A HATHOROK FÖLDI ÜZENETE

A HATHOROK FÖLDI ÜZENETE

Tom Kenyon által

Angolról forditotta: Sári Izabella

Az eredeti szöveg A Hathor Planetary Message a www.tomkenyon.com weboldalon található.

A Napszélböl való Részesülés

Megjegyzés:

Ez az üzenet a KA testtel (ösi Egyiptomi Alchemiai kifejezés) foglalkozik, és azt vitatja meg, hogyan tudjátok alkalmazni ezt az egyedülálló energia-testet, hogy magatokhoz vonzzátok a felerösödött Nap tevékenység felemelkedési-energiáit. Azok számára, akiknek ismeretlen a KA

– a KA test az egy láthatatlan második testetek, azonos méretü és formájú a fizikai testettel. Ez az energia test körülveszi és át is hatja a fizikai testet. Néhány szóhasználatban a KA testet éteri másunknak vagy spirituális iker testünknek is szokták nevezni. A KA hasonló tulajdonságokkal bir mint egyes hagyományokban a Chi test (Taoizmus) és a prána test vagy éteri test bizonyos jóga tanokban. Természetéböl eredöen a KA test képes magához vonzzani és a fizikai testbe juttatni azokat a jótékony energiákat, melyek felgyorsitják az egyén spirituális fejlödését. –

Az Üzenet:

Most a bolygó változásainak egy sokkal illékonyabb idöszakába léptek.

Napotok, Naprendszeretek szoláris csillaga megnöveli energetikai lehetöségeit, és belép a napkitörések meg a mágneses viharok egy felgyorsult illékonyságú periódusába. Mig ezek az események komoly gondokat fognak okozni nektek a telekommunikációban és az éghajlati viszonyokra vonatkozóan, ugyanakkor egy hatalmas evolúciós lehetöség is rejlik ezekben a nap tevékenységekben, amit meg szeretnénk vitatni veletek.

Akárcsak nektek, a Napnak is van éteri teste, a szoláris KA, ha úgy akarjátok. A Nap éteri testének terjedelme mérföldek millióival haladja meg önmagának a Napnak a határait. Földetek jócskán benne van az éteri nap aura mezejében, és amikor a napkitörések meg a nap szelek feltöltött részecskéket sodornak keresztül vidékeiteken, azok hatással vannak rátok fizikailag, de ugyanakkor éterileg is hatnak rátok. Valójában, ezek a feltöltött részecskék melyek kihivást jelentenek fizikai dimenziótok számára, egy fajta táplálék KA azaz saját éteri testeteknek.

Értelmi hozzáállásotok és érzelmi/vibrációs állapototok az ami meghatározza, hogy ezek a szoláris részecskék a lelki táplálék és az evolúció vagy a bosszúság és a visszafejlödés forrásai lesznek.

Ebben az üzenetben nincs szándékunkban azt a sok fizikai kihivást megvitatni veletek, amelyek a felerösödött nap tevékenység ebben az idöszakában merülnek fel számotokra, inkább azokra a dolgokra öszpontositunk amelyek segitségetekre lesznek, hogy az evolúció legnagyobb mértékében tudjatok élni a naprendszeretek Napjával történö események lehetöségeivel. Ahogy a Napból a nap tevékenységek ideje alatt tüz és foton energia kitörések történnek, ugyanúgy KA testekböl spirituális vagy interdimenzionális fény tör fel. Valójában, egy bizonyos szemszögböl nézve, a felerösödött nap tevékenység megegyezik a saját személyes KA testetek felerösödött tevékenységével.

Néhány dolgot ajállunk ez az evolúciós katalizáló lehetöségeinek a kihasználására vonatkozóan. Ez a katalizáló amiröl beszélünk jóval túlterjed 2012-n és az általunk nap szélnek nevezett áramlással kapcsolatos. Ezek külömbözö foton és mágneses energia áramlatok, melyek Földeteken keresztül, illetve körülötte haladnak el. Megnyitva önmagatok az energia e külömbözö formáinak, és ezek beépitésével KA testetekbe, erösititek a KA-t és jelentösen felgyorsitjátok önmagatok felemelkedési folyamatát.

Ezen nap energiák növekedésével, növekedni fog a fizikai világotok illékonysága és bizonytalansága is, valamint az értelmi és érzelmi világotoké is. Az irracionalitás és az impulziv viselkedés gyakorisága növekedni fog. A valóság érzékelö funkcionálás és a memória szintén kihivásoknak lesz kitéve a nap tevékenységek felerösödött idöszakaiban.

Az elsö lépés ezen nap energiák tudatosságbeli felemelkedésetekre való felhasználásában, hogy megértsétek természetüklet, és ne tanúsitsatok ellenállást hatásainak.

Fontos megértenetek, hogy a fokozott nap tevékenység okozója ebben az idöszakban nem magából a Napból ered, hanem galaxisotok Nagy Központi Napjából. A Nagy Központi Napból Napotokba áramló fokozott katalizáló hatású energia az elsödleges oka ennek a rendkivüli nap tevékenységi idöszak evolúciós lehetöségeinek. Önmagát a Földet is mindez befolyásolja, föleg a Föld KA azaz éteri testén keresztül. Tehát, az elsö dolog amit meg kell értenetek, hogy nincs kibúvó ez az evoluciós katalizáló hatása alól. Akár tetszik ez nektek, akár nem, azért vagytok itt, hogy ezt a hullámot meglovagoljátok. Ezért az elsö lépés az az, hogy ne tanúsitsatok ellenállást azzal szemben ami elöttetek áll.

A második lépés, hogy öleljétek magatokhoz, és használjátok mester módra ezeket az energiákat – úgymond, a farkánál lovagoljátok meg a sárkányt. Ebben az esetben a sárkány magára a Napra vonatkozik, a farka pedig a nap szélre. Ebben az nidöszakban magasra emelkedhettek, ha bátorságot és módot találtok rá, hogy ezt megtegyétek.

A harmadik lépés a nap szél hasznositásában, hogy adjatok engedélyt ezen energiáknak KA testetek közvetlen befolyásolására azáltal, hogy behivjátok öket a sziveteken keresztül. Pontosabban, saját egyéni akaratotok által válasszátok, hogy a megbecsülés és a hála vibrációs harmóniájába léptek.

Fontos megértenetek, hogy miért sugalljuk ezt nektek. Mert nem fejezitek ki azon pillanatban nagyrabecsüléseteket és hálátokat az Univerzumnak a nap szelekért. Az a Ti választásotok lesz, hogy beléptek ezek a magas érzelmi állapotok egyikébe, mert ezek egy Energia Bevonzót teremtenek.  Másképpen fogalmazva, ti  gyakorlati okokból léptek majd be a nagyrabecsülés illetve a hála állapotába.

Ezek az érzelmi állapotok fokozzák KA testetek befogadó harmóniáját, ami aztán az egész KA testeteket egy befogadó örvénnyé alakitja át, amely magához vonzza a Nap foton és mágneses energiáit, sebesen felgyorsitva a vibrációs szintet KA azaz éteri testetekben.

Tehát, KA testeteken keresztül léptek be a felemelkedés folyamatába. Fölösleges is mondani, hogy nagyon sok ösvénye és módja van annak, hogy elinduljatok a létrán ami felfelé vezet a tudatosság magasabb állapotába, de tekintet nélkül arra, hogy miként teszitek azt, melyik spirituális vonalon haladva éritek azt el, az alap a KA, a TI KA testetek.

Az Energia Bevonzó Megteremtése

Ezzel az egyszerü, de nagyon hatásos módszerrel tudatosságotokat második testetekbe azaz a KA-ba helyezitek át. Ez az energia testet azonos alakú és nagyságú mint a fizikai testetek, cak energia természetü, nem hús-vérböl áll. Áthatja testetek minden területét, minden sejtjét a KA testen belül. Azonkivül, KA testeteknek magas szintü a szubtilis energiákat befogadó képessége, föleg vonatkozik ez a fény bármilyen formájára, a feltöltött foton és mágneses energiákra amelyeket a nap szél tartalmaz.

Amint éber tudatosságotok a KA-ban helyezkedik el, akkor tudatosan és szándékosan a hála illetve a nagyrabecsülés érzelmi – állapotát hozzátok létre az egyéni akaratotok által. Ez a KA harmóniáját magasabb vibrációs szintre váltja át, ezáltal az szükségszerüen Energia Bevonzóvá válik.

Amit folyamatosan a nagyrabecsülés illetve hála érzelmi harmóniájában tartjátok magatokat, vegyétek tudomásul, hogy akkor belemerültök a nap szél foton és szubtilis energiáiba. Olyankor  szó szerint fürödtök ezekben az energiákban, akár tudatában vagytok ennek, akár nem. Amikor ezt a tudatosságot a nagyrabecsülés illetve a hála érzelmi állapotával együtt fenntartjátok, KA-tok automatikusan magába vonza a nap szél felemelkedést-fokozó energiáit.

Töltsetek annyi idöt amennyit csak tudtok ebben a magasan befogadó képes állapotban, részesülve a nap szélböl, és engedélyt adva a KA-nak ezek az eröteljes, átalakitó és felemelö energiák befogadására.

Nagyon sokat nyerhettek a nap szélböl, ha sürün és rendszeresen alkalmazzátok ezt az egyszerü módszert.

A Belsö Kristály Palota Meditáció

Továbbá, azt is ajáljuk, hogy idönként, de rendszeresen kisérletezzetek a hang meditációval amit elözöleg adtunk nektek, s a cime a Belsö Kristály Palota. ( A “Link” a meditáció útmutatásaihoz és a hanganyaghoz az üzenet végén található.)

Összefoglaló

Ahogy mi látjuk a valószinü jövötöket, ti együttesen és mindannyian egy hatalmas vihar elött álltok. Ez a förgeteg a Kozmosz szive közepéböl születik és nem kevesebb mint a hatalmas változás elöhirnöke. Ne féljetek az intenzitásától. Öleljétek magatokhoz és lovagoljátok meg a saját tudatosságotok csúcsáig. Ezt cselekedve önmagatok és egymás fényévé váltok.

A Hathorok

2011 január 3

(Az információt 2011 január 3-án adták és 2011 január 27-én let közzétéve.)

http://tomkenyon.com/sound-gifts/ Crystal Pallace Within (hogy megkapd magát a hanganyagot klikkelj rá az utolsó mondatra ami ugy kezdödik, hogy I agree, vagyis beleegyezel a szerzöjogi feltételekbe. Erre ráklikkelve kinyilik a következö ablak ahol a Belsö Kristály Palota hang meditáció van! – a forditó megjegyzése)

Tom Gondolatai és Megfigyelései

Az üzenet központi bökkenöje a Hathorok módszere az Energia Bevonzó Megteremtésére. Sokszor és többszörös helyzetekben dolgozva a módszerrel, öszintén mondhatom, hogy a javunkra szolgál. És nagyon megéri azok figyelmét akik a felemelkedés energiáival kivánnak kisérletezni, föleg az ilyen optimális idökben mint a felgyorsitott evolúció mostani ideje, a nap szél által.

Az egyik gyönyörüsége ennek az egyszerü mégis elegáns módszernek, hogy gyorsan haladva épiti fel a KA-t, és minden hókusz-pókusz nélkül megtehetö, ami azt jelenti, hogy pár percen belül elérhetö minden elözetes nélkül. De van itt néhány elengedhetetlenül fontos átmeneti szakasz a módszerben, amit azt hiszem hasznosnak bizonyulna tovább taglalni.

Egy kis óvatosságot tanácsolok

Mielött folytatnánk úgy érzem, jó lenne itt egy kicsit óvatosnak lenni. Ez nem a tétlen különcködök módszere. A KA test extra energiával való feltöltése az eröteljes és mélyreható vállalkozás, melybe (véleményem szerint) nem kellene belekezdeni meggondolatlanul.

Az egyik oka ennek az, hogy amikor a KA energizálódik, markánsan megnö annak valószinüsége, hogy a fizikai valóságot illuzórikusnak tapasztaljátok.

Például, összejöveteleken a Módszer (Az Energia Bevonzó Megteremtése) kivételesen eröteljes alkalmazása után, gyakran (bár nem mindég) ugyanolyan élénken valósnak tapasztalom KA testem mint fizikai testemet. Az ilyen alkalmakkor tudatában vagyok fizikai környezetemnek mint máskor (az öt érzékszerv által), de az szürreális árnyalatú minöséget nyer, és néha az a halvány benyomásom támad, hogy két testben vagyok egyidejüleg – fizikai és KA testemben.

Ez ténylegesen egyike a figyelem elsödleges váltásának ami megtörténhet, amikor a KA-val dolgozunk. És azt hiszem jól tenneétek, ha ennek a lehetöségnek tudatában lennétek. Azaz, amikor/ha a helyzet úgy alakul, ne azt gondoljátok, hogy veszititek a valóságot felfogó képességetek (magyarul a józan eszetek – a forditó megjegyzése) – ezért részletezem ezt a tételt.

Azt hiszem modhajuk úgy, hogy ha gyakoroljátok a Módszert, fizikai valóságotokat végül új módon fogjátok érzékelni – föleg amikor KA testetek eléri a kritikus tömeget. A kritikus tömeg alatt azt a pillanatot értem, amikor KA testetek olyan mértékben feltöltödik, hogy befolyásolja valóság érzékelésetek.

Ezekben a pillanatokban tapasztalhatjátok, és valószinüleg fogjátok is tapasztalni a világot az öt érzékszerven keresztül, de átláthattok a Maya-n azaz az érzékelés és az érzékelt világ illúzióján. Ez mulatságos, felviditó és örömteljes lehet, de egész nyiltan szólva meglehetösen összezavaró is lehet.

Ténylegesen, a KA feltöltése amint már elöbb is emlitettem, azt a furcsa érzékelést eredményezheti, hogy két testetek van egyidejüleg – egy fizikai és egy energetikai. Ez tulajdonképpen a haladás jele KA testetek fejlödésére vonatkozóan, de mentális kihivást jelenthet, ha nem vagytok felkészülve rá.

A világ illúzió voltát való meglátás által okozott mentális diszorientációt nem lenne szabad alábecsülni, föleg hogyha intellektuálisan és filozófiai tudásotokkal nem vagytok felkészülve az effajta érzékelésre.

És ez természetesen elvezetett bennünket a filozófiai rejtvényhez – a világ valós vagy csak illúzió, amit a quantum birodalom szubatomi részecskéinek cikázásuk által mozgásba hozott tánca üz velünk? Számomra a világ mindkettö, valós is és valótlan is. És ami meghatározza az érzékelésünket, az attól függ, hogy mi történik az agyunkban, és ez esetben attól is, hogy mi történik a KA-ban azaz éteri iker testünkben.

Az Erkölcsi Határok Niyama-ja

Én személyesen úgy érzem, hogy bárki aki azt válassza, hogy feltölti KA testét a felemelkedés-energiákkal, szükségszerüen egyéni erkölcsi nézete filozófiai alátámasztást igényel, nevezetesen, hogy mi mindent enged meg önmagának, s mi mindent nem.

Ennek oka az, hogy amint a KA energizálttá válik, az értelmi/spirituális erö bizonyos tipusai természetesen merülnek fel. Nagyon fontos azt is megérteni (véleményem szerint), hogy idönként tudatosságotok élet-negativitású aszpektusai is felmerülhetnek. Ez az eredendöen kellemetlen helyzet (nevezetesen, az alázatos tudatosulása annak, hogy bennsötökben valami negativ is létezik) tulajdonképpen egy alkalom a nagyobb önmagatokba-látásra, hogyha azt válasszátok, hogy magatokhoz ölelitek az ön-tudatosságot az ön-tudatlanság helyett.

Nagyon egyszerüen, a Határok Niyama-ja a viselkedési határok megszabása által segit, akár kifelé nyitva (úgy értem a külsö világ felé) vagy szubtilisen (úgy értem a belsö világ felé).

Azt nektek kell meghatároznotok, milyen erkölcsi határokat választatok. Azomban, azok számára akik nem sokat gondolkodtak erröl, egy egyszerü és nagyon hasznos niyama-t ajállok fel:

„Arra törekszem, hogy ne ártsak önmagamnak és másoknak sem!”

Azáltal, hogy az ártalmatlanságra törekedtek önmagatok és mások irányában, egy mentális ösvényt teremtetek, amely segitséget nyújt majd önmagatok és mások számára is, amint elindultok saját tudatosságotok létráján felfelé a létezés magasabb szintjeire.

De … hogyha nem vagytok hajlandóak vagy képtelenek vagytok magatokévá tenni a viselkedés ezen egyszerü határait, vagy bármelyik niyama-t amit választatok, akkor melegen ajállom, hogy tartsátok magatokat távol KA testetek felépitésének ettöl a módszerétöl.

Gyakorlati Szuggesztiók

A Hathorok szerint minden élölényre hatással lesz a nap szél, akár megnyitják magukat az energiáknak, akár nem. Sokak számára ezek az energiák lehúzóak, örjitöek és nehezen kezelhetöek lesznek. Mások viszont ugyanezeket az energiákat a felemelkedésre és a felemelkedett tudatosság árnyalati szintjein való felfelé haladásra használják majd fel.

A felemelkedési folyamatnak nagyon sok fokozata illetve minöségi szintje van, és hogyha nem olvastátok még el a Hathorok üzenetét melynek cime The Art of Jumping Timeliness azaz Az Idötlenségbe Ugrás Müvészete, akkor figyelmetekbe ajállom annak olvasását. Abban magyarázatot kaptok a felemelkedés alap konceptusáról és, hogyan kezdjetek hozzá. A Hathor Archivumban találjátok meg a weboldalalunkon. (www.tomkenyon.com)

Hogyha készek vagytok tudatosságotok rapid kiterjedésére és KA testetek aktiválására, amit ez a módszer hoz el számotokra, akkor van néhány gyakorlati javaslatom.

Élöször is találjátok meg az egyensúly pontotokat. A Módszer alkalmazása közben meg fogjátok találni saját egyéni komfort zónátokat vagyis kényelmi tereteket, ami azt jelenti, hogy mennyi megnövekedett energiát tudtok KA testetekben elviselni. Amint rendszeresen folytatjátok a Módszer alkalmazását egyre több energiát lesztek képesek kezelni. De úgymond, ne toljátok a folyót (magyarul ne feszitsétek túl a húrt – a forditó megjegyzése). Legyetek gyengédek magatokhoz és legyetek mérsékeltek.

A Módszer Átmeneti Szakaszai

Három alapvetö szakasza van ennek a technikának.

Elsö Szakasz

Helyezd át tudatosságod a KA-ba vagyis spirituális iker testedbe, illetve éteri másodba ahogy a KA-t még nevezni szokták. Mivel a KA ugyanolyan méretü és alakú mint a fizikai testetek, bennsötöket teljes egészében áthatja ez az energia test.

Második Szakasz

Amint figyelmeteket az egész KA testetekre összpontositjátok (tetötöl talpig), váltsátok át érzelmeiteket a nagyrabecsülés és a hála harmóniájára. Ezt úgy teszitek, hogy egyszerüen emlékeztek a nagyrabecsülés és a hála érzésére. Ez megteremti az Energia Bevonzó létrehozásához szükséges harmóniát. Ez az érzelmi tónus elengedhetetlenül szükséges az Energia Bevonzó megteremtéséhez, ahogy azt a Hathorok elmondták üzenetükben.

Harmadik Szakasz

Folytassátok mentális tudatosságotok összpontositását KA testetekre, s ezzel egyidejüleg tartsátok a nagyrabecsülés illetve a hála harmóniáját, s közben tudatosodjon bennetek, hogy a foton és mágneses energiák tengerében vagytok. Bele merültök a nap szélbe anélkül, hogy bármit is tennetek kellene. Amikor már sikeresen tartjátok ezt a koncepciót, egyidejüleg figyelmetekkel KA testetekben és tartjátok a nagyrabecsülés illetve hála harmóniáját, KA testetek automatikusan elkezdi bevonzani a nap szél felemelkedést-felgyorsitó energiáit.

Ez a szakasz bonyolult lehet a kezdök számára, mivel a nap szél foton és mágneses energiáinak jelenléte nem érzékelhetö az öt érzékszerv által. Ezek az energiák túl szubtilisak ahhoz, hogy az erzékszervek által észlelhetök legyenek. Azomban, a KA test képes, és fogja is észlelni öket, söt be is vonza magába, egy biológiai metaforával élve, nagyon hasonlóan mint ahogy a növény észleli a viz jelenlétét és magába szivja a vizet szükség szerint.

Ismételten, minden személy egyedi módon érzékeli a fizikai világot és a tudatosság szubtilis világait. Az Energia Bevonzó megteremtésével együtt járó felfedezö folyamat része, hogy megismerjétek miként jelenitik meg önmagukat számotokra ezek a szubtilis foton és mágneses energiák. Amint folyamatosan alkalmazzátok a Módszert, egyre jobban megismeritek és hozzászoktok, hogy ti személyesen hogyan tapasztaljátok ezeket az egyedi szubtilis energiákat.

A Tudatosság és Gyógyitás Kisérlet

Az egyik lenyügözö dolog ezzel a KA testbe energiát bevonzó módszerrel kapcsolatban az, hogy felhasználható a gyógyitó és átalakitó energiák fizikai testbe küldésére is.

Mivel a KA keresztül-kassul áthatja a fizikai test minden porcikáját, nincs szövet, szerv vagy rendszer ami a KA-n kivül lenne. Ennek eredményeként, lehetséges bevonzani a nap szélböl a felemelkedés energiákat nem csak a KA testbe, hanem a fizikai testbe is. Ez természetesen egy elméleti megállapitás aminek be kell majd bizonyitani igaz vagy hamis voltát a közvetlen tapasztalás – a ti tapasztalásotok által.

Ezt az alkalmazását a Módszernek (az Energia Bevonzó Megteremtésének) én A Tudatosság és Gyógyitás Kisérletének nevezem, mert mindannyian megtaláljuk majd a saját, egyedi módunkat, amiként a Módszer gyógyitó lehetöségeit alkalmazzuk. Feltehetöen néhány dolog amit megfigyeltem, ily módon alkalmazva a Módszert önmagamon, mások számára is hasznosnak bizonyul.

A saját, egyéni tapasztalásom, hogy miután bevonzom a nap szél energiáit a KA-ba és hagyom egy ideig, hogy KA testem feltöltse önmagát, figyelmemet áthelyezem a testem bármelyik gyógyulásra szoruló területére. Mivel az energia követi a tudatopsságot a szubtilis energiák KA testemböl oda vándorolnak ahol figyelmem összpontosul.

Ez nem koncentrálás, ismétlem, nem koncentrálás. Ez olyan könnyü mint a lélegzet vétel, vagy felemelni egy tollat. A szubtilis energiák KA testetekben eröfeszités nélkül mozognak bárhová a testetekben ahová a figyelmeteket vonjátok – ha megengeditek a mozgást.

Amint a szubtilis energiák árama átáramlik a KA-ból testem „támogatást” vagy „gyógyitást” igényelö területére, érzem azok a részek szöveteit valamiként energizálódni, bár meglehetösen kisebb intenzitással, mint amikor a KA energizálódik a nap szél által az Energia Bevonzó útján. Számomra, sejtjeim energizálása úgy mutatkozik meg mint fizikai érzékelés, amely vagy kellemes és/vagy energizáló azon a részen ahol figyelmem összpontosul. Néha az interdimenzionális érzékelés külömbözö megjelenése is ott van, mint a fény és néha még mint belsö (vagyis lelki) hang is.

Hogyha azt válasszátok, hogy a lehetöségek ezen birodalmát kutatjátok, kétségen kivül meg fogjátok ismerni miként tapasztaljátok a gyógyitás szubtilis energiáit, amint beáramlanak fizikai testetekbe a KA-ból.

Egy dologra azomban oda kell figyelnetek, a KA-ból átáramló gyógyitó és átalakitó energiák rezgés szintje gyorsabb a fizikai testhez viszonyitva. Ennek következtében úgy találhatjátok, hogy egy fajta lelki-spirituális méregtelenités veszi kezdetét, ha sok az energetikai–dugulás a szervben vagy a testrészen ahová összpontositatok.

Mindenestre bizonyos, hogy lehetséges gyógyitó és átalakitó energiát küldeni a KA-ból a fizikai test részeibe minden kellemetlen reakció nélkül. Azomban, ha kellemetlenséget tapasztaltok, föleg értelmi/érzelmi fajtát, akkor jó lenne elolvasnotok egyik régebben irt cikkemet, amelynek a cime Psycho-spiritual Detoxification: Thoughts and Observations azaz Pszicho-spirituális Méregtelenités: Gondolatok és Megfigyelések; a weboldal Articles részében találjátok meg.

A másik javaslatom, igyatok vizet ha kivételesen erös visszahatást tapasztaltok fizikai testetekben a Tudatosság és Gyógyitás Kisérlet után.

Befejezö Gondolatok

Azt javasolom, hogy kezdetben rövid ideig kisérletezzetek a Módszerrel; csak hozzátok létre önmagát az Energia Bevonzót ahogy azt a Hathorok elmondták. Találjatok idöt és helyet, ahol nem zavarnak meg benneteket. Öttöl tiz perc kezdetben böven elég. Miután feltöltöttétek a KA-t, töltsetek néhány percet a KA, a fizikai testetek és közvetlen környezetetek érzékelésével, ahogy az megjeleniti önmagát az öt érzékszervetek által. Ez az érzékelése a KA-nak, a fizikai testeteknek és a környezeteteknek, segitséget nyújt majd a feltöltött energiák hatékonyabb integrálásában. Ne feledjétek, a KA valósága nem gáncsolja el a fizikai világ vagy a fizikai test valóságát. A KA a fizikai fokozása, ténylegesen a tudatosság egy másik dimenziója.

Az teljesen egyéni döntés részetekröl, hogy mennyi ideig és milyen gyakran alkalmazzátok a Módszert. Amellett, kezdjétek el kiváncsisággal, és azt hiszem az egyik legfontosabb dolog, hogy leljétek örömötök az Enmergia Bevonzó megteremtésében. Végtére is mint teremtö, nem azt szeretnétek, hogy az öröm része legyen annak amit megteremtetek?

Szerzöjogi Közlemény: ©2011 Tom Kenyon minden jog fenntartva. Másolatok készithetök erröl az üzenetröl és átadhatók bárkinek, mindaddig mig semmilyen módon nem módositjátok, nem fizettetitek meg, feltüntetitek a szerzö nevét és ezt a szerzöjogi közleményt.

www.tomkenyon.com

Share

HAITI ÉS A ZÜRZAVAROS CSOMÓ

 

HAITI ÉS A ZÜRZAVAROS CSOMÓ

A Hathorok 2010 január 13-ai üzenete

Tom Kenyon csatornázásában

A közelmúlti szeizmikus esemény Haitiban az utolsó üzenetünkben elörejelzett Zürzavaros Csomó kezdetének a hirnöke. 

Egész nyiltan meg vagyunk lepödve, hogy ez az esemény enyhén az általunk elörelátott idökereten kivül történt. Ez azt mutatja nekünk, hogy az „újszerüség” (ami az elöreláthatatlanság  felerösödését jelenti) gyorsabban terjed mint ahogy azt reméltük.  Ennélfogva méginkább nehéz, és nehéz lesz  hajszálpontosan eltalálni az ehhez hasonló jövöbeli történéseket.

Azomban, az általános benyomás egyike a planetáris állapototokról a szélsöséges illékonyság. Az Északi Mágneses Pólusotok rendhagyó és kiszámithatatlan módon változtatja helyzetét.  A fotoszféra (a Nap légköre, a forditó megjegyzése) is szokatlan aktivitások jeleit mutatja, amelyeket még nem fedeztek fel a tudósaitok.  Mindez várható, mert a bolygó a Felemelkedésbe lépésen megy keresztül, és mi mindezt a Föld felsöbb dimenziókba való születésének a  születési gyötrelmeihez hasonlitjuk.

Nem az a szándékunk ebben az üzenetben, hogy jóslatokat adjunk a Zürzavaros Csomó kibontakozásáról, mert teljes alázatosságunkkal be kell vallanunk, hogy technológiánk többé nem képes pontosan elörelátni az elöttetek kibontakozó zürzavaros eseményeket.

Amiröl beszélni szeretnénk, mint mindég, a multi-dimenzionális tudatosság gyakorlati alkalmazása.

Vibrációs mezötök állapota az ami meghatározza bármely esemény tapasztalását.  Legegyszerübb formájában, életetek legapróbb dolgainak a nagyrabecsülését ha müvelitek, az adja majd a legnagyobb eredményt.  A külömbözö belsö technológiák melyeket elözöleg adtunk át nektek, szintén segitenek benneteket az átmenetel alatt navigálni, de megértjük, hogy nem mindenki képes a multi-dimenzionális tudatosságba belépni.  Hogyha te is ezek a személyek közé tartozol, ne nyugtalankodj miatta.  Egyszerüen az életetekben lévö dolgok nagyrabecsülése gyorsabban és hatékonyabban emeli vibrációs mezötöket mint akármelyik szakrális geometria.

Az egyik feladat tehát egy magasabb vibrációs szintet elérni.  Mi nem a fizikai vibrációról – a fizikai testetek vibrációs szintjéröl – beszélünk, hanem a szubtilis (finom) energia testek azaz a KA-tok vagyis éteri hasonmásotok vibrációs szintjéröl. 

Amint bolygótok mélyebben belép energetikai folyamatába, több illékonyságot várhattok az idöjárási mintákban, de megnö az elöreláthatatlan föld változások száma is.  De valahogyan a külsö eseményekkel könnyebben boldogultok, mint a belsö változásokkal amelyekkel szembesülni fogtok.

Azok közületek akik érzékenyebbek az energetikai szubtilitásokra, „levertnek” találhatják magukat a dimenzionális és fizikai váltások által, amelyek történni fognak.  Kisebb – nagyobb mértékben, vibrációs szintetektöl függöen, egyre több és több egyén fog alvási zavarokat tapasztalni, és furcsa álmokat – némelyikük természetében prófétikus lesz. Több mint valószinü, hogy megnö a furcsa fizikai gyengélkedések száma, amire nincs logikus magyarázat.  Ezek gyakran a kora reggeli órákban jönnek elö, amikor az energetikai testetek a belsö utazásról vissza váltja tájolását a fizikai formátokra.  Az efajta fizikai kellemetlenségek a belsö szerveitek és a külömbözö testi rendszerek reakciója a felgyorsitott változások végbemenetelére.  Más szóval, fizikai testeitek számára kihivás a bolygó változások gyors kiterjedése.

Hirtelen és váratlan periódusait tapasztalhatjátok a túlzott kimerültségnek és gyengeségnek, de még az egyidejü ébrenlét és álom nagyon szokatlan állapotát is.  Ismételten, mindezek a kihivások a földeteken végbemenö gyors változások eredményei.  Hogyha megvan az a luxus, hogy van idötök , és ilyen energetikai zuhanást éreztek, hirtelen kimerültség rohamot, a legjobb ha lepihentek, ha van rá lehetetöség – szó szerint, feküdjetek le.  Hogyha ezt nem tudjátok megtenni, azt szorgalmazzuk, hogy legyetek éberek, ha vezettek, ha fontos döntéseket és választásokat hoztok, föleg ha a technológiával kapcsolatban.  Lehetséges – és mi arra számitunk, hogy ez igaz – az ingerlékenység általános növekedése a lakosság körében, apró negativ összeakadások könnyen valami sokkal nagyobbá erösödhetnek.

Elözö üzenetünkben felajálottuk a Toboz Mirigy Dimenzionális Behangolását.  Ez még mindég egy nagyon hatásos hang eszköz, ezen perióduson való áthaladásotok segitségére.  Napi pár perc hallgatása ennek a behangolásnak, segithet rendszereteknek „felhangolnia” önmagát, hogy az elöttetek lévö változások kevésbé stresszesek legyenek.

Ismételten, a kulcs összetevöje ennek az egésznek a vibrációs szintetek, és a Dimenziós Behangolás a Toboz Mirigynek a Fény felsöbb birodalmaihoz való hangolása által segiti az idegrendszereteket.  Úgy gondoljatok rá mint egy „akkusztikus mentötutaj”-ra.

Tapasztalhatjátok azt is, hogy nagy számú egyén válassza a Föld sikjának az elhagyását.  Ezek a távozások váratlan balesetek, elöreláthatatlan betegségek és természetesen föld változások és idöjárási anomáliák következtében történnek majd.  Amit mondani szeretnénk nektek ezzel kapcsolatban, hogy ahogy a Föld dimenzionalitása változik, a dimenziók közötti fátylak vékonyabbá válnak, és sokak számára igaz lesz, hogy barátaikat és szeretteiket sokkal tisztábban érzékelik a fátyol túloldaláról, mint bármikor azelött. 

Valamiképpen a fátylak az élet és halál között felemelkednek, és a fátylak a dimenziók között pedig szétválnak.  Ennek következtében, egyeseknek közületek szokatlan és különleges találkozásai lehetnek állati szellemekkel, a Föld Déváival és a természet más szellemeivel, melyek az elmúlt néhány ezer év alatt feledésbe merültek.

Habár nehéz és kihivásokkal teli peródus, ez egy különleges alkalom, hogy megtestesülve legyetek most.  Tekintet nélkül arra, hogy mi fog kibontakozni elöttetek az életetekben, vagy a körülöttetek lévök életében, azt tanácsoljuk, hogy müveljétek a nagyrabecsülést a legkisebb dolgokért is az életetekben.  Osszátok meg szereteteteket és vonzalmatokat a hozzátok közelállókkal. 

És a hatalmas „miasma”-ban (ártalmas kigözölgés) amit Nyugati Civilizációnak neveztek, az egyéni kapcsolatok fogják túlélni a közeledö vihart. 

Amint elengeditek a kultúráitok által teremtett torzulásokat és ráébredtek létezésetek egyszerü igazságára, mint egy megtestesült lény a térben és idöben, látni  fogjátok, hogy a nagy kaland csak most kezdödött.

A Hathorok

Január 13, 2010

Forditotta: Sári Izabella

Szerzöjogi Közlemény

2009 Tom Kenyon.  Minden jog fenntartva.

Az üzenet szabadon másolható és megosztható bármelyik médián keresztül, mindaddig mig semmilyen változtatást sem eszközöltök rajta, tüntessétek fel a szerzö nevét, a szerzöjogi közleményt és a web cimet ahol az eredeti szöveg megtalálható.

Az eredeti üzenetet a http://tomkenyon.com/Haiti-and-the-Chaotic-Nod weboldalon található.

Weboldal: http://tomkenyon.com Contact: office@tomkenyon.com

Share

ZÜRZAVAROS CSOMÓK ÉS DIMENZIONÁLIS BEHANGOLÁSOK

 

A HATHOROK 2009 OKTÓBER 8-I ÜZENETE

Tom Kenyon csatornázásában

Zürzavaros Csomók

Az egyik elözö kommunikációnkban megvitattuk a zürzavaros csomók koncepcióját.  A mi látó szögünkböl nézve, úgy véljük, most egy ilyen csomó szarva hegyén vagytok. 

Amikor zürzavaros eseményeket látunk elöre, azt egy talánnyal mutatjuk be, hiszen a káosz saját természeténél fogva elöreláthatatlan.  Mégis, a zürzavaros események áradatában egy sub-struktúra lelhetö, ami táplálja a káosz áramlását, ahogy ti megtapasztaljátok azt.  Ez a sub-struktúra azaz a kvantum mezö megértésére alapozva, mi azt látjuk élö, hogy a Zürzavaros Csomó valahol az elkövetkezö 90 napon belül fog megnyilvánulni.  A valóságban ez feltünhet órákon belül az üzenet után, de hetekkel a megjósolt idökeret után is.  (Megjegyzés: lásd a Zürzavaros Csomók cimü elözö Hathor üzenetet)

Azomban, tekintet nélkül a Zürzavaros Csomó aktuális idözitésére, meggyözödésünk, hogy több félekáppen fog megjelenni, maga után vonva a nemzetközi pénzügyeket, a testi és mentál egészség kihivásait, a Föld planetáris változásait, beleélrtve a földrengéseket, a tüzhányó kitöréseket és a megnövekedett idöjárási anomáliákat.   Mind ezek az események próbára teszik a tartalékokat, melyekkel kormányaitok rendelkeznek az effajta dolgok kezelésére.

Amint már elözöleg mondtuk, a Zürzavaros Csomók termászetéböl fakadóan a következmények több rétüen összetettek és elöreláthatatlanok, ezért nem is foglalkozunk a káosz specifikus aszpektusaival amelyek meggyözödésünk szerint felmerülnek majd, hanem a strtégiákat szeretnénk megvitatni, amelyekkel kezelhetitek a káoszt, mind energetikai, mind spirituális téren.

Azt ajáljuk, hogy cseréljétek át az érzékeléseteket a káosszal kapcsolatban, s ne úgy tekintsetek rá mint kellemetlenségre meg nehézségre, hanem mint egy evoluciós katalizátorra.  Hogy ezek az események hogyan hatnak rátok, az attól függ, hogy hogyan tekintetek ti rájuk. 

Mi azt értjük ezalatt, hogy az emberi tudatosság hajlamos beragadni a kerékvágásba, vagyis elörevetiteni, hogy a dolgok milyenek is lesznek, és ezek az elörelátások alapján cselekedni.  És a legtöbb emberben hatalmas belsö vajúdást teremt, ha a valóság nem igazolja az elvárásokat, és a Zürzavaros Csomók természeténél fogva, az elörelátó képességeitek összeomlanak a többszörös valószinüség közepette. 

A legtöbb személyben a zürzavaros események a félelem reakcióját váltják ki, hiszen szemmel láthatóan eltünt a stabilitás, amire számitani lehetett a megfelelö cselekedet elörelátásában.  És bár a félelem egy teljesen érthetö reakció, az csak egy  a sok lehetséges reagálás közül.  Arra bátoritunk benneteket, hogy készitsétek fel elméteket az ön-korlátozás és az elvárások megszokott kerékvágásából való azonnali kilépésre, bármikor váratlan eseménnyel kerültök szembe.

Energetikai szempontból nézve, hogy mi történik veletek egy adott helyzetben, az a vibrációs frekvenciátoktól, vagyis a tudatossági állapototoktól, és nem a fizikai hollétetektöl függ. 

Eek szerint, ugyanazon a helyen tapasztaló két emberben, a zürzavaros események teljesen külömnözö érzelmi reakciót válthatnak ki.  Jóllehet az egyik személyt paralizálja a félelem, a harag és a neheztelés, a másik egyén viszont humorosnak élheti meg a pillanatot.  Megérti a kozmikus tréfát, azaz hirtelen és váratlanul ráeszmél arra, hogy a valóság mindannyiatok által való „valós” megtapasztalása nem más, mint a saját elmétek fabrikációja. 

Amikor a zürzavaros események megzavarják a „status quo”-t azaz a korábbi rögzült állapotot, akkor rövidesen egy átjáró tünik fel, egy lehetöség, ha úgy akarjátok, hogy elöre ugorjatok a tudatosságban, hogy felébredjetek az álom varázsból.  Azomban, a felébredés a kollektiv álomból csak akkor történik meg, hogyha készek vagytok átlépni a küszöböt (tudatküszöböt – a forditó megjegyzése).  A személynek, aki kész elfogadni mentálisan és érzelmileg is, a zürzavaros eseményeket mint evoluciós katalizátorokat, a közeljövöben sok mulatságos incidensben és váratlan, csodás felfedezésben lesz része, valamint az érzésben, mintha felébredt volna a tömeg álmából, amely magával ragadta az emberiséget az elmúlt néhány évezredben.

Tehát, úgyszólván itt a halvány útvonal a homokban.  Azok számára, akik továbbra is másokat hibáztatnak a problémáikért amikkel szembesülnek, akik inkább meghalnának mintsem felébrednek az álomból amit kollektiven álmodnak, ezzel a közelgö Zürzavaros Csomóval rendkivül nehéz lesz megküzdeni, és mint mondtuk, ez csak az elsö, a közelgö ilyen  csomók közül.  Azoknak a személyeknek viszont, akik elfogadták azt az elképzelést, hogy a Zürzavaros Csomók evoluciós katalizátorok, egészen másról fog szólni a törtönet.

Ismételten, nem az számit, hogy fizikailag hol vagytok, hanem a vibrációs frekvenciátok azaz a tudatossági állapototok.

A múltban sok eszközt bocsátottunk a rendelkezésetekre, hogy segitsenek benneteket az áthaladásban ezeken az átjárókon, amelyek szükséges és elkerülhetetlen aszpektusai a Föld és az Emberiség felemelkedésének.  Néhány az eszközök közül melyeket megosztottunk veletek, a szakrális geometriát foglalja magába.  Néhány közülük az érzelmek mesteri kezelését foglalja magába, amit mi „extázisnak és szivnek” hivunk.  Azt ajáljuk, hogy térjetek vissza ezekhez a régebbi üzenetkhez és dolgozzatok az eszközökkel amelyeket átadtunk nektek.

Habár már kétszer elmondtuk, most el fogjuk mondani harmadszor is.  Ez fundamentálisan a legfontosabb amit szeretnénk, hogy megértsetek.

Nem az számit, hogy fizikailag hol vagytok, hanem a vibrációs frekvenciátok vagyis a tudatossági állapototok az ami a legtöbbet számit. 

Azomban, most figyelmünket a vibrációs frekvencia váltásának egy nagyon egyszerü módjára szeretnénk forditani.

Amikor az általunk úgynevezett „koherens vibrációs frekvencián” vagytok, a zürzavaros eseményeken sokkal inkább mesterként, magasabb intuicióval és sokkal nagyobb tudatában annak, hogy hogyan teremtitek meg a saját álmaitokat, haladtok keresztül.  Ez a három elem szabaditja fel a tudatosságot és teremti meg a pozitiv vonzeröt, hogy a káosz közepette megtaláljátok az átjárókat (a megfelelö cselekvést) ami átvezet benneteket a zürzavaros helyzeteken.  Az effajta spirituális mesterlét vezet át benneteket az elkövetkezö idökön.

Habár nagyon kifinomult és komplex érzelmi állapotokra is képesek vagytok, mi a legegyszerübbröl szeretnénk beszélni.  Ti úgy hivjátok, hogy öröm meg nagyra becsülés.  Amikor az öröm vagy a nagyra becsülés állapotában vagytok, akkor a vibrációs ferkvenciáitok átváltanak és ti a folyamatosan felfelé ivelö vibráció kezdetén vagytok. 

Bárhogyan is teszitek ezt, és nagyon sok módja van, hogy ezt megtegyétek, mi arra bátoritunk benneteket, hogy az örömöt vagy a nagyra becsülést válasszátok  életetek alapvetö érzelmi tónusaként.  Ez mentális és érzelmi edzés, amit mi létfontosságú felkészülésnek tartunk mindarra ami az utatokba fog kerülni. 

A kultúrátok igéz bele benneteket a hiedelembe, hogy okkal lehet csak örömöt vagy nagyra becsülést érezni, de mi azt mondjuk nektek mint spirituális mestereknek, hogy megvan a képességetek megteremteni ezt a reakciót, tekintet nélkül arra, hogy mi történik körülöttetek.

Másképp szólva, nincs szükségetek okra, hogy örömöt vagy nagyra becsülést érezzetek.  Hogyha edzitek magatokat a belépésre, és ebben a vibrációs valóságban éltek, akkor a bekövetkezö káotikus idökön sokkal inkább mesterként, magasabb intuicióval és váratlan ráeszmélésekkel haladtok keresztül.

DIMENZIONÁLIS BEHANGOLÁSOK

Meg szeretnénk osztani veletek a hang ajándékát, amit mi Dimenzionális Behangolásnak hivunk, hogy segitsen nektek áthaladni az energetikai átjárón, amin a Föld most halad át.

A Dimenzionális Behangolások azok hang mintázatok sorozatai, amelyek megváltoztatják a rezgés számotokat az energia központokra gyakorolt specifikus hatásukkal, finom testetekben.  Az elkövetkezö üzeneteinkben több Dimenzionális Behangolást fogunk felajállani nektek, attól függöen, hogy, hogyan érzékeljük a Föld és az emberiség átmenetét a jelen dimenzióból a tudatosság magasabb valóságaiba.

Az elsö Dimenzionális Behangolás amit ajálunk, a toboz mirigyre van hatással, amelynek kristály szerkezete, a mi perspektivánkból nézve, mint egy kozmikus antenna müködik, lehetövé téve a benyomások, információk és az energia befogadását a létezés fény birodalmaiból.

Mialatt a Dimenzionális Behangolást hallgatjátok, azt ajáljuk helyezzétek a tudatosságotokat a fejetek közepébe, és mig a hangokat hallgatjátok, képzeljétek el mintha azok a toboz mirigyetekböl jönnének elö, ami a fej középpontjában van.  Ez a váltás az érzékelö képzeletben, lehetövé teszi, hogy a hang hullámok hatékonyabban müködjenek bennetek.

Paradox, hogy a toboz mirigyetek kristály struktúrájában a finom benyomások, tudás és információ végtelen világa van.   

Öntudatosságotok és fejlödésetek szintjétöl függöen, e Dimenzionális Behangolás hatását megtapasztalhatjátok mint egyszerü energia mozgást a fejetek középpontjában, de megtapasztalhatjátok a fény komplex hullám formáit is, amit ez létrehoz.  És megtapasztalhatjátok e fény és információs-energia áramlását az agyatok összes ideg pájáján is, és egyes esetekben az egész testeteken keresztül, söt finom testeitekben is.

Azt ajáljuk, hallgassátok meg a behangolást és döntsétek el magatok, hogy milyen értékkel bir számotokra.  Egyes személyeknek lehet, hogy többszöri „hallgatás” kell majd, ennek a meghatározásához.  Hogyha úgy érzitek, hogy a Dimenzionális Behangolás pozitivan befolyásolja a hanulatotokat, gondolkodási folyamataitokat és a finom tudatosságotokat, akkor azt ajáljuk, hogy hallgassátok meg legalább egyszer naponta, de lehet többször is, ha azt választjátok.

A Dimenzionális Behangolás hang mintázatai lényegében, a fényböl alkotott komplex hullám mintázatok hallható tükrözödései.  Ti hang mintákat és harmoniát hallatok, de ez a hallható tükrözödése annak, ami a fény birodalmaiban történik.  Másként szólva, amikor ezt a Dimenzionális Behangolást használjátok a toboz mirigyetekre összpontositva, akkor a komplex evoluciós, katalizáló fény hullámokat serkentitek, melyek hatalmas jelentöséggel birnak spirituális utazástokban.

Mi szabadon kináljuk ezt az ajándékot azzal a megértéssel, hogy akiknek fülük van a hallásra azok felismerik majd, hogy ez a szférák zenéje, a haza hivó hang és a rátok váró, magasztos sorsotok kapujának a nyitása.

A Hathorok 2009 október 8

Tom gondolatai és megfigyelései

Zürzavaros Csomók

Elöször is, szeretném biztositani olvasóinkat affelöl, hogy a Zürzavaros Csomók nem a világ végét jelentik.  És, hogyha a Hathoroknak igazuk van, akkor ezek sorozata várható 2012 elött és még jóval utána is.

Ez az üzenet nem egyike a sötét végitáleteknek, ahogy én értelmezem, hanem inkább egy kijózanitó felszólitás a felébredésre.

Ahelyett, hogy a nagy léptékü zürzavaros eseményekre mint katasztrófákra tekintenénk, a Hathorok arra buzditanak bennünket, hogy tekintsünk rájuk mint evolúciós katalizátorokra, kapukra, melyeken keresztül kiléphetünk álom varázsunkból a kiterjedt érzékelésü valóságba.

Ök kozmikus tréfának nevezik a váratlan betekintést, hogy valahányan a földön önmagunk teremtjük és fabrikáljuk valóság érzékelésünket.  

A késöi 1980-as években, amikor a „Nagy Fülü Fiúk” (ez egyike a Hathorok sok becenevének amit adtam nekik) elkezdtek kommunikálni velem, kezdettöl fogva azt mondták, hogy a föld egy felemelkedési folyamaton megy keresztül, melynek során a bolygó és az összes élet rajta a tudatosság magasabb dimenzióiba fog belépni.

Hogy ez a valóságban hogyan fog kinézni (persze, hogya ez meg is valósul) azt szabadon lehet találgatni, de a felemelkedés egyik ténye a Hathorok szerint az, hogy a zürzavaros állapotok nem elkerülhetöek.  Azok a fejlödö rendszer jelzései, amint az a magasabb energetikai nyugvás állapota felé halad.

Ha, a világ helyzetéröl gondolkodom, a folyamatban lévö pénzügyi nehézségekröl, a viharok növekvö magnitúdójáról, a Tüz Gyürü felerösödött földrengés aktivitásáról, a legutóbbi kihivásokról a H1N1 virus kapcsán meg a nemrégiben, furcsa módon történt, hat külömbözö tüzhányó egyidejü kitöréséröl Oroszországban, azon tünödöm, hogy nem a Zürzavaros Csomó kellös közepén vagyunk már?

De az üzenet leirása után, amikor ezt megkérdeztem a Hathoroktól, azt válaszolták, hogy még csak a kezdetén vagyunk a „harang ivnek” amely, az állandóan növekvö számú, egymástól látszólag különálló, zürzavaros eseményekként fogja felfedni önmagát.  Ez lényeglben az Ö definiciójuk a Zürzavaros Csomókról (Megjegyzés: hogy nagyobb belátást nyerjetek nézöpontjaikról a Zürzavaros Csomók kapcsán http://tomkenyon.co,/chaotic-nodes/. és magyarul Zürzavaros Csomók az www.Espavo.hu vagy a www.Shaumbra.hu meg a www.Fluidemerald.com  weboldalakon)

Namost, megjegyzés képpen, ez mindössze a második eset, hogy a Hathorok aktuális idökeretet láttak elöre az események kapcsán.  Utolsó alkalommal amikor ezt tették, az két évvel a jelenlegi pénzügyi összeomlás elött volt.  Abban az üzenetben a pénzügyi összeomlást látták elöre, és az idökeret amit adtak, az 6 hónaptól 2 évig terjedt, az üzenet átadásától számitva.  Ebben az esetben, jóslatuk megnyilvánulása az elörelátottak végén jelent meg, de kétségkivül az idökereten belül. 

Ez esetben figyelmeztettek, hogy nehézségbe ütközik megjósolni a Zürzavaros Csomót, önmaga a káosz elöre nem látható természetéböl fakadóan.  Érdekesnek találom, hogy mégis kitették magugat ennek veszélyének.

A múltban találtam lényeket, akik a tudatosság más dimenzióiban léteznek, és a pontos dátumok megjósolásában gyengének bizonyultak, habár, néha sikeresen elörelátták az események általános tételeit.  Szóval, nem lennék meglepödve, ha kiderülne, hogy a Hathorok téves idökeretet adtak.  Azomban, úgy érzem, hogy figyelemre méltóak a dolgok általános elörehaladásával  kapcsolatban.

Azt hiszem, sokunknak van nagyon is valós érzése, hogy a dolgok kicsúsztak az ellenörzés alól, és mindannyian, egyfajta kollektiv szakadék szélén állunk.  Hogy a szakadék  milyen is lesz, az valószinüleg nem válik világossá mindaddig, mig a másik oldalára nem érünk.  Közismerten jobb az utólagos bölcsesség, mint az elörelátás. 

Mindegy, a Hathorok arra bátoritanak bennünket ebben az üzenetükben, hogy emeljük mesterszintre az azonnali öröm és nagyra becsülésre való váltás müvészetét, anélkül, hogy bármilyen okra lenne szükségünk ezt megtenni.  Teljesen rávilágitanak arra, hogy az effajta spirituális mester szint elengedhetetlenül fontos az utunkba kerülö káosz kezeléséhez, tekintet nélkül arra, hogy az mikor következik be.

Az a személyes tapasztalatom az örömröl és a nagyra becsülésröl, hogy amikor sikerül ezekben az érzelmi állapotokban lennem, megváltozik a vibrációs mezöm, és ez, ahogy a Hathorok mondják, egy pozitiv vonzeröt generál, ami több olyan dolgot hoz be (sokszor misztériózus és váratlan módon), amiért örömöt és nagyrabecsülést érzek.

Hogyha egyre több és több ember lép be az aggodalom állapotába, a káosz megnövekedett incidensei miatt, a Föld érzelmi atmoszférájával egyre nehezebb lesz megküzdeni.  És hogyha empatikusak vagytok, vagy csak spirituálisan érzékenyek, akkor tudjátok, hogy miröl beszélek.

Számomra az üzenet elsö részének a legfontosabb pontja a felhivás, hogy váljunk mesterévé az örömnek és a nagyra becsülésnek, hogy ezáltal beléphessünk és fenntarthassuk a magasabb vibrációs mezöket.  Ez lehetövé teszi számunkra, hogy a könnyedség és a biztonság nagyobb érzésével haladjunk keresztül a zürzavaros eseményeken, bárhogyan és bármikor is jelennek  meg azok.

Dimenzionális Behangolások

Az üzenet második része, a Hathorok által úgynevezett, Dimenzionális Behangolásokkal foglalkozik.  Lényegében ezek hang kódok, melyek segitségünkre lesznek, ahogy haladunk felfelé a felemelkedési folyamatban. 

Elöre jelezték, hogy több ilyen hang metitációt fognak megosztani velünk, amikor annak szükségét érzik.

Az elsö Dimenzionális Behangolás a toboz miriggyel foglalkozik, ami többé-kevésbé a fej közepén halyezkedik el.  Ez egy csodálatos mirigy több okból is kifolyólag.  Az egyik leg egzotikusabb aszpektusa ennek a mirigynek azzak kapcsolatos, hogy a bele ágyazott kristály struktúrák kácitból vannak. 

A Hathorok szerint, ezek a kristályok kozmikus antennákként müködhetnek, és képesek összekapcsolni bennünket a fény birodalmaival és a tudatosság más dimenzióival.  Ezt a mirigyet létfontosságúnak tartják a felemelkedési folyamatban, igy az elsö Dimenzionális Behangolás a toboz mirigyben lévö kristály struktúrákat hivatott aktiválni és serkenteni annak érdekében, hogy megnyissuk illetve elmélyitsük kapcsolatunkat a létezés más birodalmaival.  Ennek tiszta eredménye, a Hathorok szerint, a spirituális rálátás és intuició növekedése, valamint a vezettetés az idö és tér korlátain kivül létezö aszpektusaink által.

Néhányatokat érdekelheti, tudni szeretnétek, hogy a hangfelvétel milyen körülmények között készült?  Több Hathor hang meditációhoz hasonlóan, ez is az éjfél utáni istentelen órákban lett letöltve hozzám.  Kifejezetten, felébresztettek miután már lefeküdtem és utasitottak, hogy menjek a studióba és kezdjem el a hanganyag felvételét.  A felvételezés zöme a hátralevö hat órában történt, az Októberi Szüreti Telihold elött. 

Azt ajállom, kövessétek a Hathorok ajállatát ebben. Halgassátok meg és figyeljétek meg, hogy vonz-e benneteket.  Néhány lehallgatás után már meg tudjátok állapitani, hogy ez olyan valami-e ami táplál benneteket és hatásos-e vagy sem.

Hogyha nem müködik számotokra, akkor felejtsétek el.  De, hogyha olyanok vagytok mint én, csodálni fogjátok mindkettöt, a hang meditáció finom energiáit és azok hatóerejét is.  Többször is meghallgatom naponta és gyakran egy hosszabbitott változatban, ugyanis többször megismételem a felvételt egymás után.  Azt vettem észre, hogyha ilyen módon összpontositok a toboz mirigyre huzamosabb ideig, az elmélyiti a megtapasztalást és toboz mirigyemnek azt az érzést adja, hogy a fény jelzötüzévé változott.

Lehallgatási utasitások

Az 5:47 felvétel hallgatásának a célja az, hogy serkentsük a tudatosség növekedését és aktiváljuk a energetikai potenciálokat a toboz mirigyben elhelyezkedö kristály struktúrákban.

Az ezotéria szempontjából, a toboz kristályok (amelyek a tobozmirigybe vannak beégyazva) úgy müködnek mint egy fajta kozmikus antenna, amit a fény magasabb vibrációs birodalmaihora lehet hangolni.  Ténylegesen, ez a szándékos célja ennek a pszihoakusztikus katalizátor hallgatásának.

Ezt a hang meditációt stereo fülhallgatókkal a legjobb hallgatni.  Bármelyik tipusa a fülhallgatóknak megteszi.

Amikor hallgatjátok a felvételt, összpontositsátok figyelmeteket a fejetek központi részére, ahol a toboz mirigy helyezkedik el.  Kápzeljétek el, hogy a hangok a toboz mirigyböl jönnek ki, habár a valóságban, a hangok a füleiteken keresztül jönnek be.  Ez az egyszerü váltása az érzékelö képzeletnek hozza majd létre, az eröteljes elme-módositás tapasztalatát.

Többször is végighallgathatjátok a felvételt egy meditáció során, ha az a kivánságotok.  Azomban, felhivom a figyelmeteket arra, hogy a hanganyag ismételt hallgatása, egy fajta psziho-spirituális tisztitó reakciót válthat ki.  Hogyha egy ilyen reakciót tapasztaltok, hagyjátok abba a hanganyag hallgatását.  Csináljatok szünetet, majd naponta csak egyszer hallgassátok mindaddig, mig energia rendszeretek hozzáidomul a toboz mirigy felerösödött aktiválásához.

Fontos Figyelmeztetés:

Rendszerint a felvétel tökéletesitésének folyamata során bizonyos frekvenciákat lecsökkentenek, hogy a felvétel a külömbözö rendszerek széles skáláján legyen lehallgatható.  Ez esetben egyetlen frekvencia sem lett lecsökkentve, nyilvánvaló okokból kifolyólag.  Ez azt jelenti, hogyha a felvételt gyenge minöségü rendszeren (fülhallgató nélkül) játszátok le, a lejátszó rendszeretek hangszórói lehet hogy nehezen kezelik majd az összes frekvenciákat.  Más szavakkal, rendszeretek torzithatja a hangokat/vagy vibrációt hallhattok a hangszórókban.  Ez a probléma teljes mértékben elkerülhetö, hogyha fülhallgatókkal hallgatjátok a felvételt, ami egyébként is a legjobb módja a meditáció lehallgatásának.

A hanganyag a következö cimen található:   http://tomkenyon.com/sound-gifts/dimensional-attunement-pineal ez megnyitja a hang ajándékok oldalt a Hathor Pineal Gland Dimensional Attunement cimszavakkal az oldal közepén. A szöveg alatt lila betükkel két lehetöség van adva, a hanganyag lehallgatására vagy másolására klikkelj az elsö lehetöségre: Listen or Download

Forditotta: Sári Izabella

Szerzöjogi Közlemény

2009 Tom Kenyon.  Minden jog fenntartva.

Az üzenet szabadon másolható és megosztható bármelyik médián keresztül, mindaddig mig semmilyen változtatást sem eszközöltök rajta, tüntessétek fel a szerzö nevét, a szerzöjogi közleményt és a web cimet ahol az eredeti szöveg megtalálható.

Az eredeti üzenetet a http://tomkenyon.com/Chaotic-Nodes-and-Dimensional-Attunements weboldalon található.

Weboldal: http://tomkenyon.com Contact: office@tomkenyon.com

 

   

 

  

Share

Hazugságok, Fél-Igazságok és Manipulációk

 

A Hathorok planetáris üzenete   Tom Kenyon csatornázásában

2009 augusztus 10

Beszélni szeretnénk veletek a veszélyes és kiszámithatatlan átjáróról, ahová most beléptek.  Erröl már szóltunk a múltkori üzenetünkben, amikor a zürzavaros csomókat vitattuk meg.

A mi látszögünkböl nézve egyre közelebb kerültök egy ilyen káosz megnyilvánulásához.

Több oka is van ennek és mi ezeket szeretnénk megvizsgálni.  Elöször azomban, az emberi tudatosság szuverenitásába vetett hitünkröl szeretnénk nektek megerösitést tenni.   Mi hiszünk abban, hogy ti egyénileg és mint közösség is, meg tudjátok változtatni sorsotokat még akkor is, ha az éppen kibontakozik elöttetek.

Ennélfogva ez az üzenet nem egy végitélet, hanem felhivás a jelenlétre és a spirituális mesterré válásra.

Ahogy mi látjuk, a H1N1 Virus, vagyis köznyelven a „sertés influenza” genetikailag meg lett tervezve és megalkotva.  Ez nem egy természetes mutáció.  Ez a kormányaitok mögött álló, rejtett erök tudatos próbálkozása, hogy ellenörzésük alatt tartsonak (control) és manipuláljonak benneteket.  Ez egy társadalmi kisérlet, irtózatos következményekkel, ha sikerrel jár.

A hazugságok, fél-igazságok és manipuláciok nagyon összetekeredettek a virussal kapcsolatos információkban.  De bármi is légyen a kimentel, számunkra teljesen világos, hogy az emberi tudatosság kezdeményezésére született.

És az is teljesen világos számunkra, hogy csakis az emberi tudatosság képes megváltoztatni azt.  A manipulálásra használt egyik legjobb taktika a túlélésért való rettegés, és a sötét erök minden rendelkezésükre álló aljasságot bevetnek, hogy a félelem eluralkodjon az elkövetkezö néhány hónapban (sokkal kevésbé években).

Mint spirituális mestereknek, az a feladatotok, hogy felül lépjetek ezen a kollektiv elme kontrollon és megtaláljátok saját egyéni ösvényeteket amely keresztül vezet a bekövetkezö káoszon.  Erre nincsennek specifikus irányelvek, hogy hogyan tegyétek ezt.  Ez töletek függ és a saját megkülömböztetö képességetektöl.  A mi látószögünkböl nézve az úgy fog megjelenni, mintha felhasadna a társadalmi tudatosság szövete.

Itt vannak azok akik a félelem mellé állnak és radikális intézkedéseket szorgalmaznak, beleértve de semmiképpen sem korlátozva a védöoltásokra.  Mindannyiatoknak saját döntést kell hoznotok ezzel kapcsolatban, hiszen ti éltek testben és ti lesztek érintve a legnagyobb mértékben.

De azt is el kell mondanunk, hogy a mi perspektivánkból nézve ezek a védöoltások nagyon gyanúsak.  Fertözöttek; nem nyújtanak védelmet.  Ténylegesen, sokaknak fognak kárt okozni az egészségében és durva tudat kontrolláló szereket tartalmaznak, a baba cipöben járó tudomány ág a „nano technológia”-által megmintázva.

Ismételten mi nem tudunk és nem is akarunk tanácsot adni, hogy mit kell és mit nem kell tennetek ebben az esetben.  Az a ti önálló választásotok.  Mi csak tájékoztatunk benneteket arról amit látunk és ahogyan látjuk a szituációt. 

A gazdasági problémáitok nem értek véget.  Gazdaságotok néhány elemét stabilizálták akik a gazdasági hatalom gyeplöit a kezükben tartják, zárt ajtók mögött, titkos intézkedésekkel.  De a gazdasági rendszert szétzúzzák az idözitett bombák és a növekvö gazdasági válság kiváltotta stressz csak  hozzáad még a káoszhoz.

Sok más elem is fel fog erösödni, ahogy közelebb értek ahhoz, amit mi Zürzavaros Csomónak (chaotic nodes) azonositottunk.  De ezen üzenetünk fö célja, hogy megmutassuk a nyakatokon lévö, kiszámithatatlan és veszélyes tranziton keresztül vezetö ösvényt. 

Ezek nem a gyenge szivüeknek való idök.  Ezekben az idökben elö kell szednetek az összes bennetek lévö bátorságot, éleslátást és intuiciót.

Szavaink azokhoz szólnak akik érzékelik a jelen igazságát.  Hogyha az amit mondunk  túl megeröltetönek látszik képzeletetekben, akkor szükségtelen, hogy folytassátok az olvasást.

 Szavaink hozzátok szólnak akik tudjátok, hogy az idö elérkezett, hogy itt az idö az igazi mesterré válásra, és annak ellenére, hogy a félelem még ott lappang az elmétekben és a szivetekben, tudjátok, hogy bennsötökben feltámad a bátorság, hiszen az egész élet a választásaitokon múlik.  

Amint a félelem felerösödik a kollektiv elme kontroll által, létfontosságú, szinte kötelezö, hogy túllépjetek rajta; hogy elkerüljétek a számotokra megnyitott félrevezetö tájékoztatási csatornákat, amelyekbe  ütközni fogtok bármerre is forduljatok, a média, a térsadalmi nyomás gyakorlás és a lehetséges kormány intézkedések és közbenlépések által.

Sok elözö üzenetünkben beszéltünk már a külömbözö módokról, ahogyan ezt megtehetitek.  Elözö üzeneteinkböl az „Exstázis és a Sziv” (Exstasy and the Heart), az „Egyensúly Holonja” (Holon of Balance), és különösképen a „Felemelkedés Holonja” (Holon of Assension) ajálnánk nektek.

Ezek azomban technikák, belsö technológia az elme számára.  Ezek segithetnek és segitenek is benneteket, hogy felüllépjetek az elme kontrollon.  De vannak ettöl egyszerübb módszerek is, amelyeket most meg szeretnénk vitatni.  Ezek a ti igazi természetetek aszpektusai.

A „Titkok Titka” egész egyszerüen az, hogy ti teremtö lények vagytok – egyszerre emberiek és isteniek.  Ez a tudás, mármint az igazi természetetek, szándékosan el lett rejtve elöletek vallásaitok és filozófiáitok többsége által.

Ezek a titkok persze tiltott gyümölcsök, mert ha részesültetek volna belölük, akkor tudomást szereztetek volna saját istenségetekröl annak ellenére, hogy az anyagban éltek.  Tudomást szereztetek volna arról, hogy ti teremtitek a jövötöket ebben a pillanatban és életetek minden pillanatában, gondolataitok és érzéseitek által és a választással, hogy mit gondoltok és éreztek önmagatokról és egymásról.

A „Titkok Titka” kiszabadit benneteket az emberi korlátok börtönéböl.  Felszabadit benneteket az idö, a tér és a körülmény kényszer hatása alól.  Teszi ezt pedig azáltal, hogy megnyitja a saját elmétek kapuit, kiszabaditva azt a mentális fogságból amit azok az erök vetitettek ki rátok, akik visszatartani és manipulálni akarják az emberiség sorsát, saját önzö céljaikért.

A „Titkok Titka”-nak négy aszpektusa van.

AZ ELSÖ a képességetek, hogy megszerezzétek a spirituális felismerést vagy éleslátást, hogy átlássatok a hazugságokon amiket kivetitenek rátok.  És, hogy lássátok az „igazi ösvényt” a legsürübb sötétségben is.

A MÁSODIK a képességetek, hogy érezzetek.  Ez a titkok legbelsö magja.  Ez a legdrágább kincsetek, habár ugyanakkor ez a legsúlyosabb dilemmátok is.  Azok, akik ellenörzésük alatt tartani és manipulálni akarnak benneteket jól tudják, hogy céljaikat csakis az szolgálja, ha lefagyasztva illetve paralizálva tartják képességeteket és semmi mást, csak az alsó emocionális spektrumot érezitek.

A HARMADIK aszpektus a képességetek, hogy az igazságotokat mondjátok.  Az elkövetkezö idök sokatoktól megkövetelik majd, hogy tisztán kimondjátok az igazságotok, még akkor is ha az szöges ellentétben áll a körülöttetek levökével.

A NEGYEDIK aszpektus a cselekvö képességetek.  Ez a négy aszpektus együtt gyökerezik és a szabadságotok forrása.

Szivetek természetében rejlik a minöség, hogy érezni tudtok és az összes közül, ez a legmélyebb titok.  Mert ez lehetöséget nyújt nektek arra, hogy megváltoztassátok vibrációs mezötöket, és EZ a kollektiv elme kontroll túllépésének a kulcsa. 

Habár ez nevetségesen egyszerünek hangzik, e titkok lényegi igazsága az amit ti örömnek, nagyra becsülésnek és hálának neveztek.  Fedezzétek fel az életetekben azokat a dolgokat, helyzeteket, embereket, gondolataitokat és érzéseiteket, barmit ami okot ad az örömre, a nagyra becsülésre és a hálára.  Ápoljátok ezeket akár egy értékes kertet a mérgezö gyomok között, mert ez a kert növekedni fog és táplál majd benneteket.

Paradox több szinten is ( nem csak érzelmileg és pszichologialag, de spirituálisan és még fizikailag is) amikor az öröm, a nagyra becsülés és hála ereje elér egy bizonyos amplitudót vagyis erösséget, szó szerint elöidézheti a fizikai valóság megnyilvánulását.  Igy, még a legsötétebb pillanatokban is, ha spirituális mesterként túlléptek a félelmen és az örömöt, a nagyra becsülést meg a hálát kultiváljátok, váratlanul kevezö pillanatok és helyzetek kinálkoznak számotokra.

És végül szeretnénk rávilágitani arra, hogy ezek a sötét idök a leghatalmasabb perceitek lehetnek.  Bennetek van a Titkok Titka.  Használjátok!  Menjetek át a fátylon a rátok váró új világba.  És legyen a létezés új dimenziójába vezetö utatok a sikerek áldásaival beszórva.

A Hathorok

2009 augusztus 10

Tom megfigyelései

Elöször is azt szeretném elmondani, hogy a Hathorok semmiképen sem mondják meg egyikünknek sem, hogy mit tegyünk.  Ök egyszerüen csak megosszák velünk amit a világ jelenlegi helyzetében látnak.

A próféciák furcsa állatok.  Az a rendeltetésük, hogy figyelmeztessenek bennünket a jövö valószinü kimenetelére de nincsennek köbe vésve.  Én idönként a majdnem gumidefekt metaforát használom annak ecsetelésére, hogy mi történik a próféciával.

Hogyha az autódat vezeted és valaki felhivja a figyelmed, hogy csaknem üres a kerék és közel vagy egy gumidefekthez, akkor egy proféciát adnak neked.  Namost, ha te úgy válaszolnál erre ahogyan egyes személyek válaszolnak a próféciára, akkor olyasmit mondanál hogy: ” Ó Istenem, gumidefektem lesz és én semmit sem tehetek ellene!”

Az igazság az, hogy igy a lehetöségek nagyon szük látókörére korlátoznád le magad.  A másik sokkal leleményesebb lehetöség az lenne, hogy elmész megjavittatni a kereket (vagy legalább felpumpálnád).  Akkor megváltoztatnád a próféciát.

A próféciák természetüknél fogva módositásra lettek szánva.  És a hatalom, hogy megváltoztassuk a próféciákat (tekintet nélkül arra, hogy azok mennyire irtózatosak lennének), a választási képességünkben rejlik. 

De elöször is tudnunk kell, hogy van lehetöségünk a választásra.

Én azt hiszem ez az a bökkenö, amiröl a Hathorok beszélnek.  Megvan a képességünk rá (akár tudatában vagyunk ennek, akár nem), hogy a kollectiv tudatosság választásától eltérö vibrációs mezöt válasszunk.  És a magasabb vibrációs mezök, mármint az öröm, a nagyra becsülés és a hála másfajta sorsot (kimentelt) eredményeznek mint a félelem, a harag vagy az ellenségeskedés.

Egyik a nagy kihivásaink közül az, hogy rászedtek bennünket abba a hitbe, hogy kevesebb választási lehetösegünk van önmagunk számára, mint amennyi velünk született.  A Hathorok  nyiltan a vallás és az önkorlátozó filozófiáink vállaira irányitják birálatukat ezért a hrelyzetért.  Ezek rabolták el bennsö szuverenitásunkat, azáltal, hogy felelöség vállalásunkat valami misztikus, hatalmunk feletti eröre ruházták át. (az angol responsibility=felelöség a response-ability=válasz-képesség szavakból képzödött a forditó) Ennek lett az erdménye a válasz-képességünk csökkenése és azt hiszem ez vezetett kultúránk jelenlegi zsákutcájába.

Eonok óta követtük vallási és politikai vezetöinket egészen a szakadék széléig anélkül, hogy megkérdöjeleztük volna.  Ha folytatjuk a vak, szolgai engedelmesség útját (gondolkodás és választás nélkül önmagunk számára) akkor, azt hiszem, az emberi történelem mélységesen sötét korszakába lépünk.  Ennek a jelei mindenütt ott vannak, csak nyissuk ki szemeinket. hogy átlássunk a ránk zúditott tömeg hipnotizáló büvöleten.

Ismételten, a Hathorok azok a módszerek használatára emlékeztetnek bennünket, melyeket megosztottak velünk az idö , a tér és a kötülmények határainak meghaladására.  Ezek az Exstázis és a Sziv, az Egyensúly Holonja és a Felemelkedés Holonja.

Öszintén mondhatom, saját tapasztalataimból és nagyon sok személy jelentéséböl a világ minden tájáról, hogy ezek a módszerek müködnek.  De használnunk kell ezeket a belsö technológiákat ahhoz, hogy élvezzük elönyeiket.

Ebben az üzenetben azomban a Hathorok egy egyszerübb módot is megosztanak velünk a kollektiv elme kontroll alóli szabadulásra. Ök ezt a Titkok Titkának nevezik, és én személyesen ezt a részt találom a legérdekesebbnek. 

Szeretném öszintén azt mondani, hogy ezek mestere vagyok, de akkor nem az igazságom mondanám nektek.  Az én igazságom az, hogy van amikor megvalósitom az örömöt, nagyra becsülést és hálát, máskor meg szánalmasan elmulasztom.

Megfigyeltem viszont, hogy ha az öröm, a nagyra becsülés és a hála vibrációs mezejében tartózkodom, akkor valamiképpen izolálva vagyok korunk kavargó örületétöl.  Olyan ez mintha felfüggeszteném a konfliktusokat amelyekbe úgy elmélyültem az imént.  És azt is észrevettem, hogyha ezek az érzések elég hosszú ideig tartanak, ezt a vibrációs mezöt külsö körülményeim is visszatükrözik.  Más szavakkal, körülöttem mindenütt olyasmi bukkan fel ami örömöt okoz, nagyra becsülést és hálát mint a derüs nyugalom és a furcsa egybeesések (szinkronicitások) amelyek rendelkezésemre állnak.

Amikor megadom magam a félelem, a harag és az ellenségeskedés alsó vibrációs mezejének (gyakran miután túl sokat néztem vagy olvastam a hireket, vagy egyszerüen átadom magam a rossz szokásomnak, hogy a legrosszabb esetet képzelem el), akkor a konfliktusaok világába merülve találom magam.  A derüs nyugalom és az öröm eltünik, és a világ amely csodákkal és lehetöségekkel volt telitve, szerte foszlik a szemeim elött.

De tisztában vagyok azzal, hogy ez mind az én teremtésem.

Azt hiszem a Hathorok látják a mélyülö hasadást azok között akik azt választották, hogy felfelé élnek az öröm, a nagyra becsülés és a hála vibrációs állapotában; és azok között akik azt választották, hogy a félelem, a harag és az ellenségeskedés vibrációs mezejében élnek, a domináns emocionális állapotban, amelyet jelenleg a tömeg média és a napi politika által vetitenek ránk.

Majd meglátjuk mi fog kialakulni a kollektiv sorsunkkal kapcsolatos kérdéskörben, de mind azok közülünk, akik a felfelé élésre törekszünk, kétségkivül érdekes idöket látunk majd.

Én személyesen úgy is tekintek erre az egészre mint egy táncra a felemelkedés müvészete (felfelé élés) és a leszállás (lefelé élés) között.  És, ha kissé tovabb nyújtanám a tánc metaforát, akkor azt mondanám, hogy mindannyian nyakig benne vagyunk a Nagy Mambozásban.

Habár a Hathorok ezt nem emlitették közvetlenül, én azt hiszem egyik legjobb szövetségesünk ezekben az idökben a jól megfent humorérzék lesz.  Végül is, legalább egy perspektivából, ez az egész egy nagy kozmikus tréfa, rajtunk tréfálkoznak. És az bizonyos, hogy azoknak közülünk akik meg tudjuk örözni humorunkat érintetlenül, sok alkalmunk lesz nevetni önmagunkon, a vezetöink patetikus butaságán és a Maya (az illúziók világa) nagy táncán, amint átkeringözik a Régi Világból az Új Valóságba.

Forditotta: Sári Izabella

Az eredeti üzenetet a http://tomkenyon.com/Lies-Half-Truths-Manipulations weboldalon található.

Copyright 2009 Tom Kenyon Szerzöi Jog Fenntartva

A Hathorok üzenete megosztható és megvitatható másokkal és báarmilyen formában dijmentesen terjeszthetö de tartalma semmilyen módon sem változtatható meg és tartalmaznia kell ezt a copyright utóiratot.

Weboldal: http://tomkenyon.com Contact: office@tomkenyon.com

 

Share

Zürzavaros Csomók

A Hathorok 2009, április 27-i üzenete  Tom Kenyon csatornázásában

Bármelyik energia rendszer, magasabb vagy alacsonyabb koherens rendbe való váltása zürzavaros eseményekkel járó folyamat mig eljut az új, nyugodt energia állapotba.  Földetek sem kivétel ez alól.

Ezt szemelött tartva, a bolygószintü zürzavaros események növekedésére számitunk.  Ezalatt azt értjük, hogy nagy léptékü zürzavaros esemény(ek) közeleg(nek).  Mi az ilyen eseményeket „Zürzavaros Csomók”-nak (Chaotic Nodes) nevezzük.  A zürzavaros események a Csomók geometriai kifejlödésének az elöfutárai, és ti egy ilyen Csomó küszöbén álltok.

A Zürzavaros Csomók tulajdonképpen a lehetséges kvantum hullám taréja, a hullám mozgató ereje pedig sok energetikai terület egyidejü kölcsönhatása. 

Nézzük csak a vizet mint metaforát, majd miután ezt megtárgyaltuk, szeretnénk azt kivetiteni a világotok helyzetére.

Amikor vizet forraltok, a vizet alkotó molekulák (hidrogén és oxigén atomok kötéséböl állnak) felgyorsulnak.  Ez láthatatlan számotokra, mivel ez túl parányi terület ahhoz, hogy lássátok.  Ha viszont hozzányúltok a fazékoz, meleget éreztek.  Ahogy a hö fokozódik a viz molekulák egyre gyorsabban mozognak, sürübben egymásnak ütköznek, egyre nagyobb surlódás keletkezik.  A viz egy része gyorsabb rezgésszámba megy át és megváltoztatja természetét vizröl gözre.  Ha most nyúltok a fazékhoz, forrónak jellemeznétek.  Természetesen megégetitek a kezeteket, ha túl sokáig tartjátok egy forrásban lévö vizes fazékon!

Mielött a hö hatásának tettük volna ki a vizet, azt mondhatjuk, hogy a viz egy bizonyos energia területen tartózkodott és ezt hömérsékletével mérhetitek.  Amint a viz hömérséklete emelkedik a hö hatás következtében, nö a zürzavar mivel a viz molekulák sebes mozgásba kezdenek.  Namost, ha a viz molekuláknak lenne azon emberi tulajdonságuk, hogy ellenállnak a változásnak akkor a fokozott hövel és annak következményével a zürzavarral nehezen küzdenének meg. 

Amikor a viz eléri a forrpontot, akkor belép az úgynevezett Zürzavaros Csomóba.  Ez, az energia állapot váltása, és hogyha belenéztek a vizes fazékba éppen csak mielött a viz forrni kezdene, ezt láthatjátok is.  Ezt nevezzük mi Zürzavaros Csomónak.

Elöször csak vékony erecskékben szállingózik a buborék a felszinig és amikor a viz felszinére ért, gözt bocsát ki.  Kezdetben csak kevés gözt láttok, de amint az egész fazék viz eléri a forrpontot, akkor az ugynevezett „lobogva forró” vizet látjátok.  Ezen a ponton a viz nagyon turbulens és nagy része energia állapotát cseppfolyósból (viz) gáznemüvé (göz) váltja.

Arra szeretnénk ezzel rámutatni, hogy a Zürzavaros Csomó hasonló mint amikor a viz lobogva forrásba vált (a forró viz lobogva forrni kezd), ami egy hirtelen váltás és vele jár a párolgás.  És amikor a Zürzavaros Csomó megjelenik, nagyon nehéz elörelátni, hogy mi fog történni kevetkezöként.

Hogyha egyetlen molekula lennél a lobogva forró vizben amely épp, hogy belépett a Zürzavaros Csomóba, aligha tudnád, hogy hol leszel bármelyik pillanatban.  Lehetsz a fazék alján, majd hirtelen egy sebesen felfelé száguldó höáramlattal a felszinen találhatod magad és egy váratlan pillanatban gyorsan átválthatod energia állapotod vizböl párára (göz).

Természetesen ez egy metafora; és mi  itt nem arra utalunk, hogy olyan egyszerüek vagytok mint a viz.  Azomban a Zürzavaros Csomók elve minden energia rendszerre érvényes beleértve a ti energia rendszereteket és a Föld energia rendszerét is. 

Amint már mondtuk, mi azt látjuk, hogy ti egy ilyen Zürzavaros Csomó szarvánál vagytok és számos tényezö kölcsönhatása beindithatja a folyamatot.  Azt is mondtuk már az elözöekben, hogy a Zürzavaros Csomókat sok energia terület egyidejü kölcsönhatása mozgatja.  A lehetséges katalizátorok nagy számban vannak jelen, mint például a Nap kitörések fokozott aktivitása, a baktériumok és virusok mutációja, az ökoszisztéma válsága, az éghajlati viszonyok szeszélyes ingadozása ami hatással van az élelem és viz ellátásra, a Föld változásai beleértve a tüzhányó kitöréseket és földrengéseket, a pénzügyi bizonytalanság és a politikai alkalmatlanság a világ eseményeinek a kezelésében, csak néhányat megemlitve a számtalan tényezö közül.

Amikor a Zürzavaros Csomó a ti idö vonalatokra ér, valószinüleg néhány ezen tényezök közül fokozódik és olyan módon hat egymásra ami nem elörelátható.  Mi úgy látjuk, hogy nagy a valószinüsége annak, hogy több Zürzavaros Csomó is bekövetkezik a következö 10 évben, fokozódó intenzitással és számuk is megnö.

Azok szemszögéböl nézve, akik az alacsonyabb energia állapotban kivánnak tartózkodni és ezáltal az alacsonyabb tudatosságban (az átlag ember), egy-egy Zürzavaros Csomó érkezésével megküzdeni nem lesz könnyü dolog; mindenféle elöre nem látható esemény és kapcsolat fog felmerülni amikor a zürzavar eléri a tetöfokot.  Sokan hajlamosak lesznek a mentális és érzelmi ingadozásra a Zürzavaros Csomó helyzetben.  Ez érzékelt valóságuk összeomlásának az eredménye.

Természetesen, az elkövetkezö években a személyes és kollektiv valóság sok oldala lesz kihivások elé állitva.

A mi szemszögünkböl nézve, a Zürzavaros Csomók számának növekedése az energia állapotok fizikájának elkerülhetetlen aszpektusa és a tudatosság magasabb dimenziókba váltásának követelménye is.

Ez kihivásokkal teli idöszak lesz sokak számára, mivel a világ amiröl azt hitték, hogy ismerik, a szemük láttára alakul át illetve változik meg.  De ez az idöszak a felgyorsult fejlödés hatalmas lehetöségeit is hordozza (mint a tudatosság magasabb dimenzióba való váltása).  A tudatosság magasabb dimenziói alatt mi specifikusan az idö és tér tudatosságot értjük, amely nincs egyidejü érzékelésükkel behatárolva.  Jelenleg az emberiség élesen tudatos az anyagi világban való létezésre, de kevésbé tudatos az energia más birodalmaiban (dimenziók) való létezésre.  Amikor az emberi tömegek kollektiven megtapasztalják az energia más birodalmaiban való létezést, akkor beléptek majd az Arany Korba.

Sajnos még mindég az Arany Kor születési folyamatában vagytok, és kollektiven még nem születtetek meg abban a valóságban.

Egyének megteszik ezt a váltást a megnövekedett zürzavar közepette is.  Tulajdonképpen, ha készen vagytok rá, ezek a Zürzavaros Csomók valójában segitenek benneteket, hogy a saját energia állapototokat egy magsabb rendüre váltsátok át.  Az eredménye ennek a tudatosság beli váltásnak az, hogy kreativabbá váltok az új és szokatlan helyzetek kezelésében.  És egy magasabb rendü -> megnövekedett üsszefüggés = koherencia – energia állapotba való váltás lehetövé teszi számotokra, hogy küzvetlenül tapasztaljátok meg transzcendens természeteteket, amely az idö és tér korlátain túl van, már testbeni életetek folyamán.

Azt tanácsoljuk, hogy a Zürzavaros Csomók ideje alatt, amilyen sürün csak tudjátok, alkalmazzátok a Felemelkedés Holonját!  Az majd átváltja energia állapototokat és lehetövé teszi számotokra, hogy a valóságotok zürzavaros elemein több kegyelemmel és nagyobb folyékonysággal menjetek át, lehetövé téve, hogy inkább a „megfelelö helyen a megfelelö idöben” mint sem a „rossz helyen rossz idöben” legyetek.  Ténylegesen azomban, a mi rálátásunk szerint nincs megfelelö vagy rossz hely ahol lehettek.  Az számit, hogy mit kezdetek azzal ami megnyilvánitja önmagát nektek.

Amint az emberiség elkezd kollektiven áthaladni ezen a küszöbön álló Zürzavaros Csomón, sokkal több váratlanra számithattok, mint amit valaha is el tudtatok volna képzelni, még a legvadabb sci-fi filmjeitekben sem.  Alkalmazzátok a Felemelkedés Holonját sürün!  Váltsátok át energiátokat!  Másszatok felfelé a tudatosság létráján!

A Hathorok

2009, április 27-én

Tom Gondolatai és Megfigyelései

Habár ez az üzenet a fizikával foglalkozik, azt hiszem, hogy eléggé magától értetödö, és biztos vagyok benne, hogy a viz metafora találó, mert ha más nem is, de úgy tünik, hogy a hö úgymond bekapcsolódott.

Miután megkaptam ezt az üzenetet, megkértem a Hathorokat, hogy pontositsák azon kijelentésüket, hogy ez a Zürzavaros Csomó a küszöbön van.  Az én tapasztalatom szerint a magasabb dimenzióbeli lényekkel, az ö idöérzékelésük különbözik a miénktöl; ami nekünk egy örökkévalóságnak tünhet, az egy kozmikus szempillantás számukra.

Igy hát, amikor a pontositást kértem, azt mondták ahogyan most látják, a fokozádó zürzavar sokrétü területei új és szokatlan módon hatnak egymásra.  Tehát elörelátni, hogy pontosan melyik pillanatban nyilvánul meg a Zürzavaros Csomó a mi idövonalunkon, az szükségképpen változó.

Nézzük csak ezt a Hathor eszmét 3 tetszöleges területet kiválasztva.  Elöször is nézzük a bioszféránkat!  A globális felmelegedés következtében – bármi is legyen annak az oka – az állatvilág veszélyeztetve van, mert megszünnek élethelyeik és az élelem forrásaik.  Veszély fenyegeti a fajok egész seregét, kezdve a madagaszkári Lemúra majmoktól-akkora a rájuk nehezedö stressz, hogy eggyesek abbahagyták a szaporodást; a jegesmedvék életterülete a sarki jég-olvadóban van; a bálnák élelem forrásaikat veszitik el; egyes fafajták abba hagyták az oxigén termelést…  És ez csak egy terület, amit tágabb értelemben ökoszisztémának nevezünk.

És itt vannak az állandóan növekvö idöjárási anomáliák amelyek bolygószerte pusztitanak.

Mi emberek úgy látszik elfelejtjük, hogy mi is az ökoszisztéma részei vagyunk.  Mi lehetünk a táplálék lánc tetején és lehetünk a domináns faj a környezetünkre ható képességünk szempontjából; de ha a másik fajokra ható stressz olyan eröteljes, hogy kihat a szaporodásukra, akkor mi leszünk a következök?

Persze, Canadabol jött néhány komoly tanulmány miszerint bizonyos müanyagok melyeket a müanyag cumis üvegekhez használnak kihatással vannak a kisfiúk szaporodó képességeire.  Növekszik a bizonyitékok száma, hogy ha ezek a fiú gyermekek felnönek, a reproduktiv rendszerük cserben hagyja öket.  A lemura majmok nyomdokait követjük majd?

Igy a szóban forgó téma kedvéért itt van három egymásra ható terület:   1) az ökoszisztéma,    2) a szeszélyes idöjárás ami stresszeli a növény és állatvilágot,     3) a technológiai civilizációnk ami úgy látszik radikálisan hatást gyakorol a másik kettö – az ökológia és az idöjárás – területére (nem beszélve a lehetséges hatásokrol a saját fiú gyermekeink szaporodó képességére – legalább is a nyugati ipari nemzeteknél).

Amint a változások ezeken a területeken fokozott ütemben növekednek, a zürzavaros elemek természetszerüen felmerülnek.

Vegyük például a nemrégiben történt bakit az egyik egyetemi központban, ahol több ezer leendö diákot értesitettek e-mailben a felvételükröl, holott ténylegesen el lettek utasitva – ez a zürzavaros elem noha munkahelyi volt, természete hivatalnoki.

Amit a Hathorok mondanak az az, hogy nagyon sok terület hat egymásra egyidöben és ezért a zürzavar üteme fokozódik.  Ennek eredményeként, a kis zürzavaros elemek játéka és kölcsönhatása megteremti a nagyobb zürzavaros elemeket.  Amikor elegendö számú nagy zürzavaros elem hat egymásra az a Zürzavaros Csomó.  Erre figyelmeztetnek bennünket a Hathorok. 

És vissza azon kijelentésükhöz: „a küszöbön áll”.  Amikor a pontos idözitést kértem, azt mondták, hogy nagy valószinüségét látják egy Zürzavaros Csomó megnyilvánulásának bármikor az üzenet átadásától (2009, április 27) számitott néhány hét és kb. 9 hónap közötti idöszakban.  De azt is kihangsúlyozták, hogy ez csak egy becslés.  A mai idök illékonysága lehetetlenné teszi, hogy bizonyosan tudjuk mikor kezd a „fazék viz lobogva forrni.”

Arra próbálnak rámutatni (a Hathorok-a forditó), hogy a zürzavar természetes része az evolúciós folyamatnak, nem kell megrémülni töle, ahelyett inkabb használjuk fel mint célzást a személyes fejlödésünk további gyorsulására – tekintet nélkül arra, hogy a körülöttünk lévök vajon mit tesznek illetve nem tesznek vele.

Van egy másik dolog is az üzenetükben amivel nem voltam teljesen tisztában.  Amikor azt mondták: „politikai alkalmatlanság a világ eseményeinek a kezelésében” vajon hogyan értették ezt?

Hát, az derült ki, hogy a kifejezés sokkal szélesebb körü összefüggéssel bir számukra mint gondoltam volna.  Részükröl a politikai alkalmatlanság magába foglalja a megszokott emberi butaságot, kapzsiságot és tudatlanságot és amikor ezeket hozzáadjátok a világ zürzavaros eseményeinek az egyvelegéhez, akkor olyan kombinációt kaptok ami súlyosabbá teheti és valószinüleg súlyosbitja is a helyzetet.  De az alkalmatlanság a Hathorok számára magába foglalja az egyes országok „árnyék kormányának” a gyalázatos és rossz indulatát is, hogy szándékosan félrevezessék az embereket, esetenként vlójában manipulálják és ellenörzésük alatt tartsák az emberek sorsát.

A Hathorok kifejezetten az árnyék kormányokra utalva használták az alkalmatlanság szót, nem azért mintha azok ügyetlenek vagy szakképzetlenek lennének, hanem mert a viselkedésük amit jelenleg választottak (kontroll és manipuláció) a saját leépülésükhöz vezet; és okosságuk ellenére vakvágányon vannak.

Mind ez az egyveleg része és a jó francia kifejezéssel élve, mint a jó és a rossz, a szép és a csúnya mélange-a.  Tehát a levest feltettük és a hö minden bizonnyal be van kapcsolva!

Hogy ki-ki közülünk mit csinál majd a közös fazekunkban, az bizonyára olyan show müsor lesz, amit érdemes megnézni!

Végezetül, kerüljön ki bármi is a kozmikus konyhából ugymond, én személyesen tanúskodom a Hathorok azon megjegyzése mellett, hogy a Felemelkedés Holonja eröteljes módja a tudatosság váltásának.

Amióta átadták nekem a Felemelkedés Holonját, mindebféle helyzetben kisérleteztem vele; és azt kell, hogy mondjam, hogy rendkivül hatásos a saját energia állapotom és az érzékelésem váltásában még olyankor is, amikor gyávának, fatalistának érzem magam és általában negativ érzéseim vannak a világról, az életemröl és az emberi körülményekröl.

Az egyetlen módja, hogy megállapitsd, hogy a Felemelkedés Holonja ugyanolyan eröteljes-e számodra is mint nekem, ha kipróbálod.

A Felemelkedés Holonjának a magyar nyelvü leirását megtalaálod az espavo.hu és www.fluidemerald.com weboldalakon a Felemelkedés Holonja cimen.  Az eredeti angol leirás pedig a www.tomkenyon.com weboldalon található The Holon os Assention cimen.

Azt ajállom pörgesd meg és nézd mi történik!

Forditotta:  Sári Izabella

Az eredeti üzenetet a http://tomkenyon.com/chaotic-nodes  weboldalon található.

Copyright 2009 Tom Kenyon Szerzöi Jog Fenntartva

A Hathorok üzenete megosztható és megvitatható másokkal és báarmilyen formában dijmentesen terjeszthetö de tartalma semmilyen módon sem változtatható meg és tartalmaznia kell ezt a copyright utóiratot.

Weboldal: http://tomkenyon.com Contact: office@tomkenyon.com

Share

Az Egyensúly Holonja

A Hathorok üzenete Tom Kenyon csatornázásában

2007 február 3

Ebben az üzenetben néhány tanácsot szeretnénk felajállani saját finom energiáitok kezelásáre a Föld aktivitások pl. földrengések és tüzhányó kitörések elött, alatt és után.

A Föld energetikai mintázatát és az elkövetkezö Föld változások növekvö ingatagságát tekintve, minden ember képes lesz érzékelni a Föld finom energetikai változásait akár a glóbusz túloldalán történö esemény következtében is.  Természetesen amikor finom energiákról van szó, nem egy földrengés közelsége a fö tényezö.  Ez az üzenet elsösorban az érzékeny természetüeknek szól.  Ide tartoznak a spirituálisan elörehaladott egyének, azok akik tudatosan az evolució folyamatában vannak és ide soroljuk a gyerekeket és az állatokat is akiket mi „ártatlanok”-nak nevezünk. 

A szeizmikus eseményeket az aktivitás középpontjából és a hozzá kapcsolódó törés vonalak mentén kibocsájtott nyomás hullámok elözik meg.  Ezek a nyomás hullámok idézik elö a változásokat a Föld finom energiáiban, ami a szeizmikus esemény erösségétöl függöen, ezer mérföldekkel távolabb is hatással lehet az egyénekre.

A Földi hálót és a Tüz Gyürün áthaladó törés vonalakat vizsgálva – a Tüz Gyürü: Oroszország északkeleti partvonala, Kina partjai, Japán szigetek, Indonézia, Ausztália, Új Zéland, Dél-Közép és Észak Amerika nyugati partvonala, Alaszka partjai az Aleuti szigeteken át vissza az Orosz partokhoz – a tektonikus nyomás hatalmas növekedését látjuk.  Úgyszintén, a szeizmikus nyomás növekedését látjuk az Amerikai Egyesült Államok Yellowstone térségében.  Továbbá, váratlan Föld aktivitások lehetöségét látjuk az Amerikai Egyesült Államok és Canada keleti partvidékén is.  Nem kivánjuk ezen lehetöségek részletes leirását adni, mert annak semmi értelme nincsen ha tudjuk, hogy mennyire gyorsan változik a dolgok állása. 

Komplex hállózati kapcsolatok vannak a Tüz Gyürü és a többi törés vonalak között.  Ezek közé sorolhatók azok a vetödések melyek látszólag nincsenek kapcsolatban, Kina egyes részein, Indián, Pakisztánon, Törökországon, Görögországon és Olaszországon haladnak át.  Geológusaitok nem találtak közvetlen kapcsolatot ezek a vetödések között, de ahogyan mi nézzük a Föld energiáit, mi közvetlen kapcsolatot látunk nem annyira a törés vonalak hagyományos rendszerében inkább a Föld különbözö szintjei – a kéreg és annak alsó rétegei melyek belenyúlnak a köpenybe – közötti egybeesésekben.  Ezeket a harmónikus kapcsolatokat nem csupán a tektonikus lemezek mozgása müködteti hanem a Nap aktivitások is.  Ez egy energetikai fenomén és a Nap aktivitások felerösödött idöszaka, ahogy mi látjuk, még jó néhánz évig folytatódni fog. 

Elözöleg már mondtuk, hogy a világür mélyéböl jövö energia hullámok a tudatossággal kapcsolatosak, a Napotokba érkeznek és onnan a Föld köpenybe kerülnek.  Az emberi tudatosságnak megvan a lehetösége, hogy mérsékelje vagy átalakitsa egy jó részét az emlitett egybeeséseknek, de eddig nem sikerült felérni ezekhez a potenciálokhoz.

Az esélyeket nézve, azt mondhatjuk, hogy már most a „rázós” úton vagytok.  Nem sok minden tehetö annak érdekében, hogy csillapitsátok vagy változtassatok a Föld aktivitásokon ezzel kapcsolatban.  A Föld elkezdte ön-tisztitó akcióját.  Amit most itt meg szeretnénk vitatni az a finom energiák amikre hatással vagytok.

Elöször is, amint a szeizmikus energiák felerösödnek, természetesen megjelenik a nyugtalanság, szeszélyes érzelmek, akadozó gondolat menet, ideiglenes memória zavarok, ingerlékenység, irracionalitás, a „satuba” szoritottság vagy csapdában vergödés érzése.  Gyakran alvási zavarok is hozzá tartoznak akár csak az általános depresszió, kétségbeesés és hirtelen kimerültség érzése.  Általánosan szólva ezeket a tüneteket erösebben érzékelik az érintett törés vonalak közelében, de érzékeny egyének nagy távolságokról is megérezhetik. 

Az érintett törésvonalak mentén többszintü frekvenciák jönnek létre. Az ELF (extremely low frequencies) extra alacsony frekvenciák lassú hullámokban terjednek, ezer mérföldeket megtéve a Földön át.  A magas frekvenciák, bár az emberi fül számára nem érzékelhetöek, egyes állatok képesek hallani öket.  Azomban csak azért, mert ezeket a frekvenciákat nem halljátok, az nem jelenti azt, hogy nem hatnak rátok.  Természetesen ezek a vetödések aktivitása által kibocsájtott ultra magas frekvenciák akár csak az ELF-ek igen zavaró hatással vannak ember és állat finom energia mezöire.  Ezen szeizmikus aktivitások közben hirtelen megmagzarázhatatlan fej fájás jelentkezhet ami aztán ugyanolyan váratlanul, minden nyilvánvaló ok nélkül elmúlik.  Amikor az aktuális szeizmikus esemény megtörténik, a nyomás hullámok átalakulnak a föld fizikai mozgásává.  Ezek nem találgatások.  Az nagyon is nyilvánvaló amikor egy földrengés közepette találjátok magatokat.  Egy-egy szeizmikus esemény után több féle bonyodalom lép fel a harmonikus kapcsolatokban.  Az utó-sokk ennek része a fizikai sikon.  A másik aszpektus viszont a komlex frekvenciák létrejötte az új alakzatában megnyugvó vetödés mentén.  Ismételten, az ELF frekvenciák több ezer mérföld távolságban is érezhetöek, de ott vannak az ultra magas frekvenciák is, és mindkettö folytatja negativ hatását az emberekre és az állatvilágra. 

Azt ajállottuk a durva fizikai sikon, akik a lehetséges, tektonikusan érintett területeken élnek tartsanak tartalék élelmet és vizet minden eshetöségre, noss, ezek gyakorlati dolgok és bárki, bármelyik területen jó lenne ha tartalékolna ilyesmit hiszen a változékony viz rendszer a nem földrengéses területeken érezteti majd hatását.

A figyelmünket most arra szeretnénk forditani amit legkönnyebben hyperfizikának jellemeznénk és a finom energiáitok kezelésére, ha netán egy szeizmikus esemény illetve annak hatása alá kerülnétek.  Elözö üzenetünkben részletes leirást adtunk az Egyensúly Holonjáról illetve az oktaéderröl.  Ez egyszerü de nagyon hatékony a finom energiáitok kiegyensúlyozására.  És itt van még egy jellemzöje ennek a mértani testnek.  Védelmet nyújthat a szélsöséges Föld változások pillanataiban, de ahhoz mesterévé kell, hogy váljatok, azaz képesek legyetek egy ilyen Föld esemény esetén túllépni a félelmeteken és tudatosan megalkotni magatok körül a Holont és benne tartózkodni.  Most egy végtelenül komplex dologról beszélünk, de igyekszünk azt egyszerüvé tenni.

Földetek, ahogy mi látjuk, egy újabb energia állapotba fejlödik fel.  A szélsöséges Föld aktivitások pillanataiban a törés vonalak környezö területei szuper vezetökké válnak.  Ilyen esetekben érintetlenül túl juthattok ezeken az állapotokon, ha megalkotjátok az Egyensúly Holonját azaz az oktaédert magatok körül.  Azonkivül, ezáltal lényegesen elérhetöbbé válik lényetek téren és idön kivüli aszpektusa és intuitiven lehetövé teszi nektek, hogy fizikailag a számotokra legmegfelelöbb helyre húzódjatok.

Azok akik távol élnek a fö szeizmikus eseményektöl, ugyanezt az elvet alkalmazhatják, habár a Föld aktivitások hatása nem a fizikai hanem finom energia testetekre irányul, és ez föleg az érzékenyebbeknél lesz igaz.

Amint zavart éreztek a rendszeretekben, ahogy azt már elöbb is tanácsoltuk, jó ha rögtön, szinte reflex szerüen megalkotjátok az Egyensúly Holonját.  Ez lehetövé teszi számotokra, hogy mérsékeljétek a negativ hatásokat.  Azok számára akik szélsöséges idöjárási körülmények között találják magukat, ez a Holon szintén védö hatással lehet.  Ilyen esetekben nincsennek szuper vezetö állapotok, mert azok a törés vonalak aktivitásai által keletkeznek az epicentrumban, de az összekapcsolódás a téren és idön kivüli aszpektusotokkal lehetövé teszi számotokra, hogy intuitiven és kiegyensúlyozottan cselekedjetek.

Amint már emlitettük, egy szélsöséges szeizmikus esemény közepette, az epicentrum körüli területek szuper vezetökké válnak. A mi nézöpontunkból szemlélve ezeknek a szuper vezetö állapotoknak a geometriája virágoknak vagy hópelyheknek látszik.  Bizonyosan a szuper vezetö mezök hatalmas romboló erövel birnak a környezö területekre a fizikai anyagban a Földön, de komplex geometriájuk az ürböl és az interdimenzionalitás nézöpontjából szemlélve gyönyörü és mi közvetlen kapcsolatot látunk köztük és a gabona körök között.  A gabona körök az informácio egy formája ami még megfejtésre vár.  A földrengés epicentruma körüli szuper vezetö mezök úgyszintén az informácio egy formája, nem az egymáshoz ütközö tektonikus lemezek esetleges következménye.  Az csak egy kis darabkája a kirakósdinak.  Az viszont igaz, hogy nagy részét képezi a tektonikus surlódás a harmadik dimenziós szinten, de a többi dimenziókban más dolgok történnek.

A mi perspektivánkból nézve a Földhöz kapcsolodó szuper vezetö mezök száma növekszik, akár szeizmikus aktivitás, akár gabona körök vagy elektromágneses anomáliák formájában.  Mi úgy látjuk, hogy ezek a fenomének a Föld üzenetei.  A gabona körök többsége, amelyek valóban gabona körök és nem valami megtévesztés, a Földtöl jövö interdimenzionális üzenetek.  Tulajdonképen van közöttük interdimenzionális lényektöl származó is, akik együtt müködnek a Földdel.  Az effajta gabona körök jelek, élö feljegyzések az interdimenzionális párbeszédröl a Föld és az interdimenzionális látogatók között.

A Föld mint tudatos lény nem csak a Naprendszer és a Tejút Galaxis része, de a legmélyebb ürnek is amit fizikátok még nem ért meg.  A Föld felfelé emelkedik a tudatosságban.  Mint ahogy a kigyó levedli régi börét.  Hogy az emberiség része lesz-e az Új Földnek az még nem tisztázódott. (Ez 2007 februári üzenet-azóta sok minden tisztázódott-a forditó megjegyzése)  Amit tisztán látunk az az, hogy a Föld emelkedik.  A spirituálisan kibontakozó egyének számára ez nem egy olyan valami amitöl félni kellene.  Ez egy rendkivüli alkalom megtapasztalni a hyperdimenzionális fizikát müködés közben, amikor a különbözö formában megjelenö szuper vezetö mezök száma megnö a Földön, „meglovagolhatjátok” ezeket az energia állapotokat a megasabb és tökéletesebb tudatosság állapotába.  Valami nagyon is valós módon olyanok ezek mint az ajtók a Föld mgasabb dimenzióiba.  Hivogató jelek, hogy engedjétek el ténylegesen és jelképesen is a ragaszkodásotokat a felszines tudatossághoz, hogy beléphessetek a csodák rendkivüli világéba és az Új Föld bámulatos születésébe. 

A ti saját megszületésetek pillanatában a fizikai világba nem tudtátok, hogy mi történik – csupán a nagy nyomást éreztétek és a mozgást amit nem tudtatok megállitani.  Ez sok mindenben hasonló esemény a Föld számára is.  Világotok kellös közepén új világok bukkannak elö a szemeitek elött.

AMI MIATT ITT VAGYTOK – AZ A NYAKATOKBAN VAN!

A Hathorok

______________________________________________________________________________________________

Gondolatok erröl a Hathor üzenetrol

Tom Kenyon

A Hathorok legutolsó üzenetét szemlélve néhány dolog jut eszembe.  Elöször is, ez a leg kijózanitóbb üzenet (eddig) amit a Föld változásairól adtak át.  Ök (a Hathorok) soha nem bocsájtkoznak semmiröl sem, elönyben részesitik a lehetöségek megvitatását.  Számtalanszor elmondták már nekem, hogy a választás erejével bármilyen helyzet megváltoztatható vagy elháritható.  És ez bizonyosan vonatkozik arra is amiröl most beszéltek.  Ennek az üzenetnek azomban a hangneme különbözik az elözöektöl, és az is nagyon szokatlan, hogy két planetáris üzenetet adtak két hét leforgása alatt, ezt soha nem tették ez elött.

A Hathorok már egy idö óta mondják, hogy a Föld változásainak a kezdetén vagyunk. (2007 februárjában amikor az üzenet elhangzott – a forditó)  A nemrégiben történt felerösödötten tomboló viharok és a világszerte változó idöjárás erre utal.  Amióta a Hathorok elkezdték átadni planetáris üzeneteiket, hogy az információt megosszuk mindenkivel, azt állitották, hogy az emberi tudatosság alkotóan eggzütt müködik a bolygó finom energiáival és, hogy ez a közremüködés bizonyos mértékben befolyásolja a földrengéseket és az idöjárást is.  Ez az eszme teljesen kivül áll a modern tudomány látókörén, mégis valamiképen igaznak érzem.

Mivel a Hathorok úgy tünik nagyon buzgón igyekeznek tudatni velünk az Egyensúly Holonját, úgy vélem segitségetekre lehet, ha kicsit bövebben megvitatjuk ezt a mértani formát.  Jó néhány e-mail üzenetet kaptunk a világ különbözö tájairól melyben az emberek útba igazitást kérnek.  A Hathorok ezt mondták az elözö üzenetükben az EgyensúlyHolonjáról mely két héttel ezelött érkezett:   „Azt ajáljuk kisérletezzetek vele,  játszatok vele és váljatok mesterévé ennek az egyszerü mértani formának.  Állandóan legyen veletek éber tudatosságotokban, hogy bármikor meg tudjátok alkotni ha szükség van rá, önmagatok és szeretteitek számára is.  Holonnak hivják és mi most egészen pontosan az oktaéderröl beszélünk azaz az Egyensúly Holonjáról.  Képzeld el ünmagad egy fény piramissal körülvéve a felsö testedet és egy ugyanolyannal az alsó testedet.  Ezek négyzet alapú piramisok, az egyik felfelé, a másik lefelé mutat.  Te ennek a közepén vagy.  Ha fekszel, akkor a négyzeten vagy, ahol a két piramis összeér, és a feletted lévö piramis azonos az alattad lévö piramissal. Olyan nagyra vagy olyan kicsire méretezed, ahogy a kedved tartja, mind addig amig teljes egészében benne vagy.

Állva vagy ülve az oktaéder tengelye a tested közepén halad keresztül, úgy, hogy ha egy vonalat húznál a piramis csúcsából a középponton keresztül a másik piramis csúcsáig, ez a vonal a tested közepén haladna keresztül.  Az oktaéder egyensúlyba hozza az energiákat.  Egyensúlyba hozza a tudatosság nöi és férfi aszpektusait.  Ne hagyjátok, hogy egyszerüsége megtévesszen benneteket. Ez egy eröteljes eszköz a finom energiáitok egyensúlyozására.

Az oktaéder az 5 három dimenziós mértani forma egyike, melyeket közös néven plátoni testeknek ismerünk.  Az oktaédernek 8 oldala van, az „okta” szó nyolcat jelent.  A felsö piramisnak 4 oldala van és úgyszintén az alsó piramisnak is 4 oldala van, a ket piramis alapja összeér és négyzetet alkot.  A plátoni testek természetesen elöfordulnak a természetben is féleg a kristály struktúrákban valamint az atomi meg molekuláris konfigurációkban.  Ezoterikusan szólva mindegyik plátoni testnek meghatározott energetikai hatása van.  Néhanyan e-mail üzenetben kérdezték, hogy azonos-e az oktaéder a csillag tetraéderrel, nem, nem azonos.  A csillag tetraéder két háromszög alapú piramisból áll és az alapjaik nem egymáson fekszenek, a két piramis egymasba olvad.  Azonkivül a csillag tetraéder energetikai hatása más mint az oktaéderé.

Valószinüleg jó néhány geometriai mintázat közül választották a Hathorok az oktaédert, én (Tom Kenyon) azt gyanitom, hogy ennek egyik oka az, hogy ök (Hathorok) pragmatisták.  Ay emberek többsége könnyebben megalkotja képzeletben az oktaédert mint más komplikált mértani formát.

Amikor elöször megkaptam az információt a Hathoroktól az Egyensúly Holonjáról tényleg azt gondoltam, hogy ez egyszerü. Sokszor azomban a legegyszerübb dolgok a legjobbak.  Semmi kétségem nincs affelöl, hogy a Holon az egyensúly érzését kelti az alkalmazásban.  Az elözö Hathor üzenet részleteiben azt a megjegyzést találtam, hogy a legérdekesebb amikor Holont küldünk a veszélyben forgó személyeknek illetve területeknek a Földön.

Ebben az utolsó üzenetben a Hathorok azt hangsólyozzák, hogy jó lenne ha megtanulnánk megalkotni a Holont azonnal, reflexszerüen.  Ha igazuk van abban, hogy mi fog következni, akkor ez valószinüleg nagyon jó tanács.

Továbbá a Föld változások felerösödéséröl szóló megjegyzéseikben találtam egy érdekes és ugyan akkor gondot okozó adatot amely szerint a földrengések törés vonalai szuper vezetö állapotokat hoznak létre.  Noss, én nem vagyok fizikus és itt bizonytalan vagyok, megértésem szerint a szuper vezetö állapot az elektromosság fémekben történö vezetésével kapcsolatos.  Rendesen a fémeknek az elektromosság áramlásával szemben ellenállásuk van.  A szuper lehütött fémeknek azomban csökken az elektomosság áramlásával szembeni ellenállása.  Például a mercurynak nincsen ellenállása az elektomosság áramlásával szemben abszolút 0 fokon.  Bizonyos körülmények között a szuper vezetö állapotok az anti-gravitációval társithatók.  Itt van számomra a gond.  A földrengések a fizikai sikon surlódás, egészen pontosan a tektonikus lemezek surlódása által keletkeznek.  A surlódás pedig höt fejleszt és nem hideget.

Feltehetöen a földrengés epicentrumában igen magas a hömérséklet.  Akkor hogyan kerülhet sor a szuper vezetö állapotra?

A Hathorokhoz fordultam ezzel a bizonytalanságommal, amire ök azt mondták, hogy igen, a hö jelen van a surlódás következtében. Azomban van egy pillanat a szeizmikus esemény közben amikor a földrengés alapjának interdimenzionális természete szokatlan módon befolyásolja az elektromágneses mezöt.  A dimenziók eltolódásának következtében egy „fánk” alakú dimenzionális buborék keletkezik ami többek között szuper vezetö állapotot hoz létre.  Más szavakkal, a kö köhöz surlódása által keletkezett hö közepette van egy röpke pillanat amikor az interdimenzionális fizika szuper vezetö állapotot hoz létre.  A Hathorok azt mondják, hogy az effajta szuper vezetö állapotok és az Egyensúly Holonja pozitivan hatnak egymásra.

Végül, utolsó mondatukkal lehengereltek: „Ami miatt itt vagytok az most a nyakatokon van!”  Kivánom nektek és szeretteiteknek a lehetö legkegyesebb átkelést a tü fokán.  És jegyezzük meg, ha a Föld megmozdul alattunk akár ténylegesen akár jelképesen, ragadjuk meg a pillanatot és lovagoljuk meg a hullámot az elragadtatásba és a nagyszerüségbe mely életünk minden pillanata mögött ott vár.

Tovabbi magyarázatok az Egyensúly Holonjához

Több e-mailt is kaptunk amiben azt kérték, hogy további magyarázatot füzzünk az Egyensúly Holonjához.  Ez az információ azoknak szól akiknek több alapismeret szükséges a Holon vagyis az oktaéder megértéséhez.  Ezt nem a szakrális geometria elörehaladott tanulóinak szántuk.  Az egészet céltudatosan egyszerüvé tettem két okból kifolyólag.  Elöször, mert nem szükséges az Egyensúly Holonjának komplex megértése ahhoz, hogy használni tudjátok, másodszor, sok ember meghátrál a komplex geometria elöl.  Mivel ez a Holon igen hatásos és egyszerü a használata, azt választottam, hogy ne komplikáljuk a dolgot.  Más szavakkal, úgy vélem, nem kell részletekbe menni a plátoni testekröl vagy belebonyolódni ezoterikus használatukba.

Itt az oktaéder vázlata, mivel sokszor egy kép ezer szóval felér. 

 

  Az oktaéder lényegében 2 négyzet alapú piramis, alapjaival egymásra illesztve.  Az Egyensúly Holonját úgy alkotjátok meg, hogy egy fény oktaédert képzeltek magatok körül a képzelet erejével.  Nem számit milyen szinüre csináljátok.  A szine spontán megváltohat a lelkiállapototoktól függöen.  Én az enyémet tiszta fehér fényböl képezem, de ez személyes elönyben részesités és nem dogma.  Hála az Istennek és hála az Istennönek nagyon kevés itt a dogma.
 
A dolog lényege, hogy teljes egészében benne legyetek az oktaéderben.  Pékdául ha fekszetek a két piramis alapja (ahol egymásra illeszkednek az oktaéder közepén) valószinüleg alattatok lesz.  De bárhová helyezhetitek magatokat az oktaéderen belül.  Lebeghettek a felsö piramisban, lemerülhettek az alsóba, vagy behúzódhattok az egyik sarokba.  Nem számit.  És nem kell egyik égtáj felé sem (mint észak, dél, kelet, nyugat stb.) tájolodni.  Azonkivül sem ima, varázs igék vagy speciális légzés nem szükséges.  Az egész dolog nagyon egyszerü.  És ez csak az egyik elönye a sok közül azon tény mellett, hogy müködik.
 
Ha álltok vagy ültök az oktaéder tengelye (az elképzelt vonal amely mindkét piramis csúcsát az alap középpontjával köti össze) valószinüleg egybeesik a testetek központi tengelyével (a fejetek tetejétöl a korona csakrából indulva a talpatokig).  Azomban ti elképzelhetitek magatokat a felsö piramis csúcsa alatt, vagy az alsó piramis csúcsa felett.  Más szavakkal, az oktaéder központi sikja – ahol a két piramis egymásra illeszkedik és négyzetet alkot – bárhová kerülhet a testeteken.  Talán a szivetek magasságába helyezitek, de lehet a fejeteknél vagy a labatoknál is.  Nem számit – mindaddig amig az egyensúlyozó hatásról van szó.  Ténylegesen viszont a központi négyzet helyzete a testetekkel (hol halad át a testeteken) más-más helyen erösebb vagy gyengébb hatású lehet.  Én azt mondom kisérletezzetek!  Találjátok meg, hogy melyik helyzet a legmegfelelöbb számotokra.
 
Talán fölösleges, mégis hadd mondjam el mégegyszer. Nem számit hova helyezed magad az oktaéderben, merre tájolod és milyen a szine.  Az a fö, hogy teljes egészében benne legyél.

És egy végsö megjegyzés a geometriáról mivel ezt a kérdést is több e-mailben feltették: azonos-e az oktaéder a csillag tetraéderrel?  Nem, nem azonos.  Teljesen különbözö mértani testek.  Szándékosan nem taglalom itt a különbségek részleteit, de ha további információ érdekel benneteket azt tanácsolom, hogy használjátok az internetet, hogy felfedezzétek a geometria és annak kiegészitöje a szakrális geometria lenyügözö világát. Egy egész világnyi információ van ott, arra várva, hogy felfedezzétek. És ez mind ott van a kezeitek ügyében egy egér kattintásra töletek!

2007 január 18-i üzenetükben a Hathorok információt adtak át, hogy küldhetitek is az Egyensúly Holonját a veszélyben lévö területekre vagy személyeknek – annak érdekében, hogy egyensúlyozó energiát jutassatok oda.  Ez esetben az Egyensúly Holonját azaz az oktaédert hasonlóan alkotjátok meg azzal a különbséggel, hogy nyilván ti nem vagytok benne, a terület, személy vagy személyek ahová/akihez külditek a Holont az van benne.  Más szavakkal. ha az Egyensúly Holonját a Föld egy területének küldöm, akkor azt a területet képzelem bele a Holonba.

Bárhová küldhetitek az Egyensúly Holonját a Földön, ahová csak kivánjátok, és bárhová az Univerzumban is (ha hitrendszeretek elvisz oda).  Az Egyensúly Holonját küldeni az egy fajta jóindulatú tett, de itt egy intelem – ne rontsatok bele mások valóságába.  Más szavakkal, mindenkinek joga van a saját szenvedéséhez.  Csak mert te vagy én azt szeretnénk, hogy valaki sokkal eröteljesebb állapotban legyen, az nem jelenti azt, hogy Ö is azt akarja.  Mindannyiunknak magvan a joga, hogy szomorúak, haragosak, zavarodottak vagy bármi legyünk, ameddig csak akarunk.  Néha ez egy kicsit homályossá válik.  Talán a barátunk vagy család tagunk bajban van és mi szeretnénk a dolgokat jobbra forditani. De szándékunkat kivetiteni másokra amikor az nem az Ö óhajuk, azt hiszem az visszaélés a finom energiákkal.  Ezért én azt tanácsolom, hogy küldjétek az Egyensúly Holonját mint egy csalogató hivást, úgymond lélegzetnyi friss levegöt, a felszólitás illetve megterhelés helyett.  Ha úgy küldjük a Holont mint egy energetikai egyensúly ajállatot azokhoz akik azt választották, hogy elfogadják, minden elvárás nélkül. hogy ök bármit is tennének vele, akkor azt hiszem, hogy megfelelö módon küldjük a Holont a világba.

Azt tanácsolom, hogy tegyétek játékossá a tanulást, hogy hogyan alkossátok meg az Egyensúly Holonját. Játszatok vele!  Talán forgassátok meg!  Csináljátok különbözö szinüre!  Találjátok meg, hogy hol érzitek, hogy az a legjobb hely ahová helyezitek magatokat az oktaéderben. Gyakoroljátok a nap szokatlan idöszakaiban.  Alkossátok meg az Egyensúly Holonját mindenütt.  Senki sem fogja tudni, hogy mit csináltok.  Tegyétek meg bevásárlás közben, mig kiviszitek a szemetet, amikor kedvenceiteket etetitek, sétálás közben vagy amig azok az átkozott reklámok mennek tévézés közben.  A lista, hogy hol és mikor tarthattok Holon szünetet az gyakorlatilag végtelen.  A dolog lényege az, hogy eleget gyakoroljátok, hogy amikor úgy érzitek nem vagytok a központotokban, amikor érzelmileg vagy energetikailag nem vagytok egyensúlyban – gondolkodás nélkül meg tudjátok alkotni az Egyensúly Holonját.  Akkor nagyszerü szövetségessé válik.  Az egyik legjobb barátotok lesz, azzal a különbséggel a kutyától, hogy nem kell se etetni, sem sétálni vinni és az újságotokat sem rágja meg!

 

Forditotta : Sári Izabella

Az eredeti üzenetet a http://tomkenyon.com/the-holon-of-balance weboldalon található.

Copyright 2009 Tom Kenyon Szerzöi Jog Fenntartva

A Hathorok üzenete megosztható és megvitatható másokkal és báarmilyen formában dijmentesen terjeszthetö de tartalma semmilyen módon sem változtatható meg és tartalmaznia kell ezt a copyright utóiratot.

Weboldal: http://tomkenyon.com Contact: office@tomkenyon.com

 

Share

Az Egyensúly Holonja és a Gyógyulás Holonja

A Hathorok üzenete Tom Kenyon csatornázásában

2005 Március

Bolygótok és Naprendszeretek vortex azaz energia örvény mechanizmusai felgyorsulóban vannak és ennek eredményeként az idö érzékelésetek átalakul.  Ugyanakkor a fejlemények és változások a Földön és a többi szektorban is hatással vannak sorsotokra és a választásokra melyeket meg kell tennetek.

Ezek a változások olyan gyorsasággal történnek, hogy a régi módszereket alkalmazva képtelenség lépést tartani velük.  Ennek következtében beinditjuk ezen a weboldalon – tomkenyon.com – a planetáris változásokról szóló üzeneteink rendszeres leközlését.  Azt nem tudjuk megmondani, hogy milyen sürün vagy milyen formában fog ez megjelenni.  Azt ajáljuk, hogy rendszeresen látogassatok erre a weboldalra, ha érdekelnek benneteket ezek a dolgok. Amint ez megfogant bennünk, azt tervezzük, hogy megvitassuk a sajátos fejleményeket és úgyszintén a belsö technológiákat is, melyeket felhasználhattok ” meglovagolni a hullámokat”.

A Holon

Ezt az információt néhány összejövetelen adjuk majd át, azomban most úgy érezzük, hogy itt az idö, hogy mindenki elé tárjuk akit érdekel. A Holonok azok háromdimenziós mértani alakzatok és sajátos módon hatnak a tudatosságra. Kérünk benneteket értsétek meg, hogy mi a tudatosságon nem egyszerüen az elméteket és a megértéseteket értjük, hanem az ÉN összes aszpektusát, beleértve a testi intelligenciát vagyis a DNS is.

A Holonokat az elme és a képzelet világában alkotjátok meg, de egy-egy Holon különbözö irányba kényszeriti az energia áramlását. Mivel fokozódnak a Földetekre ható zavaró erök, most át szeretnénk adni két Holon egyszerü utasitásait.

Az elsö, a belsö energiátok stabilizálásáról szól, különösképen az érzelmeitekröl, amikor illékony eseményeket tapasztaltok akár a közvetlen környezetetekben akár a bioszférában általában; észre fogjátok venni, hogy a világ más tájain zajló események fokozottan erösebb hatással lesznek rátok mint korábban. Ez a minden-mindennel való összekapcsolódottság erösebb érzékelésének tudható be.

Akár tetszik akár nem, egyre világosabbá válik számotokra, hogz EGY planetáris család vagytok; mi (Hathorok) persze olyan messzire mennénk, hogy azt mondjuk ti EGY planetáris test vagytok. Következésképen a távoli katasztrófák is közvetlenebbül hatnak rátok a tudatosságotok szintjétöl, az érzékenységetektöl és a határaitoktól függöen.

Azt mondhatjuk, hogy nem ellenállással és elkülönüléssel lovagolhatjátok meg legjobban a változás hullámait. Inkább engedjétek, hogy a változások energiája átáramoljon rajtatok és körülöttetek minden elözetes elképzelés és ötlet nélkül, hogy ez milyen kell, hogy legyen. Amint mondtuk az elsö Holon az energiátok stabilizálására szolgál. A második Holonnal az immune system vagyis az ellenálló képesség megerösitésére szeretnénk utasitást adni.

Az elsö Holon

Stabilizálódás

 Ez a Holon egy meghatározott platoni mértani testre épul, ami oktaéder néven ismert.  Az oktaéder két négyzet alapú gúlából vagyis piramisból áll, az alapjaiknál egymásra helyezve úgy, hogy az egyik piramis csúcsa lefelé a másiké pedig felfelé mutat.  A két piramis tökéletes tükörképe egymásnak.  Ez a háromdimenziós mértani test természetesen elöfordul a természetben, föleg a kristályok szerkezetében, az atomi és molekuláris kötésekben.  Ez egy nagyon stabil forma.  Ezoterikusan fogalmazva ez a férfi és nöi polaritás/a Menny és a Föld találkozása és egyensúlyba hozása.

Hogy megalkossátok ezt a Holont, érezzétek vagy képzeljétek el a vonalat amely keresztül halad a fejetek tetején, lefelé a testetek közepén egészen a pontig a talpatok alatt. Ez a központi vonal az oktaéder központi tengelye.

Érezzétek vagy képzeljétek el a piramisok alapjait a derekatok magasságában, úgy, hogy felsö testetek a felsö piramisban helyezkedik el, mig alsó testeteket az alsó piramis veszi körül.  A piramisok nagysága nem számit, az a fontos, hogy az egész testetek bennük legyen.  Az sem számit, hogy a sarkokat merre irányitjátok.  Amint képzeletben belehelyezitek önmagatokat ebbe az oktaéderbe, képzeljétek el, hogy biztonságban és kényelemben érzitek magatokat.  Gyakoroljátok, hogy képzeletetekben megtartjátok az oktaédert amig felébresztitek a biztonság és a kényelem érzéseit.  Gyakoroljátok naponta, hogy a Holon mesterévé váljatok.  Alkossátok meg a Holont, adjátok hozzá a biztonság és a kényelem érzését majd fokozzátok azt.  Addig csináljátok ezt rendszeresen amig a Holon képzete azonnal felkelti az érzést.  Akkor rá fogtok jönni, hogy bármikor megalkothatjátok a Holont és az felkelti bennetek a biztonság és a kényelem érzéseit, és természeténél fogva a Holon a bennetek lévö finom energiákat az egyensúly állapotába fogja kényszeriteni.

Az elkövetkezö üzeneteinkben külön utasitásokat fogunk felajállani, hogy hogyan lovagoljátok meg a változások hullámait.  Ezt az elsö Holont amolyan ” élet mentö”-nek szántuk.  Ez nem a leg eröteljesebb vagy elegánsabb módja az utatokat keresztezö változásokon való áthaladásnak, de hasznos lehet föleg azok számara, akik még nem tanulták meg, hogy hogyan váltsanak át lényük interdimenzionalitásába.

A második Holon

Immunitás

Ökoszisztémátok pusztitása és a technologiátokkal való visszaélések utóhatásai következtében a baktériumok és virusok mutációja csúcsdöntö méreteket öltött és új formákban  jelennek meg.  Ennek a Holonnak eröteljes hatása van az ellenálló képességetekre azaz az immun rendszeretekre.  Nem helyettesiti az elövigyázatosságot és azt, hogy figyeljetek magatokra, de egy segéd eszköz ami, ha betegnek érzitek magatokat, igen hasznos lehet.

Lényegében ez egy henger ami körülvesz benneteket a fejetek tetejétöl a talpatokig.  A henger teteje elöre hajlik mint a banán és elölre néz; a henger alja pedig az ellenkezö irányba hajlik el.  Oldalról nézve egy körbe forditott banánra hasonlit.  Sokan Delfin Holonnak nevezik.  Érzékeljétek ezt a formát a testetek körül, azt a benyomást táplálva, hogy ezüst szinü akár csak egy ezüst, hosszúkás léggömb.  Az ezüst szint nem kötelezöen szükséges látni csak képzeljétek el; kimondottan az ezüst kolloid anti-baktérium és anti-virus minöségéhez kapcsolódik.  Érzékeljétek ezt a Holont magatok körül, és ha gondolataitok elkalandoznának, akkor hozzátok képzeleteteket vissza a Holon érzékeléséhez.  Ez a sajátos mértani test bennsö finom energiáitokra nyugtatóan hat, ugyanakkor energizálja is ami erösiti az immun rendszert.  Mi azt ajáljuk, hogy tegyétek ezt a módszert úgymond az „elsösegély dobozotokba”.

Mielött távoznánk még néhány gondolalot szeretnénk átadni nektek.  Ne aggódjatok ha a káosz növekedik a Földön.  Ez az egyik dimenzióból a másikba való váltás természetes folyamata.  Spirituális mesternek lenni az az új körülmények kreativ módon való kezelésének a képessége.  Bármi ami ettöl kevesebb az nem válik javatokra.  Meg kell találnotok az új módszereket életetek és a világotokban történö események kezelésére.

A választások amiket tesztek, határozzák meg a sorsotokat.  Ez ilyen egyszerü.  Amikor sokan körülöttetek a kétségbeesésbe és zavarodottságba zuhannak, ismeretlen lehetöségek nyilnak ki.  Lehetséges humorral, kecsesen és rendkivüli növekedéssel lovagolni meg a változás hullámait a káosz elkövetkezö illékony idöszakaiban.  A tetterö ehhez pedig nem kivülröl jö.  Az belülröl jön, de mint a bányász aki aranyat keres, nektek is ásnotok kell.  Megtalálni a kincset ami gazdaggá tesz benneteket, a spirituális minöségeket és ezen idök tólélésének a megnövekedett valószinüségét illetöen, keresnetek, kutatnotok kell, de nem önmagatokon kivül hanem önmagatokon belül, hiszen minden amire szükségetek van az bennetek van.

A tanácsok amiket az elkövetkezö üzeneteinkben adunk majd át, azok egzszerüen hasznos utalások lesznek számotokra, hogz megoldjátok a rejtélyt ami ti magatok vagytok, és remélhetöleg hamarosan – hacsak már most nem hahotáztok – megértitek a kozmikus tréfát, és öröm rikoltással ébredtek fel szendergésetekböl, kiléptek ebböl az álomból és beléptek az újba, jobba, immár teljesen éberen.

A Hathorok

Forditotta : Sári Izabella

Az eredeti üzenetet a http://tomkenyon.com/the-holon-of-balance-and-the-holon-of-healing / weboldalon található.

Copyright 2009 Tom Kenyon Szerzöi Jog Fenntartva

A Hathorok üzenete megosztható és megvitatható másokkal és báarmilyen formában dijmentesen terjeszthetö de tartalma semmilyen módon sem változtatható meg és tartalmaznia kell ezt a copyright utóiratot.

Weboldal: http://tomkenyon.com Contact: office@tomkenyon.com

Share

A Felemelkedes Holonja

A Hathor Planetaris uzenet Tom Kenyon csatornazasa altal.
Januar 28, 2009

Egy nagyon illekony periodus kezdeti szakaszaban vagytok most, amely tele van rendkivuli potencialis lehetosegekkel, de ugyanakkor telve van kockazattal is.
Tavaly marciusban jeleztuk, hogy Foldetek magneses mezejeben valtozasok tortennek, hogy valtozik a magneses mezo konfiguracioja. A tudosaitok azota felfedeztek, hogy ez a teny valosag.

A legegyszerubben fogalmazva egy hasadas tortent a magnetoszferaban amely korbeoleli a Foldet es vedelmet nyujt a nap szel hatasai ellen. Termeszetes ciklusonkent tortennek hasadasok a magnetoszferaban, azomban a mostani hasadek merete es magnitudoja figyelemre melto. Ez a hasadek lehetove teszi, hogy nagy mennyisegu nap plazma keruljon a magnetoszferaba. Ezaltal novekszik a magneses viharok szama es ereje, telekommunikacios zavarok eszlelhetok majd, zavarok johetnek letre a bio-elektrikus korokben (mint az emberi ideg rendszer) es az eghajlati valtozasok is fokozodhatnak. A hasadas eredmenyekent a magnetoszfera fokozott toltodese az elkovetkezo evekben erosodni fog.

Az uzenetunk kozeppontjaban azomban nem a hasadek negativ hatasai allnak, hanem azok a pozitiv lehetosegek melyek ezaltal elerhetove valnak azok szamara akik keszen vannak ra.
Finom energia testetek melyet az osi egyiptomiak KA testnek a yogik pedig eteri testnek neveztek igen szenzitiven erzekeli es reagal a nap plazma hatasaira. A nap aramlatok novekvo aramlasa es minosege megemeli a KA test rezges szintjet. Ez igen jotekony es kedvezo lehetoseg azok szamara akik tudatosan is reszt kivannak venni a felemelkedesi folyamatban. Had mondjuk el azomban, hogy mit is ertunk mi (Hathorok) pontosan a felemelkedesen, mert a kifejezes sok jelentessel bir, tobb nezopontbol szemlelve.

A felemelkedes szamunkra egyszeruen azt jelenti, hogy feljebb lepni a tudatossagban. TE nem “mesz” sehova. TE nem “tavozol” sehova. Azomban a tavlataid, az erzekelesed, az eszlelesed gyokeresen modosul. Elkezdesz atlatni a maya-n azaz az evilagi illuziokon, ami a szubatomi reszecskek tanca altal teremtodott es alakult anyagga. A felemelkedesi folyamat soran megerted, hogy TE teremted mind azt a tapasztalatot amit “vilag”-nak nevezel. A felemelkedes nem azt jelenti, hogy tavozol ebbol a vilagbol, hanem azt, hogy tulleptel a korlatain azaz atlenyegitetted – habar a resze maradtal – de mar egy olyan lencsen keresztul erzekeled, amelyen at latod, hogy az elet egy szinjatek amit TE vetitesz ki.

Azt mondhatjuk, hogy keresztuthoz ertetek.

Amint a nap aramlatok belepnek a magnetoszferaba megemelkedik minden ember KA testenek a vibracioja. Mig egyeseknel ez zavarodottsagot okozhat es bomlasztoan hathat addig masoknal a felemelkedeshez vezethet, azaz feljebb lephetnek a tudatossagban. Ez az uzenet azokhoz szol akik a felemelkedo spiralt valasztottak. A kihivas ez ido tajt az, hogy engedelyt adjatok KA testetek aktivalasara, amely felfele emel benneteket meg akkor is, ha sokan korulottetek a lefele iranyulo spiralon haladnak. Ez lenyegeben rezges szint kerdese amellyel tiszta szandek es hit parosul. E harom minoseg eggyuttesen hozza letre az uj sorsotok teremto impulzusat.

Mit ertunk mi ez alatt?

Hatalmas mennyisegu energiara van szukseg ahhoz, hogy atalakitsatok illetve atlenyegitsetek a ratok nehezedo negativ allapotokat vagy korlatozasokat. A kollektiv tudatossagotok a valosag rogzult, kenyszeruen elkulonult, korlatozo – ugymond fogsagba tarto – latasmodjaba let hipnotizalva. Amikor mar atlattok a hazugsagokon, a manipulaciokon a regi vilagot maskent fogjatok latni, de a hazugsagok eszlelese meg senkit sem szabadit meg toluk. A hazugsagoknak sajat eletuk van es azt folytatni is akarjak. Ahhoz, hogy kilepjetek a letargiabol es a tehetetlensegbol amely kulturalis korlatozasaitok benso lenyege, uj, megnovekedett rezges szintu energiara van szukseg. A nap aramlatok ajandeka a nap plazma, amely egyre nagyobb mennyisegben aramlik be a magnetoszferaba es megemeli KA testetek rezges szintjet.

De it a “kereszt szal” ugymond a sorsotok latomasan.

Azok szamara akik elfogadjak, vagy legalabb is ebredeznek azaz kezdenek atlatni a korlatozas hazugsagain amik ratok lettek kenyszeritve es a felemelkedesi folyamatot valasszak, a KA test aktivalasa gyonyoru, tokeletes csodakent nyilvanul meg, hiszen az eletetek felekesul a hatalommal, hogy olyan modon lenyegitsetek at a korlataitokat amilyenre eddig nem volt lehetosegetek. Ez olyan lesz mintha az Univerzum veletek eggyutt ropna szabadsagotok tancat.

Azok szamara viszont akik nem a felemelkedest, hanem azt valasztjak, hogy a korlatok bortoneben maradnak, akik masokat hibaztatnak sajat szerencsetlensegukert, akik bunbakot keresnak a boldogtalansagukert, akik a

konfliktusok regi vilagaban akarnak elni, a megemelkedett rezges szint a KA testukben nem fog aldasnak bizonyulni; atoknak fogjak megtapasztalni. Kemeny munka var rajuk, hogy megtartsak a regi allapotokat.
A regi valosag szovete egyidejuleg bomlik szet az uj valosag szovesevel. Ez persze a dolgok furcsa allasa. Azomban mi azt szeretnenk a leheto legtisztabban atadni, hogy megvan a benso hatalmatok es kepessegetek arra, hogy uj valosagot szojjetek magatoknak, a lelek es a szellem uj szabadsagat, tekintet nelkul arra, hogy mi tortenik korulottetek.
A mi perspektivankbol nezve, azt latjuk, hogy ez a helyzet tovabb erosodik az elkovetkezo nehany evben es mi ezt kettos allapotnak jellemeznenk amelyben sokan kozuletek felemelkednek azaz feljebb lepnek a tudatossagban, mig masok lefele zuhannak. Ez azomban lenyegileg az egyenek valasztasatol fugg.

Ez egy nagyon fontos pont szamunkra es a leheto legtisztabban szeretnenk atadni. Mindannyiatoknak megvan a kepessege es a felelosege is, hogy azt gondoljatok es teremtsetek amire vagytok. Sokan kozuletek a szabadsagot valasszak – mert keptelenek vagytok mar elviselni a bezartsagot – a hazugsagok terhe egyszeruen tul nagy ahhoz, hogy allandositsatok. Masok a bezartsagot fogjak valasztani mert felnek a szabadsagtol es a felelosegtol a szemelyes valasztasaikert.

Itt az evolucio utjai szetvalnak.

Ahogy a valosagaitok egyidejuleg feloldodnak es ujra teremtodnek, es most a gazdasagi, az okologiai meg a szocialis kihivasokrol beszelunk amikkel szembeneztek, nehanyan kozuletek nagyon nehez idokent elitek meg, de soha ne veszitsetek szem elol azt a tenyt, hogy ti teremtitek a sajat eleteteket es azt barmelyik pillanatban ujra teremthetitek fuggetlenul a korulmenyektol. Azok akik manipulalnak benndeteket, teszik azt a felelmek altal es a kulturalis korlatozasok allandositasaval azt a hitet taplalva, miszerint eletetek bizonyos kulso tenyezoktol fugg.

A felemelkedesi folyamat soran ra fogtok jonni, hogy ezek a kulso tenyezok tulajdonkepen a legbelso tudatossagotok kivetulesei. Ezek villanasok a “vetito vasznon” es ti pillanatok alatt lecserelhetitek, ha gyokereiben valtoztattok rajta a kovetkezmeny modositasa helyett; a gyokerek pedig a TI lelketekben vannak. Annak miszteriuma, hogy mindez hogyan tortenik, olyan termeszetes modon fogja felfedni onmagat a felemelkedesi folyamat soran, ahogyan az orchidea bontja ki viragat. Ez onmagaba a termeszetbe van beagyazva, es ez a tudas onmagat tarja fel ahogy haladtok felfele a felemelkedes osvenyen. Elozo uzeneteinkben mar szoltunk arrol, hogy az eggyik kulcs az az, amit ti meltanyolasnak (nagyra becsules) es halanak neveztek. Ezek az erzelmi allapotok a teremto erotok jelzesei es kifejezoi. Hogy ez mit jelent pontosan az a felemelkedesi folyamat soran fog vilagossa valni szamotokra.
Az elkovetkezo uzeneteinkben szandekozzuk megvitatni a meltanyolas interdimenzionalis fizikajat, es, hogy az hogyan befolyasolja kulso valosagotokat. Ebben az uzenetben azomban azt az eszkozt kivanjuk atadni nektek ami szerintunk segitsegetekre less az elkovetkezo nehany eves idoszakban, amint a nap aramlatok a magnetoszferaba erkeznek es elkezdik osztonozni KA testeteket.
Mielott atadnank a technikat, nehany alapul szolgalo pontot szeretnenk kozolni veletek:

Elso alap pont – dontest kell hoznotok arrol, hogy a tudatossag felemelkedeset valasztjatok ahhoz, hogy a technika mukodjon. A szandek, amellyel KA testeteket tartjatok, hatarozza meg a kimenetelt.
Masodik alap pont – a meltanyolas (nagyra becsules) erzelmi allapotaba kell lennetek amikor ezt a modszert alkalmazzatok, mert a meltanyolas a jelzese az effajta teremtesnek.
Harmadik alap pont – mind ez a KA vagyis eteri testetek es a BA vagyis az osi egyiptomiak szerint enetek legfelsobb aszpektusa illetve legfelsobb lelketek kozotti kapcsolaton alapszik. A BA a teren es idon kivuli tudatossagban honol.

A BA belepesi pontja a fejetek felett levo azon pont ahol kinyujtott karjaitok altal a kezeitek megerintik egymast. Es onmagatok interdimenzionalis aszpektusa vagyis a BA igen fogekony a meltanyolasra. A BA altal kapjatok azt az energiat mely megerositi es felkesziti KA testeteket a nap aramlatok befogadasara.

Mi ezt a modszert a Felemelkedes Holonjanak nevezzuk. Mint az elozo ket Holon amit atadtunk nektek az Egyensuly es a Gyogyitas Holonja a Felemelkedes Holonja is maghatarozott geometriai formara epult. A mertani alakzatok iranyitjak az energia mozgasat es egy meghatarozott mertani alakzat meghatarozott iranyba tereli az energia aramlasat.

Ez a Holon a korongra epult. Hasonloan mint a porgetyu amivel gyerekkorotokban jatszottatok. Most helyezzetek magatokat ebbe a korongba. A Korong legfelso pontja megeggyezik a BA belepesi pntjaval a fejetek felett, ahol kinyujtott karjaitok altal a kezetek osszeer. A Korong legalso pontja megeggyezik a gerincetek aljaval ha lotusz ulesben vegzitek a gyakorlatot. Ha allva vagy szeken ulve csinaljatok, akkor viszont a talpatok lesz a korong legalso pontja. A kozepvonal mely athalad a fejeteken a gerincetek menten a talpatokig, azonos a Korong kozponti tengelyevel.

Kepzeletben forgassatok meg a koronget a tengelye korul. Az emberek tobbsegenek termeszetesebb jobbra forgatni a korongot, de balra is lehet; az egyennek kenyelmesebb irany a megfelelo. A Korong merete, vagyis atmeroje nem szamit, olyan nagyra vagy olyan kicsire meretezitek amilyenre akarjatok. A Korong szine sem szamit, azomban ha vizualis tipus vagy akkor azt ajaljuk, hogy a korongod legyen feher. A Korong mozgasa az elkepzelt vilagban, a TE elkepzelt vilagodban egy energia spiralt teremt.

Amint elkezditek forgatni a korongot, a figyelmetek a fejetek felett a BA-ra iranyul es a meltanyolas vagyis a nagyra becsules erzeset tovabbitsatok a BA-nak. Legfelsobb lelketek vagyis a BA valami modon valaszolni fog nektek.
Most forditsatok figyelmeteket a gerincetek aljara a gyoker csakrara mert ez az az alap ami behuzza a kozmikus energiat a KA testbe. A kovetkezo 5-10 percig maradjatok a korongban es hagyjatok, hogy az forogjon, tudatossagotokat a BA-ra es a gyoker csakrara iranyitva. Energia fog aramlani BA-tol a fizikai testeteken keresztul a gyokercsakraba. Neha ez nagyon gyenged erzekeles lehet, maskor meg mint a laser sugar vagy tuz oszlop, de lehet aramlas is. Nagyon sokfele modon erzekelhetitek.

Amint ez az energia lejon a BA-tol a gerincetek aljaig, atsugarozza es energiaval tolti fel KA testeteket. Ezt annyiszor csinaljatok ahanyszor cask akarjatok. Mi azt ajaljuk, hogy tegyetek napjaban egyszer. Ha surun es huzamosabb ideig csinaljatok, gyogyulasi reakciot valt ki. Ez akkor tortenik meg ha a KA testbol a kozmikus energia ataramlik a fizikai test szerveibe es ennek hatasara azok felszabaditjak a bennuk felgyulemlett negativitast, mergeket es anyagokat melyek leszoritjak elet erejuket. Idovel a KA test energiaval toltodik fel, ami lehetove teszi, hogy befogadja a nap aramlat reszecskeit es ez felgyorsitja felemelkedesteket. Ez az alap modszer, es mint mar mondtuk, csinaljatok naponta 5-10 percig; mind addig, amig tiszta szandekotok, hogy feljebb lepjetek a tudatossagban.

Most figyelmeteket a planetaris szolgalatra szeretnenk forditani es az energia felszabaditasra amit mi A Nagy Triad-nak nevezunk.
Aprilis elso hetvegere (Aprilis 3-5, 2009) hivjuk ossze a Washingtoni Seattle-ben a gyulekezetet ahol alkalmazni fogjuk az itt megvitatott Holont a harom hang szentellyel kapcsolatban amelyeket a fizikai sikon New Mexicoban, Costa Ricaban es Nepalban hoztunk letre. E harmas egyesitese a felemelkedes fenyenek megnoveleset szolgalja.
Ezt az esemenyt megelozoen, Marcius kozepe tajan egy ujabb kozlemenyt, egy ujabb Planetaris uzenetet adunk at az utmutatasokkal azok szamara, akik fizikailag nem tudnak csatlakozni hozzank Seattle-ben. Ezek az utmutatasok lehetove teszik mindazok szamara akik fizikailag nem lehetnek jelen, hogy csatlakozzanak hozzank energetikai szinten es reszt vegyenek a Planetaris szolgalat eme akciojaban.
Az egyiptomi mitosz es beavatasi tudas szerint civilizaciotok most az ugynevezett ANMIT beavatason megy keresztul, ami lenyegileg az atjaro a hatalomra torekvesbol a szeretetbe es a magasabb valosagokba, ami a felsobb csakrakon at erzekelheto. Kuzdelem folyik azok kozott akik a konfliktusok vilagat akarjak allandositani ahol ok magukhoz tudjak ragadni es gyakorolni a hatalmat, es azok kozott akik eletuket eggyuttmukodesben kivanjak elni megertve, hogy minden elet egymashoz kapcsolodik.
A gyulekezetnek kettos celja van: – hogy az itt megvitatott Holont es a nap aramlat hasznositasat az egyeni felemelkedesben mester szintre tokeletesitsuk;

– hogy felszabaditsuk a Fold erzelmi szferajaban a spiritualis felemelkedes energiajat ami az osszes elet javat szolgalja es hozzasegit az eggyuttmukodes oldalara billenteni a merleg serpenyojet a konfliktusok helyett.

A Hathorok

Forditotta: Sari Izabella

Az eredeti uzenetet a http://tomkenyon.com/the-holon-of-planetary-ascension/ weboldalon talalhato.

Copyright 2009 Tom Kenyon Szerzoi Jog Fenntartva

A Hathorok uzenete megoszthato es megvitathato masokkal es barmilyen formaban dijmentesen terjesztheto de tartalma semmilyen modon sem valtoztathato meg es tartalmaznia kell ezt a copyright utoiratot.

Weboldal: http://tomkenyon.com Contact: office@tomkenyon.com

Share

A Planetraris Felemelkedes Holonja

A Hathor Planetraris uzenet Tom Kenyon csatornazasaban Marcius 10, 2009

Ebben az uzenetben a Washingtoni Seattle-ben aprilis 5.en vasarnap, pacifikus ido szerint delutan 3 orakor tartando Nagy Triad meditaciot szeretnenk megosztani veletek.
Amint mar mondtuk az elozo uzenetunkben, azokat akik nem tudnak fizikalag reszt venni az osszejovetelen, meghivjuk, hogy csatlakozzanak a vilag meditaciohoz a tavolbol. Ez az akcio a planetaris szolgalat azon formaja, amit mi (Hathorok) a Planetaris Felemelkedes Holonjanak nevezunk. Ahhoz, hogy csatlakozni tudjatok hozzank a meditacio soran, szukseges, hogy mestereve valjatok a Felemelkedes Holonjanak, mivel ez az az alap amire a vilag meditacio epul.

Kerunk benneteket emlekezzetek az elozo uzenetunkre melynek a cime “A Felemelkedes Holonja azaz The Holon of Ascension” es reszletes utmutatast adtunk, hogy hogyan alkossatok meg a sajat Felemelkedes Holonotokat.
Most figyelmeteket a Fold Mennyei Lelkere vagyis a Fold BA testere szeretnenk forditani. Az, egyedien mas felepitesu. Ellentetben a ti BA testetek belepesi pontjaval amely testetek kozponti tengelyen talalhato a fejetek felett, ahol kinyujtott karjaitokkal a kezeitek megerintik egymast, a Fold Mennyei Lelke szferikus. Teljesen korul oleli a Foldet korulbelul 60 merfold magassagban a Fold felszinetol. Ez tulajdonkepen az egyesek altal Krisztus Tudat vagy Buddha halonak nevezett szfera amely teljes egeszeben korbefogja a Foldet.

A Planetaris Felemelkedes Holonjanal ehhez a hatalmas BA-hoz kapcsolodtok.

Azt ugy teszitek meg, hogy sajat Holonotok tengelyet kiterjesztitek le a Fold kozeppontjaig illetve fel a BA szferaig. Amikor a Fold Mennyei Lelke valaszol nektek, az energia ezen a tengelyen szall ala a szemelyes BA-n keresztul a KA avagy eteri testetekbe, fizikai testetekbe es a Foldbe.

Tulajdonkepen e meditacio alatt ti lesztek a Fold Mennyei Lelkenek a lefoldelo csatornai.

Mint testben elo lenyek, testetek eredeti hullam mintaja a fold atomi es szubatomi reszecskeibol all. Ebbol kiindulva fizikalitasotok a foldbol szuletett, a fold pedig a csillagok maradvanyaibol szuletett. Ennek kovetkezteben mint testtel rendelkezo lenyek megvan a spiritualis hatalmatok, a spiritualis jogotok es spiritualis felelosegetek, hogy megengedjetek es segitsetek a Fold felemelkedeset.

A Vilag Meditacio

A Vilag Meditacio harom reszbol all.

Az elso resz – Megalkotjatok a szemelyes Felemelkedes Holonotokat. Ezaltal KA testetek eteri fennyel es spiritualis potenciallal toltodik fel sajat Mennyei Lelketekbol. Ez megnyitja KA testeteket es az rezges-receptorra valik a Planetaris BA-bol aramlo hatalmas eteri feny es energia befogadasara.
Vasarnap, aprilis 5.en a vilag meditacio soran 10 percet fogunk forditani az elso reszre, sajat Felemelkedes Holonunk aktivalasara.

Masodik resz – Tudatossagotokat most a kozponti tengelyetek menten emeljetek fel a szemelyes BA felett a 60 merfoldnyi magassagban levo BA szferaba amely korul oleli a Foldet. Az elso reszben meltanyolastokat illetve nagyra becsuleseteket a szemelyes BA-nak kuldtetek, hogy aktivaljatok a Holont. A planetaris reszben meltanyolastokat illetve nagyra becsuleseteket a kozponti tengelyetek menten felkulditek a BA-nak amely korulveszi a Foldet.
Amint a nagyra becsulesetek impulzusa a planetaris BA-hoz erkezik, az valaszol es energia aramlatot kuld le a kozponti tengelyeteken a szemelyes BA-hoz, KA testetekbe, fizikai testetekbe es a Foldbe.
Fontos megerteni a meltanyolas vagy nagyra becsules mibenletet amit a BA-nak kuldtok.

A meltanyolas a spiritualis megertesbol fakad amikor az egyen belep a felemelkedesi folyamatba. Mi ezt mint felismerest jellemeznenk, hogy a testbeni elet egy ertekes ajandek, hogy az anyagi vilag emberi formaban valo megtapasztalasat becsulni es unnepelni kell.

Es ennek semi koze a dilemmakhoz amikkel szembesultok eletetek folyaman vagy az elet helyzetekhez amelyek felbosszantanak benneteket, felemet keltenek, haragot valtanak ki vagy banatot okoznak. Ezek kulon, szemelyes pszichologiai kerdesek, hogy spiritualis lenyekkent mennyire jol vagy kevesbe jol tudtok alkalmazkodni az emberi tapasztalasokhoz.
A meltanyolas es nagyra becsules erzese amit a Fold Mennyei Lelkehez kell kuldenetek az onmaganak a fold elemeinek a megbecsulese kell , hogy legyen, a foldi elet egyedi tapasztalasanak a megbecsulese es az archeotipus elemek: a viz, a levego, a tuz, a fold es az ur megbecsulese.

Tudomanyotok nem sorolja az urt az elemek koze; mi azomban itt egy osi alchemiai tudasrol es nem a periodusos rendszerrol beszelunk.

Az osi tudas felismerte, hogy az ur az nem csupan uresseg, hanem az a meh, amelybol minden eletre kel. Az ur a minden-seg anyja. A szubatomi reszecskek, az atomok es azok osszes konfiguracioja az urbol szuletett.
Habar a tudomanyotok pillanatnyilag a szubatomi reszecskeket es az atomokat mechanikai modon vizsgalja, mi tudatos lenyeknek latjuk oket es sajat akarattal rendelkeznek. Ez fokozza lehetseges jovotok elbuvolo lehetosegeit, mivel testetek milliardnyi tudatossagbol all.

Az elkovetkezo uzeneteinkben szandekozunk megvitatni, hogy az emberi nagyra becsules muveszete mikent hat az atomi strukturakra es a lehetseges jovokre. Azomban most forditsuk ismet figyelmunket a Planetaris Felemelkedes Holonjara.
Meltanyolasotok illetve nagyra becsulesetek amit a Fold BA szferajanak kuldetek az a testben valo letezes erteket es onmaga a Fold irant erzett nagyra ertekelest fejezi ki. A nagyra becsules ERZESE az amire a Fold Mennyei Lelke valaszol nektek; ugyanugy mint a szemelyes Felemelkedes Holonjanal.

Amikor a Fold BA-ja valaszol a nagyra becsulesetekre, energia aramlik ala a sajat Felemelkedes Holonotok tengelyen, es annak fuggvenyeben, hogy hol tartatok a lelek fejlodesben nagyon sok kulonbozo tapasztalasban lesz reszetek. Nehany tapasztalas transzcendens jellegu lesz, nehany interdimenzionalis, ami bevisz benneteket a Fold multi-dimenzionalis teljes pompajaba.

Nehanyatok szamara ez tisztulast hoz, mivel ezaltal a “salak” ami alacsonyabb rezges szinten tart benneteket meg lesz kongatva mint a harang, es az emelkedo rezges szint felebreszt benneteket almotokbol.
Mi azt ertjuk ez alatt, hogy az emberi tudatossag reg ota a szenderges allapotaban van, es nem ismerte fel sajat kepessegeit mint tars-teremtoje a kollektiv valosagnak. Mialatt ti aludtatok az emberi tudatossag megengedte, hogy masok manipulaljak valosagotokat, es hatarozzak meg sorsotokat. A Fold felemelkedeseval ennek napjai meg vannak szamlalva, es amint a Fold Mennyei Lelke valaszol nektek, beleptek egy sokkal energetikusabb vibracioba es a KA rezgesenek felgyorsulasaba.

Nagyon sokfele tapasztalas fog megjelenni bennetek, es az mind termeszetes, de ne hagyjatok, hogy az elvonja figyelmeteket. A meditacio masodik reszeben az a legfontosabb, hogy magatokat megnyitva ti legyetek a lefoldelo csatorna a Fold Mennyei Lelke szamara.

A Technika

A Planetaris Felemelkedes Holonja meditacio masodik reszenek a sorrendje a kovetkezo:

Miutan aktivaltatok szemelyes Felemelkedes Holonotokat, kiterjesztitek Holonotok tengelyet a Fold kozepppontjaba, valamint a felszintol 60 merfoldnyi magassagba. Ez a pont egy a vegtelen szamu lehetseges pontok kozul a Fold BA szferajaban.
Akkor nagyrabecsulesetek erzeset kulditek a Fold Mennyei Lelkehez es varjatok, hogy megerezzetek a valaszt, megnyitva onmagatok, hogy a valasz athaladjon energia tengelyetek menten a testetekbe, a KA-ba es a Foldbe.
Miutan ereztetek, hogy a Fold BA valasza athaladt rajtatok keresztul a fizikai foldbe, ismet a nagyra becsulesetek erzeset kulditek fel a Fold BA-nak, varva es ateresztve a valaszt, ateresztve rajtatok keresztul a foldbe. Ezt annyiszor ismetlitek a meditacio alatt, ahanyszor cask akarjatok.

A meditacio masodik resze 20 percig fog tartani.

A meditacio e resze igen dinamikussa valhat. Ha az energiak tul eroteljesse valnak es ettol kenyelmetlenul erzitek magatokat, forditsatok figyelmeteket a szemelyes BA belepesi pontjara es pihenjetek a szemelyes Felemelkedes Holonotokban mig ismet keszen alltok a nagyobb energia aramlas befogadasara. Nehanyatoknak ezt tobbszor is szukseges lesz megtenni a 20 perc folyaman.

A meditacio masodik resze utan 5 percre visszaterunk a szemelyes Felemelkedes Holonunkba, lehetoseget adva a tapasztalat beintegralasara.

Eddig a pontig osszesen 35 percet meditaltunk. Azt ajaljuk, hogy legalabb meg 5 percig csendben pihenjetek. Ha van ra ido, jo lenne, hogy fekve lebegjetek az aramlatban egy darabig. Nem ajanlatos rogton, pihenes nelkul visszaterni a kulvilagotok teendoihez.

Amint a meditacio elkezdodik mi is (Hathorok) megalkotjuk a Felemelkedes Holonjat, es tartani fogjuk a meditacio vegeig. Korongot alkotunk, olyat mint a szemelyes Felemelkedes Holonja. Holonunk kozeppontja a Tejut rendszer Galaxis kozeppontja lesz, amit Nagy Kozponti Nap-kent is szoktak emlegetni, es a korongot akkorara terjesszuk ki, hogy magaba foglalja az egesz galaxist. Nehanyatok szamara ez szuksegtelen informacio, masoknak viszont segitsegere lesz.

Minden lehetoseg anyja, a vilagur miszteriuman keresztul juttatjuk el hozzatok ezt a meghivast. Meghivunk benneteket, hogy energetikailag csatlakozzatok hozzank akik osszegyultunk Seattle-ben a Nagy Triadra. Es udvozlunk mindannyiatokat a kollektiv tars-teremtes eme hatalmas kiserleteben.

Az ido elerkezett! A harangok szolnak! Itt az ido a felebredesre, magasztosabb sorsotokra!

A Hathorok

Tom megfigyelesei

Szeretnem megragadni a pillanat adta lehetoseget es megkoszonni mindannyiatoknak akik ugy dontottetek, hogy csatlakoztok hozzank a vilag meditacioban a Hathorok utmutatasai szerint. Tudnotok kell, hogy torekveseitekhez tobb ezer ember kapcsolodik a vilag minden tajarol, akik hozzatok hasonloan erzik, hogy itt az ido, itt a nagy alkalom.

Jollehet nem tudjatok egymas nevet, jollehet utaink soha nem keresztezik egymast, megis valahanyan reszei vagyunk egy hatalmas es novekvo, Globalis kozossegnek. Van aki a hozzatok hasonlo embereket Fenymunkasoknak nevezi. A Hathorok Elet-fenntartoknak neveznek titeket; aszerint, hogy milyen ertekeket kepviseltek az eletben, munkatok es kozossegeitek kozvetlen hatassal vannak az elet minosegere korulottetek. Es a teremtes tancaban, amikor a gondolat megnyilvanul az eletunkben, az eletetek es ahogyan elitek azt hozzajarul onmaga az ELET fenntartasahoz, vagy legalabbis egy magasabb emberi minoseghez.

A vilag meditacio

Tudott dolog, hogy az effajta energia-munkanal a tavolsag nem szamit. Azokkal kozuletek, akik reszt vesznek a planetaris szolgalat e formajaban oly modon kapcsolodunk ossze, mely tullepi az ido, a ter, a hely es a tavolsag korlatait.

Igy amikor mi, akik osszegyultunk Seattle-ben elkezdjuk a meditaciot, tesszuk azt kozosen a tiszta szandeku kozossegekkel szerte a vilagon, sok orszagban, majdnem minden kontinensen.
Mi akik reszt veszunk a vilag meditacioban egy kozos dolgon osztozunk. Jollehet elet stilusunk es az eletben elfoglalt helyunk kulonbozo; jollehet eletfilozofiank es vallasunk nem egybevago; egy nema pontban azomban mindannyian eggyezunk: az ELET a Foldon ertekes.

A kollektiv tars-teremtes hatalmas kiserleteben – amirol a Hathorok beszelnek – ott a remeny, hogy elegendo szamu tiszta szandeku egyen hozzajarulasaval a Planetaris BA felemelkedesi energiajanak lehorgonyozasaval, mi mint faj raebredunk teremto hatalmunkra es megvaltoztatjuk sorsunkat.

Az en velemenyem az, hogy a Folddel minden rendben lesz a nagy valtozasok idoszakaban, aminek most a kellos kozepen vagyunk. Nehanyan a Fold lakoi kozul lehet, hogy nem fognak vele tartani, foleg mi emberek, akik azt gondoljuk, hogy felette vagyunk az okoszisztemnek amiben elunk. De a Folddel minden renben lesz.

Ha a mitoszok, profeciak es legendak melyek errol a korszakrol szolnak igazak, akkor a Fold fel fog emelkedni a let magasabb vibraciojara es minden eletforma ezaltal belep az ”arany korba.” Majd az ido megmutatja, hogy ez igaz vagy sem, vagy cask a kivalo emberi elme tulfutott kepzeletenek csalfa remenye.

En azt hiszem, hogy rendkivuli idoket elunk. Szinte naponta tanui lehetunk a rendhagyo kudarcok, butasagok es veszelyek tultengeseinek, de ugyanakkor a kulonleges alkalmaknak is a szemelyes novekedesre es felemelkedesre. Akik szamara uj a Hathorok uzenetei, had mondjam el, hogy az o (Hathorok) szemszogukbol a felemelkedes soran nincs hova menni. A felemelkedes nem arrol szol, hogy fenylo gloriaval elhagyjuk a Foldet (bar ez is egy verzio). Tobbsegunk szamara a felemelkedes az a tudatossagban valo feljebb haladas a testunkben maradva. Es mi azert veszunk reszt ebben a meditacioban mert testben vagyunk. Testunk ugyanazokbol az anyagokbol all mint a Fold maga. Es ahogyan a Hathorok mondjak megvan a spiritualis jogunk es a spiritualis felelosegunk is, hogy megengedjuk es segitsuk a Fold felemelkedeset.

Idozites

Mi akik osszegyultunk Seattle-ben az Intenziv Nagy Triad-ra a vilag meditaciot vasarnap, aprilis 5-en delutan 3 orakor kezdjuk pacifikus ido szerint. Akik az Amerikai Egyesult Allamokon kivul kapcsolodnak hozzank, az Interneten talaltok nehany dijmentes Ido atalakito oldalt. The World Clock – A Vilag Ora az egyik kozuluk es konnyu a hasznalata.
Aki barmilyen okbol kifolyolag nem tudja beazonositani a pontos idot a sajat ido-zonajaban, azt ajallom, hogy valasszon ki egy idopontot es vegezze el a meditaciot. A Planetaris Holon rezges mezeje meg tartani fog egy ideig miutan befejeztuk a meditaciot Seattle-ben.

A meditacio 35 percig fog tartani, ahogy azt a Hathorok jeleztek. Utana, mi Seattle-ben 5 percig fogunk csendben maradni, hogy ujra-igazolodjunk magunkhoz, mivel en arra szamitok, hogy ez egy nagyon dinamikus, transzcendens tapasztalas lesz.
Az hatralevo 20 percben hang meditacival fogjuk zarni az Intenziv Nagy Triad-ot.
Akik a tavolbol csatlakoznak hozzank a meditaciora, ez az ido idealis a pihenesre es a tapasztalasok beintegralasara, mielott folytatnatok a napi teendoiteket vagy az ejszakat.

Dijmentes Elo Kozvetites (Broadcast)

Most eloszor probalkozunk a meditacio Elo-Internet Kozvetitesevel amikor az Seattle-ben tortenik. A kozvetites dijmentes lesz.
Hogyha minden elem sikeresen osszejon, akkor aprilis 5-en honlapunk kezdo oldalan a felso sorban megjelenik egy uj billentyu Elo Kozvetites (Live Broadcast) felirattal. Kattints ra es megnyilik a “link” amely elvezet az elo kozvetiteshez. Kattints ra a “link”-re es hallgasd az elo-hang adast Seattle-bol. Ez ugyszinten az Archivumban is megtalalhato lesz a honlapunkon a pod-cast linken az esemeny utan.

Noss, emberek ez technologia es lehet, hogy a hatalmas Murphy Arkangyal kezei is benne vannak a dologban, azaz tudjatok a jol ismert allitast, amit Murphy torvenyenek hivunk: “Ami elromolhat az el fog romlani!” Tehat, ha semi sem tortenik amikor ra kattintatok a linkre, vagy egyaltalan a “Live Broadcast” cimke sem lesz a honlapunkon (mert nem tudtuk mukodtetni a magas technologiat) akkor egyszeruen tekintsetek el a kozvetitestol. A pod-cast elerheto lesz hamarosan.
Ami igazan fontos az az, hogy a leheto legtobb ember a vilag minden tajarol eggyutt meditaljon. Tehat, ha a technika nem mukodik, kapcsoljatok ki a szamitogepet, hangolodjatok ra az esemenyre es elvezzetek az utazast.

Egy fontos megjegyzes a Szemelyes Felemelkedes Holonjarol

Szeretnem tisztazni a Felemelkedes Holonjanak egy technikai vonatkozasat. Amint a Hathorok mar elmondtak mestereve kell valnotok a Felemelkedes Holonjanak mielott hozzafoghattok a Planetaris Holon-hoz. Habar en azt hittem, hogy az elozo uzenet (lasd A Felemelkedes Holonja azaz The Holon of Ascension) utasitasi erthetoek voltak, egyes olvasok szamara azomban nyilvanvaloan megsem
A Felemelkedes Holonja egy elkepzelt Korong alaku mertani alakzat. A Holon tengelye (az a vonal amely a kozepen halad keresztul a teto ponttol a talp pontig) egybe esik a testetek kozponti tengelyevel. Ez az a tengely amely korul a Holon forog. KA testetek azomban nem forog. Marad olyan helyzetben a fizikai testetekben mint rendesen, arccal elore, hattal hatra. Es, hogyha nem ertitek, hogy itt mirol beszelek, akkor vissza kell mennetek A Felemelkedes Holonjahoz es olvassatok el a reszletes utmutatast.

Nehanyan e-mailben ertesitettek bennunket, hogy hanyingert ereznek a Felemelkedes Holonjanak gyakorlasa kozben. Ennek oka az lehet, hogy KA testeteket is forgatjatok a Holonnal eggyutt. A KA testeteket nem kell forgatni. Hogyha KA testetek nem forog es megis hanyingeretek van, lassitsatok le a Korong (Holon) forgasi sebesseget. Egyaltalan nem kell gyorsan forognia.
Hogyha ezek a valtoztatasok nem oldjak meg a helyzetet, akkor jo eselyetek van ra, hogy spiritualis tisztulast tapasztaltok. En is ereztem neha hanyingert az elejen amikor a Holonnal kezdtem dolgozni, foleg amikor 10 percnel tovabb csinaltam. Mostanra mar tobb mint 1 orat csinalhatom minden kenyelmetlen erzes nelkul. Ugy tunik az a lenyeg, hogy a Felemelkedes Holonjanak ismetelgetesevel a fizikai test hozzaszokik a KA magasabb rezges szintjehez.

Befejezo gondolatok

Ismetelten szeretnek oszinte koszonetet mondani mindannyiatoknak akik csatlakoztok hozzank vasarnap, aprilis 5-en a “nagy kiserletben”. A vilag meditacio alatt (delutan 3-4 oraig pacifikus ido szerint) egy szal feher gyertyat gyujtok majd ami a megvilagosodas fenyet jelkepezi es a vilag minden tajarol, a tavolbol hozzank csatlakozo tobb ezer embert kepviseli.
Azota kiserletezem a Planetaris Felemelkedes Holonjaval amiota csak a Hathorok atadtak nekem. Meglehetosen jo energia fejleszto es arra, szamitok, hogy mindazok kozulunk akik osszekapcsoljuk szivunket es lelkunket a vilag meditacio alatt, valami rendkivulit fogunk tapasztalni.

Aldas ratok es szeretteitekre, Tom Kenyon
Marcius 10, 2009, Kealakekua Bay, Hawaii

Forditotta: Sari Izabella

Az eredeti uzenetet a http://tomkenyon.com/the-holon-of-planetary-ascension/ weboldalon talalhato.

Copyright 2009 Tom Kenyon Szerzoi Jog Fenntartva

A Hathorok uzenete megoszthato es megvitathato masokkal es barmilyen formaban dijmentesen terjesztheto de tartalma semmilyen modon sem valtoztathato meg es tartalmaznia kell ezt a copyright utoiratot.

Weboldal: http://tomkenyon.com Contact: office@tomkenyon.com

Share