A SZÉL MINT HATALMAS TISZTITÓ ERÖ

Irta és szerkesztette Sári Izabella

Talán az egyik legismertebb rege a szélröl az ógörög monda világban található, Odüsszeusz vándorlásaiban. A Trójából hazafelé igyekvö Odüsszeusz, vándorlása és bolyongása során az Eoli, mai nevén Lipári szigetek (vulkáni sziget csoport a Tirén tengerben, ahol a felszin formáló erök közül legkifejezettebb a szélerrózió) egyikén, Aioloszon kötött ki. A szigetek urává Zeusz Föisten Hippotádész királyt tette, aki szeretettel megvendégelte Odüsszeuszt és társait; majd ajándékként marhabörbe zárta az összes ellenszelet, és egy ezüst zsineggel Odüsszeusz hajója után kötötte a zsákot, hogy biztositsa a gyors és biztonságos hazatérést. Ittaka partjai közelében mig Odüsszeusz aludt, az egyik kiváncsi hajós, kincsek és arany reményében, kihasitotta a börzsák oldalát, melyböl a szelek bögve-zúgva kirohantak, és ismét messze, a nyilt tengerre sodorták a hajót…

Zúgó, bögö, üvöltö és nyargaló szelek, vagy lágyan simogató, illatos szellö, valójában mi is az a szél?

A lexikoni meghatározás szerint a szél a levegö áramlása a magasabb légnyomású területröl az alacsonyabb légnyomású terület felé, hogy a légnyomás különbség kiegyenlitödjék, illetve a lég harmónikus egyensúlya helyrebillenjék. Vannak állandó és idöszakos; helyi jellegü és globális; minden égtáj irányából elöforduló szelek. Azomban, a szél mint természeti jelenség meteorológiai szempontból sem ennyire egyszerü.

Mi most itt a szél mint a levegö elem áramlásával fogunk foglalkozni. A levegö, a lég, a lét öseleme. Láthatatlan, alaktalan, megfoghatatlan, bármihez hozzá idomul, jelenlétét csak hiányával tudjuk érzékelni. Nélküle nincs élet, mert az energia és az életenergia áramlásának a légburok a szintere. Belöle és vele együtt lélegezzük be az életenegiát. A levegö elem a láthatatlan, a szellemi világ jelképe, azonkivül a gondolat, a tudás, az értelem, a repülés a magasság tartozik hozzá; és mind az ami megfoghatatlan és a 3-ik Dimenzio korlátai felett áll. A levegö elem képezi és teszi lehetövé a kapcsolatot a felsöbb, a láthatatlan, a szellemi világokkal.

A szél a levegö és az életenergia áramlása, A LÉG ELEM DINAMIKLUS MOZGÁSA. Ez az áramlás minden irányba és minden irányból, egy szinten és egyszerre több szinten is történhet. A légáramlat = szél áramlik láthatatlanul, megfoghatatlanul, amit a 3-ik Dimenzionális, azaz a Teremtett világban csak érezni lehet; vagy a hatását (zúg, süvit a fák között, mozgatja a fák lombjait) illetve a következményeit (letörött faágak stb.) érzékelhetjük a fizikai érzékszerveinkkel.

A szél áramlása lehet gyengéden simogató (lágy tavaszi szellö) vagy szilaj vágtatás (orkán erejü szél); lehet szeliden nyugtató, vagy „elemi” erövel tomboló; de minden esetben a kibillent egyensúly helyzet helyreállitására irányuló. A harmónikus momentum a szélcsend.

A szél áramlása a gondolatok áramlását tükrözi, gondoljunk csak a cikázó vagy száguldó gondolatokra, vagy akár a gondolatok hompölygö áradatára és folyamatos áramlására. De egyszerüen csak képzeljük el az egyensúly hiányt a magasba röppenö, felszökkenö gondolatok és a földhöz ragadt, lapos és felszines gondolkodás között. Emlékezzünk csak vissza az energia lehorgonyozásra. Minden egyes gondolat, cselekedet, kimondott szó (tettet is, kimondott szót is, gondolat elözi meg), energiát horgonyoz le Földanya testébe. Ha egy térség lakóssága által lehorgonyozott energia a 4 öselem közül valamelyikkel kibillen az egyensúlyból – vagy mert a lakósság gondolkodása és magatartása túlságosan elháritja valamelyik elem energiáit, potenciáljait és minöségeit; vagy mert a populáció csak és kizárólag egy elem energiáit, lehetöségeit és minöségeit éli – elemi katasztrófákra kerülhet sor.

Ha egy területen gyakoriak az erös vagy viharos szelek az ott élök gondolkodása túl földhözragadt, merev elöitéleteik gátolják a fejlödést, a haladást, az áramlást – nagy a gondolkodási szint külömbség a fejlettebb területekkel – a viharos szelek elsöprik a berögzött, olykor életképtelen gondolat mintákat és energiákat, és mind azt ami ezeket képviseli: kiszáradt, merev, törékeny fák – faágak; korhadt tetö – kerités – gerendák stb; erröl szól a spirituális meteorológia is. A vihar utáni eltakaritásban, de pusztitó erejü hurrikán esetén az újjáépitésben, a lakósság  összefogása veheti kezdetét; új eszmék és ötletek jöhetnek felszinre; dinamikus, megújhódást hozó energiák válthatják fel a régi, berögzött mintákat. A SZÉLVIHAR a BEGYEPESEDETT GONDOLKODÁST LAZITJA FEL, TISZTITJA, TRANSZFORMÁLJA.

Hatalmas TISZTITÓ ERÖ a SZÉL. Ezt mutatják a Húsvét elötti hetekben a böjti szelek is. Megtisztitják a levegöt, felszáritják a télutó havas, sáros maradékait. Ezzel párhuzamosan történik az emberek belsö tisztulása is, felkészülés a Napéjegyenlöség Energiáinak a befogadására és Húsvét misztériumára; a FÉNY, a SZERETET, és a KIKELET = ÚJJÁÉLEDÉSE a TERMÉSZETNEK, szivünkbe fogadása. Ahogy Földanya úgy gyermekei is!

Ha ezt a belsö tisztulást (megbocsájtás, elengedés, elfogadás – a régi korlátozó godolatminták elengedése és a magasabb szintü, szeretetteljes és kreativ gondolatminták valamint a másság elfogadása stb.) akár tudatosan, akár tudatalatti szinten elutasitjuk, szélviharrá fokozódik a szél. A szél felkavarja a port; rengeteg szemetet (száraz levelek, mindenféle hulladék) hozhat, hiszen felkavarja a megült, elengedésre váró energiákat, begyepesedett gondolatmintákat, meg nem bocsájtott, valós vagy vélt sérelmeket, vagyis mindenféle belsö szemetet; amit aztán felkap és viszi magával megtisztitva a belsö és külsö tereket egyaránt.

A szél romboló ereje fákat képes kidönteni, épületeket romba dönteni, vagy legalább is megrongálni, mert nem csak a spirituális szinteken de a fizikai szinten is lerombolja mind azt, ami már nem szolgálja fejlödésünk és tovább haladásunk; szinte rámutatva arra, hogy hol, az élet melyik területén kell tovább lépnünk. A SZÉL AZ MEGNYILVÁNITÓ ERÖ, TEHÁT MASZKULIN ENERGIA.

A szél hatalmas tisztitó és pusztitó erejével felkorbácsolja a vizek hullámait, felkorbácsolja az érzelmeket, hiszen a vizek Istenanyánk energiáinak a minösége és megnyilvánulási formája, de ugyanakkor az érzelmeké is. A VIZ ELEM AZ ÉRZELMEK BIRODALMA. A szél hatalmas hullámverést képes elöidézni, viz és lég-örvényeket létrehozni, valamint az érzelmek örvénylését, miáltal a szél (maszkulin) és viz (feminin) erejének és energiáinak az egyesitésével tisztitjaelsöpri és elmossa – az alacsony rezgésü szabotáló, korlátozó és önszabotáló érzelmeket. A világtengereken tomboló hurrikánok a visszautasitott, de tulságosan megkövesedett érzelmi diszharmoniák tisztitására irányulnak.

Az érzelmek mezején, a szél a tüzes, lángoló érzelmeket képes felkorbácsolni, de a hamis, vagy szalmaláng, esetleg pislákoló érzelmeket kioltja, s a nagyokat, az igaziakat fellobbantja.

A szél hatalmas tisztitó erje mellett óriási transzformáló képességgel és energiával bir. Gondoljunk csak a szélerrózió által átformált szigetekre, sziklákra vagy sivatagi területekre. Kifújja, elfújja, hordja a lazább üledékes közeteket; port, talajt, homokot, majd máshol lerakja, miközben ostromolja, korbácsolja a sziklákat; átszervezi az energiákat, megváltoztatja az energia viszonyokat és teljesen átváltoztatja, átalakitja a tér arculatát. Átalakitó képessége azonos a gondolat transzformáló erejével; hiszen a szivbéli, azaz a szivvela Teremtö Fényével átragyogottgondolkodás és az Egyetemes Intelligenciához való kapcsolódás által lehozott tudás átszervezi, átrendezi az energiákat; átalakitja a bennünk kialakukt világképet, és a transzformáció során egyre szélesebbé válik látókörünk, egyre mélybbre látunk a dolgok felszine alá, ahol már átláthatjuk a mélyebb, lényegi összefüggéseket. Ezen transzformáció során léphetünk egy magasabb megtapasztalási szintre. Az ösi civilizációk térségében, mindenütt kifejezett volt a szélerrózió is.

A legendák szerint az ösi civilizációk „Isteneikkel” azonositották a szeleket, de valójában a duális rendszerben a szelet, a hatalmas tisztitó, transzformáló de ugyanakkor romboló eröt, mint láthatatlan, megfoghatatlan, spirituális minöséget fejezték ki.

Szedjünk elö néhány szél Istent a mitológiából.

A suméroknál Enlil volt a LEVEGÖ, a SZÉL és a VIHAR „Istene”. Az Annu-Enlil-Enki Isten Triász második tagja. Annu volt a Nibirui flotta vezére, és ténykedésük LeMuriába vagyis az Édenbe vezethetö vissza. Enlil szilaj eröt képviselt, megjelenésében az üvöltö szélviharhoz hasonlitották.

A hindu mitológiában Váju volt a LEVEGÖ és a SZÉL „Istene”. Szekerét vörös (tüzes) paripák vagy lovak ezrei vonták „szélsebesen”. Az életeröt és a lélegzetet képviselte, valamint a láthatatlan világokkal való kapcsolatot, meg a gondolatok és a szellemiség világát is. Jellemzöi közé tartozott a szilaj romboló erö, a kiszámithatatlanság, de ugyanakkor az állhatatosság és a szétáradás is. A duális rendszerben tisztit és szárit, máskor meg esöt-csapadékot hoz.

Az ógörög monda világban AIOLOSZ azaz EOLOSZ, Hippotádész király fia, Héra Istennö kegyelméböl lön a 4 égtáj szeleinek ura és ISTENE. Fényes palotája Aiolosz szigetén (Lipári szigetek egyik rézvörös, sziklás szigete) volt, ahol egy barlangban örizte a szeleket. Aiolosz az Olümposzi Istenek kérelmére küldte a szeleket ahová és ahogyan (szellö ? vihar) az adott kérelem szólt.

AIOLOSZ = EOLOSZ és ASZTRAIOSZ gyermekei lettek a 4 égtáj szeleinek királyai.

ZEPHÜROSZ volt a nyugati szél királya. Ö volt a legenyhébb a testvérek között, és csapadékot hozott ajándékba.

BOREÁSZ, neve is északot jelent, volt az északi és az északkeleti szelek királya. Trákiában lakott egy barlangban a zsákjával, melyben a szeleket tartotta féken. Volt neki 12 gyönyörü, hófehér kancája, s azokon „szélsebesen” vágtatott a szilaj északi szél.

Boreász tiszteletére emelték Athénben a SZELEK TORNYÁT. A Szelek Tornya egy 12m magas, 8m átméröjü, nyolcszögletü épület volt, a belsejében vizórával. Tökéletesen tájolt a 4 fö és a 4 mellék világtájhoz. Oldalait dombormüvek diszitették amelyek mindegyike az adott irány szél királyát ábrázolta. A tetején pedig az ember törzsü és hal farkú Tenger Isten, Triton volt, aki mindég az adott pillanat szél irányát mutatta. Mai kifejezéssel szélkakasnak mondanánk, de ezt egy Tenger Istenre mégsem illik mondani még akkor sem, ha mellé tesszük, hogy az egész ókori világ csodálta.

Érdekességként jegyzem meg, hogy Boreász nevéböl ered a viharos, északi szelek elnevezése világszerte: Dél Európában a Bóra; Nyugat Szibériában és Közép Ázsiában a Buran vagy Boran; Alaszkában a Burga vagy Purga stb.

EUROSZ volt a keleti szél királya. 12 Pegazosz vagyis hófehér Táltos paripával vágtatott keletröl, meleget és esöt hozva magával.

A Pegazosz vagyis a szárnyas ló, a hófehér Táltos paripa hátán tudunk közlekedni a Földi és a szellemi világok, valamint a dimenziók sikjai között. A Táltos paripa tápláléka a parázs, hiszen a tüz ereje az anyagot szellemivé alakitja, s ezáltal lehet kitörni a fizikai sik rabságából. A Pegazosz szállitotta a fénynél is sebesebben Zeusz villámait, vagyis az ISTENI SZIKRÁT, az ISTENI TEREMTÖ, ILLETVE MEGNYILVÁNITÓ ERÖT és éppen ezért a Pegazoszt azaz a Táltos paripát meglovagolva ki tudunk lépni a tér és az idö (dualitás) fogságából. Erröl regél a PEGAZUS CSILLAGKÉP is a csillagos égen.

NOTOSZ volt a déli szél királya. Dél tüzét, meleget, söt forróságot hozott magával; máskor meg szélvészként rohanva viharos esöt hozott, hajósokat és hajókat veszélybe sodorva, föleg, ha összeütközött testvérével Boreásszal

Az ösi civilizációk mondavilágában a szeleket a szilaj erö, az élet és a teremtö erö maszkulin, tehát megnyilvánitó aszpektusaával hozták kapcsolatba. Viszont, a SZÉL tisztitó, átalakitó és romboló erejében FELISMERTÉK GYÓGYITÓ hatását is. Erröl nemcsak a regék szólnak, de széllel való gyógyitás a népi gyógyászatban fennmaradt egészen a közel múltig.

Mindannyian ismerjük a juhászról szóló dalt, mely a számadó juhász bölcsességét és az anyatermészettel való mélységes kapcsolatát énekli meg:    „A juhásznak jól megy dolga….

                      Belefújja búját a birka börébe,

                        Szélnek ereszti belöle!”

Ez a szélnek eresztés a gyógyitás esszenciája. Hiszen a szél kifújja, elfújja, elhordja, lerombolja, majd felkapja s elviszi mind azt ami már visszahúzó, lehúzó és nem mindannyiunk legfelsö jólétét és javát szolgálja. Teszi ezt fizikai, lelki és tudat alatti szinteken egyaránt. Azt már mindannyian tudjuk, hogy bár milyen betegség ami megjelenik a fizikai szinten, az valamilyen lelki vagy tudat alatti problémára, diszharmóniára vagy blokkra hivja fel a figyelmet. Ha ezt csak a fizikai szinten próbáljuk orvosolni, a tünetek enyhülhetnek, de a betegség idültté válik, mert a kiváltó ok, orvosolatlan maradt. A szél egyaránt tisztitja és lerombolja ? ostromolja a blokkokat, fellazitja, majd elhordja; kifújja és elfújja a diszharmonikus energiákat visszabillentve a harmónikus egyensúlyt, akár fizikai, akár érzelmi, akár értelmi testünk, vagy a lelki szintek a “probléma”, a betegséget kiváltó eredeti ok szintere.

A népi gyógyászatban igen elterjedt volt a rálehelés vagy a ráfújás módszere, miáltal a gyógyitó kifújja és elfújja a megült, negativ energiákat, vagy ártó energia lényeket. Sokszor a gyógyitó szertartásos módon csinálta ezt, gyertyát gyújtva, rigmusokat és mantrákat mondogatva, tehát ráolvasás közepedte; sokszor a beteget széljárta helyre (küszöb, kémény, padlás feljáró, dombtetö, keresztút, erdö) vezetve vagy helyezve, hogy a szimbólikus kifújás mellett, ténylegesen is átfújja a szél. Majd a beteg ruhadarabjait is szeles helyre kiakasztották, hogy a szél kifújja és elvigye a tüneteket elöidézö bacilusokat, spórákat vagy kórokozókat, s velük együtt a negativ energiákat is.

A kinai gyógyászatban, a FENG SUI, alapja a szél és a viz; vagyis a lég elem és a viz elem energiáinak a mozgatása. Az energia mozgatás mindég tisztitással és tisztitó szertartással kezdödik, amit egy alapos szellöztetés elöz meg. A gyógyitás és megtisztulás lényege itt is az átfújás, kifújás, szélnek eresztés; minden megült energia, ártó erö vagy energia lény kifújása és kitisztitása.

A szellöztetés, ami nevében is „SZELLÖ”, rendkivül fontos, hogy friss, tiszta levegö vegyen körbe bennünket, ám ezt a mai ember nem csinálja. Télen füt, ami sok pénzt igényel, s odakünn hideg van. Nem fütjük a várost vagy az udvart, csak a saját lakásunkat, a szellöztetés elmarad! Nyáron a mai ember hüt, ami sok pénzt igényel, s odakünn höség van, nem engedhetjük be a meleg levegöt, hiszen hütünk, a szellöztetés elmarad! Kár! Sok a légúti megbetegedés, asztma, túlérzékenység vagy allergia…. Az egészség fenntartásához szükséges a szellöztetés, a tiszta, friss levegö; a tiszta, friss életenergia, ami nem újul meg a filtereken ásztszürt elhasznált levegöben.

Az AURA görög eredetü szó, de a latin nyelvben is használatos, jelentése szél vagy lélegzet. Úgy öleli körbe a testet mint egy buborék. 33 rétege teljesen beboritja fizikai, érzelmi, értelmi és éteri testünk, valamint a szellemi, lelki meg a tudatalatti szinteket. Mint egy védö burok, védelmez a negativ hatásoktól; és mivel sok negativ hatásnak van kitéve, az aurát rendszeresen tisztitani kell.

Az aura tisztitás egyik legegyszerübb módszer a széllel tisztitás (az EZO TV tanácsai alapján). A gyakorlatot csinálhatod állva vagy ülve teljesen attól függ, hogy neked melyik a kényelmesebb. Ami fontos, hogy a talpad a padlón legyen. Majd behunyt szemmel képzeld el, hogy egy hatalmas forgószél közepén vagy. A szél az óramutató járásával azonos irányban forog, magába ölelve tested-lelked. Válassz egy szint a szélnek, (ajállatos a magasabb csakra szinek közül választani); majd figyelj a szélre, hogy átfúj és megtisztit, és a felülröl lefelé örvénylö szél által kifújt gondok, gondolatok, alacsony rezgésü energiák talpcsakrán Földanya gyomrába távoznak, ahol az örökké élö tüzben a Teremtö Fényével Fénnyé alakulnak.

Addig csinálhatod ezt a gyakorlatot ameddig jólesik, de ajállatos hagyni, hogy a szél legalább háromszor átfújja tested-lelked tetötöl talpig.

A másik könnyen elvégezhetö gyakorlatot (Domoszlai Katalin Gyógyitó szeretet módszere) a szabadban kell csinálni, magasabb, tiszta levegöjü helyen, domb tetön vagy erdei tisztáson…Mindegy, hogy milyen test helyzetben, csak el tudj lazulni, majd mély lélegzettel beszivod a tiszta levegöt, a Fényt, a szeretetet, s gondolatban egész testedre és aura mezödre kiterjeszted. Kilégzéskor az összes bút, bánatot, nem kivánatos energiát kifújod és szélnek ereszted. Belégzés közben figyelj a fizikai testedre, ahol nyomás, szúrás vagy feszülés tünete jelenik meg, az a blokk helye. Tartsd ott, vagy irányitsd oda a tiszta Fény és szeretet energiát és hagyd, hogy oldja-feloldja a blokkot, majd kifújod és szélnek ereszted…

Sári Izabella

Share