Zürzavaros Csomók

A Hathorok 2009, április 27-i üzenete  Tom Kenyon csatornázásában

Bármelyik energia rendszer, magasabb vagy alacsonyabb koherens rendbe való váltása zürzavaros eseményekkel járó folyamat mig eljut az új, nyugodt energia állapotba.  Földetek sem kivétel ez alól.

Ezt szemelött tartva, a bolygószintü zürzavaros események növekedésére számitunk.  Ezalatt azt értjük, hogy nagy léptékü zürzavaros esemény(ek) közeleg(nek).  Mi az ilyen eseményeket „Zürzavaros Csomók”-nak (Chaotic Nodes) nevezzük.  A zürzavaros események a Csomók geometriai kifejlödésének az elöfutárai, és ti egy ilyen Csomó küszöbén álltok.

A Zürzavaros Csomók tulajdonképpen a lehetséges kvantum hullám taréja, a hullám mozgató ereje pedig sok energetikai terület egyidejü kölcsönhatása. 

Nézzük csak a vizet mint metaforát, majd miután ezt megtárgyaltuk, szeretnénk azt kivetiteni a világotok helyzetére.

Amikor vizet forraltok, a vizet alkotó molekulák (hidrogén és oxigén atomok kötéséböl állnak) felgyorsulnak.  Ez láthatatlan számotokra, mivel ez túl parányi terület ahhoz, hogy lássátok.  Ha viszont hozzányúltok a fazékoz, meleget éreztek.  Ahogy a hö fokozódik a viz molekulák egyre gyorsabban mozognak, sürübben egymásnak ütköznek, egyre nagyobb surlódás keletkezik.  A viz egy része gyorsabb rezgésszámba megy át és megváltoztatja természetét vizröl gözre.  Ha most nyúltok a fazékhoz, forrónak jellemeznétek.  Természetesen megégetitek a kezeteket, ha túl sokáig tartjátok egy forrásban lévö vizes fazékon!

Mielött a hö hatásának tettük volna ki a vizet, azt mondhatjuk, hogy a viz egy bizonyos energia területen tartózkodott és ezt hömérsékletével mérhetitek.  Amint a viz hömérséklete emelkedik a hö hatás következtében, nö a zürzavar mivel a viz molekulák sebes mozgásba kezdenek.  Namost, ha a viz molekuláknak lenne azon emberi tulajdonságuk, hogy ellenállnak a változásnak akkor a fokozott hövel és annak következményével a zürzavarral nehezen küzdenének meg. 

Amikor a viz eléri a forrpontot, akkor belép az úgynevezett Zürzavaros Csomóba.  Ez, az energia állapot váltása, és hogyha belenéztek a vizes fazékba éppen csak mielött a viz forrni kezdene, ezt láthatjátok is.  Ezt nevezzük mi Zürzavaros Csomónak.

Elöször csak vékony erecskékben szállingózik a buborék a felszinig és amikor a viz felszinére ért, gözt bocsát ki.  Kezdetben csak kevés gözt láttok, de amint az egész fazék viz eléri a forrpontot, akkor az ugynevezett „lobogva forró” vizet látjátok.  Ezen a ponton a viz nagyon turbulens és nagy része energia állapotát cseppfolyósból (viz) gáznemüvé (göz) váltja.

Arra szeretnénk ezzel rámutatni, hogy a Zürzavaros Csomó hasonló mint amikor a viz lobogva forrásba vált (a forró viz lobogva forrni kezd), ami egy hirtelen váltás és vele jár a párolgás.  És amikor a Zürzavaros Csomó megjelenik, nagyon nehéz elörelátni, hogy mi fog történni kevetkezöként.

Hogyha egyetlen molekula lennél a lobogva forró vizben amely épp, hogy belépett a Zürzavaros Csomóba, aligha tudnád, hogy hol leszel bármelyik pillanatban.  Lehetsz a fazék alján, majd hirtelen egy sebesen felfelé száguldó höáramlattal a felszinen találhatod magad és egy váratlan pillanatban gyorsan átválthatod energia állapotod vizböl párára (göz).

Természetesen ez egy metafora; és mi  itt nem arra utalunk, hogy olyan egyszerüek vagytok mint a viz.  Azomban a Zürzavaros Csomók elve minden energia rendszerre érvényes beleértve a ti energia rendszereteket és a Föld energia rendszerét is. 

Amint már mondtuk, mi azt látjuk, hogy ti egy ilyen Zürzavaros Csomó szarvánál vagytok és számos tényezö kölcsönhatása beindithatja a folyamatot.  Azt is mondtuk már az elözöekben, hogy a Zürzavaros Csomókat sok energia terület egyidejü kölcsönhatása mozgatja.  A lehetséges katalizátorok nagy számban vannak jelen, mint például a Nap kitörések fokozott aktivitása, a baktériumok és virusok mutációja, az ökoszisztéma válsága, az éghajlati viszonyok szeszélyes ingadozása ami hatással van az élelem és viz ellátásra, a Föld változásai beleértve a tüzhányó kitöréseket és földrengéseket, a pénzügyi bizonytalanság és a politikai alkalmatlanság a világ eseményeinek a kezelésében, csak néhányat megemlitve a számtalan tényezö közül.

Amikor a Zürzavaros Csomó a ti idö vonalatokra ér, valószinüleg néhány ezen tényezök közül fokozódik és olyan módon hat egymásra ami nem elörelátható.  Mi úgy látjuk, hogy nagy a valószinüsége annak, hogy több Zürzavaros Csomó is bekövetkezik a következö 10 évben, fokozódó intenzitással és számuk is megnö.

Azok szemszögéböl nézve, akik az alacsonyabb energia állapotban kivánnak tartózkodni és ezáltal az alacsonyabb tudatosságban (az átlag ember), egy-egy Zürzavaros Csomó érkezésével megküzdeni nem lesz könnyü dolog; mindenféle elöre nem látható esemény és kapcsolat fog felmerülni amikor a zürzavar eléri a tetöfokot.  Sokan hajlamosak lesznek a mentális és érzelmi ingadozásra a Zürzavaros Csomó helyzetben.  Ez érzékelt valóságuk összeomlásának az eredménye.

Természetesen, az elkövetkezö években a személyes és kollektiv valóság sok oldala lesz kihivások elé állitva.

A mi szemszögünkböl nézve, a Zürzavaros Csomók számának növekedése az energia állapotok fizikájának elkerülhetetlen aszpektusa és a tudatosság magasabb dimenziókba váltásának követelménye is.

Ez kihivásokkal teli idöszak lesz sokak számára, mivel a világ amiröl azt hitték, hogy ismerik, a szemük láttára alakul át illetve változik meg.  De ez az idöszak a felgyorsult fejlödés hatalmas lehetöségeit is hordozza (mint a tudatosság magasabb dimenzióba való váltása).  A tudatosság magasabb dimenziói alatt mi specifikusan az idö és tér tudatosságot értjük, amely nincs egyidejü érzékelésükkel behatárolva.  Jelenleg az emberiség élesen tudatos az anyagi világban való létezésre, de kevésbé tudatos az energia más birodalmaiban (dimenziók) való létezésre.  Amikor az emberi tömegek kollektiven megtapasztalják az energia más birodalmaiban való létezést, akkor beléptek majd az Arany Korba.

Sajnos még mindég az Arany Kor születési folyamatában vagytok, és kollektiven még nem születtetek meg abban a valóságban.

Egyének megteszik ezt a váltást a megnövekedett zürzavar közepette is.  Tulajdonképpen, ha készen vagytok rá, ezek a Zürzavaros Csomók valójában segitenek benneteket, hogy a saját energia állapototokat egy magsabb rendüre váltsátok át.  Az eredménye ennek a tudatosság beli váltásnak az, hogy kreativabbá váltok az új és szokatlan helyzetek kezelésében.  És egy magasabb rendü -> megnövekedett üsszefüggés = koherencia – energia állapotba való váltás lehetövé teszi számotokra, hogy küzvetlenül tapasztaljátok meg transzcendens természeteteket, amely az idö és tér korlátain túl van, már testbeni életetek folyamán.

Azt tanácsoljuk, hogy a Zürzavaros Csomók ideje alatt, amilyen sürün csak tudjátok, alkalmazzátok a Felemelkedés Holonját!  Az majd átváltja energia állapototokat és lehetövé teszi számotokra, hogy a valóságotok zürzavaros elemein több kegyelemmel és nagyobb folyékonysággal menjetek át, lehetövé téve, hogy inkább a „megfelelö helyen a megfelelö idöben” mint sem a „rossz helyen rossz idöben” legyetek.  Ténylegesen azomban, a mi rálátásunk szerint nincs megfelelö vagy rossz hely ahol lehettek.  Az számit, hogy mit kezdetek azzal ami megnyilvánitja önmagát nektek.

Amint az emberiség elkezd kollektiven áthaladni ezen a küszöbön álló Zürzavaros Csomón, sokkal több váratlanra számithattok, mint amit valaha is el tudtatok volna képzelni, még a legvadabb sci-fi filmjeitekben sem.  Alkalmazzátok a Felemelkedés Holonját sürün!  Váltsátok át energiátokat!  Másszatok felfelé a tudatosság létráján!

A Hathorok

2009, április 27-én

Tom Gondolatai és Megfigyelései

Habár ez az üzenet a fizikával foglalkozik, azt hiszem, hogy eléggé magától értetödö, és biztos vagyok benne, hogy a viz metafora találó, mert ha más nem is, de úgy tünik, hogy a hö úgymond bekapcsolódott.

Miután megkaptam ezt az üzenetet, megkértem a Hathorokat, hogy pontositsák azon kijelentésüket, hogy ez a Zürzavaros Csomó a küszöbön van.  Az én tapasztalatom szerint a magasabb dimenzióbeli lényekkel, az ö idöérzékelésük különbözik a miénktöl; ami nekünk egy örökkévalóságnak tünhet, az egy kozmikus szempillantás számukra.

Igy hát, amikor a pontositást kértem, azt mondták ahogyan most látják, a fokozádó zürzavar sokrétü területei új és szokatlan módon hatnak egymásra.  Tehát elörelátni, hogy pontosan melyik pillanatban nyilvánul meg a Zürzavaros Csomó a mi idövonalunkon, az szükségképpen változó.

Nézzük csak ezt a Hathor eszmét 3 tetszöleges területet kiválasztva.  Elöször is nézzük a bioszféránkat!  A globális felmelegedés következtében – bármi is legyen annak az oka – az állatvilág veszélyeztetve van, mert megszünnek élethelyeik és az élelem forrásaik.  Veszély fenyegeti a fajok egész seregét, kezdve a madagaszkári Lemúra majmoktól-akkora a rájuk nehezedö stressz, hogy eggyesek abbahagyták a szaporodást; a jegesmedvék életterülete a sarki jég-olvadóban van; a bálnák élelem forrásaikat veszitik el; egyes fafajták abba hagyták az oxigén termelést…  És ez csak egy terület, amit tágabb értelemben ökoszisztémának nevezünk.

És itt vannak az állandóan növekvö idöjárási anomáliák amelyek bolygószerte pusztitanak.

Mi emberek úgy látszik elfelejtjük, hogy mi is az ökoszisztéma részei vagyunk.  Mi lehetünk a táplálék lánc tetején és lehetünk a domináns faj a környezetünkre ható képességünk szempontjából; de ha a másik fajokra ható stressz olyan eröteljes, hogy kihat a szaporodásukra, akkor mi leszünk a következök?

Persze, Canadabol jött néhány komoly tanulmány miszerint bizonyos müanyagok melyeket a müanyag cumis üvegekhez használnak kihatással vannak a kisfiúk szaporodó képességeire.  Növekszik a bizonyitékok száma, hogy ha ezek a fiú gyermekek felnönek, a reproduktiv rendszerük cserben hagyja öket.  A lemura majmok nyomdokait követjük majd?

Igy a szóban forgó téma kedvéért itt van három egymásra ható terület:   1) az ökoszisztéma,    2) a szeszélyes idöjárás ami stresszeli a növény és állatvilágot,     3) a technológiai civilizációnk ami úgy látszik radikálisan hatást gyakorol a másik kettö – az ökológia és az idöjárás – területére (nem beszélve a lehetséges hatásokrol a saját fiú gyermekeink szaporodó képességére – legalább is a nyugati ipari nemzeteknél).

Amint a változások ezeken a területeken fokozott ütemben növekednek, a zürzavaros elemek természetszerüen felmerülnek.

Vegyük például a nemrégiben történt bakit az egyik egyetemi központban, ahol több ezer leendö diákot értesitettek e-mailben a felvételükröl, holott ténylegesen el lettek utasitva – ez a zürzavaros elem noha munkahelyi volt, természete hivatalnoki.

Amit a Hathorok mondanak az az, hogy nagyon sok terület hat egymásra egyidöben és ezért a zürzavar üteme fokozódik.  Ennek eredményeként, a kis zürzavaros elemek játéka és kölcsönhatása megteremti a nagyobb zürzavaros elemeket.  Amikor elegendö számú nagy zürzavaros elem hat egymásra az a Zürzavaros Csomó.  Erre figyelmeztetnek bennünket a Hathorok. 

És vissza azon kijelentésükhöz: „a küszöbön áll”.  Amikor a pontos idözitést kértem, azt mondták, hogy nagy valószinüségét látják egy Zürzavaros Csomó megnyilvánulásának bármikor az üzenet átadásától (2009, április 27) számitott néhány hét és kb. 9 hónap közötti idöszakban.  De azt is kihangsúlyozták, hogy ez csak egy becslés.  A mai idök illékonysága lehetetlenné teszi, hogy bizonyosan tudjuk mikor kezd a „fazék viz lobogva forrni.”

Arra próbálnak rámutatni (a Hathorok-a forditó), hogy a zürzavar természetes része az evolúciós folyamatnak, nem kell megrémülni töle, ahelyett inkabb használjuk fel mint célzást a személyes fejlödésünk további gyorsulására – tekintet nélkül arra, hogy a körülöttünk lévök vajon mit tesznek illetve nem tesznek vele.

Van egy másik dolog is az üzenetükben amivel nem voltam teljesen tisztában.  Amikor azt mondták: „politikai alkalmatlanság a világ eseményeinek a kezelésében” vajon hogyan értették ezt?

Hát, az derült ki, hogy a kifejezés sokkal szélesebb körü összefüggéssel bir számukra mint gondoltam volna.  Részükröl a politikai alkalmatlanság magába foglalja a megszokott emberi butaságot, kapzsiságot és tudatlanságot és amikor ezeket hozzáadjátok a világ zürzavaros eseményeinek az egyvelegéhez, akkor olyan kombinációt kaptok ami súlyosabbá teheti és valószinüleg súlyosbitja is a helyzetet.  De az alkalmatlanság a Hathorok számára magába foglalja az egyes országok „árnyék kormányának” a gyalázatos és rossz indulatát is, hogy szándékosan félrevezessék az embereket, esetenként vlójában manipulálják és ellenörzésük alatt tartsák az emberek sorsát.

A Hathorok kifejezetten az árnyék kormányokra utalva használták az alkalmatlanság szót, nem azért mintha azok ügyetlenek vagy szakképzetlenek lennének, hanem mert a viselkedésük amit jelenleg választottak (kontroll és manipuláció) a saját leépülésükhöz vezet; és okosságuk ellenére vakvágányon vannak.

Mind ez az egyveleg része és a jó francia kifejezéssel élve, mint a jó és a rossz, a szép és a csúnya mélange-a.  Tehát a levest feltettük és a hö minden bizonnyal be van kapcsolva!

Hogy ki-ki közülünk mit csinál majd a közös fazekunkban, az bizonyára olyan show müsor lesz, amit érdemes megnézni!

Végezetül, kerüljön ki bármi is a kozmikus konyhából ugymond, én személyesen tanúskodom a Hathorok azon megjegyzése mellett, hogy a Felemelkedés Holonja eröteljes módja a tudatosság váltásának.

Amióta átadták nekem a Felemelkedés Holonját, mindebféle helyzetben kisérleteztem vele; és azt kell, hogy mondjam, hogy rendkivül hatásos a saját energia állapotom és az érzékelésem váltásában még olyankor is, amikor gyávának, fatalistának érzem magam és általában negativ érzéseim vannak a világról, az életemröl és az emberi körülményekröl.

Az egyetlen módja, hogy megállapitsd, hogy a Felemelkedés Holonja ugyanolyan eröteljes-e számodra is mint nekem, ha kipróbálod.

A Felemelkedés Holonjának a magyar nyelvü leirását megtalaálod az espavo.hu és www.fluidemerald.com weboldalakon a Felemelkedés Holonja cimen.  Az eredeti angol leirás pedig a www.tomkenyon.com weboldalon található The Holon os Assention cimen.

Azt ajállom pörgesd meg és nézd mi történik!

Forditotta:  Sári Izabella

Az eredeti üzenetet a http://tomkenyon.com/chaotic-nodes  weboldalon található.

Copyright 2009 Tom Kenyon Szerzöi Jog Fenntartva

A Hathorok üzenete megosztható és megvitatható másokkal és báarmilyen formában dijmentesen terjeszthetö de tartalma semmilyen módon sem változtatható meg és tartalmaznia kell ezt a copyright utóiratot.

Weboldal: http://tomkenyon.com Contact: office@tomkenyon.com

Share