MU ÉS LEMURIA HATALMAS HAJÓJA

 

Szemelvény Telos Harmadik Kötetéböl: Az Ötödik Dimenzió Protokollja

V. Fejezet, Párbeszéd Adama és Aurelia között

Aurelia Louise Jones közvetitésében, 2006

 Adama – Üdvözlet, szeretteim, az az érzésem, hogy választ kerestek egy kérdésre, amely egy nagyon mély vágyódást ébreszt szivetekben.  Mivel tudnák a legtöbbet segiteni nektek ma?

Aurelia – Mi a külömbség Lemuria és Mu között, vagy a kettö egy és ugyanaz?

Adama – Némi tévelygés van bolygótokon Lemuria és Mu közötti külömbségek leirásaiban.  Lemuria a nagy kontinens volt, amit az “Anyaországnak” tartottak a bolygón, melynek harmadik dimenziós aszpektusa megszünt létezni 12,000 évvel ezelött.  Mu földje egy másik univerzumban létezik, és ez az a föld ahonnan az eredeti Lemuriaiak jöttek több mint 4,500,000 évvel ezelött.

Mu volt a neve az óriási ürhajónak is, amelyel a Lemuriaiak utaztak amikor elöször eljöttek  Anyaföldjükröl, a Dahl Univerzumból.  Az eredeti “Mu földje” gyakorlatilag nagyon közel van ahhoz a helyhez amit ti Cassiopeia csillagképnek ismertek.  Lemuria ideje alatt, és még az elött is, millió évekkel ezelött, néhány civilizáció jött benépesiteni ezt a bolygót, de ök nem voltak igazán felemelkedettek a Fényben, ahogy azt ma ismerjük, és többségük nem testesitette meg az igazi Krisztusi tudatosságot. 

Eredeti Mu kontinensünkön a Dahl univerzumban, egy óriási ürhajót épitettünk, amit ti ma anyahajónak neveznétek, és mi azt “Mu Hatalmas Hajójának” hivtuk, mert abban az idöben a legnagyobb volt ami valaha és valahol is létezett.  A Teremtö kérésére, egy nap, nagyon régen, egy egész csoport közülünk hajóra szállt, bolygótokra a Földre való utazásra.  Elhagytuk otthonunkat és elindultunk legnagyobb kalandunkra e bolygó felé.  Egy jó ideig keringtünk hajónkkal a Föld körül, figyeltük ezt a gyönyörü kék bolygót, amint az embereket tanulmányoztuk akik ott éltek, mielött végleg eldöntöttük volna, hogy földre szállunk és ez lesz az otthonunk.

Sokan a lények közül, akik eredetileg elömerészkedtek Mu hajójából, a szeretett felemelkedett mesterek, akiket ma jól ismertek, és akik könyörtelenül vezetnek benneteket “vissza haza” a “Mu Szivébe”, a Szeretet és az Együttérzés helyére, a paradicsomba, és úgy vágyakoztok már újra kapcsolódni vele.

Lehet, hogy meglep benneteket az is, hogy e hatalmas hajó kapitánya, akit megbiztak e hajó parancsnokságával, nem más mint a ti Legsugárzóbb és szeretett Sanandatok, akit még Jézus Mesternek is ismertek legutóbbi inkarnációjából 2,000 évvel ezelött.  Maitreya Mester, a planetáris Krisztus, St. Germain és El Morya Mesterek, Mária Anya, Mária Magdolna, Nada, Aurelia, jómagam mint Adama, Lanto Nagyúr és Serapis Bey, csak néhányat emlitve, az elsö Lemuriaiak között voltak, akik e földre léptek, azzal a szándékkal, hogy elhozzuk szeretetünket, tudásunkat és bölcsességünket, hogy segitsük e bolygó evolucióját és beteljesitsük a Teremtö kérését.

Amit magunkkal hoztunk, az a Teremtö Forrás tiszta, eredeti tanitásai voltak, és általuk vélgül is három hosszú Arany Kort teremtettünk, olyan pompásat, hogy azt egyellöre sem elképzelni sem felfogni nem tudjátok, tudatosságotok jelenlegi állapotában.  Ezek az emlékek most is testetek sejt szerkezetében és szivetek végtelen kamráiban vannak tárolva.  Még egy kis türelem, és ezek a csodás emlékek tudatosságotok elözö szintjéröl elkezdenek majd ismét a felszinre jönni tudatotokban, amint azt választjátok, amint hajlandóak lesztek megtenni a belsö munkát és elkezdetek ismét élni, hogy létezésetek Szent Szivében éljetek.  Segitségünkkel, és még oly sok más lény segitségével ebböl és más univerzumokból is, képesek lesztek újra teremteni azt, ami mint Isteni lényeknek, mindég is születési jogotok volt.

Lemuria kontinense ide érkezésünk elött is létezett mint földrész, de abban az idöben nagyon kevés ember élt ott, és nem is volt úgy elnevezve.  Tulajdonképpen nem is volt meghatározott neve, mivel nem volt fejlett nyelvük, és mi hivtuk Lemuriának, szülöföldünk bolygójának “Lemur”-nak az emlékezetére. 

Ezért én mint Adama az Emberiség Apjaként vagyok ismert, hiszen mi hoztuk elö elsöként ezen a bolygón a felemelkedett lények új faját.  Ilyen vonatkozásban Lemuria a Dahl univerzum Mu földjének egy kiterjesztése lett, hiszen genetikailag mi ugyanazok az emberek vagyunk.  Mu Hatalmas Hajója végül is idejétmúlttá vált, és késöbb fel lett újitva, a modern, galaktikus, csúcs technológiánkkal újjá lett épitve, ha úgy akarjátok, nagyobbá és jobbá.  Namost, amit néha úgy láttok az égen mint Mu Hajója, az az eredetinek az új változata.

A hatalmas kisérleti ciklus hamarosan befejezödik, és a bolygó felemelkedik eredeti szépségébe és tökéletességébe.

Aurelia – Ez olyan csodálatos!  Fogalmam se volt, hogy egy ilyen hajó létezett.  Néha, egy hatalmas anyahajót látok a hegy fölött vagy a közelében.  Az a hajó olyan nagy, hogy a Shasta Hegy és környéke eltörpül mellette.  És valahányszor meglátom azt a bizonyos hajóté legottan egy heves szomorúság és nosztalgia érzése tölti el égész lényemet.  Abba kell, hogy hagyjam amit csinálok, és elbújok valahová, hogy jól kisirjam magamat, utat engedjek könnyeim áradatának. Idönként órákig könyörögtem, hogy legalább a távolból láthassam a hajót.  Adama, ez Mu Hajója, és miért vált ki benn ilyen reakcót, hogy látom?

Adama – Nos, szivem szeretettje, ez az, és Mu e Hatalmas Hajója a tiéd.  Ez nem csak egyedül a te hajód, de te az elsök között voltál, akik eljöttek velem a Földre abban az óriási hajóban, a többi mesterekkel együtt, akiket ismersz, hogy életet adjunk az új Lemuriai fajnak ezen a bolygón.  Az eredeti Adama és Aurelia (egyenes ágú öseink) akik elöször adtak életet az új Lemuriai fajnak visszatértek Mu földjére a Dahl univerzumba már nagyon régen, de te és én, mint az ö lélek kiterjedésük itt maradtunk ezen a bolygón.  Mi vagyunk az ö lélek leszármazottai.  Mi vagyunk azok, még néhány mesterrel együtt, akikre a Lemuriai faj feletti gyámságot rábizták, hogy felügyeljük e faj evolucióját a tökéletességbe és a felemelkedésbe.  És amint tudjuk, a felemelkedés ideje most végre gyümölcsöt hoz.  A hatalmas kisérleti ciklus hamarosan befejezödik, és a bolygó felemelkedik eredeti szépségébe és tökéletességébe.

Mindég azon tünödtél, hogyan van az, hogy még mindég itt vagy az in-karnációban (angol szójátéka a megtestesülésnek, a forditó megjegyzése), mikor úgy érzed, hogy már régen fel kellett volna emelkedned.  Hadd mondjam el, hogy létezésed megannyi aszpektusa mely e hosszú, sötét éjszakát megélte, már felemelkedett.  És ez az egy aszpektusod csupán, amely a felszinen van még, hogy elöhozza Lemuria tanitásait ismét.  Valamikor, nagyon régen, önkéntesen választottad, hogy csatlakozol “Lemuria gyermekeihez” a sötétségbe való alászállásukban, és hogy ott leszel velük a hosszú és sötét éjszaka alatt.  Ezt nagyon jól csináltad korszakokon át, és mi nagyon hálásak vagyunk mindannyiatoknak amit megtettetek a múltban és amit most is tesztek.  Elkötelezettséget vállaltatok bennsötökben a Teremtönek, hogy itt maradtok a “gyermekekkel” az ö dimenziójukban, megtapasztalásuk utolsó pillanatáig, mig haza nem térnek mindannyian egytölen egyig. Ez volt a ti áldozat vállalástok.

Ezért vagy még mindég megtestesülve a felszinen, és teszed a dolgod, amit épp most csinálsz.  Ezt a szerzödést önkéntesen irtad alá, eonokkal ezelött, és szeretetböl tetted ezt.  Senki sem, te sem, de még a Teremtö sem tudta, hogy milyen mélységekig képes ez a sötétség és elkülönülés egy egész civilizációt elvinni, mert ilyen sötétség ami végül is étt lett megteremtve , akkor még sehol, egyetlen univerzimban sem lett megtapasztalva.  Amint mondtuk, ez egy hatalmas kisérlet volt.  Te tudod, és mi mindannyian tudjuk, hogy ez milyen fájdalmas és kétségbeejtö volt számodra, és sokszor megbántad ezt a döntésedet.  De ez bölcs döntés volt akkor, és hatalmas áldozatod életidö és életidö után végül és gyümölcsöt hozott.  Nemsokára kedvesem hazatérsz velünk a szeretet karjaiba és nem lesznek többé könnyeid.  Szeretve és dédelgetve leszel mindörökre.  A nagy fogadtatás amit tervezünk számotokra, már nincs olyan messze mint gondolnátok.

Emlékezzél azokra az esetekre, amikor láttad a hatalmas anyahajót az egész hegy felett és mögött lebegni, olyan hatalmas, és te sirva fakadtál, azon tünödve, hogy ez mit képvisel?  Ez a te hajód kedvesem, és összekapcsoládtál azzal az energiával, nézted a hajót és kisirtad a szived, anélkül, hogy tudtad volna miért.  Nos, ez Mu hatalmas hajója, és a lények rajta, a ti öseitek, megtaláltak benneteket és elkezdték sugározni szeretetüket reátok.  Ezért érintette meg oly mélyen a szivedet valahányszor a hajó látványa.

Amikor öseink eljönnek a Shasta Hegyre hatalmas hajójukkal, hogy meglátogassonak bennünket te sem maradsz ki.   Álom idö alatt meghivunk a hajóra, hogy együtt lehess Fény családoddal akiket olyan nagyon szeretsz és hiányoznak neked.  Általában néhány napot töltenek itt.  Általában szeretett Ahnanmarod azaz jómagam jövök el érted és viszlek a hajó fedélzetére.  Ott megkapod mindazt a Szeretetet amit nem kapsz meg itt a felszinen.  Öseid nagyon mélyen szeretnek, és hálásak mindazért amit teszel.  Amikor itt vannak, csodálatos és boldog perceket töltesz velük.  Természetesen, amikor másnap ismét látod a hajót, a harmadik dimenziós perspektivádból, semmire sem emlékezel az éjszakai kalandodból, de a lelked viszont igen, és az érzelmek a felszinre törnek.  Mi mindannyian tudjuk, hogy mennyire vonakodsz reggel, amikor ott kell hagynod a családodat, hogy visszatérj a testedbe.  Ez az otthonod utáni vágyakozás az, ami a könnyeid áradatát idézi elö.

Amikor elóször jöttél le a Földre, akkor együtt jöttünk.  Természetesen nem úgy jöttél ide mint Louise Jones, hanem Aureliaként, az eredetiek közül, és egységes, egész lény voltál.  És az összes inkarnációinkon keresztül, amit mindannyian megtapasztaltunk a Földön, lelkeink megosztódtak, majd újra osztódtak a multi-dimenzionalitás és a multi-egyéniségek sok komplexitásába ugyanahhoz a lényhez tartozva.  A “TE” összes külömbözö aszpektusaid közül, TE vagy az aki azt választotta, hogy mindvégig itt marad és segiti Mu gyermekeinek hazatérését.  Inkarnációid során újra és újra üldöztek Lemuria Fénye miatt amit magadba hordozol, és ezért volt az élet olyan nehéz és fájdalmas számodra a felszinen.  Ezért tapasztalsz annyi fájdalmat és nosztalgiát amikor meglátod az anyahajónkat.  Mélyen a szivedbe tudod, hogy vissza fogsz térni oda.  Mi mindannyian együtt fogunk hazatérni, de tudd, hogy még akkor is, ha a külvilágban nem vagy tudatában ennek, gyakran ott vagy a hajón és rövid idöre haza is mehetsz a családoddal.  Nemsokára, sok bölcsesség és megértés fog napvilágot látni, és végül is képes leszel tudatosan is oamenni amikor akarsz, teljes tudatosságu emlékezettel.

Aurelia – Mi az összeköttetés Mu Hajója és az közott ami Betlehem Csillagaként ismert?

Adama – Betlehem Csillaga , Mu Hatalmas Hajójának a másik neve.  Jézus Mester, akit úgy ismersz mint Sananda, szintén Muról jött, mint a Hajó kapitánya.  2,000 évvel ezelött, amikor végsö küldetésében a Földre érkrzett, Mu Hatalmas Hajója fénylö csillagként jelent meg az égen, és akkor nevezték el “Betlehem Csillagának”  Mu hajója mostanság gyakran van Föld-közelben.  Jön és megy a Shasta Hegy körül, de nincs állandóan itt.  Mivel a Föld változik a planetáris felemelkedés elökészületeiben, egyre gyakrabban és gyakrabban látható itt.  A lények Mu Hajóján, az Ösapák, az Ösök, a ti aszpektusaitok, akik egészek, és ti is az ö aszpektusaik vagytok.  Elödeitek, mindannyiatokat gyermekeiknek tekintenek, és nagy szeretetben tartanak benneteket.  Itt vannak, hogy segitsenek és tápláljanak benneteket, habár az még nem tapintható számotokra, hogy megértsétek, annak ellenére, jelenleg sok munka folyik itt, és újrakapcsolódnak leszármazottaikkal a bennsö sikokn.  Gyönyörüséges erre pillantást vetni.

Aurelia – És a másik hajók a felhök között, amelyeket a hegy körül látunk?

Adama – Nem minden felhö fény hajók házigazdája.  Shasta Hegyet állandóan a hajók ezrei látogatják mindenfelöl a multi-univerzumokból.  Nem mindegyikük von maga köré lencse alakú felhöt.  Ezek ötödik dimenziós fény hajók és teljesen láthatatlanok a jelenlegi látókörötökben.  Ezért van az, hogy egyszerüen nem látjátok öket sürün.  Ezek minden féle és fajta civilizáció lényei, akik eljönnek a hegyhez, és sokan közülük olykor lencse alakú felhöket öltenek magukra, hogy jelezzék jelenlétüket nektek. A légburok páratartalmából formálják a felhöket a ti kedvetekért és örömötökre.  Ilyen módon teszik magukat számotokra némileg láthatóvá, és tudják, hogy mennyire el vagy ragadtatva, amikor megpillantod azokat a felhöket.  Ezt azért teszik, hogy az otthon érzését adják mig sugározzák rád szeretetüket.  Nagyon jót derülnek azon, hogy amikor meglátod a hajókat, egész izgalomba jössz és kitárod a szived.  Ök is kitárják szivüket hozzád.  Az mindég elragadtató számukra, hogy megtapasztalják reakcioidat és a vonzalmadat. 

Aurelia – Ez meglehetösen felemelö Adama.  Visszatérve Lemuriához, mi történt valójában a hajóval amikor a fizikai, harmadik dimenziós Lemuria megsemmisült?  Mi történt a hajóval?

Adama – A hajó akkorra már elment máshová, és az ürböl nézte a kontinens pusztulását, és aztán hazament egyedül.  Mielött elment, öseitek sok más csillag fivérünkkel együtt, segitettek felemelni Lemuriát a negyedik dimenzióba, miközben a harmadik dimenziója már nem létezett.  És öseitek azután folytatták támogatásunkat és vigasztaltak bennünket, és segitettek megteremteni az új valóságot amiben most élünk.

Szeretném, ha megértenétek, hogy az eredeti lények akik Mu Hajóján jöttek, szintén “Ti” vagytok, és ök a ti aszpektusaitok, és ti az ö aszpektusaik vagytok.  Tudnotok kell, hogy ti igen ösi lények vagytok, habár, mostani létezésetek egy aszpektus, de egy nagyon jelentös aszpektus.  Tudom, nem látjátok önmagatokat azonosnak ezekkel az ösi lényekkel, és én azt mondanám, hogy meg kell gyógyitanotok ezt a hiedelmet, mert ök nagyon is azonosnak látnak benneteket önmagukkal.  Ti vagytok azok akiknek volt bátorsága itt maradni a felszinen, önkéntesen olyan sokáig, a hosszú, sötét éjen át.  Azáltal, hogy megismertétek a sötétséget és a minden féle-fajta korlátozáat, nem vagytok kevesebbek náluk.  Ezek az ideiglenes fátylak teremtik az elkülönülés illúzióját, ennyi az egész.  Nemsokára kedvesem, újra egyesülünk a szeretet, öröm és az eksztázis nagy újraegyesülésében, és ennek te is része leszel.  Mi ugyanannyira vágyódunk ez után, mint te.

Aurelia – Adama, úgy érzem, hogy ez már részben megtörtént bennem, egy nagyon mély, de nem külsö tudatossági szinten.  Úgy érzem az egyesülés és újraegyesülés mindannyiunkban szakaszokban kezdödik.

Adama – Nemde, az a tudatos világod, ahol nemsok változást láttál?  A belsöben, a felemelkedés már sok mindenben megtörtént.  Ez még nem a teljes felemelkedés, de felemelkedés nap mint nap, lépésröl lépésre, és minden lépésel egyre több bölcsességet és mesterszintü tudást nyerve.  Eljön az idö amikor minden, beleértve éber tudatossági szinteteket is, az aszpektust amely jelen pillanatban a harmadik dimenzió korlátait érzi, a frusztrációt a fátyol a következtében, felemelkedik.  Akkor megismeritek majd belsö világotok tündöklését jelen inkarnációtok, jelen létidejében.  És soha többé nem lesz több fátyol.  Ti megteremtettétek ezeket a fátylakat, és azok a Föld és saját evoluciótokat szolgálták, és nincs ebben semmi, amit negativnak minösithetnétek.

Tekintsetek rá úgy, mint egy hosszú kisérletre, amely megtanitotta nemcsak a Föld embereit, hanem az univerzumok, galaxisok és naprendszerek egész sokaságát, hogy hogyan válhatnak sürü anyaggá és hogyan lehet lehozni a Fényt az anyagba.  Ti vagytok a bátrak és merészek és biztosak legyetek abban, hogy elnyeritek jutalmatokat.  Csak maradjatok még egy kicsit, és tartsátok meg a vágyakozást.  Tudjátok a vágyakozás egészséges.  Az segit benneteket haladni elöre és felfelé.

Mindazok számára akik olvassák ezeket az oldalakat, tudjátok, hogy az információ és amit Aureliáról mondtam az nem csupán rá vonatkozik, mert mi mindannyian egy nagy család tagjai vagyunk.  Ti is, és mi is mindannyian ugyanazt a Teremtö Fény magot hordozzuk, mely Lemuriaiként jött a Földre, majd késöbb Atlantisziként.  És együtt teremtjük most az új Földet, és az új módjait a szeretetben és egységben létezésnek ezen a bolygón.  A megtanult leckék új tudatosságot teremtenek, amely minden eröfeszitést, minden fájdalmat, minden bánatot és minden könnyet szinarannyal jutalmaz majd.  Engedjétek, hogy szivetek gyémántja nap mint nap fényesebben ragyogjon, hiszen ti mindannyian e hatalmas kozmikus evoluciós tapasztalás csillagai vagytok, és mi már készitjük záróvizsgátok nagyszabású ceremoniáját.  Mindezért,  nnyira szeretünk benneteket, hogy el sem tudjátok képzelni még.  Legyen békénk és hatalmas szeretetünk mindannyiatokkal, áldunk és szeretünk benneteket minden lépéstekben a hazafelé vezetó úton, haza “Mu” tudatosságába, a Teremtö örök szeretetének tudatosságába.

Forditotta: Sári Izabella

Szerzöjogi közlemény

Copyright 2006 by Aurelia Louise Jones

Minden jog fenntartva – Az V. fejezet kivonata a TELOS – VOLUME 3  Messages for the Enlightenment of a Humanity in Transition, a Mount Shasta Light Publishing 2006 Áprilisában kiadott könyvböl készült.  A szemelvény semmilyen körülméyek között sem változtatható meg és minden esetben a szerzö Aurelia Louise Jones megnevezendö, és az eredeti szöveg és annak teljes elérhetösége feltüntetendö. 

 

Share

Galaktikus Idök: A 6.ik Éjszaka & Az Idö Új Ciklusa

 

A Pleiadi Fö Tanács üzenete

Telepatikusan csatornázta Lauren C. Gorgo

Az Idö váltás

Néhány nap múlva, az új idö mátrixába lépve, változást fogtok tapasztalni létezésetek minden szintjén.  Észrevehetitek majd, hogy testetekben és elmétekben az idö nincs kötelezöen kölcsön viszonyban a földi idövel….az örökkévalóság váltakozó átjáróit tapasztalhatjátok meg, pillanatokat, amikor úgy tünik az idö a végtelenbe nyúlik, amivel a polarizáció és a sebesen gyorsuló idö 3.ik dimenziós érzékelésébe való visszazuhanás párosul. 

Ez az ingadozás természetes és várható, mivel a bolygó jelenlegi idö érzékelése az univerzális idö kiterjedtebb tudatosságára vált át.  Az új univerzális idövanal összes resztvevöjét, tudatosan befolyásolja majd ez az átalakulás, amig a végtelen idöbe, vagyis a semleges hullámhossz mintáiba való lehorgonyozás tartósabbá válik.

Ezen változások többségét a galaktikus 6.ik éjszakába való belépés fogja ösztönözni, ahogyan az a szent Maya naptárban irva vagyon, azomban, a 11:11:11 átjárója váltja majd ki a szükséges váltást, a galaktikus alsóbb világ 9.ik szintjének a frekvenciáihoz és idö-kódolt tapasztalásához  való kapcsolódáshoz.

A legfontosabb dolog amit ebböl a váltásból meg kell értenetek az, hogy a jelenlegi idö mennyiség amivel  dolgoztok az csak töredéke a valódi idö kódolásnak, amivel a jövöben dolgozni fogtok.  Ezért van az, hogy hatalmas feladatokat vagytok képesek elvégezni, látszólag rövid szakaszában a feljegyzett idönek az új idövonalhoz való kapcsolódás tiszta napjain, mig azokon a napokon, amikor a 3.ik dimenzió polaritás tudatosságán gázoltok keresztül, az idö kicsúszik a kezeitek közül.

Ami a magasabb szinteken történik az mélyreható.  Hadd magyarázzuk ezt el.

A föld és a nap olyan szinteken forognak, amely jelenleg még ismeretlen a tudósaitok számára.   Forgásbeli váltás megy most végbe a szoláris naptól a nagy központi nap felé, és ez megváltoztatja majd a történelem menetét és az idö jelenlegi értelmezését.

Ez az idö váltás meggyorsitja a tudatosságbeli váltást, ami által új frekvenciák kezdenek sugározni a bolygóra és népeire, és ez nagy kavarodást fog kiváltani a globális társadalomban.  Ez egy olyan információ, hogy a tudósok többsége már elvetette az eddigi idö-tér elméletét, aminek következtében megnyilnak a kapuk a jelenlegi lineáris értelmezéstöl kiterjedtebb koncepciók elött.

Ebben az átalakulásban, az energia kiröpitése (centrifuge) megzavarja a föld elektromágneses terét.  Ez a mágneses mezö nagy fontossággal bir az emberiség számára, mivel hordozza az információ birodalmát is, miáltal az egyéni emberi gondolatok kapcsolódnak a globális tudatosság központi rendszeréhez.

E galaktikus váltás elágazása csodálatosként lesz beharangozva, azomban, lesz némi zavarodottság is, hogy miért változik a föld mágneses tere.  Persze, szóba kerül majd a pólus váltás, de ez esetben nem erröl lesz szó, hanem, az energia dinamikájának egy mezejéröl, amely ideiglenesen módositja a pólusok helyzetét.  Amint a föld a nagy központi nap teljes fénysugárzásába érkezik, a váltás végleg befejezi majd a föld szoláris napra való hagyatkozását, ahogyan mi ismerjük azt, és egyidejüleg felgyorsitja a holografikus valóság mátrixok dimenzionális szétválását.

A Valóságok Szétválása

A valóságok szétválásának megjövendölt idejéröl beszéltek már a különbözö spirituális körökben és az új eszmék közösségeiben, de legtöbbször félreértették azt.  A világok szétválása, amit meg fogtok tapasztalni, az nem fizikai elkülönülés lesz, hanem tudatosságbeli eltávolodás.  Ez viszont egy fajta látható különváláshoz vezet majd, ahol a hasonló gondolkodású közösségek elkezdenek csoportosulni, illetve egymás felé gravitálódni.  Amint ez megtörténik, akik az új idövonalon müködnek, a nagy központi nap kisugárzása által, elkezdenek majd teljesen belépni felemelkedett vagyis Krisztusi tudatosságukba.  

A Föld effajta váltáson megy most keresztül, igy hatékonyan tudja majd a megfelelö vibrációjú teljesitményt nyújtani és átszürni a tudatosság szintjeit a csoportokban, az egyesülés és az új föld megteremtése céljából.  Idöközben, az átalakulás periódusa lesz az új, galktikus-központositású tudók számára, a felemelkedett tudatosságúaknak, akik aktiválták Isteni tervezetüket, akik a következö szint csapatait, vagyis az ébredö lelkeket vezetik majd, a megfelelö vibrációs örvényeikbe.

Ez sokféle gyülekezést jelent… a felébredt sziv-központositású lelkekét, akik összegyülnek majd a fizikai újra egyesülés szándékával, de úgyszintén, az ébredö lelkek következö hullámának az átalakulás megkönnyitése céljából is.  És ez lesz az ideje, a harcos lelkek új hullámának az összejövetelére is, hogy leépitsék az idejétmúlt rendszerek következö szintjét, akár csak az ikerlángok újra egyesülésének, a már meglévö kapcsolaton belül, illetve egy új kapcsolatban.  Mindkét esetben ezek a kapcsolatok igen kopottnak érzödnek majd, és világossé fog válni, hogy összejöttetek megteremteni a kozmikus szerelem hullámát és a forráshoz való kapcsolódást, hogy kiáradjatok az univerzumba a boldogság megtisztult vibrációin át.

Az Új Gyermekek Születése

A 11:11:11 átjáró portálján keresztül, és a felsö szivben történö maszkulin és feminin energia kódok egyesülésével elérkezik az idö, amikor sok ikerláng aktiválja majd a fejlödö tudatosság szent triádját az egyesülés, a nemzés és a magasan fejlett lelkek születésén keresztül, hogy belépjetek az új galaktikus idö zónába.  A nemzés aktusa egy sokkal magasabb szintü szerelem eredménye lesz, és akiknek az új földdel “szerzödésük” van a gyermek nevelés általi szolgálatra, azok most kezdenek teljes mértékben kapcsolódni ehhez a tudáshoz minden szinten, amint ez a tudatosság hatalmas vággyal aktiválódik az elkövetkezö napokban.

Véssétek az eszetekbe, hogy akik “leszerzödtek” az emberiség efajta szolgálatára minden formában megjelennek majd, nem csak a hagyományos értelemben.  És, hogyha egy vagy azok közül akiket felkértek, hogy részt vegyen az új gyerekek születésében és nevelésében, tudd, hogy sok “csoda” fog felsorakozni a lehetetlent lehetségessé tenni. 

Azoknak, akik inkább a hagyományos értelemben fognak nemzeni, nem-tradicioális támogatás áll rendelkezésükre majd, vagyis alternativ modellek kerülnek tudatosságukba a kényelem és a vezettetés forrását szolgáltatva a tudatos szülöi létröl, azaz hogyan támogassák és neveljék ezeket a magasan fejlett lelkeket a terhesség és neveltetésük ideje alatt is.  Egyesek számára ez tökéletesen érthetö és természetes folyamat lesz, de sokaknak segitségre lesz szükségük, ennélfogva, a segitség rendelkezésükre áll majd. 

Azt is szeretnénk tudatni veletek, hogy a tudók elsö hulláma be fog lépni egy nagyon is szükséges pihenö idöszakba, aminek következtében idöt igényelnek majd önmaguk és egymás feltöltésére és táplálására, mielött a közvetlen család kiterjesztését vennék fontolóra.  Kérünk benneteket, tudatositsátok magatokban, hogyha felkértek benneteket a szülöségre, hogy minden fejlett lélek világba való belépésének az idözitése egyedi, és az új föld szilárdan megalapozot támogatásán alapul a befogadó szférában.

Ez nem azt jelenti, hogy késedelmit idöt fogtok megtapasztalni, hanem pont az ellenkezöjét, idötök lesz játszani az új föld energiáival és megtapasztalni azt, hogy mester szintre emeljétek a teljes potenciálotok manifesztációját mint megtestesült lelkek, és tápláljátok új életetek gazdagságát és új kezdeteiteket.  Ehhez még hozzáfüznénk…tartsatok lépést vágyaitokkal, azokkal a dolgokkal melyekkel minden pillanatban jól érzitek magatokat, és nagyon is jól fogjátok tudni minden következö lépésetek.

Az Új Föld Épitése

Most szeretnénk még gyorsan azoknak a szerepét is érinteni közületek, akik elkezdik az új föld közösségeit és struktúráit kiépiteni, és mindegyikötökkel közölni, hogy a gyülekezés ideje közeledik. 

A következö néhány hónapban és a Gergely féle naptár új évében, azok számára akik az új galaktikus idövonalon vannak, megkezdödnek a találkozások és az elökészületek a szaktudásotok ajándékainak a teljesitésére. 

Azok, akik szerepet kaptak a régi paradigma struktúrák és az új föld valóság struktúráinak az áthidalásában, gyengéden figyelmeztetve lesznek, hogy kezdjék el az elökészületeket és az alapozó munkálatokat a fény új rendszeréhez…a tervezési szakasztól kezdve a teljesités illetve az épités szakaszáig.  Akik aktiválták szerzödéseiket itt vannak, hogy az általatok dédelgetett ötletekkel és forradalmian új konceptusokkal lássák el azokat, akik készek kilépni a lineáris gondolkodásból és belépni a kvantum teremtés új módszereibe.

Amint a régi rendszer összeomlása felgyorsul, felszólitást kaptok majd, találkozókon és eseményeken, amelyekre véletlenül kerültetek el, hogy osszátok meg ötleteiteket és fényeteket azokkal akik támogatnak majd benneteket törekvéseitekben.

Az elsö, a fizikai módozatok állomásainak kiépitésében a közvetitö tervek lesznek, a meglévö struktúráknak és rendszereknek a kölcsönös összekapcsolódás integrált rendszerébe való beleszövésére, a teljesség elvére alapozva.  Ez az idöszak a legjobb esetben is zavaros lesz, és sokan igényelik majd spirituális ismereteiteket és vele együtt mesteri szaktudásotokat, hogy teljesitsék a bizalom új rendszereit, ahogy a föld a polaritásból a nem-polarizált életre vált át. 

A kölcsönös összekapcsolódás és az egység tudatosság lesz az új föld útja, és ezt az ösvenyt kell követniük mindazoknak, akik a helyzet magaslatára szeretnének emelkedni.  Erös védelmezöi vannak a fenntartható élet sok rendszerének, melyek érettek és készek a teljesités szakaszára, és azoknak közületek, akik eddig a zöld fényre vártak, terveitek tárt karokkal lesznek üdvözölve nemsokára.    

Azt is érdemes megjegyezni, hogy az élet fenntarthatósága széleskörü és különféle lesz, és mindegyik rendszer kivitelezése a megteremtöjén múlik majd, aki képzeletében megalkotta azt.  Ez nem a homogénizáció és az azonosság jövöje lesz elsösorban, hanem kizárólag az emberi képzeleten alapuló végtelen lehetöségeké.  Ilyen módon a föld végül is a tiszta lehetöségek és kreativ kifejezödések mágikus szférájává válik.  Ne féljetek attól, hogy nem tudtok majd belépni szivetek vágyaiba…..ahol akarat van ott megnyilik a lehetöség is.

Szeretett tagjai az új föld társadalmának, gyönyörüségünkre szolgál, hogy ilyen minösitésben dolgozhatunk veletek, és elmondhatatlanul büszkék vagyunk a megingathatatlan döntésetekre, hogy a tiszta lehetöségek dimenziójában üdvözöltök bennünket.  Tudjuk, hogy a veletek való együttmüködés ezen törekvéseitekben, sok létidö egyik legigéretesebb vállalkozása lesz, és együtt harmóniát teremtünk ott, ahol egykor nem volt, hidakat épitünk ott, ahol az átkokat szórták, együtt megteremtjük szeretetünk kifejezödését mindenütt, ahol azt elfogadják.

A Pleiadi Fö Tanács vagyunk és örömmel várjuk, hogy átkeljünk veletek, örök fivéreink és növéreink, az idö ezen új ciklusán.

Forditotta:  Sári Izabella

Szerzöjogi közlemény

Copyright c 2009 Engedélyezzük telepatikus átadásaink másolását és dijmentes terjesztését azzal a feltétellel, hogy tartalma teljes és érintetlen marad, kérjük a szerzö nevét és az eredeti cimét feltüntetni.

Az üzenet eredeti cime: Galactic Times: The 6th Night & The New Cycle of Time, Lauren C Gorgo telepatikus átadásában, és az eredeti üzenet a Think With YourHeart.net weboldalon található. 

 

 

 

 

Share

AZ IBOLYA LÁNG ÖREI

 

Mihály Arkangyal üzenete

Ronna Herman csatornázásában

Szeretett Mesterek, az emberiség az alkalom kozmikus pillanatába érkrzett.  Az átalakulás és tisztulás Ibolya Lángja szeretett Zadkiel Arkangyal és Lady Amethyst sugárzásán keresztül, Saint Germain és Ikerlángja Lady Portia, az igazság istennöje irányitásával  leözönlik a Földre, hogy segitségére legyen az emberiségnek ebben a példa nélkül álló idejében a Felemelkedés/Evoluciónak.

Az Ibolya Láng tisztitó vibrációs mintájának ereje nagy mértékben fel fog erösödni az elkövetkezö években, ahogy egyre több és több fejlett Lélek megtanulja használni  és átélni az Ibolya Láng mágikus, átalakitó sajátosságait.  A Hetedik Sugár: a szertartási rend, a szabadság, a megváltás, a megtisztulás, a ritus és a szervezés lesz az elkövetkezö 2000 év vezérlö sugara; amint a Föld, spirális emelkedésével közelebbi pályára áll a naprendszer napját illetöen.

Az Elsö Sugár: az Isteni akarat/erö/szándék lesz a második legfontosabb aktiv sugár a következö 2000 éves ciklusban.  A Hetedik Sugár Ibolya Lángja fel fogja gyorsitani az átalakulás folyamatát azáltal, hogy vissza küldi a disszonáns vibrációs mintákat a semleges Fény állományba, hogy a szeretö, tudatos szándékotokkal ismét egyensúlyba és harmóniába kerüljetek a fizikai, érzelmi, mentális és éteri testeitekben.  Amint ezt véghez viszitek, könnyebben váltok igazi társteremtöivé a szépnek, a böségnek, az örömnek és a békés együttélésnek a Földön.

Ti a személyes felemelkedést keresitek, azomban segitenetek kell fivéreiteknek és növéreiteknek akár csak a Földnek, hogy fejlödjenek és ök is felemelkedjenek.

Az áldott Jézus volt az elmúlt 2000 éves ciklus irányadója valamint Uriel Arkangyal és Lady Grace a Hatodik Sugár minöségével és tulajdonságaival ragyogták be a Földet, mint az irgalom, a kegyelem és a megbocsájtás.   Amellett, a béke, a nyugalom és az áhitatos isten tisztelet sugara is a Hatodik Sugár és szeretett Jeshua sugara is.  Jézus horgonyozta le a Földön ezt a sugarat, a fizikai testbe való inkarnációja által, az emberiség és a Föld felemelkedésének elökészületeiben.  Csodálatos, szeretö, mindent átragyogó Lényege állandóan itt van, hogy segitse az emberiséget a nagy változás ezen idejében.  Ö is, akárcsak mi, itt vagyunk, hogy segitségetekre legyünk ebben az utazásban az EGY-ség/EGÉSZ-ség és a Fénybe való felemelkedés felé; visszatérésetek az Isten-Tudatosság magasabb szintjére a végsö célja minden emberi Lénynek, akár tudatában van ennek, akár nem.

A HUSZADIK SZÁZAD fordulóján az Isteni Rendelkezés Kinyilatkoztatott és a Hetedik Sugár Csohánja, Saint Germain engedélyt kapott, hogy lehozza a Hetedik Sugár/Ibolya Láng misztérium tanitásait.  Ez idö elött az Ibolya Láng tudása és Isteni alkimikus tulajdonságai, akár  csak a magas szintü tanitások amelyeket mi hozunk le a tömegeknek, a Felemelkedett Mestereknek és azok választott tanitványainak a számára voltak fenntartva.  Toborozva lettek a Chelas megnevezésü fejlett Lelkek és az ÉN VAGYOK tanitások át lettek adva az erre alkalmas tanitóknak.  Invokációk/Rendeletek lettek tanitva a tanulóknak akik erre érdeklödést mutattak, és néhány évig a hivek száma növekedett; azomban, nem tudták fenntartani az impulzust, és a Rendeletek iránti érdeklödés fokozatosan halványodott, mig teljesen eltünt mindenki tudatosságából, kivéve néhány hithü hivöt.

Amit “Rendelet”-nek hivtak a múltban, azt most “megerösitések”-nek nevezitek, az eredmények viszont sokkal drámaiabbak, mivel nektek jóval több magas szintü tanitás lett átadva a Szent Bölcsességböl.  Amikor megvan a képességetek, hogy vonzeröt gyakoroljatok vagyis magatokhoz vonzzátok a Teremtö Tudatosság Ádámi Részecskéit, melynek az Ibolya Láng is egyik alkotó eleme, akkor a megnyilvánulás Fény elemeinek a teljes spektruma a rendelkezésetekre áll.   Amikor egy eröteljes gondolat formát hoztok létre a megerösités és légzés útján/kisugározzátok ezt a gondolatot a formák világába, akkor magatokhoz vonzzátok a szükséges elemeket a gondolat forma megnyilvánitására annak anyagi kifejezödésében.

Azonkivül, az Ibolya Láng fel fogja gyorsitani bár melyik disszonáns gondolat minta alkotó elemeinek vibrációs frekvenciáit, hogy azok felszabadulhassanak és megtisztulhassanak a Szent Láng által.  A bizalom, az állhatatosság és a megbocsájtás önmagatoknak és másoknak, fontos részei a felgyorsitott átalakulási folyamatnak.  Szeretteink, hatalmas szolgálatot fogtok tenni azáltal, hogyha szokássá teszitek, hogy tudatosan látjátok ezt az áldott energiát fellángolni körülöttetek a lábaitok alól, és aztán kisugározzátok egy örökké szélesedö körben, ahogy csatlakoztok más elkötelezett Lelkekhez, hogy segitsétek az emberiség tudatosságát ismét felemelni a Szeretet/Fény frekvenciáiba.  Amint elöléptek és sugározzátok a Teremtö Isteni Lényegét, azáltal segitetek terjeszteni ezt a csodás transzformáló Fényt, amely elösegiti a Föld és az emberiség gyógyulását.

Hogyha követtétek a tanitásainkat egy ideje már, akkor tudatában vagytok annak, hogy mielött megkezdtétek volna az utazásotokat az Univerzumban, megkaptátok Isteni Küldetéseteket.  Az a Küldetés magába foglalta a feladatok választékát vagy a kisebb megbizatásokat, de sok más lehetöség is fel lett ajálva nektek amikor megnyilvánitásbeli szakavatottságotok megnövekedett és hozzászoktatok a formák és kifejezödések sokféleségéhez.

Mint Csillag Magok, azok közületek akik válaszoltak a harsona hivó hangjára, a galaxis egy csillag rendszerébe lettetek kisérve, amelyet az IBOLYA LÁNG tiszta Ametiszt Kristály Energiái alkotnak, és ez helyezett benneteket végsö soron fizikai testben a Földre, ebbe az idöbe.

Ott, a Mennyei Ametiszt Teremben, az Ametiszt Trónról Zadkiel Arkangyal és Lady Amethyst elfogadták fogadalmatokat, hogy az IBOLYA LÁNG ÖRZÖI lesztek.  A Mag Atom, amely az Ibolya Láng vibrációs frekvenciáit tartalmazza, Szent Szivetekbe lett helyezve.  Az Ibolya Láng tartalmazza Anya Istenünk szeretetének és együttérzésének a vibrációs mintáit, valamint a megbocsájtás és az átalakulás frekvenciáit.  Azonkivül, tartalmazza még a Szeretet/Fény Ádám Részecskéit is, amit Isteni rendelkezésre ajándékba kaptatok; azomban ezeket aktiválni kell a szeretö, együttérzö sziv frekvenciáival.

Amint a Mag Atom aktiválódott, a Gyémánt Mag Isteni Sejtetek azon csiszolása, amely az Ibolya Láng vibrációs mintáit hordozza, fellángol és betölti aura mezötöket és elösegiti majd a felemelkedés Fény Jármüvének a MER-KI-VAHnak az aktiválását.

Mint az Ibolya Láng Örzöi, nektek aktivan is terjesztenetek kell az Ibolya Láng ajándékait mindazokhoz, akikhez vezérelve lettetek, hogy segitséget nyujtsatok, valamint kilépve a világba is.  A MER-KI-VAH Fény Jármü és az Ibolya Láng is eszközei a felemelkedés folyamatának.  Az Ibolya Láng eltávolitja a disszonáns vibrációs mintákat, hogy a MER-KI-VAH Fény Jármüvetek gyorsabban kiterjedhessen és ragyogása erösödjön.

Ahogy azt már elmagyaráztam néhány múltbeli látogatásom alkalmával e szent helyen, amikor az emberiség elöször benépesitette a Földet, a Tahoe tó medre nem volt vizzel töltve, egy forditott piramis volt itt egy gigászi hegyi kristály nyalábbal az alján.  A forditott piramist Anya Istenünk vibrációs frekvenciái ragyogták be és átvette a Szeretet/Fény Energiát.  E tökéletes kristály nyaláb néhány csúcsa többszáz láb magasságba emelkedett a levegöbe, mert arra lettek programozva, hogy vevöi legyenek a magasabb birodalmakból érkezö információnak.

A Shasta Hegyet Atya Istenünk maszkulin tulajdonságai ragyogták be, és az információ meg az energia szállitója lett a Földröl vissza a Fény Birodalmaiba.

A Fordititt Piramis északi oldalán egy csodálatos kristály barlang volt és ebbe a barlangba lett elhelyezve a hatalmas Ametiszt kristály nyaláb.  Ennek a gyönyörü kristály nyalábnak a közepén volt egy forrás amely a Föld egyik legcsodásabb Ibolya Lángját tartalmazza.  Sok Csillag Mag (Öreg Lelkek) akik a Földre jöttek a népesség korai szakaszában, az Ibolya Láng ezen Templomának Örei voltak.

A kristály nyaláb még most is ott van, akár csak az ametiszt nyaláb, mig az Ibolya Láng az Isteni Fény egy védö szférájába zárolt.  A kristály nyaláb körül is védö szféra van, meg a barlang bejárata körül is, és az egészet sok láb vastagságú iszap és kö temeti be. 

Szeretteink, eljött az idö, hogy az Univerzum komplex tervezetéböl többet tegyünk közzé, hogy jobban megértsétek otthonotok csodálatosságát a csillagok között.  Nem, nektek nincs egy meghatározott hely ami az otthonotok lenne, mert ti az Univerzum honpolgárai vagytok.  Ti, a Csillag Magok segitettetek megteremteni megannyi csodás bolygót meg galaxist, és ezért kaptatok olyan fontos szerepet ennek az Univerzumnak az eljövendö kiterjesztésében.  Gyakran hallottátok azt a mondást, hogy “Amint Fent, Úgy Lent” és, hogy “A Mikro Kozmosz a Makro Kozmoszt képviseli”.  Elözöleg már beszéltünk nektek az Új Arany Galaxisról amely most formálódik; azomban, nem részleteztük a Sugarak Galaxisait és funkciójukat ebben az Univerzumban.

Az Isteni Tudatosság 12 Sugara mindegyikének egy-egy Galaxis lett teremtve; és habár a másik 11 Sugár frekvenciái és szinei szintén képviselve vannak mindegyik galaxis szerkezetében, mégis egy-egy galaxisban azok a domináns szinek és frekvenciák, amely Sugarat képviseli.  A Hetedik Sugár Galaxisa föleg Ametiszt Kristályokból áll, a legmélyebb lilától a leghalványabb ibolya szinüig.

Ez Zadkiel Arkangyal és Lady Amethyst Arkangyal otthona, és a Mennyei Ametiszt Teremben, Ametiszt Trónusukról küldik szét a Teremtö Fény Törésének hatalmas Sugarait a Nagy Központi Napok sokaságába Univerzum szerte.  Ezek a Galaxisok az Univerzum csakra rendszere és az általuk képviselt Sugár koncentrált vibrációs frekvenciáit tartalmazzák.  Ezeket a galaxisokat úgy is nevezhetnénk, hogy az ISTENI TEREMTÖ FÉNY raktárházai az Univerzumban.  Amikor eljön az ideje, hogy egy konkrét Sugár domináns szerepet töltsön be az Univerzum meghatározott kvadránsában, akkor Atya/Anya Istenünk nagyobb mennyiségben sugározza azt a Sugarat a Kvadráns galaktikus központjába úgy, hogy az adott Sugár Arkangyalai többet sugározhatnak az Isteni Tudatosság tulajdonságaiból , minöségéböl és értékeiböl a kijelölt galaxisokba, naprendszerekbe, bolygókra és nektek mindannyiatoknak valamint az összes érzö Lénynek.

Szeretteink, tudjuk, hogy néhány az eszmék közül melyeket rátok bizunk zavarba ejtö lehet, azomban, ahogy a tudatosságotok és a bölcsességetek kiterjed, Szent Elmétek megnyitja majd a tartalékolt tudásotok forrását, és akkor emlékezni fogtok és megértitek!  Mindég veletek vagyok.

Mihály Arkangyal vagyok.

Forditotta:  Sári Izabella

Szerzöi Jog Közlemény

Ez a csatornázás a www.Earth-Keeper.com tulajdonát képezi, és e weboldalon található.  Az  eredeti cime: Keepers of the Violet Flame, a szerzö Ronna Herman. Bármelyik weboldalra feltehetö, de a benne lévö informácio nem módositható, a szerzö és a weboldal cimét fel kell tüntetni. Magazinokban és nyomtatásban nem közölhetö a szerzöi engedély nélkül. Engedélyért a Tyberonn@hotmail.com kell fordulni.

 

Share

AZ IBOLYA LÁNG TAHOE ÖRVÉNYE

 

METATRON ARKANGYAL ÜZENETE

JAMES TYBERONN CSATORNÁZÁSÁBAN

“A Tahoe tó 22 mérföld hosszú és 12 mérföld széles, átlag mélysége 1645 láb azaz 501.4 méter.  2 millió évvel ezelött keletkezett, egy vulkáni kitörés következtében 2 völgykatlan bezárásával, a Sierra Nevada hegységben.  A gleccserjég elolvadásával viz töltötte ki a mély szurdokot és megszületett a Tahoe tó.  Ma 63 patak és folyócska táplálja a tavat.  Vize csaknem kristály tiszta, 50 láb azaz 15.24 méter mélységig átlátszó és páratlanul gyönyörü.  Az öslakók szent tónak és a Kék-Viharmadár otthonának tartják, de mély vizeiböl felbukkanó, Loch Ness-i tipusú teremtményröl is vannak helyi feljegyzések.” – Nevada Tourism Press (Nevadai Turista Újság)

” Üdvözletem, Metatron vagyok, a Fény Ura és mindannyiatokat üdvözöllek a végtelen téridö jelen pillanatában.  Feltétel nélküli szeretettel ölellek körül benneteket.

Kedveseim, az emberiség bökkenöhöz, kritikus ponthoz érkezett.  Ti akik a Felemelkedés Fényét idáig elhoztátok, munkátokat jól végeztétek, de most többet kérünk töletek.

Látjátok a határozatlan ember tömegeket, akik bizonytalanok, hogy merre is menjenek, és a sokaság hátra lép mintsem elöre.  Arra figyelmeztetünk benneteket, hogy ezt nem engedhetjük megtörténni.  Szükség van az energiátokra.

Hozzátok szólunk akik a Fényt hordozzátok, mert sokan közületek is zsákutcába kerültetek, és néhányan fel sem ismeritek mozdulatlanságotokat.  Mesterek, a keritésen való üldögélés már nem tartozik a lehetöségek közé azok számára, akik hallották  a Planetáris Felemelkedésre hivó harsona hangját.

Akkor miért van a szünet, miért van a bizonytalanság?

Mert a bolygón és önmagatokon belül a tisztulás végsö fázisát kell megtennetek.

A Kristály Tüzpróba

A 9-9-9 bevezet a Kristály Korba és ezzel együtt a Kristály Mer-Ki-Vah transformációjába.  Azomban, ehhez az átalakuláshoz az egyensúlytalanság utolsó salakját, az utolsó akadályt is el kell távolitani energia mezötökböl.

A tény az, hogy amit könnyen el lehetett távolitani, az már el lett távolitva és ami megmaradt azt nehezebb megragadni, mintha a szönyeg alá lenne söpörve a szemetek elöl.  Azomban, önmaga a Föld Anya is mozgásba lendül, hogy segitségetekre legyen ebben az elengedésben.  Bizonyos örvény helyek létesültek a földben a Kozmikus Beinditás (Cosmic Trigger) eljövetele óta, hogy lehetövé tegyék az elengedést a kristály energiákba, az ugynevezett Kristály Ibolya Lángon keresztül, ami tulajdonképpen a szent tisztulás tüzpróbája.

Az Ibolya Láng Kristályos alkalmazása, a tisztulás tüzpróbája.  Azon akadályok végsö felszámolására szolgál, melyek meggátolják az igazság keresöit, hogy belépjenek a Kristály Mer-Ki-Vah polaritás nélküliségébe.  A Kristály Ibolya Láng a szándékkal és a tisztulás folyamatával igénybe vehetö, de a bolygó meghatározott örvény pontjaiban jön létre, erösödik fel és onnan terjed szét. 

A Föld és persze az emberiség is az elöre -nyomulás pillanatában, kritikus pillanatban van, és többé már nem megfelelö és nem is elegendö ülni a babérjaitokon.  Többre van szükség.  Látjátok a szent pecsét felnyilt és hiv az átalakulás.  Egy új program fedi fel önmagát, és ez a zérus mezöbe való Kristály Ébredés és vele együtt az új Kristályos Mer-Ka-Bah és Mer-Ki-Vahba való transzformáció.  Ez a rendszer nem poláris és nincs nemi jellege sem.

Az Elöre Mozdulás

Most a Föld mágnessége és elektromossága kiegésziti önmagát és megtalálja az egyensúly támpontját.  Nemde, Kryon a Mágneses Mester Mihály családjából befejezte a mágneses háló kiegyenlitését, hogy utat engedjen a Kristály hálónak?  Persze, hogy igy van.

A polaritás elektro-mágneses mezöi most utat engednek a Kristályosság Felemelkedésének a zérus mezöben (neutrális =polaritás nélküli a forditó megjegyzése).  Ez egy megnyilás, amelynek eljött az ideje, ez az Újra-Teremtés pillanata, az Újra Teremtés pedig a Kristály Lényeghez való visszatérés ahonnan jöttetek.

Az Elemek Támpontja

Igy a jelenlegi áramlásban van egy rögzült pont, az Univerzális Igazságnak a támpontja, amely nyilik mint a lótusz virága.  A Felemelkedö Föld új paradigmájában (mintázat) bontakozik ki, és teszi ezt az úgynevezett Földi Elemekben ami a Viz, a Levegö, a Tüz, a Föld és az Éter.

Valójában a Föld egyes pontjai válnak azonossá ezzel a kibontakozással és rajtuk keresztül valósul meg a céltudatos átalakulás. 

Ezért most a szent vizekröl beszélünk.  Mesterek, kivételes együttélési kapcsolat van az emberiség fizikai rezonanciája és a Viz Elem között.  Az emberi test frekvenciális lenyomata különleges rezonanciában van az öt szakrális elemel, a Vizzel, a Levegövel, a Földdel, a Tüzzel és az Éterrel.  Mégis a Viz rezonanciája az, ami alapvetö összefüggásben van a teremtéssel, vagyis hordozza az emberi forma kivetitésének a lenyomatát.  Hogyha figyelembe veszitek, hogy az emberi test kb. 70% viz, akkor könnyü logikusan megérteni ennek az elötételnek az alapjait.

  Az Ibolya Láng Kristály Vizei

A Föld bizonyos pontjain lévö vizek egyedülálló, kristályos lencsét képeznek és felerösitik az úgynevezett Ibolya Lángot.  A három legnagyobb közülük háromszöget alkot, ez a Bajkál tó Szibériában, a Titicaca tó Peru/Boliviában és a Tahoe tó az Amerikai Egyesült Államokban.  Az elsö kettö már ismert, a harmadik, csak most válik ismertté.

Mégis mindhárom mindég is szent tó volt.  Hogyan is lehetne, hogy ezek a hatalmas viztömegek nélkülözzék az ösi energiákat?  Álljunk meg egy pillanatra, hogy összevessétek a hasonlatosságokat hármuk között.  Mindhármuk hatalmas és mély, ösi viztömeg; mindhármukat vulkáni hegyek és elektro-mágneses meg kristály mezökban gazdag völgyek zárják körül, egy ovid lencsét képezve.  Ilymódon az örvénylö forgatag összes mintázati (mátrix) eleme jelen van és a termtö plazmikus energia szupra-potenciális mezejével van felékesitve.

Elmondjuk nektek, hogy az átlátszó, tiszta édesviz tömegeknek a mély, elsáncolt formációkban, megvan ez a szokatlan, kristályosan folyékony tulajdonsága.  Ez másfajta kristályosodás mint ami a Banff és a Torres del Paine tavak szilikon kolloid vizeiben történik, hiszen ez nem kolloid Newtoni folyadék.  Az akadémikusaitok és a fizikusaitok még nem ismerték fel teljesen, hogy a tiszta Newtoni területek specifikus vizeinek megvan az a kristályos fizikai-kémiai tulajdonsága, hogy meghatározott mélységben össze sürüsödik, és süritett, folyékony kristállyá válik.

Lényegében a mély, tiszta vizü tavakban mint a Tahoe, a Bajkál és a Titicaca, folyékony kristályenergia rétegek jönnek létre, amelyek óriási energiát váltanak ki és felerösitik az élö viz tudatosságának a kivetitését.

A japán kutató Dr. Emoto dicséretes tanulmányai megmutatták, hogy a tudatos viz képes pseudo-kristály formákat képezni, hogyha pozitiv energia kisugárzással hatunk rá.  Felhivjuk a figyelmeteket arra, hogy a kivételes vizeket mint a Tahoe, a Bajkál, az Ouachita és a Titicaca tavak vizeit, az élö Föld kristály és nemesfém tartalékainak a geometriai vibrációi is fokozzák, föleg a mély szinteken.  Akadémikusaitok azt hiszik, hogy a viz nem sürithetö, de mi elmondjuk nektek, hogy, igenis létezik süritett állapotban specifikus körülmények között, és ezek a körülmények hatalmas energia mezöt teremtenek.

 A Tahoe Mega Örvény

Az Amerikai kontinens egyik legerösebb örvény-átjáró komplexusát a metafizikusok többsége nem ismerte fel az elmúlt 4 évtizedben.  Az északnyugat Nevadai Tahoe tóról van szó California határán.  Mégis néhányan a neves vezetöink és tanitóink közül mint Ronna Herman és Jim Self érezték a vonzását, hogy ott éljenek a környékén mint horgonyok.  Sokan mások is érzik a vonzást már!  Az igazság azomban az, hogy a Tahoe tó vizének vakitó szépségét és nyugalmát ezredek óta ismerik.  De Mesterek, ezek a vizek attól sokkal többet nyujtanak.  Azok akik elidöznek a viz közelében, hamarosan egyre mélyebb és mélyebb nyugalomra lelnek.  És aztán az önmegismerés, az elengedés és az elsöbbségi sorrend átrendezésének mély pillanataival is találkoznak.  A tó ezen tulajdonsága nem véletlenszerü, és rendeltetése nagy mértékben felerösödik az Ibolya Láng kristályosodásával.

Az Arany Energia Földje

Geológusaitok tisztában vannak vele, hogy milyen hatalmas arany és ezüst rétegek (lerakódások) vannak a Tahoe Örvény térségében.  Mindkét nemesfém rengeteg, szerfelett jótékony hatású frekvenciális tulajdonságot nyujt a Tahoe vizének és az Örvénynek.

(Az iró megjegyzése: több mint 3/4 része az USA-ban bányászott aranynak Nevadából jön, és egyben a második legnagyobb ezüst kitermelö is.)

Ezen fémek hatalmas mennyiségben vannak jelen a Tahoe Örvény karbonát formációiban és tökéletesen felékesitik a terület energiáit.  Kristályok is vannak itt, melyek természetesen fordulnak elö, a területet a Sierra Nevedáig véges-végig körülvevö vulkáni gránit prgmatit szálaiban.  Opál, citrin, ametiszt, ametrin, gránátkö, jáspiskö, türkiz, kalcedon, és més kvarc változatokban is bövelkedik a térség.  Egyesek ismertek, mások nem, mégis eröteljes energiájuk sokban hozzájárul a hely energiáihoz.

Sokan közületek hajlamosak vagytok Nevadára a szerencse játékok kapcsán gondolni, és ezért azt feltételeziktek, hogy nincs magas vibrációja.  Mi elmondjuk nektek, hogy Nevada északnyugati részének teljesen más az energiája mint a szerencse játékok Mekkájának amit ti Las Vegasnak hivtok.  Emiatt vonzódnak olyan sokan a Tahoe tó környékéhez valamint a tó és Yosemite közötti területhez.  Elmondjuk nektek, hogy a Yosemitei és a Tahoe csomók között ösi energia található, amely a magasabb dimenziók kiterjedt energiáit hordozza. 

Ezek az energiák közé beszivárog az emberi kapzsiság alacsonyabb frekvenciája és azt tisztára mossák a magasabb frekvencia mezök, melyekben a terület bövelkedik.  Ezt felismerve az öslakók, de elöttük az Atlantisziak is eljöttek a Tahoe Örvény energiáiba.

A Tahoe tó területét eonok óta szentként tisztelték. Hatalmas Örvény komplexusához hozzátartozik egy sor egyedülálló energia ami hozzáadódik makulátlan energiáihoz.  A Tahoe wortex energia mezejében lévö peremrészek is erösitik frekvencia potenciálját.  Azok a területek melyeket Piramis tó és a Grimes Point (Spirit Cave = Szellem Barlangja) néven ismertek, tulajdonképpen a Tahoe tó Mega Örvény-Átjáró Rendszer energiáinak a része.

Azonkivül, Tahoe a lehorgonyozó területe a második energia mátrixnak, amely magába foglalja a Shasta Hegyet, Yosemitet és a Grand Teton Nemzeti Parkot.  Ezek mind elöhirnökei Saint Germain Ibolya Sugarának.  Mindegyikük egy-egy környezeti elem összefüggésében képviseli az Ibolya Lángot: Shasta a Tüz (vulkán, a forditó megjegyzése), Tahoe a viz, Yosemite a föld és a Tetonok a levegö.

És most készen állunk a kérdéseitekre!

Kérdés Metatronhoz:   Ronna Herman nemrégiben Mihály Föangyalt csatornázta a Tahoe tó alatt lévö hatalmas ametiszt kristályokkal kapcsolatban. Tudnál erröl beszélni?

Metatron Arkangyal:   Ez a szeretett Hirnök az Ibolya Sugár vibrációs Teremtö Frekvenciájának a lehorgonyozásáról szólt.  Mihály Arkangyal megosztotta veletek, hogy az úgynevezett Ibolya Láng Kristály-mintázata az Isteni-Sejt (Ös-sejt) vibrációs mintázatát hordozza.  Ez a dualitásban kettéhasitva, a férfi és nöi aszpektusokban lett lehorgonyozva, az elöbbi (férfi) a Shasta Hegyben, az utóbbi (nöi) a Tahoe tó alatt, mindkettö oktaéder mintázattal.

Az oktaéder forma megtartottaoktaedera kristály mátrix egységét (nem dualitását, a forditó megjegyzése) és ugyanakkor sugározta a dualitás aszpektusokat a polaritás férfi-nöi aszpektusaiba.  Azt már korábban megosztottuk veletek, hogy az oktaéder az a szakrális geometriai forma amely az energiák átvitelére szolgál, de a magasabb dimenziókba való átjáró is, hiszen pontosan azt mintázza AMINT FENT ÚGY LENT.

Kérdés Metetronhoz:   Az ametiszt kristály amelyröl Mihály Arkangyal beszélt a Tahoe tó alatt, az éteri vagy fizikai?

Metatron Arkangyal:   Mindkettö.  A szó legigazibb értelmében minden kristály amely elöfordul a fizikai valóságban az ott van éteri formában is, söt anyag/anti anyag formában is.  Ez egy axióma a kristály fizikában, amelyet még újra fel kell fedezni, és ez a felfedezés nincs már messze a lineáris idöben.

Az ametiszt kristály, amely dimenzionálisan a Tahoe tó alatt van, nem Atlantiszról származik mint a hatalmas Mester Kristályok Arkanzaszban és Braziliában.  Ez a kristály megelözi Atlantiszt és Lemúriát is, habár mindkettö bölcs tudósainak tudomásuk volt az Ibolya Ametiszt létezéséröl a Shasta Hegyben és a Tahoe tó alatt is.  Ezeket a kristályokat a magasabb Arkangyali Birodalmakból az általatok úgynevezett ELOHIM Mesterek és az ARCTURUSI Kristály Mesterekkel karöltve alkották. 

Ennek megfeleöen, létezik tehát a kristály az éteri birodalmakban és fizikaivá válik az elhekyezése után.  A MESTER ARCTURUSIAK lettek, ti úgy mondanátok a kristályok örei, illetve felügyelöi, és egy anti anyag burkot (ovid) képezve körülöttük müködtetik a dualitás átvitelét vagyis transzdukcióját.  Ezen Mesterek eggyike az akit ti Saint Germain-nek neveztek.  A burok vagyis az ovid pedig az úgynevezett Kristály Teremtés Barlangja.

Kérdés Metetronhoz:   Tudnál mondani valamit a Tahoe Örvény aktiválásáról?

Metetron Arkangyal:   Jobban mondva átalakulásáról, mert valójában hihetetlenül aktiv eonok óta.  A Tahoe Örvény-Átjáró a Kristály Korba való bevezetéssel együtt transzformálódik.  Az ametiszt kristályok oktaéderi szerkezete (oktogonális kikristályosodás, a forditó megjegyzése) csillag IKOZAÉDERRE változik át a Tahoeban és a Shastában is egyaránt.  Ez az átalakulás a Kozmikus Beinditás (Cosmic Trigger) és a 9-9-9 a Föld illetve a földben az EGYESITETT KRISTÁLY MEZÖVÉ való átalakulások egyik aszpektusa.

621px-Icosahedron

A Tahoe tó igy, egyike a Föld sok központjának, melynek specifikus szerepe segiti majd az átalakulást, táplálva az Ibolya Sugár energia és frekvenciális lenyomatát a Földbe, egy nem duális kristály aszpektusból.  Ezt felerösiti majd a Tahoe tó ametiszt-energiájú, feminin vize, és kiterjeszti majd ezeket az energiákat az Észak-Amerikai kontinens hatalmas területeire.  Ez most még csak a kezdet, de valójában éppen a térség felemelkedése fogja ezt a teret a változó Föld betolakodó tengervize fölött tartani az elkövetkezö századokban és évezredben.

Ez nem lesz a helyzet a délebbi, kevésbé felemelkedett részein Nevadának.

És mi azt mondjuk most nektek, hogy 9-9-9 után a Tahoe tónál elérhetövé válik a végsö akadályok elengedése, melyeket el kell engednetek annak érdekében, hogy megvalósitsátok az új Kristály Mer-Ki-Vaht. Más ilyen területek is vannak, mindenekelött Banff, Titicaca és Bajkál.

Tahoe egyedülálló mintázata a mély vizek hatalmas arany és ezüst tartalmának megkülönböztetö frekvenciáiban rejlik, ami valójában lehetövé tette a mindenható Ametiszt-Kristály Ovid elhelyezését a tó alatt. 

Kérdés Metatronhoz:   Elözöleg megosztottad velünk, hogy Grimes Point a Tahoe Örvény-Átjáró Rendszer része.  El tudnád újra mondani Grimes Point Idö Kapu aszpektusát?

Metatron Arkangyal:   Igen.  Ahogy azt megosztottuk veletek, ez egy nagyon különleges pontja a Tahoe Rendszernek és a peremröl járul hozzá energiáihoz.  Azomban, rendeltetése teljesen különbözik a Tahoe tó Kristály Ibolya Sugár funkciójától, de a sajátságos Idö Kapu ami Grimes Pointnál fordul elö, nem történhetne meg a Tahoe tó mélyén, a süritett kristály viz által kisugárzott energia mátrix közremüködése nélkül.

(Megjegyzés a forditótól: Metatron Arkangyal üzenete az Idö Elhajlások a Tahoe Örvényben-Grimes Point forditásban van)

Befejezés

Kedveseink, az élö Föld a szövetségesetek a Felemelkedett Földdé válás záróvizsgáján, a polaritás nélküli Kristály Korba való Felemelkedésben.

Az energiák olvasztótégelyében az Ibolya Láng Kristály aszpektusa felerösiti és a felszinre “bugyogtatja” majd a megmaradt, makacs vibrációjú frekvenciákat az energia mezötökben, hogy megtisztithassátok az utal a Kristály Mer-Ki-Vah elött.

Ezt exponenciálisan könnyebb véghezvinni bizonyos erö központokban mint a Titicaca, Bajkál, Banff és Tahoe.  De megtehetö bármelyik pillanatban, bárhol a megfelelö szándékkal.

Kedveseink, ez az elöfeltétel.

Mesterek, amint szeretettel és akarattal kisugározzátok saját Istenségetek Kristály ragyogását, megváltoztatjátok a világot önmagatok megváltoztatása által.  A felemelkedés egyszerre csak egy szivben történik.

Becsüljétek és tápláljátok egymást, és emlékezzetek rá, hogy szeressétek önmagatokat hiszen TI VAGYTOK ISTEN FÉNYE.  Metatron vagyok és megosztom veletek ezeket az igazságokat.

És ez igy van.”

Forditotta:  Sári Izabella

Szerzöi Jog Közlemény

Ez a csatornázás a www.Earth-Keeper.com tulajdonát képezi, és e weboldalon található.  Az  eredeti cime: Tahoe – Vortex of the Violet Flame, a szerzö James Tyberonn. Bármelyik weboldalra feltehetö, de a benne lévö informácio nem módositható, a szerzö és a weboldal cimét fel kell tüntetni. Magazinokban és nyomtatásban nem közölhetö a szerzöi engedély nélkül. Engedélyért a Tyberonn@hotmail.com kell fordulni.

Share

9-9-9 A GYÓGYITÓ SMARAGD KRISTÁLY AKTIVÁLÁSA

 

METATRON ARKANGYAL ÜZENETE

JAMES TYBERONN CSATORNÁZÁSÁBAN

“Mesterek, egyetlen hely sem visszhangozza majd a bolygótokon olyan eröteljesen a kristály frekvenciákat 9-9-9 ben, mint Arkansas kristály örvénye(vortex).  Az eredeti áradat valóban ott történik majd, és az aztán elinditja a Globális Ébredést, ami bevezet majd az Új Kristály Korszakba és bizony az egyenértékü a felemelkedéssel.”     Metatron Arkangyal

“Üdvözlet, Metatron vagyok, a Fény Ura és örömmel üdvözöllek benneteket ismét ebben a Jelen pillanatban.  Valóban ez egy szent pillanat és én feltétel nélküli szeretettel veszlek körül mindanyiatokat kik e sorokat olvassátok.  Mesterek, érezzétek, engedjétek meg, hogy ez az energia megérintsen benneteket.  Én valóban veletek vagyok, minannyiatokkal külön-külön és a valós idöben.

Az Új Kristály Korszak

Kedveseim, kezdjük el.  Mi azt mondjuk, hogy a Kristály Energia egy mindenható erö forrás melynek hatóereje messze meghaladja az emberiség jelenlegi megértését.  A Kristály szerkezet a  frekvenciális  fény együttrezgésének eszenciája által jött létre, amely multidimenzionális és koherens, létezik az anyagban és az anti anyagban is.  Ez a Metatroni isteni minta, amely forrása minden teremtésnek és megnyilvánulásnak, és magát az ösmintázat (matrix) kompozicióját formálja meg az összes létezési sikon.   Ez a valóság enzime és az életerö forrása önmagának a Világegyetemnek.

A saját gondolataitok is fel kell, hogy emelkedjenek a koherens kristály formába annak érdekében, hogy megnyilvánuljanak.  A koherens fény a kristály energia, maga az életerö amely létrehozza az összes világ és valóság egységbe rendezett természetét.  A kristály szerkezet hozza létre a dimenziók közötti látszólagos határokat és felosztásokat, a sikokat és az anyag/anti anyag párhuzamos és valószinü felvillanasát a tudatosságnak.  Minden amit Isteninek határoztok meg, minden amiröl azt gondoljátok, hogy szent, az Kristályos!

A Felemelkedés folyamán bolygótok éretsségi vizsgáját, valójában a kritikus-tömeg fogja lehetövé tenni, a Föld befogadó képességének mintázatát átváltoztatva, a ti nyelvezetetekkel szólva, hasonlóan mint ahogyan a digitálisra váltás volt; a fehér-feketéröl a szinesre való váltás volt.

A Kristály átalakulás a 144-Kristály Háló antennáján keresztül hatalmas mértékben megemeli a Föld dimenzionális befogadását a 3 dimenziósról a 12 dimenzióig és még azon is túl.  Hasonló ez mint amikor a televizioitokat az archaikus antennáról szatelit vevöre váltjátok át.  Ez a Kristály Kor.  9-9-9 támassza alá a kozmikus idözités csúcspontját.  Rengeteg energiát kell majd kezelni.

De engedjétek el a félelmet Kedveseink, az Új Kristály Korba való Felemelkedés ez alkalmával a kristályok mega hatalmát senki sem veheti el töletek és senki sem élhet vele vissza mint ahogyan Atlantisz szomorú hagyatékában történt.  Valójában, többé nem használhatók más célra, csakis a legfelsöbb jólét javára.  Legyetek biztosak ebben.  Ez egy szent eskü amely valóban be lesz tartva.

Az Arkanzaszi Kristály Örvény: A 9-9-9 Aktiválás

És igy mi ismét az Atlantiszi Mester Kristályokról beszélünk, amelyek ébrednek a planetáris felemelkedés hajnalán.

Az Arkanzaszi Kristály Örvény Sziv Központja területén lesz ez az egzedülálló aktiválás 9-9-9 ben.  Igazság szerint, ez a terület kapja és küldi szét a legnagyobb hatóerejü Kristály energiát, ami nem volt a Földön tapasztalható Atlantisz Arany kora óta.  A felséges, szent hegy, a Mount Magazine a Kristály Örvény sziv központja, és ez az örvény-átjáró fogadja be és terjeszti szét bolygószerte ezt az annyira vitális energiát, hogy az megváltoztatja a bolygó energiáit.   A 9-9-9 letöltés fogja beinditani a Gyógyitó Smaragd Kristály aktiválását, a Shasta hegy Om Kristályának az aktiválását, a Gyógyitó Arany Kristály aktiválását Braziliában, a Fény Nap és Hold Kristályának aktiválását a Titicaca tóban valamint a Tudás Kék Kristályát eröteljesebb müködésbe hozza.  A kilenc kristályból négy lesz aktiválva 9-9-9 ben, az ötödiknek pedig a hatása fokozódik.

Igy a 9-9-9 több Mester Kristályt aktivál majd mint bármelyik hosszanti idökapu átjárója.  Az aktiválás a Gyógyitás Smaragd Kristályával veszi kezdetét Arkanzasz eröteljes kristály örvényének a belsejében.  Az aktiváló energia beáramlik e szakrális örvény sziv központjába és életre kelti a Smaragd Kristályt, 9 óra 9 perc 9 másodperckor 2009 szeptember 9-én.  A Smaragd visszaverödése egy elektromos-kristály hullámot villant fel, ami nyomban életre kelti a másik háromat, és egy hatalmas hullámot továbbitanak a Tudás Kék Kristályába.

Mesterek, egyetlen hely sem visszhangozza olyan eröteljesen a kristály frekvenciákat a bolygón mint Arkanzasz Kristály Örvénye.  Valójában, itt fog megtörténni az elsö hullám elinditása, ami aztán beinditja a többi müködését tengelyhangolással, az Arkanzaszi Kristály Örvény belsejéböl.

Az elektro-kristály hullámok felerösitik a 144-Kristály Háló müködö képességét 75%-ra és újra kódolják az Arkanzaszban elhelyezett Arany Nap Korongot valamint összekapcsolják a 12 másik ugyanilyen mintázattal világszerte. Sok meghivott van, és soksn eljönnek majd, hogy részt vegyenek ebben a kristály ébredésben egy ösi szerzödés, egy szent fogadalom részeként, amelynek végre elérkezett az ideje.   Sokan máris ott vannak, hivatva lettek, hogy ott éljenek a kristály örvény területén, amely 2012-ben bontakozik ki teljes egészében. 

Az Arkanzaszi Kristály Örvény Egyedülálló Mintázata

Amint azt már elözöleg megosztottuk veletek, az Arkanzaszi Kristály Örvény-Átjáró Rendszer örvénylö mitája efészen egyedi alakú.  Az örvényt generáló mozgás körkörösen ferde, 3 háromszögü epicentrumot magába foglalva.  Ezek az Eureka Források, a Talimena Orom és a Forró Források (Hot Springs).  Az elsö behozza a szakráls viz-energiákat, a második az elektro-kristály-mágnesest mig az utolsó a kristály energiákat.  Ez mind egy homogén, egyedi eggyüttmüködésben kerül egyensúlyba. 

Az energia nem egy elsödleges, teljes kört körülivelö mozgással köröz, hanem mindegyik félkör alakú részben egy gyors, oda-vissza váltó mozgást végez, hasonlóan a mosogépeitek keverö lapátjaihoz. Ez hatalmas célszerüséggel bir.  Következésképpen, az óramutató járásának irányában és ellentétesen is, másodlagos és harmadlagos energia áramlatok keletkeznek egymáson belül.  Ezáltal egy anti-gravitásiós effektus jön létre.  Azonkivül, az örvény alsó nyilása hasonló átméröjü, de felfelé haladva szélesedik, a kristály energiák egy jacuzzi tipusú kilövslését eredményezve, ami a kristály energiák egy rendkivül széles elosztási területét teszi lehetövé.  Valójában, ez az örvény a kristály energiák elsödleges forrása és ellátója az egész északi féltekének.

Arkanzaszban van az északi félteke legnagyobb hegyi kristály rétege.  A kvarc formációk 170 mérföldre terjednek ki.  Az Atlantisziak jól tudták ezt, és bányákat meg a gyors kiaknázás láncolatát épitették ki Arkanzasz alatt.  Arkanzasz közép-nyugati területei alatt hatalmas kristályok vannak, közülük néhaánynak 40 méter a hossza.  Az Arkanzaszi Kristály Örvény harmónikusan kapcsolódik a Braziliai közép-kelet hatalmas Kristály Örvényéhez.  E kettö közötti rezonancia a tengelyhangzásukban kombinálja a harmonikus oszcillációt az összes többi kristály réteggel a bolygón, a felfelé váltás kódolását szolgáltatva.

Tehát, három az Atlantiszi Bölcsesség & Gyógyitó Kristályokból, melyek egykoron csodálatos fényt és mennyei energiát sugároztak a Gyógyulás, az Egység és a Tudás templomaiban Poseidán, megörzésre át lettek helyezve és dimenzionálisan zárolva lettek Arkanzasz Atlantiszi kristály mezöibe; kettö pedig Braziliába.  Az elsö közülük ( a Tudás Kék Kristálya, mely az Arkanzaszi Kristály Örvényben lett elhelyezve) 2008-ban lett életre keltve és összekapcsolva a többi szunnyadó kristállyal Braziliában, a Shasta hegyen, Biminiben és a Titicaca tóban.  A másik négy 9-9-9 ben lesz életre keltve, formálisan a Kristály Korba vezetve bennünket.

A Kilenc Mester Kristály

Kilenc Atlantiszi Mester Kristály lett áthelyezve Poseida szigetéröl az “Atlantisz Második Holdja” néven ismert Kristály szatelit összeomlása elött.  Tulajdonképpen, a szatelit és a Tüz Kristállyal való visszaélés okozta az összeomlást.  Atla-Ra tudós papjainak sikerült kilencet áthelyezniük a hatalmas mester kristályokból.  Ezeket a kristályokat nagyon specifikus területre helyezték át, a hyper-dimenzionális alagút rendszert használva.  Arkanzasz volt az egyik terület ahol az Atlantisziak kristályokat “neveltek”.  A másik kristály farm területük Minas Gerais és Bahia térsége Braziliában.  Mindkét terület természetes és logikus tároló hely, az eredeti kristály termelés és a meglévö odavezetö alagút rendszer jóvoltából. 

Atla-Ra Szent Kristály Fogadalma

Sokan a “Föld-Örzöi” közül, akiket ide vonzott a gyülekezet, valójában az Atla-Ra Kristály Mesterek közé tartoztak és részt vettek az Atlantiszi Kristály-Poser rendszer karbantartásában és néhányan a kristályok áthelyezésében is.  A Földön-kivüli Sziriuszi-Pleadi (Fiastyúk) Szövetség segitséget nyújtott ebben a folyamatban , és gyakorlatilag az összes Kristály Mester akik mint a “Föld Örzöi” és mint Fénymunkások most a bolygón vannak  részei ennek a szövetségnek a nem-lineáris multidimenzionalitásban. 

A kristályokkal való visszaélés Atlantiszon lassan és nagyon lelemányesen történt a politikai hatalom burkolt átvétele során.  Az Egység Törvényének követöit rászedték és megtévesztették a Belial Fiai, mégpedig az Egység Törvényén belüli, belsö árulással.  Habár az Atla-Ra és a Poseidai Egység Törvénye csoportok nem voltak hibáztathatók, mégis sokan még most is az Egység Törvénye csoportból a szomorú kétségbeesés és az illetéktelen büntudat terheit cipelik.  Mindannyian fogadalmat tettek, hogy soha többé nem lehetnek annyira vakok, hogy megengedjék a Mester kristályokkal és a szent kristály technológiával való visszaélést.

Ez a szent fogadalom az alapvetö hivás sokak számára, akiket vonz ez az ébredés.  Valójában ez már a befejezés, mert a kristályok visszatérnek és soha többé nem használhatók visszaélésre.

A Smaragd Kristály

A Smaragd Kristály gyönyörü, nyugtató, brilliánsan csodálatos energiát vált ki.  Ez a szó legigazibb értelmében az egyensúlyozó erö, amely visszatartja a többi mega-kristályt, nehogy túlárasszák az emberi aura felszinét.  Igy, a Smaragd Kristály a hullám törö, amely egyszerre táplálja és harmonizálja is a többi Mester Kristáy szerepének arányát és paritását a globális Kristály emelkedésben.  Azonkivül, beállitja és stabilizálja az egyesitett kristály együttmüködést, a Kozmikus Beinditás által felszabadult óriási elektro-mágneses erökkel szövetségben.

Az összes Mester Kristály aktiválása szakaszosan történik majd, hogy erejük kb. 25%-át érjék el évente, az elkövetkezö 4 éven keresztül.  Ezt a Galaktikus Föderáció vezetésével a Sziriuszi-Pleadi Szövetség Kristály Mesterei irányitják.  Ahol a kristályok túl gyorsan kerülnek teljes hatalmukba ott energetikai egyensúly vesztésre kerül sor.

9-9-9 ben az úgynevezett Csillagmag Isteni Feminin kristály aszpektus átkódolása fog megtörténni.  A Gyógyitás Smaragd Kristálya fogja elinditani a kódok bevésését illetve az átprogramozást, ami a Smaragd & Platima sugarakon jön be, mindkettö femimin aszpektus, a bolygó DNS-ébe és ezáltal az emberiség azon részébe akik nyitottak befogadni a szent és szükséges átalakulást.  Ennek eredményeként lecsökken majd a polaritás kilengési ive az úgynevezett maszkulin és feminin aszpektus között.

Következésképpen, a polaritás egyensúlya könnyebben elérhetö és fenntertható lesz az Isteni Egység emberi kifejezödésében a dualitás bolygóján.  Valójában ez áthidalja az ürt az agy jobb és bal féltekéje között valamint a tudatos egó-elme és a supra-tudatalatti Isteni-Elme között.  A Smaragd Kristály energiával a gyógyitók jobb gyógyitókká válnak, a bölcsesség keresöi pedig egy nagyob rálátást nyernek.  

A lélek ösvényén a polaritások megértésével az életben, a döntéshozatal folyamata fog nagy mértékben tisztázódni.  A gondoskodás, a kedvesség, a févér-növérség mint szükséges aszpektusok sokkal könnyebben megnyilvánithatóak lesznek a valóságban, mikro és makro szinten egyaránt.  Az úgynevezett “Feltétel nélküli Szeretet” ami eddig tarthatatlan volt a 3. dimenzióban egyre közelebb lesz a vslósághoz mindenki ösvényén, ahogy közelebb és közelebb kerülnek az 5-7 dimenziós rezgések.

Valójában, amit Globális Kristály Hálónak nevezhetnénk, a 144 Rács altiválásához van hangolva és az úgynevezett Arany Nap Korong müködésével  van összefüggésben.  Az elözö üzenetünkben megadtuk a 9 Atlantiszi Mester Kristály helyét.  Most újra megosszuk ezt veletek az aktiválási idöpontokkal együtt.

Arkanzaszban:        A TUDÁS KÉK KRISTÁLYA                                                8-8-8

                                  A GYÓGYITÁS SMARAGD KRISTÁLYA                           9-9-9

                                   A KOMMUNIKÁCIÓ PLATINA KRISTÁLYA                 11-11-11

Bimini Parton:          AZ ENERGIA RUBINT TÜZ KRISTÁLYA                        12-12-12

Braziliában:          A GYÓGYITÁS ÉS REGENERÁCIÓ ARANY KRISTÁLYA   9-9-9 

                                    A HANG IBOLYA KRISTÁLYA                                           10-10-10

Mount Shasta:           A MULTIDIMENZIONALITÁS OM KRISTÁLYA             9-9-9

Titicaca tó Bolivia:     A FÉNY NAP-HOLD KRISTÁLYA                                        9-9-9

                                      TOTH KRISTÁLYA                                                                12-12-12

9-9-9  A Kristály ébredés

A Kristály ébredés mostanra sokkal nagyobb jelentöséggel bir.  A kristály energia, de valójában az egész ásványi birodalom kapcsolatban áll az emberiséggel fizikai és éteri értelemben egyaránt.  Ez mindég is igy volt.  Az ásványi kristály eszencia lényegében ugyanannak a teremtö erönek az alap rezonanciája, amely a Kozmoszt is létrehozta.  Igy a kristályos ásványok és az emberiség valóságai bonyolult összefüggésben vannak egymással, úgy, hogy soha nem szünik meg a kapcsolat illetve a finom kommunikáció egymás között.  Látjátok, a fizikai emberi testeitekben kristály részecskék vannak meg az ásványok széles skálája, amelyek egyedien kapcsolódnak a földhöz.  Következésképpen, az ásványok és a kristály részecskék harmonikus aránya a fizikai és éteri testeitekben koherens egységbn van fenntartva a földben lévökkel.  Ennek eredményeként, a föld és az emberiség frekvencia arányai a jóléthez szükséges egyensúlyt tartják és támogatják az emberiséget, egyénileg és tömegesen is. 

Az elörejelzett Felemelkedés ezek szerint valójában az új Kristály Kor eljövetele.  Ez 9-9-9 ben fog megtörténni, és ez az esemény átkódolja majd a bolygó és az emberiség kristály energiáit.

Mesterek, minden új kozmikus idöszak felfelé váltást és átalakulást hoz magával.  A Föld is, és az emberiség is, ténylegesen ezt a régen várt ébredést tapasztalja.  Ez a metamorfózis magába foglalja a globális felmelegedést és számtalan környezeti fenomén módosulását, amelyek felgyorsultak körülöttetek.

Az új Kristály Kor kulcs aszpektusa a céltudatos harsona hivás a Föld Kristály és Ásványi birodalmaihoz, hogy emeljék meg a Föld Magjából érkezö energia áramlást.  Arkanzasz és Brazilia a bolygó két legnagyobb tömegü kvarc kristály és a vele kapcsolatos gemológiai formák kompoziciója, ezáltal, ök a hivó jel kulcs befogadói.  Ez a harsona hivás által kiváltott ösztönzés az egész Füldre hatással van, de legföképpen az ásványi-kristályos üregekre, melyek befogadják és továbbitják a potenciális energia mintákat bolygószerte. 

Azomban, ez egy sokkal szélesebb skálára terjed ki.  Mig bolygótok ásványi világa valójában meghatározza a Földet, hiszen a legösibb “érzö” élet forma a bolygón, a kristály és az ásványi források sokfélesége az egész Kozmosz hatalmas területeit öleli fel.

A Kristály Örvény

Az nem meglepetés számotokra, hogy az Örvény-Átjáró komplexusok megjelenési helye és szerkezete nem véletlenszerü.  Meghatározott okokból jelennek meg különbözö helyeken, és ritkán léteznek ott, ahol nincs meg az öket támogató ásványi-tektonikus alap-mátrix.  És ez igaz a Ley vonalakra is.

Igazánból, a Föld felszini és felszin alatti összetétele képezi az alapját az örvénylö energia “erö mezöinek” melyek meghatározzák bármelyik erö központ (csomópont) frekvencia bélyegét, akárcsak az energetikailag kevésbé kihangsúlyozott területekét.  Ti emberek a tudatalattival veszitek át az ásványi mintázatot és az energia bélyeget, amit aztán sugároztok bárhová is mentek.  Tulajdonképpen ez a “követö folyamat” az ami befolyásolja, hogy mennyire érzitek magatokat kényelmesen a lakóhelyeteken illetve a helyeken amelyeket meglátogattok.  Egy terület ásványi összetétele egy “frekvencia koktélt” bocsájt ki, és ez a rezgés befolyásolhatja egy adott terület bármelyik fajának populációjában a növekedést vagy a csökkenést.  Ezek szerint, a kényelmi szintetek alapja az alattatok lévö lehet, a talaj alsó rétegének anyaga, a lábaitok alatt lévö ásványi birodalom összetételének és elektro-mágneses mezöinek a függvényében.

Ez az ásványi energia áramlik most be. A bizonyos rétegekben rejlö kristályok és azok elektro-magnetikája most aktiválódnak a Kristály Kor Kozmikus Beinditásával.

Ennek közvetlen eredményeként, az örvény-átjáró rendszerek új formái jelenek meg bolygótokon.  A legnagyobbak Arkanzaszban és Braziliában vannak, ezek azomban más területekhez is kapcsolódnak majd, hogy kristály örvényeket hozzanak létre.  Ezek az örvények többsége a tellurium-kristály üregek területein lesz majd.  A New Mexico-i Santa Fe az egyik ezek közül, Tanzánia pedig a másik, de bolygószerte különbözö területeken alakulnak ki és jelennek majd meg, beleértve Boliviát, Chilét, Spanyolországot, Egyiptomot, Tibetet és a Himaláját.

A Kristály Mag

A Föld Magjának döntö szerepe van bolygótok sok aszpektusában és dualitásában is, akárcsak a valóság egységek bevillanásában a lineáris idötök szekvencióin belül. A Föld Magja kristályos.  Van egy belsö mag, amely az óramutató járásának irányában és van egy külsö mag, amely ellentétes irányban forog.  A Föld Mag belsö és külsö fordulat számának az aránya közvetlenül befolyásolja az idö kibontakozásának a bevillanását.  A belsö Mag most gyorsabban forog, ennek következtében az idötök felgyorsult.  Tuljdonképpen, a fény sebességének felgyorsulása befolyásolja a forgási sebesség emelkedését.  Mivel a Mag gyorsabban forog növekszik a hömérséklete és a térfogata is.  Ez nagymértékben hozzájárul a most történö globális felmelegedéshez.

A Kristály Mag az egyszerre fizikai és nem fizikai valóság is.  Az elsö az anyag, a második az anti-anyag.  A fizikai mag az mágneses vas-nikkel ötvözetü illetve összetételü kristályosodás.  A Mag nem üreges.  A Kristály mag az tiszta koherens energia, és a magból a minden irányban történö felfelé sugárzást a nap érzékelhetö kissugárzásához hasonlithatjuk.

A Mag kisugárzása, felfelé áramlása során létrehozza sugárzásának befolyásolási szféráját amely megemeli, feloszlatja, terjeszti és energizálja az összes élet eröt.  Ez a kisugárzási mezö az átalakitási terület amely fizikalizálja az élet energiát.  Megvan az a kiváló képessége, hogy az érzö Föld határozatait és szándékait tapintható, fizikai valósággá szilárditsa.  Ez a nem fizikai energia halad keresztül és válik szilárd energiává a felhalmozódott kristály formációkban, melyek aztán megnövelik és felerösitik az energiát.  A kristály medrek két elsödleges örvénye van Arkanzaszban és Braziliában.

Ily módon, ezek a hatalmas Kristály Örvények adó-vevö és befogadó-irányitó erötérként szolgálnak, vezetik azt az energiát, amely átömleszti és szállitja a nélkülözhetetlen élet-eröt mindenhez ami a földön és a földben létezik.  Szoláris és Stelláris sugár hullámok és kiáramlások gyorsitják illetve optimalizálják a felhalmozódott kristály energia medreket.  Ilyen kiáramlások serkentik és fokozzák az energia átalakitó és erösitö kristályokat, igy megteremtve az optimálisan felerösödött burjánzását mindennek ami a Föld hatáskörében van.

A Kristály Kor 144-Kristály Hálója

Nézzük csak át a 144-Kristály Rács aktiválási folyamatát.  A rács a szakrális kristálygeometria, a dupla penta-dodekaéder, amely különleges szerkezetével magába foglalja a 144 pentegonális (ötszögü) és trianguláris (háromszögü) felületet (oldalt) a szimmetrikus Kristály ösmintázatban (mátrix).

A dupla penta-dodekaéder csillagositott, ami azt jelenti, hogy mindegyik oldal a 12 fö felületböl középre van emelve ötoldalú piramisokat alkotva.  Ezáltal 12 pentagonális (ötoldalú) piramis lesz.  Mindegyik felület számit, az alapok és a piramissá emelt részek is.  Namost, ha tekintetbe veszitek, hogy minegyik pentagonális test 5 egyenlö szárú háromszöget és egy ötszöget tartalmaz, akkor (6×12) 72 felületünk (oldal) van.  Azonkivül, a 12 csillagositott aszpektus mindegyike 5 háromszöget és egy ötoldalú piramist tartalmaz.  Hogyha összevonjuk a testeket és a csillagositott részeket akkor a Mester szám frekvenciáját, a 12 négyzetét, azaz 144 kapunk.  Ezek szerint, a 144 a Kristály Rács szakkifejezése azaz nomenclaturája. Értitek?

Namost, a tripla dátumok aszpektusa egészen érdekes.  Az ezred forduló után, 2001-töl 2012-ig a dátumok egyedi sorozata (sequence) történik.  A tripla dátumok szám frekvenciák, amelyek egyedien fordulnak elö ebben a rövöditett formátumban, szekvenciálisan 12 évig.

Január 1, 2001            1-1-1

Február 2, 2002          2-2-2

Március 3, 2003          3-3-3

Április 4, 2004             4-4-4

Május 5, 2005              5-5-5

Június 6, 2006              6-6-6

Július 7, 2007                7-7-7

Augusztus 8, 2008        8-8-8

Szeptember 9, 2009      9-9-9

Október 10, 2010          10-10-10

November 11, 2011        11-11-11

December 12, 2012         12-12-12

A rács jelentösége itt az, hogy mindegyik tripla dátum portál (átjáró) arra lett tervezve, hogy “aktiválás beinditója” legyen egyikének a dodekaéder 12 fö felületéböl (oldal), és ezek az oldalak képezik a háló alap lemezeit.  Következésképpen, ez az axióma azt bizonyitja, hogy a 144-Kristály Háló müködése évenként 1/12 (egy tizenkettedel) emelkedik 2001 Január 1-töl  2012 December 12-ig, amikor is eléri a teljes program bevitelét.  December 13 és 20 közötti idöszakban beintegrálja a teljes programot és a téli napfordulón, December 21-én teljes müködése kezdetét veszi, és ez lesz a meghirdetett és megjövendölt Felemelkedés.

Habár néhányan úgy érezhetik, hogy a 144-Kristály Háló máris teljes, az IGAZSÁG az, hogy még nem teljes, és nem lesz teljes müködésben a decemberi napfordulóig 2012-ben.   Galaktikus & Mennyei megnyitások meg energia átszállitó események melyek szükségesek a Kristály háló egyes részeinek az aktiválásához, még hátra vannak.  Azomban azt elmondhatjuk, hogy minden a legjobb úton, a terv szerint halad, és meg fog történni a leirtak szerint.

Abból az aszpektusból názve, hogy mi történik a tripla frekvenciájú átjáró dátumokon, a kulcs rész az “emberi háló” kapcsolódása a kristály 144-hez. Ezt ismerték fel az empatikusok, és ezáltal váltak ezek a dátumok a fontos spirituális kapcsolódás összejöveteleinek idöpontjává bolygószerte.  Valójában ezek nem meghatározott asztrológiai kapcsolódások amelyek bizonyitják illetve meghatározzák a specializált tripla dátum átjárókat.  Inkább önmagukban a számok vibrációja az ami összefügg a 144-ráccsal. 

Ez a kinetika ösztönzi a Nap Korong megújitott 12-szálú helixét is, hogy ujjáalakitsa a minta tervezetet a 144-Hálóban, ami úgymond a DNS programozását biztositja a dupla penta-dodekaéder 12-pentagonális felülete (oldal) által.

Néhányan megkérdöjelezhetik a tripla számú détumok általános érvényességét, amikor az idö ciklusok felgyorsulásáról és a matematika 12 alap mértékegységének a szükségességéröl beszélnek.  A válasz a következö: a ti mértékegységetek az évi napkör már eleve egy megközelitöleg 12-es alapú, 12 hónap-rendszer.  A tripla napok számitása az tizenkettes számolás mert tizenkettö van belölük.  Röviden, a tripla nap portálok valóban érvényesek.  Ezek tulajdonképpen 2012 visszaszámolása, habár valamiféle emberi megegyezésen alapulnak, az érvényben lévö naptárotok mégiscsak a számitás emberi megjelölését szolgálja.  Nemde Krisztus “állitólagos” születésével kezdtétek az évek számitását és mindent elötte  Krisztus elöttinek, utána meg Krisztus utáninak minösitetek?  Valójában mi megerösitjük a tripla dátumok érvényességét, hogy egyedi frekvenciájuk van amely kapcsolódik a 12 pentagonális felülethez és a 133-Hálóhoz, amihez a napéjegyenlöségek és a napfordulók vannak hangolva.

Befejezés

Arkanzasz szerepe a bolygó záró vizsgájában, a 2012-Felemelkedésben a tervek szerint halad.  A kristály kivetitésen keresztül eljuttatott bölcsesség lesz az új Atlantisz, a tiszta Altantisz.  2009-ben az Arkanzaszi örvény egy egyre növekvö globális hatalmassággá lép elö, folyamatosan bontva ki a dimenzionális zárat amely fogva tartotta az Atlantiszi Kristály bölcsességet, Atlantisz Arany Korából, amikor a valaha is elért legmagasabb frekvencia volt a földetek sikján.

Valójában elérkezett az idö, és az idei év elkezdi kibontani a hatalmas Atlantiszi kristályokat, amelyek több mint 12000 éve lettek a dimenzionális zárral lepecsételve Arkanzasz mágneses komplexumán belül.  Sokakat közületek vonzani fog, hogy részt vegyetek a leleplezésben, hiszen szemtanui voltatok az Özönviznek, es néhényatok ott volt ezek a csodálatos Atlantiszi Mester Kristályok elszállitásánál is, erre vagy a másik helyekre.

Kedveseink, a kreativitás az élet célotok, amiért itt vagytok.  A Földi élet anak a megtanulásáról szól, hogy hogyan teremtsetek felelödégteljesen.  Valójában a kristály kreativitás a legnagyobb ajándékotok, a legjobb tanitótok és feddhetetlen születési jogotok.  A kreativitás a SZERETET egy aszpektusa, ás igazánból csakis a SZERETET szent tudományának frekvenciáján lehet megszerezni.  Az emberek többsége nem érti a benne rejlö teremtö eröt.  A kristály kreativitás a hatalmatok, a megnyilvánitó eszközötök.  Ti lejöttök a Földre, hogy kisérletezzetek ezzel a megtestesült elképzeléssel, és most a kristály korszak eljövetelével elérkezett az igazi idötök.  Majd meglátjátok, hogy a kristály energia az összes teremtés forrása! Ez az igazság!

 És igy Mesterek, a Kristály korszakra ébredtek.  A kristály kifejezés nemcsak az ásványt jelenti, valójában, az a rendezett tökély energetikai frekvenciája.  Ne feledjétek azomban, hogy az összes rendelkezésetekre álló különbözö energia a Földön szent, beleértve a föld felett, a föld felszinén és a föld felszine alatt levöket is.  És Mesterek, azt sem feledjétek, hogy az ami a szivetekben van, az is szent a felemelkedö Föld számára. 

Tulajdonképpen mindannyian fel lettetek szólitva az ébredésre és a Kristály-Fény-Erö tökélyébe és feddhetetlenségébe való kibontakozására.  Megindultok és követitek a harsona hivó szavát?

Én vagyok Metatron a Fény ura, és megosztom veletek ezeket az igazságákat.”

És ez igy van!

Forditotta:  Sári Izabella

Szerzöi Jog Közlemény

Ez a csatornázás a www.Earth-Keeper.com tulajdonát képezi, és e weboldalon található.  Az  eredeti cime: 9-9-9 Activation of the Emerald Crystal of Healing, a szerzö James Tyberonn. Bármelyik weboldalra feltehetö, de a benne lévö informácio nem módositható, a szerzö és a weboldal cimét fel kell tüntetni. Magazinokban és nyomtatásban nem közölhetö a szerzöi engedély nélkül. Engedélyért a Tyberonn@hotmail.com kell fordulni.

 

 

 

Share

Kivonat Solara 2009 Júniusi Surf Riportjából

Az Új Térképre

Június elsö hetében egy kvantum váltást hoztunk létre ami az egész év energiáit átröpitette az új térképre.  Ez jelentette az elsö MUA-t (az új világ ciklus kezdete) a MUA-k sorozatában melynek kulminációja 2012 végén következik be.  Az elsö MUA a 8-ik Kapu Második és egyben végsö Aktivlása során történt meg Június 5-én  a Titicaca tó Nap és Hold szigetein, Peruban és Boliviában.  AZ EGY IGAZ SZERETET Új Ösmintázata szilárdan le lett horgonyozva és a Fehér Sárkány megszületett.  A Fehér Sárkány energiái annyira újak még, hogy egyelöre nem meghatározhatóak, de bevezetnek bennünket az új korszakba, amely a dualitás összes aszpektusát erös Egységbe olvassza össze.

Ezen a napon elhagytunk egy újabb mérföldkövét Ahonnan Már Nincs Lefelé – Nincs Vissza útnak.  Amikor ez megtörtént minden megváltozott visszafordithatatlanul, olyan módon amit még egyelöre elképzelni sem tudunk.  Ahogy az Új Fény fokozódott és ragyogóvá vált, átkerültünk egy teljesen új térképre, teljesen új tájakkal.  Ez az új térkép teszi lehetövé utazásunk elöre, egy tiszta pályán az új, végtelenül igazabb irányba, oldalunkon igaz rokon népeinkkel.

A TISZTA SZIV SZERETET olyan eröteljes beáramlását tapasztaltuk most meg, hogy ki kell nyújtanunk képességünket, hogy szeressünk és szeretve legyünk.  Amikor a 11:11 Átjáró Második Kapuja 1993-ban aktiválva lett, meg kellett tanulnunk kiterjeszteni energiánkat olyan mélyen a Foldbe amilyen magasan a Világürbe nyúlunk, hogy teljesen egységes Föld-Csillag lényekké váljunk.  Most meg kell tanulnunk, hogy mélyen szeressünk és ugyanakkor megengedjük magunknak, hogy mélyen szeretve legyünk.  Képesnek kell lennünk azonos mértékben adni és befogadni a SZERETETET.  Amint ezt megtesszük , hatalmas átalakuláson megyünk át.

Jelen pillanatban az a kulcs fontosságú számunkra, hogy Igazak legyünk és Igazak maradjunk bármit is mér ránk az élet.  Hogyha, mint IGAZAK magasan állunk, akkor a lejárt, régi életeink összes kicsinysége gyorsan elhalványul.  Ez azért van igy mert túl nagyra nöttünk ahhoz, hogy kicsiny életeket éljünk.  Ez lehetövé teszi számunkra, hogy sokkal gyorsabban eljussunk az új, igaz életünkbe—amely mindannyiunknak személyre szabott; abba az életbe, amely mélyen beteljesitö és lehetöséget ad számunkra, hogy kifejezzük kreativitásunkat mialatt megosszuk egymással egyedi adottságainkat és képességeinket.  Csak miután Igazakká válunk tudjuk megteremteni Új Életünket.

Forditotta: Sári Izabella 

 

Az eredeti szöveg Solara weboldalán az nvisible.com talalható FROM THE JUNE 2009 SURF REPORT; ONTO A NEW MAP cimszó alatt.

 All material copyrighted 1989 -2009 by Solara. All rights reserved.

N V I S I B L E

Share

A 8-ik Kapu Nyitásának csodája

A 8-ik Kapu-2 Aktiválásában Fény csoportunk mint Lehorgonyozó Csoport vett részt.  Izgatottan készültünk és vártuk a június 5-ét, a napot amikor az IGAZ SZIV SZERETET ÖSMINTÁZATA a 8-ik Kapu-2 nyilásával megszületik és az Elkövetkezö Ciklus ÚJ KÓDJAIT lehorgonyozzuk FÖLDANYA Szivébe.

Június 5-én, pénteken reggel pompás napra ébredtünk.  Egyetlen felhöcske sem tarkitotta az ég ragyogó aquamarin kékjét.  A levegö szikrázóan tiszta és simogató volt, ami meglehetösen szokatlan Torontó a világváros és ipari központ szivében.  A High Parkban egy festöi szépségü, csodálatos energiákkal biró zugot választottunk a szertartás helyéül.  Lenyügözöen hatalmas fákkal körülvett kis tisztás, szélén kristálytiszta patak csobogott, partjain fehér ibolyákkal.  Mögöttünk a patak egy mini vizeséssel zúdult egy miniatür tavacskába.  Átelemben a patak túlsó oldalán egy hatalmas kiszáradt fa ölébe zuhant egy kidölt faóriás, mintha szent nászban egyesültek volna.  A mindenütt vigan kergetözö mókusok játszottak rajta.  Ettöl gyönyörübb, idillikusabb és intimebb helyre nem is vezethettek volna bennünket az Égiek!

Mivel kis létszámú csoport vagyunk két faóriást kértünk meg, hogy legyenek az örzöink és tartsák az energiákat szertartásunk alatt.  Örzöink elsö pillanattól fogva ámulatba ejtettek bennünket és amikor a földön feküdve testünkön keresztül horgonyoztuk le a beáramló Új Energiákat, elbüvölten bámultuk a FÉNY sziporkázó játékát a leveleiken.

Békét, Szeretetet és Felszabadult Könnyedséget éreztem!

A szertartást pajkos jókedvvel kezdtük.  A mudrák meg a kapu állás után, a pillanat játékos örömében a Bújj-bújj zöld ág-at is eljátszottuk! 

Aztán a szünetben, egy pillanatban a Kiterjedt Valóságban találtuk magunkat.  Ahogy ott ültünk a füvön egy kacsa pár határozott láptekkel megindult felénk és odajött hozzánk.  10-15 cm-re megálltak elöttünk.  Ági brokkoli darabokat szórt nekik, de a gácsér szárnyaival gesztikulálva, köhögö, gége hangot hallatott, igy adva tudtunkra, hogy ezt nem tudják lenyelni és NEM enni jöttek!  NEKIK KÜLDETÉSÜK VAN!  Pár percig döbbenten néztük, majd szinte hitetlenül vettük tudomásul, hogy a Kiterjedt Valóságban vagyunk és Hajnival egy kacsa párral kommunikálunk!  A gácsér kecsesen tollászkodni kezdett, jelezvén, hogy készüljünk fel, mert közeleg a “nagy pillanat”.  Amint hangosan kimondtam, hogy “Gyerekek nemsokára nyilik a Kapu!” megfordultak és elmentek egyenesen a mögöttünk levö tavacskába.

Az Elemek Táncában Éva a Tüz Elemet jelenitette meg, teljesen eggyesülve a Tüz Szellemével. Vadliba csapat húzott el felettünk mintha a Tüz Világitótornya irányitotta volna öket.

Az Earth-Star táncot lejtettük amikor bekövetkezett a “nagy pillanat!”  Elöször egy madár füttyentett be pontosan a fejünk felett, meglepö dallamossággal és hangerövel.  Késöbb kiderült ez Áginak szólt.  Nekem átvillant az agyamon, hogy MOST!  Folytattuk a táncot.  Pár perc múlva egyszer csak letérdeltem és mindkét kezem a földre szoritottam.  Folytattuk a táncot.  És még egy pár tánclépés után tudatosodott csak bennem. hogy amit érzek az a beáramló ÚJ ENERGIÁK!   Néhány lehorgonyozó mozdulat után a földre feküdtünk és csak boldogan léteztünk a Kiterjedt Valóságban.

Földanya jó néhány birodalma teljes mértékben jelen volt és együttmüködött velünk.  A záró akkordokat egy róka játszotta el, amikor hazafelé indulóban kecsesen átvágtázott a parkon.

Június 5-e áldott nap volt.  Köszönöm az Univerzumnak és a Fény Csoport tagjainak, hogy a CSODA részese lehettem.

Szeretettel

Sári Izabella

Share

A Mária Magdolna Oszlopok és a 14-30 Tüzkapuk aktiválása és lehorgonyozása Canadában

60 Magdolna Oszlop és 16 Tüzkapu aktiválása és lehorgonyozása volt Canadában majus 13 és 19 között.  Az aktiválásokra Mississaugában, Montreálban, Trois-Rivierisben, Quebec Cityben és Torontóban került sor.  Résztvevöként csodálatos élményben volt részem és ezt szeretném megosztani veletek.

Május 13 – Mississauga, Ontario – Eröteljes nyitány! 

Minden jelenlevö sziv csakrájában Mária Magdolna aktiválta a “saját” Magdolna Oszlopunkat, Mihály Föangyal meg a Tüz Kaput.  Hatalmas beavatás volt amely felkészitett bennünket a 60 Magdolna Oszlop és a 14-30 Tüzkapu aktiválására és lehorgonyozására.  Mindannyian kaptunk egy-egy vérpiros Magdolna rózsát is a szivünkbe szeretett Mária Magdolna Istennötöl.

Óriási energia áradat volt, mindent elsöprö hullámai átmosták testünket-lelkünket, s én mégsem kitörö örömöt vagy ujjongást éreztem, hanem valami féle szomorúságot, mintha gyászoltam volna a belölem kimosott régit.

Május 15 – Montreál, Quebec – Megadni magunkat a SZERETETNEK!

A 15 Magdolna Oszlop és a 14-17 Tüzkapu aktiválása és lehorgonyozása a lenyügözöen szép Mont Royal parkban történt, Montreál szivében.  Az aktiválást megelözöen érdekes tisztuláson mentünk át: kört formálva energetikailag egybe fonódva elengedtük a fénybe az elözö életeinkböl származó blokkoló energiákat.  A Szent Lörinc folyón, Champlaine kormányzása alatt (az 1600-as évek eleje) egy hajó katasztrófa során mindenki meghalt.  A jelenlevök többsége anno akkor ott volt a hajón.  Ezt a halál élményt kellett elengedni.  A hajón való jelenlét nem rezonált bennem, de éreztem, hogy más minöségben mégis részese voltam valamiképen az eseménynek és az elengedés után könnyünek és felszabadultnak éreztem magam.

Amikor letelepedtünk az aktiváláshoz – gyógyitó kerék (The medicine wheel) formában helyezkedtünk el.  A férfiak kardinális pozicióban a a négy égtáj energiáiban, a nök a kört betöltve tartották az energiákat. 

A Magdolna Oszlopok csodálatos, Kleopátra tüire emlékeztetö Fény Pillérek.  Aktiválásukkal Föld Anya és összes gyermeke számára elárhetövé vált az általuk sugárzó fény és mi ott a testünnkel horgonyoztuk le a a hatalmas fény áradatot Föld Anya szivébe.  Az üzenet visszhangja járja át a testem: MEGADNI MAGUNKAT az elfogadásnak, a bennünk felragyogó folyékony szeretet fényének!  Fenséges aktiválás volt.  Szüzanya jelenléte és a szivcsakra kapcsolat vele csodálatos volt.  A Tüzkapukat a 4 Arkangyal: Uriel – Ariel – Raffael – Mihály Föangyalok aktiválták szintén az égtájak energiáiban.  Eröteljes élmény!

Amikor ott álltunk a központi Magdolna Oszlop középpontjában érzékeltük földön és égen az energia turbulenciáját.

Délután kimerültnek éreztem magam és korán el is aludtam.

Május 16 – Cap – de – la – Madeleine, Trois Rivieres, Quebec – Az Istennö mindent átfogó szeretetének fénye!

Újabb 15 Magdolna Oszlop és a 4 Tüzkapu aktiválása és lehorgonyozása.  A kegyhely elbüvölöen szép a Szent Lörinc folyó partján, a Notre Dame (Miasszonyunk) szentély és a körülötte levö park energiái csodásak, tiszták és érezni lehet a hely hivását, ölelö szeretetét.

Ma is tisztitás elözte meg az aktiválást.  Körbe álltunk és mindenki szeretettel a fénybe küldte az elözö életekböl cipelt, bennragadt, blokkoló energiákat.  A gyógyitó kerékben ma a hölgyek háromszögeket alkotva álltak kardinális pozicióban a négy égtáj szerint a férfiak pedig közöttük betöltve a kört tartották az energiákat.  Én Dél tüzében voltam.

A Magdolna Oszlopok aktiválása rendkivül eröteljes volt, a 12 hajadon, a 12 anya és a 12 matróna jelenléte fokozta az élmény csodáját.  Az itt aktivált és testünkkel lehorgonyozott Magdolna Pillérek a nöi energia fényét a hajadon tisztaságával, az anya termékenységével és a matróna bölcsességével árasszák a bolygóra és annak minden birodalmába.  Föld Anya és gyermekei gyógyulást nyernek általa – a nök rengeteg szenvedésen mentek keresztül a férfiak elnyomása alatt – a mély sebek begyógyulása a nöi és a férfi energia egyensúlyához vezet.

Az üzenet lenyügözöen eröteljes volt: MEGADNI MAGUNKAT A TISZTA SZIV SZERETETNEK, ahol nincs birtoklás vagy manipuláció csak az IGAZ, MINDENT ÁTFOGÓ SZERETET FÉNYE.  Ezt a fényt horgonyoztuk le testünkön keresztül Cap – de – la – Madeleine-ben és ezáltal a kegyhely fizikailag is a legerösebb gyógyitó energia központtá vált a Földön.

A 4 Arkangyal a Tüzkapukat aktiválta, a lángok ereje átjárta a szivem.  Hideg szél fújt és kabátban ültünk ott, s nekem melegem volt.

Szüzanya is velünk volt és amikor a szemünkbe nézett, szemeinek csillogása a Krisztusi Szeretet lényegét és a nöi energia legmélyebb kihivásait sugározta.

Késö délután megeredt a tisztitó esö.

Michelle Elloff a “csatorna” egy hegyi kristályt ásott el az aktivált központi Magdolna Pillér kellös közepébe, igy bárki a kristályon keresztül kapcsolatot tud teremteni a kegyhely gyógyitó energiáival.

Május 17 Quebec City, Quebec – Föld Anya és gyermekeinek KARMA GYÓGYITÁSA!

A Citadella melletti Parc des Champs-de-Bataille parkban történt a hatalmas és eröteljes aktiválása és lehorgonyozása a következö 15 Mária Magdolna Oszlopnak és a 4 újabb Tüzkapunak.  Önmagunk teljes megtisztitása a blokkoló energiáktól és szivünk-testünk-lelkünk teljes megnyitása után ismét a gyógyitó kerékben telepedtünk le.  Most a kardinális poziciókat, a 4 égtáj helyét, 1-1 férfiú és 2-2 nö tartotta: a férfiak a háromszög csúcsát, a nök az alapját, közöttük pedig 2-2 nö zárta a kör energiáit.  Én a felkelö nap eröteljes energiáiban ültem.  A Magdolna Pillérek mint hatalmas és rendkivüli energiával biró fény geizirek törtek a magasba és az üzenet ereje döbbenetes volt.  A testünkön keresztül lehorgonyozott fény és az aktivált Magdolna Oszlopok által FÖLD ANYA, annak MINDEN BIRODALMA és MINDEN GYERMEKE KARMÁJÁT GYÓGYITOTTUK ÉS ENGEDTÜK A FÉNYBE! 

Alázattal a szivemben köszönom az Univerzumnak, hogy ennek a hatalmas horderejü eseménynek a része lehettem!

Milliárdnyi lélek volt jelen nemcsak a Földröl, hanem az Univerzum többi birodalmából is, az Arkturuszról is, és mind azok akikre hatással van a Föld karmája és eseményei.  Harcosok és amazonok (harcos nök) akik most általunk gyógyulni és elengedni jöttek!  Ott volt Joanne of Ark is!  Óriási energia felszabadulás!

A Tüzkapuk aktiválása Alchimaya Istennö, a Sziriuszi Tanács, a Galaktikus Tanács, Kuthumi Nagyúr, Szüzanya, Nada Úrnö, El Moyra Nagyúr, Melchizedek Nagyúr, Jazabel Istennö és más Istenek és Istennök jelenlétében történt a Szent Fönix segitségével. Fenséges élmény volt!  Szeretett Kuthumi mesterünk a hátunk mögött, Szüzanya elöttünk és szivcsakráink összeolvadtak, felettünk pedig a Szent Fönix!  Itt nem volt helye az elmének csak a SZIVNEK és mind az amit még Drága Kuthumi mesterünk mag a Sziriusziak átadtak nekünk (fény diszkek és kódok) lehetövé tették ennek a HATALMAS ESEMÉNYNEK a lehorgonyozását. 

Az elemek csodálatos módon követték amit csinálunk, Quebec Cityben hihetetlenül erös szél fújt és Szél Apa minden felszinre buggyanó “szennyet” vagyis nem kivánatos energiát elemi erövel felkapva röpitette a Fénybe!

Békét éreztem, meg azt hogy: megvan! Megcsináluk! Elvégeztük a feladatot!  Többen is kristályt ástunk el az aktivált központi Magdolna Pillér középpontjába, hogy a kristály segitségével bármikor bárki kapcsolódni tudjon a lehorgonyozott energiákhoz!

850 km út állt elöttem, beültem az autóba és csak annyit mondtam: Drága Mihály Föangyal megcsináltuk, kérlek vezess haza!

Május 19 – Torontó, Ontarió – Fergeteges záró aktiválás és horgonyozás!

Egy torontói oktatásügyi intezményben került sor a következö Magdolna Oszlopok és Tüzkapuk aktiválására és lehorgonyozására.  A záró aktiválás hatalmas erövel lesöpört bennünket az eddig ismert térképéröl és átpenderitett az ismeretlen kiterjedt valóságába.

A triplicitás a Szentháromság egységében, az elmén túli valóságban, a SZIVBEN érhetö el.  Ez alkalommal a gyógyitó kerék tömörebb volt.  Jóval több résztvevö volt jelen, és a belsö körben a párok foglaltak helyet.  A bennünk, nap csakráinkban aktivált Magdolna Oszlopok és a Tüzkapuk által az Isteni Szent Szeretet és Szerelem frekvenciái kerültek lehorgonyozásra.  Az Isten és az Istennö Szent Szerelme és annak gyümölcse a Szent Gyermek.  Olyan portálok nyiltak meg amelyek eddig elérhetetlenek voltak az emberiség számára.  Ezen a portálon átlépve egyesültünk ikerlángunk arany energiáival és az Isteni Szent Szerelem Templomában a Sziriuszi Fö Tanács, a Galaktikus Tanács, a Nagy Fehér Testvérség Tanácsa, a Nap Istenek és Istennök, a Szüzanya és Szent József, Jézus Urunk és Mária Magdolna, Lady Quinevere és Sir Lancelot, az Arkangyali karok, Buddha Nagyúr és a Felemelkedett Mesterek stb. jelenlétében Maytreia Nagyúr szine elött kötöttünk szent házasságot Ikerlángunkkal.  A szenzáció lenyügözö volt! 

A belölünk magasba emelkedö Szent Fönix arany lángokat szórt ránk, a bennünk és ezáltal Ikerlángunkban is élö Tüzkapuk és a Magdolna Oszlopok arany fénye egyetlen, mindent elsöprö, hatalmas lánggá olvadt egybe az örök Szerelemben. És e fennséges Láng közepén jelent meg a belsö Szent Gyermek!

Gaia Istennö szent szivébe lehorgonyozott Ikerláng frekvenciák a megnyilt portálok által elérhetövé válnak az emberiség számára!

Szeretettel Sári Izabella

Share

A kvantum ugrás után

Valahányan érezzük az új energiák áramlását és az elkerülhetetlen változásokat bennünk, életünkben és körülöttünk az egyre gyorsuló lineáris tér-idoben.

Hogyan tovább az új energiákban?

 • Kvantum ugrás = a tudatosság (égyéni és kollektiv) magasabb szintre lépése
 • Az illúzió fátyla és a dualités megértése
 • Csakra rendszerek és csakra tisztitási módszerek, meditációk
 • A viz mint tapintható multi dimenzionális folyékony energia
 • Saját multi dimenzionálitásunk megértése
 • Yo-ham és a “számtalan te”
 • Hogyan tudunk felkészülni a profeciák által elorelátott dimenzio váltásra?

Adamus Saint Germain Grof, Kuthumi Lal Singh es a Bibor Paholy tanitásaibol.

Kezdo tanfolyam indul Január 30-tol Február 27-ig minden pénteken este 6:00 to 10:30. Az idopont változtatható az érdeklodok kérésére. A tanfolyam ára $ 225.00 azaz minden összejövetel $ 45.00. Az összejöveteleket Mississaugában vagy Torontoban tartjuk az érdeklodok igénye szerint. Frissito, tea, kave es nyomtatott anyag

A folyékony rácsokrol

 • Az energia matrix = alap mintázat.
 • Energia wortex = letüzo orveny (spiral)
 • Energia rács = hállozat.
 • Külso = Gaia azaz Föld Anya és belso rácsok
 • Rögzült=merev és folyékony rácsok
 • Dualitásunk megelese és multidimenzionálitásunk.
 • A valoság sikok megértése;
 • A valoság megtapasztalás = szubjektiv észlelés;
 • önmagunk érzékelése – a létezés = folyamatos mozgás,
 • feltetele a tér-ido és ennek érzékelési modja határozza meg a potenciálokat ahol tapasztalunk.
 • A létmegatarozas harmadik dimenzioja: Tér = hosszuság-szélesség-mélység;
 • Idö = mult-jelen-jövo; Forma
 • Túllépni a dualitáson.
 • A folyékony rácsok aktiválása
 • A 44 Kanadai folyékony rács

Adamus Saint Germain Grof es Kuthumi Lal Singh felemelkedett mesterek tanitásaibol.

A tanfolyam Január 18 –tol Február 22-ig minden vasárnap délután 1:30-5:30. A tanfolyam ára $ 270.00 azaz minden összejovetel $ 45.00. Frissito, tea, káve és nyomtatott anyag. Az elso összejövetelt Torontoban tartjuk a tobbi helyszinét pedig az elso összjövetelen megbeszéljuk. Szeretettel várlak benneteket!

Share