HAITI ÉS A ZÜRZAVAROS CSOMÓ

 

HAITI ÉS A ZÜRZAVAROS CSOMÓ

A Hathorok 2010 január 13-ai üzenete

Tom Kenyon csatornázásában

A közelmúlti szeizmikus esemény Haitiban az utolsó üzenetünkben elörejelzett Zürzavaros Csomó kezdetének a hirnöke. 

Egész nyiltan meg vagyunk lepödve, hogy ez az esemény enyhén az általunk elörelátott idökereten kivül történt. Ez azt mutatja nekünk, hogy az „újszerüség” (ami az elöreláthatatlanság  felerösödését jelenti) gyorsabban terjed mint ahogy azt reméltük.  Ennélfogva méginkább nehéz, és nehéz lesz  hajszálpontosan eltalálni az ehhez hasonló jövöbeli történéseket.

Azomban, az általános benyomás egyike a planetáris állapototokról a szélsöséges illékonyság. Az Északi Mágneses Pólusotok rendhagyó és kiszámithatatlan módon változtatja helyzetét.  A fotoszféra (a Nap légköre, a forditó megjegyzése) is szokatlan aktivitások jeleit mutatja, amelyeket még nem fedeztek fel a tudósaitok.  Mindez várható, mert a bolygó a Felemelkedésbe lépésen megy keresztül, és mi mindezt a Föld felsöbb dimenziókba való születésének a  születési gyötrelmeihez hasonlitjuk.

Nem az a szándékunk ebben az üzenetben, hogy jóslatokat adjunk a Zürzavaros Csomó kibontakozásáról, mert teljes alázatosságunkkal be kell vallanunk, hogy technológiánk többé nem képes pontosan elörelátni az elöttetek kibontakozó zürzavaros eseményeket.

Amiröl beszélni szeretnénk, mint mindég, a multi-dimenzionális tudatosság gyakorlati alkalmazása.

Vibrációs mezötök állapota az ami meghatározza bármely esemény tapasztalását.  Legegyszerübb formájában, életetek legapróbb dolgainak a nagyrabecsülését ha müvelitek, az adja majd a legnagyobb eredményt.  A külömbözö belsö technológiák melyeket elözöleg adtunk át nektek, szintén segitenek benneteket az átmenetel alatt navigálni, de megértjük, hogy nem mindenki képes a multi-dimenzionális tudatosságba belépni.  Hogyha te is ezek a személyek közé tartozol, ne nyugtalankodj miatta.  Egyszerüen az életetekben lévö dolgok nagyrabecsülése gyorsabban és hatékonyabban emeli vibrációs mezötöket mint akármelyik szakrális geometria.

Az egyik feladat tehát egy magasabb vibrációs szintet elérni.  Mi nem a fizikai vibrációról – a fizikai testetek vibrációs szintjéröl – beszélünk, hanem a szubtilis (finom) energia testek azaz a KA-tok vagyis éteri hasonmásotok vibrációs szintjéröl. 

Amint bolygótok mélyebben belép energetikai folyamatába, több illékonyságot várhattok az idöjárási mintákban, de megnö az elöreláthatatlan föld változások száma is.  De valahogyan a külsö eseményekkel könnyebben boldogultok, mint a belsö változásokkal amelyekkel szembesülni fogtok.

Azok közületek akik érzékenyebbek az energetikai szubtilitásokra, „levertnek” találhatják magukat a dimenzionális és fizikai váltások által, amelyek történni fognak.  Kisebb – nagyobb mértékben, vibrációs szintetektöl függöen, egyre több és több egyén fog alvási zavarokat tapasztalni, és furcsa álmokat – némelyikük természetében prófétikus lesz. Több mint valószinü, hogy megnö a furcsa fizikai gyengélkedések száma, amire nincs logikus magyarázat.  Ezek gyakran a kora reggeli órákban jönnek elö, amikor az energetikai testetek a belsö utazásról vissza váltja tájolását a fizikai formátokra.  Az efajta fizikai kellemetlenségek a belsö szerveitek és a külömbözö testi rendszerek reakciója a felgyorsitott változások végbemenetelére.  Más szóval, fizikai testeitek számára kihivás a bolygó változások gyors kiterjedése.

Hirtelen és váratlan periódusait tapasztalhatjátok a túlzott kimerültségnek és gyengeségnek, de még az egyidejü ébrenlét és álom nagyon szokatlan állapotát is.  Ismételten, mindezek a kihivások a földeteken végbemenö gyors változások eredményei.  Hogyha megvan az a luxus, hogy van idötök , és ilyen energetikai zuhanást éreztek, hirtelen kimerültség rohamot, a legjobb ha lepihentek, ha van rá lehetetöség – szó szerint, feküdjetek le.  Hogyha ezt nem tudjátok megtenni, azt szorgalmazzuk, hogy legyetek éberek, ha vezettek, ha fontos döntéseket és választásokat hoztok, föleg ha a technológiával kapcsolatban.  Lehetséges – és mi arra számitunk, hogy ez igaz – az ingerlékenység általános növekedése a lakosság körében, apró negativ összeakadások könnyen valami sokkal nagyobbá erösödhetnek.

Elözö üzenetünkben felajálottuk a Toboz Mirigy Dimenzionális Behangolását.  Ez még mindég egy nagyon hatásos hang eszköz, ezen perióduson való áthaladásotok segitségére.  Napi pár perc hallgatása ennek a behangolásnak, segithet rendszereteknek „felhangolnia” önmagát, hogy az elöttetek lévö változások kevésbé stresszesek legyenek.

Ismételten, a kulcs összetevöje ennek az egésznek a vibrációs szintetek, és a Dimenziós Behangolás a Toboz Mirigynek a Fény felsöbb birodalmaihoz való hangolása által segiti az idegrendszereteket.  Úgy gondoljatok rá mint egy „akkusztikus mentötutaj”-ra.

Tapasztalhatjátok azt is, hogy nagy számú egyén válassza a Föld sikjának az elhagyását.  Ezek a távozások váratlan balesetek, elöreláthatatlan betegségek és természetesen föld változások és idöjárási anomáliák következtében történnek majd.  Amit mondani szeretnénk nektek ezzel kapcsolatban, hogy ahogy a Föld dimenzionalitása változik, a dimenziók közötti fátylak vékonyabbá válnak, és sokak számára igaz lesz, hogy barátaikat és szeretteiket sokkal tisztábban érzékelik a fátyol túloldaláról, mint bármikor azelött. 

Valamiképpen a fátylak az élet és halál között felemelkednek, és a fátylak a dimenziók között pedig szétválnak.  Ennek következtében, egyeseknek közületek szokatlan és különleges találkozásai lehetnek állati szellemekkel, a Föld Déváival és a természet más szellemeivel, melyek az elmúlt néhány ezer év alatt feledésbe merültek.

Habár nehéz és kihivásokkal teli peródus, ez egy különleges alkalom, hogy megtestesülve legyetek most.  Tekintet nélkül arra, hogy mi fog kibontakozni elöttetek az életetekben, vagy a körülöttetek lévök életében, azt tanácsoljuk, hogy müveljétek a nagyrabecsülést a legkisebb dolgokért is az életetekben.  Osszátok meg szereteteteket és vonzalmatokat a hozzátok közelállókkal. 

És a hatalmas „miasma”-ban (ártalmas kigözölgés) amit Nyugati Civilizációnak neveztek, az egyéni kapcsolatok fogják túlélni a közeledö vihart. 

Amint elengeditek a kultúráitok által teremtett torzulásokat és ráébredtek létezésetek egyszerü igazságára, mint egy megtestesült lény a térben és idöben, látni  fogjátok, hogy a nagy kaland csak most kezdödött.

A Hathorok

Január 13, 2010

Forditotta: Sári Izabella

Szerzöjogi Közlemény

2009 Tom Kenyon.  Minden jog fenntartva.

Az üzenet szabadon másolható és megosztható bármelyik médián keresztül, mindaddig mig semmilyen változtatást sem eszközöltök rajta, tüntessétek fel a szerzö nevét, a szerzöjogi közleményt és a web cimet ahol az eredeti szöveg megtalálható.

Az eredeti üzenetet a http://tomkenyon.com/Haiti-and-the-Chaotic-Nod weboldalon található.

Weboldal: http://tomkenyon.com Contact: office@tomkenyon.com

Share

A SPIRITUÁLIS TUDATOSSÁG KÖVETKEZÖ SZINTJE

 

A SPIRITUÁLIS TUDATOSSÁG KÖVETKEZÖ SZINTJE

Mihály Arkangyal 2010 januári üzenete

Ronna Herman csatornázásában

Szeretett Mesterek, az emberiség nagy többsége elfelejtette, hogy az Univerzális Törvények között ott van az Isten-adta jogotok, mely lehetövé teszi minden egyes emberi Lénynek, hogy vissza követelje a képességét a felemelkedett mesterekkel és a magasabb birodalmak hatalmas Lényeivel való öszeköttetésre.  A belsö kommunikáció, az a gondolatok szavak és hangok nélküli, közvetlen megosztása.  Ez a ti természetes Lét állapototok.  Azomban, mielött eljuthatnátok az nuniverzális telepatikus utakra, bizonyos elöfeltételeknek és követelményeknek eleget kell tennetek. 

Amikor a Fény Piramisotokban idöztök az ötödik dimenzióban, kérjétek Örangyalaitokat, Vezetöiteket és Angyali segitöiteket, hogy csatlakozzanak hozzátok.  Kérjétek személyes Fény Tanácsotok segitségét törekvéseitekben, hogy megerösitsétek szándékotokat, és hogy eröt, akaratot és bölcsességet adjonak, ami a spirituális tudatosság következö szintjére lépéshez szükséges.  Mindannyian spirituális növekedésetek folyamatának kritikus szakaszában vagytok, és felkérettetek, hogy engedjétek el mindazt ami visszatart benneteket a spirituális szabadságtól, amit kerestek.  Ez a müködésképtelen és visszahúzó kapcsolatokra, az ártó függöségi és negativ szokásokra és gondolatmintákra, meg azokra a birtokolt javakra értendö amelyek túl sokat vesznek el az idötökböl, a jólétböl és túl sok fáradozással járnak. 

A Korszakok ciklusváltása alatt az átalakitó változások hatalmas sokféleségét tapasztaljátok.  Visszakövetelitek az összes személyes energia/gondolat minta darabját, amit megteremtettetek hosszú utatok során a fizikai kifejezödésben.  Újra egyesültök a tudatosság sok Szikrájával amely Isteni Éneteket képezi és Lélek családotokat, úgyszintén arra is törekedtek, hogy spirituális/emberi felnötté váljatok, mialatt a fizikalitás örökké-kiterjedö, multidimenzionális valóságában léteztek. 

Azok közületek, akik elvégezték az alapozó munkálatokat, és jól haladnak az Ön-ismeret útján, készen állnak a spirituális tudatosság következö szintjére.  Ti a Csillag Magok, a bátrak akik átszenvedtétek és diadalmasan kiemelkedtetek a Lélek sok Sötét Éjszakájából, annak érdekében, hogy megtisztitsátok magatokat a régi ön-korlátozó felfogásoktól és gondolat mintáktól, készen álltok, hogy elötérbe lépjetek, mint a fejlödö emberiség élcsapata és a Fény ragyogó lakossága a felfrissült Földnek. 

Tudatosan kell felülvizsgálnotok hiedelmeiteket és kiiktatnotok azokat, amelyek már nem szolgálják legfelsöbb javatokat.  Le kell választanotok magatokat a kollektiv tudatosságnak a múlt korlátozó és torzult hiedelem mintáiról.  Ezt megtéve, fokozatosan fel lesztek emelve a harmadik és az alsó negyedik dimenziós környezet fojtogató sürüségéböl.  Ki kell szabaditanotok magatokat a nem megfelelö helyen lévö kötelezettségek szoritásából, a valós vagy képzelt korlátozások alól és a fizikalitás alsó birodalmainak a torzult, legyengitö hiedelmeiböl.  A világban lenni, de nem belöle lenni, az egyik legfontosabb igazság amit a kezdö mesternek meg kell tanulnia és alkalmaznia kell.  Fö célotok, hogy a dualitás egy elfogadható spektrumához térjetek vissza, ahol Energetikai Szignatúrátok harmónikus frekvencia mintákkal vibrál, melyek összeegyeztethetöek a felsö-negyedik és a magasabb dimenziókkal.  A harmónikus frekvenciák ezen szintje szükségeltetik, hogy hozzáférjetek az átalakitó Ibolya Láng erejéhez és mágiájához, elérjétek és elkezdjétek használni a Teremtö Fény Ádámi Részecskéit teljességükben.  Ennek a Fénynek tudatossága van, és amint magatokévá teszitek és szeretö szándékotokban aktiváljátok, a magasabb tudatosség ajándéka a tiétek, hogy használjátok és megosszátok.  Sohasem feledjétek, ez a Teremtö Fény az Élet fonalatok a MINDENHEZ AMI VAN

A világ a Mindenben Ami Van varázzsal, csodákkal telitett és a képzeleteteket felülmúló képességek elérhetöségével.  Ti sokkal több idöt töltöttetek a nem fizikai valóságokban, mint amennyit a fizikai testben.  A Földi lét alig egy pillanat az idöben a magasabb birodalmak örökkévalóságához viszonyitva.  Szent Elmétek a múlt tapasztalatainak, a bölcsességnek és a kozmikus törvénynek a tárháza.  Amikor a Lélek teljességében egyesül a Szent Szivvel, az egy monumentális méretü Újraegyesülés lesz.  A Lélek, intuiciótok és belsö érzékelö képességeitek mind-mind éteri Fény Források.  Amikor szándékaitok a szeretetben központosulnak és tisztán vetititek ki öket, akkor a Szent Tüz energia eröteljes forrásaivá váltok.

Egyik elözö üzenetünkben TI VAGYTOK A TEREMTÖ BELÉGZÉSE cimmel (2003 novemberi üzenet) azt mondtuk „Bizonyos félreértelmezés történt a Belégzéssel kapcsolatosan, és az a hiedelem vált népszerüvé, hogy a Teremtö Belélegzi mindazt ami teremtve lett. Ez nen igaz.  A Teremtö elöreküldi ragyogását, hogy magába egyesitse az összes gyönyörüséget ami valaha is teremtve lett.  Szeretteink ti vagytok a Belégzés.  Ti fogjátok belélegezni a Teremtö Esszenciáját ahogy felkészititek emberi „edényeteket”, hogy egyre több és több finom Fényt tudjon befogadni, és a felsöbb birodalmak kifinomult vibrációs frekvenciáit.  Ti az emberi edényetekben fogjátok megtestesiteni a Teremtö Esszenciáját ami áthatja a Föld sikját és az egész Univerzumot.”

Nem tudjuk eléggé kihangsúlyozni mennyire fontos a lélegzet Isteni természetetek vissza követelésében.  Nem a sekély légzés amit az emberek többsége elfogadott a Földön, mint a lélegzés megfelelö módját.  Az effajta sekély légzés sok erötlenitö tünetet és betegséget eredményezett, azonkivül korlátozza az Isteni Esszencia bevitelét, ami pedid elengedhetetlenül fontos a jóllétetekhez és a Fény edényetek visszaköveteléséhez.  Elmagyaráztuk és kihangsúlyoztuk a Végtelen Légzést, az Összehangoló Légzést és, hogy milyen fontos gyakorolni a szándékkal való légzést.  A Végtelen Légzést a Felemelkedés Légzésének is nevezhetjük mert összehangolja galaktikus csakráitokat a fizikai edényetekkel, és megnyitja a visszatérö átjárókat a felsöbb birodalmakba.  Felgyorsitja a MerKiVah-nak nevezett, felemelkedési Fény jármüvetek épitési folyamatát.  Azonkivül, Szent Elmétek portáljának és Szent Szivetek elsö és hátsó portáljainak a megnyitását is szolgálja.  Az Összehangoló Légzés dupla elönyt szolgáltat: elöhozza a gyökér csakrában tárolt Ádámi Részecskéket meg az ötödik dimenziós Fény Piramisotokban elhelyezett éteri hasonmásotokban tárolt Ádámi Részecskéket is, melyek abból a Fény Városból áramlanak, amellyel kapcsolatot létesitettetek.  Ez a Teremtö Részecskék folyamatos áramlását biztositja fizikai edényetekbe és azon keresztül személyes teremtö kereketekbe, majd végül ki, a forma világába.

A múltban úgyszintén beszéltünk a ritmikus légzésröl, amit Szent Légzésnek is nevezhetünk.  Rendszeresen gyakorolva ez a légzési technika energizálja testeteket és tökéletesiti egészségeteket, mert fizikai Lényeteket Isten Fényének ragyogó részecskéivel látja el, amelyek az optimális teljesitéshez és a hosszú élethez szükségesek.  Azonkivül, hatékony módja az Ibolya Láng vagy a Fény Ádámi Részecskéinek a kisugárzására a forma világába, mindenki jóllétére és javára.  A Szent Légzét mély belégzéssel kezditek amely az also medencéböl indul.  Mélyen és lassan lélegezzetek be, az alsó medencéböl a has, majd a mellkas területét levegövel feltöltve, közben vizualizáljátok, hogy a lélegzet lassan emelkedik felflé mig kilép a korona csakrán.  Amikor tüdötöket maximálisan feltöltöttétek, tartsátok a levegöt ugyanannyi ideig mint a belégzés tartott.  Vizualizáljatok egy Fény labdát lassan leereszkedni Fény oszlopotokon, amint fokozatosan kiengeditek a levegöt, behuzva a hasatokat, ugyanannyi ideig mint a belégzés volt.  Fejezzétek ki szándékotokat (erösitsétek meg) mielött elkezdenétek a Szent Légzést, mint pl. „kisugárzom az Ibolya Lángot, vagy a Fény Ádámi Részecskéit a világba”, vagy bármelyik rövid megerösitést amit kaptatok.

Annak érdekében, hogy rögzitsétek az effajta légzés ritmusát, kezdetben belégzésre számoljatok 5-ig vagy 7-ig, tartsátok a levegöt ugyanannyi ideig, majd lélegezzetek ki úgyszintén 5-ig vagy 7-ig számolva, és várjatok ugyanennyi idöt a következö belégzés elött.  Mind a négy akciónak egyenlö hosszúnak kell lennie, sima, folyékonyan könnyed mozgásban.  Ez egyben egy gyönyörü csoport aktivitás is, és egy eröteljes módja az Ibolya Láng és a Teremtö Isteni Fény terjesztésének.  Amint hozzászoktok a mély ritmikus légzéshez, többé nem lesznek kényelmesek a tömegek által használt rövid, sekély légzési technikák.

Nemrégiben egy kedves, elkötelezett Lélek tette fel ezt a fontos kérdést: ” Kérdésem van a megbocsájtás gyakorlásáról.  Mindenkinek megbocsájtok akivel konfliktusban vagy disszonáns energiában osztoztam, jelen illetve múlt életeimben, és visszaadom nékik, egy szeretet buborékba helyezve az összes negativ emlékeket, az érintett energiákat és a lehetséges jövöt amit közösen teremtettünk.  (Reference and Revelations * Glossary and Illustrations 86.ik oldal). Naponta csinálom ezt és rendkivül eröteljesnek találom.  A kérdésem a következö: Miért adjuk vissza az emlékeket, energiákat és a lehetséges jövöt a másik embereknek?  Miért nem engedjük mindazt el együttesen talán az Ibolya Lángba?

Szeretett hirnökünk válasza ez volt: „Amikor megbocsájtunk másoknak szeretö szándékunk által, akkor a negativ vibrációs mintákat amiket teremtettünk visszaküldjük a semleges Fény szubsztanciába.  Azomban, a másik személy vibrációs mintái továbbra is az eredeti disszonáns formában vannak, ahogy az érintett felek közötti negativ közremüködés által meg lettek teremtve.  Mi nem alakithatjuk át az ö negativ energiájukat, azt nekik kell megtenniük.  Azomban, negativ vibrációjukat szeretetbe burkolva, az Ádámi Részecskékböl ajándékot küldünk nekik együtt a saját negativ gondolat formáikkal, és hogyha úgy kivánják, az a Szeretet/Fény ajándék segitségével könyebben átalakithatják saját negativ gondolat formáikat.  Hogyha azt válasszák, hogy nem fogadják el az ajándékot, és azáltal nem tanulják meg a leckét belöle, akkor az ismét megnyilvánul egy másik személyen keresztül egy másik szituációban.  Mi viszont, felszabadulunk a karmikus közremüködés alól, ás többé nem kell azt megtapasztalnunk.  Mi elnyertük a tapasztalat bölcsességét, mert szeretö, mesteri módon válaszoltunk.  Ezért mondja Mihály Arkangyal -Ti senkit sem változtathattok meg, ti csak önmagatokat változtathatjátok meg, s az majd megváltoztatja a dinamikát köztetek. –

Ez ugyanaz mint a Szeretet/Fény amit a személyes teremtö kerekünk által küldünk ki.  Ez nem csak nekünk használ és segit megnyilvánitani amit a legfelsöbb jóért kivánunk, hanem a Szeretet/Fény Ádámi Részecskéivel telitett az aura mezönk körülöttünk, amivel járkálunk.  Ezért szeretnek az emberek a közelünkbe lenni, ezért érzik magukat inspirálva és emelkedetten jelenlétünkben.  És hogyha megnyitják szivüket az ajándéknak, akkor az Isteni Fény beáramlását kapják rajtunk keresztül, s ugyanez van az Istennöi Szent Szeretet Káprázatos Rózsaszin Sugarával, és az átváltozás Inbolya Lángjával is.  Hordozoivá és vezetöivé válunk az Isteni Energiának, amikor az egyensúly és a harmónia állapotába lépünk, és ráhangolódunk az Én Vagyok Jelenlétünkre és összintén azt kérjük, hogy minden amit gondolunk és mondunk az mindenki legfelsöbb javát szolgálja.  Emlékezzetek Mihály Arkangyal azt mondta, a közös leg elönyösebb ajándéka a Teremtö Szeretet/Fény megosztása, amit mi és mások kapunk, amig eljön az idö, hogy ök önmaguk is elérhetik ezt az áldott ajándékot.”

Engedjétek meg, hogy még néhány gondolatot átadjunk nektek, hogy elmélkedjetek rajta, mig összejövünk a jövö hónapban.

Az érzékelések valósága – a fizikai test tudatossága: Amikor a Szellem áramában vagytok, akkor testetekben nagyon könnyedén fogtok létezni, nem lesz fájdalom vagy kellemetlen érzés.  Csökkentett testi érzékelést tapasztalhattok, kivéve a szeretet kiterjedt érzését a szivetek területén, és a jóllét és harmónia hatalmas érzését fogjátok tapasztalni.

Tudatossá kell, hogy váljatok fizikai testetek tudatosságára, amint Testi Elementáltok úgymond felébred. Fokozatosan el fog kezdeni, harmónikusan dolgozni veletek, hogy helyesbitsétek az összes félreteremtéseiteket amelyeket testi formátokban manifesztáltatok a hibás gondolati formák következtében.  Idövel érzékenyebbé váltok Testi Elementáltok jelzéseire.  Állandóan bombázva vagytok az öt fizikai érzék adataival.  Pillanattól – pillanatig vagy fejlödtök vagy visszafejlödtök.  Semmi sem marad ststikus. 

A problémák a másokkal való összehangolódás vagy együttérzö összhang hiányában merülnek fel.  A negativ környezet okozta ön-kiszolgálás, a diszharmónikus viselkedés gyakran súrlódást és elidegenedést eredményez.  Minden személynek közelröl kell megvixsgálnia saját érzéseit, cselekedeteit és Élet Energia kivetitéseit, mert amikor az szennyezett vagy félreértékelt, akkor az potenciálisan zavaró és romboló, mintsem meghatalmasitó és épitö.

Ne tagadjátok meg magatoktól a fizikai valóság áldásait, amelyek a ti Isteni Születési jogotok, a jámbor aszkétává válással mint azt annyian tették a múltban, akik a felemelkedést a megtagadáson keresztül keresték, feladva az összes világi élvezetet.  Ez az ösvény nem vezet az Ön-ismerethez és a megvilágosodáshoz.  Központositott ön-tudatosság, tiszta gondolatok, és a gyülölet, a neheztelés, a féltékenység és a kapzsiság által teremtett hangzavar fölé emelkedés képessége, a leggyorsabb út az egó megszeliditésére, és visszatérni a kiegyensúlyozott és harmónikus Lét állapotba.

Amikor az ön-ismeret egy bizonyos szintjét eléritek, akkor törekedni fogunk, hogy bátoritsunk benneteket, és, hogy felhivjuk a figyelmeteket Szent Szivetekben a Szeretet/Fény fokozásával. Spirituális Fény infuziónak is nevezhetnénk. 

Hogyha mindent jelenleg az életetekben átmenetinek tudtok tekinteni kivéve a Szeretet/Fényt illetve a Spirituális Tüzet szivetekben/lelketekben akkor tudjátok, hogy mit próbálunk közvetiteni nektek.  Engedjétek el félelmeiteket a múlttól és a jövötöl, ellimináljátok a mások által rajtatok gyakorolt érzelmi és mentális ellenörzést, és váljatok szabad Szellemmé, akik kell, hogy legyetek. Mi örökké a közeletekben vagyunk, hogy segitsünk és ihlessünk benneteket.  Mélységesen szeretve vagytok.

Mihály Arkangyal Vagyok 

Forditotta:  Sári Izabella

Szerzöi jog közlemény

Ronna Herman által közvetitve* Szabadon másolható és megosztható. Azomban, Mihály Arkangyal nevében Ronna Herman fenntartja az üzenet univerzális szerzöi jogát.  www.RonnaStar.com WEBOLDALÁN MIHÁLY ARKANGYAL ÜZENETEIT AJÁNDÉKKÉNT AJÁLJA FEL, DE MÉLTÁNYOLJA  AZ  ADOMÁNYOKAT A FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEK FEDEZÉSÉRE ÉS A VILÁGSZERTE KÜLDÖTT INGYENES SZERETET CSOMAGOK  POSTAKÖLTSÉGEIRE.   RonnaStar@earthlink.net

 

Share

2010 ALCHEMIÁJA

 

Metatron Arkangyal 2010 január 1 üzenete

James Tyberonn csatornázásában

„Kapcsoljátok be mindannyian éteri biztonsági öveiteket, és kapaszkodjatok erösen!  A Mars, a Szaturnusz & Merkúr retrográd, december 31-én telihold és holdfogyatkozás, és január 15-én újhold és napfogyatkozás!  2010 elsö két hete megpróbáltatásokat és kényszereket hoz!  Egyedülálló energia zuhog alá a bolygóra, s a január 3-án történö Quadráns Meteor Zápor tovább emeli az „energia koktél” intenzitását.  Az energia töredéke olybá tünik lényegében mintha egy lépést hátrafelé tennénk mielött kettöt elöre, mégis ebben nagy lehetöség rejlik.  Ez az idö jól felhasználható arra, hogy az elöre teendö két lépésre helyezzük a fókuszt…” St. Germain

„Üdvözlet Mesterek, Metatron vagyok a Fény Ura, és üdvözöllek mindannyiatokat külön-külön és együtt is egy különleges, feltétel nélküli szeretettel átitatott, energia vektorban.  És összegyültünk, hogy az elöttünk álló évröl beszéljünk, az új és régi energiákról, a hatalmas és a hatalmasabbról, amint közeledünk veletek a beharangozott Felemelkedéshez.

Mesterek, a 2010 eröteljes év lesz, a hatalmas kibontakozás éve, mérföld-kö közelebb a Felemelkedés Galaktikus Központositásához.  A 2010-es évben néhány különleges átjáró lesz, és ezeket használnotok kell, azaz be kell lépnetek ezekbe az átjárókba.  Azt ajáljuk nektek, hogy összpontositsátok figyelmeteket élet-ösvényetek kapcsolódásaira és potenciáljaira nagyobb mértékben mint eddig tettétek. 

Látjátok, a záróvizsga, amire készültetek és sok-sok létidön át vártatok rá, hogy részt vehessetek benne, elérkezett.  Igazánból, a 26,000 éves ciklus utolsó 3 évében vagytok a Galaktikus Központositástól.  A hátralevö 3 év 2012-ig a 26,000 éves ciklus egy piciny töredéke, mindössze 0.00011 része.  A Felemelkedés természetesen nagyon sok módon MOST történik. 

Tehát, amint beléptek 2010-be, használjátok a bölcsességet, hogy hogyan és kivel müködtök közre.  Emeljétek fel frekvenciátokat azáltal, hogy még nyitottabbak vagytok az új lehetöségekre.  Ne itéljétek saját tapasztalataitokat, és a másokét sem,, mert mindannyian a próbálkozás és a hibák általi növekedést tapasztaljátok a Makulátlanság Kristály Vibrációja felé.

Mesterek, értsétek meg, elengedhetetlen, hogy teljesen a MOST-ban legyetek jelen, jól leföldelve a Földi sikon, mig a vibráció és a dimenziók emelkedését kutatjátok.  Ez különösen igaz a Merkúr, a Mars és a Szaturnusz bolygók retrográd fázisának idötartama alatt.  Minden pillanatban helyezzétek teljes fókuszotokat, teljes figyelmeteket, arra amit megtapasztalni vágytatok, nehogy elszalasszátok azt másfelé figyelve.  Kövessétek Föld bolygótok példáját, és tisztitsátok, tisztogassátok mindazt, ami már nem szolgálja célotokat az életetekben.

Használjátok a Napéjegyenlöségek és a Napfordulók rendkivüli átjáróit, a Tripla Dátum Portálokat, a Nap és Hold Fogyatkozásokat és az együttállásokat.  A december 31-i holdfogyatkozás és a január 15-i napfogyatkozás hatalmas, kódolt energiái zuhognak alá a Földre.  Ami 2010 elsö két hetében vár rátok, az a 2009-i Triad Csillagkapuk befejezése. Ez a befeléfordulás és az elengedés idöszaka.  Azomban, ez kétélü kard, mert ezek az energiák a legtöbb lehetöséget hordozók között lesznek, mégis az év legnehezebbjei is, sokak számára. 

A hold és a nap fogyatkozások átjáróit éljétek át magányban.  A Napéjegyenlöségeket, Napfordulókat és a Tripla Csillag Kapukat osszátok meg a csoportokkal.  Mint tudatos keresök fedezzétek fel a rokon lelkeket azon az ösvényen, és aki odaadóan kész megtenni a felfedezés következö lépését, tegyétek azt csoportosan, mert hatványozottan több erö van az egységben mint az elkülönülésben.  Mi elfogadjuk és tiszteletben tartjuk ezt az üzenetet és elemzést.

És miben segithetünk még e mai gyönyörü napon Kedvesem?

Kérdés Metatronhoz:   Elmondanád a december 31-e és a január 15-e között történö Retrográd Merkúr, a Teliholdfogyatkozás és a Napfogyatkozás hatásait?

Metatron Arkangyal:   Természetesen, de egy speciális és szeretett Vendégünk van jelen, hogy szóljon erröl a nagyon is ideillö témáról, a 2010 energiáiról.  Hogy optimálisan foglalkozzunk a beáramló energiák egyedülálló komplexitásával, az Ibolya Láng nagyon is hozzájárul, nagyon is kiegésziti az ez idö tájt a Földre alázuhogó energiák navigálását.

És üdvözöljük az Ibolya Sugár Isteni Mesterének, Szeretett Saint Germainnek a jelenlétét. Természetesen, Saint Germain a Vizöntö Kor Föld-Örzöje, mint ahogy Jeshua (Jézus) és József a Halak Korának Föld-Örzöi voltak.  Saint Germain az utóbbi idöben bolygótokon tartózkodik, és mint Gróf Saint Germain mesterszintre emelte az Asztronómia, az Asztrológia és az Alchemia Müvészetét és Tudományát.  Látjátok, mindhárom tantárgy természete és frekvenciája Metatroni.  És habár Mihály Arkangyal családjából származik, tanulmányai az Asztrológia tudományában Metatroniak.

Mi módositjuk az energiát és egy ugyanolyan belépési vektort teremtünk. (Szünet)

Saint Germain:   Szeretetteljesen köszöntelek benneteket!  Vagyok Aki Vagyok.  És ebben a korban a Föld és az Emberiség szolgálatának a tiszteletbeli Örzöje vagyok.  Persze, mielött még a Föld létrejött volna, együtt jártam veletek, mindannyiatokkal.  Lelkem mindannyiatokat ismer, a sziveteket, a neveteket, minden oldalatokat és létidötöket.  Ismerösök vagytok a lelkemnek, mert az idökön keresztül, mi együtt álmodtuk a Felemelkedö Föld álmát ebben az idöben.  És ti természetesen Szeretve vagytok általam, a Teremtö Isten és mindannyiunk, a Fény Kozmikus Tanácsa által.

Most úgy állok elöttetek mint a Felemelkedés különleges követe az úgynevezett Vizöntö Korban.   

És ismételten, örömmel és a legszeretetteljesebb köszöntéssel ölellek át mindannyiatokat!

Azt gondolhatjátok, hogy én egy „modern” Felemelkedett Mester vagyok szorosan kapcsolódva sokatokkal.  Természetesen, néhány létidöt töltöttem a csatornával, és több itt tartózkodásom alatt tanulmányoztam a csillagokat.  És az Asztrológia müvészete és tudománya a tér és idö ismerete, tökéletesen feljegyezve, hogy alkalmazható legyen minden valódi, önrendelkezésü formára.  Teremtö erejénél fogva legföbb az Idö Törvénye, minden mozgást müvészi alkotásba rendez a vászonba beágyazott különleges átjárók ecsetével és festékével, az általatok idönek nevezett lineáris mozgás szövetét és szöttesét is. 

Tudjátok, a fizikai valóságotok, az tömeg/energia beágyazva a tér-idö mátrix folytonosságába, a dupla dualitás vagyis a polaritásbeli dualitás mátrixába.  Ennél fogva egy inertikus valóság rezonáló harmóniái beindulnak az összes következö tér/idö hologram elekto-mágneses kontextusában, az egyedi frekvenciájú gravitációs hullámok és a geometriai (Metatroni) fénykódokon keresztül, az összes égitest által formálva és kivetitve. Ily módon gyakorol hatást az Asztronómia/Asztrológia Alchemikus tudománya a Földre és az Emberiségre.

Most pedig átváltok egy érthetöbb szóhasználatra és nyelvezetre amint a kifejezett kéréstekröl beszélek.

2010 elsö két hete nehéz lesz , mégis kényszeritö.

Kapcsoljátok be mindannyian éteri biztonsági öveiteket, és kapaszkodjatok erösen!  A Mars, a Szaturnusz & Merkúr retrográd, december 31-én telihold és holdfogyatkozás, és január 15-én újhold és napfogyatkozás!  

2010 elsö két hete megpróbáltatásokat és kényszereket hoz!  Egyedülálló energia zuhog alá a bolygóra, s a január 3-án történö Quadráns Meteor Zápor tovább emeli az „energia koktél” intenzitását.  Az energia töredéke olybá tünik lényegében mintha egy lépést hátrafelé tennénk mielött kettöt elöre, mégis ebben az összhatásban nagy lehetöség rejlik a ráeszmélésre.  Ez az önzetlen viszonyok tüzpróbája lesz.  Igy Mesterek ez az idö jól felhasználható arra, hogy az elöre teendö két lépésre helyezzétek a fókuszt, és persze ez a megpróbáltatások ideje eröteljes tisztitó eszköz is lehet, ha jól hasznositjátok.

De jegyezzétek meg, felügyelet nélkül a kimeritö fáradtság ideje lehet.  Valójában, ahogy a magasztos Metatron Nagyúr mondta, az emberi tömegek december és január hónapokban több energiát költenek el mint amennyit kapnak, és ez gyakran eredményezi, az ünnepek utáni nyugalomban a csökkentett vitalitást és depressziót.

Az emlitett periódus alatt a Szaturnusz szintén retrográd, s ez hozzáad az intenzitáshoz.  Amikor a Szaturnusz a kormányzó ebben az idöben, az élet célt a rák és a bak aszpektusai és energiái befolyásolják.

Meg fogtok lepödni, azon amit most mondok, de a Merkúr, a Mars és a Szaturnusz Retrográd hármas hatása, a Telihold Holdfogyatkozással és az Új Hold-Napfogyatkozással kombinálva a tökéletes kiegészitése a 2009-es  11:11,  12:12 dupla dátumok és a 12:21 Napforduló Triád Csillagkapujának a megjelenéséhez.   A Triad Csillagkapuk az olvasztótégely, ahol felbuggyannak és felszinre törnek a rejtett akadályok, blokádok, amelyek (meg)akadályozzák felnövéseteket a „Makulátlanság” Kristály vibrációiba.  És ez teljes kört zár be 2010 elsö két hetében.  Itt az ideje felszállni a kocsira, vagy lemaradtok, mert minden felgyorsul az összhatás „olvasztótégelyében”.

És azt is látjuk, hogy a Telihold Holdfogyatkozása a Rák és a Bak hatása alatt állt.  Akkor ez a sziv/otthon tengely egységbe rendezése a 3D világgal, és megköveteli illetve felkinálja, hogy a kettö egyensúlyba hozásán fáradozzatok.  Hogyha a Fogyatkozások a Rákban és a Bakban történnek, akkor az egyensúly állapot megtalálásának szükségességével néztek szembe.  És akkor ez egy felerösödött tüzpróbává válik, krizishelyzetté az irányban amerre haladtok.  Mégis a Fogyatkozások összhatását nem lehet tisztán asztrológiai vonzásokkal mérni, mindegyik egyedülálló és az adott pillanatban az emberi fejlödés áramlása által befolyásolt.  Mindkettö, az Emberiség és a Föld szükségleteihez van szabva a lineáris idö folytonosságában, és az Összhatás a „két-élü” idö lesz, sokatoknak némileg nyugtalan, vitás és letargikus.  Mégis, lehetöséget nyújt a további belsö megoldásokra is.

A Retrográd Merkúr a két Fogyatkozással együttesen, olyan vonzások összhatása, mely a Triád Csillagkapuk által felhozott és egymás mellé helyezett ügyek „büvös kockáját” hozza el, és teszi lehetövé mély áttekintésüket és megoldásukat.  Január 15.i Új Hold Napfogyatkozás rendkivül hatásos lesz az új megoldások beiktatására.

Az Új Évre megfogalmazott megoldások globális hagyománya különösen megvalósitható és éröteljes a retrográd bolygómozgások és azok hatását felerösitö fogyatkozások energiáival.  Segitséget nyújt mindez?

Kérdés Saint Germainhez:   Igen, és köszönöm szépen ittléted!  Ez megtiszteltetés! Megkérhetlek, hogy terjedj ki a leirt „Összhatás” optimális használatára?

Saint Germain:   Természetesen Szeretett Barátom, a megtiszteltetés most és mindörökké az enyém.  És tudd, hogy mindég itt vagyok, a Felemelkedett Mesterek és a Fény Kozmikus Tanácsának kiséretében mint része annak, Én némileg közelebb vagyok a Föld sikjához mint a Magasság Arkangyalai.  Veletek voltunk a Júniusi Napforduló Összejövetelen a Grand Tetoni visszavonulásunkban és a jelen pillanatban jókedvüen és céltudatosan újra csatlakozunk hozzátok.

Tehát, folytatom a kérésetetekkel.  Az elsö és legfontosabb, hogy ne engedjétek meg az Énnek a retrográd mozgásokban teremtett energia töredékek negativ aszpektusaiba való zuhanását, mert minden felerösödik a teljes holdfogyatkozás, a meteor zápor és a napszél által.

Vigyázzatok a gondolataitokra és az érzéseitekre. Kerüljétek a vitákat és az eneriák összekuszálódását az aggódás és a depresszió leszálló spiráljában, ami olyan gyakran megtörtént az elmúlt ünnepek alatt.  Kerüljétek a mentális letargiát.  Dolgozzatok azon, hogy pozitivak legyetek és tartsátok aura mezötöket érintetlenül.  A Retrorád Mars hatással lehet és hatással is lesz az emberek ingerlékenységére január folyamán.   Az indulatok fellobbanhatnak, és a Merkúr további félreértésekhez vezet.  Járjatok mint a tojáshéjon!  Hozzátok magatokba és magatok köré az Ibolya Sugarat és az Ibolya Lángot.

Ezen periódus energiái tagadhatatlanul az önelemzésre kényszeritenek majd.  Hasznositsátok ezt, de ne önmagatok kárhoztatására, hanem inkább a ragyogóbb fénnyel való újra kalibrálást keresve, a Rák-Bak vonzások elektromágneses indukciója által. 

A Rák és a Bak átcsapó hullámaival sokakat ezek a kérdések foglalkoztatnak: Ott vagytok-e ahol lennetek kell a böséget és a fennmaradást illetöen?  A 3D világotok ambiciói egybeesnek-e a Szellem legfelsöbb céljaival?  Azt az utat járjátok amit mondatok?  Ezekre a kérdésekre a válasz az a rejtvény amelyet minden embernek meg kell oldania.

Sokatok, akik elmúlt életeitekben a papsághoz tartoztak, képtelenek megtalálni a szükséges leföldelést a 3D munkákban, hogy manifesztálják a létfenntartás paradigmáját.  A Manna nem hullik az égböl a Felemelkedö Földön, az követelmény, hogy megteremtsétek földi tartózkodásotok szükségleteinek kielégitését.  És cselekednetek kell, hogy ez megtörténjen.  A böség nem fog az égböl hullani, mint a régi hitrendszerekben.

Azomban, hogy manifesztálni tudjatok, ahhoz elektro-mágnesesen makulátlannak kell lennetek, aurátok egész kell, hogy legyen, mert ki kell terjednetek a Kristályos MerKiVah-ba.  És jól figyeljetek!  Kiterjedésetekben és magasabbra lépésetekben a nagyobb dimenzionális birodalmakba, meg kell tartanotok a kapcsolatot az összes dimenzióval, beleértve az elsö háromat is!  Nagyon sokan a metafizikában elfelejtik a követelményt, hogy leföldeltek maradjonakNövekedésetek nagy részét a harmadik dimenzió mesterévé válása teszi ki, de azt nem érhetitek el a 3D elhanyagolásával, mert az a követelmény, hogy a  harmadik dimenzió Mesterévé váljatok, mielött feljebb léphettek.  És mindég ott vannak a Merkúr Retrográd mozgásában jól értelmezett, általánositott feltételek.  Amint megértettétek, ez a  kommunikációk félreértését, és az utazást érintheti.  Az emberiség letargikusan érezheti magát és ingerlékeny lehet.  A mentális apátia figyelmetlenséghez vezethet, és autó balesetek történnek amikor csökkentett az összpontositás.  Figyelem, a türelem és az óvatosság a szabály!  Járjatok el gyengéden kommunikációitokban és legyetek türelemmel az utazásban.  Töltsetek idöt elmélkedéssel, kontemplációval.

Természetesen, az energiák sürüsége az Öt Elsödleges Vonzás hatása alatt, beható elmálkedést teremthet, ami szintén a beragadáshoz vezethet.  A lélek búvárkodás a jobbik út. Amint látjátok van megoldás az Örületre, a Fény az alagút végén!  És, hogy összegezzem a választ a december 31 – január 15 optimális felhasználásának a kérdésére, az Összhatást a belsö vizsgálatokra kellene felhasználni, természetesen, a Retrográd Merkúr és Szaturnusszal közös eröfeszitéssel, felerösitve a fogyatkozásokkal, mélyebbre mehettek mint gondolnátok.  Ténylegesen az energiák a befelé fordulásra vezetöek.  Használjátok fel a december 31-i Telihold fogyatkozást a vizsgálatokra, és a Napfogyatkozást Újholdkor, január 15-én, hogy elkötelezzétek magatokat a megoldásokra.  Megválaszolja ez a kérdést?

Kérdés Saint Germainhez:   Igen, köszönöm szépen.  Össze tudnád röviden foglalni a föbb dátumokat és átjárókat 2010-ben?

Saint Germain:   A Napéjegyenlöségek, a Napfordulók a Fogyatkozások és a 10-10-10 Tripla Dátum Átjáró lesz specifikus 2010 – ben.  A hold aszpektusok, a Telihold és az Újhold,  a növekvö és a fogyó lunáris ciklusok hasznositásának megértése pedig minden évben ott van.  A március 20-i Napéjegyenlöség, a 10-10-10 és a Telihold Holdfogyatkozás a december 21-i Napfordulókor lesz a három legeröteljesebb.  A Tel jes Napfogyatkozás július 11-én és a Napéjegyenlöség szeptember 22-én szintén eröteljes csillag kapuk lesznek.  Decemberben 12-12 egyesitve 12-21-vel szintén rendkivül eröteljes lesz.

Júniusban és júliusban történö bolygó mozgások és felsorakozások megértése:   2010 június 13-án az Uránusz, a Jupiter és a Merkúr a Nap egyik oldalán sorakoznak fel, mig a Vénusz, a Mars és a Szaturnusz pedig a másik oldalán sorakoznak majd fel.  A Föld pedig meröleges lesz a Nappal. 

Ez egy nagyon jelentös bolygó alakzattal párosul, pontos aszpektusként július 4-ik hetében.  A négyszöges felsorakozása a holdnak és öt bolygónak, más jelentös tényezökkel a nehéz aszpektusban, a kollektiv tudatosság átalakulási krizisének drámai kijátszására utal bolygó szinten.  Nem egy könnyü nyár lesz, mégis sok minden elengedésre kerülhet és az elsö lépések megtehetök a globális konfliktus megoldására makro szinten.  Ugyanakkor a dráma némileg átirányul a Teljes Napfogyatkozás által július 11-én, ami egy kis haladékot ad majd.

A Szeptemberi Napéjegyenlöségtöl 10-10-10-ig nagyfokú nap aktivitás lesz, a Jupiter és a Szaturnusz felsorakozásával.  Ez annak a valószinüségét jelenti, hogy napszél meg geomágneses viharok söpörnek végig a bolygón.

Én Saint Germain itt vagyok emberi fivéreimmel és növéreimmel, azzal az öszinte vággyal, hogy megértést hozzak a világba, amely elfelejtette szerepét.  2010 asztrológiai hatása valójában segiteni fog emlékezni, hogy miért vagytok itt, jóllehet egyszerre csak egy szivet.  Mi felhivjuk lelketeket, hogy emlékezzen, és bizzon a legfelsöbb jóban.  Mi szeretö együttérzéssel kérünk és meghivunk mindannyiatokat, hogy lépjetek túl a drámai illúziókon és legyetek saját Isteni Örökségetekben, és tegyétek ezt lábaitokat szilárdan leföldelve a szeretett Földre.  Talán paradoxként hangzik, de ez a Mesterré válás útja.  A szivem szivéböl remélem, hogy segitségetekre voltam.  Kérlek benneteket „hivjátok be az Ibolya Lángot” és ébredjetek rá a lehetöségére és szépségére a Felemelkedés záróvizsgájának.  Ez az a pont az örökkévalóságban amire vágytunk és megteremtettük!  Meg fog történni.  És most átadom a pódiumot szeretett Metatron Nagyúr energiájának és hódolattal meghajolok.

Vagyok Aki Vagyok, és ez igy lesz! Saint Germain vagyok, mindég szolgálatotokra és hivásotokra.

Metatron Arkangyal:  Kedveseink, amint emlékeztek az Isteni Igazságra, hogy kik vagytok, azáltal megváltoztatjátok belsö világotokat, és utána a külsö Világot.  Ti a Fény gyönyörü és csodálatos gyermekei vagytok.  A korrupció és a konfliktus amit láttok az illúzió, mégis dualitásbéli céljuk hatalmas tanitó volt.  Az ok és okozat az „orvos, aki még mindég házilátogatást is vállal”.  És amint az ellenörzés „Öreg Öre” a félelem, és a nemet-mondók ki és be robbannak haláluk végsö agóniájában, tudjátok, hogy ennek az öreg és fáradt energiának nemsokára el kell hagynia a szinpadot.  És az Összhatás, a Napéjegyenlöségek, a Tripla Csillagkapu, a Fogyatkozások és Napfordukók zárószavában arra kérünk benneteket: Használjátok ezt az idöt arra, hogy igazán és mélyen fedezzétek fel sziveteket.  Találjátok meg, hogy mit kell elengednetek, megoldanotok és manifesztálnotok az elmétekben, szellemetekben, testetekben és tudatosságotokban, hogy fizikailag és spirituálisan is örömtelibb és makulátlan életet éljetek, összekapcsoládva lelketekkel.  Tiszta szándékotokkal teremtsétek meg.  Ez a Kristály MerKiVah éve és hatalmas ugrásokat kinál a befejezésekben.

Metatron vagyok, és megosztom veletek ezeket az igazságokat.  Szeretve vagytok.

És ez igy van.”

Forditotta:   Sári Izabella 

Szerzöi Jog Közlemény

Ez a csatornázás a www.Earth-Keeper.com tulajdonát képezi, és e weboldalon található.  Az  eredeti cime: The Alchemy of 2010, a szerzö James Tyberonn. Bármelyik weboldalra feltehetö, de a benne lévö informácio nem módositható, a szerzö és a weboldal cimét fel kell tüntetni. Magazinokban és nyomtatásban nem közölhetö a szerzöi engedély nélkül. Engedélyért a Tyberonn@hotmail.com kell fordulni.

2010  Erö Kapui

*Telihold holdfogyatkozás 2009 december 31,               *Napfogyatkozás 2010 január 15 *Holdfogyatkozás 2010 junius 26                                      *Teljes Napfogyatkozás 2010 július 11       *Teljes Holdfogyatkozás – Telihold (Napforduló) 2010 december 21                                                    *Tavaszi Napéjegyenlöség 2010 március 20                    *Nyári Napforduló 2010 június 21           *Öszi Napéjegyenlöség 2010 szeptember 22                    *Téli Napforduló 2010 december 21       *Tripla Dátum Csillagkapu Átjáró 10-10-10

2010 Asztrologiai Eseményei és Csillagkapu Átjáró  Naptár

* Január 15 – Újhold – Napfogyatkozás

*  Január 29 – Mars Oppozició – Szenvedély – Agresszió

*  Január 30 – Telihold – A Vörös Sugár Energiája

*  Február 14 – Újhold

*  Február 28 – Telihold – A Narancs Sugár Energiája

*  Március 15 – Újhold – A Kozmikus Beinditás finom nyitása

 

Március 20 – Tavaszi Napéjegyenlöség – A Kozmikus Beinditás Kristály Fázisának közvetlen nyitása és aktiválása

*  Március 22 – Szaturnusz Oppozició – Kötelesség, kötelezettség – Egyesülö Energia 

*  Március 30 – Telihold – A Sárga Sugár Energiája

*  Április 14 – Újhold

*  Április 21-22 – Lyrid Meteror Zápor  a Lyra (Lant) csillagképböl kisugározva, a Thatcher üstükösböl kibocsájtva

*  Április 28 – Telihold – A Borostyán Sugár Endergiája

*  Május 5-6 – Eta Aqvarid Meteor Zápor kisugárzó pontja a Vizöntö, a Halley üstökösböl kibocsájtva

*  Május 14 – Újhold

*  Május 27 –  Telihold – Az Aranhy Sugár Energiája

*  Május 30 – A Trictaéder Csillagkapu

* Június 12 – Újhold – 12-14 Lyrid Meteor Zápor

*  Június 13 – Bolygó Felsorakozás

*  Június 21 – Nyári Napforduló

*  Június 26 – Telihold – A Kék Fény Energiája

*  Június 26 – Holdfogyatkozás

*  Július 11 – Újhold – Teljes Napfogyatkozás

*  Július 26 Telihold – 5 Bolygó Felsorakozás

*  Július22-29 – Déli Delta Aquarid Meteor Zápor, és 28-29 Capricornid Meteor Zápor , a kisugárzó pont a Vizöntö, Halley üstükösböl kibocsájtva

*  Augusztus 10 – Újhold

*  Augusztus 12-13 – Perseid Meteor Zápor, nagyon eröteljes, kisugárzó pontja a Prseus csillagkép, északkeleten

*  Augusztus 20 – A Neptunusz Oppozicióban – Képzelet – Kreativ Szárnyalás

*  Augusztus 24 – Telihold – A Vörös Sugár Energiája

*  Szeptember 8 – Újhold

*  Szeptember 21-22 – Jupiter Oppozició – Akarat Manifesztáció – Uránusz Oppozició – Mély elmélkedés, kontempláció

*  Szeptember 23 – Telihold – Öszi Napéjegyenlöség – Az Ibolya Sugár Energiája

*   Október 10 – A 10-10-10 Frekvenciális Csillagkapun – Kristály Háló Aktiválás – Mester Kristály Ébredés – Hét Meteor Zápor: Delta Aurigid, Dracoid, Delta Geminid, Orionid, Leo Minorid, Déli Taurid, Északi Taurid. A szülö üstökös a Giacobini-Zinne

*  Október 21-23 – Orionid Meteor Zápor, szülö üstökös Halley

*  Október 23 – Telihold – A Smaragd Sugár és az Ibolya Sugár dupla egyesült Energiája

*  November 6 – Újhold

*  November 17-18 – Leonid Meteor Zápor, kisdugárzó pontja az Oroszlán csillagkép, szülö üstökös a Tempel-Tuttie

*November 21 – Telihold – Az Indigó Sugár Energiája

*  December 5 – Újhold

*  December 12 – A 12-12 Dupla Csillagkapu, 13-14 Geminid Meteor Zápor , kisugárzó pont az Ikrek csillagkép, a szülö üstökös a Phaethon

*  December 21 – Mega Erejü Napforduló – Telihold – Teljes Holdfogyatkozás – A Platina Sugár Energiája

Forditotta:   Sári Izabella 

Szerzöi Jog Közlemény

Ez a newslettera www.Earth-Keeper.com tulajdonát képezi, és e weboldalon található.  a szerzö James Tyberonn. Bármelyik weboldalra feltehetö, de a benne lévö informácio nem módositható, a szerzö és a weboldal cimét fel kell tüntetni. Magazinokban és nyomtatásban nem közölhetö a szerzöi engedély nélkül. Engedélyért a Tyberonn@hotmail.com kell fordulni.

   

 

 

Share