Hazugságok, Fél-Igazságok és Manipulációk

 

A Hathorok planetáris üzenete   Tom Kenyon csatornázásában

2009 augusztus 10

Beszélni szeretnénk veletek a veszélyes és kiszámithatatlan átjáróról, ahová most beléptek.  Erröl már szóltunk a múltkori üzenetünkben, amikor a zürzavaros csomókat vitattuk meg.

A mi látszögünkböl nézve egyre közelebb kerültök egy ilyen káosz megnyilvánulásához.

Több oka is van ennek és mi ezeket szeretnénk megvizsgálni.  Elöször azomban, az emberi tudatosság szuverenitásába vetett hitünkröl szeretnénk nektek megerösitést tenni.   Mi hiszünk abban, hogy ti egyénileg és mint közösség is, meg tudjátok változtatni sorsotokat még akkor is, ha az éppen kibontakozik elöttetek.

Ennélfogva ez az üzenet nem egy végitélet, hanem felhivás a jelenlétre és a spirituális mesterré válásra.

Ahogy mi látjuk, a H1N1 Virus, vagyis köznyelven a „sertés influenza” genetikailag meg lett tervezve és megalkotva.  Ez nem egy természetes mutáció.  Ez a kormányaitok mögött álló, rejtett erök tudatos próbálkozása, hogy ellenörzésük alatt tartsonak (control) és manipuláljonak benneteket.  Ez egy társadalmi kisérlet, irtózatos következményekkel, ha sikerrel jár.

A hazugságok, fél-igazságok és manipuláciok nagyon összetekeredettek a virussal kapcsolatos információkban.  De bármi is légyen a kimentel, számunkra teljesen világos, hogy az emberi tudatosság kezdeményezésére született.

És az is teljesen világos számunkra, hogy csakis az emberi tudatosság képes megváltoztatni azt.  A manipulálásra használt egyik legjobb taktika a túlélésért való rettegés, és a sötét erök minden rendelkezésükre álló aljasságot bevetnek, hogy a félelem eluralkodjon az elkövetkezö néhány hónapban (sokkal kevésbé években).

Mint spirituális mestereknek, az a feladatotok, hogy felül lépjetek ezen a kollektiv elme kontrollon és megtaláljátok saját egyéni ösvényeteket amely keresztül vezet a bekövetkezö káoszon.  Erre nincsennek specifikus irányelvek, hogy hogyan tegyétek ezt.  Ez töletek függ és a saját megkülömböztetö képességetektöl.  A mi látószögünkböl nézve az úgy fog megjelenni, mintha felhasadna a társadalmi tudatosság szövete.

Itt vannak azok akik a félelem mellé állnak és radikális intézkedéseket szorgalmaznak, beleértve de semmiképpen sem korlátozva a védöoltásokra.  Mindannyiatoknak saját döntést kell hoznotok ezzel kapcsolatban, hiszen ti éltek testben és ti lesztek érintve a legnagyobb mértékben.

De azt is el kell mondanunk, hogy a mi perspektivánkból nézve ezek a védöoltások nagyon gyanúsak.  Fertözöttek; nem nyújtanak védelmet.  Ténylegesen, sokaknak fognak kárt okozni az egészségében és durva tudat kontrolláló szereket tartalmaznak, a baba cipöben járó tudomány ág a „nano technológia”-által megmintázva.

Ismételten mi nem tudunk és nem is akarunk tanácsot adni, hogy mit kell és mit nem kell tennetek ebben az esetben.  Az a ti önálló választásotok.  Mi csak tájékoztatunk benneteket arról amit látunk és ahogyan látjuk a szituációt. 

A gazdasági problémáitok nem értek véget.  Gazdaságotok néhány elemét stabilizálták akik a gazdasági hatalom gyeplöit a kezükben tartják, zárt ajtók mögött, titkos intézkedésekkel.  De a gazdasági rendszert szétzúzzák az idözitett bombák és a növekvö gazdasági válság kiváltotta stressz csak  hozzáad még a káoszhoz.

Sok más elem is fel fog erösödni, ahogy közelebb értek ahhoz, amit mi Zürzavaros Csomónak (chaotic nodes) azonositottunk.  De ezen üzenetünk fö célja, hogy megmutassuk a nyakatokon lévö, kiszámithatatlan és veszélyes tranziton keresztül vezetö ösvényt. 

Ezek nem a gyenge szivüeknek való idök.  Ezekben az idökben elö kell szednetek az összes bennetek lévö bátorságot, éleslátást és intuiciót.

Szavaink azokhoz szólnak akik érzékelik a jelen igazságát.  Hogyha az amit mondunk  túl megeröltetönek látszik képzeletetekben, akkor szükségtelen, hogy folytassátok az olvasást.

 Szavaink hozzátok szólnak akik tudjátok, hogy az idö elérkezett, hogy itt az idö az igazi mesterré válásra, és annak ellenére, hogy a félelem még ott lappang az elmétekben és a szivetekben, tudjátok, hogy bennsötökben feltámad a bátorság, hiszen az egész élet a választásaitokon múlik.  

Amint a félelem felerösödik a kollektiv elme kontroll által, létfontosságú, szinte kötelezö, hogy túllépjetek rajta; hogy elkerüljétek a számotokra megnyitott félrevezetö tájékoztatási csatornákat, amelyekbe  ütközni fogtok bármerre is forduljatok, a média, a térsadalmi nyomás gyakorlás és a lehetséges kormány intézkedések és közbenlépések által.

Sok elözö üzenetünkben beszéltünk már a külömbözö módokról, ahogyan ezt megtehetitek.  Elözö üzeneteinkböl az „Exstázis és a Sziv” (Exstasy and the Heart), az „Egyensúly Holonja” (Holon of Balance), és különösképen a „Felemelkedés Holonja” (Holon of Assension) ajálnánk nektek.

Ezek azomban technikák, belsö technológia az elme számára.  Ezek segithetnek és segitenek is benneteket, hogy felüllépjetek az elme kontrollon.  De vannak ettöl egyszerübb módszerek is, amelyeket most meg szeretnénk vitatni.  Ezek a ti igazi természetetek aszpektusai.

A „Titkok Titka” egész egyszerüen az, hogy ti teremtö lények vagytok – egyszerre emberiek és isteniek.  Ez a tudás, mármint az igazi természetetek, szándékosan el lett rejtve elöletek vallásaitok és filozófiáitok többsége által.

Ezek a titkok persze tiltott gyümölcsök, mert ha részesültetek volna belölük, akkor tudomást szereztetek volna saját istenségetekröl annak ellenére, hogy az anyagban éltek.  Tudomást szereztetek volna arról, hogy ti teremtitek a jövötöket ebben a pillanatban és életetek minden pillanatában, gondolataitok és érzéseitek által és a választással, hogy mit gondoltok és éreztek önmagatokról és egymásról.

A „Titkok Titka” kiszabadit benneteket az emberi korlátok börtönéböl.  Felszabadit benneteket az idö, a tér és a körülmény kényszer hatása alól.  Teszi ezt pedig azáltal, hogy megnyitja a saját elmétek kapuit, kiszabaditva azt a mentális fogságból amit azok az erök vetitettek ki rátok, akik visszatartani és manipulálni akarják az emberiség sorsát, saját önzö céljaikért.

A „Titkok Titka”-nak négy aszpektusa van.

AZ ELSÖ a képességetek, hogy megszerezzétek a spirituális felismerést vagy éleslátást, hogy átlássatok a hazugságokon amiket kivetitenek rátok.  És, hogy lássátok az „igazi ösvényt” a legsürübb sötétségben is.

A MÁSODIK a képességetek, hogy érezzetek.  Ez a titkok legbelsö magja.  Ez a legdrágább kincsetek, habár ugyanakkor ez a legsúlyosabb dilemmátok is.  Azok, akik ellenörzésük alatt tartani és manipulálni akarnak benneteket jól tudják, hogy céljaikat csakis az szolgálja, ha lefagyasztva illetve paralizálva tartják képességeteket és semmi mást, csak az alsó emocionális spektrumot érezitek.

A HARMADIK aszpektus a képességetek, hogy az igazságotokat mondjátok.  Az elkövetkezö idök sokatoktól megkövetelik majd, hogy tisztán kimondjátok az igazságotok, még akkor is ha az szöges ellentétben áll a körülöttetek levökével.

A NEGYEDIK aszpektus a cselekvö képességetek.  Ez a négy aszpektus együtt gyökerezik és a szabadságotok forrása.

Szivetek természetében rejlik a minöség, hogy érezni tudtok és az összes közül, ez a legmélyebb titok.  Mert ez lehetöséget nyújt nektek arra, hogy megváltoztassátok vibrációs mezötöket, és EZ a kollektiv elme kontroll túllépésének a kulcsa. 

Habár ez nevetségesen egyszerünek hangzik, e titkok lényegi igazsága az amit ti örömnek, nagyra becsülésnek és hálának neveztek.  Fedezzétek fel az életetekben azokat a dolgokat, helyzeteket, embereket, gondolataitokat és érzéseiteket, barmit ami okot ad az örömre, a nagyra becsülésre és a hálára.  Ápoljátok ezeket akár egy értékes kertet a mérgezö gyomok között, mert ez a kert növekedni fog és táplál majd benneteket.

Paradox több szinten is ( nem csak érzelmileg és pszichologialag, de spirituálisan és még fizikailag is) amikor az öröm, a nagyra becsülés és hála ereje elér egy bizonyos amplitudót vagyis erösséget, szó szerint elöidézheti a fizikai valóság megnyilvánulását.  Igy, még a legsötétebb pillanatokban is, ha spirituális mesterként túlléptek a félelmen és az örömöt, a nagyra becsülést meg a hálát kultiváljátok, váratlanul kevezö pillanatok és helyzetek kinálkoznak számotokra.

És végül szeretnénk rávilágitani arra, hogy ezek a sötét idök a leghatalmasabb perceitek lehetnek.  Bennetek van a Titkok Titka.  Használjátok!  Menjetek át a fátylon a rátok váró új világba.  És legyen a létezés új dimenziójába vezetö utatok a sikerek áldásaival beszórva.

A Hathorok

2009 augusztus 10

Tom megfigyelései

Elöször is azt szeretném elmondani, hogy a Hathorok semmiképen sem mondják meg egyikünknek sem, hogy mit tegyünk.  Ök egyszerüen csak megosszák velünk amit a világ jelenlegi helyzetében látnak.

A próféciák furcsa állatok.  Az a rendeltetésük, hogy figyelmeztessenek bennünket a jövö valószinü kimenetelére de nincsennek köbe vésve.  Én idönként a majdnem gumidefekt metaforát használom annak ecsetelésére, hogy mi történik a próféciával.

Hogyha az autódat vezeted és valaki felhivja a figyelmed, hogy csaknem üres a kerék és közel vagy egy gumidefekthez, akkor egy proféciát adnak neked.  Namost, ha te úgy válaszolnál erre ahogyan egyes személyek válaszolnak a próféciára, akkor olyasmit mondanál hogy: ” Ó Istenem, gumidefektem lesz és én semmit sem tehetek ellene!”

Az igazság az, hogy igy a lehetöségek nagyon szük látókörére korlátoznád le magad.  A másik sokkal leleményesebb lehetöség az lenne, hogy elmész megjavittatni a kereket (vagy legalább felpumpálnád).  Akkor megváltoztatnád a próféciát.

A próféciák természetüknél fogva módositásra lettek szánva.  És a hatalom, hogy megváltoztassuk a próféciákat (tekintet nélkül arra, hogy azok mennyire irtózatosak lennének), a választási képességünkben rejlik. 

De elöször is tudnunk kell, hogy van lehetöségünk a választásra.

Én azt hiszem ez az a bökkenö, amiröl a Hathorok beszélnek.  Megvan a képességünk rá (akár tudatában vagyunk ennek, akár nem), hogy a kollectiv tudatosság választásától eltérö vibrációs mezöt válasszunk.  És a magasabb vibrációs mezök, mármint az öröm, a nagyra becsülés és a hála másfajta sorsot (kimentelt) eredményeznek mint a félelem, a harag vagy az ellenségeskedés.

Egyik a nagy kihivásaink közül az, hogy rászedtek bennünket abba a hitbe, hogy kevesebb választási lehetösegünk van önmagunk számára, mint amennyi velünk született.  A Hathorok  nyiltan a vallás és az önkorlátozó filozófiáink vállaira irányitják birálatukat ezért a hrelyzetért.  Ezek rabolták el bennsö szuverenitásunkat, azáltal, hogy felelöség vállalásunkat valami misztikus, hatalmunk feletti eröre ruházták át. (az angol responsibility=felelöség a response-ability=válasz-képesség szavakból képzödött a forditó) Ennek lett az erdménye a válasz-képességünk csökkenése és azt hiszem ez vezetett kultúránk jelenlegi zsákutcájába.

Eonok óta követtük vallási és politikai vezetöinket egészen a szakadék széléig anélkül, hogy megkérdöjeleztük volna.  Ha folytatjuk a vak, szolgai engedelmesség útját (gondolkodás és választás nélkül önmagunk számára) akkor, azt hiszem, az emberi történelem mélységesen sötét korszakába lépünk.  Ennek a jelei mindenütt ott vannak, csak nyissuk ki szemeinket. hogy átlássunk a ránk zúditott tömeg hipnotizáló büvöleten.

Ismételten, a Hathorok azok a módszerek használatára emlékeztetnek bennünket, melyeket megosztottak velünk az idö , a tér és a kötülmények határainak meghaladására.  Ezek az Exstázis és a Sziv, az Egyensúly Holonja és a Felemelkedés Holonja.

Öszintén mondhatom, saját tapasztalataimból és nagyon sok személy jelentéséböl a világ minden tájáról, hogy ezek a módszerek müködnek.  De használnunk kell ezeket a belsö technológiákat ahhoz, hogy élvezzük elönyeiket.

Ebben az üzenetben azomban a Hathorok egy egyszerübb módot is megosztanak velünk a kollektiv elme kontroll alóli szabadulásra. Ök ezt a Titkok Titkának nevezik, és én személyesen ezt a részt találom a legérdekesebbnek. 

Szeretném öszintén azt mondani, hogy ezek mestere vagyok, de akkor nem az igazságom mondanám nektek.  Az én igazságom az, hogy van amikor megvalósitom az örömöt, nagyra becsülést és hálát, máskor meg szánalmasan elmulasztom.

Megfigyeltem viszont, hogy ha az öröm, a nagyra becsülés és a hála vibrációs mezejében tartózkodom, akkor valamiképpen izolálva vagyok korunk kavargó örületétöl.  Olyan ez mintha felfüggeszteném a konfliktusokat amelyekbe úgy elmélyültem az imént.  És azt is észrevettem, hogyha ezek az érzések elég hosszú ideig tartanak, ezt a vibrációs mezöt külsö körülményeim is visszatükrözik.  Más szavakkal, körülöttem mindenütt olyasmi bukkan fel ami örömöt okoz, nagyra becsülést és hálát mint a derüs nyugalom és a furcsa egybeesések (szinkronicitások) amelyek rendelkezésemre állnak.

Amikor megadom magam a félelem, a harag és az ellenségeskedés alsó vibrációs mezejének (gyakran miután túl sokat néztem vagy olvastam a hireket, vagy egyszerüen átadom magam a rossz szokásomnak, hogy a legrosszabb esetet képzelem el), akkor a konfliktusaok világába merülve találom magam.  A derüs nyugalom és az öröm eltünik, és a világ amely csodákkal és lehetöségekkel volt telitve, szerte foszlik a szemeim elött.

De tisztában vagyok azzal, hogy ez mind az én teremtésem.

Azt hiszem a Hathorok látják a mélyülö hasadást azok között akik azt választották, hogy felfelé élnek az öröm, a nagyra becsülés és a hála vibrációs állapotában; és azok között akik azt választották, hogy a félelem, a harag és az ellenségeskedés vibrációs mezejében élnek, a domináns emocionális állapotban, amelyet jelenleg a tömeg média és a napi politika által vetitenek ránk.

Majd meglátjuk mi fog kialakulni a kollektiv sorsunkkal kapcsolatos kérdéskörben, de mind azok közülünk, akik a felfelé élésre törekszünk, kétségkivül érdekes idöket látunk majd.

Én személyesen úgy is tekintek erre az egészre mint egy táncra a felemelkedés müvészete (felfelé élés) és a leszállás (lefelé élés) között.  És, ha kissé tovabb nyújtanám a tánc metaforát, akkor azt mondanám, hogy mindannyian nyakig benne vagyunk a Nagy Mambozásban.

Habár a Hathorok ezt nem emlitették közvetlenül, én azt hiszem egyik legjobb szövetségesünk ezekben az idökben a jól megfent humorérzék lesz.  Végül is, legalább egy perspektivából, ez az egész egy nagy kozmikus tréfa, rajtunk tréfálkoznak. És az bizonyos, hogy azoknak közülünk akik meg tudjuk örözni humorunkat érintetlenül, sok alkalmunk lesz nevetni önmagunkon, a vezetöink patetikus butaságán és a Maya (az illúziók világa) nagy táncán, amint átkeringözik a Régi Világból az Új Valóságba.

Forditotta: Sári Izabella

Az eredeti üzenetet a http://tomkenyon.com/Lies-Half-Truths-Manipulations weboldalon található.

Copyright 2009 Tom Kenyon Szerzöi Jog Fenntartva

A Hathorok üzenete megosztható és megvitatható másokkal és báarmilyen formában dijmentesen terjeszthetö de tartalma semmilyen módon sem változtatható meg és tartalmaznia kell ezt a copyright utóiratot.

Weboldal: http://tomkenyon.com Contact: office@tomkenyon.com

 

Share