent átragyogó Lényege állandóan itt van, hogy segitse az emberiséget a nagy változás ezen idejében.  Ö is, akárcsak mi, itt vagyunk, hogy segitségetekre legyünk ebben az utazásban az EGY-ség/EGÉSZ-ség és a Fénybe való felemelkedés felé; visszatérésetek az Isten-Tudatosság magasabb szintjére a végsö célja minden emberi Lénynek, akár tudatában van ennek, akár nem.

A HUSZADIK SZÁZAD fordulóján az Isteni Rendelkezés Kinyilatkoztatott és a Hetedik Sugár Csohánja, Saint Germain engedélyt kapott, hogy lehozza a Hetedik Sugár/Ibolya Láng misztérium tanitásait.  Ez idö elött az Ibolya Láng tudása és Isteni alkimikus tulajdonságai, akár  csak a magas szintü tanitások amelyeket mi hozunk le a tömegeknek, a Felemelkedett Mestereknek és azok választott tanitványainak a számára voltak fenntartva.  Toborozva lettek a Chelas megnevezésü fejlett Lelkek és az ÉN VAGYOK tanitások át lettek adva az erre alkalmas tanitóknak.  Invokációk/Rendeletek lettek tanitva a tanulóknak akik erre érdeklödést mutattak, és néhány évig a hivek száma növekedett; azomban, nem tudták fenntartani az impulzust, és a Rendeletek iránti érdeklödés fokozatosan halványodott, mig teljesen eltünt mindenki tudatosságából, kivéve néhány hithü hivöt.

Amit „Rendelet”-nek hivtak a múltban, azt most „megerösitések”-nek nevezitek, az eredmények viszont sokkal drámaiabbak, mivel nektek jóval több magas szintü tanitás lett átadva a Szent Bölcsességböl.  Amikor megvan a képességetek, hogy vonzeröt gyakoroljatok vagyis magatokhoz vonzzátok a Teremtö Tudatosság Ádámi Részecskéit, melynek az Ibolya Láng is egyik alkotó eleme, akkor a megnyilvánulás Fény elemeinek a teljes spektruma a rendelkezésetekre áll.   Amikor egy eröteljes gondolat formát hoztok létre a megerösités és légzés útján/kisugározzátok ezt a gondolatot a formák világába, akkor magatokhoz vonzzátok a szükséges elemeket a gondolat forma megnyilvánitására annak anyagi kifejezödésében.

Azonkivül, az Ibolya Láng fel fogja gyorsitani bár melyik disszonáns gondolat minta alkotó elemeinek vibrációs frekvenciáit, hogy azok felszabadulhassanak és megtisztulhassanak a Szent Láng által.  A bizalom, az állhatatosság és a megbocsájtás önmagatoknak és másoknak, fontos részei a felgyorsitott átalakulási folyamatnak.  Szeretteink, hatalmas szolgálatot fogtok tenni azáltal, hogyha szokássá teszitek, hogy tudatosan látjátok ezt az áldott energiát fellángolni körülöttetek a lábaitok alól, és aztán kisugározzátok egy örökké szélesedö körben, ahogy csatlakoztok más elkötelezett Lelkekhez, hogy segitsétek az emberiség tudatosságát ismét felemelni a Szeretet/Fény frekvenciáiba.  Amint elöléptek és sugározzátok a Teremtö Isteni Lényegét, azáltal segitetek terjeszteni ezt a csodás transzformáló Fényt, amely elösegiti a Föld és az emberiség gyógyulását.

Hogyha követtétek a tanitásainkat egy ideje már, akkor tudatában vagytok annak, hogy mielött megkezdtétek volna az utazásotokat az Univerzumban, megkaptátok Isteni Küldetéseteket.  Az a Küldetés magába foglalta a feladatok választékát vagy a kisebb megbizatásokat, de sok más lehetöség is fel lett ajálva nektek amikor megnyilvánitásbeli szakavatottságotok megnövekedett és hozzászoktatok a formák és kifejezödések sokféleségéhez.

Mint Csillag Magok, azok közületek akik válaszoltak a harsona hivó hangjára, a galaxis egy csillag rendszerébe lettetek kisérve, amelyet az IBOLYA LÁNG tiszta Ametiszt Kristály Energiái alkotnak, és ez helyezett benneteket végsö soron fizikai testben a Földre, ebbe az idöbe.

Ott, a Mennyei Ametiszt Teremben, az Ametiszt Trónról Zadkiel Arkangyal és Lady Amethyst elfogadták fogadalmatokat, hogy az IBOLYA LÁNG ÖRZÖI lesztek.  A Mag Atom, amely az Ibolya Láng vibrációs frekvenciáit tartalmazza, Szent Szivetekbe lett helyezve.  Az Ibolya Láng tartalmazza Anya Istenünk szeretetének és együttérzésének a vibrációs mintáit, valamint a megbocsájtás és az átalakulás frekvenciáit.  Azonkivül, tartalmazza még a Szeretet/Fény Ádám Részecskéit is, amit Isteni rendelkezésre ajándékba kaptatok; azomban ezeket aktiválni kell a szeretö, együttérzö sziv frekvenciáival.

Amint a Mag Atom aktiválódott, a Gyémánt Mag Isteni Sejtetek azon csiszolása, amely az Ibolya Láng vibrációs mintáit hordozza, fellángol és betölti aura mezötöket és elösegiti majd a felemelkedés Fény Jármüvének a MER-KI-VAHnak az aktiválását.

Mint az Ibolya Láng Örzöi, nektek aktivan is terjesztenetek kell az Ibolya Láng ajándékait mindazokhoz, akikhez vezérelve lettetek, hogy segitséget nyujtsatok, valamint kilépve a világba is.  A MER-KI-VAH Fény Jármü és az Ibolya Láng is eszközei a felemelkedés folyamatának.  Az Ibolya Láng eltávolitja a disszonáns vibrációs mintákat, hogy a MER-KI-VAH Fény Jármüvetek gyorsabban kiterjedhessen és ragyogása erösödjön.

Ahogy azt már elmagyaráztam néhány múltbeli látogatásom alkalmával e szent helyen, amikor az emberiség elöször benépesitette a Földet, a Tahoe tó medre nem volt vizzel töltve, egy forditott piramis volt itt egy gigászi hegyi kristály nyalábbal az alján.  A forditott piramist Anya Istenünk vibrációs frekvenciái ragyogták be és átvette a Szeretet/Fény Energiát.  E tökéletes kristály nyaláb néhány csúcsa többszáz láb magasságba emelkedett a levegöbe, mert arra lettek programozva, hogy vevöi legyenek a magasabb birodalmakból érkezö információnak.

A Shasta Hegyet Atya Istenünk maszkulin tulajdonságai ragyogták be, és az információ meg az energia szállitója lett a Földröl vissza a Fény Birodalmaiba.

A Fordititt Piramis északi oldalán egy csodálatos kristály barlang volt és ebbe a barlangba lett elhelyezve a hatalmas Ametiszt kristály nyaláb.  Ennek a gyönyörü kristály nyalábnak a közepén volt egy forrás amely a Föld egyik legcsodásabb Ibolya Lángját tartalmazza.  Sok Csillag Mag (Öreg Lelkek) akik a Földre jöttek a népesség korai szakaszában, az Ibolya Láng ezen Templomának Örei voltak.

A kristály nyaláb még most is ott van, akár csak az ametiszt nyaláb, mig az Ibolya Láng az Isteni Fény egy védö szférájába zárolt.  A kristály nyaláb körül is védö szféra van, meg a barlang bejárata körül is, és az egészet sok láb vastagságú iszap és kö temeti be. 

Szeretteink, eljött az idö, hogy az Univerzum komplex tervezetéböl többet tegyünk közzé, hogy jobban megértsétek otthonotok csodálatosságát a csillagok között.  Nem, nektek nincs egy meghatározott hely ami az otthonotok lenne, mert ti az Univerzum honpolgárai vagytok.  Ti, a Csillag Magok segitettetek megteremteni megannyi csodás bolygót meg galaxist, és ezért kaptatok olyan fontos szerepet ennek az Univerzumnak az eljövendö kiterjesztésében.  Gyakran hallottátok azt a mondást, hogy „Amint Fent, Úgy Lent” és, hogy „A Mikro Kozmosz a Makro Kozmoszt képviseli”.  Elözöleg már beszéltünk nektek az Új Arany Galaxisról amely most formálódik; azomban, nem részleteztük a Sugarak Galaxisait és funkciójukat ebben az Univerzumban.

Az Isteni Tudatosság 12 Sugara mindegyikének egy-egy Galaxis lett teremtve; és habár a másik 11 Sugár frekvenciái és szinei szintén képviselve vannak mindegyik galaxis szerkezetében, mégis egy-egy galaxisban azok a domináns szinek és frekvenciák, amely Sugarat képviseli.  A Hetedik Sugár Galaxisa föleg Ametiszt Kristályokból áll, a legmélyebb lilától a leghalványabb ibolya szinüig.

Ez Zadkiel Arkangyal és Lady Amethyst Arkangyal otthona, és a Mennyei Ametiszt Teremben, Ametiszt Trónusukról küldik szét a Teremtö Fény Törésének hatalmas Sugarait a Nagy Központi Napok sokaságába Univerzum szerte.  Ezek a Galaxisok az Univerzum csakra rendszere és az általuk képviselt Sugár koncentrált vibrációs frekvenciáit tartalmazzák.  Ezeket a galaxisokat úgy is nevezhetnénk, hogy az ISTENI TEREMTÖ FÉNY raktárházai az Univerzumban.  Amikor eljön az ideje, hogy egy konkrét Sugár domináns szerepet töltsön be az Univerzum meghatározott kvadránsában, akkor Atya/Anya Istenünk nagyobb mennyiségben sugározza azt a Sugarat a Kvadráns galaktikus központjába úgy, hogy az adott Sugár Arkangyalai többet sugározhatnak az Isteni Tudatosság tulajdonságaiból , minöségéböl és értékeiböl a kijelölt galaxisokba, naprendszerekbe, bolygókra és nektek mindannyiatoknak valamint az összes érzö Lénynek.

Szeretteink, tudjuk, hogy néhány az eszmék közül melyeket rátok bizunk zavarba ejtö lehet, azomban, ahogy a tudatosságotok és a bölcsességetek kiterjed, Szent Elmétek megnyitja majd a tartalékolt tudásotok forrását, és akkor emlékezni fogtok és megértitek!  Mindég veletek vagyok.

Mihály Arkangyal vagyok.

Forditotta:  Sári Izabella

Szerzöi Jog Közlemény

Ez a csatornázás a www.Earth-Keeper.com tulajdonát képezi, és e weboldalon található.  Az  eredeti cime: Keepers of the Violet Flame, a szerzö Ronna Herman. Bármelyik weboldalra feltehetö, de a benne lévö informácio nem módositható, a szerzö és a weboldal cimét fel kell tüntetni. Magazinokban és nyomtatásban nem közölhetö a szerzöi engedély nélkül. Engedélyért a Tyberonn@hotmail.com kell fordulni.

 

Share

Vélemény, hozzászólás?