A KOZMIKUS TELEPATIKUSSÁ VÁLÁS

 

Mihály Arkangyal 2009 decemberi üzenete

Ronna Herman csatornázásában

Szeretett Mesterek, a múltban már átadtuk ezt az üzenetet nektek, de fel kell frissitenünk emlékezésteket, hogy megértsétek, a múlt elökészületei hogyan vezettek el benneteket a feljösési folyamat mostani szakaszába, amit tapasztaltok.  A késöi 1800-as években amint a Halak Korszaka és a Hatodik Sugár befolyása megkezdte átadni helyét a Vizöntö Korának és a szabadság, a megtisztulás és az Átalakulás Ibolya Lángjának azaz a Hetedik Sugárnak, szeretett Arkangyalaink Zadkiel és Lady Amethyst vezetésével, Atya/Anya Istenünk hatalmas mennyiségben fogadta be a Fény Ádámi Részecskéinek a beáramlását a Legfelsöbb Teremtötöl.  Elérkezett az idö, hogy elkezdjétek nagyobb mennyiségben sugározni a Teremtés Szeretet/Élet Erejét az Univerzumba.  A Föld és az emberiség fokozatosan lett kitéve a Teremtö Fény egyre magasabb és magasabb frekvenciáinak.  Azomban, ahogy a finom fény behatolt a Földbe és az emberiség szivébe, a káosz eluralkodott a bolygón.  Éppen úgy, ahogy a világ és lakói azt jelenleg tapasztalják, világháborúk voltak, pusztitó világ járványok, soha nem hallott rémtettek, szélsöségesen romboló idöjárási minták és a világ pénzügyi válsága, ami óriási szenvedést okozott a tömegeknek.  És lázadás volt az ifjabb generációk soraiban, és ezer éveken át tiszteletben tartott hagyományok lettek módositva vagy teljesen kiiktatva.   Életet-megváltoztató események, feltalálmányok és a forradalmi gondolkodás drámaian megváltoztatta a világot, amint az új Teremtés Fénye behatolt a Földbe és az emberiség aura mezejébe. 

Az 1980-as évek közepén meg lett határozva, hogy az emberiség és a Föld az Isteni Fény annyi minom frekvenciáinak lett kitéve amennyit be tudott fogadni  anélkül, hogy mégnagyobb káoszt meg szenvedést teremtett volna.  Ez idö alatt sok áldott Csillag Mag kezdte meg az ébredés folyamatát és tapasztalta meg az Isteni elégtelenséget, mivel a „Lélek-egyesülés” kellös közepén tartottak és Felsöbb Énjük aktivan bökdöste, buzditotta és ösztönözte öket a felemelkedés ösvényére. 

Sokat irtak a Harmónikus Konvergenciáról, ami 1987 augusztusában volt és sok minden történt abban a Kozmikus pillanatban.  Azomban, az egyik legfontosabb történés a Kristály Háló Rendszer újra aktiválása volt, hogy a felemelkedö emberiség elkezdhette betölteni ebbe a hálóba az Ádámi Részecskéknek nevezett Teremtés finom Fényét.  Az Isteni Tudatosság Mag Atomja minden személy Gyémánt Mag Isteni Sejtjében van tárolva , és az életet átalakitó változás akkor történik meg amikor a személy eléri az egyensúly és harmónia bizonyos szintjét a négy alsó test rendszerében: a fizikai, az értelmi, az érzelmi és az éteri testben.  Attól kezdve a Teremtö Fény magasabb frekvenciái az ébredö Csillag Magokhoz és rajtuk keresztül lettek irányitva a világot befedö szönyeg effektus helyett.  Ezért hivunk benneteket a Fény Öreinek, a Fény Pilléreinek, a Fény átalakitóinak és átváltóinak. 

Ez idö alatt néhány bátor, elörehaladott lélek, azok akiket mi élcsapatnak nevezünk, elkezdtek összekapcsolódni vezetöikkel/spirituális tanitóikkal, Felemelkedett Mesterekkel és alkalmanként az angyali birodalmakkal.  Mindegyik lélek egy intenziv tisztulási és kiképzési folyamaton ment keresztül; azomban, sokan a pályán maradtak és az elörehaladott bölcsesség tanitások tiszta csatornáivá váltak, amelyek olyan fontosak voltak azok számára akik a spirituális  felnötté válásra és az Önismeret mesterszintjére törekedtek.  A tömegek elképesztö számban folytatták az ébredést, amint a Legfelsöbb Teremtö Szeretet/Fénye beáramlott Atya/Anya Istenünk által, és a hatalmas Arkangyal Metatron lehozta, vagyis átváltotta az emberi Fény Hordozók számára elérhetö szintre, hogy biztonságosan szét lehessen osztani a Földnek és az emberiségnek.

A hatalmas változás ezen ideje alatt, az Átalakulás Ibolya Lángját tartalmazó Hetedik Sugár tulajdonságait, minöségeit, és erényeit Zadkiel Arkangyal és Lady Amethyst sugározzák le a Mennyei Ametiszt Teremböl egyre nagyobb és nagyobb mennyiségben.  Az Ibolya Tüz Angyalai aktivan sugározzák az átalakulás Lángját a Földre, és egyenesen bárki energia mezejébe aki a felsöbb jóért behivja az Ibolya Lángot. 

Az 1991 és 1992 a Föld és az emberiség csodálatos átalakulási évei voltak.  Az Ibolya Láng behatolt a Föld aura mezejébe és átváltoztatta a negativ frekvencia minták nagy részét, úgy, hogy Gaia elegendö Teremtö Fényt tudott beintegrálni, hogy a közép-negyedik-dimenziós frekvencia szinten kezdjen vibrálni, ami lehetövé teszi számára, hogy fokozatosan a megfelelö pályára álljon a végsö, ötödik dimenzióba való felemelkedés elökészületeiben.  Sok tolmácsolása volt már, hogy mit is jelentett a 11:11 átjáró, az az esemény, amely 1991 július 11-e és 1992 január 11-e között történt.   A 11:11 számok úgy is tolmácsolhatóak, hogy egy fajta folyosót képviselnek, és ez lenne a helyes feltételezés.  A XX-ik század elsö felében a Fény hártya, amely a vesztegzárat vagyis a pálya határt képezte, teljes egészében szertefoszlott, és a jó része az asztrál sik negativ energia kiáramlásának át lett alakitva, át lett minösitve.  Ismételten az emberiségnek megadatott a Kozmikus információhoz való hozzáférés, és a Felsöbb Birodalmak Lényeivel való közremüködés és közösség lehetösége.

Amint egyre több és több áldott Lélek gyógyult meg és alakitotta át saját negativ vibrációs mintáit, az Energetikai Szignatúráik elkezdtek rezonálni a negyedik dimenzió magasabb al-szintjeinek harmónikus frekvenciáival, és azt követöen, életük elkezdett drámaian megváltozni.  Milliók léptek le a karma kerekéröl és léptek be a kegyelem állapotába, és kezdték komolyan keresni és követni a Megvilágosodás ösvényét.  Ez volt az az idö is, amikor sokan akik beleegyeztek, hogy a Spirituális Hiererchia hirnökei lesznek, fel lettek szólitva, hogy teljesitsék Isteni földi küldetésüket.  Ez idö tájt, pontosabban 1992 január 11-én volt, hogy elöször léptem kapocsolatba szeretett hirnökömmel, akit ebben a létidöben Ronna Hermanként ismertek.  Állandó társak vagyunk attól kezdve, és ö rendithetetlenül szentelte életét a spirituális küldetésének.  Ö is, mint megannyi más elkötelezett Lélek világszerte, ösztönzöje és fénylö példája az emberiségnek. 

Amióta a 11:11 átjáró megnyilt, minden évben egy speciális 11:11 kapu nyilik meg ergy rövid idöre, hogy a Felemelkedett Mesterek meg a Fény Lények kapcsolatba léphessenek mindazokkal akik elérték a harmónikus frekvencia minták megfelelö szintjét, hogy elkezdhessenek kommunikálni vezetöikkel, tanitóikkal meg angyali barátaikkal és lehetöleg a Fény hirnökeivé váljanak.  Tudjuk, hogy ez megtörtént sokkal közületek, akik olvassák üzeneteinket, és szeretnénk könnyiteni nektek,  meg segiteni megértenetek, hogy mi történik és mire kérünk benneteket.  Ez egy csodálatos ajándék szeretteink, és nincs mitöl félnetek, mert ti most vissza kéritek „Lényetek természetes állapotának” egy részét. 

A Fény Lényeivel való bensöséges kapcsolat az hatalmas evolúciós lépés számotokra, mint emberi lények számára, mert ez gyorsan elömozditja az új tudatosságot és az eröteljes átalakulást bennetek.  Valószinüleg elöször a személyes vezetöitekkel teremtetek kapcsolatot és tanuljátok meg a közremüködést/kommunikációt, vagy néha, mester tanitótok hoz gyorsan létre kapcsolatot veletek, föleg, hogyha „szerzödést kötöttetek” azzal a bizonyos Lénnyel való együttmüködésre mielött ebbe a létidöbe inkarnálódtatok volna.

Soha azelött nem volt ilyen lehetöségetek, hogy szolgáljátok az emberiséget és a teremtöt.  Keresztúthoz érkeztetek az evolúciós folyamatotokban, mert a világ, ahogy eddig ismertétek lassan elhalványul.  Mint a Teremtö Isteni Szikrái, megkaptátok a hatalmas ajándékot, a Teremtö Lényegének a kincses ládáját, hogy használjátok azt bármi módon kivánjátok.  Ezt a létidöt a Fény Ádámi Részecskéinek a Szent Szivetekben tárolt részével kezdtétek, és ez a készlet a Gyökér Csakrában van elraktározva, a Szent Tüz Mag Atomban amit még Kundalininek is neveznek és feltekeredett kigyóként ábrázolják.  Mindég is elérhetö volt számotokra a szivetekben tárolt Szent Tüz, azomban emlékeznetek kell arra, hogy hogyan használjátok a ” Királyság Kulcsait” annak érdekében, hogy lángra lobbantsátok és hatékonyan használjátok az Isteni Fény ezen eröforrását.  A Kundalini vagyis a Tüz Kigyó az más kérdés, mert legalább 51%-át a múltban teremtett torzult energiáknak meg kell tisztitanotok ahhoz, hogy csapot verjetek a Metatroni Teljes Fény Spektrum ezen tartályán.

A Fény külömbözö hatalmas Lényei hordozták a Föld és az emberiség terhét milló éveken át, azomban, elérkezett az idö, hogy az emberiség elölépjen és átvegye szent kötelességét.  El kell kezdenetek behozni, használni és megosztani az Isteni Fényt ami nektek lett adományozva.  És mindég meg kell, hogy legyen az energia csere.  Ez egy Univerzális Törvény.  Eljött az ideje, hogy az emberiség felfejlödjön a spirituális felnöttkorba és elfoglaljátok felelöségteljes helyeteket, mint Isten-Tudatosságú Lényei a Fénynek.  Arra buzditottuk hirnökünket, hogy segitsen eltávolitani a torlaszokat és megnyitni a kommunikáció ösvényeit, kecsesen, könnyedén.

NYITÁS A CSATORNÁZÁSRA * IRÁNYELVEK MELYEK SEGITSÉGET NYÚJTANAK FELSÖBB ÉNETEKKEL, SPIRITUÁLIS VEZETÖITEKKEL ÉS ANGYALI SEGITÖITEKKEL VALÓ KOMMUNIKÁLÁSRA

RONNA HERMAN * MIHÁLY ARKANGYAL ÁLTAL ÁTRAGYOGVA

A mentális telepátia vagy csatornázás az szavak nélküli kommunikáció, vagyis elmétöl-elméig való gondolat áttétel, más értelemben mint az ismert érzetek.  Csak azokat a vibrációs szinteket érhetitek el amelyekkel ti és Energetikai Szignatúrátok összeegyeztethetö.  Ezért annyira fontos átmennetek a tisztitó folyamaton annak érdekében, hogy Lényetek kiegyensúlyozottabb és harmónikusabb Állapotába lépjetek mentális és érzelmi testeitekben.

Ritka idöközönként és az egyik nagy Korszakból a másikba való átmenet idején, a Kozmikus Törvény engedélyezi a Felemelkedett Mestereknek, az angyali birodalmak és a Spirituális Hiererchia Lényeinek, hogy áthaladjonak a „fátylon” és kapcsolatot teremtsenek az emberi faj kiválasztott, „felébredt” tagjaival.  Ki kell fejeznetek hajlandóságotokat és vágyatokat az együttmüködésre ezekkel a csodálatos, fejlett Lényekkel, mert ök nem fognak áthágni a szabad akaratotokon.  Amikor figyelmeteket egy bizonyos mesterre, angyalra vagy a Fény Lényére összpontositsátok, ök azonnal tudatossá válnak rátok és válaszolnak.  Minnél erösebb, öszintébb és állandóbb a vágyatok, annál többet ruháznak át rátok ragyogásukból.

Örangyalaitok, spirituális vezetöitek és tanitóitok minden eröfeszitést megtesznek, hogy segitségtekre legyenek megkapnotok a bölcsesség magasabb frekvenciáit, melyek életbevágóan fontosak mostanság.  Arra törekszenek, hogy felhivják magukra figyelmeteket a Fény felerösitése által a Nap Erö Központotokban és esetleg Szent Szivetekben.  Évszázadokat vártatok a meghivásra, hogy tudatosan kommunikáljatok a Felemelkedett Mesterekkel és az angyali birodalmakkal, és úgyszintén ök is türelmesen várták ezt az idöt.

ITT VAN NÉHÁNY MÓDJA A GYAKORLOTT, TISZTA CSATORNÁVÁ VÁLÁS FOLYAMATÁNAK A FELGYORSITÁSÁRA.

* Mindenkinek van legalább egy életre szóló örangyala, néha több is.  Külömbözö vezetöitek lesznek, ahogy haladtok elöre a többszintü dimenziókon.  Képesnek kell lennetek „felemelni a tudatosságotokat” a vezetöitekkel és tanitóitokkal össze egyeztethetö szintre.  Ök is valamivel lejjebb eresztik frekvenciájukat, hogy egy harmónikus szintet valósitsatok meg.

* Meg kell tanulnotok koncentrálni és összpontositani figyelmeteket.

* Meg kell tanulnotok elcsendesiteni az elméteket és elengedni saját gondolataitokat, hogy utat nyissatok és befogadjátok vezetöitek és tanitóitok gondolatait és vezetését.

* „Szerzödésetek” kell, hogy legyen, Lelketek/Felsöbb Énetek és az entitás között akit csatornáztok. 

* A Fény Lényei soha nem fogják áthágni szabad akaratotokat.

* Vezetöitek segitenek majd elérni a megfelelö frekvencia szintet, egy energia felerösités által, aminek eredményeként energizálva fogjátok érezni magatokat, és amikor az energia magasabb szintjeit eléritek a kiterjedés érzését adhatja, föleg a fejetekben.

* A csatornázás megteremti a tudatosság kiterjedtebb érzékelését.

* A csatornázás a spirituális növekedés felgyorsitott ösvénye.

* Vezetöitek nem fogják megadni a megoldást a leckéitekre, azomban, választási lehetöségeket adnak majd, meg valószinüleg egy kiterjedtebb rálátást  a helyzetre.

* Felsöbb vezetöitek nem fogják elöre látni a jövöt, mert szabad akaratotok van és túl sok a variáció.  Azomban, rámutathatnak a „legerösebb valószinüségü jövöre” az adott helyzetben, és segitenek a legbölcsebb döntést hozni, mindenki legfelsöbb javára.

Mi megerösitjük elhatározásotokat, mi inspirációt adunk nektek és lángba boritjuk szivetek a Teremtés Szent Tüzével ahogy áthaladtok a megvilágosodás ösvényén.  Tudjátok, hogy Atya/Anya Istenünk szivéböl Szeretet, Fény és ki nem mondott áldások sugároznak örökre rátok.

Mihály Arkangyal vagyok!

Forditotta:  Sári Izabella

Szerzöi jog közlemény

Ronna Herman által közvetitve* Szabadon másolható és megosztható. Azomban, Mihály Arkangyal nevében Ronna Herman fenntartja az üzenet univerzális szerzöi jogát.  www.RonnaStar.com WEBOLDALÁN MIHÁLY ARKANGYAL ÜZENETEIT AJÁNDÉKKÉNT AJÁLJA FEL, DE MÉLTÁNYOLJA  AZ  ADOMÁNYOKAT A FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEK FEDEZÉSÉRE ÉS A VILÁGSZERTE KÜLDÖTT INGYENES SZERETET CSOMAGOK  POSTAKÖLTSÉGEIRE.   RonnaStar@earthlink.net

 

    

  

 

Share

A KOZMIKUS TRIGGER AZAZ BEINDITÁS II.IK SZAKASZA

 

Metatron Arkangyal 2009 november 28.i üzenete

James Tyberonn csatornázásában

Üdvözlet Kedveseim, Metatron vagyok, a Fény Ura!  Ma a Kozmikus Trigger azaz Beinditás második szakaszáról fogunk beszélni nektek.  Ennek az ideje már valóban közel van, és két dátumon fog megtörténni a lineáris idötök 2010-es évében.  A kezdö nagy hullám 2010 március 20-án, a Napéjegyenlöségkor indul, az utóbbi nagy hullám pedig a 10-10-10 tripla dátum frekvenciális átáró aktiválásakor.

Már mondtuk neketek, hogy a világ most átalakitja önmagát, és igazánból a megvitatandó kérdés most az, hogy az emberiség akár mikroban akár makroban támogatja-e ezt a kiterjedö változást, vagy ellene van, amint az idö-kronológiájának a tehetetlensége, minden nap gyorsabb mint a tegnapé volt a lineáris földön.  Minden felgyorsul, az idö felgyorsulása is fokozódik a felemelkedés közeledtével.  Tehát, ahogy az idö átformálja önmagát, az átformálja az emberiség tapasztalását is, a természet látható és láthatatlan eröit, és önmaga a Föld arculatát is.  Ez persze, a Kozmikus Trigger azaz Beinditás második szakasza, és ennek eljött az ideje.  2010 március 20-án a Napéjegyenlöség napján történik majd, és két elsödleges folyamatot ölel fel: (1) A régóta alvó, kódolt Kristály energiák felszabaditását az Új Égbolt 2-ik elliptikus formációiban; (2) A MerKaBah elözö változatának átmenetét az egyesitett zérus-pont kristály átváltásába.  Mindkét pontot ismertetjük majd ebben az elemzésben.

A Napéjegyenlöség Kvantum Kapui

A megmaradt Napéjegyenlöségek, melyek még elöttünk vannak a Felemelkedés visszaszámolásában, már nincsenek behatárolva sem a lineáris idö, sem a jelenlegi tér-idö paradigmáitokbeli dimenzionális belépési korlátozásokkal.  És amint mondtuk, bolygótok sok része már az 5.ik dimenzióban van, a Felemelkedést megelözö 3 év Napéjegyenlöségei alatt pedig, a magasabb dimenzionalitásba való átjáró, sokkal szélesebbre nyilik.  És felhivjuk a figyelmeteket arra, hogy a Kozmikus Beinditás Kristály ébredése által lehetövé tett kivételes átjáró a 12.ik dimenzióból, 2010 március 20-án fog megnyilvánulni.  Természetesen ez szigorúan kötelezö elöfeltétele az Új Földnek. 

Persze midkettö, az emberiség is meg a fizikai föld is, szükségeli és kérelmezi is, a Kristály váltás általi megújulást, a dualitás dimenzionális paradigmájának a túlhaladása érdekében, amely külömben beletemeti az emberiséget is meg a földet is, az alászálló polaritás egymásmellé helyezésének a ciklikus kettösségébe.

A 2010 Tavaszi Napéjegyenlöség 12.ik dimenziós nyitása lesz, a legtermékenyebb egységbe foglalása a 12.ik dimenziós energiának ami megtörtént a Földön Atlantisz Aranykora óta, vagy 35,000 évvel ezelött a jelenlegi lineáris-idö paradigmátokkal mérve.  Az energia kristály nyitása  nem lesz olyan egyszerü mint a Beinditás elektromágneses szakasza, mégis, a nagyarányú  forgandóságával eredményezett energia felerösitése tömérdek és messzemenö lesz.

Habár, a Kristály Energia eredendöen elérhetö számotokra az 5.ik dimenzióban, a Kvantum Kristály Mezö teljes spektruma, teljes egészében csakis a 12.ik dimenzióban létezik.  Ennek megfelelöen, a földi ásvány birodalom kristály aszpektusának tudatossága, dinamikusan a 12.ik dimenzión keresztül, a „Kristály Platina Sugár” által alakult ki.  A 12.ik dimenzió a földi dimenzionalitás legmagasabb rezonanciája, ugyanakkor az elsö dimenziója a kristály birodalmaknak, és a legmagasabb Kozmikus Sugár, a Platina Sugár dimenziója is.  A Platina Sugár kristály jelleggel müködik, és hordoz magában mind a 12 Kozmikus Sugár elemeiböl.

Mint olyan, a 2010 Kozmikus Beinditás Kristály Platina Sugara március 20-án a Napéjegyenlöség napján, robusztus, lüktetö spirálokban fog alázuhogni a Föld Sikjára.  A 144-Rácson keresztül, ezek majd egy érzékelhetöbb frekvenciává transzdukálódnak, annak érdekében, hogy ez a nagyon süritett energia, együttmüködöen beintegrálódjék a planetáris rezonanciába.  Az eredmény, az óriási felfelé váltás lesz, ami párosan testesiti meg és viszi át a Kozmikus Kódokat az eljövendö tökéletességbe.  Természetesen a 12.ik dimenzió tökéletessége az, ami biztositja az emberiség makro és mikro átmenetelét a Kristály MerKaBah és MerKiVah-ba.  Ez aztán beinditja majd, a kódolt tellurium kristály energiák régóta várt felszabaditását az egyre magasabb és magasabb frekvenciákba, megformálva az Új Égbolt 2.ik ellipszisét.

A kódolt kristáy energiákra vonatkozó földi aszpektusok a Kozmikus Platina Sugár beérkezésével lesznek felébresztve, a háromszoros piramis mátrix oktaéder átjáróin keresztül, Gizában a bolygó keleti féltekéjén, és a Szeszélyes Három-Piramis Struktúrán át a Mexikói öbölben.  A folyamat pontosan ugyanaz mint a Kozmikus Beinditás 2009-es elektro-mágneses szakasza.  Mindkét piramis komplexus tengelyhangolása egy vonalban van, mindkettö a 29.ik szélességi kör vektoron van, mindkettö a PHI energiáját sugározza, és mindkettö a 2010-es Kozmikus Beinditás elosztó motorjává válik. 

Kedveseink, a Kristály kor az már bizonyosság.  Közeleg, és nöttön nö a tehetetlenségi nyomaték (inertia).  A dualitás elkülönülése egy eröteljes és értékes tapasztalás volt az emberiség számára a Lineáris Föld Egyetemén.  A dualitás eredményes tanitó volt, de a lineáris tanmenet sokatok számára lezárul.  Itt az ideje, hogy megkapjátok a polaritásbeli okleveleteket, és elkezdjétek tudományos továbbképzö munkátokat a Kristály Omniverzum zérus mezejének a magasabb birodalmaiban.

Az Új Égbolt Kialakitása

Mielött a Föld a dualitás bolygójává vált volna, egy nem duális égbolt vette körül.  Két elliptikus sáv ivelte körül a Földet.  Az egyik elektromos természetü volt, a másik mágneses, a kettö együttesen egy oszcilláló kristály pajzsot képezve körbe fogták a Földet.  A kristály szféra lüktetése hangot bocsátott ki az OM frekvenciáján.  Ezt már elözöleg megosztottuk veletek, a Kozmikus Beinditás elsö két elemzésében.

A nem duális égbolt feloldódott amikor a Föld a dualitás bolygójává alakult át, a MOLDAR konfliktusa után.  Az elektromágnesség széttört a földben poláris elektro-mágnességgé.  A kristályos részeket a Föld Ásványi Birodalma kapta, meg persze az éteri szemcsék úgynevezett Ádámi Eszenciája vagyis az Akasha.

A Kristályos Akashák azok az Isteni Elmével bekódolt éteri részecskék, a Tudatosság Egységek Szakrális Intelligenciája.  Ök a „DNS Lenyomatok” az anyag/antianyagban, ami az összes valóság bevillanását képezi és egymásba kapcsolja a dimenziókat a Kozmikus Rács elektro-kristályos ley vonalain keresztül.

A Tárolt Kódolt Kristály Energia területei

 A 2010 aktiválások során, a régóta szunnyadó kódolt kristály energiák a Kozmikus beinditás részeként aktiválódnak 25 elsödleges területen bolygószerte.

Ezek a területek a Következök:

1. Minas Gerais – Brazilia,     2. Bahia – Brazilia,     3. Arkanzasz – USA,     4. Muzo – Columbia,     5. Bolivia,     6. Herkimer – New York,     7. Himalája – Tibet/Nepál,     8. Santa Fe/New Mexico – USA,     9. Tsavo – Tanzánia,     10. Torres del Paine – Chile,     11. Dauphine – Franciaország,     12. Új Dél Wales – Ausztrália,     13. Cairngorm Hegyek/Skócia – Nagybritánia,     14. Galicia – Spanyolország,     15. British Columbia – Canada,     16. Urál Hegység,     17. Mongólia,     18. Quartz Reef – Új Zéland,     19. Schweizi Alpok,     20. Namibia,     21. Japán,     22. Huaxi – Kina,     23. Thunder Bay – Canada,     24. Nyugat Karolina Szigetek-Blue Ridge Moutains,     25. Tábla Hegyek – Dél Afrika

Mesterek, ez mindenképpen meg fog történni.  Azok közületek, akik a jóindulatú Atlantisziakhoz, az „Egy Törvényéhez” tartoztak, csak ti értik ezt igazán jól, hiszen olyan hosszú ideje várjátok már, hogy ez megtörténjék.  Ez a szent befejezés számotokra.  TI, a Kozmikus Tanács & Galaktikus Föderáció Sziriuszi, Pleiadi és Arkturuszi tagjaival karöltve, óriási lépéseket tettek meg annak bitositására, hogy a Kristály Energia soha többé ne kerülhessen a „Belial Fiai” kezébe, a Náci-nemesi csoporthoz, kiknek kapzsisága, kegyetlensége és hatalomvágya a kristályokkal való visszaéléshez vezetett, ami Atlantisz szomorú örökségét eredményezte.  Látjátok, a 8-8-8 és a 9-9-9 meg a megmaradt tripla dátumokon felébresztett Atlantiszi Mester Kristályok fizikailag még két-három évszázadig nem lesznek hozzáférhetöek.  Az egy szempillantás a Kozmikus idöben, mégis egy fontos dimenzionális zár pajzsa fogja védelmezni öket, amig a bolygó teljesen a megvilágosodottság állapotába nem lesz. 

Itt mondjuk el, hogy 2012-ben a megvilágosodott Föld fog megszületni, de az igazi béke és a globális megvilágosodottság eléréséhez a bolygótokon, még vagy két évszázad kell.  Mégis, ami most történik, az a lendület, ami lehetövé teszi, hogy ez megtörténjék. 

A leirt folyamat magyarázatának a befejezéseként, elmondjuk, hogy a kódolt kristály energiák, amelyek 2010 március 20-án szabadulnak fel, a felébredt, földalatti Mester Kristályok által lesznek behangolva, amint a 144-Kristály Rács magába vonzza öket, hogy a továbbiakban beolvadjanak az Új Égboltba.  Mig 2009-ben a Kozmikus Beinditás Elektro-Mágneses Szakasza 21 nap alatt fejezödött be, a Kristály felszabadulás szinte azonnal megtörténik, szó szerint egy órán belül a Napéjegyenlöség tetözését meghaladva.  A hatása érzékelhetö lesz, úgyszintén a Kristály energia fénymennyisége, az elözö szakasz elektro-mágneses felszabadulásához hasonlitva 2009-ben.

Kristály Gömbök

A felszabaduló Kristály energiák hatása között van a fenomen, amire ti mint gömbökre hivatkoztok.  Ezek mennyisége és minösége is hatalmasat nö majd.  A Gömbök nem újak a Föld dimenzióiban, de kiléptek a kristályosságból, hogy érzékelhetöek legyenek a dualitásban.  A 144 Kristály Háló létrejötte elött leginkább mint kék vagy arany félgömbök jelentek meg.  A Kristály Gömbök a magasabb dimenziók fény energiái és kristály minösitésben müködnek.  Ök a kódolt Akasha tárolói és eszközei, valamint a Kvantum Kristály Mezö erösödö jelenlétének a bizonyitékai.  Tartalmazzák az anyag/antianyag szükségelt, céltudatos szándékkal feltöltött szemcséit, azaz a lenyomatokat.

Ezek a Gömbök az Isteni Tudatosság Intelligenciája melyek hordozzák a Föld és az emberiség átalakulásának a kulcsait.  Pontosabban, ezek a gömbök mágneses lenyomatok, ök hivják be és vonzzák be a magasabb energiákat amelyek elvégzik a folyamatot és összekapcsolják az átalakulási müveletek láncszemeit.  Ezek a Felemelkedés katalizáló mechanizmusai, és milliárdnyi geometriai mátrixban fordulnak elö.  Egyesek a gömbök közül az emberiség MerKiVikus átalakulásáért vannak, mások meg a bolygó makro átváltozásáért.  A Gömbök a kiterjedés kristály töltetei.  Jelen pillanatban az emberek ezeket a „gömböket” csak a digitális technikán keresztül a fényképeken, illetve intuitiven a „harmadik szem” érzékelésével láthatják.  A Kozmikus Beinditás Kristály fázisa lehetövé teszi, hogy ezek szabad szemmel is láthatóak legyenek azok számára, akik fényhányadosukkal illetve MerKiVikus elörehaladásukkal magukhoz vonzzák öket. 

A Kristály MerKaBah Megnyilvánulása

2010 Kozmikus Beinditásának egyik legfontosabb eredménye a Kristály MerKaBah összeállása.  Felhivjuk a figyelmeteket arra, hogy a MerKaBah, amely a magasabb dimenziókba Csillag Tetraéder Jármüként szolgált az elmúlt 12,000 éves ciklusban, most kiterjedtebb minöségre cserélödik fel.  Valójában, a Kristály MerKaBah majd MerKiVah folyamatosan terjedö módjába fejlödik át.  A Kristály MerKaBah felmerülése várakozóban volt, de a nemrégiben történt 9-9-9 Kristály Aktiválás bevezetett a Föld Kristály Energia Átalakulásának a kezdö szakaszába, sokan ráébredtek szent egységetek potenciáljaira.  A Kozmikus Beinditás II Szakasza a kristály átalakulás újabb fontos elemeit késziti elö majd. 

Az emberi elme a dualitásban arra lett tervezve, hogy segitsen begyüjteni és feldolgozni az információt, valamint megkülömböztetni az igazságot, de a bölcsesség, ami a magasabb Kristály Birodalmakba visz benneteket, az a duális MerKaBah hatókörén kivül tartózkodik.  Ennélfogva, az új Kristály MerKaBah és MerKiVah létesitménye szükséges, hogy kiterjedjen a Felemelkedés Kristály Energiáiba.  Valójában, a Felemelkedés által elérhetövé vált dimenziók magasabb birodalmai az Egységes Isteni Tudatosságban rejlenek, és a belépés integrált Kristály Fényt igényel, és ez nem jöhetett be az elkülönülés kettös-forgású poláris MerKaBah elözö rendszerében. 

Ennek megfelelöen, a Kristályos MerKaBah majd a MerKiVah-ba való átmenet következik.  A Kristályos MerKaBah csakis, a Kozmikus Beinditás 2010 márciusi Napéjegyenlöség alkalmával történö 2.ik szakaszával válik teljesen elérhetövé.  A kristályos MerKaBah fejlödésével jön létre a MerKiVah.  A Kristályos MerKiVah 10-10-10 válik elérhetövé.  A MerKiVah felül emelkedik a 8 ágú csillagtetraéderen, és a csillagositott dodekaéder 12 ágú csillagában formálódik.  Természetesen a MerKiVikus forgási mechanika, geometria, forgási-vektor és a frekvencia arányok nagyban külömböznek az új prototipusban.

Tömör geometriai formák két szintje található a 12 ágú MerKiVah felett.  Mindegyik Metatroni alakzat a szakrális geometria kontextusában, tehát mindegyik a kiterjedt dimenzionális elérhetöség fejlödési haladását kapcsolja egymásba.  A MerKaBah-ba való szükségszerü átmenet teljes folyamatát a „Metatroni Kulcsok” adják meg, és mi a közeljövöben annak szentelünk majd egy elemzést, a téma és a folyamat összes részletével.  Ezt még a 2010 Kozmikus Beinditás elött átadjuk nektek.

Befejezés

Mesterek, a nagyarányú Felemelkedés visszaszámlálásában bizonyos dátumok rendkivüli frekvenciális ablakokat nyitnak majd meg.  A 2012 december 21-ét megelözö három évben a legfontosabbak ezek közül a Napéjegyenlöségek, a Napfordulók, a Tripla Dátumok és a teljes nap és hold fogyatkozások lesznek.  2010, 2011 és 2012 mindenütt jelenlevö Napéjegyenlöségei beillesztett hologramikus átjárokkal birnak amelyek mindenütt jelenvalók és idötlenek.

2010, 2011 és 2012-ben a tripla dátumok és az ehhez kapcsolódó asztronómiai esemének exponenciálisan eröteljesebbek lesznek mint az elözö években.  Mindegyik energiával töltött, hogy hasznositsa a ritka megnyilásokat és elösegitse a rendkivüli kódolt energiák befogadását és lehozatalát, melyek a Mikro és a Makro Felemelkedéshez szükségesek.

Ezeket az átjárókat fel kell ismerni és hasznositani.  Mi arra buzditunk benneteket, hogy látogassatok el az erö központokba, az örvény-átjáró komplexusokba illetve a szent helyekre ezen frekvencia átjárók alkalmával.  Gyüljetek össze a közös szertartásokon, csoportos ünnepléseken és úgy kapjátok is, és külditek is, az Átalakitó Kristály Fény hullámait a Multiverzumon keresztül, és az nagyobb és sokkal messzebbre ható mint azt el tudjátok képzelni.  Ez a közös egység, a MEGVILÁGOSODOTT-EGYSÉG, amely átalakitja a Földet és azon túl is.  Ez mindég is igy volt.

És ez igy van.

Forditotta:   Sári Izabella 

Szerzöi Jog Közlemény

Ez a csatornázás a www.Earth-Keeper.com tulajdonát képezi, és e weboldalon található.  Az  eredeti cime: The Cosmic Trigger Phase II, a szerzö James Tyberonn. Bármelyik weboldalra feltehetö, de a benne lévö informácio nem módositható, a szerzö és a weboldal cimét fel kell tüntetni. Magazinokban és nyomtatásban nem közölhetö a szerzöi engedély nélkül. Engedélyért a Tyberonn@hotmail.com kell fordulni.

 

  

 

Share