A KÖR TÖRVÉNYE & A HÁROMSZÖG TÖRVÉNYE

A KÖR TÖRVÉNYE & A HÁROMSZÖG TÖRVÉNYE

Mihály Arkangyal üzenete Ronna Herman csatornázásában

 

Az eredeti üzenet cime: LAW OF THE CIRCLE & LAW OF THE TRIANGLE  és a www.ronnastar.com Weboldalon található.

Angolról forditotta: Sári Izabella, www.fluidemerald.com

Szeretett Mesterek, egy valótlan világban éltetek: az illúzió világában, ahol az igazság el lett torzitva, megmásitva és eltörölve annak érdekében, hogy elvehessék töletek Isten–adta erötöket és a félelem, a létért való küzdelem meg a nélkülözés fogságában tartsanak benneteket.

A Teremtö erre az univerzumra vonatkozó mester terve Szent Elmétekben van elraktározva, és a korszakok bölcsességének meg azon képességeteknek a kulcsa, hogy ismét mester teremtökké váljatok a Föld sikján, Szent Szivetekben van tárolva. Ezért hangsúlyoztuk olyan gyakran az általatok korszakokkal ezelött Soláris Sziv Központotok köré helyezett védö pajzs eltávolitásának fontosságát – amit azért tettetek, hogy ne érezzétek annyira az érzelmi válságokat. Aminek viszont nem voltatok tudatában az az, hogy ezáltal ragyogásotok is jóval lecsökkent, mivel az Isteni Teremtö Fény be és kiáramlása a Szent Sziv Központotokból szintén jócskán megfogyatkozott. Ennek eredményeként, többé már nem tudtátok Szent Szivetek tiszta szeretö szándékával aktiválni a Teremtö Fény Ádámi Részecskéit. Ezután már csak a fél-spektrumú Ös Élet Energia Szubsztancia állt rendelkezésetekre. Háromszoros Lángotok többé nem lángolhatott; ennek következtében a megnyilvánitó társteremtöi képességetek szintén lecsökkent, és azáltal kezdetét vette a küzdelem a fennmaradásért, meg, hogy használjátok Istentöl adományozott tulajdonságaitokat és tehetségeiteket.

Most a nagy visszatérés, helyreigazitás és kiterjedés korszakában vagytok, amikor lehetöséget kaptatok, hogy harmonizáljátok az összes negativitást amit személyesen teremtettetek a rátok eröszakolt egyensúlytalanságokkal együtt. Már magyarázatot adtunk arra, hogy amikor ti a CSILLAGMAGOK, megkezdtétek utazásotokat a hatalmas ürességbe és a megnyilvánulatlan univerzumba, megalkottátok és letétbe helyeztétek a Fény tiszta birodalmaiba való visszatérésetek útvonalának gondosan kidolgozott terveit, mig elérkezik a megfelelö idö és bizonyos feltételeknek eleget tesztek. Ez az idö elérkezett, és a tervek aktiválódtak az 1980-as évek elején, Földi idö szerint. Amint tudjátok az emberiség életének minden szakasza a Földön forradalmi változásokon ment át az elmúlt 30 év alatt. Szeretteink, legyetek tudatában annak, hogy ami a közelmúltban történt az csupán a kezdete egy hatalmasabb változásnak, és mi arra törekszünk, hogy technikákkal, elörehaladott információval-tanitásokkal lássunk el benneteket meg minden lehetöségel, hogy a változás hullámain könnyedén és elegánsan keljetek át.

Röviden elmagyaráztuk már több módon is, hogy ÉN VAGYOK ISTENI JELENLÉTETEKET miként törtétek meg kisebb fény felületekre a legsürübb, csökkentett frekvenciájú, alacsonyabb dimenziós galaxisok, naprendszerek és bolygók teremtésében vállalt asszisztencia elökészületeiben. Azt is megvitattuk már, hogy Istenségetek minden egyes töredéke hogyan lett a Fény két Szikrájává külön választva, az egyik nöi tulajdonságokkal, a másik férfi jellemzökkel. Ezek az alapvetö elválasztások mindegyike a Fény kifejezetten erre a célra teremtett kis piramisában lett végrehajtva. A mester terv siker-biztos volt; mert minden egyes alkalommal amikor ketté osztottátok Esszenciátokat, önmagatok egy éteri másolatát hagytátok a Fény egy-egy kis piramisában, az újra egyesülés idejét várva. Ezek a személyes piramisok szét vannak szóródva univerzum szerte minden dimenzióban és az al-dimenziók többségében.

Atya/Anya Istenünk, az Elohimok/a Forma Épitöi és az Arkangyalok megteremtették a Fény élö Piramisait a Teremtés minden szintjén, hogy elérhetöek legyenek számotokra az élet épitö elemei. Ezek az életet-adó formák által érhetitek el a Fény frekvenciáit, s ezek az átalakulás szükségszerü alkotóelemei, hogy ti mint emberi Lények vissza tudjatok térni magasabb tudatosságú – Isteni állapototokba.

Most önmagatok azon részeivel való újra kapcsolódás folyamatában vagytok, melyek az 5-ik dimenzió al és fel szintjein vannak, s néhányan közületek már Esszenciátok egy-két hatodik-dimenziós töredékével is kapcsolódott. Amikor a Lélek Egyesülésröl beszélünk, az nem egyetlen esemény csupán, az a kezdete egy folyamatban lévö csodálatos és bonyolult fejlödésnek, amely által minden egyes alkalommal, amikor Energetikai Szignatúrátok elér egy bizonyos frekvenciát újra kapcsolódtok Lelketek/Felsöbb Énetek egy-egy magasabb töredékével. A Piramis, amelyben Énetek azon töredékének az Éteri Másolata van, csatlakozik Fényetek oszlopához, azaz ÉN VAGYOK JELENLÉTETEK/ISTENI ÉNETEKKEL való kapcsolatotok oszlopához, s az adott Töredéketek Esszenciája fokozatosan egyesül Lelki-Énetekkel a Szent Sziv Központotokban. Amikor ISTENI TUDATOSSÁGOTOK  egy bizonyos szintjét eléritek, ez a folyamat számottevöen felgyorsul és az idö tartam a Lélek Egyesülések között látványosan lecsökken.

A Kör Törvénye elindittatott univerzum szerte, és ez a Legfelsöbb Teremtö Mag Gondolatának energetikai hatása már teljes erövel müködik. A Teremtés ezen szakaszának a kiterjedési ideje a végéhez érkezett, és a ciklus jelen szakaszának a velejárója a TEREMTÖ kiküldött ESSZENCIÁJA, hogy beépüljön MINDAZ, ami az adott kiterjedési ciklus alatt teremtve lett. Ez az összes egyensúlyba hozott dolog egyesülését jelenti, a Teremtés megnyilvánult Esszenciáját, hogy a Legfelsöbb Teremtö, az Istenek és Istennök Omniverzum szerte, valamint a Fény Hatalmas Lényei TUDOMÁSUL VEHESSÉK és MEGTAPASZTALHASSÁK mind azt amit teremtettek. Sokszor hallottátok már a kifejezést: „Amint fent, úgy lent,” és ez egy nagyon fontos igazság amit meg kell jegyeznetek. Ugyanúgy, mint ahogy ti vissza követelitek Istenségetek részeit, ugyanaz az újra egyesülési folyamat áramlik ki a Legfelsöbb Teremtö Forrásból is.

Az információ amit átadtunk nektek, hogy segitséget nyújtsunk társteremtöi képességeitek vissza szerzésében, az az Omniverzum szerte történö teremtö folyamat mikrokozmikus másolata. Elöször is meg kell szereznetek a képességet, hogy be tudjátok vonzani ennek az univerzumnak a Teljes Spektrumú Metatroni Fényét/Élet Eröt, az úgynevezett Ádámi Részecskéket, amelyeket Atya/Anya Istenünk Sziv Magja sugároz ki az Élet Folyójába. Ez akkor válik elérhetövé, amikor Energetikai Szignatúrátok ráhangolódik a negyedik dimenzió középsö és magasabb szintjeire. Annak érdekében, hogy éljetek ezen Isteni ajándék lehetöségével, meg kell értenetek és alkalmaznotok kell a Megnyilvánitás Univerzális Törvényeit; tiszta szándékotokkal aktiválnotok kell a Fény Ádámi Részecskéit, mielött a Fény Esszenciája aktivlódik és kiáramlik a világba. Hogy felgyorsitsátok a folyamatot fontos, hogy megteremtsétek mnagatok körül a saját egyéni Teremtö Kereketeket/Élet Virágotokat és feltöltsétek a jövö gondosan megalkotott fö-tervezetével. Ezután a Végtelen Légzés útján, összpontositott széndékotok és megfontolt tetteitek által a megnyilvánitás folyamata az anyagi világban számottevöen felgyorsul.

A Teremtés ár-apálya végtelen. De van egy Nyugvó Pont szünet, amikor a Mag Gondolatok megformálódnak és egységbe szövödnek, az Élet Esszenciája aktiválódik a Teremtö elméjében és szivében, és a Teremtés minden szintjén, egészen hozzátokig az emberi társteremtökig a Föld Sikján. Ez a szünet a Mag Gondolatok szeretettel történö infuziója/aktiválása által fejezödik be. Akkor, a Mag Gondolatok kilélegeztetnek az ürességbe, hogy megnyilvánuljanak a forma világában. Ez a folyamat (a kiterjedés folyamata – a ford.) minden nagy cikluson keresztül folytatódik, mig el nem érkezik az idö, hogy a visszafordulás/újra egyesülés folyamata kezdetét vegye. Ekkor, minden Teremtés az Isteni Fény Fö Teremtö Körébe való beépülés folyamatában van, a következö nagy Nyugvó Pont szünetet és a következö ciklus kiterjedési pillanatát várva. Ez a folyamat ismétlödik újra és újra a Teremtés minden szintjén ebben az univerzumban.

Ti most a kozmikus újra egyesülés folyamatának a kellös közepén vagytok, bátor barátaim, és fejlödésetek kibontakozik a határidön belül, ilyen vagy olyan módon. Tudatában kell lennetek annak, hogy ez az átalakulási folyamat egy hosszú és összetett ciklus, azomban, nagy kaland is lehet ha éltek az általunk felkinált bölcsesség tanitások és eszközök lehetöségeivel. A KÖR TÖRVÉNYE értelmében minden új teremtö törekvésnek az Akarat/Erö Nyugvó Pontjából, a Teremtö/Társteremtö Mag Esszenciájából kell kezdödnie.

A HÁROMSZÖG TÖRVÉNYE a másik nagyon fontos eleme a teremtésnek. A Háromság koncepciója ismerös számotokra a Bibliából: Atya, Fiú és Szent Lélek, ami a valóságban, az Atya az Isten Maszkulin arculata, az Isteni Akarat/Erö Elsö Sugara; a Szent Lélek az Isten Anyai arculata akit betöltenek a Mag Gondolatok-Ádámi Részecskék az Atya Isten elméjéböl. A Mag Gondolatok akkor a Szeretet/Bölcsesség Sugara azaz a Második Sugár által aktiválódnak az Anya Isten Sziv Központjában, és kiküldetnek az univerzumba az Élet Folyója útján, a Napok azaz Fiúk és Leányok használatára, hogy a Harmadik Sugár minöségein, tulajdonságain és aszpektusain keresztül teremtsék a világokat, meg csodás dolgokat vég nélkül.

A Háromság Hatalma volt a mozgató erö univerzum szerte. Metatron Arkangyal, Melchizedek Nagyúr és én Mihály Arkangyal képezzük a Tudatosság Háromságát az univerzum szintjén. Mi hordozzuk és SUGÁR-OZZUK ki az Isteni Fényt/Isteni Bölcsességet/Isteni Akaratot, Atya/Anya Istenünk aszpektusait és minöségeit ebbe az univerzumba. A Tudatosság Háromsága fontos alkotó eleme a teremtö folyamatnak, mert használnotok kell a három eröteljes ISTENI SUGÁR tulajdonságait, minöségeit és aszpektusait, hogyha a Teremtés bármelyik szintjén, a forma sikeres és hatékony társteremtöivé kivántok válni.

Ti a CSILLAGMAGOK, sok csoporthoz kapcsolódtatok, kicsihez és nagyhoz univerzum szerte, és speciális feladatokat vállaltatok, amit mint csoport hajtottatok végre, külömbözö helyeken, meghatározott idöben. Azt is emlitettük már, hogy idö vagy esemény beinditó (trigger) kódokkal vagytok ellátva az Isteni Gyémánt Mag Sejtetekben, amelyek a tervezett idöben illetve a Grandiózus Terv meghatározott szakaszának beindittatásakor aktiválódtak, vagy majd aktiválódni fognak. Részei voltatok sok-sok Háromság Sejtnek, amelyek a legfelsöbb rendelet különleges feladataiból tevödtek össze. Ezeket a triádokat általában közeli Lélek társak alkotják, vagy olyan Lelkek akik sok különleges feladatot teljesitettek együtt a múltban, és összejönnek majd a jövöben is. Egyre sürübben egyesülnek a hármas, kilences és tizenkettes csoportok az újra egyesülés ideje alatt, és ez egyre gyakrabban fog megtörténni a jövöben.

Készek vagytok kiterjeszteni látásotokat személyes kis világotok avagy mikrokozmikus valóságotokon túlra? Készek és hajlandóak vagytok elfogadni az igazságot, hogy ilyen vagy olyan mértékben, de hatással vagytok mindenkire és mindenre ebben az univerzumban, és hogy mindenki a Földön és minden más birodalomban hatással van rátok? Mindannyiatoktól kérdezzük, készek vagytok használni a csodálatos ajándékokat, melyek Isteni Születési Jogotok? Mit hagytok örökségül az emberiségnek és a világnak? Nyúljatok fel a csillagokig szeretteink, mert nincs határa annak amit megnyilvánithattok, amikor látomásaitok összhangban vannak az Isteni Tervvel mindenki legfelsöbb javára. Hivjatok bennünket és mi döntéseitek támogatásával a segitségetekre leszünk. Tudnotok kell, hogy mi örökké a közeletekben vagyunk, hogy ösztönözzünk, vezessünk és védjünk bennedteket, valamint Atya/Anya Istenünk szeretetét sugározzuk rátok.

Mihály Arkangyal vagyok.

 

Ronna Herman által közvetitve * Mint a cikk közvetitöje, én Ronna Herman az univerzális szerzö jogot fenntartom Mihály Arkangyal nevében. Az üzenet honlapokon való megjelentetése engedélyezett, de az információ nem módositható, kivonatolható vagy toldható, nevezzétek meg a szerzöt, e-mail és hanlap cimem tüntessétek fel. Újságokban, magazinokban és nyomtatásban is engedélyemmel megjelenithetö; engedélyért a RonnaStar@earthlink.net e-mail cimen lehet folyamodni.

Share

2011. AZ ÚJ FÖLD ENERGIÁI

2011. AZ ÚJ FÖLD ENERGIÁI – CELIA FENN/MIHÁLY ARKANGYAL

– kivonat –

a Föld befejezte, átmenti átalakulását

Írta: 2011. AZ ÚJ FÖLD ENERGIÁI – CELIA FENN/MIHÁLY ARKANGYAL  kivonat – a Föld befejezte, átmenti átalakulását

2011. január 24. hétf?, 09:43

A kivonatot készitette: Nász János

A Fényegységröl Fényegységben áthozta a Folyékony Smaragdra:  Sári Izabella

Az eredeti kivonat a http://www.dragonsystem.hu/fenyegyseg/ weboldalon található

2011.  AZ ÚJ FÖLD ENERGIÁI – CELIA FENN/MIHÁLY ARKANGYAL

kivonat

– a Föld befejezte, átmenti átalakulását, melyet, Nagy Kereszt összehangolás (2010. aug. 4-7) kezdett el.

Az átrendezödése az 5. dimenzióba és egy új Idövonalon megkezdödött.

2011. január 4.-én a Föld teljes mértékben összhangba került a neki szánt új pályájával, és azzal az új frekvenciával, amely azt biztosítja, hogy megérkezzen a 2012-es decemberi csillagkapu átjáróba, beérkezzen az Idötlenség és a Végtelen frekvencia adományaiba.

Frekvenciaváltás történt, egy magasabb tudatosságú frekvencia van jelen, és ez gyorsabb ütemü itt, mint a 3 d-s.
Az a Paradoxon, hogy az itt tapasztalt gyorsabb 5 d-s frekvencián, kevesebb idöbe kerül a megtapasztalási idö.
A 3 d.-ben ezt a frekvenciát úgy tapasztalod meg, hogy az idö felgyorsul és a dolgok sokkal lassabban, történnek meg.

Isteni kegyelemböl, most ez a 2 frekvencia a (a 3. és 5. d-s) egyszerre van jelen, hogy a Föld lakosságának legyen ideje alkalmazkodni az Új frekvenciához és idövonalhoz.

Mindkettö egyszerre lesz jelen és elérhetö, optimálisan 2012. közepéig, majd a 3 d-s kezd összeomlani, ahogy a Föld elkezdi bejárati útját a 2012-es decemberi csillagkapun keresztül az Idötlenség és a Végtelen Tudatosság zónájába, és ahogy már felkészült Tudatosság új evolúciós lépésébe, amikor is: A FÉNY ÚJ KORSZAKA ÉS BÉKESSÉGE BEKÖSZÖNT.

Elhatározott személyes felkészülésre van szükségünk a következö 18 hónapban.

A régi idöszak zsákutcába került, úgy érezzük majd egyre gyorsabban, folyik majd az idö, rohanást, idegességet, túl sok tennivalót látunk majd magunk körül, míg az 5. d-s idövonalon, úgy érzed majd, hogy minden lelassul, nyugalomban és békességben van, és mindenre lesz/van böven idöd, bármit is szeretnél.

Úgy érezheted, minden nyugodt és békés, és minden rendben van, isteni rendben van az életünkben.

Böségben és jólétben fogjuk megtapasztalni, attól függetlenül, milyen a pénzügyi helyzetünk, és akkor megérkeznek a csodák az életünkben, ahogy felénk mozog az élet kalandja a Földön.

Fontos leföldeni magunkat az új idövonalon, hogy a Fénytestünk és Fizikai testünk hozzásimuljanak az új frekvencia rezgésébe, mert minél magasabb a rezgés energiája, annál lassabbak lesznek az élettapasztalásaink.

Kezdetben elöfordulhatnak némi összehangolási zavarok, szorongás, alvászavar, kimerültség, hányinger, ahogy a test foglalkozik az új idöfrekvenciával. Ez egy ideiglenes tünet: Mozgási Émelység, amint a szeretet beállítja és újrakalibrálja a testet az új frekvenciába magát.

A fizikai test is keresztülhalad a felemelkedési folyamatán, változik és összehangolódva halad át a 2012-es Végtelenség idökapun.

Mentesítsük magunkat a drámáktól, a múlt energiájától, és a szeretet és megbocsátás elegye legyen az elsö, hogy a fénytestet és fizikai testet összhangba tartsa az Isteni Akarat.

A tudatosság része, az, hogy érezzük magunkat: legyünk békességben, meditáció és mély levegövétel segít.

A Békesség energiája: nem a konfliktus és háború hiánya. Inkább egy különleges energia, egyben a feltétel nélküli szeretet, könyörületesség és Hála energiája. Egy olyan belsö energia, amelynek elöször ki kell virágoznia a szívben, hogy megtapasztalható legyen a külsö valóságban.

A belsö béke tudatos lehorgonyozása a szívekben, ez az új Föld mag-megnyilvánulása.

Mindenki, aki ezt eléri, a Fény Mesterévé válik, és meg tudja nyilvánítani az Új Földet és Új Idövonalat az életében.

Az egyik legfontosabb dátum ebben az évben: 2011:11:11 lesz, amikor a Csillag és Idökapu megadja a végsö beállításait a Föld utazásának, majd a Galaktikus sík összehangolódásán keresztül: 2012.12.12-n keresztül, 2012.:12:21-én beérkezik az Idökapuba.

Az utazás tehát tovább folytatódik ebben az évben.

Az eredeti és teljes szöveg az alábbi weboldalon található:

Celia Fenn/Mihály Arkangyal

www.starchildglobal.com

Share

2011. AZ INDIGÓK ÉVE

Doreen Virtue-Mihály Ark

Összefoglaló beszélgetés a 2011-es évröl

Mihály Arkangyal üzenete szerint:

2011. AZ INDIGÓK ÉVE

Az Indigók ki fognak lépni a komfortzónájukból és fontos vezetö szerepet fognak elvállalni.

Az Indigók erös akaratú személyiségek, akik rendkívülien érzékenyek az energiákra.

Az Indigók pontos barométerek abban a tekintetben, hogy ki az, aki integritásban van vagy sem, mert van egy belsö igazság-detektoruk

Köszöntjük az Indigókat: 2011 az Indigók Éve.

2011. nagyon fogja támogatni a munka, munkahelyváltás föleg azoknak, akik saját vállalkozást szeretnének nyitni.

A világgazdaság a javulás útjára lép majd.

Mihály arra kéri az Indigókat vessék el maguktól azokat a gondolatokat vagy meggyözödéseket, hogy áldozatok, vagy hogy fel kell áldozni magukat, és ebben ö segít, ha kérik azt töle.

Lesz egy katonai eszkaláció, de helyre hozzátok majd, mert a fényhozók felemelik majd a szavukat, és az a közvélemény elé tárják.

Ne féljetek ez  a legfontosabb fontos

Emlékezzetek Dr. Seuss könyvére: „Horton Hears a Who,” arról  szól, hogy egy kis ember is képes arra, akinek hangja megmentette meg a bolygót.

És Indigók, mi különösen számítunk rátok, így szólunk hozzátok!

Azt mondta, hogy környezettudatosság és természettel való szoros összeköttetés elengedhetetlen 2011-ben.

Megkért bennünket, hogy töltsünk sok idöt a szabadban, és tegyünk lépéseket személyesen segíteni a környezet védelmet, mint például újrafeldolgozás, a hulladék csökkentése, és újrahasznosítása kérdésében.

A környezetvédelemhez kapcsolódó munka és karrier 2011-ben jól fog alakulni sokunk számára.

Mihály Arkangyal kihangsúlyozta, hogy sokan lesznek, akik félni fognak, minél inkább közelebb kerülünk 2012-höz.

Ö megnyugtatott bennünket, hogy 2012 olyan, mint az Y2K (2000-es probléma) nem lesz tragikus esemény. Nem jelenti a világ végét.

A maják folytatták volna a naptárat, de megszakadt a kapcsolatuk a Földdel, és hirtelen el kellett, hogy hagyják el a falvakat, ahol dolgoztak ezen a projekten.

Nagy hangsúlyt fog kapni ebben az évben a spiritualitás és az útkeresés, de már nem lehet feltételekhez kötni (hiszem, ha látom), nem lesznek „rókalyukhatások”(elmenekülni valahová e kérdések elöl) az ateistáknak.

A szeretet központunkban kell, hogy maradjunk, és gondjainkat engedjük el, bízzunk benne és a felemelkedett mesterekben, így Jézusban is, és az angyalokban.

2011 egy nagyon jótékony év lesz az emberiség többségére nézve, föleg a kínai újévvel kezd?d?en: február 3. után. Az agresszívebb Tigris éve lezárult és a Nyúl éve a kitartó és szorgalmas munkálkodásé lesz, amely eredményre vezethet sokaknak.

Sokszor mondta Mihály, aki habozik, az elveszik (tehát dönteni, választani szükséges), számos ablakkal nyíló lehet?ség lesz el?ttünk, és át tudunk kelni azokon a lehet?ségeken, amelyek megjelennek majd.

Minden dolog úgy történik majd, ahogy annak történni kell, beleértve a látszólag negatív és fájdalmas dolgokat is, ami nem kellemes. Kérjük az angyalok segítségét, hogy megtalálhassuk a rejtett kincseket és áldást minden esemény, kapcsolat, helyzet mögött, hogy az segítsen megtalálni magunkban a békességet és megértését mindazoknak.

Mihály azt hangsúlyozta ki legerösebben, hogy élvezzük a pillanatainkat, a többi pedig nem számít.

Öleljük át és lélegezzük be örömöt az isteni tökéletességböl, minden egyes percben.

És ne feledjük, hogy Mihály Arkangyalt bármikor hívhatjuk, hogy támogasson bennünket bátorságunkban, védelmünkben, vezettetésünkben.

Ö készen áll korlátlanul egyszerre segíteni mindenkinek, aki arra kéri öt.

Szeretettel teljes Boldog Új Évet

Doreen Virtue

AA Michael ~ 2011: The Year of the Indigo

http://lightworkers.org/channeling/121993/aa-michael-2011-year-indigo

Website: www.AngelTherapy.com.

A kivonatot forditotta:  Nász János

Share

BELÉPTEK JÖVÖTÖK FÉNYÉBE

BELÉPTEK JÖVÖTÖK FÉNYÉBE

Mihály Arkangyal 2010 áprilisi üzenete

Ronna Herman csatornázásában

Szeretett mesterek, arra kérünk benneteket, hogy nézzétek át jövötök mester tervét. Már sokatoknak mondtuk a múltban, hogy itt az ideje egy új galaktikus küldetési nyilatkozatot irni, mert Földi szerzödéseteket beteljesitettétek.  Biztositunk arról benneteket, ez nem jelenti azt, hogy bármelyikötök is elhagyná ezt a Földet hamarosan.  Készültetek erre az idöre sok létidön át, és egyszerüen szükség van rátok mint a Világ Fényt Szolgálóira.  Újra és újra kértünk benneteket irjátok meg jövötöket, és aztán éljétek minden napotokat, pillanatról pillanatra, a legjobb képességeitek szerint.

Még akkor is, ha nem tudatosan terveztétek a jövötöket, tervetek van.  Az a terv, amely tudatalatti elmétek, egótok-vágy testének sóvárgásai és serény napjaitok közben az állandó elme fecsegés által készült.  Az eröteljes érzelmi tölteü gondolatok eröteljes frekvencia mintákat teremtenek, mig az elme értelmetlen kanyargásai gyenge energia mintákat hoznak létre amelyek idövel felgyülemlenek, és végül eröteljes, káotikus vibrációs mintákká válnak, majd visszajönnek hozzátok a Kör Törvényének nevezett Infinity jel útján.  Ha úgy tünik, életetek zavaros össze-visszaságban bontakozik ki, ez azért van, mert Energia Szignatúrátok ezt sugározza ki az ok és okozat világába.  Ezért annyira fontos számotokra, hogy elkezdjétek a tárgyiolagos szemlélövé válás folyamatát, mialatt figyelitek gondolataitokat és szorgalmasan gyakoroljátok a Szent Sziv Központotkra összpontositva maradás müvészetét.

Az elmúlt években megadtuk az alap, de számos elörehaladott eszközét is a felemelkedésnek, azomban, túl sokan közületek az Én-mesterévé válás és a jövötök feletti ellenörzés visszaszerzésének fellelkesedett próbálkozásai után „kihülnek”.  Felhivjuk figyelmeteket szeretteink, itt az ideje komolyan foglalkozni a jövötökkel, ami maga után vonja azt, hogy Felsöbb Énetek és ÉN VAGYOK JELENLÉTETEK elé lépjetek és kijelentsétek: KÉSZ VAGYOK, ezáltal az éleslátást és a Fény sok hatalmas Lényének a segitségét nyeritek el, beleértve saját Szentséges Isteni Éneteket.

Az ALFA MESTERRÉ válás maga után vonja a tiztöl tizennégy ciklus per szekundum agy frekvencia szint fenntartásának a megtanulását, ami segit majd benneteket az egyesitett agy tudatossági állapotában müködni, az eddig érvényben lévö bal vagy jobb féltekés agymüködés helyett.  Ha Minden Napotokat Mesterként Élitek, használjátok az általunk megadott eszközöket, hogy Szent Szivetekbe és Szent Elmétekbe belépést nyerjetek, valamint a Fény külömbözö Piramisait megteremtitek és használjátok az ötödik dimenzióban, akkor mindez forradalmasitani fogja személyes valóságotokat a legvadabb képzeletet is felülmúlva.  A külömbözö légzési technikák elengedhetetlenül fontosak jóllétetek érdekében, és nagyban felgyorsitják a felemelkedés folyamatát.  Az Átalakulás Ibolya Lángja a legdrágább ajándék, ami a Megvilágosodás Ösvényén mindannziatok rendelkezésére áll.  Segiteni fog benneteket a gyógyulási folyamat felgyorsitásában, és a múlt összes negativ gondolat mintáinak valamint vétkeinek a megtisztitásában.

A kilépés a Karma Kerekéböl a Kegyelem Állapotába, magával vonja az Átalakitó Ibolya Láng folyamatos használatát.  Rendszeresen elö kell hivnotok az Ibolya Lángot, hogy állandóan az Ibolya Tüz burkoljon benneteket, ezáltal visszajuttatva minden diszharmónikus energiát a semleges Fény Szubsztanciába.  Ez magába foglalja az összes negativ gondolat formát amit valaha is kiküldtetek, azonkivül azt is biztositja, hogy a múltban teremtett mindegyik alacsony frekvenciás karmikus minta semlegesitödjék.  Felelösek vagytok minden teremtésetekért, legyen az pozitiv vagy negativ.  A vibrációs minta amit teremtetek mindég visszajön hozzátok a Kör Törvénye útján.  És egy fenntartás: szorgalmasan kell törekednetek a magasabb és kifinomultabb személyes frekvencia minták elérésére és azok megtartására, ne csak az Átalakitó Ibolya Lángra hagyatkozzatok, hogy az majd minden általatok kiküldött negativitást és torzult frekvenciát megtisztit.  Az Ibolya Láng az átalakulás eszköze, rendületlen igyekezetet és állhatatosságot követel részetekröl is.

Amikor az Infinity hurok (az infinity jelü körforgása az energiának – Kör Törvénye – a forditó megjegyzése) és múltatok idövonala egyensúlyban van, és a diszharmónikus energiáitok nagy része már átalakult, akkor léptek majd be jövötök Infinity hurkába. Jövötök Fényébe való belépésetek folyamatában vagytok, mialatt magatok mögött hagyjátok a múlt árnyékait.

Sokaknak közületek nehézségeitek vannak küldetésetek azaz szenvedélyetek felfedezésében, és emiatt tétlenségben sodródtok át napjaitokon.  Folytassátok a semmit sem tevést, meg sem próbáljátok a pozitiv változások kezdeményezését az életetekben.  Nem mindenki született a tömegek tanitására, vagy, hogy világismertté váljon.  Tény, hogy azok közületek akik csendben végzitek napi teendöiteket, miközben folyamatosan teszitek az apró tökéletesitéseket önmagatokban, ti sugározzátok a Teremtö Szeretet/Fényt le a Földbe és ki a világba.  Ti vagytok azok akik a legdrámaibb hatást gyakoroljátok a földi negativ környezetre.  Mi Világ Szolgálatot teljesitöket keresünk a gyökér szintre.  Mindannyiatok segitségére szükség van a tömegek kollektiv tudatosságának a felemelésében és finomitásában.

Ez esetben bátoritani szeretnénk azokat akik tehetetlennek érzik magukat és attól tartanak nincs kiút a tanácstalan helyzetböl amelyben találják magukat.  Miért nem nyissátok meg magatokat annak a lehetöségnek, hogy az Isteni lézezés birodalmaiból a segitség a rendelkezésetekre áll, hogy létezik a gondolkodás egy új módja és egy kifinomultabb életvitel a rendelkezésetekre áll?

Ti imádkoztok és gyakran kétségbeesésetekben segitségért könyörögtök, azomban, ha az nem a számotokra kényelmes formában jön, akkor megtagadjátok illetve visszautasitjátok azt.  Az imákra mindég válasz érkezik.  A legnagyobb jóért való imák mint kisebb – nagyobb csodák nyilvánulnak meg, és megnyitják a könnyed és kegyes élet ösvényét.  Az egó vágy-testének imáira az engedély a saját megoldásaitok keresésre a válasz, és saját félre értelmezéseitek és nem megfelelö akcióitok által nyilvánul meg.  Az élet leckéit a teremtéseitek megtapasztalása által tanuljátol meg.  Az egó a diszharmóniát és az elégedetlenséget vonzza, és a keresö a megoldások és az elégtétel ÉNen kivüli keresését okozza.  Meg kell tanulnotok a szivetek tisztaságával, és a legmagasabb rendü szándékkal imádkozni.  Amint felemelitek Fény hányadosotokat, megnö szivetek mágneses vonzereje is.  Meg kell tanulnotok köszzönetadással és hálás szivvel befogadni a nektek adományozott böséget.

Miért nem kezditek küldetés nyilatkozatotokat a negativ dolgok felsorolásával, amelyeket meg szeretnétek változtatni az életetekben?  Kezdjétek néhány apró változtatással az életetekben, s ne feledjétek, önmagatokkal kell kezdenetek.  Biztositunk benneteket, ha egybehangolt eröfeszitéseket tesztek, használjátok az általunk megadott eszközöket, drámai változásokat fogtok látni az életetekben.  Kérünk benneteket, tegyetek próbára minket!  Nyitott elmével, tanulmányozzátok az általunk megadott alap koncepciókat, és lassan de állhatatosan iktassatok be néhányat közülük mindennapi életetekbe.  Adjatok engedélyt, hogy vezessünk és ösztönözzünk benneteket, s ezt mégtéve a Mennyek eröi fognak mögöttetek állni.  Csak akkor kerülhet sor kudarcra szeretteink, ha feladjátok.

Az idö lényegbe vágó, mert most már nyilvánvaló, hogy a tömegek félelme és haragja, a természet eröinek a hatványozott ereje, és a Föld változása/tisztulása gyorsul, és intenzitásában növekszik napról-napra.  Azt mondtuk utóbbi üzenetünkben, (2010 márciusi üzenet, RH) hogy a spirituális forradalom kellös közepén vagytok, azomban, a Föld és a harmadik-/negyedik dimenziós illúziós valóság tömegei úgyszintén a forradalom kellös közepén vannak.  Intenziv polarizáció megy végbe a külömbözö pártok között, nem csak egyes elszigetelt helyein a világnak, hanem minden országban, mindegyik faj, kultúra, vallás és politikai csoportosulás részese ennek.  Elmondtuk azt is, hogy a szakadék a Fény és az árnyékföld között szélesedik, és ez nagyon is nyilvánvaló a magasabb és a földi nézöpontból egyaránt.  Mi tisztán látjuk, az Élö Fényben fürdö területeket, köszönve nektek, a Fény hü öreinek.  De látjuk a negativitás örvénylö forgószelét is, és a növekvö káoszt az országok, a tartományok, a városok, a falvak, a szomszédságok  sokaságában, de még a családok között is világszerte.

Ha a világméretü hir média szónoklatának a fogságába estetek, mást nem tehettek, csak legyetek tudatában, hogy a hir média örült mennyiségü negativitást okád a légbe és azok tudatába, akik fogékonyak a szenzációhajhász, torzitott üzenetekre és az elkülönülésre.

A nélkülözéstöl való félelem, az uralkodókra, a vezetökre és a kormányokra irányuló harag és a felháborodás érzése  a személyes felelöség vállalás nélküli jogosultságért a javak és szolgáltatásokra, ezek a világ minden területén és az emberi tudatosságban is végbemenö változásoktól való, átható félelem jellegzetes tünetei.

Itt az ideje megtenni a felemelkedési folyamat következö lépését, és sokan az Ösvényen haladó felemelkedök közül már jártassá válnak és belemerültek a folyamatba.  Most már nem kérdéses, hogy akik bármilyen módon is elöre haladtak a spirituális tudatosságban, ébredö/evoluciós folyamatukat felgyorsitják mint még soha a viág történelmében azelött, annak érdekében, hogy mint az Univerzális Törvény és a Kozmikus Igazság átadói és tolmácsolói müködhessenek.

Ti, a felemelkedök az Ösvényen, jártassá váltok a többszörös Fény/Erö Piramisok megalkotásában és használatában az ötödik dimenzióban, amint lassan de biztosan hozzászoktok az alsó ötödik dimenziós környezethez.  Ti megnyitottátok a Fény Városaiba vezetö ösvényeket, úgy, hogy fokozatosan integrálhatjátok magatokba a Fény magasabb és kifinomultabb frekvenciáit.  Azonkivül, arra is felkészititek magatokat, hogy rendszeresen közremüködjetek Felsöbb Énetek megannyi arculatával és a Fény hatalmas Lényeivel.

Az újraegyesités hivása megkezdödik soatok számára, amikor is Lelketek kifinomult Dala eléri Isteni Énetek külömbözö tagjait.  Amint kifinomitjátok vibrációs mintáitokat és Energia Szignatúrátok eléri a harmónia egy bizonyos szintjét, Lelketek Dala elkezd visszhangozni a negyedik dimenzión keresztül az ötödik, néhányatok számára esetleg még a hatodik dimenzióba is, és nagyon fokozatosan Felsöbb Énetek Lélek Töredékeinek aura mezöibe.  Lassan, amint Énetek ezen áldott arculatai tudatossá válnak rátok, elkezdik majd a veletek való egybehangolódás folyamatát.  Azok kiknek rezonanciája a tiéteknél alacsonyabb, az alattatok lévö vonalba esnek majd, mig azok akik az Ösvényen elöttetek vannak, lassan be fognak lépni a felettetek lévö Fény oszlopba.  Ti is haladni fogtok oldal irányban is és magasabbra is, a kifinomultabb birodalmakba, amint Én Vagyok Jelenlétetek összes töredéke fokozatosan megkezdi az Isteni Fényetek központi oszlopához való egyre közelebb és közelebb hatolás folyamatát.

Néhányatoknak zavarba ejtö lehet ez az információ, azomban, sokan közületek már tapasztaljátok külömbözö mértékben ezt a folyamatot éjszakai tartózkodásaitok alatt, illetve a meditációitokban.  Ennélfogva, szeretnénk egy alapfokú megértést nyújtani nektek, hogy mi is történik a felemelkedési folyamat külömbözö szintjein.  A közel jövöben nagyobb mélységekig meg fogjuk vitatni mind ezt.

Amint tanulmányozzátok és kutatjátok a Kozmikus Igazság misztériumait, a tudás egy tározóját hozzátok létre, amit bármikor igénybe vehettek ha szükségetek van rá.  Amint belépést nyertek Szent Elmétekbe úgy fog tünni, mintha az Információ Kozmikus  forrását csapoltátok volna meg, azomban, a kezdetben, elöször is saját ösi, extenziv múltatok áll rendelkezésetekre majd.  Növekvöen érzékenyekké váltok majd az ötletekre, a koncepciókra, és a komplex információkra, és elnyeritek majd a képességet, hogy az információ ezen gazdag tárházát akkor csapoljátok meg amikor csak akarjátok.

Amint fejlödtök és gyakorlottá váltok bölcsességetek másokkal való megosztásában, növekvöen szenzitivekké váltok a finom üzenetekre, vezetöitektöl jövö ötletekre és koncepciókra, tanitóitokra, angyali segitöitekre és a magasabb birodalmak megvilágosodott Lényeire.  Amikor a begyüjtött információt bölcsességgé alakitottátok át, és élö példáivá váltok a tudatosság mindegyik új, elörehaladottabb szintjének, akkor lesztek alkalmasak, hogy tasnitsátok a koncepciót másoknak is. Meg kell tapasztalnotok azt amit tanitatok, és ragyogó példává kell válnotok, mert az a leghatásosabb módja, mások figyelmének a megszerzéséhez.

Jegyezzétek meg ti bátrak, a Kozmikus Bölcsesség és az Isteni Igazság minden korszakban és föbb ciklusban azok rendelkezésére áll, akiknek nyitott az elméjük és szeretö a szivük.  Atya/Anya Istenünk Akaratának engedelmeskedni az az Univerzális Törvények betartását jelenti, amikor azok feltárulnak elöttetek.  Aki az Én-mestere, az mindég a legmagasabb választásra törekszik, égeti a vágy mások szolgálatára, és mindég vállalja a felelöséget saját tetteiért.  Hivjatok bennünket és engedjétek meg, hogy Fénnyel árasszuk el a jövöbe vezetö utatokat.  A leg mélységesebben szeretve vagytok.  Mihály Arkangyal vagyok.

Forditotta:  Sári Izabella

Szerzöi jog közlemény

Ronna Herman által közvetitve* Szabadon másolható és megosztható. Azomban, Mihály Arkangyal nevében Ronna Herman fenntartja az üzenet univerzális szerzöi jogát.  www.RonnaStar.com WEBOLDALÁN MIHÁLY ARKANGYAL ÜZENETEIT AJÁNDÉKKÉNT AJÁLJA FEL, DE MÉLTÁNYOLJA  AZ  ADOMÁNYOKAT A FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEK FEDEZÉSÉRE ÉS A VILÁGSZERTE KÜLDÖTT INGYENES SZERETET CSOMAGOK  POSTAKÖLTSÉGEIRE.   RonnaStar@earthlink.net

Share

A SPIRITUÁLIS FORRADALOM KELLÖS KÖZEPÉN VAGYTOK

A SPIRITUÁLIS FORRADALOM KELLÖS KÖZEPÉN VAGYTOK

Mihály Arkangyal 2010 márciusi üzenete

Ronna Herman csatornázásában

Szeretett mesterek, egy pillanatra képzeljétek el, hogy teljes mértékben tudatában vagytok származásotoknak, és bármikor csak kivánjátok bele nézhettek a saját személyes kozmikus történelmetek adatállományába.  Képzeljétek el, hogy megvan a képességetek a körülöttetek levökkel gondolat áttétellel kommunikálni szavak nélkül.  Képzeljétek el, hogy természetes képességetek van mindenki aura mezejét látni és ezáltal olvasni tudjátok illetve megértititek a személy Létállapotát bármelyik adott pillanatban.  Képzeljétek el, hogy tiszta látomásotok van arról amit megnyilvánitani szeretnétek, és kevés idö meg törekvés szükségeltetik, hogy látomásotok valósággá váljon.  Képzeljétek el, hogy képesek vagytok kommunikálni és közremüködni az Arkangyalokkal és az óriási angyali birodalommal, akár csak a felemelkedett mesterekkel és a Fény hatalmas Lényeivel.  Ez az összes tulajdonság és képesség része Lényetek természetes állapotának a felsöbb birodalmakban, és ti most ezen Isten-adta tehetségek visszaszerzésének a folyamatában vagytok, és azon képességetek visszaszerzésében is, hogy segitsétek az emberiség és a Föld evolúciós folyamatát.

Sokszor és sokféleképpen elmagyaráztuk már, hogyan különitettétek el Isteni Éneteket az Esszencia maszkulin Szikrájára Atya Istenünk jellemzöivel és minöségeivel, és az Esszencia feminin Szikrájára Anya Istenünk erényeivel és tulajdonságaival.  Ez az elsö elkülönülés óta, Énetek mindegyik arculata az Isteniség többszörös kisebb Szikráira töredezett, és a formák milliárdjait, meg számtalan küldetést vállaltatok mindenfelé ebben az univerzumi tapasztalásban.  A következö grandiózus szakasza az univerzális kiterjedésnek, és az összes érzö Lény evolúciója már nagyban halad elöre, és mindannyiatoknak mint Csillag Magoknak és az Isteni Fény hordozóinak, nélkülözhetetlen szerepe van ebben.

A felemelkedési folyamat megköveteli az elengedését azoknak a dolgoknak amelyek a harmadik és negyedik dimenzió fojtogató, korlátozó valóságában tartottak benneteket.  Az elengedés magaután vonja az egyensúlyt és a harmóniát földi Lényetek összes arculatában, ami a gazdag és sokféle múltatok memória bankjának összes diszkordáns energiáitól/eseménytöl való megtisztitását eredményezi.  Ami megmarad az mind a csoda, az öröm és a sikeres törekvések amiket megvalósitottatok mint társteremtök az anyagi valóságban.  Amint átkeltek a Felemelkedés ösvényén, visszakövetelitek a Szent Elmétekben tárolt bölcsességet, és megcsapoljátok a Teremtö Fény Ádámi Részecskéknek nevezett gazdag tárházát.  Bemutatni és használni fogjátok sok szunnyadó képességetek, amelyeket arra az idöre tartalékoltatok, amikor készek lesztek visszakövetelni öket.

Az a Teremtö szándéka veletek, hogy a Fény terjesztöi legyetek az illúziók és az árnyékok világában.  Ti azért vagytok a Földön, hogy az energia mester hordozóivá váljatok.  Lélegzetetek az a mechanizmus amely által behozzátok a Teremtés Élet Energia Szubsztanciáját mig a harmadik-/negyedik-dimenziós környezetben müködtök.  Azomban, amint megnyitjátok és aktiváljátok Szent Sziveteket és Szent Elméteket, meglesz a képességetek ezen Univerzum Teljes Spektrumú Fényébe való belépésre, és az Ibolya Láng Isteni alchemikus tulajdondágai is teljes mértékben rendelkezésetekre állnak majd.

A Kör Törvénye biztositja, hogy az általatok kiküldött vibrációs minták kerüljenek vissza hozzátok, egy felhalmozott mértékben hasonlónak-minösülö energiával egyetemben (azaz ugyanazon frekvencia minták vibrációi).  Ti egy energia örvény középpontja vagytok, amely a vibrációs minták köréböl/csomópontjából áll, amelyet önmagatokból vetitettetek ki a Szoláris Erö Központotok útján.  Nem a napfonatotokat neveztük imigyen, hiszen akárcsak a Föld Naprendszeretek Napjától kapja a kozmikus energiát, ugyanúgy mindannyian Szoláris Erö Központotokból sugározzátok az élet erö energiáját.  Egy pillanatra lássátok önmagatokat mint a világotok központi fókuszpontja. Ti vagytok az erö forrás, és gondolataitok, tetteitek meg szándékaitok a hasonló energiákhoz kapcsolódó energia csomókként sugároznak ki belöletek.  Az az energia felerösödik és megnyilvánul az ok és okozat világában és visszatér hozzátok a valóságról alkotott képeteket érvényesitve.  Testetek felszivja ennek a visszatérö energiának egy részét, fájdalmat és szenvedést, vagy örömöt és áldást teremtve, a frekvenciáktól függöen.  A visszatérö energia másik része kiáramlik mögétek a Végtelen energia mintátok következö csomóját teremtve, mig a maradék fokozatosan beáramlik személyes teremtésetek kerekébe.  Ezáltal állandóan hozzáadtok a személyes energia börtönötökhöz, illetve Fény jármüvetekhez és a személyes valóságotokhoz a Földön.  Mondtuk már nektek, hogy ti a Földre mint az Isteni Erö társteremtöi jöttetek?

Az egyensúlyhoz és a harmóniához való visszatérés az elöfeltétele a Szent Szivetek középpontjában maradásnak.  Annak érdekében, hogy ezt megtegyétek állandóan értékelnetek és tökéletesitenek kell ÉN tudatotokat.  Érzelmeiteket hiedelmeitek befolyásolják, és szándékaitokra érzelmeitek vannak hatással.  Hallgassatok Lelketek ösztökélésére, Szent Elmétek bölcsességére és Szent Szivetek érzelmeire, s minez segitségetekre lesz itélöképességetek finom hangolásában, hogy megfelelö döntéseket hozzatok és mindég a legmagasabb ösvényt válasszátok.  Minden dolog megbecsülése és az Isteni-ihletésü választások vezetnek az ÉN mesterévé válásához.

Az egyik legfontosabb dolog amit megtehettek, hogy beinditsátok az egyensúlyhoz és a harmóniához való visszatérés folyamatát az általatok teremtett valóságban, a Megbocsájtás Törvényének alkalmazása az összes félreteremtésetek illetve másokkal való közremüködésetek esetében.  Igy cselekedve azonnal felgyorsitjátok a központotokba való visszatérés folyamatát, mert ez kitörli illetve megszakitja az általatok mások napfonatához kapcsolt energia köteléket, és ez lezárja a kollektiv tudatosság bármely negativ hitrendszerének oda-vissza sugárzását is, amelyet magatokre vettetek.  Ezáltal vissza veszitek az egymás között cserélt, hozzáadott vagy résztvevöként kibocsátott vibrációs mintákat, s ez lehetövé teszi számotokra, hogy belépjetek a kegyelem állapotának a folyamatába.  Legyetek tudatában, hogy amint ezt megteszitek, egy átalakitó tisztulási folyamatot tapasztaltok majd és amit az maga után von, azomban, az koránt sem lesz olyan traumatikus illetve hosszantartó, mint a következmény, hogyha nem adtátok volna önszántatokból és tiszta szivböl beleegyezéseteket a kezdeményezés megtételére.  A Megbocsájtás Törvénye magába foglalja akaratotok egybehangolását Atya/Anya Istenünk magasabb AKARATÁVAL Mindenki legfelsöbb jólétére és javára.  Ezen Univerzum Isteni Terve az evolúciós folyamat kritikus szakaszába érkezett, és lényegbe vágó az idö.  A Fény Hid és az új Világ Szolgálat aktiv tagjává válás, az új lehetöségek kapuját fogja megnyitni.  Azok közületek akik állhatatosan a menetben maradtak, magukénak fogják tudni az ÉN-mesterévé válás és a „diákság” jutalmait.  Amikor beléptek az ÉN-mesterévé válásának valóságába, automatikusan elkezditek életeteket és a világot egy magasabb látópontból, és egy sokkal bölcsebb belátással szemlélni.  Elkezditek valóságotokat a Szeretet/Fény szüröjén keresztül magatokhoz ölelni, az itélet nélküliség és a tisztánlátás Lét Állapototok természetes részévé válik.  Itt egy jó megerösités amit jegyezzetek meg és használjátok: MAGAMHOZ ÖLELEM ISTENI VALÓSÁGOM TELJES EGÉSZÉT! Az alázatosságban erö rejlik.  Erö van a megbocsájtásban.  Erö van a hálában.  A Szeretet pedig az az erö, amely tartalmazza Isten Tudatosságának az összes erényét és minöségét.

Sokan közületek tudatában vagytok, hogy a beavatási folyamat kezdeti szakaszaiban krizis helyzetre kerül sor, amikor megkezdödik a felsöbbségért vivott csata az egó és a Lélek között.  Mindegyik személynek törekednie kell kitisztitani az asztál sikokról illúzórikus és torzult valóságait.  Az egó vágy teste a három alsó csakra energiáinak és impulzusainak az ellenörzése alatt áll, és ezeket a kiegyensúlyozatlan hajlamokat ismét a Lelki Én ellenörzése alá kell vonni.  Ezt az idöszakot gyakran úgy emlegetik mint a Lélek Sötét Éjszakája, vagy mint az árnyékok völgyén való áthaladás.  Amikor a folyamat kellös közepén vagytok, nagyon fontos megértenetek, hogy nem vagytok megbüntetve.  Amikor sikeresen áthaladtatok az árnyékföldeken és gyözedelmesen kiemelkedtetek, vissza fogtok pillantani és megértitek majd, hogy hatalmas lehetöséget kaptatok.

A spirituális felemelkedö az egy tudatosan éber emberi lény, aki a megvilágosodást keresi és az ÉN mesterévé válását.  A kezdö szakaszokban még mindég valamelyest „önmagára-összpontositó”, gyakran hajlamos az indulatokra meg az ingerlékenységre, valamint önirányú kételyeket és depressziót tapasztalhat.  A spirituális felemelkedönek ki kell fejlesztenie érzékenységét és szeretö, megértö természetét.  A felemelkedö életcélja fokozatosan eltávolodik személyes ambicióitól és a hatalom szeretetétöl az emberiséget szolgálni akaró vágyba.  A vágy másokat szolgálni a Lélek ösztöne.

A spirituális felemelkedö fokozatosan kezdi elengedni a „minden rólam szól, az én, a nekem, az enyém” konceptusát, amint a külsö fókusz lassan elkezd fakulni.  Fokozatos befelé fordulás történik és a fö fókuszpontba a szivet, a csecsemö mirigyet és a torkot magába foglaló Szoláris Erö Központ kerül.  Amint ezt a területet a Fény magasabb frekvenciái fürösztik, a Hármas Láng a kebelben ismét lángra lobban a Szent Sziv kapujának megnyitási elökészületeiben.

Engedjétek meg, hogy még néhány fontos kulcs ponttal lássunk el benneteket, segitségül a szükséges bölcsesség beintegrálásában, hogy a megvilágosodás ösvényén teljes érvényü spirituális felemelkedökké váljatok:

– Az érzelmi test a tükör.  A külsö ingerekre válaszol, mint más emberek, események, érzelmi ragaszkodások és föggöségek.

– Járd az élet ösvényét gyengéden és tiszteletteljesen.  Beszélj halkan, éleslátással.  Lásd, hogy tetteid az isteni Éned tisztaságát tükrözik és Fény nyomokat hagyjál, hogy mások követhessenek.

– A Lélek ciklusainak áradata és apálya van, akárcsak a Kozmoszban mindenütt.

– A Lélek az élet Eszenciáját önön ÉN VAGYOK Jelenlétéböl hozza elö a tapasztalás új élet ciklusának az elökészitésében.  A ciklus végén az élet Eszencia lassan visszahúzódik aminek eredménye a fizikai halál folyamata, azomban, az igazi TE az Szellem formában megmarad, mert te halhatatlan vagy.

– A Lálek impulzusai és hatása sokkal erösebb azoknál a Lényeknél akik a tudatosság ösvényére léptek, mint azoknál a még szunnyadó személyeknél akik még mindég a harmadik-/negyedik-dimenziós létezés illúziójának a fogságában vannak.

– Törekednetek kell a Lélek-tudatosság egy örökké-terjedö állapotának a fenntartására, annak érdekében, hogy a felemelkedés felfelé irányuló spirálján haladjatok.  Elérkezett az idö, hogy akik az új Világ Szolgálatában lesznek, tudatossá váljanak egymásra.

– A kritika az egó és az alsó elme tudománya.  Kritizálni vagy hibát találni önmagatokban illetve másokban a végletekig káros.  Annak adtok energiát amire a figyelmeteket összpontositjátok, ennek következtében rendkivül fontos, hogy keressétek a jót mindenkiben és mindenben.

– Az épitö jellegü kritika néha szükségszerü.  Azomban, csakis akkor használható, hogyha segitséget nyújt valakinek az ártalmas viselkedés kiigazitásában, a helyes akcióba lépésben, vagy megtalálni a megfelelö irányt.

– CSAK AKKOR VESZITHETSZ, HA ABBAHAGYOD A PRÓBÁLKOZÁST.  Lehet, hogy idöt veszitesz, azomban, minden kudarccal némi tudást is szerzel.  A növekedés és a bölcsesség annak a megtanulásából ered, hogy mit nem kell tenni és azok a készségek tökéletesitéséböl amelyek segitségével jártassá váltok az általatok választott törekvések területén.

– Az alacsonyabb vibrációs energia diszharmónikus frekvenciákat teremt Lelketek Énekében.  A diszharmónia vibrációi kellemetlenséget okoznak keletkezésük területén, illetve ahol összpontosulnak a fizikai edényetekben.  Hogyha a negativ energia minták elég erösek betegséget teremthetnek és végül megfertözik az egész testet.

– Érzelmi testeteket meg kell szeliditenetek és ellenörzésetek alá vonnotok a Felsöbb Énetek, vezetöitek és angyali segitöitek által, annak érdekében, hogy befogadóvá váljatok a Kozmikus igazság kifinomult frekvenciáira.  Meg kell tisztitanotok elméteket a torzult, a negativ és a korlátozó gondolatoktól.  Csak a tiszta edény tudja befogadni és átadni az Isten-tudatosság kozmikus könyvtárainak a bölcsesség tanitásait.

– A spirituális keresö megtagadja a közvéleményre, az itélkezésekre és a közösség kudarcaira való odafigyelést.  A felemelkedök a vibrációs frekvenciáikról illetve Fény hányadosukról ismerhetök fel, nem pedig tudásuk vagy tetteik által.

Jegyezzétek meg szeretteink, LELKI ÉNETEK HARSONA HIVÁSA ADDIG FOLYTATJA VISSZHANGZÁSÁT, MIG FELFIGYELTEK A HIVÁSRA.  Sokan közületek már elkezdtétek, vagy készen álltok megkezdeni igazi küldetéseteket, akármi legyen is az, de soha sem felejtsétek el, a végsö cél az, hogy a Teremtö Szeretet/Fény hordozói legyetek.

Mi tudatában vagyunk annak, hogy a jövö bizonytalan és mindenki tapasztal fájdalmat és kellemetlenséget külömbözö mértékben.  Azt kérjük töletek, hogy összpontositsatok a csodákra és az általatok megtett haladásra, és ne engedjétek meg, hogy a tömegek félelme megfertözze elméteket mig áthaladtok és túljuttok a massziv változásokon amelyek a világotokban történnek.  Tudjátok, hogy együtt le fogjuk gyözni az összes csapást.  A mi küldetésünk az, hogy megnyissuk az utat mindegyik kedves Lélek számára, aki kifejezi kivánságát a visszatérésre az Isteni Énjével való harmóniába és összehangolódásra.  Kedveseink, amikor egyedül érzitek magatokat, kételyeitek vannak  vagy kétségbe vagytok esve, gyertek a Fény Piramisotokba és mi bátorságot adunk nektek, felemelünk és inspirálunk benneteket.  Amikor magányosnak érzitek magatokat, vagy azt érzitek, hogy nem vagytok szeretve gyertek sziv központotokba, mi ott leszünk, várunk, hogy feltöltsünk benneteket Anya/Atya Istenünk tündöklö szeretetével.

Én állandó társatok vagyok.  Mihály Arkangyal vagyok.

Forditotta:  Sári Izabella

Szerzöi jog közlemény

Ronna Herman által közvetitve* Szabadon másolható és megosztható. Azomban, Mihály Arkangyal nevében Ronna Herman fenntartja az üzenet univerzális szerzöi jogát.  www.RonnaStar.com WEBOLDALÁN MIHÁLY ARKANGYAL ÜZENETEIT AJÁNDÉKKÉNT AJÁLJA FEL, DE MÉLTÁNYOLJA  AZ  ADOMÁNYOKAT A FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEK FEDEZÉSÉRE ÉS A VILÁGSZERTE KÜLDÖTT INGYENES SZERETET CSOMAGOK  POSTAKÖLTSÉGEIRE.   RonnaStar@earthlink.net

Share

A FELEMELKEDÉS ÚTJÁN

A FELEMELKEDÉS ÚTJÁN

Mihály Arkangyal  2010 februári üzenete

Ronna Herman csatornázásában

Szeretett Mesterek, mi az ami a legtöbb aggodalomra ad okot ez idö tájt?  Mi az amin nem tudtok túllépni, illetve nem találjátok a választ, amely magyarázatot adna a stresszes helyzetekre amelyek fotyonosan gyötörnek benneteket.  Azok közületek, akik már egy ideje a tudatosság ösvényén vagytok, úgy tünik, hogy zsákutcába kerültetek, és akármit tesztek, vagy nem tesztek, nem tudjátok magatok mögött hagyni az akadályokat amelyek annyi csüggedést okoznak.

Mi annyiszor kihangsúlyoztuk már, hogy most egy intenziv, nagyon fontos átalakulási folyamat kellös közepén vagytok.  Sokan közületek abba a ciklusba léptetek, ahol a leg eröteljesebb, esszenciális ügyeitek kerülnek a felszire, hogy egyszer és mindenkorra semlegesitsétek a disszonáns energiákat/gondolat mintákat amelyek annyi zürzavart okoznak, hogy ismét átalakulhassonak eredeti formájukba: tiszta fény szubsztanciává.  A felemelkedés ösvényének, sok szakasza és beavatása van, amelyek úgy nyilvánulhatnak meg mint az intenziv tanulás, növekedés és tudat tágulás idöszaka, amit a beépülés ideje követ, amikor úgy tünik, hogy a stagnálás holt zónájában vagytok, vagy visszaestetek a káoszba.  Atya/Anya Istenünk szivdobogása és pulzálása külömbözö fokú ciklusokat teremt, és minden élö lény rá van hangolva az ilyen vagy amolyan ritmikus ciklusra.  Amint beléptek egy-egy magasabb szub-dimenziós környezeti formába, azt fogjátok látni, hogy a megtapasztalás és a megnyilvánulás ciklusai meglehetösen felgyorsultak.

Egyre több és több Lélek csoport jön össze mostanság a Földön.  Énnélfogva, fontos megértenetek, hogy a Lélek csoportokba a megvilágosodás külömbözö szakaszában lévö emberek tartoznak, és mindegyik személy adottságához mérten járul hozzá az egészhez.  Mindegyik csoport meghatározott céllal jön össze.  Egyesek újra kapcsolódtak illetve újra kapcsolódnak majd Lélek csládjuk közeli tagjaival, annak érdekében, hogy támaszt adjonak és kapjonak.  Sokan a vállalt csoport küldetés érdekében kerültek össze.  Ismét és ismét, utazásotok során az Univerzumon át, válaszoltatok a harsona hivásra és egyesültetek egy sokféleségében nagyon változatos Lélek csoprttal, hogy fontos küldetést vállaljatok egy jövöbeli idöben és helyen.  Néhányan közületek nem csak egy fontos küldetést teljesitek e speciális idöben a Földön.  Mások számára ez valamiképpen jutalom létidö, amikor a látszólag új beavatottak támogatva és segitve vannak az elörehaladott tagok által, és élvezhetik a csoport bölcsességének és Szeretet/Fényének az elönyeit.  Legyetek biztosak abban, hogy ezek a kedves Lelkek ugyanezt a szolgálatot már megtették a múltban, és lélek szinten már megfelelnek az Ösvény beavatottjainak a követelményeinek.  Valószinüleg csak egy kicsi gondoskodásra, kiképzésre illetve segitségre van szükségük annak érdekében, hogy emlékezzenek arra, kik is ök valójában.  Egyesek, miután megkapták az Isteni Szeretet/Fény Adományt, olyan sebesen haladnak elöre, hogy gyorsan elfoglalhatják helyüket mint Önmaguk-Mesterei, tanitók és útmutatók.

Egyes csoportok csendesen terjesztik a Szeretet/Fényt és bölcsességet a családtagok, a barátok és a szomszédok között, hatáskörük helyi területein.  Terjesztik és megosszák szeretö energiáikat, amint nyugodtan élik életüket, példát mutatva másoknak, hogy ök is élhetnek igy.  Más csoportok vezetökké és tehetséges tanitókká válnak, befolyásuk szélesebb hatáskörre rendeltetett, lehetöleg világszerte.  Mentöl sokfélébb a csoport, annál nagyobb lesz a hatásuk lehetösége a környezetükre, mert a tapasztalat és a bölcsesség széleskörü láncolatát testesitik meg, amit átadhatnak másoknak.

Engedjétek meg, hogy egy utazásra vigyünk el benneteket amint egy képpel mutatjuk meg nektek, hogy a felemelkedö emberiség mit tapasztal meg mostanság.  Képzeljétek el, hogy egy nagyon másfajta valóságot személtek, a mi helyzetünkböl láthatót, amint mi figyeljük a felemelkedési folyamatot, ami egy másik bolygón megy végbe.  Mi a magasabb birodalmakból rendelkezünk a képességekkel, hogy érzékeljük az emberek érzéseinek a természetét de látjuk a vibrációs mintákat is, amelyeket gondolataik és tetteik továbbitanak.  A szinek sokkal élénkebbek, és minden személy aura mezeje mindannyiunk által látható, és ez természetes tulajdonságnak tekintendö.  Azomban, az emberek nem értették meg az aura mezö jelentöségét.

A Lelkek azon csoportjára fogunk összpontositani akik a felemelkedés ösvényén együtt haladnak át.  Az elsö szinhely amelyet megnézünk, egy elszigetelt kis falu egy hegyekkel körülzárt völgyben.  A falubeliek egyszerü emberek, és kevés kapcsolatuk van a külvilággal.  Szerény otthonaik szétszóródtak a völgyben, és lakóik többsége küzd a megélhetésért.  A föld terméketlen, az idöjárás zord és kiszámithatatlan.  Az emberek gyanakvóak egymással szemben, és kevés a közremüködés illetve az együttmülödésre való törekvés a közös jóért.  Azomban, három család egymáshoz közel épitette otthonát a hegyoldalon, közel a faluhoz. Ök osztoznak a közeli patak vizén, és munkájuk gyümölcseit is megosszák egymással.  Sürün összejönnek, hogy mevitassák problémáikat, és hálát adnak mindazért amit a földtöl kapnak.  És elkezdték észrevenni, hogy minden egy kicsivel élénkebb és harmónikusabb a hegyoldalukon.

Mindég egy enyhe félhomály lebeg a falu felett, és az a néhány alkalommal amikor a hegyoldaliak egyike lement a faluba, az emberek mindég szegényebbeknek és boldogtalanabbaknak látszottak mint elözö alkalommal.  Nehezteltek és barátságtalanok voltak a kivülröl jövökkel, a levegöben a szomorúság és a kétségbeesés aurája volt érezhetö.  Egy idö után a magasabb Lélek csoport tagjai nem mentek többé a faluba.  Rájöttek, hogy mindent meg tudnak termelni egy egyszerü és kényelmes élethez.  Fokozatosan számuk akkorára növekedett, hogy egy új falut alapitottak, azomban a terjedészkedéssel új próbatételek és kihivások elé kerültek az emberek.

Ahogy az idö haladt, a fejlettebb Lélek csoportból többen nyugtalanná és elégedetlenné váltak.  Tudták, hogy az élet több kell, hogy legyen annál, mint élni és meghalni egy elszigetelt kis faluban, eldöntötték hát, hogy megmásszák a hegyet, s meglássák milyen a világ a hegytetön túl.  Utazásuk fáradtságos volt, sok kitérövel és kihivással az úton.  Azomban, a csoport rájött, hogy türelemmel, együttmüködve a problémáik megoldásán, és összeadva eröforrásaikat, az út könnyebbé vált.  Lassan de biztosan haladtak, mig felértek a hegytetöre, s felfedezték, hogy a másik oldalon is van egy falu, hasonló mint ahonnan jöttek, de attól nagyszerübb.  Ennek a falunak a lakói olyan készségekkel rendelkeztek amiröl a csoport nem tudott, és sok hasznos dolgot készitettek, amelyek könnyebbé és kényelmesebbé tették az életet.

Utazó Lélek csoportunk lassan beilleszkedtek a faluba, és nemsokára sokat megtanultak a készségek és különleges adottságokból amit a falubeliek megosztottak velük.  Az élet nem volt tökéletes, azomban sokkal jobb volt mint elözö falujukban, igy néhányan a csoportból úgy döntöttek, hogy ebben a faluban maradnak, néhány negativ aszpektus ellenére, amivel meg kell küzdeniük.

A Lélek csoport többi tagja úgy döntött, hogy folytatják utazásukat lefelé a hegy túl oldalán.  A völgy alja magasabb fekvésü volt mint eredeti falujuk, s az élet is valamivel jobb volt, de sok apró konfliktus és elégedetlenség látszott a falubeliek között.  Sok irigykedést és féltékenységet lehetett látni, meg valamiféle kaszt rendszert, ahol a tehetségesek és a fizikai szépséggel megáldottak, a különleges készségekkel rendelkezök úgy cselekedtek, mintha ök felsöbbrendüek lettek volna a többi embertöl.  Azonkivül, a falubeliek egyik kedvenc idötöltése a szomszédaikról való pletykálkodás volt, illetve kigúnyolták hiedelmeiket és szokásaikat, föleg ha azok külömböztek a sajátjaiktól.

Egy rövid idö után, néhányan a csoportból gyorsan felvették a negativ szokásokat és a falu versengö légkörének a fogságába estek, mig a csoport többi tagja megmaradt kivülálló megfigyelönek, és nemsokára arra a megállapitásra jutottak, hogy ez nem az a hely ahol letelepedni szeretnének.  Elhagyták a falut, vissza sem tekintettek, tekintetüket a következö hegytetöre összpontositva, és az ajándékokra amit az nyújthat majd.

Ezzel elkezdödött az élet egy specifikus frekvencia szinten való megtapasztalásának a soha véget nem érö ciklusa, hogy tudást és bölcsességet gyüjtve, a létezés következö magasabb birodalmába való felemelkedés jelöltjeivé váljatok.  Miután ti, mint az ösvény utazói, minden egyes magasabb szingtü tudatosság adottságaival és tudásával meg lettetek ajéndékozva, örökre megváltoztatok.  Ezek után át kell kelnetek az új valóságotok völgyén, amig megtisztitjátok és összhangba hozzátok a bennetek lévö összes diszharmónikus vibrációs mintát.  Ezért van az, hogy idönként, amikor elértek a Létezés egy új szintjére, egy rövid idöre úgy tünik, a zavarok és a kihivások visszatérnek életetekbe, hogy megoldjátok öket.  Miután Energetikai Szignatúrátok összhangba kerül az új dimenziós szinttel, készek vagytok a következö hegy kihivásaira.  Tudnotok kell, hogy amikor meghallottátok és válaszoltatok a saját Lelketek harsona hivására, semmi sem térithet el benneteket a Megvilágosodáshoz vezetö ösvény keresésétöl, mert az Isteni elégedetlenség fog gyötörni benneteket mindaddig, mig azt meg nem teszitek.

Szeretteink, azok közületek akik folyamatosan megmásztátok az élet hatalmas hegyeit és átkeltetek a sokféle völgyön, amelyek árnyakkal, próbatételekkel és megpróbáltatásokkal voltak telitve, most elötörnek tudatosságotokba Létezésetek legmélyebb esszenciális kérdései, megoldatlan ügyei.  Mielött leszülettetek volna, elhatároztátok, hogy ebben a létidöben megoldjátok ezeket az „ügyeket”, mert tudtátok, annak érdekében, hogy ismét Önmagatok Mestereivé váljatok, el kell érnetek önmagatokban az egyensúly és harmónia egy bizonyos szintjét.  Emlékezzetek, hogy nem vagytok büntetve, és nem tesztek semmit rosszul, amikor a legjobbat igyekeztek kihozni önmagatokból.  Amikor ráébredtek az Isteni Szikrára Szent Szivetekben, soha többé nem kerültök leküzdhetetlen körülmények közé.  Mindég lesznek próbatételek, kihivások és körülmények amiket megtapasztaltok, hogy ráébresszenek benneteket hatalmas bennsö lehetöségeitekre, hogy túllépjétek az alacsonyabb sikok illúzióját.  Mindég a legmagasabb és a legjobb megoldásra kell törekednetek.

Mi megértjük, hogy az egyik legnehezebb feladat érzéseitek természetét és érzelmeiteket az ellenörzésetek alá vonni.  Nagyon fontos, hogy naponta tisztitsátok meg légkörötöket a diszharmónikus vibrációs mintáktól, hogy Szent Szivetekben és Szoláris Erö Központotokban megerösitve tudjatok maradni.  Minden nap egy új fejezetet hoztok létre életetek könyvében.  Ez a fejezet könyvetek pozitiv vagy negativ oldalán lesz?  Emlékezzetek rá, megengedett, söt fontos, hogy az átalakulás Ibolya Lángjával átégessétek létidötök történetét, ezáltal kitörlitek bármely múltbéli diszharmónikus energia okát, gyökerét, lenyomatát és emlékét.  Az Ibolya Láng az átalakulás ajándéka és segiteni fog benneteket, hogy kilépjetek a karma kerekéböl és belépjetek a Kegyelem állapotába.  Használjátok szorgalmasan  az Ibolya Lángot, hogy kitöröljétek az összes negativ tetteiteket, vagy félreteremtéseitekkel az „ok és eredménye” helyzetek útján kell majd szembe néznetek és kiigazitanotok azokat.  Tanuljátok meg szabaddá szeretni félreteremtéseiteket.  Az eröszak és az ellenállás csak megerösiti bármelyik negativ gondolat formát. Kövessétek Lelketek és Felsöbb Énetek nógatását, és ne engedjétek, hogy a népszerü közvélemény kibillentsen benneteket.  Meg kell erösödnötök és meg kell tanulnotok a saját belsö Isteni érzéketekre hallgatni.  Testetek a „zengö tábla”, egy meghatározott, az Energetikei Szignatúrátokat képezö hullámhossz hangvillája.  Ha életetek zürzavarral és fájdalmas eseményekkel van telitve, tudatosságotok megemelése, felemeli és harmonizálja majd Energia Szignatúrátok hullám mintáit és ezáltal életetek tapasztalatai is egyensúlyozottabbak, kielégitöbbek és élvezhetöbbek lesznek.

Szeretteink, sok koron át megjövendölt kritikus idöket élitek.  Azomban, sokkal több segitség is rendelkezésetekreb áll, mint bármikor ezelött.  Az egek megnyiltak és az Élet értékes elixirje ömlik minden Teremtményre.  Ez egy lehetetlen koncepciónak tünhet, de mi azt mondjuk nektek, hogy nem szükséges áletetek ezen utazását egyedül megtennetek.  Tartsátok szemeiteket a hegytetöre összpontositva, mig a pillanat Isteni hatalmában a központotokban maradtok, és nem lesztek mellékútra vezetve.  Megvan a lehetöségetek, hogy fizikailag vibrálóak, érzelmileg beteljesedettek, mentálisan tudatosak, anyagiakban bövelkedök és spirituálisan megvilágosodottak legyetek.  Isteni Születésjogotok, hogy élet utazásotokat a fizikai valóságban a legteljesebben tapasztaljátok meg.  Ti arra lettetek megteremtve, hogy minden nap szenvedéllyel izleljátek és élvezzétek az életet, hogy a fizikalitást teljes tudatossággal és tudatos intenzitással tapasztaljátok.  Földi tartózkodásaitok nem a csupa fájdalom, szenvedés és a hiány elviselésére lettek szánva.  A ti választásotok, hogy az életet a Földön mennyei helynek, vagy pokolbéli rémálomnak tapasztaljátok meg.  Engedjétek meg, hogy megmutassuk nektek a széles utat és a Fényt az elöttetek lévö ösvényen.

Mélységesen szeretve vagytok.  Mihály Arkangyal vagyok.

Forditotta:  Sári Izabella

Szerzöi jog közlemény

Ronna Herman által közvetitve* Szabadon másolható és megosztható. Azomban, Mihály Arkangyal nevében Ronna Herman fenntartja az üzenet univerzális szerzöi jogát.  www.RonnaStar.com WEBOLDALÁN MIHÁLY ARKANGYAL ÜZENETEIT AJÁNDÉKKÉNT AJÁLJA FEL, DE MÉLTÁNYOLJA  AZ  ADOMÁNYOKAT A FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEK FEDEZÉSÉRE ÉS A VILÁGSZERTE KÜLDÖTT INGYENES SZERETET CSOMAGOK  POSTAKÖLTSÉGEIRE.   RonnaStar@earthlink.net

Share

A SPIRITUÁLIS TUDATOSSÁG KÖVETKEZÖ SZINTJE

 

A SPIRITUÁLIS TUDATOSSÁG KÖVETKEZÖ SZINTJE

Mihály Arkangyal 2010 januári üzenete

Ronna Herman csatornázásában

Szeretett Mesterek, az emberiség nagy többsége elfelejtette, hogy az Univerzális Törvények között ott van az Isten-adta jogotok, mely lehetövé teszi minden egyes emberi Lénynek, hogy vissza követelje a képességét a felemelkedett mesterekkel és a magasabb birodalmak hatalmas Lényeivel való öszeköttetésre.  A belsö kommunikáció, az a gondolatok szavak és hangok nélküli, közvetlen megosztása.  Ez a ti természetes Lét állapototok.  Azomban, mielött eljuthatnátok az nuniverzális telepatikus utakra, bizonyos elöfeltételeknek és követelményeknek eleget kell tennetek. 

Amikor a Fény Piramisotokban idöztök az ötödik dimenzióban, kérjétek Örangyalaitokat, Vezetöiteket és Angyali segitöiteket, hogy csatlakozzanak hozzátok.  Kérjétek személyes Fény Tanácsotok segitségét törekvéseitekben, hogy megerösitsétek szándékotokat, és hogy eröt, akaratot és bölcsességet adjonak, ami a spirituális tudatosság következö szintjére lépéshez szükséges.  Mindannyian spirituális növekedésetek folyamatának kritikus szakaszában vagytok, és felkérettetek, hogy engedjétek el mindazt ami visszatart benneteket a spirituális szabadságtól, amit kerestek.  Ez a müködésképtelen és visszahúzó kapcsolatokra, az ártó függöségi és negativ szokásokra és gondolatmintákra, meg azokra a birtokolt javakra értendö amelyek túl sokat vesznek el az idötökböl, a jólétböl és túl sok fáradozással járnak. 

A Korszakok ciklusváltása alatt az átalakitó változások hatalmas sokféleségét tapasztaljátok.  Visszakövetelitek az összes személyes energia/gondolat minta darabját, amit megteremtettetek hosszú utatok során a fizikai kifejezödésben.  Újra egyesültök a tudatosság sok Szikrájával amely Isteni Éneteket képezi és Lélek családotokat, úgyszintén arra is törekedtek, hogy spirituális/emberi felnötté váljatok, mialatt a fizikalitás örökké-kiterjedö, multidimenzionális valóságában léteztek. 

Azok közületek, akik elvégezték az alapozó munkálatokat, és jól haladnak az Ön-ismeret útján, készen állnak a spirituális tudatosság következö szintjére.  Ti a Csillag Magok, a bátrak akik átszenvedtétek és diadalmasan kiemelkedtetek a Lélek sok Sötét Éjszakájából, annak érdekében, hogy megtisztitsátok magatokat a régi ön-korlátozó felfogásoktól és gondolat mintáktól, készen álltok, hogy elötérbe lépjetek, mint a fejlödö emberiség élcsapata és a Fény ragyogó lakossága a felfrissült Földnek. 

Tudatosan kell felülvizsgálnotok hiedelmeiteket és kiiktatnotok azokat, amelyek már nem szolgálják legfelsöbb javatokat.  Le kell választanotok magatokat a kollektiv tudatosságnak a múlt korlátozó és torzult hiedelem mintáiról.  Ezt megtéve, fokozatosan fel lesztek emelve a harmadik és az alsó negyedik dimenziós környezet fojtogató sürüségéböl.  Ki kell szabaditanotok magatokat a nem megfelelö helyen lévö kötelezettségek szoritásából, a valós vagy képzelt korlátozások alól és a fizikalitás alsó birodalmainak a torzult, legyengitö hiedelmeiböl.  A világban lenni, de nem belöle lenni, az egyik legfontosabb igazság amit a kezdö mesternek meg kell tanulnia és alkalmaznia kell.  Fö célotok, hogy a dualitás egy elfogadható spektrumához térjetek vissza, ahol Energetikai Szignatúrátok harmónikus frekvencia mintákkal vibrál, melyek összeegyeztethetöek a felsö-negyedik és a magasabb dimenziókkal.  A harmónikus frekvenciák ezen szintje szükségeltetik, hogy hozzáférjetek az átalakitó Ibolya Láng erejéhez és mágiájához, elérjétek és elkezdjétek használni a Teremtö Fény Ádámi Részecskéit teljességükben.  Ennek a Fénynek tudatossága van, és amint magatokévá teszitek és szeretö szándékotokban aktiváljátok, a magasabb tudatosség ajándéka a tiétek, hogy használjátok és megosszátok.  Sohasem feledjétek, ez a Teremtö Fény az Élet fonalatok a MINDENHEZ AMI VAN

A világ a Mindenben Ami Van varázzsal, csodákkal telitett és a képzeleteteket felülmúló képességek elérhetöségével.  Ti sokkal több idöt töltöttetek a nem fizikai valóságokban, mint amennyit a fizikai testben.  A Földi lét alig egy pillanat az idöben a magasabb birodalmak örökkévalóságához viszonyitva.  Szent Elmétek a múlt tapasztalatainak, a bölcsességnek és a kozmikus törvénynek a tárháza.  Amikor a Lélek teljességében egyesül a Szent Szivvel, az egy monumentális méretü Újraegyesülés lesz.  A Lélek, intuiciótok és belsö érzékelö képességeitek mind-mind éteri Fény Források.  Amikor szándékaitok a szeretetben központosulnak és tisztán vetititek ki öket, akkor a Szent Tüz energia eröteljes forrásaivá váltok.

Egyik elözö üzenetünkben TI VAGYTOK A TEREMTÖ BELÉGZÉSE cimmel (2003 novemberi üzenet) azt mondtuk „Bizonyos félreértelmezés történt a Belégzéssel kapcsolatosan, és az a hiedelem vált népszerüvé, hogy a Teremtö Belélegzi mindazt ami teremtve lett. Ez nen igaz.  A Teremtö elöreküldi ragyogását, hogy magába egyesitse az összes gyönyörüséget ami valaha is teremtve lett.  Szeretteink ti vagytok a Belégzés.  Ti fogjátok belélegezni a Teremtö Esszenciáját ahogy felkészititek emberi „edényeteket”, hogy egyre több és több finom Fényt tudjon befogadni, és a felsöbb birodalmak kifinomult vibrációs frekvenciáit.  Ti az emberi edényetekben fogjátok megtestesiteni a Teremtö Esszenciáját ami áthatja a Föld sikját és az egész Univerzumot.”

Nem tudjuk eléggé kihangsúlyozni mennyire fontos a lélegzet Isteni természetetek vissza követelésében.  Nem a sekély légzés amit az emberek többsége elfogadott a Földön, mint a lélegzés megfelelö módját.  Az effajta sekély légzés sok erötlenitö tünetet és betegséget eredményezett, azonkivül korlátozza az Isteni Esszencia bevitelét, ami pedid elengedhetetlenül fontos a jóllétetekhez és a Fény edényetek visszaköveteléséhez.  Elmagyaráztuk és kihangsúlyoztuk a Végtelen Légzést, az Összehangoló Légzést és, hogy milyen fontos gyakorolni a szándékkal való légzést.  A Végtelen Légzést a Felemelkedés Légzésének is nevezhetjük mert összehangolja galaktikus csakráitokat a fizikai edényetekkel, és megnyitja a visszatérö átjárókat a felsöbb birodalmakba.  Felgyorsitja a MerKiVah-nak nevezett, felemelkedési Fény jármüvetek épitési folyamatát.  Azonkivül, Szent Elmétek portáljának és Szent Szivetek elsö és hátsó portáljainak a megnyitását is szolgálja.  Az Összehangoló Légzés dupla elönyt szolgáltat: elöhozza a gyökér csakrában tárolt Ádámi Részecskéket meg az ötödik dimenziós Fény Piramisotokban elhelyezett éteri hasonmásotokban tárolt Ádámi Részecskéket is, melyek abból a Fény Városból áramlanak, amellyel kapcsolatot létesitettetek.  Ez a Teremtö Részecskék folyamatos áramlását biztositja fizikai edényetekbe és azon keresztül személyes teremtö kereketekbe, majd végül ki, a forma világába.

A múltban úgyszintén beszéltünk a ritmikus légzésröl, amit Szent Légzésnek is nevezhetünk.  Rendszeresen gyakorolva ez a légzési technika energizálja testeteket és tökéletesiti egészségeteket, mert fizikai Lényeteket Isten Fényének ragyogó részecskéivel látja el, amelyek az optimális teljesitéshez és a hosszú élethez szükségesek.  Azonkivül, hatékony módja az Ibolya Láng vagy a Fény Ádámi Részecskéinek a kisugárzására a forma világába, mindenki jóllétére és javára.  A Szent Légzét mély belégzéssel kezditek amely az also medencéböl indul.  Mélyen és lassan lélegezzetek be, az alsó medencéböl a has, majd a mellkas területét levegövel feltöltve, közben vizualizáljátok, hogy a lélegzet lassan emelkedik felflé mig kilép a korona csakrán.  Amikor tüdötöket maximálisan feltöltöttétek, tartsátok a levegöt ugyanannyi ideig mint a belégzés tartott.  Vizualizáljatok egy Fény labdát lassan leereszkedni Fény oszlopotokon, amint fokozatosan kiengeditek a levegöt, behuzva a hasatokat, ugyanannyi ideig mint a belégzés volt.  Fejezzétek ki szándékotokat (erösitsétek meg) mielött elkezdenétek a Szent Légzést, mint pl. „kisugárzom az Ibolya Lángot, vagy a Fény Ádámi Részecskéit a világba”, vagy bármelyik rövid megerösitést amit kaptatok.

Annak érdekében, hogy rögzitsétek az effajta légzés ritmusát, kezdetben belégzésre számoljatok 5-ig vagy 7-ig, tartsátok a levegöt ugyanannyi ideig, majd lélegezzetek ki úgyszintén 5-ig vagy 7-ig számolva, és várjatok ugyanennyi idöt a következö belégzés elött.  Mind a négy akciónak egyenlö hosszúnak kell lennie, sima, folyékonyan könnyed mozgásban.  Ez egyben egy gyönyörü csoport aktivitás is, és egy eröteljes módja az Ibolya Láng és a Teremtö Isteni Fény terjesztésének.  Amint hozzászoktok a mély ritmikus légzéshez, többé nem lesznek kényelmesek a tömegek által használt rövid, sekély légzési technikák.

Nemrégiben egy kedves, elkötelezett Lélek tette fel ezt a fontos kérdést: ” Kérdésem van a megbocsájtás gyakorlásáról.  Mindenkinek megbocsájtok akivel konfliktusban vagy disszonáns energiában osztoztam, jelen illetve múlt életeimben, és visszaadom nékik, egy szeretet buborékba helyezve az összes negativ emlékeket, az érintett energiákat és a lehetséges jövöt amit közösen teremtettünk.  (Reference and Revelations * Glossary and Illustrations 86.ik oldal). Naponta csinálom ezt és rendkivül eröteljesnek találom.  A kérdésem a következö: Miért adjuk vissza az emlékeket, energiákat és a lehetséges jövöt a másik embereknek?  Miért nem engedjük mindazt el együttesen talán az Ibolya Lángba?

Szeretett hirnökünk válasza ez volt: „Amikor megbocsájtunk másoknak szeretö szándékunk által, akkor a negativ vibrációs mintákat amiket teremtettünk visszaküldjük a semleges Fény szubsztanciába.  Azomban, a másik személy vibrációs mintái továbbra is az eredeti disszonáns formában vannak, ahogy az érintett felek közötti negativ közremüködés által meg lettek teremtve.  Mi nem alakithatjuk át az ö negativ energiájukat, azt nekik kell megtenniük.  Azomban, negativ vibrációjukat szeretetbe burkolva, az Ádámi Részecskékböl ajándékot küldünk nekik együtt a saját negativ gondolat formáikkal, és hogyha úgy kivánják, az a Szeretet/Fény ajándék segitségével könyebben átalakithatják saját negativ gondolat formáikat.  Hogyha azt válasszák, hogy nem fogadják el az ajándékot, és azáltal nem tanulják meg a leckét belöle, akkor az ismét megnyilvánul egy másik személyen keresztül egy másik szituációban.  Mi viszont, felszabadulunk a karmikus közremüködés alól, ás többé nem kell azt megtapasztalnunk.  Mi elnyertük a tapasztalat bölcsességét, mert szeretö, mesteri módon válaszoltunk.  Ezért mondja Mihály Arkangyal -Ti senkit sem változtathattok meg, ti csak önmagatokat változtathatjátok meg, s az majd megváltoztatja a dinamikát köztetek. –

Ez ugyanaz mint a Szeretet/Fény amit a személyes teremtö kerekünk által küldünk ki.  Ez nem csak nekünk használ és segit megnyilvánitani amit a legfelsöbb jóért kivánunk, hanem a Szeretet/Fény Ádámi Részecskéivel telitett az aura mezönk körülöttünk, amivel járkálunk.  Ezért szeretnek az emberek a közelünkbe lenni, ezért érzik magukat inspirálva és emelkedetten jelenlétünkben.  És hogyha megnyitják szivüket az ajándéknak, akkor az Isteni Fény beáramlását kapják rajtunk keresztül, s ugyanez van az Istennöi Szent Szeretet Káprázatos Rózsaszin Sugarával, és az átváltozás Inbolya Lángjával is.  Hordozoivá és vezetöivé válunk az Isteni Energiának, amikor az egyensúly és a harmónia állapotába lépünk, és ráhangolódunk az Én Vagyok Jelenlétünkre és összintén azt kérjük, hogy minden amit gondolunk és mondunk az mindenki legfelsöbb javát szolgálja.  Emlékezzetek Mihály Arkangyal azt mondta, a közös leg elönyösebb ajándéka a Teremtö Szeretet/Fény megosztása, amit mi és mások kapunk, amig eljön az idö, hogy ök önmaguk is elérhetik ezt az áldott ajándékot.”

Engedjétek meg, hogy még néhány gondolatot átadjunk nektek, hogy elmélkedjetek rajta, mig összejövünk a jövö hónapban.

Az érzékelések valósága – a fizikai test tudatossága: Amikor a Szellem áramában vagytok, akkor testetekben nagyon könnyedén fogtok létezni, nem lesz fájdalom vagy kellemetlen érzés.  Csökkentett testi érzékelést tapasztalhattok, kivéve a szeretet kiterjedt érzését a szivetek területén, és a jóllét és harmónia hatalmas érzését fogjátok tapasztalni.

Tudatossá kell, hogy váljatok fizikai testetek tudatosságára, amint Testi Elementáltok úgymond felébred. Fokozatosan el fog kezdeni, harmónikusan dolgozni veletek, hogy helyesbitsétek az összes félreteremtéseiteket amelyeket testi formátokban manifesztáltatok a hibás gondolati formák következtében.  Idövel érzékenyebbé váltok Testi Elementáltok jelzéseire.  Állandóan bombázva vagytok az öt fizikai érzék adataival.  Pillanattól – pillanatig vagy fejlödtök vagy visszafejlödtök.  Semmi sem marad ststikus. 

A problémák a másokkal való összehangolódás vagy együttérzö összhang hiányában merülnek fel.  A negativ környezet okozta ön-kiszolgálás, a diszharmónikus viselkedés gyakran súrlódást és elidegenedést eredményez.  Minden személynek közelröl kell megvixsgálnia saját érzéseit, cselekedeteit és Élet Energia kivetitéseit, mert amikor az szennyezett vagy félreértékelt, akkor az potenciálisan zavaró és romboló, mintsem meghatalmasitó és épitö.

Ne tagadjátok meg magatoktól a fizikai valóság áldásait, amelyek a ti Isteni Születési jogotok, a jámbor aszkétává válással mint azt annyian tették a múltban, akik a felemelkedést a megtagadáson keresztül keresték, feladva az összes világi élvezetet.  Ez az ösvény nem vezet az Ön-ismerethez és a megvilágosodáshoz.  Központositott ön-tudatosság, tiszta gondolatok, és a gyülölet, a neheztelés, a féltékenység és a kapzsiság által teremtett hangzavar fölé emelkedés képessége, a leggyorsabb út az egó megszeliditésére, és visszatérni a kiegyensúlyozott és harmónikus Lét állapotba.

Amikor az ön-ismeret egy bizonyos szintjét eléritek, akkor törekedni fogunk, hogy bátoritsunk benneteket, és, hogy felhivjuk a figyelmeteket Szent Szivetekben a Szeretet/Fény fokozásával. Spirituális Fény infuziónak is nevezhetnénk. 

Hogyha mindent jelenleg az életetekben átmenetinek tudtok tekinteni kivéve a Szeretet/Fényt illetve a Spirituális Tüzet szivetekben/lelketekben akkor tudjátok, hogy mit próbálunk közvetiteni nektek.  Engedjétek el félelmeiteket a múlttól és a jövötöl, ellimináljátok a mások által rajtatok gyakorolt érzelmi és mentális ellenörzést, és váljatok szabad Szellemmé, akik kell, hogy legyetek. Mi örökké a közeletekben vagyunk, hogy segitsünk és ihlessünk benneteket.  Mélységesen szeretve vagytok.

Mihály Arkangyal Vagyok 

Forditotta:  Sári Izabella

Szerzöi jog közlemény

Ronna Herman által közvetitve* Szabadon másolható és megosztható. Azomban, Mihály Arkangyal nevében Ronna Herman fenntartja az üzenet univerzális szerzöi jogát.  www.RonnaStar.com WEBOLDALÁN MIHÁLY ARKANGYAL ÜZENETEIT AJÁNDÉKKÉNT AJÁLJA FEL, DE MÉLTÁNYOLJA  AZ  ADOMÁNYOKAT A FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEK FEDEZÉSÉRE ÉS A VILÁGSZERTE KÜLDÖTT INGYENES SZERETET CSOMAGOK  POSTAKÖLTSÉGEIRE.   RonnaStar@earthlink.net

 

Share

A KOZMIKUS TELEPATIKUSSÁ VÁLÁS

 

Mihály Arkangyal 2009 decemberi üzenete

Ronna Herman csatornázásában

Szeretett Mesterek, a múltban már átadtuk ezt az üzenetet nektek, de fel kell frissitenünk emlékezésteket, hogy megértsétek, a múlt elökészületei hogyan vezettek el benneteket a feljösési folyamat mostani szakaszába, amit tapasztaltok.  A késöi 1800-as években amint a Halak Korszaka és a Hatodik Sugár befolyása megkezdte átadni helyét a Vizöntö Korának és a szabadság, a megtisztulás és az Átalakulás Ibolya Lángjának azaz a Hetedik Sugárnak, szeretett Arkangyalaink Zadkiel és Lady Amethyst vezetésével, Atya/Anya Istenünk hatalmas mennyiségben fogadta be a Fény Ádámi Részecskéinek a beáramlását a Legfelsöbb Teremtötöl.  Elérkezett az idö, hogy elkezdjétek nagyobb mennyiségben sugározni a Teremtés Szeretet/Élet Erejét az Univerzumba.  A Föld és az emberiség fokozatosan lett kitéve a Teremtö Fény egyre magasabb és magasabb frekvenciáinak.  Azomban, ahogy a finom fény behatolt a Földbe és az emberiség szivébe, a káosz eluralkodott a bolygón.  Éppen úgy, ahogy a világ és lakói azt jelenleg tapasztalják, világháborúk voltak, pusztitó világ járványok, soha nem hallott rémtettek, szélsöségesen romboló idöjárási minták és a világ pénzügyi válsága, ami óriási szenvedést okozott a tömegeknek.  És lázadás volt az ifjabb generációk soraiban, és ezer éveken át tiszteletben tartott hagyományok lettek módositva vagy teljesen kiiktatva.   Életet-megváltoztató események, feltalálmányok és a forradalmi gondolkodás drámaian megváltoztatta a világot, amint az új Teremtés Fénye behatolt a Földbe és az emberiség aura mezejébe. 

Az 1980-as évek közepén meg lett határozva, hogy az emberiség és a Föld az Isteni Fény annyi minom frekvenciáinak lett kitéve amennyit be tudott fogadni  anélkül, hogy mégnagyobb káoszt meg szenvedést teremtett volna.  Ez idö alatt sok áldott Csillag Mag kezdte meg az ébredés folyamatát és tapasztalta meg az Isteni elégtelenséget, mivel a „Lélek-egyesülés” kellös közepén tartottak és Felsöbb Énjük aktivan bökdöste, buzditotta és ösztönözte öket a felemelkedés ösvényére. 

Sokat irtak a Harmónikus Konvergenciáról, ami 1987 augusztusában volt és sok minden történt abban a Kozmikus pillanatban.  Azomban, az egyik legfontosabb történés a Kristály Háló Rendszer újra aktiválása volt, hogy a felemelkedö emberiség elkezdhette betölteni ebbe a hálóba az Ádámi Részecskéknek nevezett Teremtés finom Fényét.  Az Isteni Tudatosság Mag Atomja minden személy Gyémánt Mag Isteni Sejtjében van tárolva , és az életet átalakitó változás akkor történik meg amikor a személy eléri az egyensúly és harmónia bizonyos szintjét a négy alsó test rendszerében: a fizikai, az értelmi, az érzelmi és az éteri testben.  Attól kezdve a Teremtö Fény magasabb frekvenciái az ébredö Csillag Magokhoz és rajtuk keresztül lettek irányitva a világot befedö szönyeg effektus helyett.  Ezért hivunk benneteket a Fény Öreinek, a Fény Pilléreinek, a Fény átalakitóinak és átváltóinak. 

Ez idö alatt néhány bátor, elörehaladott lélek, azok akiket mi élcsapatnak nevezünk, elkezdtek összekapcsolódni vezetöikkel/spirituális tanitóikkal, Felemelkedett Mesterekkel és alkalmanként az angyali birodalmakkal.  Mindegyik lélek egy intenziv tisztulási és kiképzési folyamaton ment keresztül; azomban, sokan a pályán maradtak és az elörehaladott bölcsesség tanitások tiszta csatornáivá váltak, amelyek olyan fontosak voltak azok számára akik a spirituális  felnötté válásra és az Önismeret mesterszintjére törekedtek.  A tömegek elképesztö számban folytatták az ébredést, amint a Legfelsöbb Teremtö Szeretet/Fénye beáramlott Atya/Anya Istenünk által, és a hatalmas Arkangyal Metatron lehozta, vagyis átváltotta az emberi Fény Hordozók számára elérhetö szintre, hogy biztonságosan szét lehessen osztani a Földnek és az emberiségnek.

A hatalmas változás ezen ideje alatt, az Átalakulás Ibolya Lángját tartalmazó Hetedik Sugár tulajdonságait, minöségeit, és erényeit Zadkiel Arkangyal és Lady Amethyst sugározzák le a Mennyei Ametiszt Teremböl egyre nagyobb és nagyobb mennyiségben.  Az Ibolya Tüz Angyalai aktivan sugározzák az átalakulás Lángját a Földre, és egyenesen bárki energia mezejébe aki a felsöbb jóért behivja az Ibolya Lángot. 

Az 1991 és 1992 a Föld és az emberiség csodálatos átalakulási évei voltak.  Az Ibolya Láng behatolt a Föld aura mezejébe és átváltoztatta a negativ frekvencia minták nagy részét, úgy, hogy Gaia elegendö Teremtö Fényt tudott beintegrálni, hogy a közép-negyedik-dimenziós frekvencia szinten kezdjen vibrálni, ami lehetövé teszi számára, hogy fokozatosan a megfelelö pályára álljon a végsö, ötödik dimenzióba való felemelkedés elökészületeiben.  Sok tolmácsolása volt már, hogy mit is jelentett a 11:11 átjáró, az az esemény, amely 1991 július 11-e és 1992 január 11-e között történt.   A 11:11 számok úgy is tolmácsolhatóak, hogy egy fajta folyosót képviselnek, és ez lenne a helyes feltételezés.  A XX-ik század elsö felében a Fény hártya, amely a vesztegzárat vagyis a pálya határt képezte, teljes egészében szertefoszlott, és a jó része az asztrál sik negativ energia kiáramlásának át lett alakitva, át lett minösitve.  Ismételten az emberiségnek megadatott a Kozmikus információhoz való hozzáférés, és a Felsöbb Birodalmak Lényeivel való közremüködés és közösség lehetösége.

Amint egyre több és több áldott Lélek gyógyult meg és alakitotta át saját negativ vibrációs mintáit, az Energetikai Szignatúráik elkezdtek rezonálni a negyedik dimenzió magasabb al-szintjeinek harmónikus frekvenciáival, és azt követöen, életük elkezdett drámaian megváltozni.  Milliók léptek le a karma kerekéröl és léptek be a kegyelem állapotába, és kezdték komolyan keresni és követni a Megvilágosodás ösvényét.  Ez volt az az idö is, amikor sokan akik beleegyeztek, hogy a Spirituális Hiererchia hirnökei lesznek, fel lettek szólitva, hogy teljesitsék Isteni földi küldetésüket.  Ez idö tájt, pontosabban 1992 január 11-én volt, hogy elöször léptem kapocsolatba szeretett hirnökömmel, akit ebben a létidöben Ronna Hermanként ismertek.  Állandó társak vagyunk attól kezdve, és ö rendithetetlenül szentelte életét a spirituális küldetésének.  Ö is, mint megannyi más elkötelezett Lélek világszerte, ösztönzöje és fénylö példája az emberiségnek. 

Amióta a 11:11 átjáró megnyilt, minden évben egy speciális 11:11 kapu nyilik meg ergy rövid idöre, hogy a Felemelkedett Mesterek meg a Fény Lények kapcsolatba léphessenek mindazokkal akik elérték a harmónikus frekvencia minták megfelelö szintjét, hogy elkezdhessenek kommunikálni vezetöikkel, tanitóikkal meg angyali barátaikkal és lehetöleg a Fény hirnökeivé váljanak.  Tudjuk, hogy ez megtörtént sokkal közületek, akik olvassák üzeneteinket, és szeretnénk könnyiteni nektek,  meg segiteni megértenetek, hogy mi történik és mire kérünk benneteket.  Ez egy csodálatos ajándék szeretteink, és nincs mitöl félnetek, mert ti most vissza kéritek „Lényetek természetes állapotának” egy részét. 

A Fény Lényeivel való bensöséges kapcsolat az hatalmas evolúciós lépés számotokra, mint emberi lények számára, mert ez gyorsan elömozditja az új tudatosságot és az eröteljes átalakulást bennetek.  Valószinüleg elöször a személyes vezetöitekkel teremtetek kapcsolatot és tanuljátok meg a közremüködést/kommunikációt, vagy néha, mester tanitótok hoz gyorsan létre kapcsolatot veletek, föleg, hogyha „szerzödést kötöttetek” azzal a bizonyos Lénnyel való együttmüködésre mielött ebbe a létidöbe inkarnálódtatok volna.

Soha azelött nem volt ilyen lehetöségetek, hogy szolgáljátok az emberiséget és a teremtöt.  Keresztúthoz érkeztetek az evolúciós folyamatotokban, mert a világ, ahogy eddig ismertétek lassan elhalványul.  Mint a Teremtö Isteni Szikrái, megkaptátok a hatalmas ajándékot, a Teremtö Lényegének a kincses ládáját, hogy használjátok azt bármi módon kivánjátok.  Ezt a létidöt a Fény Ádámi Részecskéinek a Szent Szivetekben tárolt részével kezdtétek, és ez a készlet a Gyökér Csakrában van elraktározva, a Szent Tüz Mag Atomban amit még Kundalininek is neveznek és feltekeredett kigyóként ábrázolják.  Mindég is elérhetö volt számotokra a szivetekben tárolt Szent Tüz, azomban emlékeznetek kell arra, hogy hogyan használjátok a ” Királyság Kulcsait” annak érdekében, hogy lángra lobbantsátok és hatékonyan használjátok az Isteni Fény ezen eröforrását.  A Kundalini vagyis a Tüz Kigyó az más kérdés, mert legalább 51%-át a múltban teremtett torzult energiáknak meg kell tisztitanotok ahhoz, hogy csapot verjetek a Metatroni Teljes Fény Spektrum ezen tartályán.

A Fény külömbözö hatalmas Lényei hordozták a Föld és az emberiség terhét milló éveken át, azomban, elérkezett az idö, hogy az emberiség elölépjen és átvegye szent kötelességét.  El kell kezdenetek behozni, használni és megosztani az Isteni Fényt ami nektek lett adományozva.  És mindég meg kell, hogy legyen az energia csere.  Ez egy Univerzális Törvény.  Eljött az ideje, hogy az emberiség felfejlödjön a spirituális felnöttkorba és elfoglaljátok felelöségteljes helyeteket, mint Isten-Tudatosságú Lényei a Fénynek.  Arra buzditottuk hirnökünket, hogy segitsen eltávolitani a torlaszokat és megnyitni a kommunikáció ösvényeit, kecsesen, könnyedén.

NYITÁS A CSATORNÁZÁSRA * IRÁNYELVEK MELYEK SEGITSÉGET NYÚJTANAK FELSÖBB ÉNETEKKEL, SPIRITUÁLIS VEZETÖITEKKEL ÉS ANGYALI SEGITÖITEKKEL VALÓ KOMMUNIKÁLÁSRA

RONNA HERMAN * MIHÁLY ARKANGYAL ÁLTAL ÁTRAGYOGVA

A mentális telepátia vagy csatornázás az szavak nélküli kommunikáció, vagyis elmétöl-elméig való gondolat áttétel, más értelemben mint az ismert érzetek.  Csak azokat a vibrációs szinteket érhetitek el amelyekkel ti és Energetikai Szignatúrátok összeegyeztethetö.  Ezért annyira fontos átmennetek a tisztitó folyamaton annak érdekében, hogy Lényetek kiegyensúlyozottabb és harmónikusabb Állapotába lépjetek mentális és érzelmi testeitekben.

Ritka idöközönként és az egyik nagy Korszakból a másikba való átmenet idején, a Kozmikus Törvény engedélyezi a Felemelkedett Mestereknek, az angyali birodalmak és a Spirituális Hiererchia Lényeinek, hogy áthaladjonak a „fátylon” és kapcsolatot teremtsenek az emberi faj kiválasztott, „felébredt” tagjaival.  Ki kell fejeznetek hajlandóságotokat és vágyatokat az együttmüködésre ezekkel a csodálatos, fejlett Lényekkel, mert ök nem fognak áthágni a szabad akaratotokon.  Amikor figyelmeteket egy bizonyos mesterre, angyalra vagy a Fény Lényére összpontositsátok, ök azonnal tudatossá válnak rátok és válaszolnak.  Minnél erösebb, öszintébb és állandóbb a vágyatok, annál többet ruháznak át rátok ragyogásukból.

Örangyalaitok, spirituális vezetöitek és tanitóitok minden eröfeszitést megtesznek, hogy segitségtekre legyenek megkapnotok a bölcsesség magasabb frekvenciáit, melyek életbevágóan fontosak mostanság.  Arra törekszenek, hogy felhivják magukra figyelmeteket a Fény felerösitése által a Nap Erö Központotokban és esetleg Szent Szivetekben.  Évszázadokat vártatok a meghivásra, hogy tudatosan kommunikáljatok a Felemelkedett Mesterekkel és az angyali birodalmakkal, és úgyszintén ök is türelmesen várták ezt az idöt.

ITT VAN NÉHÁNY MÓDJA A GYAKORLOTT, TISZTA CSATORNÁVÁ VÁLÁS FOLYAMATÁNAK A FELGYORSITÁSÁRA.

* Mindenkinek van legalább egy életre szóló örangyala, néha több is.  Külömbözö vezetöitek lesznek, ahogy haladtok elöre a többszintü dimenziókon.  Képesnek kell lennetek „felemelni a tudatosságotokat” a vezetöitekkel és tanitóitokkal össze egyeztethetö szintre.  Ök is valamivel lejjebb eresztik frekvenciájukat, hogy egy harmónikus szintet valósitsatok meg.

* Meg kell tanulnotok koncentrálni és összpontositani figyelmeteket.

* Meg kell tanulnotok elcsendesiteni az elméteket és elengedni saját gondolataitokat, hogy utat nyissatok és befogadjátok vezetöitek és tanitóitok gondolatait és vezetését.

* „Szerzödésetek” kell, hogy legyen, Lelketek/Felsöbb Énetek és az entitás között akit csatornáztok. 

* A Fény Lényei soha nem fogják áthágni szabad akaratotokat.

* Vezetöitek segitenek majd elérni a megfelelö frekvencia szintet, egy energia felerösités által, aminek eredményeként energizálva fogjátok érezni magatokat, és amikor az energia magasabb szintjeit eléritek a kiterjedés érzését adhatja, föleg a fejetekben.

* A csatornázás megteremti a tudatosság kiterjedtebb érzékelését.

* A csatornázás a spirituális növekedés felgyorsitott ösvénye.

* Vezetöitek nem fogják megadni a megoldást a leckéitekre, azomban, választási lehetöségeket adnak majd, meg valószinüleg egy kiterjedtebb rálátást  a helyzetre.

* Felsöbb vezetöitek nem fogják elöre látni a jövöt, mert szabad akaratotok van és túl sok a variáció.  Azomban, rámutathatnak a „legerösebb valószinüségü jövöre” az adott helyzetben, és segitenek a legbölcsebb döntést hozni, mindenki legfelsöbb javára.

Mi megerösitjük elhatározásotokat, mi inspirációt adunk nektek és lángba boritjuk szivetek a Teremtés Szent Tüzével ahogy áthaladtok a megvilágosodás ösvényén.  Tudjátok, hogy Atya/Anya Istenünk szivéböl Szeretet, Fény és ki nem mondott áldások sugároznak örökre rátok.

Mihály Arkangyal vagyok!

Forditotta:  Sári Izabella

Szerzöi jog közlemény

Ronna Herman által közvetitve* Szabadon másolható és megosztható. Azomban, Mihály Arkangyal nevében Ronna Herman fenntartja az üzenet univerzális szerzöi jogát.  www.RonnaStar.com WEBOLDALÁN MIHÁLY ARKANGYAL ÜZENETEIT AJÁNDÉKKÉNT AJÁLJA FEL, DE MÉLTÁNYOLJA  AZ  ADOMÁNYOKAT A FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEK FEDEZÉSÉRE ÉS A VILÁGSZERTE KÜLDÖTT INGYENES SZERETET CSOMAGOK  POSTAKÖLTSÉGEIRE.   RonnaStar@earthlink.net

 

    

  

 

Share

MEGNYILTAK A KOMMUNIKÁCIÓS VONALAK A MAGASABB BIRODALMAKKAL

 

Mihály Arkangyal 2009 novemberi üzenete

Ronna Herman Csatornázásában

Szeretett mesterek, fontos emlékeznetek arra, hogy a „szolgálat” egy szerves része a felemelkedési folyamatnak.  Sokan közületek a távoli Csillag Rendszerekböl, mint hirnökök jöttetek a Földre.  Újra és ismét újra, az igazság és a kozmikus bölcsesség hordozói voltatok, azomban, a feladat amit erre a létidöre vállaltatok, fontosabb bármelyik eddig megtapasztaltnál, amióta tudatos Isteni Szikraként az individualizált tudatosságotokba lejöttetek.  Java része annak amit megtanultok, amig a felemelkedés ösvényén áthaladtok, az annak emlékezete amit már megtapasztaltatok.  Kihangsúlyoztuk már azt a tényt, hogy amit kérünk töletek, azt korábban már sokszor megtettétek, úgy, hogy nem tünik olyan elérhetetlennek.  Ezért van az is, hogy a történelem és a múltbéli részletek java része, amiket közvetitünk nektek olyan ismerösnek tünnek.

Most már egyre nagyobb és nagyobb mennyiségü Kozmikus Élet Erö Energia áll rendelkezésetekre, azomban, azért ti vagytok felelösek, hogy hogyan hasznositjátok ezt az energiát.  Szilárdan leföldelve kell, hogy maradjatok a Földön, miközben egyre magasabbra és magasabbra értek a kifejezödés kifinomult dimenzióiban, és hatalmas fontossággal bir fizikai jólétetek szempontjából, hogy egyensúlyba hozzátok és harmonizáljátok energia háló-rendszereteket (amit még aura mezönek vagy Ádám/Éva Kadmon azaz az új tökéletes fénytestnek is neveznek).  Annyit hozhattok be az Isteni Esszenciából, amennyit meg tudtok tartani, azomban, miután beintegráltátok amire nektek személyesen szükségetek van, a többletet ki kell sugároznotok a forma világába.  Nem halmozhatjátok Isten Fényét kedveseink, az arra való, hogy használjátok és osszátok meg mindenki jóllétére és javára.

Kérünk benneteket, legyetek tudatában, hogy a Harmadik/alacsonyabb Negyedik – Dimenziós környezet toló/húzó dualitásában, korlátozott a hozzáférésetek az Ibolya Láng erejéhez és csodás átalakitó tulajdonságaihoz.  Azomban, amikor eléritek a harmónikus vibrációs minták szintjét, melyek behangolnak benneteket a középsö – Negyedik Dimenzióba, akkor beléphettek az Ibolya Láng Isteni alchemiájába és képesek lesztek bevonzani a Teremtö Tudatosság Ádámi Részecskéit is.  Amig a korlátozás és a káosz alacsonyabb dimenzióiban léteztek, szinte lehetetlen, hogy a feltétel nélküli szeretetet folyamatosan sugározzátok sziv központotokból.  Ahogy tanultátok, az élet Teremtö Részecskéit aktiválnotok kell önzetlen, szeretetteljes szándékotokkal.  Legyetek tudatában szeretteink, hogy az Isteni Fény minden egyes szintjén ahová elértek, az Ibolya Láng ereje és a Teremtés Fehér Tüz Részecskéinek a mennyisége hatványozottan nö

Mostanság, a Kollektiv-Tudatosság gondolat formáinak két áramlata öleli körül a Földet, a negativ gondolat minták egyetlen örvénylö forgataga helyett, ami idáig a Föld auráját képezte.   A torzult energiák negativ hullámsávja a félelem, a gyülölet, az ön-szolgáló érdekek és cselekedetek sok ezer éves felgyülemlése.  Ez teremtette meg az árnyék-oldalt, a Fény és az Árnyék széles spektrumában: az illúzió világát, amelyben az emberiség létezett a fél-tudatosnak nevezhetö tudat állapotba való zuhanás óta. 

Az emberiség többsége beragadt és megrekedt az agy kontroll harmadik-/negyedik-dimenziós  formájában, sok létidön keresztül ösapáik hitével törbe csalva, mind a faji, a politika, a kultúra avagy a vallás terén.  Sok kedves léleknek alig akadt egy-egy önálló gondolata.  A kollektiv tudatosság negativ hit rendszere másról sem szól, csak a végitéletröl, a bánatról, az értéktelenségröl és szigorú szabályokról meg a dogmákról, melyek lehetetlenné teszik az eredeti, önálló gondolkodást, és mindez a büntudat, a félelem és a tehetetlenség állapotában tartott mindenkit.  Ezt úgy hivták, hogy „Nyáj Állapot”, amikor mindenki a vallási és uralkodó vezetöitöl várta, hogy azok megmondják, hogy mit tegyenek, mit gondoljonak és mik legyenek.

Az összes nagy vallás egy-egy kiváló Mester specifikus bölcsesség tanitásai által ihletett tanitással kezdödött, hogy azt eljutassák az emberiséghez.  Ezek a Mesterek Atya/Anya Istenünk Fényével bevilágitva és irányitása alatt álltak, életükben az eszméket elfogadták és azok tiszták maradtak.  Azomban, a Mester átmenetele után, idövel, a tanitásokat eltorzitották és megváltoztatták, hogy megfeleljen a hatalmon lévök önzö érdekeinek.  Ezek eltértek az ihletett igazságtól és a bölcsesség tanitásoktól, amelyek  egy maghatározott korszakra lettek rendeltetve, hogy segitsék a tömegeket Atya/Anya Istenünkkel való személyes kapcsolatuk kialakitásában, bizonyos Ön-megismerési és megvilágosodási szint elérésére törekedve.

Amint már elözöleg is mondtuk, „Ti nagyon bátrak vagytok, hogy kiléptek a népszerü hit rendszerböl, az emberiség kollektiv tudatosságából, ami egyfajta börtön volt olyan sokáig.”  Tudjuk szeretteink, hogy biráltak, kigúnyoltak, kiközösitettek és rágalmaztak benneteket ebben, és még sok másik létidöben is.  Azomban,  szeretnénk tudatni veletek, hogy lehettek még  pillanatnyilag kissebbségben, de számotok rohamosan nö.  Sok minden szivárog át az úgynevezett „Új Kor eszmék” közül a tömegek elméibe és beszélgetéseibe, a hit az angyalokban és a közremüködés a magasabb birodalmak Fény Lényeivel nincs többé teljesen elvetve, mint ahogyan a múltban volt.

A jó hir az, hogy a magasabb frekvenciájú érzelmi minták és gondolat formák új hullámsávja veszi körül a Földet, a negativ hullámsáv felett.  Ez az energia sáv Fénnyel, reménnyel és az ön-kifejezödés és ismeret erös vágyával telitett.  Fokozatosan, a Kristály Háló Rendszer körbeveszi a Földet, és a Teremtö-Tudatosság Fény Sávja napról napra erösödik, ahogy egyre többen és többen lépnek be a Fény Városokba és a Teremtés Ádámi Részecskéinek szállitóivá válnak.  A tömegek kezdik megkérdöjelezni vezetöiket és felelössé tenni öket tetteikért.  Egyre több és több ember kezdi megkérdöjelezni a vallási szervezetek dogmatikus szabályait és korlátozásait, illetve másféleképpen kezdi keresni saját magasabb igazságát.

Megértjük, hogy a földi Lelkek nagy többsége fájdalomban, szenvedésben és bizonytalanságban vergödik.  Sajnos azok, akik beragadtak a kollektiv tudatosság hit rendszerébe, nem tanulják meg e turbulens idök leckéit.  Nem értik meg, hogy az általuk tapasztalt fájdalmas szituációt a túlzott és egyensúlytalan gondolatok meg tettek teremtették meg.  Az ok és következmény karmikus törvénye sokkal gyorsabban mint a múltban, küldi vissza a „feladó”-hoz amit teremtett, hogy az helyesbitve lehessen és át-minösüljön.  Minden Léleknek a Fökdön ez idö tájt, a legfontosabb élet feladata, hogy igyekezzen visszatérni az egyensúly és a harmónia állapotába a létezés külsö és belsö világaiban egyaránt.

Azok közületek akik beleegyeztetek, hogy fizikai testben inkarnálódtok, ebben a különleges létidöben, lehoztátok magatokkal a legföbb leckéiteket azaz a fizikai/mentális/érzelmi testeitek egyensúlytalanságait, melyeknek harmonizálására volt szükség, hogy elkezdhessetek összeegyeztetve dolgozni Lelketekkel illetve Felsöbb Énetekkel.  Lejöttetek ebbe létidöbe, hogy egyensúlyba hozzátok maszkulin és feminin természeteteket: felhasználva a Teremtö Atya Isteni akaratát, erejét és tekintélyét, ugyanakkor, hogy beintegráljátok a Teremtö Anya szeretet, bölcsesség, együttérzés és gondoskodás kreativ aszpektusait is.  Lejöttetek megtapasztalni a Földet, hogy teljes mértékben a fizikai testetekben legyetek mig beintegráljátok a Szellemet és a tudatosságot fizikai Lényetekbe.  Itt vagytok, hogy egyensúlyba hozzátok a tudást a kommunikációval, hogy megtanuljátok a megérzéseiteken keresztül a saját igazságaitokat és, hogy éljétek ezeket az igazságokat, másoknak pédaképül szolgálva, itt vagytok, hogy  szaktudásra tegyetek szert a kommunikáció egyensúlyáról, hogy mikor kell beszélni és mikor kell csendben maradni, itt vagytok, hogy itélet-nélkülivé váljatok, itt vagytok megtanulni, hogy minden egyes személy a saját egyéni ösvényén halad, és megvannak a saját leckéi, amiket meg kell tanulnia.

Mindannyiatoknak, akik meghallgattátok a Szellem suttogását és a Megvilágosodás ösvényére léptetek, itt az ideje emlékezni arra, hogy a Föld nem a ti otthonotok; ti megbizatásból vagytok itt!  Ti távoli Csillag Rendszerekböl és Galaxisokból, esetleg másik univerzumokból jöttetek.  Itt az ideje, hogy a Béke/Fény sok hüséges harcosával együtt tudjátok, hogy milyen csodálatosak vagytok, hogy mennyire bátrak voltatok amikor válaszoltatok a harsona hivásra, hogy lejöjjetek a földi kisérlet sürüségébe.  Az események, a Galaxisotokban, a nap rendszerben és a Földön is, gyorsan haladnak elöre és hatalmas vátozásokat hoznak.  Emiatt, nagyon fontos, hogy arra összpontonitsatok ami helytálló a világotokban, és ne ragadjatok be az összes negetivitásba és félelembe amit kiöklendeznek az éterbe.  Emlékezzetek rá, hogy annak adtok energiát, amire összpontositjátok figyelmeteket.

Itt az ideje, hogy teljesen az Ön-ismeret mester szintjére lépjetek és visszaköveteljétek Isteni Születési jogotokat.  Mivé szeretnétek válni?  Mit szeretnétek tenni?  Megvan rá a képességetek, hogy azzá váljatok, illetve megteremtsetek bármit amit el tudtok képzelni, ameddig az harmóniában van az Isteni lenyomatotokkal.  Csodálatos fény csomagok vannak tárolva Szent Elmétekben, arra várva, hogy elöhivjátok öket.  Ahogy épititek és tökéletesititek Fény Piaramisaitokat az Ötödik Dimenzióban, látni fogjátok, hogy teremtéseitek egyre gyorsabban és gyorsabban fognak megnyilvánulni.  A példával való tanitás az egyik leghatékonyabb módszere megmutatni a többieknek, hogy hogyan válhatnak saját sorsuk mesterévé.  Mindenben kérjétek a legmagasabb eredményt mindenki legfelsöbb jólétére és javára – és nem lesztek tévútra vezetve.  Tudjuk nem könnyü kilépnetek kényelmi zónátokból, hiszen megengedtétek másoknak, hogy rávegyenek benneteket a kételkedésre önmagatokban és képességeitekben.  Arra kérünk benneteket, hogy bátor példaképei legyetek a körülöttetek levöknek, azoknak akik megrekedtek a az emberiség kollektiv tudatosságának a kultúrális hiedelmeiben és korlátozásaiban. 

Midegyikötök sok létidöt tapasztalt már meg akár férfi akár nöi testben.  Úgyszintén fizikai jármüveteket is a fajok, a formák és a kultúrák nagy változatosságában tapasztaltátok már meg.  Szeretteink, amikor mások felett itélkeztek, akkor valójában csak önmagatokat itélitek meg, mivel ti már megtapasztaltátok a földi lét sok arculatának a többségét.  Az egy óriási kiváltság, akinek megengedtetik, hogy a Földre inkarnálódjon,  és mindég is a Lelkek milliói és millói voltak a váró listán, hogy megtapasztalhassák a Föld által nyújtott fizikai valóságot.  Ti sem vagytok kivételek, ti is égtetek a vágytól, hogy megtapasztaljátok a teremtés és a kifejezödés lehetséges legtöbb módját.  Ennek következtében, amint az illúzió fátyla fokozatosan felemelkedik, nagy megértés és együttérzés fog kibontakozni bennetek azok iránt, akik beragadtak a Harmadik-/Negyedik- Dimenziós torzult valóság fájdalmába és szenvedésébe.  Arra kérünk benneteket, hogy váljatok bátor példaképeivé a körülöttetek lévöknek.  Amint ti ki mertek lépni és visszakövetelni mesterléteteket, mások is követni fogják példátokat. 

Mostanában, sokan közületek Isteni elégedetlenséget tapasztaltok, illetve, életetek drámai változását.  Dolgok, amik élvezetet nyújtottak eddig, már nem elégitenek ki benneteket, és barátaitokkal el is veszithetitek a közös érdeklödést.  Ez azért van igy, mert Lelki-Énetek nógat benneteket a tovább haladásra, hogy terjesszétek ki látásotokat és vegyétek át sorsotok irányitását.  El kell engednetek elöitéleteiteket az életetek felépitéséröl.  El kell engednetek hiedelmeiteket, melyek berekesztve tartanak benneteket a szerkezeti határok „kötelezö” halmazában.  Az „elengedés” adja az eröt, hogy kiterjesszétek tudatosságotokat és valóságképeteket.  Ahogy egyre magasabbá válnak vibrációs mintáitok, annál folyékonyabbá válik az idö/tér folytonossága, vagyis az események bekövetkezése és idözitése.  A struktúrák szokásokká válnak, amelyek odaláncolnak benneteket a Harmadik/Negyedik Dimenzió illúziójához.  Ne ragaszkodjatok az „élet szerkezet”-hez amit felépitettetek.  Fontos, hogy hajlandóak legyetek megváltoztatni az életeteket, hogy bele tudjátok foglalni az új koncepciókat, ahogy kiterjesztitek rálátásotokat és tudatosságotokat a jövö potenciáljaira.  Sosem feledjétek, ti társteremtök vagytok, akár a fájdalmat, a  szenvedést és a korlátozást, akár a szeretetet, az örömöt, a békét és a böséget teremtitek.  A választás a tiétek!

Nem véletlen, hogy olyan sok bátor lélek az Átalakulás Hetedik Sugarát választotta Lélek Sugarának ebben a létidöben.  Lássátok ezt az áldott Szent Tüzet fellángolni körülöttetek és állandóan szélesedö körökben kisugározni, ahogy összekapcsolódtok másokkal, miközben segitetek vissza emelni az emberiség tudatosságát a Szeretet/Fény frekvenciáiba.  Emlékezzetek rá, hogy ezekben az idökben, amikor a Föld és az emberiség evolucója fel van gyorsitva, ti megváltoztathattok mindent.  Tudatában vagyunk annak, hogy sokakat közületek nyugtalanit a körülöttek lévö sok negativitás és igazságtalanság.  Azomban, mélyen belül tudjátok, hogy a végbemenö nagy változások végsö soron, minden és mindenki javára lesznek.  Legyetek biztosak abban, hogy ti is egy eszköze lehettek a változásnak.  Engedjétek meg, hogy kiküldjük Atya/Anya Istenünk szeretetét hozzátok és rajtatok keresztül, feltöltve benneteket csordulásig.  Kedveseink, ragyogásotok és Szeretet/Fényetek hozzáadva más Fény Harcosok Szeretet/Fényéhez, segiti majd az emberiséget és a Földet, hogy méltóságteljesen lépjen be a holnap csodás Új Korába.  Tudjátok, hogy gyengéden szeretve vagytok és az én védelmem alatt álltok.

Mihály Arkangyal vagyok!   

Forditotta:  Sári Izabella

Szerzöi jog közlemény

Ronna Herman által közvetitve* Szabadon másolható és megosztható. Azomban, Mihály Arkangyal nevében Ronna Herman fenntartja az üzenet univerzális szerzöi jogát.  www.RonnaStar.com WEBOLDALÁN MIHÁLY ARKANGYAL ÜZENETEIT AJÁNDÉKKÉNT AJÁLJA FEL, DE MÉLTÁNYOLJA  AZ  ADOMÁNYOKAT A FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEK FEDEZÉSÉRE ÉS A VILÁGSZERTE KÜLDÖTT INGYENES SZERETET CSOMAGOK  POSTAKÖLTSÉGEIRE.   RonnaStar@earthlink.net

 

 

 

   

Share

A NEGYEDIK DIMENZIÓ AJÁNDÉKAI

 

Mihály Arkangyal 2009 Októberi Üzenete

Ronna Herman csatornázásában

Szeretett mesterek, sokszor kerültek megvitatásra a külömbözö dimenziók ebben az Univerzumban, különösképpen a harmadik, a negyedik és az ötödik dimenziók.  Ezek azok a dimenziós frekvenciák melyek leginkább befolyásolják az emberiséget, hiszen ezek teremtik meg a valóságot amelyben az emberiség e korszaka létezik.  Nemrégiben, szeretett hirnökünk (Ronna Herman – a forditó megjegyzése) elvállalta a feladatot, hogy az évek során általunk használt szavak és kifejezések szójegyzékét  összeállitja.  Ez a glosszárium és a legfontosabb üzeneteink süritett változata segitségetekre lesz, hogy könnyebben megértsétek és beintegráljátok a bölcsesség tanitásokat, melyek elengedhetetlenül fontosak a felemelkedés folyamatához, amit jelenleg tapasztaltok.   Félreértés ne essék, minden egyes Lélekre hatással van bolygótokon az Isteni Fény magasabb vibrációs frekvenciájának a gyors felerösödése, amely jelenleg a Földet bombázza.  Meg kell tennetek ezt a munkát (a beintegrálást – a forditó megjegyzése), ha haladni akartok elöre az evolúció/felemelkedés spirálján, mivel a Fény Ádámi Részecskéinek finom Energia Mintázata még sebesebben fog felerösödni az átalakulás következö, kritikus éveiben.  Azonkivül, a Csillag Magok  közületek képesek kell, hogy legyenek bemutatni az elönyeit és a hatékonyságát a Szent Bölcsesség Tanitásoknak,  melyeket beintegráltatok és Isteni Igazságotok részévé tettetek.  Ti beleegyeztetek, hogy útmútatók lesztek, és égetöen szükség van rátok, hogy vezessétek és segitsétek Lélek fivéreiteket és növéreiteket.

A glosszárium egyes részei kivonatok a múltbeli üzeneteinkböl, azomban, az információ java része, szeretett hirnökünk Szent Elméjében levö „memória bankból” lett elöszedve.  Felfedezitek majd, hogy amint megtanultok saját Szent Elmétekbe lépni, szert tesztek a képességre, hogy sok bölcsességet hozzatok elö a múltból és a jelen tanitásait is könnyebben megjegyezzétek.  Amint felemelitek és finomitjátok frekvencia mintázatotokat, azt is meglátjátok majd, hogy szert tettetek a képességre, hogy ezt az információt felészültebben fogadjátok be.  Szent Elmétek a tudatosság magasabb szintjeit tartalmazza, de a képességet is, hogy könnyedén befogadja vagy elöhozza az adatokat.

KIVONATOK A : TÁJÉKOZTATÁSOK & KINYILATKOZTATÁSOK*- BÓL

GLOSSZÁRIUM ÉS ILLUSZTRÁCIÓK

„HARMADIK ÉS NEGYEDIK DIMENZIÓK:   Az emberiség  tudatosságbeli zuhanása óta, több ezer évvel ezelött, a Föld és fizikai környezete Harmadik-/Negyedik-Dimenziós elemekböl lett megalkotva.  A Harmadik Dimenziót a tér hosszúsága, szélessége és mélysége képezi.  Ennek a dimenziónak az érzö lényei a fejlettebb Állat Világ (csoport tudatosság) és az Emberi Lények, kiknek individualizált Lélek-tudatosságuk van.

A Negyedik Dimenzióban a „MOST” pillanatának tudatossága hozzáadódik a tér hosszúság, szélesség és mélység tudatához.  A Negyedik Dimenzió az „érzelmek” birodalma és az Asztrál Sik.  Mivel ez a magasabb frekvencia minták kezdeti szakasza, az idö folyékonyabb, valamint az idö és tér törvényeinek változása itt veszi kezdetét.  Néha Éteri Birodalomnak is nevezik.  Át kell, hogy haladjunk a tömeg tudatosság hiedelem strukturáján, amely föleg a Harmadik- és Negyedik – Dimenziós diszharmónikus vibrációk konglomerátumát foglalja magába.    A mi kötelességünk megtisztitani illetve semlegesiteni személyes disszonáns vibrációs frekvenciáinkat annak érdekében, hogy áthaladjunk a Negyedik-Dimenzós környezet hét al-szintjén és betoppanjunk az Ötödik-Dimenziós környezet „ÉN VAGYOK” tudatosságába.”

AZ UNIVERZUM DIMENZIÓI:   Univerzumunkat Fény, hang és szinek alkotják, valamint a sürüség külömbözö szintjei.  Mindennek az Univerzumban rezonanciája van, illetve vibrációs frekvencia mintákból áll.  Az Egység tudatosság az Ötödik Dimenzióban kezdódik, ahol a Harmadik és Negyedik Dimenzió illúziói elhalvanyulnak.  Az Ötödik Dimenzió a felemelkedési folyamat igazi kezdete.   Ti, a felsöbb Harmadik Dimenzió vibrációs mintái között kezdtek el felkészülni a felemelkedésre, amikor a fizikai, értelmi, érzelmi és éteri testetek egyensúlyát és harmóniáját igyekeztek visszahozni.  A magasabb frekvenciák/dimenziók, a felsöbb Ötödik, a Hatodik Dimenzió és feljebb, fokozatosan egyre éteribbé, finomabbá és kristályosabbá válnak.  A forma még megvan, azomban, amint beléptek a felsöbb Hatodik Dimenzióba és feljebb, a forma fokozatosan finomabbá válik, gyakran áttetszö és néha folyékony lesz.  Az Univerzum Dimenziói a vibrációs frekvenciáiknak megfelelöen vannak elrendezve, ami azt jelenti, hogy a magasabb dimenziók a magasabb, kifinomultabb frekvenciákkal, mig az alacsonyabb, sürübb dimenziók a lassúbb vibrációs mintákkal rezonálnak.   Mindegyik dimenziót specifikus Univerzális Törvények és Alap Elvek (Principiumok)  irányitják, amelyeket be kell tartani ameddig az adott dimenzió frekvenciáival rezonáltok. 

Nincs határozott demarkáció a dimenzók között, hiszen azok hullám mintában áradnak és visszahúzódnak, és egy bizonyos fokig egymásba hatolnak.  Az emberiség többsége most a magasabb Harmadik Dimenziós frekvenciákkal rezonál, ugyanakkor bemerészkedik, és be is integrálja a Negyedik Dimenzió külömbözö szintjeit, söt kis mértékben az Ötödik Dimenzió alacsony al-szintjeinek frekvencia mintáit is.  Egyes fejlett Lelkek kis mennyiségü Hatodik Dimenziós (és magasabb) frekvencia mintákat is integrálnak a Fényvárosok útján.  Amig a Harmadik-/Negyedik-Dimenziós környezettel rezonálunk, csak az Elsö Élet Erö Állományhoz illetve a Fél Spektrumú Fényhez  van jogosultságunk.  Negativ frekvencia mintáink legalább 51%-át meg kell tisztitanunk, és energetikai aláirásunkat legalább részben be kell hangolnunk az Ötödik Dimenzió alsó al-szintü frekvenciákba annak érdekében, hogy befogadhassuk a Teremtö Fény Ádám Részecskéit, melyek szerves részei a Metatroni Teljes Spektrumú Fénynek.”

Mihály Arkangyal:   Amint már sokan megtanultátok, tanitásainknak természetes folyamata van.  Fontos, hogy megtegyétek a szükséges lépéseket és „megtisztitsátok az utat magatok elött”, ha nem akartok sok akadályba ütközni utatok során.  A felemelkedési folyamattal kapcsolatban a ” gyorsabb és több nem szükségszerüen a jobb” is.  Azok, akik a felemelkedés ösvényére léptek és komolyan be akarják teljesiteni Isteni Küldetésüket, sokkal gyorsabban haladnak mit azt mi egyáltalán remélni tudtuk volna.  Azomban, mint tudjátok, ezért árat kellett fizetni.  Az átalakulási folyamat stresszelte az érzelmi testet és gyakran fájdalmas volt a fizikai jármüvetek számára, amikor a régi, töredezett energiákat elengedtétek.  Ezen energiák egyes töredékei megrekedtek testetek külömbözö részeiben, és meg kellett tanulnotok átváltoztatni, semlegesiteni és elengedni öket a kisérletek és tévedések által.  Azomban ti, a bátor élcsapat, megnyitottátok az ösvényt és mindazok mögöttetek akik követnek benneteket, képesek lesznek sokkal gyorsabban és a rengeteg akadály meg fájdalmas tünet nélkül átkelni az árnyék földek völgyein.

A Harmadik-/Negyedik-Dimenziós környezetben élve megtapasztaljátok az alsó Negyedik Dimenzió birodalmait álom állapotban  Asztális/Éteri testetekben utaztva ezen valóságok külömbözö helyeire.  A Negyedik Dimenzióban a múlt, a jelen és a jövö koncepciója sokkal folyékonyabb, és álmaitokban a kellemes és fájdalmas emlékeiteket is átélhetitek egyaránt.  Ez az Érzelmi Test birodalma, ahol az elmúlt életek érzelmei és hiedelmei kerülnek elötérbe a tudatosság Theta és Delta állapotában.  Ez az a birodalom ahol a „rémálmok”-at és a nyugtalan álmokat tapasztaljátok, mert itt van a tömeg tudatosság hiedelem mintázata is.  Azomban, Felsöbb Énetek is arra törekszik, hogy álmaitokon keresztül szóljon hozzátok, hogy segitsen megértenetek mi történik, azonkivül, hogy rámutasson, mit kell megtennetek annak érdekében, hogy az alsó Negyedik Dimenzió negativ környezetén keresztül haladjatok. 

A Negyedik Dimenziót gyakran olyan birodalomnak ábrázolják, amelyen a lehetö leggyorsabban át kell haladni.  Azomban, a Negyedik Dimenziónak, akár csak a Teremtés összes szintjének, vannak jótékony aszpektusai is.  Olyan ez, mintha a félig-ébrenlét állapotában léteznétek, mialatt a dualitás széles spektrumát tapasztaljátok a Harmadik Dimenzióban.  Fokozatosan kezdtek felébredni, amint elkezditek letisztitani az alsó Negyedik Dimenzió torzulásait, hogy elérhetövé váljanak a Szellem ajándékai, amelyek a dimenzió magasabb al-szintjein vehetök igénybe.  Hogyha aktivan kutatjátok Energetikai Aláirásotok egyensúlyozásának és harmonizálásának lehetöségeit, beléphettek majd a Szent Szivetekbe és az Átjáró a Szent Elmébe megnyilik majd.  Betoppantok majd felsöbb kreativ képességeitekbe, és gyakran gyengéden lökdösve is lesztek, hogy fejlesszétek lappangó adottságaitokat.  Elkezditek majd érezni az „Én Egységét”, ami az „Egység Mindennel Ami Van” kezdete.

Elmagyaráztuk, hogy képeseknek kell lennetek belépni a Fény középsö Negyedik- és az alsó Ötödik-Dimenziós frekvenciáiba annak érdekében, hogy a Metatroni Fény Teljes Spektruma elérhetövé váljon, ami a Fényvárosok Teremtö Energiája.  Ez az a hely, ahol az Ibolya Láng átalakitó tulajdonsága fontos részévé válik a felemelkedés folyamatának.

Elmagyaráztuk azt is, hogy gigászi kristály Örszemek lettek elhelyezve a stratégiai helyeken világszerte.  Hatalmas labirintusok, átjáró folyosók és kristály barlangok vannak mindenfelé a Föld testében.  Fizikai jármüvetek és a bolygótok megközelitöleg sem volt olyan sürü és összepréselt mint most.  A hatalmas kristály barlangokban óriási ametiszt nyalábok voltak, amelyek a Hetedik Sugár Szent Ibolya Lángját tartották.  Ez azért volt igy, hogy az áldott Ibolya Láng minden idöben az emberiség rendelkezésére álljon és segitsen fenntartani az egyensúlyt és harmóniát az emberekben és körülöttük, amikor kifejlesztik a négy alsó testü rendszerüket a fizikalitás sürübb birodalmaiban.

Az Ibolya Láng áldott Örzöi világszerte tudták, hogy folyamatosan kell elöbocsájtaniuk az Isten-Tudatosság minöségeit, aszpektusait és erényeit, az Ádámi Részecskéket, hogy táplálják és újra töltsék a Földi Ibolya Lángokat, és egyes áldott Lelkek hüségesen végezték feladatukat millió éveken keresztül.  Azomban, amikor a Föld összepréselödött és sürüségbe sülyedt, az Ibolya Láng fokozatosan csökkent, amig a Föld legtöbb területén csak a legcsekélyebb lángocska égett.  Igaz, egyes elkötelezett csoportok a világon, fenntartották az Ibolya lángot területükön döntéseik és törekvéseik szeretö szándékával, meg az ezredeken át életben tartott bölcsesség tanitásaikon keresztül.  Azomban, ebböl sok elveszett és feledésbe merült a tömegek által.  Most itt az idö, újra éleszteni az elveszett bölcsességet és vissza követelni az Ibolya Láng hatalmát és fennségét valamint annak áldott ajándékait.

Az Ibolya Láng vibrációs mintái az egyetlenek amelyek elérhetöek felülröl is, a Korona Csakra útján és a Szent légzési technikák által, meg a Földböl is.  Vizualizáljátok ezt a gyönyörü Lángot fellángolni lábaitok alól, körülvéve testeteket, amint átalakitja körületek bármelyik disszonáns vibrációs frekvenciát, mielött kisugároznátok e Szent Fényt, egyre nagyobb és nagyobb koncentrikus körökben a világba.  Ezért annyira fontosak a Földböl feltörö Ibolya Lángok az átalakulási folyamatban.  Annak érdekében, hogy az emberiséget és a Földet segitsük, valamint a felemelkedési folyamatot megkönnyitsük, elengedhetetlenül fontos, hogy az Átalakulás Ibolya Lángja elérhetövé váljon, hogy az elengedett, disszonáns vibrációs mintákat átváltoztassa.  Az nyilvánvaló, hogy az emberiség egy hatalmas része egyre mélyebbre és mélyebbre hatol a félelembe, a negativitásba és a tehetetlenség érzésébe, ahogy a Teremtö Isteni Kisugárzás ereje és rezonanciája erösödik.

Mint az Ibolya Láng Örei, amikor felemelitek tudatosságotokat, akkor szert tesztek a képességre, hogy integráljátok és közvetitsétek a Teremtö Fény Ádámi Részecskéit egyre nagyobb és nagyobb mértékben a forma világába.  Tudatában kell lennetek, hogy elengedhetetlenül fontos az Ibolya Láng elérhetövé válása, hogy átalakitsa a disszonáns vibrációs mintákat amelyek a Fény által bugyognak fel, hogy a lehetö legnagyobb számú Lélek át tudjon lényegülni az Új Kor Fényébe.  Azonkivül, emlékezzetek arra, hogy az Univerzális Törvény értelmében csak két Sugár kisugárzása engedélyezett egy másik személyhez, az Ibolya Láng és az Isteni Szeretet Rozsaszin Sugara.  Ezek az áldott energiák közvetlenül a szándékolt egyén aura mezejébe hatolnak be és állnak rendelkezésére, hogyha az áldás elönyeit hasznositani kivánja.  Bármi más az egyén szabad akaratának a megcsorbitása. 

Azt kérditek honnan tudjátok, hogy az Ibolya Láng Örei vagytok-e?  Az igazság az, hogy itt vannak azok a drága, bátor Lelkek akik beleegyeztek, hogy e nagy jelentöségü változás idejében elöre lépnek és vállalják a szerepet.  Eláruljuk nektek, hogy amit tennetek kell csupán annyi, hogy kérjétek.  Kérnetek kell, hogy csatlakozzatok ehhez a nemes törekvéshez.  Nem is választhattatok volna kivákóbb okot, illetve az emberiség és Atya/Anya Istenünk szolgálatának jobb módját.  Fogadjátok el a felajállott ajándékokat és áldásokat, bátor Lelkeim, szükség van rátok és a jutalmatok örök.  A Mennyei Birodalmak áldásait árasszuk rátok.  Mélységesen szeretünk benneteket.

Mihály Arkangyal vagyok.

Forditotta:  Sári Izabella

Szerzöi jog közlemény

Ronna Herman által közvetitve* Szabadon másolható és megosztható. Azomban, Mihály Arkangyal nevében Ronna Herman fenntartja az üzenet univerzális szerzöi jogát.  www.RonnaStar.com WEBOLDALÁN MIHÁLY ARKANGYAL ÜZENETEIT AJÁNDÉKKÉNT AJÁLJA FEL, DE MÉLTÁNYOLJA  AZ  ADOMÁNYOKAT A FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEK FEDEZÉSÉRE ÉS A VILÁGSZERTE KÜLDÖTT INGYENES SZERETET CSOMAGOK  POSTAKÖLTSÉGEIRE.   RonnaStar@earthlink.net

Share