ZÜRZAVAROS CSOMÓK ÉS DIMENZIONÁLIS BEHANGOLÁSOK

 

A HATHOROK 2009 OKTÓBER 8-I ÜZENETE

Tom Kenyon csatornázásában

Zürzavaros Csomók

Az egyik elözö kommunikációnkban megvitattuk a zürzavaros csomók koncepcióját.  A mi látó szögünkböl nézve, úgy véljük, most egy ilyen csomó szarva hegyén vagytok. 

Amikor zürzavaros eseményeket látunk elöre, azt egy talánnyal mutatjuk be, hiszen a káosz saját természeténél fogva elöreláthatatlan.  Mégis, a zürzavaros események áradatában egy sub-struktúra lelhetö, ami táplálja a káosz áramlását, ahogy ti megtapasztaljátok azt.  Ez a sub-struktúra azaz a kvantum mezö megértésére alapozva, mi azt látjuk élö, hogy a Zürzavaros Csomó valahol az elkövetkezö 90 napon belül fog megnyilvánulni.  A valóságban ez feltünhet órákon belül az üzenet után, de hetekkel a megjósolt idökeret után is.  (Megjegyzés: lásd a Zürzavaros Csomók cimü elözö Hathor üzenetet)

Azomban, tekintet nélkül a Zürzavaros Csomó aktuális idözitésére, meggyözödésünk, hogy több félekáppen fog megjelenni, maga után vonva a nemzetközi pénzügyeket, a testi és mentál egészség kihivásait, a Föld planetáris változásait, beleélrtve a földrengéseket, a tüzhányó kitöréseket és a megnövekedett idöjárási anomáliákat.   Mind ezek az események próbára teszik a tartalékokat, melyekkel kormányaitok rendelkeznek az effajta dolgok kezelésére.

Amint már elözöleg mondtuk, a Zürzavaros Csomók termászetéböl fakadóan a következmények több rétüen összetettek és elöreláthatatlanok, ezért nem is foglalkozunk a káosz specifikus aszpektusaival amelyek meggyözödésünk szerint felmerülnek majd, hanem a strtégiákat szeretnénk megvitatni, amelyekkel kezelhetitek a káoszt, mind energetikai, mind spirituális téren.

Azt ajáljuk, hogy cseréljétek át az érzékeléseteket a káosszal kapcsolatban, s ne úgy tekintsetek rá mint kellemetlenségre meg nehézségre, hanem mint egy evoluciós katalizátorra.  Hogy ezek az események hogyan hatnak rátok, az attól függ, hogy hogyan tekintetek ti rájuk. 

Mi azt értjük ezalatt, hogy az emberi tudatosság hajlamos beragadni a kerékvágásba, vagyis elörevetiteni, hogy a dolgok milyenek is lesznek, és ezek az elörelátások alapján cselekedni.  És a legtöbb emberben hatalmas belsö vajúdást teremt, ha a valóság nem igazolja az elvárásokat, és a Zürzavaros Csomók természeténél fogva, az elörelátó képességeitek összeomlanak a többszörös valószinüség közepette. 

A legtöbb személyben a zürzavaros események a félelem reakcióját váltják ki, hiszen szemmel láthatóan eltünt a stabilitás, amire számitani lehetett a megfelelö cselekedet elörelátásában.  És bár a félelem egy teljesen érthetö reakció, az csak egy  a sok lehetséges reagálás közül.  Arra bátoritunk benneteket, hogy készitsétek fel elméteket az ön-korlátozás és az elvárások megszokott kerékvágásából való azonnali kilépésre, bármikor váratlan eseménnyel kerültök szembe.

Energetikai szempontból nézve, hogy mi történik veletek egy adott helyzetben, az a vibrációs frekvenciátoktól, vagyis a tudatossági állapototoktól, és nem a fizikai hollétetektöl függ. 

Eek szerint, ugyanazon a helyen tapasztaló két emberben, a zürzavaros események teljesen külömnözö érzelmi reakciót válthatnak ki.  Jóllehet az egyik személyt paralizálja a félelem, a harag és a neheztelés, a másik egyén viszont humorosnak élheti meg a pillanatot.  Megérti a kozmikus tréfát, azaz hirtelen és váratlanul ráeszmél arra, hogy a valóság mindannyiatok által való „valós” megtapasztalása nem más, mint a saját elmétek fabrikációja. 

Amikor a zürzavaros események megzavarják a „status quo”-t azaz a korábbi rögzült állapotot, akkor rövidesen egy átjáró tünik fel, egy lehetöség, ha úgy akarjátok, hogy elöre ugorjatok a tudatosságban, hogy felébredjetek az álom varázsból.  Azomban, a felébredés a kollektiv álomból csak akkor történik meg, hogyha készek vagytok átlépni a küszöböt (tudatküszöböt – a forditó megjegyzése).  A személynek, aki kész elfogadni mentálisan és érzelmileg is, a zürzavaros eseményeket mint evoluciós katalizátorokat, a közeljövöben sok mulatságos incidensben és váratlan, csodás felfedezésben lesz része, valamint az érzésben, mintha felébredt volna a tömeg álmából, amely magával ragadta az emberiséget az elmúlt néhány évezredben.

Tehát, úgyszólván itt a halvány útvonal a homokban.  Azok számára, akik továbbra is másokat hibáztatnak a problémáikért amikkel szembesülnek, akik inkább meghalnának mintsem felébrednek az álomból amit kollektiven álmodnak, ezzel a közelgö Zürzavaros Csomóval rendkivül nehéz lesz megküzdeni, és mint mondtuk, ez csak az elsö, a közelgö ilyen  csomók közül.  Azoknak a személyeknek viszont, akik elfogadták azt az elképzelést, hogy a Zürzavaros Csomók evoluciós katalizátorok, egészen másról fog szólni a törtönet.

Ismételten, nem az számit, hogy fizikailag hol vagytok, hanem a vibrációs frekvenciátok azaz a tudatossági állapototok.

A múltban sok eszközt bocsátottunk a rendelkezésetekre, hogy segitsenek benneteket az áthaladásban ezeken az átjárókon, amelyek szükséges és elkerülhetetlen aszpektusai a Föld és az Emberiség felemelkedésének.  Néhány az eszközök közül melyeket megosztottunk veletek, a szakrális geometriát foglalja magába.  Néhány közülük az érzelmek mesteri kezelését foglalja magába, amit mi „extázisnak és szivnek” hivunk.  Azt ajáljuk, hogy térjetek vissza ezekhez a régebbi üzenetkhez és dolgozzatok az eszközökkel amelyeket átadtunk nektek.

Habár már kétszer elmondtuk, most el fogjuk mondani harmadszor is.  Ez fundamentálisan a legfontosabb amit szeretnénk, hogy megértsetek.

Nem az számit, hogy fizikailag hol vagytok, hanem a vibrációs frekvenciátok vagyis a tudatossági állapototok az ami a legtöbbet számit. 

Azomban, most figyelmünket a vibrációs frekvencia váltásának egy nagyon egyszerü módjára szeretnénk forditani.

Amikor az általunk úgynevezett „koherens vibrációs frekvencián” vagytok, a zürzavaros eseményeken sokkal inkább mesterként, magasabb intuicióval és sokkal nagyobb tudatában annak, hogy hogyan teremtitek meg a saját álmaitokat, haladtok keresztül.  Ez a három elem szabaditja fel a tudatosságot és teremti meg a pozitiv vonzeröt, hogy a káosz közepette megtaláljátok az átjárókat (a megfelelö cselekvést) ami átvezet benneteket a zürzavaros helyzeteken.  Az effajta spirituális mesterlét vezet át benneteket az elkövetkezö idökön.

Habár nagyon kifinomult és komplex érzelmi állapotokra is képesek vagytok, mi a legegyszerübbröl szeretnénk beszélni.  Ti úgy hivjátok, hogy öröm meg nagyra becsülés.  Amikor az öröm vagy a nagyra becsülés állapotában vagytok, akkor a vibrációs ferkvenciáitok átváltanak és ti a folyamatosan felfelé ivelö vibráció kezdetén vagytok. 

Bárhogyan is teszitek ezt, és nagyon sok módja van, hogy ezt megtegyétek, mi arra bátoritunk benneteket, hogy az örömöt vagy a nagyra becsülést válasszátok  életetek alapvetö érzelmi tónusaként.  Ez mentális és érzelmi edzés, amit mi létfontosságú felkészülésnek tartunk mindarra ami az utatokba fog kerülni. 

A kultúrátok igéz bele benneteket a hiedelembe, hogy okkal lehet csak örömöt vagy nagyra becsülést érezni, de mi azt mondjuk nektek mint spirituális mestereknek, hogy megvan a képességetek megteremteni ezt a reakciót, tekintet nélkül arra, hogy mi történik körülöttetek.

Másképp szólva, nincs szükségetek okra, hogy örömöt vagy nagyra becsülést érezzetek.  Hogyha edzitek magatokat a belépésre, és ebben a vibrációs valóságban éltek, akkor a bekövetkezö káotikus idökön sokkal inkább mesterként, magasabb intuicióval és váratlan ráeszmélésekkel haladtok keresztül.

DIMENZIONÁLIS BEHANGOLÁSOK

Meg szeretnénk osztani veletek a hang ajándékát, amit mi Dimenzionális Behangolásnak hivunk, hogy segitsen nektek áthaladni az energetikai átjárón, amin a Föld most halad át.

A Dimenzionális Behangolások azok hang mintázatok sorozatai, amelyek megváltoztatják a rezgés számotokat az energia központokra gyakorolt specifikus hatásukkal, finom testetekben.  Az elkövetkezö üzeneteinkben több Dimenzionális Behangolást fogunk felajállani nektek, attól függöen, hogy, hogyan érzékeljük a Föld és az emberiség átmenetét a jelen dimenzióból a tudatosság magasabb valóságaiba.

Az elsö Dimenzionális Behangolás amit ajálunk, a toboz mirigyre van hatással, amelynek kristály szerkezete, a mi perspektivánkból nézve, mint egy kozmikus antenna müködik, lehetövé téve a benyomások, információk és az energia befogadását a létezés fény birodalmaiból.

Mialatt a Dimenzionális Behangolást hallgatjátok, azt ajáljuk helyezzétek a tudatosságotokat a fejetek közepébe, és mig a hangokat hallgatjátok, képzeljétek el mintha azok a toboz mirigyetekböl jönnének elö, ami a fej középpontjában van.  Ez a váltás az érzékelö képzeletben, lehetövé teszi, hogy a hang hullámok hatékonyabban müködjenek bennetek.

Paradox, hogy a toboz mirigyetek kristály struktúrájában a finom benyomások, tudás és információ végtelen világa van.   

Öntudatosságotok és fejlödésetek szintjétöl függöen, e Dimenzionális Behangolás hatását megtapasztalhatjátok mint egyszerü energia mozgást a fejetek középpontjában, de megtapasztalhatjátok a fény komplex hullám formáit is, amit ez létrehoz.  És megtapasztalhatjátok e fény és információs-energia áramlását az agyatok összes ideg pájáján is, és egyes esetekben az egész testeteken keresztül, söt finom testeitekben is.

Azt ajáljuk, hallgassátok meg a behangolást és döntsétek el magatok, hogy milyen értékkel bir számotokra.  Egyes személyeknek lehet, hogy többszöri „hallgatás” kell majd, ennek a meghatározásához.  Hogyha úgy érzitek, hogy a Dimenzionális Behangolás pozitivan befolyásolja a hanulatotokat, gondolkodási folyamataitokat és a finom tudatosságotokat, akkor azt ajáljuk, hogy hallgassátok meg legalább egyszer naponta, de lehet többször is, ha azt választjátok.

A Dimenzionális Behangolás hang mintázatai lényegében, a fényböl alkotott komplex hullám mintázatok hallható tükrözödései.  Ti hang mintákat és harmoniát hallatok, de ez a hallható tükrözödése annak, ami a fény birodalmaiban történik.  Másként szólva, amikor ezt a Dimenzionális Behangolást használjátok a toboz mirigyetekre összpontositva, akkor a komplex evoluciós, katalizáló fény hullámokat serkentitek, melyek hatalmas jelentöséggel birnak spirituális utazástokban.

Mi szabadon kináljuk ezt az ajándékot azzal a megértéssel, hogy akiknek fülük van a hallásra azok felismerik majd, hogy ez a szférák zenéje, a haza hivó hang és a rátok váró, magasztos sorsotok kapujának a nyitása.

A Hathorok 2009 október 8

Tom gondolatai és megfigyelései

Zürzavaros Csomók

Elöször is, szeretném biztositani olvasóinkat affelöl, hogy a Zürzavaros Csomók nem a világ végét jelentik.  És, hogyha a Hathoroknak igazuk van, akkor ezek sorozata várható 2012 elött és még jóval utána is.

Ez az üzenet nem egyike a sötét végitáleteknek, ahogy én értelmezem, hanem inkább egy kijózanitó felszólitás a felébredésre.

Ahelyett, hogy a nagy léptékü zürzavaros eseményekre mint katasztrófákra tekintenénk, a Hathorok arra buzditanak bennünket, hogy tekintsünk rájuk mint evolúciós katalizátorokra, kapukra, melyeken keresztül kiléphetünk álom varázsunkból a kiterjedt érzékelésü valóságba.

Ök kozmikus tréfának nevezik a váratlan betekintést, hogy valahányan a földön önmagunk teremtjük és fabrikáljuk valóság érzékelésünket.  

A késöi 1980-as években, amikor a „Nagy Fülü Fiúk” (ez egyike a Hathorok sok becenevének amit adtam nekik) elkezdtek kommunikálni velem, kezdettöl fogva azt mondták, hogy a föld egy felemelkedési folyamaton megy keresztül, melynek során a bolygó és az összes élet rajta a tudatosság magasabb dimenzióiba fog belépni.

Hogy ez a valóságban hogyan fog kinézni (persze, hogya ez meg is valósul) azt szabadon lehet találgatni, de a felemelkedés egyik ténye a Hathorok szerint az, hogy a zürzavaros állapotok nem elkerülhetöek.  Azok a fejlödö rendszer jelzései, amint az a magasabb energetikai nyugvás állapota felé halad.

Ha, a világ helyzetéröl gondolkodom, a folyamatban lévö pénzügyi nehézségekröl, a viharok növekvö magnitúdójáról, a Tüz Gyürü felerösödött földrengés aktivitásáról, a legutóbbi kihivásokról a H1N1 virus kapcsán meg a nemrégiben, furcsa módon történt, hat külömbözö tüzhányó egyidejü kitöréséröl Oroszországban, azon tünödöm, hogy nem a Zürzavaros Csomó kellös közepén vagyunk már?

De az üzenet leirása után, amikor ezt megkérdeztem a Hathoroktól, azt válaszolták, hogy még csak a kezdetén vagyunk a „harang ivnek” amely, az állandóan növekvö számú, egymástól látszólag különálló, zürzavaros eseményekként fogja felfedni önmagát.  Ez lényeglben az Ö definiciójuk a Zürzavaros Csomókról (Megjegyzés: hogy nagyobb belátást nyerjetek nézöpontjaikról a Zürzavaros Csomók kapcsán http://tomkenyon.co,/chaotic-nodes/. és magyarul Zürzavaros Csomók az www.Espavo.hu vagy a www.Shaumbra.hu meg a www.Fluidemerald.com  weboldalakon)

Namost, megjegyzés képpen, ez mindössze a második eset, hogy a Hathorok aktuális idökeretet láttak elöre az események kapcsán.  Utolsó alkalommal amikor ezt tették, az két évvel a jelenlegi pénzügyi összeomlás elött volt.  Abban az üzenetben a pénzügyi összeomlást látták elöre, és az idökeret amit adtak, az 6 hónaptól 2 évig terjedt, az üzenet átadásától számitva.  Ebben az esetben, jóslatuk megnyilvánulása az elörelátottak végén jelent meg, de kétségkivül az idökereten belül. 

Ez esetben figyelmeztettek, hogy nehézségbe ütközik megjósolni a Zürzavaros Csomót, önmaga a káosz elöre nem látható természetéböl fakadóan.  Érdekesnek találom, hogy mégis kitették magugat ennek veszélyének.

A múltban találtam lényeket, akik a tudatosság más dimenzióiban léteznek, és a pontos dátumok megjósolásában gyengének bizonyultak, habár, néha sikeresen elörelátták az események általános tételeit.  Szóval, nem lennék meglepödve, ha kiderülne, hogy a Hathorok téves idökeretet adtak.  Azomban, úgy érzem, hogy figyelemre méltóak a dolgok általános elörehaladásával  kapcsolatban.

Azt hiszem, sokunknak van nagyon is valós érzése, hogy a dolgok kicsúsztak az ellenörzés alól, és mindannyian, egyfajta kollektiv szakadék szélén állunk.  Hogy a szakadék  milyen is lesz, az valószinüleg nem válik világossá mindaddig, mig a másik oldalára nem érünk.  Közismerten jobb az utólagos bölcsesség, mint az elörelátás. 

Mindegy, a Hathorok arra bátoritanak bennünket ebben az üzenetükben, hogy emeljük mesterszintre az azonnali öröm és nagyra becsülésre való váltás müvészetét, anélkül, hogy bármilyen okra lenne szükségünk ezt megtenni.  Teljesen rávilágitanak arra, hogy az effajta spirituális mester szint elengedhetetlenül fontos az utunkba kerülö káosz kezeléséhez, tekintet nélkül arra, hogy az mikor következik be.

Az a személyes tapasztalatom az örömröl és a nagyra becsülésröl, hogy amikor sikerül ezekben az érzelmi állapotokban lennem, megváltozik a vibrációs mezöm, és ez, ahogy a Hathorok mondják, egy pozitiv vonzeröt generál, ami több olyan dolgot hoz be (sokszor misztériózus és váratlan módon), amiért örömöt és nagyrabecsülést érzek.

Hogyha egyre több és több ember lép be az aggodalom állapotába, a káosz megnövekedett incidensei miatt, a Föld érzelmi atmoszférájával egyre nehezebb lesz megküzdeni.  És hogyha empatikusak vagytok, vagy csak spirituálisan érzékenyek, akkor tudjátok, hogy miröl beszélek.

Számomra az üzenet elsö részének a legfontosabb pontja a felhivás, hogy váljunk mesterévé az örömnek és a nagyra becsülésnek, hogy ezáltal beléphessünk és fenntarthassuk a magasabb vibrációs mezöket.  Ez lehetövé teszi számunkra, hogy a könnyedség és a biztonság nagyobb érzésével haladjunk keresztül a zürzavaros eseményeken, bárhogyan és bármikor is jelennek  meg azok.

Dimenzionális Behangolások

Az üzenet második része, a Hathorok által úgynevezett, Dimenzionális Behangolásokkal foglalkozik.  Lényegében ezek hang kódok, melyek segitségünkre lesznek, ahogy haladunk felfelé a felemelkedési folyamatban. 

Elöre jelezték, hogy több ilyen hang metitációt fognak megosztani velünk, amikor annak szükségét érzik.

Az elsö Dimenzionális Behangolás a toboz miriggyel foglalkozik, ami többé-kevésbé a fej közepén halyezkedik el.  Ez egy csodálatos mirigy több okból is kifolyólag.  Az egyik leg egzotikusabb aszpektusa ennek a mirigynek azzak kapcsolatos, hogy a bele ágyazott kristály struktúrák kácitból vannak. 

A Hathorok szerint, ezek a kristályok kozmikus antennákként müködhetnek, és képesek összekapcsolni bennünket a fény birodalmaival és a tudatosság más dimenzióival.  Ezt a mirigyet létfontosságúnak tartják a felemelkedési folyamatban, igy az elsö Dimenzionális Behangolás a toboz mirigyben lévö kristály struktúrákat hivatott aktiválni és serkenteni annak érdekében, hogy megnyissuk illetve elmélyitsük kapcsolatunkat a létezés más birodalmaival.  Ennek tiszta eredménye, a Hathorok szerint, a spirituális rálátás és intuició növekedése, valamint a vezettetés az idö és tér korlátain kivül létezö aszpektusaink által.

Néhányatokat érdekelheti, tudni szeretnétek, hogy a hangfelvétel milyen körülmények között készült?  Több Hathor hang meditációhoz hasonlóan, ez is az éjfél utáni istentelen órákban lett letöltve hozzám.  Kifejezetten, felébresztettek miután már lefeküdtem és utasitottak, hogy menjek a studióba és kezdjem el a hanganyag felvételét.  A felvételezés zöme a hátralevö hat órában történt, az Októberi Szüreti Telihold elött. 

Azt ajállom, kövessétek a Hathorok ajállatát ebben. Halgassátok meg és figyeljétek meg, hogy vonz-e benneteket.  Néhány lehallgatás után már meg tudjátok állapitani, hogy ez olyan valami-e ami táplál benneteket és hatásos-e vagy sem.

Hogyha nem müködik számotokra, akkor felejtsétek el.  De, hogyha olyanok vagytok mint én, csodálni fogjátok mindkettöt, a hang meditáció finom energiáit és azok hatóerejét is.  Többször is meghallgatom naponta és gyakran egy hosszabbitott változatban, ugyanis többször megismételem a felvételt egymás után.  Azt vettem észre, hogyha ilyen módon összpontositok a toboz mirigyre huzamosabb ideig, az elmélyiti a megtapasztalást és toboz mirigyemnek azt az érzést adja, hogy a fény jelzötüzévé változott.

Lehallgatási utasitások

Az 5:47 felvétel hallgatásának a célja az, hogy serkentsük a tudatosség növekedését és aktiváljuk a energetikai potenciálokat a toboz mirigyben elhelyezkedö kristály struktúrákban.

Az ezotéria szempontjából, a toboz kristályok (amelyek a tobozmirigybe vannak beégyazva) úgy müködnek mint egy fajta kozmikus antenna, amit a fény magasabb vibrációs birodalmaihora lehet hangolni.  Ténylegesen, ez a szándékos célja ennek a pszihoakusztikus katalizátor hallgatásának.

Ezt a hang meditációt stereo fülhallgatókkal a legjobb hallgatni.  Bármelyik tipusa a fülhallgatóknak megteszi.

Amikor hallgatjátok a felvételt, összpontositsátok figyelmeteket a fejetek központi részére, ahol a toboz mirigy helyezkedik el.  Kápzeljétek el, hogy a hangok a toboz mirigyböl jönnek ki, habár a valóságban, a hangok a füleiteken keresztül jönnek be.  Ez az egyszerü váltása az érzékelö képzeletnek hozza majd létre, az eröteljes elme-módositás tapasztalatát.

Többször is végighallgathatjátok a felvételt egy meditáció során, ha az a kivánságotok.  Azomban, felhivom a figyelmeteket arra, hogy a hanganyag ismételt hallgatása, egy fajta psziho-spirituális tisztitó reakciót válthat ki.  Hogyha egy ilyen reakciót tapasztaltok, hagyjátok abba a hanganyag hallgatását.  Csináljatok szünetet, majd naponta csak egyszer hallgassátok mindaddig, mig energia rendszeretek hozzáidomul a toboz mirigy felerösödött aktiválásához.

Fontos Figyelmeztetés:

Rendszerint a felvétel tökéletesitésének folyamata során bizonyos frekvenciákat lecsökkentenek, hogy a felvétel a külömbözö rendszerek széles skáláján legyen lehallgatható.  Ez esetben egyetlen frekvencia sem lett lecsökkentve, nyilvánvaló okokból kifolyólag.  Ez azt jelenti, hogyha a felvételt gyenge minöségü rendszeren (fülhallgató nélkül) játszátok le, a lejátszó rendszeretek hangszórói lehet hogy nehezen kezelik majd az összes frekvenciákat.  Más szavakkal, rendszeretek torzithatja a hangokat/vagy vibrációt hallhattok a hangszórókban.  Ez a probléma teljes mértékben elkerülhetö, hogyha fülhallgatókkal hallgatjátok a felvételt, ami egyébként is a legjobb módja a meditáció lehallgatásának.

A hanganyag a következö cimen található:   http://tomkenyon.com/sound-gifts/dimensional-attunement-pineal ez megnyitja a hang ajándékok oldalt a Hathor Pineal Gland Dimensional Attunement cimszavakkal az oldal közepén. A szöveg alatt lila betükkel két lehetöség van adva, a hanganyag lehallgatására vagy másolására klikkelj az elsö lehetöségre: Listen or Download

Forditotta: Sári Izabella

Szerzöjogi Közlemény

2009 Tom Kenyon.  Minden jog fenntartva.

Az üzenet szabadon másolható és megosztható bármelyik médián keresztül, mindaddig mig semmilyen változtatást sem eszközöltök rajta, tüntessétek fel a szerzö nevét, a szerzöjogi közleményt és a web cimet ahol az eredeti szöveg megtalálható.

Az eredeti üzenetet a http://tomkenyon.com/Chaotic-Nodes-and-Dimensional-Attunements weboldalon található.

Weboldal: http://tomkenyon.com Contact: office@tomkenyon.com

 

   

 

  

Share