9-9-9 A GYÓGYITÓ SMARAGD KRISTÁLY AKTIVÁLÁSA

 

METATRON ARKANGYAL ÜZENETE

JAMES TYBERONN CSATORNÁZÁSÁBAN

„Mesterek, egyetlen hely sem visszhangozza majd a bolygótokon olyan eröteljesen a kristály frekvenciákat 9-9-9 ben, mint Arkansas kristály örvénye(vortex).  Az eredeti áradat valóban ott történik majd, és az aztán elinditja a Globális Ébredést, ami bevezet majd az Új Kristály Korszakba és bizony az egyenértékü a felemelkedéssel.”     Metatron Arkangyal

„Üdvözlet, Metatron vagyok, a Fény Ura és örömmel üdvözöllek benneteket ismét ebben a Jelen pillanatban.  Valóban ez egy szent pillanat és én feltétel nélküli szeretettel veszlek körül mindanyiatokat kik e sorokat olvassátok.  Mesterek, érezzétek, engedjétek meg, hogy ez az energia megérintsen benneteket.  Én valóban veletek vagyok, minannyiatokkal külön-külön és a valós idöben.

Az Új Kristály Korszak

Kedveseim, kezdjük el.  Mi azt mondjuk, hogy a Kristály Energia egy mindenható erö forrás melynek hatóereje messze meghaladja az emberiség jelenlegi megértését.  A Kristály szerkezet a  frekvenciális  fény együttrezgésének eszenciája által jött létre, amely multidimenzionális és koherens, létezik az anyagban és az anti anyagban is.  Ez a Metatroni isteni minta, amely forrása minden teremtésnek és megnyilvánulásnak, és magát az ösmintázat (matrix) kompozicióját formálja meg az összes létezési sikon.   Ez a valóság enzime és az életerö forrása önmagának a Világegyetemnek.

A saját gondolataitok is fel kell, hogy emelkedjenek a koherens kristály formába annak érdekében, hogy megnyilvánuljanak.  A koherens fény a kristály energia, maga az életerö amely létrehozza az összes világ és valóság egységbe rendezett természetét.  A kristály szerkezet hozza létre a dimenziók közötti látszólagos határokat és felosztásokat, a sikokat és az anyag/anti anyag párhuzamos és valószinü felvillanasát a tudatosságnak.  Minden amit Isteninek határoztok meg, minden amiröl azt gondoljátok, hogy szent, az Kristályos!

A Felemelkedés folyamán bolygótok éretsségi vizsgáját, valójában a kritikus-tömeg fogja lehetövé tenni, a Föld befogadó képességének mintázatát átváltoztatva, a ti nyelvezetetekkel szólva, hasonlóan mint ahogyan a digitálisra váltás volt; a fehér-feketéröl a szinesre való váltás volt.

A Kristály átalakulás a 144-Kristály Háló antennáján keresztül hatalmas mértékben megemeli a Föld dimenzionális befogadását a 3 dimenziósról a 12 dimenzióig és még azon is túl.  Hasonló ez mint amikor a televizioitokat az archaikus antennáról szatelit vevöre váltjátok át.  Ez a Kristály Kor.  9-9-9 támassza alá a kozmikus idözités csúcspontját.  Rengeteg energiát kell majd kezelni.

De engedjétek el a félelmet Kedveseink, az Új Kristály Korba való Felemelkedés ez alkalmával a kristályok mega hatalmát senki sem veheti el töletek és senki sem élhet vele vissza mint ahogyan Atlantisz szomorú hagyatékában történt.  Valójában, többé nem használhatók más célra, csakis a legfelsöbb jólét javára.  Legyetek biztosak ebben.  Ez egy szent eskü amely valóban be lesz tartva.

Az Arkanzaszi Kristály Örvény: A 9-9-9 Aktiválás

És igy mi ismét az Atlantiszi Mester Kristályokról beszélünk, amelyek ébrednek a planetáris felemelkedés hajnalán.

Az Arkanzaszi Kristály Örvény Sziv Központja területén lesz ez az egzedülálló aktiválás 9-9-9 ben.  Igazság szerint, ez a terület kapja és küldi szét a legnagyobb hatóerejü Kristály energiát, ami nem volt a Földön tapasztalható Atlantisz Arany kora óta.  A felséges, szent hegy, a Mount Magazine a Kristály Örvény sziv központja, és ez az örvény-átjáró fogadja be és terjeszti szét bolygószerte ezt az annyira vitális energiát, hogy az megváltoztatja a bolygó energiáit.   A 9-9-9 letöltés fogja beinditani a Gyógyitó Smaragd Kristály aktiválását, a Shasta hegy Om Kristályának az aktiválását, a Gyógyitó Arany Kristály aktiválását Braziliában, a Fény Nap és Hold Kristályának aktiválását a Titicaca tóban valamint a Tudás Kék Kristályát eröteljesebb müködésbe hozza.  A kilenc kristályból négy lesz aktiválva 9-9-9 ben, az ötödiknek pedig a hatása fokozódik.

Igy a 9-9-9 több Mester Kristályt aktivál majd mint bármelyik hosszanti idökapu átjárója.  Az aktiválás a Gyógyitás Smaragd Kristályával veszi kezdetét Arkanzasz eröteljes kristály örvényének a belsejében.  Az aktiváló energia beáramlik e szakrális örvény sziv központjába és életre kelti a Smaragd Kristályt, 9 óra 9 perc 9 másodperckor 2009 szeptember 9-én.  A Smaragd visszaverödése egy elektromos-kristály hullámot villant fel, ami nyomban életre kelti a másik háromat, és egy hatalmas hullámot továbbitanak a Tudás Kék Kristályába.

Mesterek, egyetlen hely sem visszhangozza olyan eröteljesen a kristály frekvenciákat a bolygón mint Arkanzasz Kristály Örvénye.  Valójában, itt fog megtörténni az elsö hullám elinditása, ami aztán beinditja a többi müködését tengelyhangolással, az Arkanzaszi Kristály Örvény belsejéböl.

Az elektro-kristály hullámok felerösitik a 144-Kristály Háló müködö képességét 75%-ra és újra kódolják az Arkanzaszban elhelyezett Arany Nap Korongot valamint összekapcsolják a 12 másik ugyanilyen mintázattal világszerte. Sok meghivott van, és soksn eljönnek majd, hogy részt vegyenek ebben a kristály ébredésben egy ösi szerzödés, egy szent fogadalom részeként, amelynek végre elérkezett az ideje.   Sokan máris ott vannak, hivatva lettek, hogy ott éljenek a kristály örvény területén, amely 2012-ben bontakozik ki teljes egészében. 

Az Arkanzaszi Kristály Örvény Egyedülálló Mintázata

Amint azt már elözöleg megosztottuk veletek, az Arkanzaszi Kristály Örvény-Átjáró Rendszer örvénylö mitája efészen egyedi alakú.  Az örvényt generáló mozgás körkörösen ferde, 3 háromszögü epicentrumot magába foglalva.  Ezek az Eureka Források, a Talimena Orom és a Forró Források (Hot Springs).  Az elsö behozza a szakráls viz-energiákat, a második az elektro-kristály-mágnesest mig az utolsó a kristály energiákat.  Ez mind egy homogén, egyedi eggyüttmüködésben kerül egyensúlyba. 

Az energia nem egy elsödleges, teljes kört körülivelö mozgással köröz, hanem mindegyik félkör alakú részben egy gyors, oda-vissza váltó mozgást végez, hasonlóan a mosogépeitek keverö lapátjaihoz. Ez hatalmas célszerüséggel bir.  Következésképpen, az óramutató járásának irányában és ellentétesen is, másodlagos és harmadlagos energia áramlatok keletkeznek egymáson belül.  Ezáltal egy anti-gravitásiós effektus jön létre.  Azonkivül, az örvény alsó nyilása hasonló átméröjü, de felfelé haladva szélesedik, a kristály energiák egy jacuzzi tipusú kilövslését eredményezve, ami a kristály energiák egy rendkivül széles elosztási területét teszi lehetövé.  Valójában, ez az örvény a kristály energiák elsödleges forrása és ellátója az egész északi féltekének.

Arkanzaszban van az északi félteke legnagyobb hegyi kristály rétege.  A kvarc formációk 170 mérföldre terjednek ki.  Az Atlantisziak jól tudták ezt, és bányákat meg a gyors kiaknázás láncolatát épitették ki Arkanzasz alatt.  Arkanzasz közép-nyugati területei alatt hatalmas kristályok vannak, közülük néhaánynak 40 méter a hossza.  Az Arkanzaszi Kristály Örvény harmónikusan kapcsolódik a Braziliai közép-kelet hatalmas Kristály Örvényéhez.  E kettö közötti rezonancia a tengelyhangzásukban kombinálja a harmonikus oszcillációt az összes többi kristály réteggel a bolygón, a felfelé váltás kódolását szolgáltatva.

Tehát, három az Atlantiszi Bölcsesség & Gyógyitó Kristályokból, melyek egykoron csodálatos fényt és mennyei energiát sugároztak a Gyógyulás, az Egység és a Tudás templomaiban Poseidán, megörzésre át lettek helyezve és dimenzionálisan zárolva lettek Arkanzasz Atlantiszi kristály mezöibe; kettö pedig Braziliába.  Az elsö közülük ( a Tudás Kék Kristálya, mely az Arkanzaszi Kristály Örvényben lett elhelyezve) 2008-ban lett életre keltve és összekapcsolva a többi szunnyadó kristállyal Braziliában, a Shasta hegyen, Biminiben és a Titicaca tóban.  A másik négy 9-9-9 ben lesz életre keltve, formálisan a Kristály Korba vezetve bennünket.

A Kilenc Mester Kristály

Kilenc Atlantiszi Mester Kristály lett áthelyezve Poseida szigetéröl az „Atlantisz Második Holdja” néven ismert Kristály szatelit összeomlása elött.  Tulajdonképpen, a szatelit és a Tüz Kristállyal való visszaélés okozta az összeomlást.  Atla-Ra tudós papjainak sikerült kilencet áthelyezniük a hatalmas mester kristályokból.  Ezeket a kristályokat nagyon specifikus területre helyezték át, a hyper-dimenzionális alagút rendszert használva.  Arkanzasz volt az egyik terület ahol az Atlantisziak kristályokat „neveltek”.  A másik kristály farm területük Minas Gerais és Bahia térsége Braziliában.  Mindkét terület természetes és logikus tároló hely, az eredeti kristály termelés és a meglévö odavezetö alagút rendszer jóvoltából. 

Atla-Ra Szent Kristály Fogadalma

Sokan a „Föld-Örzöi” közül, akiket ide vonzott a gyülekezet, valójában az Atla-Ra Kristály Mesterek közé tartoztak és részt vettek az Atlantiszi Kristály-Poser rendszer karbantartásában és néhányan a kristályok áthelyezésében is.  A Földön-kivüli Sziriuszi-Pleadi (Fiastyúk) Szövetség segitséget nyújtott ebben a folyamatban , és gyakorlatilag az összes Kristály Mester akik mint a „Föld Örzöi” és mint Fénymunkások most a bolygón vannak  részei ennek a szövetségnek a nem-lineáris multidimenzionalitásban. 

A kristályokkal való visszaélés Atlantiszon lassan és nagyon lelemányesen történt a politikai hatalom burkolt átvétele során.  Az Egység Törvényének követöit rászedték és megtévesztették a Belial Fiai, mégpedig az Egység Törvényén belüli, belsö árulással.  Habár az Atla-Ra és a Poseidai Egység Törvénye csoportok nem voltak hibáztathatók, mégis sokan még most is az Egység Törvénye csoportból a szomorú kétségbeesés és az illetéktelen büntudat terheit cipelik.  Mindannyian fogadalmat tettek, hogy soha többé nem lehetnek annyira vakok, hogy megengedjék a Mester kristályokkal és a szent kristály technológiával való visszaélést.

Ez a szent fogadalom az alapvetö hivás sokak számára, akiket vonz ez az ébredés.  Valójában ez már a befejezés, mert a kristályok visszatérnek és soha többé nem használhatók visszaélésre.

A Smaragd Kristály

A Smaragd Kristály gyönyörü, nyugtató, brilliánsan csodálatos energiát vált ki.  Ez a szó legigazibb értelmében az egyensúlyozó erö, amely visszatartja a többi mega-kristályt, nehogy túlárasszák az emberi aura felszinét.  Igy, a Smaragd Kristály a hullám törö, amely egyszerre táplálja és harmonizálja is a többi Mester Kristáy szerepének arányát és paritását a globális Kristály emelkedésben.  Azonkivül, beállitja és stabilizálja az egyesitett kristály együttmüködést, a Kozmikus Beinditás által felszabadult óriási elektro-mágneses erökkel szövetségben.

Az összes Mester Kristály aktiválása szakaszosan történik majd, hogy erejük kb. 25%-át érjék el évente, az elkövetkezö 4 éven keresztül.  Ezt a Galaktikus Föderáció vezetésével a Sziriuszi-Pleadi Szövetség Kristály Mesterei irányitják.  Ahol a kristályok túl gyorsan kerülnek teljes hatalmukba ott energetikai egyensúly vesztésre kerül sor.

9-9-9 ben az úgynevezett Csillagmag Isteni Feminin kristály aszpektus átkódolása fog megtörténni.  A Gyógyitás Smaragd Kristálya fogja elinditani a kódok bevésését illetve az átprogramozást, ami a Smaragd & Platima sugarakon jön be, mindkettö femimin aszpektus, a bolygó DNS-ébe és ezáltal az emberiség azon részébe akik nyitottak befogadni a szent és szükséges átalakulást.  Ennek eredményeként lecsökken majd a polaritás kilengési ive az úgynevezett maszkulin és feminin aszpektus között.

Következésképpen, a polaritás egyensúlya könnyebben elérhetö és fenntertható lesz az Isteni Egység emberi kifejezödésében a dualitás bolygóján.  Valójában ez áthidalja az ürt az agy jobb és bal féltekéje között valamint a tudatos egó-elme és a supra-tudatalatti Isteni-Elme között.  A Smaragd Kristály energiával a gyógyitók jobb gyógyitókká válnak, a bölcsesség keresöi pedig egy nagyob rálátást nyernek.  

A lélek ösvényén a polaritások megértésével az életben, a döntéshozatal folyamata fog nagy mértékben tisztázódni.  A gondoskodás, a kedvesség, a févér-növérség mint szükséges aszpektusok sokkal könnyebben megnyilvánithatóak lesznek a valóságban, mikro és makro szinten egyaránt.  Az úgynevezett „Feltétel nélküli Szeretet” ami eddig tarthatatlan volt a 3. dimenzióban egyre közelebb lesz a vslósághoz mindenki ösvényén, ahogy közelebb és közelebb kerülnek az 5-7 dimenziós rezgések.

Valójában, amit Globális Kristály Hálónak nevezhetnénk, a 144 Rács altiválásához van hangolva és az úgynevezett Arany Nap Korong müködésével  van összefüggésben.  Az elözö üzenetünkben megadtuk a 9 Atlantiszi Mester Kristály helyét.  Most újra megosszuk ezt veletek az aktiválási idöpontokkal együtt.

Arkanzaszban:        A TUDÁS KÉK KRISTÁLYA                                                8-8-8

                                  A GYÓGYITÁS SMARAGD KRISTÁLYA                           9-9-9

                                   A KOMMUNIKÁCIÓ PLATINA KRISTÁLYA                 11-11-11

Bimini Parton:          AZ ENERGIA RUBINT TÜZ KRISTÁLYA                        12-12-12

Braziliában:          A GYÓGYITÁS ÉS REGENERÁCIÓ ARANY KRISTÁLYA   9-9-9 

                                    A HANG IBOLYA KRISTÁLYA                                           10-10-10

Mount Shasta:           A MULTIDIMENZIONALITÁS OM KRISTÁLYA             9-9-9

Titicaca tó Bolivia:     A FÉNY NAP-HOLD KRISTÁLYA                                        9-9-9

                                      TOTH KRISTÁLYA                                                                12-12-12

9-9-9  A Kristály ébredés

A Kristály ébredés mostanra sokkal nagyobb jelentöséggel bir.  A kristály energia, de valójában az egész ásványi birodalom kapcsolatban áll az emberiséggel fizikai és éteri értelemben egyaránt.  Ez mindég is igy volt.  Az ásványi kristály eszencia lényegében ugyanannak a teremtö erönek az alap rezonanciája, amely a Kozmoszt is létrehozta.  Igy a kristályos ásványok és az emberiség valóságai bonyolult összefüggésben vannak egymással, úgy, hogy soha nem szünik meg a kapcsolat illetve a finom kommunikáció egymás között.  Látjátok, a fizikai emberi testeitekben kristály részecskék vannak meg az ásványok széles skálája, amelyek egyedien kapcsolódnak a földhöz.  Következésképpen, az ásványok és a kristály részecskék harmonikus aránya a fizikai és éteri testeitekben koherens egységbn van fenntartva a földben lévökkel.  Ennek eredményeként, a föld és az emberiség frekvencia arányai a jóléthez szükséges egyensúlyt tartják és támogatják az emberiséget, egyénileg és tömegesen is. 

Az elörejelzett Felemelkedés ezek szerint valójában az új Kristály Kor eljövetele.  Ez 9-9-9 ben fog megtörténni, és ez az esemény átkódolja majd a bolygó és az emberiség kristály energiáit.

Mesterek, minden új kozmikus idöszak felfelé váltást és átalakulást hoz magával.  A Föld is, és az emberiség is, ténylegesen ezt a régen várt ébredést tapasztalja.  Ez a metamorfózis magába foglalja a globális felmelegedést és számtalan környezeti fenomén módosulását, amelyek felgyorsultak körülöttetek.

Az új Kristály Kor kulcs aszpektusa a céltudatos harsona hivás a Föld Kristály és Ásványi birodalmaihoz, hogy emeljék meg a Föld Magjából érkezö energia áramlást.  Arkanzasz és Brazilia a bolygó két legnagyobb tömegü kvarc kristály és a vele kapcsolatos gemológiai formák kompoziciója, ezáltal, ök a hivó jel kulcs befogadói.  Ez a harsona hivás által kiváltott ösztönzés az egész Füldre hatással van, de legföképpen az ásványi-kristályos üregekre, melyek befogadják és továbbitják a potenciális energia mintákat bolygószerte. 

Azomban, ez egy sokkal szélesebb skálára terjed ki.  Mig bolygótok ásványi világa valójában meghatározza a Földet, hiszen a legösibb „érzö” élet forma a bolygón, a kristály és az ásványi források sokfélesége az egész Kozmosz hatalmas területeit öleli fel.

A Kristály Örvény

Az nem meglepetés számotokra, hogy az Örvény-Átjáró komplexusok megjelenési helye és szerkezete nem véletlenszerü.  Meghatározott okokból jelennek meg különbözö helyeken, és ritkán léteznek ott, ahol nincs meg az öket támogató ásványi-tektonikus alap-mátrix.  És ez igaz a Ley vonalakra is.

Igazánból, a Föld felszini és felszin alatti összetétele képezi az alapját az örvénylö energia „erö mezöinek” melyek meghatározzák bármelyik erö központ (csomópont) frekvencia bélyegét, akárcsak az energetikailag kevésbé kihangsúlyozott területekét.  Ti emberek a tudatalattival veszitek át az ásványi mintázatot és az energia bélyeget, amit aztán sugároztok bárhová is mentek.  Tulajdonképpen ez a „követö folyamat” az ami befolyásolja, hogy mennyire érzitek magatokat kényelmesen a lakóhelyeteken illetve a helyeken amelyeket meglátogattok.  Egy terület ásványi összetétele egy „frekvencia koktélt” bocsájt ki, és ez a rezgés befolyásolhatja egy adott terület bármelyik fajának populációjában a növekedést vagy a csökkenést.  Ezek szerint, a kényelmi szintetek alapja az alattatok lévö lehet, a talaj alsó rétegének anyaga, a lábaitok alatt lévö ásványi birodalom összetételének és elektro-mágneses mezöinek a függvényében.

Ez az ásványi energia áramlik most be. A bizonyos rétegekben rejlö kristályok és azok elektro-magnetikája most aktiválódnak a Kristály Kor Kozmikus Beinditásával.

Ennek közvetlen eredményeként, az örvény-átjáró rendszerek új formái jelenek meg bolygótokon.  A legnagyobbak Arkanzaszban és Braziliában vannak, ezek azomban más területekhez is kapcsolódnak majd, hogy kristály örvényeket hozzanak létre.  Ezek az örvények többsége a tellurium-kristály üregek területein lesz majd.  A New Mexico-i Santa Fe az egyik ezek közül, Tanzánia pedig a másik, de bolygószerte különbözö területeken alakulnak ki és jelennek majd meg, beleértve Boliviát, Chilét, Spanyolországot, Egyiptomot, Tibetet és a Himaláját.

A Kristály Mag

A Föld Magjának döntö szerepe van bolygótok sok aszpektusában és dualitásában is, akárcsak a valóság egységek bevillanásában a lineáris idötök szekvencióin belül. A Föld Magja kristályos.  Van egy belsö mag, amely az óramutató járásának irányában és van egy külsö mag, amely ellentétes irányban forog.  A Föld Mag belsö és külsö fordulat számának az aránya közvetlenül befolyásolja az idö kibontakozásának a bevillanását.  A belsö Mag most gyorsabban forog, ennek következtében az idötök felgyorsult.  Tuljdonképpen, a fény sebességének felgyorsulása befolyásolja a forgási sebesség emelkedését.  Mivel a Mag gyorsabban forog növekszik a hömérséklete és a térfogata is.  Ez nagymértékben hozzájárul a most történö globális felmelegedéshez.

A Kristály Mag az egyszerre fizikai és nem fizikai valóság is.  Az elsö az anyag, a második az anti-anyag.  A fizikai mag az mágneses vas-nikkel ötvözetü illetve összetételü kristályosodás.  A Mag nem üreges.  A Kristály mag az tiszta koherens energia, és a magból a minden irányban történö felfelé sugárzást a nap érzékelhetö kissugárzásához hasonlithatjuk.

A Mag kisugárzása, felfelé áramlása során létrehozza sugárzásának befolyásolási szféráját amely megemeli, feloszlatja, terjeszti és energizálja az összes élet eröt.  Ez a kisugárzási mezö az átalakitási terület amely fizikalizálja az élet energiát.  Megvan az a kiváló képessége, hogy az érzö Föld határozatait és szándékait tapintható, fizikai valósággá szilárditsa.  Ez a nem fizikai energia halad keresztül és válik szilárd energiává a felhalmozódott kristály formációkban, melyek aztán megnövelik és felerösitik az energiát.  A kristály medrek két elsödleges örvénye van Arkanzaszban és Braziliában.

Ily módon, ezek a hatalmas Kristály Örvények adó-vevö és befogadó-irányitó erötérként szolgálnak, vezetik azt az energiát, amely átömleszti és szállitja a nélkülözhetetlen élet-eröt mindenhez ami a földön és a földben létezik.  Szoláris és Stelláris sugár hullámok és kiáramlások gyorsitják illetve optimalizálják a felhalmozódott kristály energia medreket.  Ilyen kiáramlások serkentik és fokozzák az energia átalakitó és erösitö kristályokat, igy megteremtve az optimálisan felerösödött burjánzását mindennek ami a Föld hatáskörében van.

A Kristály Kor 144-Kristály Hálója

Nézzük csak át a 144-Kristály Rács aktiválási folyamatát.  A rács a szakrális kristálygeometria, a dupla penta-dodekaéder, amely különleges szerkezetével magába foglalja a 144 pentegonális (ötszögü) és trianguláris (háromszögü) felületet (oldalt) a szimmetrikus Kristály ösmintázatban (mátrix).

A dupla penta-dodekaéder csillagositott, ami azt jelenti, hogy mindegyik oldal a 12 fö felületböl középre van emelve ötoldalú piramisokat alkotva.  Ezáltal 12 pentagonális (ötoldalú) piramis lesz.  Mindegyik felület számit, az alapok és a piramissá emelt részek is.  Namost, ha tekintetbe veszitek, hogy minegyik pentagonális test 5 egyenlö szárú háromszöget és egy ötszöget tartalmaz, akkor (6×12) 72 felületünk (oldal) van.  Azonkivül, a 12 csillagositott aszpektus mindegyike 5 háromszöget és egy ötoldalú piramist tartalmaz.  Hogyha összevonjuk a testeket és a csillagositott részeket akkor a Mester szám frekvenciáját, a 12 négyzetét, azaz 144 kapunk.  Ezek szerint, a 144 a Kristály Rács szakkifejezése azaz nomenclaturája. Értitek?

Namost, a tripla dátumok aszpektusa egészen érdekes.  Az ezred forduló után, 2001-töl 2012-ig a dátumok egyedi sorozata (sequence) történik.  A tripla dátumok szám frekvenciák, amelyek egyedien fordulnak elö ebben a rövöditett formátumban, szekvenciálisan 12 évig.

Január 1, 2001            1-1-1

Február 2, 2002          2-2-2

Március 3, 2003          3-3-3

Április 4, 2004             4-4-4

Május 5, 2005              5-5-5

Június 6, 2006              6-6-6

Július 7, 2007                7-7-7

Augusztus 8, 2008        8-8-8

Szeptember 9, 2009      9-9-9

Október 10, 2010          10-10-10

November 11, 2011        11-11-11

December 12, 2012         12-12-12

A rács jelentösége itt az, hogy mindegyik tripla dátum portál (átjáró) arra lett tervezve, hogy „aktiválás beinditója” legyen egyikének a dodekaéder 12 fö felületéböl (oldal), és ezek az oldalak képezik a háló alap lemezeit.  Következésképpen, ez az axióma azt bizonyitja, hogy a 144-Kristály Háló müködése évenként 1/12 (egy tizenkettedel) emelkedik 2001 Január 1-töl  2012 December 12-ig, amikor is eléri a teljes program bevitelét.  December 13 és 20 közötti idöszakban beintegrálja a teljes programot és a téli napfordulón, December 21-én teljes müködése kezdetét veszi, és ez lesz a meghirdetett és megjövendölt Felemelkedés.

Habár néhányan úgy érezhetik, hogy a 144-Kristály Háló máris teljes, az IGAZSÁG az, hogy még nem teljes, és nem lesz teljes müködésben a decemberi napfordulóig 2012-ben.   Galaktikus & Mennyei megnyitások meg energia átszállitó események melyek szükségesek a Kristály háló egyes részeinek az aktiválásához, még hátra vannak.  Azomban azt elmondhatjuk, hogy minden a legjobb úton, a terv szerint halad, és meg fog történni a leirtak szerint.

Abból az aszpektusból názve, hogy mi történik a tripla frekvenciájú átjáró dátumokon, a kulcs rész az „emberi háló” kapcsolódása a kristály 144-hez. Ezt ismerték fel az empatikusok, és ezáltal váltak ezek a dátumok a fontos spirituális kapcsolódás összejöveteleinek idöpontjává bolygószerte.  Valójában ezek nem meghatározott asztrológiai kapcsolódások amelyek bizonyitják illetve meghatározzák a specializált tripla dátum átjárókat.  Inkább önmagukban a számok vibrációja az ami összefügg a 144-ráccsal. 

Ez a kinetika ösztönzi a Nap Korong megújitott 12-szálú helixét is, hogy ujjáalakitsa a minta tervezetet a 144-Hálóban, ami úgymond a DNS programozását biztositja a dupla penta-dodekaéder 12-pentagonális felülete (oldal) által.

Néhányan megkérdöjelezhetik a tripla számú détumok általános érvényességét, amikor az idö ciklusok felgyorsulásáról és a matematika 12 alap mértékegységének a szükségességéröl beszélnek.  A válasz a következö: a ti mértékegységetek az évi napkör már eleve egy megközelitöleg 12-es alapú, 12 hónap-rendszer.  A tripla napok számitása az tizenkettes számolás mert tizenkettö van belölük.  Röviden, a tripla nap portálok valóban érvényesek.  Ezek tulajdonképpen 2012 visszaszámolása, habár valamiféle emberi megegyezésen alapulnak, az érvényben lévö naptárotok mégiscsak a számitás emberi megjelölését szolgálja.  Nemde Krisztus „állitólagos” születésével kezdtétek az évek számitását és mindent elötte  Krisztus elöttinek, utána meg Krisztus utáninak minösitetek?  Valójában mi megerösitjük a tripla dátumok érvényességét, hogy egyedi frekvenciájuk van amely kapcsolódik a 12 pentagonális felülethez és a 133-Hálóhoz, amihez a napéjegyenlöségek és a napfordulók vannak hangolva.

Befejezés

Arkanzasz szerepe a bolygó záró vizsgájában, a 2012-Felemelkedésben a tervek szerint halad.  A kristály kivetitésen keresztül eljuttatott bölcsesség lesz az új Atlantisz, a tiszta Altantisz.  2009-ben az Arkanzaszi örvény egy egyre növekvö globális hatalmassággá lép elö, folyamatosan bontva ki a dimenzionális zárat amely fogva tartotta az Atlantiszi Kristály bölcsességet, Atlantisz Arany Korából, amikor a valaha is elért legmagasabb frekvencia volt a földetek sikján.

Valójában elérkezett az idö, és az idei év elkezdi kibontani a hatalmas Atlantiszi kristályokat, amelyek több mint 12000 éve lettek a dimenzionális zárral lepecsételve Arkanzasz mágneses komplexumán belül.  Sokakat közületek vonzani fog, hogy részt vegyetek a leleplezésben, hiszen szemtanui voltatok az Özönviznek, es néhényatok ott volt ezek a csodálatos Atlantiszi Mester Kristályok elszállitásánál is, erre vagy a másik helyekre.

Kedveseink, a kreativitás az élet célotok, amiért itt vagytok.  A Földi élet anak a megtanulásáról szól, hogy hogyan teremtsetek felelödégteljesen.  Valójában a kristály kreativitás a legnagyobb ajándékotok, a legjobb tanitótok és feddhetetlen születési jogotok.  A kreativitás a SZERETET egy aszpektusa, ás igazánból csakis a SZERETET szent tudományának frekvenciáján lehet megszerezni.  Az emberek többsége nem érti a benne rejlö teremtö eröt.  A kristály kreativitás a hatalmatok, a megnyilvánitó eszközötök.  Ti lejöttök a Földre, hogy kisérletezzetek ezzel a megtestesült elképzeléssel, és most a kristály korszak eljövetelével elérkezett az igazi idötök.  Majd meglátjátok, hogy a kristály energia az összes teremtés forrása! Ez az igazság!

 És igy Mesterek, a Kristály korszakra ébredtek.  A kristály kifejezés nemcsak az ásványt jelenti, valójában, az a rendezett tökély energetikai frekvenciája.  Ne feledjétek azomban, hogy az összes rendelkezésetekre álló különbözö energia a Földön szent, beleértve a föld felett, a föld felszinén és a föld felszine alatt levöket is.  És Mesterek, azt sem feledjétek, hogy az ami a szivetekben van, az is szent a felemelkedö Föld számára. 

Tulajdonképpen mindannyian fel lettetek szólitva az ébredésre és a Kristály-Fény-Erö tökélyébe és feddhetetlenségébe való kibontakozására.  Megindultok és követitek a harsona hivó szavát?

Én vagyok Metatron a Fény ura, és megosztom veletek ezeket az igazságákat.”

És ez igy van!

Forditotta:  Sári Izabella

Szerzöi Jog Közlemény

Ez a csatornázás a www.Earth-Keeper.com tulajdonát képezi, és e weboldalon található.  Az  eredeti cime: 9-9-9 Activation of the Emerald Crystal of Healing, a szerzö James Tyberonn. Bármelyik weboldalra feltehetö, de a benne lévö informácio nem módositható, a szerzö és a weboldal cimét fel kell tüntetni. Magazinokban és nyomtatásban nem közölhetö a szerzöi engedély nélkül. Engedélyért a Tyberonn@hotmail.com kell fordulni.

 

 

 

Share