2010 ALCHEMIÁJA

 

Metatron Arkangyal 2010 január 1 üzenete

James Tyberonn csatornázásában

„Kapcsoljátok be mindannyian éteri biztonsági öveiteket, és kapaszkodjatok erösen!  A Mars, a Szaturnusz & Merkúr retrográd, december 31-én telihold és holdfogyatkozás, és január 15-én újhold és napfogyatkozás!  2010 elsö két hete megpróbáltatásokat és kényszereket hoz!  Egyedülálló energia zuhog alá a bolygóra, s a január 3-án történö Quadráns Meteor Zápor tovább emeli az „energia koktél” intenzitását.  Az energia töredéke olybá tünik lényegében mintha egy lépést hátrafelé tennénk mielött kettöt elöre, mégis ebben nagy lehetöség rejlik.  Ez az idö jól felhasználható arra, hogy az elöre teendö két lépésre helyezzük a fókuszt…” St. Germain

„Üdvözlet Mesterek, Metatron vagyok a Fény Ura, és üdvözöllek mindannyiatokat külön-külön és együtt is egy különleges, feltétel nélküli szeretettel átitatott, energia vektorban.  És összegyültünk, hogy az elöttünk álló évröl beszéljünk, az új és régi energiákról, a hatalmas és a hatalmasabbról, amint közeledünk veletek a beharangozott Felemelkedéshez.

Mesterek, a 2010 eröteljes év lesz, a hatalmas kibontakozás éve, mérföld-kö közelebb a Felemelkedés Galaktikus Központositásához.  A 2010-es évben néhány különleges átjáró lesz, és ezeket használnotok kell, azaz be kell lépnetek ezekbe az átjárókba.  Azt ajáljuk nektek, hogy összpontositsátok figyelmeteket élet-ösvényetek kapcsolódásaira és potenciáljaira nagyobb mértékben mint eddig tettétek. 

Látjátok, a záróvizsga, amire készültetek és sok-sok létidön át vártatok rá, hogy részt vehessetek benne, elérkezett.  Igazánból, a 26,000 éves ciklus utolsó 3 évében vagytok a Galaktikus Központositástól.  A hátralevö 3 év 2012-ig a 26,000 éves ciklus egy piciny töredéke, mindössze 0.00011 része.  A Felemelkedés természetesen nagyon sok módon MOST történik. 

Tehát, amint beléptek 2010-be, használjátok a bölcsességet, hogy hogyan és kivel müködtök közre.  Emeljétek fel frekvenciátokat azáltal, hogy még nyitottabbak vagytok az új lehetöségekre.  Ne itéljétek saját tapasztalataitokat, és a másokét sem,, mert mindannyian a próbálkozás és a hibák általi növekedést tapasztaljátok a Makulátlanság Kristály Vibrációja felé.

Mesterek, értsétek meg, elengedhetetlen, hogy teljesen a MOST-ban legyetek jelen, jól leföldelve a Földi sikon, mig a vibráció és a dimenziók emelkedését kutatjátok.  Ez különösen igaz a Merkúr, a Mars és a Szaturnusz bolygók retrográd fázisának idötartama alatt.  Minden pillanatban helyezzétek teljes fókuszotokat, teljes figyelmeteket, arra amit megtapasztalni vágytatok, nehogy elszalasszátok azt másfelé figyelve.  Kövessétek Föld bolygótok példáját, és tisztitsátok, tisztogassátok mindazt, ami már nem szolgálja célotokat az életetekben.

Használjátok a Napéjegyenlöségek és a Napfordulók rendkivüli átjáróit, a Tripla Dátum Portálokat, a Nap és Hold Fogyatkozásokat és az együttállásokat.  A december 31-i holdfogyatkozás és a január 15-i napfogyatkozás hatalmas, kódolt energiái zuhognak alá a Földre.  Ami 2010 elsö két hetében vár rátok, az a 2009-i Triad Csillagkapuk befejezése. Ez a befeléfordulás és az elengedés idöszaka.  Azomban, ez kétélü kard, mert ezek az energiák a legtöbb lehetöséget hordozók között lesznek, mégis az év legnehezebbjei is, sokak számára. 

A hold és a nap fogyatkozások átjáróit éljétek át magányban.  A Napéjegyenlöségeket, Napfordulókat és a Tripla Csillag Kapukat osszátok meg a csoportokkal.  Mint tudatos keresök fedezzétek fel a rokon lelkeket azon az ösvényen, és aki odaadóan kész megtenni a felfedezés következö lépését, tegyétek azt csoportosan, mert hatványozottan több erö van az egységben mint az elkülönülésben.  Mi elfogadjuk és tiszteletben tartjuk ezt az üzenetet és elemzést.

És miben segithetünk még e mai gyönyörü napon Kedvesem?

Kérdés Metatronhoz:   Elmondanád a december 31-e és a január 15-e között történö Retrográd Merkúr, a Teliholdfogyatkozás és a Napfogyatkozás hatásait?

Metatron Arkangyal:   Természetesen, de egy speciális és szeretett Vendégünk van jelen, hogy szóljon erröl a nagyon is ideillö témáról, a 2010 energiáiról.  Hogy optimálisan foglalkozzunk a beáramló energiák egyedülálló komplexitásával, az Ibolya Láng nagyon is hozzájárul, nagyon is kiegésziti az ez idö tájt a Földre alázuhogó energiák navigálását.

És üdvözöljük az Ibolya Sugár Isteni Mesterének, Szeretett Saint Germainnek a jelenlétét. Természetesen, Saint Germain a Vizöntö Kor Föld-Örzöje, mint ahogy Jeshua (Jézus) és József a Halak Korának Föld-Örzöi voltak.  Saint Germain az utóbbi idöben bolygótokon tartózkodik, és mint Gróf Saint Germain mesterszintre emelte az Asztronómia, az Asztrológia és az Alchemia Müvészetét és Tudományát.  Látjátok, mindhárom tantárgy természete és frekvenciája Metatroni.  És habár Mihály Arkangyal családjából származik, tanulmányai az Asztrológia tudományában Metatroniak.

Mi módositjuk az energiát és egy ugyanolyan belépési vektort teremtünk. (Szünet)

Saint Germain:   Szeretetteljesen köszöntelek benneteket!  Vagyok Aki Vagyok.  És ebben a korban a Föld és az Emberiség szolgálatának a tiszteletbeli Örzöje vagyok.  Persze, mielött még a Föld létrejött volna, együtt jártam veletek, mindannyiatokkal.  Lelkem mindannyiatokat ismer, a sziveteket, a neveteket, minden oldalatokat és létidötöket.  Ismerösök vagytok a lelkemnek, mert az idökön keresztül, mi együtt álmodtuk a Felemelkedö Föld álmát ebben az idöben.  És ti természetesen Szeretve vagytok általam, a Teremtö Isten és mindannyiunk, a Fény Kozmikus Tanácsa által.

Most úgy állok elöttetek mint a Felemelkedés különleges követe az úgynevezett Vizöntö Korban.   

És ismételten, örömmel és a legszeretetteljesebb köszöntéssel ölellek át mindannyiatokat!

Azt gondolhatjátok, hogy én egy „modern” Felemelkedett Mester vagyok szorosan kapcsolódva sokatokkal.  Természetesen, néhány létidöt töltöttem a csatornával, és több itt tartózkodásom alatt tanulmányoztam a csillagokat.  És az Asztrológia müvészete és tudománya a tér és idö ismerete, tökéletesen feljegyezve, hogy alkalmazható legyen minden valódi, önrendelkezésü formára.  Teremtö erejénél fogva legföbb az Idö Törvénye, minden mozgást müvészi alkotásba rendez a vászonba beágyazott különleges átjárók ecsetével és festékével, az általatok idönek nevezett lineáris mozgás szövetét és szöttesét is. 

Tudjátok, a fizikai valóságotok, az tömeg/energia beágyazva a tér-idö mátrix folytonosságába, a dupla dualitás vagyis a polaritásbeli dualitás mátrixába.  Ennél fogva egy inertikus valóság rezonáló harmóniái beindulnak az összes következö tér/idö hologram elekto-mágneses kontextusában, az egyedi frekvenciájú gravitációs hullámok és a geometriai (Metatroni) fénykódokon keresztül, az összes égitest által formálva és kivetitve. Ily módon gyakorol hatást az Asztronómia/Asztrológia Alchemikus tudománya a Földre és az Emberiségre.

Most pedig átváltok egy érthetöbb szóhasználatra és nyelvezetre amint a kifejezett kéréstekröl beszélek.

2010 elsö két hete nehéz lesz , mégis kényszeritö.

Kapcsoljátok be mindannyian éteri biztonsági öveiteket, és kapaszkodjatok erösen!  A Mars, a Szaturnusz & Merkúr retrográd, december 31-én telihold és holdfogyatkozás, és január 15-én újhold és napfogyatkozás!  

2010 elsö két hete megpróbáltatásokat és kényszereket hoz!  Egyedülálló energia zuhog alá a bolygóra, s a január 3-án történö Quadráns Meteor Zápor tovább emeli az „energia koktél” intenzitását.  Az energia töredéke olybá tünik lényegében mintha egy lépést hátrafelé tennénk mielött kettöt elöre, mégis ebben az összhatásban nagy lehetöség rejlik a ráeszmélésre.  Ez az önzetlen viszonyok tüzpróbája lesz.  Igy Mesterek ez az idö jól felhasználható arra, hogy az elöre teendö két lépésre helyezzétek a fókuszt, és persze ez a megpróbáltatások ideje eröteljes tisztitó eszköz is lehet, ha jól hasznositjátok.

De jegyezzétek meg, felügyelet nélkül a kimeritö fáradtság ideje lehet.  Valójában, ahogy a magasztos Metatron Nagyúr mondta, az emberi tömegek december és január hónapokban több energiát költenek el mint amennyit kapnak, és ez gyakran eredményezi, az ünnepek utáni nyugalomban a csökkentett vitalitást és depressziót.

Az emlitett periódus alatt a Szaturnusz szintén retrográd, s ez hozzáad az intenzitáshoz.  Amikor a Szaturnusz a kormányzó ebben az idöben, az élet célt a rák és a bak aszpektusai és energiái befolyásolják.

Meg fogtok lepödni, azon amit most mondok, de a Merkúr, a Mars és a Szaturnusz Retrográd hármas hatása, a Telihold Holdfogyatkozással és az Új Hold-Napfogyatkozással kombinálva a tökéletes kiegészitése a 2009-es  11:11,  12:12 dupla dátumok és a 12:21 Napforduló Triád Csillagkapujának a megjelenéséhez.   A Triad Csillagkapuk az olvasztótégely, ahol felbuggyannak és felszinre törnek a rejtett akadályok, blokádok, amelyek (meg)akadályozzák felnövéseteket a „Makulátlanság” Kristály vibrációiba.  És ez teljes kört zár be 2010 elsö két hetében.  Itt az ideje felszállni a kocsira, vagy lemaradtok, mert minden felgyorsul az összhatás „olvasztótégelyében”.

És azt is látjuk, hogy a Telihold Holdfogyatkozása a Rák és a Bak hatása alatt állt.  Akkor ez a sziv/otthon tengely egységbe rendezése a 3D világgal, és megköveteli illetve felkinálja, hogy a kettö egyensúlyba hozásán fáradozzatok.  Hogyha a Fogyatkozások a Rákban és a Bakban történnek, akkor az egyensúly állapot megtalálásának szükségességével néztek szembe.  És akkor ez egy felerösödött tüzpróbává válik, krizishelyzetté az irányban amerre haladtok.  Mégis a Fogyatkozások összhatását nem lehet tisztán asztrológiai vonzásokkal mérni, mindegyik egyedülálló és az adott pillanatban az emberi fejlödés áramlása által befolyásolt.  Mindkettö, az Emberiség és a Föld szükségleteihez van szabva a lineáris idö folytonosságában, és az Összhatás a „két-élü” idö lesz, sokatoknak némileg nyugtalan, vitás és letargikus.  Mégis, lehetöséget nyújt a további belsö megoldásokra is.

A Retrográd Merkúr a két Fogyatkozással együttesen, olyan vonzások összhatása, mely a Triád Csillagkapuk által felhozott és egymás mellé helyezett ügyek „büvös kockáját” hozza el, és teszi lehetövé mély áttekintésüket és megoldásukat.  Január 15.i Új Hold Napfogyatkozás rendkivül hatásos lesz az új megoldások beiktatására.

Az Új Évre megfogalmazott megoldások globális hagyománya különösen megvalósitható és éröteljes a retrográd bolygómozgások és azok hatását felerösitö fogyatkozások energiáival.  Segitséget nyújt mindez?

Kérdés Saint Germainhez:   Igen, és köszönöm szépen ittléted!  Ez megtiszteltetés! Megkérhetlek, hogy terjedj ki a leirt „Összhatás” optimális használatára?

Saint Germain:   Természetesen Szeretett Barátom, a megtiszteltetés most és mindörökké az enyém.  És tudd, hogy mindég itt vagyok, a Felemelkedett Mesterek és a Fény Kozmikus Tanácsának kiséretében mint része annak, Én némileg közelebb vagyok a Föld sikjához mint a Magasság Arkangyalai.  Veletek voltunk a Júniusi Napforduló Összejövetelen a Grand Tetoni visszavonulásunkban és a jelen pillanatban jókedvüen és céltudatosan újra csatlakozunk hozzátok.

Tehát, folytatom a kérésetetekkel.  Az elsö és legfontosabb, hogy ne engedjétek meg az Énnek a retrográd mozgásokban teremtett energia töredékek negativ aszpektusaiba való zuhanását, mert minden felerösödik a teljes holdfogyatkozás, a meteor zápor és a napszél által.

Vigyázzatok a gondolataitokra és az érzéseitekre. Kerüljétek a vitákat és az eneriák összekuszálódását az aggódás és a depresszió leszálló spiráljában, ami olyan gyakran megtörtént az elmúlt ünnepek alatt.  Kerüljétek a mentális letargiát.  Dolgozzatok azon, hogy pozitivak legyetek és tartsátok aura mezötöket érintetlenül.  A Retrorád Mars hatással lehet és hatással is lesz az emberek ingerlékenységére január folyamán.   Az indulatok fellobbanhatnak, és a Merkúr további félreértésekhez vezet.  Járjatok mint a tojáshéjon!  Hozzátok magatokba és magatok köré az Ibolya Sugarat és az Ibolya Lángot.

Ezen periódus energiái tagadhatatlanul az önelemzésre kényszeritenek majd.  Hasznositsátok ezt, de ne önmagatok kárhoztatására, hanem inkább a ragyogóbb fénnyel való újra kalibrálást keresve, a Rák-Bak vonzások elektromágneses indukciója által. 

A Rák és a Bak átcsapó hullámaival sokakat ezek a kérdések foglalkoztatnak: Ott vagytok-e ahol lennetek kell a böséget és a fennmaradást illetöen?  A 3D világotok ambiciói egybeesnek-e a Szellem legfelsöbb céljaival?  Azt az utat járjátok amit mondatok?  Ezekre a kérdésekre a válasz az a rejtvény amelyet minden embernek meg kell oldania.

Sokatok, akik elmúlt életeitekben a papsághoz tartoztak, képtelenek megtalálni a szükséges leföldelést a 3D munkákban, hogy manifesztálják a létfenntartás paradigmáját.  A Manna nem hullik az égböl a Felemelkedö Földön, az követelmény, hogy megteremtsétek földi tartózkodásotok szükségleteinek kielégitését.  És cselekednetek kell, hogy ez megtörténjen.  A böség nem fog az égböl hullani, mint a régi hitrendszerekben.

Azomban, hogy manifesztálni tudjatok, ahhoz elektro-mágnesesen makulátlannak kell lennetek, aurátok egész kell, hogy legyen, mert ki kell terjednetek a Kristályos MerKiVah-ba.  És jól figyeljetek!  Kiterjedésetekben és magasabbra lépésetekben a nagyobb dimenzionális birodalmakba, meg kell tartanotok a kapcsolatot az összes dimenzióval, beleértve az elsö háromat is!  Nagyon sokan a metafizikában elfelejtik a követelményt, hogy leföldeltek maradjonakNövekedésetek nagy részét a harmadik dimenzió mesterévé válása teszi ki, de azt nem érhetitek el a 3D elhanyagolásával, mert az a követelmény, hogy a  harmadik dimenzió Mesterévé váljatok, mielött feljebb léphettek.  És mindég ott vannak a Merkúr Retrográd mozgásában jól értelmezett, általánositott feltételek.  Amint megértettétek, ez a  kommunikációk félreértését, és az utazást érintheti.  Az emberiség letargikusan érezheti magát és ingerlékeny lehet.  A mentális apátia figyelmetlenséghez vezethet, és autó balesetek történnek amikor csökkentett az összpontositás.  Figyelem, a türelem és az óvatosság a szabály!  Járjatok el gyengéden kommunikációitokban és legyetek türelemmel az utazásban.  Töltsetek idöt elmélkedéssel, kontemplációval.

Természetesen, az energiák sürüsége az Öt Elsödleges Vonzás hatása alatt, beható elmálkedést teremthet, ami szintén a beragadáshoz vezethet.  A lélek búvárkodás a jobbik út. Amint látjátok van megoldás az Örületre, a Fény az alagút végén!  És, hogy összegezzem a választ a december 31 – január 15 optimális felhasználásának a kérdésére, az Összhatást a belsö vizsgálatokra kellene felhasználni, természetesen, a Retrográd Merkúr és Szaturnusszal közös eröfeszitéssel, felerösitve a fogyatkozásokkal, mélyebbre mehettek mint gondolnátok.  Ténylegesen az energiák a befelé fordulásra vezetöek.  Használjátok fel a december 31-i Telihold fogyatkozást a vizsgálatokra, és a Napfogyatkozást Újholdkor, január 15-én, hogy elkötelezzétek magatokat a megoldásokra.  Megválaszolja ez a kérdést?

Kérdés Saint Germainhez:   Igen, köszönöm szépen.  Össze tudnád röviden foglalni a föbb dátumokat és átjárókat 2010-ben?

Saint Germain:   A Napéjegyenlöségek, a Napfordulók a Fogyatkozások és a 10-10-10 Tripla Dátum Átjáró lesz specifikus 2010 – ben.  A hold aszpektusok, a Telihold és az Újhold,  a növekvö és a fogyó lunáris ciklusok hasznositásának megértése pedig minden évben ott van.  A március 20-i Napéjegyenlöség, a 10-10-10 és a Telihold Holdfogyatkozás a december 21-i Napfordulókor lesz a három legeröteljesebb.  A Tel jes Napfogyatkozás július 11-én és a Napéjegyenlöség szeptember 22-én szintén eröteljes csillag kapuk lesznek.  Decemberben 12-12 egyesitve 12-21-vel szintén rendkivül eröteljes lesz.

Júniusban és júliusban történö bolygó mozgások és felsorakozások megértése:   2010 június 13-án az Uránusz, a Jupiter és a Merkúr a Nap egyik oldalán sorakoznak fel, mig a Vénusz, a Mars és a Szaturnusz pedig a másik oldalán sorakoznak majd fel.  A Föld pedig meröleges lesz a Nappal. 

Ez egy nagyon jelentös bolygó alakzattal párosul, pontos aszpektusként július 4-ik hetében.  A négyszöges felsorakozása a holdnak és öt bolygónak, más jelentös tényezökkel a nehéz aszpektusban, a kollektiv tudatosság átalakulási krizisének drámai kijátszására utal bolygó szinten.  Nem egy könnyü nyár lesz, mégis sok minden elengedésre kerülhet és az elsö lépések megtehetök a globális konfliktus megoldására makro szinten.  Ugyanakkor a dráma némileg átirányul a Teljes Napfogyatkozás által július 11-én, ami egy kis haladékot ad majd.

A Szeptemberi Napéjegyenlöségtöl 10-10-10-ig nagyfokú nap aktivitás lesz, a Jupiter és a Szaturnusz felsorakozásával.  Ez annak a valószinüségét jelenti, hogy napszél meg geomágneses viharok söpörnek végig a bolygón.

Én Saint Germain itt vagyok emberi fivéreimmel és növéreimmel, azzal az öszinte vággyal, hogy megértést hozzak a világba, amely elfelejtette szerepét.  2010 asztrológiai hatása valójában segiteni fog emlékezni, hogy miért vagytok itt, jóllehet egyszerre csak egy szivet.  Mi felhivjuk lelketeket, hogy emlékezzen, és bizzon a legfelsöbb jóban.  Mi szeretö együttérzéssel kérünk és meghivunk mindannyiatokat, hogy lépjetek túl a drámai illúziókon és legyetek saját Isteni Örökségetekben, és tegyétek ezt lábaitokat szilárdan leföldelve a szeretett Földre.  Talán paradoxként hangzik, de ez a Mesterré válás útja.  A szivem szivéböl remélem, hogy segitségetekre voltam.  Kérlek benneteket „hivjátok be az Ibolya Lángot” és ébredjetek rá a lehetöségére és szépségére a Felemelkedés záróvizsgájának.  Ez az a pont az örökkévalóságban amire vágytunk és megteremtettük!  Meg fog történni.  És most átadom a pódiumot szeretett Metatron Nagyúr energiájának és hódolattal meghajolok.

Vagyok Aki Vagyok, és ez igy lesz! Saint Germain vagyok, mindég szolgálatotokra és hivásotokra.

Metatron Arkangyal:  Kedveseink, amint emlékeztek az Isteni Igazságra, hogy kik vagytok, azáltal megváltoztatjátok belsö világotokat, és utána a külsö Világot.  Ti a Fény gyönyörü és csodálatos gyermekei vagytok.  A korrupció és a konfliktus amit láttok az illúzió, mégis dualitásbéli céljuk hatalmas tanitó volt.  Az ok és okozat az „orvos, aki még mindég házilátogatást is vállal”.  És amint az ellenörzés „Öreg Öre” a félelem, és a nemet-mondók ki és be robbannak haláluk végsö agóniájában, tudjátok, hogy ennek az öreg és fáradt energiának nemsokára el kell hagynia a szinpadot.  És az Összhatás, a Napéjegyenlöségek, a Tripla Csillagkapu, a Fogyatkozások és Napfordukók zárószavában arra kérünk benneteket: Használjátok ezt az idöt arra, hogy igazán és mélyen fedezzétek fel sziveteket.  Találjátok meg, hogy mit kell elengednetek, megoldanotok és manifesztálnotok az elmétekben, szellemetekben, testetekben és tudatosságotokban, hogy fizikailag és spirituálisan is örömtelibb és makulátlan életet éljetek, összekapcsoládva lelketekkel.  Tiszta szándékotokkal teremtsétek meg.  Ez a Kristály MerKiVah éve és hatalmas ugrásokat kinál a befejezésekben.

Metatron vagyok, és megosztom veletek ezeket az igazságokat.  Szeretve vagytok.

És ez igy van.”

Forditotta:   Sári Izabella 

Szerzöi Jog Közlemény

Ez a csatornázás a www.Earth-Keeper.com tulajdonát képezi, és e weboldalon található.  Az  eredeti cime: The Alchemy of 2010, a szerzö James Tyberonn. Bármelyik weboldalra feltehetö, de a benne lévö informácio nem módositható, a szerzö és a weboldal cimét fel kell tüntetni. Magazinokban és nyomtatásban nem közölhetö a szerzöi engedély nélkül. Engedélyért a Tyberonn@hotmail.com kell fordulni.

2010  Erö Kapui

*Telihold holdfogyatkozás 2009 december 31,               *Napfogyatkozás 2010 január 15 *Holdfogyatkozás 2010 junius 26                                      *Teljes Napfogyatkozás 2010 július 11       *Teljes Holdfogyatkozás – Telihold (Napforduló) 2010 december 21                                                    *Tavaszi Napéjegyenlöség 2010 március 20                    *Nyári Napforduló 2010 június 21           *Öszi Napéjegyenlöség 2010 szeptember 22                    *Téli Napforduló 2010 december 21       *Tripla Dátum Csillagkapu Átjáró 10-10-10

2010 Asztrologiai Eseményei és Csillagkapu Átjáró  Naptár

* Január 15 – Újhold – Napfogyatkozás

*  Január 29 – Mars Oppozició – Szenvedély – Agresszió

*  Január 30 – Telihold – A Vörös Sugár Energiája

*  Február 14 – Újhold

*  Február 28 – Telihold – A Narancs Sugár Energiája

*  Március 15 – Újhold – A Kozmikus Beinditás finom nyitása

 

Március 20 – Tavaszi Napéjegyenlöség – A Kozmikus Beinditás Kristály Fázisának közvetlen nyitása és aktiválása

*  Március 22 – Szaturnusz Oppozició – Kötelesség, kötelezettség – Egyesülö Energia 

*  Március 30 – Telihold – A Sárga Sugár Energiája

*  Április 14 – Újhold

*  Április 21-22 – Lyrid Meteror Zápor  a Lyra (Lant) csillagképböl kisugározva, a Thatcher üstükösböl kibocsájtva

*  Április 28 – Telihold – A Borostyán Sugár Endergiája

*  Május 5-6 – Eta Aqvarid Meteor Zápor kisugárzó pontja a Vizöntö, a Halley üstökösböl kibocsájtva

*  Május 14 – Újhold

*  Május 27 –  Telihold – Az Aranhy Sugár Energiája

*  Május 30 – A Trictaéder Csillagkapu

* Június 12 – Újhold – 12-14 Lyrid Meteor Zápor

*  Június 13 – Bolygó Felsorakozás

*  Június 21 – Nyári Napforduló

*  Június 26 – Telihold – A Kék Fény Energiája

*  Június 26 – Holdfogyatkozás

*  Július 11 – Újhold – Teljes Napfogyatkozás

*  Július 26 Telihold – 5 Bolygó Felsorakozás

*  Július22-29 – Déli Delta Aquarid Meteor Zápor, és 28-29 Capricornid Meteor Zápor , a kisugárzó pont a Vizöntö, Halley üstükösböl kibocsájtva

*  Augusztus 10 – Újhold

*  Augusztus 12-13 – Perseid Meteor Zápor, nagyon eröteljes, kisugárzó pontja a Prseus csillagkép, északkeleten

*  Augusztus 20 – A Neptunusz Oppozicióban – Képzelet – Kreativ Szárnyalás

*  Augusztus 24 – Telihold – A Vörös Sugár Energiája

*  Szeptember 8 – Újhold

*  Szeptember 21-22 – Jupiter Oppozició – Akarat Manifesztáció – Uránusz Oppozició – Mély elmélkedés, kontempláció

*  Szeptember 23 – Telihold – Öszi Napéjegyenlöség – Az Ibolya Sugár Energiája

*   Október 10 – A 10-10-10 Frekvenciális Csillagkapun – Kristály Háló Aktiválás – Mester Kristály Ébredés – Hét Meteor Zápor: Delta Aurigid, Dracoid, Delta Geminid, Orionid, Leo Minorid, Déli Taurid, Északi Taurid. A szülö üstökös a Giacobini-Zinne

*  Október 21-23 – Orionid Meteor Zápor, szülö üstökös Halley

*  Október 23 – Telihold – A Smaragd Sugár és az Ibolya Sugár dupla egyesült Energiája

*  November 6 – Újhold

*  November 17-18 – Leonid Meteor Zápor, kisdugárzó pontja az Oroszlán csillagkép, szülö üstökös a Tempel-Tuttie

*November 21 – Telihold – Az Indigó Sugár Energiája

*  December 5 – Újhold

*  December 12 – A 12-12 Dupla Csillagkapu, 13-14 Geminid Meteor Zápor , kisugárzó pont az Ikrek csillagkép, a szülö üstökös a Phaethon

*  December 21 – Mega Erejü Napforduló – Telihold – Teljes Holdfogyatkozás – A Platina Sugár Energiája

Forditotta:   Sári Izabella 

Szerzöi Jog Közlemény

Ez a newslettera www.Earth-Keeper.com tulajdonát képezi, és e weboldalon található.  a szerzö James Tyberonn. Bármelyik weboldalra feltehetö, de a benne lévö informácio nem módositható, a szerzö és a weboldal cimét fel kell tüntetni. Magazinokban és nyomtatásban nem közölhetö a szerzöi engedély nélkül. Engedélyért a Tyberonn@hotmail.com kell fordulni.

   

 

 

Share