A NEGYEDIK DIMENZIÓ AJÁNDÉKAI

 

Mihály Arkangyal 2009 Októberi Üzenete

Ronna Herman csatornázásában

Szeretett mesterek, sokszor kerültek megvitatásra a külömbözö dimenziók ebben az Univerzumban, különösképpen a harmadik, a negyedik és az ötödik dimenziók.  Ezek azok a dimenziós frekvenciák melyek leginkább befolyásolják az emberiséget, hiszen ezek teremtik meg a valóságot amelyben az emberiség e korszaka létezik.  Nemrégiben, szeretett hirnökünk (Ronna Herman – a forditó megjegyzése) elvállalta a feladatot, hogy az évek során általunk használt szavak és kifejezések szójegyzékét  összeállitja.  Ez a glosszárium és a legfontosabb üzeneteink süritett változata segitségetekre lesz, hogy könnyebben megértsétek és beintegráljátok a bölcsesség tanitásokat, melyek elengedhetetlenül fontosak a felemelkedés folyamatához, amit jelenleg tapasztaltok.   Félreértés ne essék, minden egyes Lélekre hatással van bolygótokon az Isteni Fény magasabb vibrációs frekvenciájának a gyors felerösödése, amely jelenleg a Földet bombázza.  Meg kell tennetek ezt a munkát (a beintegrálást – a forditó megjegyzése), ha haladni akartok elöre az evolúció/felemelkedés spirálján, mivel a Fény Ádámi Részecskéinek finom Energia Mintázata még sebesebben fog felerösödni az átalakulás következö, kritikus éveiben.  Azonkivül, a Csillag Magok  közületek képesek kell, hogy legyenek bemutatni az elönyeit és a hatékonyságát a Szent Bölcsesség Tanitásoknak,  melyeket beintegráltatok és Isteni Igazságotok részévé tettetek.  Ti beleegyeztetek, hogy útmútatók lesztek, és égetöen szükség van rátok, hogy vezessétek és segitsétek Lélek fivéreiteket és növéreiteket.

A glosszárium egyes részei kivonatok a múltbeli üzeneteinkböl, azomban, az információ java része, szeretett hirnökünk Szent Elméjében levö „memória bankból” lett elöszedve.  Felfedezitek majd, hogy amint megtanultok saját Szent Elmétekbe lépni, szert tesztek a képességre, hogy sok bölcsességet hozzatok elö a múltból és a jelen tanitásait is könnyebben megjegyezzétek.  Amint felemelitek és finomitjátok frekvencia mintázatotokat, azt is meglátjátok majd, hogy szert tettetek a képességre, hogy ezt az információt felészültebben fogadjátok be.  Szent Elmétek a tudatosság magasabb szintjeit tartalmazza, de a képességet is, hogy könnyedén befogadja vagy elöhozza az adatokat.

KIVONATOK A : TÁJÉKOZTATÁSOK & KINYILATKOZTATÁSOK*- BÓL

GLOSSZÁRIUM ÉS ILLUSZTRÁCIÓK

„HARMADIK ÉS NEGYEDIK DIMENZIÓK:   Az emberiség  tudatosságbeli zuhanása óta, több ezer évvel ezelött, a Föld és fizikai környezete Harmadik-/Negyedik-Dimenziós elemekböl lett megalkotva.  A Harmadik Dimenziót a tér hosszúsága, szélessége és mélysége képezi.  Ennek a dimenziónak az érzö lényei a fejlettebb Állat Világ (csoport tudatosság) és az Emberi Lények, kiknek individualizált Lélek-tudatosságuk van.

A Negyedik Dimenzióban a „MOST” pillanatának tudatossága hozzáadódik a tér hosszúság, szélesség és mélység tudatához.  A Negyedik Dimenzió az „érzelmek” birodalma és az Asztrál Sik.  Mivel ez a magasabb frekvencia minták kezdeti szakasza, az idö folyékonyabb, valamint az idö és tér törvényeinek változása itt veszi kezdetét.  Néha Éteri Birodalomnak is nevezik.  Át kell, hogy haladjunk a tömeg tudatosság hiedelem strukturáján, amely föleg a Harmadik- és Negyedik – Dimenziós diszharmónikus vibrációk konglomerátumát foglalja magába.    A mi kötelességünk megtisztitani illetve semlegesiteni személyes disszonáns vibrációs frekvenciáinkat annak érdekében, hogy áthaladjunk a Negyedik-Dimenzós környezet hét al-szintjén és betoppanjunk az Ötödik-Dimenziós környezet „ÉN VAGYOK” tudatosságába.”

AZ UNIVERZUM DIMENZIÓI:   Univerzumunkat Fény, hang és szinek alkotják, valamint a sürüség külömbözö szintjei.  Mindennek az Univerzumban rezonanciája van, illetve vibrációs frekvencia mintákból áll.  Az Egység tudatosság az Ötödik Dimenzióban kezdódik, ahol a Harmadik és Negyedik Dimenzió illúziói elhalvanyulnak.  Az Ötödik Dimenzió a felemelkedési folyamat igazi kezdete.   Ti, a felsöbb Harmadik Dimenzió vibrációs mintái között kezdtek el felkészülni a felemelkedésre, amikor a fizikai, értelmi, érzelmi és éteri testetek egyensúlyát és harmóniáját igyekeztek visszahozni.  A magasabb frekvenciák/dimenziók, a felsöbb Ötödik, a Hatodik Dimenzió és feljebb, fokozatosan egyre éteribbé, finomabbá és kristályosabbá válnak.  A forma még megvan, azomban, amint beléptek a felsöbb Hatodik Dimenzióba és feljebb, a forma fokozatosan finomabbá válik, gyakran áttetszö és néha folyékony lesz.  Az Univerzum Dimenziói a vibrációs frekvenciáiknak megfelelöen vannak elrendezve, ami azt jelenti, hogy a magasabb dimenziók a magasabb, kifinomultabb frekvenciákkal, mig az alacsonyabb, sürübb dimenziók a lassúbb vibrációs mintákkal rezonálnak.   Mindegyik dimenziót specifikus Univerzális Törvények és Alap Elvek (Principiumok)  irányitják, amelyeket be kell tartani ameddig az adott dimenzió frekvenciáival rezonáltok. 

Nincs határozott demarkáció a dimenzók között, hiszen azok hullám mintában áradnak és visszahúzódnak, és egy bizonyos fokig egymásba hatolnak.  Az emberiség többsége most a magasabb Harmadik Dimenziós frekvenciákkal rezonál, ugyanakkor bemerészkedik, és be is integrálja a Negyedik Dimenzió külömbözö szintjeit, söt kis mértékben az Ötödik Dimenzió alacsony al-szintjeinek frekvencia mintáit is.  Egyes fejlett Lelkek kis mennyiségü Hatodik Dimenziós (és magasabb) frekvencia mintákat is integrálnak a Fényvárosok útján.  Amig a Harmadik-/Negyedik-Dimenziós környezettel rezonálunk, csak az Elsö Élet Erö Állományhoz illetve a Fél Spektrumú Fényhez  van jogosultságunk.  Negativ frekvencia mintáink legalább 51%-át meg kell tisztitanunk, és energetikai aláirásunkat legalább részben be kell hangolnunk az Ötödik Dimenzió alsó al-szintü frekvenciákba annak érdekében, hogy befogadhassuk a Teremtö Fény Ádám Részecskéit, melyek szerves részei a Metatroni Teljes Spektrumú Fénynek.”

Mihály Arkangyal:   Amint már sokan megtanultátok, tanitásainknak természetes folyamata van.  Fontos, hogy megtegyétek a szükséges lépéseket és „megtisztitsátok az utat magatok elött”, ha nem akartok sok akadályba ütközni utatok során.  A felemelkedési folyamattal kapcsolatban a ” gyorsabb és több nem szükségszerüen a jobb” is.  Azok, akik a felemelkedés ösvényére léptek és komolyan be akarják teljesiteni Isteni Küldetésüket, sokkal gyorsabban haladnak mit azt mi egyáltalán remélni tudtuk volna.  Azomban, mint tudjátok, ezért árat kellett fizetni.  Az átalakulási folyamat stresszelte az érzelmi testet és gyakran fájdalmas volt a fizikai jármüvetek számára, amikor a régi, töredezett energiákat elengedtétek.  Ezen energiák egyes töredékei megrekedtek testetek külömbözö részeiben, és meg kellett tanulnotok átváltoztatni, semlegesiteni és elengedni öket a kisérletek és tévedések által.  Azomban ti, a bátor élcsapat, megnyitottátok az ösvényt és mindazok mögöttetek akik követnek benneteket, képesek lesznek sokkal gyorsabban és a rengeteg akadály meg fájdalmas tünet nélkül átkelni az árnyék földek völgyein.

A Harmadik-/Negyedik-Dimenziós környezetben élve megtapasztaljátok az alsó Negyedik Dimenzió birodalmait álom állapotban  Asztális/Éteri testetekben utaztva ezen valóságok külömbözö helyeire.  A Negyedik Dimenzióban a múlt, a jelen és a jövö koncepciója sokkal folyékonyabb, és álmaitokban a kellemes és fájdalmas emlékeiteket is átélhetitek egyaránt.  Ez az Érzelmi Test birodalma, ahol az elmúlt életek érzelmei és hiedelmei kerülnek elötérbe a tudatosság Theta és Delta állapotában.  Ez az a birodalom ahol a „rémálmok”-at és a nyugtalan álmokat tapasztaljátok, mert itt van a tömeg tudatosság hiedelem mintázata is.  Azomban, Felsöbb Énetek is arra törekszik, hogy álmaitokon keresztül szóljon hozzátok, hogy segitsen megértenetek mi történik, azonkivül, hogy rámutasson, mit kell megtennetek annak érdekében, hogy az alsó Negyedik Dimenzió negativ környezetén keresztül haladjatok. 

A Negyedik Dimenziót gyakran olyan birodalomnak ábrázolják, amelyen a lehetö leggyorsabban át kell haladni.  Azomban, a Negyedik Dimenziónak, akár csak a Teremtés összes szintjének, vannak jótékony aszpektusai is.  Olyan ez, mintha a félig-ébrenlét állapotában léteznétek, mialatt a dualitás széles spektrumát tapasztaljátok a Harmadik Dimenzióban.  Fokozatosan kezdtek felébredni, amint elkezditek letisztitani az alsó Negyedik Dimenzió torzulásait, hogy elérhetövé váljanak a Szellem ajándékai, amelyek a dimenzió magasabb al-szintjein vehetök igénybe.  Hogyha aktivan kutatjátok Energetikai Aláirásotok egyensúlyozásának és harmonizálásának lehetöségeit, beléphettek majd a Szent Szivetekbe és az Átjáró a Szent Elmébe megnyilik majd.  Betoppantok majd felsöbb kreativ képességeitekbe, és gyakran gyengéden lökdösve is lesztek, hogy fejlesszétek lappangó adottságaitokat.  Elkezditek majd érezni az „Én Egységét”, ami az „Egység Mindennel Ami Van” kezdete.

Elmagyaráztuk, hogy képeseknek kell lennetek belépni a Fény középsö Negyedik- és az alsó Ötödik-Dimenziós frekvenciáiba annak érdekében, hogy a Metatroni Fény Teljes Spektruma elérhetövé váljon, ami a Fényvárosok Teremtö Energiája.  Ez az a hely, ahol az Ibolya Láng átalakitó tulajdonsága fontos részévé válik a felemelkedés folyamatának.

Elmagyaráztuk azt is, hogy gigászi kristály Örszemek lettek elhelyezve a stratégiai helyeken világszerte.  Hatalmas labirintusok, átjáró folyosók és kristály barlangok vannak mindenfelé a Föld testében.  Fizikai jármüvetek és a bolygótok megközelitöleg sem volt olyan sürü és összepréselt mint most.  A hatalmas kristály barlangokban óriási ametiszt nyalábok voltak, amelyek a Hetedik Sugár Szent Ibolya Lángját tartották.  Ez azért volt igy, hogy az áldott Ibolya Láng minden idöben az emberiség rendelkezésére álljon és segitsen fenntartani az egyensúlyt és harmóniát az emberekben és körülöttük, amikor kifejlesztik a négy alsó testü rendszerüket a fizikalitás sürübb birodalmaiban.

Az Ibolya Láng áldott Örzöi világszerte tudták, hogy folyamatosan kell elöbocsájtaniuk az Isten-Tudatosság minöségeit, aszpektusait és erényeit, az Ádámi Részecskéket, hogy táplálják és újra töltsék a Földi Ibolya Lángokat, és egyes áldott Lelkek hüségesen végezték feladatukat millió éveken keresztül.  Azomban, amikor a Föld összepréselödött és sürüségbe sülyedt, az Ibolya Láng fokozatosan csökkent, amig a Föld legtöbb területén csak a legcsekélyebb lángocska égett.  Igaz, egyes elkötelezett csoportok a világon, fenntartották az Ibolya lángot területükön döntéseik és törekvéseik szeretö szándékával, meg az ezredeken át életben tartott bölcsesség tanitásaikon keresztül.  Azomban, ebböl sok elveszett és feledésbe merült a tömegek által.  Most itt az idö, újra éleszteni az elveszett bölcsességet és vissza követelni az Ibolya Láng hatalmát és fennségét valamint annak áldott ajándékait.

Az Ibolya Láng vibrációs mintái az egyetlenek amelyek elérhetöek felülröl is, a Korona Csakra útján és a Szent légzési technikák által, meg a Földböl is.  Vizualizáljátok ezt a gyönyörü Lángot fellángolni lábaitok alól, körülvéve testeteket, amint átalakitja körületek bármelyik disszonáns vibrációs frekvenciát, mielött kisugároznátok e Szent Fényt, egyre nagyobb és nagyobb koncentrikus körökben a világba.  Ezért annyira fontosak a Földböl feltörö Ibolya Lángok az átalakulási folyamatban.  Annak érdekében, hogy az emberiséget és a Földet segitsük, valamint a felemelkedési folyamatot megkönnyitsük, elengedhetetlenül fontos, hogy az Átalakulás Ibolya Lángja elérhetövé váljon, hogy az elengedett, disszonáns vibrációs mintákat átváltoztassa.  Az nyilvánvaló, hogy az emberiség egy hatalmas része egyre mélyebbre és mélyebbre hatol a félelembe, a negativitásba és a tehetetlenség érzésébe, ahogy a Teremtö Isteni Kisugárzás ereje és rezonanciája erösödik.

Mint az Ibolya Láng Örei, amikor felemelitek tudatosságotokat, akkor szert tesztek a képességre, hogy integráljátok és közvetitsétek a Teremtö Fény Ádámi Részecskéit egyre nagyobb és nagyobb mértékben a forma világába.  Tudatában kell lennetek, hogy elengedhetetlenül fontos az Ibolya Láng elérhetövé válása, hogy átalakitsa a disszonáns vibrációs mintákat amelyek a Fény által bugyognak fel, hogy a lehetö legnagyobb számú Lélek át tudjon lényegülni az Új Kor Fényébe.  Azonkivül, emlékezzetek arra, hogy az Univerzális Törvény értelmében csak két Sugár kisugárzása engedélyezett egy másik személyhez, az Ibolya Láng és az Isteni Szeretet Rozsaszin Sugara.  Ezek az áldott energiák közvetlenül a szándékolt egyén aura mezejébe hatolnak be és állnak rendelkezésére, hogyha az áldás elönyeit hasznositani kivánja.  Bármi más az egyén szabad akaratának a megcsorbitása. 

Azt kérditek honnan tudjátok, hogy az Ibolya Láng Örei vagytok-e?  Az igazság az, hogy itt vannak azok a drága, bátor Lelkek akik beleegyeztek, hogy e nagy jelentöségü változás idejében elöre lépnek és vállalják a szerepet.  Eláruljuk nektek, hogy amit tennetek kell csupán annyi, hogy kérjétek.  Kérnetek kell, hogy csatlakozzatok ehhez a nemes törekvéshez.  Nem is választhattatok volna kivákóbb okot, illetve az emberiség és Atya/Anya Istenünk szolgálatának jobb módját.  Fogadjátok el a felajállott ajándékokat és áldásokat, bátor Lelkeim, szükség van rátok és a jutalmatok örök.  A Mennyei Birodalmak áldásait árasszuk rátok.  Mélységesen szeretünk benneteket.

Mihály Arkangyal vagyok.

Forditotta:  Sári Izabella

Szerzöi jog közlemény

Ronna Herman által közvetitve* Szabadon másolható és megosztható. Azomban, Mihály Arkangyal nevében Ronna Herman fenntartja az üzenet univerzális szerzöi jogát.  www.RonnaStar.com WEBOLDALÁN MIHÁLY ARKANGYAL ÜZENETEIT AJÁNDÉKKÉNT AJÁLJA FEL, DE MÉLTÁNYOLJA  AZ  ADOMÁNYOKAT A FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEK FEDEZÉSÉRE ÉS A VILÁGSZERTE KÜLDÖTT INGYENES SZERETET CSOMAGOK  POSTAKÖLTSÉGEIRE.   RonnaStar@earthlink.net

Share

GRIMES POINT PETROGLIFEK-IDÖ ELHAJLÁS HULLÁMOK?

 

Metatron Arkangyal üzenete

James Tyberonn csatornázásában

„Grimes Pointnál a Szellem Barlangjában talált emberi maradványok állnak világszerte az izgalom és a nemzeti ellentmondás gyújtópontjában.  Az ember nem hasonlit az amerikai indiánokra mondják az antropológusok, és egy ismeretlen fajt képviselhet mely népessége honos volt Észak Amerikában mielött a korai öslakos amarikai indiánok ösei odaérkeztek volna.  A rejtélyes maradványok kora meghaladja a 10,400 évet és messzemenöleg a legösibb igazolt lelet amit Észak Amerikában találtak.”

Associated Press – Közösségi Újság

GRIMES POINT REJTÉLYE

„Üdvözlet, Metatron vagyok, a Fény Ura és mindannyiatokat üdvözöllek ebben a pontos vektorában az idönélküli térnek.  Feltétel nélküli szeretettel ölellek át benneteket.  Szeretettel mely mértani, szeretettel mely tudományos, ami a mérhetetlen Szentség szeretete.  A szeretet az MINDENNEK a forrása.  Az nem egy érzés, az egy mindenható rezonancia.  Az erö forrása amely képessé teszi a jelen tudatosságotokat amely soha sem volt fizikai, és ahol én uralkodom, ott sok olyan Isteni Lénye van a Fénynek akik nincsennek is tudatában annak, hogy olyan fizikai rendszer mint a tiétek létezik.  Ez meglepett benneteket?

Az Isteni intelligencia és az érzö tudatosság jóval elöbb létezett mint a Földetek kialakult volna.  A tudatosság minden teremtés, minden anyag és antianyag motorja és sok más valóságot is kialakit a földeteken kivül.  Ismételten, jelen pillanatban az annyira korlátozott saját nézöpontotok az, ami miatt úgy tünik nektek, hogy a fizikai valóság a létezés szabálya és módja.  Akadémikusaitok a naprendszeretek bolygóin kutatnak élet után, de mivel azok külömböznek a Földetektöl, azt feltételezik, hogy nincs élet rajtuk.  Mi elmondjuk nektek nemcsak, hogy nyüzsög rajtuk az élet, hanem a bolygók, a csillagok, az ür részecskéi közöttük mind-mind tudatos lények. Még az ür is élö.  A fizikai élet az a kivétel és nem a szabály.

A fizikai rendszer a dualitásban az egy céltudatos illúzió.  Ti álmodjátok az emberiség álmát.  Ti eröteljes spirituális lények vagytok szüröket viselve.  Ti a Teremtö Forrás Isteni szikrái vagytok a Föld Egyetemen folytatva tanulmányaitokat.  El kell fogadnotok ezt az axiómát és próbáljátok a ti szemszögetekböl megérteni a nagyobb valóságokat, melyek a ti fizikai érzékeléseteken kivül léteznek, és sok van belölük!  ÉS A SZERETET AZ ÉPITÖ KÖVE MINDENNEK, ÉS A „DNS” LÉNYEGE IS.

ÉS MOST AZ IDÖ ELHAJLÁSRÓL SZÓLUNK

Kérdés Metatronhoz:   Múlt évben egy nagyon egyedülálló erö csomópontban idöztem, aminek Grimes Point a neve, a Tahoe tó közelében helyezkedik el, Reno városán kivül, Nevada és California határán.  A terület nagyon érdekes petroglifekkel van teritve és egyes öslakos amerikaiak, a Csillag Nemzet Kapujának ismerik.  Egy barlang van a térségben melynek nagyon érdekesek az energiái.  A kövek között kószálva hamarosan meditativ állapotba kerültem, ami hasonló érzés volt mint az „ayahuasca”.  Úgy éreztem mintha a lineáris idön kivül az idötlenségbe érkeztem volna, a fizikailag látható környezet ködszerüen hullámzott és a földben elektromos lüktetést éreztem. Tudnál erröl a területröl beszélni?  Ez az idöelhajlás egy területe?

Metatron Arkangyal:   Grimes Point valójában az idö torzulás egy területe.  Ez a torzulás több szinten történik.  Az elsö, a gravitációs áramlás következtében, ritmikusan történik meghatározott területeken.  Maga a gravitáció torzulása hatással van a tér-idö folytonosságára is az érintett térségben, és egy dimenzionálisan nyitott mezöt teremt, nagyon hasonlóan mint ahogyan a pólusokon történik.

Kérdés Metatronhoz:   Az amerikai öslakosok körében a Paiute törzsböl származó történetek ismertek, de az 1940 évekböl egy orvos jelentése is létezik a térség földalatti városairól.  Tudnál erröl beszélni?

Metatron Arkangyal:   Már beszéltünk elözöleg a Belsö Földben létezö civilizációkról és telepekröl, beszéltünk a hatalmas földalatti alagút és barlang hálózatról is, amely behálózza a bolygótokat.  Ezeket eredetileg a Sziriusziak és Pleiadiak (Fiastyúkbeliek) alkották, de a fejlett Atlantisziak is nagyban használták.  Több ilyen üreg a lakóhelyük az általatok LeMuriaiaknak ismert népességnek, a Shaszta Hegy, a Grand Tetons, Arkanzasz és Grimes Point kiterjedt térsége, a Mohave Sivatag és a Halál Völgy alatt, az Amerikai Egyesült Államok területén.

Ezek a területek léteznek, ez nem folklór, inkább a dimenzionális átfedések ténye az egyesitett mezöben.  Valójában, amikor véletlenül, váratlanul felfedeztek egy-egy ilyen, az alagút hálózathoz vezetö barlangot és a néhai civilizációk nyomaira és bázisaira bukkantak, akkor ezek azonnal használaton kivül lettek helyezve, le lettek pecsételve és ezáltal a felfedezés kétségbe lett vonva.  A Grimes Pointi barlangok valóban az Atlantiszi alagút rendszer bejárata, de elsösorban egy hatalmas Átjáró (Portal) bukkant fel Grimes Point alatt a jelen idöben.

Sajátságosan egyedi frekvenciáinak következtében, ez egy bejárati pont a Belsö Föld bázisaihoz, melyeket elsösorban a Pleiadiak használnak.  Habár ez fantasztikusan és hihetetlenül hangzik sokak számára, ez az igazság.  Eredetileg ti a Pleiadokról és a Sziriuszról származtok, mégis, a rengeteg bizonyiték ellenére, ezt javarészt mint tévhitet, elutasitja az emberiség.  Valójában ti Galaktikus eredetüek vagytok, és a multidimenzionalitásban együtt léteztek ezekkel a fajokkal, melyek létezését tagadjátok.

Ti a paiute legendákról beszéltek, a törzsi öslakók többsége azomban felismerte és „Csillag Nemzetnek” nevezte öket.  Nyelveik közül sok tartalmazza a Pleiadiak megnevezéseit.  A Lakota, a Hava Supai és a Navajo mind utal a Pleiadokra és a Sziriuszra.  A Hava Supai legendák nyurga, kékesszürke „hangya emberekre” hivatkoznak, akik magukkal vitték öket a földalatti menedék városokba az Atlantiszi elsö és második özönviz idejére.  Valójában ezek a LeMuriaiak és a Sziriusziak voltak.  Geológusaitok értelmezése szerint ezek a területek viz alatt voltak 12,000 évvel ezelött.

A Grimes Pointban talált emberi maradványok, amit ti „Szellem Barlangi Ember”-nek neveztek, egy rejtély antropológusaitok számára.  Jelenlegi technológiátokkal a lelet korát i.e. 8,400-ra határozták meg.  Mégis, a legnagyobb misztérium az, hogy a maradványok nem az öslakós fajhoz tartoznak, inkább apró ember lehetett, kaukázusi jellemzökkel. 

Kérdés Metatronhoz:   Ezek szerint Grimes Point egy bejárat a Belsö Földbe?

Metatron Arkangyal:  Valójában egy a sok közül.  Közvetlen kapcsolatban van Agharta városával A Shaszta Hegy alatt, valamint a hatalmas föld alatti barlang rendszerrel  California, Nevada, Arizona, Arkanzasz és Wyoming alatt.

 Kérdés Metatronhoz:   A feljegyzések szerint a barlangot Dr. F. Bruce Russell fedezte fel, ez egy valós esemény volt?  Valóban megtörtént?  Ö 9 láb (274.32 cm) magas, vörös hajú, geometriai jelekkel ellátott emberek múmiáinak a megtalálásáról beszélt.

Metatron Arkangyal:   A barlangot megtalálták és létezik.  Sok felfedezés történik az általatok úgynevezett óriásokról bolygószerte.  Amelyeket Nevadában és Californiában találtak, az Atlantiszi arany börü, gyakran szöke vagy vöröses hajú, magas fajhoz tartozik.  Az Atlantiszi arany faj jellegzetes magassága 9-12 láb volt (274.32 – 365.76 cm).  Az Atlantiszi Ayriáknak viszont kaukázusi jellegeik voltak, magasságuk 5-6 láb (152.4 – 182.88 cm) volt, ilyenek voltak a vörös Og faj tagjai is akik az amerikai öslakókként váltak ismertté; a majáknak, (Mezo-Amerikai indiánok és nem a galaktikus mayakról beszél – a forditó) az iroquois = irokézeknek és még sok másoknak is Atlantiszi gyökereik vannak. 

Nem óhajtunk az általatok úgynevezett összeesküvésekbe és a titkos álamvezetési irányvonalakba belemélyedni,de kormányotok egy része kapcsolatban volt bizonyos földön kivüliekkel és a Belsö Földböl a LeMuriaiakkal az elmúlt évszázad java része alatt.  Egy része ennek jóindulatú dolog volt, egy másik része pedig a titkos technológia fejlödésére irányult.  Nem az a küldetésünk, hogy ennek a mélyére hatoljunk, csak annyit mondunk el, hogy a közeljövöben a földön kivüliekkel való kapcsolatotoksokkal nyilvánvalóbb lesz.  Ismételten, ezeket a kapcsolatokat rendszerint felismerték, és nem félték az öslakók.  Sokan a törzsi társadalmak közül nyiltan közremüködtek a „Csillag Lényekkel” meg persze a Belsö Földböl a LeMuriaiakkal is.  A közremüködés tanitásból és segitség nyújtásból állt.  Habár a kormányotok most is kapcsolatban van velük, jelenleg a Belsö Föld LeMuriai civilizációja nem óhajt elvegyülni az emberiséggel.  Ök békés lények, spirituálisan magasan fejlettek, nincs egyéb vallásuk csak felismerni az ISTENIT.  Ök külön pályán haladnak és nagyon közel állnak ciklusuk befejezéséhez.  Amikor kifejlesztitek belsö képességeteket, hogy felemeljétek a frekvenciátokat, akkor fogjátok felfedezni a képességeteket az összes Isteni Intelligenciával való közremüködésre.  Akkor fel fogjátok fedezni igazi eredeteteket, igazi célotokat és multidimenzionális természeteteket.  Fel fogjátok fedezni, hogy ti vagytok a földön kivüliek, ti vagytok a csillag lények, a delfinek, az atlantisziak és a lemuriaiak.

Kérdés Metatronhoz:   Köszönöm szépen.  Térjünk vissza Grimes Pointhoz, a petroglifek ott egészen érdekesek.  Sok közülük hullám ingadozást mutat meg cikk-cakk mintázatot.  Van ezeknek a jeleknek különleges jelentése?

Metatron Arkangyal:   A petroglifek külömbözö idöszakokból és korokból származnak.  Egyesek közülük egyszerüen csak szertartásiak.  Azok amelyeken a hullám oszcilláció és a cikk-cakk minta van, a tér-idö torzulások jelképei, melyeket Atlantisz után az öslakók éreztek és megtepasztaltak a térségben.  Valójában ez a gravitációs rendellenesség leghevesebb területeinek egyike és mint olyan, az idö-tér dimenzionális körkörösségének is.  Mig ott meditáltál elsökézböl fedzted fel, hogy a területböl kivált egy áttetszö hullám mezö, hasonló mint a délibáb  amit látsz amikor a makadám utakon kánikulában, a hö felemelkedését figyeled.  Amint látod a valóságokat szétválasztó fátyol igencsak vékony Grimes Pointnál.  Bizonyos idöben aktuális jelenetek, más világokban történö események és más idökeretek válnak láthatóvá és fizikailag egészen könnyen érzékelhetövé itt.  Az elektromágneses villámok, amelyek a petroglifeken cikk-cakkban és a hullám ingadozással vannak feltüntetve, tisztán jelzik, hogy mi történik a térségben.  A koncentrikus körök és a spirál minták jelzik a terület Örvény Átjáróját, a bejáratot az öslakók által ugynevezett „Szellem Világba”.  Ez mind szinte tapintható Grimes Pointnál, látható és fizikailag nyilvánvaló a gravitációs anomáliák és az idö torzulások által.

A térség barlangjait, külömbözö idö periódusokban, a Pleiadiak használták és használják ma is mint bejáratot, igy az itt lévö energiák nagyon eröteljesek.  Meghatározott idöszakokban az ember igazán hozzáférhet a multidimenzionalitás nagyobb részéhez az ilyen energiákban mint Grimes Point.

Ezt az energiát ismerték fel az öslakók a „másik valóságok bejárata”-ként, egyedülálló energia mezeje és az emberi látogatóra tett hatásának eredménye értelmében.  Sok hatása van.  A hozzáértö alkalmazni tudja ezt az energiát az Egységes Én visszanyerésére, Gyógyulásra valamint a múlt és a jövö megváltoztatására.  Az Én külömbözö dimenzionális valóságai összeolvadnak egy általános érzékelésébe az egész Énnek.  Egy állandó tudatalatti információ csere megy végbe az egész Én összes szintje között, és ez egy szerfelett fontos folyamat.  Valamivel könnyebb véghezvinni ezt a gyógyitó integrációt  a koncentrikus dimenzionális átfedések területén mint Grimes Point.  Valójában ezek az energiák nagyon is rendelkezésére állnak az ily módon keresönek.

MULTIDIMENZIONÁLIS IDÖ

 Grimes Point energiája idö anomáliát teremt, akárcsak bizonyos más területei is a Földnek.  Egyesek közülük ismertek, mások nem.  Az idö az teremtett illúzió, és kibontakozásának elemei: a gravitáció, a Föld forgási sebessége, az elektromágnesség és az égitestek egymás közötti viszonya.  Namost, az idö ahogyan érzékelitek az egyszerüen érzékelés csupán.  Biztositunk benneteket afelöl, hogy hitetekkel ellentétben, az idö igazánból nem létezik lineáris módon a dualitáson kivül.  És még a dualitás szürt lencséi között is elöfordulnak a dimenzionális átfedésnek bizonyos területei a bolygótokon; ahol feltünö idö anomáliák történhetnek és történnek is.  Látjátok, SOK FÖLD HELYEZKEDIK EL KONCENTRIKUSAN ABBAN A TÉRBEN AMIT AZ EMBERISÉG FIZIKAI FÖLDNEK ÉRZÉKEL ÉS ELFOGLAL.  Frekvenciális mechanizmusok kapcsolják össze a pérhuzamos  dimenziók átfedéseit és ezek képezik az átjárót a más idö keretbe és valóságba, melyek külömbözöképpen léteznek együtt ezeken az egyedülálló területeken. 

Tehát, egy magasabb aszpektusból nézve, AZ IDÖ AHOGY TI ISMERITEK NEM LÉTEZIK.  Az idö és a tér bonyolultan összekapcsolódva ugyanazon mechanizmus aszpektusai.  A TÉR, AZ ÚGYSZÓLVÁN A MEGDERMEDT FÉNY, MINTÁZATI FORMÁBAN TARTVA A DUALITÁSBAN, AMELY LEHETÖVÉ TESZI AZ ELKÜLÖNÜLÉST ÉS A FOGVA TARTOTT VAGY SZEKVENCIÁLIS IDÖ EGYSÉGEK ILLÚZIÓJÁNAK A KIBONTAKOZÁSÁT. 

Hogy ezt elmagyarázzuk, egy mai computer analógiát használunk.  A TÉR és az IDÖ a digitális FÉNY al-programjai.  A Tér-Idö ezek szerint egy hologram server, amely egyidejüleg sok külömbözö könyvtárat (file) és alkönyvtárat (sub-file) tud tárolni az adattároló egységben.  Úgy ahogy lokációk vannak a computer belépési szakaszaiban melyek lehetövé teszik, hogy az összes programot és könyvtárat meglássátok, és átnavigálnak egyikböl a másikba, ugyanúgy a Föld programjaiban is lokációs vektorok vannak, melyek lehorgonyozzák a dimenzionális bejárat hologramját és lehetövé teszik a belépést a valóság és az idö formák egy másik tér/mintázati könyvtárába (file).

Tehát, élitek a jelenlegi életeteket a ma érzékelt idöben, ugyanakkor élitek az összes létezéseteket egyszerre.    Az Idö „programok” hologramikusak, és ezek a programok sokrétüek, bizonyos területekre kódoltak, különösképpen a sarki régiókban.  Az átjárók illetve a multi-program belépés ezeken a helyeken valósul meg.

A terület amelyet jelenleg Grimes Pointnak hivtok a Tahoe tó közelében Nevadában, az ilyen helyek egyike.  A térségben az energia dinamikájának sok átfedése van.  Persze, hogy ez egy átjáró, de azt mondhatjuk, hogy ez egy nyitott átjáró, ez nem egy „féreglyuk” csupán az ürben a kozmosz másik pontjaihoz, hanem valójában és föleg, egy egyedülálló bejárat az úgynevezett hologramikus Omni-Föld más dimenzionális aszpektusaihoz.  Nevezhetnénk Idö-Kapu Vektornak is.  Ez egyike a bolygótok sok koordináta pontjainak , melyek az idö-kód jegyeit tartalmazzák.  Az ilyen koordináta pontok a horgonyok amelyek rögzitik mindegyik valóságot az Omni-Föld fizikai világaihoz.  Akkor, ezen a koncentrikus átfedési vektoron belül más idöprogramok és más dimenzionális birodalmak könnyebben elérhetöek frekvenciálisan.  Az ösi tudók tudták ezt, és bizonyára bár változó mértékben, de meg is tapasztalták sokan az általatok öslakosknak nevezettek közül.  Az Idö-Kapu Vektorok nem az egyetlen lehetöség aminek segitségével be lehet lépni más valóságokba.  Valójában milliárd módja van ennek, beleértve a kristály energiák phi rezonanciáját mély meditativ állapotban.  De az Idö-Kapu Vektorok koordináta pontoknál az a külömbség, hogy önmaga az Omni-Föld Idö programja van lehorgonyozva bizonyos csatlakozó pontjain a bolygónak, melyek bizonyos frekvenciális mintázattal fordulnak elö, egyszerü magyrázattal élve.    Ezeknek nagyon egyedi céljuk van, és külömböznek azoktól a területektöl mint a Titicaca, Arkanzasz, Grand Tetons, Shaszta vagy a Roslyn, mivel ezek elsösorban Mennyei Csillag Kapuk.  Az elözönél más valóságokba, más korszakokba illetve a Földi idö más programjaiba válik lehetövé a belépés, mig az utóbbiaknál a más dimenziókba való utazás az ürben történik.  Látjátok a külömbséget?

Kérdés Metatronhoz:   Azt mondod, hogy Grimes Point és a többi ilyen Idö-Kapu Vektor lehetövé teszi illetve felerösiti az idö utazás lehetöségét?

Metatron Arkangyal:   Igen. De fogalmazzunk tisztán, megfelelöbb ha azt mondjuk, hogy az összes hologramikus idöprogram tisztábban, tapinthatóbban létezik együtt ezekben a pontokban.  Ez nem jelenti azt, hogy ha valaki Grimes Pointba megy, akkor eltünik a jelenböl és materializálódik a múlt vagy a jövö programjában, inkább csak azt jelenti, hogy a másik idö-szekvencia ablakai hozzáférhetöbbek itt.  Persze, elmondjuk azt is, hogy materializálódások történhetnek és szándékosan meg is történnek it, söt, néha még véletlenül is.  Azt is elmondhatjuk, hogy a magas technológiájú civilizációk a jövöböl és a múltból is, a ti kifejezéseitekkel élve, akik értik az idö utazás valódi tudományát, használták ezeket az Idö-Kapu Vektorokat, hogy más korszakokba lépjenek többféle célból is.  Ez megtörténhet, megtörtént és megtörténik.

IDÖ UTAZÁS

Az Idö utazás elöfordulhat a múltatokba és a jövötökbe is.  Habár vannak esetek, hogy az emberek ideiglenesen átléptek másik idö-programokba, nagyritkán fordul elö, hogy az átmenet végleges volt.  Poláris repülése során, Byrd Tengernagy ténylegesen érzékelt egy nagyon is valós átlépést egy másik idö korszakba.  Az annyit publikált repülögép eltünések többsége a Bermuda Háromszög felett, nem volt végleges átváltás.  Idö szakadás történt, de a repülögép nem tünt el teljesen egy másik korszakba.  Az eltünések oka inkább a müszerek ezzel kapcsolatos müködési zavara, ami téves irányt és a rádió kapcsolat megszakadást eredményezett, és ennek következtében az eltünések égyszerüen tengerbe zuhanások voltak.

Bizonyos kormányaitok, bizalmas tandemben  dolgozva a titkos korporációkkal már kifejlesztették az idö utazás durva mechanizmusait.  Ezek még nincsennek igazán kezelhetö szinten, és a stressz ami az emberi „elhasználódást” eredményezi, jelentös; minden egyes utazással az emberi test stressz-öregedése 7-10 év.  Jelenleg kb. 20 évet képesek elöre lépni az idöben, és képtelenek a múltba navigálni.  Idövel a felhasznált apparátus mágneses eröröl KRISTÁLYOS BIOPLAZMA MEZÖRE lesz átalakitva, ami jelentös fejlödés lesz majd, és az idö navigáció szándékos lesz, nem pedig véletlenszerü baleset.  Az optimális IDÖNAVIGÁCIÓ MERKIVIKUSAN A TUDATOSSÁG ÁLTAL FINOMITOTT BIO PLAZMA MEZÖBEN történik, és bozonyára segitségére lesz majd a KRISTÁLY apparátus idö vektora, mégis elsösorban az utazó FÉNY TUDATOSSÁGA FOGJA MÜKÖDTETNI.  Sokan közületek gyakran idö-utaztok álom állapotban és itt a kulcs, hogy hogyan tehetö ez meg optimálisan a kiterjedö tudatosság állapotában. 

Természetesen fizikai törvények is vannak érvényben az idö és atér interdimenzionális navigálásához.  Idövel, a múlt, a jelen és a jövö közötti látható határokat jobban megértitek majd mint átszürt illúziókat, melyet a dimenziós érzékelés korlátai okoznak, amit az emberiség fizikailag érzékelhet a dualitásban.  Valójában ez az egyetlan lencse szüröi teremtik meg a SZEKVENCIÁLISAN KIBONTAKOZÓ IDÖ LINEÁRIS ILLÚZIÓJÁT.  Pontosan ez az oka annak, hogy az emberiség azt hiszi, hogy egy pillanat létezik, majd távozik örökre, és jö a következö pillanat mely akár csak az elözö, szintén eltünik a múlt hatalmas, megfoghatatlan ködében.  Elmondjuk nektek, hogy minden az Omni-Földön és Földben és a Multi-Univerzumban EGYSZERRE, EGYIIDEJÜLEG létezik.  A múlt, a jelen és a jövö csak azok számára jelenik meg, akik a három dimenziós valóságban élnek.  És a programok, melyek elválasszák az idö-korszakok könyvtárait (file) az Omni-Földön, azok navigálhatók.

A MÚLT NEM RÖGZITETT

A múlt és a jövö, ahogy „elképzelitek hogyan lesz” az elektromágneses receptorok sorozataként létezik, és a fizikai agy kristályos részeiben tárolt, valamint a nem fizikai elme ultra ibolya mezejében.  Ezek az elektromágneses kódok változtathatók és ténylegesen állandó áramlásban vannak.  Ti irjátok a sorsotokat, és a sorsotok az nem egy lineáris, egyirányú dinamika.  Múltatok teremtése ugyanolyan fontos mint a jelen vagy a jövö megteremtése.  A múlt tehát jól kovácsolható, és nem jobban rögzült mint a jövötök.  Namost, a MENTÁLIS FOLYAMATOK ÉS A HIEDELMEITEK teremtik a múltatokat, és ugyanannyi érvényes változata (verziója) van a múltnak mint a jövönek.  Hadd mondjuk el, hogy például ha a következö generációnak korai gyermekkortól fogva az lenne tanitva, hogy a Római Birodalom a XVII századig uralta a világot, az a múlt válna valósággá és bizonyitékokat is találnának ami alátámasztja azt (pl. latin nyelvü hivatalos okmányok stb. a forditó megjegyzése).  Ez egy teljesen külömbözö múlt volna mint amit a régebbi generációk alkottak. DE MINDKETTÖ IGAZ LENNE.  Mindkettö külön mégis ervényes könyvtár (file) lenne az idö hologramikus programjai között.

Mint emberek a dualitásban, természetesnek veszitek, hogy a jelen cselekedeteitek megváltoztatják a jövöt, azomban a jelen cselekedeteitek a múltat is megváltoztathatják és meg is változtatják.  A múlt nincs jobban leválasztva illetve kirekesztve a jelenböl mint a határozatok amelyeket ma hoztok.  Hatalmas igazságot osztunk meg veletek, hogy tünödjetek el rajta, és ez az, hogy minden amit csináltok hatással van a múltatokra, és ennek megfelelöen ELTÁVOLITHATJÁTOK mind azt amit úgy neveztek, hogy TRAUMA meg HELYTELEN CSELEKEDET, ami évekkel vagy életekkel elöbb történt a jelen helyzetetektöl. SÖT MINDANNZIAN KÖTELESEK VAGYTOK EZT MEGTENNI.  Az elektromágneses-kristályos átjárókat az emberi agyban teljes egészében ti saját magatok kovácsoljátok vagy eltakarjátok teljesen egyedien.  A valószinü múlt változtatható, és az ilyen változtatások messze vannak a szokatlantól. Ezek a változtatások spontán történnek a tudatalatti szinten.  Most megtanulhatjátok ezt tudatosan csinálni.

A múlt lineéris aszpektusa ritkán az amire emlékeztek.  Ténylegesen, ti állandóan átrendezitek a mult emlékeit minden egyes új pillanat tapasztalatával, minden új elöfordulással.  Ez egy állandó metamorfózis bármelyik adott esemény azonnali levont tapasztalatából.  Hipnoterápistáitok tudatában vannak, hogy a képzelt vagy módositott múlt eseményeiröl pseudo-emlékek ültethetök be az emberek elméjébe a mély állapotú inger által; és egy nagyon is valós értelemben ezek az emlékek, és a mód ahogyan hatnak az egyén jelenére, egészen valóssá válnak.  Ebböl az okfejtésböl következik, hogy a jövö, a jelen és amúlt minden egyes egyén által mindég újra lesz teremtve, ahogy a HIEDELMEK, AZ ÁLLÁSFOGLALÁSOK ÉS A TÁRSULÁSOK FEJLÖDNEK ÉS VÁLTOZNAK.  és jegyezzétek meg, ami történik az NEM METAFORIKUS, AZ A VALÓS IDÖ TÉNYLEGES ÚJRA TEREMTÉSE.  A változtatások amiket tesztek azok egészen valósak.  A belsö kicsi gyermek persze a felnött emberekben is ott van mindég, ahogy haladtok elöre az évek során.  De az a belsö gyermek is dinamikus, nincs egy végleges változatba formázva amely úgy marad ahogy volt.  A gyermek az emberben állandóan , minden nap változik akár csak a teenager, az ifjú felnött meg az idöseb TE a jövöböl. 

A MÚLT ÁTIRÁSA 

Ezeknek következtében rátok hárul, hogy amint beléptek a Felemelkedés energiáiba, megragadjátok a MOST hatalmát és ráébredjetek, hogy meg tudjátok és meg kell változtatnotok a múltat, az egyéni múltat a MOST hozzáállásából.  A MOSTBAN A MER-KA-BA  ÁTVÁLTHATÓ MER-KI-VAHRA ÉS EZÁLTAL ELLENÖRZÉSETEK ALÁ VONHATJÁTOK AZ EGÉSZ MULTIDIMENZIONALITÁSUNKAT Ez az Univerzális Szent Igazság és amint beléptek, ez az igazság kiterjed.  Hatalommá terjed, amely a társteremtés támpontját adja a MOST egyetlen pillanatában, a lineáris idö és az Omni-Föld hologram idö-tartózkodásai felett. 

Felhivjuk a figyelmeteket, hogy a személyes kérdések és blokkok feljöhetnek és fel is jönnek amikor a múlt megfelelö kibontakozása elakad, illetve meg van gátolva a spontán kibontakozás.  Az élet egyes jeleneteiben komoly neurózis léphet fel pontosan azért, mert az egyén nem változtatta meg a múltját.  Egy példa erre: a csatornázó egyik közeli társa idönként hatalmas klausztrofóbiás pánikot és üldözési mániát (paranoia) érez a nagy tömegben.  A csatornázó tisztában van vele, hogy a társának ez egy múlt életbeli vérzö sebe miatt van – nevezetesen a zürzavaros, örjöngö Athénból való menekülés, gyerekekkel a kezében, csak órákkal mielött a támadó törökök lerombolták volna a várost.  Szó szerint mindent maga mögött hagyva, rémülten rohant az életükért a gyerekeket vonszolva.

Most elmondjuk azt is, sokan a lelkek közül akik részesei voltak ennek a tapasztalásnak Athénban, azért lettek bele húzva az újra-tapasztalásba mert a trauma amit átéltek amikor elkeseredetten próbálkoztak elmenekülni Atlantisz rengö földjéröl a Yucatannal összekötö földhid mentén, olyan elektromos töltést teremtett multidimenzionális énjükben, hogy az ismétlödö energiává vált.  Ilyen a szélsöséges érzelmek és a félelem hatalma.  A Vonzás Törvénye Földetek összes tartózkodási helyein müködik.  Bármelyik esemény át tud vérezni egy másikba, és intenzitásánal fogva egy hasonló tapasztalatot fog bevonzani.

Ez egy kitünö példája a múlt életbeli trauma megjelenésének, és az egyidejü Mostban a jelen oszmózis utján való befolyásolásának.  Hogyha a valószinü múlttal szembesültök és szándékosan megváltoztatjátok, akkor az felszámolhatja és fel is számolja a pánik rendellenességet és annak eredményét a neurózist.  Ez a múlt megváltoztatásával tehetö meg.  Amikor átirjátok a múltatokat és megváltoztatjátok a múlt tapasztalatát, akkor a mögötte álló félelmet számoljátok fel.  Ez olyan mintha a trauma meg sem történt volna, és pontosan ez az ami történik.  Ez csak egy példa, azomban a sajátségos részletekre való tekintet nélkül, mindannziatoknak vannak múltbéli traumái, amik módosithatóak illetve módositva lesznek annak érdekében, hogy elérjétek a tökéletességet ami a megvilágosodott TÁRSTEREMTÉSHEZ szükségeltetik.  Ne csüggedjetek ez mindenképpen megtehetö, és tudat alatti szintenezt sokszor megtettétek már álom állapotban.  Biztositunk benneteket, hogy ezt tudatosan is megtehetitek a MER-KI-VAH mezöben a MOSTban

És pontosan azért mert a múlt, jelen és jövö egyidejüleg létezik, nincs rá ok, hogy miért ne reagálnátok egy eseményre illetve módositanátok azt, akár a korlátozott valóság területén belül, amelyben rendes körülmények között részt vesztek, akár azon kivülre esik.  Megvan a képességetek rá, hogy bármikor eltávolitsátok a traumát a múltból és az É L E T L E C K E  Á T T E K I N T É S É B Ö L  is – ami tulajdon képpen a lecke befejezö része – mert EZÉRT VÁLASZTOTTÁTOK EZT A MEGTAPASZTALÁST elsösorban.

AZ IDÖ-DIMENZIONÁLIS ÁTJÁRÓK

Namost, a LeMuriaiak akik elmenekültek Mu szigetéröl a Föld belsö valóságaiba, nem csupán speleogizálásból (barlang kutatás, a forditó megjegyzése) tették azt.  Nem váratlanul akadtak egy barlangra, ahol egyre mélyebbre és mélyebbre merészkedve végül is rábukkantak egy hatalmas belsö világi ürre, inkább az Omni-Föld egy másik programjába léptek be, pontosan a Dimenzionális-Idö Kapu koordináta átjárónál gyülekezve felemelték frekvenciájukat a SZÁNDÉK és a MESTERSZINTÜ ONISMERET által , annak érdekében, hogy egy másik hologramra váltsanak át.  Ezt a folyamatot egy messzemenöen tudományosabb protokoll és technika keretében követték az Atlantisziak az Arany Korban, külömbözö célokra.  A LeMuriaiak föleg a természetes Idö Kapu Vektorokra támaszkodtak, mig az Atlantisziaknak kifinomult eszközeik és kristályaik voltak melyek által idö kapukat hoztak létre.  Mindkettönél azomban, mesterszintü önismeret szükséges a vibrációs szint felemeléséhez egy másik frekvenciára. 

Sok ember tapasztalta meg a Shasta Hegy és a Grand Tetons Dimenzió-Kapu aszpektusát, és olvasták Guy Ballard (Az ÉN VAGYOK Mozgalom megalapitója) tetteit szeretett Saint Germainnel és a Felemelkedett Mesterekkel az Éteri Fényvárosokban ezek a helyek felett illetve belsejében.  Bár az az igazság, hogy az irány értelmében ezek a fényvárosok nem felül vagy alul vannak, hanem külön programok léteznek ugyanabban a térnélküli ürben, és ezeknek a helyeknek a specifikus energia mintázatához lehorgonyozott Dimenzionális Átjárókon át van a bejáratuk.  Éppen ezek a területek, ezek az Éteri Fényvárosok a kulcs rejtjeles pontjai a bolygótokon.  Egy bizonyos idöpontban mindannyian idöztök majd ott.  Úgy tekintsetek erre mint az érettségi vizsgára.  A belépéshez ugyanazok a mechanizmusok kellenek mint az Idö-Kapuhoz.  Jó meglátogatni ezeket a területeket, hogy tudatosan és gyakoroljátok azt amit már meg tudtok tenni tudat alatti álom állapotban.  Valójában sürün látogatjátok ezeket a helyeket álom állapotban.

BEFEJEZÉS

Megvan a képességetek rá, hogy a rögzült idötöl szabaddá váljatok, hogy valójában navigáljatok az idök között, s ebböl a tömör haszon az egész önvalótok teljes gyógyulása a multidimenzialitásban.  Bizonyosterületek a bolygótokon valamivel könnyebbé teszik az idö hologramokba és a multidimenzionális aszpektusokba való belépést.  Grimes Point, Grand Tetons, Arkanzasz és a Shasta Hegy a leg erösebb ilyen pontok közé tartoznak.  Mindez a portálokon belül kiváló frekvenciális energiák következtében jön létre.  Azomban Merkivikusan ez elérhetö bármelyik pontban.  Egyetlen esemény se nincsen „köbe vésve” , sem elöre elrendelve.  Bármelyik adott esemény megváltoztatható nemcsak történése elött vagy alatt, hanem utána is.  Felülirni a jövöt és megváltoztatni a múltat sokatok számára a végsö kihivás, és egyetlen idöpont sem eröteljesebb erre a MOSTnál.

Metatron vagyok és megosztom veletek ezeket az igazságokat,

És ez igy van.”

Forditotta:  Sári Izabella

Szerzöi Jog Közlemény

Ez a csatornázás a www.Earth-Keeper.com tulajdonát képezi, és e weboldalon található.  Az  eredeti cime: Grimes Point Petroglyphs – Time Wrap Waves?, a szerzö James Tyberonn. Bármelyik weboldalra feltehetö, de a benne lévö informácio nem módositható, a szerzö és a weboldal cimét fel kell tüntetni. Magazinokban és nyomtatásban nem közölhetö a szerzöi engedély nélkül. Engedélyért a Tyberonn@hotmail.com kell fordulni.

 

Share

AZ IBOLYA LÁNG ÖREI

 

Mihály Arkangyal üzenete

Ronna Herman csatornázásában

Szeretett Mesterek, az emberiség az alkalom kozmikus pillanatába érkrzett.  Az átalakulás és tisztulás Ibolya Lángja szeretett Zadkiel Arkangyal és Lady Amethyst sugárzásán keresztül, Saint Germain és Ikerlángja Lady Portia, az igazság istennöje irányitásával  leözönlik a Földre, hogy segitségére legyen az emberiségnek ebben a példa nélkül álló idejében a Felemelkedés/Evoluciónak.

Az Ibolya Láng tisztitó vibrációs mintájának ereje nagy mértékben fel fog erösödni az elkövetkezö években, ahogy egyre több és több fejlett Lélek megtanulja használni  és átélni az Ibolya Láng mágikus, átalakitó sajátosságait.  A Hetedik Sugár: a szertartási rend, a szabadság, a megváltás, a megtisztulás, a ritus és a szervezés lesz az elkövetkezö 2000 év vezérlö sugara; amint a Föld, spirális emelkedésével közelebbi pályára áll a naprendszer napját illetöen.

Az Elsö Sugár: az Isteni akarat/erö/szándék lesz a második legfontosabb aktiv sugár a következö 2000 éves ciklusban.  A Hetedik Sugár Ibolya Lángja fel fogja gyorsitani az átalakulás folyamatát azáltal, hogy vissza küldi a disszonáns vibrációs mintákat a semleges Fény állományba, hogy a szeretö, tudatos szándékotokkal ismét egyensúlyba és harmóniába kerüljetek a fizikai, érzelmi, mentális és éteri testeitekben.  Amint ezt véghez viszitek, könnyebben váltok igazi társteremtöivé a szépnek, a böségnek, az örömnek és a békés együttélésnek a Földön.

Ti a személyes felemelkedést keresitek, azomban segitenetek kell fivéreiteknek és növéreiteknek akár csak a Földnek, hogy fejlödjenek és ök is felemelkedjenek.

Az áldott Jézus volt az elmúlt 2000 éves ciklus irányadója valamint Uriel Arkangyal és Lady Grace a Hatodik Sugár minöségével és tulajdonságaival ragyogták be a Földet, mint az irgalom, a kegyelem és a megbocsájtás.   Amellett, a béke, a nyugalom és az áhitatos isten tisztelet sugara is a Hatodik Sugár és szeretett Jeshua sugara is.  Jézus horgonyozta le a Földön ezt a sugarat, a fizikai testbe való inkarnációja által, az emberiség és a Föld felemelkedésének elökészületeiben.  Csodálatos, szeretö, mindent átragyogó Lényege állandóan itt van, hogy segitse az emberiséget a nagy változás ezen idejében.  Ö is, akárcsak mi, itt vagyunk, hogy segitségetekre legyünk ebben az utazásban az EGY-ség/EGÉSZ-ség és a Fénybe való felemelkedés felé; visszatérésetek az Isten-Tudatosság magasabb szintjére a végsö célja minden emberi Lénynek, akár tudatában van ennek, akár nem.

A HUSZADIK SZÁZAD fordulóján az Isteni Rendelkezés Kinyilatkoztatott és a Hetedik Sugár Csohánja, Saint Germain engedélyt kapott, hogy lehozza a Hetedik Sugár/Ibolya Láng misztérium tanitásait.  Ez idö elött az Ibolya Láng tudása és Isteni alkimikus tulajdonságai, akár  csak a magas szintü tanitások amelyeket mi hozunk le a tömegeknek, a Felemelkedett Mestereknek és azok választott tanitványainak a számára voltak fenntartva.  Toborozva lettek a Chelas megnevezésü fejlett Lelkek és az ÉN VAGYOK tanitások át lettek adva az erre alkalmas tanitóknak.  Invokációk/Rendeletek lettek tanitva a tanulóknak akik erre érdeklödést mutattak, és néhány évig a hivek száma növekedett; azomban, nem tudták fenntartani az impulzust, és a Rendeletek iránti érdeklödés fokozatosan halványodott, mig teljesen eltünt mindenki tudatosságából, kivéve néhány hithü hivöt.

Amit „Rendelet”-nek hivtak a múltban, azt most „megerösitések”-nek nevezitek, az eredmények viszont sokkal drámaiabbak, mivel nektek jóval több magas szintü tanitás lett átadva a Szent Bölcsességböl.  Amikor megvan a képességetek, hogy vonzeröt gyakoroljatok vagyis magatokhoz vonzzátok a Teremtö Tudatosság Ádámi Részecskéit, melynek az Ibolya Láng is egyik alkotó eleme, akkor a megnyilvánulás Fény elemeinek a teljes spektruma a rendelkezésetekre áll.   Amikor egy eröteljes gondolat formát hoztok létre a megerösités és légzés útján/kisugározzátok ezt a gondolatot a formák világába, akkor magatokhoz vonzzátok a szükséges elemeket a gondolat forma megnyilvánitására annak anyagi kifejezödésében.

Azonkivül, az Ibolya Láng fel fogja gyorsitani bár melyik disszonáns gondolat minta alkotó elemeinek vibrációs frekvenciáit, hogy azok felszabadulhassanak és megtisztulhassanak a Szent Láng által.  A bizalom, az állhatatosság és a megbocsájtás önmagatoknak és másoknak, fontos részei a felgyorsitott átalakulási folyamatnak.  Szeretteink, hatalmas szolgálatot fogtok tenni azáltal, hogyha szokássá teszitek, hogy tudatosan látjátok ezt az áldott energiát fellángolni körülöttetek a lábaitok alól, és aztán kisugározzátok egy örökké szélesedö körben, ahogy csatlakoztok más elkötelezett Lelkekhez, hogy segitsétek az emberiség tudatosságát ismét felemelni a Szeretet/Fény frekvenciáiba.  Amint elöléptek és sugározzátok a Teremtö Isteni Lényegét, azáltal segitetek terjeszteni ezt a csodás transzformáló Fényt, amely elösegiti a Föld és az emberiség gyógyulását.

Hogyha követtétek a tanitásainkat egy ideje már, akkor tudatában vagytok annak, hogy mielött megkezdtétek volna az utazásotokat az Univerzumban, megkaptátok Isteni Küldetéseteket.  Az a Küldetés magába foglalta a feladatok választékát vagy a kisebb megbizatásokat, de sok más lehetöség is fel lett ajálva nektek amikor megnyilvánitásbeli szakavatottságotok megnövekedett és hozzászoktatok a formák és kifejezödések sokféleségéhez.

Mint Csillag Magok, azok közületek akik válaszoltak a harsona hivó hangjára, a galaxis egy csillag rendszerébe lettetek kisérve, amelyet az IBOLYA LÁNG tiszta Ametiszt Kristály Energiái alkotnak, és ez helyezett benneteket végsö soron fizikai testben a Földre, ebbe az idöbe.

Ott, a Mennyei Ametiszt Teremben, az Ametiszt Trónról Zadkiel Arkangyal és Lady Amethyst elfogadták fogadalmatokat, hogy az IBOLYA LÁNG ÖRZÖI lesztek.  A Mag Atom, amely az Ibolya Láng vibrációs frekvenciáit tartalmazza, Szent Szivetekbe lett helyezve.  Az Ibolya Láng tartalmazza Anya Istenünk szeretetének és együttérzésének a vibrációs mintáit, valamint a megbocsájtás és az átalakulás frekvenciáit.  Azonkivül, tartalmazza még a Szeretet/Fény Ádám Részecskéit is, amit Isteni rendelkezésre ajándékba kaptatok; azomban ezeket aktiválni kell a szeretö, együttérzö sziv frekvenciáival.

Amint a Mag Atom aktiválódott, a Gyémánt Mag Isteni Sejtetek azon csiszolása, amely az Ibolya Láng vibrációs mintáit hordozza, fellángol és betölti aura mezötöket és elösegiti majd a felemelkedés Fény Jármüvének a MER-KI-VAHnak az aktiválását.

Mint az Ibolya Láng Örzöi, nektek aktivan is terjesztenetek kell az Ibolya Láng ajándékait mindazokhoz, akikhez vezérelve lettetek, hogy segitséget nyujtsatok, valamint kilépve a világba is.  A MER-KI-VAH Fény Jármü és az Ibolya Láng is eszközei a felemelkedés folyamatának.  Az Ibolya Láng eltávolitja a disszonáns vibrációs mintákat, hogy a MER-KI-VAH Fény Jármüvetek gyorsabban kiterjedhessen és ragyogása erösödjön.

Ahogy azt már elmagyaráztam néhány múltbeli látogatásom alkalmával e szent helyen, amikor az emberiség elöször benépesitette a Földet, a Tahoe tó medre nem volt vizzel töltve, egy forditott piramis volt itt egy gigászi hegyi kristály nyalábbal az alján.  A forditott piramist Anya Istenünk vibrációs frekvenciái ragyogták be és átvette a Szeretet/Fény Energiát.  E tökéletes kristály nyaláb néhány csúcsa többszáz láb magasságba emelkedett a levegöbe, mert arra lettek programozva, hogy vevöi legyenek a magasabb birodalmakból érkezö információnak.

A Shasta Hegyet Atya Istenünk maszkulin tulajdonságai ragyogták be, és az információ meg az energia szállitója lett a Földröl vissza a Fény Birodalmaiba.

A Fordititt Piramis északi oldalán egy csodálatos kristály barlang volt és ebbe a barlangba lett elhelyezve a hatalmas Ametiszt kristály nyaláb.  Ennek a gyönyörü kristály nyalábnak a közepén volt egy forrás amely a Föld egyik legcsodásabb Ibolya Lángját tartalmazza.  Sok Csillag Mag (Öreg Lelkek) akik a Földre jöttek a népesség korai szakaszában, az Ibolya Láng ezen Templomának Örei voltak.

A kristály nyaláb még most is ott van, akár csak az ametiszt nyaláb, mig az Ibolya Láng az Isteni Fény egy védö szférájába zárolt.  A kristály nyaláb körül is védö szféra van, meg a barlang bejárata körül is, és az egészet sok láb vastagságú iszap és kö temeti be. 

Szeretteink, eljött az idö, hogy az Univerzum komplex tervezetéböl többet tegyünk közzé, hogy jobban megértsétek otthonotok csodálatosságát a csillagok között.  Nem, nektek nincs egy meghatározott hely ami az otthonotok lenne, mert ti az Univerzum honpolgárai vagytok.  Ti, a Csillag Magok segitettetek megteremteni megannyi csodás bolygót meg galaxist, és ezért kaptatok olyan fontos szerepet ennek az Univerzumnak az eljövendö kiterjesztésében.  Gyakran hallottátok azt a mondást, hogy „Amint Fent, Úgy Lent” és, hogy „A Mikro Kozmosz a Makro Kozmoszt képviseli”.  Elözöleg már beszéltünk nektek az Új Arany Galaxisról amely most formálódik; azomban, nem részleteztük a Sugarak Galaxisait és funkciójukat ebben az Univerzumban.

Az Isteni Tudatosság 12 Sugara mindegyikének egy-egy Galaxis lett teremtve; és habár a másik 11 Sugár frekvenciái és szinei szintén képviselve vannak mindegyik galaxis szerkezetében, mégis egy-egy galaxisban azok a domináns szinek és frekvenciák, amely Sugarat képviseli.  A Hetedik Sugár Galaxisa föleg Ametiszt Kristályokból áll, a legmélyebb lilától a leghalványabb ibolya szinüig.

Ez Zadkiel Arkangyal és Lady Amethyst Arkangyal otthona, és a Mennyei Ametiszt Teremben, Ametiszt Trónusukról küldik szét a Teremtö Fény Törésének hatalmas Sugarait a Nagy Központi Napok sokaságába Univerzum szerte.  Ezek a Galaxisok az Univerzum csakra rendszere és az általuk képviselt Sugár koncentrált vibrációs frekvenciáit tartalmazzák.  Ezeket a galaxisokat úgy is nevezhetnénk, hogy az ISTENI TEREMTÖ FÉNY raktárházai az Univerzumban.  Amikor eljön az ideje, hogy egy konkrét Sugár domináns szerepet töltsön be az Univerzum meghatározott kvadránsában, akkor Atya/Anya Istenünk nagyobb mennyiségben sugározza azt a Sugarat a Kvadráns galaktikus központjába úgy, hogy az adott Sugár Arkangyalai többet sugározhatnak az Isteni Tudatosság tulajdonságaiból , minöségéböl és értékeiböl a kijelölt galaxisokba, naprendszerekbe, bolygókra és nektek mindannyiatoknak valamint az összes érzö Lénynek.

Szeretteink, tudjuk, hogy néhány az eszmék közül melyeket rátok bizunk zavarba ejtö lehet, azomban, ahogy a tudatosságotok és a bölcsességetek kiterjed, Szent Elmétek megnyitja majd a tartalékolt tudásotok forrását, és akkor emlékezni fogtok és megértitek!  Mindég veletek vagyok.

Mihály Arkangyal vagyok.

Forditotta:  Sári Izabella

Szerzöi Jog Közlemény

Ez a csatornázás a www.Earth-Keeper.com tulajdonát képezi, és e weboldalon található.  Az  eredeti cime: Keepers of the Violet Flame, a szerzö Ronna Herman. Bármelyik weboldalra feltehetö, de a benne lévö informácio nem módositható, a szerzö és a weboldal cimét fel kell tüntetni. Magazinokban és nyomtatásban nem közölhetö a szerzöi engedély nélkül. Engedélyért a Tyberonn@hotmail.com kell fordulni.

 

Share

AZ IBOLYA LÁNG TAHOE ÖRVÉNYE

 

METATRON ARKANGYAL ÜZENETE

JAMES TYBERONN CSATORNÁZÁSÁBAN

„A Tahoe tó 22 mérföld hosszú és 12 mérföld széles, átlag mélysége 1645 láb azaz 501.4 méter.  2 millió évvel ezelött keletkezett, egy vulkáni kitörés következtében 2 völgykatlan bezárásával, a Sierra Nevada hegységben.  A gleccserjég elolvadásával viz töltötte ki a mély szurdokot és megszületett a Tahoe tó.  Ma 63 patak és folyócska táplálja a tavat.  Vize csaknem kristály tiszta, 50 láb azaz 15.24 méter mélységig átlátszó és páratlanul gyönyörü.  Az öslakók szent tónak és a Kék-Viharmadár otthonának tartják, de mély vizeiböl felbukkanó, Loch Ness-i tipusú teremtményröl is vannak helyi feljegyzések.” – Nevada Tourism Press (Nevadai Turista Újság)

” Üdvözletem, Metatron vagyok, a Fény Ura és mindannyiatokat üdvözöllek a végtelen téridö jelen pillanatában.  Feltétel nélküli szeretettel ölellek körül benneteket.

Kedveseim, az emberiség bökkenöhöz, kritikus ponthoz érkezett.  Ti akik a Felemelkedés Fényét idáig elhoztátok, munkátokat jól végeztétek, de most többet kérünk töletek.

Látjátok a határozatlan ember tömegeket, akik bizonytalanok, hogy merre is menjenek, és a sokaság hátra lép mintsem elöre.  Arra figyelmeztetünk benneteket, hogy ezt nem engedhetjük megtörténni.  Szükség van az energiátokra.

Hozzátok szólunk akik a Fényt hordozzátok, mert sokan közületek is zsákutcába kerültetek, és néhányan fel sem ismeritek mozdulatlanságotokat.  Mesterek, a keritésen való üldögélés már nem tartozik a lehetöségek közé azok számára, akik hallották  a Planetáris Felemelkedésre hivó harsona hangját.

Akkor miért van a szünet, miért van a bizonytalanság?

Mert a bolygón és önmagatokon belül a tisztulás végsö fázisát kell megtennetek.

A Kristály Tüzpróba

A 9-9-9 bevezet a Kristály Korba és ezzel együtt a Kristály Mer-Ki-Vah transformációjába.  Azomban, ehhez az átalakuláshoz az egyensúlytalanság utolsó salakját, az utolsó akadályt is el kell távolitani energia mezötökböl.

A tény az, hogy amit könnyen el lehetett távolitani, az már el lett távolitva és ami megmaradt azt nehezebb megragadni, mintha a szönyeg alá lenne söpörve a szemetek elöl.  Azomban, önmaga a Föld Anya is mozgásba lendül, hogy segitségetekre legyen ebben az elengedésben.  Bizonyos örvény helyek létesültek a földben a Kozmikus Beinditás (Cosmic Trigger) eljövetele óta, hogy lehetövé tegyék az elengedést a kristály energiákba, az ugynevezett Kristály Ibolya Lángon keresztül, ami tulajdonképpen a szent tisztulás tüzpróbája.

Az Ibolya Láng Kristályos alkalmazása, a tisztulás tüzpróbája.  Azon akadályok végsö felszámolására szolgál, melyek meggátolják az igazság keresöit, hogy belépjenek a Kristály Mer-Ki-Vah polaritás nélküliségébe.  A Kristály Ibolya Láng a szándékkal és a tisztulás folyamatával igénybe vehetö, de a bolygó meghatározott örvény pontjaiban jön létre, erösödik fel és onnan terjed szét. 

A Föld és persze az emberiség is az elöre -nyomulás pillanatában, kritikus pillanatban van, és többé már nem megfelelö és nem is elegendö ülni a babérjaitokon.  Többre van szükség.  Látjátok a szent pecsét felnyilt és hiv az átalakulás.  Egy új program fedi fel önmagát, és ez a zérus mezöbe való Kristály Ébredés és vele együtt az új Kristályos Mer-Ka-Bah és Mer-Ki-Vahba való transzformáció.  Ez a rendszer nem poláris és nincs nemi jellege sem.

Az Elöre Mozdulás

Most a Föld mágnessége és elektromossága kiegésziti önmagát és megtalálja az egyensúly támpontját.  Nemde, Kryon a Mágneses Mester Mihály családjából befejezte a mágneses háló kiegyenlitését, hogy utat engedjen a Kristály hálónak?  Persze, hogy igy van.

A polaritás elektro-mágneses mezöi most utat engednek a Kristályosság Felemelkedésének a zérus mezöben (neutrális =polaritás nélküli a forditó megjegyzése).  Ez egy megnyilás, amelynek eljött az ideje, ez az Újra-Teremtés pillanata, az Újra Teremtés pedig a Kristály Lényeghez való visszatérés ahonnan jöttetek.

Az Elemek Támpontja

Igy a jelenlegi áramlásban van egy rögzült pont, az Univerzális Igazságnak a támpontja, amely nyilik mint a lótusz virága.  A Felemelkedö Föld új paradigmájában (mintázat) bontakozik ki, és teszi ezt az úgynevezett Földi Elemekben ami a Viz, a Levegö, a Tüz, a Föld és az Éter.

Valójában a Föld egyes pontjai válnak azonossá ezzel a kibontakozással és rajtuk keresztül valósul meg a céltudatos átalakulás. 

Ezért most a szent vizekröl beszélünk.  Mesterek, kivételes együttélési kapcsolat van az emberiség fizikai rezonanciája és a Viz Elem között.  Az emberi test frekvenciális lenyomata különleges rezonanciában van az öt szakrális elemel, a Vizzel, a Levegövel, a Földdel, a Tüzzel és az Éterrel.  Mégis a Viz rezonanciája az, ami alapvetö összefüggásben van a teremtéssel, vagyis hordozza az emberi forma kivetitésének a lenyomatát.  Hogyha figyelembe veszitek, hogy az emberi test kb. 70% viz, akkor könnyü logikusan megérteni ennek az elötételnek az alapjait.

  Az Ibolya Láng Kristály Vizei

A Föld bizonyos pontjain lévö vizek egyedülálló, kristályos lencsét képeznek és felerösitik az úgynevezett Ibolya Lángot.  A három legnagyobb közülük háromszöget alkot, ez a Bajkál tó Szibériában, a Titicaca tó Peru/Boliviában és a Tahoe tó az Amerikai Egyesült Államokban.  Az elsö kettö már ismert, a harmadik, csak most válik ismertté.

Mégis mindhárom mindég is szent tó volt.  Hogyan is lehetne, hogy ezek a hatalmas viztömegek nélkülözzék az ösi energiákat?  Álljunk meg egy pillanatra, hogy összevessétek a hasonlatosságokat hármuk között.  Mindhármuk hatalmas és mély, ösi viztömeg; mindhármukat vulkáni hegyek és elektro-mágneses meg kristály mezökban gazdag völgyek zárják körül, egy ovid lencsét képezve.  Ilymódon az örvénylö forgatag összes mintázati (mátrix) eleme jelen van és a termtö plazmikus energia szupra-potenciális mezejével van felékesitve.

Elmondjuk nektek, hogy az átlátszó, tiszta édesviz tömegeknek a mély, elsáncolt formációkban, megvan ez a szokatlan, kristályosan folyékony tulajdonsága.  Ez másfajta kristályosodás mint ami a Banff és a Torres del Paine tavak szilikon kolloid vizeiben történik, hiszen ez nem kolloid Newtoni folyadék.  Az akadémikusaitok és a fizikusaitok még nem ismerték fel teljesen, hogy a tiszta Newtoni területek specifikus vizeinek megvan az a kristályos fizikai-kémiai tulajdonsága, hogy meghatározott mélységben össze sürüsödik, és süritett, folyékony kristállyá válik.

Lényegében a mély, tiszta vizü tavakban mint a Tahoe, a Bajkál és a Titicaca, folyékony kristályenergia rétegek jönnek létre, amelyek óriási energiát váltanak ki és felerösitik az élö viz tudatosságának a kivetitését.

A japán kutató Dr. Emoto dicséretes tanulmányai megmutatták, hogy a tudatos viz képes pseudo-kristály formákat képezni, hogyha pozitiv energia kisugárzással hatunk rá.  Felhivjuk a figyelmeteket arra, hogy a kivételes vizeket mint a Tahoe, a Bajkál, az Ouachita és a Titicaca tavak vizeit, az élö Föld kristály és nemesfém tartalékainak a geometriai vibrációi is fokozzák, föleg a mély szinteken.  Akadémikusaitok azt hiszik, hogy a viz nem sürithetö, de mi elmondjuk nektek, hogy, igenis létezik süritett állapotban specifikus körülmények között, és ezek a körülmények hatalmas energia mezöt teremtenek.

 A Tahoe Mega Örvény

Az Amerikai kontinens egyik legerösebb örvény-átjáró komplexusát a metafizikusok többsége nem ismerte fel az elmúlt 4 évtizedben.  Az északnyugat Nevadai Tahoe tóról van szó California határán.  Mégis néhányan a neves vezetöink és tanitóink közül mint Ronna Herman és Jim Self érezték a vonzását, hogy ott éljenek a környékén mint horgonyok.  Sokan mások is érzik a vonzást már!  Az igazság azomban az, hogy a Tahoe tó vizének vakitó szépségét és nyugalmát ezredek óta ismerik.  De Mesterek, ezek a vizek attól sokkal többet nyujtanak.  Azok akik elidöznek a viz közelében, hamarosan egyre mélyebb és mélyebb nyugalomra lelnek.  És aztán az önmegismerés, az elengedés és az elsöbbségi sorrend átrendezésének mély pillanataival is találkoznak.  A tó ezen tulajdonsága nem véletlenszerü, és rendeltetése nagy mértékben felerösödik az Ibolya Láng kristályosodásával.

Az Arany Energia Földje

Geológusaitok tisztában vannak vele, hogy milyen hatalmas arany és ezüst rétegek (lerakódások) vannak a Tahoe Örvény térségében.  Mindkét nemesfém rengeteg, szerfelett jótékony hatású frekvenciális tulajdonságot nyujt a Tahoe vizének és az Örvénynek.

(Az iró megjegyzése: több mint 3/4 része az USA-ban bányászott aranynak Nevadából jön, és egyben a második legnagyobb ezüst kitermelö is.)

Ezen fémek hatalmas mennyiségben vannak jelen a Tahoe Örvény karbonát formációiban és tökéletesen felékesitik a terület energiáit.  Kristályok is vannak itt, melyek természetesen fordulnak elö, a területet a Sierra Nevedáig véges-végig körülvevö vulkáni gránit prgmatit szálaiban.  Opál, citrin, ametiszt, ametrin, gránátkö, jáspiskö, türkiz, kalcedon, és més kvarc változatokban is bövelkedik a térség.  Egyesek ismertek, mások nem, mégis eröteljes energiájuk sokban hozzájárul a hely energiáihoz.

Sokan közületek hajlamosak vagytok Nevadára a szerencse játékok kapcsán gondolni, és ezért azt feltételeziktek, hogy nincs magas vibrációja.  Mi elmondjuk nektek, hogy Nevada északnyugati részének teljesen más az energiája mint a szerencse játékok Mekkájának amit ti Las Vegasnak hivtok.  Emiatt vonzódnak olyan sokan a Tahoe tó környékéhez valamint a tó és Yosemite közötti területhez.  Elmondjuk nektek, hogy a Yosemitei és a Tahoe csomók között ösi energia található, amely a magasabb dimenziók kiterjedt energiáit hordozza. 

Ezek az energiák közé beszivárog az emberi kapzsiság alacsonyabb frekvenciája és azt tisztára mossák a magasabb frekvencia mezök, melyekben a terület bövelkedik.  Ezt felismerve az öslakók, de elöttük az Atlantisziak is eljöttek a Tahoe Örvény energiáiba.

A Tahoe tó területét eonok óta szentként tisztelték. Hatalmas Örvény komplexusához hozzátartozik egy sor egyedülálló energia ami hozzáadódik makulátlan energiáihoz.  A Tahoe wortex energia mezejében lévö peremrészek is erösitik frekvencia potenciálját.  Azok a területek melyeket Piramis tó és a Grimes Point (Spirit Cave = Szellem Barlangja) néven ismertek, tulajdonképpen a Tahoe tó Mega Örvény-Átjáró Rendszer energiáinak a része.

Azonkivül, Tahoe a lehorgonyozó területe a második energia mátrixnak, amely magába foglalja a Shasta Hegyet, Yosemitet és a Grand Teton Nemzeti Parkot.  Ezek mind elöhirnökei Saint Germain Ibolya Sugarának.  Mindegyikük egy-egy környezeti elem összefüggésében képviseli az Ibolya Lángot: Shasta a Tüz (vulkán, a forditó megjegyzése), Tahoe a viz, Yosemite a föld és a Tetonok a levegö.

És most készen állunk a kérdéseitekre!

Kérdés Metatronhoz:   Ronna Herman nemrégiben Mihály Föangyalt csatornázta a Tahoe tó alatt lévö hatalmas ametiszt kristályokkal kapcsolatban. Tudnál erröl beszélni?

Metatron Arkangyal:   Ez a szeretett Hirnök az Ibolya Sugár vibrációs Teremtö Frekvenciájának a lehorgonyozásáról szólt.  Mihály Arkangyal megosztotta veletek, hogy az úgynevezett Ibolya Láng Kristály-mintázata az Isteni-Sejt (Ös-sejt) vibrációs mintázatát hordozza.  Ez a dualitásban kettéhasitva, a férfi és nöi aszpektusokban lett lehorgonyozva, az elöbbi (férfi) a Shasta Hegyben, az utóbbi (nöi) a Tahoe tó alatt, mindkettö oktaéder mintázattal.

Az oktaéder forma megtartottaoktaedera kristály mátrix egységét (nem dualitását, a forditó megjegyzése) és ugyanakkor sugározta a dualitás aszpektusokat a polaritás férfi-nöi aszpektusaiba.  Azt már korábban megosztottuk veletek, hogy az oktaéder az a szakrális geometriai forma amely az energiák átvitelére szolgál, de a magasabb dimenziókba való átjáró is, hiszen pontosan azt mintázza AMINT FENT ÚGY LENT.

Kérdés Metetronhoz:   Az ametiszt kristály amelyröl Mihály Arkangyal beszélt a Tahoe tó alatt, az éteri vagy fizikai?

Metatron Arkangyal:   Mindkettö.  A szó legigazibb értelmében minden kristály amely elöfordul a fizikai valóságban az ott van éteri formában is, söt anyag/anti anyag formában is.  Ez egy axióma a kristály fizikában, amelyet még újra fel kell fedezni, és ez a felfedezés nincs már messze a lineáris idöben.

Az ametiszt kristály, amely dimenzionálisan a Tahoe tó alatt van, nem Atlantiszról származik mint a hatalmas Mester Kristályok Arkanzaszban és Braziliában.  Ez a kristály megelözi Atlantiszt és Lemúriát is, habár mindkettö bölcs tudósainak tudomásuk volt az Ibolya Ametiszt létezéséröl a Shasta Hegyben és a Tahoe tó alatt is.  Ezeket a kristályokat a magasabb Arkangyali Birodalmakból az általatok úgynevezett ELOHIM Mesterek és az ARCTURUSI Kristály Mesterekkel karöltve alkották. 

Ennek megfeleöen, létezik tehát a kristály az éteri birodalmakban és fizikaivá válik az elhekyezése után.  A MESTER ARCTURUSIAK lettek, ti úgy mondanátok a kristályok örei, illetve felügyelöi, és egy anti anyag burkot (ovid) képezve körülöttük müködtetik a dualitás átvitelét vagyis transzdukcióját.  Ezen Mesterek eggyike az akit ti Saint Germain-nek neveztek.  A burok vagyis az ovid pedig az úgynevezett Kristály Teremtés Barlangja.

Kérdés Metetronhoz:   Tudnál mondani valamit a Tahoe Örvény aktiválásáról?

Metetron Arkangyal:   Jobban mondva átalakulásáról, mert valójában hihetetlenül aktiv eonok óta.  A Tahoe Örvény-Átjáró a Kristály Korba való bevezetéssel együtt transzformálódik.  Az ametiszt kristályok oktaéderi szerkezete (oktogonális kikristályosodás, a forditó megjegyzése) csillag IKOZAÉDERRE változik át a Tahoeban és a Shastában is egyaránt.  Ez az átalakulás a Kozmikus Beinditás (Cosmic Trigger) és a 9-9-9 a Föld illetve a földben az EGYESITETT KRISTÁLY MEZÖVÉ való átalakulások egyik aszpektusa.

621px-Icosahedron

A Tahoe tó igy, egyike a Föld sok központjának, melynek specifikus szerepe segiti majd az átalakulást, táplálva az Ibolya Sugár energia és frekvenciális lenyomatát a Földbe, egy nem duális kristály aszpektusból.  Ezt felerösiti majd a Tahoe tó ametiszt-energiájú, feminin vize, és kiterjeszti majd ezeket az energiákat az Észak-Amerikai kontinens hatalmas területeire.  Ez most még csak a kezdet, de valójában éppen a térség felemelkedése fogja ezt a teret a változó Föld betolakodó tengervize fölött tartani az elkövetkezö századokban és évezredben.

Ez nem lesz a helyzet a délebbi, kevésbé felemelkedett részein Nevadának.

És mi azt mondjuk most nektek, hogy 9-9-9 után a Tahoe tónál elérhetövé válik a végsö akadályok elengedése, melyeket el kell engednetek annak érdekében, hogy megvalósitsátok az új Kristály Mer-Ki-Vaht. Más ilyen területek is vannak, mindenekelött Banff, Titicaca és Bajkál.

Tahoe egyedülálló mintázata a mély vizek hatalmas arany és ezüst tartalmának megkülönböztetö frekvenciáiban rejlik, ami valójában lehetövé tette a mindenható Ametiszt-Kristály Ovid elhelyezését a tó alatt. 

Kérdés Metatronhoz:   Elözöleg megosztottad velünk, hogy Grimes Point a Tahoe Örvény-Átjáró Rendszer része.  El tudnád újra mondani Grimes Point Idö Kapu aszpektusát?

Metatron Arkangyal:   Igen.  Ahogy azt megosztottuk veletek, ez egy nagyon különleges pontja a Tahoe Rendszernek és a peremröl járul hozzá energiáihoz.  Azomban, rendeltetése teljesen különbözik a Tahoe tó Kristály Ibolya Sugár funkciójától, de a sajátságos Idö Kapu ami Grimes Pointnál fordul elö, nem történhetne meg a Tahoe tó mélyén, a süritett kristály viz által kisugárzott energia mátrix közremüködése nélkül.

(Megjegyzés a forditótól: Metatron Arkangyal üzenete az Idö Elhajlások a Tahoe Örvényben-Grimes Point forditásban van)

Befejezés

Kedveseink, az élö Föld a szövetségesetek a Felemelkedett Földdé válás záróvizsgáján, a polaritás nélküli Kristály Korba való Felemelkedésben.

Az energiák olvasztótégelyében az Ibolya Láng Kristály aszpektusa felerösiti és a felszinre „bugyogtatja” majd a megmaradt, makacs vibrációjú frekvenciákat az energia mezötökben, hogy megtisztithassátok az utal a Kristály Mer-Ki-Vah elött.

Ezt exponenciálisan könnyebb véghezvinni bizonyos erö központokban mint a Titicaca, Bajkál, Banff és Tahoe.  De megtehetö bármelyik pillanatban, bárhol a megfelelö szándékkal.

Kedveseink, ez az elöfeltétel.

Mesterek, amint szeretettel és akarattal kisugározzátok saját Istenségetek Kristály ragyogását, megváltoztatjátok a világot önmagatok megváltoztatása által.  A felemelkedés egyszerre csak egy szivben történik.

Becsüljétek és tápláljátok egymást, és emlékezzetek rá, hogy szeressétek önmagatokat hiszen TI VAGYTOK ISTEN FÉNYE.  Metatron vagyok és megosztom veletek ezeket az igazságokat.

És ez igy van.”

Forditotta:  Sári Izabella

Szerzöi Jog Közlemény

Ez a csatornázás a www.Earth-Keeper.com tulajdonát képezi, és e weboldalon található.  Az  eredeti cime: Tahoe – Vortex of the Violet Flame, a szerzö James Tyberonn. Bármelyik weboldalra feltehetö, de a benne lévö informácio nem módositható, a szerzö és a weboldal cimét fel kell tüntetni. Magazinokban és nyomtatásban nem közölhetö a szerzöi engedély nélkül. Engedélyért a Tyberonn@hotmail.com kell fordulni.

Share