KIVONAT SOLARA SZEPTEMBERI SURF RIPORTJÁBÓL

 

VIDD VÉGHEZ!

Keményen sürgetve vagyunk, tehát jó irányban haladunk.  Hasonló ez mint a születés, a baba világra jövetele.  Valami nagyon nagy halad át valami nagyon aprón.  Vagy olyan ez, mint egy fekete lyukon való átutazás, és ez közel áll ahhoz amit most csinálunk.  Épp most keltjük életre az eljövendö világok tojását.  Ebben a tojásban vannak Új Életünk vibráló magjai.  Ezek energia oktávok, melyek nem lehettek itt addig, amig le nem horgonyoztuk a TISZTA SZIV SZERETETET.

Szeptember az a hónap számunkra, amikor ezt Véghez kell Vinnünk!  Át kell vergödnünk a tulsó oldalra.  Ez sok eröfeszitést igényel majd, de minden bizonnyal megéri.  Össze kell kapcsolódnunk a körülöttünk mindenütt ottlévö sürgetö energiákkal és együtt kell müködnünk velük, hogy átvigyenek bennünket az új helyünkre.  A kulcs az együttmüködés az ellenállás helyett.

Szeptember folyamán sürgetve leszünk, hogy fontos döntéseket hozzunk annak érdekéban, hogy amilyen gyorsan csak lehet a megfelelö helyünkre kerüljünk.  Ezen döntések alapja az „ahová megyünk” mintsem a „honnét indulunk” nézöpont kell, hogy legyen.  Új Életünk felé kell haladnunk, mintsem egyszerüen hajót váltanunk a régi életünkben.  Egyidejüleg, egyetlen ugrással kell kiugranunk a régiböl, bele  az újba.  Ez semmiképpen sem az az idöszak amikor szemlélöként, tétlenül üldögélhetünk az oldalvonalon.  Aktivan részt kell vennünk, hogy mihamarabb ki kerüljünk az átalakulási övezetböl az Új Életünkbe. 

Aránylag könnyü volna ezt véghezvinni, ha csak azt kellene tennünk, hogy kiterjesszük eröfeszitéseinket, hogy ez megtörténjen.  Azomban, ez ettöl kissé összetettebb, mivel már nem a régi térkép lineáris tájain haladunk.  Ez nem csak egyszerüen annyi, hogy felkötjük a gatyaszárat és önuralmat gyakorolva megtesszük a dolgokat.  Mi egy teljesen új térképen vagyunk, ahol teljesen új navigációs képességekre van szükség, melyek kialakitásának épp a kezdeti szakaszában vagyunk.

Új Térképünk rengeteg sokrétü szintet tartalmaz.  Multi dimenzionális, mintsem sima.  Állandóan változó, mintsem rögzült.  Itt már nincs Fent és Lent.  Itt már nincs helyes és helytelen. Olyan ez, mint azok a kinai tolókás fejtörö dobozok, ahol az új területek hirtelen fedik fel önmagukat, pont, amikor a legkevésbé várjuk öket.  Az Ultra Quantum Mélység számtalan mágneses zónája van itt, amelyek berántanak bennünket bármikor összetalálkozunk velük.  A torzulás rejtett üregei is megtalálhatók itt, amelyekbe akármikor beleütközhetünk.  Sülyesztök is vannak itt , ahol a lejárt szavatosságú felfogásaink és hiedelmeink váratlanul összeomlanak.  A mélyreható kinyilatkoztatások számtalan beiktatott pontját is megtaláljuk.  És itt vannak a számtalan irányból felénk érkezö dolgok, amelyek mindegyike a figyekmünkért kiált!

Azomban van rá mód, hogy keresztül hajózzunk mindezen.  Aktiválnunk kell igazság szüröinket és állandóan használnunk kell megkülönböztetö képességünket.  Mindent futtassunk át a Kiterjedt Valóság  Ellenörzöjén, hogy meglássuk vajon a dualitásból vagy az egységböl fakad-e.  Minden pillanatban ultra tudatosnak és ébernek kell lennünk.  És akkor azt az irányt kövessük amely a legboldogabbá tesz bennünket.  Állj szilárdan a Lótusz Szivében és testesitsd meg a TISZTA SZIV SZERETETET.  Igy tudunk összekapcsolódva maradni igazi koordinátáinkkal.

Sokkal szabadabbak vagyunk mint amennyire megengedjük önmagunknak hogy szabadok legyünk!

Forditotta: Sári Izabella

Az eredeti szöveg Solara weboldalán az www.nvisible.com talalható FROM THE SEPTEMBER 2009 SURF REPORT; PUSH IT THROUGH! cimszó alatt.

 All material copyrighted 1989 -2009 by Solara. All rights reserved.

N V I S I B L E

Share

9-9-9 A GYÓGYITÓ SMARAGD KRISTÁLY AKTIVÁLÁSA

 

METATRON ARKANGYAL ÜZENETE

JAMES TYBERONN CSATORNÁZÁSÁBAN

„Mesterek, egyetlen hely sem visszhangozza majd a bolygótokon olyan eröteljesen a kristály frekvenciákat 9-9-9 ben, mint Arkansas kristály örvénye(vortex).  Az eredeti áradat valóban ott történik majd, és az aztán elinditja a Globális Ébredést, ami bevezet majd az Új Kristály Korszakba és bizony az egyenértékü a felemelkedéssel.”     Metatron Arkangyal

„Üdvözlet, Metatron vagyok, a Fény Ura és örömmel üdvözöllek benneteket ismét ebben a Jelen pillanatban.  Valóban ez egy szent pillanat és én feltétel nélküli szeretettel veszlek körül mindanyiatokat kik e sorokat olvassátok.  Mesterek, érezzétek, engedjétek meg, hogy ez az energia megérintsen benneteket.  Én valóban veletek vagyok, minannyiatokkal külön-külön és a valós idöben.

Az Új Kristály Korszak

Kedveseim, kezdjük el.  Mi azt mondjuk, hogy a Kristály Energia egy mindenható erö forrás melynek hatóereje messze meghaladja az emberiség jelenlegi megértését.  A Kristály szerkezet a  frekvenciális  fény együttrezgésének eszenciája által jött létre, amely multidimenzionális és koherens, létezik az anyagban és az anti anyagban is.  Ez a Metatroni isteni minta, amely forrása minden teremtésnek és megnyilvánulásnak, és magát az ösmintázat (matrix) kompozicióját formálja meg az összes létezési sikon.   Ez a valóság enzime és az életerö forrása önmagának a Világegyetemnek.

A saját gondolataitok is fel kell, hogy emelkedjenek a koherens kristály formába annak érdekében, hogy megnyilvánuljanak.  A koherens fény a kristály energia, maga az életerö amely létrehozza az összes világ és valóság egységbe rendezett természetét.  A kristály szerkezet hozza létre a dimenziók közötti látszólagos határokat és felosztásokat, a sikokat és az anyag/anti anyag párhuzamos és valószinü felvillanasát a tudatosságnak.  Minden amit Isteninek határoztok meg, minden amiröl azt gondoljátok, hogy szent, az Kristályos!

A Felemelkedés folyamán bolygótok éretsségi vizsgáját, valójában a kritikus-tömeg fogja lehetövé tenni, a Föld befogadó képességének mintázatát átváltoztatva, a ti nyelvezetetekkel szólva, hasonlóan mint ahogyan a digitálisra váltás volt; a fehér-feketéröl a szinesre való váltás volt.

A Kristály átalakulás a 144-Kristály Háló antennáján keresztül hatalmas mértékben megemeli a Föld dimenzionális befogadását a 3 dimenziósról a 12 dimenzióig és még azon is túl.  Hasonló ez mint amikor a televizioitokat az archaikus antennáról szatelit vevöre váltjátok át.  Ez a Kristály Kor.  9-9-9 támassza alá a kozmikus idözités csúcspontját.  Rengeteg energiát kell majd kezelni.

De engedjétek el a félelmet Kedveseink, az Új Kristály Korba való Felemelkedés ez alkalmával a kristályok mega hatalmát senki sem veheti el töletek és senki sem élhet vele vissza mint ahogyan Atlantisz szomorú hagyatékában történt.  Valójában, többé nem használhatók más célra, csakis a legfelsöbb jólét javára.  Legyetek biztosak ebben.  Ez egy szent eskü amely valóban be lesz tartva.

Az Arkanzaszi Kristály Örvény: A 9-9-9 Aktiválás

És igy mi ismét az Atlantiszi Mester Kristályokról beszélünk, amelyek ébrednek a planetáris felemelkedés hajnalán.

Az Arkanzaszi Kristály Örvény Sziv Központja területén lesz ez az egzedülálló aktiválás 9-9-9 ben.  Igazság szerint, ez a terület kapja és küldi szét a legnagyobb hatóerejü Kristály energiát, ami nem volt a Földön tapasztalható Atlantisz Arany kora óta.  A felséges, szent hegy, a Mount Magazine a Kristály Örvény sziv központja, és ez az örvény-átjáró fogadja be és terjeszti szét bolygószerte ezt az annyira vitális energiát, hogy az megváltoztatja a bolygó energiáit.   A 9-9-9 letöltés fogja beinditani a Gyógyitó Smaragd Kristály aktiválását, a Shasta hegy Om Kristályának az aktiválását, a Gyógyitó Arany Kristály aktiválását Braziliában, a Fény Nap és Hold Kristályának aktiválását a Titicaca tóban valamint a Tudás Kék Kristályát eröteljesebb müködésbe hozza.  A kilenc kristályból négy lesz aktiválva 9-9-9 ben, az ötödiknek pedig a hatása fokozódik.

Igy a 9-9-9 több Mester Kristályt aktivál majd mint bármelyik hosszanti idökapu átjárója.  Az aktiválás a Gyógyitás Smaragd Kristályával veszi kezdetét Arkanzasz eröteljes kristály örvényének a belsejében.  Az aktiváló energia beáramlik e szakrális örvény sziv központjába és életre kelti a Smaragd Kristályt, 9 óra 9 perc 9 másodperckor 2009 szeptember 9-én.  A Smaragd visszaverödése egy elektromos-kristály hullámot villant fel, ami nyomban életre kelti a másik háromat, és egy hatalmas hullámot továbbitanak a Tudás Kék Kristályába.

Mesterek, egyetlen hely sem visszhangozza olyan eröteljesen a kristály frekvenciákat a bolygón mint Arkanzasz Kristály Örvénye.  Valójában, itt fog megtörténni az elsö hullám elinditása, ami aztán beinditja a többi müködését tengelyhangolással, az Arkanzaszi Kristály Örvény belsejéböl.

Az elektro-kristály hullámok felerösitik a 144-Kristály Háló müködö képességét 75%-ra és újra kódolják az Arkanzaszban elhelyezett Arany Nap Korongot valamint összekapcsolják a 12 másik ugyanilyen mintázattal világszerte. Sok meghivott van, és soksn eljönnek majd, hogy részt vegyenek ebben a kristály ébredésben egy ösi szerzödés, egy szent fogadalom részeként, amelynek végre elérkezett az ideje.   Sokan máris ott vannak, hivatva lettek, hogy ott éljenek a kristály örvény területén, amely 2012-ben bontakozik ki teljes egészében. 

Az Arkanzaszi Kristály Örvény Egyedülálló Mintázata

Amint azt már elözöleg megosztottuk veletek, az Arkanzaszi Kristály Örvény-Átjáró Rendszer örvénylö mitája efészen egyedi alakú.  Az örvényt generáló mozgás körkörösen ferde, 3 háromszögü epicentrumot magába foglalva.  Ezek az Eureka Források, a Talimena Orom és a Forró Források (Hot Springs).  Az elsö behozza a szakráls viz-energiákat, a második az elektro-kristály-mágnesest mig az utolsó a kristály energiákat.  Ez mind egy homogén, egyedi eggyüttmüködésben kerül egyensúlyba. 

Az energia nem egy elsödleges, teljes kört körülivelö mozgással köröz, hanem mindegyik félkör alakú részben egy gyors, oda-vissza váltó mozgást végez, hasonlóan a mosogépeitek keverö lapátjaihoz. Ez hatalmas célszerüséggel bir.  Következésképpen, az óramutató járásának irányában és ellentétesen is, másodlagos és harmadlagos energia áramlatok keletkeznek egymáson belül.  Ezáltal egy anti-gravitásiós effektus jön létre.  Azonkivül, az örvény alsó nyilása hasonló átméröjü, de felfelé haladva szélesedik, a kristály energiák egy jacuzzi tipusú kilövslését eredményezve, ami a kristály energiák egy rendkivül széles elosztási területét teszi lehetövé.  Valójában, ez az örvény a kristály energiák elsödleges forrása és ellátója az egész északi féltekének.

Arkanzaszban van az északi félteke legnagyobb hegyi kristály rétege.  A kvarc formációk 170 mérföldre terjednek ki.  Az Atlantisziak jól tudták ezt, és bányákat meg a gyors kiaknázás láncolatát épitették ki Arkanzasz alatt.  Arkanzasz közép-nyugati területei alatt hatalmas kristályok vannak, közülük néhaánynak 40 méter a hossza.  Az Arkanzaszi Kristály Örvény harmónikusan kapcsolódik a Braziliai közép-kelet hatalmas Kristály Örvényéhez.  E kettö közötti rezonancia a tengelyhangzásukban kombinálja a harmonikus oszcillációt az összes többi kristály réteggel a bolygón, a felfelé váltás kódolását szolgáltatva.

Tehát, három az Atlantiszi Bölcsesség & Gyógyitó Kristályokból, melyek egykoron csodálatos fényt és mennyei energiát sugároztak a Gyógyulás, az Egység és a Tudás templomaiban Poseidán, megörzésre át lettek helyezve és dimenzionálisan zárolva lettek Arkanzasz Atlantiszi kristály mezöibe; kettö pedig Braziliába.  Az elsö közülük ( a Tudás Kék Kristálya, mely az Arkanzaszi Kristály Örvényben lett elhelyezve) 2008-ban lett életre keltve és összekapcsolva a többi szunnyadó kristállyal Braziliában, a Shasta hegyen, Biminiben és a Titicaca tóban.  A másik négy 9-9-9 ben lesz életre keltve, formálisan a Kristály Korba vezetve bennünket.

A Kilenc Mester Kristály

Kilenc Atlantiszi Mester Kristály lett áthelyezve Poseida szigetéröl az „Atlantisz Második Holdja” néven ismert Kristály szatelit összeomlása elött.  Tulajdonképpen, a szatelit és a Tüz Kristállyal való visszaélés okozta az összeomlást.  Atla-Ra tudós papjainak sikerült kilencet áthelyezniük a hatalmas mester kristályokból.  Ezeket a kristályokat nagyon specifikus területre helyezték át, a hyper-dimenzionális alagút rendszert használva.  Arkanzasz volt az egyik terület ahol az Atlantisziak kristályokat „neveltek”.  A másik kristály farm területük Minas Gerais és Bahia térsége Braziliában.  Mindkét terület természetes és logikus tároló hely, az eredeti kristály termelés és a meglévö odavezetö alagút rendszer jóvoltából. 

Atla-Ra Szent Kristály Fogadalma

Sokan a „Föld-Örzöi” közül, akiket ide vonzott a gyülekezet, valójában az Atla-Ra Kristály Mesterek közé tartoztak és részt vettek az Atlantiszi Kristály-Poser rendszer karbantartásában és néhányan a kristályok áthelyezésében is.  A Földön-kivüli Sziriuszi-Pleadi (Fiastyúk) Szövetség segitséget nyújtott ebben a folyamatban , és gyakorlatilag az összes Kristály Mester akik mint a „Föld Örzöi” és mint Fénymunkások most a bolygón vannak  részei ennek a szövetségnek a nem-lineáris multidimenzionalitásban. 

A kristályokkal való visszaélés Atlantiszon lassan és nagyon lelemányesen történt a politikai hatalom burkolt átvétele során.  Az Egység Törvényének követöit rászedték és megtévesztették a Belial Fiai, mégpedig az Egység Törvényén belüli, belsö árulással.  Habár az Atla-Ra és a Poseidai Egység Törvénye csoportok nem voltak hibáztathatók, mégis sokan még most is az Egység Törvénye csoportból a szomorú kétségbeesés és az illetéktelen büntudat terheit cipelik.  Mindannyian fogadalmat tettek, hogy soha többé nem lehetnek annyira vakok, hogy megengedjék a Mester kristályokkal és a szent kristály technológiával való visszaélést.

Ez a szent fogadalom az alapvetö hivás sokak számára, akiket vonz ez az ébredés.  Valójában ez már a befejezés, mert a kristályok visszatérnek és soha többé nem használhatók visszaélésre.

A Smaragd Kristály

A Smaragd Kristály gyönyörü, nyugtató, brilliánsan csodálatos energiát vált ki.  Ez a szó legigazibb értelmében az egyensúlyozó erö, amely visszatartja a többi mega-kristályt, nehogy túlárasszák az emberi aura felszinét.  Igy, a Smaragd Kristály a hullám törö, amely egyszerre táplálja és harmonizálja is a többi Mester Kristáy szerepének arányát és paritását a globális Kristály emelkedésben.  Azonkivül, beállitja és stabilizálja az egyesitett kristály együttmüködést, a Kozmikus Beinditás által felszabadult óriási elektro-mágneses erökkel szövetségben.

Az összes Mester Kristály aktiválása szakaszosan történik majd, hogy erejük kb. 25%-át érjék el évente, az elkövetkezö 4 éven keresztül.  Ezt a Galaktikus Föderáció vezetésével a Sziriuszi-Pleadi Szövetség Kristály Mesterei irányitják.  Ahol a kristályok túl gyorsan kerülnek teljes hatalmukba ott energetikai egyensúly vesztésre kerül sor.

9-9-9 ben az úgynevezett Csillagmag Isteni Feminin kristály aszpektus átkódolása fog megtörténni.  A Gyógyitás Smaragd Kristálya fogja elinditani a kódok bevésését illetve az átprogramozást, ami a Smaragd & Platima sugarakon jön be, mindkettö femimin aszpektus, a bolygó DNS-ébe és ezáltal az emberiség azon részébe akik nyitottak befogadni a szent és szükséges átalakulást.  Ennek eredményeként lecsökken majd a polaritás kilengési ive az úgynevezett maszkulin és feminin aszpektus között.

Következésképpen, a polaritás egyensúlya könnyebben elérhetö és fenntertható lesz az Isteni Egység emberi kifejezödésében a dualitás bolygóján.  Valójában ez áthidalja az ürt az agy jobb és bal féltekéje között valamint a tudatos egó-elme és a supra-tudatalatti Isteni-Elme között.  A Smaragd Kristály energiával a gyógyitók jobb gyógyitókká válnak, a bölcsesség keresöi pedig egy nagyob rálátást nyernek.  

A lélek ösvényén a polaritások megértésével az életben, a döntéshozatal folyamata fog nagy mértékben tisztázódni.  A gondoskodás, a kedvesség, a févér-növérség mint szükséges aszpektusok sokkal könnyebben megnyilvánithatóak lesznek a valóságban, mikro és makro szinten egyaránt.  Az úgynevezett „Feltétel nélküli Szeretet” ami eddig tarthatatlan volt a 3. dimenzióban egyre közelebb lesz a vslósághoz mindenki ösvényén, ahogy közelebb és közelebb kerülnek az 5-7 dimenziós rezgések.

Valójában, amit Globális Kristály Hálónak nevezhetnénk, a 144 Rács altiválásához van hangolva és az úgynevezett Arany Nap Korong müködésével  van összefüggésben.  Az elözö üzenetünkben megadtuk a 9 Atlantiszi Mester Kristály helyét.  Most újra megosszuk ezt veletek az aktiválási idöpontokkal együtt.

Arkanzaszban:        A TUDÁS KÉK KRISTÁLYA                                                8-8-8

                                  A GYÓGYITÁS SMARAGD KRISTÁLYA                           9-9-9

                                   A KOMMUNIKÁCIÓ PLATINA KRISTÁLYA                 11-11-11

Bimini Parton:          AZ ENERGIA RUBINT TÜZ KRISTÁLYA                        12-12-12

Braziliában:          A GYÓGYITÁS ÉS REGENERÁCIÓ ARANY KRISTÁLYA   9-9-9 

                                    A HANG IBOLYA KRISTÁLYA                                           10-10-10

Mount Shasta:           A MULTIDIMENZIONALITÁS OM KRISTÁLYA             9-9-9

Titicaca tó Bolivia:     A FÉNY NAP-HOLD KRISTÁLYA                                        9-9-9

                                      TOTH KRISTÁLYA                                                                12-12-12

9-9-9  A Kristály ébredés

A Kristály ébredés mostanra sokkal nagyobb jelentöséggel bir.  A kristály energia, de valójában az egész ásványi birodalom kapcsolatban áll az emberiséggel fizikai és éteri értelemben egyaránt.  Ez mindég is igy volt.  Az ásványi kristály eszencia lényegében ugyanannak a teremtö erönek az alap rezonanciája, amely a Kozmoszt is létrehozta.  Igy a kristályos ásványok és az emberiség valóságai bonyolult összefüggésben vannak egymással, úgy, hogy soha nem szünik meg a kapcsolat illetve a finom kommunikáció egymás között.  Látjátok, a fizikai emberi testeitekben kristály részecskék vannak meg az ásványok széles skálája, amelyek egyedien kapcsolódnak a földhöz.  Következésképpen, az ásványok és a kristály részecskék harmonikus aránya a fizikai és éteri testeitekben koherens egységbn van fenntartva a földben lévökkel.  Ennek eredményeként, a föld és az emberiség frekvencia arányai a jóléthez szükséges egyensúlyt tartják és támogatják az emberiséget, egyénileg és tömegesen is. 

Az elörejelzett Felemelkedés ezek szerint valójában az új Kristály Kor eljövetele.  Ez 9-9-9 ben fog megtörténni, és ez az esemény átkódolja majd a bolygó és az emberiség kristály energiáit.

Mesterek, minden új kozmikus idöszak felfelé váltást és átalakulást hoz magával.  A Föld is, és az emberiség is, ténylegesen ezt a régen várt ébredést tapasztalja.  Ez a metamorfózis magába foglalja a globális felmelegedést és számtalan környezeti fenomén módosulását, amelyek felgyorsultak körülöttetek.

Az új Kristály Kor kulcs aszpektusa a céltudatos harsona hivás a Föld Kristály és Ásványi birodalmaihoz, hogy emeljék meg a Föld Magjából érkezö energia áramlást.  Arkanzasz és Brazilia a bolygó két legnagyobb tömegü kvarc kristály és a vele kapcsolatos gemológiai formák kompoziciója, ezáltal, ök a hivó jel kulcs befogadói.  Ez a harsona hivás által kiváltott ösztönzés az egész Füldre hatással van, de legföképpen az ásványi-kristályos üregekre, melyek befogadják és továbbitják a potenciális energia mintákat bolygószerte. 

Azomban, ez egy sokkal szélesebb skálára terjed ki.  Mig bolygótok ásványi világa valójában meghatározza a Földet, hiszen a legösibb „érzö” élet forma a bolygón, a kristály és az ásványi források sokfélesége az egész Kozmosz hatalmas területeit öleli fel.

A Kristály Örvény

Az nem meglepetés számotokra, hogy az Örvény-Átjáró komplexusok megjelenési helye és szerkezete nem véletlenszerü.  Meghatározott okokból jelennek meg különbözö helyeken, és ritkán léteznek ott, ahol nincs meg az öket támogató ásványi-tektonikus alap-mátrix.  És ez igaz a Ley vonalakra is.

Igazánból, a Föld felszini és felszin alatti összetétele képezi az alapját az örvénylö energia „erö mezöinek” melyek meghatározzák bármelyik erö központ (csomópont) frekvencia bélyegét, akárcsak az energetikailag kevésbé kihangsúlyozott területekét.  Ti emberek a tudatalattival veszitek át az ásványi mintázatot és az energia bélyeget, amit aztán sugároztok bárhová is mentek.  Tulajdonképpen ez a „követö folyamat” az ami befolyásolja, hogy mennyire érzitek magatokat kényelmesen a lakóhelyeteken illetve a helyeken amelyeket meglátogattok.  Egy terület ásványi összetétele egy „frekvencia koktélt” bocsájt ki, és ez a rezgés befolyásolhatja egy adott terület bármelyik fajának populációjában a növekedést vagy a csökkenést.  Ezek szerint, a kényelmi szintetek alapja az alattatok lévö lehet, a talaj alsó rétegének anyaga, a lábaitok alatt lévö ásványi birodalom összetételének és elektro-mágneses mezöinek a függvényében.

Ez az ásványi energia áramlik most be. A bizonyos rétegekben rejlö kristályok és azok elektro-magnetikája most aktiválódnak a Kristály Kor Kozmikus Beinditásával.

Ennek közvetlen eredményeként, az örvény-átjáró rendszerek új formái jelenek meg bolygótokon.  A legnagyobbak Arkanzaszban és Braziliában vannak, ezek azomban más területekhez is kapcsolódnak majd, hogy kristály örvényeket hozzanak létre.  Ezek az örvények többsége a tellurium-kristály üregek területein lesz majd.  A New Mexico-i Santa Fe az egyik ezek közül, Tanzánia pedig a másik, de bolygószerte különbözö területeken alakulnak ki és jelennek majd meg, beleértve Boliviát, Chilét, Spanyolországot, Egyiptomot, Tibetet és a Himaláját.

A Kristály Mag

A Föld Magjának döntö szerepe van bolygótok sok aszpektusában és dualitásában is, akárcsak a valóság egységek bevillanásában a lineáris idötök szekvencióin belül. A Föld Magja kristályos.  Van egy belsö mag, amely az óramutató járásának irányában és van egy külsö mag, amely ellentétes irányban forog.  A Föld Mag belsö és külsö fordulat számának az aránya közvetlenül befolyásolja az idö kibontakozásának a bevillanását.  A belsö Mag most gyorsabban forog, ennek következtében az idötök felgyorsult.  Tuljdonképpen, a fény sebességének felgyorsulása befolyásolja a forgási sebesség emelkedését.  Mivel a Mag gyorsabban forog növekszik a hömérséklete és a térfogata is.  Ez nagymértékben hozzájárul a most történö globális felmelegedéshez.

A Kristály Mag az egyszerre fizikai és nem fizikai valóság is.  Az elsö az anyag, a második az anti-anyag.  A fizikai mag az mágneses vas-nikkel ötvözetü illetve összetételü kristályosodás.  A Mag nem üreges.  A Kristály mag az tiszta koherens energia, és a magból a minden irányban történö felfelé sugárzást a nap érzékelhetö kissugárzásához hasonlithatjuk.

A Mag kisugárzása, felfelé áramlása során létrehozza sugárzásának befolyásolási szféráját amely megemeli, feloszlatja, terjeszti és energizálja az összes élet eröt.  Ez a kisugárzási mezö az átalakitási terület amely fizikalizálja az élet energiát.  Megvan az a kiváló képessége, hogy az érzö Föld határozatait és szándékait tapintható, fizikai valósággá szilárditsa.  Ez a nem fizikai energia halad keresztül és válik szilárd energiává a felhalmozódott kristály formációkban, melyek aztán megnövelik és felerösitik az energiát.  A kristály medrek két elsödleges örvénye van Arkanzaszban és Braziliában.

Ily módon, ezek a hatalmas Kristály Örvények adó-vevö és befogadó-irányitó erötérként szolgálnak, vezetik azt az energiát, amely átömleszti és szállitja a nélkülözhetetlen élet-eröt mindenhez ami a földön és a földben létezik.  Szoláris és Stelláris sugár hullámok és kiáramlások gyorsitják illetve optimalizálják a felhalmozódott kristály energia medreket.  Ilyen kiáramlások serkentik és fokozzák az energia átalakitó és erösitö kristályokat, igy megteremtve az optimálisan felerösödött burjánzását mindennek ami a Föld hatáskörében van.

A Kristály Kor 144-Kristály Hálója

Nézzük csak át a 144-Kristály Rács aktiválási folyamatát.  A rács a szakrális kristálygeometria, a dupla penta-dodekaéder, amely különleges szerkezetével magába foglalja a 144 pentegonális (ötszögü) és trianguláris (háromszögü) felületet (oldalt) a szimmetrikus Kristály ösmintázatban (mátrix).

A dupla penta-dodekaéder csillagositott, ami azt jelenti, hogy mindegyik oldal a 12 fö felületböl középre van emelve ötoldalú piramisokat alkotva.  Ezáltal 12 pentagonális (ötoldalú) piramis lesz.  Mindegyik felület számit, az alapok és a piramissá emelt részek is.  Namost, ha tekintetbe veszitek, hogy minegyik pentagonális test 5 egyenlö szárú háromszöget és egy ötszöget tartalmaz, akkor (6×12) 72 felületünk (oldal) van.  Azonkivül, a 12 csillagositott aszpektus mindegyike 5 háromszöget és egy ötoldalú piramist tartalmaz.  Hogyha összevonjuk a testeket és a csillagositott részeket akkor a Mester szám frekvenciáját, a 12 négyzetét, azaz 144 kapunk.  Ezek szerint, a 144 a Kristály Rács szakkifejezése azaz nomenclaturája. Értitek?

Namost, a tripla dátumok aszpektusa egészen érdekes.  Az ezred forduló után, 2001-töl 2012-ig a dátumok egyedi sorozata (sequence) történik.  A tripla dátumok szám frekvenciák, amelyek egyedien fordulnak elö ebben a rövöditett formátumban, szekvenciálisan 12 évig.

Január 1, 2001            1-1-1

Február 2, 2002          2-2-2

Március 3, 2003          3-3-3

Április 4, 2004             4-4-4

Május 5, 2005              5-5-5

Június 6, 2006              6-6-6

Július 7, 2007                7-7-7

Augusztus 8, 2008        8-8-8

Szeptember 9, 2009      9-9-9

Október 10, 2010          10-10-10

November 11, 2011        11-11-11

December 12, 2012         12-12-12

A rács jelentösége itt az, hogy mindegyik tripla dátum portál (átjáró) arra lett tervezve, hogy „aktiválás beinditója” legyen egyikének a dodekaéder 12 fö felületéböl (oldal), és ezek az oldalak képezik a háló alap lemezeit.  Következésképpen, ez az axióma azt bizonyitja, hogy a 144-Kristály Háló müködése évenként 1/12 (egy tizenkettedel) emelkedik 2001 Január 1-töl  2012 December 12-ig, amikor is eléri a teljes program bevitelét.  December 13 és 20 közötti idöszakban beintegrálja a teljes programot és a téli napfordulón, December 21-én teljes müködése kezdetét veszi, és ez lesz a meghirdetett és megjövendölt Felemelkedés.

Habár néhányan úgy érezhetik, hogy a 144-Kristály Háló máris teljes, az IGAZSÁG az, hogy még nem teljes, és nem lesz teljes müködésben a decemberi napfordulóig 2012-ben.   Galaktikus & Mennyei megnyitások meg energia átszállitó események melyek szükségesek a Kristály háló egyes részeinek az aktiválásához, még hátra vannak.  Azomban azt elmondhatjuk, hogy minden a legjobb úton, a terv szerint halad, és meg fog történni a leirtak szerint.

Abból az aszpektusból názve, hogy mi történik a tripla frekvenciájú átjáró dátumokon, a kulcs rész az „emberi háló” kapcsolódása a kristály 144-hez. Ezt ismerték fel az empatikusok, és ezáltal váltak ezek a dátumok a fontos spirituális kapcsolódás összejöveteleinek idöpontjává bolygószerte.  Valójában ezek nem meghatározott asztrológiai kapcsolódások amelyek bizonyitják illetve meghatározzák a specializált tripla dátum átjárókat.  Inkább önmagukban a számok vibrációja az ami összefügg a 144-ráccsal. 

Ez a kinetika ösztönzi a Nap Korong megújitott 12-szálú helixét is, hogy ujjáalakitsa a minta tervezetet a 144-Hálóban, ami úgymond a DNS programozását biztositja a dupla penta-dodekaéder 12-pentagonális felülete (oldal) által.

Néhányan megkérdöjelezhetik a tripla számú détumok általános érvényességét, amikor az idö ciklusok felgyorsulásáról és a matematika 12 alap mértékegységének a szükségességéröl beszélnek.  A válasz a következö: a ti mértékegységetek az évi napkör már eleve egy megközelitöleg 12-es alapú, 12 hónap-rendszer.  A tripla napok számitása az tizenkettes számolás mert tizenkettö van belölük.  Röviden, a tripla nap portálok valóban érvényesek.  Ezek tulajdonképpen 2012 visszaszámolása, habár valamiféle emberi megegyezésen alapulnak, az érvényben lévö naptárotok mégiscsak a számitás emberi megjelölését szolgálja.  Nemde Krisztus „állitólagos” születésével kezdtétek az évek számitását és mindent elötte  Krisztus elöttinek, utána meg Krisztus utáninak minösitetek?  Valójában mi megerösitjük a tripla dátumok érvényességét, hogy egyedi frekvenciájuk van amely kapcsolódik a 12 pentagonális felülethez és a 133-Hálóhoz, amihez a napéjegyenlöségek és a napfordulók vannak hangolva.

Befejezés

Arkanzasz szerepe a bolygó záró vizsgájában, a 2012-Felemelkedésben a tervek szerint halad.  A kristály kivetitésen keresztül eljuttatott bölcsesség lesz az új Atlantisz, a tiszta Altantisz.  2009-ben az Arkanzaszi örvény egy egyre növekvö globális hatalmassággá lép elö, folyamatosan bontva ki a dimenzionális zárat amely fogva tartotta az Atlantiszi Kristály bölcsességet, Atlantisz Arany Korából, amikor a valaha is elért legmagasabb frekvencia volt a földetek sikján.

Valójában elérkezett az idö, és az idei év elkezdi kibontani a hatalmas Atlantiszi kristályokat, amelyek több mint 12000 éve lettek a dimenzionális zárral lepecsételve Arkanzasz mágneses komplexumán belül.  Sokakat közületek vonzani fog, hogy részt vegyetek a leleplezésben, hiszen szemtanui voltatok az Özönviznek, es néhényatok ott volt ezek a csodálatos Atlantiszi Mester Kristályok elszállitásánál is, erre vagy a másik helyekre.

Kedveseink, a kreativitás az élet célotok, amiért itt vagytok.  A Földi élet anak a megtanulásáról szól, hogy hogyan teremtsetek felelödégteljesen.  Valójában a kristály kreativitás a legnagyobb ajándékotok, a legjobb tanitótok és feddhetetlen születési jogotok.  A kreativitás a SZERETET egy aszpektusa, ás igazánból csakis a SZERETET szent tudományának frekvenciáján lehet megszerezni.  Az emberek többsége nem érti a benne rejlö teremtö eröt.  A kristály kreativitás a hatalmatok, a megnyilvánitó eszközötök.  Ti lejöttök a Földre, hogy kisérletezzetek ezzel a megtestesült elképzeléssel, és most a kristály korszak eljövetelével elérkezett az igazi idötök.  Majd meglátjátok, hogy a kristály energia az összes teremtés forrása! Ez az igazság!

 És igy Mesterek, a Kristály korszakra ébredtek.  A kristály kifejezés nemcsak az ásványt jelenti, valójában, az a rendezett tökély energetikai frekvenciája.  Ne feledjétek azomban, hogy az összes rendelkezésetekre álló különbözö energia a Földön szent, beleértve a föld felett, a föld felszinén és a föld felszine alatt levöket is.  És Mesterek, azt sem feledjétek, hogy az ami a szivetekben van, az is szent a felemelkedö Föld számára. 

Tulajdonképpen mindannyian fel lettetek szólitva az ébredésre és a Kristály-Fény-Erö tökélyébe és feddhetetlenségébe való kibontakozására.  Megindultok és követitek a harsona hivó szavát?

Én vagyok Metatron a Fény ura, és megosztom veletek ezeket az igazságákat.”

És ez igy van!

Forditotta:  Sári Izabella

Szerzöi Jog Közlemény

Ez a csatornázás a www.Earth-Keeper.com tulajdonát képezi, és e weboldalon található.  Az  eredeti cime: 9-9-9 Activation of the Emerald Crystal of Healing, a szerzö James Tyberonn. Bármelyik weboldalra feltehetö, de a benne lévö informácio nem módositható, a szerzö és a weboldal cimét fel kell tüntetni. Magazinokban és nyomtatásban nem közölhetö a szerzöi engedély nélkül. Engedélyért a Tyberonn@hotmail.com kell fordulni.

 

 

 

Share