KIVONAT SOLARA 2009 NOVEMBERI SZÖRF RIPORTJÁBÓL

EGY TÖREDÉK SOLARA 2009. NOVEMBERI SZÖRF RIPORTJÁBÓL

A FORDULÓPONT

November folyamán, az ÚJ  Szökõárja fog végigsöpörni életünkön, friss energiát hozva, új kapcsolatokat, új információkat, újrarendezve mindent, megadva nekünk a lehetõséget arra, hogy új szemszögbõl lássunk mindent. Az elkövetkezõ hónapokban, életünkben mély átszervezõdés következik be, sok elem leválasztódik, melyek így megfelelõbb pozíciójukba tudnak kerülni.

Sokan közülünk elérik a MEGFELELÕ HELYEN – MEGFELELÕ IDÕBEN Középpontját. Ez az, amikor a Fordulópont aktiválódik, és minden, hirtelen Új Környezetté kezd el átalakulni. Egész hónapban mélyreható változásokat, és kvantum áttöréseket tapasztalunk meg. Érezhetjük úgy,
mintha hirtelen egy teljesen új világban ébrednénk. Szintén megtapasztaljuk, a kreativitási vágy megerõsödését is.

Mostanában egyik legfontosabb kihívást jelentõ feladataink egyike, új módját találni annak, hogy hogyan birkózzunk meg azzal, amikor az energiák nyomasztóan intenzívek, és úgy érezzük, mint akit padlóra küldtek. Alvási fázisunk nagyon mély. és tele van rendkívüli aktív „feldolgozó” álmokkal, legtöbbjükre azonban nem emlékszünk, mikor felébredünk.

Bármikor amikor „kiütve” érezzük magunkat, legbensõ magunk leghatalmasabb szintjén dolgozunk; ez az, amiért az alvás annyira fontos. Átfésüljük lényünket, hogy elengedjünk oly sok mindent abból, amit azóta halmoztunk fel, hogy elõször erre a bolygóra jöttünk. Ebben, és számos másik távoli világban eltöltött életet válogatunk át, hogy minden az új, megfelelõ helyzetébe kerüljön. Újrarendszerezzük a múltat, jelent, és jövõt, majd összeolvasztjuk õket a JELENBEN.

A Ho’o Pono Pono-n keresztül mindent jobbá teszünk, ami valaha rossz, kiegyensúlyozatlan, félreértett vagy eltorzult volt. Jövõnk új mintáját hozzuk létre. Felfedezzük Új Környezetünket, és létrehozzuk az Új Világot.

November hónapja, a nagyon mély Csend Zónájában való elmélyedéssel kezdõdik.  Ez segít annak észrevételében, hogy minden alig észrevehetõen elmélyült és kibõvült. Olyan, mint egy hosszú sétát tenni egy sûrû sötét erdõn keresztül, majd hirtelen felfedezzük, hogy az erdõ eltûnt, beléptünk csodálatos, és hatalmas kiterjedésû Új Környezetünkbe, mely oly kristálytisztaságú,
hogy bármilyen irányból, mérföldek százairól is látni lehet. Beléptünk az Új Csillogás birodalmába.

November lendülettel teli mozgalmas hónap lesz, melyben számos szinten változások történnek meg. Hullámok, – hullámok hátán robajlanak partjainkra, egyik a másik után. Ehhez felszínre kell hoznunk szuper nagyméretû szörfdeszkáinkat, azokat az óriásikat, melyekkel meg tudjuk lovagolni a hullámokat.

Úgy tûnik, hogy ezen túl már csak néhány „normális” napunk lesz. Ez azt az érzetet adja, hogy megragadjuk az alkalmat, akcióba lendüljünk, és akkor végezzük el a fizikai síkon a dolgokat, amikor ez lehetséges. Olyan, mint egy nagy rakás szennyes ruha mellyel napsütésre várunk,
hogy mosás után ki tudjuk tenni, megszáradni. Amint a nap kisüt, akcióba lendülünk, és azonnal ruhát mosunk, mert nem tudjuk mikor lesz a következõ napfényes idõ.  Valójában egészen egyszerû. Amikor tisztán vagyunk képesek gondolkodni, tegyük, azokat a feladatokat melyek ezt igénylik, amikor fizikai energiánk van, azokat a feladatokat végezzük el, melyekhez ez szükséges. Amikor érzelmek emelkednek a felszínre, engedjük meg magunknak, hogy érezzük õket, anélkül hogy ítélkeznénk felettük. És amikor kiütve érezzük magunkat, feküdjünk le, és merüljünk el
más világokban.

Ugyanakkor November utolsó hete körül, a Fordulópont a MEGFELELÕ HELYEN- MEGFELELÕ IDÕBEN középpontjában aktiválódik. Ez ahhoz hasonlít, mint amikor egy kapcsolót bekapcsolunk, mely hirtelen mindent az újba, megfelelõ helyzetébe fordít, mint a dominók hosszú sora.

Sokkal szabadabbak vagyunk, mint amennyire azt megengedjük magunknak!

AZ EGYSÉG A KULCS A DUALITAS FELOLDÁSÁHOZ, MELY AZ ULTRA NAGYOBB VALÓSAG
FELÉ VEZET MINKET.

Ha több információt szeretnél Solaráról és a 11:11-rõl kapni, látogass el a www.nvisible.com <http://www.nvisible.com/> örökké fejlõdõ weboldalára, illetve Solara néhány könyve melyek megjelentek magyarul: Csillagszülöttek, 11:11, Belépési Pont

Minden szerzõi jog Solara által védett 1989 -2009. Minden jog fenntartva.

Share

KIVONAT SOLARA SZEPTEMBERI SURF RIPORTJÁBÓL

 

VIDD VÉGHEZ!

Keményen sürgetve vagyunk, tehát jó irányban haladunk.  Hasonló ez mint a születés, a baba világra jövetele.  Valami nagyon nagy halad át valami nagyon aprón.  Vagy olyan ez, mint egy fekete lyukon való átutazás, és ez közel áll ahhoz amit most csinálunk.  Épp most keltjük életre az eljövendö világok tojását.  Ebben a tojásban vannak Új Életünk vibráló magjai.  Ezek energia oktávok, melyek nem lehettek itt addig, amig le nem horgonyoztuk a TISZTA SZIV SZERETETET.

Szeptember az a hónap számunkra, amikor ezt Véghez kell Vinnünk!  Át kell vergödnünk a tulsó oldalra.  Ez sok eröfeszitést igényel majd, de minden bizonnyal megéri.  Össze kell kapcsolódnunk a körülöttünk mindenütt ottlévö sürgetö energiákkal és együtt kell müködnünk velük, hogy átvigyenek bennünket az új helyünkre.  A kulcs az együttmüködés az ellenállás helyett.

Szeptember folyamán sürgetve leszünk, hogy fontos döntéseket hozzunk annak érdekéban, hogy amilyen gyorsan csak lehet a megfelelö helyünkre kerüljünk.  Ezen döntések alapja az „ahová megyünk” mintsem a „honnét indulunk” nézöpont kell, hogy legyen.  Új Életünk felé kell haladnunk, mintsem egyszerüen hajót váltanunk a régi életünkben.  Egyidejüleg, egyetlen ugrással kell kiugranunk a régiböl, bele  az újba.  Ez semmiképpen sem az az idöszak amikor szemlélöként, tétlenül üldögélhetünk az oldalvonalon.  Aktivan részt kell vennünk, hogy mihamarabb ki kerüljünk az átalakulási övezetböl az Új Életünkbe. 

Aránylag könnyü volna ezt véghezvinni, ha csak azt kellene tennünk, hogy kiterjesszük eröfeszitéseinket, hogy ez megtörténjen.  Azomban, ez ettöl kissé összetettebb, mivel már nem a régi térkép lineáris tájain haladunk.  Ez nem csak egyszerüen annyi, hogy felkötjük a gatyaszárat és önuralmat gyakorolva megtesszük a dolgokat.  Mi egy teljesen új térképen vagyunk, ahol teljesen új navigációs képességekre van szükség, melyek kialakitásának épp a kezdeti szakaszában vagyunk.

Új Térképünk rengeteg sokrétü szintet tartalmaz.  Multi dimenzionális, mintsem sima.  Állandóan változó, mintsem rögzült.  Itt már nincs Fent és Lent.  Itt már nincs helyes és helytelen. Olyan ez, mint azok a kinai tolókás fejtörö dobozok, ahol az új területek hirtelen fedik fel önmagukat, pont, amikor a legkevésbé várjuk öket.  Az Ultra Quantum Mélység számtalan mágneses zónája van itt, amelyek berántanak bennünket bármikor összetalálkozunk velük.  A torzulás rejtett üregei is megtalálhatók itt, amelyekbe akármikor beleütközhetünk.  Sülyesztök is vannak itt , ahol a lejárt szavatosságú felfogásaink és hiedelmeink váratlanul összeomlanak.  A mélyreható kinyilatkoztatások számtalan beiktatott pontját is megtaláljuk.  És itt vannak a számtalan irányból felénk érkezö dolgok, amelyek mindegyike a figyekmünkért kiált!

Azomban van rá mód, hogy keresztül hajózzunk mindezen.  Aktiválnunk kell igazság szüröinket és állandóan használnunk kell megkülönböztetö képességünket.  Mindent futtassunk át a Kiterjedt Valóság  Ellenörzöjén, hogy meglássuk vajon a dualitásból vagy az egységböl fakad-e.  Minden pillanatban ultra tudatosnak és ébernek kell lennünk.  És akkor azt az irányt kövessük amely a legboldogabbá tesz bennünket.  Állj szilárdan a Lótusz Szivében és testesitsd meg a TISZTA SZIV SZERETETET.  Igy tudunk összekapcsolódva maradni igazi koordinátáinkkal.

Sokkal szabadabbak vagyunk mint amennyire megengedjük önmagunknak hogy szabadok legyünk!

Forditotta: Sári Izabella

Az eredeti szöveg Solara weboldalán az www.nvisible.com talalható FROM THE SEPTEMBER 2009 SURF REPORT; PUSH IT THROUGH! cimszó alatt.

 All material copyrighted 1989 -2009 by Solara. All rights reserved.

N V I S I B L E

Share

KIVONAT SOLARA 2009 AUGUSZTUSI SURF RIPORTJÁBÓL

MEGFELELÖ IDÖ – MEGFELEÖ HELY

Most az a fö prioritásunk, hogy összekapcsolódjunk a MEGFELELÖ IDÖ – MEGFELELÖ HELY abszolút középpontjával.  Ezt úgy érzékelhetjük mint egy hatalmas X középpontját.  Amint összekapcsolódunk az abszolút középponttal, massziv aktiválás veszi kezdetét és mi a teljes X-é válunk.  Ez az a középpont amit el kell érnünk mielütt döntö lépéseket tehetnénk az Új Életünkbe. 

A MEGFELELÖ IDÖ – MEGFELELÖ HELY a régi és az új térkép fö keresztezödése.  Ez a régi és az új táj közötti átszálló hely.  Amikor ide megérkezünk a régi térképet magunk mögött hagyjuk majd és teljes mértékben müködö képesek leszünk az új térkép új tájain.  Ennek következtében a folyamat igen alapos és sok eröfeszitést igényel. 

Ahogy közeledünk a MEGFELELÖ IDÖ – MEGFELELÖ HELY középpontjához a tisztulás egyre mélyül.  Teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy a régit be kell fejeznünk mielöött elkezdhetjük az újat.  És most pontosan ez történik.  Massziv átalakulási sávon utazunk keresztül a lejárt szavatosságú régiböl az Igazi Újba.  A világok között járunk, magunk mögött hagyva a régi világot és állhatatosan haladunk az új világba, amely megszületett.

Hogyha megpróbáljuk eröltetni elörehaladásunkat anélkül, hogy elöbb ezt a lényeges összekapcsolódást megtennénk, nem lesz meg a körülmények megfelelö együttese, ennélfogva eröfeszitéseink nem fognak elvinni bennünket a kivánt végállomásra – a legvadabb álmaink beteljesülési helyére.

Hogyha elöször összekapcsolódunk a Megfelelö Idö – Megfelelö Hellyel akkor a szükséges elemek a helyükön lesznek számunkra.  Szándékainknak teljesen tisztáknak kell lenniük és idözitésünk makulátlan kell, hogy legyen.  Csak akkor nyilnak meg a beteljesülés és a siker kapui elöttünk.  Jóformán eröfeszitések nélkül kell haladnunk az új tájainkon.

Boldogasszony havának kezdetével úgy tünik, hogy egy mega hullámvasút kezdetén vagyunk és haladunk lassan… lassan… lassan… felfelé a hosszú, meredek domboldalon.  Bármelyik pillanatban elérhetjük az elsö dombtetöt és akkor vad száguldás kezdödik majd, ami teljesen átkatapultál bennünket az új tájainkra.

Most a várakozás hatalmas érzése hat át mindent.  Úgy érezzük, hogy ez az új valami, csodálatos és teljesen várakozáson felüli már karnyújtásnyira van tölünk.  Még nem láthatjuk, de jelenlétét eröteljesen érezzük.

A TISZTA SZIV SZERETETTEL való egyuttrezgés napról napra erösödik.  Az egész bolygóra kiterjed.  Ez mérhetetlenül erösebb SZERETET mint amit valaha is átéltünk azelött.  Tiszta és igaz; és feloldja minazt ami hamis. 

Forditotta: Sári Izabella 

 

Az eredeti szöveg Solara weboldalán az nvisible.com talalható FROM THE AUGUST 2009 SURF REPORT; RIGHT TIME – RIGHT PLACE cimszó alatt.

 All material copyrighted 1989 -2009 by Solara. All rights reserved.

N V I S I B L E

Share

Kivonat Solara 2009 Júliusi Surf Riportjából

Az Új Térképünk Navigálása

Amint július havába lépünk, sokunk érzi magát úgy mint a gyökerestöl kitépett fa, környezetünkböl kiszakitva.  Gyökereink már nincsennek szilárdan beágyazva régi életünkbe, már benn vannak a zsákban, készenlétben, hogy áthelyezzük öket az új, igazabb helyükre.  Arra törekszünk, hogy átültessük gyökereinket az új földbe, hogy kinyújtózzonak, hogy kiterjesszük ágainkat, majd virágokat és gyümölcsöt hozzunk.

Ennek következtében sok külsö változás várható ebben a hónapban.  Július gyújtópontjában a régi befejezése és az új beintegrálása áll.  E hónap energiái segitenek életünk sok lejárt szavatosságú aszpektusára megoldást találni.

Mivel teljesen új térképen utazunk, minden körülöttünk új navigációs felkészültséget igényel.  Júliusban az a fö prioritásunk, hogy megtanuljunk amilyen gyorsan csak lehet, az új belsö tájainkon navigálni.  Be kell helyeznünk új lényünket a régi életünk maradványaiba, ezáltal átalakitjuk öket úgy, hogy azok teljesen új irányba fordulva szabadon bocsátanak bennünket, hogy a ránk várakozó, brilliáns, új életünket elkezdhessük.

Az új térképén való navigálásban hasznos minöségek: a felerösödött intuició, a nyugodt türelem, a kiterjedt távlatok és a felismerés, hogy minden tökáletes idözitéssel történik.  El kel engednünk azon dolgok feletti kontroll hamis érzését, amelyek már egyáltalán nincsennek ellenörzésünk alatt.

Bánjunk óvatosan mentális testünkkel, nehogy túlhajszoljuk a túl sok elemzéssel, tervezéssel és aggódással.  Noha ez kényelmetlen lehet, fontos megengednünk, hogy a dolgok fellazultak és alaktalanok legyenek a régiböl az újba való átmenetelünk alatt.  Nem kell türelmetlenül próbálkoznunk formába eröltetni illetve meghatározni a dolgokat.  Megengedhetjük, hogy minden természetesen illeszkedjék be új helyére. 

Az új térképen új látásmódot kell kialakitanunk, hogy megláthassuk hol vagyunk.  Hasonló ez a computer játékhoz, ahol a „curser”-t pontosan a megfelelö helyre kell irányitanunk, hogy felfedezzük mi is van ott valójában.  Vagy döltsük meg a hologram szögét, hogy megláthassuk a beleágyazott, rejtett képet.  Minden egyes alkalommal amikor ezt megtesszük, valami új tárul fel elöttünk.

Amikor megtestesitjük a TISZTA SZIV SZERETETET, akkor belépünk az IGAZSÁG frekvencia sávjába.  Ez olyan mint egy szuper fénysebességü autópálya, és ez már itt van és elérhetö mindannyiunk számára.  Ez az út van utazásunkra szánva a dualitás göröngyös, drámával teli, kihivásos útja helyett.  Az IGAZSÁG és a TISZTA SZIV SZERETET frekvencia sávján utazva jutunk el arra a helyre ahol leginkább lennünk kell, ahol beteljesithetjük legvadabb álmainkat.

Forditotta: Sári Izabella 

 

Az eredeti szöveg Solara weboldalán az nvisible.com talalható FROM THE JULY 2009 SURF REPORT; NAVIGATING OUR NEW MAP cimszó alatt.

 All material copyrighted 1989 -2009 by Solara. All rights reserved.

N V I S I B L E

Share

Kivonat Solara 2009 Májusi Surf Riportjából

Az Új Fény

Az elmúlt hónapban keresztúthoz érkeztünk.  Ez egy eröteljes átalakulási terület, amely az Igazakká válásunkba való beavatást jelenti.  Az egyetlen járható út a keresztezödésben, hogy kiterjesszük lényünket és VÁLTOZTATUNK VILÁGUNKON.  Ez egy fontos mérföldkövét képezi a NINCS LEFELÉ – NINCS VISSZA útnak.

Amint változtatunk világunkon a régi tájak azonnal átformálódnak.  Ez olyan mintha hirtelen egy vadonat új világban élnénk.  Az új a régi fölé helyezödik!  Kivülröl, fizikailag talán semmi sem változott, ám mégis minden teljesen más.  Többé nem kell várnunk, hogy az új körülmények megérkezzenek, helyette, mi behozzuk az új körülményeket a jelen pillanatba. 

Jelenleg sokan egy nagyfokú próbatételen és krizisen mennek keresztül.  Ez a kihivás föleg a férfiakat és az ifjú felnötteket érinti.  Történik pedig ez azért mert a Szoláris Uralom átalakulásának kezdeti szakaszában vagyunk; a Vörös Nap átalakul Fehér Csillaggá.  Ez egy monumentális átváltozás és rendkivül ritkán fordul elö.  A hatása erösödöen érezhetö, hiszen a PRE-MUA szakaszában vagyunk, abban az idöszakban, ami közvetlenül megelözi egy monolitikus Új Korszak kezdetét.

Új Fény van a levegöben, ami az energia friss beáramlását hozza.  Ez az Új Fény óriási távolságból jön és egyáltalán nem kapcsolódik a régi mintázathoz (mátrix-hoz).  Az Új Ösmintázatból jön és hihetetlen üdeséget hoz.  Ez, a Fehér Csillagból érkezö Fény legelsö beáramlásának a kezdete.  Az Új Fény még soha nem volt itt azelött és nap mint nap erösödik.

A TISZTA SZIV SZERETET úgyszintén a Fehér Csillagból érkezik.  A TISZTA SZIV SZERETET egy bizonyos szintje jelen kell, hogy legyen mielött változtathatnánk a világunkon.  Amint változott a világunk az Új Fény be tud jönni. 

Amikor ez megtörténik, teljesen átváltoztatja a meglévö térképet.  Mi nem hajitjuk el a régi térképet és veszünk egy újat; ez olyan mint amikor egy brilliáns laser fény rá ragyog a régóta használt, régi térképre és hirtelen olyan rejtett helyek tárulnak elénk amit azelött nem láthattunk.  Hasonló ez, mint amikor a láthatatlan tintára fényt sugározva képesek vagyunk olvasni a titkos üzenetet.  Az Új Fény feltárja a titkos világot, amely mindég is ott volt és teljesen újjá formálja a régi térképünket.  Még mindég látjuk a régi helyszint az átformált térképen, de ráhelyezödtek ezek a csodálatos új helyek amelyekröl nem tudtuk, hogy láteznek.  Ez egy azonnali, alchimiai átalakulást hoz mindenben körülöttünk.

Abban a pillanatban az összes lehetetlen dolog lehetségessé válik, a rossz jóra fordul, a Gorgiuszi  csomó kioldódik és sok minden a megfelelö helyére kerül.  Elöre léphetünk, hogy megvalósitsuk legvadabb álmainkat, ahelyett, hogy a legrosszabb rémálmainkat élnénk tovább.  Beléptünk abba a szakaszba ahol a csodák a mindennapi élet természetes velejárói.

Forditotta:  Sári Izabella

 

Az eredeti szöveg Solara weboldalán az nvisible.com talalható FROM THE MAY 2009 SURF REPORT THE NEW LIGHTNESS  cimszó alatt.

 All material copyrighted 1989 -2009 by Solara. All rights reserved.

N V I S I B L E

Share

SOLARA A 8-IK KAPU NYITÁS 2-IK RÉSZ – FELKÉSZÜLÉS

8-ik Kapu: 2-ik Rész – Lehorgonyozó Csoportok Aktiválás Szertartás

A lehorgonyozó Csoportok számára is elönyösebb ha nincs egy elöre meghatározott „müsor”, inkább készitsetek jegyzéket a lehetséges aktivitásokról.  Ide foglaltatik néhány a 11:11 Szakrális táncai közül, a saját egyedi táncotok ->az Elemek Tánca, a 11:11 Mudrák, a Lótusz Sziv megnyitása, Xua-zás és egyéb érzésetek szerint idevágó-megfeleö tevékenység.  És akkor készen is vagytok, hogy meglovagoljátok az Aktiválás hullámverését.

AZ IGAZ SZERETET A 8-IK KAPU KULCSA.  Ne felejtsétek el maximálisan ráhangolódni a TISZTA SZIV SZERETETRE.  Mielött elkezdenétek a szertartást hozzátok be a SZERETETET bármilyen módon csak tudjátok.  Ugrjatok fejest-az egész csoport-a Szeretet Tengerébe és „fröcsköljétek” szerte szét, minden irányba! 

Sok Lehorgonyozó Csoport nem követi ezeket az irányelveket, elönyben részesitik „sajátos szertartásaikat”.  Ez rendben is van igy, hiszen sok a változatosság az Egységes Lényünkön belül.  Azomban arra is fontos emlékezni, hogy mekkora hatalmas erö rejlik az összpontositott szándékunkban.  Hogyha, mindannyian tudatosan összpontositunk mint Egy, és hogyha pl. mindannyian a Starry Processional Táncot táncoljuk akkor bármit is csinálunk az EGYSÉG azt erösebbé teszi.  A választás a tiétek!

Lehetöség szerint az alábbi kulcs elemeket be kellene foglalni a 8-ik Kapu Szertartásba:

– Mindenki öltözzön fehérbe (szines kiegészitökkel ha akarjátok)

– Az Örzök/Örök foglalják el helyüket

– Mindenki, beleértve Örzök/Öröket is egyidejüleg végezze el a „GO”-t, nyissa meg a Lótusz Szivet és kapcsolodjon az Egységhez

– Állandóan maradjatok kapcsolatban a Fö Tengellyel

– Hangosan olvassátok fel a legújabb Lehorgonyozó Csoportok Fö Listáját és kapcsolódjatok össze a 8-ik Kapu Lehorgonyozó Csoportjaival az Egységben

– Végezzétek el a 11:11 Mudrákat

– Csináljátok meg a „GO”-t és nyissátok meg a Lótusz Szivet valahányszor a földelés vagy az újra összpontositás szükséges

– Táncoljátok a Starry Processional-t mert ez a tánc behozza az összes elözö 11:11 Kapu Aktiválások energiáit és azok beleszövödnek a pillanat jelenébe.  Ez a tánc sokkal eröteljesebb, ha a neki megfelelö zenére táncoljátok.

– Táncoljátok egyedi táncotokat az Elemek Táncát

– Táncoljátok a Lótusz Táncot, az összekapcsol benneteket a Lótusz Világ fenkölt finomenergiáival

Amikor a 8-ik Kapu Aktiválás Szertartás elkezdödött maradjatok a SZERETETBEN, tartsátok az energiákat és összpontositsatok lehetöleg a szünetek alatt is.

Készüljetek fel a váratlanra

A 8-ik Kapu Aktiválás NAGYON VALÓS lesz.  Aki fogékony rá, az feltétlenül érezni fogja.  Tapasztalni fogunk a legeröteljesebb heves SZERETETBÖL/SZERELEMBÖL amit valaha is éreztünk és erre jobb ha felkészülünk.

A legtöbben akik részt vettek a 11:11 Fö Tengely egyikében, de sokan azok közül is akik 11:11 Lehorgonyozó Csoportokban voltak, úgy jellemezték mint a leg eröteljesebb és mélyrehatóbb élményt az életükben.

A 8-ik Kapu Nyitása a legerösebb 11:11 Aktiválás lesz  a 11:11 Átjáró eredeti Kapu Nyitása óta 1992-ben, és leirhatatlan, új szintekre fog elmozditani bennünket.

Bármi megtörténhet!  Abszolút bármi.  És ez arra kényszerit bennünket, hogy egész idö alatt prioritás maradjon az összpontositás arra amit csinálunk (Aktiváljuk a 8-ik Kapu: 2-ik Részét és lehorgonyozzuk az EGY IGAZ SZERETET Új Mátrixát) az Aktiválás Szertartás folyamán.  Ébernek kell lennünk mindannyiunknak, nehogy kizökkenjünk fókuszunkból.  Akkor is ha a föld remeg, az esö esik vagy kialszanak a fények, folytatnunk kell a 8-ik Kapu Aktiválás Szertartást a teljes befejezödésig.

A 8-ik Kapu Aktiválás során mindenképen lekerülünk majd az ismert térképéröl az ismeretlenbe.  Ez sürün megtörténik a Fö Tengelynél.  Hogyha ez a Lehorgonyozó Csoportban/Csoporttal történik meg, csak arra emlékezzetek, hogy szilárdan lehorgonyozva maradjatok az Egységben és tartsátok magatokat a Tiszta Sziv Szeretetre hangolódva akár mi is legyen.

11:11 Aktiválások folyamán az egészen „normális”, hogy a Váratlan bekövetkezik – Új kvantum energiákat hozunk be; az új pedig azt jelenti, hogy valami, amit elözöleg még nem tapasztaltunk.  

Meglepetések is elöfordulhatnak.  Eröteljes, fenséges Szeretet hullám kitörések jöhetnek.  Átélhetjük, hogy felreped a szivünk és beáramlik a TISZTA, IGAZ SZERETET, amilyent még soha ezelött nem éreztünk ezen a bolygón.  Akármi is történjék az a fontos, hogy leföldeltek, fókuszáltak és Egységünkben erösek maradjunk. 

Maradjunk nyitottak a váratlanra és engedjünk helyet a spontaneitásnak a tömör összpontositás közepette.

Találjátok meg a 8-ik Kapu Aktiválás Helyét

Nagyon fontos, hogy megfelelö helyet válasszatok a Lehorgonyozó Csoport Aktiválás Szertartására, mintsem beérjétek bárhol csak azért mert kényelmes.  Próbáljatok a környéketeken gyönyörü, tiszta energiájú helyet találni, ami kapcsolódhat a Lótusz Szivhez.  Mindég eröteljesebb, ha az Aktiválás Szertartást a szabadban. természetes környezetben tartjátok pl. parkban, tóparton vagy kegy helyeken.  És készüljetek fel bármilyen idöjárásra.  A Fö Tengely minden alkalommal a szabadban van, de mindég van keszenlétben vizhatlan ponyva amivel a hang felszerelést letakarhatjuk, még akkor is, ha napos idö várható.  És mindannyian elkötelezettséget vállalunk, hogy az Aktiválás Szertartást végig csináljuk tekintet nálkül az idöjárási viszonyokra.

Hogyha a csoport úgy dönt, hogy az Aktiválás Szertartást épületben vagy valaki otthonában tartjátok, az is rendben van; csak egy kis extra eröfeszitéssel tisztitsátok meg és kalibráljátok újra energetikailag.

Sokszor a tökéletes hely magamagát kinálja.  Hogyha veszitek a fáradtságot. hogy megtaláljátok azt a speciális helyet akkor a Lehorgonyozó Csoport sokkal eredményesebb lehet.

A szakrális tér megteremtése az Aktiválás Helyen

 Bárhol is tartjátok a Lehorgonyozó Csoportotok 8-ik Kapu Aktiválás Szertartását, szükségszerüen szakrális teret kell, hogy teremtsetek ott.  Ezt tisztitással, felfrissitéssel és újra kalibrálással érhetitek el.

Hogyha a szabadban tervezitek a szertartást, kezdjétek azzal, hogy engedélyt kértek a természet Szellemeitöl és a föld Örzöitöl, hogy a szertartást ott tarthassátok.  Hivjátok meg öket, hogy vegyenek részt ök is veletek együtt.  A föld már tudatában lesz annak, hogy történik majd ott, de kérlek benneteket, hogy ne felejtsétek el igazán megköszönni a helynek, hogy együttmüködik velünk ebben a nagy jelentöségü eseményben.  A következö lépés, hogy tudatosan és szeretetteljesen tisztitsátok meg a terepet az éles kövektöl és az esetleges hulladékoktól.  Virágokkal, gyertyákkal vagy bambusz fáklyákkal körül is vehetitek szakrális tereteket.  Egyes Lehorgonyozó Csoportok szalmából csillagot formáltak a hóban (2007 február 11-en a 8-ik Kapu Elsö Nyitásánál – a forditó megjegyzése).  Tehettek barmit amit megfelelönek éreztek, hogy megteremtsétek szakrális tereteket.

Hogyha bent, azaz épületen belül tartjátok a szertartásotokat, elöször is tisztitsátok meg minden felesleges holmitól/rendetlenségtöl. Amennyire csak lehet, szakrális teretek legyen tiszta, lemeztelenitett és semleges.  Friss virágokat vihettek be, gyertyákat gyújthattok, de kerüljétek az erös illatú füstölöket – energiájuk túl nehéz és vonzza az asztrális energiákat.  A tiszta szakrális tér megteremtésének az egyszerüség, tiszta szépség és frissesség a kulcsa.

A túl sok kristály, mágikus szimbólumok, szobrok es piramisok módositják a teremtö körülményeket, ezért jelenlétük NEM MEGFELELÖ!  A 11:11 Kapu Nyitások az Ultra Kiterjedt Valóság tiszta, kitágult, új energiáival való munkáról szólnak és ezek a dolgok csak gátolnák és felhiggitanák az energiák tisztaságát.

A teretek igazi rezonanciáját és szentségét a csoport teremti meg az Egységbe való kapcsolódás és a hatalmas hullámokban beáramló TISZTA SZIV SZERETET által.

Mit viseljetek az Aktiválás Szertartáson

Mindenki fehér ruhát viseljen az Aktiváláson.  Mi a Fö Tengelyben mindég egyszerü és gyönyörü fehér ruházatot viselünk, mivel a fehér a tisztaságot és az Egységes Lényünkhöz valo kapcsolódást jelképezi.   Felemeli ráhangolódásunkat az Egység magasabb érzékeésébe és könnyebbé teszi, hogy fókuszáltak és szándékainkban tiszták maradjunk.  Élénk szinü kiegészitöket viszont viselhettek, pl. gyönyörü sálakat sziporkázó türkiz, magenta (mély lila) stb. szinekben.

A csoport tagjainak szükségük lesz vörös, sárga, narancssárga, kék, zöld, lila, barna és fehér szinü szárongra vagy hosszú sálra az Elemek Táncához.  Mindég kérjétek meg a csoportot, hogy aki tud az hozzon egy tartalék kendöt vagy sálat amit megoszthat azokkal akiknek nincsen.

Mit hozzatok az Aktiválás Szertartásra

– Ennivalót és vizet amit közösen fogyasztatok el

– Fehér öltözéket és szines szárongot vagy sálat stb.

– Meleg „réteges” ruházatot, esökabátot

– Friss virágokat, hogy feldiszitsétek és újra kalibráljátok az Aktiválás helyét

– A kinyomtatott 8-ik Kapu-2 Lehorgonyozó Csoportok legújabb jegyzékét

– Szakrális Táncok és más zenét is

– CD lejátszót, „laptop” computert ami a zenét szolgáltatja

– Fényképezögépet, ha fényképeket is szeretnétek késziteni, (az egyetlen dolog amit soha nem fényképezünk az a Föld-Csillag Tánc mert az annyira intim és személyes)

– Világtérkép a Fö Tengely és a Lehorgonyozó Csoportok szines „matricákkal” bejelölve

– Pokróc, kispárna vagy gyékényszönyeg amire leülhettek

– Ponyva a hangfelszerelés és az emberek számára (esö vagy túl erös nap esetén)

– 8-ik Kapu-2 Informácio kinyomtatva, föként az Alap Eszme, a 11:11 Szakrális Táncok, a „GO”, és az Örzö/Örök információ

Az Örzök/Örök

Mindegy, hogy mi történik a 11:11 Aktiválás folyamán, az Örzök/Örök mindvégig rendithetetlenül felette maradnak a középen történö aktivitásoknak. 

Minden 11:11 Aktiválásnál hatalmas lényeket láttok állni szakrális területünk kerületén.  Az Örzök/Örök szolgáltatják a rögzitö szilárdságot az Egység sablonjához.  Ök horgonyozzák le az Ultra Kiterjedt Valóságot és örzik gyülekezetünk szakrális voltát.  Nem gyözöm eléggé hangsúlyozni az  Örzök/Örök fontosságát.  Az Örzök/Örök biztositják számunkra folyamatosan a nagymértékben emelkedett energia mezöt.  És hogyha nincs elég emberetek a csoportban, mindég kinevezhettek egy fát-növényt vagy megkérhettek egy Budhát, hogy az Örzötok legyen.

8-ik Kapu-2 Lehorgonyozó Csoport – Elökészületek

PART TWO: 8th Gate Anchor Group Activation Instructions

A 8-ik Kapu monumentális volta a nyers erö gyorsaságával fog egy új szintre emelni bennünket, ahol végre megtapasztalhatjuk a Legvadabb Álmaink beteljesülését az Új Életünkben.  A 8-ik Kapu megnyitása után többé már semmi sem lesz a régi.

Azomban, akár a Fö Tengellyel a Titicaca Tónál, akár Lehorgonyozó Csoportban veszünk részt a hatalmas horderejü 8-ik Kapu Aktiválásában, életbe vágóan fontos, hogy mint Igazak lépjünk elö és megtestesitsük a TISZTA SZIV SZERETETET.

A  8-ik Kapu-2 Lehorgonyozó Csoport Elökészületeit azzal a szándékkal tettük közzé, hogy segitsünk a Lehorgonyozó Csoportoknak felkészülni a 8-ik Kapu-2 Aktiválásában való részvételre.  Ezek az elökészületek segitenek megerösiteni a Lehorgonyozó Csoportokat, hogy azok lehorgonyozzák a TISZTA SZIV SZERETET együttrezgését (rezonanciáját) június 5-én amint a 8-ik Kapu új energiái beáramlanak a bolygóra.

Nyugodtan hozzáadhatjátok saját kreativitásotokat is, ha az igaz, tiszta és teljes mértékben kapcsolódik a 8-ik Kapu energiáihoz és a TISZTA SZIV SZERETETHEZ.

Mielött elkezdenétek, kérlek benneteket e-mail üzenetben küldjétek el Lehorgonyozó Csoportotok adatait Annu-nak, hogy fel tudjunk tenni benneteket a 8-ik Kapu-2 Lehorgonyozó Csoportok Listájára ezen a web oldalon – nvisible.com, ez NAGYON FONTOS, hogy a Fö Tengely valamint a többi Lehorgonyozó Csoportok a világon kapcsolódni tudjanak csoportotokkal június 5-én.

Kapcsolatba léphettek más csoportokkal és web oldalakkal is országotokban, és adjátok tudtukra a 8-ik Kapu Aktiválást.  Szóró lapokat is használhattok a környéketeken, hogy az emberek tudomást szerezzenek a Lehorgonyozó Csoportotokról.

A Lehorgonyozó Csoportok Felkészülési Összejövetelei

ANCHOR GROUP PREPARATORY MEETINGS

– ADJATOK BELE SZERETETET –

Az elökészületi összejövetelek június 5-e azaz a 8-ik Kapu Aktiválás elött nagyban hozzásegitenek, hogy a csoport Egységessé kovácsoládjon és létre hozza a TISZTA SZIV SZERETET szuper erös, tiszta, szeretö dynamikáját.  Hasznos gyakorlatokat tanulhat meg a csoport az elökészületek folyamán a 8-ik Kapu Aktiválására.  Ide sorolhatók a mélyen átalakitó 11:11 Szakrális Táncok, a Lótusz Sziv megnyitása, a 11:11 Mudrák végzése és a XUÁ.

A 8-ik Kapu-2 Aktiválás a legigazibb, legvalósabb, legcsodásabb SZERETET amit valaha is ismertünk, születéséröl és lehorgonyozásáról szól.  A TISZTA SZIV SZERETET megtestesitése lesz a legtökéletesebb felkészülés a Lehorgonyozó Csoport összejöveteleken erre a csodálatos Aktiválásra.  Öleljétek át egymást A SZERETET HULLÁMAIVAL a Lehorgonyozó Csoportotokban.  A 8-ik Kapu-2 elökészületei erös elkötelezettséget igényelnek, de a SZERETET KVANTUM HULLÁMAI könnyeddé és élvezetessé teszik majd azt.  Hintsetek szeretetet mindenfelé, ne csak a csoport összejöveteleken. Vigyétek a SZERETETET a világba, bárhová is mentek.  Szeressetek!  Éljétek a szeretetet!  Legyetek maga a szeretet!  Az visz bennünket az Új Mátrixba és segit összekapcsolódni autentikus, igaz énünkkel, hogy fejest ugrunk a Szeretet Tengerébe.  A TISZTA SZIV SZERETET rezonanciája segit kiszabaditani bennünket a dualitás mentális és fizikai valóságából, hogy teljesen jelen lehessünk egész lényünkkel.  SZERESS ÉS ENGEDD MEG MAGADNAK, HOGY SZERETVE LEGYÉL!

 

Az alábbi cimek ás leirások azonosak a 2007 február 11-i 8-ik Kapu-1 leirásaival, használjátok a shaumbra.hu weboldalon a lótusz virág jelkép alatt a 11:11 8-ik Kapu Nyitására vonatkozó leirásokat:

TISZTITÁS ÉS VALÓDIVÁ VÁLÁS -> shaumbra.hu -> Solara -> A Lehorgonyozó Csoportok Felkészülése

VILÁGTÉRKÉP                                                                -> Útmutató a Lehorgonyozó Csoportoknak

A 11:11 SYAKRÁLIS TÁNCAI ÉS ZENÉJE

8-IK KAPU ÉS A 11:11 INFORMÁCIÓ

LEFÖLDELÉS A „GO”-VAL                                          -> Útmutató az Öröknek

A „GO” LEIRÁSA

AZ ÖRZÖK/ÖRÖK FELKÉSZÜLÉSE                                                                                                                                                                                                  (A forditó megjegyzése)

A XUÁ

A XUÁ – ejtsd cuáá – az óceán hatalmas hullámainak a hangja.  A XUÁ hasznos az egyéni és a planetáris mátrix minden ami dualitás alapú kitisztitásában.  Használhatjuk az elöttünk lévö ösvény megtisztitására is. 

A XUÁ a Lótusz Világ öntisztitó mechanizmusa, ami elmos mindent ami nem igazi és megtisztitja az utat elöttünk.  Mindkét karunkkal elöre mutató és felfelé irányuló mozdulatokat teszünk miközben hangosan kimondjuk a XUÁ-t!

A Lótusz Sziv megnyitása

A Lótusz Sziv az Egy Sziv után következö szint.  Az Egy Sziv az Egységünk kollektiv szive.  Amikor a következö szintre lépünk egyesitjük Egy Szivünket a saját legmélyebb, személyes vágyainkkal – ez a Lótusz Sziv.  Itt már tudjuk az Egyet szolgálni és ugyanakkor Legvadabb Álmainkat megvalásitani.

Hogyan nyissuk meg a Lótusz Szivet – leirás nemsokára!

A 11:11 Mudrák

Minden 11:11 Kapu specifikus mudrája a kapu alap eszméjével kapcsolatos.  Azt ajáljuk, hogy gyakoroljátok a mudrákat amint csak lehet, hogy mindannyiatoknak ismertté legyenek.

A 11:11 mudrák – leirás nemsokára!

Forditotta: Sári Izabella

 

Az eredeti szöveg és az eredeti oldalak Solara weboldalán az nvisible.com talalhatók The 8th Gate Activation of 11:11 Part 2 cimszó alatt.

 All material copyrighted 1989 -2009 by Solara. All rights reserved.

N V I S I B L E

Share

A 8-ik Kapu Nyitás II, Peru – Titicaca tó, 2009 Junius 5 Solara a 8.ik Kapu 2-ik Rész 11:11 Aktiválás Fö Tengelyével a Titicaca Tónál

 

A 8-ik Kapu Nyitás második részének alap eszméje:

IZIG-VÉRIG IGAZ SZERETET

 Több mint 2 év múlt el a 8-ik Kapu Elsö Nyitása, 2007 február 11-e óta.  Ez az elsö Nyitás kitárta a Lótusz Világ, a Tiszta Igaz Szeretet birodalmának kapuit.  A Lótusz Sziv képviseli az új érzelmi testünket amely az Ultra Kiterjedt Valóságban honol. Ez már az Egy Sziven túl lévö szint.  Az egyik különbség az Egy Sziv és a Lótusz Sziv között az az, hogy a Lótusz Szivhez új elem adódik: a legvadabb álmaink beteljesedése.  Most már képesek vagyunk szolgálni az Egyet, s közben beteljesiteni legmélyebb, legintimebb, személyes vágyainkat.

Az új alapokat a Lótusz Sziv felébresztése közben raktuk le.  A Lótusz Sziv az új alapjaink valódi dynamikája.  Az új alapjainkat csakis rendithetetlen integritással, a legmélyebb szintü elkötelezettséggel, nyitottsággal és szeretettel teremthetjük meg, és megköveteli tölünk, hogy valódiak és igazak legyünk mint még soha azelött.  Ez elvisz bennünket a Lótusz Világba, a Megfelelö Idö – Megfelelö Hely és a legvadabb álmok beteljesedésének birodalmába.  És ez még csak a kezdet!

Azomban mielött teljesen beléphetnénk a Lótusz Világba, át kell jutnunk a Torzulások Sávján, a Lótuszt Világ brilliáns szürö rendszerén.  A Torzulás Sávja felszinre hozza, jocskán felnagyitva es olzkor eltorzitva, mind azt ami nem tiszta és nem valódi.  Ez a hosszú idö alatt a 8-ik Kapu Nyitások között szorgalmasan rostáltuk át lényünket és tisztitottuk meg a múlt idejét múlt lerakódásaitól.  Gyógyitottuk érzelmeinket és eltávolitottuk a dualitáson alapuló hiedelmeinket.  A Torzulások Sávján való áthaladásunk utolsó beavatása az volt, hogy a Tökéletes Viharunk Szemébe vetettük magunkat.  Ez a végsö, legszemélyesebb kihivás amely meggyógyitja és újra egyesitiaz utolsó elemeit is az elkülönülésnek bennünk.  Ezért nyúlott ilyen hosszúra a két aktiválás közötti idö.  Addig nem léphettünk volna be teljesen a Lótusz Világba mig mindezt meg nem tettük.

Minél több mindentöl tisztitjuk meg magunkat ami idejétmúlt és nem valódi, annál szabadabbak leszünk.  Sokunk már a Lótusz Világ Ultra Kiterjedt Valóságában tartózkodik.  Itt kóstolgatjuk elsö tapasztalásainkat a szeretet egy teljesen új szintjéröl, aminek TISZTA SZIV SZERETET a neve.  Ez elvisz bennünket az ismert térképéröl, mindennek a MAGJÁT, a sejtszintü megváltozását elöidézve.  Többé már semmi sem lesz ugyanaz a régi.  Mi emelkedünk ki, mint Igazak.

A 8-ik Kapu Második Nyitásának monumentális a hatásköre és messzire nyúló következményei lesznek.  Az Egy Igaz Szeretet teljesen Új Ösmintázatának (Mátrix) a születését jelöli.  És most végre készek vagyunk arra, hogy lehetövé tegyük ennek megszületését, ugyanis ez csakis az igazak által tehetö meg.

A Második 8-ik Kapu Nyitás a következö szintje mind annak ami 1993 ban került lehorgonyozásra a 2-ik Kapu Nyitás alkalmával, ami a Csillagokon Túli Szeretök belépési pontja volt.  Ennek következtében a nyitás ugyanazon a dátumon lesz.  Attól kezdve  (2-ik Kapu Nyitás) Szeretetünk tisztaságával és összpontositott szándékunkkal gyorsitottuk az idöközöket, felébresztve Igaz Szeretetünket, hogy elhozzon bennünket ide, amikor az idö végre elérkezett.

A 2-ik Kapu Nyitásával elöször kezdtük el szivünk legmélyebb vágyait összehangolni és egyesiteni spirituális törekvéseinkkel.  Most már készek vagyunk rá, hogy megnyilvánitsuk mindazt amire igazán vágyunk önmagunk számára, egyidejüleg szolgálva és kielégitve az Egység igényeit is.  Többé már nincs más út.  Ez, a mág hátra lévö ellentétek és polaritások végsö, befejezö Teljes Szent Egységbe való hozatala.

A TISZTA SZIV SZERETET fenséges és eröteljes energiáinak a lehorgonyozása ezekben a zavaros idökben a bolygón, mélyreható és messzemenö hatásokkal bir.   A TISZTA SZIV SZERETET a legerösebb szeretet amit valaha is megtapasztaltunk.  Minden illúziótól mentes, nyers, erös és mindent átható.  Puszta elragadtatás (extázis), valódibb mint bármi amit jelenleg el tudunk képzelni.  SZERETET ami által egyszerre alázatot és tiszteletet érzel.  Amikor megtapasztaljuk, tudni fogjuk, hogy attól a pillanattól fogva mindent másképen, összehasonlithatatlanul több szentséggel kell tennünk.

A 8-ik Kapu végsö aktiválása az Átfedés Sávján való áthaladásunk befejezését jelöli az Antarion átalakulás közepette.  Teljes egészében aktiválja majd a Láthatatlan Gyémántját, felfedve egy teljesen új kozmológiát,amint a mély láthatatlan láthatóvá válik.  A Láthatatlan Gyémántja az a valóság ahol a Csillagokon Túli Szeretök végre egyesülnek a fizikai sikon Az Egy Igaz Szerelemben.  A 8-ik Kapu Nyitásával megszületik az Igaz Szeretet társ kapcsolatának legvadabb álmainkat is meghaladó Új Mátrixa.

Az új szeretetet már megéreztük.  Az, TISZTA SZIV SZERETET és mérhetetlenül erösebb, tisztább és igazabb mint bármilyen szeretetet amit eddig valaha is megtapasztalhattunk.  A    TISZTA SZIV SZERETET segit majd eloszlatni a dualitás utolsó maradványait is.  Ahogy növekszik erösségében átalakitja majd mindazt ami nem valódi és igaz.

Sokáig vártunk a 8-ik Kapu Második Aktiválására.  Most már készek vagyunk…..

MUA

A MUA (ejtsd Múá) egy ösi tahiti szó, jelentése: „a kezdetek kezdetén” vagy „mindenek elött”.  Ebbe a szóba van belekódolva az ösi Lemuria vagy Lamu emlékezete.

A MUA szónak van egy mélyebb értelme is, ami nagyon is ráillik a mostani idökre.  A MUA jelöli a fö világciklusok új kezdetét.  Ez fog megtörténni 2009-ben A TISZTA SZIV SZERETET ÚJ ÖSMINTÁZATÁNAK (MATRIX) megszületésével.

Az elözö MUA-k jelölték a Nap és a Hold Születését, az idök kezdetét valamint mindegyik új világ teremtését mint pl. a világét, amely az özönviz után született.  Szintén egy jelentös MUA fog bekövetkezni 2011-2012 végen amikor a Maya és az Inka naptár átbillen a kezdeti pozicióba.

Habár az begész bolygó a MUA hatása alatt áll, vannak azomban speciális fizikai helyek ahol a MUA magja van.  Egyike ezen helyeknek a Titicaca tó Peruban és Boliviában.  Ezen a helyen, a szent tónál kezdödött az ismert MUA-k közül a vizözön elötti világ megteremtése közben a négy fivér és a négy növér kiemelkedése.  Ök alapitották Tiwanaku hatalmas, ösi civilizációját.  A vizözön után, Viracocha a Teremtö Isten a tóban született a következö MUA alatt.  Általa született a Nap és a Hold és tölük származtak az Inka Birodalom megalapitói Manco Capac és Mama Ocllo.  És itt fog az Egy Igaz Szeretet Uj Ösmintázata (Matrix) létrejönni és itt fog a Fehér Sárkány megszületni.  

A 8-ik Kapu Fö Tengelye (Master Cylinder)

Peruban és Boliviában a misztikus Titicaca tónál lesz a 8-ik Fö Tengelye.  A Fö Tengely minden 11:11 aktiválás kulcs pontja.  Ott lép be elöször az új 11:11 energia a bolygóra.  Életbevágóan fontos, hogy a Fö Tengely erös és elkötelezett csoportja legyen az Igazaknak, hiszen az Egy  Igaz Szeretet Új Ösmintázatát (Matrix) hozzuk létre.

 Csakis azok akik igazán „hallják a hivást”  kell, hogy részt vegyenek a Fö Tengelyben, hiszen nem horgonyozhatjuk le és rakhatjuk le az Új Alapokat semmi kevesebbel mint az Ultra Kiterjedt Valóságban szilárdan lehorgonyozott Teljes Lényünkkel.  Ez még teljesen feltérképezetlen, ultra valós és fokozottan eröteljes, több SZERETETTEL mint valaha is el tudtuk volna képzelni, hogy lehetséges.

Részt venni egy 11:11 Fö Tengelyben az életre szóló tapasztalat.  Egyáltalán semmivel sem hasonlitható.  Mélyen átalakitó megélés, ami teljesen megváltoztatja az életet.

8-ik Kapu Lehorgonyozó Csoportok

Aki nem tud részt venni a Fö Tengelyben, alapvetöen fontos részt vállalhat a 8-ik Kapu Aktiválás szolgálatában mint 8-ik Kapu Lehorgonyozó Csoport.  Együttesen a Fö Tengellyel, a Lehorgonyozó Csoportok egy kiterjedt Egységet alkotnak.  Amint a 8-ik Kapu energiái belépnek a Fö Tengelynél, lehorgonyozzuk a földbe és küldjük tovább a Lehorgonyozó Csoportokhoz akik szintén lehorgonyozzák a saját területükön majd szétküldik az egész világon.

A 8-ik Kapu – Második Rész energiáinak a fontosságát tekintve és, hogy teljesen újak, mi is teljesen friss, vadonatúj 8-ik Kapu Lehorgonyozó jegyzéket kezdünk.  Aki egy 8-ik Kapu 2 Lehorgonyozó Csoportot szervez, vagy egy meglévö Egység Lehorgonyozó Csoportot igyekszik 8-ik Kapu 2 Csoporttá transzformálni, kérjük sziveskedjék egy e-mail üzenetben értesiteni Annu-t a nemzetközi 11:11 Lehorgonyozó Co-ordinátort a onebeing1122@yahoo.ie e-mail cimen, hogy feltehessük a 8-ik Kapu Lehorgonyozó Listára. 

A 8-ik Kapu Nyitás Szertartás idöpontja

Megsokszorozottan erösebb lesz ha a szertartásotokat ugyanabban az idöben csináljátok amikor a Fö Tengely végzi az aktiválást a Titicaca Tónál Peruban és Boliviában.  A 8-ik Kapu Nyitást Június 5-én reggel 9:30 órakor kezdjük és délután 4 óra körül fejezzük be Boliviai idö szerint.  Használjátok a világóra – The World Clock – weboldalt, hogy átalakitsátok ezeket az idöpontokat helyi idöre.

Habár, ez kissé kényelmetlen éjszakai idöpont lesz a világ egyes tájain, kérlek benneteket vegyétek figyelembe, hogy ez egyszeri, életre szóló esemény és áldottak vagyunk valahányan, hogy részt vehetünk benne.  Ez talán könnyebbé teheti, hogy kilépjünk a „megszokott” rutinból.  A 8-ik Kapu elsö nyitásánál 2007-ben sok Lehorgonyozó csoport csatlakozott a Fö Tengelyhez és igazodott a Spanyolországi, Mallorcai idöhöz – a külömbség óriási volt.  Mi ténylegesen éreztük, hogy a Lehorgonyozó Csoportok velünk vannak és örséget állnak a Fö Tengely csoportnak.  Az Ö eröteljes jelenlétük döntö tényezöje volt a 8-ik Kapu elsö részének sikeres aktiválásában.  Nem tudtuk volna ezt megtenni nélkületek!

A 8-ik Kapu, az Egy Igaz Szeretet Új Ösmintázatának a megszületése, az alkalmak legritkábbika.  Hihetetlenül erösebb lesz mindenütt, a saját Lehorgonyozó tapasztalásotok pedig sokkal eröteljesebb, ha mindannyian összekapcsolódunk Egy Lénnyé – minden szinten, beleértve a fizikai idöt is.

A 8-ik Kapu Alap eszméje

A szertartás(otok) kezdetétöl a végéig életbevágóan fontos, hogy a 8-ik Kapu Nyitás alap eszméjére összpontositsatok: az IZIG-VÉRIG IGAZ SZERETET-re.  A Lótusz Sziv az Egy Sziv szintjén túl van, és az az Új Alap amire a jövöbeli törekvéseinket épitjük majd.  Azonkivül, a Lótusz Sziv az új érzelmi testünk MAG dynamikája, és az egyesülést képviseli a legintimebb személyes vágyaink és az igazi célunk beteljesitése között azáltal, hogy az Egységet szolgáljuk.

Amint belépünk a fenségesen finom Lótusz Világba, el fogunk merülni benne, a legtisztább, Igaz Szeretet eröteljes infúziója által, amit valaha is éreztünk.  Minden alapjaiban fog megváltozni, sejt szinten, és mi belépünk a MEGFELELÖ IDÖ – MEGFELELÖ HELY valóságába ahol beteljesithetjük Legvadabb Álmainkat.

Kapcsolódás a Fö Tengelyhez és a Lehorgonyozó Csoportokhoz világ szerte

A 8-ik Kapu aktiválása alatt a Lehorgonyozó Csoportok fókuszában kell, hogy álljon a kapcsolódás a Fö Tengelyhez és a többi Lehorgonyozó Csoporthoz világ szerte Egy Lénnyé válva, hogy megszülethessen lehorgonyozás közben az EGY IGAZ SZERETET Új Ösmintázata.

A 8-Kapu Aktiválás Szertartás alatt életbevágóan fontos, hogy állandó kapcsolatban legyetek a Fö Tengellyel a Titicaca Tónál.  Tudatosan érezzétek állandó jelenlétünket veletek a Lótusz Szivben.  A Fö Tengely folyamatosan küldi majd a 8-ik Kapu TISZTA SZIV SZERETET eröteljes, süritett energiáit, egyik hullámot a másik után.  Minél teljesebben kapcsolódtok a Fö Tengelyhez annál erösebben fogjátok érezni ezt.  Amint megindul az energiák beáramlása, horgonyozzátok le az Új 8-ik Kapu energiáit a földbe és terjesszétek ki a világ legtávolabbi sarkába is.

A 8-ik Kapu aktiválása teljes egészében le fog söpörni bennünket az ismert térképéröl mint még soha ezelött, messze a mélyebb láthatatlan, feltérképezetlen valóságába, amit Lótusz Világként ismerünk.  A Fö Tengely eröteljesen érezni fogja a Lehorgonyozó Csoportok óriási energiáját és összpontositott szándékotok meg Szeretetetek támogatni fog bennünket és lehorgonyozva, azaz leföldelve tart minket.  Mélységesen hálásak vagyunk a részvételetekért, mert ez teszi lehetövé, hogy összeszedjük a szükséges eröt és aktiváljuk ezt a hatalmas 8-ik Kaput!  A 8-ik Kapu Elsö Részében a Fö Tengely Aktiválás Szertertása közben számos Lehorgonyozó Csoport olyan hatalmassá vált, mintha örséget álltak volna körülöttünk, kapcsolódásunkat még erösebbé téve.

Az szintén fontos, hogy folyamatosan tudatában legyünk a többi Lehorgonyozó Csoporttal a világ összes táján.  Együttesen, mindannyian Egy nagyon hatalmas EGYSÉGET alkotunk és minél inkább tudatában van ennek a Lehorgonyozó Csoport, Egységünk annál hatékonyabb lesz.

A 11:11 Fö Tengely mindegyikén , minden alkalommal, hangosan felolvassuk minden egyes Llehorgonyozó Csoport nevét és helyét a bolygón az Aktiválási Szertartás bevezetöjeként.  Eközben érezzük, hogy csatlakoztok hozzánk az Egységben.  Ez eröteljes nyitánya az Aktiválásunknak, miután minden résztvevö elfoglalta a kijelölt helyét.  És Akkor készek is vagyunk elkezdeni…..

Nagyon fontos, hogy  mindannyian ti is hangosan felolvassátok a 8-ik Kapu 2-ik Rész Lehorgonyozó Csoportjainak legújabb listáját a szertartásotok kezdetén, hogy valahányan tudatosan kapcsolódjunk egymáshoz.

A 8-ik Kapu 2-ik Rész Fö Tengely Aktiválás Szertartása

A 11:11 Fö Tengely szertartásokon soha nem volt elöre meghatározott rendje az aktivitásoknak.  Mi egy hetet töltünk el intenziv elökészületekben, megtanuljuk a Szent Táncokat és egyéb eljárásokat melyek erös és tiszta Egységbe hoznak össze bennünket.  Az Aktiválás Szertartás napján teljesen nyitottak vagyunk, hogy haladjunk az áramlattal és kövessük az energiát.

Általában a kapuval kezdjük, két ember egymással szemben állva kaput képez és a résztvevök egyenként jönnek át a kapukon az elözö 11:11  Kapuk mudráit végezve.  Áthaladva a kapun ök is kapuk lesznek, mig a Fö Tengely csoport egységes kaput képez.

Hatalmas kört alkotva megnyitjuk a Lótusz Szivet és meghallgatunk egy dalt Omashar vagy más zeneszerzötöl.  Ezután hangosan felolvassuk a Lehorgonyozó Csoportokat a világ összes tájáról, igy érezni tudjuk jelenlétüket és Egységbe tudunk kapcsolódni velük.  Általában elöször a Starry Processional táncot táncoljuk, mert ezt minden eddigi 11:11 Aktiváláson táncoltuk (a kerékben forgó kerék-kör a körben, a forditó megjegyzése).  Ezután bármi megtörténhet…..

Van amikor az egész szertartás simán folyik, majd hirtelen vége szakad.  Nyolc vagy több órát is ott töltöttunk, és úgy tünik mintha most kezdtük volna. 

Máskor meg kihivásokkal kell szembenéznünk, esetleg az energiák hirtelen kimerülnek.  Ezekben az esetekben az elmúlt hét kiképzése nélkülözhetetlen: ilyenkor gyorsan össze kell szednünk Egységünket és egy magasabb szintre kell emelnünk azt.

Majdnem mindegyik 11:11 Kapu Aktiválás során lesz legalább egyszer (és inkább sokkal több mint egyszer), hogy az energiák hirtelen lelépnek az ismert térképéröl és magukkal rántanak bennünket egy eröteljes és tiszta merülésre az Ultra Kiterjedt Valóságban.  Legtöbb esetben ez olyankor fordul elö amikor lehetetlen közölni, hogy mi történik és mi a következö teendö.  Ilyenkor kell az Egységnek elötérbe kerülnie.  Ha, Egységünk nem igazán jól müködik, az végzetes lehet. De, hogyha, erös és egyesitett akkor annyi nagyszerüség van ott, arra egyáltalán nincsennek szavak amikor új ösvényeket hozunk létre a mélyebb Láthatatlan eddig feltérképezetlen valóságaiban.  Ezek a pillanatok amikor fizikai testben teljes egészében a láthatatlanban tartózkodunk, teljesen ámulatba ejtöek.

A Kapu tényleges aktiválása bármikor megtörténhet, majdnem mindég amikor a legkevésbé várjuk (Lásd a Mésodik Kapu Örzö meséjét).  Amikor az új kapu energiái bejönnek a bolygóra a Fö Tengelyen keresztül, minden jelenlevö megkérdöjelezhetetlenül érezheti azt.

Ez a Lehorgonyozó Csoportokra is igaz.  Hogyha nyitottak és összekapcsolódva maradtok a Fö Tengellyel és a többi Lehorgonyozó Csoporttal, létre hozva az Egységet, akkor bizonyosan érezni fogjátok a 8-ik Kapu energiáit amikor azok elérnek hozzátok.  Ez is egy ok, amiért érdemes a Lehorgonyozó Csoport Szertartás idöpontjával igazodni a Fö Tengelyhez.  Amikor a 8-ik Kapu energiái megérkeznek hozzátok, a ti dolgotok, hogy lehorgonyozzátok a foldbe, és tovább küldjétek bolygó szerte.

Mincs meghatározott idöpont, hogy mikor fejezödik be az Aktiválás Szertartás.  Egyszer csak hirtelen nyilvánvalóvá válik, hogy kész, bevégeztetett.  Mi mindannyian érezzük azt.  Sokszor még vannak táncok vagy aktivitások amiket meg szerettünk volna még csinálni, de a szertartás már befejezödött.

Forditotta: Sári Izabella

A Lehorgonyozó Csoportok felkészülésére és szertartására vonatkozó oldalak hamarosan következnek!

Az eredeti szöveg és az eredeti oldalak Solara weboldalán az nvisible.com talalhatók The 8th Gate Activation of 11:11 Part 2 cimszó alatt.

 All material copyrighted 1989 -2009 by Solara. All rights reserved.

N V I S I B L E

Share