MU ÉS LEMURIA HATALMAS HAJÓJA

 

Szemelvény Telos Harmadik Kötetéböl: Az Ötödik Dimenzió Protokollja

V. Fejezet, Párbeszéd Adama és Aurelia között

Aurelia Louise Jones közvetitésében, 2006

 Adama – Üdvözlet, szeretteim, az az érzésem, hogy választ kerestek egy kérdésre, amely egy nagyon mély vágyódást ébreszt szivetekben.  Mivel tudnák a legtöbbet segiteni nektek ma?

Aurelia – Mi a külömbség Lemuria és Mu között, vagy a kettö egy és ugyanaz?

Adama – Némi tévelygés van bolygótokon Lemuria és Mu közötti külömbségek leirásaiban.  Lemuria a nagy kontinens volt, amit az „Anyaországnak” tartottak a bolygón, melynek harmadik dimenziós aszpektusa megszünt létezni 12,000 évvel ezelött.  Mu földje egy másik univerzumban létezik, és ez az a föld ahonnan az eredeti Lemuriaiak jöttek több mint 4,500,000 évvel ezelött.

Mu volt a neve az óriási ürhajónak is, amelyel a Lemuriaiak utaztak amikor elöször eljöttek  Anyaföldjükröl, a Dahl Univerzumból.  Az eredeti „Mu földje” gyakorlatilag nagyon közel van ahhoz a helyhez amit ti Cassiopeia csillagképnek ismertek.  Lemuria ideje alatt, és még az elött is, millió évekkel ezelött, néhány civilizáció jött benépesiteni ezt a bolygót, de ök nem voltak igazán felemelkedettek a Fényben, ahogy azt ma ismerjük, és többségük nem testesitette meg az igazi Krisztusi tudatosságot. 

Eredeti Mu kontinensünkön a Dahl univerzumban, egy óriási ürhajót épitettünk, amit ti ma anyahajónak neveznétek, és mi azt „Mu Hatalmas Hajójának” hivtuk, mert abban az idöben a legnagyobb volt ami valaha és valahol is létezett.  A Teremtö kérésére, egy nap, nagyon régen, egy egész csoport közülünk hajóra szállt, bolygótokra a Földre való utazásra.  Elhagytuk otthonunkat és elindultunk legnagyobb kalandunkra e bolygó felé.  Egy jó ideig keringtünk hajónkkal a Föld körül, figyeltük ezt a gyönyörü kék bolygót, amint az embereket tanulmányoztuk akik ott éltek, mielött végleg eldöntöttük volna, hogy földre szállunk és ez lesz az otthonunk.

Sokan a lények közül, akik eredetileg elömerészkedtek Mu hajójából, a szeretett felemelkedett mesterek, akiket ma jól ismertek, és akik könyörtelenül vezetnek benneteket „vissza haza” a „Mu Szivébe”, a Szeretet és az Együttérzés helyére, a paradicsomba, és úgy vágyakoztok már újra kapcsolódni vele.

Lehet, hogy meglep benneteket az is, hogy e hatalmas hajó kapitánya, akit megbiztak e hajó parancsnokságával, nem más mint a ti Legsugárzóbb és szeretett Sanandatok, akit még Jézus Mesternek is ismertek legutóbbi inkarnációjából 2,000 évvel ezelött.  Maitreya Mester, a planetáris Krisztus, St. Germain és El Morya Mesterek, Mária Anya, Mária Magdolna, Nada, Aurelia, jómagam mint Adama, Lanto Nagyúr és Serapis Bey, csak néhányat emlitve, az elsö Lemuriaiak között voltak, akik e földre léptek, azzal a szándékkal, hogy elhozzuk szeretetünket, tudásunkat és bölcsességünket, hogy segitsük e bolygó evolucióját és beteljesitsük a Teremtö kérését.

Amit magunkkal hoztunk, az a Teremtö Forrás tiszta, eredeti tanitásai voltak, és általuk vélgül is három hosszú Arany Kort teremtettünk, olyan pompásat, hogy azt egyellöre sem elképzelni sem felfogni nem tudjátok, tudatosságotok jelenlegi állapotában.  Ezek az emlékek most is testetek sejt szerkezetében és szivetek végtelen kamráiban vannak tárolva.  Még egy kis türelem, és ezek a csodás emlékek tudatosságotok elözö szintjéröl elkezdenek majd ismét a felszinre jönni tudatotokban, amint azt választjátok, amint hajlandóak lesztek megtenni a belsö munkát és elkezdetek ismét élni, hogy létezésetek Szent Szivében éljetek.  Segitségünkkel, és még oly sok más lény segitségével ebböl és más univerzumokból is, képesek lesztek újra teremteni azt, ami mint Isteni lényeknek, mindég is születési jogotok volt.

Lemuria kontinense ide érkezésünk elött is létezett mint földrész, de abban az idöben nagyon kevés ember élt ott, és nem is volt úgy elnevezve.  Tulajdonképpen nem is volt meghatározott neve, mivel nem volt fejlett nyelvük, és mi hivtuk Lemuriának, szülöföldünk bolygójának „Lemur”-nak az emlékezetére. 

Ezért én mint Adama az Emberiség Apjaként vagyok ismert, hiszen mi hoztuk elö elsöként ezen a bolygón a felemelkedett lények új faját.  Ilyen vonatkozásban Lemuria a Dahl univerzum Mu földjének egy kiterjesztése lett, hiszen genetikailag mi ugyanazok az emberek vagyunk.  Mu Hatalmas Hajója végül is idejétmúlttá vált, és késöbb fel lett újitva, a modern, galaktikus, csúcs technológiánkkal újjá lett épitve, ha úgy akarjátok, nagyobbá és jobbá.  Namost, amit néha úgy láttok az égen mint Mu Hajója, az az eredetinek az új változata.

A hatalmas kisérleti ciklus hamarosan befejezödik, és a bolygó felemelkedik eredeti szépségébe és tökéletességébe.

Aurelia – Ez olyan csodálatos!  Fogalmam se volt, hogy egy ilyen hajó létezett.  Néha, egy hatalmas anyahajót látok a hegy fölött vagy a közelében.  Az a hajó olyan nagy, hogy a Shasta Hegy és környéke eltörpül mellette.  És valahányszor meglátom azt a bizonyos hajóté legottan egy heves szomorúság és nosztalgia érzése tölti el égész lényemet.  Abba kell, hogy hagyjam amit csinálok, és elbújok valahová, hogy jól kisirjam magamat, utat engedjek könnyeim áradatának. Idönként órákig könyörögtem, hogy legalább a távolból láthassam a hajót.  Adama, ez Mu Hajója, és miért vált ki benn ilyen reakcót, hogy látom?

Adama – Nos, szivem szeretettje, ez az, és Mu e Hatalmas Hajója a tiéd.  Ez nem csak egyedül a te hajód, de te az elsök között voltál, akik eljöttek velem a Földre abban az óriási hajóban, a többi mesterekkel együtt, akiket ismersz, hogy életet adjunk az új Lemuriai fajnak ezen a bolygón.  Az eredeti Adama és Aurelia (egyenes ágú öseink) akik elöször adtak életet az új Lemuriai fajnak visszatértek Mu földjére a Dahl univerzumba már nagyon régen, de te és én, mint az ö lélek kiterjedésük itt maradtunk ezen a bolygón.  Mi vagyunk az ö lélek leszármazottai.  Mi vagyunk azok, még néhány mesterrel együtt, akikre a Lemuriai faj feletti gyámságot rábizták, hogy felügyeljük e faj evolucióját a tökéletességbe és a felemelkedésbe.  És amint tudjuk, a felemelkedés ideje most végre gyümölcsöt hoz.  A hatalmas kisérleti ciklus hamarosan befejezödik, és a bolygó felemelkedik eredeti szépségébe és tökéletességébe.

Mindég azon tünödtél, hogyan van az, hogy még mindég itt vagy az in-karnációban (angol szójátéka a megtestesülésnek, a forditó megjegyzése), mikor úgy érzed, hogy már régen fel kellett volna emelkedned.  Hadd mondjam el, hogy létezésed megannyi aszpektusa mely e hosszú, sötét éjszakát megélte, már felemelkedett.  És ez az egy aszpektusod csupán, amely a felszinen van még, hogy elöhozza Lemuria tanitásait ismét.  Valamikor, nagyon régen, önkéntesen választottad, hogy csatlakozol „Lemuria gyermekeihez” a sötétségbe való alászállásukban, és hogy ott leszel velük a hosszú és sötét éjszaka alatt.  Ezt nagyon jól csináltad korszakokon át, és mi nagyon hálásak vagyunk mindannyiatoknak amit megtettetek a múltban és amit most is tesztek.  Elkötelezettséget vállaltatok bennsötökben a Teremtönek, hogy itt maradtok a „gyermekekkel” az ö dimenziójukban, megtapasztalásuk utolsó pillanatáig, mig haza nem térnek mindannyian egytölen egyig. Ez volt a ti áldozat vállalástok.

Ezért vagy még mindég megtestesülve a felszinen, és teszed a dolgod, amit épp most csinálsz.  Ezt a szerzödést önkéntesen irtad alá, eonokkal ezelött, és szeretetböl tetted ezt.  Senki sem, te sem, de még a Teremtö sem tudta, hogy milyen mélységekig képes ez a sötétség és elkülönülés egy egész civilizációt elvinni, mert ilyen sötétség ami végül is étt lett megteremtve , akkor még sehol, egyetlen univerzimban sem lett megtapasztalva.  Amint mondtuk, ez egy hatalmas kisérlet volt.  Te tudod, és mi mindannyian tudjuk, hogy ez milyen fájdalmas és kétségbeejtö volt számodra, és sokszor megbántad ezt a döntésedet.  De ez bölcs döntés volt akkor, és hatalmas áldozatod életidö és életidö után végül és gyümölcsöt hozott.  Nemsokára kedvesem hazatérsz velünk a szeretet karjaiba és nem lesznek többé könnyeid.  Szeretve és dédelgetve leszel mindörökre.  A nagy fogadtatás amit tervezünk számotokra, már nincs olyan messze mint gondolnátok.

Emlékezzél azokra az esetekre, amikor láttad a hatalmas anyahajót az egész hegy felett és mögött lebegni, olyan hatalmas, és te sirva fakadtál, azon tünödve, hogy ez mit képvisel?  Ez a te hajód kedvesem, és összekapcsoládtál azzal az energiával, nézted a hajót és kisirtad a szived, anélkül, hogy tudtad volna miért.  Nos, ez Mu hatalmas hajója, és a lények rajta, a ti öseitek, megtaláltak benneteket és elkezdték sugározni szeretetüket reátok.  Ezért érintette meg oly mélyen a szivedet valahányszor a hajó látványa.

Amikor öseink eljönnek a Shasta Hegyre hatalmas hajójukkal, hogy meglátogassonak bennünket te sem maradsz ki.   Álom idö alatt meghivunk a hajóra, hogy együtt lehess Fény családoddal akiket olyan nagyon szeretsz és hiányoznak neked.  Általában néhány napot töltenek itt.  Általában szeretett Ahnanmarod azaz jómagam jövök el érted és viszlek a hajó fedélzetére.  Ott megkapod mindazt a Szeretetet amit nem kapsz meg itt a felszinen.  Öseid nagyon mélyen szeretnek, és hálásak mindazért amit teszel.  Amikor itt vannak, csodálatos és boldog perceket töltesz velük.  Természetesen, amikor másnap ismét látod a hajót, a harmadik dimenziós perspektivádból, semmire sem emlékezel az éjszakai kalandodból, de a lelked viszont igen, és az érzelmek a felszinre törnek.  Mi mindannyian tudjuk, hogy mennyire vonakodsz reggel, amikor ott kell hagynod a családodat, hogy visszatérj a testedbe.  Ez az otthonod utáni vágyakozás az, ami a könnyeid áradatát idézi elö.

Amikor elóször jöttél le a Földre, akkor együtt jöttünk.  Természetesen nem úgy jöttél ide mint Louise Jones, hanem Aureliaként, az eredetiek közül, és egységes, egész lény voltál.  És az összes inkarnációinkon keresztül, amit mindannyian megtapasztaltunk a Földön, lelkeink megosztódtak, majd újra osztódtak a multi-dimenzionalitás és a multi-egyéniségek sok komplexitásába ugyanahhoz a lényhez tartozva.  A „TE” összes külömbözö aszpektusaid közül, TE vagy az aki azt választotta, hogy mindvégig itt marad és segiti Mu gyermekeinek hazatérését.  Inkarnációid során újra és újra üldöztek Lemuria Fénye miatt amit magadba hordozol, és ezért volt az élet olyan nehéz és fájdalmas számodra a felszinen.  Ezért tapasztalsz annyi fájdalmat és nosztalgiát amikor meglátod az anyahajónkat.  Mélyen a szivedbe tudod, hogy vissza fogsz térni oda.  Mi mindannyian együtt fogunk hazatérni, de tudd, hogy még akkor is, ha a külvilágban nem vagy tudatában ennek, gyakran ott vagy a hajón és rövid idöre haza is mehetsz a családoddal.  Nemsokára, sok bölcsesség és megértés fog napvilágot látni, és végül is képes leszel tudatosan is oamenni amikor akarsz, teljes tudatosságu emlékezettel.

Aurelia – Mi az összeköttetés Mu Hajója és az közott ami Betlehem Csillagaként ismert?

Adama – Betlehem Csillaga , Mu Hatalmas Hajójának a másik neve.  Jézus Mester, akit úgy ismersz mint Sananda, szintén Muról jött, mint a Hajó kapitánya.  2,000 évvel ezelött, amikor végsö küldetésében a Földre érkrzett, Mu Hatalmas Hajója fénylö csillagként jelent meg az égen, és akkor nevezték el „Betlehem Csillagának”  Mu hajója mostanság gyakran van Föld-közelben.  Jön és megy a Shasta Hegy körül, de nincs állandóan itt.  Mivel a Föld változik a planetáris felemelkedés elökészületeiben, egyre gyakrabban és gyakrabban látható itt.  A lények Mu Hajóján, az Ösapák, az Ösök, a ti aszpektusaitok, akik egészek, és ti is az ö aszpektusaik vagytok.  Elödeitek, mindannyiatokat gyermekeiknek tekintenek, és nagy szeretetben tartanak benneteket.  Itt vannak, hogy segitsenek és tápláljanak benneteket, habár az még nem tapintható számotokra, hogy megértsétek, annak ellenére, jelenleg sok munka folyik itt, és újrakapcsolódnak leszármazottaikkal a bennsö sikokn.  Gyönyörüséges erre pillantást vetni.

Aurelia – És a másik hajók a felhök között, amelyeket a hegy körül látunk?

Adama – Nem minden felhö fény hajók házigazdája.  Shasta Hegyet állandóan a hajók ezrei látogatják mindenfelöl a multi-univerzumokból.  Nem mindegyikük von maga köré lencse alakú felhöt.  Ezek ötödik dimenziós fény hajók és teljesen láthatatlanok a jelenlegi látókörötökben.  Ezért van az, hogy egyszerüen nem látjátok öket sürün.  Ezek minden féle és fajta civilizáció lényei, akik eljönnek a hegyhez, és sokan közülük olykor lencse alakú felhöket öltenek magukra, hogy jelezzék jelenlétüket nektek. A légburok páratartalmából formálják a felhöket a ti kedvetekért és örömötökre.  Ilyen módon teszik magukat számotokra némileg láthatóvá, és tudják, hogy mennyire el vagy ragadtatva, amikor megpillantod azokat a felhöket.  Ezt azért teszik, hogy az otthon érzését adják mig sugározzák rád szeretetüket.  Nagyon jót derülnek azon, hogy amikor meglátod a hajókat, egész izgalomba jössz és kitárod a szived.  Ök is kitárják szivüket hozzád.  Az mindég elragadtató számukra, hogy megtapasztalják reakcioidat és a vonzalmadat. 

Aurelia – Ez meglehetösen felemelö Adama.  Visszatérve Lemuriához, mi történt valójában a hajóval amikor a fizikai, harmadik dimenziós Lemuria megsemmisült?  Mi történt a hajóval?

Adama – A hajó akkorra már elment máshová, és az ürböl nézte a kontinens pusztulását, és aztán hazament egyedül.  Mielött elment, öseitek sok más csillag fivérünkkel együtt, segitettek felemelni Lemuriát a negyedik dimenzióba, miközben a harmadik dimenziója már nem létezett.  És öseitek azután folytatták támogatásunkat és vigasztaltak bennünket, és segitettek megteremteni az új valóságot amiben most élünk.

Szeretném, ha megértenétek, hogy az eredeti lények akik Mu Hajóján jöttek, szintén „Ti” vagytok, és ök a ti aszpektusaitok, és ti az ö aszpektusaik vagytok.  Tudnotok kell, hogy ti igen ösi lények vagytok, habár, mostani létezésetek egy aszpektus, de egy nagyon jelentös aszpektus.  Tudom, nem látjátok önmagatokat azonosnak ezekkel az ösi lényekkel, és én azt mondanám, hogy meg kell gyógyitanotok ezt a hiedelmet, mert ök nagyon is azonosnak látnak benneteket önmagukkal.  Ti vagytok azok akiknek volt bátorsága itt maradni a felszinen, önkéntesen olyan sokáig, a hosszú, sötét éjen át.  Azáltal, hogy megismertétek a sötétséget és a minden féle-fajta korlátozáat, nem vagytok kevesebbek náluk.  Ezek az ideiglenes fátylak teremtik az elkülönülés illúzióját, ennyi az egész.  Nemsokára kedvesem, újra egyesülünk a szeretet, öröm és az eksztázis nagy újraegyesülésében, és ennek te is része leszel.  Mi ugyanannyira vágyódunk ez után, mint te.

Aurelia – Adama, úgy érzem, hogy ez már részben megtörtént bennem, egy nagyon mély, de nem külsö tudatossági szinten.  Úgy érzem az egyesülés és újraegyesülés mindannyiunkban szakaszokban kezdödik.

Adama – Nemde, az a tudatos világod, ahol nemsok változást láttál?  A belsöben, a felemelkedés már sok mindenben megtörtént.  Ez még nem a teljes felemelkedés, de felemelkedés nap mint nap, lépésröl lépésre, és minden lépésel egyre több bölcsességet és mesterszintü tudást nyerve.  Eljön az idö amikor minden, beleértve éber tudatossági szinteteket is, az aszpektust amely jelen pillanatban a harmadik dimenzió korlátait érzi, a frusztrációt a fátyol a következtében, felemelkedik.  Akkor megismeritek majd belsö világotok tündöklését jelen inkarnációtok, jelen létidejében.  És soha többé nem lesz több fátyol.  Ti megteremtettétek ezeket a fátylakat, és azok a Föld és saját evoluciótokat szolgálták, és nincs ebben semmi, amit negativnak minösithetnétek.

Tekintsetek rá úgy, mint egy hosszú kisérletre, amely megtanitotta nemcsak a Föld embereit, hanem az univerzumok, galaxisok és naprendszerek egész sokaságát, hogy hogyan válhatnak sürü anyaggá és hogyan lehet lehozni a Fényt az anyagba.  Ti vagytok a bátrak és merészek és biztosak legyetek abban, hogy elnyeritek jutalmatokat.  Csak maradjatok még egy kicsit, és tartsátok meg a vágyakozást.  Tudjátok a vágyakozás egészséges.  Az segit benneteket haladni elöre és felfelé.

Mindazok számára akik olvassák ezeket az oldalakat, tudjátok, hogy az információ és amit Aureliáról mondtam az nem csupán rá vonatkozik, mert mi mindannyian egy nagy család tagjai vagyunk.  Ti is, és mi is mindannyian ugyanazt a Teremtö Fény magot hordozzuk, mely Lemuriaiként jött a Földre, majd késöbb Atlantisziként.  És együtt teremtjük most az új Földet, és az új módjait a szeretetben és egységben létezésnek ezen a bolygón.  A megtanult leckék új tudatosságot teremtenek, amely minden eröfeszitést, minden fájdalmat, minden bánatot és minden könnyet szinarannyal jutalmaz majd.  Engedjétek, hogy szivetek gyémántja nap mint nap fényesebben ragyogjon, hiszen ti mindannyian e hatalmas kozmikus evoluciós tapasztalás csillagai vagytok, és mi már készitjük záróvizsgátok nagyszabású ceremoniáját.  Mindezért,  nnyira szeretünk benneteket, hogy el sem tudjátok képzelni még.  Legyen békénk és hatalmas szeretetünk mindannyiatokkal, áldunk és szeretünk benneteket minden lépéstekben a hazafelé vezetó úton, haza „Mu” tudatosságába, a Teremtö örök szeretetének tudatosságába.

Forditotta: Sári Izabella

Szerzöjogi közlemény

Copyright 2006 by Aurelia Louise Jones

Minden jog fenntartva – Az V. fejezet kivonata a TELOS – VOLUME 3  Messages for the Enlightenment of a Humanity in Transition, a Mount Shasta Light Publishing 2006 Áprilisában kiadott könyvböl készült.  A szemelvény semmilyen körülméyek között sem változtatható meg és minden esetben a szerzö Aurelia Louise Jones megnevezendö, és az eredeti szöveg és annak teljes elérhetösége feltüntetendö. 

 

Share

ISTENI NÖISÉG, A GALAMB SZIVE

 

Metatron Arkangyal október 18.i üzenete

James Tyberonn csatornázásában

„Nem kellene, hogy meglepetést okozzon számotokra a felismerés, hogy az Atlantisziak elfoglalták Texas bizonyos területeit, mivel ez a térség a Poseidát Yucatannal összekötö földhid mentén terült el.  Akkoriban a tenger szintje alacsonyabb volt mint azt ma látjátok.  Elmondjuk nektek, hogy egy piramis komplexum volt elhelyezve az Enchanted Rock (Elvarázsolt Szikla) közvetlen közelében, amit szertartásokra használtak, a kristály koponyák hitelesitésére, a gránit dóm katedrális energiáival összekapcsolódva.  A piramis kapcsolódott Yucatan Ley vonalához és Galveston Sziget piramis komplexumához, a háromszög harmadik csúcsát alkotva.

Üdvözlet, Metatron vagyok, a Fény Ura.  Egyszer és mindenkorra üdvözöllek benneteket a feltétel nélküli szeretetben.

Most arról beszélünk amit „A Galamb Szivének” nevezhetnénk. 

2009 Téli Napfordulóján a „Galamb Szive” aktiválva lesz az egység mezöbe.  A Tavaszi Napéjegyenlöség alkalmával 2010-ben pedig csatlakozik majd a Galamb Fejéhez a Kristály Aktiválás Kozmikus Beinditásával.

Mesterek, felhivjuk figyelmeteket, hogy gyorsuló változások történnek bolygószerte, és a leg jelentösebbek közé tartozik a planetáris energiák egyensúlyba hozatala.  Azok a területek, amelyek túl iparinak, túl testületinek (korporált), túl parancsolónak minösülnek, egy lágyitó energiába merülnek alá.  Ez valójában döntö aszpektusa a „Galamb Visszatérésének”, mert tulajdonképpen a galamb hozza be a gyengéden táplálót, a femininnek nevezettet, ilyenformán egyensúlyozva a maszkulin többletet.  A felemelkedés az harmónia, és a harmónia örökül hozza a szimmetrikus egyensúlyt a bolygó polaritásán belül.

A feminin egyensúly

De tisztázzunk egy dolgot, mig a nöi energia beáramlása szükséges a bolygó energetikai egyensúlyának az eléréséhez, ne tolmácsoljátok félre, hogy a nöi energia jobb mint a férfi, hanem a nöi energiára van szükség a jelenlegi maszkulin többlet egyensúlyba hozatalához.

Látjátok, LeMuria egyensúlytalanságát a feminin energia többlet okozta, és maszkulin áradat lett beáramoltatva, abban az idöben, az egyensúly elérésére.  Tehát, felhivjuk a figyelmeteket kedveseink, hogy a bolygó kivánt energiája az egyensúly, sem a nöi, sem a férfi, hanem az egyensúly.

Igazánból, a Kristály Korba való bevezetés felemeli a bolygót az úgynevezett 5.ik dimenzióba, a dualitás nélküli nemtelenség egy eredendöen elérhetö mezejébe.  Látjátok, a kristály energia az a zérus mezö.

Mint olyan, bizonyos csomók a bolygón most aktiválódnak e célból.  Ezek mint beáramlási portálok szolgálnak majd, hogy az egyensúlyozó frekvenciális mezöket együttmüködésbe hozzák a bolygó kristályosodásával.  Meg kell értenetek, hogy az Egyesült Kristály Mezö az egyensúly kivonata, valójában egy nem duális, egy nem poláris frekvencia, és az a zérus mezö.  Ezek a „feminin csomók” nagymennyiségü, úgynevezett nöi energia, beáramlását hozzák be 2009 Decemberi Napforduló és a 2010 Tavaszi Napéjegyenlöség között.  Bizonyos csomók lesznek a fö befogadók, és ök terjesztik majd szét ezt az energiát bolygószerte.

A Galamb Szive

Egyike ezeknek az elsödleges csomóknak Texas hegyvidékén van.  Elvarázsolt Sziklának hivják (Enchanted Rock), egyedülálló és nagy hatású energia forrás, amely a bolygó egyensúlyának a fent leirt szerepében lett aktiválva.  A hegyvidéki örvény tetö köve.

Az Elvarázsolt Szikla szorosan kapcsolódik a Szent Istennöi Energiához és Atlantisz Smaragd Kristályához.  Erröl késöbb még több szó lesz ebben az elemzésben.

Éertsétek meg, hogy az Elvarázsolt Szikla valójában, a „Galamb Visszatérésének” nevezett mega státusba szökkenö eröteljes örvény-átjáró komplexum epicentruma.  Úgy is mondhatnánk, hogy az Elvarázsolt Szikla a Galamb Szive, mivel bonyolultan hozzá tartozik az energia lágyitásához és egyensúlyozásához a kristályosság e fontos területén Amerikának.

A Galamb Energia feminin, jobban mondva tápláló és egyensúlyban van.  Ti emberek nemekkel látjátok el a minöségeket, amelyek a felsöbb dimenziókban egyáltalán nincsennek nemekkel illetve.

A Nemek Egyenlöségbe Kalibrálása

Elmondjuk nektek, hogy azok a keresök, akik eljönnek és szertartásokat végeznek az Elvarázsolt Sziklán, annak egyedülálló belsö mezejében képessé válnak saját mezöjük egyenlöségbe kalibrálására.  Ez azt jelenti, hogy azok is, akik frekvenciája túlságosan maszkulin, és azok is, akik frekvenciája túlságosan feminin,  az Elvarázsolt Szikla közvetlen örvényében beléphetnek a harmónikus állandóság és arány állapotába.

Namost, az Elvarázsolt Szikla, az egy természetes szakrális geometriai forma.  Egy félgömb alakú kupola, ellenben nem egy massziv változata, az európai szakrális geometrikus templomok tornyainak, hanem egy kupola, amely egy teljes négyzet mérföldet ölel fel, és egyedülálló ibolya-rózsaszin, több mint 1 milliárd éves gránit alkotja, és mint olyan, a föld legösibb gránit dómjai közé tartozik. 

Hogyan lehetne ez akkor nem szent?  Elmondjuk nektek, hogy ez egy élö katedrális, küldetéssel!

Texas Szive

 A hegyvidéki terület önmagában egy nagyon egyedi térség közép-dél Texas szivében.  Amint a csatorna már elmondta, ez a speciálisan kódolt föld egy némileg háromszögelt régió, és minden oldalának hossza kb. 200 mérföld.  Ennek belsö tere egy egyedi, tömör energia mezö, sokkal de sokkal magasabb frekvenciával mint a környezö területeké.  Az érzékenyebbek, ebben a térben könnyen érzékelhetik az energia finom nüanszait, melyek a jóllét érzését teremtik.  Ezt a mezöt áthatóan táplálja a hydro-vonalak (viz-vonalak) hálója meg a fö tellurium ley vonal, mely Yucatánból halad át a térségen San Antonioig és Austinig, körülölelve az Elvarázsolt Sziklát és New Braunfels vizeit.  Azt mondhatjuk, hogy ezen a vizgyüjtö területen, az összes folyó és ér ténylegesen, egy hydro-ley vonal.

Mesterek, ilyen energia mezök világszerte megtalálhatók az üregekben.  Ezek persze speciálisak, élöek és teljesen be vannak vonva a bolygó érettségi vizsgájának a folyamatába.

Amint azt már emlitettük, a „Galamb Visszatérése” örvény küldetése Texas hegyvidékén, az energiák egyensúlyozása.  Ténylegesen, azomban sokkal többet tesz annál.  Valójában, ezredeken át, a hegyvidék háromszögletü térségét közvetlen kapcsolatba hozták az élet felsöbb minöségével és a jóllét érzésével.

A Hydro Vonalak Fokozzák a Jóllétet

Ez az energia az, ami erre a területre vonzotta az értelmiségieket, a müvészeket és a szabad gondolkodókat.  Ezért van az, hogy a terület az élet minöségéröl, egyetemeiröl, müvészeiröl és zenészeiröl hires.  Ezen energia mezö harmónikus frekvenciája egyedülállóan kapcsolódik a kreativitáshoz, különösen a zenéhez.  Nemde, Austin, Kerrville és Luckenbach hires-neves a zenei rendezvényeiröl és fesztiváljairól?  Nemde, San Antonio a müvelödés és a müvészi kifejezéséröl ismert az általatok „Folyósétány”-nak (Riwerwalk) nevezett részen?

Természetesen a viz amely keresztül folyik San Antonion nagyon jótékony hatású, az agyagos réteg forrás-tavacskáiból töltekezik az eröteljes ley-energiájú természetes viztárolókból.  Ez egy plazmikus mezöt teremt, amely örömöt és nyugalmat hordoz.  Azért is tartjátok a területet olyan bájosnak, a ti nyelvezetetekkel élve.

Látjátok, ez a viz kivételesen ionos és olyan elektromágneses töltése van, amely nagyon jótékonyan hat a fizikai és az éteri testeitekre egyaránt.  A viztárolókat feltöltö zónák illetve források New Braunfels, San Antonio és Austin környékén kivételesen eröteljesek és gyógyhatásúak.  Azonkivül, támogatják a böséget és a jóllétet is.

Az Atlantisziak Texasban

Az öslakosok mindég is felismerték az élö föld finom energiáit.  Délnyugat Texas öslakos népei nagyon is tudatában voltak az Elvarázsolt Szikla energiáinak.  Felismerték és nagy becsben tartották a levendula szinü gránit sziklát, akár csak az Atlantisziak elöttük.

Igen, Atlantisziakat mondtunk.  Az a tény, hogy Texas ezen területeit Atlantisziak népesitették be, nem kellene, hogy meglepetést okozzon, ebben van némi logika.

Látjátok, Texas ezen része az Atlantiszt Yucatannal összekötö földnyelv mentén terült el, és a tenger szintje sokkal alacsonyabb volt a vizözön elött.  Az Elvarázsolt Szikla már akkor is mint természetes erösitö volt ismert, és a viztárolók piramisain keresztül haladó ley vonalak felerösitették Yucatant és összeköttetésben álltak a viztárolók által felerösitt területével a hegyvidéknek.

A Yucatan alatt lévö barlang labirintusok még most is tulajdonképpen kapcsolódnak a hegyvidékhez, Santa Fe területéhez, a Grand Kanyonhoz, a Tahoe tóhoz, a Shasta hegyhez, Arkanzaszhoz és Sedonahoz. 

Amint már emlitettük, egy piramis komplexum volt elhelyezve az Elvarázsolt Szikla közvetlen közelében, amit a Kristály Koponyákat kalibráló szertartásokra használtak, ráhangolódva a gránit kupola katedrális energiáira.  A piramis, Yucatan ley eneriája és a Galveston Sziget melletti piramis komplexum között húzódott, háromszöget alkotva velük.

Ehhez még hozzáadódik a hatalmas földalatti szakadék, benne egy templom komplexum az Isteni Nöiség Smaragd Kristályának egy kisebb változatával, New Braunfels szent forrás vizeinek közvetlen közelében.  Némileg még mindég hozzáférhetö a térség barlang rendszerén keresztül.

Az Elvarázsolt Szikla energiája behangolva marad a Kristály Koponya energiáira, az Isten Ember 13.ik paradigma mintázatára.

Kristály Szerkezetek & Ley vonalak

Geológusaitok helyesen mondták nektek, hogy az Elvarázsolt Szikla tulajdonképpen feltüremlett magma, illetve egy óriási, ösi lávafolyam feltüremlett része.  Az Elvarázsolt Szikla hatalmas kiterjedése gyakorlatilag a felszin alatt van.  És amikor a magma a felszin alatt marad, akkor lassabban szilárdul durva-szemcsés közetté, nagyobb, láthatóbb kristályokkal.  Ezek betüremlö azaz intruziv, vagyis plutonikus (tüz közet a forditó megjegyzése) közetek, melyek közül a gránit a legelterjedtebb.  Néhány a kristályok legfinomabb megjelenési formáiból mint a kvarc, a topáz meg a turmalin a közetek üregeiben feloldódott, olvadt vegyi anyagokból kristályosodtak ki.  Ezekben az üregekben megvolt mindkettö, a tér és idö is, a növekedésre.  Az Elvarázsolt Szikla  ilyen értelemben a kristályok egy monumentális összeállitása, és bizonyos, hogy belsö üregeiben termékeny kvarc kristáymezök vannak.

Namost, az elektromosság, amire ti mint ley energiára utaltok (ley vonalak), az egy jó részét képezi az Elvarázsolt Szikla dinamikájának.  Ezen a területen a ley energiák egybefonódnak az inkább nöi hydro vonalak ley energiáival.  Ez befolyásolja a mikéntjét felszivódásuknak, felerösödésüknek és az Elvarázsolt Szikla ásványi összetétele és fiziográfiai alakja általi vezetésüknek.

A gránit, amint azt a csatorna elmondta már, nagy mennyiségü kvarcot tartalmaz.  Ez az ásványi összetevö egészen egyedülálló és mint adó-vevö, erösitö és áramlat vezetö ismert.  Csak nagyon néhány anyag éri el az üveges kvarc energia továbbitó képességét, föleg az ultra ibolya és az infravörös tartományokban.  Azt is elmondjuk, hogy a kvarc tárolja az energiát és a magas dimenziójú fényt is.  A kvarc képes az energiát elektromossággá változtatni.

A gránit dómoknak, akár a kúp és a piramis alakú hegyeknek szintén megvan az energia vezetö és tároló tulajdonságuk.  A kúp alak befolyásolja az energia vezetés módját.

Természetes Befogadók

Namost, az Elvarázsolt Szikla megkülömböztetö jellemzöje az, hogy természetes befogadó.  A gránit felerösiti ezt a képességet.  Ezen élö szikla, kupola alakja lehetövé teszi a duális töltést és beintegrálja azokat a mikro-egyensúlyába.  Képes feltölteni a jótékony hatású elektromágneses és fény energiákkal az összes oda látogatót.  Ez az átvitel nagyon alacsony amper szinten történik, az emberi fiziológiának megfelelöen, olyan módon, hogy a fizikai test egyensúlyba kerül és feltöltödik.  Ez a feltöltés összeillö, arányosan szétosztott a fizikai testben.  Az éteri test, a Csakra rendszer szintén egyensúlyba kerül, méghozzá robusztusan.

A terület geometriái szférikusak, úgyszintén az egyensúly is, de a tetraéder és a hexagonális mátrix vagyis a hatszögü minta a szférába foglaltak.

Befejezés

Az Egyesült Államok e területe különösképpen élvezi ezen egyensúlyozó örvény elönyeit.  Most ez egy kiterjedtebb hathatóságba emelkedik a planetáris felemelkedés elökészületeiben.  A „Galamb Visszatérésének” az a szerepe, hogy magasabb dimenzionális feminin energiát hozzon a területre, ahol az elmúlt 500 évben egyensúlytalanság volt. 

Az Elvarázsolt Szikla lényegében egy szatelitje az Isteni Nöi Smaragd Energiának, és a 2009 téli napforduló által serkentve aktiválódik majd. 

Észak Amerika területén ez az energia táplálja Sedonat, Montereyt, Santa Fet, a Shasta hegyet és Tahoet nyugaton, és Altlantát, New Yorkot meg Carolinát keleten.

Az Elvarázsolt Szikla globálisan összekapcsolt, a fenti a szerpben pedig a nyugati féltekét szolgálja.  A nagy léptékü skálán, számos háromszögelt mezö – az Uluru, a Tor, a Tábla Hegyek, a Samaipata és a Sinai – sokrétü csúcsa. 

2010 sok Kozmikus Beinditású Kristáy Aktiválást tartogat, és a Galamb bonyolultan hozzá tartozik az aktiválásokhoz.

Metatron vagyok és megosztom veletek ezeket az igazságokat.

És ez igy van.”

Forditotta:  Sári Izabella

Szerzöi Jog Közlemény

Ez a csatornázás a www.Earth-Keeper.com tulajdonát képezi, és e weboldalon található.  Az  eredeti cime: Divine Feminine The Heart of the Dove, a szerzö James Tyberonn. Bármelyik weboldalra feltehetö, de a benne lévö informácio nem módositható, a szerzö és a weboldal cimét fel kell tüntetni. Magazinokban és nyomtatásban nem közölhetö a szerzöi engedély nélkül. Engedélyért a Tyberonn@hotmail.com kell fordulni.

 

   

Share

Galaktikus Idök: A 6.ik Éjszaka & Az Idö Új Ciklusa

 

A Pleiadi Fö Tanács üzenete

Telepatikusan csatornázta Lauren C. Gorgo

Az Idö váltás

Néhány nap múlva, az új idö mátrixába lépve, változást fogtok tapasztalni létezésetek minden szintjén.  Észrevehetitek majd, hogy testetekben és elmétekben az idö nincs kötelezöen kölcsön viszonyban a földi idövel….az örökkévalóság váltakozó átjáróit tapasztalhatjátok meg, pillanatokat, amikor úgy tünik az idö a végtelenbe nyúlik, amivel a polarizáció és a sebesen gyorsuló idö 3.ik dimenziós érzékelésébe való visszazuhanás párosul. 

Ez az ingadozás természetes és várható, mivel a bolygó jelenlegi idö érzékelése az univerzális idö kiterjedtebb tudatosságára vált át.  Az új univerzális idövanal összes resztvevöjét, tudatosan befolyásolja majd ez az átalakulás, amig a végtelen idöbe, vagyis a semleges hullámhossz mintáiba való lehorgonyozás tartósabbá válik.

Ezen változások többségét a galaktikus 6.ik éjszakába való belépés fogja ösztönözni, ahogyan az a szent Maya naptárban irva vagyon, azomban, a 11:11:11 átjárója váltja majd ki a szükséges váltást, a galaktikus alsóbb világ 9.ik szintjének a frekvenciáihoz és idö-kódolt tapasztalásához  való kapcsolódáshoz.

A legfontosabb dolog amit ebböl a váltásból meg kell értenetek az, hogy a jelenlegi idö mennyiség amivel  dolgoztok az csak töredéke a valódi idö kódolásnak, amivel a jövöben dolgozni fogtok.  Ezért van az, hogy hatalmas feladatokat vagytok képesek elvégezni, látszólag rövid szakaszában a feljegyzett idönek az új idövonalhoz való kapcsolódás tiszta napjain, mig azokon a napokon, amikor a 3.ik dimenzió polaritás tudatosságán gázoltok keresztül, az idö kicsúszik a kezeitek közül.

Ami a magasabb szinteken történik az mélyreható.  Hadd magyarázzuk ezt el.

A föld és a nap olyan szinteken forognak, amely jelenleg még ismeretlen a tudósaitok számára.   Forgásbeli váltás megy most végbe a szoláris naptól a nagy központi nap felé, és ez megváltoztatja majd a történelem menetét és az idö jelenlegi értelmezését.

Ez az idö váltás meggyorsitja a tudatosságbeli váltást, ami által új frekvenciák kezdenek sugározni a bolygóra és népeire, és ez nagy kavarodást fog kiváltani a globális társadalomban.  Ez egy olyan információ, hogy a tudósok többsége már elvetette az eddigi idö-tér elméletét, aminek következtében megnyilnak a kapuk a jelenlegi lineáris értelmezéstöl kiterjedtebb koncepciók elött.

Ebben az átalakulásban, az energia kiröpitése (centrifuge) megzavarja a föld elektromágneses terét.  Ez a mágneses mezö nagy fontossággal bir az emberiség számára, mivel hordozza az információ birodalmát is, miáltal az egyéni emberi gondolatok kapcsolódnak a globális tudatosság központi rendszeréhez.

E galaktikus váltás elágazása csodálatosként lesz beharangozva, azomban, lesz némi zavarodottság is, hogy miért változik a föld mágneses tere.  Persze, szóba kerül majd a pólus váltás, de ez esetben nem erröl lesz szó, hanem, az energia dinamikájának egy mezejéröl, amely ideiglenesen módositja a pólusok helyzetét.  Amint a föld a nagy központi nap teljes fénysugárzásába érkezik, a váltás végleg befejezi majd a föld szoláris napra való hagyatkozását, ahogyan mi ismerjük azt, és egyidejüleg felgyorsitja a holografikus valóság mátrixok dimenzionális szétválását.

A Valóságok Szétválása

A valóságok szétválásának megjövendölt idejéröl beszéltek már a különbözö spirituális körökben és az új eszmék közösségeiben, de legtöbbször félreértették azt.  A világok szétválása, amit meg fogtok tapasztalni, az nem fizikai elkülönülés lesz, hanem tudatosságbeli eltávolodás.  Ez viszont egy fajta látható különváláshoz vezet majd, ahol a hasonló gondolkodású közösségek elkezdenek csoportosulni, illetve egymás felé gravitálódni.  Amint ez megtörténik, akik az új idövonalon müködnek, a nagy központi nap kisugárzása által, elkezdenek majd teljesen belépni felemelkedett vagyis Krisztusi tudatosságukba.  

A Föld effajta váltáson megy most keresztül, igy hatékonyan tudja majd a megfelelö vibrációjú teljesitményt nyújtani és átszürni a tudatosság szintjeit a csoportokban, az egyesülés és az új föld megteremtése céljából.  Idöközben, az átalakulás periódusa lesz az új, galktikus-központositású tudók számára, a felemelkedett tudatosságúaknak, akik aktiválták Isteni tervezetüket, akik a következö szint csapatait, vagyis az ébredö lelkeket vezetik majd, a megfelelö vibrációs örvényeikbe.

Ez sokféle gyülekezést jelent… a felébredt sziv-központositású lelkekét, akik összegyülnek majd a fizikai újra egyesülés szándékával, de úgyszintén, az ébredö lelkek következö hullámának az átalakulás megkönnyitése céljából is.  És ez lesz az ideje, a harcos lelkek új hullámának az összejövetelére is, hogy leépitsék az idejétmúlt rendszerek következö szintjét, akár csak az ikerlángok újra egyesülésének, a már meglévö kapcsolaton belül, illetve egy új kapcsolatban.  Mindkét esetben ezek a kapcsolatok igen kopottnak érzödnek majd, és világossé fog válni, hogy összejöttetek megteremteni a kozmikus szerelem hullámát és a forráshoz való kapcsolódást, hogy kiáradjatok az univerzumba a boldogság megtisztult vibrációin át.

Az Új Gyermekek Születése

A 11:11:11 átjáró portálján keresztül, és a felsö szivben történö maszkulin és feminin energia kódok egyesülésével elérkezik az idö, amikor sok ikerláng aktiválja majd a fejlödö tudatosság szent triádját az egyesülés, a nemzés és a magasan fejlett lelkek születésén keresztül, hogy belépjetek az új galaktikus idö zónába.  A nemzés aktusa egy sokkal magasabb szintü szerelem eredménye lesz, és akiknek az új földdel „szerzödésük” van a gyermek nevelés általi szolgálatra, azok most kezdenek teljes mértékben kapcsolódni ehhez a tudáshoz minden szinten, amint ez a tudatosság hatalmas vággyal aktiválódik az elkövetkezö napokban.

Véssétek az eszetekbe, hogy akik „leszerzödtek” az emberiség efajta szolgálatára minden formában megjelennek majd, nem csak a hagyományos értelemben.  És, hogyha egy vagy azok közül akiket felkértek, hogy részt vegyen az új gyerekek születésében és nevelésében, tudd, hogy sok „csoda” fog felsorakozni a lehetetlent lehetségessé tenni. 

Azoknak, akik inkább a hagyományos értelemben fognak nemzeni, nem-tradicioális támogatás áll rendelkezésükre majd, vagyis alternativ modellek kerülnek tudatosságukba a kényelem és a vezettetés forrását szolgáltatva a tudatos szülöi létröl, azaz hogyan támogassák és neveljék ezeket a magasan fejlett lelkeket a terhesség és neveltetésük ideje alatt is.  Egyesek számára ez tökéletesen érthetö és természetes folyamat lesz, de sokaknak segitségre lesz szükségük, ennélfogva, a segitség rendelkezésükre áll majd. 

Azt is szeretnénk tudatni veletek, hogy a tudók elsö hulláma be fog lépni egy nagyon is szükséges pihenö idöszakba, aminek következtében idöt igényelnek majd önmaguk és egymás feltöltésére és táplálására, mielött a közvetlen család kiterjesztését vennék fontolóra.  Kérünk benneteket, tudatositsátok magatokban, hogyha felkértek benneteket a szülöségre, hogy minden fejlett lélek világba való belépésének az idözitése egyedi, és az új föld szilárdan megalapozot támogatásán alapul a befogadó szférában.

Ez nem azt jelenti, hogy késedelmit idöt fogtok megtapasztalni, hanem pont az ellenkezöjét, idötök lesz játszani az új föld energiáival és megtapasztalni azt, hogy mester szintre emeljétek a teljes potenciálotok manifesztációját mint megtestesült lelkek, és tápláljátok új életetek gazdagságát és új kezdeteiteket.  Ehhez még hozzáfüznénk…tartsatok lépést vágyaitokkal, azokkal a dolgokkal melyekkel minden pillanatban jól érzitek magatokat, és nagyon is jól fogjátok tudni minden következö lépésetek.

Az Új Föld Épitése

Most szeretnénk még gyorsan azoknak a szerepét is érinteni közületek, akik elkezdik az új föld közösségeit és struktúráit kiépiteni, és mindegyikötökkel közölni, hogy a gyülekezés ideje közeledik. 

A következö néhány hónapban és a Gergely féle naptár új évében, azok számára akik az új galaktikus idövonalon vannak, megkezdödnek a találkozások és az elökészületek a szaktudásotok ajándékainak a teljesitésére. 

Azok, akik szerepet kaptak a régi paradigma struktúrák és az új föld valóság struktúráinak az áthidalásában, gyengéden figyelmeztetve lesznek, hogy kezdjék el az elökészületeket és az alapozó munkálatokat a fény új rendszeréhez…a tervezési szakasztól kezdve a teljesités illetve az épités szakaszáig.  Akik aktiválták szerzödéseiket itt vannak, hogy az általatok dédelgetett ötletekkel és forradalmian új konceptusokkal lássák el azokat, akik készek kilépni a lineáris gondolkodásból és belépni a kvantum teremtés új módszereibe.

Amint a régi rendszer összeomlása felgyorsul, felszólitást kaptok majd, találkozókon és eseményeken, amelyekre véletlenül kerültetek el, hogy osszátok meg ötleteiteket és fényeteket azokkal akik támogatnak majd benneteket törekvéseitekben.

Az elsö, a fizikai módozatok állomásainak kiépitésében a közvetitö tervek lesznek, a meglévö struktúráknak és rendszereknek a kölcsönös összekapcsolódás integrált rendszerébe való beleszövésére, a teljesség elvére alapozva.  Ez az idöszak a legjobb esetben is zavaros lesz, és sokan igényelik majd spirituális ismereteiteket és vele együtt mesteri szaktudásotokat, hogy teljesitsék a bizalom új rendszereit, ahogy a föld a polaritásból a nem-polarizált életre vált át. 

A kölcsönös összekapcsolódás és az egység tudatosság lesz az új föld útja, és ezt az ösvenyt kell követniük mindazoknak, akik a helyzet magaslatára szeretnének emelkedni.  Erös védelmezöi vannak a fenntartható élet sok rendszerének, melyek érettek és készek a teljesités szakaszára, és azoknak közületek, akik eddig a zöld fényre vártak, terveitek tárt karokkal lesznek üdvözölve nemsokára.    

Azt is érdemes megjegyezni, hogy az élet fenntarthatósága széleskörü és különféle lesz, és mindegyik rendszer kivitelezése a megteremtöjén múlik majd, aki képzeletében megalkotta azt.  Ez nem a homogénizáció és az azonosság jövöje lesz elsösorban, hanem kizárólag az emberi képzeleten alapuló végtelen lehetöségeké.  Ilyen módon a föld végül is a tiszta lehetöségek és kreativ kifejezödések mágikus szférájává válik.  Ne féljetek attól, hogy nem tudtok majd belépni szivetek vágyaiba…..ahol akarat van ott megnyilik a lehetöség is.

Szeretett tagjai az új föld társadalmának, gyönyörüségünkre szolgál, hogy ilyen minösitésben dolgozhatunk veletek, és elmondhatatlanul büszkék vagyunk a megingathatatlan döntésetekre, hogy a tiszta lehetöségek dimenziójában üdvözöltök bennünket.  Tudjuk, hogy a veletek való együttmüködés ezen törekvéseitekben, sok létidö egyik legigéretesebb vállalkozása lesz, és együtt harmóniát teremtünk ott, ahol egykor nem volt, hidakat épitünk ott, ahol az átkokat szórták, együtt megteremtjük szeretetünk kifejezödését mindenütt, ahol azt elfogadják.

A Pleiadi Fö Tanács vagyunk és örömmel várjuk, hogy átkeljünk veletek, örök fivéreink és növéreink, az idö ezen új ciklusán.

Forditotta:  Sári Izabella

Szerzöjogi közlemény

Copyright c 2009 Engedélyezzük telepatikus átadásaink másolását és dijmentes terjesztését azzal a feltétellel, hogy tartalma teljes és érintetlen marad, kérjük a szerzö nevét és az eredeti cimét feltüntetni.

Az üzenet eredeti cime: Galactic Times: The 6th Night & The New Cycle of Time, Lauren C Gorgo telepatikus átadásában, és az eredeti üzenet a Think With YourHeart.net weboldalon található. 

 

 

 

 

Share

KIVONAT SOLARA 2009 NOVEMBERI SZÖRF RIPORTJÁBÓL

EGY TÖREDÉK SOLARA 2009. NOVEMBERI SZÖRF RIPORTJÁBÓL

A FORDULÓPONT

November folyamán, az ÚJ  Szökõárja fog végigsöpörni életünkön, friss energiát hozva, új kapcsolatokat, új információkat, újrarendezve mindent, megadva nekünk a lehetõséget arra, hogy új szemszögbõl lássunk mindent. Az elkövetkezõ hónapokban, életünkben mély átszervezõdés következik be, sok elem leválasztódik, melyek így megfelelõbb pozíciójukba tudnak kerülni.

Sokan közülünk elérik a MEGFELELÕ HELYEN – MEGFELELÕ IDÕBEN Középpontját. Ez az, amikor a Fordulópont aktiválódik, és minden, hirtelen Új Környezetté kezd el átalakulni. Egész hónapban mélyreható változásokat, és kvantum áttöréseket tapasztalunk meg. Érezhetjük úgy,
mintha hirtelen egy teljesen új világban ébrednénk. Szintén megtapasztaljuk, a kreativitási vágy megerõsödését is.

Mostanában egyik legfontosabb kihívást jelentõ feladataink egyike, új módját találni annak, hogy hogyan birkózzunk meg azzal, amikor az energiák nyomasztóan intenzívek, és úgy érezzük, mint akit padlóra küldtek. Alvási fázisunk nagyon mély. és tele van rendkívüli aktív „feldolgozó” álmokkal, legtöbbjükre azonban nem emlékszünk, mikor felébredünk.

Bármikor amikor „kiütve” érezzük magunkat, legbensõ magunk leghatalmasabb szintjén dolgozunk; ez az, amiért az alvás annyira fontos. Átfésüljük lényünket, hogy elengedjünk oly sok mindent abból, amit azóta halmoztunk fel, hogy elõször erre a bolygóra jöttünk. Ebben, és számos másik távoli világban eltöltött életet válogatunk át, hogy minden az új, megfelelõ helyzetébe kerüljön. Újrarendszerezzük a múltat, jelent, és jövõt, majd összeolvasztjuk õket a JELENBEN.

A Ho’o Pono Pono-n keresztül mindent jobbá teszünk, ami valaha rossz, kiegyensúlyozatlan, félreértett vagy eltorzult volt. Jövõnk új mintáját hozzuk létre. Felfedezzük Új Környezetünket, és létrehozzuk az Új Világot.

November hónapja, a nagyon mély Csend Zónájában való elmélyedéssel kezdõdik.  Ez segít annak észrevételében, hogy minden alig észrevehetõen elmélyült és kibõvült. Olyan, mint egy hosszú sétát tenni egy sûrû sötét erdõn keresztül, majd hirtelen felfedezzük, hogy az erdõ eltûnt, beléptünk csodálatos, és hatalmas kiterjedésû Új Környezetünkbe, mely oly kristálytisztaságú,
hogy bármilyen irányból, mérföldek százairól is látni lehet. Beléptünk az Új Csillogás birodalmába.

November lendülettel teli mozgalmas hónap lesz, melyben számos szinten változások történnek meg. Hullámok, – hullámok hátán robajlanak partjainkra, egyik a másik után. Ehhez felszínre kell hoznunk szuper nagyméretû szörfdeszkáinkat, azokat az óriásikat, melyekkel meg tudjuk lovagolni a hullámokat.

Úgy tûnik, hogy ezen túl már csak néhány „normális” napunk lesz. Ez azt az érzetet adja, hogy megragadjuk az alkalmat, akcióba lendüljünk, és akkor végezzük el a fizikai síkon a dolgokat, amikor ez lehetséges. Olyan, mint egy nagy rakás szennyes ruha mellyel napsütésre várunk,
hogy mosás után ki tudjuk tenni, megszáradni. Amint a nap kisüt, akcióba lendülünk, és azonnal ruhát mosunk, mert nem tudjuk mikor lesz a következõ napfényes idõ.  Valójában egészen egyszerû. Amikor tisztán vagyunk képesek gondolkodni, tegyük, azokat a feladatokat melyek ezt igénylik, amikor fizikai energiánk van, azokat a feladatokat végezzük el, melyekhez ez szükséges. Amikor érzelmek emelkednek a felszínre, engedjük meg magunknak, hogy érezzük õket, anélkül hogy ítélkeznénk felettük. És amikor kiütve érezzük magunkat, feküdjünk le, és merüljünk el
más világokban.

Ugyanakkor November utolsó hete körül, a Fordulópont a MEGFELELÕ HELYEN- MEGFELELÕ IDÕBEN középpontjában aktiválódik. Ez ahhoz hasonlít, mint amikor egy kapcsolót bekapcsolunk, mely hirtelen mindent az újba, megfelelõ helyzetébe fordít, mint a dominók hosszú sora.

Sokkal szabadabbak vagyunk, mint amennyire azt megengedjük magunknak!

AZ EGYSÉG A KULCS A DUALITAS FELOLDÁSÁHOZ, MELY AZ ULTRA NAGYOBB VALÓSAG
FELÉ VEZET MINKET.

Ha több információt szeretnél Solaráról és a 11:11-rõl kapni, látogass el a www.nvisible.com <http://www.nvisible.com/> örökké fejlõdõ weboldalára, illetve Solara néhány könyve melyek megjelentek magyarul: Csillagszülöttek, 11:11, Belépési Pont

Minden szerzõi jog Solara által védett 1989 -2009. Minden jog fenntartva.

Share

MEGNYILTAK A KOMMUNIKÁCIÓS VONALAK A MAGASABB BIRODALMAKKAL

 

Mihály Arkangyal 2009 novemberi üzenete

Ronna Herman Csatornázásában

Szeretett mesterek, fontos emlékeznetek arra, hogy a „szolgálat” egy szerves része a felemelkedési folyamatnak.  Sokan közületek a távoli Csillag Rendszerekböl, mint hirnökök jöttetek a Földre.  Újra és ismét újra, az igazság és a kozmikus bölcsesség hordozói voltatok, azomban, a feladat amit erre a létidöre vállaltatok, fontosabb bármelyik eddig megtapasztaltnál, amióta tudatos Isteni Szikraként az individualizált tudatosságotokba lejöttetek.  Java része annak amit megtanultok, amig a felemelkedés ösvényén áthaladtok, az annak emlékezete amit már megtapasztaltatok.  Kihangsúlyoztuk már azt a tényt, hogy amit kérünk töletek, azt korábban már sokszor megtettétek, úgy, hogy nem tünik olyan elérhetetlennek.  Ezért van az is, hogy a történelem és a múltbéli részletek java része, amiket közvetitünk nektek olyan ismerösnek tünnek.

Most már egyre nagyobb és nagyobb mennyiségü Kozmikus Élet Erö Energia áll rendelkezésetekre, azomban, azért ti vagytok felelösek, hogy hogyan hasznositjátok ezt az energiát.  Szilárdan leföldelve kell, hogy maradjatok a Földön, miközben egyre magasabbra és magasabbra értek a kifejezödés kifinomult dimenzióiban, és hatalmas fontossággal bir fizikai jólétetek szempontjából, hogy egyensúlyba hozzátok és harmonizáljátok energia háló-rendszereteket (amit még aura mezönek vagy Ádám/Éva Kadmon azaz az új tökéletes fénytestnek is neveznek).  Annyit hozhattok be az Isteni Esszenciából, amennyit meg tudtok tartani, azomban, miután beintegráltátok amire nektek személyesen szükségetek van, a többletet ki kell sugároznotok a forma világába.  Nem halmozhatjátok Isten Fényét kedveseink, az arra való, hogy használjátok és osszátok meg mindenki jóllétére és javára.

Kérünk benneteket, legyetek tudatában, hogy a Harmadik/alacsonyabb Negyedik – Dimenziós környezet toló/húzó dualitásában, korlátozott a hozzáférésetek az Ibolya Láng erejéhez és csodás átalakitó tulajdonságaihoz.  Azomban, amikor eléritek a harmónikus vibrációs minták szintjét, melyek behangolnak benneteket a középsö – Negyedik Dimenzióba, akkor beléphettek az Ibolya Láng Isteni alchemiájába és képesek lesztek bevonzani a Teremtö Tudatosság Ádámi Részecskéit is.  Amig a korlátozás és a káosz alacsonyabb dimenzióiban léteztek, szinte lehetetlen, hogy a feltétel nélküli szeretetet folyamatosan sugározzátok sziv központotokból.  Ahogy tanultátok, az élet Teremtö Részecskéit aktiválnotok kell önzetlen, szeretetteljes szándékotokkal.  Legyetek tudatában szeretteink, hogy az Isteni Fény minden egyes szintjén ahová elértek, az Ibolya Láng ereje és a Teremtés Fehér Tüz Részecskéinek a mennyisége hatványozottan nö

Mostanság, a Kollektiv-Tudatosság gondolat formáinak két áramlata öleli körül a Földet, a negativ gondolat minták egyetlen örvénylö forgataga helyett, ami idáig a Föld auráját képezte.   A torzult energiák negativ hullámsávja a félelem, a gyülölet, az ön-szolgáló érdekek és cselekedetek sok ezer éves felgyülemlése.  Ez teremtette meg az árnyék-oldalt, a Fény és az Árnyék széles spektrumában: az illúzió világát, amelyben az emberiség létezett a fél-tudatosnak nevezhetö tudat állapotba való zuhanás óta. 

Az emberiség többsége beragadt és megrekedt az agy kontroll harmadik-/negyedik-dimenziós  formájában, sok létidön keresztül ösapáik hitével törbe csalva, mind a faji, a politika, a kultúra avagy a vallás terén.  Sok kedves léleknek alig akadt egy-egy önálló gondolata.  A kollektiv tudatosság negativ hit rendszere másról sem szól, csak a végitéletröl, a bánatról, az értéktelenségröl és szigorú szabályokról meg a dogmákról, melyek lehetetlenné teszik az eredeti, önálló gondolkodást, és mindez a büntudat, a félelem és a tehetetlenség állapotában tartott mindenkit.  Ezt úgy hivták, hogy „Nyáj Állapot”, amikor mindenki a vallási és uralkodó vezetöitöl várta, hogy azok megmondják, hogy mit tegyenek, mit gondoljonak és mik legyenek.

Az összes nagy vallás egy-egy kiváló Mester specifikus bölcsesség tanitásai által ihletett tanitással kezdödött, hogy azt eljutassák az emberiséghez.  Ezek a Mesterek Atya/Anya Istenünk Fényével bevilágitva és irányitása alatt álltak, életükben az eszméket elfogadták és azok tiszták maradtak.  Azomban, a Mester átmenetele után, idövel, a tanitásokat eltorzitották és megváltoztatták, hogy megfeleljen a hatalmon lévök önzö érdekeinek.  Ezek eltértek az ihletett igazságtól és a bölcsesség tanitásoktól, amelyek  egy maghatározott korszakra lettek rendeltetve, hogy segitsék a tömegeket Atya/Anya Istenünkkel való személyes kapcsolatuk kialakitásában, bizonyos Ön-megismerési és megvilágosodási szint elérésére törekedve.

Amint már elözöleg is mondtuk, „Ti nagyon bátrak vagytok, hogy kiléptek a népszerü hit rendszerböl, az emberiség kollektiv tudatosságából, ami egyfajta börtön volt olyan sokáig.”  Tudjuk szeretteink, hogy biráltak, kigúnyoltak, kiközösitettek és rágalmaztak benneteket ebben, és még sok másik létidöben is.  Azomban,  szeretnénk tudatni veletek, hogy lehettek még  pillanatnyilag kissebbségben, de számotok rohamosan nö.  Sok minden szivárog át az úgynevezett „Új Kor eszmék” közül a tömegek elméibe és beszélgetéseibe, a hit az angyalokban és a közremüködés a magasabb birodalmak Fény Lényeivel nincs többé teljesen elvetve, mint ahogyan a múltban volt.

A jó hir az, hogy a magasabb frekvenciájú érzelmi minták és gondolat formák új hullámsávja veszi körül a Földet, a negativ hullámsáv felett.  Ez az energia sáv Fénnyel, reménnyel és az ön-kifejezödés és ismeret erös vágyával telitett.  Fokozatosan, a Kristály Háló Rendszer körbeveszi a Földet, és a Teremtö-Tudatosság Fény Sávja napról napra erösödik, ahogy egyre többen és többen lépnek be a Fény Városokba és a Teremtés Ádámi Részecskéinek szállitóivá válnak.  A tömegek kezdik megkérdöjelezni vezetöiket és felelössé tenni öket tetteikért.  Egyre több és több ember kezdi megkérdöjelezni a vallási szervezetek dogmatikus szabályait és korlátozásait, illetve másféleképpen kezdi keresni saját magasabb igazságát.

Megértjük, hogy a földi Lelkek nagy többsége fájdalomban, szenvedésben és bizonytalanságban vergödik.  Sajnos azok, akik beragadtak a kollektiv tudatosság hit rendszerébe, nem tanulják meg e turbulens idök leckéit.  Nem értik meg, hogy az általuk tapasztalt fájdalmas szituációt a túlzott és egyensúlytalan gondolatok meg tettek teremtették meg.  Az ok és következmény karmikus törvénye sokkal gyorsabban mint a múltban, küldi vissza a „feladó”-hoz amit teremtett, hogy az helyesbitve lehessen és át-minösüljön.  Minden Léleknek a Fökdön ez idö tájt, a legfontosabb élet feladata, hogy igyekezzen visszatérni az egyensúly és a harmónia állapotába a létezés külsö és belsö világaiban egyaránt.

Azok közületek akik beleegyeztetek, hogy fizikai testben inkarnálódtok, ebben a különleges létidöben, lehoztátok magatokkal a legföbb leckéiteket azaz a fizikai/mentális/érzelmi testeitek egyensúlytalanságait, melyeknek harmonizálására volt szükség, hogy elkezdhessetek összeegyeztetve dolgozni Lelketekkel illetve Felsöbb Énetekkel.  Lejöttetek ebbe létidöbe, hogy egyensúlyba hozzátok maszkulin és feminin természeteteket: felhasználva a Teremtö Atya Isteni akaratát, erejét és tekintélyét, ugyanakkor, hogy beintegráljátok a Teremtö Anya szeretet, bölcsesség, együttérzés és gondoskodás kreativ aszpektusait is.  Lejöttetek megtapasztalni a Földet, hogy teljes mértékben a fizikai testetekben legyetek mig beintegráljátok a Szellemet és a tudatosságot fizikai Lényetekbe.  Itt vagytok, hogy egyensúlyba hozzátok a tudást a kommunikációval, hogy megtanuljátok a megérzéseiteken keresztül a saját igazságaitokat és, hogy éljétek ezeket az igazságokat, másoknak pédaképül szolgálva, itt vagytok, hogy  szaktudásra tegyetek szert a kommunikáció egyensúlyáról, hogy mikor kell beszélni és mikor kell csendben maradni, itt vagytok, hogy itélet-nélkülivé váljatok, itt vagytok megtanulni, hogy minden egyes személy a saját egyéni ösvényén halad, és megvannak a saját leckéi, amiket meg kell tanulnia.

Mindannyiatoknak, akik meghallgattátok a Szellem suttogását és a Megvilágosodás ösvényére léptetek, itt az ideje emlékezni arra, hogy a Föld nem a ti otthonotok; ti megbizatásból vagytok itt!  Ti távoli Csillag Rendszerekböl és Galaxisokból, esetleg másik univerzumokból jöttetek.  Itt az ideje, hogy a Béke/Fény sok hüséges harcosával együtt tudjátok, hogy milyen csodálatosak vagytok, hogy mennyire bátrak voltatok amikor válaszoltatok a harsona hivásra, hogy lejöjjetek a földi kisérlet sürüségébe.  Az események, a Galaxisotokban, a nap rendszerben és a Földön is, gyorsan haladnak elöre és hatalmas vátozásokat hoznak.  Emiatt, nagyon fontos, hogy arra összpontonitsatok ami helytálló a világotokban, és ne ragadjatok be az összes negetivitásba és félelembe amit kiöklendeznek az éterbe.  Emlékezzetek rá, hogy annak adtok energiát, amire összpontositjátok figyelmeteket.

Itt az ideje, hogy teljesen az Ön-ismeret mester szintjére lépjetek és visszaköveteljétek Isteni Születési jogotokat.  Mivé szeretnétek válni?  Mit szeretnétek tenni?  Megvan rá a képességetek, hogy azzá váljatok, illetve megteremtsetek bármit amit el tudtok képzelni, ameddig az harmóniában van az Isteni lenyomatotokkal.  Csodálatos fény csomagok vannak tárolva Szent Elmétekben, arra várva, hogy elöhivjátok öket.  Ahogy épititek és tökéletesititek Fény Piaramisaitokat az Ötödik Dimenzióban, látni fogjátok, hogy teremtéseitek egyre gyorsabban és gyorsabban fognak megnyilvánulni.  A példával való tanitás az egyik leghatékonyabb módszere megmutatni a többieknek, hogy hogyan válhatnak saját sorsuk mesterévé.  Mindenben kérjétek a legmagasabb eredményt mindenki legfelsöbb jólétére és javára – és nem lesztek tévútra vezetve.  Tudjuk nem könnyü kilépnetek kényelmi zónátokból, hiszen megengedtétek másoknak, hogy rávegyenek benneteket a kételkedésre önmagatokban és képességeitekben.  Arra kérünk benneteket, hogy bátor példaképei legyetek a körülöttetek levöknek, azoknak akik megrekedtek a az emberiség kollektiv tudatosságának a kultúrális hiedelmeiben és korlátozásaiban. 

Midegyikötök sok létidöt tapasztalt már meg akár férfi akár nöi testben.  Úgyszintén fizikai jármüveteket is a fajok, a formák és a kultúrák nagy változatosságában tapasztaltátok már meg.  Szeretteink, amikor mások felett itélkeztek, akkor valójában csak önmagatokat itélitek meg, mivel ti már megtapasztaltátok a földi lét sok arculatának a többségét.  Az egy óriási kiváltság, akinek megengedtetik, hogy a Földre inkarnálódjon,  és mindég is a Lelkek milliói és millói voltak a váró listán, hogy megtapasztalhassák a Föld által nyújtott fizikai valóságot.  Ti sem vagytok kivételek, ti is égtetek a vágytól, hogy megtapasztaljátok a teremtés és a kifejezödés lehetséges legtöbb módját.  Ennek következtében, amint az illúzió fátyla fokozatosan felemelkedik, nagy megértés és együttérzés fog kibontakozni bennetek azok iránt, akik beragadtak a Harmadik-/Negyedik- Dimenziós torzult valóság fájdalmába és szenvedésébe.  Arra kérünk benneteket, hogy váljatok bátor példaképeivé a körülöttetek lévöknek.  Amint ti ki mertek lépni és visszakövetelni mesterléteteket, mások is követni fogják példátokat. 

Mostanában, sokan közületek Isteni elégedetlenséget tapasztaltok, illetve, életetek drámai változását.  Dolgok, amik élvezetet nyújtottak eddig, már nem elégitenek ki benneteket, és barátaitokkal el is veszithetitek a közös érdeklödést.  Ez azért van igy, mert Lelki-Énetek nógat benneteket a tovább haladásra, hogy terjesszétek ki látásotokat és vegyétek át sorsotok irányitását.  El kell engednetek elöitéleteiteket az életetek felépitéséröl.  El kell engednetek hiedelmeiteket, melyek berekesztve tartanak benneteket a szerkezeti határok „kötelezö” halmazában.  Az „elengedés” adja az eröt, hogy kiterjesszétek tudatosságotokat és valóságképeteket.  Ahogy egyre magasabbá válnak vibrációs mintáitok, annál folyékonyabbá válik az idö/tér folytonossága, vagyis az események bekövetkezése és idözitése.  A struktúrák szokásokká válnak, amelyek odaláncolnak benneteket a Harmadik/Negyedik Dimenzió illúziójához.  Ne ragaszkodjatok az „élet szerkezet”-hez amit felépitettetek.  Fontos, hogy hajlandóak legyetek megváltoztatni az életeteket, hogy bele tudjátok foglalni az új koncepciókat, ahogy kiterjesztitek rálátásotokat és tudatosságotokat a jövö potenciáljaira.  Sosem feledjétek, ti társteremtök vagytok, akár a fájdalmat, a  szenvedést és a korlátozást, akár a szeretetet, az örömöt, a békét és a böséget teremtitek.  A választás a tiétek!

Nem véletlen, hogy olyan sok bátor lélek az Átalakulás Hetedik Sugarát választotta Lélek Sugarának ebben a létidöben.  Lássátok ezt az áldott Szent Tüzet fellángolni körülöttetek és állandóan szélesedö körökben kisugározni, ahogy összekapcsolódtok másokkal, miközben segitetek vissza emelni az emberiség tudatosságát a Szeretet/Fény frekvenciáiba.  Emlékezzetek rá, hogy ezekben az idökben, amikor a Föld és az emberiség evolucója fel van gyorsitva, ti megváltoztathattok mindent.  Tudatában vagyunk annak, hogy sokakat közületek nyugtalanit a körülöttek lévö sok negativitás és igazságtalanság.  Azomban, mélyen belül tudjátok, hogy a végbemenö nagy változások végsö soron, minden és mindenki javára lesznek.  Legyetek biztosak abban, hogy ti is egy eszköze lehettek a változásnak.  Engedjétek meg, hogy kiküldjük Atya/Anya Istenünk szeretetét hozzátok és rajtatok keresztül, feltöltve benneteket csordulásig.  Kedveseink, ragyogásotok és Szeretet/Fényetek hozzáadva más Fény Harcosok Szeretet/Fényéhez, segiti majd az emberiséget és a Földet, hogy méltóságteljesen lépjen be a holnap csodás Új Korába.  Tudjátok, hogy gyengéden szeretve vagytok és az én védelmem alatt álltok.

Mihály Arkangyal vagyok!   

Forditotta:  Sári Izabella

Szerzöi jog közlemény

Ronna Herman által közvetitve* Szabadon másolható és megosztható. Azomban, Mihály Arkangyal nevében Ronna Herman fenntartja az üzenet univerzális szerzöi jogát.  www.RonnaStar.com WEBOLDALÁN MIHÁLY ARKANGYAL ÜZENETEIT AJÁNDÉKKÉNT AJÁLJA FEL, DE MÉLTÁNYOLJA  AZ  ADOMÁNYOKAT A FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEK FEDEZÉSÉRE ÉS A VILÁGSZERTE KÜLDÖTT INGYENES SZERETET CSOMAGOK  POSTAKÖLTSÉGEIRE.   RonnaStar@earthlink.net

 

 

 

   

Share

ZÜRZAVAROS CSOMÓK ÉS DIMENZIONÁLIS BEHANGOLÁSOK

 

A HATHOROK 2009 OKTÓBER 8-I ÜZENETE

Tom Kenyon csatornázásában

Zürzavaros Csomók

Az egyik elözö kommunikációnkban megvitattuk a zürzavaros csomók koncepcióját.  A mi látó szögünkböl nézve, úgy véljük, most egy ilyen csomó szarva hegyén vagytok. 

Amikor zürzavaros eseményeket látunk elöre, azt egy talánnyal mutatjuk be, hiszen a káosz saját természeténél fogva elöreláthatatlan.  Mégis, a zürzavaros események áradatában egy sub-struktúra lelhetö, ami táplálja a káosz áramlását, ahogy ti megtapasztaljátok azt.  Ez a sub-struktúra azaz a kvantum mezö megértésére alapozva, mi azt látjuk élö, hogy a Zürzavaros Csomó valahol az elkövetkezö 90 napon belül fog megnyilvánulni.  A valóságban ez feltünhet órákon belül az üzenet után, de hetekkel a megjósolt idökeret után is.  (Megjegyzés: lásd a Zürzavaros Csomók cimü elözö Hathor üzenetet)

Azomban, tekintet nélkül a Zürzavaros Csomó aktuális idözitésére, meggyözödésünk, hogy több félekáppen fog megjelenni, maga után vonva a nemzetközi pénzügyeket, a testi és mentál egészség kihivásait, a Föld planetáris változásait, beleélrtve a földrengéseket, a tüzhányó kitöréseket és a megnövekedett idöjárási anomáliákat.   Mind ezek az események próbára teszik a tartalékokat, melyekkel kormányaitok rendelkeznek az effajta dolgok kezelésére.

Amint már elözöleg mondtuk, a Zürzavaros Csomók termászetéböl fakadóan a következmények több rétüen összetettek és elöreláthatatlanok, ezért nem is foglalkozunk a káosz specifikus aszpektusaival amelyek meggyözödésünk szerint felmerülnek majd, hanem a strtégiákat szeretnénk megvitatni, amelyekkel kezelhetitek a káoszt, mind energetikai, mind spirituális téren.

Azt ajáljuk, hogy cseréljétek át az érzékeléseteket a káosszal kapcsolatban, s ne úgy tekintsetek rá mint kellemetlenségre meg nehézségre, hanem mint egy evoluciós katalizátorra.  Hogy ezek az események hogyan hatnak rátok, az attól függ, hogy hogyan tekintetek ti rájuk. 

Mi azt értjük ezalatt, hogy az emberi tudatosság hajlamos beragadni a kerékvágásba, vagyis elörevetiteni, hogy a dolgok milyenek is lesznek, és ezek az elörelátások alapján cselekedni.  És a legtöbb emberben hatalmas belsö vajúdást teremt, ha a valóság nem igazolja az elvárásokat, és a Zürzavaros Csomók természeténél fogva, az elörelátó képességeitek összeomlanak a többszörös valószinüség közepette. 

A legtöbb személyben a zürzavaros események a félelem reakcióját váltják ki, hiszen szemmel láthatóan eltünt a stabilitás, amire számitani lehetett a megfelelö cselekedet elörelátásában.  És bár a félelem egy teljesen érthetö reakció, az csak egy  a sok lehetséges reagálás közül.  Arra bátoritunk benneteket, hogy készitsétek fel elméteket az ön-korlátozás és az elvárások megszokott kerékvágásából való azonnali kilépésre, bármikor váratlan eseménnyel kerültök szembe.

Energetikai szempontból nézve, hogy mi történik veletek egy adott helyzetben, az a vibrációs frekvenciátoktól, vagyis a tudatossági állapototoktól, és nem a fizikai hollétetektöl függ. 

Eek szerint, ugyanazon a helyen tapasztaló két emberben, a zürzavaros események teljesen külömnözö érzelmi reakciót válthatnak ki.  Jóllehet az egyik személyt paralizálja a félelem, a harag és a neheztelés, a másik egyén viszont humorosnak élheti meg a pillanatot.  Megérti a kozmikus tréfát, azaz hirtelen és váratlanul ráeszmél arra, hogy a valóság mindannyiatok által való „valós” megtapasztalása nem más, mint a saját elmétek fabrikációja. 

Amikor a zürzavaros események megzavarják a „status quo”-t azaz a korábbi rögzült állapotot, akkor rövidesen egy átjáró tünik fel, egy lehetöség, ha úgy akarjátok, hogy elöre ugorjatok a tudatosságban, hogy felébredjetek az álom varázsból.  Azomban, a felébredés a kollektiv álomból csak akkor történik meg, hogyha készek vagytok átlépni a küszöböt (tudatküszöböt – a forditó megjegyzése).  A személynek, aki kész elfogadni mentálisan és érzelmileg is, a zürzavaros eseményeket mint evoluciós katalizátorokat, a közeljövöben sok mulatságos incidensben és váratlan, csodás felfedezésben lesz része, valamint az érzésben, mintha felébredt volna a tömeg álmából, amely magával ragadta az emberiséget az elmúlt néhány évezredben.

Tehát, úgyszólván itt a halvány útvonal a homokban.  Azok számára, akik továbbra is másokat hibáztatnak a problémáikért amikkel szembesülnek, akik inkább meghalnának mintsem felébrednek az álomból amit kollektiven álmodnak, ezzel a közelgö Zürzavaros Csomóval rendkivül nehéz lesz megküzdeni, és mint mondtuk, ez csak az elsö, a közelgö ilyen  csomók közül.  Azoknak a személyeknek viszont, akik elfogadták azt az elképzelést, hogy a Zürzavaros Csomók evoluciós katalizátorok, egészen másról fog szólni a törtönet.

Ismételten, nem az számit, hogy fizikailag hol vagytok, hanem a vibrációs frekvenciátok azaz a tudatossági állapototok.

A múltban sok eszközt bocsátottunk a rendelkezésetekre, hogy segitsenek benneteket az áthaladásban ezeken az átjárókon, amelyek szükséges és elkerülhetetlen aszpektusai a Föld és az Emberiség felemelkedésének.  Néhány az eszközök közül melyeket megosztottunk veletek, a szakrális geometriát foglalja magába.  Néhány közülük az érzelmek mesteri kezelését foglalja magába, amit mi „extázisnak és szivnek” hivunk.  Azt ajáljuk, hogy térjetek vissza ezekhez a régebbi üzenetkhez és dolgozzatok az eszközökkel amelyeket átadtunk nektek.

Habár már kétszer elmondtuk, most el fogjuk mondani harmadszor is.  Ez fundamentálisan a legfontosabb amit szeretnénk, hogy megértsetek.

Nem az számit, hogy fizikailag hol vagytok, hanem a vibrációs frekvenciátok vagyis a tudatossági állapototok az ami a legtöbbet számit. 

Azomban, most figyelmünket a vibrációs frekvencia váltásának egy nagyon egyszerü módjára szeretnénk forditani.

Amikor az általunk úgynevezett „koherens vibrációs frekvencián” vagytok, a zürzavaros eseményeken sokkal inkább mesterként, magasabb intuicióval és sokkal nagyobb tudatában annak, hogy hogyan teremtitek meg a saját álmaitokat, haladtok keresztül.  Ez a három elem szabaditja fel a tudatosságot és teremti meg a pozitiv vonzeröt, hogy a káosz közepette megtaláljátok az átjárókat (a megfelelö cselekvést) ami átvezet benneteket a zürzavaros helyzeteken.  Az effajta spirituális mesterlét vezet át benneteket az elkövetkezö idökön.

Habár nagyon kifinomult és komplex érzelmi állapotokra is képesek vagytok, mi a legegyszerübbröl szeretnénk beszélni.  Ti úgy hivjátok, hogy öröm meg nagyra becsülés.  Amikor az öröm vagy a nagyra becsülés állapotában vagytok, akkor a vibrációs ferkvenciáitok átváltanak és ti a folyamatosan felfelé ivelö vibráció kezdetén vagytok. 

Bárhogyan is teszitek ezt, és nagyon sok módja van, hogy ezt megtegyétek, mi arra bátoritunk benneteket, hogy az örömöt vagy a nagyra becsülést válasszátok  életetek alapvetö érzelmi tónusaként.  Ez mentális és érzelmi edzés, amit mi létfontosságú felkészülésnek tartunk mindarra ami az utatokba fog kerülni. 

A kultúrátok igéz bele benneteket a hiedelembe, hogy okkal lehet csak örömöt vagy nagyra becsülést érezni, de mi azt mondjuk nektek mint spirituális mestereknek, hogy megvan a képességetek megteremteni ezt a reakciót, tekintet nélkül arra, hogy mi történik körülöttetek.

Másképp szólva, nincs szükségetek okra, hogy örömöt vagy nagyra becsülést érezzetek.  Hogyha edzitek magatokat a belépésre, és ebben a vibrációs valóságban éltek, akkor a bekövetkezö káotikus idökön sokkal inkább mesterként, magasabb intuicióval és váratlan ráeszmélésekkel haladtok keresztül.

DIMENZIONÁLIS BEHANGOLÁSOK

Meg szeretnénk osztani veletek a hang ajándékát, amit mi Dimenzionális Behangolásnak hivunk, hogy segitsen nektek áthaladni az energetikai átjárón, amin a Föld most halad át.

A Dimenzionális Behangolások azok hang mintázatok sorozatai, amelyek megváltoztatják a rezgés számotokat az energia központokra gyakorolt specifikus hatásukkal, finom testetekben.  Az elkövetkezö üzeneteinkben több Dimenzionális Behangolást fogunk felajállani nektek, attól függöen, hogy, hogyan érzékeljük a Föld és az emberiség átmenetét a jelen dimenzióból a tudatosság magasabb valóságaiba.

Az elsö Dimenzionális Behangolás amit ajálunk, a toboz mirigyre van hatással, amelynek kristály szerkezete, a mi perspektivánkból nézve, mint egy kozmikus antenna müködik, lehetövé téve a benyomások, információk és az energia befogadását a létezés fény birodalmaiból.

Mialatt a Dimenzionális Behangolást hallgatjátok, azt ajáljuk helyezzétek a tudatosságotokat a fejetek közepébe, és mig a hangokat hallgatjátok, képzeljétek el mintha azok a toboz mirigyetekböl jönnének elö, ami a fej középpontjában van.  Ez a váltás az érzékelö képzeletben, lehetövé teszi, hogy a hang hullámok hatékonyabban müködjenek bennetek.

Paradox, hogy a toboz mirigyetek kristály struktúrájában a finom benyomások, tudás és információ végtelen világa van.   

Öntudatosságotok és fejlödésetek szintjétöl függöen, e Dimenzionális Behangolás hatását megtapasztalhatjátok mint egyszerü energia mozgást a fejetek középpontjában, de megtapasztalhatjátok a fény komplex hullám formáit is, amit ez létrehoz.  És megtapasztalhatjátok e fény és információs-energia áramlását az agyatok összes ideg pájáján is, és egyes esetekben az egész testeteken keresztül, söt finom testeitekben is.

Azt ajáljuk, hallgassátok meg a behangolást és döntsétek el magatok, hogy milyen értékkel bir számotokra.  Egyes személyeknek lehet, hogy többszöri „hallgatás” kell majd, ennek a meghatározásához.  Hogyha úgy érzitek, hogy a Dimenzionális Behangolás pozitivan befolyásolja a hanulatotokat, gondolkodási folyamataitokat és a finom tudatosságotokat, akkor azt ajáljuk, hogy hallgassátok meg legalább egyszer naponta, de lehet többször is, ha azt választjátok.

A Dimenzionális Behangolás hang mintázatai lényegében, a fényböl alkotott komplex hullám mintázatok hallható tükrözödései.  Ti hang mintákat és harmoniát hallatok, de ez a hallható tükrözödése annak, ami a fény birodalmaiban történik.  Másként szólva, amikor ezt a Dimenzionális Behangolást használjátok a toboz mirigyetekre összpontositva, akkor a komplex evoluciós, katalizáló fény hullámokat serkentitek, melyek hatalmas jelentöséggel birnak spirituális utazástokban.

Mi szabadon kináljuk ezt az ajándékot azzal a megértéssel, hogy akiknek fülük van a hallásra azok felismerik majd, hogy ez a szférák zenéje, a haza hivó hang és a rátok váró, magasztos sorsotok kapujának a nyitása.

A Hathorok 2009 október 8

Tom gondolatai és megfigyelései

Zürzavaros Csomók

Elöször is, szeretném biztositani olvasóinkat affelöl, hogy a Zürzavaros Csomók nem a világ végét jelentik.  És, hogyha a Hathoroknak igazuk van, akkor ezek sorozata várható 2012 elött és még jóval utána is.

Ez az üzenet nem egyike a sötét végitáleteknek, ahogy én értelmezem, hanem inkább egy kijózanitó felszólitás a felébredésre.

Ahelyett, hogy a nagy léptékü zürzavaros eseményekre mint katasztrófákra tekintenénk, a Hathorok arra buzditanak bennünket, hogy tekintsünk rájuk mint evolúciós katalizátorokra, kapukra, melyeken keresztül kiléphetünk álom varázsunkból a kiterjedt érzékelésü valóságba.

Ök kozmikus tréfának nevezik a váratlan betekintést, hogy valahányan a földön önmagunk teremtjük és fabrikáljuk valóság érzékelésünket.  

A késöi 1980-as években, amikor a „Nagy Fülü Fiúk” (ez egyike a Hathorok sok becenevének amit adtam nekik) elkezdtek kommunikálni velem, kezdettöl fogva azt mondták, hogy a föld egy felemelkedési folyamaton megy keresztül, melynek során a bolygó és az összes élet rajta a tudatosság magasabb dimenzióiba fog belépni.

Hogy ez a valóságban hogyan fog kinézni (persze, hogya ez meg is valósul) azt szabadon lehet találgatni, de a felemelkedés egyik ténye a Hathorok szerint az, hogy a zürzavaros állapotok nem elkerülhetöek.  Azok a fejlödö rendszer jelzései, amint az a magasabb energetikai nyugvás állapota felé halad.

Ha, a világ helyzetéröl gondolkodom, a folyamatban lévö pénzügyi nehézségekröl, a viharok növekvö magnitúdójáról, a Tüz Gyürü felerösödött földrengés aktivitásáról, a legutóbbi kihivásokról a H1N1 virus kapcsán meg a nemrégiben, furcsa módon történt, hat külömbözö tüzhányó egyidejü kitöréséröl Oroszországban, azon tünödöm, hogy nem a Zürzavaros Csomó kellös közepén vagyunk már?

De az üzenet leirása után, amikor ezt megkérdeztem a Hathoroktól, azt válaszolták, hogy még csak a kezdetén vagyunk a „harang ivnek” amely, az állandóan növekvö számú, egymástól látszólag különálló, zürzavaros eseményekként fogja felfedni önmagát.  Ez lényeglben az Ö definiciójuk a Zürzavaros Csomókról (Megjegyzés: hogy nagyobb belátást nyerjetek nézöpontjaikról a Zürzavaros Csomók kapcsán http://tomkenyon.co,/chaotic-nodes/. és magyarul Zürzavaros Csomók az www.Espavo.hu vagy a www.Shaumbra.hu meg a www.Fluidemerald.com  weboldalakon)

Namost, megjegyzés képpen, ez mindössze a második eset, hogy a Hathorok aktuális idökeretet láttak elöre az események kapcsán.  Utolsó alkalommal amikor ezt tették, az két évvel a jelenlegi pénzügyi összeomlás elött volt.  Abban az üzenetben a pénzügyi összeomlást látták elöre, és az idökeret amit adtak, az 6 hónaptól 2 évig terjedt, az üzenet átadásától számitva.  Ebben az esetben, jóslatuk megnyilvánulása az elörelátottak végén jelent meg, de kétségkivül az idökereten belül. 

Ez esetben figyelmeztettek, hogy nehézségbe ütközik megjósolni a Zürzavaros Csomót, önmaga a káosz elöre nem látható természetéböl fakadóan.  Érdekesnek találom, hogy mégis kitették magugat ennek veszélyének.

A múltban találtam lényeket, akik a tudatosság más dimenzióiban léteznek, és a pontos dátumok megjósolásában gyengének bizonyultak, habár, néha sikeresen elörelátták az események általános tételeit.  Szóval, nem lennék meglepödve, ha kiderülne, hogy a Hathorok téves idökeretet adtak.  Azomban, úgy érzem, hogy figyelemre méltóak a dolgok általános elörehaladásával  kapcsolatban.

Azt hiszem, sokunknak van nagyon is valós érzése, hogy a dolgok kicsúsztak az ellenörzés alól, és mindannyian, egyfajta kollektiv szakadék szélén állunk.  Hogy a szakadék  milyen is lesz, az valószinüleg nem válik világossá mindaddig, mig a másik oldalára nem érünk.  Közismerten jobb az utólagos bölcsesség, mint az elörelátás. 

Mindegy, a Hathorok arra bátoritanak bennünket ebben az üzenetükben, hogy emeljük mesterszintre az azonnali öröm és nagyra becsülésre való váltás müvészetét, anélkül, hogy bármilyen okra lenne szükségünk ezt megtenni.  Teljesen rávilágitanak arra, hogy az effajta spirituális mester szint elengedhetetlenül fontos az utunkba kerülö káosz kezeléséhez, tekintet nélkül arra, hogy az mikor következik be.

Az a személyes tapasztalatom az örömröl és a nagyra becsülésröl, hogy amikor sikerül ezekben az érzelmi állapotokban lennem, megváltozik a vibrációs mezöm, és ez, ahogy a Hathorok mondják, egy pozitiv vonzeröt generál, ami több olyan dolgot hoz be (sokszor misztériózus és váratlan módon), amiért örömöt és nagyrabecsülést érzek.

Hogyha egyre több és több ember lép be az aggodalom állapotába, a káosz megnövekedett incidensei miatt, a Föld érzelmi atmoszférájával egyre nehezebb lesz megküzdeni.  És hogyha empatikusak vagytok, vagy csak spirituálisan érzékenyek, akkor tudjátok, hogy miröl beszélek.

Számomra az üzenet elsö részének a legfontosabb pontja a felhivás, hogy váljunk mesterévé az örömnek és a nagyra becsülésnek, hogy ezáltal beléphessünk és fenntarthassuk a magasabb vibrációs mezöket.  Ez lehetövé teszi számunkra, hogy a könnyedség és a biztonság nagyobb érzésével haladjunk keresztül a zürzavaros eseményeken, bárhogyan és bármikor is jelennek  meg azok.

Dimenzionális Behangolások

Az üzenet második része, a Hathorok által úgynevezett, Dimenzionális Behangolásokkal foglalkozik.  Lényegében ezek hang kódok, melyek segitségünkre lesznek, ahogy haladunk felfelé a felemelkedési folyamatban. 

Elöre jelezték, hogy több ilyen hang metitációt fognak megosztani velünk, amikor annak szükségét érzik.

Az elsö Dimenzionális Behangolás a toboz miriggyel foglalkozik, ami többé-kevésbé a fej közepén halyezkedik el.  Ez egy csodálatos mirigy több okból is kifolyólag.  Az egyik leg egzotikusabb aszpektusa ennek a mirigynek azzak kapcsolatos, hogy a bele ágyazott kristály struktúrák kácitból vannak. 

A Hathorok szerint, ezek a kristályok kozmikus antennákként müködhetnek, és képesek összekapcsolni bennünket a fény birodalmaival és a tudatosság más dimenzióival.  Ezt a mirigyet létfontosságúnak tartják a felemelkedési folyamatban, igy az elsö Dimenzionális Behangolás a toboz mirigyben lévö kristály struktúrákat hivatott aktiválni és serkenteni annak érdekében, hogy megnyissuk illetve elmélyitsük kapcsolatunkat a létezés más birodalmaival.  Ennek tiszta eredménye, a Hathorok szerint, a spirituális rálátás és intuició növekedése, valamint a vezettetés az idö és tér korlátain kivül létezö aszpektusaink által.

Néhányatokat érdekelheti, tudni szeretnétek, hogy a hangfelvétel milyen körülmények között készült?  Több Hathor hang meditációhoz hasonlóan, ez is az éjfél utáni istentelen órákban lett letöltve hozzám.  Kifejezetten, felébresztettek miután már lefeküdtem és utasitottak, hogy menjek a studióba és kezdjem el a hanganyag felvételét.  A felvételezés zöme a hátralevö hat órában történt, az Októberi Szüreti Telihold elött. 

Azt ajállom, kövessétek a Hathorok ajállatát ebben. Halgassátok meg és figyeljétek meg, hogy vonz-e benneteket.  Néhány lehallgatás után már meg tudjátok állapitani, hogy ez olyan valami-e ami táplál benneteket és hatásos-e vagy sem.

Hogyha nem müködik számotokra, akkor felejtsétek el.  De, hogyha olyanok vagytok mint én, csodálni fogjátok mindkettöt, a hang meditáció finom energiáit és azok hatóerejét is.  Többször is meghallgatom naponta és gyakran egy hosszabbitott változatban, ugyanis többször megismételem a felvételt egymás után.  Azt vettem észre, hogyha ilyen módon összpontositok a toboz mirigyre huzamosabb ideig, az elmélyiti a megtapasztalást és toboz mirigyemnek azt az érzést adja, hogy a fény jelzötüzévé változott.

Lehallgatási utasitások

Az 5:47 felvétel hallgatásának a célja az, hogy serkentsük a tudatosség növekedését és aktiváljuk a energetikai potenciálokat a toboz mirigyben elhelyezkedö kristály struktúrákban.

Az ezotéria szempontjából, a toboz kristályok (amelyek a tobozmirigybe vannak beégyazva) úgy müködnek mint egy fajta kozmikus antenna, amit a fény magasabb vibrációs birodalmaihora lehet hangolni.  Ténylegesen, ez a szándékos célja ennek a pszihoakusztikus katalizátor hallgatásának.

Ezt a hang meditációt stereo fülhallgatókkal a legjobb hallgatni.  Bármelyik tipusa a fülhallgatóknak megteszi.

Amikor hallgatjátok a felvételt, összpontositsátok figyelmeteket a fejetek központi részére, ahol a toboz mirigy helyezkedik el.  Kápzeljétek el, hogy a hangok a toboz mirigyböl jönnek ki, habár a valóságban, a hangok a füleiteken keresztül jönnek be.  Ez az egyszerü váltása az érzékelö képzeletnek hozza majd létre, az eröteljes elme-módositás tapasztalatát.

Többször is végighallgathatjátok a felvételt egy meditáció során, ha az a kivánságotok.  Azomban, felhivom a figyelmeteket arra, hogy a hanganyag ismételt hallgatása, egy fajta psziho-spirituális tisztitó reakciót válthat ki.  Hogyha egy ilyen reakciót tapasztaltok, hagyjátok abba a hanganyag hallgatását.  Csináljatok szünetet, majd naponta csak egyszer hallgassátok mindaddig, mig energia rendszeretek hozzáidomul a toboz mirigy felerösödött aktiválásához.

Fontos Figyelmeztetés:

Rendszerint a felvétel tökéletesitésének folyamata során bizonyos frekvenciákat lecsökkentenek, hogy a felvétel a külömbözö rendszerek széles skáláján legyen lehallgatható.  Ez esetben egyetlen frekvencia sem lett lecsökkentve, nyilvánvaló okokból kifolyólag.  Ez azt jelenti, hogyha a felvételt gyenge minöségü rendszeren (fülhallgató nélkül) játszátok le, a lejátszó rendszeretek hangszórói lehet hogy nehezen kezelik majd az összes frekvenciákat.  Más szavakkal, rendszeretek torzithatja a hangokat/vagy vibrációt hallhattok a hangszórókban.  Ez a probléma teljes mértékben elkerülhetö, hogyha fülhallgatókkal hallgatjátok a felvételt, ami egyébként is a legjobb módja a meditáció lehallgatásának.

A hanganyag a következö cimen található:   http://tomkenyon.com/sound-gifts/dimensional-attunement-pineal ez megnyitja a hang ajándékok oldalt a Hathor Pineal Gland Dimensional Attunement cimszavakkal az oldal közepén. A szöveg alatt lila betükkel két lehetöség van adva, a hanganyag lehallgatására vagy másolására klikkelj az elsö lehetöségre: Listen or Download

Forditotta: Sári Izabella

Szerzöjogi Közlemény

2009 Tom Kenyon.  Minden jog fenntartva.

Az üzenet szabadon másolható és megosztható bármelyik médián keresztül, mindaddig mig semmilyen változtatást sem eszközöltök rajta, tüntessétek fel a szerzö nevét, a szerzöjogi közleményt és a web cimet ahol az eredeti szöveg megtalálható.

Az eredeti üzenetet a http://tomkenyon.com/Chaotic-Nodes-and-Dimensional-Attunements weboldalon található.

Weboldal: http://tomkenyon.com Contact: office@tomkenyon.com

 

   

 

  

Share