A 8-ik Kapu Nyitás II, Peru – Titicaca tó, 2009 Junius 5 Solara a 8.ik Kapu 2-ik Rész 11:11 Aktiválás Fö Tengelyével a Titicaca Tónál

 

A 8-ik Kapu Nyitás második részének alap eszméje:

IZIG-VÉRIG IGAZ SZERETET

 Több mint 2 év múlt el a 8-ik Kapu Elsö Nyitása, 2007 február 11-e óta.  Ez az elsö Nyitás kitárta a Lótusz Világ, a Tiszta Igaz Szeretet birodalmának kapuit.  A Lótusz Sziv képviseli az új érzelmi testünket amely az Ultra Kiterjedt Valóságban honol. Ez már az Egy Sziven túl lévö szint.  Az egyik különbség az Egy Sziv és a Lótusz Sziv között az az, hogy a Lótusz Szivhez új elem adódik: a legvadabb álmaink beteljesedése.  Most már képesek vagyunk szolgálni az Egyet, s közben beteljesiteni legmélyebb, legintimebb, személyes vágyainkat.

Az új alapokat a Lótusz Sziv felébresztése közben raktuk le.  A Lótusz Sziv az új alapjaink valódi dynamikája.  Az új alapjainkat csakis rendithetetlen integritással, a legmélyebb szintü elkötelezettséggel, nyitottsággal és szeretettel teremthetjük meg, és megköveteli tölünk, hogy valódiak és igazak legyünk mint még soha azelött.  Ez elvisz bennünket a Lótusz Világba, a Megfelelö Idö – Megfelelö Hely és a legvadabb álmok beteljesedésének birodalmába.  És ez még csak a kezdet!

Azomban mielött teljesen beléphetnénk a Lótusz Világba, át kell jutnunk a Torzulások Sávján, a Lótuszt Világ brilliáns szürö rendszerén.  A Torzulás Sávja felszinre hozza, jocskán felnagyitva es olzkor eltorzitva, mind azt ami nem tiszta és nem valódi.  Ez a hosszú idö alatt a 8-ik Kapu Nyitások között szorgalmasan rostáltuk át lényünket és tisztitottuk meg a múlt idejét múlt lerakódásaitól.  Gyógyitottuk érzelmeinket és eltávolitottuk a dualitáson alapuló hiedelmeinket.  A Torzulások Sávján való áthaladásunk utolsó beavatása az volt, hogy a Tökéletes Viharunk Szemébe vetettük magunkat.  Ez a végsö, legszemélyesebb kihivás amely meggyógyitja és újra egyesitiaz utolsó elemeit is az elkülönülésnek bennünk.  Ezért nyúlott ilyen hosszúra a két aktiválás közötti idö.  Addig nem léphettünk volna be teljesen a Lótusz Világba mig mindezt meg nem tettük.

Minél több mindentöl tisztitjuk meg magunkat ami idejétmúlt és nem valódi, annál szabadabbak leszünk.  Sokunk már a Lótusz Világ Ultra Kiterjedt Valóságában tartózkodik.  Itt kóstolgatjuk elsö tapasztalásainkat a szeretet egy teljesen új szintjéröl, aminek TISZTA SZIV SZERETET a neve.  Ez elvisz bennünket az ismert térképéröl, mindennek a MAGJÁT, a sejtszintü megváltozását elöidézve.  Többé már semmi sem lesz ugyanaz a régi.  Mi emelkedünk ki, mint Igazak.

A 8-ik Kapu Második Nyitásának monumentális a hatásköre és messzire nyúló következményei lesznek.  Az Egy Igaz Szeretet teljesen Új Ösmintázatának (Mátrix) a születését jelöli.  És most végre készek vagyunk arra, hogy lehetövé tegyük ennek megszületését, ugyanis ez csakis az igazak által tehetö meg.

A Második 8-ik Kapu Nyitás a következö szintje mind annak ami 1993 ban került lehorgonyozásra a 2-ik Kapu Nyitás alkalmával, ami a Csillagokon Túli Szeretök belépési pontja volt.  Ennek következtében a nyitás ugyanazon a dátumon lesz.  Attól kezdve  (2-ik Kapu Nyitás) Szeretetünk tisztaságával és összpontositott szándékunkkal gyorsitottuk az idöközöket, felébresztve Igaz Szeretetünket, hogy elhozzon bennünket ide, amikor az idö végre elérkezett.

A 2-ik Kapu Nyitásával elöször kezdtük el szivünk legmélyebb vágyait összehangolni és egyesiteni spirituális törekvéseinkkel.  Most már készek vagyunk rá, hogy megnyilvánitsuk mindazt amire igazán vágyunk önmagunk számára, egyidejüleg szolgálva és kielégitve az Egység igényeit is.  Többé már nincs más út.  Ez, a mág hátra lévö ellentétek és polaritások végsö, befejezö Teljes Szent Egységbe való hozatala.

A TISZTA SZIV SZERETET fenséges és eröteljes energiáinak a lehorgonyozása ezekben a zavaros idökben a bolygón, mélyreható és messzemenö hatásokkal bir.   A TISZTA SZIV SZERETET a legerösebb szeretet amit valaha is megtapasztaltunk.  Minden illúziótól mentes, nyers, erös és mindent átható.  Puszta elragadtatás (extázis), valódibb mint bármi amit jelenleg el tudunk képzelni.  SZERETET ami által egyszerre alázatot és tiszteletet érzel.  Amikor megtapasztaljuk, tudni fogjuk, hogy attól a pillanattól fogva mindent másképen, összehasonlithatatlanul több szentséggel kell tennünk.

A 8-ik Kapu végsö aktiválása az Átfedés Sávján való áthaladásunk befejezését jelöli az Antarion átalakulás közepette.  Teljes egészében aktiválja majd a Láthatatlan Gyémántját, felfedve egy teljesen új kozmológiát,amint a mély láthatatlan láthatóvá válik.  A Láthatatlan Gyémántja az a valóság ahol a Csillagokon Túli Szeretök végre egyesülnek a fizikai sikon Az Egy Igaz Szerelemben.  A 8-ik Kapu Nyitásával megszületik az Igaz Szeretet társ kapcsolatának legvadabb álmainkat is meghaladó Új Mátrixa.

Az új szeretetet már megéreztük.  Az, TISZTA SZIV SZERETET és mérhetetlenül erösebb, tisztább és igazabb mint bármilyen szeretetet amit eddig valaha is megtapasztalhattunk.  A    TISZTA SZIV SZERETET segit majd eloszlatni a dualitás utolsó maradványait is.  Ahogy növekszik erösségében átalakitja majd mindazt ami nem valódi és igaz.

Sokáig vártunk a 8-ik Kapu Második Aktiválására.  Most már készek vagyunk…..

MUA

A MUA (ejtsd Múá) egy ösi tahiti szó, jelentése: „a kezdetek kezdetén” vagy „mindenek elött”.  Ebbe a szóba van belekódolva az ösi Lemuria vagy Lamu emlékezete.

A MUA szónak van egy mélyebb értelme is, ami nagyon is ráillik a mostani idökre.  A MUA jelöli a fö világciklusok új kezdetét.  Ez fog megtörténni 2009-ben A TISZTA SZIV SZERETET ÚJ ÖSMINTÁZATÁNAK (MATRIX) megszületésével.

Az elözö MUA-k jelölték a Nap és a Hold Születését, az idök kezdetét valamint mindegyik új világ teremtését mint pl. a világét, amely az özönviz után született.  Szintén egy jelentös MUA fog bekövetkezni 2011-2012 végen amikor a Maya és az Inka naptár átbillen a kezdeti pozicióba.

Habár az begész bolygó a MUA hatása alatt áll, vannak azomban speciális fizikai helyek ahol a MUA magja van.  Egyike ezen helyeknek a Titicaca tó Peruban és Boliviában.  Ezen a helyen, a szent tónál kezdödött az ismert MUA-k közül a vizözön elötti világ megteremtése közben a négy fivér és a négy növér kiemelkedése.  Ök alapitották Tiwanaku hatalmas, ösi civilizációját.  A vizözön után, Viracocha a Teremtö Isten a tóban született a következö MUA alatt.  Általa született a Nap és a Hold és tölük származtak az Inka Birodalom megalapitói Manco Capac és Mama Ocllo.  És itt fog az Egy Igaz Szeretet Uj Ösmintázata (Matrix) létrejönni és itt fog a Fehér Sárkány megszületni.  

A 8-ik Kapu Fö Tengelye (Master Cylinder)

Peruban és Boliviában a misztikus Titicaca tónál lesz a 8-ik Fö Tengelye.  A Fö Tengely minden 11:11 aktiválás kulcs pontja.  Ott lép be elöször az új 11:11 energia a bolygóra.  Életbevágóan fontos, hogy a Fö Tengely erös és elkötelezett csoportja legyen az Igazaknak, hiszen az Egy  Igaz Szeretet Új Ösmintázatát (Matrix) hozzuk létre.

 Csakis azok akik igazán „hallják a hivást”  kell, hogy részt vegyenek a Fö Tengelyben, hiszen nem horgonyozhatjuk le és rakhatjuk le az Új Alapokat semmi kevesebbel mint az Ultra Kiterjedt Valóságban szilárdan lehorgonyozott Teljes Lényünkkel.  Ez még teljesen feltérképezetlen, ultra valós és fokozottan eröteljes, több SZERETETTEL mint valaha is el tudtuk volna képzelni, hogy lehetséges.

Részt venni egy 11:11 Fö Tengelyben az életre szóló tapasztalat.  Egyáltalán semmivel sem hasonlitható.  Mélyen átalakitó megélés, ami teljesen megváltoztatja az életet.

8-ik Kapu Lehorgonyozó Csoportok

Aki nem tud részt venni a Fö Tengelyben, alapvetöen fontos részt vállalhat a 8-ik Kapu Aktiválás szolgálatában mint 8-ik Kapu Lehorgonyozó Csoport.  Együttesen a Fö Tengellyel, a Lehorgonyozó Csoportok egy kiterjedt Egységet alkotnak.  Amint a 8-ik Kapu energiái belépnek a Fö Tengelynél, lehorgonyozzuk a földbe és küldjük tovább a Lehorgonyozó Csoportokhoz akik szintén lehorgonyozzák a saját területükön majd szétküldik az egész világon.

A 8-ik Kapu – Második Rész energiáinak a fontosságát tekintve és, hogy teljesen újak, mi is teljesen friss, vadonatúj 8-ik Kapu Lehorgonyozó jegyzéket kezdünk.  Aki egy 8-ik Kapu 2 Lehorgonyozó Csoportot szervez, vagy egy meglévö Egység Lehorgonyozó Csoportot igyekszik 8-ik Kapu 2 Csoporttá transzformálni, kérjük sziveskedjék egy e-mail üzenetben értesiteni Annu-t a nemzetközi 11:11 Lehorgonyozó Co-ordinátort a onebeing1122@yahoo.ie e-mail cimen, hogy feltehessük a 8-ik Kapu Lehorgonyozó Listára. 

A 8-ik Kapu Nyitás Szertartás idöpontja

Megsokszorozottan erösebb lesz ha a szertartásotokat ugyanabban az idöben csináljátok amikor a Fö Tengely végzi az aktiválást a Titicaca Tónál Peruban és Boliviában.  A 8-ik Kapu Nyitást Június 5-én reggel 9:30 órakor kezdjük és délután 4 óra körül fejezzük be Boliviai idö szerint.  Használjátok a világóra – The World Clock – weboldalt, hogy átalakitsátok ezeket az idöpontokat helyi idöre.

Habár, ez kissé kényelmetlen éjszakai idöpont lesz a világ egyes tájain, kérlek benneteket vegyétek figyelembe, hogy ez egyszeri, életre szóló esemény és áldottak vagyunk valahányan, hogy részt vehetünk benne.  Ez talán könnyebbé teheti, hogy kilépjünk a „megszokott” rutinból.  A 8-ik Kapu elsö nyitásánál 2007-ben sok Lehorgonyozó csoport csatlakozott a Fö Tengelyhez és igazodott a Spanyolországi, Mallorcai idöhöz – a külömbség óriási volt.  Mi ténylegesen éreztük, hogy a Lehorgonyozó Csoportok velünk vannak és örséget állnak a Fö Tengely csoportnak.  Az Ö eröteljes jelenlétük döntö tényezöje volt a 8-ik Kapu elsö részének sikeres aktiválásában.  Nem tudtuk volna ezt megtenni nélkületek!

A 8-ik Kapu, az Egy Igaz Szeretet Új Ösmintázatának a megszületése, az alkalmak legritkábbika.  Hihetetlenül erösebb lesz mindenütt, a saját Lehorgonyozó tapasztalásotok pedig sokkal eröteljesebb, ha mindannyian összekapcsolódunk Egy Lénnyé – minden szinten, beleértve a fizikai idöt is.

A 8-ik Kapu Alap eszméje

A szertartás(otok) kezdetétöl a végéig életbevágóan fontos, hogy a 8-ik Kapu Nyitás alap eszméjére összpontositsatok: az IZIG-VÉRIG IGAZ SZERETET-re.  A Lótusz Sziv az Egy Sziv szintjén túl van, és az az Új Alap amire a jövöbeli törekvéseinket épitjük majd.  Azonkivül, a Lótusz Sziv az új érzelmi testünk MAG dynamikája, és az egyesülést képviseli a legintimebb személyes vágyaink és az igazi célunk beteljesitése között azáltal, hogy az Egységet szolgáljuk.

Amint belépünk a fenségesen finom Lótusz Világba, el fogunk merülni benne, a legtisztább, Igaz Szeretet eröteljes infúziója által, amit valaha is éreztünk.  Minden alapjaiban fog megváltozni, sejt szinten, és mi belépünk a MEGFELELÖ IDÖ – MEGFELELÖ HELY valóságába ahol beteljesithetjük Legvadabb Álmainkat.

Kapcsolódás a Fö Tengelyhez és a Lehorgonyozó Csoportokhoz világ szerte

A 8-ik Kapu aktiválása alatt a Lehorgonyozó Csoportok fókuszában kell, hogy álljon a kapcsolódás a Fö Tengelyhez és a többi Lehorgonyozó Csoporthoz világ szerte Egy Lénnyé válva, hogy megszülethessen lehorgonyozás közben az EGY IGAZ SZERETET Új Ösmintázata.

A 8-Kapu Aktiválás Szertartás alatt életbevágóan fontos, hogy állandó kapcsolatban legyetek a Fö Tengellyel a Titicaca Tónál.  Tudatosan érezzétek állandó jelenlétünket veletek a Lótusz Szivben.  A Fö Tengely folyamatosan küldi majd a 8-ik Kapu TISZTA SZIV SZERETET eröteljes, süritett energiáit, egyik hullámot a másik után.  Minél teljesebben kapcsolódtok a Fö Tengelyhez annál erösebben fogjátok érezni ezt.  Amint megindul az energiák beáramlása, horgonyozzátok le az Új 8-ik Kapu energiáit a földbe és terjesszétek ki a világ legtávolabbi sarkába is.

A 8-ik Kapu aktiválása teljes egészében le fog söpörni bennünket az ismert térképéröl mint még soha ezelött, messze a mélyebb láthatatlan, feltérképezetlen valóságába, amit Lótusz Világként ismerünk.  A Fö Tengely eröteljesen érezni fogja a Lehorgonyozó Csoportok óriási energiáját és összpontositott szándékotok meg Szeretetetek támogatni fog bennünket és lehorgonyozva, azaz leföldelve tart minket.  Mélységesen hálásak vagyunk a részvételetekért, mert ez teszi lehetövé, hogy összeszedjük a szükséges eröt és aktiváljuk ezt a hatalmas 8-ik Kaput!  A 8-ik Kapu Elsö Részében a Fö Tengely Aktiválás Szertertása közben számos Lehorgonyozó Csoport olyan hatalmassá vált, mintha örséget álltak volna körülöttünk, kapcsolódásunkat még erösebbé téve.

Az szintén fontos, hogy folyamatosan tudatában legyünk a többi Lehorgonyozó Csoporttal a világ összes táján.  Együttesen, mindannyian Egy nagyon hatalmas EGYSÉGET alkotunk és minél inkább tudatában van ennek a Lehorgonyozó Csoport, Egységünk annál hatékonyabb lesz.

A 11:11 Fö Tengely mindegyikén , minden alkalommal, hangosan felolvassuk minden egyes Llehorgonyozó Csoport nevét és helyét a bolygón az Aktiválási Szertartás bevezetöjeként.  Eközben érezzük, hogy csatlakoztok hozzánk az Egységben.  Ez eröteljes nyitánya az Aktiválásunknak, miután minden résztvevö elfoglalta a kijelölt helyét.  És Akkor készek is vagyunk elkezdeni…..

Nagyon fontos, hogy  mindannyian ti is hangosan felolvassátok a 8-ik Kapu 2-ik Rész Lehorgonyozó Csoportjainak legújabb listáját a szertartásotok kezdetén, hogy valahányan tudatosan kapcsolódjunk egymáshoz.

A 8-ik Kapu 2-ik Rész Fö Tengely Aktiválás Szertartása

A 11:11 Fö Tengely szertartásokon soha nem volt elöre meghatározott rendje az aktivitásoknak.  Mi egy hetet töltünk el intenziv elökészületekben, megtanuljuk a Szent Táncokat és egyéb eljárásokat melyek erös és tiszta Egységbe hoznak össze bennünket.  Az Aktiválás Szertartás napján teljesen nyitottak vagyunk, hogy haladjunk az áramlattal és kövessük az energiát.

Általában a kapuval kezdjük, két ember egymással szemben állva kaput képez és a résztvevök egyenként jönnek át a kapukon az elözö 11:11  Kapuk mudráit végezve.  Áthaladva a kapun ök is kapuk lesznek, mig a Fö Tengely csoport egységes kaput képez.

Hatalmas kört alkotva megnyitjuk a Lótusz Szivet és meghallgatunk egy dalt Omashar vagy más zeneszerzötöl.  Ezután hangosan felolvassuk a Lehorgonyozó Csoportokat a világ összes tájáról, igy érezni tudjuk jelenlétüket és Egységbe tudunk kapcsolódni velük.  Általában elöször a Starry Processional táncot táncoljuk, mert ezt minden eddigi 11:11 Aktiváláson táncoltuk (a kerékben forgó kerék-kör a körben, a forditó megjegyzése).  Ezután bármi megtörténhet…..

Van amikor az egész szertartás simán folyik, majd hirtelen vége szakad.  Nyolc vagy több órát is ott töltöttunk, és úgy tünik mintha most kezdtük volna. 

Máskor meg kihivásokkal kell szembenéznünk, esetleg az energiák hirtelen kimerülnek.  Ezekben az esetekben az elmúlt hét kiképzése nélkülözhetetlen: ilyenkor gyorsan össze kell szednünk Egységünket és egy magasabb szintre kell emelnünk azt.

Majdnem mindegyik 11:11 Kapu Aktiválás során lesz legalább egyszer (és inkább sokkal több mint egyszer), hogy az energiák hirtelen lelépnek az ismert térképéröl és magukkal rántanak bennünket egy eröteljes és tiszta merülésre az Ultra Kiterjedt Valóságban.  Legtöbb esetben ez olyankor fordul elö amikor lehetetlen közölni, hogy mi történik és mi a következö teendö.  Ilyenkor kell az Egységnek elötérbe kerülnie.  Ha, Egységünk nem igazán jól müködik, az végzetes lehet. De, hogyha, erös és egyesitett akkor annyi nagyszerüség van ott, arra egyáltalán nincsennek szavak amikor új ösvényeket hozunk létre a mélyebb Láthatatlan eddig feltérképezetlen valóságaiban.  Ezek a pillanatok amikor fizikai testben teljes egészében a láthatatlanban tartózkodunk, teljesen ámulatba ejtöek.

A Kapu tényleges aktiválása bármikor megtörténhet, majdnem mindég amikor a legkevésbé várjuk (Lásd a Mésodik Kapu Örzö meséjét).  Amikor az új kapu energiái bejönnek a bolygóra a Fö Tengelyen keresztül, minden jelenlevö megkérdöjelezhetetlenül érezheti azt.

Ez a Lehorgonyozó Csoportokra is igaz.  Hogyha nyitottak és összekapcsolódva maradtok a Fö Tengellyel és a többi Lehorgonyozó Csoporttal, létre hozva az Egységet, akkor bizonyosan érezni fogjátok a 8-ik Kapu energiáit amikor azok elérnek hozzátok.  Ez is egy ok, amiért érdemes a Lehorgonyozó Csoport Szertartás idöpontjával igazodni a Fö Tengelyhez.  Amikor a 8-ik Kapu energiái megérkeznek hozzátok, a ti dolgotok, hogy lehorgonyozzátok a foldbe, és tovább küldjétek bolygó szerte.

Mincs meghatározott idöpont, hogy mikor fejezödik be az Aktiválás Szertartás.  Egyszer csak hirtelen nyilvánvalóvá válik, hogy kész, bevégeztetett.  Mi mindannyian érezzük azt.  Sokszor még vannak táncok vagy aktivitások amiket meg szerettünk volna még csinálni, de a szertartás már befejezödött.

Forditotta: Sári Izabella

A Lehorgonyozó Csoportok felkészülésére és szertartására vonatkozó oldalak hamarosan következnek!

Az eredeti szöveg és az eredeti oldalak Solara weboldalán az nvisible.com talalhatók The 8th Gate Activation of 11:11 Part 2 cimszó alatt.

 All material copyrighted 1989 -2009 by Solara. All rights reserved.

N V I S I B L E

Share
This entry was posted in Solara.

Vélemény, hozzászólás?