A SZÉL MINT HATALMAS TISZTITÓ ERÖ

Irta és szerkesztette Sári Izabella

Talán az egyik legismertebb rege a szélröl az ógörög monda világban található, Odüsszeusz vándorlásaiban. A Trójából hazafelé igyekvö Odüsszeusz, vándorlása és bolyongása során az Eoli, mai nevén Lipári szigetek (vulkáni sziget csoport a Tirén tengerben, ahol a felszin formáló erök közül legkifejezettebb a szélerrózió) egyikén, Aioloszon kötött ki. A szigetek urává Zeusz Föisten Hippotádész királyt tette, aki szeretettel megvendégelte Odüsszeuszt és társait; majd ajándékként marhabörbe zárta az összes ellenszelet, és egy ezüst zsineggel Odüsszeusz hajója után kötötte a zsákot, hogy biztositsa a gyors és biztonságos hazatérést. Ittaka partjai közelében mig Odüsszeusz aludt, az egyik kiváncsi hajós, kincsek és arany reményében, kihasitotta a börzsák oldalát, melyböl a szelek bögve-zúgva kirohantak, és ismét messze, a nyilt tengerre sodorták a hajót…

Zúgó, bögö, üvöltö és nyargaló szelek, vagy lágyan simogató, illatos szellö, valójában mi is az a szél?

A lexikoni meghatározás szerint a szél a levegö áramlása a magasabb légnyomású területröl az alacsonyabb légnyomású terület felé, hogy a légnyomás különbség kiegyenlitödjék, illetve a lég harmónikus egyensúlya helyrebillenjék. Vannak állandó és idöszakos; helyi jellegü és globális; minden égtáj irányából elöforduló szelek. Azomban, a szél mint természeti jelenség meteorológiai szempontból sem ennyire egyszerü.

Mi most itt a szél mint a levegö elem áramlásával fogunk foglalkozni. A levegö, a lég, a lét öseleme. Láthatatlan, alaktalan, megfoghatatlan, bármihez hozzá idomul, jelenlétét csak hiányával tudjuk érzékelni. Nélküle nincs élet, mert az energia és az életenergia áramlásának a légburok a szintere. Belöle és vele együtt lélegezzük be az életenegiát. A levegö elem a láthatatlan, a szellemi világ jelképe, azonkivül a gondolat, a tudás, az értelem, a repülés a magasság tartozik hozzá; és mind az ami megfoghatatlan és a 3-ik Dimenzio korlátai felett áll. A levegö elem képezi és teszi lehetövé a kapcsolatot a felsöbb, a láthatatlan, a szellemi világokkal.

A szél a levegö és az életenergia áramlása, A LÉG ELEM DINAMIKLUS MOZGÁSA. Ez az áramlás minden irányba és minden irányból, egy szinten és egyszerre több szinten is történhet. A légáramlat = szél áramlik láthatatlanul, megfoghatatlanul, amit a 3-ik Dimenzionális, azaz a Teremtett világban csak érezni lehet; vagy a hatását (zúg, süvit a fák között, mozgatja a fák lombjait) illetve a következményeit (letörött faágak stb.) érzékelhetjük a fizikai érzékszerveinkkel.

A szél áramlása lehet gyengéden simogató (lágy tavaszi szellö) vagy szilaj vágtatás (orkán erejü szél); lehet szeliden nyugtató, vagy „elemi” erövel tomboló; de minden esetben a kibillent egyensúly helyzet helyreállitására irányuló. A harmónikus momentum a szélcsend.

A szél áramlása a gondolatok áramlását tükrözi, gondoljunk csak a cikázó vagy száguldó gondolatokra, vagy akár a gondolatok hompölygö áradatára és folyamatos áramlására. De egyszerüen csak képzeljük el az egyensúly hiányt a magasba röppenö, felszökkenö gondolatok és a földhöz ragadt, lapos és felszines gondolkodás között. Emlékezzünk csak vissza az energia lehorgonyozásra. Minden egyes gondolat, cselekedet, kimondott szó (tettet is, kimondott szót is, gondolat elözi meg), energiát horgonyoz le Földanya testébe. Ha egy térség lakóssága által lehorgonyozott energia a 4 öselem közül valamelyikkel kibillen az egyensúlyból – vagy mert a lakósság gondolkodása és magatartása túlságosan elháritja valamelyik elem energiáit, potenciáljait és minöségeit; vagy mert a populáció csak és kizárólag egy elem energiáit, lehetöségeit és minöségeit éli – elemi katasztrófákra kerülhet sor.

Ha egy területen gyakoriak az erös vagy viharos szelek az ott élök gondolkodása túl földhözragadt, merev elöitéleteik gátolják a fejlödést, a haladást, az áramlást – nagy a gondolkodási szint külömbség a fejlettebb területekkel – a viharos szelek elsöprik a berögzött, olykor életképtelen gondolat mintákat és energiákat, és mind azt ami ezeket képviseli: kiszáradt, merev, törékeny fák – faágak; korhadt tetö – kerités – gerendák stb; erröl szól a spirituális meteorológia is. A vihar utáni eltakaritásban, de pusztitó erejü hurrikán esetén az újjáépitésben, a lakósság  összefogása veheti kezdetét; új eszmék és ötletek jöhetnek felszinre; dinamikus, megújhódást hozó energiák válthatják fel a régi, berögzött mintákat. A SZÉLVIHAR a BEGYEPESEDETT GONDOLKODÁST LAZITJA FEL, TISZTITJA, TRANSZFORMÁLJA.

Hatalmas TISZTITÓ ERÖ a SZÉL. Ezt mutatják a Húsvét elötti hetekben a böjti szelek is. Megtisztitják a levegöt, felszáritják a télutó havas, sáros maradékait. Ezzel párhuzamosan történik az emberek belsö tisztulása is, felkészülés a Napéjegyenlöség Energiáinak a befogadására és Húsvét misztériumára; a FÉNY, a SZERETET, és a KIKELET = ÚJJÁÉLEDÉSE a TERMÉSZETNEK, szivünkbe fogadása. Ahogy Földanya úgy gyermekei is!

Ha ezt a belsö tisztulást (megbocsájtás, elengedés, elfogadás – a régi korlátozó godolatminták elengedése és a magasabb szintü, szeretetteljes és kreativ gondolatminták valamint a másság elfogadása stb.) akár tudatosan, akár tudatalatti szinten elutasitjuk, szélviharrá fokozódik a szél. A szél felkavarja a port; rengeteg szemetet (száraz levelek, mindenféle hulladék) hozhat, hiszen felkavarja a megült, elengedésre váró energiákat, begyepesedett gondolatmintákat, meg nem bocsájtott, valós vagy vélt sérelmeket, vagyis mindenféle belsö szemetet; amit aztán felkap és viszi magával megtisztitva a belsö és külsö tereket egyaránt.

A szél romboló ereje fákat képes kidönteni, épületeket romba dönteni, vagy legalább is megrongálni, mert nem csak a spirituális szinteken de a fizikai szinten is lerombolja mind azt, ami már nem szolgálja fejlödésünk és tovább haladásunk; szinte rámutatva arra, hogy hol, az élet melyik területén kell tovább lépnünk. A SZÉL AZ MEGNYILVÁNITÓ ERÖ, TEHÁT MASZKULIN ENERGIA.

A szél hatalmas tisztitó és pusztitó erejével felkorbácsolja a vizek hullámait, felkorbácsolja az érzelmeket, hiszen a vizek Istenanyánk energiáinak a minösége és megnyilvánulási formája, de ugyanakkor az érzelmeké is. A VIZ ELEM AZ ÉRZELMEK BIRODALMA. A szél hatalmas hullámverést képes elöidézni, viz és lég-örvényeket létrehozni, valamint az érzelmek örvénylését, miáltal a szél (maszkulin) és viz (feminin) erejének és energiáinak az egyesitésével tisztitjaelsöpri és elmossa – az alacsony rezgésü szabotáló, korlátozó és önszabotáló érzelmeket. A világtengereken tomboló hurrikánok a visszautasitott, de tulságosan megkövesedett érzelmi diszharmoniák tisztitására irányulnak.

Az érzelmek mezején, a szél a tüzes, lángoló érzelmeket képes felkorbácsolni, de a hamis, vagy szalmaláng, esetleg pislákoló érzelmeket kioltja, s a nagyokat, az igaziakat fellobbantja.

A szél hatalmas tisztitó erje mellett óriási transzformáló képességgel és energiával bir. Gondoljunk csak a szélerrózió által átformált szigetekre, sziklákra vagy sivatagi területekre. Kifújja, elfújja, hordja a lazább üledékes közeteket; port, talajt, homokot, majd máshol lerakja, miközben ostromolja, korbácsolja a sziklákat; átszervezi az energiákat, megváltoztatja az energia viszonyokat és teljesen átváltoztatja, átalakitja a tér arculatát. Átalakitó képessége azonos a gondolat transzformáló erejével; hiszen a szivbéli, azaz a szivvela Teremtö Fényével átragyogottgondolkodás és az Egyetemes Intelligenciához való kapcsolódás által lehozott tudás átszervezi, átrendezi az energiákat; átalakitja a bennünk kialakukt világképet, és a transzformáció során egyre szélesebbé válik látókörünk, egyre mélybbre látunk a dolgok felszine alá, ahol már átláthatjuk a mélyebb, lényegi összefüggéseket. Ezen transzformáció során léphetünk egy magasabb megtapasztalási szintre. Az ösi civilizációk térségében, mindenütt kifejezett volt a szélerrózió is.

A legendák szerint az ösi civilizációk „Isteneikkel” azonositották a szeleket, de valójában a duális rendszerben a szelet, a hatalmas tisztitó, transzformáló de ugyanakkor romboló eröt, mint láthatatlan, megfoghatatlan, spirituális minöséget fejezték ki.

Szedjünk elö néhány szél Istent a mitológiából.

A suméroknál Enlil volt a LEVEGÖ, a SZÉL és a VIHAR „Istene”. Az Annu-Enlil-Enki Isten Triász második tagja. Annu volt a Nibirui flotta vezére, és ténykedésük LeMuriába vagyis az Édenbe vezethetö vissza. Enlil szilaj eröt képviselt, megjelenésében az üvöltö szélviharhoz hasonlitották.

A hindu mitológiában Váju volt a LEVEGÖ és a SZÉL „Istene”. Szekerét vörös (tüzes) paripák vagy lovak ezrei vonták „szélsebesen”. Az életeröt és a lélegzetet képviselte, valamint a láthatatlan világokkal való kapcsolatot, meg a gondolatok és a szellemiség világát is. Jellemzöi közé tartozott a szilaj romboló erö, a kiszámithatatlanság, de ugyanakkor az állhatatosság és a szétáradás is. A duális rendszerben tisztit és szárit, máskor meg esöt-csapadékot hoz.

Az ógörög monda világban AIOLOSZ azaz EOLOSZ, Hippotádész király fia, Héra Istennö kegyelméböl lön a 4 égtáj szeleinek ura és ISTENE. Fényes palotája Aiolosz szigetén (Lipári szigetek egyik rézvörös, sziklás szigete) volt, ahol egy barlangban örizte a szeleket. Aiolosz az Olümposzi Istenek kérelmére küldte a szeleket ahová és ahogyan (szellö ? vihar) az adott kérelem szólt.

AIOLOSZ = EOLOSZ és ASZTRAIOSZ gyermekei lettek a 4 égtáj szeleinek királyai.

ZEPHÜROSZ volt a nyugati szél királya. Ö volt a legenyhébb a testvérek között, és csapadékot hozott ajándékba.

BOREÁSZ, neve is északot jelent, volt az északi és az északkeleti szelek királya. Trákiában lakott egy barlangban a zsákjával, melyben a szeleket tartotta féken. Volt neki 12 gyönyörü, hófehér kancája, s azokon „szélsebesen” vágtatott a szilaj északi szél.

Boreász tiszteletére emelték Athénben a SZELEK TORNYÁT. A Szelek Tornya egy 12m magas, 8m átméröjü, nyolcszögletü épület volt, a belsejében vizórával. Tökéletesen tájolt a 4 fö és a 4 mellék világtájhoz. Oldalait dombormüvek diszitették amelyek mindegyike az adott irány szél királyát ábrázolta. A tetején pedig az ember törzsü és hal farkú Tenger Isten, Triton volt, aki mindég az adott pillanat szél irányát mutatta. Mai kifejezéssel szélkakasnak mondanánk, de ezt egy Tenger Istenre mégsem illik mondani még akkor sem, ha mellé tesszük, hogy az egész ókori világ csodálta.

Érdekességként jegyzem meg, hogy Boreász nevéböl ered a viharos, északi szelek elnevezése világszerte: Dél Európában a Bóra; Nyugat Szibériában és Közép Ázsiában a Buran vagy Boran; Alaszkában a Burga vagy Purga stb.

EUROSZ volt a keleti szél királya. 12 Pegazosz vagyis hófehér Táltos paripával vágtatott keletröl, meleget és esöt hozva magával.

A Pegazosz vagyis a szárnyas ló, a hófehér Táltos paripa hátán tudunk közlekedni a Földi és a szellemi világok, valamint a dimenziók sikjai között. A Táltos paripa tápláléka a parázs, hiszen a tüz ereje az anyagot szellemivé alakitja, s ezáltal lehet kitörni a fizikai sik rabságából. A Pegazosz szállitotta a fénynél is sebesebben Zeusz villámait, vagyis az ISTENI SZIKRÁT, az ISTENI TEREMTÖ, ILLETVE MEGNYILVÁNITÓ ERÖT és éppen ezért a Pegazoszt azaz a Táltos paripát meglovagolva ki tudunk lépni a tér és az idö (dualitás) fogságából. Erröl regél a PEGAZUS CSILLAGKÉP is a csillagos égen.

NOTOSZ volt a déli szél királya. Dél tüzét, meleget, söt forróságot hozott magával; máskor meg szélvészként rohanva viharos esöt hozott, hajósokat és hajókat veszélybe sodorva, föleg, ha összeütközött testvérével Boreásszal

Az ösi civilizációk mondavilágában a szeleket a szilaj erö, az élet és a teremtö erö maszkulin, tehát megnyilvánitó aszpektusaával hozták kapcsolatba. Viszont, a SZÉL tisztitó, átalakitó és romboló erejében FELISMERTÉK GYÓGYITÓ hatását is. Erröl nemcsak a regék szólnak, de széllel való gyógyitás a népi gyógyászatban fennmaradt egészen a közel múltig.

Mindannyian ismerjük a juhászról szóló dalt, mely a számadó juhász bölcsességét és az anyatermészettel való mélységes kapcsolatát énekli meg:    „A juhásznak jól megy dolga….

                      Belefújja búját a birka börébe,

                        Szélnek ereszti belöle!”

Ez a szélnek eresztés a gyógyitás esszenciája. Hiszen a szél kifújja, elfújja, elhordja, lerombolja, majd felkapja s elviszi mind azt ami már visszahúzó, lehúzó és nem mindannyiunk legfelsö jólétét és javát szolgálja. Teszi ezt fizikai, lelki és tudat alatti szinteken egyaránt. Azt már mindannyian tudjuk, hogy bár milyen betegség ami megjelenik a fizikai szinten, az valamilyen lelki vagy tudat alatti problémára, diszharmóniára vagy blokkra hivja fel a figyelmet. Ha ezt csak a fizikai szinten próbáljuk orvosolni, a tünetek enyhülhetnek, de a betegség idültté válik, mert a kiváltó ok, orvosolatlan maradt. A szél egyaránt tisztitja és lerombolja ? ostromolja a blokkokat, fellazitja, majd elhordja; kifújja és elfújja a diszharmonikus energiákat visszabillentve a harmónikus egyensúlyt, akár fizikai, akár érzelmi, akár értelmi testünk, vagy a lelki szintek a “probléma”, a betegséget kiváltó eredeti ok szintere.

A népi gyógyászatban igen elterjedt volt a rálehelés vagy a ráfújás módszere, miáltal a gyógyitó kifújja és elfújja a megült, negativ energiákat, vagy ártó energia lényeket. Sokszor a gyógyitó szertartásos módon csinálta ezt, gyertyát gyújtva, rigmusokat és mantrákat mondogatva, tehát ráolvasás közepedte; sokszor a beteget széljárta helyre (küszöb, kémény, padlás feljáró, dombtetö, keresztút, erdö) vezetve vagy helyezve, hogy a szimbólikus kifújás mellett, ténylegesen is átfújja a szél. Majd a beteg ruhadarabjait is szeles helyre kiakasztották, hogy a szél kifújja és elvigye a tüneteket elöidézö bacilusokat, spórákat vagy kórokozókat, s velük együtt a negativ energiákat is.

A kinai gyógyászatban, a FENG SUI, alapja a szél és a viz; vagyis a lég elem és a viz elem energiáinak a mozgatása. Az energia mozgatás mindég tisztitással és tisztitó szertartással kezdödik, amit egy alapos szellöztetés elöz meg. A gyógyitás és megtisztulás lényege itt is az átfújás, kifújás, szélnek eresztés; minden megült energia, ártó erö vagy energia lény kifújása és kitisztitása.

A szellöztetés, ami nevében is „SZELLÖ”, rendkivül fontos, hogy friss, tiszta levegö vegyen körbe bennünket, ám ezt a mai ember nem csinálja. Télen füt, ami sok pénzt igényel, s odakünn hideg van. Nem fütjük a várost vagy az udvart, csak a saját lakásunkat, a szellöztetés elmarad! Nyáron a mai ember hüt, ami sok pénzt igényel, s odakünn höség van, nem engedhetjük be a meleg levegöt, hiszen hütünk, a szellöztetés elmarad! Kár! Sok a légúti megbetegedés, asztma, túlérzékenység vagy allergia…. Az egészség fenntartásához szükséges a szellöztetés, a tiszta, friss levegö; a tiszta, friss életenergia, ami nem újul meg a filtereken ásztszürt elhasznált levegöben.

Az AURA görög eredetü szó, de a latin nyelvben is használatos, jelentése szél vagy lélegzet. Úgy öleli körbe a testet mint egy buborék. 33 rétege teljesen beboritja fizikai, érzelmi, értelmi és éteri testünk, valamint a szellemi, lelki meg a tudatalatti szinteket. Mint egy védö burok, védelmez a negativ hatásoktól; és mivel sok negativ hatásnak van kitéve, az aurát rendszeresen tisztitani kell.

Az aura tisztitás egyik legegyszerübb módszer a széllel tisztitás (az EZO TV tanácsai alapján). A gyakorlatot csinálhatod állva vagy ülve teljesen attól függ, hogy neked melyik a kényelmesebb. Ami fontos, hogy a talpad a padlón legyen. Majd behunyt szemmel képzeld el, hogy egy hatalmas forgószél közepén vagy. A szél az óramutató járásával azonos irányban forog, magába ölelve tested-lelked. Válassz egy szint a szélnek, (ajállatos a magasabb csakra szinek közül választani); majd figyelj a szélre, hogy átfúj és megtisztit, és a felülröl lefelé örvénylö szél által kifújt gondok, gondolatok, alacsony rezgésü energiák talpcsakrán Földanya gyomrába távoznak, ahol az örökké élö tüzben a Teremtö Fényével Fénnyé alakulnak.

Addig csinálhatod ezt a gyakorlatot ameddig jólesik, de ajállatos hagyni, hogy a szél legalább háromszor átfújja tested-lelked tetötöl talpig.

A másik könnyen elvégezhetö gyakorlatot (Domoszlai Katalin Gyógyitó szeretet módszere) a szabadban kell csinálni, magasabb, tiszta levegöjü helyen, domb tetön vagy erdei tisztáson…Mindegy, hogy milyen test helyzetben, csak el tudj lazulni, majd mély lélegzettel beszivod a tiszta levegöt, a Fényt, a szeretetet, s gondolatban egész testedre és aura mezödre kiterjeszted. Kilégzéskor az összes bút, bánatot, nem kivánatos energiát kifújod és szélnek ereszted. Belégzés közben figyelj a fizikai testedre, ahol nyomás, szúrás vagy feszülés tünete jelenik meg, az a blokk helye. Tartsd ott, vagy irányitsd oda a tiszta Fény és szeretet energiát és hagyd, hogy oldja-feloldja a blokkot, majd kifújod és szélnek ereszted…

Sári Izabella

Share

2011 Prediction from Archangel Uriel by Jennifer Hoffnam

2011 Predictions

We are once again at the dawn of another year, which is another opportunity for us to fine-tune the integration of lessons we have been learning for several decades and beyond that, multiple lifetimes. What 2011 brings is more clarity, understanding, transformation and growth as long as we approach this from the point of detachment, observation, unconditional love and acceptance. These will be our big lessons for this year because wherever we remain connected, involved, unforgiving and unable to accept and release is where we will receive more lessons that will show us how to integrate these things in our life. We can no longer pretend we don’t know what we are doing—we are entering our mastery and it is time for us to accept its responsibilities.

Will this be a challenging year? It depends on how we define the word ‘challenge’. It will be challenging if we are afraid of what we will lose instead of viewing each loss as a release so that something else can take its place. When we set our intention for transformation everything that does not resonate with what we wish to become disconnects from us. This can be very painful emotionally but on a spiritual level, it is in alignment with what we have asked for. It is time for us to see ourselves from a whole perspective, including all of our aspects, body, mind, emotions and spirit, so that we can view each step as a process of release and replacement. Letting go of the old will be a big theme for 2011, as well being able to integrate the new.

We must become receivers in order for us to accept the benefits that are ours when we step into our mastery. This is a year for us to acknowledge our ‘great-ness’, to view ourselves as wonderful, powerful, blessed, divine and deserving of the blessings that we have been rejecting because we felt powerless and unworthy. Everything we wish for is part of our field of potential and belongs to us. The only way to receive and integrate it into our lives is to know that we deserve it.

2011 will be a year of mixed blessings for those who have not yet explored their healing potential and for others, this year will bring so much in the way of the manifestation of long held dreams and the opening of doors that have been closed. We will know who has done their healing work by what is happening in their lives. They will learn through the pain and challenges they choose. Our challenge will be to assist them without become their servant, to learn to give without becoming a martyr to someone else’s pain. We can be compassionate teachers through the example of how we allow blessings to flow to us instead of limiting our growth in the face of others’ pain.

Here are some general themes for this year:

Opening Hearts

This is a year where we will become more aware, as we began to in 2010, of how others’ hearts have been broken through their lifetimes of pain. There will be so many opportunities for people to open their hearts through compassion vortexes, new relationships, becoming powerful, understanding divinity and accepting mastery. Every painful experience is an opportunity to open ourselves to more love. Who we give to is less important than why we are giving—the question we must answer truthfully is what we want and need from others, where we are seeking love from outside ourselves instead of connecting to our inner resources of love within. Becoming the love we seek will be a global lesson, and this extends to all areas of our life.

Energy Portals and Vortexes

We will see many new energy portals open and some majors ones close in the next two years. This process began in 2001. Three ancient vortexes, in the Middle East, Asia and Africa, will close by the end of this year which means that we will see more violence, bloodshed, war, natural and man-made disasters and unrest in these areas as those who wish to see them remain open resist their closure. We are each conduits of the new portals so if we focus on transformation in these areas, we will assist in bringing in the new energies that will allow these vortexes, which bring in very destructive energies, to finally be closed.

Earth Changes

We are afraid of earth changes because they can bring so much trauma and disruption to our lives. In 2011 we will not see as many earth changes, such as storms, earthquakes, volcanoes or other things we call ‘disasters’ as we did in 2010, but two of them may be more violent or destructive than those we have experienced before. The earth is also going through its own ascension and in 2011 it will be ‘cleaning house’ and reminding us that we are partners with the earth and stewards of her resources. The earth is a sentient being, just like everything else on the planet and we need to be reminded of this from time to time. When we send love and appreciation to the earth, we empower it in its ascension journey. That said, this year will bring cleansing and many energetic changes to parts of the earth, especially those where vortexes are closing.

The ongoing Ascension

Ascension is not a mystical event that will happen in 2012 and beyond, it is happening right now. Every day is another day in our ascension journey and each moment holds the blessings of ascending into our divinity, experiencing its joy and learning to be in joy. When our focus is on the present moment, we are aware of how we are experiencing our ascension. We cannot create the future if we cannot leave the past behind us and in 2011 we will have many chances and choices to release the past. Can we let go of disappointments and what we think we have missed and be powerfully in the present? It is something we must learn because the only place where we have any power is in the present.

Love and Relationships

It has been so long since many of us have had a romantic relationship that we are beginning to wonder whether that will ever happen. 2011 will open that door but with a twist. There will be choices to make and it is very important to have an intention for relationship. Are you going to be the healer or are you willing to be with someone who does not need your healing? Are you open to receiving the love that you are so prepared to give to someone? Even though you may not see how someone will ever enter your life, be prepared by knowing what you want and setting your intention for it because it will happen when you least expect it. By the end of the year and even before the end of August, many new relationships, with long term potential, will be created.

Power Periods

These are periods when waves of energy are sent to the earth which are very different from those we are familiar with. These often clash with our own energetic vibrations and they can make us very uncomfortable and even physically ill. We call these ascension symptoms and they are part of our ascension journey, for we need to bring new energy to the earth as part of our mission of creating ‘heaven on earth’. With these power periods we may see earth changes, strong storms, floods, earthquakes or unusual weather. In our own lives we can experiences sudden endings, disruptions, changes of heart or mind or even physical illness.

There will be seven power periods in 2011:

January 15 to 20th: During this time we will experience a tsunami-like energy download that will bring new realizations and understandings, like an ‘aha’ moment. For some this will be an immediate shift into the 5th dimension, which will take place on an emotional and mind level. Others may decide to complete their time here and cross over.

March: The spring equinox will bring a more peaceful energy as we begin to experience new potentials for our reality. There will be many experiences of instant manifestation as we have an opportunity to experience how powerfully we move energy. Be careful of your words and thoughts at this time.

June through August: These three power periods are grouped together because they will be a progressive flow of energy downloads, transformation, physical, and emotional and mental upheaval which are stepping stones into new energies and a process of growth where each step forward occurs when we are willing to let go of the one before. Many people will experience job loss, the end of relationships, geographic moves and powerful changes in thinking in this time.

October: This is a 2012 choice point for the earth and its people. ”Where do we want to go from here” will be what we are asked to answer. Are we willing to hold the energy for transformation while remaining detached from what we think should be happening? During this period we will be challenged to be co-creators and stay focused on our vision for heaven on earth, no matter what appears to be happening in the world.

November 21 to 30: This is the last power period of 2011 and the one which will seem deceptively easy but in reality, what we will experience is the flow of the energy and how easy it really is. We will process all we have experienced in the year and understand how divine order works. This period is key to establishing the energies of 2012, and what happens in this period will be another deciding point for many people. We will hear of many deaths as there will be many who decide their time here is finished. There will also be an unusual number of births, dramatic life changes and sudden changes in governments, politics and economic conditions.

The Year’s Key Theme

A key theme this year is to expect the most wonderful, best outcomes for yourself, to move from a state of hopefulness to a state of knowing, where you know that what you want will manifest, or you will receive something even better. Be sure to set your intention with ‘this or something better’ so you can be prepared for all outcomes. And be ready to receive, for this the other half of manifestation which we often forget. We must learn to ask for what we want and then be in a state of receiving, which allows manifestation to happen. So ask and then know that this, or something better, will come to you.

A Year of ‘Great-Ness and to be Great-ful’

Archangel Uriel calls 2011 a year for us to acknowledge our greatness and to become ‘great-ful’, not in a sense of feeling better than anyone else (we’re all connected so that is not possible), but to acknowledge ourselves and who we are in the world. We are divine beings, no less than anything else in the Universe. We are children of God and of the Light, powerful beyond our human comprehension and co-creators of our reality as well as that of the world and the universes beyond it. How we express that greatness in our lives is entirely up to us. We have legions of angels to support us but they cannot help us unless we ask and are unable to give us more than we are willing to accept and receive. When we remember that we are powerful and in control of every aspect of our reality, within and without, we become masters and step into the miracle vibration.

Happy 2011, and I wish each of you the blessings of your heart’s desire and an abundant, joyful, miraculous year. 

Many blessings,

Jennifer Hoffman and Archangel Uriel

Many blessings,

Jennifer Hoffman and Archangel Uriel

Copyright ©2010 by Jennifer Hoffman and Enlightening Life OmniMedia, Inc. This material is protected by US and international copyright now and may be distributed freely in its entirety as long as the author’s name and website, www.urielheals.com are included.

Share