Az Egyensúly Holonja

A Hathorok üzenete Tom Kenyon csatornázásában

2007 február 3

Ebben az üzenetben néhány tanácsot szeretnénk felajállani saját finom energiáitok kezelásáre a Föld aktivitások pl. földrengések és tüzhányó kitörések elött, alatt és után.

A Föld energetikai mintázatát és az elkövetkezö Föld változások növekvö ingatagságát tekintve, minden ember képes lesz érzékelni a Föld finom energetikai változásait akár a glóbusz túloldalán történö esemény következtében is.  Természetesen amikor finom energiákról van szó, nem egy földrengés közelsége a fö tényezö.  Ez az üzenet elsösorban az érzékeny természetüeknek szól.  Ide tartoznak a spirituálisan elörehaladott egyének, azok akik tudatosan az evolució folyamatában vannak és ide soroljuk a gyerekeket és az állatokat is akiket mi „ártatlanok”-nak nevezünk. 

A szeizmikus eseményeket az aktivitás középpontjából és a hozzá kapcsolódó törés vonalak mentén kibocsájtott nyomás hullámok elözik meg.  Ezek a nyomás hullámok idézik elö a változásokat a Föld finom energiáiban, ami a szeizmikus esemény erösségétöl függöen, ezer mérföldekkel távolabb is hatással lehet az egyénekre.

A Földi hálót és a Tüz Gyürün áthaladó törés vonalakat vizsgálva – a Tüz Gyürü: Oroszország északkeleti partvonala, Kina partjai, Japán szigetek, Indonézia, Ausztália, Új Zéland, Dél-Közép és Észak Amerika nyugati partvonala, Alaszka partjai az Aleuti szigeteken át vissza az Orosz partokhoz – a tektonikus nyomás hatalmas növekedését látjuk.  Úgyszintén, a szeizmikus nyomás növekedését látjuk az Amerikai Egyesült Államok Yellowstone térségében.  Továbbá, váratlan Föld aktivitások lehetöségét látjuk az Amerikai Egyesült Államok és Canada keleti partvidékén is.  Nem kivánjuk ezen lehetöségek részletes leirását adni, mert annak semmi értelme nincsen ha tudjuk, hogy mennyire gyorsan változik a dolgok állása. 

Komplex hállózati kapcsolatok vannak a Tüz Gyürü és a többi törés vonalak között.  Ezek közé sorolhatók azok a vetödések melyek látszólag nincsenek kapcsolatban, Kina egyes részein, Indián, Pakisztánon, Törökországon, Görögországon és Olaszországon haladnak át.  Geológusaitok nem találtak közvetlen kapcsolatot ezek a vetödések között, de ahogyan mi nézzük a Föld energiáit, mi közvetlen kapcsolatot látunk nem annyira a törés vonalak hagyományos rendszerében inkább a Föld különbözö szintjei – a kéreg és annak alsó rétegei melyek belenyúlnak a köpenybe – közötti egybeesésekben.  Ezeket a harmónikus kapcsolatokat nem csupán a tektonikus lemezek mozgása müködteti hanem a Nap aktivitások is.  Ez egy energetikai fenomén és a Nap aktivitások felerösödött idöszaka, ahogy mi látjuk, még jó néhánz évig folytatódni fog. 

Elözöleg már mondtuk, hogy a világür mélyéböl jövö energia hullámok a tudatossággal kapcsolatosak, a Napotokba érkeznek és onnan a Föld köpenybe kerülnek.  Az emberi tudatosságnak megvan a lehetösége, hogy mérsékelje vagy átalakitsa egy jó részét az emlitett egybeeséseknek, de eddig nem sikerült felérni ezekhez a potenciálokhoz.

Az esélyeket nézve, azt mondhatjuk, hogy már most a „rázós” úton vagytok.  Nem sok minden tehetö annak érdekében, hogy csillapitsátok vagy változtassatok a Föld aktivitásokon ezzel kapcsolatban.  A Föld elkezdte ön-tisztitó akcióját.  Amit most itt meg szeretnénk vitatni az a finom energiák amikre hatással vagytok.

Elöször is, amint a szeizmikus energiák felerösödnek, természetesen megjelenik a nyugtalanság, szeszélyes érzelmek, akadozó gondolat menet, ideiglenes memória zavarok, ingerlékenység, irracionalitás, a „satuba” szoritottság vagy csapdában vergödés érzése.  Gyakran alvási zavarok is hozzá tartoznak akár csak az általános depresszió, kétségbeesés és hirtelen kimerültség érzése.  Általánosan szólva ezeket a tüneteket erösebben érzékelik az érintett törés vonalak közelében, de érzékeny egyének nagy távolságokról is megérezhetik. 

Az érintett törésvonalak mentén többszintü frekvenciák jönnek létre. Az ELF (extremely low frequencies) extra alacsony frekvenciák lassú hullámokban terjednek, ezer mérföldeket megtéve a Földön át.  A magas frekvenciák, bár az emberi fül számára nem érzékelhetöek, egyes állatok képesek hallani öket.  Azomban csak azért, mert ezeket a frekvenciákat nem halljátok, az nem jelenti azt, hogy nem hatnak rátok.  Természetesen ezek a vetödések aktivitása által kibocsájtott ultra magas frekvenciák akár csak az ELF-ek igen zavaró hatással vannak ember és állat finom energia mezöire.  Ezen szeizmikus aktivitások közben hirtelen megmagzarázhatatlan fej fájás jelentkezhet ami aztán ugyanolyan váratlanul, minden nyilvánvaló ok nélkül elmúlik.  Amikor az aktuális szeizmikus esemény megtörténik, a nyomás hullámok átalakulnak a föld fizikai mozgásává.  Ezek nem találgatások.  Az nagyon is nyilvánvaló amikor egy földrengés közepette találjátok magatokat.  Egy-egy szeizmikus esemény után több féle bonyodalom lép fel a harmonikus kapcsolatokban.  Az utó-sokk ennek része a fizikai sikon.  A másik aszpektus viszont a komlex frekvenciák létrejötte az új alakzatában megnyugvó vetödés mentén.  Ismételten, az ELF frekvenciák több ezer mérföld távolságban is érezhetöek, de ott vannak az ultra magas frekvenciák is, és mindkettö folytatja negativ hatását az emberekre és az állatvilágra. 

Azt ajállottuk a durva fizikai sikon, akik a lehetséges, tektonikusan érintett területeken élnek tartsanak tartalék élelmet és vizet minden eshetöségre, noss, ezek gyakorlati dolgok és bárki, bármelyik területen jó lenne ha tartalékolna ilyesmit hiszen a változékony viz rendszer a nem földrengéses területeken érezteti majd hatását.

A figyelmünket most arra szeretnénk forditani amit legkönnyebben hyperfizikának jellemeznénk és a finom energiáitok kezelésére, ha netán egy szeizmikus esemény illetve annak hatása alá kerülnétek.  Elözö üzenetünkben részletes leirást adtunk az Egyensúly Holonjáról illetve az oktaéderröl.  Ez egyszerü de nagyon hatékony a finom energiáitok kiegyensúlyozására.  És itt van még egy jellemzöje ennek a mértani testnek.  Védelmet nyújthat a szélsöséges Föld változások pillanataiban, de ahhoz mesterévé kell, hogy váljatok, azaz képesek legyetek egy ilyen Föld esemény esetén túllépni a félelmeteken és tudatosan megalkotni magatok körül a Holont és benne tartózkodni.  Most egy végtelenül komplex dologról beszélünk, de igyekszünk azt egyszerüvé tenni.

Földetek, ahogy mi látjuk, egy újabb energia állapotba fejlödik fel.  A szélsöséges Föld aktivitások pillanataiban a törés vonalak környezö területei szuper vezetökké válnak.  Ilyen esetekben érintetlenül túl juthattok ezeken az állapotokon, ha megalkotjátok az Egyensúly Holonját azaz az oktaédert magatok körül.  Azonkivül, ezáltal lényegesen elérhetöbbé válik lényetek téren és idön kivüli aszpektusa és intuitiven lehetövé teszi nektek, hogy fizikailag a számotokra legmegfelelöbb helyre húzódjatok.

Azok akik távol élnek a fö szeizmikus eseményektöl, ugyanezt az elvet alkalmazhatják, habár a Föld aktivitások hatása nem a fizikai hanem finom energia testetekre irányul, és ez föleg az érzékenyebbeknél lesz igaz.

Amint zavart éreztek a rendszeretekben, ahogy azt már elöbb is tanácsoltuk, jó ha rögtön, szinte reflex szerüen megalkotjátok az Egyensúly Holonját.  Ez lehetövé teszi számotokra, hogy mérsékeljétek a negativ hatásokat.  Azok számára akik szélsöséges idöjárási körülmények között találják magukat, ez a Holon szintén védö hatással lehet.  Ilyen esetekben nincsennek szuper vezetö állapotok, mert azok a törés vonalak aktivitásai által keletkeznek az epicentrumban, de az összekapcsolódás a téren és idön kivüli aszpektusotokkal lehetövé teszi számotokra, hogy intuitiven és kiegyensúlyozottan cselekedjetek.

Amint már emlitettük, egy szélsöséges szeizmikus esemény közepette, az epicentrum körüli területek szuper vezetökké válnak. A mi nézöpontunkból szemlélve ezeknek a szuper vezetö állapotoknak a geometriája virágoknak vagy hópelyheknek látszik.  Bizonyosan a szuper vezetö mezök hatalmas romboló erövel birnak a környezö területekre a fizikai anyagban a Földön, de komplex geometriájuk az ürböl és az interdimenzionalitás nézöpontjából szemlélve gyönyörü és mi közvetlen kapcsolatot látunk köztük és a gabona körök között.  A gabona körök az informácio egy formája ami még megfejtésre vár.  A földrengés epicentruma körüli szuper vezetö mezök úgyszintén az informácio egy formája, nem az egymáshoz ütközö tektonikus lemezek esetleges következménye.  Az csak egy kis darabkája a kirakósdinak.  Az viszont igaz, hogy nagy részét képezi a tektonikus surlódás a harmadik dimenziós szinten, de a többi dimenziókban más dolgok történnek.

A mi perspektivánkból nézve a Földhöz kapcsolodó szuper vezetö mezök száma növekszik, akár szeizmikus aktivitás, akár gabona körök vagy elektromágneses anomáliák formájában.  Mi úgy látjuk, hogy ezek a fenomének a Föld üzenetei.  A gabona körök többsége, amelyek valóban gabona körök és nem valami megtévesztés, a Földtöl jövö interdimenzionális üzenetek.  Tulajdonképen van közöttük interdimenzionális lényektöl származó is, akik együtt müködnek a Földdel.  Az effajta gabona körök jelek, élö feljegyzések az interdimenzionális párbeszédröl a Föld és az interdimenzionális látogatók között.

A Föld mint tudatos lény nem csak a Naprendszer és a Tejút Galaxis része, de a legmélyebb ürnek is amit fizikátok még nem ért meg.  A Föld felfelé emelkedik a tudatosságban.  Mint ahogy a kigyó levedli régi börét.  Hogy az emberiség része lesz-e az Új Földnek az még nem tisztázódott. (Ez 2007 februári üzenet-azóta sok minden tisztázódott-a forditó megjegyzése)  Amit tisztán látunk az az, hogy a Föld emelkedik.  A spirituálisan kibontakozó egyének számára ez nem egy olyan valami amitöl félni kellene.  Ez egy rendkivüli alkalom megtapasztalni a hyperdimenzionális fizikát müködés közben, amikor a különbözö formában megjelenö szuper vezetö mezök száma megnö a Földön, „meglovagolhatjátok” ezeket az energia állapotokat a megasabb és tökéletesebb tudatosság állapotába.  Valami nagyon is valós módon olyanok ezek mint az ajtók a Föld mgasabb dimenzióiba.  Hivogató jelek, hogy engedjétek el ténylegesen és jelképesen is a ragaszkodásotokat a felszines tudatossághoz, hogy beléphessetek a csodák rendkivüli világéba és az Új Föld bámulatos születésébe. 

A ti saját megszületésetek pillanatában a fizikai világba nem tudtátok, hogy mi történik – csupán a nagy nyomást éreztétek és a mozgást amit nem tudtatok megállitani.  Ez sok mindenben hasonló esemény a Föld számára is.  Világotok kellös közepén új világok bukkannak elö a szemeitek elött.

AMI MIATT ITT VAGYTOK – AZ A NYAKATOKBAN VAN!

A Hathorok

______________________________________________________________________________________________

Gondolatok erröl a Hathor üzenetrol

Tom Kenyon

A Hathorok legutolsó üzenetét szemlélve néhány dolog jut eszembe.  Elöször is, ez a leg kijózanitóbb üzenet (eddig) amit a Föld változásairól adtak át.  Ök (a Hathorok) soha nem bocsájtkoznak semmiröl sem, elönyben részesitik a lehetöségek megvitatását.  Számtalanszor elmondták már nekem, hogy a választás erejével bármilyen helyzet megváltoztatható vagy elháritható.  És ez bizonyosan vonatkozik arra is amiröl most beszéltek.  Ennek az üzenetnek azomban a hangneme különbözik az elözöektöl, és az is nagyon szokatlan, hogy két planetáris üzenetet adtak két hét leforgása alatt, ezt soha nem tették ez elött.

A Hathorok már egy idö óta mondják, hogy a Föld változásainak a kezdetén vagyunk. (2007 februárjában amikor az üzenet elhangzott – a forditó)  A nemrégiben történt felerösödötten tomboló viharok és a világszerte változó idöjárás erre utal.  Amióta a Hathorok elkezdték átadni planetáris üzeneteiket, hogy az információt megosszuk mindenkivel, azt állitották, hogy az emberi tudatosság alkotóan eggzütt müködik a bolygó finom energiáival és, hogy ez a közremüködés bizonyos mértékben befolyásolja a földrengéseket és az idöjárást is.  Ez az eszme teljesen kivül áll a modern tudomány látókörén, mégis valamiképen igaznak érzem.

Mivel a Hathorok úgy tünik nagyon buzgón igyekeznek tudatni velünk az Egyensúly Holonját, úgy vélem segitségetekre lehet, ha kicsit bövebben megvitatjuk ezt a mértani formát.  Jó néhány e-mail üzenetet kaptunk a világ különbözö tájairól melyben az emberek útba igazitást kérnek.  A Hathorok ezt mondták az elözö üzenetükben az EgyensúlyHolonjáról mely két héttel ezelött érkezett:   „Azt ajáljuk kisérletezzetek vele,  játszatok vele és váljatok mesterévé ennek az egyszerü mértani formának.  Állandóan legyen veletek éber tudatosságotokban, hogy bármikor meg tudjátok alkotni ha szükség van rá, önmagatok és szeretteitek számára is.  Holonnak hivják és mi most egészen pontosan az oktaéderröl beszélünk azaz az Egyensúly Holonjáról.  Képzeld el ünmagad egy fény piramissal körülvéve a felsö testedet és egy ugyanolyannal az alsó testedet.  Ezek négyzet alapú piramisok, az egyik felfelé, a másik lefelé mutat.  Te ennek a közepén vagy.  Ha fekszel, akkor a négyzeten vagy, ahol a két piramis összeér, és a feletted lévö piramis azonos az alattad lévö piramissal. Olyan nagyra vagy olyan kicsire méretezed, ahogy a kedved tartja, mind addig amig teljes egészében benne vagy.

Állva vagy ülve az oktaéder tengelye a tested közepén halad keresztül, úgy, hogy ha egy vonalat húznál a piramis csúcsából a középponton keresztül a másik piramis csúcsáig, ez a vonal a tested közepén haladna keresztül.  Az oktaéder egyensúlyba hozza az energiákat.  Egyensúlyba hozza a tudatosság nöi és férfi aszpektusait.  Ne hagyjátok, hogy egyszerüsége megtévesszen benneteket. Ez egy eröteljes eszköz a finom energiáitok egyensúlyozására.

Az oktaéder az 5 három dimenziós mértani forma egyike, melyeket közös néven plátoni testeknek ismerünk.  Az oktaédernek 8 oldala van, az „okta” szó nyolcat jelent.  A felsö piramisnak 4 oldala van és úgyszintén az alsó piramisnak is 4 oldala van, a ket piramis alapja összeér és négyzetet alkot.  A plátoni testek természetesen elöfordulnak a természetben is féleg a kristály struktúrákban valamint az atomi meg molekuláris konfigurációkban.  Ezoterikusan szólva mindegyik plátoni testnek meghatározott energetikai hatása van.  Néhanyan e-mail üzenetben kérdezték, hogy azonos-e az oktaéder a csillag tetraéderrel, nem, nem azonos.  A csillag tetraéder két háromszög alapú piramisból áll és az alapjaik nem egymáson fekszenek, a két piramis egymasba olvad.  Azonkivül a csillag tetraéder energetikai hatása más mint az oktaéderé.

Valószinüleg jó néhány geometriai mintázat közül választották a Hathorok az oktaédert, én (Tom Kenyon) azt gyanitom, hogy ennek egyik oka az, hogy ök (Hathorok) pragmatisták.  Ay emberek többsége könnyebben megalkotja képzeletben az oktaédert mint más komplikált mértani formát.

Amikor elöször megkaptam az információt a Hathoroktól az Egyensúly Holonjáról tényleg azt gondoltam, hogy ez egyszerü. Sokszor azomban a legegyszerübb dolgok a legjobbak.  Semmi kétségem nincs affelöl, hogy a Holon az egyensúly érzését kelti az alkalmazásban.  Az elözö Hathor üzenet részleteiben azt a megjegyzést találtam, hogy a legérdekesebb amikor Holont küldünk a veszélyben forgó személyeknek illetve területeknek a Földön.

Ebben az utolsó üzenetben a Hathorok azt hangsólyozzák, hogy jó lenne ha megtanulnánk megalkotni a Holont azonnal, reflexszerüen.  Ha igazuk van abban, hogy mi fog következni, akkor ez valószinüleg nagyon jó tanács.

Továbbá a Föld változások felerösödéséröl szóló megjegyzéseikben találtam egy érdekes és ugyan akkor gondot okozó adatot amely szerint a földrengések törés vonalai szuper vezetö állapotokat hoznak létre.  Noss, én nem vagyok fizikus és itt bizonytalan vagyok, megértésem szerint a szuper vezetö állapot az elektromosság fémekben történö vezetésével kapcsolatos.  Rendesen a fémeknek az elektromosság áramlásával szemben ellenállásuk van.  A szuper lehütött fémeknek azomban csökken az elektomosság áramlásával szembeni ellenállása.  Például a mercurynak nincsen ellenállása az elektomosság áramlásával szemben abszolút 0 fokon.  Bizonyos körülmények között a szuper vezetö állapotok az anti-gravitációval társithatók.  Itt van számomra a gond.  A földrengések a fizikai sikon surlódás, egészen pontosan a tektonikus lemezek surlódása által keletkeznek.  A surlódás pedig höt fejleszt és nem hideget.

Feltehetöen a földrengés epicentrumában igen magas a hömérséklet.  Akkor hogyan kerülhet sor a szuper vezetö állapotra?

A Hathorokhoz fordultam ezzel a bizonytalanságommal, amire ök azt mondták, hogy igen, a hö jelen van a surlódás következtében. Azomban van egy pillanat a szeizmikus esemény közben amikor a földrengés alapjának interdimenzionális természete szokatlan módon befolyásolja az elektromágneses mezöt.  A dimenziók eltolódásának következtében egy „fánk” alakú dimenzionális buborék keletkezik ami többek között szuper vezetö állapotot hoz létre.  Más szavakkal, a kö köhöz surlódása által keletkezett hö közepette van egy röpke pillanat amikor az interdimenzionális fizika szuper vezetö állapotot hoz létre.  A Hathorok azt mondják, hogy az effajta szuper vezetö állapotok és az Egyensúly Holonja pozitivan hatnak egymásra.

Végül, utolsó mondatukkal lehengereltek: „Ami miatt itt vagytok az most a nyakatokon van!”  Kivánom nektek és szeretteiteknek a lehetö legkegyesebb átkelést a tü fokán.  És jegyezzük meg, ha a Föld megmozdul alattunk akár ténylegesen akár jelképesen, ragadjuk meg a pillanatot és lovagoljuk meg a hullámot az elragadtatásba és a nagyszerüségbe mely életünk minden pillanata mögött ott vár.

Tovabbi magyarázatok az Egyensúly Holonjához

Több e-mailt is kaptunk amiben azt kérték, hogy további magyarázatot füzzünk az Egyensúly Holonjához.  Ez az információ azoknak szól akiknek több alapismeret szükséges a Holon vagyis az oktaéder megértéséhez.  Ezt nem a szakrális geometria elörehaladott tanulóinak szántuk.  Az egészet céltudatosan egyszerüvé tettem két okból kifolyólag.  Elöször, mert nem szükséges az Egyensúly Holonjának komplex megértése ahhoz, hogy használni tudjátok, másodszor, sok ember meghátrál a komplex geometria elöl.  Mivel ez a Holon igen hatásos és egyszerü a használata, azt választottam, hogy ne komplikáljuk a dolgot.  Más szavakkal, úgy vélem, nem kell részletekbe menni a plátoni testekröl vagy belebonyolódni ezoterikus használatukba.

Itt az oktaéder vázlata, mivel sokszor egy kép ezer szóval felér. 

 

  Az oktaéder lényegében 2 négyzet alapú piramis, alapjaival egymásra illesztve.  Az Egyensúly Holonját úgy alkotjátok meg, hogy egy fény oktaédert képzeltek magatok körül a képzelet erejével.  Nem számit milyen szinüre csináljátok.  A szine spontán megváltohat a lelkiállapototoktól függöen.  Én az enyémet tiszta fehér fényböl képezem, de ez személyes elönyben részesités és nem dogma.  Hála az Istennek és hála az Istennönek nagyon kevés itt a dogma.
 
A dolog lényege, hogy teljes egészében benne legyetek az oktaéderben.  Pékdául ha fekszetek a két piramis alapja (ahol egymásra illeszkednek az oktaéder közepén) valószinüleg alattatok lesz.  De bárhová helyezhetitek magatokat az oktaéderen belül.  Lebeghettek a felsö piramisban, lemerülhettek az alsóba, vagy behúzódhattok az egyik sarokba.  Nem számit.  És nem kell egyik égtáj felé sem (mint észak, dél, kelet, nyugat stb.) tájolodni.  Azonkivül sem ima, varázs igék vagy speciális légzés nem szükséges.  Az egész dolog nagyon egyszerü.  És ez csak az egyik elönye a sok közül azon tény mellett, hogy müködik.
 
Ha álltok vagy ültök az oktaéder tengelye (az elképzelt vonal amely mindkét piramis csúcsát az alap középpontjával köti össze) valószinüleg egybeesik a testetek központi tengelyével (a fejetek tetejétöl a korona csakrából indulva a talpatokig).  Azomban ti elképzelhetitek magatokat a felsö piramis csúcsa alatt, vagy az alsó piramis csúcsa felett.  Más szavakkal, az oktaéder központi sikja – ahol a két piramis egymásra illeszkedik és négyzetet alkot – bárhová kerülhet a testeteken.  Talán a szivetek magasságába helyezitek, de lehet a fejeteknél vagy a labatoknál is.  Nem számit – mindaddig amig az egyensúlyozó hatásról van szó.  Ténylegesen viszont a központi négyzet helyzete a testetekkel (hol halad át a testeteken) más-más helyen erösebb vagy gyengébb hatású lehet.  Én azt mondom kisérletezzetek!  Találjátok meg, hogy melyik helyzet a legmegfelelöbb számotokra.
 
Talán fölösleges, mégis hadd mondjam el mégegyszer. Nem számit hova helyezed magad az oktaéderben, merre tájolod és milyen a szine.  Az a fö, hogy teljes egészében benne legyél.

És egy végsö megjegyzés a geometriáról mivel ezt a kérdést is több e-mailben feltették: azonos-e az oktaéder a csillag tetraéderrel?  Nem, nem azonos.  Teljesen különbözö mértani testek.  Szándékosan nem taglalom itt a különbségek részleteit, de ha további információ érdekel benneteket azt tanácsolom, hogy használjátok az internetet, hogy felfedezzétek a geometria és annak kiegészitöje a szakrális geometria lenyügözö világát. Egy egész világnyi információ van ott, arra várva, hogy felfedezzétek. És ez mind ott van a kezeitek ügyében egy egér kattintásra töletek!

2007 január 18-i üzenetükben a Hathorok információt adtak át, hogy küldhetitek is az Egyensúly Holonját a veszélyben lévö területekre vagy személyeknek – annak érdekében, hogy egyensúlyozó energiát jutassatok oda.  Ez esetben az Egyensúly Holonját azaz az oktaédert hasonlóan alkotjátok meg azzal a különbséggel, hogy nyilván ti nem vagytok benne, a terület, személy vagy személyek ahová/akihez külditek a Holont az van benne.  Más szavakkal. ha az Egyensúly Holonját a Föld egy területének küldöm, akkor azt a területet képzelem bele a Holonba.

Bárhová küldhetitek az Egyensúly Holonját a Földön, ahová csak kivánjátok, és bárhová az Univerzumban is (ha hitrendszeretek elvisz oda).  Az Egyensúly Holonját küldeni az egy fajta jóindulatú tett, de itt egy intelem – ne rontsatok bele mások valóságába.  Más szavakkal, mindenkinek joga van a saját szenvedéséhez.  Csak mert te vagy én azt szeretnénk, hogy valaki sokkal eröteljesebb állapotban legyen, az nem jelenti azt, hogy Ö is azt akarja.  Mindannyiunknak magvan a joga, hogy szomorúak, haragosak, zavarodottak vagy bármi legyünk, ameddig csak akarunk.  Néha ez egy kicsit homályossá válik.  Talán a barátunk vagy család tagunk bajban van és mi szeretnénk a dolgokat jobbra forditani. De szándékunkat kivetiteni másokra amikor az nem az Ö óhajuk, azt hiszem az visszaélés a finom energiákkal.  Ezért én azt tanácsolom, hogy küldjétek az Egyensúly Holonját mint egy csalogató hivást, úgymond lélegzetnyi friss levegöt, a felszólitás illetve megterhelés helyett.  Ha úgy küldjük a Holont mint egy energetikai egyensúly ajállatot azokhoz akik azt választották, hogy elfogadják, minden elvárás nélkül. hogy ök bármit is tennének vele, akkor azt hiszem, hogy megfelelö módon küldjük a Holont a világba.

Azt tanácsolom, hogy tegyétek játékossá a tanulást, hogy hogyan alkossátok meg az Egyensúly Holonját. Játszatok vele!  Talán forgassátok meg!  Csináljátok különbözö szinüre!  Találjátok meg, hogy hol érzitek, hogy az a legjobb hely ahová helyezitek magatokat az oktaéderben. Gyakoroljátok a nap szokatlan idöszakaiban.  Alkossátok meg az Egyensúly Holonját mindenütt.  Senki sem fogja tudni, hogy mit csináltok.  Tegyétek meg bevásárlás közben, mig kiviszitek a szemetet, amikor kedvenceiteket etetitek, sétálás közben vagy amig azok az átkozott reklámok mennek tévézés közben.  A lista, hogy hol és mikor tarthattok Holon szünetet az gyakorlatilag végtelen.  A dolog lényege az, hogy eleget gyakoroljátok, hogy amikor úgy érzitek nem vagytok a központotokban, amikor érzelmileg vagy energetikailag nem vagytok egyensúlyban – gondolkodás nélkül meg tudjátok alkotni az Egyensúly Holonját.  Akkor nagyszerü szövetségessé válik.  Az egyik legjobb barátotok lesz, azzal a különbséggel a kutyától, hogy nem kell se etetni, sem sétálni vinni és az újságotokat sem rágja meg!

 

Forditotta : Sári Izabella

Az eredeti üzenetet a http://tomkenyon.com/the-holon-of-balance weboldalon található.

Copyright 2009 Tom Kenyon Szerzöi Jog Fenntartva

A Hathorok üzenete megosztható és megvitatható másokkal és báarmilyen formában dijmentesen terjeszthetö de tartalma semmilyen módon sem változtatható meg és tartalmaznia kell ezt a copyright utóiratot.

Weboldal: http://tomkenyon.com Contact: office@tomkenyon.com

 

Share