AZ IBOLYA LÁNG TAHOE ÖRVÉNYE

 

METATRON ARKANGYAL ÜZENETE

JAMES TYBERONN CSATORNÁZÁSÁBAN

„A Tahoe tó 22 mérföld hosszú és 12 mérföld széles, átlag mélysége 1645 láb azaz 501.4 méter.  2 millió évvel ezelött keletkezett, egy vulkáni kitörés következtében 2 völgykatlan bezárásával, a Sierra Nevada hegységben.  A gleccserjég elolvadásával viz töltötte ki a mély szurdokot és megszületett a Tahoe tó.  Ma 63 patak és folyócska táplálja a tavat.  Vize csaknem kristály tiszta, 50 láb azaz 15.24 méter mélységig átlátszó és páratlanul gyönyörü.  Az öslakók szent tónak és a Kék-Viharmadár otthonának tartják, de mély vizeiböl felbukkanó, Loch Ness-i tipusú teremtményröl is vannak helyi feljegyzések.” – Nevada Tourism Press (Nevadai Turista Újság)

” Üdvözletem, Metatron vagyok, a Fény Ura és mindannyiatokat üdvözöllek a végtelen téridö jelen pillanatában.  Feltétel nélküli szeretettel ölellek körül benneteket.

Kedveseim, az emberiség bökkenöhöz, kritikus ponthoz érkezett.  Ti akik a Felemelkedés Fényét idáig elhoztátok, munkátokat jól végeztétek, de most többet kérünk töletek.

Látjátok a határozatlan ember tömegeket, akik bizonytalanok, hogy merre is menjenek, és a sokaság hátra lép mintsem elöre.  Arra figyelmeztetünk benneteket, hogy ezt nem engedhetjük megtörténni.  Szükség van az energiátokra.

Hozzátok szólunk akik a Fényt hordozzátok, mert sokan közületek is zsákutcába kerültetek, és néhányan fel sem ismeritek mozdulatlanságotokat.  Mesterek, a keritésen való üldögélés már nem tartozik a lehetöségek közé azok számára, akik hallották  a Planetáris Felemelkedésre hivó harsona hangját.

Akkor miért van a szünet, miért van a bizonytalanság?

Mert a bolygón és önmagatokon belül a tisztulás végsö fázisát kell megtennetek.

A Kristály Tüzpróba

A 9-9-9 bevezet a Kristály Korba és ezzel együtt a Kristály Mer-Ki-Vah transformációjába.  Azomban, ehhez az átalakuláshoz az egyensúlytalanság utolsó salakját, az utolsó akadályt is el kell távolitani energia mezötökböl.

A tény az, hogy amit könnyen el lehetett távolitani, az már el lett távolitva és ami megmaradt azt nehezebb megragadni, mintha a szönyeg alá lenne söpörve a szemetek elöl.  Azomban, önmaga a Föld Anya is mozgásba lendül, hogy segitségetekre legyen ebben az elengedésben.  Bizonyos örvény helyek létesültek a földben a Kozmikus Beinditás (Cosmic Trigger) eljövetele óta, hogy lehetövé tegyék az elengedést a kristály energiákba, az ugynevezett Kristály Ibolya Lángon keresztül, ami tulajdonképpen a szent tisztulás tüzpróbája.

Az Ibolya Láng Kristályos alkalmazása, a tisztulás tüzpróbája.  Azon akadályok végsö felszámolására szolgál, melyek meggátolják az igazság keresöit, hogy belépjenek a Kristály Mer-Ki-Vah polaritás nélküliségébe.  A Kristály Ibolya Láng a szándékkal és a tisztulás folyamatával igénybe vehetö, de a bolygó meghatározott örvény pontjaiban jön létre, erösödik fel és onnan terjed szét. 

A Föld és persze az emberiség is az elöre -nyomulás pillanatában, kritikus pillanatban van, és többé már nem megfelelö és nem is elegendö ülni a babérjaitokon.  Többre van szükség.  Látjátok a szent pecsét felnyilt és hiv az átalakulás.  Egy új program fedi fel önmagát, és ez a zérus mezöbe való Kristály Ébredés és vele együtt az új Kristályos Mer-Ka-Bah és Mer-Ki-Vahba való transzformáció.  Ez a rendszer nem poláris és nincs nemi jellege sem.

Az Elöre Mozdulás

Most a Föld mágnessége és elektromossága kiegésziti önmagát és megtalálja az egyensúly támpontját.  Nemde, Kryon a Mágneses Mester Mihály családjából befejezte a mágneses háló kiegyenlitését, hogy utat engedjen a Kristály hálónak?  Persze, hogy igy van.

A polaritás elektro-mágneses mezöi most utat engednek a Kristályosság Felemelkedésének a zérus mezöben (neutrális =polaritás nélküli a forditó megjegyzése).  Ez egy megnyilás, amelynek eljött az ideje, ez az Újra-Teremtés pillanata, az Újra Teremtés pedig a Kristály Lényeghez való visszatérés ahonnan jöttetek.

Az Elemek Támpontja

Igy a jelenlegi áramlásban van egy rögzült pont, az Univerzális Igazságnak a támpontja, amely nyilik mint a lótusz virága.  A Felemelkedö Föld új paradigmájában (mintázat) bontakozik ki, és teszi ezt az úgynevezett Földi Elemekben ami a Viz, a Levegö, a Tüz, a Föld és az Éter.

Valójában a Föld egyes pontjai válnak azonossá ezzel a kibontakozással és rajtuk keresztül valósul meg a céltudatos átalakulás. 

Ezért most a szent vizekröl beszélünk.  Mesterek, kivételes együttélési kapcsolat van az emberiség fizikai rezonanciája és a Viz Elem között.  Az emberi test frekvenciális lenyomata különleges rezonanciában van az öt szakrális elemel, a Vizzel, a Levegövel, a Földdel, a Tüzzel és az Éterrel.  Mégis a Viz rezonanciája az, ami alapvetö összefüggásben van a teremtéssel, vagyis hordozza az emberi forma kivetitésének a lenyomatát.  Hogyha figyelembe veszitek, hogy az emberi test kb. 70% viz, akkor könnyü logikusan megérteni ennek az elötételnek az alapjait.

  Az Ibolya Láng Kristály Vizei

A Föld bizonyos pontjain lévö vizek egyedülálló, kristályos lencsét képeznek és felerösitik az úgynevezett Ibolya Lángot.  A három legnagyobb közülük háromszöget alkot, ez a Bajkál tó Szibériában, a Titicaca tó Peru/Boliviában és a Tahoe tó az Amerikai Egyesült Államokban.  Az elsö kettö már ismert, a harmadik, csak most válik ismertté.

Mégis mindhárom mindég is szent tó volt.  Hogyan is lehetne, hogy ezek a hatalmas viztömegek nélkülözzék az ösi energiákat?  Álljunk meg egy pillanatra, hogy összevessétek a hasonlatosságokat hármuk között.  Mindhármuk hatalmas és mély, ösi viztömeg; mindhármukat vulkáni hegyek és elektro-mágneses meg kristály mezökban gazdag völgyek zárják körül, egy ovid lencsét képezve.  Ilymódon az örvénylö forgatag összes mintázati (mátrix) eleme jelen van és a termtö plazmikus energia szupra-potenciális mezejével van felékesitve.

Elmondjuk nektek, hogy az átlátszó, tiszta édesviz tömegeknek a mély, elsáncolt formációkban, megvan ez a szokatlan, kristályosan folyékony tulajdonsága.  Ez másfajta kristályosodás mint ami a Banff és a Torres del Paine tavak szilikon kolloid vizeiben történik, hiszen ez nem kolloid Newtoni folyadék.  Az akadémikusaitok és a fizikusaitok még nem ismerték fel teljesen, hogy a tiszta Newtoni területek specifikus vizeinek megvan az a kristályos fizikai-kémiai tulajdonsága, hogy meghatározott mélységben össze sürüsödik, és süritett, folyékony kristállyá válik.

Lényegében a mély, tiszta vizü tavakban mint a Tahoe, a Bajkál és a Titicaca, folyékony kristályenergia rétegek jönnek létre, amelyek óriási energiát váltanak ki és felerösitik az élö viz tudatosságának a kivetitését.

A japán kutató Dr. Emoto dicséretes tanulmányai megmutatták, hogy a tudatos viz képes pseudo-kristály formákat képezni, hogyha pozitiv energia kisugárzással hatunk rá.  Felhivjuk a figyelmeteket arra, hogy a kivételes vizeket mint a Tahoe, a Bajkál, az Ouachita és a Titicaca tavak vizeit, az élö Föld kristály és nemesfém tartalékainak a geometriai vibrációi is fokozzák, föleg a mély szinteken.  Akadémikusaitok azt hiszik, hogy a viz nem sürithetö, de mi elmondjuk nektek, hogy, igenis létezik süritett állapotban specifikus körülmények között, és ezek a körülmények hatalmas energia mezöt teremtenek.

 A Tahoe Mega Örvény

Az Amerikai kontinens egyik legerösebb örvény-átjáró komplexusát a metafizikusok többsége nem ismerte fel az elmúlt 4 évtizedben.  Az északnyugat Nevadai Tahoe tóról van szó California határán.  Mégis néhányan a neves vezetöink és tanitóink közül mint Ronna Herman és Jim Self érezték a vonzását, hogy ott éljenek a környékén mint horgonyok.  Sokan mások is érzik a vonzást már!  Az igazság azomban az, hogy a Tahoe tó vizének vakitó szépségét és nyugalmát ezredek óta ismerik.  De Mesterek, ezek a vizek attól sokkal többet nyujtanak.  Azok akik elidöznek a viz közelében, hamarosan egyre mélyebb és mélyebb nyugalomra lelnek.  És aztán az önmegismerés, az elengedés és az elsöbbségi sorrend átrendezésének mély pillanataival is találkoznak.  A tó ezen tulajdonsága nem véletlenszerü, és rendeltetése nagy mértékben felerösödik az Ibolya Láng kristályosodásával.

Az Arany Energia Földje

Geológusaitok tisztában vannak vele, hogy milyen hatalmas arany és ezüst rétegek (lerakódások) vannak a Tahoe Örvény térségében.  Mindkét nemesfém rengeteg, szerfelett jótékony hatású frekvenciális tulajdonságot nyujt a Tahoe vizének és az Örvénynek.

(Az iró megjegyzése: több mint 3/4 része az USA-ban bányászott aranynak Nevadából jön, és egyben a második legnagyobb ezüst kitermelö is.)

Ezen fémek hatalmas mennyiségben vannak jelen a Tahoe Örvény karbonát formációiban és tökéletesen felékesitik a terület energiáit.  Kristályok is vannak itt, melyek természetesen fordulnak elö, a területet a Sierra Nevedáig véges-végig körülvevö vulkáni gránit prgmatit szálaiban.  Opál, citrin, ametiszt, ametrin, gránátkö, jáspiskö, türkiz, kalcedon, és més kvarc változatokban is bövelkedik a térség.  Egyesek ismertek, mások nem, mégis eröteljes energiájuk sokban hozzájárul a hely energiáihoz.

Sokan közületek hajlamosak vagytok Nevadára a szerencse játékok kapcsán gondolni, és ezért azt feltételeziktek, hogy nincs magas vibrációja.  Mi elmondjuk nektek, hogy Nevada északnyugati részének teljesen más az energiája mint a szerencse játékok Mekkájának amit ti Las Vegasnak hivtok.  Emiatt vonzódnak olyan sokan a Tahoe tó környékéhez valamint a tó és Yosemite közötti területhez.  Elmondjuk nektek, hogy a Yosemitei és a Tahoe csomók között ösi energia található, amely a magasabb dimenziók kiterjedt energiáit hordozza. 

Ezek az energiák közé beszivárog az emberi kapzsiság alacsonyabb frekvenciája és azt tisztára mossák a magasabb frekvencia mezök, melyekben a terület bövelkedik.  Ezt felismerve az öslakók, de elöttük az Atlantisziak is eljöttek a Tahoe Örvény energiáiba.

A Tahoe tó területét eonok óta szentként tisztelték. Hatalmas Örvény komplexusához hozzátartozik egy sor egyedülálló energia ami hozzáadódik makulátlan energiáihoz.  A Tahoe wortex energia mezejében lévö peremrészek is erösitik frekvencia potenciálját.  Azok a területek melyeket Piramis tó és a Grimes Point (Spirit Cave = Szellem Barlangja) néven ismertek, tulajdonképpen a Tahoe tó Mega Örvény-Átjáró Rendszer energiáinak a része.

Azonkivül, Tahoe a lehorgonyozó területe a második energia mátrixnak, amely magába foglalja a Shasta Hegyet, Yosemitet és a Grand Teton Nemzeti Parkot.  Ezek mind elöhirnökei Saint Germain Ibolya Sugarának.  Mindegyikük egy-egy környezeti elem összefüggésében képviseli az Ibolya Lángot: Shasta a Tüz (vulkán, a forditó megjegyzése), Tahoe a viz, Yosemite a föld és a Tetonok a levegö.

És most készen állunk a kérdéseitekre!

Kérdés Metatronhoz:   Ronna Herman nemrégiben Mihály Föangyalt csatornázta a Tahoe tó alatt lévö hatalmas ametiszt kristályokkal kapcsolatban. Tudnál erröl beszélni?

Metatron Arkangyal:   Ez a szeretett Hirnök az Ibolya Sugár vibrációs Teremtö Frekvenciájának a lehorgonyozásáról szólt.  Mihály Arkangyal megosztotta veletek, hogy az úgynevezett Ibolya Láng Kristály-mintázata az Isteni-Sejt (Ös-sejt) vibrációs mintázatát hordozza.  Ez a dualitásban kettéhasitva, a férfi és nöi aszpektusokban lett lehorgonyozva, az elöbbi (férfi) a Shasta Hegyben, az utóbbi (nöi) a Tahoe tó alatt, mindkettö oktaéder mintázattal.

Az oktaéder forma megtartottaoktaedera kristály mátrix egységét (nem dualitását, a forditó megjegyzése) és ugyanakkor sugározta a dualitás aszpektusokat a polaritás férfi-nöi aszpektusaiba.  Azt már korábban megosztottuk veletek, hogy az oktaéder az a szakrális geometriai forma amely az energiák átvitelére szolgál, de a magasabb dimenziókba való átjáró is, hiszen pontosan azt mintázza AMINT FENT ÚGY LENT.

Kérdés Metetronhoz:   Az ametiszt kristály amelyröl Mihály Arkangyal beszélt a Tahoe tó alatt, az éteri vagy fizikai?

Metatron Arkangyal:   Mindkettö.  A szó legigazibb értelmében minden kristály amely elöfordul a fizikai valóságban az ott van éteri formában is, söt anyag/anti anyag formában is.  Ez egy axióma a kristály fizikában, amelyet még újra fel kell fedezni, és ez a felfedezés nincs már messze a lineáris idöben.

Az ametiszt kristály, amely dimenzionálisan a Tahoe tó alatt van, nem Atlantiszról származik mint a hatalmas Mester Kristályok Arkanzaszban és Braziliában.  Ez a kristály megelözi Atlantiszt és Lemúriát is, habár mindkettö bölcs tudósainak tudomásuk volt az Ibolya Ametiszt létezéséröl a Shasta Hegyben és a Tahoe tó alatt is.  Ezeket a kristályokat a magasabb Arkangyali Birodalmakból az általatok úgynevezett ELOHIM Mesterek és az ARCTURUSI Kristály Mesterekkel karöltve alkották. 

Ennek megfeleöen, létezik tehát a kristály az éteri birodalmakban és fizikaivá válik az elhekyezése után.  A MESTER ARCTURUSIAK lettek, ti úgy mondanátok a kristályok örei, illetve felügyelöi, és egy anti anyag burkot (ovid) képezve körülöttük müködtetik a dualitás átvitelét vagyis transzdukcióját.  Ezen Mesterek eggyike az akit ti Saint Germain-nek neveztek.  A burok vagyis az ovid pedig az úgynevezett Kristály Teremtés Barlangja.

Kérdés Metetronhoz:   Tudnál mondani valamit a Tahoe Örvény aktiválásáról?

Metetron Arkangyal:   Jobban mondva átalakulásáról, mert valójában hihetetlenül aktiv eonok óta.  A Tahoe Örvény-Átjáró a Kristály Korba való bevezetéssel együtt transzformálódik.  Az ametiszt kristályok oktaéderi szerkezete (oktogonális kikristályosodás, a forditó megjegyzése) csillag IKOZAÉDERRE változik át a Tahoeban és a Shastában is egyaránt.  Ez az átalakulás a Kozmikus Beinditás (Cosmic Trigger) és a 9-9-9 a Föld illetve a földben az EGYESITETT KRISTÁLY MEZÖVÉ való átalakulások egyik aszpektusa.

621px-Icosahedron

A Tahoe tó igy, egyike a Föld sok központjának, melynek specifikus szerepe segiti majd az átalakulást, táplálva az Ibolya Sugár energia és frekvenciális lenyomatát a Földbe, egy nem duális kristály aszpektusból.  Ezt felerösiti majd a Tahoe tó ametiszt-energiájú, feminin vize, és kiterjeszti majd ezeket az energiákat az Észak-Amerikai kontinens hatalmas területeire.  Ez most még csak a kezdet, de valójában éppen a térség felemelkedése fogja ezt a teret a változó Föld betolakodó tengervize fölött tartani az elkövetkezö századokban és évezredben.

Ez nem lesz a helyzet a délebbi, kevésbé felemelkedett részein Nevadának.

És mi azt mondjuk most nektek, hogy 9-9-9 után a Tahoe tónál elérhetövé válik a végsö akadályok elengedése, melyeket el kell engednetek annak érdekében, hogy megvalósitsátok az új Kristály Mer-Ki-Vaht. Más ilyen területek is vannak, mindenekelött Banff, Titicaca és Bajkál.

Tahoe egyedülálló mintázata a mély vizek hatalmas arany és ezüst tartalmának megkülönböztetö frekvenciáiban rejlik, ami valójában lehetövé tette a mindenható Ametiszt-Kristály Ovid elhelyezését a tó alatt. 

Kérdés Metatronhoz:   Elözöleg megosztottad velünk, hogy Grimes Point a Tahoe Örvény-Átjáró Rendszer része.  El tudnád újra mondani Grimes Point Idö Kapu aszpektusát?

Metatron Arkangyal:   Igen.  Ahogy azt megosztottuk veletek, ez egy nagyon különleges pontja a Tahoe Rendszernek és a peremröl járul hozzá energiáihoz.  Azomban, rendeltetése teljesen különbözik a Tahoe tó Kristály Ibolya Sugár funkciójától, de a sajátságos Idö Kapu ami Grimes Pointnál fordul elö, nem történhetne meg a Tahoe tó mélyén, a süritett kristály viz által kisugárzott energia mátrix közremüködése nélkül.

(Megjegyzés a forditótól: Metatron Arkangyal üzenete az Idö Elhajlások a Tahoe Örvényben-Grimes Point forditásban van)

Befejezés

Kedveseink, az élö Föld a szövetségesetek a Felemelkedett Földdé válás záróvizsgáján, a polaritás nélküli Kristály Korba való Felemelkedésben.

Az energiák olvasztótégelyében az Ibolya Láng Kristály aszpektusa felerösiti és a felszinre „bugyogtatja” majd a megmaradt, makacs vibrációjú frekvenciákat az energia mezötökben, hogy megtisztithassátok az utal a Kristály Mer-Ki-Vah elött.

Ezt exponenciálisan könnyebb véghezvinni bizonyos erö központokban mint a Titicaca, Bajkál, Banff és Tahoe.  De megtehetö bármelyik pillanatban, bárhol a megfelelö szándékkal.

Kedveseink, ez az elöfeltétel.

Mesterek, amint szeretettel és akarattal kisugározzátok saját Istenségetek Kristály ragyogását, megváltoztatjátok a világot önmagatok megváltoztatása által.  A felemelkedés egyszerre csak egy szivben történik.

Becsüljétek és tápláljátok egymást, és emlékezzetek rá, hogy szeressétek önmagatokat hiszen TI VAGYTOK ISTEN FÉNYE.  Metatron vagyok és megosztom veletek ezeket az igazságokat.

És ez igy van.”

Forditotta:  Sári Izabella

Szerzöi Jog Közlemény

Ez a csatornázás a www.Earth-Keeper.com tulajdonát képezi, és e weboldalon található.  Az  eredeti cime: Tahoe – Vortex of the Violet Flame, a szerzö James Tyberonn. Bármelyik weboldalra feltehetö, de a benne lévö informácio nem módositható, a szerzö és a weboldal cimét fel kell tüntetni. Magazinokban és nyomtatásban nem közölhetö a szerzöi engedély nélkül. Engedélyért a Tyberonn@hotmail.com kell fordulni.

Share

Vélemény, hozzászólás?