SANTA FE – AZ ARANY BÉKE TÉR ÖRVÉNYE

SANTA FE AZ ARANY BÉKE Örvény!

Metatron Arkangyal üzenete

James Tyberonn csatorázásában

Üdvözlet Szeretetteim, Metatron vagyok a Fény Ura, Feltétel nélküli szeretetben köszöntelek mindannyiatokat!

A világ most felgyorsul és megújitja önmagát.  Minden, s az idõ is gyorsul, ahogy a Felemelkedés közlekedik.  Amint az idö átalakítja önmagát, az átformálja az emberiség tudatosságát is, a termászet tapintható,  és megfoghatatlan erõit, és önmaga a Föld arculatát is.  Ez csakugyan a csodák korszaka, a mélyreható transzformáció korában, és az emberi tömegek akár támogatják a mindenre kiterjedö változásokat, akár ellene vannak, az valójában mit sem számit, mert az evolúció  fejlödésének a kibontakozása napról – napra gyorsabb.  A beharangozott Felemelkedés már a küszöbön van.

Tehát Mesterek, ahogy a Föld alakítja át önmagát, úgy fognak a Föld bizonyos területei az Emelkedés  specializálódott, átjáróivá válni.  Santa Fe is egy ilyen hely.

Ez a térség már régen ismert a kivételes, illetve erõspotens energiáiról, és ez egy egyedülálló rácson belül vált  lehetõvé.  Ezért vonzotta a Santa Fe és Creston közötti terület évszázadokon át a spirituális csoportokat és vezetöket, beleértve a Buddhista, a Karmelita, meg a Hindu szerzeteseket, valamint számos Tibeti meg Zen központot, és egy  sor spirituális közösséget.

Ezek a jelentös Eröcsomópontok a Crestone Needle, a Mt Trucha, a Mt Wheeler, meg persze, Ojo Caliente szent forrásai.  A terület rácsa pedig fejlõdik, komplexabbá és sokkal nagyobb jelentöségüvé válik, mig az energia  az ARANY-BÉKE energájává alakul át.

A BÉKE, mint azt látni fogjátok az elemzésünkböl, egy rendkívül magas “élet erö” örvény átjáró, mely exponenciálisan erõteljesebb még a bolygó leg eröpotensebb Eröcsomópontjainál is.  Az “Akasha Erö” egy olyan koncentrált területe, amely paraméterein belül az egyesített gondolat által, képes megváltoztatni  a választott valóság megteremtését és megnyilvánulását az egyesített theta gondolatokon keresztül.  Ezért a BÉKE az úgynevezett  teremtö tér, melyek  ezredeken át hiányoztak bolygótokról.  Az utolsó BÉKE teret eónokkal ezelõtt, a Felemelkedett Mesterek Sziriuszi-Pleiadi  Szövetsége távolitotta el, amikor a bolygó fény hányadosa sajnálatosan hanyatlott.  De most örömmel mondjuk el nektek, hogy a Felemelkedés energiái nemsokára újra mûködésbe fogják hozni az ARANY BÉKÉT.  Természetesen ez  egy újabb mérföldköve lesz az emberiség és a szeretett Föld záróvizsgájának.  Santa Fe ARANY-BÉKÉJE  lesz elsõként újra mûködésbe hozva.

MEGÚJHÓDÁS: A BÉKE ÉS A MEGBÉKÉLÉS PIRAMISA

Atlantisz Arany Korában hozzávetõlegesen 25,000 évvel ezelõtt a lineáris idõben mérve, egy  óriási Piramis komplexum állt Santa Fe térségében, a mai Mount Trucha hegység lábának a közelében.

Sziriuszi ihletésü Atlantin épitészeti alkotás volt, mint megannyi másik, a Piramis épités e termékeny  korszakában. A neve a “Béke és a Megbékélés Piramisa” volt.

Pontosan erre a helyszínre épült a különleges, kristályos ásványok, a di- oktaéder és tri- oktaéder szerkezetü, 8- réteg csillámpala, a pegmatite, a kvarc és a kristályos aranynak köszönhetõen, amelyek ösi maradvényok a Sangre de Cristos Hegyek területén.  Az oktaéder szerkezetü csillámpala ásványtanilag és geometriailag is egészen egyedülálló szilikát, amely  teljesen tökéletes alap hasadással  hexaéder (kocka) és oktaéder kikristályosodású kristályokat  alkot.   Ez a szakrális geometria valójában.

Az eleven geometria együttmüködve és egyesítetve a Piramissal hozza létre a dinamikus Föld rácsrácsot, azaz a Metatroni Átállitást amely természetében ciklikus ….olyasvalami mint egy mozgásban lévõ kaleidoszkóp.

A Béke és a Megbékélés Piramisa  a kristály harmoniák befogadásának és felerösitésének a célját szolgálta, a kivételes oktaéder szerkezetü  kristályokkal együttmüködve.  A Piramis complex technológiája lehetõvé tette, hogy az oktaéder szerkiezetü csillámpalából kisugárzott megtört  fény pulzáló rács-mintázatot képezzen.

ARANY- ROMBIKUS LENCSE

Ez a mintázat egy rombikus lencsét teremtett a térség felett,  amely, ha koncentrált theta gondolat  vibrácokkal párosult, hatókörében átalakította a Föld meg az emberiség sürüségét is.  Kommunikált a többi Pirasmis BÉKE terével is, annak érdekében, hogy az idövonal azon pontján, felügyelje a harmónikus rezonanciát és az emberiség óhajtott megnyilvánulását a bolygón, az úgynevezett nyolcadik oktáv hullám által.

Egy borostyán arany fény hatotta át a rombikus rácsot.  Ennek a neve volt az ARANY- BÉKE!  (mint már mondotuk elözöleg is, a Piramisok örökkévalóak, s ha egyszer felépültek a térben, az összes dimenzióban léteznek éteri elhelyezésük területére vonatkozóan.  A felsõbb energiák stabilizálását szolgálják, és a stabilizált energiákat a fizikai dimenziókba juttatják.)

A Béke és a Megbékélés Piramisa most újraaktiválódik és módositja az ARANY- BÉKE tereket New Mexikóban és Coloradoban, akár csak a Tolték Mound Piramisok, éterileg módositják a BÉKE teret Arkansas Kristály Örvényében, és a bolygó   egyéb, hasonló célt szolgáló kulcs területein.  Mivel Santa Fe az elsõ, most foglalja el helyét az egyre szélesebb és szélesebb fontossági körü frekvenciákban.  Ez az Örvény Átjáró komplexum változik és gyorsul, aspektusai és a cél amit szolgál egyre szélesebb körüvé válnak, a Felemelkedés közeledtével. Ez az ARANY-BÉKE.  Ggyorsul, hogy a gondolat kiterjedt manifesztácójának a terévé, és a tisztulás olvasztótégelyének a területévé váljon.  Aktiválása  a következõ 3 éven át fog megrörténni, és az összes többié is, egyenként, egymás utáni sorrendben.

SANTA FE FELVÁLTJA SEDONAT

Namost, elmondhatjuk nektek, hogy az ARANY-BÉKE területének (Santa Fe) eleven, érzö  örvény-átjátró komplexuma átvesz néhányat azon felelöség vállalások küzül,  amelyeket eddig Sedona komplexuma látott el.

Az energia az ARANY BÉKE portálon belül, éteri – geometriai complexitásában még színesebb mint a pazar Sedona Örvény.  Egészen  mostanáig, mindkét örvény komplexum, Sedona és Santa Fe is az óramutató járásával ellenkezõ irányú mintázattal pörgött.

Az ARANY BÉKE keretein belül, Santa Fe most átvált a kettõs (dualis) örvény forgás indukálására, mindkettõ, az óramutató járásával megegyezõ és az óramutató járásával ellenkezõ irányú forgatónyomatékkal.  Ez hozzájárul a sokkal kisebb sûrûséghez,  valamiféle  anti- gravitációs sajátossághoz.  Az energia hatása az oktaéder fény pulzálásában van, ami arra kényszeríti a látogatót és ott lakót egyaránt, hogy gyógyulását a harmónián keresztül találja meg.  Szinte lehetetlen ebben az energiában tartózkodni, hacsak az egyén meg nem találja  egyensúlyát ezen az eneriáin belül.

Tehát, arról van szó, hogy ARANY BÉKE formálódik a Santa Fe körül központosuló rombikus terület felett.  Ez 2010-ben véglegesül, és egy különleges energia felerösítõvé bontakozik ki, koncentrált dimenzionális beáramlással, amely átalakitja a Föld sûrûségét  hatáskörén belül, és ezáltal a teremtés manifesztálásának a terévé válik.

AZ  ARANY BÉKE

Most, miután elmagyaráztuk, hogy  Santa Fe térségében az ARANY- BÉKE létezett  elözöleg is, ismét életre lessz keltve fizikailag is a Béke és Megbékélés Piramisán keresztül.  AZ  ARANY BÉKE az elõkészítés szakaszában volt a Harmonikus Konvergencia óta.  Az elökészületeket a Sziriuszi-Pleiadi Szövetség a LeMuriai Kék Faj képviselöivel karöltve támogatja, ellenörzi és szabályozza, mind a kettõ hyper- dimenzionálisan létezik a térség felszíne alatt a Belsö Föld alagutainak és üregeinak a hatalmas labirintusában, melynek bonyolult hálózata a  térség alatt Mount Trucha, Santa Fe és Crestone Needle között van.

A  terület érzékenyeb lakói gyakran hallanak egy alig hallható zümmögést, illetve pontosabban egy ‘Om’ hangzású hangot, mindenütt ezen a vidéken.  Ez azért van, mert a Piramis kristályos harmonikus oktávokat sugároz ki, ami céltudatosan szabályozott a Sziriusziak által, amint a BÉKE és a Piramis kézzelfoghatóbban müködövé válik.

A KONCENTRÁLT ÉLET ERÕ TEREI

Az  ARANY- BÉKE mûködésének  alkalmazása , egyéb hasznositásai között az, hogy felgyorsitja a Kristályos gondolat manifesztálását a MerKaNa kialakulásában.  Két elsödleges formában mûködik:       (1) Antenna, azaz vevö és felerösitö készülék az élet energia “pixel” vagyis az ugynevezett AKASHA tudatosság egységek befogadására.  A Theta gondolatok, ebben a koncentrált matrixban, teljes mértékben képesek a választott lehetöség manifesztálásával a valóság megváltoztatására.

(2) Mint az anti- gravitációs térmezõ egy hologramikus multidimenzionális beillesztése az  arany rombusz területén belül, egy jellegzetesen felgyorsult hozzáférhetõséget tesz lehetõvé, az Omni Föld egyidejü/szimultán idõ és párhuzamos valóságainak a hologramjaihoz.

Azomban, ez egy kétélü kard. Ez a szó szoros értelmében a “Tiltott Bolygó” forgatókönyve, ahol a gondolat megnyilvánul a valóságban.  De ne aggódjatok, “biztonsági zárral felszerelve jön!”

Azok, akik nem Mer-Ka-Na fénytestükben vannak, nem lesznek képesek elérni a manifesztáláshoz szükséges harmoniát, viszont senki sem érheti el Mer-Ka-Na fénytestét, mielött megtisztitotta volna a Felsöbb Lélek multidimenzionális  gondolat – hullám rezonanciáját.  Megértitek?

A BÉKE lehetõséget nyújt a Mer-Ka-Na fénytestbe való felgyorsitott belépésre, az intenziv “olvasztótégelyes” tisztitáson keresztül.  Ezért a terület lakóinak választaniuk kell: vagy megtisztulnak és Mer-Ka-Na fénytestükbe lépnek, vagy (ha nem ezt válasszák) a kiegyensúlyozatlanság egy olyan állapota kényszerül rájuk, hogy egy másik területre való költözést fogják választani.  A BÉKE tér különleges energiája rendkívül erõteljes, és módfelett az… mégis, robusztus ereje megtévesztõen kifinomult. Mit is jelent mindez?  Egyszerü kifejezéssel a BÉKE örvény lehetövé teheti az elegendö fény hányadossal rendelkezö emberi keresõnek Mer-Ka-Na mezõterében, hogy hatékonyan hozza döntéseit és  könnyedén manifesztálhassa a kivánt életet és tulajdonságokat, a tiszta theta gondolat oktáv útján.  Elõfeltételként, a BÉKE Kristály-Fénytestbe való gyors belépést is lehetövé teszi.  Hogyan?   Az összes  megmaradt “befejezetlen” ügy sokkal gyorsabb felszinre kényszeritésével, mint az  megtörténne egy kevesbé ékes energiájú térségben.   És sokatok  részére keresök, akik még 2012 elõtt megtisztitani szeretnétek a megmaradt akadályokat, ez egy mélyrehatóan elönyös lehetöség.  Mégis, informálunk benneteket … meglehetõsen nagy hullámvasút utazás lehet ea a folyamat.  Ez egy élénken világos példája az Eleven Föld átalakulására az emberiség szolgálatára.

AZ ERÖ CSOMÓPONTOK PERIODIKUSAK

Tudodjátok, az örvény – átjáró komplexumok dinamikusak,  ciklikusak és örökké változóak, és a Föld meg az  Emberiség igényelt szükségleteivel összhangban módosulnak, az egyensúly, a fejlödés, valamint a sorsotok nagyobb kreatív irányításának a megtartása érdekében, mikro és makro szinten egyaránt.

Mesterek, egy állandó kommunikáció, egy adok – kapok váltása megy végbe a bolygó erö – központjai között.

A továbbiakban, elmondjuk nektek, hogy a Földi Kozmikus Eröcsomópontok nagy mértékben a felettük és az alattuk jelenlevõ ásványi összetétel által meghatározottak.  Az Örvény – Átjáró komplexumok, a  hang energetikai mozgásának szimfóniákba egyesülö hálózatai, és nincsennek szünetekkel elválasztva.  Átfedik és határolják egymást tömör hullámokban, illetve eltérõ ciklikus idõszakokban, ugyanúgy mint a természet bemutatja az évszakokat nektek.  Ezek szerint, az Örvény – Átjáró komplexumok visszatérö ciklusokban mûködnek, a bolygó kristály – elektromos dinamikájának és az emberiség fény hányadosának  megfelelõen.

GONDOLAT HULLÁM GYORSÍTÓK

A következõ három évszázadban az emberiség meg fogja tanultanulni, hogyan módositsa tudatosan saját “sürüségét”, úgyszintén a  viszonylagos dimenzionális sûrûséget a specifikus Eröcsomópontokban a bolygón.  És a teremtésben, a BÉKE tér – mezöknek hatékony szerepük van az emberek által választott valóság és sors  manifesztálásában.

A múlt bizonyos kultúrái beleértve  Atla-Ra-t, az Egyiptomiakat és a Tibetieket, tudatában  voltak, hogyan befolyásolhatják közvetlenül az általatok úgynevezett Eröcsomopontok további transzformációját sajátságosan sugárzó energia mezõkké, amelyek valamiféle átalakítás (metamorphose) gyorsító generátorrá váltak.   Ennek a megnevezése volt, amint leirtuk, a BÉKE.

Néhány ezekböl van most kialakulóban.  Ez okból irányítottuk a csatornát specifikus területekre az összejövetelek helyéül.  Az egyik ilyen térség az Emerald Mountain, (Smaragd Hegy) Arkansas Kristály Örvényében, Galveston sziget Moody (Szeszélyes) Piramisa, és természetesen az  ARANY-BÉKE rombikus térsége New Mexikóban.

Mesterek, minden dolog és lény sûrûsége fizikailag mérhetö, azonban, az emberi tömegek mint már megállapítottuk, elfelejtették hogyan lehet befolyásolással átváltoztatni és alakitani a dimenzionális sûrûséget annak érdekében, hogy önmaga ás saját jövõje elõnyére váljon.

Ennek fontossága abban rejlik, hogy a tiszta – theta gondolat ösztönzése (stimulus) a fizikai anyagotokra és az éteri anyagra, az ami bezárja a tudatosság ûrt, az anyagban való  létetek és az anti anyag meg az éteri anyag sokkal szélesebb birodalmai között.  Ez természetesen a kristály Mer-Ka-Nic mûködés közben, és a tiszta gondolat minta kristály desztillációja.

Ez az utolsó lépés.  Ez egy kvantum ugrás, és a ”varázs pálca”, ami nagy, és nagyobb felelõsséget igényel.

A FELEMELKEDÉS ALKÍMIÁJA

A gondolatok ezen szintje a Felemelkedés Alkímiája.  A tiszta elmében történik, és természetesen a BÉKE által felgyorsitott, és mindkettõ, a Mer-Ka-Na és a Mer-Ka-Nic Eröcsomópontok az összetevöi.  Az összes, Örvény Átjáró komplexum, némiképp hasonló rendeltetéssel mûködik, de nem ugyanazzal a mechanikával.  Ez elsõsorban az eleven földnek, amely meghatározza õket, és a tömör ásványi összetétel ciklusának tudható be, az egyes Eröcsomópontokban illetve föld csakrákban.

Tudodjátok, további együttmüködési dinamika van az ásványi összetétel sûrûsége meg a bennük befogadott külsö fény energia között, és hasznos lenne, ha ezt is megértenétek.

És így az ARANY – BÉKE egy megújult életerõ ciklusba lép be, és az említett ásványi receptorok önön dimenzionális sûrûsége az adó-vevö katalizátor, ebben a metamorfózisban.   Úgy mint a fény egy spektrumban  létezik,   azt teszi az anyag is.

Az anyagnak  olyan vibrációs rétegei vannak, amelyek ciklikusak lehetlehetnek, és ezek a ciklusok,  a theta- gondolatok által magasabb spektrumokba aktiválhatók.  Ez Most történik, és 2010 májusában tetõzik majd, az általunk Santa Fe-be irányított szertartásokon.

Azomban, azt is méltányolnunk kell, hogy nagyon sokan Creston és Santa Fe térségének lakói közül éveken át, tudatosan vagy tudatlanul, de dolgoztak ezekkel az energiákkal és elõkészítették õket. Természetesen, az ARANY – BÉKE Örvény Átjáró átterjed a New Mexikói Sangre de Cristos Hegyeken keresztül Coloradoba, a párhuzamos hegygerinc, a Crestone Peak (Csúcs) középpontjába.

OJO CALIENTE FORRÁSOK

Az ARANY – BÉKE egyik fõ csomópontja a BÉKE élõ vizeiben található.  A négyes – források OJO Caliente-nél szerepükben egészen egyedülállóak.  Amikor mind a 4 forrás hasznosított, egy nagyon jótékony tisztulás és az aura mezö kiterjedése megy végbe, ami valójában helyre állitja az aura mezõ 13-20-33 áramláskörét, a korlátozó lenyomatok eltávolittatnak, és létre jön az optimális energia áramlás.  Az Energia a lehetõ legmagasabb potenciáljára erõsödik fel.

Ezek nagyban hozzájárulnak az aura mezö makulátlanságának a fenntartásában a BÉKE tér megnövekedett energiáiban.

A beáramló energia képes meggyógyítani a betegségeket és megfiatalítja a fizikai testet.  A vízek élõek, a különleges életerõ, illetve az Akasha hordozói.  A források napi 100,000 gallon (454,300 liter azaz 76.875 köbméter) viztöbblettel áradnak,  4 eltérõ héviz (geotermikus) ásványi tavacskában, egy õsi, földalatti vulkáni víztartó-rétegböl {aquifer} ami, természetesen ismert volt az Atlantisziak számára, és a felszín alatti kék testü LeMuriaiak is használják.

Az öslakósok és az elsö Felfedezõk is felismerték e vizek revitalizáló és gyógyító hatását azok számára, akikik testüket áztatták a szent élõ vízekben.

A térség felszin alatti civilizációi természetesen, mint már említettük, nagyon is tudatában vannak és meglehetõsen aktivak a források használatában, és persze a fenntartásukban is.

Elmondjuk nektek, hogy Atla-Ra beavatottjai az Aura erõsítésére és szertartásos megtisztulásra használták a forrásokat, mielõtt látogatást tettek a Béke és a Megbékélés Piramisába, amely a mai Mt Trucha hegység közelében volt elhelyezve.

Az ARANY – BÉKE térsége telitve van földalatti alagutakkal meg nyüzsgö élettel.  Ezen a területen belül, az  Atlantiszi kor dicsö és mitikus labirintusai még mindég teljesen mûködöképesek a tér  hyper-dimenzionális berkeiben.  A jóindulatú kék börü lények, meg a Sziriusz A beliek  bázisa e terület alatt van, és természetesen ök is részt vesznek az  ARANY – BÉKE rekonfigurációjában.  Nos, ezért észlelik annyian a ‘hum’ vibrációt Szent Fe, Trucha, Crestone és Ojo melletti vidéken.

A vas források, az arzén tartalmú források, a nátrium források és a lítium források négyesének a kombinációja rendkívül ritka, és hatásukban kölcsönösen kiegészitik egymást.  Nincs még egy ilyen ásványi kombinációjú természetes geo – termál élõ forrás a bolygón.  Ezek termál vízek, 85 és 108 F fok (29.44 és 42,22 C fok, a forditó megjegyzése) között, és ez is egy jelentõs tényezõ, mert a hõmérséklet fokozza a felszívódást, fizikailag és éterileg egyaránt.  Ezt, a nagyrabecsülés szellemében kell befogadnotok, tisztelve a hely élõ szellemét, és a vízek élõ szellemét.  Csak miután engedélyt kértetek rá, menjetek be a vizekbe, s akkor is csendben meditálva, nem loccsanással mint egy medencébe vagy a fûrdõhelyen, hanem ünnepélyes megtiszteltetéssel, imádkozva.  Kérjed amit kívánsz, ami szükséges a legfelsõbb jóért, mert ténylegesen, a szent keresztség rituális tisztításának az Élõ katedrálisában vagytok.

VÖRÖS VAS FORRÁSOK

A vasban gazdag, termál vas források az az úgynevezett Szent és Isteni Nõi energiák vér eszenciája. Természetesen, a vörös forrás tengelyhangolással egybehangolt a Chalice Well Vörös Forrásokkal a Mt Shasta (Stewart Mineral) az Istennö Vörö Forrásaival’.  Az energiák mágnesesek és a rubin kristály eszenciáját hordozzák.   Gyógyitó hatásuk az immun rendszer megerõsítését valamint a keringési  rendszerekben és a vér áramlásában a mágneses egyensúly gyarapodását segiti.  Különösképpen  hatásos a változó koron túl lévö hölgyek aura és hormon egyensúlyának helyreállitásában, de nöi egyensúlyt hoz be a túlságosan maszkulin kifejezödésü férfiak testébe is.

FEHÉR SZÓDA FORRÁSOK

A nátrium források a kiegyensúlyozott Isteni Férfias energiát képviselik és hordozzák, és összhangban mûködnek a vörös forrásokkal.   Valójában azt lehet mondani, hogy ök ketten Isteni házasságban vannak, egybeolvasztva a férfi és a nõi aszpektusokat egységes teljességbe.   A fehér források jónos jellege nagyon elõnyös az aura lenyomatainak az eltávolitásában, és csökkenti az érzelmi kiegyensúlyozatlanságot.  A nátrium vízek alkalmasak a gyomor betegségek, emésztési zavarok és hormonális kiegyensúlyozatlanság kezelésére is.  Tengelyhangolással kapcsolódik Glastonbury Hattyú (Swan) forrásaihoz meg a Mt Shasta  Szilikát Fehér forrásaihoz.

ARZÉN FORRÁSOK

Az arzén víz az Istenkeresõ egyén mentális testbe kivetitett negatív illetve mérgezõ jellemzõk eltávolításban mûködik hatékonyan.  Az arzén fizikailag is nagyon jótékony hatású a bõr elváltozásainak a gyógyításában, mint a sérülések, ekcéma és bõr irritáltság (viszketegség).  Ráadásul, a vízek hosszú távú használata segit a reumatikus, az ízület gyulladásos és csukló gyúlladásos esetekben.  Elektromos tulajdonságai által, mint “kenöanyag” adódik hozzá a fizikai test izomzatához és csontvázához.

LÍTIUM FORRÁSOK

Ez a forrás tengelyhangolással van egybehangolva a  Görögországi Delphoi Lithia vízekkel.  Ezek a vízek nyitják a Harmadik Szemet és növelik az úgynevezett médiumi tudatosságot.   A lítium vízek tisztitják és nyitják a szív, a torok és a Harmadik Szem központokat.  A vízek hozzájárulnak, az egyén bennsö jóllétének, derüsségének és nyugalmának a kialakitásában.

A 4 FORRÁS EGYESITETT ÖSSZHATÁSA

Mivel az ásványi anyagok különbözõ mértékben keverednek a  4 tavacska között, használatuk sorrendje a következõ szekvenciákban a leghatékonyabb:  A nõi testben lévöknek a vörös forrásokkal kell kezdeniük, ezt követi a fehér,majd az arzén és a lítiummal fejezödik be.   Minimum 30 perc a tanácsolt idö mindegyik tavacskában, és köztük  5 – 15 percnyi száradás a szélben/ napon, mindegyik után.  Ne száritkozzatok törölközõvel, inkább hagyjátok, hogy a szél és a nap szárítson meg benneteket, az ásványi anyagok job felszívódása érdekében.  Az ellenkezöje érvényes a férfi testben lévök számára, nekik a fehér (nátrium) tavacskával kell kezdeniük, amit a vörös követ, majd az arzén és végül a lítium.  Az összesitett jótékony hatások mind a 12 csakra központ tisztitásában, újra stabilizálásában és egyensúlyba hozásában, valamint a 13-20-33 áramláskör optimális behangolásában nyilvánulnak meg.  Az egyesitett EGÉSZ-SÉG, a férfi – nõi egyensúly is létre jön a víz szertartások alkalmával.  A nyugalom, a derü és a kiegyensúlyozottság érzése is elérhetö a fürdõ szertartás által.

Mesterek, ez az eljárás ténylegesen a fizikai a mentális és a spirituális triád mindegykében hoz gyógyulást és megújhódást.  Egy szertartási ciklus is természetesen segíteni fog, mégis azt tanácsoljuk, hogy ismételjétek meg az eljárást kétszer – háromszor naponta, háromtól öt napig tartó idõszakon át az, optimális eredmény érdekében.  És azok számára, akik a fokozott vitalitást és megújhodást keresik, tegyétek ezt rendszeresen, évi 3 – 4 látogatást beiktatva.  Az ilyen optimális és ismételt hasznosítása a forrásoknak, megszüntetheti a betegséget, és természetesen meghosszabbíthatja illetve tökéletesébbé teheti a testben létet, fizikailag és spirituálisan egyaránt.  Ezen források rendszeres használata abban is támogatja majd a térség lakóit, hogy könnyebben egységbe egyesitsék a férfi – nöi egyensúlyt, és összhangba kerüljenek a BÉKE olvasztótégelyének finoman heves energiáival.

A BÉKE,  MINT A FÖLD EGYIK FÉNY TESTE

Mint ahogyan az emberiség belép a kristály Mer-Ka-Na szerkezetébe, ugyanúgy a Föld is belép a Kristályos szerkezet egy hasonló ciklikusába.  Ennek megfelelõen, a BÉKE tér rács-mátrixa szintén formálódik azokon a kulcs területeken, amelyek még tegnap kevésbé voltak ismeretek mint ma, és ma még nem annyira ismertek, mint holnap lesznek.

Észak-Amerika területén ezek a helyek Santa Fe, Asheville, Lake O’Hara (Tó), Herkimer NY, Galveston, Mount Alban-Oaxaca (Mexikó) és a Mt Magazine Arkansasban.  Ezek dinamikus BÉKE tér szerkezetekké  válnak, amelyek bizonyos Istenkeresõket energiájukhoz vonzanak majd, és felgyorsítják a Mer-Ka-Na folyamatot, az összes elõkészítõ bonyolultságában.

Sok másik BÉKE tér is felbukkan a világban a fentebb felsorolt vidékeken, a közel múltbeli Kozmikus Trigger kristály szakaszának következtében.  Mindegyikük Mer-Ka-Nikus szerkezetü, mint a kristály kor kulcs mátrixa.  És tartsátok emlékezetben, a Mer-Ka-Na energiák és átjárók a 144 Kristály Rácson keresztül lettek életre keltve és mûködésbe hozva.  Ez egyike, a Tripla Dátum Átjárók tulajdonságainak.

A FELEMELKEDÉS KULCS TÉNYEZÕI

Sokan közületek már érzékelitek a Kristály Kort, és annak dimenzionális kiterjedése is  már a küszöbön van. Valójában mindég is itt volt, és távolságban ma sem vagytok közelebb mint egy évvel ezelõtt voltatok.  Ez azért van, mert a távolság nem tényezõje a dimenzionális valóságnak.  Mesterek, a Felemelkedés Ívének energiái teljes mértékü dinamikus lendületben vannak.  A Föld hihetetlen ütemben alakul át, és ugyanolyan jelleggel hatnak a változások, az emberi tömegekre.

A FELEMELKEDÉS KÉT ELSÕDLEGES TÉNYEZÕ ÁLTAL MEGHATÁROZOTT

* 1) Kiterjedt Dimenzionális Hozzáférhetõség

* 2) Átigazolódás az Egyesített Kristály Mezõbe

Azomban, értsétek meg, hogy a Felemelkedés bonyolultságai nem lineáris valóságok, amelyek a Földre áramlanak a lineáris idõben.  Ebben az összefüggésben a ‘Felemelkedés’ pontosan ott van, ahol mindég is volt, jelképesen és ténylegesen egyaránt.  A nem lineáris mozgás értelmében nincs közelebb ma, mint egy évtizeddel ezelõtt volt.  Mert Felemelkedés mindég volt, és mindég lesz.  Ez egy Kozmikus követelmény a Föld számára, és vele együtt az emberiség számára is.  Ti akkor vonzátok be valóságotokba ezt a mindent átfogó (Omni) Eseményt, amikor kollektiv vibrációtok beinditja azt.

Az Omniverzumban és az Omni – Földnek mindég is volt egy Felemelkedett változata a Földnek, és természetesen emberiség is az “Idö Torus”-ában, korlátozó hitrendszerek nélkül.

Amikor az emberiség tömegeinek kollektiv gondolat rezonanciája, az Isteniség frekvenciájával ihletett, a távolság a Felemelkedésig úgyszólván, közelebb kerül fizikai valóságotokhoz.  De ismételten, a Felemelkedés örökké a végsõ, elkerülhetetlen valóságotok volt, most se nincs közelebb mint a Mer-Ka-Nikus összefoglaló elejétõl fogva.  Értitek?

Tehát a távolság, a fizikai polaritású dimenziók (1- töl 3 – ig) duális birodalmai és a nem-poláris birodalmak között, távolság nélküli, nem mérhetö, mégis az ûr lényegesen gyorsabban átutazható, mint korábban, a Kristály gondolat integrációjának köszönhetõen.

Más szavakkal, a dimenziók nincsennek rögzítve a fizikai valóságban, hanem áthidaják azt egy meghatározott frekvencia tartomány által, amelyben oszcillálnak.  A mennyei kristály frekvencia beintegrálása a Földbe a Kristály Rács útján, és a földi rács átjárók BÉKE tér formációi által történik, melyek lehetövé teszik a kristály átjárók értelmezését a Földön.  Mindegyikük egy-egy ciklikus küldetéssel járul hozzá a Föld és az Emberiség transzformációjához.

AZ ELSÖ  BÉKE TÉR INTEGRÁCIÓ

Az elsö két ilyen BÉKE tér formáció az ARANY – BÉKE Santa Fe térségében, és a SMARAGD (EMERALD) BÉKE a Mt Magazin hegységben, Arkansas Kristály Örvényében.  Mindkettö létezett a fizikai valóságban korábban is, most azomban visszatértek a Földre a Kozmikus Trigger és a Kollektiv Akashikus Gondolat ereje által.  A Theta gondolat, a tiszta kollektiv elmében, a befejezö lépésetek.

Santa Feben egymás mellé kerülnek a magas és a mégmagasabb fontosságú frekvenciák.  Ez egy Örvény – Átjáró komplexum, amely változik, és gyorsul, aszpektusa és jelentösége egyre szélesebb körüvé válik a Felemelkedés közeledtével.  Gyülekezzetek hát, a BÉKE tér Rácsokban és tervezzétek a az általatok kivánt jövõt  bolygótok számára.  Manifesztáljátok életeteket!

EGYSÉG  TUDATOSSÁG

Az Emberiség az örök idõk folyamán az Élet Céljáról merengett.  S ez a CÉL, MEGTANULTANULNI FELELÕSSÉGTELJESEN TEREMTENI!  Ti azért vagytok itt, hogy megtanuljatok ‘ISTENEK’ lenni!  SZERETETTEL TEREMTENI!  Az Egység Tudatosság a Kulcs!

Az Egység Tudatosság a kulcsa a BÉKE terek teremtö pontjainak az irányitására.   Amikor tömegesen összegyûltök ezekben a központokban, képesek lesztek a teremtö gondolat theta hullámát létre hozni, amely elképesztõ mértékben módosítja majd a jövõt.  Meg fogjátok érteni a Föld magasabb célját és saját szerepeteket ebben.  Elõrelátással fogtok haladni, amint az ezerböl milliók lesznek a dualitás élet magasztosabb céljainak a kollektiv teremtésében, amint az megnyilvánul a Kristály zérus mezõben.  Itt az ideje az egyesülésnek, és annak megtétele inditja majd be a kozmikus terv beteljesülését.

A karmesteri pálca át let adva az emberiségnek, és persze ez egy csodálatos varázspálca.  Kezeljétek megfelelöen Mesterek.  Ez az utolsó lépésetek a Felemelkedéshez.  Az egyik bölcs legendátok  megállapította „amit az ember gondol, azzá válik”.  Ez a BÉKE tér törvénye!  Teremtsetek helyesen terükben!

Metatron vagyok és megosztom veletek ezeket az IGAZSÁGOKAT.   Szeretve vagytok.

És ez így van.

Forditotta:  Sári Izabella és Nász János

Lektorálta: Sári Izabella

Szerzöi Jog Közlemény

Ez a csatornázás a www.Earth-Keeper.com tulajdonát képezi, és e weboldalon található.  Az  eredeti cime: Santa Fe – Vortex of the Golden Pax, a szerzö James Tyberonn. Bármelyik weboldalra feltehetö, de a benne lévö informácio nem módositható, a szerzö és a weboldal cimét fel kell tüntetni. Magazinokban és nyomtatásban nem közölhetö a szerzöi engedély nélkül. Engedélyért a Tyberonn@hotmail.com kell fordulni.

Share

BELÉPTEK JÖVÖTÖK FÉNYÉBE

BELÉPTEK JÖVÖTÖK FÉNYÉBE

Mihály Arkangyal 2010 áprilisi üzenete

Ronna Herman csatornázásában

Szeretett mesterek, arra kérünk benneteket, hogy nézzétek át jövötök mester tervét. Már sokatoknak mondtuk a múltban, hogy itt az ideje egy új galaktikus küldetési nyilatkozatot irni, mert Földi szerzödéseteket beteljesitettétek.  Biztositunk arról benneteket, ez nem jelenti azt, hogy bármelyikötök is elhagyná ezt a Földet hamarosan.  Készültetek erre az idöre sok létidön át, és egyszerüen szükség van rátok mint a Világ Fényt Szolgálóira.  Újra és újra kértünk benneteket irjátok meg jövötöket, és aztán éljétek minden napotokat, pillanatról pillanatra, a legjobb képességeitek szerint.

Még akkor is, ha nem tudatosan terveztétek a jövötöket, tervetek van.  Az a terv, amely tudatalatti elmétek, egótok-vágy testének sóvárgásai és serény napjaitok közben az állandó elme fecsegés által készült.  Az eröteljes érzelmi tölteü gondolatok eröteljes frekvencia mintákat teremtenek, mig az elme értelmetlen kanyargásai gyenge energia mintákat hoznak létre amelyek idövel felgyülemlenek, és végül eröteljes, káotikus vibrációs mintákká válnak, majd visszajönnek hozzátok a Kör Törvényének nevezett Infinity jel útján.  Ha úgy tünik, életetek zavaros össze-visszaságban bontakozik ki, ez azért van, mert Energia Szignatúrátok ezt sugározza ki az ok és okozat világába.  Ezért annyira fontos számotokra, hogy elkezdjétek a tárgyiolagos szemlélövé válás folyamatát, mialatt figyelitek gondolataitokat és szorgalmasan gyakoroljátok a Szent Sziv Központotkra összpontositva maradás müvészetét.

Az elmúlt években megadtuk az alap, de számos elörehaladott eszközét is a felemelkedésnek, azomban, túl sokan közületek az Én-mesterévé válás és a jövötök feletti ellenörzés visszaszerzésének fellelkesedett próbálkozásai után „kihülnek”.  Felhivjuk figyelmeteket szeretteink, itt az ideje komolyan foglalkozni a jövötökkel, ami maga után vonja azt, hogy Felsöbb Énetek és ÉN VAGYOK JELENLÉTETEK elé lépjetek és kijelentsétek: KÉSZ VAGYOK, ezáltal az éleslátást és a Fény sok hatalmas Lényének a segitségét nyeritek el, beleértve saját Szentséges Isteni Éneteket.

Az ALFA MESTERRÉ válás maga után vonja a tiztöl tizennégy ciklus per szekundum agy frekvencia szint fenntartásának a megtanulását, ami segit majd benneteket az egyesitett agy tudatossági állapotában müködni, az eddig érvényben lévö bal vagy jobb féltekés agymüködés helyett.  Ha Minden Napotokat Mesterként Élitek, használjátok az általunk megadott eszközöket, hogy Szent Szivetekbe és Szent Elmétekbe belépést nyerjetek, valamint a Fény külömbözö Piramisait megteremtitek és használjátok az ötödik dimenzióban, akkor mindez forradalmasitani fogja személyes valóságotokat a legvadabb képzeletet is felülmúlva.  A külömbözö légzési technikák elengedhetetlenül fontosak jóllétetek érdekében, és nagyban felgyorsitják a felemelkedés folyamatát.  Az Átalakulás Ibolya Lángja a legdrágább ajándék, ami a Megvilágosodás Ösvényén mindannziatok rendelkezésére áll.  Segiteni fog benneteket a gyógyulási folyamat felgyorsitásában, és a múlt összes negativ gondolat mintáinak valamint vétkeinek a megtisztitásában.

A kilépés a Karma Kerekéböl a Kegyelem Állapotába, magával vonja az Átalakitó Ibolya Láng folyamatos használatát.  Rendszeresen elö kell hivnotok az Ibolya Lángot, hogy állandóan az Ibolya Tüz burkoljon benneteket, ezáltal visszajuttatva minden diszharmónikus energiát a semleges Fény Szubsztanciába.  Ez magába foglalja az összes negativ gondolat formát amit valaha is kiküldtetek, azonkivül azt is biztositja, hogy a múltban teremtett mindegyik alacsony frekvenciás karmikus minta semlegesitödjék.  Felelösek vagytok minden teremtésetekért, legyen az pozitiv vagy negativ.  A vibrációs minta amit teremtetek mindég visszajön hozzátok a Kör Törvénye útján.  És egy fenntartás: szorgalmasan kell törekednetek a magasabb és kifinomultabb személyes frekvencia minták elérésére és azok megtartására, ne csak az Átalakitó Ibolya Lángra hagyatkozzatok, hogy az majd minden általatok kiküldött negativitást és torzult frekvenciát megtisztit.  Az Ibolya Láng az átalakulás eszköze, rendületlen igyekezetet és állhatatosságot követel részetekröl is.

Amikor az Infinity hurok (az infinity jelü körforgása az energiának – Kör Törvénye – a forditó megjegyzése) és múltatok idövonala egyensúlyban van, és a diszharmónikus energiáitok nagy része már átalakult, akkor léptek majd be jövötök Infinity hurkába. Jövötök Fényébe való belépésetek folyamatában vagytok, mialatt magatok mögött hagyjátok a múlt árnyékait.

Sokaknak közületek nehézségeitek vannak küldetésetek azaz szenvedélyetek felfedezésében, és emiatt tétlenségben sodródtok át napjaitokon.  Folytassátok a semmit sem tevést, meg sem próbáljátok a pozitiv változások kezdeményezését az életetekben.  Nem mindenki született a tömegek tanitására, vagy, hogy világismertté váljon.  Tény, hogy azok közületek akik csendben végzitek napi teendöiteket, miközben folyamatosan teszitek az apró tökéletesitéseket önmagatokban, ti sugározzátok a Teremtö Szeretet/Fényt le a Földbe és ki a világba.  Ti vagytok azok akik a legdrámaibb hatást gyakoroljátok a földi negativ környezetre.  Mi Világ Szolgálatot teljesitöket keresünk a gyökér szintre.  Mindannyiatok segitségére szükség van a tömegek kollektiv tudatosságának a felemelésében és finomitásában.

Ez esetben bátoritani szeretnénk azokat akik tehetetlennek érzik magukat és attól tartanak nincs kiút a tanácstalan helyzetböl amelyben találják magukat.  Miért nem nyissátok meg magatokat annak a lehetöségnek, hogy az Isteni lézezés birodalmaiból a segitség a rendelkezésetekre áll, hogy létezik a gondolkodás egy új módja és egy kifinomultabb életvitel a rendelkezésetekre áll?

Ti imádkoztok és gyakran kétségbeesésetekben segitségért könyörögtök, azomban, ha az nem a számotokra kényelmes formában jön, akkor megtagadjátok illetve visszautasitjátok azt.  Az imákra mindég válasz érkezik.  A legnagyobb jóért való imák mint kisebb – nagyobb csodák nyilvánulnak meg, és megnyitják a könnyed és kegyes élet ösvényét.  Az egó vágy-testének imáira az engedély a saját megoldásaitok keresésre a válasz, és saját félre értelmezéseitek és nem megfelelö akcióitok által nyilvánul meg.  Az élet leckéit a teremtéseitek megtapasztalása által tanuljátol meg.  Az egó a diszharmóniát és az elégedetlenséget vonzza, és a keresö a megoldások és az elégtétel ÉNen kivüli keresését okozza.  Meg kell tanulnotok a szivetek tisztaságával, és a legmagasabb rendü szándékkal imádkozni.  Amint felemelitek Fény hányadosotokat, megnö szivetek mágneses vonzereje is.  Meg kell tanulnotok köszzönetadással és hálás szivvel befogadni a nektek adományozott böséget.

Miért nem kezditek küldetés nyilatkozatotokat a negativ dolgok felsorolásával, amelyeket meg szeretnétek változtatni az életetekben?  Kezdjétek néhány apró változtatással az életetekben, s ne feledjétek, önmagatokkal kell kezdenetek.  Biztositunk benneteket, ha egybehangolt eröfeszitéseket tesztek, használjátok az általunk megadott eszközöket, drámai változásokat fogtok látni az életetekben.  Kérünk benneteket, tegyetek próbára minket!  Nyitott elmével, tanulmányozzátok az általunk megadott alap koncepciókat, és lassan de állhatatosan iktassatok be néhányat közülük mindennapi életetekbe.  Adjatok engedélyt, hogy vezessünk és ösztönözzünk benneteket, s ezt mégtéve a Mennyek eröi fognak mögöttetek állni.  Csak akkor kerülhet sor kudarcra szeretteink, ha feladjátok.

Az idö lényegbe vágó, mert most már nyilvánvaló, hogy a tömegek félelme és haragja, a természet eröinek a hatványozott ereje, és a Föld változása/tisztulása gyorsul, és intenzitásában növekszik napról-napra.  Azt mondtuk utóbbi üzenetünkben, (2010 márciusi üzenet, RH) hogy a spirituális forradalom kellös közepén vagytok, azomban, a Föld és a harmadik-/negyedik dimenziós illúziós valóság tömegei úgyszintén a forradalom kellös közepén vannak.  Intenziv polarizáció megy végbe a külömbözö pártok között, nem csak egyes elszigetelt helyein a világnak, hanem minden országban, mindegyik faj, kultúra, vallás és politikai csoportosulás részese ennek.  Elmondtuk azt is, hogy a szakadék a Fény és az árnyékföld között szélesedik, és ez nagyon is nyilvánvaló a magasabb és a földi nézöpontból egyaránt.  Mi tisztán látjuk, az Élö Fényben fürdö területeket, köszönve nektek, a Fény hü öreinek.  De látjuk a negativitás örvénylö forgószelét is, és a növekvö káoszt az országok, a tartományok, a városok, a falvak, a szomszédságok  sokaságában, de még a családok között is világszerte.

Ha a világméretü hir média szónoklatának a fogságába estetek, mást nem tehettek, csak legyetek tudatában, hogy a hir média örült mennyiségü negativitást okád a légbe és azok tudatába, akik fogékonyak a szenzációhajhász, torzitott üzenetekre és az elkülönülésre.

A nélkülözéstöl való félelem, az uralkodókra, a vezetökre és a kormányokra irányuló harag és a felháborodás érzése  a személyes felelöség vállalás nélküli jogosultságért a javak és szolgáltatásokra, ezek a világ minden területén és az emberi tudatosságban is végbemenö változásoktól való, átható félelem jellegzetes tünetei.

Itt az ideje megtenni a felemelkedési folyamat következö lépését, és sokan az Ösvényen haladó felemelkedök közül már jártassá válnak és belemerültek a folyamatba.  Most már nem kérdéses, hogy akik bármilyen módon is elöre haladtak a spirituális tudatosságban, ébredö/evoluciós folyamatukat felgyorsitják mint még soha a viág történelmében azelött, annak érdekében, hogy mint az Univerzális Törvény és a Kozmikus Igazság átadói és tolmácsolói müködhessenek.

Ti, a felemelkedök az Ösvényen, jártassá váltok a többszörös Fény/Erö Piramisok megalkotásában és használatában az ötödik dimenzióban, amint lassan de biztosan hozzászoktok az alsó ötödik dimenziós környezethez.  Ti megnyitottátok a Fény Városaiba vezetö ösvényeket, úgy, hogy fokozatosan integrálhatjátok magatokba a Fény magasabb és kifinomultabb frekvenciáit.  Azonkivül, arra is felkészititek magatokat, hogy rendszeresen közremüködjetek Felsöbb Énetek megannyi arculatával és a Fény hatalmas Lényeivel.

Az újraegyesités hivása megkezdödik soatok számára, amikor is Lelketek kifinomult Dala eléri Isteni Énetek külömbözö tagjait.  Amint kifinomitjátok vibrációs mintáitokat és Energia Szignatúrátok eléri a harmónia egy bizonyos szintjét, Lelketek Dala elkezd visszhangozni a negyedik dimenzión keresztül az ötödik, néhányatok számára esetleg még a hatodik dimenzióba is, és nagyon fokozatosan Felsöbb Énetek Lélek Töredékeinek aura mezöibe.  Lassan, amint Énetek ezen áldott arculatai tudatossá válnak rátok, elkezdik majd a veletek való egybehangolódás folyamatát.  Azok kiknek rezonanciája a tiéteknél alacsonyabb, az alattatok lévö vonalba esnek majd, mig azok akik az Ösvényen elöttetek vannak, lassan be fognak lépni a felettetek lévö Fény oszlopba.  Ti is haladni fogtok oldal irányban is és magasabbra is, a kifinomultabb birodalmakba, amint Én Vagyok Jelenlétetek összes töredéke fokozatosan megkezdi az Isteni Fényetek központi oszlopához való egyre közelebb és közelebb hatolás folyamatát.

Néhányatoknak zavarba ejtö lehet ez az információ, azomban, sokan közületek már tapasztaljátok külömbözö mértékben ezt a folyamatot éjszakai tartózkodásaitok alatt, illetve a meditációitokban.  Ennélfogva, szeretnénk egy alapfokú megértést nyújtani nektek, hogy mi is történik a felemelkedési folyamat külömbözö szintjein.  A közel jövöben nagyobb mélységekig meg fogjuk vitatni mind ezt.

Amint tanulmányozzátok és kutatjátok a Kozmikus Igazság misztériumait, a tudás egy tározóját hozzátok létre, amit bármikor igénybe vehettek ha szükségetek van rá.  Amint belépést nyertek Szent Elmétekbe úgy fog tünni, mintha az Információ Kozmikus  forrását csapoltátok volna meg, azomban, a kezdetben, elöször is saját ösi, extenziv múltatok áll rendelkezésetekre majd.  Növekvöen érzékenyekké váltok majd az ötletekre, a koncepciókra, és a komplex információkra, és elnyeritek majd a képességet, hogy az információ ezen gazdag tárházát akkor csapoljátok meg amikor csak akarjátok.

Amint fejlödtök és gyakorlottá váltok bölcsességetek másokkal való megosztásában, növekvöen szenzitivekké váltok a finom üzenetekre, vezetöitektöl jövö ötletekre és koncepciókra, tanitóitokra, angyali segitöitekre és a magasabb birodalmak megvilágosodott Lényeire.  Amikor a begyüjtött információt bölcsességgé alakitottátok át, és élö példáivá váltok a tudatosság mindegyik új, elörehaladottabb szintjének, akkor lesztek alkalmasak, hogy tasnitsátok a koncepciót másoknak is. Meg kell tapasztalnotok azt amit tanitatok, és ragyogó példává kell válnotok, mert az a leghatásosabb módja, mások figyelmének a megszerzéséhez.

Jegyezzétek meg ti bátrak, a Kozmikus Bölcsesség és az Isteni Igazság minden korszakban és föbb ciklusban azok rendelkezésére áll, akiknek nyitott az elméjük és szeretö a szivük.  Atya/Anya Istenünk Akaratának engedelmeskedni az az Univerzális Törvények betartását jelenti, amikor azok feltárulnak elöttetek.  Aki az Én-mestere, az mindég a legmagasabb választásra törekszik, égeti a vágy mások szolgálatára, és mindég vállalja a felelöséget saját tetteiért.  Hivjatok bennünket és engedjétek meg, hogy Fénnyel árasszuk el a jövöbe vezetö utatokat.  A leg mélységesebben szeretve vagytok.  Mihály Arkangyal vagyok.

Forditotta:  Sári Izabella

Szerzöi jog közlemény

Ronna Herman által közvetitve* Szabadon másolható és megosztható. Azomban, Mihály Arkangyal nevében Ronna Herman fenntartja az üzenet univerzális szerzöi jogát.  www.RonnaStar.com WEBOLDALÁN MIHÁLY ARKANGYAL ÜZENETEIT AJÁNDÉKKÉNT AJÁLJA FEL, DE MÉLTÁNYOLJA  AZ  ADOMÁNYOKAT A FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEK FEDEZÉSÉRE ÉS A VILÁGSZERTE KÜLDÖTT INGYENES SZERETET CSOMAGOK  POSTAKÖLTSÉGEIRE.   RonnaStar@earthlink.net

Share

A SPIRITUÁLIS FORRADALOM KELLÖS KÖZEPÉN VAGYTOK

A SPIRITUÁLIS FORRADALOM KELLÖS KÖZEPÉN VAGYTOK

Mihály Arkangyal 2010 márciusi üzenete

Ronna Herman csatornázásában

Szeretett mesterek, egy pillanatra képzeljétek el, hogy teljes mértékben tudatában vagytok származásotoknak, és bármikor csak kivánjátok bele nézhettek a saját személyes kozmikus történelmetek adatállományába.  Képzeljétek el, hogy megvan a képességetek a körülöttetek levökkel gondolat áttétellel kommunikálni szavak nélkül.  Képzeljétek el, hogy természetes képességetek van mindenki aura mezejét látni és ezáltal olvasni tudjátok illetve megértititek a személy Létállapotát bármelyik adott pillanatban.  Képzeljétek el, hogy tiszta látomásotok van arról amit megnyilvánitani szeretnétek, és kevés idö meg törekvés szükségeltetik, hogy látomásotok valósággá váljon.  Képzeljétek el, hogy képesek vagytok kommunikálni és közremüködni az Arkangyalokkal és az óriási angyali birodalommal, akár csak a felemelkedett mesterekkel és a Fény hatalmas Lényeivel.  Ez az összes tulajdonság és képesség része Lényetek természetes állapotának a felsöbb birodalmakban, és ti most ezen Isten-adta tehetségek visszaszerzésének a folyamatában vagytok, és azon képességetek visszaszerzésében is, hogy segitsétek az emberiség és a Föld evolúciós folyamatát.

Sokszor és sokféleképpen elmagyaráztuk már, hogyan különitettétek el Isteni Éneteket az Esszencia maszkulin Szikrájára Atya Istenünk jellemzöivel és minöségeivel, és az Esszencia feminin Szikrájára Anya Istenünk erényeivel és tulajdonságaival.  Ez az elsö elkülönülés óta, Énetek mindegyik arculata az Isteniség többszörös kisebb Szikráira töredezett, és a formák milliárdjait, meg számtalan küldetést vállaltatok mindenfelé ebben az univerzumi tapasztalásban.  A következö grandiózus szakasza az univerzális kiterjedésnek, és az összes érzö Lény evolúciója már nagyban halad elöre, és mindannyiatoknak mint Csillag Magoknak és az Isteni Fény hordozóinak, nélkülözhetetlen szerepe van ebben.

A felemelkedési folyamat megköveteli az elengedését azoknak a dolgoknak amelyek a harmadik és negyedik dimenzió fojtogató, korlátozó valóságában tartottak benneteket.  Az elengedés magaután vonja az egyensúlyt és a harmóniát földi Lényetek összes arculatában, ami a gazdag és sokféle múltatok memória bankjának összes diszkordáns energiáitól/eseménytöl való megtisztitását eredményezi.  Ami megmarad az mind a csoda, az öröm és a sikeres törekvések amiket megvalósitottatok mint társteremtök az anyagi valóságban.  Amint átkeltek a Felemelkedés ösvényén, visszakövetelitek a Szent Elmétekben tárolt bölcsességet, és megcsapoljátok a Teremtö Fény Ádámi Részecskéknek nevezett gazdag tárházát.  Bemutatni és használni fogjátok sok szunnyadó képességetek, amelyeket arra az idöre tartalékoltatok, amikor készek lesztek visszakövetelni öket.

Az a Teremtö szándéka veletek, hogy a Fény terjesztöi legyetek az illúziók és az árnyékok világában.  Ti azért vagytok a Földön, hogy az energia mester hordozóivá váljatok.  Lélegzetetek az a mechanizmus amely által behozzátok a Teremtés Élet Energia Szubsztanciáját mig a harmadik-/negyedik-dimenziós környezetben müködtök.  Azomban, amint megnyitjátok és aktiváljátok Szent Sziveteket és Szent Elméteket, meglesz a képességetek ezen Univerzum Teljes Spektrumú Fényébe való belépésre, és az Ibolya Láng Isteni alchemikus tulajdondágai is teljes mértékben rendelkezésetekre állnak majd.

A Kör Törvénye biztositja, hogy az általatok kiküldött vibrációs minták kerüljenek vissza hozzátok, egy felhalmozott mértékben hasonlónak-minösülö energiával egyetemben (azaz ugyanazon frekvencia minták vibrációi).  Ti egy energia örvény középpontja vagytok, amely a vibrációs minták köréböl/csomópontjából áll, amelyet önmagatokból vetitettetek ki a Szoláris Erö Központotok útján.  Nem a napfonatotokat neveztük imigyen, hiszen akárcsak a Föld Naprendszeretek Napjától kapja a kozmikus energiát, ugyanúgy mindannyian Szoláris Erö Központotokból sugározzátok az élet erö energiáját.  Egy pillanatra lássátok önmagatokat mint a világotok központi fókuszpontja. Ti vagytok az erö forrás, és gondolataitok, tetteitek meg szándékaitok a hasonló energiákhoz kapcsolódó energia csomókként sugároznak ki belöletek.  Az az energia felerösödik és megnyilvánul az ok és okozat világában és visszatér hozzátok a valóságról alkotott képeteket érvényesitve.  Testetek felszivja ennek a visszatérö energiának egy részét, fájdalmat és szenvedést, vagy örömöt és áldást teremtve, a frekvenciáktól függöen.  A visszatérö energia másik része kiáramlik mögétek a Végtelen energia mintátok következö csomóját teremtve, mig a maradék fokozatosan beáramlik személyes teremtésetek kerekébe.  Ezáltal állandóan hozzáadtok a személyes energia börtönötökhöz, illetve Fény jármüvetekhez és a személyes valóságotokhoz a Földön.  Mondtuk már nektek, hogy ti a Földre mint az Isteni Erö társteremtöi jöttetek?

Az egyensúlyhoz és a harmóniához való visszatérés az elöfeltétele a Szent Szivetek középpontjában maradásnak.  Annak érdekében, hogy ezt megtegyétek állandóan értékelnetek és tökéletesitenek kell ÉN tudatotokat.  Érzelmeiteket hiedelmeitek befolyásolják, és szándékaitokra érzelmeitek vannak hatással.  Hallgassatok Lelketek ösztökélésére, Szent Elmétek bölcsességére és Szent Szivetek érzelmeire, s minez segitségetekre lesz itélöképességetek finom hangolásában, hogy megfelelö döntéseket hozzatok és mindég a legmagasabb ösvényt válasszátok.  Minden dolog megbecsülése és az Isteni-ihletésü választások vezetnek az ÉN mesterévé válásához.

Az egyik legfontosabb dolog amit megtehettek, hogy beinditsátok az egyensúlyhoz és a harmóniához való visszatérés folyamatát az általatok teremtett valóságban, a Megbocsájtás Törvényének alkalmazása az összes félreteremtésetek illetve másokkal való közremüködésetek esetében.  Igy cselekedve azonnal felgyorsitjátok a központotokba való visszatérés folyamatát, mert ez kitörli illetve megszakitja az általatok mások napfonatához kapcsolt energia köteléket, és ez lezárja a kollektiv tudatosság bármely negativ hitrendszerének oda-vissza sugárzását is, amelyet magatokre vettetek.  Ezáltal vissza veszitek az egymás között cserélt, hozzáadott vagy résztvevöként kibocsátott vibrációs mintákat, s ez lehetövé teszi számotokra, hogy belépjetek a kegyelem állapotának a folyamatába.  Legyetek tudatában, hogy amint ezt megteszitek, egy átalakitó tisztulási folyamatot tapasztaltok majd és amit az maga után von, azomban, az koránt sem lesz olyan traumatikus illetve hosszantartó, mint a következmény, hogyha nem adtátok volna önszántatokból és tiszta szivböl beleegyezéseteket a kezdeményezés megtételére.  A Megbocsájtás Törvénye magába foglalja akaratotok egybehangolását Atya/Anya Istenünk magasabb AKARATÁVAL Mindenki legfelsöbb jólétére és javára.  Ezen Univerzum Isteni Terve az evolúciós folyamat kritikus szakaszába érkezett, és lényegbe vágó az idö.  A Fény Hid és az új Világ Szolgálat aktiv tagjává válás, az új lehetöségek kapuját fogja megnyitni.  Azok közületek akik állhatatosan a menetben maradtak, magukénak fogják tudni az ÉN-mesterévé válás és a „diákság” jutalmait.  Amikor beléptek az ÉN-mesterévé válásának valóságába, automatikusan elkezditek életeteket és a világot egy magasabb látópontból, és egy sokkal bölcsebb belátással szemlélni.  Elkezditek valóságotokat a Szeretet/Fény szüröjén keresztül magatokhoz ölelni, az itélet nélküliség és a tisztánlátás Lét Állapototok természetes részévé válik.  Itt egy jó megerösités amit jegyezzetek meg és használjátok: MAGAMHOZ ÖLELEM ISTENI VALÓSÁGOM TELJES EGÉSZÉT! Az alázatosságban erö rejlik.  Erö van a megbocsájtásban.  Erö van a hálában.  A Szeretet pedig az az erö, amely tartalmazza Isten Tudatosságának az összes erényét és minöségét.

Sokan közületek tudatában vagytok, hogy a beavatási folyamat kezdeti szakaszaiban krizis helyzetre kerül sor, amikor megkezdödik a felsöbbségért vivott csata az egó és a Lélek között.  Mindegyik személynek törekednie kell kitisztitani az asztál sikokról illúzórikus és torzult valóságait.  Az egó vágy teste a három alsó csakra energiáinak és impulzusainak az ellenörzése alatt áll, és ezeket a kiegyensúlyozatlan hajlamokat ismét a Lelki Én ellenörzése alá kell vonni.  Ezt az idöszakot gyakran úgy emlegetik mint a Lélek Sötét Éjszakája, vagy mint az árnyékok völgyén való áthaladás.  Amikor a folyamat kellös közepén vagytok, nagyon fontos megértenetek, hogy nem vagytok megbüntetve.  Amikor sikeresen áthaladtatok az árnyékföldeken és gyözedelmesen kiemelkedtetek, vissza fogtok pillantani és megértitek majd, hogy hatalmas lehetöséget kaptatok.

A spirituális felemelkedö az egy tudatosan éber emberi lény, aki a megvilágosodást keresi és az ÉN mesterévé válását.  A kezdö szakaszokban még mindég valamelyest „önmagára-összpontositó”, gyakran hajlamos az indulatokra meg az ingerlékenységre, valamint önirányú kételyeket és depressziót tapasztalhat.  A spirituális felemelkedönek ki kell fejlesztenie érzékenységét és szeretö, megértö természetét.  A felemelkedö életcélja fokozatosan eltávolodik személyes ambicióitól és a hatalom szeretetétöl az emberiséget szolgálni akaró vágyba.  A vágy másokat szolgálni a Lélek ösztöne.

A spirituális felemelkedö fokozatosan kezdi elengedni a „minden rólam szól, az én, a nekem, az enyém” konceptusát, amint a külsö fókusz lassan elkezd fakulni.  Fokozatos befelé fordulás történik és a fö fókuszpontba a szivet, a csecsemö mirigyet és a torkot magába foglaló Szoláris Erö Központ kerül.  Amint ezt a területet a Fény magasabb frekvenciái fürösztik, a Hármas Láng a kebelben ismét lángra lobban a Szent Sziv kapujának megnyitási elökészületeiben.

Engedjétek meg, hogy még néhány fontos kulcs ponttal lássunk el benneteket, segitségül a szükséges bölcsesség beintegrálásában, hogy a megvilágosodás ösvényén teljes érvényü spirituális felemelkedökké váljatok:

– Az érzelmi test a tükör.  A külsö ingerekre válaszol, mint más emberek, események, érzelmi ragaszkodások és föggöségek.

– Járd az élet ösvényét gyengéden és tiszteletteljesen.  Beszélj halkan, éleslátással.  Lásd, hogy tetteid az isteni Éned tisztaságát tükrözik és Fény nyomokat hagyjál, hogy mások követhessenek.

– A Lélek ciklusainak áradata és apálya van, akárcsak a Kozmoszban mindenütt.

– A Lélek az élet Eszenciáját önön ÉN VAGYOK Jelenlétéböl hozza elö a tapasztalás új élet ciklusának az elökészitésében.  A ciklus végén az élet Eszencia lassan visszahúzódik aminek eredménye a fizikai halál folyamata, azomban, az igazi TE az Szellem formában megmarad, mert te halhatatlan vagy.

– A Lálek impulzusai és hatása sokkal erösebb azoknál a Lényeknél akik a tudatosság ösvényére léptek, mint azoknál a még szunnyadó személyeknél akik még mindég a harmadik-/negyedik-dimenziós létezés illúziójának a fogságában vannak.

– Törekednetek kell a Lélek-tudatosság egy örökké-terjedö állapotának a fenntartására, annak érdekében, hogy a felemelkedés felfelé irányuló spirálján haladjatok.  Elérkezett az idö, hogy akik az új Világ Szolgálatában lesznek, tudatossá váljanak egymásra.

– A kritika az egó és az alsó elme tudománya.  Kritizálni vagy hibát találni önmagatokban illetve másokban a végletekig káros.  Annak adtok energiát amire a figyelmeteket összpontositjátok, ennek következtében rendkivül fontos, hogy keressétek a jót mindenkiben és mindenben.

– Az épitö jellegü kritika néha szükségszerü.  Azomban, csakis akkor használható, hogyha segitséget nyújt valakinek az ártalmas viselkedés kiigazitásában, a helyes akcióba lépésben, vagy megtalálni a megfelelö irányt.

– CSAK AKKOR VESZITHETSZ, HA ABBAHAGYOD A PRÓBÁLKOZÁST.  Lehet, hogy idöt veszitesz, azomban, minden kudarccal némi tudást is szerzel.  A növekedés és a bölcsesség annak a megtanulásából ered, hogy mit nem kell tenni és azok a készségek tökéletesitéséböl amelyek segitségével jártassá váltok az általatok választott törekvések területén.

– Az alacsonyabb vibrációs energia diszharmónikus frekvenciákat teremt Lelketek Énekében.  A diszharmónia vibrációi kellemetlenséget okoznak keletkezésük területén, illetve ahol összpontosulnak a fizikai edényetekben.  Hogyha a negativ energia minták elég erösek betegséget teremthetnek és végül megfertözik az egész testet.

– Érzelmi testeteket meg kell szeliditenetek és ellenörzésetek alá vonnotok a Felsöbb Énetek, vezetöitek és angyali segitöitek által, annak érdekében, hogy befogadóvá váljatok a Kozmikus igazság kifinomult frekvenciáira.  Meg kell tisztitanotok elméteket a torzult, a negativ és a korlátozó gondolatoktól.  Csak a tiszta edény tudja befogadni és átadni az Isten-tudatosság kozmikus könyvtárainak a bölcsesség tanitásait.

– A spirituális keresö megtagadja a közvéleményre, az itélkezésekre és a közösség kudarcaira való odafigyelést.  A felemelkedök a vibrációs frekvenciáikról illetve Fény hányadosukról ismerhetök fel, nem pedig tudásuk vagy tetteik által.

Jegyezzétek meg szeretteink, LELKI ÉNETEK HARSONA HIVÁSA ADDIG FOLYTATJA VISSZHANGZÁSÁT, MIG FELFIGYELTEK A HIVÁSRA.  Sokan közületek már elkezdtétek, vagy készen álltok megkezdeni igazi küldetéseteket, akármi legyen is az, de soha sem felejtsétek el, a végsö cél az, hogy a Teremtö Szeretet/Fény hordozói legyetek.

Mi tudatában vagyunk annak, hogy a jövö bizonytalan és mindenki tapasztal fájdalmat és kellemetlenséget külömbözö mértékben.  Azt kérjük töletek, hogy összpontositsatok a csodákra és az általatok megtett haladásra, és ne engedjétek meg, hogy a tömegek félelme megfertözze elméteket mig áthaladtok és túljuttok a massziv változásokon amelyek a világotokban történnek.  Tudjátok, hogy együtt le fogjuk gyözni az összes csapást.  A mi küldetésünk az, hogy megnyissuk az utat mindegyik kedves Lélek számára, aki kifejezi kivánságát a visszatérésre az Isteni Énjével való harmóniába és összehangolódásra.  Kedveseink, amikor egyedül érzitek magatokat, kételyeitek vannak  vagy kétségbe vagytok esve, gyertek a Fény Piramisotokba és mi bátorságot adunk nektek, felemelünk és inspirálunk benneteket.  Amikor magányosnak érzitek magatokat, vagy azt érzitek, hogy nem vagytok szeretve gyertek sziv központotokba, mi ott leszünk, várunk, hogy feltöltsünk benneteket Anya/Atya Istenünk tündöklö szeretetével.

Én állandó társatok vagyok.  Mihály Arkangyal vagyok.

Forditotta:  Sári Izabella

Szerzöi jog közlemény

Ronna Herman által közvetitve* Szabadon másolható és megosztható. Azomban, Mihály Arkangyal nevében Ronna Herman fenntartja az üzenet univerzális szerzöi jogát.  www.RonnaStar.com WEBOLDALÁN MIHÁLY ARKANGYAL ÜZENETEIT AJÁNDÉKKÉNT AJÁLJA FEL, DE MÉLTÁNYOLJA  AZ  ADOMÁNYOKAT A FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEK FEDEZÉSÉRE ÉS A VILÁGSZERTE KÜLDÖTT INGYENES SZERETET CSOMAGOK  POSTAKÖLTSÉGEIRE.   RonnaStar@earthlink.net

Share