A KOZMIKUS TELEPATIKUSSÁ VÁLÁS

 

Mihály Arkangyal 2009 decemberi üzenete

Ronna Herman csatornázásában

Szeretett Mesterek, a múltban már átadtuk ezt az üzenetet nektek, de fel kell frissitenünk emlékezésteket, hogy megértsétek, a múlt elökészületei hogyan vezettek el benneteket a feljösési folyamat mostani szakaszába, amit tapasztaltok.  A késöi 1800-as években amint a Halak Korszaka és a Hatodik Sugár befolyása megkezdte átadni helyét a Vizöntö Korának és a szabadság, a megtisztulás és az Átalakulás Ibolya Lángjának azaz a Hetedik Sugárnak, szeretett Arkangyalaink Zadkiel és Lady Amethyst vezetésével, Atya/Anya Istenünk hatalmas mennyiségben fogadta be a Fény Ádámi Részecskéinek a beáramlását a Legfelsöbb Teremtötöl.  Elérkezett az idö, hogy elkezdjétek nagyobb mennyiségben sugározni a Teremtés Szeretet/Élet Erejét az Univerzumba.  A Föld és az emberiség fokozatosan lett kitéve a Teremtö Fény egyre magasabb és magasabb frekvenciáinak.  Azomban, ahogy a finom fény behatolt a Földbe és az emberiség szivébe, a káosz eluralkodott a bolygón.  Éppen úgy, ahogy a világ és lakói azt jelenleg tapasztalják, világháborúk voltak, pusztitó világ járványok, soha nem hallott rémtettek, szélsöségesen romboló idöjárási minták és a világ pénzügyi válsága, ami óriási szenvedést okozott a tömegeknek.  És lázadás volt az ifjabb generációk soraiban, és ezer éveken át tiszteletben tartott hagyományok lettek módositva vagy teljesen kiiktatva.   Életet-megváltoztató események, feltalálmányok és a forradalmi gondolkodás drámaian megváltoztatta a világot, amint az új Teremtés Fénye behatolt a Földbe és az emberiség aura mezejébe. 

Az 1980-as évek közepén meg lett határozva, hogy az emberiség és a Föld az Isteni Fény annyi minom frekvenciáinak lett kitéve amennyit be tudott fogadni  anélkül, hogy mégnagyobb káoszt meg szenvedést teremtett volna.  Ez idö alatt sok áldott Csillag Mag kezdte meg az ébredés folyamatát és tapasztalta meg az Isteni elégtelenséget, mivel a „Lélek-egyesülés” kellös közepén tartottak és Felsöbb Énjük aktivan bökdöste, buzditotta és ösztönözte öket a felemelkedés ösvényére. 

Sokat irtak a Harmónikus Konvergenciáról, ami 1987 augusztusában volt és sok minden történt abban a Kozmikus pillanatban.  Azomban, az egyik legfontosabb történés a Kristály Háló Rendszer újra aktiválása volt, hogy a felemelkedö emberiség elkezdhette betölteni ebbe a hálóba az Ádámi Részecskéknek nevezett Teremtés finom Fényét.  Az Isteni Tudatosság Mag Atomja minden személy Gyémánt Mag Isteni Sejtjében van tárolva , és az életet átalakitó változás akkor történik meg amikor a személy eléri az egyensúly és harmónia bizonyos szintjét a négy alsó test rendszerében: a fizikai, az értelmi, az érzelmi és az éteri testben.  Attól kezdve a Teremtö Fény magasabb frekvenciái az ébredö Csillag Magokhoz és rajtuk keresztül lettek irányitva a világot befedö szönyeg effektus helyett.  Ezért hivunk benneteket a Fény Öreinek, a Fény Pilléreinek, a Fény átalakitóinak és átváltóinak. 

Ez idö alatt néhány bátor, elörehaladott lélek, azok akiket mi élcsapatnak nevezünk, elkezdtek összekapcsolódni vezetöikkel/spirituális tanitóikkal, Felemelkedett Mesterekkel és alkalmanként az angyali birodalmakkal.  Mindegyik lélek egy intenziv tisztulási és kiképzési folyamaton ment keresztül; azomban, sokan a pályán maradtak és az elörehaladott bölcsesség tanitások tiszta csatornáivá váltak, amelyek olyan fontosak voltak azok számára akik a spirituális  felnötté válásra és az Önismeret mesterszintjére törekedtek.  A tömegek elképesztö számban folytatták az ébredést, amint a Legfelsöbb Teremtö Szeretet/Fénye beáramlott Atya/Anya Istenünk által, és a hatalmas Arkangyal Metatron lehozta, vagyis átváltotta az emberi Fény Hordozók számára elérhetö szintre, hogy biztonságosan szét lehessen osztani a Földnek és az emberiségnek.

A hatalmas változás ezen ideje alatt, az Átalakulás Ibolya Lángját tartalmazó Hetedik Sugár tulajdonságait, minöségeit, és erényeit Zadkiel Arkangyal és Lady Amethyst sugározzák le a Mennyei Ametiszt Teremböl egyre nagyobb és nagyobb mennyiségben.  Az Ibolya Tüz Angyalai aktivan sugározzák az átalakulás Lángját a Földre, és egyenesen bárki energia mezejébe aki a felsöbb jóért behivja az Ibolya Lángot. 

Az 1991 és 1992 a Föld és az emberiség csodálatos átalakulási évei voltak.  Az Ibolya Láng behatolt a Föld aura mezejébe és átváltoztatta a negativ frekvencia minták nagy részét, úgy, hogy Gaia elegendö Teremtö Fényt tudott beintegrálni, hogy a közép-negyedik-dimenziós frekvencia szinten kezdjen vibrálni, ami lehetövé teszi számára, hogy fokozatosan a megfelelö pályára álljon a végsö, ötödik dimenzióba való felemelkedés elökészületeiben.  Sok tolmácsolása volt már, hogy mit is jelentett a 11:11 átjáró, az az esemény, amely 1991 július 11-e és 1992 január 11-e között történt.   A 11:11 számok úgy is tolmácsolhatóak, hogy egy fajta folyosót képviselnek, és ez lenne a helyes feltételezés.  A XX-ik század elsö felében a Fény hártya, amely a vesztegzárat vagyis a pálya határt képezte, teljes egészében szertefoszlott, és a jó része az asztrál sik negativ energia kiáramlásának át lett alakitva, át lett minösitve.  Ismételten az emberiségnek megadatott a Kozmikus információhoz való hozzáférés, és a Felsöbb Birodalmak Lényeivel való közremüködés és közösség lehetösége.

Amint egyre több és több áldott Lélek gyógyult meg és alakitotta át saját negativ vibrációs mintáit, az Energetikai Szignatúráik elkezdtek rezonálni a negyedik dimenzió magasabb al-szintjeinek harmónikus frekvenciáival, és azt követöen, életük elkezdett drámaian megváltozni.  Milliók léptek le a karma kerekéröl és léptek be a kegyelem állapotába, és kezdték komolyan keresni és követni a Megvilágosodás ösvényét.  Ez volt az az idö is, amikor sokan akik beleegyeztek, hogy a Spirituális Hiererchia hirnökei lesznek, fel lettek szólitva, hogy teljesitsék Isteni földi küldetésüket.  Ez idö tájt, pontosabban 1992 január 11-én volt, hogy elöször léptem kapocsolatba szeretett hirnökömmel, akit ebben a létidöben Ronna Hermanként ismertek.  Állandó társak vagyunk attól kezdve, és ö rendithetetlenül szentelte életét a spirituális küldetésének.  Ö is, mint megannyi más elkötelezett Lélek világszerte, ösztönzöje és fénylö példája az emberiségnek. 

Amióta a 11:11 átjáró megnyilt, minden évben egy speciális 11:11 kapu nyilik meg ergy rövid idöre, hogy a Felemelkedett Mesterek meg a Fény Lények kapcsolatba léphessenek mindazokkal akik elérték a harmónikus frekvencia minták megfelelö szintjét, hogy elkezdhessenek kommunikálni vezetöikkel, tanitóikkal meg angyali barátaikkal és lehetöleg a Fény hirnökeivé váljanak.  Tudjuk, hogy ez megtörtént sokkal közületek, akik olvassák üzeneteinket, és szeretnénk könnyiteni nektek,  meg segiteni megértenetek, hogy mi történik és mire kérünk benneteket.  Ez egy csodálatos ajándék szeretteink, és nincs mitöl félnetek, mert ti most vissza kéritek „Lényetek természetes állapotának” egy részét. 

A Fény Lényeivel való bensöséges kapcsolat az hatalmas evolúciós lépés számotokra, mint emberi lények számára, mert ez gyorsan elömozditja az új tudatosságot és az eröteljes átalakulást bennetek.  Valószinüleg elöször a személyes vezetöitekkel teremtetek kapcsolatot és tanuljátok meg a közremüködést/kommunikációt, vagy néha, mester tanitótok hoz gyorsan létre kapcsolatot veletek, föleg, hogyha „szerzödést kötöttetek” azzal a bizonyos Lénnyel való együttmüködésre mielött ebbe a létidöbe inkarnálódtatok volna.

Soha azelött nem volt ilyen lehetöségetek, hogy szolgáljátok az emberiséget és a teremtöt.  Keresztúthoz érkeztetek az evolúciós folyamatotokban, mert a világ, ahogy eddig ismertétek lassan elhalványul.  Mint a Teremtö Isteni Szikrái, megkaptátok a hatalmas ajándékot, a Teremtö Lényegének a kincses ládáját, hogy használjátok azt bármi módon kivánjátok.  Ezt a létidöt a Fény Ádámi Részecskéinek a Szent Szivetekben tárolt részével kezdtétek, és ez a készlet a Gyökér Csakrában van elraktározva, a Szent Tüz Mag Atomban amit még Kundalininek is neveznek és feltekeredett kigyóként ábrázolják.  Mindég is elérhetö volt számotokra a szivetekben tárolt Szent Tüz, azomban emlékeznetek kell arra, hogy hogyan használjátok a ” Királyság Kulcsait” annak érdekében, hogy lángra lobbantsátok és hatékonyan használjátok az Isteni Fény ezen eröforrását.  A Kundalini vagyis a Tüz Kigyó az más kérdés, mert legalább 51%-át a múltban teremtett torzult energiáknak meg kell tisztitanotok ahhoz, hogy csapot verjetek a Metatroni Teljes Fény Spektrum ezen tartályán.

A Fény külömbözö hatalmas Lényei hordozták a Föld és az emberiség terhét milló éveken át, azomban, elérkezett az idö, hogy az emberiség elölépjen és átvegye szent kötelességét.  El kell kezdenetek behozni, használni és megosztani az Isteni Fényt ami nektek lett adományozva.  És mindég meg kell, hogy legyen az energia csere.  Ez egy Univerzális Törvény.  Eljött az ideje, hogy az emberiség felfejlödjön a spirituális felnöttkorba és elfoglaljátok felelöségteljes helyeteket, mint Isten-Tudatosságú Lényei a Fénynek.  Arra buzditottuk hirnökünket, hogy segitsen eltávolitani a torlaszokat és megnyitni a kommunikáció ösvényeit, kecsesen, könnyedén.

NYITÁS A CSATORNÁZÁSRA * IRÁNYELVEK MELYEK SEGITSÉGET NYÚJTANAK FELSÖBB ÉNETEKKEL, SPIRITUÁLIS VEZETÖITEKKEL ÉS ANGYALI SEGITÖITEKKEL VALÓ KOMMUNIKÁLÁSRA

RONNA HERMAN * MIHÁLY ARKANGYAL ÁLTAL ÁTRAGYOGVA

A mentális telepátia vagy csatornázás az szavak nélküli kommunikáció, vagyis elmétöl-elméig való gondolat áttétel, más értelemben mint az ismert érzetek.  Csak azokat a vibrációs szinteket érhetitek el amelyekkel ti és Energetikai Szignatúrátok összeegyeztethetö.  Ezért annyira fontos átmennetek a tisztitó folyamaton annak érdekében, hogy Lényetek kiegyensúlyozottabb és harmónikusabb Állapotába lépjetek mentális és érzelmi testeitekben.

Ritka idöközönként és az egyik nagy Korszakból a másikba való átmenet idején, a Kozmikus Törvény engedélyezi a Felemelkedett Mestereknek, az angyali birodalmak és a Spirituális Hiererchia Lényeinek, hogy áthaladjonak a „fátylon” és kapcsolatot teremtsenek az emberi faj kiválasztott, „felébredt” tagjaival.  Ki kell fejeznetek hajlandóságotokat és vágyatokat az együttmüködésre ezekkel a csodálatos, fejlett Lényekkel, mert ök nem fognak áthágni a szabad akaratotokon.  Amikor figyelmeteket egy bizonyos mesterre, angyalra vagy a Fény Lényére összpontositsátok, ök azonnal tudatossá válnak rátok és válaszolnak.  Minnél erösebb, öszintébb és állandóbb a vágyatok, annál többet ruháznak át rátok ragyogásukból.

Örangyalaitok, spirituális vezetöitek és tanitóitok minden eröfeszitést megtesznek, hogy segitségtekre legyenek megkapnotok a bölcsesség magasabb frekvenciáit, melyek életbevágóan fontosak mostanság.  Arra törekszenek, hogy felhivják magukra figyelmeteket a Fény felerösitése által a Nap Erö Központotokban és esetleg Szent Szivetekben.  Évszázadokat vártatok a meghivásra, hogy tudatosan kommunikáljatok a Felemelkedett Mesterekkel és az angyali birodalmakkal, és úgyszintén ök is türelmesen várták ezt az idöt.

ITT VAN NÉHÁNY MÓDJA A GYAKORLOTT, TISZTA CSATORNÁVÁ VÁLÁS FOLYAMATÁNAK A FELGYORSITÁSÁRA.

* Mindenkinek van legalább egy életre szóló örangyala, néha több is.  Külömbözö vezetöitek lesznek, ahogy haladtok elöre a többszintü dimenziókon.  Képesnek kell lennetek „felemelni a tudatosságotokat” a vezetöitekkel és tanitóitokkal össze egyeztethetö szintre.  Ök is valamivel lejjebb eresztik frekvenciájukat, hogy egy harmónikus szintet valósitsatok meg.

* Meg kell tanulnotok koncentrálni és összpontositani figyelmeteket.

* Meg kell tanulnotok elcsendesiteni az elméteket és elengedni saját gondolataitokat, hogy utat nyissatok és befogadjátok vezetöitek és tanitóitok gondolatait és vezetését.

* „Szerzödésetek” kell, hogy legyen, Lelketek/Felsöbb Énetek és az entitás között akit csatornáztok. 

* A Fény Lényei soha nem fogják áthágni szabad akaratotokat.

* Vezetöitek segitenek majd elérni a megfelelö frekvencia szintet, egy energia felerösités által, aminek eredményeként energizálva fogjátok érezni magatokat, és amikor az energia magasabb szintjeit eléritek a kiterjedés érzését adhatja, föleg a fejetekben.

* A csatornázás megteremti a tudatosság kiterjedtebb érzékelését.

* A csatornázás a spirituális növekedés felgyorsitott ösvénye.

* Vezetöitek nem fogják megadni a megoldást a leckéitekre, azomban, választási lehetöségeket adnak majd, meg valószinüleg egy kiterjedtebb rálátást  a helyzetre.

* Felsöbb vezetöitek nem fogják elöre látni a jövöt, mert szabad akaratotok van és túl sok a variáció.  Azomban, rámutathatnak a „legerösebb valószinüségü jövöre” az adott helyzetben, és segitenek a legbölcsebb döntést hozni, mindenki legfelsöbb javára.

Mi megerösitjük elhatározásotokat, mi inspirációt adunk nektek és lángba boritjuk szivetek a Teremtés Szent Tüzével ahogy áthaladtok a megvilágosodás ösvényén.  Tudjátok, hogy Atya/Anya Istenünk szivéböl Szeretet, Fény és ki nem mondott áldások sugároznak örökre rátok.

Mihály Arkangyal vagyok!

Forditotta:  Sári Izabella

Szerzöi jog közlemény

Ronna Herman által közvetitve* Szabadon másolható és megosztható. Azomban, Mihály Arkangyal nevében Ronna Herman fenntartja az üzenet univerzális szerzöi jogát.  www.RonnaStar.com WEBOLDALÁN MIHÁLY ARKANGYAL ÜZENETEIT AJÁNDÉKKÉNT AJÁLJA FEL, DE MÉLTÁNYOLJA  AZ  ADOMÁNYOKAT A FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEK FEDEZÉSÉRE ÉS A VILÁGSZERTE KÜLDÖTT INGYENES SZERETET CSOMAGOK  POSTAKÖLTSÉGEIRE.   RonnaStar@earthlink.net

 

    

  

 

Share