A KOZMIKUS TRIGGER AZAZ BEINDITÁS II.IK SZAKASZA

 

Metatron Arkangyal 2009 november 28.i üzenete

James Tyberonn csatornázásában

Üdvözlet Kedveseim, Metatron vagyok, a Fény Ura!  Ma a Kozmikus Trigger azaz Beinditás második szakaszáról fogunk beszélni nektek.  Ennek az ideje már valóban közel van, és két dátumon fog megtörténni a lineáris idötök 2010-es évében.  A kezdö nagy hullám 2010 március 20-án, a Napéjegyenlöségkor indul, az utóbbi nagy hullám pedig a 10-10-10 tripla dátum frekvenciális átáró aktiválásakor.

Már mondtuk neketek, hogy a világ most átalakitja önmagát, és igazánból a megvitatandó kérdés most az, hogy az emberiség akár mikroban akár makroban támogatja-e ezt a kiterjedö változást, vagy ellene van, amint az idö-kronológiájának a tehetetlensége, minden nap gyorsabb mint a tegnapé volt a lineáris földön.  Minden felgyorsul, az idö felgyorsulása is fokozódik a felemelkedés közeledtével.  Tehát, ahogy az idö átformálja önmagát, az átformálja az emberiség tapasztalását is, a természet látható és láthatatlan eröit, és önmaga a Föld arculatát is.  Ez persze, a Kozmikus Trigger azaz Beinditás második szakasza, és ennek eljött az ideje.  2010 március 20-án a Napéjegyenlöség napján történik majd, és két elsödleges folyamatot ölel fel: (1) A régóta alvó, kódolt Kristály energiák felszabaditását az Új Égbolt 2-ik elliptikus formációiban; (2) A MerKaBah elözö változatának átmenetét az egyesitett zérus-pont kristály átváltásába.  Mindkét pontot ismertetjük majd ebben az elemzésben.

A Napéjegyenlöség Kvantum Kapui

A megmaradt Napéjegyenlöségek, melyek még elöttünk vannak a Felemelkedés visszaszámolásában, már nincsenek behatárolva sem a lineáris idö, sem a jelenlegi tér-idö paradigmáitokbeli dimenzionális belépési korlátozásokkal.  És amint mondtuk, bolygótok sok része már az 5.ik dimenzióban van, a Felemelkedést megelözö 3 év Napéjegyenlöségei alatt pedig, a magasabb dimenzionalitásba való átjáró, sokkal szélesebbre nyilik.  És felhivjuk a figyelmeteket arra, hogy a Kozmikus Beinditás Kristály ébredése által lehetövé tett kivételes átjáró a 12.ik dimenzióból, 2010 március 20-án fog megnyilvánulni.  Természetesen ez szigorúan kötelezö elöfeltétele az Új Földnek. 

Persze midkettö, az emberiség is meg a fizikai föld is, szükségeli és kérelmezi is, a Kristály váltás általi megújulást, a dualitás dimenzionális paradigmájának a túlhaladása érdekében, amely külömben beletemeti az emberiséget is meg a földet is, az alászálló polaritás egymásmellé helyezésének a ciklikus kettösségébe.

A 2010 Tavaszi Napéjegyenlöség 12.ik dimenziós nyitása lesz, a legtermékenyebb egységbe foglalása a 12.ik dimenziós energiának ami megtörtént a Földön Atlantisz Aranykora óta, vagy 35,000 évvel ezelött a jelenlegi lineáris-idö paradigmátokkal mérve.  Az energia kristály nyitása  nem lesz olyan egyszerü mint a Beinditás elektromágneses szakasza, mégis, a nagyarányú  forgandóságával eredményezett energia felerösitése tömérdek és messzemenö lesz.

Habár, a Kristály Energia eredendöen elérhetö számotokra az 5.ik dimenzióban, a Kvantum Kristály Mezö teljes spektruma, teljes egészében csakis a 12.ik dimenzióban létezik.  Ennek megfelelöen, a földi ásvány birodalom kristály aszpektusának tudatossága, dinamikusan a 12.ik dimenzión keresztül, a „Kristály Platina Sugár” által alakult ki.  A 12.ik dimenzió a földi dimenzionalitás legmagasabb rezonanciája, ugyanakkor az elsö dimenziója a kristály birodalmaknak, és a legmagasabb Kozmikus Sugár, a Platina Sugár dimenziója is.  A Platina Sugár kristály jelleggel müködik, és hordoz magában mind a 12 Kozmikus Sugár elemeiböl.

Mint olyan, a 2010 Kozmikus Beinditás Kristály Platina Sugara március 20-án a Napéjegyenlöség napján, robusztus, lüktetö spirálokban fog alázuhogni a Föld Sikjára.  A 144-Rácson keresztül, ezek majd egy érzékelhetöbb frekvenciává transzdukálódnak, annak érdekében, hogy ez a nagyon süritett energia, együttmüködöen beintegrálódjék a planetáris rezonanciába.  Az eredmény, az óriási felfelé váltás lesz, ami párosan testesiti meg és viszi át a Kozmikus Kódokat az eljövendö tökéletességbe.  Természetesen a 12.ik dimenzió tökéletessége az, ami biztositja az emberiség makro és mikro átmenetelét a Kristály MerKaBah és MerKiVah-ba.  Ez aztán beinditja majd, a kódolt tellurium kristály energiák régóta várt felszabaditását az egyre magasabb és magasabb frekvenciákba, megformálva az Új Égbolt 2.ik ellipszisét.

A kódolt kristáy energiákra vonatkozó földi aszpektusok a Kozmikus Platina Sugár beérkezésével lesznek felébresztve, a háromszoros piramis mátrix oktaéder átjáróin keresztül, Gizában a bolygó keleti féltekéjén, és a Szeszélyes Három-Piramis Struktúrán át a Mexikói öbölben.  A folyamat pontosan ugyanaz mint a Kozmikus Beinditás 2009-es elektro-mágneses szakasza.  Mindkét piramis komplexus tengelyhangolása egy vonalban van, mindkettö a 29.ik szélességi kör vektoron van, mindkettö a PHI energiáját sugározza, és mindkettö a 2010-es Kozmikus Beinditás elosztó motorjává válik. 

Kedveseink, a Kristály kor az már bizonyosság.  Közeleg, és nöttön nö a tehetetlenségi nyomaték (inertia).  A dualitás elkülönülése egy eröteljes és értékes tapasztalás volt az emberiség számára a Lineáris Föld Egyetemén.  A dualitás eredményes tanitó volt, de a lineáris tanmenet sokatok számára lezárul.  Itt az ideje, hogy megkapjátok a polaritásbeli okleveleteket, és elkezdjétek tudományos továbbképzö munkátokat a Kristály Omniverzum zérus mezejének a magasabb birodalmaiban.

Az Új Égbolt Kialakitása

Mielött a Föld a dualitás bolygójává vált volna, egy nem duális égbolt vette körül.  Két elliptikus sáv ivelte körül a Földet.  Az egyik elektromos természetü volt, a másik mágneses, a kettö együttesen egy oszcilláló kristály pajzsot képezve körbe fogták a Földet.  A kristály szféra lüktetése hangot bocsátott ki az OM frekvenciáján.  Ezt már elözöleg megosztottuk veletek, a Kozmikus Beinditás elsö két elemzésében.

A nem duális égbolt feloldódott amikor a Föld a dualitás bolygójává alakult át, a MOLDAR konfliktusa után.  Az elektromágnesség széttört a földben poláris elektro-mágnességgé.  A kristályos részeket a Föld Ásványi Birodalma kapta, meg persze az éteri szemcsék úgynevezett Ádámi Eszenciája vagyis az Akasha.

A Kristályos Akashák azok az Isteni Elmével bekódolt éteri részecskék, a Tudatosság Egységek Szakrális Intelligenciája.  Ök a „DNS Lenyomatok” az anyag/antianyagban, ami az összes valóság bevillanását képezi és egymásba kapcsolja a dimenziókat a Kozmikus Rács elektro-kristályos ley vonalain keresztül.

A Tárolt Kódolt Kristály Energia területei

 A 2010 aktiválások során, a régóta szunnyadó kódolt kristály energiák a Kozmikus beinditás részeként aktiválódnak 25 elsödleges területen bolygószerte.

Ezek a területek a Következök:

1. Minas Gerais – Brazilia,     2. Bahia – Brazilia,     3. Arkanzasz – USA,     4. Muzo – Columbia,     5. Bolivia,     6. Herkimer – New York,     7. Himalája – Tibet/Nepál,     8. Santa Fe/New Mexico – USA,     9. Tsavo – Tanzánia,     10. Torres del Paine – Chile,     11. Dauphine – Franciaország,     12. Új Dél Wales – Ausztrália,     13. Cairngorm Hegyek/Skócia – Nagybritánia,     14. Galicia – Spanyolország,     15. British Columbia – Canada,     16. Urál Hegység,     17. Mongólia,     18. Quartz Reef – Új Zéland,     19. Schweizi Alpok,     20. Namibia,     21. Japán,     22. Huaxi – Kina,     23. Thunder Bay – Canada,     24. Nyugat Karolina Szigetek-Blue Ridge Moutains,     25. Tábla Hegyek – Dél Afrika

Mesterek, ez mindenképpen meg fog történni.  Azok közületek, akik a jóindulatú Atlantisziakhoz, az „Egy Törvényéhez” tartoztak, csak ti értik ezt igazán jól, hiszen olyan hosszú ideje várjátok már, hogy ez megtörténjék.  Ez a szent befejezés számotokra.  TI, a Kozmikus Tanács & Galaktikus Föderáció Sziriuszi, Pleiadi és Arkturuszi tagjaival karöltve, óriási lépéseket tettek meg annak bitositására, hogy a Kristály Energia soha többé ne kerülhessen a „Belial Fiai” kezébe, a Náci-nemesi csoporthoz, kiknek kapzsisága, kegyetlensége és hatalomvágya a kristályokkal való visszaéléshez vezetett, ami Atlantisz szomorú örökségét eredményezte.  Látjátok, a 8-8-8 és a 9-9-9 meg a megmaradt tripla dátumokon felébresztett Atlantiszi Mester Kristályok fizikailag még két-három évszázadig nem lesznek hozzáférhetöek.  Az egy szempillantás a Kozmikus idöben, mégis egy fontos dimenzionális zár pajzsa fogja védelmezni öket, amig a bolygó teljesen a megvilágosodottság állapotába nem lesz. 

Itt mondjuk el, hogy 2012-ben a megvilágosodott Föld fog megszületni, de az igazi béke és a globális megvilágosodottság eléréséhez a bolygótokon, még vagy két évszázad kell.  Mégis, ami most történik, az a lendület, ami lehetövé teszi, hogy ez megtörténjék. 

A leirt folyamat magyarázatának a befejezéseként, elmondjuk, hogy a kódolt kristály energiák, amelyek 2010 március 20-án szabadulnak fel, a felébredt, földalatti Mester Kristályok által lesznek behangolva, amint a 144-Kristály Rács magába vonzza öket, hogy a továbbiakban beolvadjanak az Új Égboltba.  Mig 2009-ben a Kozmikus Beinditás Elektro-Mágneses Szakasza 21 nap alatt fejezödött be, a Kristály felszabadulás szinte azonnal megtörténik, szó szerint egy órán belül a Napéjegyenlöség tetözését meghaladva.  A hatása érzékelhetö lesz, úgyszintén a Kristály energia fénymennyisége, az elözö szakasz elektro-mágneses felszabadulásához hasonlitva 2009-ben.

Kristály Gömbök

A felszabaduló Kristály energiák hatása között van a fenomen, amire ti mint gömbökre hivatkoztok.  Ezek mennyisége és minösége is hatalmasat nö majd.  A Gömbök nem újak a Föld dimenzióiban, de kiléptek a kristályosságból, hogy érzékelhetöek legyenek a dualitásban.  A 144 Kristály Háló létrejötte elött leginkább mint kék vagy arany félgömbök jelentek meg.  A Kristály Gömbök a magasabb dimenziók fény energiái és kristály minösitésben müködnek.  Ök a kódolt Akasha tárolói és eszközei, valamint a Kvantum Kristály Mezö erösödö jelenlétének a bizonyitékai.  Tartalmazzák az anyag/antianyag szükségelt, céltudatos szándékkal feltöltött szemcséit, azaz a lenyomatokat.

Ezek a Gömbök az Isteni Tudatosság Intelligenciája melyek hordozzák a Föld és az emberiség átalakulásának a kulcsait.  Pontosabban, ezek a gömbök mágneses lenyomatok, ök hivják be és vonzzák be a magasabb energiákat amelyek elvégzik a folyamatot és összekapcsolják az átalakulási müveletek láncszemeit.  Ezek a Felemelkedés katalizáló mechanizmusai, és milliárdnyi geometriai mátrixban fordulnak elö.  Egyesek a gömbök közül az emberiség MerKiVikus átalakulásáért vannak, mások meg a bolygó makro átváltozásáért.  A Gömbök a kiterjedés kristály töltetei.  Jelen pillanatban az emberek ezeket a „gömböket” csak a digitális technikán keresztül a fényképeken, illetve intuitiven a „harmadik szem” érzékelésével láthatják.  A Kozmikus Beinditás Kristály fázisa lehetövé teszi, hogy ezek szabad szemmel is láthatóak legyenek azok számára, akik fényhányadosukkal illetve MerKiVikus elörehaladásukkal magukhoz vonzzák öket. 

A Kristály MerKaBah Megnyilvánulása

2010 Kozmikus Beinditásának egyik legfontosabb eredménye a Kristály MerKaBah összeállása.  Felhivjuk a figyelmeteket arra, hogy a MerKaBah, amely a magasabb dimenziókba Csillag Tetraéder Jármüként szolgált az elmúlt 12,000 éves ciklusban, most kiterjedtebb minöségre cserélödik fel.  Valójában, a Kristály MerKaBah majd MerKiVah folyamatosan terjedö módjába fejlödik át.  A Kristály MerKaBah felmerülése várakozóban volt, de a nemrégiben történt 9-9-9 Kristály Aktiválás bevezetett a Föld Kristály Energia Átalakulásának a kezdö szakaszába, sokan ráébredtek szent egységetek potenciáljaira.  A Kozmikus Beinditás II Szakasza a kristály átalakulás újabb fontos elemeit késziti elö majd. 

Az emberi elme a dualitásban arra lett tervezve, hogy segitsen begyüjteni és feldolgozni az információt, valamint megkülömböztetni az igazságot, de a bölcsesség, ami a magasabb Kristály Birodalmakba visz benneteket, az a duális MerKaBah hatókörén kivül tartózkodik.  Ennélfogva, az új Kristály MerKaBah és MerKiVah létesitménye szükséges, hogy kiterjedjen a Felemelkedés Kristály Energiáiba.  Valójában, a Felemelkedés által elérhetövé vált dimenziók magasabb birodalmai az Egységes Isteni Tudatosságban rejlenek, és a belépés integrált Kristály Fényt igényel, és ez nem jöhetett be az elkülönülés kettös-forgású poláris MerKaBah elözö rendszerében. 

Ennek megfelelöen, a Kristályos MerKaBah majd a MerKiVah-ba való átmenet következik.  A Kristályos MerKaBah csakis, a Kozmikus Beinditás 2010 márciusi Napéjegyenlöség alkalmával történö 2.ik szakaszával válik teljesen elérhetövé.  A kristályos MerKaBah fejlödésével jön létre a MerKiVah.  A Kristályos MerKiVah 10-10-10 válik elérhetövé.  A MerKiVah felül emelkedik a 8 ágú csillagtetraéderen, és a csillagositott dodekaéder 12 ágú csillagában formálódik.  Természetesen a MerKiVikus forgási mechanika, geometria, forgási-vektor és a frekvencia arányok nagyban külömböznek az új prototipusban.

Tömör geometriai formák két szintje található a 12 ágú MerKiVah felett.  Mindegyik Metatroni alakzat a szakrális geometria kontextusában, tehát mindegyik a kiterjedt dimenzionális elérhetöség fejlödési haladását kapcsolja egymásba.  A MerKaBah-ba való szükségszerü átmenet teljes folyamatát a „Metatroni Kulcsok” adják meg, és mi a közeljövöben annak szentelünk majd egy elemzést, a téma és a folyamat összes részletével.  Ezt még a 2010 Kozmikus Beinditás elött átadjuk nektek.

Befejezés

Mesterek, a nagyarányú Felemelkedés visszaszámlálásában bizonyos dátumok rendkivüli frekvenciális ablakokat nyitnak majd meg.  A 2012 december 21-ét megelözö három évben a legfontosabbak ezek közül a Napéjegyenlöségek, a Napfordulók, a Tripla Dátumok és a teljes nap és hold fogyatkozások lesznek.  2010, 2011 és 2012 mindenütt jelenlevö Napéjegyenlöségei beillesztett hologramikus átjárokkal birnak amelyek mindenütt jelenvalók és idötlenek.

2010, 2011 és 2012-ben a tripla dátumok és az ehhez kapcsolódó asztronómiai esemének exponenciálisan eröteljesebbek lesznek mint az elözö években.  Mindegyik energiával töltött, hogy hasznositsa a ritka megnyilásokat és elösegitse a rendkivüli kódolt energiák befogadását és lehozatalát, melyek a Mikro és a Makro Felemelkedéshez szükségesek.

Ezeket az átjárókat fel kell ismerni és hasznositani.  Mi arra buzditunk benneteket, hogy látogassatok el az erö központokba, az örvény-átjáró komplexusokba illetve a szent helyekre ezen frekvencia átjárók alkalmával.  Gyüljetek össze a közös szertartásokon, csoportos ünnepléseken és úgy kapjátok is, és külditek is, az Átalakitó Kristály Fény hullámait a Multiverzumon keresztül, és az nagyobb és sokkal messzebbre ható mint azt el tudjátok képzelni.  Ez a közös egység, a MEGVILÁGOSODOTT-EGYSÉG, amely átalakitja a Földet és azon túl is.  Ez mindég is igy volt.

És ez igy van.

Forditotta:   Sári Izabella 

Szerzöi Jog Közlemény

Ez a csatornázás a www.Earth-Keeper.com tulajdonát képezi, és e weboldalon található.  Az  eredeti cime: The Cosmic Trigger Phase II, a szerzö James Tyberonn. Bármelyik weboldalra feltehetö, de a benne lévö informácio nem módositható, a szerzö és a weboldal cimét fel kell tüntetni. Magazinokban és nyomtatásban nem közölhetö a szerzöi engedély nélkül. Engedélyért a Tyberonn@hotmail.com kell fordulni.

 

  

 

Share

ISTENI NÖISÉG, A GALAMB SZIVE

 

Metatron Arkangyal október 18.i üzenete

James Tyberonn csatornázásában

„Nem kellene, hogy meglepetést okozzon számotokra a felismerés, hogy az Atlantisziak elfoglalták Texas bizonyos területeit, mivel ez a térség a Poseidát Yucatannal összekötö földhid mentén terült el.  Akkoriban a tenger szintje alacsonyabb volt mint azt ma látjátok.  Elmondjuk nektek, hogy egy piramis komplexum volt elhelyezve az Enchanted Rock (Elvarázsolt Szikla) közvetlen közelében, amit szertartásokra használtak, a kristály koponyák hitelesitésére, a gránit dóm katedrális energiáival összekapcsolódva.  A piramis kapcsolódott Yucatan Ley vonalához és Galveston Sziget piramis komplexumához, a háromszög harmadik csúcsát alkotva.

Üdvözlet, Metatron vagyok, a Fény Ura.  Egyszer és mindenkorra üdvözöllek benneteket a feltétel nélküli szeretetben.

Most arról beszélünk amit „A Galamb Szivének” nevezhetnénk. 

2009 Téli Napfordulóján a „Galamb Szive” aktiválva lesz az egység mezöbe.  A Tavaszi Napéjegyenlöség alkalmával 2010-ben pedig csatlakozik majd a Galamb Fejéhez a Kristály Aktiválás Kozmikus Beinditásával.

Mesterek, felhivjuk figyelmeteket, hogy gyorsuló változások történnek bolygószerte, és a leg jelentösebbek közé tartozik a planetáris energiák egyensúlyba hozatala.  Azok a területek, amelyek túl iparinak, túl testületinek (korporált), túl parancsolónak minösülnek, egy lágyitó energiába merülnek alá.  Ez valójában döntö aszpektusa a „Galamb Visszatérésének”, mert tulajdonképpen a galamb hozza be a gyengéden táplálót, a femininnek nevezettet, ilyenformán egyensúlyozva a maszkulin többletet.  A felemelkedés az harmónia, és a harmónia örökül hozza a szimmetrikus egyensúlyt a bolygó polaritásán belül.

A feminin egyensúly

De tisztázzunk egy dolgot, mig a nöi energia beáramlása szükséges a bolygó energetikai egyensúlyának az eléréséhez, ne tolmácsoljátok félre, hogy a nöi energia jobb mint a férfi, hanem a nöi energiára van szükség a jelenlegi maszkulin többlet egyensúlyba hozatalához.

Látjátok, LeMuria egyensúlytalanságát a feminin energia többlet okozta, és maszkulin áradat lett beáramoltatva, abban az idöben, az egyensúly elérésére.  Tehát, felhivjuk a figyelmeteket kedveseink, hogy a bolygó kivánt energiája az egyensúly, sem a nöi, sem a férfi, hanem az egyensúly.

Igazánból, a Kristály Korba való bevezetés felemeli a bolygót az úgynevezett 5.ik dimenzióba, a dualitás nélküli nemtelenség egy eredendöen elérhetö mezejébe.  Látjátok, a kristály energia az a zérus mezö.

Mint olyan, bizonyos csomók a bolygón most aktiválódnak e célból.  Ezek mint beáramlási portálok szolgálnak majd, hogy az egyensúlyozó frekvenciális mezöket együttmüködésbe hozzák a bolygó kristályosodásával.  Meg kell értenetek, hogy az Egyesült Kristály Mezö az egyensúly kivonata, valójában egy nem duális, egy nem poláris frekvencia, és az a zérus mezö.  Ezek a „feminin csomók” nagymennyiségü, úgynevezett nöi energia, beáramlását hozzák be 2009 Decemberi Napforduló és a 2010 Tavaszi Napéjegyenlöség között.  Bizonyos csomók lesznek a fö befogadók, és ök terjesztik majd szét ezt az energiát bolygószerte.

A Galamb Szive

Egyike ezeknek az elsödleges csomóknak Texas hegyvidékén van.  Elvarázsolt Sziklának hivják (Enchanted Rock), egyedülálló és nagy hatású energia forrás, amely a bolygó egyensúlyának a fent leirt szerepében lett aktiválva.  A hegyvidéki örvény tetö köve.

Az Elvarázsolt Szikla szorosan kapcsolódik a Szent Istennöi Energiához és Atlantisz Smaragd Kristályához.  Erröl késöbb még több szó lesz ebben az elemzésben.

Éertsétek meg, hogy az Elvarázsolt Szikla valójában, a „Galamb Visszatérésének” nevezett mega státusba szökkenö eröteljes örvény-átjáró komplexum epicentruma.  Úgy is mondhatnánk, hogy az Elvarázsolt Szikla a Galamb Szive, mivel bonyolultan hozzá tartozik az energia lágyitásához és egyensúlyozásához a kristályosság e fontos területén Amerikának.

A Galamb Energia feminin, jobban mondva tápláló és egyensúlyban van.  Ti emberek nemekkel látjátok el a minöségeket, amelyek a felsöbb dimenziókban egyáltalán nincsennek nemekkel illetve.

A Nemek Egyenlöségbe Kalibrálása

Elmondjuk nektek, hogy azok a keresök, akik eljönnek és szertartásokat végeznek az Elvarázsolt Sziklán, annak egyedülálló belsö mezejében képessé válnak saját mezöjük egyenlöségbe kalibrálására.  Ez azt jelenti, hogy azok is, akik frekvenciája túlságosan maszkulin, és azok is, akik frekvenciája túlságosan feminin,  az Elvarázsolt Szikla közvetlen örvényében beléphetnek a harmónikus állandóság és arány állapotába.

Namost, az Elvarázsolt Szikla, az egy természetes szakrális geometriai forma.  Egy félgömb alakú kupola, ellenben nem egy massziv változata, az európai szakrális geometrikus templomok tornyainak, hanem egy kupola, amely egy teljes négyzet mérföldet ölel fel, és egyedülálló ibolya-rózsaszin, több mint 1 milliárd éves gránit alkotja, és mint olyan, a föld legösibb gránit dómjai közé tartozik. 

Hogyan lehetne ez akkor nem szent?  Elmondjuk nektek, hogy ez egy élö katedrális, küldetéssel!

Texas Szive

 A hegyvidéki terület önmagában egy nagyon egyedi térség közép-dél Texas szivében.  Amint a csatorna már elmondta, ez a speciálisan kódolt föld egy némileg háromszögelt régió, és minden oldalának hossza kb. 200 mérföld.  Ennek belsö tere egy egyedi, tömör energia mezö, sokkal de sokkal magasabb frekvenciával mint a környezö területeké.  Az érzékenyebbek, ebben a térben könnyen érzékelhetik az energia finom nüanszait, melyek a jóllét érzését teremtik.  Ezt a mezöt áthatóan táplálja a hydro-vonalak (viz-vonalak) hálója meg a fö tellurium ley vonal, mely Yucatánból halad át a térségen San Antonioig és Austinig, körülölelve az Elvarázsolt Sziklát és New Braunfels vizeit.  Azt mondhatjuk, hogy ezen a vizgyüjtö területen, az összes folyó és ér ténylegesen, egy hydro-ley vonal.

Mesterek, ilyen energia mezök világszerte megtalálhatók az üregekben.  Ezek persze speciálisak, élöek és teljesen be vannak vonva a bolygó érettségi vizsgájának a folyamatába.

Amint azt már emlitettük, a „Galamb Visszatérése” örvény küldetése Texas hegyvidékén, az energiák egyensúlyozása.  Ténylegesen, azomban sokkal többet tesz annál.  Valójában, ezredeken át, a hegyvidék háromszögletü térségét közvetlen kapcsolatba hozták az élet felsöbb minöségével és a jóllét érzésével.

A Hydro Vonalak Fokozzák a Jóllétet

Ez az energia az, ami erre a területre vonzotta az értelmiségieket, a müvészeket és a szabad gondolkodókat.  Ezért van az, hogy a terület az élet minöségéröl, egyetemeiröl, müvészeiröl és zenészeiröl hires.  Ezen energia mezö harmónikus frekvenciája egyedülállóan kapcsolódik a kreativitáshoz, különösen a zenéhez.  Nemde, Austin, Kerrville és Luckenbach hires-neves a zenei rendezvényeiröl és fesztiváljairól?  Nemde, San Antonio a müvelödés és a müvészi kifejezéséröl ismert az általatok „Folyósétány”-nak (Riwerwalk) nevezett részen?

Természetesen a viz amely keresztül folyik San Antonion nagyon jótékony hatású, az agyagos réteg forrás-tavacskáiból töltekezik az eröteljes ley-energiájú természetes viztárolókból.  Ez egy plazmikus mezöt teremt, amely örömöt és nyugalmat hordoz.  Azért is tartjátok a területet olyan bájosnak, a ti nyelvezetetekkel élve.

Látjátok, ez a viz kivételesen ionos és olyan elektromágneses töltése van, amely nagyon jótékonyan hat a fizikai és az éteri testeitekre egyaránt.  A viztárolókat feltöltö zónák illetve források New Braunfels, San Antonio és Austin környékén kivételesen eröteljesek és gyógyhatásúak.  Azonkivül, támogatják a böséget és a jóllétet is.

Az Atlantisziak Texasban

Az öslakosok mindég is felismerték az élö föld finom energiáit.  Délnyugat Texas öslakos népei nagyon is tudatában voltak az Elvarázsolt Szikla energiáinak.  Felismerték és nagy becsben tartották a levendula szinü gránit sziklát, akár csak az Atlantisziak elöttük.

Igen, Atlantisziakat mondtunk.  Az a tény, hogy Texas ezen területeit Atlantisziak népesitették be, nem kellene, hogy meglepetést okozzon, ebben van némi logika.

Látjátok, Texas ezen része az Atlantiszt Yucatannal összekötö földnyelv mentén terült el, és a tenger szintje sokkal alacsonyabb volt a vizözön elött.  Az Elvarázsolt Szikla már akkor is mint természetes erösitö volt ismert, és a viztárolók piramisain keresztül haladó ley vonalak felerösitették Yucatant és összeköttetésben álltak a viztárolók által felerösitt területével a hegyvidéknek.

A Yucatan alatt lévö barlang labirintusok még most is tulajdonképpen kapcsolódnak a hegyvidékhez, Santa Fe területéhez, a Grand Kanyonhoz, a Tahoe tóhoz, a Shasta hegyhez, Arkanzaszhoz és Sedonahoz. 

Amint már emlitettük, egy piramis komplexum volt elhelyezve az Elvarázsolt Szikla közvetlen közelében, amit a Kristály Koponyákat kalibráló szertartásokra használtak, ráhangolódva a gránit kupola katedrális energiáira.  A piramis, Yucatan ley eneriája és a Galveston Sziget melletti piramis komplexum között húzódott, háromszöget alkotva velük.

Ehhez még hozzáadódik a hatalmas földalatti szakadék, benne egy templom komplexum az Isteni Nöiség Smaragd Kristályának egy kisebb változatával, New Braunfels szent forrás vizeinek közvetlen közelében.  Némileg még mindég hozzáférhetö a térség barlang rendszerén keresztül.

Az Elvarázsolt Szikla energiája behangolva marad a Kristály Koponya energiáira, az Isten Ember 13.ik paradigma mintázatára.

Kristály Szerkezetek & Ley vonalak

Geológusaitok helyesen mondták nektek, hogy az Elvarázsolt Szikla tulajdonképpen feltüremlett magma, illetve egy óriási, ösi lávafolyam feltüremlett része.  Az Elvarázsolt Szikla hatalmas kiterjedése gyakorlatilag a felszin alatt van.  És amikor a magma a felszin alatt marad, akkor lassabban szilárdul durva-szemcsés közetté, nagyobb, láthatóbb kristályokkal.  Ezek betüremlö azaz intruziv, vagyis plutonikus (tüz közet a forditó megjegyzése) közetek, melyek közül a gránit a legelterjedtebb.  Néhány a kristályok legfinomabb megjelenési formáiból mint a kvarc, a topáz meg a turmalin a közetek üregeiben feloldódott, olvadt vegyi anyagokból kristályosodtak ki.  Ezekben az üregekben megvolt mindkettö, a tér és idö is, a növekedésre.  Az Elvarázsolt Szikla  ilyen értelemben a kristályok egy monumentális összeállitása, és bizonyos, hogy belsö üregeiben termékeny kvarc kristáymezök vannak.

Namost, az elektromosság, amire ti mint ley energiára utaltok (ley vonalak), az egy jó részét képezi az Elvarázsolt Szikla dinamikájának.  Ezen a területen a ley energiák egybefonódnak az inkább nöi hydro vonalak ley energiáival.  Ez befolyásolja a mikéntjét felszivódásuknak, felerösödésüknek és az Elvarázsolt Szikla ásványi összetétele és fiziográfiai alakja általi vezetésüknek.

A gránit, amint azt a csatorna elmondta már, nagy mennyiségü kvarcot tartalmaz.  Ez az ásványi összetevö egészen egyedülálló és mint adó-vevö, erösitö és áramlat vezetö ismert.  Csak nagyon néhány anyag éri el az üveges kvarc energia továbbitó képességét, föleg az ultra ibolya és az infravörös tartományokban.  Azt is elmondjuk, hogy a kvarc tárolja az energiát és a magas dimenziójú fényt is.  A kvarc képes az energiát elektromossággá változtatni.

A gránit dómoknak, akár a kúp és a piramis alakú hegyeknek szintén megvan az energia vezetö és tároló tulajdonságuk.  A kúp alak befolyásolja az energia vezetés módját.

Természetes Befogadók

Namost, az Elvarázsolt Szikla megkülömböztetö jellemzöje az, hogy természetes befogadó.  A gránit felerösiti ezt a képességet.  Ezen élö szikla, kupola alakja lehetövé teszi a duális töltést és beintegrálja azokat a mikro-egyensúlyába.  Képes feltölteni a jótékony hatású elektromágneses és fény energiákkal az összes oda látogatót.  Ez az átvitel nagyon alacsony amper szinten történik, az emberi fiziológiának megfelelöen, olyan módon, hogy a fizikai test egyensúlyba kerül és feltöltödik.  Ez a feltöltés összeillö, arányosan szétosztott a fizikai testben.  Az éteri test, a Csakra rendszer szintén egyensúlyba kerül, méghozzá robusztusan.

A terület geometriái szférikusak, úgyszintén az egyensúly is, de a tetraéder és a hexagonális mátrix vagyis a hatszögü minta a szférába foglaltak.

Befejezés

Az Egyesült Államok e területe különösképpen élvezi ezen egyensúlyozó örvény elönyeit.  Most ez egy kiterjedtebb hathatóságba emelkedik a planetáris felemelkedés elökészületeiben.  A „Galamb Visszatérésének” az a szerepe, hogy magasabb dimenzionális feminin energiát hozzon a területre, ahol az elmúlt 500 évben egyensúlytalanság volt. 

Az Elvarázsolt Szikla lényegében egy szatelitje az Isteni Nöi Smaragd Energiának, és a 2009 téli napforduló által serkentve aktiválódik majd. 

Észak Amerika területén ez az energia táplálja Sedonat, Montereyt, Santa Fet, a Shasta hegyet és Tahoet nyugaton, és Altlantát, New Yorkot meg Carolinát keleten.

Az Elvarázsolt Szikla globálisan összekapcsolt, a fenti a szerpben pedig a nyugati féltekét szolgálja.  A nagy léptékü skálán, számos háromszögelt mezö – az Uluru, a Tor, a Tábla Hegyek, a Samaipata és a Sinai – sokrétü csúcsa. 

2010 sok Kozmikus Beinditású Kristáy Aktiválást tartogat, és a Galamb bonyolultan hozzá tartozik az aktiválásokhoz.

Metatron vagyok és megosztom veletek ezeket az igazságokat.

És ez igy van.”

Forditotta:  Sári Izabella

Szerzöi Jog Közlemény

Ez a csatornázás a www.Earth-Keeper.com tulajdonát képezi, és e weboldalon található.  Az  eredeti cime: Divine Feminine The Heart of the Dove, a szerzö James Tyberonn. Bármelyik weboldalra feltehetö, de a benne lévö informácio nem módositható, a szerzö és a weboldal cimét fel kell tüntetni. Magazinokban és nyomtatásban nem közölhetö a szerzöi engedély nélkül. Engedélyért a Tyberonn@hotmail.com kell fordulni.

 

   

Share

GRIMES POINT PETROGLIFEK-IDÖ ELHAJLÁS HULLÁMOK?

 

Metatron Arkangyal üzenete

James Tyberonn csatornázásában

„Grimes Pointnál a Szellem Barlangjában talált emberi maradványok állnak világszerte az izgalom és a nemzeti ellentmondás gyújtópontjában.  Az ember nem hasonlit az amerikai indiánokra mondják az antropológusok, és egy ismeretlen fajt képviselhet mely népessége honos volt Észak Amerikában mielött a korai öslakos amarikai indiánok ösei odaérkeztek volna.  A rejtélyes maradványok kora meghaladja a 10,400 évet és messzemenöleg a legösibb igazolt lelet amit Észak Amerikában találtak.”

Associated Press – Közösségi Újság

GRIMES POINT REJTÉLYE

„Üdvözlet, Metatron vagyok, a Fény Ura és mindannyiatokat üdvözöllek ebben a pontos vektorában az idönélküli térnek.  Feltétel nélküli szeretettel ölellek át benneteket.  Szeretettel mely mértani, szeretettel mely tudományos, ami a mérhetetlen Szentség szeretete.  A szeretet az MINDENNEK a forrása.  Az nem egy érzés, az egy mindenható rezonancia.  Az erö forrása amely képessé teszi a jelen tudatosságotokat amely soha sem volt fizikai, és ahol én uralkodom, ott sok olyan Isteni Lénye van a Fénynek akik nincsennek is tudatában annak, hogy olyan fizikai rendszer mint a tiétek létezik.  Ez meglepett benneteket?

Az Isteni intelligencia és az érzö tudatosság jóval elöbb létezett mint a Földetek kialakult volna.  A tudatosság minden teremtés, minden anyag és antianyag motorja és sok más valóságot is kialakit a földeteken kivül.  Ismételten, jelen pillanatban az annyira korlátozott saját nézöpontotok az, ami miatt úgy tünik nektek, hogy a fizikai valóság a létezés szabálya és módja.  Akadémikusaitok a naprendszeretek bolygóin kutatnak élet után, de mivel azok külömböznek a Földetektöl, azt feltételezik, hogy nincs élet rajtuk.  Mi elmondjuk nektek nemcsak, hogy nyüzsög rajtuk az élet, hanem a bolygók, a csillagok, az ür részecskéi közöttük mind-mind tudatos lények. Még az ür is élö.  A fizikai élet az a kivétel és nem a szabály.

A fizikai rendszer a dualitásban az egy céltudatos illúzió.  Ti álmodjátok az emberiség álmát.  Ti eröteljes spirituális lények vagytok szüröket viselve.  Ti a Teremtö Forrás Isteni szikrái vagytok a Föld Egyetemen folytatva tanulmányaitokat.  El kell fogadnotok ezt az axiómát és próbáljátok a ti szemszögetekböl megérteni a nagyobb valóságokat, melyek a ti fizikai érzékeléseteken kivül léteznek, és sok van belölük!  ÉS A SZERETET AZ ÉPITÖ KÖVE MINDENNEK, ÉS A „DNS” LÉNYEGE IS.

ÉS MOST AZ IDÖ ELHAJLÁSRÓL SZÓLUNK

Kérdés Metatronhoz:   Múlt évben egy nagyon egyedülálló erö csomópontban idöztem, aminek Grimes Point a neve, a Tahoe tó közelében helyezkedik el, Reno városán kivül, Nevada és California határán.  A terület nagyon érdekes petroglifekkel van teritve és egyes öslakos amerikaiak, a Csillag Nemzet Kapujának ismerik.  Egy barlang van a térségben melynek nagyon érdekesek az energiái.  A kövek között kószálva hamarosan meditativ állapotba kerültem, ami hasonló érzés volt mint az „ayahuasca”.  Úgy éreztem mintha a lineáris idön kivül az idötlenségbe érkeztem volna, a fizikailag látható környezet ködszerüen hullámzott és a földben elektromos lüktetést éreztem. Tudnál erröl a területröl beszélni?  Ez az idöelhajlás egy területe?

Metatron Arkangyal:   Grimes Point valójában az idö torzulás egy területe.  Ez a torzulás több szinten történik.  Az elsö, a gravitációs áramlás következtében, ritmikusan történik meghatározott területeken.  Maga a gravitáció torzulása hatással van a tér-idö folytonosságára is az érintett térségben, és egy dimenzionálisan nyitott mezöt teremt, nagyon hasonlóan mint ahogyan a pólusokon történik.

Kérdés Metatronhoz:   Az amerikai öslakosok körében a Paiute törzsböl származó történetek ismertek, de az 1940 évekböl egy orvos jelentése is létezik a térség földalatti városairól.  Tudnál erröl beszélni?

Metatron Arkangyal:   Már beszéltünk elözöleg a Belsö Földben létezö civilizációkról és telepekröl, beszéltünk a hatalmas földalatti alagút és barlang hálózatról is, amely behálózza a bolygótokat.  Ezeket eredetileg a Sziriusziak és Pleiadiak (Fiastyúkbeliek) alkották, de a fejlett Atlantisziak is nagyban használták.  Több ilyen üreg a lakóhelyük az általatok LeMuriaiaknak ismert népességnek, a Shaszta Hegy, a Grand Tetons, Arkanzasz és Grimes Point kiterjedt térsége, a Mohave Sivatag és a Halál Völgy alatt, az Amerikai Egyesült Államok területén.

Ezek a területek léteznek, ez nem folklór, inkább a dimenzionális átfedések ténye az egyesitett mezöben.  Valójában, amikor véletlenül, váratlanul felfedeztek egy-egy ilyen, az alagút hálózathoz vezetö barlangot és a néhai civilizációk nyomaira és bázisaira bukkantak, akkor ezek azonnal használaton kivül lettek helyezve, le lettek pecsételve és ezáltal a felfedezés kétségbe lett vonva.  A Grimes Pointi barlangok valóban az Atlantiszi alagút rendszer bejárata, de elsösorban egy hatalmas Átjáró (Portal) bukkant fel Grimes Point alatt a jelen idöben.

Sajátságosan egyedi frekvenciáinak következtében, ez egy bejárati pont a Belsö Föld bázisaihoz, melyeket elsösorban a Pleiadiak használnak.  Habár ez fantasztikusan és hihetetlenül hangzik sokak számára, ez az igazság.  Eredetileg ti a Pleiadokról és a Sziriuszról származtok, mégis, a rengeteg bizonyiték ellenére, ezt javarészt mint tévhitet, elutasitja az emberiség.  Valójában ti Galaktikus eredetüek vagytok, és a multidimenzionalitásban együtt léteztek ezekkel a fajokkal, melyek létezését tagadjátok.

Ti a paiute legendákról beszéltek, a törzsi öslakók többsége azomban felismerte és „Csillag Nemzetnek” nevezte öket.  Nyelveik közül sok tartalmazza a Pleiadiak megnevezéseit.  A Lakota, a Hava Supai és a Navajo mind utal a Pleiadokra és a Sziriuszra.  A Hava Supai legendák nyurga, kékesszürke „hangya emberekre” hivatkoznak, akik magukkal vitték öket a földalatti menedék városokba az Atlantiszi elsö és második özönviz idejére.  Valójában ezek a LeMuriaiak és a Sziriusziak voltak.  Geológusaitok értelmezése szerint ezek a területek viz alatt voltak 12,000 évvel ezelött.

A Grimes Pointban talált emberi maradványok, amit ti „Szellem Barlangi Ember”-nek neveztek, egy rejtély antropológusaitok számára.  Jelenlegi technológiátokkal a lelet korát i.e. 8,400-ra határozták meg.  Mégis, a legnagyobb misztérium az, hogy a maradványok nem az öslakós fajhoz tartoznak, inkább apró ember lehetett, kaukázusi jellemzökkel. 

Kérdés Metatronhoz:   Ezek szerint Grimes Point egy bejárat a Belsö Földbe?

Metatron Arkangyal:  Valójában egy a sok közül.  Közvetlen kapcsolatban van Agharta városával A Shaszta Hegy alatt, valamint a hatalmas föld alatti barlang rendszerrel  California, Nevada, Arizona, Arkanzasz és Wyoming alatt.

 Kérdés Metatronhoz:   A feljegyzések szerint a barlangot Dr. F. Bruce Russell fedezte fel, ez egy valós esemény volt?  Valóban megtörtént?  Ö 9 láb (274.32 cm) magas, vörös hajú, geometriai jelekkel ellátott emberek múmiáinak a megtalálásáról beszélt.

Metatron Arkangyal:   A barlangot megtalálták és létezik.  Sok felfedezés történik az általatok úgynevezett óriásokról bolygószerte.  Amelyeket Nevadában és Californiában találtak, az Atlantiszi arany börü, gyakran szöke vagy vöröses hajú, magas fajhoz tartozik.  Az Atlantiszi arany faj jellegzetes magassága 9-12 láb volt (274.32 – 365.76 cm).  Az Atlantiszi Ayriáknak viszont kaukázusi jellegeik voltak, magasságuk 5-6 láb (152.4 – 182.88 cm) volt, ilyenek voltak a vörös Og faj tagjai is akik az amerikai öslakókként váltak ismertté; a majáknak, (Mezo-Amerikai indiánok és nem a galaktikus mayakról beszél – a forditó) az iroquois = irokézeknek és még sok másoknak is Atlantiszi gyökereik vannak. 

Nem óhajtunk az általatok úgynevezett összeesküvésekbe és a titkos álamvezetési irányvonalakba belemélyedni,de kormányotok egy része kapcsolatban volt bizonyos földön kivüliekkel és a Belsö Földböl a LeMuriaiakkal az elmúlt évszázad java része alatt.  Egy része ennek jóindulatú dolog volt, egy másik része pedig a titkos technológia fejlödésére irányult.  Nem az a küldetésünk, hogy ennek a mélyére hatoljunk, csak annyit mondunk el, hogy a közeljövöben a földön kivüliekkel való kapcsolatotoksokkal nyilvánvalóbb lesz.  Ismételten, ezeket a kapcsolatokat rendszerint felismerték, és nem félték az öslakók.  Sokan a törzsi társadalmak közül nyiltan közremüködtek a „Csillag Lényekkel” meg persze a Belsö Földböl a LeMuriaiakkal is.  A közremüködés tanitásból és segitség nyújtásból állt.  Habár a kormányotok most is kapcsolatban van velük, jelenleg a Belsö Föld LeMuriai civilizációja nem óhajt elvegyülni az emberiséggel.  Ök békés lények, spirituálisan magasan fejlettek, nincs egyéb vallásuk csak felismerni az ISTENIT.  Ök külön pályán haladnak és nagyon közel állnak ciklusuk befejezéséhez.  Amikor kifejlesztitek belsö képességeteket, hogy felemeljétek a frekvenciátokat, akkor fogjátok felfedezni a képességeteket az összes Isteni Intelligenciával való közremüködésre.  Akkor fel fogjátok fedezni igazi eredeteteket, igazi célotokat és multidimenzionális természeteteket.  Fel fogjátok fedezni, hogy ti vagytok a földön kivüliek, ti vagytok a csillag lények, a delfinek, az atlantisziak és a lemuriaiak.

Kérdés Metatronhoz:   Köszönöm szépen.  Térjünk vissza Grimes Pointhoz, a petroglifek ott egészen érdekesek.  Sok közülük hullám ingadozást mutat meg cikk-cakk mintázatot.  Van ezeknek a jeleknek különleges jelentése?

Metatron Arkangyal:   A petroglifek külömbözö idöszakokból és korokból származnak.  Egyesek közülük egyszerüen csak szertartásiak.  Azok amelyeken a hullám oszcilláció és a cikk-cakk minta van, a tér-idö torzulások jelképei, melyeket Atlantisz után az öslakók éreztek és megtepasztaltak a térségben.  Valójában ez a gravitációs rendellenesség leghevesebb területeinek egyike és mint olyan, az idö-tér dimenzionális körkörösségének is.  Mig ott meditáltál elsökézböl fedzted fel, hogy a területböl kivált egy áttetszö hullám mezö, hasonló mint a délibáb  amit látsz amikor a makadám utakon kánikulában, a hö felemelkedését figyeled.  Amint látod a valóságokat szétválasztó fátyol igencsak vékony Grimes Pointnál.  Bizonyos idöben aktuális jelenetek, más világokban történö események és más idökeretek válnak láthatóvá és fizikailag egészen könnyen érzékelhetövé itt.  Az elektromágneses villámok, amelyek a petroglifeken cikk-cakkban és a hullám ingadozással vannak feltüntetve, tisztán jelzik, hogy mi történik a térségben.  A koncentrikus körök és a spirál minták jelzik a terület Örvény Átjáróját, a bejáratot az öslakók által ugynevezett „Szellem Világba”.  Ez mind szinte tapintható Grimes Pointnál, látható és fizikailag nyilvánvaló a gravitációs anomáliák és az idö torzulások által.

A térség barlangjait, külömbözö idö periódusokban, a Pleiadiak használták és használják ma is mint bejáratot, igy az itt lévö energiák nagyon eröteljesek.  Meghatározott idöszakokban az ember igazán hozzáférhet a multidimenzionalitás nagyobb részéhez az ilyen energiákban mint Grimes Point.

Ezt az energiát ismerték fel az öslakók a „másik valóságok bejárata”-ként, egyedülálló energia mezeje és az emberi látogatóra tett hatásának eredménye értelmében.  Sok hatása van.  A hozzáértö alkalmazni tudja ezt az energiát az Egységes Én visszanyerésére, Gyógyulásra valamint a múlt és a jövö megváltoztatására.  Az Én külömbözö dimenzionális valóságai összeolvadnak egy általános érzékelésébe az egész Énnek.  Egy állandó tudatalatti információ csere megy végbe az egész Én összes szintje között, és ez egy szerfelett fontos folyamat.  Valamivel könnyebb véghezvinni ezt a gyógyitó integrációt  a koncentrikus dimenzionális átfedések területén mint Grimes Point.  Valójában ezek az energiák nagyon is rendelkezésére állnak az ily módon keresönek.

MULTIDIMENZIONÁLIS IDÖ

 Grimes Point energiája idö anomáliát teremt, akárcsak bizonyos más területei is a Földnek.  Egyesek közülük ismertek, mások nem.  Az idö az teremtett illúzió, és kibontakozásának elemei: a gravitáció, a Föld forgási sebessége, az elektromágnesség és az égitestek egymás közötti viszonya.  Namost, az idö ahogyan érzékelitek az egyszerüen érzékelés csupán.  Biztositunk benneteket afelöl, hogy hitetekkel ellentétben, az idö igazánból nem létezik lineáris módon a dualitáson kivül.  És még a dualitás szürt lencséi között is elöfordulnak a dimenzionális átfedésnek bizonyos területei a bolygótokon; ahol feltünö idö anomáliák történhetnek és történnek is.  Látjátok, SOK FÖLD HELYEZKEDIK EL KONCENTRIKUSAN ABBAN A TÉRBEN AMIT AZ EMBERISÉG FIZIKAI FÖLDNEK ÉRZÉKEL ÉS ELFOGLAL.  Frekvenciális mechanizmusok kapcsolják össze a pérhuzamos  dimenziók átfedéseit és ezek képezik az átjárót a más idö keretbe és valóságba, melyek külömbözöképpen léteznek együtt ezeken az egyedülálló területeken. 

Tehát, egy magasabb aszpektusból nézve, AZ IDÖ AHOGY TI ISMERITEK NEM LÉTEZIK.  Az idö és a tér bonyolultan összekapcsolódva ugyanazon mechanizmus aszpektusai.  A TÉR, AZ ÚGYSZÓLVÁN A MEGDERMEDT FÉNY, MINTÁZATI FORMÁBAN TARTVA A DUALITÁSBAN, AMELY LEHETÖVÉ TESZI AZ ELKÜLÖNÜLÉST ÉS A FOGVA TARTOTT VAGY SZEKVENCIÁLIS IDÖ EGYSÉGEK ILLÚZIÓJÁNAK A KIBONTAKOZÁSÁT. 

Hogy ezt elmagyarázzuk, egy mai computer analógiát használunk.  A TÉR és az IDÖ a digitális FÉNY al-programjai.  A Tér-Idö ezek szerint egy hologram server, amely egyidejüleg sok külömbözö könyvtárat (file) és alkönyvtárat (sub-file) tud tárolni az adattároló egységben.  Úgy ahogy lokációk vannak a computer belépési szakaszaiban melyek lehetövé teszik, hogy az összes programot és könyvtárat meglássátok, és átnavigálnak egyikböl a másikba, ugyanúgy a Föld programjaiban is lokációs vektorok vannak, melyek lehorgonyozzák a dimenzionális bejárat hologramját és lehetövé teszik a belépést a valóság és az idö formák egy másik tér/mintázati könyvtárába (file).

Tehát, élitek a jelenlegi életeteket a ma érzékelt idöben, ugyanakkor élitek az összes létezéseteket egyszerre.    Az Idö „programok” hologramikusak, és ezek a programok sokrétüek, bizonyos területekre kódoltak, különösképpen a sarki régiókban.  Az átjárók illetve a multi-program belépés ezeken a helyeken valósul meg.

A terület amelyet jelenleg Grimes Pointnak hivtok a Tahoe tó közelében Nevadában, az ilyen helyek egyike.  A térségben az energia dinamikájának sok átfedése van.  Persze, hogy ez egy átjáró, de azt mondhatjuk, hogy ez egy nyitott átjáró, ez nem egy „féreglyuk” csupán az ürben a kozmosz másik pontjaihoz, hanem valójában és föleg, egy egyedülálló bejárat az úgynevezett hologramikus Omni-Föld más dimenzionális aszpektusaihoz.  Nevezhetnénk Idö-Kapu Vektornak is.  Ez egyike a bolygótok sok koordináta pontjainak , melyek az idö-kód jegyeit tartalmazzák.  Az ilyen koordináta pontok a horgonyok amelyek rögzitik mindegyik valóságot az Omni-Föld fizikai világaihoz.  Akkor, ezen a koncentrikus átfedési vektoron belül más idöprogramok és más dimenzionális birodalmak könnyebben elérhetöek frekvenciálisan.  Az ösi tudók tudták ezt, és bizonyára bár változó mértékben, de meg is tapasztalták sokan az általatok öslakosknak nevezettek közül.  Az Idö-Kapu Vektorok nem az egyetlen lehetöség aminek segitségével be lehet lépni más valóságokba.  Valójában milliárd módja van ennek, beleértve a kristály energiák phi rezonanciáját mély meditativ állapotban.  De az Idö-Kapu Vektorok koordináta pontoknál az a külömbség, hogy önmaga az Omni-Föld Idö programja van lehorgonyozva bizonyos csatlakozó pontjain a bolygónak, melyek bizonyos frekvenciális mintázattal fordulnak elö, egyszerü magyrázattal élve.    Ezeknek nagyon egyedi céljuk van, és külömböznek azoktól a területektöl mint a Titicaca, Arkanzasz, Grand Tetons, Shaszta vagy a Roslyn, mivel ezek elsösorban Mennyei Csillag Kapuk.  Az elözönél más valóságokba, más korszakokba illetve a Földi idö más programjaiba válik lehetövé a belépés, mig az utóbbiaknál a más dimenziókba való utazás az ürben történik.  Látjátok a külömbséget?

Kérdés Metatronhoz:   Azt mondod, hogy Grimes Point és a többi ilyen Idö-Kapu Vektor lehetövé teszi illetve felerösiti az idö utazás lehetöségét?

Metatron Arkangyal:   Igen. De fogalmazzunk tisztán, megfelelöbb ha azt mondjuk, hogy az összes hologramikus idöprogram tisztábban, tapinthatóbban létezik együtt ezekben a pontokban.  Ez nem jelenti azt, hogy ha valaki Grimes Pointba megy, akkor eltünik a jelenböl és materializálódik a múlt vagy a jövö programjában, inkább csak azt jelenti, hogy a másik idö-szekvencia ablakai hozzáférhetöbbek itt.  Persze, elmondjuk azt is, hogy materializálódások történhetnek és szándékosan meg is történnek it, söt, néha még véletlenül is.  Azt is elmondhatjuk, hogy a magas technológiájú civilizációk a jövöböl és a múltból is, a ti kifejezéseitekkel élve, akik értik az idö utazás valódi tudományát, használták ezeket az Idö-Kapu Vektorokat, hogy más korszakokba lépjenek többféle célból is.  Ez megtörténhet, megtörtént és megtörténik.

IDÖ UTAZÁS

Az Idö utazás elöfordulhat a múltatokba és a jövötökbe is.  Habár vannak esetek, hogy az emberek ideiglenesen átléptek másik idö-programokba, nagyritkán fordul elö, hogy az átmenet végleges volt.  Poláris repülése során, Byrd Tengernagy ténylegesen érzékelt egy nagyon is valós átlépést egy másik idö korszakba.  Az annyit publikált repülögép eltünések többsége a Bermuda Háromszög felett, nem volt végleges átváltás.  Idö szakadás történt, de a repülögép nem tünt el teljesen egy másik korszakba.  Az eltünések oka inkább a müszerek ezzel kapcsolatos müködési zavara, ami téves irányt és a rádió kapcsolat megszakadást eredményezett, és ennek következtében az eltünések égyszerüen tengerbe zuhanások voltak.

Bizonyos kormányaitok, bizalmas tandemben  dolgozva a titkos korporációkkal már kifejlesztették az idö utazás durva mechanizmusait.  Ezek még nincsennek igazán kezelhetö szinten, és a stressz ami az emberi „elhasználódást” eredményezi, jelentös; minden egyes utazással az emberi test stressz-öregedése 7-10 év.  Jelenleg kb. 20 évet képesek elöre lépni az idöben, és képtelenek a múltba navigálni.  Idövel a felhasznált apparátus mágneses eröröl KRISTÁLYOS BIOPLAZMA MEZÖRE lesz átalakitva, ami jelentös fejlödés lesz majd, és az idö navigáció szándékos lesz, nem pedig véletlenszerü baleset.  Az optimális IDÖNAVIGÁCIÓ MERKIVIKUSAN A TUDATOSSÁG ÁLTAL FINOMITOTT BIO PLAZMA MEZÖBEN történik, és bozonyára segitségére lesz majd a KRISTÁLY apparátus idö vektora, mégis elsösorban az utazó FÉNY TUDATOSSÁGA FOGJA MÜKÖDTETNI.  Sokan közületek gyakran idö-utaztok álom állapotban és itt a kulcs, hogy hogyan tehetö ez meg optimálisan a kiterjedö tudatosság állapotában. 

Természetesen fizikai törvények is vannak érvényben az idö és atér interdimenzionális navigálásához.  Idövel, a múlt, a jelen és a jövö közötti látható határokat jobban megértitek majd mint átszürt illúziókat, melyet a dimenziós érzékelés korlátai okoznak, amit az emberiség fizikailag érzékelhet a dualitásban.  Valójában ez az egyetlan lencse szüröi teremtik meg a SZEKVENCIÁLISAN KIBONTAKOZÓ IDÖ LINEÁRIS ILLÚZIÓJÁT.  Pontosan ez az oka annak, hogy az emberiség azt hiszi, hogy egy pillanat létezik, majd távozik örökre, és jö a következö pillanat mely akár csak az elözö, szintén eltünik a múlt hatalmas, megfoghatatlan ködében.  Elmondjuk nektek, hogy minden az Omni-Földön és Földben és a Multi-Univerzumban EGYSZERRE, EGYIIDEJÜLEG létezik.  A múlt, a jelen és a jövö csak azok számára jelenik meg, akik a három dimenziós valóságban élnek.  És a programok, melyek elválasszák az idö-korszakok könyvtárait (file) az Omni-Földön, azok navigálhatók.

A MÚLT NEM RÖGZITETT

A múlt és a jövö, ahogy „elképzelitek hogyan lesz” az elektromágneses receptorok sorozataként létezik, és a fizikai agy kristályos részeiben tárolt, valamint a nem fizikai elme ultra ibolya mezejében.  Ezek az elektromágneses kódok változtathatók és ténylegesen állandó áramlásban vannak.  Ti irjátok a sorsotokat, és a sorsotok az nem egy lineáris, egyirányú dinamika.  Múltatok teremtése ugyanolyan fontos mint a jelen vagy a jövö megteremtése.  A múlt tehát jól kovácsolható, és nem jobban rögzült mint a jövötök.  Namost, a MENTÁLIS FOLYAMATOK ÉS A HIEDELMEITEK teremtik a múltatokat, és ugyanannyi érvényes változata (verziója) van a múltnak mint a jövönek.  Hadd mondjuk el, hogy például ha a következö generációnak korai gyermekkortól fogva az lenne tanitva, hogy a Római Birodalom a XVII századig uralta a világot, az a múlt válna valósággá és bizonyitékokat is találnának ami alátámasztja azt (pl. latin nyelvü hivatalos okmányok stb. a forditó megjegyzése).  Ez egy teljesen külömbözö múlt volna mint amit a régebbi generációk alkottak. DE MINDKETTÖ IGAZ LENNE.  Mindkettö külön mégis ervényes könyvtár (file) lenne az idö hologramikus programjai között.

Mint emberek a dualitásban, természetesnek veszitek, hogy a jelen cselekedeteitek megváltoztatják a jövöt, azomban a jelen cselekedeteitek a múltat is megváltoztathatják és meg is változtatják.  A múlt nincs jobban leválasztva illetve kirekesztve a jelenböl mint a határozatok amelyeket ma hoztok.  Hatalmas igazságot osztunk meg veletek, hogy tünödjetek el rajta, és ez az, hogy minden amit csináltok hatással van a múltatokra, és ennek megfelelöen ELTÁVOLITHATJÁTOK mind azt amit úgy neveztek, hogy TRAUMA meg HELYTELEN CSELEKEDET, ami évekkel vagy életekkel elöbb történt a jelen helyzetetektöl. SÖT MINDANNZIAN KÖTELESEK VAGYTOK EZT MEGTENNI.  Az elektromágneses-kristályos átjárókat az emberi agyban teljes egészében ti saját magatok kovácsoljátok vagy eltakarjátok teljesen egyedien.  A valószinü múlt változtatható, és az ilyen változtatások messze vannak a szokatlantól. Ezek a változtatások spontán történnek a tudatalatti szinten.  Most megtanulhatjátok ezt tudatosan csinálni.

A múlt lineéris aszpektusa ritkán az amire emlékeztek.  Ténylegesen, ti állandóan átrendezitek a mult emlékeit minden egyes új pillanat tapasztalatával, minden új elöfordulással.  Ez egy állandó metamorfózis bármelyik adott esemény azonnali levont tapasztalatából.  Hipnoterápistáitok tudatában vannak, hogy a képzelt vagy módositott múlt eseményeiröl pseudo-emlékek ültethetök be az emberek elméjébe a mély állapotú inger által; és egy nagyon is valós értelemben ezek az emlékek, és a mód ahogyan hatnak az egyén jelenére, egészen valóssá válnak.  Ebböl az okfejtésböl következik, hogy a jövö, a jelen és amúlt minden egyes egyén által mindég újra lesz teremtve, ahogy a HIEDELMEK, AZ ÁLLÁSFOGLALÁSOK ÉS A TÁRSULÁSOK FEJLÖDNEK ÉS VÁLTOZNAK.  és jegyezzétek meg, ami történik az NEM METAFORIKUS, AZ A VALÓS IDÖ TÉNYLEGES ÚJRA TEREMTÉSE.  A változtatások amiket tesztek azok egészen valósak.  A belsö kicsi gyermek persze a felnött emberekben is ott van mindég, ahogy haladtok elöre az évek során.  De az a belsö gyermek is dinamikus, nincs egy végleges változatba formázva amely úgy marad ahogy volt.  A gyermek az emberben állandóan , minden nap változik akár csak a teenager, az ifjú felnött meg az idöseb TE a jövöböl. 

A MÚLT ÁTIRÁSA 

Ezeknek következtében rátok hárul, hogy amint beléptek a Felemelkedés energiáiba, megragadjátok a MOST hatalmát és ráébredjetek, hogy meg tudjátok és meg kell változtatnotok a múltat, az egyéni múltat a MOST hozzáállásából.  A MOSTBAN A MER-KA-BA  ÁTVÁLTHATÓ MER-KI-VAHRA ÉS EZÁLTAL ELLENÖRZÉSETEK ALÁ VONHATJÁTOK AZ EGÉSZ MULTIDIMENZIONALITÁSUNKAT Ez az Univerzális Szent Igazság és amint beléptek, ez az igazság kiterjed.  Hatalommá terjed, amely a társteremtés támpontját adja a MOST egyetlen pillanatában, a lineáris idö és az Omni-Föld hologram idö-tartózkodásai felett. 

Felhivjuk a figyelmeteket, hogy a személyes kérdések és blokkok feljöhetnek és fel is jönnek amikor a múlt megfelelö kibontakozása elakad, illetve meg van gátolva a spontán kibontakozás.  Az élet egyes jeleneteiben komoly neurózis léphet fel pontosan azért, mert az egyén nem változtatta meg a múltját.  Egy példa erre: a csatornázó egyik közeli társa idönként hatalmas klausztrofóbiás pánikot és üldözési mániát (paranoia) érez a nagy tömegben.  A csatornázó tisztában van vele, hogy a társának ez egy múlt életbeli vérzö sebe miatt van – nevezetesen a zürzavaros, örjöngö Athénból való menekülés, gyerekekkel a kezében, csak órákkal mielött a támadó törökök lerombolták volna a várost.  Szó szerint mindent maga mögött hagyva, rémülten rohant az életükért a gyerekeket vonszolva.

Most elmondjuk azt is, sokan a lelkek közül akik részesei voltak ennek a tapasztalásnak Athénban, azért lettek bele húzva az újra-tapasztalásba mert a trauma amit átéltek amikor elkeseredetten próbálkoztak elmenekülni Atlantisz rengö földjéröl a Yucatannal összekötö földhid mentén, olyan elektromos töltést teremtett multidimenzionális énjükben, hogy az ismétlödö energiává vált.  Ilyen a szélsöséges érzelmek és a félelem hatalma.  A Vonzás Törvénye Földetek összes tartózkodási helyein müködik.  Bármelyik esemény át tud vérezni egy másikba, és intenzitásánal fogva egy hasonló tapasztalatot fog bevonzani.

Ez egy kitünö példája a múlt életbeli trauma megjelenésének, és az egyidejü Mostban a jelen oszmózis utján való befolyásolásának.  Hogyha a valószinü múlttal szembesültök és szándékosan megváltoztatjátok, akkor az felszámolhatja és fel is számolja a pánik rendellenességet és annak eredményét a neurózist.  Ez a múlt megváltoztatásával tehetö meg.  Amikor átirjátok a múltatokat és megváltoztatjátok a múlt tapasztalatát, akkor a mögötte álló félelmet számoljátok fel.  Ez olyan mintha a trauma meg sem történt volna, és pontosan ez az ami történik.  Ez csak egy példa, azomban a sajátségos részletekre való tekintet nélkül, mindannziatoknak vannak múltbéli traumái, amik módosithatóak illetve módositva lesznek annak érdekében, hogy elérjétek a tökéletességet ami a megvilágosodott TÁRSTEREMTÉSHEZ szükségeltetik.  Ne csüggedjetek ez mindenképpen megtehetö, és tudat alatti szintenezt sokszor megtettétek már álom állapotban.  Biztositunk benneteket, hogy ezt tudatosan is megtehetitek a MER-KI-VAH mezöben a MOSTban

És pontosan azért mert a múlt, jelen és jövö egyidejüleg létezik, nincs rá ok, hogy miért ne reagálnátok egy eseményre illetve módositanátok azt, akár a korlátozott valóság területén belül, amelyben rendes körülmények között részt vesztek, akár azon kivülre esik.  Megvan a képességetek rá, hogy bármikor eltávolitsátok a traumát a múltból és az É L E T L E C K E  Á T T E K I N T É S É B Ö L  is – ami tulajdon képpen a lecke befejezö része – mert EZÉRT VÁLASZTOTTÁTOK EZT A MEGTAPASZTALÁST elsösorban.

AZ IDÖ-DIMENZIONÁLIS ÁTJÁRÓK

Namost, a LeMuriaiak akik elmenekültek Mu szigetéröl a Föld belsö valóságaiba, nem csupán speleogizálásból (barlang kutatás, a forditó megjegyzése) tették azt.  Nem váratlanul akadtak egy barlangra, ahol egyre mélyebbre és mélyebbre merészkedve végül is rábukkantak egy hatalmas belsö világi ürre, inkább az Omni-Föld egy másik programjába léptek be, pontosan a Dimenzionális-Idö Kapu koordináta átjárónál gyülekezve felemelték frekvenciájukat a SZÁNDÉK és a MESTERSZINTÜ ONISMERET által , annak érdekében, hogy egy másik hologramra váltsanak át.  Ezt a folyamatot egy messzemenöen tudományosabb protokoll és technika keretében követték az Atlantisziak az Arany Korban, külömbözö célokra.  A LeMuriaiak föleg a természetes Idö Kapu Vektorokra támaszkodtak, mig az Atlantisziaknak kifinomult eszközeik és kristályaik voltak melyek által idö kapukat hoztak létre.  Mindkettönél azomban, mesterszintü önismeret szükséges a vibrációs szint felemeléséhez egy másik frekvenciára. 

Sok ember tapasztalta meg a Shasta Hegy és a Grand Tetons Dimenzió-Kapu aszpektusát, és olvasták Guy Ballard (Az ÉN VAGYOK Mozgalom megalapitója) tetteit szeretett Saint Germainnel és a Felemelkedett Mesterekkel az Éteri Fényvárosokban ezek a helyek felett illetve belsejében.  Bár az az igazság, hogy az irány értelmében ezek a fényvárosok nem felül vagy alul vannak, hanem külön programok léteznek ugyanabban a térnélküli ürben, és ezeknek a helyeknek a specifikus energia mintázatához lehorgonyozott Dimenzionális Átjárókon át van a bejáratuk.  Éppen ezek a területek, ezek az Éteri Fényvárosok a kulcs rejtjeles pontjai a bolygótokon.  Egy bizonyos idöpontban mindannyian idöztök majd ott.  Úgy tekintsetek erre mint az érettségi vizsgára.  A belépéshez ugyanazok a mechanizmusok kellenek mint az Idö-Kapuhoz.  Jó meglátogatni ezeket a területeket, hogy tudatosan és gyakoroljátok azt amit már meg tudtok tenni tudat alatti álom állapotban.  Valójában sürün látogatjátok ezeket a helyeket álom állapotban.

BEFEJEZÉS

Megvan a képességetek rá, hogy a rögzült idötöl szabaddá váljatok, hogy valójában navigáljatok az idök között, s ebböl a tömör haszon az egész önvalótok teljes gyógyulása a multidimenzialitásban.  Bizonyosterületek a bolygótokon valamivel könnyebbé teszik az idö hologramokba és a multidimenzionális aszpektusokba való belépést.  Grimes Point, Grand Tetons, Arkanzasz és a Shasta Hegy a leg erösebb ilyen pontok közé tartoznak.  Mindez a portálokon belül kiváló frekvenciális energiák következtében jön létre.  Azomban Merkivikusan ez elérhetö bármelyik pontban.  Egyetlen esemény se nincsen „köbe vésve” , sem elöre elrendelve.  Bármelyik adott esemény megváltoztatható nemcsak történése elött vagy alatt, hanem utána is.  Felülirni a jövöt és megváltoztatni a múltat sokatok számára a végsö kihivás, és egyetlen idöpont sem eröteljesebb erre a MOSTnál.

Metatron vagyok és megosztom veletek ezeket az igazságokat,

És ez igy van.”

Forditotta:  Sári Izabella

Szerzöi Jog Közlemény

Ez a csatornázás a www.Earth-Keeper.com tulajdonát képezi, és e weboldalon található.  Az  eredeti cime: Grimes Point Petroglyphs – Time Wrap Waves?, a szerzö James Tyberonn. Bármelyik weboldalra feltehetö, de a benne lévö informácio nem módositható, a szerzö és a weboldal cimét fel kell tüntetni. Magazinokban és nyomtatásban nem közölhetö a szerzöi engedély nélkül. Engedélyért a Tyberonn@hotmail.com kell fordulni.

 

Share