A KÖR TÖRVÉNYE & A HÁROMSZÖG TÖRVÉNYE

A KÖR TÖRVÉNYE & A HÁROMSZÖG TÖRVÉNYE

Mihály Arkangyal üzenete Ronna Herman csatornázásában

 

Az eredeti üzenet cime: LAW OF THE CIRCLE & LAW OF THE TRIANGLE  és a www.ronnastar.com Weboldalon található.

Angolról forditotta: Sári Izabella, www.fluidemerald.com

Szeretett Mesterek, egy valótlan világban éltetek: az illúzió világában, ahol az igazság el lett torzitva, megmásitva és eltörölve annak érdekében, hogy elvehessék töletek Isten–adta erötöket és a félelem, a létért való küzdelem meg a nélkülözés fogságában tartsanak benneteket.

A Teremtö erre az univerzumra vonatkozó mester terve Szent Elmétekben van elraktározva, és a korszakok bölcsességének meg azon képességeteknek a kulcsa, hogy ismét mester teremtökké váljatok a Föld sikján, Szent Szivetekben van tárolva. Ezért hangsúlyoztuk olyan gyakran az általatok korszakokkal ezelött Soláris Sziv Központotok köré helyezett védö pajzs eltávolitásának fontosságát – amit azért tettetek, hogy ne érezzétek annyira az érzelmi válságokat. Aminek viszont nem voltatok tudatában az az, hogy ezáltal ragyogásotok is jóval lecsökkent, mivel az Isteni Teremtö Fény be és kiáramlása a Szent Sziv Központotokból szintén jócskán megfogyatkozott. Ennek eredményeként, többé már nem tudtátok Szent Szivetek tiszta szeretö szándékával aktiválni a Teremtö Fény Ádámi Részecskéit. Ezután már csak a fél-spektrumú Ös Élet Energia Szubsztancia állt rendelkezésetekre. Háromszoros Lángotok többé nem lángolhatott; ennek következtében a megnyilvánitó társteremtöi képességetek szintén lecsökkent, és azáltal kezdetét vette a küzdelem a fennmaradásért, meg, hogy használjátok Istentöl adományozott tulajdonságaitokat és tehetségeiteket.

Most a nagy visszatérés, helyreigazitás és kiterjedés korszakában vagytok, amikor lehetöséget kaptatok, hogy harmonizáljátok az összes negativitást amit személyesen teremtettetek a rátok eröszakolt egyensúlytalanságokkal együtt. Már magyarázatot adtunk arra, hogy amikor ti a CSILLAGMAGOK, megkezdtétek utazásotokat a hatalmas ürességbe és a megnyilvánulatlan univerzumba, megalkottátok és letétbe helyeztétek a Fény tiszta birodalmaiba való visszatérésetek útvonalának gondosan kidolgozott terveit, mig elérkezik a megfelelö idö és bizonyos feltételeknek eleget tesztek. Ez az idö elérkezett, és a tervek aktiválódtak az 1980-as évek elején, Földi idö szerint. Amint tudjátok az emberiség életének minden szakasza a Földön forradalmi változásokon ment át az elmúlt 30 év alatt. Szeretteink, legyetek tudatában annak, hogy ami a közelmúltban történt az csupán a kezdete egy hatalmasabb változásnak, és mi arra törekszünk, hogy technikákkal, elörehaladott információval-tanitásokkal lássunk el benneteket meg minden lehetöségel, hogy a változás hullámain könnyedén és elegánsan keljetek át.

Röviden elmagyaráztuk már több módon is, hogy ÉN VAGYOK ISTENI JELENLÉTETEKET miként törtétek meg kisebb fény felületekre a legsürübb, csökkentett frekvenciájú, alacsonyabb dimenziós galaxisok, naprendszerek és bolygók teremtésében vállalt asszisztencia elökészületeiben. Azt is megvitattuk már, hogy Istenségetek minden egyes töredéke hogyan lett a Fény két Szikrájává külön választva, az egyik nöi tulajdonságokkal, a másik férfi jellemzökkel. Ezek az alapvetö elválasztások mindegyike a Fény kifejezetten erre a célra teremtett kis piramisában lett végrehajtva. A mester terv siker-biztos volt; mert minden egyes alkalommal amikor ketté osztottátok Esszenciátokat, önmagatok egy éteri másolatát hagytátok a Fény egy-egy kis piramisában, az újra egyesülés idejét várva. Ezek a személyes piramisok szét vannak szóródva univerzum szerte minden dimenzióban és az al-dimenziók többségében.

Atya/Anya Istenünk, az Elohimok/a Forma Épitöi és az Arkangyalok megteremtették a Fény élö Piramisait a Teremtés minden szintjén, hogy elérhetöek legyenek számotokra az élet épitö elemei. Ezek az életet-adó formák által érhetitek el a Fény frekvenciáit, s ezek az átalakulás szükségszerü alkotóelemei, hogy ti mint emberi Lények vissza tudjatok térni magasabb tudatosságú – Isteni állapototokba.

Most önmagatok azon részeivel való újra kapcsolódás folyamatában vagytok, melyek az 5-ik dimenzió al és fel szintjein vannak, s néhányan közületek már Esszenciátok egy-két hatodik-dimenziós töredékével is kapcsolódott. Amikor a Lélek Egyesülésröl beszélünk, az nem egyetlen esemény csupán, az a kezdete egy folyamatban lévö csodálatos és bonyolult fejlödésnek, amely által minden egyes alkalommal, amikor Energetikai Szignatúrátok elér egy bizonyos frekvenciát újra kapcsolódtok Lelketek/Felsöbb Énetek egy-egy magasabb töredékével. A Piramis, amelyben Énetek azon töredékének az Éteri Másolata van, csatlakozik Fényetek oszlopához, azaz ÉN VAGYOK JELENLÉTETEK/ISTENI ÉNETEKKEL való kapcsolatotok oszlopához, s az adott Töredéketek Esszenciája fokozatosan egyesül Lelki-Énetekkel a Szent Sziv Központotokban. Amikor ISTENI TUDATOSSÁGOTOK  egy bizonyos szintjét eléritek, ez a folyamat számottevöen felgyorsul és az idö tartam a Lélek Egyesülések között látványosan lecsökken.

A Kör Törvénye elindittatott univerzum szerte, és ez a Legfelsöbb Teremtö Mag Gondolatának energetikai hatása már teljes erövel müködik. A Teremtés ezen szakaszának a kiterjedési ideje a végéhez érkezett, és a ciklus jelen szakaszának a velejárója a TEREMTÖ kiküldött ESSZENCIÁJA, hogy beépüljön MINDAZ, ami az adott kiterjedési ciklus alatt teremtve lett. Ez az összes egyensúlyba hozott dolog egyesülését jelenti, a Teremtés megnyilvánult Esszenciáját, hogy a Legfelsöbb Teremtö, az Istenek és Istennök Omniverzum szerte, valamint a Fény Hatalmas Lényei TUDOMÁSUL VEHESSÉK és MEGTAPASZTALHASSÁK mind azt amit teremtettek. Sokszor hallottátok már a kifejezést: „Amint fent, úgy lent,” és ez egy nagyon fontos igazság amit meg kell jegyeznetek. Ugyanúgy, mint ahogy ti vissza követelitek Istenségetek részeit, ugyanaz az újra egyesülési folyamat áramlik ki a Legfelsöbb Teremtö Forrásból is.

Az információ amit átadtunk nektek, hogy segitséget nyújtsunk társteremtöi képességeitek vissza szerzésében, az az Omniverzum szerte történö teremtö folyamat mikrokozmikus másolata. Elöször is meg kell szereznetek a képességet, hogy be tudjátok vonzani ennek az univerzumnak a Teljes Spektrumú Metatroni Fényét/Élet Eröt, az úgynevezett Ádámi Részecskéket, amelyeket Atya/Anya Istenünk Sziv Magja sugároz ki az Élet Folyójába. Ez akkor válik elérhetövé, amikor Energetikai Szignatúrátok ráhangolódik a negyedik dimenzió középsö és magasabb szintjeire. Annak érdekében, hogy éljetek ezen Isteni ajándék lehetöségével, meg kell értenetek és alkalmaznotok kell a Megnyilvánitás Univerzális Törvényeit; tiszta szándékotokkal aktiválnotok kell a Fény Ádámi Részecskéit, mielött a Fény Esszenciája aktivlódik és kiáramlik a világba. Hogy felgyorsitsátok a folyamatot fontos, hogy megteremtsétek mnagatok körül a saját egyéni Teremtö Kereketeket/Élet Virágotokat és feltöltsétek a jövö gondosan megalkotott fö-tervezetével. Ezután a Végtelen Légzés útján, összpontositott széndékotok és megfontolt tetteitek által a megnyilvánitás folyamata az anyagi világban számottevöen felgyorsul.

A Teremtés ár-apálya végtelen. De van egy Nyugvó Pont szünet, amikor a Mag Gondolatok megformálódnak és egységbe szövödnek, az Élet Esszenciája aktiválódik a Teremtö elméjében és szivében, és a Teremtés minden szintjén, egészen hozzátokig az emberi társteremtökig a Föld Sikján. Ez a szünet a Mag Gondolatok szeretettel történö infuziója/aktiválása által fejezödik be. Akkor, a Mag Gondolatok kilélegeztetnek az ürességbe, hogy megnyilvánuljanak a forma világában. Ez a folyamat (a kiterjedés folyamata – a ford.) minden nagy cikluson keresztül folytatódik, mig el nem érkezik az idö, hogy a visszafordulás/újra egyesülés folyamata kezdetét vegye. Ekkor, minden Teremtés az Isteni Fény Fö Teremtö Körébe való beépülés folyamatában van, a következö nagy Nyugvó Pont szünetet és a következö ciklus kiterjedési pillanatát várva. Ez a folyamat ismétlödik újra és újra a Teremtés minden szintjén ebben az univerzumban.

Ti most a kozmikus újra egyesülés folyamatának a kellös közepén vagytok, bátor barátaim, és fejlödésetek kibontakozik a határidön belül, ilyen vagy olyan módon. Tudatában kell lennetek annak, hogy ez az átalakulási folyamat egy hosszú és összetett ciklus, azomban, nagy kaland is lehet ha éltek az általunk felkinált bölcsesség tanitások és eszközök lehetöségeivel. A KÖR TÖRVÉNYE értelmében minden új teremtö törekvésnek az Akarat/Erö Nyugvó Pontjából, a Teremtö/Társteremtö Mag Esszenciájából kell kezdödnie.

A HÁROMSZÖG TÖRVÉNYE a másik nagyon fontos eleme a teremtésnek. A Háromság koncepciója ismerös számotokra a Bibliából: Atya, Fiú és Szent Lélek, ami a valóságban, az Atya az Isten Maszkulin arculata, az Isteni Akarat/Erö Elsö Sugara; a Szent Lélek az Isten Anyai arculata akit betöltenek a Mag Gondolatok-Ádámi Részecskék az Atya Isten elméjéböl. A Mag Gondolatok akkor a Szeretet/Bölcsesség Sugara azaz a Második Sugár által aktiválódnak az Anya Isten Sziv Központjában, és kiküldetnek az univerzumba az Élet Folyója útján, a Napok azaz Fiúk és Leányok használatára, hogy a Harmadik Sugár minöségein, tulajdonságain és aszpektusain keresztül teremtsék a világokat, meg csodás dolgokat vég nélkül.

A Háromság Hatalma volt a mozgató erö univerzum szerte. Metatron Arkangyal, Melchizedek Nagyúr és én Mihály Arkangyal képezzük a Tudatosság Háromságát az univerzum szintjén. Mi hordozzuk és SUGÁR-OZZUK ki az Isteni Fényt/Isteni Bölcsességet/Isteni Akaratot, Atya/Anya Istenünk aszpektusait és minöségeit ebbe az univerzumba. A Tudatosság Háromsága fontos alkotó eleme a teremtö folyamatnak, mert használnotok kell a három eröteljes ISTENI SUGÁR tulajdonságait, minöségeit és aszpektusait, hogyha a Teremtés bármelyik szintjén, a forma sikeres és hatékony társteremtöivé kivántok válni.

Ti a CSILLAGMAGOK, sok csoporthoz kapcsolódtatok, kicsihez és nagyhoz univerzum szerte, és speciális feladatokat vállaltatok, amit mint csoport hajtottatok végre, külömbözö helyeken, meghatározott idöben. Azt is emlitettük már, hogy idö vagy esemény beinditó (trigger) kódokkal vagytok ellátva az Isteni Gyémánt Mag Sejtetekben, amelyek a tervezett idöben illetve a Grandiózus Terv meghatározott szakaszának beindittatásakor aktiválódtak, vagy majd aktiválódni fognak. Részei voltatok sok-sok Háromság Sejtnek, amelyek a legfelsöbb rendelet különleges feladataiból tevödtek össze. Ezeket a triádokat általában közeli Lélek társak alkotják, vagy olyan Lelkek akik sok különleges feladatot teljesitettek együtt a múltban, és összejönnek majd a jövöben is. Egyre sürübben egyesülnek a hármas, kilences és tizenkettes csoportok az újra egyesülés ideje alatt, és ez egyre gyakrabban fog megtörténni a jövöben.

Készek vagytok kiterjeszteni látásotokat személyes kis világotok avagy mikrokozmikus valóságotokon túlra? Készek és hajlandóak vagytok elfogadni az igazságot, hogy ilyen vagy olyan mértékben, de hatással vagytok mindenkire és mindenre ebben az univerzumban, és hogy mindenki a Földön és minden más birodalomban hatással van rátok? Mindannyiatoktól kérdezzük, készek vagytok használni a csodálatos ajándékokat, melyek Isteni Születési Jogotok? Mit hagytok örökségül az emberiségnek és a világnak? Nyúljatok fel a csillagokig szeretteink, mert nincs határa annak amit megnyilvánithattok, amikor látomásaitok összhangban vannak az Isteni Tervvel mindenki legfelsöbb javára. Hivjatok bennünket és mi döntéseitek támogatásával a segitségetekre leszünk. Tudnotok kell, hogy mi örökké a közeletekben vagyunk, hogy ösztönözzünk, vezessünk és védjünk bennedteket, valamint Atya/Anya Istenünk szeretetét sugározzuk rátok.

Mihály Arkangyal vagyok.

 

Ronna Herman által közvetitve * Mint a cikk közvetitöje, én Ronna Herman az univerzális szerzö jogot fenntartom Mihály Arkangyal nevében. Az üzenet honlapokon való megjelentetése engedélyezett, de az információ nem módositható, kivonatolható vagy toldható, nevezzétek meg a szerzöt, e-mail és hanlap cimem tüntessétek fel. Újságokban, magazinokban és nyomtatásban is engedélyemmel megjelenithetö; engedélyért a RonnaStar@earthlink.net e-mail cimen lehet folyamodni.

Share

A Közelgö Napéjegyenlöség – A Kozmikus Beinditás (Trigger) III szakasza

A Közelgö Napéjegyenlöség

A Kozmikus Beinditás (Trigger) III szakasza


Metatron Arkangyal üzenete, James Tyberonn csatornázásában

 

Az üzenet eredeti cime: The Cosmic Trigger Phase III – The Comming Equinox és a www.Earth-Keeper.com weboldalon található.

Angolról forditotta: Sári Izabella, www.fluidemerald.com

Üdvözlet Kedveseim, Metatron vagyok a Fény Ura!

 

És ma az úgynevezett Kozmikus Trigger 3-ik Szakaszáról fogunk beszélni. Az ideje közeleg, és valójában a 2011-es évvonal két dátumán fog megtörténni. A kezdö hullám ár a 2011 március 20-i Napéjegyenlöséggel érkezik, a késöbbi hullám ár pedig, a 11-11-11 tripla dátum frekvencia portálján.

 

Kedveseim nézzetek körül körülöttetek. A bolygó most újjá alakitja önmagát és a sebesen történö hatalmas átalakulás tehetetlensége van mindenütt. Minden felgyorsul, rezonanciátok is felerösödik ahogy a Felemelkedés közeleg.

 

Tehát, ahogy a frekvenciális környezetetek átformálja önmagát, az átaformálja az emberiség tapasztalatát is, a természet látható és láthatatlan eröit, és önmagának a Földnek az arculatát is.

 

Ez valójában a Kozmikus Trigger harmadik szakasza és elérkezett az ideje. 2011 március 20-i Napéjegyenlöséggel indul és az elöre haladás két tényezöjét foglalja magába: (1) A zárolt mágneses energiák felszabaditását, (2) A Kristály Felemelkedés új kódjaihoz szükséges  átmenenetet a 144-es Kristály Háló útján a Mester Kristályokhoz és a Nap Korongokhoz.

 

A Föld mágnessége és elektromossága beteljesitik önmagukat, létrehozva az egyensúly támpontját. Nem Kryon a Mágneses Mester Mihály Családjából végezte a mágneses módositásokat, hogy a Kristály Háló helyet kapjon? Persze, hogy igy van.

 

A polaritás elektro mágneses mezeje most átadja helyét a Kristály Felemelkedésnek a zérus mezöben. Ez egy nyitány, aminek most jött el az ideje, ez az Újra-Teremtés pontja. És ez az Újra-Teremtés a Kristály Esszenciához való visszatérés, ahonnan jöttetek. Ennélfogva, sokan közületek ezen átalakulás kódjainak a hordozói vagytok.

 

A Következö Napéjegyenlöségek már 12-ik Dimenziósak

 

A hátra lévö Napéjegyenlöségek, melyek még elöttunk vannak a Felemelkedés vissza szamlálásában, már nincsennek korlátozva sem a vonalon futtatott idö által, sem a dimenzionális lehetöségek által a  jelenlegi tér-idö paradigmáitok között.

 

Amint már mondtuk nektek, sok része bolygótoknak már az 5-ik dimenzióban van és a négy hátra lévö Napéjegyenlöség alatt kiterjed a 12D-ig, a Felemelkedés Napfordulója elött a magasabb dimenzionalitáshoz vezetö küszöb sokkal szélesebbre nyilik.

 

Felhivjuk a figyelmeteket, hogy a12-ik dimenzió tömör frekvencia átjáró nyitását a Kozmikus Trigger Kristály ébredése teszi lehetövé, amely 2011 március 20-án nyilvánul meg. Valójában ez az Új Föld kötelezö és szigorú elöfeltétele.

Az emberiségnek és természetesen a fizikai földnek is szüksége van és kérelmezte is ezt a kristály váltás reformációt, annak érdekében, hogy túlléphessen a dualitás dimenzionális paradigmáján, mert máskülömben az bele temette volna az emberiséget is meg a földet is a csökkenö polaritás egymás mellé helyezö, ciklikus kettösségébe.

 

2011 márciusi Napéjegyenlöségének a tizenkettedik dimenziós nyitása lesz a leg termékenyebb szintézise a 12-ik dimenziós energiák földre áramlásának Atlantisz Arany Kora óta, kb. 35,000 évvel ezelött a jelen lineáris – idö paradigmátokkal mérve. Ez hatalmas horderejü forgandóság, de az energiák általa eredményezett felerösödése mérhetetlen és messzeható.

 

A III. Kozmikus Trigger: Az Energiák Kivételes Keveréke

 

2011 március 20-i Napéjegyenlöség egy asztrológiailag nagyon ritkán elöforduló és termékeny energia rezonanciával kecsegtet…március 19-én szombaton, Földközelben a Telihold és az Uránusszal együttállásban lévö Napéjegyenlöségi Nap elképesztö közelségü együtthatása a Kozmikus Trigger energiáival összekapcsolódva….

 

Ez a “válogtatott Energia koktél” az egész emberiség számára együttesen és egyénileg is a hatalmas váltás priorizációjának és támpontjának a portal lehetöségeit hozza létre. Az emberiség választása, hogy miként hasznositja illetve használja fel ezt az idözitést, a Felemelkedésben való törekvésetek és elörehaladásotok mércéje lesz. Ez egy hatalmas lehetöség, de ajándék is az emberiség számára természetesen!

 

A Napéjegyenlöség s ékes asztrológiai háttere mind együttesen tovább sodorva a különleges “északi hold csomó” által az emberiséget szolgálja, hogy igazán megértsétek és befejezzétek az egyéni tisztogatás nagy részét. Ez egy egyedülálló alkalom, hogy újrakapcsolódjatok egy szélesebb körü tisztánlátással a felfrissitett energiákba.

 

Mindannyian tudatosságotok határait feszititek, és a magasabb tudatosságba, új paradigmákba nyomultok be. Az ilyen változásoknál mindég a kényelmetlenség tényezöje is jelen van. Kedves Emberek mi megértjük a nehézségeket, a viszontagságokat és ezekhez az átalakulásokhoz szükséges eröfeszitéseket is, és itt vagyunk a jelenben, hogy támogassunk és segitsünk benneteket. Mi nagyra becsülünk benneteket, mert ezt a létidöt választottátok, mert meghoztátok a döntést, hogy Felemelkedtek.

 

Az Energia Felhasználása: Részvétel

 

A Napéjegyenlöség a gyülekezetek ideje, a kódok befogadásának az ideje, a fontossági sorrend felállitásának az ideje, de egymás segitésének és az összekapcsolódásnak az ideje is. Ha van rá lehetöség jöjjetek össze, ha ezt nem tudjátok megtenni, akkor kapcsolódjatok össze éterileg. Szakitsatok idöt a meditálásra, mert a Kozmikus Trigger egy különleges energia, kodokkal felruházva, melyek millóképpen a segitségetekre lehetnek.

 

Nem látjátok, hogy mi minden történik körülöttetek?

 

Habár, a Kristály Energia eredetileg már az 5-ik dimenzióban elérhetö számotokra, a Kvantum Kristály Mezö teljes spektruma csak a Tizenkettedik dimenzióban létezik teljes egészében. Ennek megfelelöen, a 12-ik dimenzióból dinamikusan átömlesztett a Földi ásvány birodalom kristály aszpektusának tudatossága is, a “Kristály Platina Sugár” által.

 

A 12-ik dimenzió a földi dimenzionalitás legmagasabb rezonanciája, de úgy is mondhatnánk, hogy az eredeti, azaz a kristály birodalom elsö igazán telitett dimenziója. Ez a legmagasabb Kozmikus Sugár, a Platina Sugár dimenziója. A Platina Sugár kristály modalitással müködik, és magába foglalja mind a 12 Kozmikus Sugár alkotóelemeit.

 

Ezért, a 2011-es Kozmikus Trigger Kristály Platina Sugara a március 20-i Napéjegyenlöségkor lüktetö, robusztus spirálként zúdul alá a Föld Sikjára. A 144-Hálón keresztül egy érzékelhetöbb frekvenciára vált alá, annak érdekében, hogy ez a tömör energia szinergisztikusan (együttmüködésre képesen – a forditó megjegyzése) beépüljön a bolygó rezonanciájába.

 

Az eredmény egy hatalmas felfelé váltás, amely egyszerre megtestesiti és átalakitja a Kozmikus Kódot a bekövetkezö tökéletességhez. Természetesen ez a 12-ik dimenzió tökéletessége, amely biztositja az emberiség makro és mikro átmenetelét a Kristály Mer-Ka-Na mezöbe….a Felemelkedésbe.

 

A kódolt kristály energiák fent emlitett földi aszpektusa a Kozmikus Platina Sugár befogadása által fog újra éledni, melyet a multidimenzionális oktaéder portálok hoznak be, Giza tripla piramis matrixán keresztül a bolygó Keleti Féltekéjén, és a Moody Három-Piramis szerkezeten keresztül a Mexicoi Öböl partján…

 

Mindkét piramis komplexum tengely háromszögelésben van egymással, mindkettö a 29-ik szélességi vektoron található, mindkettö PHI energiát sugároz, mindkettö a 2011-es Kozmikus Trigger elosztó hajtómüve let, s ez az energia aztán szétterjed bolygószerte….

 

Kedveseim, a Kristály Kor már bizonyosság. Egyre hatalmasabb semlegességgel közeledik. A Dualitás elkülönülése eröteljes és értékes tapasztalata volt az emberiségnek a Lineáris Föld Egyetemén. A Dualitás termékeny tanitó volt, de a lineáris tanmenet sokatok számára lezárul. Elérkezett a Polaritás Diploma osztás ideje, és kezdhetitek a postgraduális munkát a Kristály Omniverzum zérus mezejének magasabb birodalmaiban.

 

A BÖKKENÖ

 

Az emberiség bökkenöhöz, döntö ponthoz érkezett. Azok közületek akik eddig a pontig a Felemelkedés Fényét hordozták, természetesen megtették feladatukat, de most többre van szükség. Sokan közületek különleges kódok hordozói vagytok, követek akik specifikusan választottátok, hogy ebben a válságos idöben itt legyetek és a Föld újra kódolásában aszisztáljatok. Ti itt vagytok, hogy irányitsátok a Felemelkedés megmaradt aszpektusait. Itt vagytok, hogy felviditsátok a tömegeket, hogy a Kristály Fény hirnökei legyetek!

 

Látjátok, sokan az emberek közül még határozatlanok, bizonytalanok, hogy mere is menjenek, olyan sokan hátrafelé lépnek, mintsem elöre. És mi azt mondjuk, hogy ti befolyásolni tudjátok öket, mert ez a holt pont nem mindenki legfelsöbb javát szolgálja. Energiátokra, befolyásotokra szükség van.

 

Most azokhoz szólunk közületek akik a fényt hordozzátok, mert sokan egy idötlen szünetet tartanak. És sokan közületek észre sem veszitek mozdulatlanságukat. Valójában még közületek a Mesterré válás ösvényén is vannak akik kételyekkel és határozatlansággal szünetelnek.

 

Mesterek, a keritésen ücsörgés ideje már rég lejárt a gyorsulásban. Az nem a legjobb választás azok számára akik hallották a Planetáris Felemelkedés harsona hivását.

 

Az egyetlen kérdés amit egy Mester soha fel nem tesz, az “Mennyi munka szükséges még?” S ez azért van igy, mert a törekvés a természetes ösvénye a hazavezetö útnak, sorsotokhoz a SZERETET birodalmában.

 

S akkor miért a szünet, miért a határozatlanság? Engedjétek meg, hogy elmondjuk mi történhet.

 

Mert a tisztulás végsö szakasza veszi kezdetét nemcsak a bolygón, hanem sokatok szivében is. Azomban többen nem láttátok ezt közeledni, igazán hittétek, hogy ti már megérkeztetek, s zavarban érzitek magatokat amikor az energiák megszorulnak körülöttetek.

 

Látjátok 2011 és 2012 bevezet a Felemelkedés Kristály Korszakába, és vele együtt a Föld és természetesen az embedriség átalakulásába.

 

És Mesterek, ez a folyamatos átalakulás az egyensúlytalanság, az akadály utolsó salakjának is az eltávolitását követeli.

 

Kozmikus Kiterjedés

 

Minden embernek a bolygón ez idö tájt szembesülnie kell a hihetetlenül kiterjedö kozmikus frekvenciákkal a Földön.

 

És amint már mondtuk, ezen kiterjedés puszta felismerése már nem elegendö. Az egyszerüen az elsö lépésé és nem azonos a kozmikus kiterjedéssel való optimális egységbe rendezödéssel. Még több eröfeszitésre, még több feldolgozásra, még több összpontositásra van most szükség!

 

Az optimális egységbe rendezödés az a kiterjedö növekvés, és az gyorsuló, s ezek a sebes váltások elkerülhetetlenül ismét olyan helyzetbe sodornak, ahol úgy érzitek, hogy kinöttétek a börötöket, ismét olyan idöszakba vezetnek amikor újra az intenzitást, a kényelmetlenséget és a bezártságot érzitek, amikor még nagyobb összpontositásra lesz szükségetek a még nagyobb evolució érdekében.

 

Tehát, legyetek tudatában annak Mesterek, hogy a Kozmikus Trigger energiáinak, valamint az összes folyamatban és még hátra lévö csomók meg a beharangozott Felemelkedés triggereinek tüzpróbájában való hozzáigazodó növekedés, egy folyamatban lévö dolog…. aminek állandó része a tisztitás és az elengedés. És ez hatással van mindannyiatokra. Valójában ez az energia a kozmikus kiterjedés intenzitása, s hogyan kezelitek, akár magatokhoz ölelitek, akár figyelmen kivül hagyjátok, mégis nagymértékben befolyásolja élet utatokat és energiátokat.

 

Mesterek, ha érzekelitek ezeket az érzéseket, tisztelettel gratulálunk nektek, mert ezek az érzések a kiterjedö növekedés kitörölhetetlen bizonyitékai. Valójában az egyéni Felemelkedés valós ösvényén jártok… és mi örökké veletek vagyunk.

 

Kedveseink, legyetek tudatában, hogy nem vagytok egyedül. Mi az Angyali Birodalmakból veletek vagyunk. Tudjátok azt is, hogy önmaga a Föld is mozgósul, hogy segitséget nyújtson az általatok Felemelkedésnek nevezett tisztulás véghezvitelét jelentö elengedésben.

 

A földben lévö bizonyos örvény pontok most müködésbe lendültek a 2009-es és 2010-es Kozmikus Triggerek elörehaladásával, hogy lehetövé tegyék a kristyály energiákba való elengedést, az úgynevezett 2011 márciusi Napéjegyenlöségen keresztül, vagyis a szent trisztulás tüzpróbáján át, ami által meghaladjátok a dualitást.

 

Záró Szó

 

Kedveseink, az Élö Föld a diploma munkátok útja a Felemelkedett Földre, és felemelkedésetekre a Kristály Kor polaritásnélküliségébe.

 

Az Ibolya Láng olvasztó tégelyébeni energiák kristály aszpektusa felerösiti és a felszinre kényszeriti a még energia mezötökben maradt makacs vibrációs frekvenciákat, annak érdekében, hogy megtisztitsátok az utat a kristály MER-KA-NA számára.

 

Ezt exponenciálisan könnyebb véghezvinni bizonyos tudatossági eröközpontokban az olyan frekvenciális dátumokon mint a napéjegyenlöségek, napfordulók, fogyatkozások valamint a Tripla Dátum Átjárók. 2011-ben és 2012-ben ezek a dátumok egyediséggel felruházottak, és az emberiség számára felkinált eszközök, igénybe vehetö, felerösitö eszközök. Ettöl eltekintve, a tisztitás bármikor és bárhol véghezvihetö a megfelelö szándékkal.

 

Kedveseink ez szükségszerü.

 

Mesterek, amikor a szeretet és akaratotok által Önön Istenségetek Kristály Fényét sugározzátok, akkor megváltoztatjátok a világot, önmagatok változása által. A Felemelkedés a szivekben történik külön-külön.

 

Becsüljétek és ápoljátok egymást, de emlékezzetek arra is, hogy önmagatokat szeressétek, mert ti vagytok a Teremtö Fénye! Metatron vagyok, és megosztom veletek ezeket az IGAZSÁGOKAT!

 

És ez igy van…És ez igy is van!

 

A csatornázott üzenet szerzöjoga a www.Earth-Keeper.com Közzététele más honlapokon is engedélyezett, az információ azomban nem módositható vagy rövidithetö, és tartalmaznia kell a szerzö nevét és az eredeti weboldal cimét. Hirdetésekben, a U-Tubeon vagy magazinokban nem közölhetö az Earth-Keeper kifejezett engedélye nélkül. Engedélyért a Tyberonn@hotmail.com e-mail cimen kell folyamodni.

Share