Az Egyensúly Holonja

A Hathorok üzenete Tom Kenyon csatornázásában

2007 február 3

Ebben az üzenetben néhány tanácsot szeretnénk felajállani saját finom energiáitok kezelásáre a Föld aktivitások pl. földrengések és tüzhányó kitörések elött, alatt és után.

A Föld energetikai mintázatát és az elkövetkezö Föld változások növekvö ingatagságát tekintve, minden ember képes lesz érzékelni a Föld finom energetikai változásait akár a glóbusz túloldalán történö esemény következtében is.  Természetesen amikor finom energiákról van szó, nem egy földrengés közelsége a fö tényezö.  Ez az üzenet elsösorban az érzékeny természetüeknek szól.  Ide tartoznak a spirituálisan elörehaladott egyének, azok akik tudatosan az evolució folyamatában vannak és ide soroljuk a gyerekeket és az állatokat is akiket mi „ártatlanok”-nak nevezünk. 

A szeizmikus eseményeket az aktivitás középpontjából és a hozzá kapcsolódó törés vonalak mentén kibocsájtott nyomás hullámok elözik meg.  Ezek a nyomás hullámok idézik elö a változásokat a Föld finom energiáiban, ami a szeizmikus esemény erösségétöl függöen, ezer mérföldekkel távolabb is hatással lehet az egyénekre.

A Földi hálót és a Tüz Gyürün áthaladó törés vonalakat vizsgálva – a Tüz Gyürü: Oroszország északkeleti partvonala, Kina partjai, Japán szigetek, Indonézia, Ausztália, Új Zéland, Dél-Közép és Észak Amerika nyugati partvonala, Alaszka partjai az Aleuti szigeteken át vissza az Orosz partokhoz – a tektonikus nyomás hatalmas növekedését látjuk.  Úgyszintén, a szeizmikus nyomás növekedését látjuk az Amerikai Egyesült Államok Yellowstone térségében.  Továbbá, váratlan Föld aktivitások lehetöségét látjuk az Amerikai Egyesült Államok és Canada keleti partvidékén is.  Nem kivánjuk ezen lehetöségek részletes leirását adni, mert annak semmi értelme nincsen ha tudjuk, hogy mennyire gyorsan változik a dolgok állása. 

Komplex hállózati kapcsolatok vannak a Tüz Gyürü és a többi törés vonalak között.  Ezek közé sorolhatók azok a vetödések melyek látszólag nincsenek kapcsolatban, Kina egyes részein, Indián, Pakisztánon, Törökországon, Görögországon és Olaszországon haladnak át.  Geológusaitok nem találtak közvetlen kapcsolatot ezek a vetödések között, de ahogyan mi nézzük a Föld energiáit, mi közvetlen kapcsolatot látunk nem annyira a törés vonalak hagyományos rendszerében inkább a Föld különbözö szintjei – a kéreg és annak alsó rétegei melyek belenyúlnak a köpenybe – közötti egybeesésekben.  Ezeket a harmónikus kapcsolatokat nem csupán a tektonikus lemezek mozgása müködteti hanem a Nap aktivitások is.  Ez egy energetikai fenomén és a Nap aktivitások felerösödött idöszaka, ahogy mi látjuk, még jó néhánz évig folytatódni fog. 

Elözöleg már mondtuk, hogy a világür mélyéböl jövö energia hullámok a tudatossággal kapcsolatosak, a Napotokba érkeznek és onnan a Föld köpenybe kerülnek.  Az emberi tudatosságnak megvan a lehetösége, hogy mérsékelje vagy átalakitsa egy jó részét az emlitett egybeeséseknek, de eddig nem sikerült felérni ezekhez a potenciálokhoz.

Az esélyeket nézve, azt mondhatjuk, hogy már most a „rázós” úton vagytok.  Nem sok minden tehetö annak érdekében, hogy csillapitsátok vagy változtassatok a Föld aktivitásokon ezzel kapcsolatban.  A Föld elkezdte ön-tisztitó akcióját.  Amit most itt meg szeretnénk vitatni az a finom energiák amikre hatással vagytok.

Elöször is, amint a szeizmikus energiák felerösödnek, természetesen megjelenik a nyugtalanság, szeszélyes érzelmek, akadozó gondolat menet, ideiglenes memória zavarok, ingerlékenység, irracionalitás, a „satuba” szoritottság vagy csapdában vergödés érzése.  Gyakran alvási zavarok is hozzá tartoznak akár csak az általános depresszió, kétségbeesés és hirtelen kimerültség érzése.  Általánosan szólva ezeket a tüneteket erösebben érzékelik az érintett törés vonalak közelében, de érzékeny egyének nagy távolságokról is megérezhetik. 

Az érintett törésvonalak mentén többszintü frekvenciák jönnek létre. Az ELF (extremely low frequencies) extra alacsony frekvenciák lassú hullámokban terjednek, ezer mérföldeket megtéve a Földön át.  A magas frekvenciák, bár az emberi fül számára nem érzékelhetöek, egyes állatok képesek hallani öket.  Azomban csak azért, mert ezeket a frekvenciákat nem halljátok, az nem jelenti azt, hogy nem hatnak rátok.  Természetesen ezek a vetödések aktivitása által kibocsájtott ultra magas frekvenciák akár csak az ELF-ek igen zavaró hatással vannak ember és állat finom energia mezöire.  Ezen szeizmikus aktivitások közben hirtelen megmagzarázhatatlan fej fájás jelentkezhet ami aztán ugyanolyan váratlanul, minden nyilvánvaló ok nélkül elmúlik.  Amikor az aktuális szeizmikus esemény megtörténik, a nyomás hullámok átalakulnak a föld fizikai mozgásává.  Ezek nem találgatások.  Az nagyon is nyilvánvaló amikor egy földrengés közepette találjátok magatokat.  Egy-egy szeizmikus esemény után több féle bonyodalom lép fel a harmonikus kapcsolatokban.  Az utó-sokk ennek része a fizikai sikon.  A másik aszpektus viszont a komlex frekvenciák létrejötte az új alakzatában megnyugvó vetödés mentén.  Ismételten, az ELF frekvenciák több ezer mérföld távolságban is érezhetöek, de ott vannak az ultra magas frekvenciák is, és mindkettö folytatja negativ hatását az emberekre és az állatvilágra. 

Azt ajállottuk a durva fizikai sikon, akik a lehetséges, tektonikusan érintett területeken élnek tartsanak tartalék élelmet és vizet minden eshetöségre, noss, ezek gyakorlati dolgok és bárki, bármelyik területen jó lenne ha tartalékolna ilyesmit hiszen a változékony viz rendszer a nem földrengéses területeken érezteti majd hatását.

A figyelmünket most arra szeretnénk forditani amit legkönnyebben hyperfizikának jellemeznénk és a finom energiáitok kezelésére, ha netán egy szeizmikus esemény illetve annak hatása alá kerülnétek.  Elözö üzenetünkben részletes leirást adtunk az Egyensúly Holonjáról illetve az oktaéderröl.  Ez egyszerü de nagyon hatékony a finom energiáitok kiegyensúlyozására.  És itt van még egy jellemzöje ennek a mértani testnek.  Védelmet nyújthat a szélsöséges Föld változások pillanataiban, de ahhoz mesterévé kell, hogy váljatok, azaz képesek legyetek egy ilyen Föld esemény esetén túllépni a félelmeteken és tudatosan megalkotni magatok körül a Holont és benne tartózkodni.  Most egy végtelenül komplex dologról beszélünk, de igyekszünk azt egyszerüvé tenni.

Földetek, ahogy mi látjuk, egy újabb energia állapotba fejlödik fel.  A szélsöséges Föld aktivitások pillanataiban a törés vonalak környezö területei szuper vezetökké válnak.  Ilyen esetekben érintetlenül túl juthattok ezeken az állapotokon, ha megalkotjátok az Egyensúly Holonját azaz az oktaédert magatok körül.  Azonkivül, ezáltal lényegesen elérhetöbbé válik lényetek téren és idön kivüli aszpektusa és intuitiven lehetövé teszi nektek, hogy fizikailag a számotokra legmegfelelöbb helyre húzódjatok.

Azok akik távol élnek a fö szeizmikus eseményektöl, ugyanezt az elvet alkalmazhatják, habár a Föld aktivitások hatása nem a fizikai hanem finom energia testetekre irányul, és ez föleg az érzékenyebbeknél lesz igaz.

Amint zavart éreztek a rendszeretekben, ahogy azt már elöbb is tanácsoltuk, jó ha rögtön, szinte reflex szerüen megalkotjátok az Egyensúly Holonját.  Ez lehetövé teszi számotokra, hogy mérsékeljétek a negativ hatásokat.  Azok számára akik szélsöséges idöjárási körülmények között találják magukat, ez a Holon szintén védö hatással lehet.  Ilyen esetekben nincsennek szuper vezetö állapotok, mert azok a törés vonalak aktivitásai által keletkeznek az epicentrumban, de az összekapcsolódás a téren és idön kivüli aszpektusotokkal lehetövé teszi számotokra, hogy intuitiven és kiegyensúlyozottan cselekedjetek.

Amint már emlitettük, egy szélsöséges szeizmikus esemény közepette, az epicentrum körüli területek szuper vezetökké válnak. A mi nézöpontunkból szemlélve ezeknek a szuper vezetö állapotoknak a geometriája virágoknak vagy hópelyheknek látszik.  Bizonyosan a szuper vezetö mezök hatalmas romboló erövel birnak a környezö területekre a fizikai anyagban a Földön, de komplex geometriájuk az ürböl és az interdimenzionalitás nézöpontjából szemlélve gyönyörü és mi közvetlen kapcsolatot látunk köztük és a gabona körök között.  A gabona körök az informácio egy formája ami még megfejtésre vár.  A földrengés epicentruma körüli szuper vezetö mezök úgyszintén az informácio egy formája, nem az egymáshoz ütközö tektonikus lemezek esetleges következménye.  Az csak egy kis darabkája a kirakósdinak.  Az viszont igaz, hogy nagy részét képezi a tektonikus surlódás a harmadik dimenziós szinten, de a többi dimenziókban más dolgok történnek.

A mi perspektivánkból nézve a Földhöz kapcsolodó szuper vezetö mezök száma növekszik, akár szeizmikus aktivitás, akár gabona körök vagy elektromágneses anomáliák formájában.  Mi úgy látjuk, hogy ezek a fenomének a Föld üzenetei.  A gabona körök többsége, amelyek valóban gabona körök és nem valami megtévesztés, a Földtöl jövö interdimenzionális üzenetek.  Tulajdonképen van közöttük interdimenzionális lényektöl származó is, akik együtt müködnek a Földdel.  Az effajta gabona körök jelek, élö feljegyzések az interdimenzionális párbeszédröl a Föld és az interdimenzionális látogatók között.

A Föld mint tudatos lény nem csak a Naprendszer és a Tejút Galaxis része, de a legmélyebb ürnek is amit fizikátok még nem ért meg.  A Föld felfelé emelkedik a tudatosságban.  Mint ahogy a kigyó levedli régi börét.  Hogy az emberiség része lesz-e az Új Földnek az még nem tisztázódott. (Ez 2007 februári üzenet-azóta sok minden tisztázódott-a forditó megjegyzése)  Amit tisztán látunk az az, hogy a Föld emelkedik.  A spirituálisan kibontakozó egyének számára ez nem egy olyan valami amitöl félni kellene.  Ez egy rendkivüli alkalom megtapasztalni a hyperdimenzionális fizikát müködés közben, amikor a különbözö formában megjelenö szuper vezetö mezök száma megnö a Földön, „meglovagolhatjátok” ezeket az energia állapotokat a megasabb és tökéletesebb tudatosság állapotába.  Valami nagyon is valós módon olyanok ezek mint az ajtók a Föld mgasabb dimenzióiba.  Hivogató jelek, hogy engedjétek el ténylegesen és jelképesen is a ragaszkodásotokat a felszines tudatossághoz, hogy beléphessetek a csodák rendkivüli világéba és az Új Föld bámulatos születésébe. 

A ti saját megszületésetek pillanatában a fizikai világba nem tudtátok, hogy mi történik – csupán a nagy nyomást éreztétek és a mozgást amit nem tudtatok megállitani.  Ez sok mindenben hasonló esemény a Föld számára is.  Világotok kellös közepén új világok bukkannak elö a szemeitek elött.

AMI MIATT ITT VAGYTOK – AZ A NYAKATOKBAN VAN!

A Hathorok

______________________________________________________________________________________________

Gondolatok erröl a Hathor üzenetrol

Tom Kenyon

A Hathorok legutolsó üzenetét szemlélve néhány dolog jut eszembe.  Elöször is, ez a leg kijózanitóbb üzenet (eddig) amit a Föld változásairól adtak át.  Ök (a Hathorok) soha nem bocsájtkoznak semmiröl sem, elönyben részesitik a lehetöségek megvitatását.  Számtalanszor elmondták már nekem, hogy a választás erejével bármilyen helyzet megváltoztatható vagy elháritható.  És ez bizonyosan vonatkozik arra is amiröl most beszéltek.  Ennek az üzenetnek azomban a hangneme különbözik az elözöektöl, és az is nagyon szokatlan, hogy két planetáris üzenetet adtak két hét leforgása alatt, ezt soha nem tették ez elött.

A Hathorok már egy idö óta mondják, hogy a Föld változásainak a kezdetén vagyunk. (2007 februárjában amikor az üzenet elhangzott – a forditó)  A nemrégiben történt felerösödötten tomboló viharok és a világszerte változó idöjárás erre utal.  Amióta a Hathorok elkezdték átadni planetáris üzeneteiket, hogy az információt megosszuk mindenkivel, azt állitották, hogy az emberi tudatosság alkotóan eggzütt müködik a bolygó finom energiáival és, hogy ez a közremüködés bizonyos mértékben befolyásolja a földrengéseket és az idöjárást is.  Ez az eszme teljesen kivül áll a modern tudomány látókörén, mégis valamiképen igaznak érzem.

Mivel a Hathorok úgy tünik nagyon buzgón igyekeznek tudatni velünk az Egyensúly Holonját, úgy vélem segitségetekre lehet, ha kicsit bövebben megvitatjuk ezt a mértani formát.  Jó néhány e-mail üzenetet kaptunk a világ különbözö tájairól melyben az emberek útba igazitást kérnek.  A Hathorok ezt mondták az elözö üzenetükben az EgyensúlyHolonjáról mely két héttel ezelött érkezett:   „Azt ajáljuk kisérletezzetek vele,  játszatok vele és váljatok mesterévé ennek az egyszerü mértani formának.  Állandóan legyen veletek éber tudatosságotokban, hogy bármikor meg tudjátok alkotni ha szükség van rá, önmagatok és szeretteitek számára is.  Holonnak hivják és mi most egészen pontosan az oktaéderröl beszélünk azaz az Egyensúly Holonjáról.  Képzeld el ünmagad egy fény piramissal körülvéve a felsö testedet és egy ugyanolyannal az alsó testedet.  Ezek négyzet alapú piramisok, az egyik felfelé, a másik lefelé mutat.  Te ennek a közepén vagy.  Ha fekszel, akkor a négyzeten vagy, ahol a két piramis összeér, és a feletted lévö piramis azonos az alattad lévö piramissal. Olyan nagyra vagy olyan kicsire méretezed, ahogy a kedved tartja, mind addig amig teljes egészében benne vagy.

Állva vagy ülve az oktaéder tengelye a tested közepén halad keresztül, úgy, hogy ha egy vonalat húznál a piramis csúcsából a középponton keresztül a másik piramis csúcsáig, ez a vonal a tested közepén haladna keresztül.  Az oktaéder egyensúlyba hozza az energiákat.  Egyensúlyba hozza a tudatosság nöi és férfi aszpektusait.  Ne hagyjátok, hogy egyszerüsége megtévesszen benneteket. Ez egy eröteljes eszköz a finom energiáitok egyensúlyozására.

Az oktaéder az 5 három dimenziós mértani forma egyike, melyeket közös néven plátoni testeknek ismerünk.  Az oktaédernek 8 oldala van, az „okta” szó nyolcat jelent.  A felsö piramisnak 4 oldala van és úgyszintén az alsó piramisnak is 4 oldala van, a ket piramis alapja összeér és négyzetet alkot.  A plátoni testek természetesen elöfordulnak a természetben is féleg a kristály struktúrákban valamint az atomi meg molekuláris konfigurációkban.  Ezoterikusan szólva mindegyik plátoni testnek meghatározott energetikai hatása van.  Néhanyan e-mail üzenetben kérdezték, hogy azonos-e az oktaéder a csillag tetraéderrel, nem, nem azonos.  A csillag tetraéder két háromszög alapú piramisból áll és az alapjaik nem egymáson fekszenek, a két piramis egymasba olvad.  Azonkivül a csillag tetraéder energetikai hatása más mint az oktaéderé.

Valószinüleg jó néhány geometriai mintázat közül választották a Hathorok az oktaédert, én (Tom Kenyon) azt gyanitom, hogy ennek egyik oka az, hogy ök (Hathorok) pragmatisták.  Ay emberek többsége könnyebben megalkotja képzeletben az oktaédert mint más komplikált mértani formát.

Amikor elöször megkaptam az információt a Hathoroktól az Egyensúly Holonjáról tényleg azt gondoltam, hogy ez egyszerü. Sokszor azomban a legegyszerübb dolgok a legjobbak.  Semmi kétségem nincs affelöl, hogy a Holon az egyensúly érzését kelti az alkalmazásban.  Az elözö Hathor üzenet részleteiben azt a megjegyzést találtam, hogy a legérdekesebb amikor Holont küldünk a veszélyben forgó személyeknek illetve területeknek a Földön.

Ebben az utolsó üzenetben a Hathorok azt hangsólyozzák, hogy jó lenne ha megtanulnánk megalkotni a Holont azonnal, reflexszerüen.  Ha igazuk van abban, hogy mi fog következni, akkor ez valószinüleg nagyon jó tanács.

Továbbá a Föld változások felerösödéséröl szóló megjegyzéseikben találtam egy érdekes és ugyan akkor gondot okozó adatot amely szerint a földrengések törés vonalai szuper vezetö állapotokat hoznak létre.  Noss, én nem vagyok fizikus és itt bizonytalan vagyok, megértésem szerint a szuper vezetö állapot az elektromosság fémekben történö vezetésével kapcsolatos.  Rendesen a fémeknek az elektromosság áramlásával szemben ellenállásuk van.  A szuper lehütött fémeknek azomban csökken az elektomosság áramlásával szembeni ellenállása.  Például a mercurynak nincsen ellenállása az elektomosság áramlásával szemben abszolút 0 fokon.  Bizonyos körülmények között a szuper vezetö állapotok az anti-gravitációval társithatók.  Itt van számomra a gond.  A földrengések a fizikai sikon surlódás, egészen pontosan a tektonikus lemezek surlódása által keletkeznek.  A surlódás pedig höt fejleszt és nem hideget.

Feltehetöen a földrengés epicentrumában igen magas a hömérséklet.  Akkor hogyan kerülhet sor a szuper vezetö állapotra?

A Hathorokhoz fordultam ezzel a bizonytalanságommal, amire ök azt mondták, hogy igen, a hö jelen van a surlódás következtében. Azomban van egy pillanat a szeizmikus esemény közben amikor a földrengés alapjának interdimenzionális természete szokatlan módon befolyásolja az elektromágneses mezöt.  A dimenziók eltolódásának következtében egy „fánk” alakú dimenzionális buborék keletkezik ami többek között szuper vezetö állapotot hoz létre.  Más szavakkal, a kö köhöz surlódása által keletkezett hö közepette van egy röpke pillanat amikor az interdimenzionális fizika szuper vezetö állapotot hoz létre.  A Hathorok azt mondják, hogy az effajta szuper vezetö állapotok és az Egyensúly Holonja pozitivan hatnak egymásra.

Végül, utolsó mondatukkal lehengereltek: „Ami miatt itt vagytok az most a nyakatokon van!”  Kivánom nektek és szeretteiteknek a lehetö legkegyesebb átkelést a tü fokán.  És jegyezzük meg, ha a Föld megmozdul alattunk akár ténylegesen akár jelképesen, ragadjuk meg a pillanatot és lovagoljuk meg a hullámot az elragadtatásba és a nagyszerüségbe mely életünk minden pillanata mögött ott vár.

Tovabbi magyarázatok az Egyensúly Holonjához

Több e-mailt is kaptunk amiben azt kérték, hogy további magyarázatot füzzünk az Egyensúly Holonjához.  Ez az információ azoknak szól akiknek több alapismeret szükséges a Holon vagyis az oktaéder megértéséhez.  Ezt nem a szakrális geometria elörehaladott tanulóinak szántuk.  Az egészet céltudatosan egyszerüvé tettem két okból kifolyólag.  Elöször, mert nem szükséges az Egyensúly Holonjának komplex megértése ahhoz, hogy használni tudjátok, másodszor, sok ember meghátrál a komplex geometria elöl.  Mivel ez a Holon igen hatásos és egyszerü a használata, azt választottam, hogy ne komplikáljuk a dolgot.  Más szavakkal, úgy vélem, nem kell részletekbe menni a plátoni testekröl vagy belebonyolódni ezoterikus használatukba.

Itt az oktaéder vázlata, mivel sokszor egy kép ezer szóval felér. 

 

  Az oktaéder lényegében 2 négyzet alapú piramis, alapjaival egymásra illesztve.  Az Egyensúly Holonját úgy alkotjátok meg, hogy egy fény oktaédert képzeltek magatok körül a képzelet erejével.  Nem számit milyen szinüre csináljátok.  A szine spontán megváltohat a lelkiállapototoktól függöen.  Én az enyémet tiszta fehér fényböl képezem, de ez személyes elönyben részesités és nem dogma.  Hála az Istennek és hála az Istennönek nagyon kevés itt a dogma.
 
A dolog lényege, hogy teljes egészében benne legyetek az oktaéderben.  Pékdául ha fekszetek a két piramis alapja (ahol egymásra illeszkednek az oktaéder közepén) valószinüleg alattatok lesz.  De bárhová helyezhetitek magatokat az oktaéderen belül.  Lebeghettek a felsö piramisban, lemerülhettek az alsóba, vagy behúzódhattok az egyik sarokba.  Nem számit.  És nem kell egyik égtáj felé sem (mint észak, dél, kelet, nyugat stb.) tájolodni.  Azonkivül sem ima, varázs igék vagy speciális légzés nem szükséges.  Az egész dolog nagyon egyszerü.  És ez csak az egyik elönye a sok közül azon tény mellett, hogy müködik.
 
Ha álltok vagy ültök az oktaéder tengelye (az elképzelt vonal amely mindkét piramis csúcsát az alap középpontjával köti össze) valószinüleg egybeesik a testetek központi tengelyével (a fejetek tetejétöl a korona csakrából indulva a talpatokig).  Azomban ti elképzelhetitek magatokat a felsö piramis csúcsa alatt, vagy az alsó piramis csúcsa felett.  Más szavakkal, az oktaéder központi sikja – ahol a két piramis egymásra illeszkedik és négyzetet alkot – bárhová kerülhet a testeteken.  Talán a szivetek magasságába helyezitek, de lehet a fejeteknél vagy a labatoknál is.  Nem számit – mindaddig amig az egyensúlyozó hatásról van szó.  Ténylegesen viszont a központi négyzet helyzete a testetekkel (hol halad át a testeteken) más-más helyen erösebb vagy gyengébb hatású lehet.  Én azt mondom kisérletezzetek!  Találjátok meg, hogy melyik helyzet a legmegfelelöbb számotokra.
 
Talán fölösleges, mégis hadd mondjam el mégegyszer. Nem számit hova helyezed magad az oktaéderben, merre tájolod és milyen a szine.  Az a fö, hogy teljes egészében benne legyél.

És egy végsö megjegyzés a geometriáról mivel ezt a kérdést is több e-mailben feltették: azonos-e az oktaéder a csillag tetraéderrel?  Nem, nem azonos.  Teljesen különbözö mértani testek.  Szándékosan nem taglalom itt a különbségek részleteit, de ha további információ érdekel benneteket azt tanácsolom, hogy használjátok az internetet, hogy felfedezzétek a geometria és annak kiegészitöje a szakrális geometria lenyügözö világát. Egy egész világnyi információ van ott, arra várva, hogy felfedezzétek. És ez mind ott van a kezeitek ügyében egy egér kattintásra töletek!

2007 január 18-i üzenetükben a Hathorok információt adtak át, hogy küldhetitek is az Egyensúly Holonját a veszélyben lévö területekre vagy személyeknek – annak érdekében, hogy egyensúlyozó energiát jutassatok oda.  Ez esetben az Egyensúly Holonját azaz az oktaédert hasonlóan alkotjátok meg azzal a különbséggel, hogy nyilván ti nem vagytok benne, a terület, személy vagy személyek ahová/akihez külditek a Holont az van benne.  Más szavakkal. ha az Egyensúly Holonját a Föld egy területének küldöm, akkor azt a területet képzelem bele a Holonba.

Bárhová küldhetitek az Egyensúly Holonját a Földön, ahová csak kivánjátok, és bárhová az Univerzumban is (ha hitrendszeretek elvisz oda).  Az Egyensúly Holonját küldeni az egy fajta jóindulatú tett, de itt egy intelem – ne rontsatok bele mások valóságába.  Más szavakkal, mindenkinek joga van a saját szenvedéséhez.  Csak mert te vagy én azt szeretnénk, hogy valaki sokkal eröteljesebb állapotban legyen, az nem jelenti azt, hogy Ö is azt akarja.  Mindannyiunknak magvan a joga, hogy szomorúak, haragosak, zavarodottak vagy bármi legyünk, ameddig csak akarunk.  Néha ez egy kicsit homályossá válik.  Talán a barátunk vagy család tagunk bajban van és mi szeretnénk a dolgokat jobbra forditani. De szándékunkat kivetiteni másokra amikor az nem az Ö óhajuk, azt hiszem az visszaélés a finom energiákkal.  Ezért én azt tanácsolom, hogy küldjétek az Egyensúly Holonját mint egy csalogató hivást, úgymond lélegzetnyi friss levegöt, a felszólitás illetve megterhelés helyett.  Ha úgy küldjük a Holont mint egy energetikai egyensúly ajállatot azokhoz akik azt választották, hogy elfogadják, minden elvárás nélkül. hogy ök bármit is tennének vele, akkor azt hiszem, hogy megfelelö módon küldjük a Holont a világba.

Azt tanácsolom, hogy tegyétek játékossá a tanulást, hogy hogyan alkossátok meg az Egyensúly Holonját. Játszatok vele!  Talán forgassátok meg!  Csináljátok különbözö szinüre!  Találjátok meg, hogy hol érzitek, hogy az a legjobb hely ahová helyezitek magatokat az oktaéderben. Gyakoroljátok a nap szokatlan idöszakaiban.  Alkossátok meg az Egyensúly Holonját mindenütt.  Senki sem fogja tudni, hogy mit csináltok.  Tegyétek meg bevásárlás közben, mig kiviszitek a szemetet, amikor kedvenceiteket etetitek, sétálás közben vagy amig azok az átkozott reklámok mennek tévézés közben.  A lista, hogy hol és mikor tarthattok Holon szünetet az gyakorlatilag végtelen.  A dolog lényege az, hogy eleget gyakoroljátok, hogy amikor úgy érzitek nem vagytok a központotokban, amikor érzelmileg vagy energetikailag nem vagytok egyensúlyban – gondolkodás nélkül meg tudjátok alkotni az Egyensúly Holonját.  Akkor nagyszerü szövetségessé válik.  Az egyik legjobb barátotok lesz, azzal a különbséggel a kutyától, hogy nem kell se etetni, sem sétálni vinni és az újságotokat sem rágja meg!

 

Forditotta : Sári Izabella

Az eredeti üzenetet a http://tomkenyon.com/the-holon-of-balance weboldalon található.

Copyright 2009 Tom Kenyon Szerzöi Jog Fenntartva

A Hathorok üzenete megosztható és megvitatható másokkal és báarmilyen formában dijmentesen terjeszthetö de tartalma semmilyen módon sem változtatható meg és tartalmaznia kell ezt a copyright utóiratot.

Weboldal: http://tomkenyon.com Contact: office@tomkenyon.com

 

Share

Az Egyensúly Holonja és a Gyógyulás Holonja

A Hathorok üzenete Tom Kenyon csatornázásában

2005 Március

Bolygótok és Naprendszeretek vortex azaz energia örvény mechanizmusai felgyorsulóban vannak és ennek eredményeként az idö érzékelésetek átalakul.  Ugyanakkor a fejlemények és változások a Földön és a többi szektorban is hatással vannak sorsotokra és a választásokra melyeket meg kell tennetek.

Ezek a változások olyan gyorsasággal történnek, hogy a régi módszereket alkalmazva képtelenség lépést tartani velük.  Ennek következtében beinditjuk ezen a weboldalon – tomkenyon.com – a planetáris változásokról szóló üzeneteink rendszeres leközlését.  Azt nem tudjuk megmondani, hogy milyen sürün vagy milyen formában fog ez megjelenni.  Azt ajáljuk, hogy rendszeresen látogassatok erre a weboldalra, ha érdekelnek benneteket ezek a dolgok. Amint ez megfogant bennünk, azt tervezzük, hogy megvitassuk a sajátos fejleményeket és úgyszintén a belsö technológiákat is, melyeket felhasználhattok ” meglovagolni a hullámokat”.

A Holon

Ezt az információt néhány összejövetelen adjuk majd át, azomban most úgy érezzük, hogy itt az idö, hogy mindenki elé tárjuk akit érdekel. A Holonok azok háromdimenziós mértani alakzatok és sajátos módon hatnak a tudatosságra. Kérünk benneteket értsétek meg, hogy mi a tudatosságon nem egyszerüen az elméteket és a megértéseteket értjük, hanem az ÉN összes aszpektusát, beleértve a testi intelligenciát vagyis a DNS is.

A Holonokat az elme és a képzelet világában alkotjátok meg, de egy-egy Holon különbözö irányba kényszeriti az energia áramlását. Mivel fokozódnak a Földetekre ható zavaró erök, most át szeretnénk adni két Holon egyszerü utasitásait.

Az elsö, a belsö energiátok stabilizálásáról szól, különösképen az érzelmeitekröl, amikor illékony eseményeket tapasztaltok akár a közvetlen környezetetekben akár a bioszférában általában; észre fogjátok venni, hogy a világ más tájain zajló események fokozottan erösebb hatással lesznek rátok mint korábban. Ez a minden-mindennel való összekapcsolódottság erösebb érzékelésének tudható be.

Akár tetszik akár nem, egyre világosabbá válik számotokra, hogz EGY planetáris család vagytok; mi (Hathorok) persze olyan messzire mennénk, hogy azt mondjuk ti EGY planetáris test vagytok. Következésképen a távoli katasztrófák is közvetlenebbül hatnak rátok a tudatosságotok szintjétöl, az érzékenységetektöl és a határaitoktól függöen.

Azt mondhatjuk, hogy nem ellenállással és elkülönüléssel lovagolhatjátok meg legjobban a változás hullámait. Inkább engedjétek, hogy a változások energiája átáramoljon rajtatok és körülöttetek minden elözetes elképzelés és ötlet nélkül, hogy ez milyen kell, hogy legyen. Amint mondtuk az elsö Holon az energiátok stabilizálására szolgál. A második Holonnal az immune system vagyis az ellenálló képesség megerösitésére szeretnénk utasitást adni.

Az elsö Holon

Stabilizálódás

 Ez a Holon egy meghatározott platoni mértani testre épul, ami oktaéder néven ismert.  Az oktaéder két négyzet alapú gúlából vagyis piramisból áll, az alapjaiknál egymásra helyezve úgy, hogy az egyik piramis csúcsa lefelé a másiké pedig felfelé mutat.  A két piramis tökéletes tükörképe egymásnak.  Ez a háromdimenziós mértani test természetesen elöfordul a természetben, föleg a kristályok szerkezetében, az atomi és molekuláris kötésekben.  Ez egy nagyon stabil forma.  Ezoterikusan fogalmazva ez a férfi és nöi polaritás/a Menny és a Föld találkozása és egyensúlyba hozása.

Hogy megalkossátok ezt a Holont, érezzétek vagy képzeljétek el a vonalat amely keresztül halad a fejetek tetején, lefelé a testetek közepén egészen a pontig a talpatok alatt. Ez a központi vonal az oktaéder központi tengelye.

Érezzétek vagy képzeljétek el a piramisok alapjait a derekatok magasságában, úgy, hogy felsö testetek a felsö piramisban helyezkedik el, mig alsó testeteket az alsó piramis veszi körül.  A piramisok nagysága nem számit, az a fontos, hogy az egész testetek bennük legyen.  Az sem számit, hogy a sarkokat merre irányitjátok.  Amint képzeletben belehelyezitek önmagatokat ebbe az oktaéderbe, képzeljétek el, hogy biztonságban és kényelemben érzitek magatokat.  Gyakoroljátok, hogy képzeletetekben megtartjátok az oktaédert amig felébresztitek a biztonság és a kényelem érzéseit.  Gyakoroljátok naponta, hogy a Holon mesterévé váljatok.  Alkossátok meg a Holont, adjátok hozzá a biztonság és a kényelem érzését majd fokozzátok azt.  Addig csináljátok ezt rendszeresen amig a Holon képzete azonnal felkelti az érzést.  Akkor rá fogtok jönni, hogy bármikor megalkothatjátok a Holont és az felkelti bennetek a biztonság és a kényelem érzéseit, és természeténél fogva a Holon a bennetek lévö finom energiákat az egyensúly állapotába fogja kényszeriteni.

Az elkövetkezö üzeneteinkben külön utasitásokat fogunk felajállani, hogy hogyan lovagoljátok meg a változások hullámait.  Ezt az elsö Holont amolyan ” élet mentö”-nek szántuk.  Ez nem a leg eröteljesebb vagy elegánsabb módja az utatokat keresztezö változásokon való áthaladásnak, de hasznos lehet föleg azok számara, akik még nem tanulták meg, hogy hogyan váltsanak át lényük interdimenzionalitásába.

A második Holon

Immunitás

Ökoszisztémátok pusztitása és a technologiátokkal való visszaélések utóhatásai következtében a baktériumok és virusok mutációja csúcsdöntö méreteket öltött és új formákban  jelennek meg.  Ennek a Holonnak eröteljes hatása van az ellenálló képességetekre azaz az immun rendszeretekre.  Nem helyettesiti az elövigyázatosságot és azt, hogy figyeljetek magatokra, de egy segéd eszköz ami, ha betegnek érzitek magatokat, igen hasznos lehet.

Lényegében ez egy henger ami körülvesz benneteket a fejetek tetejétöl a talpatokig.  A henger teteje elöre hajlik mint a banán és elölre néz; a henger alja pedig az ellenkezö irányba hajlik el.  Oldalról nézve egy körbe forditott banánra hasonlit.  Sokan Delfin Holonnak nevezik.  Érzékeljétek ezt a formát a testetek körül, azt a benyomást táplálva, hogy ezüst szinü akár csak egy ezüst, hosszúkás léggömb.  Az ezüst szint nem kötelezöen szükséges látni csak képzeljétek el; kimondottan az ezüst kolloid anti-baktérium és anti-virus minöségéhez kapcsolódik.  Érzékeljétek ezt a Holont magatok körül, és ha gondolataitok elkalandoznának, akkor hozzátok képzeleteteket vissza a Holon érzékeléséhez.  Ez a sajátos mértani test bennsö finom energiáitokra nyugtatóan hat, ugyanakkor energizálja is ami erösiti az immun rendszert.  Mi azt ajáljuk, hogy tegyétek ezt a módszert úgymond az „elsösegély dobozotokba”.

Mielött távoznánk még néhány gondolalot szeretnénk átadni nektek.  Ne aggódjatok ha a káosz növekedik a Földön.  Ez az egyik dimenzióból a másikba való váltás természetes folyamata.  Spirituális mesternek lenni az az új körülmények kreativ módon való kezelésének a képessége.  Bármi ami ettöl kevesebb az nem válik javatokra.  Meg kell találnotok az új módszereket életetek és a világotokban történö események kezelésére.

A választások amiket tesztek, határozzák meg a sorsotokat.  Ez ilyen egyszerü.  Amikor sokan körülöttetek a kétségbeesésbe és zavarodottságba zuhannak, ismeretlen lehetöségek nyilnak ki.  Lehetséges humorral, kecsesen és rendkivüli növekedéssel lovagolni meg a változás hullámait a káosz elkövetkezö illékony idöszakaiban.  A tetterö ehhez pedig nem kivülröl jö.  Az belülröl jön, de mint a bányász aki aranyat keres, nektek is ásnotok kell.  Megtalálni a kincset ami gazdaggá tesz benneteket, a spirituális minöségeket és ezen idök tólélésének a megnövekedett valószinüségét illetöen, keresnetek, kutatnotok kell, de nem önmagatokon kivül hanem önmagatokon belül, hiszen minden amire szükségetek van az bennetek van.

A tanácsok amiket az elkövetkezö üzeneteinkben adunk majd át, azok egzszerüen hasznos utalások lesznek számotokra, hogz megoldjátok a rejtélyt ami ti magatok vagytok, és remélhetöleg hamarosan – hacsak már most nem hahotáztok – megértitek a kozmikus tréfát, és öröm rikoltással ébredtek fel szendergésetekböl, kiléptek ebböl az álomból és beléptek az újba, jobba, immár teljesen éberen.

A Hathorok

Forditotta : Sári Izabella

Az eredeti üzenetet a http://tomkenyon.com/the-holon-of-balance-and-the-holon-of-healing / weboldalon található.

Copyright 2009 Tom Kenyon Szerzöi Jog Fenntartva

A Hathorok üzenete megosztható és megvitatható másokkal és báarmilyen formában dijmentesen terjeszthetö de tartalma semmilyen módon sem változtatható meg és tartalmaznia kell ezt a copyright utóiratot.

Weboldal: http://tomkenyon.com Contact: office@tomkenyon.com

Share

A Felemelkedes Holonja

A Hathor Planetaris uzenet Tom Kenyon csatornazasa altal.
Januar 28, 2009

Egy nagyon illekony periodus kezdeti szakaszaban vagytok most, amely tele van rendkivuli potencialis lehetosegekkel, de ugyanakkor telve van kockazattal is.
Tavaly marciusban jeleztuk, hogy Foldetek magneses mezejeben valtozasok tortennek, hogy valtozik a magneses mezo konfiguracioja. A tudosaitok azota felfedeztek, hogy ez a teny valosag.

A legegyszerubben fogalmazva egy hasadas tortent a magnetoszferaban amely korbeoleli a Foldet es vedelmet nyujt a nap szel hatasai ellen. Termeszetes ciklusonkent tortennek hasadasok a magnetoszferaban, azomban a mostani hasadek merete es magnitudoja figyelemre melto. Ez a hasadek lehetove teszi, hogy nagy mennyisegu nap plazma keruljon a magnetoszferaba. Ezaltal novekszik a magneses viharok szama es ereje, telekommunikacios zavarok eszlelhetok majd, zavarok johetnek letre a bio-elektrikus korokben (mint az emberi ideg rendszer) es az eghajlati valtozasok is fokozodhatnak. A hasadas eredmenyekent a magnetoszfera fokozott toltodese az elkovetkezo evekben erosodni fog.

Az uzenetunk kozeppontjaban azomban nem a hasadek negativ hatasai allnak, hanem azok a pozitiv lehetosegek melyek ezaltal elerhetove valnak azok szamara akik keszen vannak ra.
Finom energia testetek melyet az osi egyiptomiak KA testnek a yogik pedig eteri testnek neveztek igen szenzitiven erzekeli es reagal a nap plazma hatasaira. A nap aramlatok novekvo aramlasa es minosege megemeli a KA test rezges szintjet. Ez igen jotekony es kedvezo lehetoseg azok szamara akik tudatosan is reszt kivannak venni a felemelkedesi folyamatban. Had mondjuk el azomban, hogy mit is ertunk mi (Hathorok) pontosan a felemelkedesen, mert a kifejezes sok jelentessel bir, tobb nezopontbol szemlelve.

A felemelkedes szamunkra egyszeruen azt jelenti, hogy feljebb lepni a tudatossagban. TE nem “mesz” sehova. TE nem “tavozol” sehova. Azomban a tavlataid, az erzekelesed, az eszlelesed gyokeresen modosul. Elkezdesz atlatni a maya-n azaz az evilagi illuziokon, ami a szubatomi reszecskek tanca altal teremtodott es alakult anyagga. A felemelkedesi folyamat soran megerted, hogy TE teremted mind azt a tapasztalatot amit “vilag”-nak nevezel. A felemelkedes nem azt jelenti, hogy tavozol ebbol a vilagbol, hanem azt, hogy tulleptel a korlatain azaz atlenyegitetted – habar a resze maradtal – de mar egy olyan lencsen keresztul erzekeled, amelyen at latod, hogy az elet egy szinjatek amit TE vetitesz ki.

Azt mondhatjuk, hogy keresztuthoz ertetek.

Amint a nap aramlatok belepnek a magnetoszferaba megemelkedik minden ember KA testenek a vibracioja. Mig egyeseknel ez zavarodottsagot okozhat es bomlasztoan hathat addig masoknal a felemelkedeshez vezethet, azaz feljebb lephetnek a tudatossagban. Ez az uzenet azokhoz szol akik a felemelkedo spiralt valasztottak. A kihivas ez ido tajt az, hogy engedelyt adjatok KA testetek aktivalasara, amely felfele emel benneteket meg akkor is, ha sokan korulottetek a lefele iranyulo spiralon haladnak. Ez lenyegeben rezges szint kerdese amellyel tiszta szandek es hit parosul. E harom minoseg eggyuttesen hozza letre az uj sorsotok teremto impulzusat.

Mit ertunk mi ez alatt?

Hatalmas mennyisegu energiara van szukseg ahhoz, hogy atalakitsatok illetve atlenyegitsetek a ratok nehezedo negativ allapotokat vagy korlatozasokat. A kollektiv tudatossagotok a valosag rogzult, kenyszeruen elkulonult, korlatozo – ugymond fogsagba tarto – latasmodjaba let hipnotizalva. Amikor mar atlattok a hazugsagokon, a manipulaciokon a regi vilagot maskent fogjatok latni, de a hazugsagok eszlelese meg senkit sem szabadit meg toluk. A hazugsagoknak sajat eletuk van es azt folytatni is akarjak. Ahhoz, hogy kilepjetek a letargiabol es a tehetetlensegbol amely kulturalis korlatozasaitok benso lenyege, uj, megnovekedett rezges szintu energiara van szukseg. A nap aramlatok ajandeka a nap plazma, amely egyre nagyobb mennyisegben aramlik be a magnetoszferaba es megemeli KA testetek rezges szintjet.

De it a “kereszt szal” ugymond a sorsotok latomasan.

Azok szamara akik elfogadjak, vagy legalabb is ebredeznek azaz kezdenek atlatni a korlatozas hazugsagain amik ratok lettek kenyszeritve es a felemelkedesi folyamatot valasszak, a KA test aktivalasa gyonyoru, tokeletes csodakent nyilvanul meg, hiszen az eletetek felekesul a hatalommal, hogy olyan modon lenyegitsetek at a korlataitokat amilyenre eddig nem volt lehetosegetek. Ez olyan lesz mintha az Univerzum veletek eggyutt ropna szabadsagotok tancat.

Azok szamara viszont akik nem a felemelkedest, hanem azt valasztjak, hogy a korlatok bortoneben maradnak, akik masokat hibaztatnak sajat szerencsetlensegukert, akik bunbakot keresnak a boldogtalansagukert, akik a

konfliktusok regi vilagaban akarnak elni, a megemelkedett rezges szint a KA testukben nem fog aldasnak bizonyulni; atoknak fogjak megtapasztalni. Kemeny munka var rajuk, hogy megtartsak a regi allapotokat.
A regi valosag szovete egyidejuleg bomlik szet az uj valosag szovesevel. Ez persze a dolgok furcsa allasa. Azomban mi azt szeretnenk a leheto legtisztabban atadni, hogy megvan a benso hatalmatok es kepessegetek arra, hogy uj valosagot szojjetek magatoknak, a lelek es a szellem uj szabadsagat, tekintet nelkul arra, hogy mi tortenik korulottetek.
A mi perspektivankbol nezve, azt latjuk, hogy ez a helyzet tovabb erosodik az elkovetkezo nehany evben es mi ezt kettos allapotnak jellemeznenk amelyben sokan kozuletek felemelkednek azaz feljebb lepnek a tudatossagban, mig masok lefele zuhannak. Ez azomban lenyegileg az egyenek valasztasatol fugg.

Ez egy nagyon fontos pont szamunkra es a leheto legtisztabban szeretnenk atadni. Mindannyiatoknak megvan a kepessege es a felelosege is, hogy azt gondoljatok es teremtsetek amire vagytok. Sokan kozuletek a szabadsagot valasszak – mert keptelenek vagytok mar elviselni a bezartsagot – a hazugsagok terhe egyszeruen tul nagy ahhoz, hogy allandositsatok. Masok a bezartsagot fogjak valasztani mert felnek a szabadsagtol es a felelosegtol a szemelyes valasztasaikert.

Itt az evolucio utjai szetvalnak.

Ahogy a valosagaitok egyidejuleg feloldodnak es ujra teremtodnek, es most a gazdasagi, az okologiai meg a szocialis kihivasokrol beszelunk amikkel szembeneztek, nehanyan kozuletek nagyon nehez idokent elitek meg, de soha ne veszitsetek szem elol azt a tenyt, hogy ti teremtitek a sajat eleteteket es azt barmelyik pillanatban ujra teremthetitek fuggetlenul a korulmenyektol. Azok akik manipulalnak benndeteket, teszik azt a felelmek altal es a kulturalis korlatozasok allandositasaval azt a hitet taplalva, miszerint eletetek bizonyos kulso tenyezoktol fugg.

A felemelkedesi folyamat soran ra fogtok jonni, hogy ezek a kulso tenyezok tulajdonkepen a legbelso tudatossagotok kivetulesei. Ezek villanasok a “vetito vasznon” es ti pillanatok alatt lecserelhetitek, ha gyokereiben valtoztattok rajta a kovetkezmeny modositasa helyett; a gyokerek pedig a TI lelketekben vannak. Annak miszteriuma, hogy mindez hogyan tortenik, olyan termeszetes modon fogja felfedni onmagat a felemelkedesi folyamat soran, ahogyan az orchidea bontja ki viragat. Ez onmagaba a termeszetbe van beagyazva, es ez a tudas onmagat tarja fel ahogy haladtok felfele a felemelkedes osvenyen. Elozo uzeneteinkben mar szoltunk arrol, hogy az eggyik kulcs az az, amit ti meltanyolasnak (nagyra becsules) es halanak neveztek. Ezek az erzelmi allapotok a teremto erotok jelzesei es kifejezoi. Hogy ez mit jelent pontosan az a felemelkedesi folyamat soran fog vilagossa valni szamotokra.
Az elkovetkezo uzeneteinkben szandekozzuk megvitatni a meltanyolas interdimenzionalis fizikajat, es, hogy az hogyan befolyasolja kulso valosagotokat. Ebben az uzenetben azomban azt az eszkozt kivanjuk atadni nektek ami szerintunk segitsegetekre less az elkovetkezo nehany eves idoszakban, amint a nap aramlatok a magnetoszferaba erkeznek es elkezdik osztonozni KA testeteket.
Mielott atadnank a technikat, nehany alapul szolgalo pontot szeretnenk kozolni veletek:

Elso alap pont – dontest kell hoznotok arrol, hogy a tudatossag felemelkedeset valasztjatok ahhoz, hogy a technika mukodjon. A szandek, amellyel KA testeteket tartjatok, hatarozza meg a kimenetelt.
Masodik alap pont – a meltanyolas (nagyra becsules) erzelmi allapotaba kell lennetek amikor ezt a modszert alkalmazzatok, mert a meltanyolas a jelzese az effajta teremtesnek.
Harmadik alap pont – mind ez a KA vagyis eteri testetek es a BA vagyis az osi egyiptomiak szerint enetek legfelsobb aszpektusa illetve legfelsobb lelketek kozotti kapcsolaton alapszik. A BA a teren es idon kivuli tudatossagban honol.

A BA belepesi pontja a fejetek felett levo azon pont ahol kinyujtott karjaitok altal a kezeitek megerintik egymast. Es onmagatok interdimenzionalis aszpektusa vagyis a BA igen fogekony a meltanyolasra. A BA altal kapjatok azt az energiat mely megerositi es felkesziti KA testeteket a nap aramlatok befogadasara.

Mi ezt a modszert a Felemelkedes Holonjanak nevezzuk. Mint az elozo ket Holon amit atadtunk nektek az Egyensuly es a Gyogyitas Holonja a Felemelkedes Holonja is maghatarozott geometriai formara epult. A mertani alakzatok iranyitjak az energia mozgasat es egy meghatarozott mertani alakzat meghatarozott iranyba tereli az energia aramlasat.

Ez a Holon a korongra epult. Hasonloan mint a porgetyu amivel gyerekkorotokban jatszottatok. Most helyezzetek magatokat ebbe a korongba. A Korong legfelso pontja megeggyezik a BA belepesi pntjaval a fejetek felett, ahol kinyujtott karjaitok altal a kezetek osszeer. A Korong legalso pontja megeggyezik a gerincetek aljaval ha lotusz ulesben vegzitek a gyakorlatot. Ha allva vagy szeken ulve csinaljatok, akkor viszont a talpatok lesz a korong legalso pontja. A kozepvonal mely athalad a fejeteken a gerincetek menten a talpatokig, azonos a Korong kozponti tengelyevel.

Kepzeletben forgassatok meg a koronget a tengelye korul. Az emberek tobbsegenek termeszetesebb jobbra forgatni a korongot, de balra is lehet; az egyennek kenyelmesebb irany a megfelelo. A Korong merete, vagyis atmeroje nem szamit, olyan nagyra vagy olyan kicsire meretezitek amilyenre akarjatok. A Korong szine sem szamit, azomban ha vizualis tipus vagy akkor azt ajaljuk, hogy a korongod legyen feher. A Korong mozgasa az elkepzelt vilagban, a TE elkepzelt vilagodban egy energia spiralt teremt.

Amint elkezditek forgatni a korongot, a figyelmetek a fejetek felett a BA-ra iranyul es a meltanyolas vagyis a nagyra becsules erzeset tovabbitsatok a BA-nak. Legfelsobb lelketek vagyis a BA valami modon valaszolni fog nektek.
Most forditsatok figyelmeteket a gerincetek aljara a gyoker csakrara mert ez az az alap ami behuzza a kozmikus energiat a KA testbe. A kovetkezo 5-10 percig maradjatok a korongban es hagyjatok, hogy az forogjon, tudatossagotokat a BA-ra es a gyoker csakrara iranyitva. Energia fog aramlani BA-tol a fizikai testeteken keresztul a gyokercsakraba. Neha ez nagyon gyenged erzekeles lehet, maskor meg mint a laser sugar vagy tuz oszlop, de lehet aramlas is. Nagyon sokfele modon erzekelhetitek.

Amint ez az energia lejon a BA-tol a gerincetek aljaig, atsugarozza es energiaval tolti fel KA testeteket. Ezt annyiszor csinaljatok ahanyszor cask akarjatok. Mi azt ajaljuk, hogy tegyetek napjaban egyszer. Ha surun es huzamosabb ideig csinaljatok, gyogyulasi reakciot valt ki. Ez akkor tortenik meg ha a KA testbol a kozmikus energia ataramlik a fizikai test szerveibe es ennek hatasara azok felszabaditjak a bennuk felgyulemlett negativitast, mergeket es anyagokat melyek leszoritjak elet erejuket. Idovel a KA test energiaval toltodik fel, ami lehetove teszi, hogy befogadja a nap aramlat reszecskeit es ez felgyorsitja felemelkedesteket. Ez az alap modszer, es mint mar mondtuk, csinaljatok naponta 5-10 percig; mind addig, amig tiszta szandekotok, hogy feljebb lepjetek a tudatossagban.

Most figyelmeteket a planetaris szolgalatra szeretnenk forditani es az energia felszabaditasra amit mi A Nagy Triad-nak nevezunk.
Aprilis elso hetvegere (Aprilis 3-5, 2009) hivjuk ossze a Washingtoni Seattle-ben a gyulekezetet ahol alkalmazni fogjuk az itt megvitatott Holont a harom hang szentellyel kapcsolatban amelyeket a fizikai sikon New Mexicoban, Costa Ricaban es Nepalban hoztunk letre. E harmas egyesitese a felemelkedes fenyenek megnoveleset szolgalja.
Ezt az esemenyt megelozoen, Marcius kozepe tajan egy ujabb kozlemenyt, egy ujabb Planetaris uzenetet adunk at az utmutatasokkal azok szamara, akik fizikailag nem tudnak csatlakozni hozzank Seattle-ben. Ezek az utmutatasok lehetove teszik mindazok szamara akik fizikailag nem lehetnek jelen, hogy csatlakozzanak hozzank energetikai szinten es reszt vegyenek a Planetaris szolgalat eme akciojaban.
Az egyiptomi mitosz es beavatasi tudas szerint civilizaciotok most az ugynevezett ANMIT beavatason megy keresztul, ami lenyegileg az atjaro a hatalomra torekvesbol a szeretetbe es a magasabb valosagokba, ami a felsobb csakrakon at erzekelheto. Kuzdelem folyik azok kozott akik a konfliktusok vilagat akarjak allandositani ahol ok magukhoz tudjak ragadni es gyakorolni a hatalmat, es azok kozott akik eletuket eggyuttmukodesben kivanjak elni megertve, hogy minden elet egymashoz kapcsolodik.
A gyulekezetnek kettos celja van: – hogy az itt megvitatott Holont es a nap aramlat hasznositasat az egyeni felemelkedesben mester szintre tokeletesitsuk;

– hogy felszabaditsuk a Fold erzelmi szferajaban a spiritualis felemelkedes energiajat ami az osszes elet javat szolgalja es hozzasegit az eggyuttmukodes oldalara billenteni a merleg serpenyojet a konfliktusok helyett.

A Hathorok

Forditotta: Sari Izabella

Az eredeti uzenetet a http://tomkenyon.com/the-holon-of-planetary-ascension/ weboldalon talalhato.

Copyright 2009 Tom Kenyon Szerzoi Jog Fenntartva

A Hathorok uzenete megoszthato es megvitathato masokkal es barmilyen formaban dijmentesen terjesztheto de tartalma semmilyen modon sem valtoztathato meg es tartalmaznia kell ezt a copyright utoiratot.

Weboldal: http://tomkenyon.com Contact: office@tomkenyon.com

Share

A Planetraris Felemelkedes Holonja

A Hathor Planetraris uzenet Tom Kenyon csatornazasaban Marcius 10, 2009

Ebben az uzenetben a Washingtoni Seattle-ben aprilis 5.en vasarnap, pacifikus ido szerint delutan 3 orakor tartando Nagy Triad meditaciot szeretnenk megosztani veletek.
Amint mar mondtuk az elozo uzenetunkben, azokat akik nem tudnak fizikalag reszt venni az osszejovetelen, meghivjuk, hogy csatlakozzanak a vilag meditaciohoz a tavolbol. Ez az akcio a planetaris szolgalat azon formaja, amit mi (Hathorok) a Planetaris Felemelkedes Holonjanak nevezunk. Ahhoz, hogy csatlakozni tudjatok hozzank a meditacio soran, szukseges, hogy mestereve valjatok a Felemelkedes Holonjanak, mivel ez az az alap amire a vilag meditacio epul.

Kerunk benneteket emlekezzetek az elozo uzenetunkre melynek a cime “A Felemelkedes Holonja azaz The Holon of Ascension” es reszletes utmutatast adtunk, hogy hogyan alkossatok meg a sajat Felemelkedes Holonotokat.
Most figyelmeteket a Fold Mennyei Lelkere vagyis a Fold BA testere szeretnenk forditani. Az, egyedien mas felepitesu. Ellentetben a ti BA testetek belepesi pontjaval amely testetek kozponti tengelyen talalhato a fejetek felett, ahol kinyujtott karjaitokkal a kezeitek megerintik egymast, a Fold Mennyei Lelke szferikus. Teljesen korul oleli a Foldet korulbelul 60 merfold magassagban a Fold felszinetol. Ez tulajdonkepen az egyesek altal Krisztus Tudat vagy Buddha halonak nevezett szfera amely teljes egeszeben korbefogja a Foldet.

A Planetaris Felemelkedes Holonjanal ehhez a hatalmas BA-hoz kapcsolodtok.

Azt ugy teszitek meg, hogy sajat Holonotok tengelyet kiterjesztitek le a Fold kozeppontjaig illetve fel a BA szferaig. Amikor a Fold Mennyei Lelke valaszol nektek, az energia ezen a tengelyen szall ala a szemelyes BA-n keresztul a KA avagy eteri testetekbe, fizikai testetekbe es a Foldbe.

Tulajdonkepen e meditacio alatt ti lesztek a Fold Mennyei Lelkenek a lefoldelo csatornai.

Mint testben elo lenyek, testetek eredeti hullam mintaja a fold atomi es szubatomi reszecskeibol all. Ebbol kiindulva fizikalitasotok a foldbol szuletett, a fold pedig a csillagok maradvanyaibol szuletett. Ennek kovetkezteben mint testtel rendelkezo lenyek megvan a spiritualis hatalmatok, a spiritualis jogotok es spiritualis felelosegetek, hogy megengedjetek es segitsetek a Fold felemelkedeset.

A Vilag Meditacio

A Vilag Meditacio harom reszbol all.

Az elso resz – Megalkotjatok a szemelyes Felemelkedes Holonotokat. Ezaltal KA testetek eteri fennyel es spiritualis potenciallal toltodik fel sajat Mennyei Lelketekbol. Ez megnyitja KA testeteket es az rezges-receptorra valik a Planetaris BA-bol aramlo hatalmas eteri feny es energia befogadasara.
Vasarnap, aprilis 5.en a vilag meditacio soran 10 percet fogunk forditani az elso reszre, sajat Felemelkedes Holonunk aktivalasara.

Masodik resz – Tudatossagotokat most a kozponti tengelyetek menten emeljetek fel a szemelyes BA felett a 60 merfoldnyi magassagban levo BA szferaba amely korul oleli a Foldet. Az elso reszben meltanyolastokat illetve nagyra becsuleseteket a szemelyes BA-nak kuldtetek, hogy aktivaljatok a Holont. A planetaris reszben meltanyolastokat illetve nagyra becsuleseteket a kozponti tengelyetek menten felkulditek a BA-nak amely korulveszi a Foldet.
Amint a nagyra becsulesetek impulzusa a planetaris BA-hoz erkezik, az valaszol es energia aramlatot kuld le a kozponti tengelyeteken a szemelyes BA-hoz, KA testetekbe, fizikai testetekbe es a Foldbe.
Fontos megerteni a meltanyolas vagy nagyra becsules mibenletet amit a BA-nak kuldtok.

A meltanyolas a spiritualis megertesbol fakad amikor az egyen belep a felemelkedesi folyamatba. Mi ezt mint felismerest jellemeznenk, hogy a testbeni elet egy ertekes ajandek, hogy az anyagi vilag emberi formaban valo megtapasztalasat becsulni es unnepelni kell.

Es ennek semi koze a dilemmakhoz amikkel szembesultok eletetek folyaman vagy az elet helyzetekhez amelyek felbosszantanak benneteket, felemet keltenek, haragot valtanak ki vagy banatot okoznak. Ezek kulon, szemelyes pszichologiai kerdesek, hogy spiritualis lenyekkent mennyire jol vagy kevesbe jol tudtok alkalmazkodni az emberi tapasztalasokhoz.
A meltanyolas es nagyra becsules erzese amit a Fold Mennyei Lelkehez kell kuldenetek az onmaganak a fold elemeinek a megbecsulese kell , hogy legyen, a foldi elet egyedi tapasztalasanak a megbecsulese es az archeotipus elemek: a viz, a levego, a tuz, a fold es az ur megbecsulese.

Tudomanyotok nem sorolja az urt az elemek koze; mi azomban itt egy osi alchemiai tudasrol es nem a periodusos rendszerrol beszelunk.

Az osi tudas felismerte, hogy az ur az nem csupan uresseg, hanem az a meh, amelybol minden eletre kel. Az ur a minden-seg anyja. A szubatomi reszecskek, az atomok es azok osszes konfiguracioja az urbol szuletett.
Habar a tudomanyotok pillanatnyilag a szubatomi reszecskeket es az atomokat mechanikai modon vizsgalja, mi tudatos lenyeknek latjuk oket es sajat akarattal rendelkeznek. Ez fokozza lehetseges jovotok elbuvolo lehetosegeit, mivel testetek milliardnyi tudatossagbol all.

Az elkovetkezo uzeneteinkben szandekozunk megvitatni, hogy az emberi nagyra becsules muveszete mikent hat az atomi strukturakra es a lehetseges jovokre. Azomban most forditsuk ismet figyelmunket a Planetaris Felemelkedes Holonjara.
Meltanyolasotok illetve nagyra becsulesetek amit a Fold BA szferajanak kuldetek az a testben valo letezes erteket es onmaga a Fold irant erzett nagyra ertekelest fejezi ki. A nagyra becsules ERZESE az amire a Fold Mennyei Lelke valaszol nektek; ugyanugy mint a szemelyes Felemelkedes Holonjanal.

Amikor a Fold BA-ja valaszol a nagyra becsulesetekre, energia aramlik ala a sajat Felemelkedes Holonotok tengelyen, es annak fuggvenyeben, hogy hol tartatok a lelek fejlodesben nagyon sok kulonbozo tapasztalasban lesz reszetek. Nehany tapasztalas transzcendens jellegu lesz, nehany interdimenzionalis, ami bevisz benneteket a Fold multi-dimenzionalis teljes pompajaba.

Nehanyatok szamara ez tisztulast hoz, mivel ezaltal a “salak” ami alacsonyabb rezges szinten tart benneteket meg lesz kongatva mint a harang, es az emelkedo rezges szint felebreszt benneteket almotokbol.
Mi azt ertjuk ez alatt, hogy az emberi tudatossag reg ota a szenderges allapotaban van, es nem ismerte fel sajat kepessegeit mint tars-teremtoje a kollektiv valosagnak. Mialatt ti aludtatok az emberi tudatossag megengedte, hogy masok manipulaljak valosagotokat, es hatarozzak meg sorsotokat. A Fold felemelkedeseval ennek napjai meg vannak szamlalva, es amint a Fold Mennyei Lelke valaszol nektek, beleptek egy sokkal energetikusabb vibracioba es a KA rezgesenek felgyorsulasaba.

Nagyon sokfele tapasztalas fog megjelenni bennetek, es az mind termeszetes, de ne hagyjatok, hogy az elvonja figyelmeteket. A meditacio masodik reszeben az a legfontosabb, hogy magatokat megnyitva ti legyetek a lefoldelo csatorna a Fold Mennyei Lelke szamara.

A Technika

A Planetaris Felemelkedes Holonja meditacio masodik reszenek a sorrendje a kovetkezo:

Miutan aktivaltatok szemelyes Felemelkedes Holonotokat, kiterjesztitek Holonotok tengelyet a Fold kozepppontjaba, valamint a felszintol 60 merfoldnyi magassagba. Ez a pont egy a vegtelen szamu lehetseges pontok kozul a Fold BA szferajaban.
Akkor nagyrabecsulesetek erzeset kulditek a Fold Mennyei Lelkehez es varjatok, hogy megerezzetek a valaszt, megnyitva onmagatok, hogy a valasz athaladjon energia tengelyetek menten a testetekbe, a KA-ba es a Foldbe.
Miutan ereztetek, hogy a Fold BA valasza athaladt rajtatok keresztul a fizikai foldbe, ismet a nagyra becsulesetek erzeset kulditek fel a Fold BA-nak, varva es ateresztve a valaszt, ateresztve rajtatok keresztul a foldbe. Ezt annyiszor ismetlitek a meditacio alatt, ahanyszor cask akarjatok.

A meditacio masodik resze 20 percig fog tartani.

A meditacio e resze igen dinamikussa valhat. Ha az energiak tul eroteljesse valnak es ettol kenyelmetlenul erzitek magatokat, forditsatok figyelmeteket a szemelyes BA belepesi pontjara es pihenjetek a szemelyes Felemelkedes Holonotokban mig ismet keszen alltok a nagyobb energia aramlas befogadasara. Nehanyatoknak ezt tobbszor is szukseges lesz megtenni a 20 perc folyaman.

A meditacio masodik resze utan 5 percre visszaterunk a szemelyes Felemelkedes Holonunkba, lehetoseget adva a tapasztalat beintegralasara.

Eddig a pontig osszesen 35 percet meditaltunk. Azt ajaljuk, hogy legalabb meg 5 percig csendben pihenjetek. Ha van ra ido, jo lenne, hogy fekve lebegjetek az aramlatban egy darabig. Nem ajanlatos rogton, pihenes nelkul visszaterni a kulvilagotok teendoihez.

Amint a meditacio elkezdodik mi is (Hathorok) megalkotjuk a Felemelkedes Holonjat, es tartani fogjuk a meditacio vegeig. Korongot alkotunk, olyat mint a szemelyes Felemelkedes Holonja. Holonunk kozeppontja a Tejut rendszer Galaxis kozeppontja lesz, amit Nagy Kozponti Nap-kent is szoktak emlegetni, es a korongot akkorara terjesszuk ki, hogy magaba foglalja az egesz galaxist. Nehanyatok szamara ez szuksegtelen informacio, masoknak viszont segitsegere lesz.

Minden lehetoseg anyja, a vilagur miszteriuman keresztul juttatjuk el hozzatok ezt a meghivast. Meghivunk benneteket, hogy energetikailag csatlakozzatok hozzank akik osszegyultunk Seattle-ben a Nagy Triadra. Es udvozlunk mindannyiatokat a kollektiv tars-teremtes eme hatalmas kiserleteben.

Az ido elerkezett! A harangok szolnak! Itt az ido a felebredesre, magasztosabb sorsotokra!

A Hathorok

Tom megfigyelesei

Szeretnem megragadni a pillanat adta lehetoseget es megkoszonni mindannyiatoknak akik ugy dontottetek, hogy csatlakoztok hozzank a vilag meditacioban a Hathorok utmutatasai szerint. Tudnotok kell, hogy torekveseitekhez tobb ezer ember kapcsolodik a vilag minden tajarol, akik hozzatok hasonloan erzik, hogy itt az ido, itt a nagy alkalom.

Jollehet nem tudjatok egymas nevet, jollehet utaink soha nem keresztezik egymast, megis valahanyan reszei vagyunk egy hatalmas es novekvo, Globalis kozossegnek. Van aki a hozzatok hasonlo embereket Fenymunkasoknak nevezi. A Hathorok Elet-fenntartoknak neveznek titeket; aszerint, hogy milyen ertekeket kepviseltek az eletben, munkatok es kozossegeitek kozvetlen hatassal vannak az elet minosegere korulottetek. Es a teremtes tancaban, amikor a gondolat megnyilvanul az eletunkben, az eletetek es ahogyan elitek azt hozzajarul onmaga az ELET fenntartasahoz, vagy legalabbis egy magasabb emberi minoseghez.

A vilag meditacio

Tudott dolog, hogy az effajta energia-munkanal a tavolsag nem szamit. Azokkal kozuletek, akik reszt vesznek a planetaris szolgalat e formajaban oly modon kapcsolodunk ossze, mely tullepi az ido, a ter, a hely es a tavolsag korlatait.

Igy amikor mi, akik osszegyultunk Seattle-ben elkezdjuk a meditaciot, tesszuk azt kozosen a tiszta szandeku kozossegekkel szerte a vilagon, sok orszagban, majdnem minden kontinensen.
Mi akik reszt veszunk a vilag meditacioban egy kozos dolgon osztozunk. Jollehet elet stilusunk es az eletben elfoglalt helyunk kulonbozo; jollehet eletfilozofiank es vallasunk nem egybevago; egy nema pontban azomban mindannyian eggyezunk: az ELET a Foldon ertekes.

A kollektiv tars-teremtes hatalmas kiserleteben – amirol a Hathorok beszelnek – ott a remeny, hogy elegendo szamu tiszta szandeku egyen hozzajarulasaval a Planetaris BA felemelkedesi energiajanak lehorgonyozasaval, mi mint faj raebredunk teremto hatalmunkra es megvaltoztatjuk sorsunkat.

Az en velemenyem az, hogy a Folddel minden rendben lesz a nagy valtozasok idoszakaban, aminek most a kellos kozepen vagyunk. Nehanyan a Fold lakoi kozul lehet, hogy nem fognak vele tartani, foleg mi emberek, akik azt gondoljuk, hogy felette vagyunk az okoszisztemnek amiben elunk. De a Folddel minden renben lesz.

Ha a mitoszok, profeciak es legendak melyek errol a korszakrol szolnak igazak, akkor a Fold fel fog emelkedni a let magasabb vibraciojara es minden eletforma ezaltal belep az ”arany korba.” Majd az ido megmutatja, hogy ez igaz vagy sem, vagy cask a kivalo emberi elme tulfutott kepzeletenek csalfa remenye.

En azt hiszem, hogy rendkivuli idoket elunk. Szinte naponta tanui lehetunk a rendhagyo kudarcok, butasagok es veszelyek tultengeseinek, de ugyanakkor a kulonleges alkalmaknak is a szemelyes novekedesre es felemelkedesre. Akik szamara uj a Hathorok uzenetei, had mondjam el, hogy az o (Hathorok) szemszogukbol a felemelkedes soran nincs hova menni. A felemelkedes nem arrol szol, hogy fenylo gloriaval elhagyjuk a Foldet (bar ez is egy verzio). Tobbsegunk szamara a felemelkedes az a tudatossagban valo feljebb haladas a testunkben maradva. Es mi azert veszunk reszt ebben a meditacioban mert testben vagyunk. Testunk ugyanazokbol az anyagokbol all mint a Fold maga. Es ahogyan a Hathorok mondjak megvan a spiritualis jogunk es a spiritualis felelosegunk is, hogy megengedjuk es segitsuk a Fold felemelkedeset.

Idozites

Mi akik osszegyultunk Seattle-ben az Intenziv Nagy Triad-ra a vilag meditaciot vasarnap, aprilis 5-en delutan 3 orakor kezdjuk pacifikus ido szerint. Akik az Amerikai Egyesult Allamokon kivul kapcsolodnak hozzank, az Interneten talaltok nehany dijmentes Ido atalakito oldalt. The World Clock – A Vilag Ora az egyik kozuluk es konnyu a hasznalata.
Aki barmilyen okbol kifolyolag nem tudja beazonositani a pontos idot a sajat ido-zonajaban, azt ajallom, hogy valasszon ki egy idopontot es vegezze el a meditaciot. A Planetaris Holon rezges mezeje meg tartani fog egy ideig miutan befejeztuk a meditaciot Seattle-ben.

A meditacio 35 percig fog tartani, ahogy azt a Hathorok jeleztek. Utana, mi Seattle-ben 5 percig fogunk csendben maradni, hogy ujra-igazolodjunk magunkhoz, mivel en arra szamitok, hogy ez egy nagyon dinamikus, transzcendens tapasztalas lesz.
Az hatralevo 20 percben hang meditacival fogjuk zarni az Intenziv Nagy Triad-ot.
Akik a tavolbol csatlakoznak hozzank a meditaciora, ez az ido idealis a pihenesre es a tapasztalasok beintegralasara, mielott folytatnatok a napi teendoiteket vagy az ejszakat.

Dijmentes Elo Kozvetites (Broadcast)

Most eloszor probalkozunk a meditacio Elo-Internet Kozvetitesevel amikor az Seattle-ben tortenik. A kozvetites dijmentes lesz.
Hogyha minden elem sikeresen osszejon, akkor aprilis 5-en honlapunk kezdo oldalan a felso sorban megjelenik egy uj billentyu Elo Kozvetites (Live Broadcast) felirattal. Kattints ra es megnyilik a “link” amely elvezet az elo kozvetiteshez. Kattints ra a “link”-re es hallgasd az elo-hang adast Seattle-bol. Ez ugyszinten az Archivumban is megtalalhato lesz a honlapunkon a pod-cast linken az esemeny utan.

Noss, emberek ez technologia es lehet, hogy a hatalmas Murphy Arkangyal kezei is benne vannak a dologban, azaz tudjatok a jol ismert allitast, amit Murphy torvenyenek hivunk: “Ami elromolhat az el fog romlani!” Tehat, ha semi sem tortenik amikor ra kattintatok a linkre, vagy egyaltalan a “Live Broadcast” cimke sem lesz a honlapunkon (mert nem tudtuk mukodtetni a magas technologiat) akkor egyszeruen tekintsetek el a kozvetitestol. A pod-cast elerheto lesz hamarosan.
Ami igazan fontos az az, hogy a leheto legtobb ember a vilag minden tajarol eggyutt meditaljon. Tehat, ha a technika nem mukodik, kapcsoljatok ki a szamitogepet, hangolodjatok ra az esemenyre es elvezzetek az utazast.

Egy fontos megjegyzes a Szemelyes Felemelkedes Holonjarol

Szeretnem tisztazni a Felemelkedes Holonjanak egy technikai vonatkozasat. Amint a Hathorok mar elmondtak mestereve kell valnotok a Felemelkedes Holonjanak mielott hozzafoghattok a Planetaris Holon-hoz. Habar en azt hittem, hogy az elozo uzenet (lasd A Felemelkedes Holonja azaz The Holon of Ascension) utasitasi erthetoek voltak, egyes olvasok szamara azomban nyilvanvaloan megsem
A Felemelkedes Holonja egy elkepzelt Korong alaku mertani alakzat. A Holon tengelye (az a vonal amely a kozepen halad keresztul a teto ponttol a talp pontig) egybe esik a testetek kozponti tengelyevel. Ez az a tengely amely korul a Holon forog. KA testetek azomban nem forog. Marad olyan helyzetben a fizikai testetekben mint rendesen, arccal elore, hattal hatra. Es, hogyha nem ertitek, hogy itt mirol beszelek, akkor vissza kell mennetek A Felemelkedes Holonjahoz es olvassatok el a reszletes utmutatast.

Nehanyan e-mailben ertesitettek bennunket, hogy hanyingert ereznek a Felemelkedes Holonjanak gyakorlasa kozben. Ennek oka az lehet, hogy KA testeteket is forgatjatok a Holonnal eggyutt. A KA testeteket nem kell forgatni. Hogyha KA testetek nem forog es megis hanyingeretek van, lassitsatok le a Korong (Holon) forgasi sebesseget. Egyaltalan nem kell gyorsan forognia.
Hogyha ezek a valtoztatasok nem oldjak meg a helyzetet, akkor jo eselyetek van ra, hogy spiritualis tisztulast tapasztaltok. En is ereztem neha hanyingert az elejen amikor a Holonnal kezdtem dolgozni, foleg amikor 10 percnel tovabb csinaltam. Mostanra mar tobb mint 1 orat csinalhatom minden kenyelmetlen erzes nelkul. Ugy tunik az a lenyeg, hogy a Felemelkedes Holonjanak ismetelgetesevel a fizikai test hozzaszokik a KA magasabb rezges szintjehez.

Befejezo gondolatok

Ismetelten szeretnek oszinte koszonetet mondani mindannyiatoknak akik csatlakoztok hozzank vasarnap, aprilis 5-en a “nagy kiserletben”. A vilag meditacio alatt (delutan 3-4 oraig pacifikus ido szerint) egy szal feher gyertyat gyujtok majd ami a megvilagosodas fenyet jelkepezi es a vilag minden tajarol, a tavolbol hozzank csatlakozo tobb ezer embert kepviseli.
Azota kiserletezem a Planetaris Felemelkedes Holonjaval amiota csak a Hathorok atadtak nekem. Meglehetosen jo energia fejleszto es arra, szamitok, hogy mindazok kozulunk akik osszekapcsoljuk szivunket es lelkunket a vilag meditacio alatt, valami rendkivulit fogunk tapasztalni.

Aldas ratok es szeretteitekre, Tom Kenyon
Marcius 10, 2009, Kealakekua Bay, Hawaii

Forditotta: Sari Izabella

Az eredeti uzenetet a http://tomkenyon.com/the-holon-of-planetary-ascension/ weboldalon talalhato.

Copyright 2009 Tom Kenyon Szerzoi Jog Fenntartva

A Hathorok uzenete megoszthato es megvitathato masokkal es barmilyen formaban dijmentesen terjesztheto de tartalma semmilyen modon sem valtoztathato meg es tartalmaznia kell ezt a copyright utoiratot.

Weboldal: http://tomkenyon.com Contact: office@tomkenyon.com

Share

A kvantum ugrás után

Valahányan érezzük az új energiák áramlását és az elkerülhetetlen változásokat bennünk, életünkben és körülöttünk az egyre gyorsuló lineáris tér-idoben.

Hogyan tovább az új energiákban?

 • Kvantum ugrás = a tudatosság (égyéni és kollektiv) magasabb szintre lépése
 • Az illúzió fátyla és a dualités megértése
 • Csakra rendszerek és csakra tisztitási módszerek, meditációk
 • A viz mint tapintható multi dimenzionális folyékony energia
 • Saját multi dimenzionálitásunk megértése
 • Yo-ham és a “számtalan te”
 • Hogyan tudunk felkészülni a profeciák által elorelátott dimenzio váltásra?

Adamus Saint Germain Grof, Kuthumi Lal Singh es a Bibor Paholy tanitásaibol.

Kezdo tanfolyam indul Január 30-tol Február 27-ig minden pénteken este 6:00 to 10:30. Az idopont változtatható az érdeklodok kérésére. A tanfolyam ára $ 225.00 azaz minden összejövetel $ 45.00. Az összejöveteleket Mississaugában vagy Torontoban tartjuk az érdeklodok igénye szerint. Frissito, tea, kave es nyomtatott anyag

A folyékony rácsokrol

 • Az energia matrix = alap mintázat.
 • Energia wortex = letüzo orveny (spiral)
 • Energia rács = hállozat.
 • Külso = Gaia azaz Föld Anya és belso rácsok
 • Rögzült=merev és folyékony rácsok
 • Dualitásunk megelese és multidimenzionálitásunk.
 • A valoság sikok megértése;
 • A valoság megtapasztalás = szubjektiv észlelés;
 • önmagunk érzékelése – a létezés = folyamatos mozgás,
 • feltetele a tér-ido és ennek érzékelési modja határozza meg a potenciálokat ahol tapasztalunk.
 • A létmegatarozas harmadik dimenzioja: Tér = hosszuság-szélesség-mélység;
 • Idö = mult-jelen-jövo; Forma
 • Túllépni a dualitáson.
 • A folyékony rácsok aktiválása
 • A 44 Kanadai folyékony rács

Adamus Saint Germain Grof es Kuthumi Lal Singh felemelkedett mesterek tanitásaibol.

A tanfolyam Január 18 –tol Február 22-ig minden vasárnap délután 1:30-5:30. A tanfolyam ára $ 270.00 azaz minden összejovetel $ 45.00. Frissito, tea, káve és nyomtatott anyag. Az elso összejövetelt Torontoban tartjuk a tobbi helyszinét pedig az elso összjövetelen megbeszéljuk. Szeretettel várlak benneteket!

Share

Attekintes 2008

2008 az új kezdet éve volt.

Számisztikailag 2008 az egy egyes és ennél fogva az új kezdet energiáit hordozza. Ez az az év amikor a 9-9-9 (2007, Szeptember 18) beteljesülés energiában megtörtént tudatosságbeli kvantum ugrás eredményeként az új lehetoségek, a folyékony energiák végtelen potenciáljai átszivárognak és megnyilvánulnak a fizikai síkon.

Ebben az évben vált lehetové a boség energiának a lehorgonyozása a 8-8-8 (2008 augusztus 8). Energiáiban és a szegénység tudat elengedése egy harmonikus, folyékony több dimenziós szinten. Ebben az évben vált lehetové, hogy a víz mint “kézzel fogható” csodálatos, folyékony energia áramlása elmossa a rögzült, merev matrix fellazult részeit és helyébe az új dinamikáját hordozó energiák áramoljanak.

Masaru Emoto Augusztus harmadikán amit Szibériában teljes napfogyatkozás elozöt meg, Bajkál tavi Sámánkönél tartott vízceremóniáját sok-sok másik követte a világ összers táján, amelyek közül kulcs fontosságú volt a Niagarai augusztus 27 én egy kilences azaz beteljesüési energiában.

Október 22 és 29 között megtörtént az Aranypatkó 44 folyékony rácsának az aktiválása, amit a csodák csodájánakis jellemezhetnék, de felismerve az élo víz mint multi dimenzionális folyékony energia dinamikáját a Niagarai valamint Torontóban a High Parkban történt aktiválásokat emelném ki, ugyanis analog aktiválás történt a Victoria zuhatagnál is Afrikában.

Az eddigi energia lehorgonyozások és aktiválások lehetové lettek november 11 és 13 között azon portálok lezárását ahol a félelmek energiához jutottak. A felgyorsult lineáris tér-ido pergo változásainak, melyek a 2012 ig történo dimenzió váltáson atröpítenek bennünket mindannyian szemtanúi vagyunk.

Tanfolyamok és eloadások a fenti témákrol 2009 januárjában indulnak.

Share